MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 464/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 464         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 iulie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 872 din 23 iunie 2011 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

619. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

658. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 424/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitătii Voluntari, judetul Ilfov”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

154. - Ordin al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

312. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale

 

313. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

2.351. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

22. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2011

 

- Tabloul National al Arhitectilor

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 872

din 23 iunie 2011

referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

Pe rol se află solutionarea sesizării de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, formulată de un grup de 111 de deputati, în temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie.

Cu Adresa nr. 51/2.584 din 2 iunie 2011, secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale, în temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, formulată de 111 deputati.

La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile celor 111 deputati, autori ai sesizării de neconstitutionalitate. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de neconstitutionalitate sunt următorii: Adrian Năstase, Aurelia Vasile, Victor Socaciu, Marian Neacsu, Carmen Ileana Moldovan, Aurel Vlădoiu, Antonella Marinescu, Manuela Mitrea, Claudiu Iulian Manda, Neculai Rătoi, Cornel-Cristian Resmerită, Laurentiu Nistor, Vasile Mocanu, Viorel Hrebenciuc, Victor Cristea, Gheorghe Ana, Valeriu Stefan Zgonea, Cristian-Sorin Dumitrescu, Iuliu Nosa, Vasile Popeangă, Ioan Stan, Sorin Constantin Stragea, Viorel Stefan, Sonia-Maria Drăghici, Florin-Costin Pâslaru, Lucretia Rosea, Ciprian-Florin Luca, Eugen Bejinariu, Dan Nica, Florian Popa, Costică Macaleti, Marian Ghiveciu, Adrian Solomon, Ion Dumitru, Gheorghe Antochi, Dumitru Boabes, Angel Tîlvăr, Andrei Dolineaschi, Petru Gabriel Vlase, Ion Călin, Ioan Sorin Roman, Ion Burnei, Ioan Cindrea, Horia Grama, Mircea Dusa, Dumitru Chirită, Doru-Claudian Frunzulică, Georgian Pop, Nicolae-Ciprian Nica, Mugurel Surupăceanu, Adrian Mocanu, Nicolae Bănicioiu, Constantin Nită, Ioan Damian, Cristian Rizea, Cristian Mihai Adomnitei, Marin Almăjanu, Teodor Atanasiu, Vasile Berci, Viorel-Vasile Buda, Daniel-Stamate Budurescu, Cristian Buican, Mihăită Calimente, Mircea Vasile Cazan, Mariana Câmpeanu, Daniel Chitoiu, Tudor- Alexandru Chiuariu, Liviu-Bogdan Ciucă, Horia Cristian, Ciprian Minodor Dobre, Victor Paul Dobre, Mihai-Aurel Dontu, Gheorghe Dragomir, George Ionut Dumitrică, Relu Fenechiu, Damian Florea, Gheorghe Gabor, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Andrei Dominic Gerea, Alina-Stefania Gorghiu, Titi Holban, Pavel Horj, Mircea Irimescu, Nicolae Jolta, Mihai Lupu, Dan-Stefan Motreanu, Gheorghe-Eugen Nicolăescu, Ludovic Orban, Ionel Palăr, Viorel Palască, Cornel Pieptea, Gabriel Plăiasu, Cristina- Ancuta Pocora, Virgil Pop, Octavian-Marius Popa, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Călin Potor, Ana Adriana Săftoiu, Nini Săpunaru, Adrian George Scutaru, Ionut-Marian Stroe, Radu Stroe, Gigel-Sorinel Stirbu, Gheorghe-Mirel Talos, Adriana Diana Tusa, Radu Bogdan Tîmpău, Ioan Tintean, Florin Turcanu, Horea-Dorin Uioreanu, Lucia- Ana Varga si Mihai Alexandru Voicu.

La sesizare a fost anexată, în copie, Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 3.257 din 2 iunie 2011 si formează obiectul Dosarului nr. 701 A/2011.

Prin această sesizare, autorii acesteia solicită Curtii să se pronunte asupra constitutionalitătii Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, formulând următoarele critici de neconstitutionalitate:

I. Critici de neconstitutionalitate extrinsecă

Legea supusă controlului de constitutionalitate contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 61 alin. (1) si art. 75, prin prisma procedurii legislative de adoptare a acesteia. Astfel, autorii sesizării sustin că proiectul acestei legi organice a fost adoptat de Senat la data de 16 septembrie 2009, forma adoptată fiind trimisă la Camera Deputatilor, cu rol de Cameră decizională, la data de 22 septembrie 2009. În cadrul acestei Camere, procedura de adoptare a fost viciată prin faptul că au fost puse în discutie o serie de amendamente care nu au fost analizate, în primă instantă, de Senat. Cu privire la acest aspect, autorii sesizării invocă considerentele deciziilor Curtii Constitutionale nr. 472 din 22 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 30 aprilie 2008, si nr. 1.029 din 8 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 octombrie 2008, conform cărora modificările si completările pe care Camera decizională le aduce asupra proiectului de lege adoptat de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de initiator si la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situatia ca o singură Cameră, si anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce contravine principiului bicameralismului consacrat de art. 61 alin. (2) din Constitutie, precum si competentelor stabilite pentru cele două Camere, potrivit art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală.

II. Critici de neconstitutionalitate intrinsecă

1. Dispozitiile art. I pct. 6 din Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (3) si art. 53.

Autorii sesizării sustin că aceste dispozitii “instituie un tratament în mod vădit defavorabil persoanelor care ocupă functia publică de politist, fată de alti functionari publici care se bucură de stabilitate si de aplicarea tuturor prevederilor din Statutul functionarilor publici care îi protejează fată de schimbările si/sau suspendările intempestive si abuzive ori nelegale din functie”. Astfel, textele de lege supuse controlului de constitutionalitate sunt de natură să afecteze statutul juridic al politistilor, fiind susceptibile să conducă la discriminarea acestei categorii de functionari publici în raport cu alte categorii de functionari publici. Autorii sesizării apreciază că “actuala redactare a art. I pct. 6 din Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului nu face decât să creeze toate pârghiile juridice pentru ca actualul executiv să dispună măsuri abuzive si arbitrare menite să determine reducerea numărului de politisti”. De asemenea, consideră că legea a fost adoptată, deci a fost preferată calea legislativă celei administrative, “pentru a fi asigurată sustragerea de la controlul judecătoresc, susceptibil a fi exercitat împotriva actelor administrative în ipoteza în care aceste prerogative ar fi fost acordate Guvernului”. În continuare, arată că principiul accesului egal la functiile publice trebuie înteles ca o egalitate de tratament a titularilor functiilor publice, din partea legiuitorului, ca o egalitate de sanse acordate în vederea ocupării acestora, cât si exercitarea în conditii de egalitate si de regim juridic identic al protectiei acordate tuturor functionarilor publici.

Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului reprezintă, în conceptia autorilor sesizării, “o formă indirectă de restrângere a unor drepturi si libertăti fundamentale, prin împiedicarea liberului acces la ocuparea functiilor publice de politisti, prin consacrarea dreptului unui membru al executivului de a dispune în mod discretionar cu privire la modificarea si/sau suspendarea raporturilor de serviciu ale politistilor”. Restrângerea dreptului de acces la o functie publică, instituită prin dispozitiile legii mentionate, constituie o îngrădire care nu se justifică în mod obiectiv ca o măsură care se impune pentru salvgardarea unui alt drept care, în absenta acestei restrictii, ar fi grav compromis. Restrângerea unui drept sau a unei libertăti fundamentale poate fi dispusă numai în măsura în care se impune în situatii exceptionale, pentru apărarea unor drepturi ale cetătenilor a căror importantă este considerată primordială de către legiuitor. În aceste conditii, interventia legislativă asupra regimului juridic aplicabil politistilor, prin lăsarea la discretia ministrului administratiei si internelor a posibilitătii de a dispune cu privire la modificarea si suspendarea raporturilor de serviciu ale politistilor, este de natură să restrângă în mod disproportionat dreptul de acces la o functie publică, aducând atingeri grave substantei acestui drept.

2. Dispozitiile art. I pct. 5 si 6 din Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 41 alin. (2) si art. 47 alin. (1).

Autorii sesizării sustin că, prin măsurile impuse de aceste dispozitii, “statul român se dezice de răspunderea ce îi revine în calitate de stat social privind asigurarea unui anumit nivel de protectie al tuturor cetătenilor încadrati în muncă,” iar “obligatia de a adopta o serie de măsuri de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor săi conditiile necesare pentru un nivel de trai decent, nu poate fi considerată ca fiind îndeplinită”. De aceea, indiferent de scopurile declarate ale legii criticate, continutul acesteia demonstrează că nu este respectat principiul consacrat prin art. 1 alin. (3) din Constitutie, potrivit căruia România este stat de drept, democratic si social.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a transmite punctele lor de vedere asupra sesizării de neconstitutionalitate.

Presedintele Senatului, prin Adresa nr. I 466 din 10 iunie 2011, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 3.474 din 10 iunie 2011, a comunicat punctul său de vedere asupra sesizării de neconstitutionalitate în care solicită admiterea acesteia, considerând-o întemeiată pentru motivele invocate de autorii sesizării.

Presedintele Camerei Deputatilor a transmis punctul său de vedere cu Adresa nr. 51/2.675 din 7 iunie 2011, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 3.320 din 7 iunie 2011, prin care apreciază că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece “autorii sesizării nu prezintă motivele pentru care legea criticată nu ar fi conformă cu vreo dispozitie din Constitutie,” consideratiile acestora fiind “de natură politică.” în acest sens, arată, în esentă, că, “prin lege, Parlamentul poate face orice consideră că trebuie făcut,” întrucât este “organul reprezentativ al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării”. Consideră că legea criticată, reglementând “modificarea si suspendarea din functiile publice speciale si nu accesul la acestea,” nu este contrară art. 16 din Constitutie. De asemenea, apreciază că “invocarea prevederilor art. 53 din Constitutie nu are nicio legătură cu cauza de fată”, dispozitiile de lege criticate nefiind o “îngrădire”, ci un efect al aplicării art. 61 alin. (1) din Constitutie. În fine, presedintele Camerei Deputatilor consideră că dispozitiile art. I pct. 5 si 6 din Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 41 alin. (2) si art. 47 alin. (1).

Guvernul a comunicat punctul său de vedere cu Adresa nr. 5/3.474 din 7 iunie 2011, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 3.420 din 9 iunie 2011, prin care apreciază că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, apreciază, referitor la critica nerespectării regulilor de adoptare a legii supuse controlului de constitutionalitate, că aceasta “vizează, în principal, deficiente care tin de modul de aplicare a dispozitiilor regulamentelor Parlamentului”, a căror analiză nu este de competenta Curtii Constitutionale, deoarece s-ar “încălca însusi principiul autonomiei regulamentare al celor două Camere, instituit prin art. 64 alin. (1) teza întâi din Legea fundamentală.” Astfel a statuat Curtea prin deciziile nr. 786 din 13 mai 2009 si nr. 413 din 14 aprilie 2010. Cât priveste critica dispozitiilor art. I pct. 5 si 6 din legea atacată, Guvernul consideră că, prin măsurile reglementate, “statul nu numai că nu si-a încălcat obligatiile constitutionale invocate de autorii sesizării, ci, dimpotrivă, a luat măsurile necesare pentru a asigura protectia socială a cetătenilor săi, inclusiv din perspectiva faptului că, dată fiind situatia economică actuală, în lipsa unor solutii ca cele criticate, s-ar fi putut ajunge la situatii de neacceptat, în care statul nu ar fi avut resurse bugetare pentru plata unor drepturi fundamentale, cum ar fi salariul, pensia etc”. În fine, apreciază că prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (3) si art. 53 nu sunt aplicabile, neavând relevantă în cauză.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile legii criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele :

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 1, 10, 15, 16 si 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, să solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate formulată de cei 111 deputati.


Obiectul controlului de neconstitutionalitate îl constituie Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, în ansamblul său, si, în special, dispozitiile art. I pct. 5 si 6 din aceeasi lege, care au următorul continut:

“Art. I. - Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează: [...]

5. La articolul 71 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

«a) În următoarele 6 luni după adoptarea măsurilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j);v).

6. La articolul 78, alineatul (1) va avea următorul cuprins: «Art. 78. - (1) Procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistului se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.»“

În opinia autorilor sesizării, dispozitiile legii criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5), art. 16 alin. (1) si (3), art. 4l alin. (2), art. 47 alin. (1), art. 53, art. 61 alin. (1) si (2) si art. 75, al căror cuprins este următorul:

- Art. 1 alin. (3) si (5): “(3) România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate. [...]

(5) în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 16 alin. (1) si (3): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. [...]

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.”;

- Art. 41 alin. (2): “Salariatii au dreptul la măsuri de protectie socială. Acestea privesc securitatea si sănătatea salariatilor, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.”;

- Art. 47 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 61 alin. (1) si (2): “(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tării.

(2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputatilor si Senat”;

- Art. 75: “(1) Se supun spre dezbatere si adoptare Camerei Deputatilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi si propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internationale si a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum si proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), I), n), o), articolul 79 alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele (2) si (3), articolul 120 alineatul (2), articolul 126 alineatele (4) si (5) si articolul 142 alineatul (5). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii si adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului.

(2) Prima Cameră sesizată se pronuntă în termen de 45 de zile. Pentru coduri si alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depăsirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate.

(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv.

(4) în cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competenta sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă si cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgentă.

(5) Dispozitiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător si în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenta decizională apartine primei Camere.”

Procedând la examinarea sesizării de neconstitutionalitate, Curtea retine că, prin continutul său normativ, legea supusă controlului de constitutionalitate se încadrează în categoria legilor organice, având ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

Curtea retine, de asemenea, că acest eveniment legislativ priveste aspecte legate de nasterea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de serviciu ale politistilor, obtinerea gradelor profesionale si modalitatea de apreciere a activitătii profesionale si a conduitei politistului, fiind determinată, astfel cum rezultă din Expunerea de motive, de necesitatea reglementării mai riguroase a cadrului juridic privind raporturile de serviciu ale politistului, functionar public cu statut special.

Principalele interventii se referă la cazurile de modificare si suspendare a raporturilor de serviciu ale politistului care se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la modul de evaluare profesională si la schimbarea perioadei de reconversie profesională, astfel încât aceasta să se facă la 6 luni după o decizie de disponibilizare si nu înainte, ca până acum, prevederile urmând să fie aplicate de la 1 ianuarie 2012.

Din conceptia legii criticate, Curtea retine faptul că au fost respectate dispozitiile art. 31 si 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în sensul că interventiile admise nu afectează conceptia generală sau caracterul unitar al legii modificate.


Examinând critica referitoare la nerespectarea procedurii de adoptare a legii înainte de promulgare, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, din analiza comparată a documentelor privind initierea si desfăsurarea procesului legislativ în cauză, respectiv a propunerii legislative depuse de initiatori, a formei adoptate de Senat, ca primă Cameră sesizată, si a celei adoptate de Camera Deputatilor, cu rol de Cameră decizională, Curtea retine că nu sunt diferente majore de continut juridic între forma finală a legii si forma proiectului de lege, modificările si completările adoptate de Camera Deputatilor nedând o configuratie deosebită, semnificativ diferită fată de cea a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Legea criticată a fost, deci, adoptată în virtutea prerogativelor constitutionale ale Parlamentului conferite de art. 61 alin. (1), fiind astfel respectat principiul suprematiei Constitutiei prevăzut de prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5).

Asa fiind, exigentele prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 61 alin. (1) si (2) si art. 75, precum si ale considerentelor deciziilor Curtii Constitutionale nr. 472 din 22 aprilie 2008 si nr. 1.029 din 8 octombrie 2008, invocate în sustinerea criticii de neconstitutionalitate extrinsecă, au fost îndeplinite.

Examinând criticile de neconstitutionalitate intrinsecă a legii criticate, Curtea constată că si acestea sunt neîntemeiate.

În acest sens, Curtea retine că, potrivit art. 1 din Legea nr. 360/2002, politistul este definit ca fiind “functionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă si exercită atributiile stabilite pentru Politia Română prin lege, ca institutie specializată a statului”.

În legătură cu sustinerea potrivit căreia dispozitiile art. I pct. 6 din Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (3), Curtea constată că nu poate retine această critică, întrucât politistii beneficiază de un statut special în comparatie cu alte categorii de functionari publici, astfel că, în considerarea importantei activitătii acestora în ansamblul societătii, este justificată instituirea unui regim special în ceea ce priveste nasterea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de serviciu ale politistilor, obtinerea gradelor profesionale si modalitatea de apreciere a activitătii profesionale si a conduitei politistului.

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat, în mod constant, că egalitatea nu înseamnă uniformitate, fiind permisă instituirea unor tratamente juridice distincte pentru anumite categorii de persoane, în considerarea situatiilor specifice în care acestea se află, dacă există o justificare obiectivă si rezonabilă.

Cât priveste încălcarea art. 53 din Constitutie, Curtea retine că modificarea adusă art. 78 din Legea nr. 360/2002, prin conferirea prerogativelor pentru modificarea si/sau suspendarea raporturilor de serviciu ale politistilor direct ministrului administratiei si internelor, nu este de natură a aduce îngrădiri exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, deoarece respectiva modificare nu reglementează accesul la o functie publică, ci numai procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor. Chiar dacă arfi reglementat conditiile de acces la functia publică de politist, ipoteza restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti tot nu arfi incidentă, motiv pentru care art. 53 din Constitutie nu este aplicabil în cauza de fată.

În fine, referitor la dispozitiile art. I pct. 5 si 6 din Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, Curtea constată că acestea nu contin în sine norme de natură să afecteze munca si protectia socială a muncii sau nivelul de trai. Ca atare, Curtea nu poate retine sustinerea potrivit căreia “Statul român se dezice de răspunderea ce îi revine în calitatea sa de stat social privind asigurarea unui anumit nivel de protectie al tuturor cetătenilor încadrati în muncă.”

Pentru considerentele expuse, sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului nu poate fi primită, fiind neîntemeiată.

În temeiul art. 146 lit. a) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului este constitutională în raport cu criticile formulate.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si primului-ministru si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 23 iunie 2011 si la aceasta au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Mircea Stefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán si Tudorel Toader, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, prevăzut la alin. (1), se aprobă de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

(2) în cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) intră sub incidenta dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevăzută la art. 3 alin. (1) se constată de către organele de control financiare ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 619.

 

 


ANEXĂ*)

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”

 

 

INDICATORI

 

Preliminat /Realizat 2010

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

18.287,0

21.000,0

 

1

 

Venituri din exploatare-total, din care:

2

18.118,0

20.815,0

 

 

a)

productia vândută

3

7.631,0

7.975,0

 

 

b)

venituri din vânzarea mărfurilor

4

136,0

140,0

 

 

c)

venituri din subventii deexploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0,0

0,0

 

 

 

subventii, conform prevederilor legale în vigoare

6

0,0

0,0

 

 

 

transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

0,0

0,0

 

 

d)

productia imobilizată, variatia stocurilor de produse finite si a productiei în curs de executie

8

0,0

0,0

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

10.351,0

12.700,0

 

2

 

Venituri financiare-total, din care:

10

169,0

185,0

 

 

a)

venituri din interese departicipare

11

0,0

0,0

 

 

b)

venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,0

0,0

 

 

c)

venituri din dobânzi

13

160,0

173,0

 

 

d)

alte venituri financiare

14

9,0

12,0

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,0

0,0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

13.884,0

15.500,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

13.878,0

15.494,0

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

392,0

415,0

 

 

b)

alte cheltuieli din afară ( cu energia si apa)

19

974,0

1.025,0

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

80,0

80,0

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, dincare:

21

5.610,0

5.785,0

 

 

 

d1) salarii

22

4.303,0

4.440,0

 

 

 

d2) cheltuieli cu asigurările si protectia socială, dinca re:

23

1.204,0

1.240,0

 

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

912,0

941,0


 

 

 

cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

25

20,0

20,6

 

 

 

cheltuieli privind contributia ia asigurări sociale de sănătate

26

262,0

270,0

 

 

 

cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

10,0

10,3

 

 

 

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

103,0

105,0

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit, c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

0,0

0,0

 

 

 

tichete de cresă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0,0

0,0

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

0,0

0,0

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

103,0

105,0

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

[ 0,0

0,0

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,0

0,0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

215,0

0,0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

428,0

430,0

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

2.630,0

2.800,0

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

2.872,0

3.075,0

 

 

 

i1) contract de mandat

39

0,0

72,0

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

14,0

20,0

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0,0

0,0

 

 

 

i3) ch. de reclama si publicitate, din care:

42

5,0

7,0

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0,0

0,0


 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0,0

0,0

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,0

0,0

 

 

 

15) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,0

0,0

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

270,0

540,0

 

2

 

Cheltuieli financiare-total, din care:

48

6,0

6,0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0,0

0,0

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

6,0

6,0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,0

0,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit)

52

4.403,0

5.500,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.076,0

880,0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS după deducerea impozitului pe profit, din care:

54

3.327,0

4.620,0

 

1

 

Rezerve legale

55

0,0

275,0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0,0

0,0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

3.327,0

302,0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54,55,56,57 si 58

60

0,0

4.043,0

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

404,3


 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

3.638,7

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

1.831,0

3.864,0

 

1

 

Surse proprii

65

1.831,0

3.864,0

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0,0

0,0

 

3

 

Credite bancare

67

0,0

0,0

 

 

a)

interne

68

0,0

0,0

 

 

b)

externe

69

0,0

0,0

 

4

 

Alte surse

70

0,0

0,0

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

1.831,0

3.864,0

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

1.831,0

3.864,0

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0,0

0,0

 

 

a)

interne

74

0,0

0,0

 

 

b)

externe

75

0,0

0,0

VIII.

 

 

REZERVE , din care

76

 

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

 

1

 

Venituri totale

81

18.287,0

21.000,0

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

13.884,0

15.500,0

 

3

 

Număr prognozat de personal la finele anului

83

234,0

234,0

 

4

 

Număr mediu de salariati total

84

235,0

235,0

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

4.303,0

4.440,0

 

 

a)

fond de salarii aferente personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

4.270,0

4.406,0

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

33,0

34,0

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat(leiVpersoană)

88

1.514,0

1.563,0

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) rd 81/84

89

77.817,0

89.361,0

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) rd. 81/841CP

90

80.307,0

89.361,0

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale /venituri totale)x1000]=(rd.16/rd.1) x 1000

92

759,0

738,0

 

11

 

Plăti restante-total

93

2.848,0

1.700,0

 

 

a)

preturi curente

94

2.848,0

1.700.0

 

 

b)

preturi comparabile

95

2.853,0

1.703,0

 

12

 

Creante restante-total

96

4.549,0

3.500,0

 

 

a)

preturi curente

97

4.549,0

3.500,0

 

 

b)

preturi comparabile

98

4.557,0

3.506,0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 424/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitătii Voluntari, judetul Ilfov”

 

Având în vedere dispozitivul Sentintei civile nr. 4.332 din 8 decembrie 2009, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti, rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 315 din 21 ianuarie 2011 a înaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si prevederile art. 3711 din Codul de procedură civilă,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 424/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitătii Voluntari, judetul Ilfov”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În Tabelul cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitătii Voluntari, judetul Ilfov”, după pozitia nr. 43 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 44, cu următorul cuprins:

 

“44

Ilfov

Oras Voluntari

951/2/1/1

949,37

619

(593+26)

0

Vârgolici Gabriela”

 

2. Mentiunea referitoare la totalul suprafetei de expropriat prevăzută după tabel se modifică si va avea următorul cuprins: “TOTAL SUPRAFATA DE EXPROPRIAT: 58.106,00”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 658.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

În temeiul:

- art. 19 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

 

Bucuresti, 28 iunie 2011.

Nr. 154.

 

DECLARATIE DE COOPERARE

între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informatii având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism*)

 


*) Traducere.

 

În interes reciproc, pentru a facilita investigarea si urmărirea penală a persoanelor suspectate de comiterea spălării banilor si a activitătilor infractionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism, cu intentia de a efectua schimbul de informatii, confirmat prin prezenta declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor (denumite în continuare agentii), am hotărât asupra următoarelor principii:

Art. 1. - În conformitate cu legislatia tărilor respective, pe bază de reciprocitate sau în mod spontan, agentiile vor coopera, direct sau indirect, pentru a colecta, a procesa si a analiza informatiile pe care le detin cu privire la tranzactiile financiare suspectate a avea legătură cu spălarea banilor si/sau finantarea actelor de terorism ori cu activităti infractionale având legătură cu spălarea banilor si/sau finantarea actelor de terorism si persoanele ori companiile implicate. Orice cerere de informatii trebuie să fie justificată de o scurtă motivatie pentru evidentierea faptelor si o scurtă descriere a modului în care informatiile vor fi utilizate. Fiecare refuz privind schimbul de informatii va fi justificat prin expunerea motivelor care stau la baza refuzului, înainte de a refuza să răspundă la o cerere de informatii, agentia va analiza cum poate fi tratată cererea respectivă si dacă se poate răspunde în alte conditii. În acest caz, agentia care a transmis cererea de informatii trebuie să respecte aceste conditii.

Art. 2. - Informatiile subiect al schimbului nu vor fi utilizate în investigatii politienesti, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimtământul prealabil al agentiei care a furnizat informatiile.

Art. 3. - Nu există restrictii privind schimbul de informatii în scopul informării si analizării în cadrul si între agentii. Informatiile nu vor fi însă diseminate către terte părti sau folosite în orice alt mod, fără consimtământul prealabil al agentiei care a transmis informatiile.

Art. 4. - Informatiile subiect al schimbului sunt confidentiale, fac obiectul secretului oficial si sunt protejate de cel putin aceeasi confidentialitate ca cea furnizată de legislatia natională a agentiei care primeste pentru informatii similare din surse nationale. Agentiile sunt de acord să îsi protejeze sursele de informatii si să nu divulge identitatea organizatiei financiare sau a persoanei, fără consimtământul prealabil al agentiei care a transmis informatiile.


Art. 5. - Relatia de cooperare dintre cele două agentii este permisă doar cu respectarea legislatiei Republicii Serbia si cea a României.

Art. 6. - Prezenta declaratie poate fi modificată oricând prin acordul ambelor părti.

Art. 7. - Prezenta declaratie poate fi denuntată oricând. Declaratia va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denuntarea de la cealaltă agentie. Termenii si conditiile încetării prezentei declaratii vor produce efecte si după iesirea acesteia din vigoare.

Art. 8. - Prezenta declaratie va intra în vigoare după semnarea acesteia de către agentii.

Art. 9. - La intrarea în vigoare a prezentei declaratii, memorandumul anterior, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2002, nu va mai produce efecte.

Art. 10. - Comunicarea dintre agentii se va efectua în limba referitoare la confidentialitatea informatiilor primite anterior engleză.

Prezenta declaratie de cooperare a fost încheiată si semnată în 4 exemplare, în limba engleză.

 

Pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere

a Spălării Banilor din România,

Adrian Cucu,

presedinte

[semnătură]

Semnată la Bucuresti la 7 iunie 2011.

Pentru Administratia pentru Prevenirea Spălării Banilor

din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia,

Aleksandar Vujicic,

director

[semnătură]

Semnată la Bucuresti la 7 iunie 2011.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale

În temeiul art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2011, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 312.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

 

ORDIN

cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Atunci când valoarea estimată a achizitiei, fără TVA, este mai mică sau egală cu echivalentul în lei al cuantumului în euro prevăzut la art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, în ceea ce priveste regulile privind achizitiile publice nu vor fi solicitate autoritătii contractante alte documente decât cele prevăzute de legislatia în domeniul achizitiilor publice (documente justificative: factura si/sau contractul).

Art. 2. - Dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt aplicabile entitătilor juridice fără calitatea de autoritate contractantă care nu se încadrează în prevederile art. 9 lit. c) si c1) din aceeasi ordonantă de urgentă.

Art. 3. - Orice document emis de alte organisme/autorităti, cu exceptia Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin care se impune respectarea de către entitătile juridice mentionate la art. 2 a regulilor privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, nu produce efecte juridice.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 313.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (24) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al dispozitiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“4. Sumele cuvenite bugetului de stat se virează în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitătile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare care se virează în contul 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care Ie-a înfiintat.”

2. După punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

“51. Pe parcursul prezentei metodologii, notiunile de compensare la cererea debitorului sau compensarea din oficiu se înlocuiesc cu notiunile de constatare a compensării de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu, după caz.”

3. Punctul 151 se modifică si va avea următorul cuprins:

“151. Constatarea din oficiu a compensării de către organul fiscal competent poate fi efectuată si în mod automat, prin intermediul aplicatiei informatice de administrare a creantelor fiscale, ulterior operatiunii de distribuire a sumelor plătite în conturile unice. Data stingerii obligatiilor fiscale prin această modalitate, inclusiv cea efectuată în mod automat, este data la care creantele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide si exigibile, potrivit prevederilor art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Punctul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“18. Metodologia prevăzută la pct. 13 se aplică în mod corespunzător si în situatia în care contribuabilii depun «Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat» si «Declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate» după data de 30, respectiv 31 a lunii în care se fac declararea si plata. După depunerea declaratiilor, organul fiscal competent va proceda la distribuirea si stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau 4, după caz.”


5. Denumirea capitolului VI se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Distribuirea sumelor plătite în contul unic de către debitorii care se află în executare silită si stingerea obligatiilor fiscale datorate de către acestia”

6. Punctele 22 si 23 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“22. În cazul în care contribuabilul a efectuat plata în contul unic după data la care, potrivit legii, a fost comunicată somatia, organul fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor plătite si stingerea creantelor fiscale potrivit prevederilor cap. III si IV.

23. Dispozitiile pct. 22 se aplică în mod corespunzător si în cazul operării compensării potrivit art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

7. După punctul 32 se introduc trei noi puncte, punctele 33-35, cu următorul cuprins:

“33. Prevederile pct. 301-305 se aplică în vederea stingerii impozitului pe veniturile din salarii datorat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

34. Pentru stingerea obligatiilor fiscale reprezentând impozitul pe venitul din salarii, achitate până la 30 iunie 2011 în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare, organul fiscal competent va proceda la:

a) debitarea, în evidenta fiscală a sediului secundar, a obligatiei fiscale, reprezentând impozitul pe venitul din salarii, în limita sumei achitate în contul unic deschis pe codul de identificare fiscală al sediului secundar. În situatia în care obligatia declarată în numele sediului secundar este mai mică decât suma achitată de către acesta, se va debita obligatia fiscală în limita sumei declarate;

b) scăderea din evidenta fiscală a contribuabilului care a înfiintat sediul secundar a sumei debitate în evidenta sediului secundar, potrivit lit. a). În vederea efectuării operatiunilor prevăzute la lit. a) si în prezenta literă, organul fiscal competent va întocmi Borderoul de adăugare/scădere a obligatiilor fiscale;

c) după efectuarea operatiunilor prevăzute la lit. a) si b), organul fiscal competent va notifica contribuabilul asupra modului în care a fost efectuată stingerea.

35. Obligatiile fiscale reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorate si neachitate la 1 iulie 2011, atât de sediul principal, cât si de sediile secundare, vor fi achitate în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală a contribuabilului care a înfiintat sediile secundare, la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.”

Art. II. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 2.351.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2011

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna iulie 2011, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 6,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2011.

Nr. 22.


 

TABLOUL NATIONAL AL ARHITECTILOR*)

 

Numere de înregistrare radiate din TNA

Sectiunea 1: Arhitecti cu drept de semnătură

Sectiunea 2: Conductori arhitecti cu drept de semnătură

Arhitecti cu drept de semnătură suspendat

Conductori arhitecti cu drept de semnătură suspendat

Anexa I: Filialele teritoriale al Ordinului Arhitectilor din România

 

NOTĂ:

Tabloul National al Arhitectilor cuprinde arhitectii si conductorii arhitecti înscrisi în Ordinul Arhitectilor din România până la data de 30 aprilie 2011.

Tabloul National al Arhitectilor se utilizează de către filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din România în administrarea dreptului de semnătură si de către autoritătile administratiei publice pentru promovarea si autorizarea lucrărilor de constructii.

Tabloul teritorial al arhitectilor este evidenta gestionată de către filialele teritoriale ale OAR. Lista filialelor este inclusă în anexa I.

Conform art. 36 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înregistrarea într-un tablou teritorial al arhitectilor permite exercitarea profesiei în toată tara.

 

*) Tabloul National al Arhitectilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.