MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 403/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 403         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 8 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

73. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

530. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

74. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

531. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

75. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

532. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

76. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

533. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

77. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local

 

534. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 555 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si art. 4042 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 558 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 560 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) si art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. - Ordonantă de urgentă privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România în folosinta gratuită a Fundatiei “Lycee Frangais Anna de Noailles”

 

546. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 21 martie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 73.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 530.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 74.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 531.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 227 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 75.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 532.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) repararea si/sau închiderea, după caz, a balcoanelor/logiilor blocurilor de locuinte, în conditiile respectării reglementărilor tehnice în vigoare privind asigurarea ventilării naturale a încăperilor;”.

2. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Executarea lucrărilor de interventie se finantează astfel:

a) din sursele beneficiarilor si/sau din alte surse, constituind contributia proprie a beneficiarilor si reprezentând minimum 10% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general;

b) din credite bancare, în lei, cu garantie guvernamentală si cu dobândă subventionată, contractate de beneficiari si garantate în procent de 100% de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. În numele si în contul statului, reprezentând maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general.”

3. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 9, autoritătile administratiei publice locale, la solicitarea asociatiilor de proprietari, pot finanta, din fondurile aprobate anual cu această destinatie în bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite, în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a cheltuielilor prevăzută în devizul general, următoarele:”.

4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

“(41) La încheierea contractelor de credit, beneficiarii - proprietarii locuintelor unifamiliale, persoane fizice, respectiv membrii asociatiei de proprietari încheie conventiile de fidejusiune în cadrul institutiilor de credit.

(42) Prin exceptie de la prevederile alin. (41), nu încheie conventie/conventii de fidejusiune membrul/membrii asociatiilor de proprietari care finantează, din venituri proprii, cota-parte ce îi/le revine din valoarea de executie a lucrărilor de interventie din devizul general.”

5. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Proprietarii persoane fizice ai locuintelor unifamiliale si asociatiile de proprietari pot beneficia de credite pentru executarea lucrărilor de interventie în conditiile prezentei ordonante de urgentă dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente si neachitate la plata facturilor la utilităti, în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării conditiilor de acordare a creditelor de către finantator.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 76.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 533.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83 din 15 septembrie 2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 21 septembrie 2010, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, litera f) va avea următorul cuprins:

,,f) lucrările de constructie de retele de transport si distributie a energiei electrice si a gazelor naturale;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 77.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 534.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 555

din 3 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si art. 4042 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si art. 4042 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dragos Sava Nedelcu în Dosarul nr. 33.633/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti. Exceptia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.320D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 3.321 D/2010, nr. 3.322D/2010, nr.  3.323D/2010, nr. 4.178D/2010 si nr. 4.179D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii de lege, exceptie ridicată de Karoly Feher în Dosarul nr. 33.638/299/2009, de Lucian Florin Andrei si Doina Cornelia Andrei în Dosarul nr. 33.730/299/2009, de Liviu Baciu în Dosarul nr. 33.593/ 299/2009, de loan Sala în Dosarul nr. 33.737/299/2009 si de Cornelusa Gorea în Dosarul nr. 33.748/299/2009, dosare ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 3.320D/2010, nr. 3.321 D/2010, nr. 3.322D/2010, nr. 3.323D/2010, nr. 4.178D/2010 si nr. 4.179D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 3.321D/2010, nr. 3.322D/2010, nr. 3.323D/2010, nr. 4.178D/2010 si nr. 4.179D/2010 la Dosarul nr. 3.320D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 7 iunie 2010, pronuntate în dosarele nr. 33.633/299/2009, nr. 33.638/299/2009, nr. 33.730/299/2009 si nr. 33.593/299/2009, si prin încheierile din 26 august 2010, pronuntate în dosarele nr. 33.737/299/2009 si nr. 33.748/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si art. 4042 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dragos Sava Nedelcu, Karoly Feher, Lucian Florin Andrei, Cornelia Doina Andrei, Liviu Baciu, loan Sala si Cornelusa Gorea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, întrucât se îngrădeste dreptul la apărare al creditorului, având în vedere că desfiintarea actelor de executare silită nu este de natură să determine, în mod automat, restabilirea situatiei anterioare, cu atât mai mult cu cât aceasta nu presupune numai ca executarea silită să fie nelegală, ci si ca aceasta să fie efectuată fără un drept, respectiv fără un titlu executoriu. De asemenea, se permite debitorului să obtină un titlu executoriu împotriva creditorului, fără a se recurge la competenta de drept comun a instantelor judecătoresti.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4041 si art. 4042 din Codul de procedură civilă, cu următorul cuprins:

- Art. 4041: (1) în toate cazurile în care se desfiintează titlul executoriu sau însăsi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.

(2) Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptătit.

(3) în cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizată în functie de rata inflatiei, cu exceptia situatiei când îsi găseste aplicare art. 449.”;

- Art. 4042: (1) în cazul în care instanta judecătorească a desfiintat titlul executoriu sau actele de executare, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeasi hotărâre, si asupra restabilirii situatiei anterioare executării.

(2) Dacă instanta care a desfiintat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului si nu a luat măsura restabilirii situatiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanta care rejudecă fondul.

(3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executării în conditiile alin. 1 si 2, cel îndreptătit o va putea cere instantei judecătoresti competente potrivit legii.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitoare la accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la apărare, art. 53 alin. (1) referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a pronuntat asupra unor critici identice, statuând netemeinicia acestora. Astfel, prin Decizia nr. 1.644 din 16 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, si Decizia nr. 627 din 28 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, Curtea a statuat că dispozitiile art. 4041 din Codul de procedură civilă se referă exclusiv la cazurile în care a fost desfiintat titlul executoriu sau însăsi executarea silită. Desfiintarea acestor acte putea fi dispusă numai de instanta judecătorească, în urma examinării temeiniciei si legalitătii lor. La solutionarea cererii de întoarcere a executării, de asemenea, numai instantele judecătoresti sunt competente să stabilească dacă cel care o solicită este sau nu îndreptătit să obtină restituirea bunului ori a valorii luate prin executarea silită.

În această privintă, art. 4041 alin. 2 din Codul de procedură civilă prevede că “Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptătit”. Creditorul are dreptul neîngrădit de a cere în justitie valorificarea creantelor sale si, la nevoie, executarea silită a acestora, iar debitorul si orice altă persoană interesată au dreptul să conteste, tot în justitie, titlul executoriu si executarea silită însăsi.

De asemenea, prin aceleasi decizii, Curtea a retinut că procedura contestatiei la executare asigură garantii suficiente pentru protectia dreptului de proprietate al tuturor părtilor implicate în proces prin însusi faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar în cazul admiterii contestatiei si desfiintării titlului executoriu sau a însăsi executării silite, persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executării prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si art. 4042 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dragos Sava Nedelcu în Dosarul nr. 33.633/299/2009, de Karoly Feher în Dosarul nr. 33.638/299/2009, de Lucian Florin Andrei si Doina Cornelia Andrei în Dosarul nr. 33.730/299/2009, de Liviu Baciu în Dosarul nr. 33.593/299/2009, de loan Sala în Dosarul nr. 33737/299/2009 si de Cornelusa Gorea în Dosarul nr. 33.748/299/2009, dosare ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 558

din 3 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.


 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ray Invest Corn” - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 577/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti. Exceptia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.511 D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 4.225D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii de lege, exceptie ridicată deFundatia Distinct în Dosarul nr. 29.261/299/2009al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 3.511 D/2010 si nr. 4.225D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 4.225D/2010 la Dosarul nr. 3.511 D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 577/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ray Invest Corn” - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin.

Prin încheierea din 7 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 29.261/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Fundatia Distinct.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că dispozitiile criticate prin care se instituie scutirea de la plata taxei de timbru pentru anumite institutii publice încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, 21, 24, 53 si 124. Astfel, în functie de calitatea reclamantului se impune un tratament discriminatoriu, institutiile publice beneficiind de un tratament preferential, de natură să afecteze însusi caracterul echitabil al procesului.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă dispozitiile art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu următorul continut: “Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile si actiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia României, Guvernul României, Curtea Constitutională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii, autorul exceptiei invocă prevederile constitutionale ale art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 124 - înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru s-a mai pronuntat prin numeroase decizii. Astfel, prin Decizia nr. 373 din 2 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 13 noiembrie 2003, Curtea a statuat că principiul egalitătii prevăzut de Legea fundamentală nu poate ca, prin extensie, să primească semnificatia unei egalităti între cetăteni si autoritătile publice. Asa cum rezultă din dispozitiile constitutionale ale art. 16, cetătenii se bucură de drepturile prevăzute în Constitutie si în legi, fiind egali în fata acestora si a autoritătilor publice, în timp ce autoritătile publice exercită atributiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, în realizarea functiilor pentru care sunt create.

În ceea ce priveste scutirea autoritătilor publice care intră sub incidenta textului de lege criticat, de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea realizării creantelor bugetare, aceasta are o justificare obiectivă si ratională în faptul că autoritătile respective - beneficiari de alocatii bugetare -, fiind finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective făcându-se venit tot la bugetul de stat, ar fi absurd ca autoritătile în cauză să fie obligate (formal) să plătească din buget o taxă care revine aceluiasi buget. Referitor la critica de neconstitutionalitate bazată pe sustinerea că se încalcă dreptul de liber acces la justitie, Curtea a retinut că aceasta este neîntemeiată, întrucât nici dispozitiile constitutionale ale art. 21 si nici cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu exclud stabilirea unor conditii în legătură cu introducerea actiunilor în justitie, între care si aceea a plătii unor taxe, asa cum niciuna dintre aceste prevederi nu stabileste gratuitatea serviciului public al justitiei.

De altfel, prin Decizia nr. 1.394 din 16 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 11 februarie 2009, Curtea a statuat că plata unor taxe sau impozite reprezintă o obligatie constitutională a cetătenilor, prevăzută în art. 56 alin. (1) din Legea fundamentală, în conformitate cu care acestia au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice. Or, potrivit art. 139 alin. (1) din Constitutie, “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”, fiind asadar la latitudinea legiuitorului să stabilească scutiri de taxe sau impozite având în vedere situatii diferite, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului egalitătii în drepturi.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să modifice jurisprudenta Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ray Invest Corn” - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 577/299/2009 si de Fundatia Distinct în Dosarul nr. 29.261/299/2009 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 560

din 3 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) si art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) si ale art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Consiliul Local Bârsănesti în Dosarul nr. 2.950/110/2010 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ. Exceptia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.703D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii părtii Societatea Comercială “PA&CO International” - S.R.L. din Bacău, prin care aceasta solicită judecarea în lipsă.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 ca neîntemeiată. În acest sens face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, pune concluzii de respingere a acesteia ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 28 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.950/110/2010, Tribunalul Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) si art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Consiliul Local Bârsănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 5 sunt neconstitutionale întrucât înlătură necesitatea realizării procedurii prealabile prevăzute de art. 7201 din Codul de procedură civilă, aducându-se astfel atingere principiului constitutional al liberului acces la justitie. De asemenea, arată că dispozitiile art. 14 interzic dreptul de a formula contestatie împotriva titlului executoriu, chiar dacă s-ar impune lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului.


Tribunalul Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (1) si (2) si art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, ordonantă aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 118/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 5: “(1) Cererea privind creanta de plată a pretului se depune la instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.

(2) în cazul litigiilor privitoare la obligatii de plată rezultând din contracte comerciale nu este necesară parcurgerea, în prealabil, a etapei concilierii directe prevăzute la art. 7201 din Codul de procedură civilă.”

- Art. 14: “(1) Ordonanta de plată, devenită irevocabilă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, constituie titlu executoriu.

(2) împotriva executării silite a ordonantei de plată debitorul poate face contestatie la executare, potrivit dreptului comun. În cadrul contestatiei nu se pot invoca decât aspecte legate de procedura de executare.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, art. 24 referitoare la dreptul la apărare si art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată.

I. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor criticate, exemplu fiind Decizia nr. 80 din 27 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011, si Decizia nr. 702 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 22 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a statuat că dispozitiile criticate sunt constitutionale si nu contravin prevederilor art. 20 alin. (2), art. 21, 24 si 44 din Constitutie.

II. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, textul de lege criticat neavând legătură cu cauza, întrucât la momentul ridicării exceptiei de neconstitutionalitate nici măcar nu s-a emis ordonanta de plată.

Or, contestatia la executare este o etapă procedurală ulterioară emiterii ordonantei de plată si a cererii de anulare, în cazul în care aceasta a fost introdusă.

În aceste conditii, aceste prevederi legale criticate nu îndeplinesc conditia legăturii cu cauza prevăzută de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

A admite că un atare text ar avea legătură cu cauza ar însemna ca în anumite faze procesuale să se poată ridica exceptii de neconstitutionalitate care să vizeze alte faze procesuale, ceea ce este inadmisibil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONAL

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Consiliul Local Bârsănesti în Dosarul nr. 2.950/110/2010 al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si contencios administrativ.

II. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România în folosinta gratuită a Fundatiei “Lycee Francais Anna de Noailles”

 

Având în vedere:

- necesitatea identificării unor solutii de ordin legislativ viabile pentru construirea unui nou liceu francez în România, care să permită realizarea facilitătilor necesare unitătii de învătământ;

- faptul că edificarea acestei institutii este necesară pentru realizarea educării unui număr mare de elevi interesati să urmeze cursuri de liceu în limba franceză;

- că neadoptarea cu celeritate a unor măsuri de ordin legislativ ar putea genera o serie de consecinte negative asupra realizării, în conditii de continuitate, a dezideratelor privitoare la buna functionare a institutiilor implicate si la gestionarea activitătii în cauză,

luând în considerare relatiile de cooperare internatională stabilite între cele două state,

tinând seama de faptul că un răspuns prompt al statului român, prin Guvernul României, în calitatea sa de administrator al bunurilor apartinând domeniului public si privat al statului, are efecte benefice pentru întărirea bunelor relatii si legăturilor culturale de traditie dintre cele două state,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea imobilului ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă din folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România în folosinta gratuită a Fundatiei “Lycee Frangais Anna de Noailles”, în vederea construirii unui nou sediu pentru Liceul “Anna de Noailles”, pe întreaga perioadă de existentă a constructiei.

(2) Dreptul de folosintă gratuită al Fundatiei “Lycee Frangais Anna de Noailles” încetează dacă în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă constructia mentionată la alin. (1) nu este finalizată.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ambasada Frantei în România si Fundatia “Lycee Frangais Anna de Noailles”, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă încetează dreptul de folosintă al Ambasadei Frantei în România asupra imobilului transmis prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si darea acestuia în folosintă gratuită Ambasadei Frantei în România, aprobată prin Legea nr. 31/2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 48.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se dă din folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România în folosinta gratuită a Fundatiei “Lycee Frangais Anna de Noailles”

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Persoana juridică de la care se  ransmite folosinta gratuită a imobilului

Persoana juridică la care se transmite folosinta gratuită a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul în inventarul bunurilor domeniului public al statului, atribuit la MFP

Municipiul Bucuresti,

Aleea Privighetorilor nr. 1A, sectorul 1

Statul român - Ministerul Administratiei si Internelor - Academia de Politie “Alexandru loan Cuza”

Ambasada Frantei în România

Fundatia “Lycee Frangais Anna de Noailles”

Suprafata terenului = 24.000,0 m2

35344 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 si 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bistra” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloanele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

,,a) Coloana 2: Sediul Primăriei si al Consiliului local + anexe: Coloana 3: Clădire P+1 în suprafată de 367 mp, situată pe Calea Turzii nr. 100, construită la parter din piatră, iar la etaj din lemn, având un număr de 11 camere.

b) Coloana 2: Constructii + anexe + birouri.

Coloana 3: Clădire P+1 situată în curtea Primăriei Comunei Bistra, în suprafată de 128 mp, construită din lemn pe fundatie continuă de beton, acoperită cu plăci bituminoase onduline.

c) Coloana 2: Teren liber de constructii.

Coloana 3: Curtea Primăriei în suprafată de 914 mp.

d) Coloana 2: Centru de conservare si promovare a patrimoniului cultural traditional al Comunei Bistra, judetul Alba.

Coloana 3: Situat în incinta Primăriei Comunei Bistra, având suprafata de 138,20 mp, compus din hol (parter) + casa scării, hol (etaj), sala de sedinte, GS (etaj).”

- la pozitia nr. 144, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru de îngrijire copii tip after school - Comuna Bistra, judetul Alba”.

2. La anexa nr. 37 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Horea”, după pozitia nr. 75 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 76, potrivit anexei nr. 1.

3. Anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ighiu” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 85;

b) la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru de zi pentru persoane vârstnice”.

c) după pozitia nr. 118 se introduc 427 noi pozitii, pozitiile nr. 119-546, potrivit anexei nr. 2.

4. La anexa nr. 62 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sălistea” se modifică următoarele pozitii:

a) se abrogă pozitiile nr. 19-21;

b) la pozitia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situat în Str. Scolii nr. 137, cămin cultural cu suprafata construită de 385,99 mp si grup sanitar cu suprafata construită de 9,36 mp. Teren aferent total 1022 mp, din care: constructie 396,35 mp - curte 626 mp. Vecinătăti N = Banu Dumitru, S = Sintea Valeria, E = Strada Capul Satului, V = Biserica Ortodoxă Română”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “310.000 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “CF 70035, nr. top 312/1/1; 312/2/1.”

5. Anexa nr. 64 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scărisoara” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 3, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Centrul pentru promovarea si conservarea culturii traditionale si a artei manufacturiere traditionale”, iar coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Scărisoara, sat Scărisoara, nr. 200, construită din cărămidă, cu fundatie de beton acoperită cu tablă zincată, formată din două încăperi cu suprafată de 61,60 mp. Total teren ocupat = 61,60 mp, din care constructii = 61,60 mp, fără curte. Vecini: N - DN75, E - căminul cultural, S - Râul Aries, V - Rădac Nicolae”;

- la pozitia nr. 7 coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Centrul de îngrijire copii «after school»“, iar coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Sat Scărisoara, centru. Construită din lemn, fundatie piatră, învelitoare plăci azbociment. Nivel înăltime = parter, 7 camere. Vecini: N - Purcel Traian, E - Purcel Traian, S - Purcel Traian, V - Mocan Todor. Teren total = 1.392 mp, din care: ocupat de constructii = 450,85 mp”;

b) după pozitia nr. 24 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 25-26, potrivit anexei nr. 3.

6. Anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sântimbru” se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Constructie cu destinatie de centru de zi pentru persoane vârstnice”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire situată în satul Dumitra, nr. 97, constructie din cărămidă, fundatie din beton, acoperită cu sarpantă din lemn, cu învelitoare din tiglă, având 5 încăperi, teren aferent total 1.270 mp, din care construit 271,10 mp, curte 998,90 mp. Vecini: N - magazin alimentar, S- drum, E - magazin, V - drum”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “65.532,5”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “CF 81 nr. top. 130, 131, OUG 30/2000, Aviz MCI nr. 32.930/15.05.2009, HCL nr. 19/2009”.

7. La anexa nr. 71 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Spring” se modifică următoarele pozitii:

a) se abrogă pozitia nr. 59;

b) la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Spring, Str. Dostatului nr. 94, constructie din cărămidă acoperită cu tiglă, regim înăltime: parter, partial subsol; vecini: nr. casă 95 si Str. Bozului; aria construită 243,80 mp; aria desfăsurată 301,10 mp”;


- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Spring, Str. Dostatului nr. 94, constructie din cărămidă acoperită cu tiglă; regim înăltime: parter, aria construită 58,10 mp, situată în curtea Primăriei Comunei Spring”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Spring, Str. Dostatului nr. 94, constructie din cărămidă acoperită cu tiglă, regim înăltime: parter, aria construită: 72,90 mp, situată în curtea Primăriei Comunei Spring, suprafata teren 864 mp, din care 455,60 mp curte”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Spring nr. 328, constructie din cărămidă acoperită cu tiglă; vecini: nr. casă 327 si Oficiul Postal Spring; regim înăltime: P+1; suprafată teren 2.130 mp; aria construită 552,35 mp, aria desfăsurată 816,72 mp”;

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lab, suprafată 5.694 mp, drum comunal din pământ si pietris, lungimea: 657 metri”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Scolii, suprafata 711 mp, drum comunal pietruit, lungimea: 86 metri”;

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Transformatorului, suprafata 351 mp, drum comunal din pământ; lungimea: 48 metri”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Dostatului, suprafata 8.405 mp, drum comunal pietruit, lungimea: 754 metri;”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. top. 763 si 884”;

- la pozitia nr. 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bozului, suprafata 2.082 mp, drum comunal din pământ, lungime 185 metri”;

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sfatului, suprafata 2.616 mp, drum comunal pietruit, lungimea: 219 metri”;

- la pozitia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ratelor, suprafata 3.800 mp, drum comunal pietruit, lungimea: 275metri”;

- la pozitia nr. 123, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Postei, suprafata 4.563 mp, lătime 4 metri, pietruită, lungimea: 350metri”;

- la pozitia nr. 125, coloana 3 va avea următorul cuprins: “La bufet, suprafata 1.474 mp, lătime 4 metri, pietruită, lungime: 167 metri”;

- la pozitia nr. 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Morii, suprafata 1.852 mp, lătime 4 metri, pietruită, lungimea 288 metri”;

- la pozitia nr. 186, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cotcorodeni, suprafata la nr. top. 292-10.021 mp; la nr. top. 372-1208 mp, lătime 4 metri, drum comunal pietruit, lungimea 635 metri”;

- la pozitia 189, coloana 3 va avea următorul cuprins: “După Grădini, suprafata 2.034 mp, lătime 4 metri, drum comunal pietruit, lungimea: 525 metri”;

- la pozitia 191, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Padina, suprafata 8.364 mp, lătime 4 metri, drum comunal pietruit, lungimea: 560 metri”;

- la pozitia 199, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Boului, suprafata 6.857 mp, lătime 4 metri, drum comunal de pământ, lungimea: 455 metri”.

8. Anexa nr. 77 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vintu de Jos” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire cu suprafata construită de 324 mp, cu regimul de înăltime P+1, sistem constructiv: zidărie de cărămidă, fundatii de beton continue, sarpantă lemn, învelitoare tiglă, suprafata totală a imobilului (teren + constructii) = 863 mp, amplasament: Str. Parcului nr. 13 A; vecinătăti: nord - stradă, sud - Coman Simion, est - Parc, vest - strada, coloana 5 va avea următorul cuprins: “219.448,58 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “C. F. nr. 70067, nr. top. 70067 (nr. cadastral 372/2)”;

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire scoală generală veche clasele I-IV cu extindere scoală veche si scoala nouă clasele V-VIII, luliu Maniu, localitatea Vintu de Jos”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire scoală veche cu suprafata construită = 349 mp, cu regimul de înăltime parter. Extindere scoală veche pe parter cu suprafata construită = 415 mp, sistem constructiv: zidărie de cărămidă, fundatii de beton continue, sarpantă lemn, învelitoare tiglă, curti constructii în suprafată de 4.500 mp, încăperi; vecini: N - parc, S - stradă, E - Cazan Axente, V - Resznicek Ingheborg. Clădire scoală nouă clasele V-VIII, parter, cu suprafata construită = 315 mp, sistem constructiv: structura metalică cu pereti de închidere multistrat, planseu de lemn, sarpantă de lemn, învelitoare din plăci bituminoasă, vecinătăti: nord - parc, sud - proprietăti particulare si strada, est - proprietăti particulare, vest - proprietăti particulare”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Scoala veche dată în folosintă în anul 1938” coloana 4 va avea următorul cuprins: “Scoală nouă dată în folosintă în anul 2004” , coloana 5 va avea următorul cuprins: “valoarea de inventar 400.000 lei”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Extindere scoala veche dată în folosintă în 2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “valoarea de inventar 748.881 lei”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “CE nr. 70952, nr. top. 381/3,382/3, 383/3, 384/3, CF. nr. 70953, nr. top. 381/1, 382/1,383/1,384/1”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parc zona centrală - localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Zona centrală a localitătii Vintu de Jos - resedintă de comună în suprafată de 6.400 mp; Vecinătăti: N - stradă, S - proprietăti particulare, E - strada, V - centru after school”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “CF. nr. 70348, nr. top. 70348”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Monumentul Eroilor din Parcul Zona Centrală Vintu de Jos”; coloana 3 va avea următorul cuprins: “Monumentul Eroilor din Parcul Zona Centrală Vintu de Jos, cu suprafată de 12 mp; Vecinătăti: N - parc, S - parc, E - parc, V - parc”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.000 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “CF. nr. 70348, nr. top. 70348-C1”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren de fotbal în suprafată totală de 9.508 mp, amplasat în localitatea Vintu de Jos, pe Str. Stadionului nr. 2 - gazon. Vecini: N - tren arabil, S - stradă, E - stradă, V - teren arabil”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “CF. nr. 70468, nr. top. 571-572/1/1/1/1/4/2”;

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Tiglăriei, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pietruită în lungime de 349 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 403”;

- la pozitia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Chilie, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pietruită în lungime de 520 m”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 1178”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Avram lancu - localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: stradă pietruită în lungime de 380 m”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 1243”;


- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Gheorghe Doja - localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 400 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 1783”;

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Gării - localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “strada asfaltată în lungime de 1.770 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral: 1177”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Cingău - localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 196 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral: 1418”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Alecsandri - localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită si pământ în lungime de 460 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral: 1299”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada loan SIavici - localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 504 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral: 1782”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Rândunelelor, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 715 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 1120”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Primăverii, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 820 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 1120”;

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Sibiseni, localitatea Vintu de Jos (spre fermă)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 750 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 15”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Muresului, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 1.040 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral: 100”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: “strada piata luliu Maniu, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 161 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 667, 663, 669”;

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Bisericii, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 479 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 693”;

- la pozitia nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Macului - localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită si pământ în lungime de 140 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 148”;

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Jeleri, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 417 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 173”;

- la pozitia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Cimitirului, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 320 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 1472”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Parcului, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 277 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 139,147”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Postei, localitatea Vintu de Jos”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “stradă pietruită în lungime de 229 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 250”;

- la pozitia nr. 95, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Scoala Generală clasele I-IV + grădinită, sat Valea Vintului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire cu regim de înăltime parter, cu suprafata construită de 210 mp, sistem constructiv: zidărie de cărămidă, fundatii continue din piatră si beton, sarpantă lemn, planseu lemn, învelitoare tiglă, vecinătăti: nord - pădure, sud - stradă, est - proprietate particulară, vest - proprietate particulară. Suprafata terenului: 4.316 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “392.477,34 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “C.F. nr. 6403 cu nr. top. 890”;

- la pozitia nr. 148, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Statie compactă de epurare si teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Amplasament: str. Jeleri nr. 18 D - Vintu de Jos, suprafată de 2.200 mp, vecinătăti: nord - Suciu Victor, sud - dig, est - stradă, vest - dig”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.337.320 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “C.F. numărul 70259, nr. top. 153/2/1”;

b) după pozitia nr. 148 se introduc 19 noi pozitii, pozitiile nr. 149-167, potrivit anexei nr. 4.

Art. II. - Anexele*) nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 546.


*) Anexele 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.