MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 474/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 474         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 iulie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 540 din 28 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

580. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 640/2009, nr. 641/2009, nr. 642/2009 si nr. 643/2009, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piată

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

2.715. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Sectorului 5

 

2.729. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Ialomita

 

2.738. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 4

 

2.754. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj

 

2.758. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Teleorman

 

2.836. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 6

 

2.839. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Galati

 

2.909. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bacău

 

2.911. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

3.019. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Ialomita

 

3.060. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Cluj

 

3.061. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Brasov

 

3.062. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Brasov

 

3.236. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Bacău

 

3.237. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Teleorman

 

3.651. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Croatilor din România

 

3.652. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 540

din 28 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cibo Trans” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 13.424/182/2009 al Judecătoriei Baia Mare -Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 13.424/182/2009, Judecătoria Baia Mare - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială “Cibo Trans” - S.R.L. din Constanta într-o cauză având ca obiect solutionarea unei plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece instituie răspunderea contraventională a unei persoane juridice pentru contraventiile comise de salariatii acesteia, fără a se putea retine vinovătia persoanei juridice în săvârsirea faptei contraventionale. Mai mult, arată că, “desi în mod evident prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 vine si atestă aceea că faptelor contraventionale prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001”. Totodată, potrivit art. 8 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, răspunderea nu poate fi atrasă decât pentru acele fapte ce pot fi imputate în mod direct întreprinderii de transport sau reprezentantilor legali ai acestora.

De asemenea, consideră că dispozitiile de lege criticate încalcă si prevederile art. 23 alin. (12) din Constitutie, având în vedere similitudinea dintre răspunderea penală si cea contraventională. Astfel, pe de-o parte, singurul element ce le diferentiază este nivelul de pericol social al faptei, în cazul ultimei dintre cele două răspunderi acesta fiind mai redus, iar, pe de altă parte, finalitatea intrării în conflict cu legea, si anume pedeapsa, care în cazul contraventiei este în mod evident la un nivel mai redus. Or, având în vedere că orice pedeapsă, indiferent de natura sa, nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile si în temeiul legii la actul normativ ce reglementează regimul juridic al contraventiilor, si anume Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, rezultă că prevederea unei fapte contraventionale într-un act normativ se poate face numai cu stricta respectare a normelor generale prevăzute de această ordonantă.

Totodată, arată că, prin consecintele sale, reglementarea atacată aduce atingere desfăsurării activitătii normale a persoanei juridice si patrimoniului acesteia, contravenind astfel dispozitiilor art. 45 din Constitutie.

Judecătoria Baia Mare - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.335/2009 si nr. 683/2007.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, dispozitii modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009.

Dispozitiile de lege criticate aveau la data sesizării Curtii Constitutionale următorul continut:

- Art. 9 alin. (1): “Contraventiile prevăzute la art. 8 se sanctionează după cum urmează:

aj cele de la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 33 si 34, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier,

b) cele de la alin. (1) pct. 15, 16 si 36, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz;

c) cele de la alin. (1) pct. 1-10, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

d) cele de la alin. (1) pct. 11, 30, 31, 32 si 37, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

e) cele de la alin. (1) pct. 18-20, 22-29 si 38, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă conducătorului auto;

f) cea de la alin. (1) pct. 13, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă atelierului autorizat sau operatorului economic care a montat sau a calibrat incorect tahograîul;

g) cea de la alin. (1) pct. 35, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă operatorului economic sau conducătorului auto care a montat dispozitivele ilegale;

h) cele de la alin. (2) pct. 1-10, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

i) cele de la alin. (2) pct. 11 si 16, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

j) cele de la alin. (2)pct. 12-15si17, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă conducătorului auto;

k) cele de la alin. (3) pct. 1-10, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

l) cele de la alin. (3) pct. 11 si 12, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

m) cele de la alin. (3) pct. 13-19, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabilă conducătorului auto.”

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin art. I pct. 6 din Legea nr. 52/2010 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25 martie 2010, dispozitiile art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 au fost modificate, având în prezent următorul cuprins:

- Art. 9 alin. (1): “Contraventiile prevăzute la art. 8 se sanctionează după cum urmează:

aj cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei - faptele prevăzute la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 27, 33 si 34, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

b) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei - fapta prevăzută la alin. (1) pct. 13, aplicabilă atelierului care a montat, reparat si calibrat incorect tahograful, si fapta prevăzută la alin. (1) pct. 35,

aplicabilă operatorului economic sau conducătorului auto care a montat dispozitive ilegale;

c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei - faptele prevăzute la alin. (1) pct. 15-16, 18-20, 22-26, 28-30, 36 si 38, aplicabilă conducătorului auto, si faptele prevăzute la alin. (1) pct. 1-11, 31 si 32, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

d) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei - faptele prevăzute la alin. (2) pct. 1-11 si 16, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier, si faptele prevăzute la alin. (2) pct. 12-15 si 17, aplicabilă conducătorului auto;

e) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei - faptele prevăzute la alin. (3) pct. 1-12, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier, si faptele prevăzute la alin. (3) pct. 13-19, aplicabilă conducătorului auto.”

Prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 111/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9 noiembrie 1995, instanta de contencios constitutional a statuat că, în cazul în care, după invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate în fata instantelor judecătoresti, prevederea legală supusă controlului a fost modificată, Curtea Constitutională se pronuntă asupra constitutionalitătii prevederii legale, în noua sa redactare, numai dacă solutia legislativă din legea modificată este, în principiu, aceeasi cu cea dinaintea modificării.

În cazul de fată, Curtea observă că prin modificarea dispozitiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 adusă de Legea nr. 52/2010 a fost preluată solutia legislativă criticată.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 23 alin. (12) potrivit cărora “Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile si în temeiul legii” si celor ale art. 45 privind libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra prevederilor de lege ce formează obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate, în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr. 52/2010, prin Decizia nr. 1.335 din 22 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 15 decembrie 2009.

Cu acel prilej, Curtea a statuat - cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 23 alin. (12) din Constitutie - că această critică este neîntemeiată, deoarece textul Legii fundamentale instituie principiul legalitătii pedepsei, făcând referire în principal la sanctiunile penale, iar în ceea ce priveste sanctiunile contraventionale, cu referire la răspunderea contraventională, sunt aplicabile garantiile procesual civile, iar nu cele penale, aspect ce rezultă din prevederile art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, conform cărora dispozitiile acestei ordonante se completează cu cele ale Codului de procedură civilă.

Totodată, Curtea a constatat că este neîntemeiată critica de neconstitutionalitate privind încălcarea prevederilor art. 45 din Constitutie, potrivit cărora accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora sunt garantate în conditiile legii.

Întreprinderea sau operatorul de transport rutier în activitatea căreia/căruia s-a constatat săvârsirea unei contraventii nu poate invoca principiul libertătii economice, câtă vreme aceasta/acesta nu a respectat prevederile legale.

Prin Decizia nr. 683 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, Curtea a retinut că “obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru o faptă săvârsită de către conducătorul auto [...] este o solutie legislativă justificată prin raportul de prepusenie existent între întreprinderea sau operatorul de transport rutier si conducătorul auto, angajat al acesteia/acestuia, raport în virtutea căruia comitentul are obligatia de a impune conducătorului auto utilizarea instrumentarului si a documentelor prevăzute de lege. Totodată, întrucât răspunderea comitentului este o răspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispozitie o actiune în regres împotriva prepusului”.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cibo Trans” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 13.424/182/2009 al Judecătoriei Baia Mare - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 640/2009, nr. 641/2009, nr. 642/2009 si nr. 643/2009, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piată

 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor:

a) Regulamentului (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice;

b) Regulamentului (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulatie fără etansare independente si pompelor de circulatie fără etansare integrate în produse;

c) Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV;

d) Regulamentului (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul legal si institutional necesar aplicării directe a:

a) Regulamentului (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 191 din 23 iulie 2009;


b) Regulamentului (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulatie fără etansare independente si pompelor de circulatie fără etansare integrate în produse, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 191 din 23 iulie 2009;

c) Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 191 din 23 iulie 2009;

d) Regulamentului (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 191 din 23 iulie 2009.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca autoritate natională competentă pentru coordonarea aplicării dispozitiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Se desemnează Autoritatea Natională pentru Reglementare în Domeniul Energiei ca autoritate natională competentă pentru supravegherea pietei, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispozitiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1 lit. a) si b).

Art. 4. - Se desemnează Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor ca autoritate natională competentă pentru supravegherea pietei, pentru categoriile de produse care fac obiectul dispozitiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1 lit. c) si d).

Art. 5. - Supravegherea pietei acoperă întregul teritoriu al României.

Art. 6. - (1) Pentru exercitarea activitătii de supraveghere a pietei, bugetul de stat asigură finantarea pentru dezvoltarea structurilor de specialitate si infrastructura necesară supravegherii pietei.

(2) Resursele financiare necesare pentru exercitarea activitătii de supraveghere a pietei se suportă astfel:

a) de către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Domeniul Energiei, în limita fondurilor alocate anual de la bugetul de stat, cu această destinatie, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

b) de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, în limita fondurilor alocate anual de la bugetul de stat, cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(3) Autoritătile nationale competente pentru supravegherea pietei prevăzute la art. 3 si 4 stabilesc varianta cea mai potrivită în ceea ce priveste aplicarea procedurii de verificare specifică fiecărui regulament prevăzut la art. 1, în functie de bugetul aprobat si de numărul de produse identificate pe piată.

Art. 7. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri asigură, la cererea autoritătii nationale competente pentru supravegherea pietei prevăzute la art. 3, furnizarea informatiilor necesare desfăsurării activitătii de supraveghere a pietei, cum ar fi cele privitoare la producătorii/importatorii categoriilor de produse care fac obiectul dispozitiilor regulamentelor Comisiei prevăzute la art. 1 lit. a) si b).

Art. 8. - Informatiile care trebuie furnizate de producători în scopul evaluării conformitătii si/sau al informării consumatorilor, prevăzute la pct. 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 640/2009, la pct. 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 641/2009, la pct. 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 642/2009, la art. 4 alin. (1) si la pct. 1 paragraful (1) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 643/2009, trebuie să fie disponibile în limba română.

Art. 9. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei si retragerea de pe piată sau interzicerea introducerii pe piată a produselor neconforme săvârsirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4, ale pct. 1 din anexa I - la termenele prevăzute la pct. 1, 2 si 3 din art. 3, precum si ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 640/2009;

b) nerespectarea prevederilor art. 4, ale pct. 1 din anexa I si ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 641/2009;

c) nerespectarea prevederilor art. 4, ale pct. 1-4 din anexa I si ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 642/2009;

d) nerespectarea prevederilor art. 4, ale pct. 1 paragraful (2) si pct. 2 din anexa II, precum si ale anexelor III-IV la Regulamentul (CE) nr. 643/2009.

(2) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei si suspendarea comercializării produselor neconforme săvârsirea de către persoanele juridice a următoarelor fapte:

a) nerespectarea prevederilor pct. 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 640/2009;

b) nerespectarea prevederilor pct. 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 641/2009;

c) nerespectarea prevederilor pct. 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 642/2009;

d) nerespectarea prevederilor pct. 1 paragraful (1) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 643/2009;

e) nerespectarea prevederilor art. 8 din prezenta hotărâre. Art. 10. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) lit. a) si b) se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) lit. c) si d) se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 11. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 9, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Art. 12. - Prevederile art. 9 referitoare la contraventiile si sanctiunile pentru nerespectarea dispozitiilor regulamentelor Comisiei, prevăzute la art. 1, care se aplică de la o dată ulterioară datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se implementează de la data la care aceste dispozitii devin aplicabile.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la cerintele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic, se admite introducerea pe piată numai a aparatelor frigorifice de uz casnic care:

a) au aplicată o etichetă indicând consumurile de energie, clasa de eficientă energetică, nivelul de zgomot si, după caz, alte caracteristici, potrivit prevederilor anexei nr. 1, astfel încât să fie usor de observat si vizibilă;

b) sunt însotite de o fisă continând informatiile înscrise pe etichetă, modelul fisei fiind potrivit prevederilor anexei nr. 2;

c) au marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2011 privind stabilirea cerintelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, denumit în continuare marcaj CE;

d) au clasa de eficientă energetică determinată potrivit prevederilor anexei nr. 5.

(2) Informatiile referitoare la nivelul de zgomot, prevăzute în anexele nr. 1-3, vor fi făcute publice potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor electrocasnice în functie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot va fi măsurat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 482/2004.”

2. Articolele 5 si 8 se abrogă.

3. La articolul 9 alineatul (1), literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

,,b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 55/2011;

c) nerespectarea prevederilor art. 7, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 55/2011;”.

4. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac în cazurile prevăzute la alin. 1) lit. a) si b) de către personalul împuternicit de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) de către personalul împuternicit de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.”

5. Articolele 11 si 12 se abrogă.

6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor promovează măsuri pentru informarea si educarea consumatorului, în scopul utilizării responsabile a energiei.”

7. Articolele 14-17 se abrogă.

8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională următoarele directive europene:

a) Directiva 94/2/CE a Comisiei din 21 ianuarie 1994 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea prin etichetare a consumului de energie al frigiderelor, congelatoarelor si combinelor frigorifice de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, seria L, nr. 45 din 17 februarie 1994;

b) Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare si informatii standard despre produs, a consumului de energie si de alte resurse la aparatele de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, seria L, nr. 297 din 13 octombrie 1992;

c) Directiva 2003/66/CE a Comisiei din 3 iulie 2003 de modificare a Directivei 94/2/CE de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea consumului energetic pe etichetele frigiderelor, congelatoarelor si combinelor frigorifice electrocasnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 9 iulie 2003.”

9. Anexele nr. 6 si 7 se abrogă.

Art. 14. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare

în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 580.


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Sectorului 5

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-11 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Sectorului 5 pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizatia Sectorului 5 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 788,00 lei.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.715.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Ialomita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 3-12 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Ialomita pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Ialomita au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 131.059,00 lei, donatii în valoare de 24.500,00 lei si dobânzi bancare în valoare de 425,87 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.729.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 4

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-13 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 4 pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 4 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 3.207,00 lei, donatii în valoare de 179.642,00 si dobânzi bancare în cuantum de 12,59 lei.

A fost efectuată inventarierea patrimoniului în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- studierea permanentă a oricăror modificări care pot fi aduse Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.738.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-6 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 81.211,00 lei, donatii în sumă de 108.770,00 lei si dobânzi bancare în sumă de 2.707,43 lei.

În urma controlului s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, constituie contraventie si se sanctionează, conform art. 41 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei si, conform art. 42 alin. (1) coroborat cu art. 10 alin. (4) din aceeasi lege, cu vărsarea la bugetul de stat a sumelor de bani care constituie obiectul contraventiei.

În urma controlului, controlorul financiar a propus sanctionarea Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Cluj cu amendă de 5.000 (cinci mii) lei si cu confiscarea sumei care face obiectul contraventiei.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.754.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Teleorman

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-11 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Teleorman pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Teleorman au fost obtinute doar din cotizatiile membrilor de partid, în sumă de 726,00 lei.

Partidul România Mare a fost sanctionat cu avertisment verbal conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru netransmiterea în termen a situatiei semestriale a veniturilor din cotizatii, precum si a cuantumului total al veniturilor din cotizatii pentru anul 2010.

În urma verificării documentelor puse la dispozitia echipei de control de către reprezentantii Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Teleorman, s-a constatat că au fost respectate prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, în sensul că nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar-contabil.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.758.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 6

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-18 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Sectorului 6 pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Sectorului 6 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 39.825,00 lei, donatii în valoare de 37.890,00 lei si alte venituri în sumă de 960,00 lei.

În urma analizării si verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, fiind întocmite registru de casă, cartea mare, registru jurnal, registru inventar si note de contabilitate;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.836.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Natională pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 9-16 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Nationale pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Galati pentru anul 2010.


I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Uniunii Nationale pentru Progresul României - Organizatia Judeteană Galati au fost obtinute din donatii în valoare de 15.300,00 lei primite de la persoane fizice si donatii în valoare de 3.000,00 lei primite de la persoane juridice.

Organizarea si conducerea contabilitătii se realizează în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, Organizatia Judeteană Galati a Uniunii Nationale pentru Progresul României întocmind pentru veniturile si cheltuielile aferente anului 2010 registru de casă, registru jurnal si balante lunare de verificare.

În timpul controlului s-a constatat că Organizatia Judeteană Galati a Uniunii Nationale pentru Progresul României a preluat în contabilitate veniturile si cheltuielile din campania electorală aferentă organizării si desfăsurării alegerilor locale partiale pentru functia de primar al comunei Schela din judetul Galati, care au avut loc în anul 2010.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Organizatiei Judetene Galati a Uniunii Nationale pentru Progresul României aprofundarea permanentă si aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.839.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-12 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Bacău au fost obtinute numai din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 52.487,75 lei.

Organizatia nu a utilizat corespunzător fisele de evidentă a cotizatiilor.

Din verificările efectuate s-a constatat că nu există niciun membru ale cărui cotizatii însumate să depăsească 10 salarii minime brute pe tară, respectiv suma de 6.000 lei, pentru a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Entitatea controlată a efectuat inventarierea patrimoniului în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

Au fost întocmite registrele obligatorii de contabilitate: registrul jurnal, registrul inventar si cartea mare.

II. Recomandări:

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;


- utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.909.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-12 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 55.432,38 lei si alte venituri în sumă de 2.028,00 lei.

Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea a efectuat inventarierea generală a elementelor de patrimoniu în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 2.911.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Ialomita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 23-26 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Ialomita pentru anul 2010.

Constatări:

Organizatia Judeteană Ialomita a Partidului National Tărănesc Crestin Democrat nu a încasat cotizatii de la membrii, nu a beneficiat de donatii si nici de alte venituri, nedesfăsurând activitate financiar-contabilă.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 3.019.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-26 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 21.115,90 lei, donatii în valoare de 168.020,00 lei si dobânzi bancare în sumă de 372,61 lei.

Organizarea si conducerea contabilitătii s-a realizat în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, Organizatia Judeteană Cluj a Partidului National Liberal întocmind pentru veniturile si cheltuielile aferente anului 2010 registru de casă, registru jurnal si balante lunare de verificare.

II. Recomandări:

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 3.060.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-9 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Brasov pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 16.274,50 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;


- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 3.061.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-24 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Brasov pentru anul 2010*.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Brasov au fost obtinute din donatii de la persoane fizice în sumă de 2.100,00 lei.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 3.062.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 23-30 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2010.


Constatări:

Organizatia Judeteană Bacău a Partidului România Mare nu a încasat cotizatii de la membri, nu a beneficiat de donatii si nici de alte venituri, nedesfăsurând activitate financiar-contabilă.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 3.236.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Teleorman

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 23-30 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia judeteană Teleorman pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Teleorman au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 30.700,00 lei si alte venituri în sumă de 12.188,55 lei.

Contabilitatea a fost organizată cu respectarea prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 3.237.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Croatilor din România

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-23 mai 2011 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Croatilor din România pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Uniunii Croatilor din România au fost obtinute din alte venituri în sumă de 53.774,74 lei, venituri din dobânzi în sumă de 6.971,64 lei, venituri de la bugetul de stat în sumă de 2.225.370,00 lei si venituri din diferente de curs valutar în sumă de 19,22 lei.

II. Recomandări:

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 3.651.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 mai-9 iunie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 15.460,00 lei, alte venituri în sumă de 2.200,00 lei si dobânzi bancare în sumă de 11,46 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

II. Recomandări:

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente care puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 30 iunie 2011.

Nr. 3.652.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.