MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 382/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 382         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 iunie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

469. - Hotărâre pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bihor, Botosani, Dâmbovita, Mures, Vâlcea si Vrancea si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.285. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru învătământul universitar de licentă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 9 din 15 noiembrie 2010

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bihor, Botosani, Dâmbovita, Mures, Vâlcea si Vrancea si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bihor, Botosani, Dâmbovita, Mures, Vâlcea si Vrancea, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-2/12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 469.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bihor, Botosani, Dâmbovita, Mures, Vâlcea si Vrancea

 

1. Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în localitatea Sânnicolau de Munte, orasul Săcueni, judetul Bihor

2. Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în localitatea Cubulcut, orasul Săcueni, judetul Bihor

3. Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în localitatea Ciocaia, orasul Săcueni, judetul Bihor

4. Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în localitatea Cădea, orasul Săcueni, judetul Bihor

5. Centrul de zi pentru copii, în orasul Bucecea, judetul Botosani

6. Centrul de zi pentru copii “Zori de zi”, în comuna Sendriceni, judetul Botosani

7. Centrul de zi pentru copii “îngerasii Sfintei Maria”, în comuna Leorda, judetul Botosani

8. Centrul de îngrijire de zi pentru copii, în comuna Văleni -Dâmbovita, judetul Dâmbovita

9. Centrul de zi pentru protectia copilului, în comuna Măgherani, judetul Mures

10. Centrul de zi pentru copii Băbeni, în orasul Băbeni, judetul Vâlcea

11. Centrul de zi pentru copii Creteni, în comuna Creteni, judetul Vâlcea

12. Centrul de zi pentru copii “Sfânta Elena”, în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea


 

ANEXA Nr. 2/1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în localitatea Sânnicolau de Munte, orasul Săcueni, judetul Bihor” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Săcueni, judetul Bihor

Beneficiar: orasul Săcueni, judetul Bihor

Amplasament: judetul Bihor, orasul Săcueni, localitatea Sânnicolau de Munte nr. 380

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) în preturi la data de 28 iulie 2010 (1 euro = 4,2531 lei),

mii lei

378*)

din care C+M

mii lei

293

Capacităti:

 

 

- suprafata terenului

m2

300

- suprafata construită

m2

127,48

- suprafata desfăsurată

m2

127,48

- capacitatea centrului

maximum 15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/2

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în localitatea Cubulcut, orasul Săcueni, judetul Bihor” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Săcueni, judetul Bihor

Beneficiar: orasul Săcueni, judetul Bihor

Amplasament: judetul Bihor, orasul Săcueni, localitatea Cubulcut nr. 399

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) în preturi la data de 28 iulie 2010 (1 euro = 4,2531 lei),

mii lei

378*)

din care C+M

mii lei

293

Capacităti:

 

 

- suprafata terenului

m2

300

- suprafata construită

m2

127,48

- suprafata desfăsurată

m2

127,48

- capacitatea centrului

maximum 15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/3

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, îr localitatea Ciocaia, orasul Săcueni, judetul Bihor” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare ti prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Săcueni, judetul Bihor

Beneficiar: orasul Săcueni, judetul Bihor

Amplasament: judetul Bihor, orasul Săcueni, localitatea Ciocaia nr. 427

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) în preturi la data de 28 iulie 2010 (1 euro = 4,2531 lei),

mii lei

370*)

 

 

 

din care C+M

mii lei

285

Capacităti:

 

 

- suprafata terenului

m2

300

- suprafata construită

m2

127,48

- suprafata desfăsurată

m2

127,48

- capacitatea centrului

maximum 15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ANEXA Nr. 2/4

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în localitatea Cădea, orasul Săcueni, judetul Bihor” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Săcueni, judetul Bihor

Beneficiar: orasul Săcueni, judetul Bihor

Amplasament: judetul Bihor, orasul Săcueni, localitatea Cădea nr. 501

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

370*)

în preturi la data de 28 iulie 2010 (1 euro = 4,2531 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

285

Capacităti:

 

 

- suprafata terenului

m2

300

- suprafata construită

m2

127,48

- suprafata desfăsurată

m2

127,48

- capacitatea centrului

maximum 15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/5

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru copii, în orasul Bucecea, judetul Botosani” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Bucecea, judetul Botosani

Beneficiar: orasul Bucecea, judetul Botosani

Amplasament: judetul Botosani, orasul Bucecea, parcela cadastrală 1005

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

417*)

în preturi la data de 11 octombrie 2010 (1 euro = 4,2675 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

335

Capacităti:

 

 

- suprafata construită

m2

165

- suprafata desfăsurată

m2

165

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

10


Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/6

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru copii «Zori de zi», în comuna Sendriceni, judetul Botosani” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Sendriceni, judetul Botosani

Beneficiar: comuna Sendriceni, judetul Botosani

Amplasament: judetul Botosani, comuna Sendriceni

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

417*)

în preturi la data de 23 august 2010 (1 euro = 4,2244 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

318

Capacităti:

 

 

- suprafata construită

m2

146,6

- suprafata desfăsurată

m2

146,6

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

10

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 2/7

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru copii «îngerasii Sfintei Măria», în comuna Leorda, judetul Botosani” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Leorda, judetul Botosani

Beneficiar: comuna Leorda, judetul Botosani

Amplasament: judetul Botosani, comuna Leorda

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

417*)

în preturi la data de 11 octombrie 2010 (1 euro = 4,2675 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

335

Capacităti:

 

 

- suprafata construită

m2

167,4

- suprafata desfăsurată

m2

167,4

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

10

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/8

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de îngrijire de zi pentru copii, în comuna Văleni-Dâmbovita, judetul Dâmbovita” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Văleni-Dâmbovita, judetul Dâmbovita

Beneficiar: comuna Văleni-Dâmbovita, judetul Dâmbovita

Amplasament: comuna Văleni-Dâmbovita, judetul Dâmbovita

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

450*)

în preturi la data de 23 noiembrie 2010(1 euro = 4,2957 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

340

Capacităti:

 

 

- suprafata construită

m2

223,9

- suprafata desfăsurată

m2

510

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

10


Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/9

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru protectia copilului, în comuna Măgherani, judetul Mures” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Măgherani, judetul Mures

Beneficiar: comuna Măgherani, judetul Mures

Amplasament: judetul Mures, comuna Măgherani nr. 387

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

398*)

în preturi la data de 24 septembrie 2010 (1 euro= 4,2455 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

342

Capacităti:

 

 

- suprafata terenului

m2

1.500

- suprafata construită

m2

164,69

- suprafata desfăsurată

m2

186,77

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ANEXA Nr. 2/10

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru copii Băbeni, în orasul Băbeni, judetul Vâlcea” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Băbeni, judetul Vâlcea

Beneficiar: orasul Băbeni, judetul Vâlcea

Amplasament: judetul Vâlcea, orasul Băbeni, localitatea Băbeni

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

372*)

în preturi la data de 23 noiembrie 2010 (1 euro = 4,2957 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

281

Capacităti:

 

 

- suprafata construită

m2

215

- suprafata desfăsurată

m2

215

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

10

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/11

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru copii Creteni, în comuna Creteni, judetul Vâlcea” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Creteni, judetul Vâlcea

Beneficiar: comuna Creteni, judetul Vâlcea

Amplasament: judetul Vâlcea, satul Creteni, comuna Creteni

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

457*)

în preturi la data de 8 iulie 2010 (1 euro = 4,2320 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

316

Capacităti:

 

 

- suprafata terenului

m2

600

- suprafata construită

m2

237

- suprafata desfăsurată

m2

237

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

6


Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/12

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru copii «Sfânta Elena», în comuna Câmpineanca, judetul Vrancea” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Câmpineanca, judetul Vrancea

Beneficiar: comuna Câmpineanca, judetul Vrancea

Amplasament: judetul Vrancea, comuna Câmpineanca

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

441*)

în preturi la data de 12 octombrie 2010 (1 euro = 4,2737 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

362

Capacităti:

 

 

- suprafata terenului

m2

1.367

- suprafata desfăsurată

m2

254,75

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

9

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru învătământul universitar de licentă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

 

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2011-2012,

având în vedere:

- capacitatea maximă de scolarizare stabilită de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior pentru fiecare program de studii universitare de licentă;

- numărul estimat al absolventilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promotia 2011 si din promotiile anterioare;

- cifrele de scolarizare finantate de la bugetul de stat în ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile institutiilor de învătământ superior de stat pe baza capacitătii lor de scolarizare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătătire a situatiei romilor, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat si specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru ciclul de studii universitare de licentă, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului alocă institutiilor de învătământ superior de stat cifra de scolarizare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 pentru anul universitar 2011-2012, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) în vederea admiterii la studii universitare de licentă a unor tineri de etnie romă, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului alocă institutiilor de învătământ superior de stat un număr de 611 locuri din cifra de scolarizare aprobată de Guvern, conform anexei nr. 1.

(3) în vederea admiterii la studii universitare de licentă a unor tineri de origine română din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obtinută în România, se alocă institutiilor de învătământ superior de stat cifra de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de licentă conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cifra de scolarizare alocată institutiilor de învătământ superior de stat conform art. 1 se repartizează de către senatul universitar pe domenii si programe de studii universitare de licentă care functionează legal în conditiile stabilite prin actul de autorizare provizorie, respectiv acreditare, pentru fiecare formă de învătământ, fiecare limbă de predare si pentru fiecare locatie geografică în care se desfăsoară.

(2) Alocarea de către senatul universitar a cifrei de scolarizare se face cu respectarea capacitătii maxime de scolarizare a fiecărui program de studii universitare, stabilită de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior.

Art. 3. - (1) Pentru învătământul superior cu taxă desfăsurat în cadrul institutiilor de învătământ superior de stat, particulare acreditate si particulare autorizate să functioneze provizoriu, cifra de scolarizare este aprobată de către senatul universitar.

(2) Senatul universitar aprobă cifra de scolarizare pentru fiecare program de studii universitare de licentă care functionează legal în conditiile stabilite prin actul de autorizare provizorie, respectiv acreditare, pentru fiecare formă de învătământ, fiecare limbă de predare si pentru fiecare locatie geografică în care se desfăsoară, cu respectarea capacitătii maxime de scolarizare a programului de studii universitare respectiv, stabilită de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior.

Art. 4. - Numărul de studenti înmatriculati la fiecare program de studii, pe locuri finantate de la bugetul de stat si cu taxă, nu poate depăsi capacitatea maximă de scolarizare propusă de către agentiile de evaluare a calitătii care au evaluat fiecare program.

Art. 5. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, toate institutiile de învătământ superior comunică Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului oferta educatională pentru ciclul de studii universitare de licentă, pe programe de studii si forme de finantare.

Art. 6. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, prin Directia strategii de finantare institutională, Directia generală economic, finante, resurse umane si Directia generală relatii internationale si europene din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si toate institutiile de învătământ superior acreditate si autorizate să functioneze provizoriu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 mai 2011.

Nr. 4.285.


 

ANEXA Nr. 1

 

Cifra de scolarizare pentru studii universitare de licentă alocată institutiilor de învătământ superior de stat în anul universitar 2011-2012

 

Nr. crt.

Universitatea

Studii universitare de licentă

Total

din care romi

1

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

4.700

8

2

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

1.900

3

3

Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

265

1

4

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

910

2

5

Universitatea din Bucuresti

4.600

60

6

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

790

10

7

Academia de Studii Economice din Bucuresti

2.700

17

8

Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

160

5

9

Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

205

2

10

Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “I. L. Caragiale” Bucuresti

154

2

11

Universitatea Natională de Educatie Fizică si Sport Bucuresti

180

3

12

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

550

15

13

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba lulia

560

7

14

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

570

7

15

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

525

15

16

Universitatea de Nord din Baia Mare

600

9

17

Universitatea “Transilvania” din Brasov

2.820

18

18

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2.683

4

19

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

860

2

20

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.820

60

21

Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

560

13

22

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

161

2

23

Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

150

2

24

Universitatea “Ovidius” din Constanta

1.380

18

25

Universitatea Maritimă din Constanta

123

1

26

Universitatea din Craiova

2.950

33

27

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

357

8

28

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

1.855*)

15

29

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

2.950

5

30

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

490

3

31

Universitatea “Alexandru loan Cuza” din Iasi

3.400

40

32

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

670

10

33

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

300

1

34

Universitatea din Oradea

1.645

30

35

Universitatea din Petrosani

650

5

36

Universitatea din Pitesti

884

16

37

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

918

14

38

Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

364

9

39

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

1.680

15

40

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

936

10

41

Universitatea “Valahia” din Târgoviste

1.000

18

42

Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

385

13

43

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

470

25

44

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

440

10

45

Universitatea de Arte din Târgu Mures

84

2

46

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

2.900

4

47

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

650

2

48

Universitatea de Vest din Timisoara

2.012

30

49

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

580

7

50

Academia Tehnică Militară din Bucuresti

176

0

51

Universitatea Natională de Apărare “Carol I” din Bucuresti

0

0

52

Academia Natională de Informatii “Mihai Viteazu” din Bucuresti

60

0

53

Academia de Politie “Alexandru loan Cuza” din Bucuresti

581

0

54

Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă” din Brasov

156

0

55

Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanta

40

0

56

Academia Fortelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu

295

0

57

Institutul Medico-Militardin Bucuresti

46

0

 

TOTAL GENERAL:

62.850

611


*) Din care 130 de locuri la Facultatea de Inginerie din Brăila.

 

ANEXA Nr. 2

 

Cifra de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de licentă alocată institutiilor de învătământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 a unor tineri de origine română din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obtinută în România

 

Nr. crt.

Universitatea

Studii universitare de licentă

1

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

10

2

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

3

3

Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

2

4

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

3

5

Universitatea din Bucuresti

20

6

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

6

7

Academia de Studii Economice din Bucuresti

18

8

Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

2

9

Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

2

10

Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “I.L. Caragiale” Bucuresti

2

11

Universitatea Natională de Educatie Fizică si Sport Bucuresti

2

12

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

4

13

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

6

14

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

10

15

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

12

16

Universitatea de Nord din Baia Mare

2

17

Universitatea “Transilvania” din Brasov

7

18

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2

19

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

2

20

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

14

21

Universitatea de Medicină si Farmacie “luliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

5

22

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

1

23

Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

0

24

Universitatea “Ovidius” din Constanta

4

25

Universitatea Maritimă din Constanta

2

26

Universitatea din Craiova

10

27

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

5

28

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

11

29

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

10

30

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

4

31

Universitatea “Alexandru loan Cuza” din Iasi

33

32

Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr.T. Popa” din Iasi

5

33

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

2

34

Universitatea din Oradea

2

35

Universitatea din Petrosani

4

36

Universitatea din Pitesti

10

37

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

3

38

Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

4

39

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

14

40

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

22

41

Universitatea “Valahia” din Târgoviste

4

42

Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

3

43

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

2

44

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

2

45

Universitatea de Arte din Târgu Mures

1

46

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

4

47

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

2

48

Universitatea de Vest din Timisoara

2

49

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

0

50

Academia Tehnică Militară din Bucuresti

0

51

Universitatea Natională de Apărare “Carol I” din Bucuresti

0

52

Academia Natională de Informatii “Mihai Viteazu” din Bucuresti

0

53

Academia de Politie “Alexandru loan Cuza” din Bucuresti

0

54

Academia Fortelor Aeriene “Henri Coandă” din Brasov

0

55

Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanta

0

56

Academia Fortelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu

0

57

Institutul Medico-Militardin Bucuresti

0

TOTAL GENERAL:

300


ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE –

DECIZIA Nr. 9

din 15 noiembrie 2010

 

Dosar nr. 10/2010

Sub presedintia doamnei judecător dr. Livia Doina Stanciu, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii cu privire la interpretarea dispozitiilor art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la întelesul sintagmei “proces penal în curs” în cadrul căruia se poate realiza recunoasterea, pe cale incidentală, a unei hotărâri penale străine.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind prezenti 81 de judecători din 103 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror sef de sectie Iuliana Nedelcu.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că recunoasterea unei hotărâri penale străine se poate realiza si în cadrul unor actiuni derivate dintr-o condamnare, cum ar fi contestatii la executare întemeiate pe dispozitiile art. 461 din Codul de procedură penală sau cereri de modificare a pedepsei conform art. 449 din acelasi cod, fiind si acestea procese penale în curs cărora le sunt aplicabile dispozitiile art. 119 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

în practica instantelor judecătoresti nu există un punct de vedere unitar în aplicarea dispozitiilor art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, cu modificările si completările ulterioare, în legătură cu întelesul sintagmei “proces penal în curs” atunci când se solicită pe cale incidentală, cu ocazia solutionării contestatiei la executare sau a unei cereri întemeiate pe dispozitiile art. 449 din Codul de procedură penală, recunoasterea unei hotărâri penale străine.

Astfel, unele instante învestite cu judecarea unei asemenea cauze au disjuns cererea de recunoastere pe cale incidentală a hotărârii penale străine, iar în temeiul art. 42 alin. 1 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 118 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, si-au declinat competenta de solutionare a acestei cereri judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială se află condamnatul.

Aceste instante au considerat că prin expresia “proces penal în curs”, la care se face referire în cuprinsul art. 119 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, s-ar întelege numai cauzele aflate în faza urmăririi penale ori în faza judecătii în primă instantă sau în căile de atac, iar nu si cererile privind situatii ivite în cursul executării unei hotărâri penale.

Alte instante, dimpotrivă, au apreciat că atât contestatia la executare sau o altă cerere ce priveste situatii ivite în cursul executării hotărârii penale definitive, cât si cererea de recunoastere a hotărârii penale străine constituie cereri principale, procedând, pe cale de consecintă, la solutionarea lor ca atare, în conformitate cu dispozitiile art. 118 alin. (1)si (2) din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

În fine, alte instante s-au pronuntat în sensul că pot fi sesizate, pe cale incidentală, cu cereri de recunoastere a unei hotărâri penale definitive străine si cu ocazia solutionării contestatiei la executare sau a altei cereri privind situatii ivite în examinarea unei hotărâri penale definitive.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

În adevăr, potrivit art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 78 din Legea nr. 224/2006, “recunoasterea se poate face pe cale incidentală în cadrul unui proces penal în curs de către procuror în faza de urmărire sau de către instanta de judecată în fata căreia cauza este pendinte”.

În conformitate cu art. 1 alin. 1 din Codul de procedură penală, invocat de unele instante în argumentarea punctului de vedere ce l-au adoptat în rezolvarea acestei chestiuni de drept, “procesul penal are ca scop constatarea la timp si în mod complet a faptelor care constituie infractiuni, astfel ca orice persoană care a săvârsit o infractiune să fie pedepsită potrivit vinovătiei sale si nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.”

Or, această reglementare dată scopului procesului penal trebuie examinată în raport cu normele ce privesc activitatea în ansamblu din cadrul procesului penal, care impun o riguroasă si progresivă coordonare a atributiilor exercitate succesiv de organele judiciare având atributii în realizarea si afirmarea actului de justitie, pe parcursul celor 3 faze procesuale specifice, constând în urmărirea penală, judecata care implică atât cercetarea judecătorească si pronuntarea hotărârii, cât si solutionarea căilor de atac, precum si în executarea dispozitiilor hotărârii.

Faza executării hotărârii penale, delimitată între momentul în care aceasta rămâne definitivă si cel al epuizării ducerii la îndeplinire a tuturor dispozitiilor sale, cuprinde în mod firesc si derularea procedurilor de modificare ce pot interveni datorită incidentelor care se ivesc în cursul executării.

Corelativ, procedura recunoasterii hotărârilor penale străine sau a actelor juridice străine, inclusiv pe cale incidentală, a fost reglementată anterior în cadrul art. 519-521 din Codul de procedură penală, ale căror dispozitii au fost abrogate prin art. 188 lit. d) din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Ca urmare, procedura de recunoastere a hotărârilor penale străine a fost reglementată, în continuare, prin art. 119 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, dar numai pe cale principală, pentru ca prin art. I pct. 78 din Legea nr. 224/2006 să fie dat un alt continut art. 119 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, reglementându-se din nou procedura recunoasterii pe cale principală.

Atât în art. 519 alin. 2 existent anterior în Codul de procedură penală, cât si în actualul art. 119 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, având continut identic, procedura recunoasterii hotărârii străine a fost reglementată în sensul că, în cadrul unui proces penal în curs, recunoasterea hotărârii judecătoresti străine poate fi realizată si pe cale incidentală.

În această privintă este de observat că în actuala reglementare a art. 119 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, se mai prevede că recunoasterea pe cale incidentală a hotărârii străine se face de instanta de judecată în fata căreia cauza este pendinte, lără nicio distinctie cu privire la obiectul cauzei supuse examinării. Or, într-o astfel de redactare ermetică se impune în mod vădit a se interpreta textul în sensul că legiuitorul a voit a se întelege prin cauză pendinte orice dosar penal aflat în una dintre cele 3 faze procesuale de bază, indiferent dacă se referă doar la situatii ce impun modificarea pedepsei intervenite la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei.

De aceea este evident că orice cerere de modificare a pedepselor întemeiată pe dispozitiile art. 449 din Codul de procedură penală, precum si contestatia la executare reglementată în art. 461 din Codul de procedură penală întrunesc trăsăturile unui proces penal în curs, în acceptiunea prevederilor art. 119 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, susceptibile să le dea atribut de cauze pendinte în fata instantei de judecată căreia îi revine competenta să le solutioneze.

Asadar, concluzia care se impune este aceea că, în raport cu întelesul ce poate fi dat sintagmei “proces penal în curs”, cuprinsă în textul art. 119 din Legea nr. 302/2004, cu modificările si completările ulterioare, recunoasterea pe cale incidentală a unei hotărâri penale străine sau a unui act juridic străin poate avea loc si în faza privind punerea în executare a hotărârilor penale definitive.

În consecintă, în temeiul art. 4142 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se decide că sintagma “proces penal în curs”, cuprinsă în textul art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, cu modificările si completările ulterioare, se interpretează în sensul că recunoasterea pe cale incidentală a unei hotărâri penale străine sau a unui act juridic străin se poate face si în faza punerii în executare a hotărârilor penale definitive.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Sintagma “proces penal în curs” cuprinsă în textul art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, cu modificările si completările ulterioare, se interpretează în sensul că recunoasterea pe cale incidentală a unei hotărâri penale străine sau a unui act juridic străin se poate face si în faza privind punerea în executare a hotărârilor penale definitive.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 15 noiembrie 2010.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

LIVIA DOINA STANCIU

Prim-magistrat-asistent,

Adriana Daniela White


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.