MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 63/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 63         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 ianuarie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.359/2010. - Hotărāre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin īn domeniul public al comunelor Socol si Forotic, judetul Caras-Severin, si īn administrarea consiliilor locale respective si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.365/2010. - Hotărāre privind aprobarea Planului de actiune pentru situatii de urgentă pentru anul gazier 2010-2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.799/2010. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat – 2011

 

8/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Metodologiei de inspectie a activitătii serviciilor de probatiune

 

21. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea derogării īn vederea capturării īn scop stiintific a unor exemplare din specia castor

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului īn sport

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin īn domeniul public al comunelor Socol si Forotic, judetul Caras-Severin, si īn administrarea consiliilor locale respective si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, īn sensul modificării valorii de inventar a imobilelor aflate īn domeniul public al statului si īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin, īnregistrate la pozitiile cu nr. MFP 105021 si 144700, reevaluate conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat īn localitatea Cāmpia, comuna Socol, judetul Caras-Severin, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin īn domeniul public al comunei Socol si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Socol, judetul Caras-Severin, īn vederea realizării unei statii de epurare.

Art. 3. - Se aprobă transmiterea partială a unui imobil situat īn localitatea Lătunas, comuna Forotic, judetul Caras-Severin, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin īn domeniul public al comunei Forotic si īn administrarea Consiliului Local al Comunei Forotic, īn vederea amenajării unei tabere de vară pentru copiii ce provin din familiile cu probleme sociale si a unei case de bătrāni pentru pensionari.

Art. 4. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 si 3 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.359.

 

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P. si codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Valoarea contabilă actualizată

105021 8.24.

49-046

Localitatea Cāmpia, comuna Socol, judetul Caras-Severin

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

724.949,68 lei

144700 8.29.10

49-293

Localitatea Lătunas, comuna Forotic, judetul Caras-Severin

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

Valoarea totală - 458.651,28

Valoarea părtii care rămāne - 24.536,00

Valoarea părtii care se transmite - 434.115,28 lei


ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin īn domeniul public al comunelor Socol si Forotic, judetul Caras-Severin

 

Nr. M.F.P.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea si caracteristicile tehnice ale imobilului

105021

Localitatea Cāmpia, comuna Socol, judetul Caras-Severin

Domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

Domeniul public al comunei Socol si īn administrarea Consiliul Local al Comunei Socol, judetul Caras-Severin

Imobil 49-046, fost post de grăniceri Suprafată teren - 6.548 mp Suprafată construită - 1.015 mp Suprafată desfăsurată - 1.015 mp Nr. constructii - 5 Suprafată CĪ - 644 mp Suprafată C2 -105 mp Suprafată C3 - 80 mp Suprafată C4 - 165 mp Suprafată C5 -21 mp Nr. cadastral -30193 Nr. CF. 30193 Valoarea de inventar - 724.949,68

144700

Localitatea Lătunas, comuna Forotic, judetul Caras-Severin

Domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Caras-Severin

Domeniul public al comunei Forotic si īn administrarea Consiliul Local al Comunei Forotic, judetul Caras-Severin

Imobil 49-293, partial, fost post de grăniceri Suprafată teren - 5.606 mp Suprafată construită - 991 mp Suprafată desfăsurată - 991 mp Nr. constructii - 6 Suprafată CĪ - 603 mp Suprafată C2 -110 mp Suprafată C3 - 28 mp Suprafată C4 - 153 mp Suprafată C5-43 mp Suprafată C6 - 54 mp Nr. cadastral - 30062 Nr. CF - 30062 Valoarea de inventar -434.115,28

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Planului de actiune pentru situatii de urgentă pentru anul gazier 2010-2011

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei īn aprovizionarea cu gaze naturale,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Planul de actiune pentru situatii de urgentă pentru anul gazier 2010-2011, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.365.


 

ANEXA

PLAN DE ACTIUNE

pentru situatii de urgentă pentru anul gazier 2010-2011

 

A. Surse de gaze naturale

A.1. Productie internă de gaze naturale

După confirmarea situatiei de urgentă, se va asigura productia de gaze naturale, īn conformitate cu programul prevăzut īn anexa nr. 1, pentru toate structurile productive, cu asigurarea conditiilor normale de exploatare a zăcămintelor, sub aspect hidrodinamic.

A.2. Gaze īnmagazinate īn depozitele subterane

Īn anexele nr. 2 si 3 sunt prezentate cantitătile de gaze naturale īnmagazinate īn depozite īn scop comercial si pentru situatii de urgentă.

Cantitatea de gaze naturale pentru situatii de urgentă este de 180 milioane mc, se găseste la dispozitia operatorului sistemului de transport, denumit īn continuare OST, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei īn aprovizionarea cu gaze naturale, si va fi mentinută īn rezervă pentru perioada decembrie 2010 - februarie 2011.

Capacitatea de extractie maximă zilnică din depozitele de īnmagazinare, īn scop comercial, trebuie să fie limitată la acel nivel care să permită accesarea a 3 milioane mc/zi, īn orice moment din zi, după instituirea situatiei de urgentă, după cum urmează:

- Depozitul Bilciuresti - rezerva de capacitate de extractie la dispozitia OST conform prevederilor Legii nr. 346/2007 - 2 milioane mc/zi;

- Depozitul Urziceni - rezerva de capacitate de extractie la dispozitia OST conform prevederilor Legii nr. 346/2007 - 0,5 milioane mc/zi;

- Depozitul Depomures - rezerva de capacitate de extractie la dispozitia OST conform prevederilor Legii nr. 346/2007 - 0,2 milioane mc/zi;

- Depozitul Ghercesti - rezerva de capacitate de extractie la dispozitia OST conform prevederilor Legii nr. 346/2007 - 0,3 milioane mc/zi.

A.3. Import de gaze naturale

La momentul confirmării situatiei de urgentă se vor asigura cantitătile de gaze naturale din import la nivelul nominalizărilor

efectuate īn conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă si măsuri pentru īntărirea disciplinei īn sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare. După posibilităti, conform conditiilor contractuale, se va suplimenta importul de gaze naturale, cu exceptia cazurilor īn care situatia de urgentă a fost generată de reducerea cantitătilor importate din cauze independente de piata comercială din Romānia, urmānd ca Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei să procedeze la recunoasterea īn cadrul preturilor reglementate ale gazelor naturale a costurilor suplimentare generate, īn conformitate cu reglementările Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei. Īn situatia suplimentării importului, structura livrărilor si cota de import aferentă lunii respective se vor ajusta corespunzător, dacă este cazul.

Īn situatii de urgentă, pentru depăsirea capacitătilor rezervate de transport, datorate suplimentării cantitătilor de gaze naturale vehiculate prin Sistemul national de transport, precum si pentru celelalte situatii prevăzute īn Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările si completările ulterioare, nu se percep penalităti.

A.4. Zestrea de gaze naturale a Sistemului national de transport

Obligatia OST este de a detine īn mod continuu īn Sistemul national de transport, denumit īn continuare SNT, o cantitate de gaze naturale, conformă cu reglementările tehnice emise de Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei, care să permită asigurarea īn mod continuu a capacitătii de transport pentru a răspunde cerintelor contractuale.

B. Posibilităti de suplimentare a resurselor īn situatii de urgentă

B1. Limitarea si/sau sistarea furnizării gazelor naturale la operatorii economici care au contracte cu clauze de īntreruperi - se va disponibiliza īntreaga cantitate declarată īntreruptibilă, după cum urmează:

 

 

Capacitate contractată

total

īntreruptibilă

MWh/h

Mii mc/h

MWh/h

Mii mc/h

Societatea Comercială AZOMURES - S.A. Tārgu Mures

1.172,305

110

1.083,335

102

Societatea Comercială INTERAGRO - S.A. Bucuresti, din care:

- Societatea Comercială AMURCO -S.R.L. Bacău*

- Societatea Comercială DONAU CHEM - S.A. Turnu Măgurele*

- Societatea Comercială VIROMET - S.A. Victoria*

- Societatea Comercială GA&PRO CO - S.A. Piatra-Neamt*

- Societatea Comercială AMONIL - S.A. SIobozia*

- Societatea Comercială NITROPOROS Făgăras (alimentată prin SRM Făgăras)

3.258,865

309 62 58 39 40 58 49

3.040,176

286 58 54 37 36 54 47

Societatea Comercială ELECTROCENTRALE Bucuresti/CET Palas, CET Grozăvesti, CET Sud, CET Vest, CET Progresu

3.627,132

342

1.480,322

139

Total cantitate disponibilă

8.058,302

761

5.603,833

527

 

*) Capacitatea īntreruptibilă propusă pentru fiecare punct de consum, avānd īn vedere prevederile contractului de īntreruptibilitate īn care capacitatea īntreruptibilă nu a fost stabilită la nivel de punct de consum.

Din această cantitate disponibilizată o parte se asigură din depozitele de īnmagazinare subterană conform programului de extractie aferent respectivilor consumatori. Această capacitate disponibilă de extractie va fi pusă la dispozitia furnizorilor care au obligatia de a asigura alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor mentionati la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 346/2007. Īn cazul īn care acesti furnizori nu au cantităti de gaze naturale disponibile, acestea vor fi extrase din stocul consumatorilor intreruptibili si/sau al furnizorilor ai căror consumatori īntreruptibili au fost limitati/īntrerupti.


 

B.2. Reducerea consumului la Doljchim Craiova - limitat la un consum de pānă la 5 mii mc/h

B.3. Trecerea societătilor comerciale din tabelul de mai jos de la consumul de combustibil gazos la consumul de combustibil lichid/solid, cu reducerea cantitătilor de gaze naturale pānă la un nivel minim de functionare, astfel:

 

Consumator/Puncte de consum

Q minim de functionare (mii mc/h)

TERMOELECTRICA - S.A. Bucuresti/CET Borzesti, CET Chiscani, CET Doicesti

0

ELECTROCENTRALE Galati

20

DALKIATERMO Ploiesti

12

TERMO CALOR CONFORT Pitesti

5

COLTERM Timisoara

15

COMPLEX ENERGETIC Craiova

11

CET lasi

5

CET Govora

5

MODERN CALOR Botosani

2

ENERGOTERM Resita

5

COMPLEXUL ENERGETIC Rovinari

2

TERMICA Suceava

5

CET Bacău

6

ELECTROCENTRALE Deva

15

TERMICA Tārgoviste

4

ENET Focsani

10

 

Consumatorii de gaze naturale īnscrisi īn tabelul anterior prezentat au obligatia, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 346/2007, să īsi asigure stocuri de combustibili alternativi si să asigure functionarea corespunzătoare a instalatiilor de utilizare a acestora, pentru a răspunde la cerinta operatorului SNT de schimbare a combustibilului īn caz de urgentă.

Trecerea operatorilor economici de la consumul de combustibil gazos la consumul de combustibil lichid/solid va fi dispusă, la nivel zonal/national, de Dispeceratul National de Gaze Naturale, īn functie de dezechilibrele constatate de operatorul SNT.

 

C. Echilibrarea SNT īn situatii de urgentă

C.1. Gaze naturale destinate echilibrării SNT

Gazele naturale destinate echilibrării SNT sunt constituite din:

1. gaze īnmagazinate destinate echilibrării fizice, existente la dispozitia OST - 3 milioane mc/zi, pentru perioada decembrie 2010-februarie 2011, īn limita a 180 milioane mc, stoc de gaze naturale īn depozitele subterane aflate la dispozitia operatorului SNT, care se prezintă astfel:

 

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Stoc obligatoriu conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 2/2010

Ponderi din stocul obligatoriu

Volumul

MWh

%

mii. mc

1.

GDF SUEZ ENERGY ROMĀNIA

6.321.044,10

28,12

50,62

2.

E.ON GAZ ROMĀNIA

5.880.235,75

26,16

47,09

3.

INTERAGRO

3.501.341,26

15,58

28,04

4.

PETROM OMV

2.600.000,00

11,57

20,82

5.

PETROM DISTRIBUTIE GAZE

117.329,75

0,52

0,94

6.

PETROM GAS

1.181.250,00

5,26

9,46

7.

SNGN ROMGAZ

2.875.200,00

12,79

23,03

TOTAL

22.476.400,86

100,00

180,00


2. gaze disponibilizate de la consumatorii īntreruptibili conform clauzelor contractelor de īntreruptibilitate;

3. gaze disponibilizate de la DOLJCHIM Craiova;

4. gaze disponibilizate de la consumatorii īntreruptibili care au obligatia de a schimba combustibilul gazos cu combustibil lichid/solid;

5. surplusul de gaze naturale care pot fi preluate din import, cu exceptia situatiilor īn care situatia de urgentă a fost generată de reducerea cantitătilor importate din cauze independente de piata internă de gaze naturale.

Utilizarea gazelor naturale destinate echilibrării SNT se va face īn ordinea de prioritate prevăzută mai sus.

Īn situatia īn care, pānă la finalul lunii februarie 2011, nu sunt extrase īn totalitate gazele naturale mentionate la pct. 1, detinătorii stocurilor de gaze naturale au dreptul de a extrage, cu prioritate, īn limita capacitătii tehnice, fată de alti utilizatori ai depozitelor de īnmagazinare a gazelor naturale, gazele naturale aflate īn stoc īn perioada rămasă pānă la sfārsitul ciclului de extractie 2011.

C.2. Etape pentru alimentarea cu gaze naturale a diferitelor zone de consum īn situatii de urgentă

Ca urmare a confirmării situatiei de urgentă se suspendă nominalizările realizate de utilizatorii de retea de gaze naturale, gazele naturale fiind dirijate pentru asigurarea consumurilor consumatorilor prevăzuti la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 346/2007.

Īn perioada existentei situatiei de urgentă se suspendă aplicarea prevederilor Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările si completările ulterioare, privind aplicarea penalitătilor.

Īn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) si (2) din Legea nr. 346/2007, după confirmarea aparitiei situatiei de urgentă de către Comisia de coordonare, operatorul SNT dispune următoarele măsuri:

1. asigurarea livrării productiei interne;

2. Īnceperea extractiei gazelor naturale din stocul minim obligatoriu, cu notificarea corespunzătoare a operatorilor depozitelor de īnmagazinare si a proprietarilor gazelor naturale;

3. activarea clauzei de īntreruptibilitate conform clauzelor contractelor comerciale;

4. transferul capacitătii de extractie a gazelor naturale prin disponibilizarea capacitătii de extractie de la consumatorii īntreruptibili si/sau furnizorii consumatorilor īntreruptibili limitati/īntrerupti, cu respectarea procedurii descrise la lit. B1;

5. suplimentarea cantitătilor de gaze din import;

6. reducerea consumului la DOLJCHIM Craiova;

7. solicitarea trecerii consumatorilor nominalizati īn prezentul plan la combustibil lichid/solid.

Ordinea īn care vor fi activate măsurile dispuse de operatorul SNT este obligatorie. Măsurile pot fi aplicate la nivel zonal/national, īn functie de dezechilibrele constatate de operatorul SNT.

Cantitătile de gaze naturale astfel disponibilizate vor fi comercializate īn conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 346/2007.

Pentru aceste cantităti de gaze naturale se vor īncheia contracte bilaterale īntre proprietarii gazelor naturale si furnizorii care au obligatia de serviciu public, īn baza unei arondări a consumatorilor īn functie de zona din care sunt alimentati.

Cantitătile disponibilizate vor fi afisate de operatorul SNT pe site-ul propriu (www.transgaz.ro).

Īn situatia īn care este activată măsura prevăzută la pct. 3, pentru depăsirea capacitătilor rezervate de extractie si transport nu se percep penalităti.

Īn situatia īn care este activată măsura prevăzută la pct. 7, operatorii economici afectati vor plăti tariful pentru rezervarea capacitătii de transport gaze naturale numai pentru capacitatea de transport efectiv realizată.

Imediat după ce Comisia de coordonare declară īncetarea situatiei de urgentă, operatorul SNT va dispune sistarea măsurilor prevăzute la pct. 1-7, cu notificarea corespunzătoare a operatorilor depozitelor de īnmagazinare si a proprietarilor gazelor naturale īn ceea ce priveste:

- cantitătile de gaze naturale extrase din stocul minim, alocate pe fiecare furnizor si pe fiecare beneficiar al gazelor naturale;

- nivelul stocului minim de gaze naturale rămas īn depozite. Furnizorii vor prelua cantitătile din stocul minim de la

proprietarii gazelor naturale īnmagazinate pentru situatii de urgentă.

Costurile suplimentare generate de dispozitiile Dispeceratului National de Gaze Naturale sau ale Comisiei de coordonare īn intervalul de timp īn care situatia a fost declarată vor fi recunoscute de către Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei.

Costurile mentionate vor fi prezentate Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei pe bază de documente justificative, urmānd a fi analizate de către aceasta. Īntrucāt aceste costuri suplimentare nu au fost incluse īn bugetele de venituri si cheltuieli ale societătilor vor fi recunoscute de Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei īn baza documentelor prezentate, īn termen de 60 de zile de la īncetarea situatiei de urgentă.

Īn cazul īn care, ca urmare a situatiei de urgentă, la sfārsitul ciclului de extractie 2010-2011 furnizorii vor rămāne cu gaze naturale īn stoc, din cantitătile puse la dispozitia operatorului SNT pentru echilibrarea fizică a sistemului, pentru acestea vor fi recunoscute costuri de finantare, calculate pe o perioadă de un an de la momentul declarării situatiei de urgentă.

Recuperarea prin preturile reglementate a costurilor suplimentare generate de situatia de urgentă va fi realizată īn conformitate cu reglementările Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei.

Īn termen de 10 zile de la publicarea prezentei hotărāri, consumatorii īntreruptibili vor prezenta Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, pentru avizare, proiectele contractelor de vānzare a gazelor naturale īn situatii de urgentă, cu specificarea pretului gazelor naturale.

Īn situatia īn care Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei constată că preturile propuse prin contractele anterior mentionate denaturează concurenta pe piata gazelor naturale, depăsind limita rezonabilă a preturilor gazelor naturale practicate pe piată la momentul respectiv, aceasta poate solicita revizuirea lor.

Īn situatia īn care consumatorii īntreruptibili refuză revizuirea preturilor propuse īn cuprinsul contractelor īnaintate spre avizare, preturile practicate vor fi la nivelul celor considerate de Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei la calculul valorii sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale destinate pietei reglementate din perioada respectivă.

D. Program de măsuri pentru cresterea sigurantei īn aprovizionarea cu gaze naturale a Romāniei

D.1. Interconectări existente cu sistemele de transport ale tărilor vecine:

a) conducta de interconectare cu sistemul din Ucraina pe directia Tekovo - SMG Mediesu Aurit - capacitate: 11 milioane mc/zi;

b) conducta de interconectare cu sistemul din Ucraina pe directia Orlovka - SMG Isaccea - capacitate: 24 milioane mc/zi;


c) conducta de interconectare cu sistemul din Ungaria pe directia Szeged - Nădlac - capacitate: 4,8 milioane mc/zi.

D.2. Interconectări strategice ale SNT cu sistemele de transport ale tărilor vecine īn vederea cresterii sigurantei īn aprovizionarea cu gaze naturale

Se are īn vedere realizarea, īn perioada 2010 - 2012, a următoarelor lucrări:

- interconectarea sistemului de transport gaze naturale din Romānia si Bulgaria, pe directia Giurgiu-Russe, dimensionat pentru un debit de 1,5 miliarde mc/an;

- realizarea reversibilitătii curgerii gazelor pe conducta SMG Isaccea I - SMG Negru Vodă I, pentru un debit de circa 2,5 milioane mc/zi, īn vederea asigurării gazelor necesare Romāniei/Bulgariei īn conditii de sistare a debitelor de gaze naturale preluate pe directia SC Orlovka (Ucraina) - SMG Isaccea;

- interconectarea sistemelor de transport gaze naturale din Romānia si Republica Moldova pe directia lasi - Ungheni, cu o capacitate de transport de 1,5 miliarde mc/an.

 

ANEXA Nr. 1 i planul de actiune

PROGRAM

Cantităti de gaze naturale extrase din productia internă

 

 

 

- milioane mc -

Producător

2010

2011

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

TOTAL:

Societatea Comercială AURELIAN OIL&GAS - S.R.L.

3,1

3,5

3,5

3,5

3,3

3,4

20,3

Societatea Comercială AMROMCO ENERGY -S.R.L. + L.L.C.

21,5

22,3

22,3

22,3

21,3

22,3

132,0

Societatea Comercială FORAJ SONDE - S.A. CRAIOVA

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

2,8

OMV PETROM - S.A.

433,4

416,0

440,4

433,7

387,8

429,0

2.540,3

ROMGAZ

480,0

496,0

517,0

525,0

471,0

512,0

3.001,0

LOTUS PETROL

1,2

1,2

1,3

1,3

1,1

1,2

7,3

WINTERSHALL HOLDING - S.A.

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

1,7

TOTAL:

940,0

939,7

985,3

986,6

885,1

968,7

5.705,4

 

ANEXA Nr. 2

la planul de actiune

Situatia pe depozite la data de 30 septembrie 2010, referitoare la stadiul īndeplinirii programului de īnmagazinare

 

- milioane mc -

 

Ciclul de injectie 2010

Stoc la sfārsit de ciclu de extractie 2009-2010

Cumulat/ciclu

Stoc īn zăcămānt la 30.09.2010

Stoc final propus

Total depozite

869,9

2.071,3

2.941,2

 

3.060,0

 

 

Total depozite Romgaz

793,8

1.845,7

2.639,5

 

2.760,0

 

 

Bilciuresti

178,1

996,5

1.174,6

 

1.310,0

 

 

Urziceni

101,5

169,3

270,8

 

250,0

 

 

Bălăceanca

8,2

20,1

28,3

 

50,0

 

 

Sărmăsel

315,5

472,6

788,1

 

800,0

 

 

Cetatea de Baltă

136,9

80,1

217,0

 

200,0

 

 

Ghercesti

53,6

107,1

160,7

 

150,0

 

 

Depomures/ Depozit Tārgu Mures

76,0

225,6

301,6

 

300,0

 

 

Am gaz/ Depozit Nades

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 


ANEXA Nr. 3

la planul de actiune

 

Situatia pe furnizori la data de 30 septembrie 2010, referitoare la stadiul īndeplinirii obligatiilor prevăzute de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 2/2010 privind stabilirea modalitătii de determinare a stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să īl detină īn depozitele de īnmagazinare subterană la īncheierea activitătii de injectie din anul 2010

 

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Stoc minim obligatoriu 2010

(MWh)

Stoc la 30 septembrie 2010

(MWh)

1

Societatea Comercială ALPHA METAL BUCURESTI

52.250,000

20.000,000

2

Societatea Comercială AMARAD ARAD

6.168,750

6.168,750

3

Societatea Comercială AMGAZ FURNIZARE - S.R.L. BUCURESTI

38.982,250

 

4

Societatea Comercială ARMAX GAZ - S.A. MEDIAS

18.125,000

 

5

Societatea Comercială APOPI & BLUMEN S.R.L. IASI

2.434,704

 

6

Societatea Comercială ARELCO DISTRIBUTIE - S.R.L.

119.042,100

 

7

Societatea Comercială AURAPLAST - S.R.L.

91,000

 

8

Societatea Comercială BEN & BEN - S.A.

3.683,559

 

9

Societatea Comercială BERG SISTEM GAZ - S.A.

6.521,306

 

10

Societatea Comercială CIS GAZ - SA.TARGU MURES

23.222,946

 

11

Societatea Comercială CONGAZ - S.A. CONSTANTA

284.897,125

 

12

Societatea Comercială CONEF GAZ - S.R.L.

378.187,500

 

13

Societatea Comercială COVI CONSTRUCT - S.R.L. BUCURESTI

29.075,000

 

14

CPL CONCORDIA- S.R.L. CLUJ

50.450,750

50.566,782

15

Societatea Comercială CONSTRUCT P&G - S.R.L. BRĂILA

5.131,500

5.131,500

16

Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.

3.644,925

 

17

Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L.

343,125

 

18

Societatea Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A. ORADEA

30.253,125

 

19

Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMĀNIA- S.A.

6.321.044,101

5.820.113,941

20

Societatea Comercială E.ON GAZ ROMĀNIA- S.A.

5.880.235,750

2.555.919,364

21

Societatea Comercială EGL GAS & POWER INTERNATIONAL - S.R.L.

56.250,000

20.869,338

22

Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. BUCURESTI

4.522,000

 

23

Societatea Comercială GAZVEST - S.A. ARAD

57.074,250

46.000,000

24

Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. HARLAU

7.925,000

 

25

Societatea Comercială GAZ EST - S.A. VASLUI

132.645,401

21.422,000

26

Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE RETELE - S.A. BUCURESTI

30.858,750

 

27

Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. GHERMANESTI

49.321,250

 

28

Societatea Comercială GAZ SUD FURNIZARE - S.R.L.

25.946,413

 

29

Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

23.707,086

16.000,000

30

Societatea Comercială INTERAGRO - S.A. BUCURESTI

3.501.341,259

 

31

Societatea Comercială INTERGAZ - S.R.L. ZIMNICEA

161.903,050

2.484,000

32

Societatea Comercială MM DATA-S.R.L. BUCURESTI

3.550,000

 

33

Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. BALOTESTI

20.905,500

 

34

Societatea Comercială MEHEDINTI GAZ - S.A.

7.763,250

 

35

Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L.

488,631

 

36

Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L. SUCEAVA

26.010,195

 

37

Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L.

1.916,204

 

38

Societatea Comercială OTTOGAZ - S.R.L. BUCURESTI

37.250,000

 

39

Societatea Comercială PADO GROUP INFRASTRUCTURES - S.R.L.

19.687,500

 

40

Societatea Comercială OMV PETROM - S.A. BUCURESTI

2.600.000,000

7.551.113,510

41

Societatea Comercială PETROM DISTRIBUTIE GAZE - S.R.L.

117.329,750

 

42

Societatea Comercială OMV PETROM GAS - S.R.L. BUCURESTI

1.181.250,000

 

43

Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - IASI

286,603

 

44

Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. CAMPINA

10.226,500

10.227,000

45

Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. MEDIAS

2.875.200,000

12.108.422,560

46

Societatea Comercială SALGAZ - S.A. SALONTA

13.978,750

13.978,750

47

Societatea Comercială TIMGAZ - S.A. TIMISOARA

6.790,486

6.790,486

48

Societatea Comercială TINMAR - IND. - S.A. BUCURESTI

1.856,250

1.856,250

49

Societatea Comercială TRANSENERGO COM - S.A.

4.375,000

 

50

Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A.

13.068,106

 

51

Societatea Comercială VEGA 93 - S.R.L. GALATI

3.025,878

 

52

Societatea Comercială WIROM GAS - S.A. BUCURESTI

71.281,066

 

53

Societatea Comercială WIEE ROMĀNIA- S.R.L. BUCURESTI

87.500,000

3.151.092,828

54

Societatea Comercială COMPA- S.A. SIBIU

16.137,000

 

55

Societatea Comercială DGN TRANSILVANIA- S.A.

372,098

 

56

Societatea Comercială ECO ENERGY - S.R.L. TARGOVISTE

13.187,500

 

57

Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY TRADING ROMĀNIA

6.250,000

 

58

Societatea Comercială ELECTROCENTRALE BUCURESTI - S.A.

13.250,000

 

59

Societatea Comercială GLOBAL NRG ROM - S.R.L.

26.400,000

 

60

Societatea Comercială G-ON EUROGAZ - S.R.L.

65,288

 

61

Societatea Comercială PRO FAUR INVEST - S.A.

1.906,250

 

62

Societatea Comercială TETAROM - S.R.L.

306,370

 

 

TOTAL:

24.491.983,821

31.408.157,059

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat – 2011

 

Īn baza prevederilor Legii īnvătămāntului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat - 2011. Calendarul este prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2011. Metodologia este prevăzută īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, prevăzute īn anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3**) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 6. - Directia generală educatie si īnvătare pe tot parcursul vietii, Directia generală īnvătămānt īn limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală īnvătămānt superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Centrul national de evaluare si examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de īnvătămānt duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 31 august 2010.

Nr. 4.799.


*) Legea īnvătămāntului nr. 84/1995, īn vigoare la data emiterii prezentului ordin, a fost abrogată prin Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

**) Anexele nr. 1-3 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 63 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de inspectie a activitătii serviciilor de probatiune

 

Luānd īn considerare Referatul de aprobare nr. 122.856 din 28 decembrie 2010 referitor la proiectul de ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Metodologiei de inspectie a activitătii serviciilor de probatiune,

avānd īn vedere dispozitiile art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 129/2002, precum si dispozitiile art. 18 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probatiune, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de inspectie a activitătii serviciilor de probatiune, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data publicării.

Art. 3. - Directia de probatiune, Directia financiar-contabilă, curtile de apel, tribunalele si serviciile de probatiune vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2011.

Nr. 8/C.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de inspectie a activitătii serviciilor de probatiune

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Dispozitii generale

 

Controlul activitătii serviciilor de probatiune se realizează īn conformitate cu prezenta metodologie, precum si cu respectarea dispozitiilor din Procedura de proces privind controlul serviciilor de probatiune din cadrul Sistemului de management al calitătii al Ministerului Justitiei, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare care reglementează cadrul de organizare si functionare a serviciilor de probatiune, precum si cu cele referitoare la statutul personalului de probatiune.

 

ARTICOLUL 2

Scopul controlului activitătii de probatiune

 

Controlul activitătii serviciilor de probatiune se realizează īn scopul īmbunătătirii si uniformizării practicii acestora la nivel

national, precum si pentru identificarea unor solutii legale si eficiente īn solutionarea unor disfunctionalităti apărute īn practica serviciilor de probatiune.

 

ARTICOLUL 3

Principii si reguli de conduită īn realizarea activitătii de control

 

(1) Īn exercitarea atributiilor de control al activitătii serviciilor de probatiune, inspectorii de probatiune vor da dovadă de confidentialitate, impartialitate, integritate, obiectivitate, respect si transparentă.

(2) īn vederea bunei desfăsurări a activitătii de control, atāt inspectorii care realizează inspectiile, cāt si personalul serviciului de probatiune inspectat vor manifesta o conduită conformă cu onoarea si demnitatea profesiei.


 

CAPITOLUL II

Tipurile de inspectii

 

ARTICOLUL 4

Clasificarea inspectiilor

 

(1) Controlul activitătii serviciilor de probatiune se realizează de către inspectorii de probatiune din cadrul Directiei de probatiune, prin intermediul inspectiilor generale si specifice.

(2) Inspectiile generale si inspectiile specifice se realizează pe baza criteriilor de control prevăzute īn anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 5

Inspectiile generale

 

(1) Inspectiile generale au ca scop evaluarea īn ansamblu a activitătii serviciului de probatiune, īn vederea īmbunătătirii practicii la nivel local.

(2) Inspectiile generale se realizează īn conformitate cu planificarea anuală, cel putin o dată la 4 ani, iar perioada pentru desfăsurarea acestora este de cel putin 5 zile lucrătoare.

(3) Principalele arii de evaluare urmărite īn cadrul unei inspectii generale sunt:

a) activitatea de management a sefului serviciului, din perspectiva modului si a gradului de īndeplinire a obiectivelor din planul de actiune al serviciului;

b) respectarea dispozitiilor legale de către personalul de probatiune īn īndeplinirea atributiilor de serviciu;

c) respectarea de către personalul de probatiune īn īndeplinirea atributiilor de serviciu a recomandărilor si a standardelor minime de lucru ce decurg din cadrul legal.

 

ARTICOLUL 6

Inspectiile specifice

 

(1) Inspectiile specifice au ca scop evaluarea unor aspecte particulare din activitatea serviciilor de probatiune.

(2) Inspectiile specifice se realizează folosind, īn functie de scopul urmărit, unul sau mai multe dintre criteriile de control prevăzute īn anexa nr. 1.

(3) Inspectiile specifice se realizează īn conformitate cu planificarea anuală, iar timpul alocat desfăsurării acestora se stabileste de către echipa de inspectori care realizează inspectia, īn functie de aspectele care urmează a fi controlate.

 

CAPITOLUL III

Echipa de inspectie

 

ARTICOLUL 7

Componenta echipei de inspectie

 

(1) Inspectiile se realizează de către echipe alcătuite din cel putin 2 inspectori de probatiune din cadrul Directiei de probatiune din Ministerul Justitiei.

(2) īn realizarea controlului activitătii serviciilor de probatiune, inspectorii pot colabora cu specialisti din alte domenii de activitate.

 

ARTICOLUL 8

Atributiile inspectorului coordonator

 

(1) Activitatea echipelor de inspectori este coordonată, prin rotatie, de către unul dintre inspectori, denumit īn continuare inspector coordonator.

(2) Inspectorul coordonator are următoarele atributii:

a) planifică inspectia si asigură relationarea echipei de inspectori cu serviciul de probatiune care urmează să fie inspectat;

b) realizează demersurile de ordin administrativ pentru derularea inspectiei;

c) realizează agenda inspectiei;

d) asigură informarea echipei de inspectori;

e) alocă responsabilitătile īn cadrul echipei de inspectori;

f) stabileste īmpreună cu echipa care va realiza inspectia criteriile si subcriteriile care vor fi utilizate;

g) se asigură īn timpul inspectiei de faptul că echipa de inspectie realizează o analiză riguroasă a documentelor si că inspectorii prezintă un comportament adecvat;

h) coordonează īntālnirea de discutare a constatărilor preliminare ale inspectiei;

i) se asigură de existenta consensului echipei de inspectie privind modalitatea de evaluare a activitătii serviciului inspectat si concluziile acestei evaluări;

j) coordonează activitatea de īntocmire a raportului de inspectie si se asigură de faptul că acesta cuprinde observatii fundamentate pe dovezi;

k) se asigură de faptul că raportul de inspectie va fi realizat īn termen;

l) comunică serviciului de probatiune inspectat forma intermediară si forma finală a raportului de inspectie;

m) oferă, ori de cāte ori este necesar, informatii personalului Directiei de probatiune despre activitatea serviciului de probatiune inspectat.

 

CAPITOLUL IV

Planificarea inspectiilor

 

ARTICOLUL 9

Modalitatea de planificare a inspectiilor

 

(1) Controlul serviciilor de probatiune se realizează īn conformitate cu planificarea anuală a inspectiilor aprobată de conducerea Ministerului Justitiei.

(2) Planificarea anuală cuprinde calendarul inspectiilor si se realizează avānd īn vedere:

a) zona geografică īn care sunt situate serviciile de probatiune care urmează să fie inspectate;

b) dimensiunea serviciilor de probatiune, īn functie de numărul consilierilor de probatiune aflati īn activitate;

c) periodicitatea realizării inspectiei, astfel īncāt fiecare serviciu de probatiune să fie inspectat, cel putin o dată la 4 ani, printr-o inspectie generală;

d) rezultatele obtinute īn activitate de serviciile de probatiune, reflectate īn datele statistice, īn rapoartele lunare de activitate, īn rapoartele inspectiilor anterioare, precum si īn orice alte documente relevante;

e) dificultătile īntāmpinate īn activitate de către serviciile de probatiune.

 

CAPITOLUL V

Pregătirea inspectiei

 

ARTICOLUL 10

Activităti premergătoare inspectiei

 

(1) Demersurile administrative pentru realizarea inspectiei vor fi īndeplinite de către inspectorul coordonator.

(2) Inspectorul coordonator elaborează agenda inspectiei, anuntă serviciul de probatiune si, īn functie de tipul inspectiei, poate solicita acestuia anumite documente īn legătură cu activitatea.

(3) īn etapa de pregătire a inspectiei, inspectorul coordonator colectează, după caz, următoarele documente:

a) raportul inspectiei anterioare, acolo unde este cazul;

b) rapoarte īntocmite ca urmare a vizitelor realizate īn cadrul serviciului respectiv;


c) rapoartele lunare de activitate ale serviciului din ultimele 6 luni;

d) planul anual de actiune al serviciului;

e) raportul de īndeplinire a obiectivelor din planul anual de actiune;

f) alte documente relevante puse la dispozitie de către coordonatorul zonal al serviciului de probatiune.

(4) Inspectorul coordonator realizează o īntālnire cu echipa de inspectie si cu coordonatorul zonal al serviciului care urmează a fi inspectat pentru a analiza documentele mentionate la alin. (3) si pentru a stabili agenda inspectiei, rolul fiecărui inspector, criteriile si subcriteriile de evaluare, precum si modalitatea de esantionare a documentelor ce vor fi verificate īn cadrul inspectiei.

 

ARTICOLUL 11

 

Modalitatea de esantionare a documentelor ce vor fi analizate īn timpul inspectiei

Īn cadrul etapei de pregătire a inspectiei, echipa de inspectori stabileste tipul si numărul de documente care vor fi analizate, folosind următoarea metodă de esantionare:

a) se stabileste un procent īntre 5% si 20% din totalul de referate de evaluare, dosare de supraveghere si dosare de reintegrare socială si supraveghere care vor fi analizate, cu luarea īn considerare a unui număr minim de documente care trebuie analizate pentru fiecare consilier de probatiune;

b) stabilirea procentului prevăzut la lit. a) se face prin raportarea la numărul de referate de evaluare, dosare de supraveghere si dosare de reintegrare socială si supraveghere aflate īn evidentele serviciului de probatiune la data cānd se realizează inspectia;

c) se calculează pasul de esantionare ca rezultat al īmpărtirii numărului referatelor de evaluare, dosarelor de supraveghere si dosarelor de reintegrare socială si supraveghere aflate īn evidentele serviciului la procentul calculat conform lit. a) - b); atunci cānd rezultatul īmpărtirii nu este un număr īntreg, rotunjirea operează īn jos;

d) se stabileste īn mod aleatoriu un număr īntreg mai mic decāt numărul care reprezintă pasul de esantionare;

e) se procedează la extragerea documentelor din evidentele serviciului de probatiune prin adăugarea pasului de esantionare la numărul stabilit la lit. d).

 

CAPITOLUL VI

Derularea inspectiei

 

ARTICOLUL 12

Metode si tehnici de lucru

 

Pe parcursul derulării inspectiilor sunt utilizate metode, tehnici si instrumente de lucru precum: observatia, analiza documentelor, īntālniri de lucru individuale sau de grup, chestionare, precum si alte metode si tehnici care contribuie la atingerea scopului inspectiei.

 

ARTICOLUL 13

Deschiderea inspectiei

 

(1) Inspectia debutează cu o īntālnire de grup īntre echipa de inspectie si personalul din cadrul serviciului de probatiune inspectat.

(2) īn cadrul īntālnirii mentionate la alin. (1), inspectorul coordonator prezintă echipa de inspectori, scopul inspectiei, agenda de lucru, metodele de lucru, iar criteriile de inspectie, precum si modalitatea de esantionare a documentelor vor fi prezentate de către membrii echipei de inspectori, īn functie de rolurile alocate īn echipă.

 

ARTICOLUL 14

Īntālniri ale echipei de inspectori cu echipa serviciului de probatiune inspectat

 

(1) Pe parcursul derulării inspectiei se realizează īntālniri individuale cu personalul serviciului, īn vederea obtinerii informatiilor necesare pentru a evalua activitatea de management, īndeplinirea anumitor roluri si responsabilităti, precum si modalitatea de relationare a personalului serviciului.

(2) īn cadrul īntālnirilor individuale īntre echipa de inspectori si membrii serviciului de probatiune inspectat se analizează modalitatea de īndeplinire a atributiilor de serviciu.

 

ARTICOLUL 15

Īntālniri ale echipei de inspectori cu persoane din afara serviciului de probatiune inspectat

 

Īn functie de tipul inspectiei si timpul alocat desfăsurării acesteia, se pot organiza īntrevederi īntre echipa de inspectori si persoanele aflate īn evidenta serviciului de probatiune inspectat, precum si cu reprezentantii conducerii tribunalului, cu alte organe judiciare, parteneri ai serviciului de probatiune, īn functie de agenda de lucru stabilită anterior.

 

ARTICOLUL 16

Modalitatea de consemnare a informatiilor

 

Echipa de inspectori analizează īn timpul inspectiei documentele solicitate si consemnează informatiile obtinute, prin completarea unor fise de lucru.

 

ARTICOLUL 17

Prezentarea constatărilor preliminare si īnchiderea inspectiei

 

(1) Echipa de inspectori va realiza o īntālnire consensuală īn vederea stabilirii constatărilor preliminare ale inspectiei.

(2) īnchiderea inspectiei se realizează printr-o īntālnire de grup īntre inspectori si personalul serviciului de probatiune inspectat, īn vederea prezentării constatărilor preliminare ale inspectiei.

(3) īn cadrul īntālnirii mentionate la alin. (1), echipa de inspectori poate solicita membrilor serviciului de probatiune inspectat completarea de chestionare cu privire la modalitatea de efectuare a inspectiei.

 

CAPITOLUL VII

Īntocmirea raportului de inspectie

 

ARTICOLUL 18

Continutul raportului de inspectie

 

(1) După īncheierea inspectiei, echipa de inspectori va redacta raportul de inspectie care va cuprinde mentiuni legate de componenta echipei de inspectori, o scurtă prezentare a serviciului de probatiune inspectat, obiectul inspectiei si programul derulării acesteia, rezultatul evaluării serviciului conform criteriilor de inspectie, punctele tari, ariile de īmbunătătire, recomandările si instructiunile inspectorilor, exemple de bună practică si concluzii.

(2) Raportul de inspectie se īntocmeste conform modelului prevăzut īn anexa nr. 2, utilizānd informatia consemnată īn fisele de lucru mentionate la art. 16 si copii ale documentelor solicitate serviciului, după caz.

 

ARTICOLUL 19

Arii de īmbunătătire, puncte tari, recomandări si instructiuni

 

(1) Punctele tari sunt formulări succinte referitoare la constatările pozitive ale echipei de inspectori privind managementul si calitătile profesionale ale membrilor serviciului de probatiune inspectat, organizarea si activitatea serviciului de probatiune, respectarea cadrului legal si a metodologiei de lucru.

(2) Ariile de īmbunătătire sunt formulate succint prin referire la deficientele constatate si pot fi īnsotite de recomandări privind posibilele modalităti de remediere.

(3) Raportul de inspectie cuprinde īn partea finală instructiuni referitoare la directiile de actiune pe care serviciul de probatiune inspectat trebuie să le urmeze, īn vederea diminuării deficientelor identificate īn activitate.

(4) Recomandările au caracter orientativ, iar instructiunile au caracter obligatoriu pentru serviciul de probatiune inspectat.

 

ARTICOLUL 20

Forma intermediară a raportului de inspectie

 

(1) īn termen de 30 de zile lucrătoare de la data īncheierii inspectiei, echipa de inspectori īntocmeste si īnaintează serviciului de probatiune inspectat forma intermediară a raportului de inspectie.

(2) Fiecare inspector din echipa de inspectie are obligatia de a īntocmi sectiunea din raport corespunzătoare activitătilor evaluate īn cadrul inspectiei, conform rolului alocat de inspectorul coordonator.

(3) Inspectorul coordonator centralizează contributia fiecărui inspector si se asigură că raportul de inspectie intermediar este īnsusit de fiecare membru al echipei de inspectie.

(4) Inspectorul coordonator trimite spre consultare forma intermediară a raportului de inspectie directorului Directiei de probatiune, care realizează observatii pe marginea acestuia, atunci cānd este cazul.

(5) După consultarea cu directorul Directiei de probatiune, forma intermediară a raportului de inspectie va fi semnată si datată de echipa de inspectori si va fi transmisă serviciului de probatiune inspectat, īn vederea realizării eventualelor observatii.

(6) īn termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului de inspectie intermediar, serviciul de probatiune inspectat transmite inspectorului coordonator eventualele observatii pe marginea acestuia.

(7) Echipa de inspectori analizează observatiile primite din partea serviciului de probatiune inspectat si le include īn raport, atunci cānd este cazul.

(8) īn situatia īn care echipa de inspectori nu a tinut cont īn tot sau īn parte de observatiile serviciului de probatiune inspectat, va transmite acestuia o informare motivată.

 

ARTICOLUL 21

Raportul final de inspectie

 

(1) După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 20 alin. (7) si (8), inspectorul coordonator solicită avizul directorului Directiei de probatiune pe marginea raportului de inspectie.

(2) Directorul Directiei de probatiune avizează raportul de inspectie īn termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

(3) Raportul final de inspectie este raportul care poartă avizul directorului Directiei de probatiune, precum si data si semnătura inspectorilor care au realizat inspectia.

(4) Raportul final de inspectie se va transmite serviciului de probatiune inspectat si spre informare secretarului de stat coordonator al Directiei de probatiune.

(5) Seful serviciului de probatiune inspectat are īndatorirea de a aduce la cunostinta consilierilor de probatiune continutul raportului final de inspectie si de a īnlătura disfunctionaiitătile constatate.

 

CAPITOLUL VIII

Planul de acoperire a ariilor de īmbunătătire

 

ARTICOLUL 22

Modalitatea de acoperire a ariilor de īmbunătătire

 

(1) Ariile de īmbunătătire si instructiunile din raportul de inspectie pot fi preluate īn planul de actiune al serviciului de probatiune inspectat.

(2) Atunci cānd īn cursul inspectiei este identificat un număr semnificativ din punct de vedere cantitativ sau calitativ de arii de īmbunătătire a activitătii, echipa de inspectori poate solicita serviciului de probatiune inspectat elaborarea unui plan de acoperire a ariilor de īmbunătătire identificate.

(3) Termenul pentru implementarea planului de acoperire este stabilit de către inspectorii de probatiune tinānd seama de importanta, complexitatea si numărul ariilor de īmbunătătire.

 

ARTICOLUL 23

Continutul planului de acoperire a ariilor de īmbunătătire

 

(1) Serviciul de probatiune inspectat va īntocmi planul de acoperire a ariilor de īmbunătătire, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 3, si īl va transmite inspectorului coordonator īn termenul stabilit de acesta.

(2) Echipa de inspectori si coordonatorul zonal al serviciului de probatiune pot formula observatii pe marginea planului de implementare a ariilor de īmbunătătire, acestea fiind transmise, atunci cānd este cazul, serviciului de probatiune inspectat, de către coordonatorul zonal al acestuia.

(3) Monitorizarea gradului de acoperire a ariilor de īmbunătătire se va face de către coordonatorul zonal al serviciului de probatiune inspectat, prin intermediul rapoartelor lunare de activitate.

 

CAPITOLUL IX

Raportul privind acoperirea ariilor de īmbunătătire

 

ARTICOLUL 24

Modalitatea de raportare a acoperirii ariilor de īmbunătătire

 

(1) La finalul termenului prevăzut la art. 22 alin. (3), coordonatorul zonal al serviciului de probatiune, după consultarea cu inspectorul coordonator, va solicita serviciului de probatiune inspectat un raport privind acoperirea ariilor de īmbunătătire.

(2) Echipa de inspectori care a realizat inspectia, īmpreună cu coordonatorul zonal al serviciului de probatiune va verifica īn ce măsură au fost acoperite ariile de īmbunătătire identificate īn cursul inspectiei si va solicita serviciului de probatiune documente doveditoare, atunci cānd este cazul.

(3) Concluziile desprinse din analiza raportului prevăzut la alin. (1) vorfi transmise serviciului, de probatiune de probatiune inspectat de către coordonatorul zonal al acestuia.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 25

Pilotarea criteriilor si a subcriteriilor de inspectie

 

(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Criteriile si subcriteriile de inspectie vorfi pilotate īn cursul a 4 inspectii, putānd fi revizuite după pilotare sau ori de cāte ori se impune.


 

ANEXA Nr.

 la metodologie

 

I. Criterii de control al managementului serviciului de probatiune

1. Seful serviciului se asigură de implementarea planului de actiune al serviciului de probatiune.

2. Seful serviciului asigură organizarea optimă a activitătii serviciului.

Subcriterii:

2.1. Se urmăreste respectarea programului de lucru de către consilierii de probatiune.

2.2. Se urmăreste folosirea eficientă a timpului de lucru de către personalul serviciului si elaborarea la termenele stabilite a lucrărilor.

2.3. Se repartizează cazurile de referate, supravegheri si alte activităti care implică lucrul pe caz, īn mod echitabil.

2.4. Se desemnează responsabilităti sau atributii specifice consilierilor care au calitătile si responsabilitătile necesare pentru a asigura īndeplinirea lor.

2.5. Există preocupare pentru gestionarea eficientă a resurselor materiale.

2.6. Se asigură informarea promptă si acurată a directiei de specialitate si se solicită avizul acesteia īn cazurile prevăzute de lege sau de alte dispozitii interne.

2.7. Registrele serviciului sunt īntocmite si completate conform prevederilor regulamentului de ordine interioară sau conform altor dispozitii interne.

3. Seful serviciului asigură comunicarea internă si circulatia informatiilor īn cadrul serviciului.

Subcriterii:

3.1. Seful serviciului se asigură că toti consilierii au acces liber la informatiile necesare īn exercitarea profesiei.

3.2. Au fost stabilite criterii, proceduri si instrumente clare pentru procesele importante care au loc īn cadrul serviciului (de exemplu: o procedură pentru circulatia informatiilor īn cadrul serviciului; sedinte, īntālniri de lucru).

3.3. Seful serviciului pune la dispozitia consilierilor, spre informare, toate dispozitiile interne si actele normative care privesc activitatea serviciului, drepturile si obligatiile personalului (consemnarea acestora).

3.4. Seful serviciului se asigură de existenta unui climat de lucru adecvat, caracterizat prin respect si īntelegere.

4. Seful serviciului monitorizează, verifică si controlează activitatea personalului serviciului.

Subcriterii:

4.1. Personalul este sprijinit si īndrumat īn activitate de către seful serviciului.

4.2. Se asigură controlul permanent al modului īn care sunt realizate si tinute lucrările, dosarele, evidentele si registrele serviciului.

4.3. Seful serviciului verifică periodic, īn mod obiectiv si motivat, activitatea consilierilor.

4.4. Seful serviciului evaluează anual, īn mod obiectiv si motivat, performantele profesionale ale consilierilor.

5. Seful serviciului asigură un management participativ.

Subcriterii:

5.1. Personalul este consultat īnainte de luarea deciziilor importante care privesc activitatea serviciului.

5.2. Seful serviciului īsi argumentează deciziile importante luate.

5.3. Seful serviciului īsi asumă responsabilitatea pentru deciziile luate īn acord cu prevederile legale, precum si strategiile locale, nationale si secventiale īn domeniul justitiei.

5.4. Seful serviciului se degrevează de o parte din atributii sau se implică īn activitătile curente, īn acord cu volumul de muncă al serviciului.

5.5. Seful serviciului gestionează cu impartialitate si responsabilitate relatiile profesionale dintre membrii echipei.

6. Seful serviciului coordonează eficient colaborarea cu partenerii comunitari.

Subcriterii:

6.1. Seful serviciului se preocupă de īncheierea unor protocoale de colaborare cu institutii publice sau ONG-uri care pot sprijini serviciul de probatiune īn reintegrarea socială a persoanelor aflate īn evidentă si cu organele judiciare, după caz.

6.2. Protocoalele de colaborare respectă structura si conditiile legale de formă.

6.3. Serviciul de probatiune respectă procedura de avizare a protocoalelor elaborată de Directia de probatiune.

6.4. Seful serviciului reprezintă, direct sau prin delegare, serviciul si dezvoltă relatii optime de lucru cu organele judiciare, cu colaboratorii si institutiile partenere.

6.5. Seful serviciului adoptă o atitudine echilibrată si civilizată fată de persoanele aflate īn evidenta serviciului.

II. Criterii de inspectare a activitătii de īntocmire a referatelor de evaluare

1. Referatele de evaluare sunt completate, īn partea introductivă, cu date conform celor comunicate īn sesizarea de solicitare a referatului de evaluare si conform hotărārii judecătoresti (īn cazul persoanelor supravegheate), cu respectarea formatului standard.

2. Referatele de evaluare sunt īntocmite consultānd surse de informatii relevante, astfel īncāt să fie garantat un grad cāt mai mare de obiectivitate. Īn cazurile exceptionale referitoare la imposibilitatea accesului la unele surse de informatii, refuz de colaborare, īndoieli privind acuratetea informatiilor sunt respectate procedurile regulamentare.

3. Referatele de evaluare sunt īntocmite cu respectarea cerintelor privitoare la cap. III, IV, V din structura standard a referatului de evaluare prevăzut īn Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.

Subcriterii:

3.1. Distinctia dintre persoane īnvinuite, inculpate, supravegheate si, respectiv, cea dintre minori si majori determină, conform Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată, modul īn care sunt īntocmite referatele de evaluare.

3.2. Īn cap. III, IV si V din referatul de evaluare este respectată cerinta de a stabili obiective concise, concrete, clare si coerente.

3.3. Sunt prezentati diferentiat factorii care au favorizat comportamentul infractional (pentru inculpati/īnvinuiti īn cap. III) si factorii de natură să inhibe, respectiv să accentueze dezvoltarea comportamentului infractional al persoanei evaluate (īn cap. IV).

3.4. Pentru persoanele supravegheate, penultimul capitol al referatului de evaluare contine aprecieri ale celor 3 tipuri de risc, īn corelatie cu factorii care influentează sau pot influenta conduita generală a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare.

3.5. Perspectivele de reintegrare īn comunitate sunt prezentate motivat si cu mentionarea resurselor individuale, familiale si comunitare ce pot fi utilizate īn sustinerea reintegrării sociale a persoanei.


4. Referatele de evaluare sunt īntocmite cu respectarea procedurilor si a termenelor regulamentare.

III. Criterii de inspectare a activitătii de supraveghere

1. Competenta serviciului de probatiune a fost verificată din punct de vedere material si teritorial, iar īn cazul īn care aceasta nu a fost corect stabilită sau a intervenit modificarea competentei, s-a procedat conform prevederilor legale.

2. Dosarul de supraveghere contine toate documentele prevăzute la art. 19 alin. (2) si (3) si art. 22 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată. Dosarele de supraveghere respectă prevederile referitoare la formă si termene.

3. Au fost realizate demersurile pregătitoare ale primei īntrevederi, iar prima īntrevedere a fost derulată cu respectarea dispozitiilor Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.

4. Planul de supraveghere respectă prevederile regulamentare referitoare la īntocmirea si comunicarea acestuia persoanei supravegheate.

Subcriterii:

4.1. Planul de supraveghere contine, īn partea introductivă, date īn conformitate cu cele comunicate de către instantă īn adresa de īnaintare a hotărārii judecătoresti si cu formularul tipizat prevăzut de Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.

4.2. Planul de supraveghere are continutul prevăzut de formatul standard prevăzut de Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată, iar datele prezentate īn cuprinsul planului sunt coerente si corelate īntre ele, precum si cu prevederile hotărārii judecătoresti sau cu evaluările anterioare (după caz, realizate de către serviciul de probatiune sau alti specialisti), iar termenii folositi sunt accesibili persoanei supravegheate.

4.3. Persoana condamnată este implicată īn procesul de evaluare a propriilor nevoi.

4.4. Obiectivele incluse īn planul de supraveghere sunt formulate īn acord cu nevoile identificate.

4.5. Este respectată procedura de īntocmire si aducere la cunostinta persoanei condamnate a planului de supraveghere.

5. Procesul de supraveghere este monitorizat si evaluat; rezultatele constatate sunt consemnate periodic si sunt avute īn vedere la revizuirea planului de supraveghere. Īn cazul nerespectării măsurilor/obligatiilor impuse prin sentinta penală, sunt realizate demersurile legale.

6. La īncetarea supravegherii au fost īntreprinse demersurile necesare īnchiderii dosarului aflat īn evidentă.

IV. Criterii pentru inspectarea activitătii de asistentă si consiliere a persoanelor supravegheate si a persoanelor condamnate aflate īn penitenciar

1. Asistenta si consilierea persoanei supravegheate se acordă īn baza unei cereri din partea acesteia.

2. Dosarul de reintegrare socială si supraveghere contine documentele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.

3. Asistenta si consilierea se realizează īn baza prevederilor Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.

Subcriterii:

3.1. Asistenta si consilierea se realizează īn baza unui plan de asistare.

3.2. Planul de asistare are continutul prevăzut de Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.

3.3. Planul este realizat īn termen de 20 de zile lucrătoare de la data realizării cererii.

3.4. Īn formularea nevoilor asistării se tine cont de perspectiva persoanei condamnate asupra propriilor nevoi.

3.5. Planul de asistentă si consiliere este adaptat nevoilor individuale ale persoanei, iar obiectivele sunt formulate concret si īntr-un mod accesibil persoanei condamnate.

3.6. Modificările survenite īn situatia persoanei sunt consemnate si determină revizuirea planului de asistare.

4. Activitatea de asistentă si consiliere īncetează īn conditiile prevăzute de Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată (la cererea persoanei asistate, ca urmare a lipsei de cooperare sau a comportamentului neadecvat al persoanei asistate si consiliate ori la expirarea duratei asistentei si consilierii).

5. Acolo unde este cazul, īn derularea procesului de asistentă si consiliere, persoana supravegheată este inclusă īntr-un program de interventie specializată, avizat de către Directia de probatiune. Pe lāngă subcriteriile de analiză prevăzute mai sus se vor urmări criteriile 6 si 7 prevăzute la pct. V referitor la inspectarea activitătii de derulare a programelor, īn acord cu art. 46 din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.239/2000, republicată.

6. Consilierii de probatiune colaborează cu alte organizatii relevante, voluntari si membri ai familiei persoanei supravegheate, pentru acoperirea nevoilor identificate si atingerea obiectivelor stabilite.

7. Activitatea de asistare si consiliere īn penitenciar se structurează pe principiile activitătii de asistare si consiliere a persoanelor supravegheate sau pe cele ale derulării unui program de interventie specializată. Īn cazul īn care asistenta si consilierea īn penitenciar se realizează īn baza unei cereri de asistare din partea persoanei condamnate, subcriteriile de analiză de la criteriul 3 si criteriul 4 se respectă. Īn cazul īn care persoana condamnată īn penitenciar este inclusă īntr-un program, se respectă criteriile 1, 2, 6 si 7 prevăzute la pct. V referitor la inspectarea activitătii de derulare a programelor.

V. Criterii de inspectare a activitătii de derulare a programelor de lucru cu persoanele supravegheate

1. Īn cadrul serviciului de probatiune sunt aplicate si promovate programe de lucru cu persoanele supravegheate. Īn cazul īn care persoana condamnată īn penitenciar este inclusă īntr-un program, se respectă criteriile 1, 2, 6 si 7 prevăzute la pct. V referitor la inspectarea activitătii de asistentă si consiliere a persoanelor supravegheate si a persoanelor condamnate aflate īn penitenciar.

2. Participantii la program sunt stabiliti īn urma unui proces de selectie care are īn vedere aspecte precum motivatia beneficiarului, criteriile de eligibilitate ale programului, nevoile si problemele persoanei condamnate consemnate īn planul de supraveghere, existenta unei obligatii fixate de instanta de judecată de a participa la un program.

3. Derularea programului se realizează ca urmare a cererii de asistentă si consiliere a persoanei condamnate, fiind integrat ca activitate īn cadrul procesului de asistare si consiliere. Atunci cānd este īntālnită această situatie, se vor urmări criteriul 3 de la pct. IV referitor la activitatea de asistare si consiliere a persoanei condamnate, precum si 6 si 7).

4. Derularea programului se realizează ca urmare a existentei unei obligatii stabilite de către instanta de judecată, īn această situatie existānd un acord din partea persoanei condamnate (se vor verifica criteriile 6 si 7).

5. Derularea programului se realizează ca urmare a unei cereri de asistentă si consiliere din partea persoanei condamnate, dar care are si obligatie fixată de instantă (īn această situatie se vor avea īn vedere criteriul 3 de la pct. IV referitor la activitatea de asistare si consiliere a persoanelor condamnate, precum si 6 si 7).

6. Derularea programului este realizată cu respectarea reglementărilor legale si a angajamentelor asumate de Ministerul Justitiei īn cadrul proiectelor internationale īn care au fost dezvoltate programele de lucru cu persoanele supravegheate.

Subcriterii:

6.1. Programul este derulat de către consilierii special formati īn cadrul unor cursuri pentru aplicarea programului respectiv ori desemnati īn acest scop.

6.2. Programul este derulat īn cadrul serviciului/de alte institutii/īn colaborare cu alte institutii.

6.3. Programul este aplicat cu regularitate, tinānd cont de aspectele enuntate la criteriul nr. 2.

6.4. Īn derularea programului sunt respectate etapele si integritatea acestuia, fapt care rezultă din instrumentele programului.

7. Programele sunt monitorizate si evaluate de către consilierii care le-au aplicat.

VI. Criterii de inspectare a activitătii de asistentă si consiliere a victimelor infractiunilor

1. Īn solicitarea si acordarea asistentei si consilierii sunt respectate cerintele legate de competenta teritorială si materială a serviciului de probatiune, prevăzute de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, cu modificările si completările ulterioare.

2. Derularea procesului de asistentă si consiliere este īn acord cu prevederile Legii nr. 211/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Subcriterii:

2.1. Cererea a fost solutionată īn termenul de 10 zile prevăzut de lege.

2.2. Cazurile au fost repartizate consilierilor pregătiti special īn cadrul unor cursuri organizate de către Directia de probatiune īn acest sens sau consilierilor cu specializare īn domeniul psihologie.

2.3. Sunt respectate termenele īn care trebuie să se acorde consiliere psihologică, respectiv 6 luni pentru minori si 3 luni pentru majori.

2.4. Serviciul de probatiune acordă si alte forme de asistentă īn functie de nevoile victimei.

3. Documentele din dosarul victimei reflectă demersurile realizate de consilierul responsabil de caz.

Subcriterii:

3.1. Cererea de solicitare a consilierii psihologice este īnsotită de documentele prevăzute la art. 10 alin. (3) si (4) din Legea nr. 211/2004, cu modificările si completările ulterioare.

3.2. Planul de asistentă si consiliere a victimei cuprinde: nevoile identificate ale victimei, obiectivele fixate, activitătile propuse pentru atingerea acestora, resursele necesare, programul īntālnirilor si timpul alocat atingerii obiectivelor. Acest subcriteriu se va verifica doar īn cadrul serviciilor de probatiune care au fost implicate īn cadrul Proiectului PHARE 2005, care au pilotat instrumentele de lucru cu victimele.

3.3. Īn vederea acoperirii nevoilor victimei, consilierul responsabil de caz colaborează cu alte institutii publice sau private din comunitate.

4. Activitatea de asistentă si consiliere a victimei este monitorizată si evaluată de către responsabilul de caz.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Raport privind inspectia realizată īn perioada .....................................,

la Serviciul de probatiune de pe lāngă Tribunalul ...................................

 

a) Clarificări preliminare

b) Scurtă prezentare a serviciului b.1) Data īnfiintării

b.2) Membrii serviciului si pregătirea de bază b.3) Conditii de lucru b.4) Date statistice

c) Obiectul inspectiei

d) Echipa de inspectori

e) Programul inspectiei

f) Rezultatul evaluării serviciului conform criteriilor de inspectie

- Activităti de inspectare realizate

- Puncte tari

- Arii de īmbunătătire

- Recomandări, după caz

- Instructiuni

g) Exemple de bună practică

h) Concluziile raportului

 

Data īntocmirii:

Semnătura inspectorilor


 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

Plan de acoperire a ariilor de īmbunătătire identificate cu ocazia inspectiei realizate la Serviciul de probatiune de pe lāngă Tribunalul ........................................... īn perioada ..........................................

 

Criteriul

Aria de īmbunătătire

Activităti propuse pentru depăsirea ariei de īmbunătătire

Termen de realizare

Responsabil

Indicator de verificare

Conducere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării īn vederea capturării īn scop stiintific a unor exemplare din specia castor

 

Avānd īn vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protectie a speciilor de floră si de faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, si Avizul Academiei Romāne nr. 3.366 din 19 noiembrie 2010,

īn temeiul art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă capturarea īn scop stiintific a unui număr de 20 de exemplare din specia castor (Castor fiber), aflate īn mediul natural, de pe raza Parcului Natural Lunca Muresului.

Art. 2. - (1) Derogarea se stabileste de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin pānă la 1 decembrie 2014.

(2) Recoltarea exemplarelor din specia castor prevăzute la art. 2 se va face prin capturare cu capcane selective cu eliberare ulterioară.

(3) Capturarea exemplarelor din specia castor īn conditiile alin. (2) se realizează numai de către Administratia Parcului Natural Lunca Muresului, cu personal tehnic de specialitate si cu respectarea prevederilor Legii vānătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita si obtine autorizatia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. - Administratia Parcului Natural Lunca Muresului are obligatia de a informa gestionarul fondului cinegetic cu privire la actiunea pe care urmează să o desfăsoare si de a solicita prezenta acestuia.

Art. 4. - (1) Administratia Parcului Natural Lunca Muresului are obligatia să transmită agentiei judetene pentru protectia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăsurat actiunea de capturare un raport asupra actiunii derulate īn baza derogării obtinute, īn termen de 30 de zile de la data capturării; modelul raportului asupra actiunii derulate īn baza derogării obtinute este prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Agentiile judetene pentru protectia mediului transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, īn maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia.

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul īmputernicit din cadrul structurilor proprii ale autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si care răspunde pentru silvicultură, īn limitele de competentă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lāszlo Borbely

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2011.

Nr. 21.

 

ANEXA

RAPORT

asupra actiunii derulate īn baza derogării obtinute

- model -

 

Solicitantul......................................................................................................

......................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea.......................................................

Numărul exemplarelor....................................................................................

Stadiul de dezvoltare......................................................................................

Starea exemplarelor īnainte de prelevare.........................................................

Starea exemplarelor după prelevare...............................................................

Locul de prelevare.........................................................................................

......................................................................................................................

Data prelevării...............................................................................................

Mijloace, instalatii si metode avute īn vedere..................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Stocarea si destinatia specimenelor.................................................................

......................................................................................................................

Motivul recoltării/derogării

 īn interesul protejării faunei si florei sălbatice si al conservării habitatelor naturale;

 pentru prevenirea producerii unor daune importante, īn special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor si apelor, iar īn cazul speciilor de animale, altele decāt păsările, si pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;

 īn interesul sănătătii si securitătii publice, iar īn cazul speciilor de animale, altele decāt păsările, si pentru alte ratiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, si pentru consecinte benefice de importantă majoră pentru mediu;

 īn scopuri de cercetare stiintifică si educatie, de repopulare si de reintroducere a acestor specii, precum si pentru operatiuni de reproducere necesare īn acest scop, inclusiv pentru răspāndirea artificială a plantelor;

 pentru a permite, īn conditii strict controlate, īntr-o manieră selectivă si īntr-o măsură limitată, prinderea sau detinerea unui număr limitat si specificat de exemplare din anumite specii de păsări sau din speciile prevăzute īn anexele nr. 4Asi 4B ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;

 īn interesul sigurantei aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoare.

 

(Atasati documentele care să justifice recoltarea exemplarelor īn conformitate cu motivul derogării.)

 

Data ..........................................

Semnătura ..........................................


 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 227/2006

privind prevenirea si combaterea dopajului īn sport*)

 


*) Republicată īn temeiul art. IV din Legea nr. 249/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului īn sport, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 857 din 21 decembrie 2010, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului īn sport a mai fost republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează prevenirea si combaterea dopajului īn sport.

(2) Conform reglementărilor Conventiei īmpotriva dopajului, adoptată īn cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, ale Conventiei internationale īmpotriva dopajului īn sport, adoptată īn cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, si ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agentia Mondială Anti-Doping, denumit īn continuare Cod, se interzice dopajul īn sport din ratiuni de natură etică si medicală.

Art. 2. - (1) Dopajul īn sport reprezintă una sau mai multe īncălcări ale reglementărilor anti-doping prevăzute la alin. (2).

(2) Constituie īncălcări ale reglementărilor anti-doping următoarele fapte:

a) prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia ori a markerilor ei īn proba biologică provenită de la un sportiv;

b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substantă interzisă sau o metodă interzisă;

c) refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe după primirea invitatiei la controlul doping, īn conformitate cu reglementările anti-doping, sau evitarea īn orice mod a prelevării probelor;

d) īncălcarea de 3 ori, īntr-o perioadă de 18 luni, a reglementărilor īn vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping īn afara competitiei, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa, precum si a reglementărilor privind testele neefectuate conform Standardului international pentru testare al Agentiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinatie de 3 asemenea īncălcări īntr-o perioadă de 18 luni;

e) falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a controlului doping;

f) detinerea de substante si/sau de metode interzise;

g) traficarea sau tentativa de traficare a oricărei substante si/sau metode interzise;

h) administrarea sau tentativa de a administra o substantă interzisă oricărui sportiv sau utilizarea unei metode interzise asupra oricărui sportiv ori asistarea, instigarea sau orice formă de complicitate referitoare la orice īncălcare a faptelor prevăzute la lit. a)-g).

Art. 3. - Īn īntelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. sportiv - orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel international, definit ca atare de fiecare federatie internatională, sau orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel national, legitimată la un club sportiv, afiliat la o federatie sportivă natională ori la o asociatie judeteană pe ramură de sport, si orice altă persoană care participă la activitatea sportivă la un nivel inferior, dacă este desemnată de o altă organizatie care acceptă Codul. Prezenta definitie cuprinde si practicantii de sport la nivel recreativ, fără ca acestia să aibă obligatia de a furniza informatii privind localizarea lor si de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);

2. sportivele nivel international - sportivul desemnat de una sau mai multe federatii internationale ca făcānd parte din lotul de testare īnregistrat al unei federatii internationale;

3. personal asistent al sportivului - orice antrenor, instructor, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, părinte sau orice altă persoană care lucrează cu, tratează sau consiliază sportivi care participă ori se pregătesc să participe la competitii sportive;

4. organizatie natională anti-doping - acea autoritate natională sau acele autorităti nationale responsabile cu privire la adoptarea si implementarea reglementărilor anti-doping, conducerea activitătii de prelevare de probe biologice, gestionarea rezultatelor la testele efectuate si conducerea audierilor, toate aceste responsabilităti fiind la nivel national;

5. control doping - procesul care include furnizarea de informatii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, recoltarea si mānuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri si apeluri;

6. īn competitie - perioada care īncepe cu 12 ore īnainte de o competitie la care sportivul este programat să participe, pānă la finalul competitiei si al procesului de recoltare a probelor legat de acea competitie, cu exceptia situatiilor īn care se prevede altfel īn reglementările unei federatii internationale sau ale unei alte organizatii nationale anti-doping;

7. īn afara competitiei - orice control doping care nu este realizat īn competitie;

8. testări-tintă - selectionarea de sportivi pentru testări, acolo unde anumiti sportivi alesi special sau grupuri de sportivi sunt selectati pe o bază guvernată de reguli specifice, pentru efectuarea de testări la un anumit moment;

9. control doping fără aviz prealabil- un control doping care se desfăsoară fără vreo atentionare prealabilă a sportivului si īn care sportivul este īnsotit īn permanentă, īncepānd din momentul anuntării si pānă la prelevarea probei biologice;

10. ofiter de control doping - persoană atestată de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si care are, pe baza delegatiei emise de Agentia Natională Anti-Doping, responsabilitatea gestionării la fata locului a sedintei de prelevare a probelor;

11. probă biologică - orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;

12. testare doping - parte a procesului de desfăsurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, recoltarea de probe biologice, mānuirea lor si transportul de probe biologice la laborator;

13. listă interzisă - lista care denumeste substantele si metodele interzise;

14. substantă interzisă - orice substantă calificată astfel īn cuprinsul listei interzise;

15. metodă interzisă - orice metodă calificată astfel īn cuprinsul listei interzise;

16. substantă specifică - orice substantă calificată astfel īn cuprinsul listei interzise;

17. standard international - un standard adoptat de către Agentia Mondială Anti-Doping, ce contine si detalii tehnice necesare pentru implementarea dispozitiilor Codului;

18. rezultate pozitive - un raport de la un laborator sau de la altă entitate căreia i s-a aprobat efectuarea de testări, care identifică īntr-o probă biologică prezenta unei substante interzise, a metabolitilorori a markerilorsăi, inclusiv īnsemnate cantităti de substante endogene sau dovezi ale utilizării de metode interzise;

19. metabolit - orice substantă produsă īn organism īn urma unui proces de metabolizare, biodegradare;

20. marker- un compus, grup de compusi sau parametri biologici care indică utilizarea de substante sau metode interzise;

21. suspendare - oprirea sportivului sau a altei persoane, pentru o perioadă determinată de timp, de la participarea īn cadrul oricărei competitii sau al unei manifestări sportive ori sponsorizări, ca urmare a deciziei luate īn urma audierii prevăzute la art. 33, conform prezentei legi;

22. descalificare - invalidarea rezultatelor sportivului, obtinute īn cadrul unei anumite competitii sau manifestări sportive, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii;

23. falsificare - modificarea printr-o actiune incorectă, obstructionarea, inducerea īn eroare sau orice comportament fraudulos, īn scopul de a modifica rezultatele testării doping sau de a īmpiedica desfăsurarea procedurilor obisnuite de testare doping, precum si oferirea de informatii false Agentiei Nationale Anti-Doping;

24. utilizare de substante sau metode interzise - aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricărei substante sau metode interzise;

25. scutire pentru uz terapeutic (SUT) - aprobarea utilizării īn scopuri terapeutice a unei substante si/sau metode interzise sportivilor care prezintă o afectiune dovedită medical;

26. terapeutic - tratamentul unei stări medicale cu agenti sau metode curative sau care ajută la vindecare;

27. competitie - o singură cursă, meci, joc sau o īntrecere sportivă singulară;

28. manifestare sportivă - o serie de competitii individuale organizate de un singur organism decizional;

29. tentativă - angajare comportamentală deliberată care constituie un pas important īn desfăsurarea unei actiuni, cu scopul săvārsirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 2 alin. (2);

30. lipsa vinovătiei - demonstrarea de către sportiv a faptului că nu a stiut sau nu a suspectat si nici nu ar fi avut posibilitatea să stie ori să suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul că a folosit sau că i s-au administrat substante ori metode interzise;

31. lipsa neglijentei semnificative - demonstrarea de către sportiv a faptului că neglijenta de care a dat dovadă nu a fost semnificativă īn ceea ce priveste īncălcarea legislatiei anti­doping;

32. participant - orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;

33. persoană - o persoană fizică sau juridică;

34. detinere - posesia sau controlul exclusiv asupra substantei sau metodei interzise;

35. lot de testare īnregistrat - esantionul de sportivi de īnalt nivel stabilit separat de către fiecare federatie internatională si organizatie natională anti-doping, care este supus testării doping īn cadrul si īn afara competitiei, ca parte a planului de distributie a testărilor apartinānd organizatiei sau federatiei internationale respective;

36. sport de echipă - un sport īn care īnlocuirea jucătorilor este permisă pe durata desfăsurării unei competitii;

37. sport individual - orice sport care nu este sport de echipă;

38. rezultat atipic - un raport de la laborator sau o altă entitate recunoscută de către Agentia Mondială Anti-Doping, care necesită investigatii ulterioare potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare īnainte de a se stabili existenta unui rezultat pozitiv;

39. audiere provizorie - o scurtă audiere ce are loc īnaintea audierii prevăzute la art. 33, la care sportivului i se aduc la cunostintă rezultatul constatat, reglementările anti-doping īncălcate si drepturile de care beneficiază īn vederea aplicării suspendării provizorii;

40. suspendare provizorie - oprirea temporară a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre īncălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) de la participarea īn cadrul oricărei competitii pānă la luarea deciziei finale conform art. 33 alin. (4);

41. sistem de management si administrare anti-doping (ADAMS) - o bază de date pe internet, instrument pentru gestionarea introducerii, păstrării si raportării informatiilor, proiectată pentru a sprijini partenerii si Agentia Mondială Anti-Doping īn activitătile lor anti-doping, īn conformitate cu legislatia privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

42. manifestare sportivă natională - manifestare sportivă ce implică participarea sportivilor de nivel national si international, care nu este o manifestare sportivă internatională;

43. ajutor substantial- sprijin efectiv acordat de către un sportiv sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivilor, prin furnizarea de informatii si probe concludente, inclusiv prin depunerea de mărturii, pentru descoperirea sau stabilirea de īncălcări ale reglementărilor anti-doping de către alti sportivi sau persoane din cadrul personalului asistent al sportivilor.

 

TITLUL II

Organizarea activitătii anti-doping la nivel national

 

CAPITOLUL I

Agentia Natională Anti-Doping

 

Art. 4. - Īn vederea combaterii fenomenului de dopaj īn sport functionează Agentia Natională Anti-Doping, denumită īn continuare Agentia, institutie publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională īn activitatea anti-doping, īn subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul īn municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.

Art. 5. - Agentia are următoarele obiective:

a) prevenirea si combaterea la nivel national a fenomenului de dopaj prin adoptarea si implementarea politicilor si reglementărilor anti-doping, īn conformitate cu prevederile prezentei legi;

b) īncurajarea practicării unui sport curat, īn vederea protejării sănătătii sportivilor si respectării principiilor fairplay-ului īn sport;

c) promovarea si sustinerea cercetărilor anti-doping.

Art. 6. - (1) īn vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, Agentia īndeplineste următoarele atributii:

a) elaborează strategia natională anti-doping, īn conformitate cu obiectivele si prevederile Codului si ale standardelor internationale;


b) initiază proiecte de acte normative pentru armonizarea legislatiei nationale anti-doping cu reglementările internationale īn domeniu;

c) initiază, sustine financiar si/sau promovează, după caz, programe educative si de prevenire a dopajului īn sport;

d) asigură aplicarea de măsuri concrete pentru sanctionarea dopajului īn sport;

e) initiază, sustine financiar si/sau īncurajează programe de promovare a fairplay-ului īn sport;

f) īncurajează structurile sportive, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic si Sportiv Romān īn adoptarea unor programe de testare coerente si uniforme;

g) colaborează cu autoritătile si institutiile publice, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale nationale si internationale cu atributii īn domeniu;

h) propune măsuri specifice si colaborează cu autoritătile si institutiile publice, īn sensul intensificării luptei īmpotriva traficului ilicit de substante si/sau metode interzise;

i) aprobă, publică si revizuieste Lista interzisă*), īn conformitate cu lista Agentiei Mondiale Anti-Doping;

j) actualizează, īn colaborare cu Ministerul Sănătătii si cu Agentia Natională a Medicamentului, si publică anual lista cu specialitătile farmaceutice autorizate si comercializate īn Romānia care au īn componentă substante si/sau metode interzise;

k) īntocmeste planul national anual de testare, īn competitie si īn afara competitiei;

l) īntocmeste lotul de testare īnregistrat si tine evidenta localizării sportivilor, potrivit prevederilor Standardului international pentru testare al Agentiei Mondiale Anti-Doping;

m) organizează si efectuează controale doping īn competitie si īn afara competitiei;

n) īncurajează procesul de testare reciprocă īntre organizatiile nationale anti-doping;

o) planifică si asigură desfăsurarea audierilor sportivilor si ale personalului asistent al acestora suspectati de īncălcarea reglementărilor anti-doping, īntr-un cadru corect si echitabil, īn conformitate cu legislatia īn vigoare si cu standardele internationale;

p) aprobă scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel national, la solicitarea scrisă a acestora, īn conformitate cu procedura descrisă īn Standardul international pentru scutiri de uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping, si tine evidenta scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel international;

q) comunică Agentiei Mondiale Anti-Doping cazurile de īncălcări ale reglementărilor anti-doping gestionate, precum si solicitările de scutiri pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel national;

r) elaborează normele metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping;

s) organizează cursuri pentru formarea profesională si perfectionarea ofiterilor de control doping;

t) prezintă anual un raport de activitate Guvernului si Parlamentului;

u) organizează periodic cu structurile sportive actiuni privind informarea, prevenirea si combaterea fenomenului de dopaj īn sport;

v) initiază, promovează si desfăsoară activităti de cercetare stiintifică;

w) elaborează normele de utilizare a veniturilor Agentiei pentru categoriile de cheltuieli ce se efectuează pentru realizarea actiunilor de prevenire si combatere a dopajului īn sport, precum si a celor de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse īn Lista interzisă si le supune Guvernului spre aprobare, prin hotărāre.

(2) īn vederea exercitării atributiei prevăzute la alin. (1) lit. g), Agentia achită cotizatiile stabilite de către organizatiile guvernamentale si neguvernamentale internationale, conform baremelor acestora.

 

*) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 168/2010 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2011, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 859 din 21 decembrie 2010.

 

Art. 7. - Posturile publice de radio si de televiziune pun la dispozitie, gratuit, Agentiei un spatiu de emisie de minimum 30 de minute lunar, din care 50% la ore de maximă audientă, pentru difuzarea de emisiuni cu caracter educativ si materiale promotionale, īn scopul prevenirii si combaterii dopajului īn sport.

Art. 8. - (1) Pe lāngă Agentie functionează Consiliul director, ca organ consultativ.

(2) Conducerea Agentiei este asigurată de un presedinte, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru, din rāndul specialistilor īn domeniu, pe baza īndeplinirii cerintelor de competente profesionale si manageriale, precum si a criteriului de independentă politică si de independentă fată de structurile sportive.

Art. 9. - (1) Consiliul director al Agentiei are īn componentă 9 membri, după cum urmează:

a) presedinte;

b) 3 reprezentanti ai aparatului de lucru al Guvernului;

c) un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, desemnat de ministru din rāndul angajatilor săi;

d) un reprezentant al Comitetului Olimpic si Sportiv Romān;

e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei ori medicinei, desemnat de Ministerul Sănătătii;

f) un reprezentant al sportivilor de performantă, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Romān;

g) un reprezentant al federatiilor sportive nationale, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Romān.

(2) Competentele Consiliului director se stabilesc prin hotărāre a Guvernului.

(3) Activitatea Consiliului director este condusă de un presedinte care este si presedintele Agentiei.

(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.

(5) Membrii Consiliului director sunt obligati să respecte secretul profesional si vor semna declaratii de confidentialitate si conflict de interese.

(6) Consiliul director se īntruneste īn sedinte ordinare lunare si īn sedinte extraordinare ori de cāte ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

(7) Convocarea Consiliului director se face cu cel putin 5 zile lucrătoare īnainte de data sedintei si va cuprinde īn mod obligatoriu ordinea de zi si documentatia necesară.

(8) Deciziile Consiliului director sunt adoptate cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

(9) Membrii Consiliului director, care participă la sedinte, cu exceptia presedintelui, beneficiază de indemnizatie de sedintă de 20% din indemnizatia lunară a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participării la sedinte, nu poate depăsi īntr-o lună 20% din indemnizatia lunară a presedintelui.

Art. 10. - (1) Mandatul membrilor Consiliului director īncetează īnainte de termen īn următoarele situatii:

a) renuntarea la calitatea de membru;

b) transferarea īn cadrul altei autorităti sau institutii publice;

c) aplicarea unei sanctiuni disciplinare;

d) neīndeplinirea obligatiilor ce īi revin;

e) pierderea calitătii pentru care au fost numiti;

f) deces.

(2) īn cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează pānă la expirarea mandatului celui īn locul căruia a fost numit.

Art. 11. - (1) Presedintele Agentiei are rang de secretar de stat si este ajutat īn activitatea sa de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, īn conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, pe baza īndeplinirii cerintelor de competente profesionale si manageriale, precum si a criteriului de independentă politică si de independentă fată de structurile sportive.

(2) īn exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei emite ordine si instructiuni.

(3) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ emise de presedintele Agentiei se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 12. - (1) Pe lāngă Agentie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping si Comisia de apel.

(2) Componenta si competentele comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei*).

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care participă la sedinte, beneficiază de indemnizatie de sedintă de 20% din indemnizatia lunară a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiilor, ca urmare a participării la sedinte, nu poate depăsi īntr-o lună 20% din indemnizatia lunară a presedintelui.

(4) Pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la alin. (1)se percep taxe al căror cuantum se stabileste anual prin decizie a Consiliului director, aprobată prin hotărāre a Guvernului.

Art. 13. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Tarifele pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping, precum si tarifele pentru testarea suplimentelor nutritive se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 14. - (1) Salariatii care au o vechime īn muncă īn cadrul Agentiei de cei putin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de bază.

(2) Pentru fiecare an de vechime īn muncă, care depăseste pragul de 2 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adaugă cāte 3 procente.

(3) Sporul de stabilitate, acordat īn conditiile alin. (1) si (2), nu poate depăsi 20% din salariul de bază.

(4) Sporul de stabilitate se acordă cu data de 1 a lunii următoare celei īn care s-a īmplinit vechimea prevăzută la alin. (1) si (2).

(5) Sporul de stabilitate nu se acordă persoanelor īncadrate īn muncă după pensionare.

Art. 15. - (1) Personalul Agentiei, datorită faptului că este supus prin profilul activitătii desfăsurate la o solicitare psihică foarte ridicată si la riscul de īmbolnăvire ca urmare a manevrării de probe biologice de urină si sānge, beneficiază de un spor īn cuantum de pānă la 25%, calculat la salariul de bază, īn conditiile legii.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc, īn limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu īncadrarea īn cheltuielile de personal prevăzute īn bugetul aprobat.

Art. 16. - Finantarea sporurilor prevăzute la art. 14 si 15 se efectuează din venituri proprii, cu īncadrarea īn cheltuielile de personal prevăzute īn bugetul aprobat.

Art. 17. - (1) Personalul Agentiei beneficiază de spor de confidentialitate īn cuantum de 15%, aplicat la salariul de bază brut lunar.

(2) Categoriile de personal si conditiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se stabilesc, īn limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(3) Agentia constituie un fond de stimulente prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele īncasate pentru bugetul de stat, reprezentānd amenzi, ca urmare a controlului.

(4) Modul de constituire si de utilizare a fondului de stimulente, precum si categoriile de personal care beneficiază de fondurile prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărāre a Guvernului**).


*) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 73/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările antidoping, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 117 din 22 februarie 2010, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 47/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 339 din 21 mai 2009, cu modificările ulterioare.

**) Ase vedea Hotărārea Guvernului nr. 1.578/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de către Agentia Natională Anti-Doping, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007.

 

CAPITOLUL II

Publicarea si revizuirea listei interzise

 

Art. 18. - (1) Lista interzisă, īn conformitate cu cea a Agentiei Mondiale Anti-Doping, se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei si se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) Agentia va revizui Lista interzisă ori de cāte ori vor apărea modificări īn lista publicată de Agentia Mondială Anti-Doping.

 

CAPITOLULUI

Scutiri pentru uz terapeutic

 

Art. 19. - (1) Agentia asigură aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel national, la solicitarea scrisă a acestora, īn conformitate cu procedura descrisă īn Standardul international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping.

(2) Agentia va raporta Agentiei Mondiale Anti-Doping, prin Sistemul de management si administrare anti-doping (ADAMS), scutirile pentru uz terapeutic acordate sportivilor de nivel national care sunt īnscrisi īn lotul său de testare īnregistrat.

(3) Sportivii de nivel international au obligatia de a comunica Agentiei solicitările de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, depuse potrivit prevederilor Standardului international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping.

 

CAPITOLUL IV

Asistenta medicală a sportivilor

 

Art. 20. - Medicii si asistentii medicali trebuie să acorde o atentie deosebită tratamentului medical aplicat sportivilor si să respecte următoarele reguli:

a) să nu recomande, să nu prescrie si să nu administreze medicamente ce au īn compozitie substante interzise, atunci cānd acestea pot fi īnlocuite cu altele care nu contin astfel de substante;


b) să nu recomande, să nu prescrie sau să nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe lista interzisă;

c) să prevină folosirea de către sportivi a substantelor si/sau a metodelor interzise;

d) să informeze sportivii si federatiile sportive nationale responsabile asupra medicatiei administrate, a compozitiei si efectelor asupra organismului;

e) să informeze federatia sportivă natională responsabilă, precum si Agentia īn cazul īn care suspectează un sportiv că ar folosi substante si/sau metode interzise, pentru ca acesta să fie supus unor testări-tintă.

Art. 21. - Sportivul de nivel national sau international are obligatia să īsi precizeze calitatea la orice consultatie medicală, de orice natură.

 

CAPITOLUL V

Controlul doping

 

Art. 22. - Controlul doping, īn competitie si īn afara competitiei, se efectuează conform Planului national anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului international pentru testare.

Art. 23. - (1) Controlul doping se efectuează de către Agentie, din proprie initiativă, sau poate fi solicitat acesteia de către:

a) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) Comitetul Olimpic si Sportiv Romān;

c) federatiile sportive nationale, cluburi sau ligi profesioniste;

d) alti organizatori de manifestări sportive, care nu sunt cuprinsi īntr-un cadru federal.

(2) Procedura de desfăsurare a controlului doping este reglementată īn normele metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping, care se elaborează de Agentie, īn conformitate cu prevederile Codului si Standardului international pentru testare, emise de Agentia Mondială Anti-Doping.

(3) īn cazul sesizărilor de urgentă, presedintele Agentiei poate să dispună efectuarea unui control doping.

(4) Agentia poate efectua testări doping la solicitarea organizatiilor anti-doping ale altor state, organizatiilor internationale anti-doping, precum si la solicitarea structurilor sportive internationale.

(5) Agentia recunoaste, īn conditii de reciprocitate, testările doping efectuate, scutirile pentru uz terapeutic acordate, precum si deciziile finale emise de către orice semnatar al Codului, supuse dreptului la apel, care sunt īn concordantă cu prevederile Codului, īn conditiile legii.

Art. 24. - (1) Sportivul participant la o competitie sportivă este obligat să se supună controlului doping, īn conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Recordul national se poate omologa numai īn urma testării doping a sportivului īn cauză, imediat după īnregistrarea acestuia.

(3) Testările-tintă si cele īn afara competitiei pot fi efectuate oricānd, fără aviz prealabil, la cea mai apropiată statie de control doping, la locurile de cazare a sportivului īn perioada de pregătire, īn toate locurile si incintele īn care se desfăsoară activităti fizice si sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligatia să se supună acestor testări.

Art. 25. - (1) Testarea doping īn competitie se efectuează īn spatii adecvate numite statie de control doping, organizate conform normelor metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping.

(2) īn termen de 6 luni de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, administratorii de baze sportive au obligatia să amenajeze statii de control doping īn conformitate cu prevederile alin. (1).

Art. 26. - Testările doping pot fi efectuate de către ofiterii de control doping care au absolvit cursurile de formare profesională si perfectionare organizate de Agentie si au obtinut īn acest sens un certificat, precum si de către personalul din cadrul Agentiei īmputernicit īn acest sens de către presedintele acesteia.

Art. 27. - Răspunderea privind recoltarea si transportarea probelor la laborator apartine Agentiei.

 

CAPITOLUL VI

Gestionarea rezultatelor

 

Art. 28. - (1) Analiza probelor biologice se efectuează de către Directia cercetare si laborator control doping, potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare al Agentiei Mondiale Anti-Doping, sau de un alt laborator acreditat de Agentia Mondială Anti-Doping.

(2) Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui buletin de analiză ce se comunică presedintelui Agentiei.

(3) īn cazul unui rezultat pozitiv, Agentia verifică dacă a survenit una dintre următoarele situatii:

a) a fost acordată sau urmează să fie acordată o scutire pentru uz terapeutic;

b) există o suspiciune cu privire la īncălcarea prevederilor Standardului international pentru testare sau a Standardului international pentru laboratoare, care să infirme validitatea rezultatului pozitiv constatat.

(4) Dacă verificarea nu evidentiază una dintre situatiile prevăzute la alin. (3), Agentia informează sportivul īn cauză si federatia sportivă natională responsabilă, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Romān, federatia internatională responsabilă si Agentia Mondială Anti-Doping asupra:

a) rezultatului constatat;

b) reglementării anti-doping īncălcate;

c) termenului īn care trebuie să depună o declaratie cu privire la rezultatul constatat;

d) dreptului sportivului de a cere contraexpertiza, datei si locului efectuării acesteia;

e) drepturilor sportivului.

(5) īn cazul unui rezultat atipic, Agentia verifică dacă a survenit una dintre următoarele situatii:

a) a fost acordată o scutire pentru uz terapeutic;

b) există o suspiciune cu privire la īncălcarea prevederilor Standardului international pentru testare sau a Standardului international pentru laboratoare, care să infirme validitatea rezultatului atipic constatat.

(6) Dacă verificarea nu evidentiază una dintre situatiile prevăzute la alin. (5), Agentia efectuează investigatiile ulterioare necesare, potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare, pentru a stabili dacă rezultatul atipic va fi īnaintat sau nu drept un rezultat pozitiv.

(7) După īncheierea investigatiilor prevăzute la alin. (6), Agentia informează sportivul īn cauză si federatia sportivă natională responsabilă, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Romān, federatia internatională responsabilă si Agentia Mondială Anti-Doping dacă rezultatul atipic va fi īnaintat drept un rezultat pozitiv, cu respectarea alin. (4).

(8) Agentia nu are obligatia de a informa despre un rezultat atipic pānă la īncheierea investigatiilor prevăzute la alin. (6) si luarea deciziei de a īnainta rezultatul atipic drept un rezultat pozitiv, cu exceptia următoarelor situatii:

a) dacă Agentia stabileste că efectuarea contraexpertizei este necesară īnainte de īncheierea investigatiilor prevăzute la alin. (6), situatie īn care decide efectuarea acesteia după informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat, cu respectarea prevederilor art. 30 lit. b) si c);


b) dacă Agentia primeste o solicitare īn acest sens fie din partea unui organizator al unui eveniment sportiv major, cu putin timp īnaintea unei manifestări sportive internationale, fie din partea unei organizatii sportive care are responsabilitatea de a respecta un termen-limită pentru selectionarea membrilor unei echipe pentru o manifestare sportivă internatională, numai după informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat.

Art. 29. - Īn cazul īncălcărilor reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe biologice, Agentia verifică circumstantele īn care a fost săvārsită posibila īncălcare a reglementărilor anti-doping si informează sportivul sau persoana īn cauză, federatia sportivă natională responsabilă, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Romān, federatia internatională responsabilă si Agentia Mondială Anti-Doping asupra:

a) reglementării anti-doping posibil īncălcate;

b) termenului īn care trebuie să depună o declaratie cu privire la posibila īncălcare a reglementărilor anti-doping;

c) drepturilor sportivului sau persoanei īnvinuite pe parcursul desfăsurării procedurii de audiere.

Art. 30. - Sportivul are următoarele drepturi:

a) de a cere contraexpertiză sau, īn cazul īn care renuntă, să dea o declaratie scrisă īn acest sens;

b) de a fi prezent personal sau prin reprezentant la contraexpertiză, dacă aceasta este solicitată;

c) de a solicita copii ale documentatiei de laborator pentru proba sa, care include informatiile prevăzute de Standardul international pentru laboratoare al Agentiei Mondiale Anti-Doping.

Art. 31. - (1) Agentia poate dispune suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substantă specifică sau pe baza unei alte posibile īncălcări a reglementărilor anti-doping, după verificarea si informarea prevăzute la art. 28 alin. (3) si (4), respectiv la art. 29.

(2) Suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substantă interzisă, cu exceptia substantelor specifice, este obligatorie, după verificarea si informarea prevăzute la art. 28 alin. (3) si (4).

(3) Suspendarea provizorie, conform alin. (1) si (2), nu poate fi dispusă fără a i se acorda sportivului īn cauză dreptul la o audiere provizorie īnainte de impunerea suspendării provizorii sau imediat după impunerea acesteia ori dreptul la o audiere īn regim de urgentă, potrivit art. 33 alin. (4), imediat după impunerea suspendării provizorii.

Art. 32. - Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent, care este suspectat/suspectată de una dintre īncălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportivă īnainte de īnceperea sau īn timpul procedurilor prevăzute īn prezentul capitol, Agentia poate decide continuarea acestora.

 

CAPITOLUL VII

Dreptul la o audiere echitabilă

 

Art. 33. - (1) Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping organizează o procedură de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, īnvinuit de una dintre īncălcările prevăzute la art. 2 alin. (2).

(2) Procedura de audiere se desfăsoară cu respectarea următoarelor principii:

a) organizarea audierii īntr-un interval de timp rezonabil, cu respectarea alin. (3);

b) o comisie de audiere echitabilă si impartială;

c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei;

d) dreptul de a fi informat corect si la timp despre īnvinuirea adusă de īncălcare a reglementărilor anti-doping;

e) dreptul de a se apăra īn fata īnvinuirii aduse de īncălcare a reglementărilor anti-doping si fată de consecintele decurgānd din aceasta;

f) dreptul fiecărei părti de a prezenta probe, de a chema si interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declaratiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping;

g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping, care dispune si asupra responsabilitătii costurilor acestuia;

h) dreptul la o decizie īn formă scrisă, motivată, datată si comunicată īntr-un timp rezonabil.

(3) Audierea se va desfăsura cu celeritate, fără a depăsi 3 luni de la īncheierea procesului de gestionare a rezultatelor prevăzut la cap. VI, cu exceptia cazurilor īn care sunt aplicabile dispozitiile art. 48.

(4) Presedintele Agentiei poate decide organizarea unei proceduri de audiere īn regim de urgentă, atunci cānd īmprejurările o cer.

Art. 34. - Īn situatia īn care Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping consideră necesară prezenta la audieri a unor persoane, altele decāt sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului īn cauză, acestea sunt obligate să se prezinte īn locul, ziua si ora comunicate, avānd obligatia să declare tot ceea ce stiu cu privire la posibila īncălcare a reglementărilor anti-doping.

Art. 35. - Faptele stabilite printr-o hotărāre definitivă si irevocabilă sau printr-o decizie a unei comisii disciplinare profesionale īn domeniul care nu face obiectul unei căi de atac reprezintă dovezi īmpotriva sportivului sau a altei persoane din cadrul personalului asistent care a săvārsit acele fapte, īn măsura īn care persoanele implicate nu dovedesc că respectivele acte juridice īncalcă principiile dreptătii.

 

CAPITOLUL VIII

Confidentialitate

 

Art. 36. - (1) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora, care sunt suspectati de una dintre īncălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), va fi făcută publică de către presedintele Agentiei sau, īn lipsa acestuia, de către īnlocuitorul său, īn termen de cel mult 20 de zile de la solutionarea definitivă a cazului.

(2) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora, care după solutionarea definitivă a cazului nu au fost găsiti vinovati de una sau mai multe īncălcări ale reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), va putea fi făcută publică numai cu acordul scris al acestora.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), presedintele Agentiei sau, īn lipsa acestuia, īnlocuitorul său poate face comentarii publice despre un caz aflat īn curs de solutionare, dacă acestea sunt necesare ca răspuns la comentarii publice ale sportivilor sau personalului asistent īn cauză.

(4) Pānă la informarea publică prevăzută la alin. (1)-(3), institutiile prevăzute la art. 28 alin. (4) si la art. 29, precum si cluburile si ligile profesioniste au obligatia de a păstra confidentialitatea informatiilor ce le sunt comunicate.

(5) Informatiile făcute publice potrivit alin. (1)-(3) sunt prezentate si păstrate cel putin un an si pe paginile de internet proprii ale Agentiei si federatiilor sportive nationale responsabile, acolo unde acestea există.


 

CAPITOLUL IX

Sanctiuni

 

Art. 37. - (1) Orice īncălcare prevăzută la art. 2 alin. (2) săvārsită de către sportiv īn timpul sau īn legătură cu o manifestare sportivă si/sau unei competitii sportive, dovedită conform procedurii prevăzute de prezenta lege, atrage de drept descalificarea, invalidarea rezultatelor individuale obtinute īn acea competitie si retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.

(2) Sportivii străini sunt sanctionati conform prezentei legi numai īn cazul īn care participă la o competitie sportivă si/sau manifestare sportivă organizată pe teritoriul Romāniei.

Art. 38. - Faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) si f) se sanctionează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de 2 ani la prima īncălcare, cu exceptia cazurilor īn care sunt aplicabile prevederile art. 39, ale art. 48 si ale art. 49.

Art. 39. - Dacă faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) si f) implică o substantă specifică, iar sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent demonstrează cum a pătruns īn organismul său ori modul īn care a intrat īn posesia sa acea substantă specifică, precum si că utilizarea substantei specifice nu a avut drept scop mărirea performantei sportive sau mascarea utilizării unei alte substante interzise, perioada de suspendare prevăzută la art. 38 va fi īnlocuită, la prima īncălcare, cel putin cu o mustrare, fără acordarea unei perioade de suspendare sau cu acordarea a cel mult 2 ani de suspendare.

Art. 40. - (1) Faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) si e) se sanctionează conform art. 38, la prima īncălcare, cu exceptia cazurilor īn care sunt aplicabile prevederile art. 48 si ale art. 49.

(2) Pentru īncălcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. g) si h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergānd pānă ia suspendarea pe viată, la prima īncălcare, cu exceptia cazurilor īn care sunt aplicabile prevederile art. 48.

(3) Pentru īncălcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de minimum un an si maximum 2 ani la prima īncălcare, īn functie de gradul de vinovătie a sportivului, conform normelor metodologice de organizare si desfăsurare a controlului doping.

Art. 41. - Pentru a doua īncălcare a dispozitiilor art. 2 alin. (2), perioadele de suspendare se vor īncadra īn limitele prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 42. - A treia īncălcare a reglementărilor anti-doping se sanctionează īntotdeauna cu suspendarea pe viată, cu exceptia faptei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) si a cazurilor īn care sunt aplicabile prevederile art. 39, situatii īn care perioada de suspendare va fi de minimum 8 ani, mergānd pānă la suspendarea pe viată.

Art. 43. - Orice faptă prevăzută la art. 2 alin. (2), săvārsită de către o persoană din cadrul personalului asistent al sportivului cu implicarea unui sportiv minor, atunci cānd aceasta nu implică o substantă specifică, se sanctionează direct cu suspendarea pe viată din activitatea sportivă.

Art. 44. - (1) Perioada de suspendare īncepe de la data emiterii deciziei de suspendare.

(2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totală de suspendare.

(3) īn cazul īntārzierii pronuntării deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, perioada de suspendare poate īncepe de la data prelevării probelor biologice.

(4) Pe perioada suspendării, sportivii sau membrii personalului asistent suspendati nu pot participa īn nicio calitate īn cadrul unei competitii ori manifestări sportive.

(5) Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent care a fost suspendat/suspendată īncalcă dispozitiile alin. (4), atunci perioada de suspendare care a fost impusă initial

va īncepe să curgă din nou de la data participării īn cadrul competitiei sau manifestării sportive.

(6) Perioada de suspendare reīnnoită conform alin. (5) poate fi redusă, īnsă aceasta nu va fi mai mică decāt jumătate din perioada de suspendare impusă initial, dacă sportivul sau persoana īn cauză demonstrează lipsa neglijentei semnificative.

(7) Pe perioada suspendării sportivii respectivi nu mai beneficiază, pentru activitatea sportivă, de sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Art. 45. - (1) Pe perioada suspendării, sportivii au obligatia de a comunica Agentiei informatii privind localizarea.

(2) īn vederea reintegrării īn activitatea sportivă, pe perioada suspendării, sportivii trebuie să se supună la 4 testări doping fără aviz prealabil, din care o testare īn momentul reīnceperii activitătii sportive.

(3) īn situatia īn care, pe perioada suspendării, sportivul se retrage din activitatea sportivă, iar ulterior solicită reintegrarea īn activitatea sportivă, acesta nu va putea fi reintegrat decāt după informarea Agentiei si efectuarea de testări doping fără aviz prealabil, pe o perioadă de timp egală cu perioada de suspendare rămasă de efectuat la data retragerii.

Art. 46. - (1) Prescriptia aplicării sanctiunii īn cazul săvārsirii uneia dintre īncălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) este de 8 ani de la data la care a avut loc īncălcarea reglementărilor anti­doping.

(2) Niciun demers nu va putea fi īnceput īmpotriva vreunui sportiv sau a altei persoane din cadrul personalului asistent pentru o īncălcare a unei reglementări anti-doping, după expirarea perioadei prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL X

Consecinte pentru echipe

 

Art. 47. - (1) Atunci cānd mai mult de un membru al unei echipe sportive a īncălcat sau este susceptibil de săvārsirea uneia dintre īncălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) īn legătură cu o manifestare sportivă, echipa va fi supusă testelor-tintă stabilite pentru acea manifestare sportivă.

(2) īn situatia īn care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sunt găsiti vinovati de una dintre īncălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) īn perioada unei manifestări sportive, echipa va fi supusă sanctiunii de descalificare sau unei alte sanctiuni disciplinare stabilite de organizatia care guvernează manifestarea respectivă.

(3) īn privinta acelor discipline sportive care nu prevăd existenta unor echipe, dar premierea se acordă acestora, descalificarea sau orice altă măsură disciplinară luată īmpotriva echipei, cānd unul sau mai multi membri ai acesteia au comis o īncălcare prevăzută la art. 2 alin. (2), se vor aplica reglementările federatiei internationale respective.

 

CAPITOLUL XI

Īncetarea sau reducerea perioadei de suspendare pe baza unor circumstante exceptionale

 

Art. 48. - (1) Sportivul este responsabil de prezenta īn proba biologică a oricărei substante interzise sau a metabolitilor ori a markerilor ei, nefiind necesar să se demonstreze intentia sau culpa pentru a se stabili o īncălcare a reglementărilor anti­doping.

(2) īn cazul īn care sportivul dovedeste lipsa vinovătiei cu privire la fapta prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a), sanctiunea cu suspendarea nu se aplică, iar fapta nu va fi considerată īncălcare a reglementărilor anti-doping.

(3) īn cazul īncălcărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-c) si e)-h), perioada de suspendare poate fi redusă, īnsă aceasta nu va fi mai mică decāt jumătate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru respectiva faptă, dacă sportivul sau persoana īn cauză demonstrează lipsa neglijentei semnificative.


(4) Pentru aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2) si (3), sportivul trebuie să demonstreze modalitatea īn care substanta interzisă a pătruns īn corpul său.

(5) Aplicarea măsurii prevăzute la alin. (3) nu poate fi dispusă īn situatiile īn care sunt aplicabile prevederile art. 39.

(6) Dacă sanctiunea aplicabilă este suspendarea pe viată, atunci perioada de suspendare redusă aplicată potrivit alin. (3) nu va fi mai mică de 8 ani.

(7) īn cazul īn care sportivul sau persoana īn cauză acordă Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping si Comisiei de apel un ajutor substantial īn vederea descoperirii sau stabilirii de īncălcări ale reglementărilor anti-doping săvārsite de către alti sportivi sau personalul asistent, perioada de suspendare poate fi redusă, iar aceasta nu va fi mai mare de trei pătrimi din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit īn mod normal pentru fapta săvārsită. După expirarea termenului de contestatie sau luarea unei decizii potrivit art. 60, Agentia poate reduce perioada de suspendare aplicată cu aprobarea Agentiei Mondiale Anti-Doping si a federatiei internationale de specialitate.

(8) Dacă sanctiunea aplicabilă este suspendarea pe viată, atunci perioada de suspendare redusă aplicată potrivit alin. (7) nu va fi mai mică de 8 ani.

(9) īn cazul īn care un sportiv sau o altă persoană recunoaste din proprie initiativă că a săvārsit o īncălcare a reglementărilor anti-doping īnainte de a primi invitatia pentru recoltarea de probe care ar putea stabili īncălcarea sau mai īnainte de constatarea uneia dintre īncălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b)-h) si primirea, potrivit art. 29, a informării despre īncălcarea recunoscută, această recunoastere fiind singura dovadă a īncălcării la momentul recunoasterii, perioada de suspendare poate fi redusă, īnsă aceasta nu va fi mai mică decāt jumătate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru respectiva faptă recunoscută.

(10) Īn cazul īn care pentru un sportiv sau o persoană din personalul asistent al sportivilor sunt īntrunite conditiile pentru aplicarea a cel putin două dintre prevederile alin. (3), (7) sau (9), perioada de suspendare poate fi redusă, īnsă aceasta nu va fi mai mică decāt o pătrime din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit īn mod normal.

 

CAPITOLUL XII

Circumstante care pot conduce la majorarea perioadei de suspendare

 

Art. 49. - (1) Perioadele de suspendare prevăzute la art. 38 si 40 pentru īncălcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. a)-f) se majorează pānă la maximum 4 ani, dacă fapta este săvārsită īn una dintre următoarele situatii:

a) sportivul sau o altă persoană a săvārsit īncălcarea reglementărilor anti-doping īntr-o actiune de dopaj dirijat, fie individual, fie īmpreună cu mai multe persoane;

b) sportivul sau o altă persoană a detinut ori a folosit mai multe substante sau metode interzise ori a detinut sau a folosit o substantă ori o metodă interzisă de mai multe ori;

c) sportivul sau o altă persoană obstructionează detectarea ori stabilirea unei īncălcări a reglementărilor anti-doping.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică īn situatia īn care sportivul sau o altă persoană poate demonstra Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping faptul că nu a īncălcat cu intentie reglementările anti-doping ori sportivul sau persoana īn cauză recunoaste īncălcarea reglementărilor anti-doping imediat după ce i-a fost adusă la cunostintă de către Agentie conform art. 28 alin. (4) si art. 29.

 

CAPITOLUL XIII

Reglementări pentru cazurile de īncălcări repetate

 

Art. 50. - (1) īn cazul aplicării sanctiunilor prevăzute la art. 38-40, o nouă īncălcare prevăzută la art. 2 alin. (2) va fi luată īn considerare de Agentie īn vederea aplicării de sanctiuni, numai dacă sportivul sau o altă persoană din rāndul personalului asistent al acestuia a săvārsit această nouă īncălcare după ce a fost īnstiintat de prima.

(2) Dacă Agentia nu poate stabili acest lucru, atāt prima, cāt si cea de-a doua īncălcare vor fi considerate ca fiind una singură si se va aplica sanctiunea cea mai gravă.

Art. 51. - (1) īn situatia īn care, după luarea unei decizii īn cazul unei prime īncălcări a reglementărilor anti-doping, Agentia descoperă o nouă īncălcare a reglementărilor anti-doping de către sportiv sau altă persoană din cadrul personalului asistent al acestuia, care a avut loc īnainte de īnstiintarea despre prima īncălcare, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping va aplica o sanctiune suplimentară, pe baza sanctiunii care ar fi putut fi aplicată dacă cele două īncălcări ar fi fost judecate īn acelasi timp.

(2) Sportivul va fi descalificat la toate competitiile desfăsurate īncepānd cu data primei īncălcări, rezultatele obtinute de către sportiv īn competitii fiind invalidate.

Art. 52. - (1) Dacă la acelasi control doping un sportiv este găsit vinovat de utilizarea sau prezenta unei substante specifice si a altor substante ori metode interzise, sportivul va fi considerat vinovat de o singură īncălcare a dispozitiilor art. 2 alin. (2), iar sanctiunea aplicată este cea mai gravă.

(2) īn situatia īn care un sportiv este găsit vinovat de săvārsirea a două īncălcări diferite prevăzute la art. 2 alin. (2), una implicānd o substantă specifică, iar alta implicānd o substantă sau metodă interzisă ori o altă īncălcare, perioada de suspendare impusă pentru cea de-a doua abatere va fi de minimum 2 ani si de maximum 3 ani.

(3) īn cazul īn care un sportiv este găsit vinovat de săvārsirea celei de-a treia īncălcări, determinată de orice combinare īntre abaterea folosirii de substante specifice si orice altă īncălcare sanctionată conform art. 38 sau 40, se va aplica sanctiunea suspendării pe viată.

 

CAPITOLUL XIV

Infractiuni

 

Art. 53. - (1) Prescrierea sau administrarea de substante interzise sportivilor de către medici constituie infractiune si se pedepseste cu īnchisoare de la un an la 4 ani sau cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(2) īn cazul săvārsirii faptelor prevăzute la alin. (1) se sesizează si Colegiul Medicilor din Romānia.

Art. 54. - (1) īndemnul prin orice mijloace la consumul de substante interzise īn vederea sporirii capacitătii de performantă, dacă este urmat de executare, constituie infractiune si se pedepseste cu īnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(2) Dacă īndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este īnchisoarea de la două luni la 2 ani sau amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

Art. 55. - (1) Constituie circumstante agravante următoarele īmprejurări si situatii:

a) săvārsirea faptei de către o persoană care are, potrivit prezentei legi, atributii īn prevenirea si combaterea dopajului;

b) oferirea, prescrierea, administrarea de substante sau metode interzise unui sportiv minor;

c) săvārsirea faptei īmpreună cu un minor;


d) săvārsirea faptei de către o persoană care īndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii publice, iar fapta a fost săvārsită īn exercitarea acestei functii.

(2) Dacă infractiunile prevăzute la art. 53 si 54 sunt săvārsite īn conditiile vreuneia dintre circumstantele agravante prevăzute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majorează cu o treime.

Art. 56. - Persoanelor condamnate pentru infractiuni prevăzute īn prezentul capitol li se pot aplica una sau mai multe pedepse complementare.

Art. 57. - Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiunile prevăzute īn prezentul capitol se confiscă.

 

CAPITOLUL XV

Apeluri

 

Art. 58. - Pot fi contestate următoarele decizii:

a) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping, referitoare la īncălcările dispozitiilor art. 2;

b) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping, luate īn conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5);

c) decizia conform căreia Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping nu are competentă pentru a judeca o posibilă īncălcare a reglementărilor anti-doping;

d) decizia Agentiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o īncălcare a reglementărilor anti-doping conform art. 28 alin. (4) si (7);

e) decizia de a nu actiona īn cazul unei īncălcări a reglementărilor anti-doping după o investigatie conform art. 29;

f) decizia de suspendare provizorie dispusă conform art. 31;

g) deciziile Agentiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic.

Art. 59. - Procedura solutionării contestatiilor prevăzute la art. 58 se desfăsoară cu respectarea următoarelor principii:

a) dreptul la o audiere echitabilă si impartială;

b) realizarea unei audieri corecte, impartiale si independente;

c) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa;

d) dreptul la o decizie īn formă scrisă, motivată, datată, redactată si comunicată īn timp rezonabil.

Art. 60. - (1) Deciziile prevăzute la art. 58 lit. a)-e) si g), luate īn legătură cu o competitie din cadrul unei manifestări sportive nationale sau care implică sportivi de nivel national, pot fi contestate la Comisia de apel, īn termen de 21 de zile de la data comunicării, de către următoarele persoane:

a) sportivii de nivel national sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;

b) structura sportivă căreia īi apartine sportivul sau cealaltă parte īn legătură cu care s-a luat decizia contestată;

c) federatia internatională responsabilă, Comitetul Olimpic International, Comitetul Paralimpic International;

d) organizatia anti-doping a tării de domiciliu a persoanei/sportivului;

e) Agentie.

(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi contestate si de Agentia Mondială Anti-Doping īn termen de 21 de zile de la ultima zi īn care orice parte ar fi putut face apel sau īn termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul solutionat.

Art. 61. - Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, īn termen de 21 de zile de la data comunicării.

Art. 62. - Deciziile prevăzute la art. 58 lit. a)-e) si g), luate īn legătură cu o competitie din cadrul unei manifestări sportive internationale sau care implică sportivi de nivel international, pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, īn termen de 21 de zile de la data comunicării, de către următoarele persoane:

a) sportivii de nivel international sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;

b) structura sportivă căreia īi apartine sportivul sau cealaltă parte īn legătură cu care s-a luat decizia contestată;

c) federatia internatională responsabilă;

d) organizatia anti-doping a tării de domiciliu a persoanei/ sportivului;

e) Agentie;

f) Agentia Mondială Anti-Doping.

Art. 63. - Deciziile prevăzute la art. 58 lit. f) pot fi contestate numai de către sportivii sau persoanele īmpotriva cărora a fost impusă sanctiunea de suspendare provizorie, conform art. 60, respectiv art. 62, după caz.

Art. 64. - Īn situatia īn care Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au īncălcat reglementările anti-doping, īn cadrul procedurii de audiere, nu emite o decizie īn termenul prevăzut la art. 33 alin. (3), Agentia Mondială Anti-Doping poate face contestatie la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne.

Īn situatia īn care Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne stabileste că a fost săvārsită o īncălcare a reglementărilor anti­doping si că Agentia Mondială Anti-Doping a actionat corect īn a alege să facă contestatie, atunci cheltuielile efectuate de către Agentia Mondială Anti-Doping īn solutionarea contestatiei vor fi suportate de către Agentie.

Art. 65. - Deciziile contestate īsi păstrează efectele pe durata desfăsurării procedurilor prevăzute la art. 60 si 62, cu exceptia situatiei īn care Comisia de apel, respectiv Curtea de arbitraj sportiv decide suspendarea acestora.

 

CAPITOLUL XVI

Obligatiile structurilor sportive nationale si ale Comitetului Olimpic si Sportiv Romān

 

Art. 66. - (1) Federatiile sportive nationale au obligatia de a-si modifica si completa statutele si regulamentele īn concordantă cu dispozitiile prezentei legi, ale Codului Mondial Anti-Doping, cu reglementările federatiilor sportive internationale si cu normele metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping.

(2) Federatiile sportive nationale au obligatia de a constitui o comisie anti-doping proprie, responsabilă cu prevenirea si combaterea dopajului, care va colabora cu Agentia si va transmite acesteia datele solicitate.

Art. 67. - Federatiile sportive nationale au obligatia de a suporta costurile analizelor de laborator cu rezultat pozitiv, atāt pentru proba A, cāt si/sau pentru proba B, efectuate pentru sportivii legitimati ai unui membru al federatiei, structură sportivă posesoare a certificatului de identitate sportivă.

Art. 68. - (1) Federatiile sportive nationale sunt obligate să comunice Agentiei, īn termenul stabilit de aceasta, informatii detaliate privind calendarul sportiv intern si international, precum si planurile de pregătire a echipelor si sportivilor lor, cu precizarea exactă a locurilor si orelor de desfăsurare, precum si lista cu sportivii de nivel national/international desemnati de Agentie si adresele acestora.

(2) Federatiile sportive nationale au obligatia de a comunica Agentiei, cu cel putin 5 zile īnainte, orice modificare intervenită īn calendarul sportiv sau īn planul de pregătire.

Art. 69. - Cluburile sportive, ligile profesioniste si Comitetul Olimpic si Sportiv Romān sunt obligate să respecte prevederile art. 66 si 68.

Art. 70. - (1) īn vederea protejării sănătătii sportivilor si prevenirii dopajului īn sport, federatiile sportive nationale, cluburile sportive si ligile profesioniste au obligatia să īsi prevadă īn bugetul anual sume destinate testării doping a sportivilor.


(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

Art. 71. - (1) īn aplicarea sanctiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federatiile sportive nationale trebuie să respecte prevederile prezentei legi, precum si ale reglementărilor internationale īn domeniu.

(2) Neīndeplinirea de către federatiile sportive nationale a obligatiilor prevăzute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv.

Art. 72. - (1) Introducerea sportivilor aflati īn perioada de suspendare īn competitii sau manifestări sportive de către federatii sportive nationale, cluburi ori ligi profesioniste constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum si retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv.

(2) Desemnarea pentru a fi supusă testării doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.

Art. 73. - (1) Cluburile sportive si ligile profesioniste īn cadrul cărora au fost sanctionate persoane pentru dopaj se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(3) Nerespectarea prevederilor art. 34 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei.

(4) Nerespectarea de către sportivii sau membrii personalului asistent suspendati a prevederilor art. 44 alin. (5) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(5) Nerespectarea prevederilor art. 68 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume īmputernicit din cadrul Agentiei.

Art. 74. - (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau īn termen de cel mult 48 de ore de la data īncheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 70 alin. (2), art. 71 alin. (2), art. 72 si 73, agentul constatator făcānd mentiune despre această posibilitate īn procesul-verbal.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 70 alin. (2), art. 71 alin. (2), art. 72 si 73 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 75. - Īn cazul īn care substantele descoperite pe parcursul controlului doping intră si sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, sau a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, Agentia are obligatia de a īnstiinta Agentia Natională Antidrog si organele de urmărire penală.

 

TITLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 76. - Pentru informarea si educarea personalului implicat īn activitătile anti-doping, toate institutiile de īnvătămānt superior de educatie fizică si sport din tară si Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor introduc īn programele de īnvătămānt cursuri de prezentare a reglementărilor nationale si internationale anti-doping, precum si Strategia natională anti­doping.

Art. 77. - (1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), ofiterii de control doping, personalul Agentiei īmputernicit să efectueze testări doping si personalul Directiei cercetare si laborator control doping nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instantele judecătoresti constată īndeplinirea ori omisiunea īndeplinirii de către acestia cu bună-credintă si fără neglijentă a oricărui act sau fapt īn legătură cu exercitarea, īn conditiile legii, a atributiilor ce le revin acestora.

(2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate īmpotriva membrilor comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) se suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii īn cadrul comisiilor, urmānd să fie recuperate, după caz, de la persoana care a căzut īn pretentii.

Art. 78. - Conducerea Agentiei si personalul implicat īn controlul doping vor avea acces la toate manifestările sportive pe bază de legitimatie, ale cărei model si continut*) se stabilesc prin normele metodologice de organizare si desfăsurare a controlului doping.

Art. 79. - (1) Personalul Agentiei si ofiterii de control doping poartă uniforme de serviciu cu īnsemne specifice.

(2) Modelul, īnsemnele specifice, modul de acordare si portul uniformei se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

(3) Finantarea cheltuielilor privind achizitionarea uniformelor de serviciu se realizează din fondurile prevăzute īn bugetul Agentiei cu această destinatie.

Art. 80. - Se autorizează Secretariatul General al Guvernului**) să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi īn anexele la bugetul aprobat acestei institutii, respectiv īn anexele privind cheltuielile cu salariile si numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, precum si īn bugetele institutiilor care fac obiectul prevederilor acestei legi.

Art. 81. - Īn cuprinsul actelor normative īn vigoare care cuprind referiri la Agentia Natională Antidoping, următoarele denumiri se īnlocuiesc astfel:

a) Agentia Natională Antidoping cu Agentia Natională Anti-Doping;

b) Agentia Natională Antidoping cu Agentia Natională Anti-Doping;

c) Codul Mondial Antidoping cu Codul Mondial Anti-Doping. Art. 82. - Īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare

a prezentei legi, prin hotărāre a Guvernului***), se vor aproba structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping.

Art. 83. - Īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a regulamentului prevăzut la art. 82, Agentia va elabora normele metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping, care se supun spre aprobare Guvernului.

Art. 84. - La data intrării īn vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 552/2004 privind prevenirea si combaterea dopajului īn sport, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.215 din 17 decembrie 2004.


*)A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 54/2007 pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei de control utilizate de persoanele cu atributii de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului īn sport, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007.

**) A se vedea Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificările ulterioare.

***) A se vedea Hotărārea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010.


 

ANEXĂ

LIMITELE

perioadelor de suspendare īn cazul săvārsirii unei a doua īncălcări a prevederilor art. 2 alin. (2)

 

Prima īncălcare

 

A doua īncălcare

SR

TNNI

LNS

ss

SA

TA

SR

1-4

2-4

2-4:

4-6

8-10

10 - pe viată

TNNI

1-4

4-8

4-8

6-8

10 - pe viată

pe viată

LNS

1-4

4-8

4-8

6-8

10 - pe viată

pe viată

SS

2-4

6-8

6-8

8 - pe viată

pe viată

pe viată

SA

4-5

10 - pe viată

10 - pe viată

pe viată

pe viată

pe viată

TA

8 - pe viată

pe viată

pe viată

pe viată

pe viată

pe viată

 

SR - sanctiune redusă - īncălcarea reglementărilor anti­doping a fost sau urmează să fie sanctionată cu o sanctiune redusă, īn conformitate cu prevederile art. 39;

TNNI - test neefectuat sau netransmiterea informatiilor privind localizarea sportivului - īncălcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2)lit. d);

LNS - sanctiune redusă pentru lipsa neglijentei semnificative - īncălcarea reglementărilor anti-doping a fost sau urmează să fie sanctionată cu o sanctiune redusă īn conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3);

SS - sanctiune standard - īncălcarea reglementărilor anti­doping a fost sau urmează să fie sanctionată īn conformitate cu prevederile art. 38 sau art. 40 alin. (1);

SA - sanctiune majorată - īncălcarea reglementărilor anti­doping a fost sau urmează să fie sanctionată cu o sanctiune majorată īn conformitate cu prevederile art. 49;

TA - traficare sau tentativă de traficare si administrare sau tentativă de administrare - īncălcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit.g)sih).

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II-V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului īn sport si art. II din Legea nr. 249/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului īn sport, care nu sunt īncorporate īn forma republicată a Legii nr. 227/2006 si care se aplică, īn continuare, ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:

Art. II-V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2008:

“Art. II. - Agentia Natională Anti-Doping recunoaste, īn conditii de reciprocitate, deciziile de suspendare a sportivilor romāni, luate īn conformitate cu dispozitiile Codului Mondial Anti-Doping, de către organizatiile anti-doping ale statelor părti la Conventia īmpotriva dopajului, adoptată īn cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998.

Art. III. - Prezenta ordonantă de urgentă intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

Art. IV. - (1) Cazurile de īncălcări ale reglementărilor anti­doping aflate īn curs de solutionare la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor continua să fie solutionate potrivit dispozitiilor Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului īn sport, aflate īn vigoare la data īnceperii procedurii de solutionare.

(2) Rezultatele pozitive īnregistrate după data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se solutionează potrivit prevederilor īn vigoare la data efectuării testării doping.

Art. V. - Īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor actualiza Normele metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.592/2006*), precum si Hotărārea Guvernului nr. 1.522/2006**) privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, cu modificările ulterioare.”

Art. II din Legea nr. 249/2010:

“Art. II. - Sanctiunile aplicate sportivilor si membrilor personalului asistent al acestora, potrivit legii, īnainte de data de 1 ianuarie 2009, sunt luate īn considerare la stabilirea sanctiunilor potrivit prevederilor art. 39***) si 40****) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege.”


*) Hotărārea Guvernului nr. 1.592/2006 a fost abrogată prin Hotărārea Guvernului nr. 1.056/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 666 din 6 octombrie 2009.

**) A se vedea nota de subsol de la art. 82.

***) Art. 39 a devenit prin renumerotare art. 41.

****) Art. 40 a devenit prin renumerotare art. 42.


 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 41 din 17 ianuarie 2011, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- Īn anexă, la pozitiile de la cod judet 21.16 pānă la cod judet 21.68, īn loc de:

 

Cod judet

DENUMIRE JUDET

Tipul UAT

11 = CJ = Consiliu judetean

12 = M = Municipiu

13 = O = Oras

14 = C = Comună

15 = B = C.G.M.B.

16 = S = Sector M. Buc.

Codul SIRUTA al UNITĂTILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

DENUMIREA UNITĂTILOR/

SUBDIVIZIUNILOR

ADMINISTRATIV-TERITORIALE

NIVEL MAXIM AL

CHELTUIELILOR

DE PERSONAL

- MII LEI -

Cod

Nume

a

b

c

d

e

f

9

“21.16

HARGHITA

14

C

86461

CICEU

2.092

21.17

HARGHITA

14

C

83981

CIUCSĀNGEORGIU

1.917

21.18

HARGHITA

14

C

84086

CIUMANI

1.193

21.19

HARGHITA

14

C

84102

CĀRJA

2.009

21.20

HARGHITA

14

C

84148

CORBU

3.414

21.21

HARGHITA

14

C

84175

CORUND

1.849

21.22

HARGHITA

14

C

86446

COZMENI

1.811

21.23

HARGHITA

14

C

84237

DĂNESTI

2.917

21.24

HARGHITA

14

C

84264

DEALU

512

21.25

HARGHITA

14

C

84344

DITRĂU

1.132

21.26

HARGHITA

14

C

84380

DĀRJIU

1.448

21.27

HARGHITA

14

C

83197

FELICENI

1.195

21.28

HARGHITA

14

C

84415

FRUMOASA

2.832

21.29

HARGHITA

14

C

84460

GĂLĂUTAS

1.649

21.30

HARGHITA

14

C

84558

JOSENI

1.461

21.31

HARGHITA

14

C

84594

LĂZAREA

2.726

21.32

HARGHITA

14

C

86479

LELICENI

2.645

21.33

HARGHITA

14

C

84629

LUETA

1.929

21.34

HARGHITA

14

C

84656

LUNCA DE JOS

1.336

21.35

HARGHITA

14

C

84754

LUNCA DE SUS

651

21.36

HARGHITA

14

C

84825

LUPENI

1.146

21.37

HARGHITA

14

C

86438

MADARAS

1.820

21.38

HARGHITA

14

C

84923

MĂRTINIS

653

21.39

HARGHITA

14

C

85056

MERESTI

645

21.40

HARGHITA

14

C

85074

MIHAILENI

1.539

21.41

HARGHITA

14

C

85127

MUGENI

2.941

21.42

HARGHITA

14

C

85243

OCLAND

3.007

21.43

HARGHITA

14

C

83375

PAULENI-CIUC

647

21.44

HARGHITA

14

C

85289

PLĂIESII DE JOS

1.595

21.45

HARGHITA

14

C

86487

PORUMBENI

1.146

21.46

HARGHITA

14

C

85341

PRAID

996

21.47

HARGHITA

14

C

86495

RACU

1.430

21.48

HARGHITA

14

C

85412

REMETEA

2.728

21.49

HARGHITA

14

C

86501

SATU-MARE

1.867

21.50

HARGHITA

14

C

85467

SĂCEL

1.815

21.51

HARGHITA

14

C

85528

SĂRMAS

1.557

21.52

HARGHITA

14

C

85582

SECUIENI

2.592

21.53

HARGHITA

14

C

85626

SICULENI

1.763

21.54

HARGHITA

14

C

85680

SĀNCRĂIENI

1.479

21.55

HARGHITA

14

C

85760

SĀNDOMINIC

1.133

21.56

HARGHITA

14

C

85788

SANMARTIN

652

21.57

HARGHITA

14

C

85840

SĀNSIMION

959

21.58

HARGHITA

14

C

86519

SANTIMBRU

905

21.59

HARGHITA

14

C

85877

SUBCETATE

2.981

21.60

HARGHITA

14

C

85920

SUSENI

1.139

21.61

HARGHITA

14

C

85984

SIMONESTI

1.163

21.62

HARGHITA

14

C

86453

TOMESTI

1.369

21.63

HARGHITA

14

C

86133

TULGHES

1.161

21.64

HARGHITA

14

C

86188

TUSNAD

732

21.65

HARGHITA

14

C

86222

ULIES

1.014

21.66

HARGHITA

14

C

86311

VARSAG

849

21.67

HARGHITA

14

C

86339

VOSLOBENI

836

21.68

HARGHITA

14

C

86366

ZETEA

878”

se va citi:

Cod judet

DENUMIRE JUDET

Tipul UAT

11 = CJ = Consiliu

judetean

12 = M = Municipiu 13 = 0 = Oras

14 = C = Comună

15 = B = C.G.M.B. 16 = S = Sector M. Buc.

Codul SIRUTA

al UNITĂTILOR

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

DENUMIREA UNITĂTILOR/

SUBDIVIZIUNILOR

ADMINISTRATIV-TERITORIALE

NIVEL MAXIM

AL

CHELTUIELILOR

DE PERSONAL

- MII LEI -

Cod

Nume

a

b

c

d

e

f

9

“21.16

HARGHITA

14

C

86461

CICEU

1.161

21.17

HARGHITA

14

C

83981

CIUCSĀNGEORGIU

2.092

21.18

HARGHITA

14

C

84086

CIUMANI

1.917

21.19

HARGHITA

14

C

84102

CARTA

1.193

21.20

HARGHITA

14

C

84148

CORBU

2.009

21.21

HARGHITA

14

C

84175

CORUND

3.414

21.22

HARGHITA

14

C

86446

COZMENI

1.139

21.23

HARGHITA

14

C

84237