MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 384/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 384         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 iunie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

495. - Hotărāre privind rechemarea si numirea unui consul general

 

496. - Hotărāre privind rechemarea si numirea unui consul general

 

497. - Hotărāre privind numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

862/547.- Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienti acuti, pe baza clasificării spitalelor īn functie de competentă

 

864/538. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 

865/539.- Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite īn baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010

 

866/540. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea criteriilor ce stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiilor constituite īn baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010

 

Lista asociatiilor si fundatiilor romāne cu personalitate juridică, care beneficiază de subventii de la bugetul local al municipiului Oradea īn anul 2011, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romāne cu personalitate juridică, care īnfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si a cuantumului acestora


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind rechemarea si numirea unui consul general

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Domnul Radu lonescu se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al Romāniei la Barcelona, Regatul Spaniei.

Art. 2. - Domnul Radu lonescu īsi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 3. - Īncepānd cu data īncheierii misiunii domnului Radu Ionescu, doamna Cynthia Carmen Curt se numeste consul general, sef al Consulatului General al Romāniei la Barcelona, Regatul Spaniei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 495.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind rechemarea si numirea unui consul general

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Domnul Gabriel Nicola se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al Romāniei la Vārset, Republica Serbia.

Art. 2. - Domnul Gabriel Nicola īsi va īncheia misiunea īn termen de cel mult 90 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 3. - Īncepānd cu data īncheierii misiunii domnului Gabriel Nicola, domnul Alexandru Muresan se numeste consul general, sef al Consulatului General al Romāniei la Vārset, Republica Serbia.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 496.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind numirea unui consul general

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Nicolae Pahonea se numeste consul general, sef al Consulatului General al Romāniei la Sankt Petersburg, Federatia Rusă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 497.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 862 din 31 mai 2011

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 547 din 31 mai 2011

 

ORDIN

privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienti acuti, pe baza clasificării spitalelor

īn functie de competentă

 

Avānd īn vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6.345 din 31 mai 2011 al Ministerului Sănătătii si nr. DG 2.073 din 31 mai 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor īn functie de competentă, cu modificările ulterioare,

īn temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Sumele minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienti acuti se stabilesc īn functie de clasificarea aprobată īn conditiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătătii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor īn functie de competentă, cu modificările ulterioare, prin raportare la suma posibil de contractat īn functie de capacitatea maximă de functionare a fiecărui spital, pornind de la un procent de referintă corespunzător categoriei I de clasificare, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Valoarea procentului de referintă se stabileste prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - Prin exceptie de la prevederile art. 2, pentru anul 2011 valoarea procentului de referintă este de 90%.

Art. 4. - Capacitatea maximă de functionare a spitalului se stabileste īn functie de indicatorii cantitativi, conform prevederilor din anexă.

Art. 5. - Pentru spitalele clasificate īn categoriile I si IM, inclusiv pentru cele clasificate provizoriu, īn conditiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătătii nr. 323/2011, cu modificările ulterioare, suma minimă contractată īn conditiile art. 1 nu poate fi mai mică de 95% din suma contractată īn anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacientii acuti.

Art. 6. - Pentru anul 2011, suma minimă contractată de spitale īn conditiile art. 1 nu poate fi mai mare de 130% din suma contractată īn anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacientii acuti.

Art. 7. - Modalitatea de contractare a sumelor pentru serviciile medicale spitalicesti care rămān nealocate după aplicarea prevederilor art. 1 se stabileste prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Art. 8. - Īn cazul īn care prin prevederi legale ulterioare sunt acordate fonduri suplimentare pentru servicii medicale spitalicesti, contractarea serviciilor de internare continuă pentru pacientii acuti, prin acte aditionale la contractele de prestări servicii īncheiate īntre spitale si casele de asigurări de sănătate, se realizează direct proportional cu sumele minime contractate īn conformitate cu prevederile art. 1, dar fără a se depăsi suma posibil de contractat īn functie de capacitatea maximă de functionare a fiecărui spital.

Art. 9. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută

 

ANEXA

 

Modalitatea de calcul al sumei minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacientii acuti, pe baza clasificării spitalelor īn functie de competentă

 

Art. 1. - (1) Suma minimă contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacientii acuti (Sm) se calculează pe baza clasificării spitalelor īn functie de competente, astfel:

a) pentru categoria I: Sm = Sp x P%;

b) pentru categoria IM: Sm = Sp x (P-4)%;

c) pentru categoria II: Sm = Sp x (P-3)%;

d) pentru categoria MM: Sm = Sp x (P-5)%;

e) pentru categoria III: Sm = Sp x (P-5)%;

f) pentru categoria IV: Sm = Sp x (P-15)%;

g) pentru categoria V: Sm = Sp x (P-23)%;

h) pentru spitalele neclasificabile: Sm = Sp x (P-33)%.

(2) īn formulele prevăzute la alin. (1), Sm reprezintă suma minimă contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacientii acuti, Sp reprezintă suma posibil de contractat īn functie de capacitatea maximă de functionare a fiecărui spital, iar P reprezintă valoarea procentului de referintă pentru categoria I de clasificare.

Art. 2. - La calcularea sumei minime contractate pentru spitalele care primesc o clasificare provizorie, īn conformitate cu prevederile art. 5, Metodologia pentru clasificarea spitalelor īn functie de competentă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor īn functie de competentă, cu modificările ulterioare, īn formulele de calcul prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-g) se scad suplimentar două puncte procentuale din valoarea procentului de referintă P.

Art. 3. - (1) Suma posibil de contractat īn functie de capacitatea maximă de functionare a fiecărui spital se calculează astfel:

Sp = Nrpat x IUpat/DMSnat x ICM x TCP x F1.

(2) īn formula prevăzută la alin. (1), Nrpat reprezintă numărul de paturi aprobate si contractabile după aplicarea prevederilor Planului national de paturi, IUpat reprezintă indicele mediu de utilizare a paturilor īn anul calendaristic precedent, la nivel national, DMSnat reprezintă durata medie de spitalizare īn sectiile de pacienti acuti īn anul calendaristic precedent, la nivel national, ICM si TCP reprezintă indicele case-mixsi, respectiv, tariful pe caz ponderat prevăzute īn Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, iar F1 reprezintă factorul de corectie, care se calculează astfel:

F1 = numărul de medici cu contract de muncă sau contract de prestări servicii/numărul minim de medici necesar pentru numărul de paturi aprobat si posibil de contractat, conform normativului de personal.

(3) īn formula prevăzută la alin. (1), valoarea maximă care poate să fie luată īn calcul a produsului Nrpat x IUpat/DMSnat este cel mult egală cu numărul de bolnavi externati si validati īn anul calendaristic precedent.

(4) Factorul de corectie F1 se include īn calculul formulei prevăzute la alin. (1) numai īn situatia īn care valoarea lui este sub 1.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2011, īn calcularea formulei prevăzute la alin. (1) se vor utiliza indicatorii calculati pentru anul 2009: IUpat = 294,7 si DMSnat = 6,65.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 864 din 31 mai 2011

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 538 din 31 mai 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

pentru anii 2011-2012

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.292 din 31 mai 2011 al Ministerului Sănătătii si nr. DG 2.065 din 31 mai 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, īn temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (5) din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, prevăzute īn anexele nr. 1-40*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră īn vigoare la data de 1 iunie 2011. De la această dată īsi īncetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 207 si 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută


*) Anexele nr. 1-40 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 384 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 865 din 31 mai 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 539 din 31 mai 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite īn baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010

 

Avānd īn vedere:

- Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.287 din 31 mai 2011 al Ministerului Sănătătii si nr. DG 2.059 din 31 mai 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- titlul VIII “Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba regulamentele-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite īn baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, prevăzute īn anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate si celelalte structuri de specialitate din cadrul directiilor de sănătate publică si al caselor de asigurări de sănătate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare. De la data intrării īn vigoare a prezentului ordin īsi īncetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.035/628/2010 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite īn baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 262/2010, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 533 din 30 iulie 2010.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data de 1 iunie 2011.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare al comisiei constituite īn baza prevederilor art. 23 alin. (3) si (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenta medicală primară

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei constituite īn baza prevederilor art. 23 alin. (3) si (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanti ai directiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialitatea medicină de familie, un reprezentant al patronatului judetean al medicilor de familie, un reprezentant al asociatiei profesionale judetene a medicilor de familie. La lucrările comisiei poate participa, cu rol consultativ si un reprezentant al administratiei publice locale, după caz. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al presedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentantilor institutiilor/organizatiilor anterior mentionate de către conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, institutiile/organizatiile mentionate anterior vor nominaliza si membrii supleanti echivalenti numeric.

(2) īn situatia īn care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi īnlocuit de către institutia/organizatia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanti.

(3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor institutii/organizatii.


(4) Īnlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1)-(3), īmpreună cu notificarea īncetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia īsi desemnează un presedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (sase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea presedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărāri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. Opiniile si mentiunile reprezentantului administratiei publice locale, consemnate īn procesele-verbale ale sedintelor, au rol consultativ.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărāri valide este de cel putin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărārile se adoptă cu votul a cel putin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenti.

Art. 5. - Īn conditiile īn care la nivel judetean nu există toate structurile prevăzute īn componenta comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum si numărul reprezentānd cvorumul necesar se ajustează īn mod corespunzător, pentru a asigura functionarea comisiei īn conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din sedintele comisiei sunt consemnate īn procesele-verbale ale sedintelor. Procesele-verbale ale sedintelor vor fi semnate de către toti membrii comisiei prezenti la dezbateri si de către secretarul comisiei.

(2) Hotărārile comisiei sunt semnate numai de către presedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta īsi desfăsoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are stampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează īntr-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se īntruneste obligatoriu anual īn vederea pregătirii procesului de contractare, astfel īncāt să se poată īncheia procesul de contractare la termenul stabilit, si o dată la 6 luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la atributiile proprii, precum si ori de cāte ori este nevoie. Membrii comisiei si reprezentantul administratiei publice locale, după caz, care are rol consultativ, sunt convocati īn scris de către secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pānă la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului si a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anuntă īn scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanti, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atributii: a) stabileste necesarul de medici de familie cu liste proprii, pe unităti administrativ-teritoriale/zonă, atāt pentru mediul urban, cāt si pentru mediul rural, pentru care se īncheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenta medicală primară cu casa de asigurări de sănătate;

b) stabileste numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unităti administrativ-teritoriale/zonă, pentru care se īncheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenta medicală primară cu casele de asigurări de sănătate;

c) stabileste zonele din mediul urban neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie, pentru care se pot īncheia contracte cu medicii de familie cu liste sub 1.000 de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale;

d) analizează situatiile īn care numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale din listele medicilor de familie se mentine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim de persoane īnscrise pe listă, stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială/zona respectivă, situatii ce pot conduce la īncetarea contractului de servicii medicale īn asistenta medicală primară, pentru cabinetele medicale individuale, respectiv la excluderea din contract a medicilor de familie la care se īnregistrează astfel de situatii, pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale;

e) analizează situatiile de īncadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicală primară si din ambulatoriul de specialitate īn functie de conditiile īn care īsi desfăsoară activitatea, īn baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

f) analizează situatiile de īncadrare a unitătilor administrativ-teritoriale/zonelor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de familie; unitătile administrativ-teritoriale/zonele se īncadrează īn unităti administrativ-teritoriale/zone deficitare īn situatia īn care īn ultimii 2 ani numărul medicilor de familie a fost sub cel necesar sau īn unitatea administrativ-teritorială/zona respectivă nu a functionat un medic de familie īn relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

g) analizează cazurile de preluare a unui praxis īn ceea ce priveste respectarea obligatiei de către medicii de familie de a anunta asiguratii despre dreptul acestora de a opta pentru a rămāne sau nu pe lista sa, īn primele 6 luni de la data īncheierii contractului cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 10. - Comisia īsi īndeplineste atributiile prevăzute īn baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.


 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare al comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanti ai directiei de sănătate publică/directiilor medicale sau structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialitătile clinice, un reprezentant al patronatului medicilor de specialitate din specialitătile clinice reprezentativ la nivel judetean sau un reprezentant al societătilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice reprezentative la nivel judetean si un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative la nivel judetean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al presedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentantilor institutiilor/organizatiilor anterior mentionate de către conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, institutiile/organizatiile mentionate anterior vor nominaliza si membrii supleanti echivalenti numeric.

(2) īn situatia īn care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi īnlocuit de către institutia/organizatia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanti.

(3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor institutii/organizatii.

(4) īnlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1)-(3), īmpreună cu notificarea īncetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia īsi desemnează un presedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (sase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea presedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărāri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărāri valide este de cel putin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărārile se adoptă cu votul a cel putin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenti.

Art. 5. - Īn conditiile īn care la nivel judetean nu există toate structurile prevăzute īn componenta comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum si numărul reprezentānd cvorumul necesar se ajustează īn mod corespunzător, pentru a asigura functionarea comisiei īn conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din sedintele comisiei sunt consemnate īn procesele-verbale ale sedintelor. Procesele-verbale ale sedintelor vor fi semnate de către toti membrii comisiei prezenti la dezbateri si de către secretarul comisiei.

(2) Hotărārile comisiei sunt semnate numai de către presedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta īsi desfăsoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are stampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează īntr-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se īntruneste obligatoriu anual īn vederea pregătirii procesului de contractare, astfel īncāt să se poată īncheia procesul de contractare la termenul stabilit, si o dată la 6 luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la atributiile proprii, precum si ori de cāte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocati īn scris de către secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pānă la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului si a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anuntă īn scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanti, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atributii:

a) stabileste numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică, pe judet. Prin normă se īntelege un program de lucru de 7 ore/zi si, respectiv, de 35 de ore/săptămānă;

b) stabileste numărul necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică, pe judet, pentru care se īncheie contract de furnizare de servicii medicale īn asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice cu casa de asigurări de sănătate;

c) analizează situatiile de īncadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicală primară si din ambulatoriul de specialitate īn functie de conditiile īn care īsi desfăsoară activitatea, īn baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

d) analizează situatiile de īncadrare a localitătilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de specialitate pentru specialităti clinice; localitătile/zonele se īncadrează īn localităti/zone deficitare īn situatia īn care īn ultimii 2 ani numărul medicilor de o anumită specialitate clinică a fost sub cel necesar sau īn localitatea/zona respectivă nu a functionat un medic de o anume specialitate clinică īn relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 10. - Comisia īsi īndeplineste atributiile prevăzute īn baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.


 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare al comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanti ai directiei de sănătate publică/directiilor medicale sau structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentisti, un reprezentant al patronatului judetean al medicilor dentisti reprezentativ la nivel judetean sau un reprezentant al asociatiei profesionale judetene a medicilor dentisti reprezentative la nivel judetean si un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative la nivel judetean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al presedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentantilor institutiilor/organizatiilor anterior mentionate de către conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, institutiile/organizatiile mentionate anterior vor nominaliza si membrii supleanti echivalenti numeric.

(2) Īn situatia īn care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi īnlocuit de către institutia/organizatia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanti.

(3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor institutii/organizatii.

(4) Īnlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1)-(3), īmpreună cu notificarea īncetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia īsi desemnează un presedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (sase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea presedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărāri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărāri valide este de cel putin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărārile se adoptă cu votul a cel putin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenti.

Art. 5. - Īn conditiile īn care la nivel judetean nu există toate structurile prevăzute īn componenta comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum si numărul reprezentānd cvorumul necesar se ajustează īn mod corespunzător, pentru a asigura functionarea comisiei īn conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din sedintele comisiei sunt consemnate īn procesele-verbale ale sedintelor. Procesele-verbale ale sedintelor vor fi semnate de către toti membrii comisiei prezenti la dezbateri si de către secretarul comisiei.

(2) Hotărārile comisiei sunt semnate numai de către presedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta īsi desfăsoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are stampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează īntr-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se īntruneste obligatoriu anual īn vederea pregătirii procesului de contractare, astfel īncāt să se poată īncheia procesul de contractare la termenul stabilit, si o dată la 6 luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la atributiile proprii, precum si ori de cāte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocati īn scris de către secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pānă la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului si a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anuntă īn scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanti, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atributii:

a) stabileste numărul de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, pe judet. Prin normă se īntelege un program de lucru de 7 ore/zi, din care 5 ore īn medie/zi la cabinet si două ore īn medie/zi la laboratorul de tehnică dentară, si, respectiv, 35 de ore/săptămānă;

b) stabileste numărul necesar de medici dentisti pe judet, atāt pentru mediul urban, cāt si pentru mediul rural, pentru care se īncheie contract de furnizare de servicii medicale de medicină dentară cu casa de asigurări de sănătate;

c) analizează situatiile de īncadrare a localitătilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de medicină dentară; localitătile/zonele se īncadrează īn localităti/zone deficitare īn situatia īn care īn ultimii 2 ani numărul medicilor de medicină dentară a fost sub cel necesar sau īn localitatea/zona respectivă nu a functionat un medic de medicină dentară īn relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 10. - Comisia īsi īndeplineste atributiile prevăzute īn baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

 


ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare al comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (5) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile paraclinice

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (5) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanti ai directiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialitătile paraclinice, un reprezentant al patronatului din asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile paraclinice reprezentativ la nivel judetean si un reprezentant al societătii profesionale a medicilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile paraclinice reprezentative la nivel judetean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al presedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentantilor institutiilor/organizatiilor anterior mentionate de către conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, institutiile/organizatiile mentionate anterior vor nominaliza si membrii supleanti echivalenti numeric.

(2) īn situatia īn care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi īnlocuit de către institutia/organizatia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanti.

(3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor institutii/organizatii.

(4) īnlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1)-(3), īmpreună cu notificarea īncetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia īsi desemnează un presedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (sase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea presedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărāri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărāri valide este de cel putin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărārile se adoptă cu votul a cel putin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenti.

Art. 5. - (1) Dezbaterile din sedintele comisiei sunt consemnate īn procesele-verbale ale sedintelor. Procesele- verbale ale sedintelor vor fi semnate de către toti membrii comisiei prezenti la dezbateri si de către secretarul comisiei.

(2) Hotărārile comisiei sunt semnate numai de către presedintele comisiei.

Art. 6. - Īn conditiile īn care la nivel judetean nu există toate structurile prevăzute īn componenta comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum si numărul reprezentānd cvorumul necesar se ajustează īn mod corespunzător, pentru a asigura functionarea comisiei īn conformitate cu prevederile legale.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta īsi desfăsoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are stampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează īntr-un registru propriu de intrări-iesiri.

Art. 8. - (1) Comisia se īntruneste obligatoriu anual īn vederea pregătirii procesului de contractare, astfel īncāt să se poată īncheia procesul de contractare la termenul stabilit, si o dată la 6 luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la atributiile proprii, precum si ori de cāte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocati īn scris de către secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pānă la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului si a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anuntă īn scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanti, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atributii:

a) stabileste numărul necesar de investigatii paraclinice pe total judet;

b) stabileste numărul necesar de investigatii paraclinice - analize de laborator si de anatomie patologică (histopatologice si citologie, inclusiv examenul Babes-Papanicolau) la nivelul judetului;

c) stabileste numărul necesar de investigatii paraclinice de radiologie-imagistică medicală si explorări functionale la nivelul judetului.

Art. 10. - Comisia īsi īndeplineste atributiile prevăzute īn baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

 


ANEXA Nr. 5

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare al comisiei constituite īn baza prevederilor art. 62 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenta medicală spitalicească

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei constituite īn baza prevederilor art. 62 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 6 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanti ai directiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor si un reprezentant al administratiei publice locale. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Comisia se constituie prin act administrativ al presedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate, ca urmare a desemnării reprezentantilor institutiilor/organizatiilor anterior mentionate de către conducătorii acestora. Pentru fiecare membru desemnat, institutiile/organizatiile mentionate anterior vor nominaliza si membrii supleanti echivalenti numeric.

(2) īn situatia īn care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi īnlocuit de către institutia/organizatia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanti.

(3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor institutii/organizatii.

(4) īnlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1)-(3), īmpreună cu notificarea īncetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia īsi desemnează un presedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (sase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea presedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărāri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărāri valide este de cel putin 5 din cei 6 membri.

(3) Hotărārile se adoptă cu votul a cel putin 4 membri dintre membrii cu drept de vot prezenti.

Art. 5. - Īn conditiile īn care la nivel judetean nu există toate structurile prevăzute īn componenta comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum si numărul reprezentānd cvorumul necesar se ajustează īn mod corespunzător, pentru a asigura functionarea comisiei īn conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din sedintele comisiei sunt consemnate īn procesele-verbale ale sedintelor. Procesele-verbale ale sedintelor vor fi semnate de către toti membrii comisiei prezenti la dezbateri si de către secretarul comisiei.

(2) Hotărārile comisiei sunt semnate numai de către presedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta īsi desfăsoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are stampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează īntr-un registru propriu.

Art. 8. - (1) Comisia se īntruneste obligatoriu anual īn vederea pregătirii procesului de contractare, astfel īncāt să se poată īncheia procesul de contractare la termenul stabilit, si o dată la 6 luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la atributiile proprii, precum si ori de cāte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocati īn scris de către secretarul comisiei.

(2) Membrii comisiei care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pānă la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial legat de problema/problemele supusă/supuse dezbaterii nu participă la lucrările comisiei referitoare la problema/problemele pentru care se constată că au un interes patrimonial.

(3) Odată cu primirea convocatorului si a ordinii de zi, membrii comisiei care au un interes patrimonial legat de una sau mai multe probleme dintre cele supuse dezbaterii anuntă īn scris secretarul comisiei pentru convocarea membrilor supleanti, care pot participa la dezbateri, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 9. - Comisia are următoarele atributii:

a) stabileste zonele/localitătile deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de o anumită specialitate īn cadrul unitătilor sanitare cu paturi, īn vederea analizării situatiilor prevăzute la lit. b); pentru stabilirea zonelor/localitătilor mentionate anterior se va avea īn vedere numărul de medici de specialitate existent īn cadrul unitătilor sanitare cu paturi, conform structurii spitalelor, avānd īn vedere actele normative īn vigoare elaborate de Ministerul Sănătătii cu privire la personalul de specialitate (medici) corespunzător specialitătii sectiei/compartimentului;

b) analizează situatiile īn care un medic poate acorda servicii medicale spitalicesti īn cadrul a două spitale aflate īn relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu respectarea legislatiei muncii.

Art. 10. - Comisia īsi īndeplineste atributiile prevăzute īn baza unor criterii care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 866 din 31 mai 201 1

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 540 din 31 mai 2011

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor ce stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiilor constituite īn baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010

 

Avānd īn vedere:

- Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.288 din 31 mai 2011 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 2.060 din 31 mai 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- titlul VIII “Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 865/539/2011 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite īn baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010,

īn temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă criteriile ce stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiilor constituite īn baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011- 2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, prevăzute īn anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate si celelalte structuri de specialitate din cadrul directiilor de sănătate publică si caselor de asigurări de sănătate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data de 1 iunie 2011.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

ce stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiei constituite īn baza prevederilor art. 23 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenta medicală primară

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiei constituite īn baza prevederilor art. 23 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au īn vedere următoarele criterii:

a) totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia īn mediul urban, precum si populatia pe unitate administrativ-teritorială/zonă, utilizānd ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistică;

b) numărul de persoane īnscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acestora īn mediul urban, precum si numărul de persoane īnscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă;

c) numărul optim de persoane īnscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;

d) numărul minim de persoane īnscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se īncheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 1.000, cu exceptia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie.


Art. 3. - La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul rural se au īn vedere următoarele criterii:

a) totalul populatiei la nivelul judetului, distributia acesteia īn mediul rural, precum si populatia pe unitate administrativ-teritorială/zonă, utilizānd ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistică;

b) numărul de persoane īnscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acestora īn mediul rural, precum si numărul de persoane īnscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă;

c) numărul optim de persoane īnscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;

d) numărul minim de persoane īnscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se īncheie contractul de furnizare de servicii medicale, stabilit īn functie criteriile prevăzute la art. 4.

Art. 4. - La stabilirea numărului minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unităti administrativ-teritoriale/zonă, pentru care se īncheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenta medicală primară cu casele de asigurări de sănătate, se au īn vedere următoarele criterii:

a) totalul populatiei la nivelul judetului, distributia acesteia īn mediul rural, precum si populatia pe unitate administrativ- teritorială, utilizānd ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistică;

b) numărul persoanelor īnscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acestora īn mediul rural pe unităti administrativ-teritoriale/zonă;

c) unitătile administrativ-teritoriale īn care populatia este sub 1.000 de locuitori, din care:

- unităti administrativ-teritoriale izolate sau greu accesibile;

d) numărul minim de persoane īnscrise pe lista unui medic de familie īn anul anterior īn unitatea administrativ-teritorială respectivă, coroborat cu numărul necesar de medici de familie stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 5. - (1) Comisia poate avea īn vedere si alte criterii raportate la conditiile specifice, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare.

(2) Comisiile constituite la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti adaptează criteriile prevăzute la art. 2, 3 si 4 īn functie de specificul activitătii din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si al activitătii din reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

ce stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - La stabilirea numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică, pe judet, se au īn vedere următoarele criterii:

a) prin normă se īntelege un program de lucru de 7 ore/zi si, respectiv, de 35 de ore/săptămānă;

b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, īn anul curent;

c) totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia īn mediul urban si rural, precum si pe unităti administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vārstă, utilizānd ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistică;

d) numărul de asigurati la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

e) numărul de bolnavi cronici aflati īn evidentă, īn supraveghere medicală activă, beneficiari de programe nationale de sănătate, distributia acestora pe unităti administrativ-teritoriale/zone, precum si evolutia acestui număr īn ultimii 2 ani;

f) ponderea serviciilor medicale pe fiecare specialitate clinică īn parte īn totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate si decontate de casa de asigurări de sănătate, evolutia numărului de servicii si a ponderilor respective īn ultimii 2 ani;

g) existenta listelor de programare si analiza timpului de asteptare pe aceste liste;

h) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea īn vedere si fondurile alocate cu destinatia de servicii medicale ambulatorii de specialitate īn anii respectivi;

i) numărul mediu de consultatii ce se poate acorda corespunzător unei norme, pe fiecare specialitate clinică īn parte;

j) prevederile actelor normative īn vigoare ce reglementează modalitatea de contractare si decontare a serviciilor medicale acordate de medicii din specialitătile clinice din ambulatoriu īn sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - La stabilirea numărului necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică, pe judet, atāt pentru mediul urban, cāt si pentru mediul rural, pentru care se īncheie contract de furnizare de servicii medicale īn asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice cu casa de asigurări de sănătate, se au īn vedere următoarele criterii:

a) totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia īn mediul urban si rural, precum si pe unităti administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vārstă, utilizānd ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistică; numărul de asigurati la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

b) numărul de asigurati la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

c) numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică īn parte, stabilit la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

d) prevederile actelor normative īn vigoare ce reglementează contractarea si decontarea serviciilor medicale acordate de


medicii din specialitătile clinice din ambulatoriu īn sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele referitoare la numărul de contracte ce pot fi īncheiate de medicii din specialitătile clinice cu casele de asigurări de sănătate;

e) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, īn anul curent;

f) asigurarea, pe cāt posibil, a unei distributii echilibrate a medicilor de specialitate īn teritoriu, īn raport cu dispersia populatiei.

Art. 4. - (1) Comisia poate avea īn vedere si alte criterii raportate la conditiile specifice, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare.

(2) Comisiile constituite la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 si 3 īn functie de specificul activitătii din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si al activitătii din reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERII

ce stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - La stabilirea numărului de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, pe judet, se au īn vedere următoarele criterii:

a) prin normă se īntelege un program de lucru de 7 ore/zi si, respectiv, de 35 de ore/săptămānă;

b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii de medicină dentară;

c) suma orientativă/medic specialist/lună la nivel national este de 1.000 lei, corespunzătoare unui program de 7 ore īn medie/zi;

d) majorările care se pot acorda īn functie de gradul profesional si pentru desfăsurarea activitătii īn mediul rural;

e) prevederile actelor normative īn vigoare ce reglementează modalitatea de contractare si decontare a serviciilor de medicină dentară īn sistemul de asigurări sociale de sănătate;

f) numărul de norme din anul precedent si procentele aferente mediului urban si mediului rural, raportat la suma alocată casei de asigurări de sănătate īn anul precedent;

g) totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia īn mediul urban si rural, structura pe grupe de vārstă, utilizānd ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistică;

h) numărul de asigurati la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

i) evolutia numărului de norme din specialitatea medicină dentară īn ultimii 2 ani, raportat la sumele alocate cu această destinatie casei de asigurări de sănătate.

Art. 3. - La stabilirea numărului necesar de medici dentisti, pe judet, atāt pentru mediul urban, cāt si pentru mediul rural, pentru care se īncheie contract de furnizare de servicii medicale de medicină dentară cu casa de asigurări de sănătate, se au īn vedere următoarele criterii:

a) numărul de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, stabilit la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

b) totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia īn mediul urban si rural, structura pe grupe de vārstă, utilizānd ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistică;

c) numărul de asigurati la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

d) numărul de medici dentisti aflati īn contract cu casa de asigurări de sănătate īn anul precedent (din mediul urban si mediul rural), gradul profesional al acestora, precum si programul de lucru, raportat la suma alocată casei de asigurări de sănătate īn anul precedent;

e) numărul cererilor de evaluare depuse de furnizori noi de medicină dentară, īnregistrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate;

f) numărul cererilor de a intra īn relatie contractuală depuse de furnizori noi de medicină dentară, īnregistrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate;

g) prevederile actelor normative īn vigoare ce reglementează contractarea si decontarea serviciilor de medicină dentară īn sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele referitoare la numărul de contracte ce pot fi īncheiate de medicii de medicină dentară cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 4. - (1) Comisia poate avea īn vedere si alte criterii raportate la conditiile specifice, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare.

(2) Comisiile constituite la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 si 3 īn functie de specificul activitătii din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si al activitătii din reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

 


ANEXA Nr. 4

 

CRITERII

ce stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (5) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile paraclinice

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiei constituite īn baza prevederilor art. 44 alin. (5) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - La stabilirea numărului necesar de investigatii paraclinice pe total judet, respectiv a numărului necesar de analize medicale de laborator (inclusiv anatomie patologică) si a numărului necesar de investigatii paraclinice de radiologie si imagistică medicală (inclusiv explorări functionale) se au īn vedere următoarele criterii:

a) totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, structura pe grupe de vārstă, utilizānd ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistică;

b) numărul de asigurati la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

c) numărul total de servicii medicale paraclinice (analize de laborator si investigatii paraclinice de radiologie si imagistică medicală) contractate si decontate īn ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an īn parte), precum si:

1. numărul de analize medicale de laborator contractate si decontate īn ultimii 2 ani (cu evidentierea numărului de servicii medicale de anatomie patologică: histopatologice si de citologie, inclusiv examenul Babes Papanicolau), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate si decontate īn ultimii 2 ani;

2. numărul de analize medicale de laborator contractate si decontate īn ultimii 2 ani - pe fiecare tip de analiză, raportat la numărul total de analize medicale de laborator contractate si decontate īn ultimii 2 ani;

3. numărul de investigatii paraclinice de radiologie si imagistică medicală contractate si decontate īn ultimii 2 ani (cu evidentierea numărului de explorări functionale), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate si decontate īn ultimii 2 ani;

4. numărul de investigatii paraclinice de radiologie si imagistică medicală contractate si decontate īn ultimii 2 ani - pe tipuri de investigatii, raportat la numărul total de investigatii paraclinice de radiologie si imagistică medicală contractate si decontate īn ultimii 2 ani;

d) numărul de asigurati care au beneficiat de servicii medicale paraclinice (număr CNP-uri) īn ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an īn parte), precum si:

1. numărul de asigurati (număr CNP-uri) care au beneficiat de analize medicale de laborator īn ultimii 2 ani (cu evidentierea numărului celor care au beneficiat de servicii medicale paraclinice de anatomie patologică: histopatologice si de citologie, inclusiv examenul Babes Papanicolau);

2. numărul de asigurati (nr. CNP-uri) care au beneficiat de investigatii paraclinice de radiologie si imagistică medicală īn ultimii 2 ani (cu evidentierea numărului celor care au beneficiat de explorări functionale);

e) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea īn vedere si fondurile alocate cu destinatie servicii medicale paraclinice īn anii respectivi;

f) fondul aprobat pentru servicii medicale paraclinice pentru anul curent;

g) prevederile actelor normative ce reglementează contractarea si decontarea serviciilor medicale paraclinice īn sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - (1) Comisia poate avea īn vedere si alte criterii, raportat la conditiile specifice, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare.

(2) Comisiile constituite la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 īn functie de specificul activitătii din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si al activitătii din reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

ANEXA Nr. 5

 

CRITERII

ce stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiei constituite īn baza prevederilor art. 62 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenta medicală spitalicească

 

Art. 1. - Prezentele criterii stau la baza īndeplinirii atributiilor comisiei constituite īn baza prevederilor art. 62 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - La stabilirea zonelor/localitătilor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de o anumită specialitate īn cadrul unitătilor sanitare cu paturi, īn vederea analizării situatiilor īn care un medic poate acorda servicii medicale spitalicesti īn cadrul a două spitale aflate īn relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu respectarea legislatiei muncii, se au īn vedere următoarele criterii:

a) structura unitătii sanitare cu paturi, aprobată/avizată de Ministerul Sănătătii;

b) numărul de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor, aprobată/avizată de Ministerul Sănătătii;

c) numărul de cazuri externate - spitalizare continuă, calculat la capacitatea maximă de functionare a spitalului, potrivit structurii organizatorice a spitalului, aprobată sau avizată, după caz, de Ministerul Sănătătii, si normativelor īn vigoare, pe sectii si compartimente;


d) numărul de personal medical de specialitate (medici) existent conform structurii spitalelor, pe sectii si compartimente, avānd īn vedere si numărul de posturi aprobate, potrivit legii;

e) normativele de personal pentru asistenta medicală spitalicească, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii;

f) listele de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul, respectiv: număr de cazuri programate aflate pe listă la 1 ianuarie 2010, număr de cazuri programate intrate pe listă īn cursul anului 2010, număr de cazuri programate iesite īn cursul anului 2010 si număr de cazuri programate aflate pe listă la sfārsitul anului 2010.

Art. 3. - (1) Comisia poate avea īn vedere si alte criterii, raportat la conditiile specifice, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare.

(2) Comisiile constituite la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 īn functie de specificul activitătii din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si al activitătii din reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 

LISTA

asociatiilor si fundatiilor romāne cu personalitate juridică, care beneficiază de subventii de la bugetul local al municipiului Oradea īn anul 2011, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romāne cu personalitate juridică, care īnfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si a cuantumului acestora

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Cuantumul subventiei aprobate

1.

Asociatia Caritas Catolică

41.000 lei

2.

Fundatia de Scleroză Multiplă SM Bihor - Oradea

29.000 lei

3.

Fundatia Copiii Făgăduintei

26.000 lei

4.

Societatea de Binefacere “Don Orione”

22.000 lei

5.

Fundatia Hospice Emanuel

20.000 lei

6.

Fundatia People to People

19.000 lei

7.

Fundatia Casa Minunată

16.000 lei

8.

Fundatia Theranova

16.000 lei

9.

Asociatia Down

15.000 lei

10.

Asociatia Caritas Eparhial

15.000 lei

11.

Asociatia Ramiluck

13.000 lei

12.

Asociatia Pro Christo et Ecclesia

9.000 lei

13.

Fundatia Csillagvaros

6.000 lei

14.

Fundatia Ruhama

3.000 lei

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.