MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 413/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 413         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

78. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici

 

535. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici

 

79. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

 

536.- Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

 

81. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

538. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvemuluinr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

521. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Comandor

 

522. - Decret privind numirea unui procuror

 

523. - Decret privind numirea unui procuror

 

524. - Decret privind numirea unui procuror

 

525. - Decret privind numirea unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

33. - Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia regimurilor matrimoniale COM (2011) 126 final

 

34. - Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia parteheriatelor înregistrate COM (2011) 127 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

542. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

563. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

 

578. - Hotărâre pentru declararea ca abrogată a Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2004 privind stabilirea indemnizatiei zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană si cazare, pentru politistii români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Hertegovina (BiH)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

784. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3 din 28 ianuarie 2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 78.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobareaOrdonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 535.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 79.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 536.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 81.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 538.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu prilejul împlinirii a peste două decenii de la înfiintarea organizatiei caritabile de nivel international, pentru contributia deosebită la solutionarea problemelor si ajutorarea persoanelor defavorizate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Comandor Serviciului de Ajutor Maltez în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 521.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287 din data de 12 mai 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Biriboiu I. Elena-Carmen se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 522.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287 din data de 12 mai 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Beligan I. Bogdan se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 523.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287 din data de 12 mai 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bârna C. Alina se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 524.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 287 din data de 12 mai 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Luca L. Nicoleta-Adriana se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 525.


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia regimurilor matrimoniale COM (2011) 126 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări nr. 273 din 19 mai 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia regimurilor matrimoniale respectă atât principiul subsidiaritătii, cât si principiul proportionalitătii, dar în urma evaluării fondului propunerii au fost adoptate următoarele amendamente:

1. La articolul 1 alineatul 3, după litera (a) se introduce o nouă literă, litera (a1), cu următorul cuprins:

“(a1) existenta, valabilitatea sau recunoasterea unei căsătorii;”.

2. La articolul 18 alineatul 1, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“După cel putin un an de la încheierea căsătoriei, sotii pot să supună regimul lor matrimonial unei alte legi decât cea aplicabilă până în acel moment. Acestia nu pot desemna decât una dintre următoarele legi:”.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către institutiile europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 mai 2011.

Nr. 33.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia parteneriatelor înregistrate

COM (2011) 127final

 

Având în vedere Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări nr. 274 din 19 mai 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia parteneriatelor înregistrate nu respectă nici principiul subsidiaritătii si nici pe cel al proportionalitătii pentru următoarele considerente:

1 .În ceea ce priveste încălcarea principiului subsidiaritătii de către propunerea de regulament, motivele au în vedere legislatia în vigoare a României. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil prevede în cuprinsul art. 277 alin. (3) că “parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelasi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăteni români, fie de cetăteni străini nu sunt recunoscute în România”. Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu prevede posibilitatea încheierii de parteneriate civile. Singura modalitate legală de consfintire în fata autoritătilor statului a unei legături între două persoane este cea a familiei, rezultată în urma căsătoriei între un bărbat si o femeie.

Chiar în conditiile apartenentei la spatiul european, se consideră că respectarea valorilor sociale, ale celor de entitate natională, convietuirea în respect fată de ordinea si traditia juridică consacrată trebuie să aibă o aplicabilitate continuă, neîntreruptă si să nu fie afectată în domenii definitorii pentru natiune.

Numai o parte dintre statele membre UE recunosc institutia parteneriatului înregistrat, astfel proiectul de regulament nu poate aduce plus de valoare din punctul de vedere al reglementărilor juridice aplicabile în spatiul european.

Luând în considerare eficienta reglementării prin actiunea la nivelul UE se constată că nu se justifică interventia legislativă la acest nivel, deoarece parteneriatele nu sunt recunoscute de toate statele membre. Asadar, folosirea ca temei juridic a art. 81 alin. 3 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, care reglementează adoptarea de măsuri din dreptul familiei cu implicatii transfrontaliere, nu poate fi aplicat în ceea ce priveste competenta, legea aplicabilă, recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în materia parteneriatelor înregistrate.

Constitutia României, republicată, consacră prin dispozitiile art. 26 că autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată, precum si faptul că persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăsi, dacă nu încalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

Se consideră că actul legislativ poate fi un instrument juridic foarte bun, dar cu aplicabilitate numai în tările care recunosc parteneriatele înregistrate, pentru tara noastră nefiind necesar unul atât timp cât parteneriatele înregistrate nu sunt recunoscute din punct de vedere legal.

2. În ceea ce priveste încălcarea principiului proportionalitătii de către propunerea de regulament, motivele au în vedere faptul că acest tip de instrument juridic are o fortă juridică obligatorie, sub toate elementele si prevederile sale, în acest fel particularitătile si specificitatea reglementărilor fiecărui stat membru al UE nu mai pot fi avute în vedere. De aceea, se manifestă rezerve, având în vedere considerente de legislatie si de reglementare natională, a alegerii acestui tip de instrument în detrimentul unei directive, care ar fi lăsat o marjă în ceea ce priveste obtinerea rezultatului scontat.

Respectând principiului recunoasterii reciproce a hotărârilor judecătoresti dintr-un stat membru în altul, se consideră că art. 18 din regulament intervine asupra a ceea ce ar trebui definit si acceptat de fiecare stat prin conceptul de “ordine publică”.

Art. 2. - Avizul motivat cuprins în prezenta hotărâre se transmite către institutiile europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 mai 2011.

Nr. 34.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 542.


 

ANEXA

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

MODELUL*)

bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achizitionării de calculatoare **)

 


*) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.

**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2011, este alb.

 

NOTA:

Conform art. I pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, si pentru aprobarea calendarului desfăsurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:

“Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achizitionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achizitionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judetene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucuresti, precum si comisiilor constituite la nivelul institutiilor de învătământ superior până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achizitionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.”


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor

din judetul Arges

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 si 609 bis din 16 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: “440,88 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.500.000 lei”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 563.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru declararea ca abrogată a Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2004 privind stabilirea indemnizatiei zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană si cazare, pentru politistii români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Hertegovina (BiH)

 

Constatând că prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2004 privind stabilirea indemnizatiei zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană si cazare, pentru politistii români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Hertegovina (BiH) nu mai sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, respectiv 1 ianuarie 2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Este si rămâne abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2004 privind stabilirea indemnizatiei zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană si cazare, pentru politistii români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul

Misiunii de Politie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Hertegovina (BiH), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 578.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Prin imobil se întelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără constructii, de pe teritoriul unei unităti administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosintă, apartinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietătii, care se identifică printr-un număr cadastral unic si se înscrie într-o carte funciară.

(5) Sistemul de evidentă al cadastrului are ca finalitate înscrierea în cartea funciară.”

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) într-o carte funciară se înscrie un singur imobil, precis individualizat, în conditiile legii.”

3. La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Registrele si dosarele de carte funciară sunt documente publice care pot fi consultate de către persoanele interesate în timpul programului de lucru cu publicul. Cererea pentru consultare se completează potrivit anexei nr. 16.”

4. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolului 22, alineatele (1), (3) si (5) se abrogă.

6. La articolul 27 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispozitiilor date de registratori;”.

7. La articolul 27 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) verifică evidentele de publicitate imobiliară si întocmesc extrasele de carte funciară si certificatele de sarcini.”

8. Articolul 28 se abrogă.

9. La articolul 32, alineatul (2) se abrogă.

10. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Forma, dimensiunile si continutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Registrele specifice biroului teritorial se tin si în format electronic.”

11. La articolul 39, alineatele (2), (3) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Partea A cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numărului de ordine (de exemplu, A.1) si a numărului cadastral al imobilului (de exemplu, 100 după planul cadastral al imobilelor), suprafata, anexa la partea A-planul imobilului cu vecinătăti si descrierea imobilului. Dacă intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou-create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide cărti funciare noi.

(3) Partea A se va completa cu anexa la această parte, întocmită conform Regulamentului privind continutul, modul de întocmire si receptie a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară.

(9) Partea C referitoare la dezmembrămintele dreptului de proprietate cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitatie, folosintă, concesiune, administrare, servitutile în sarcina imobilului, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creantă;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;

c) sechestrul, urmărirea silită a imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.”

12. La articolul 42 alineatul (2), litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) promisiunea de a încheia un contract cu privire la bunul imobil si termenul stabilit pentru încheierea contractului, cu conditia să nu fi trecut mai mult de 3 ani de la împlinirea acestuia;”.


13. La articolul 42 alineatul (2), după litera I) se introduc două noi litere, literele I1) si I2), cu următorul cuprins:

J1) receptia propunerii de dezmembrare ori de comasare, respingerea acesteia;

I2) suprapunerea imobilelor înregistrate în planul cadastral de carte funciară;”.

14. La articolul 42 alineatul (2), după litera o) se introduce o nouă literă, litera o1), cu următorul cuprins:

,,o1) cererea de reexaminare a încheierii de carte funciară;”.

15. La articolul 42 alineatul (2), litera q) se modifică si va avea următorul cuprins:

“q ) respingerea cererii de receptie si/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă.”

16. La articolul 58, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Cât timp cererea de înscriere nu este solutionată, nu se eliberează extrase de carte funciară pentru autentificare. Extrasele de carte funciară pentru informare si copiile certificate de pe cărtile funciare se eliberează cu arătarea numărului si a datei de înregistrare a cererilor în curs de solutionare, cu privire la imobilul respectiv, precum si a obiectului acestora.

(3) în cazul în care în registrul general de intrare a fost înregistrată o cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare, la solicitarea notarului public, numărul cadastral la care se referă cererea se blochează pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, începând cu data si ora depunerii cererii si terminând cu sfârsitul celei de a cincea zi lucrătoare.”

17. La articolul 58, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) în cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificarea unui act juridic având ca obiect o cotă-parte din dreptul real, se va bloca numai cota care face obiectul actului juridic.”

18. La articolul 61, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) în toate cazurile în care este cerută prima înscriere într-o carte funciară a unui imobil, se va recurge de către birourile teritoriale la procedura prevăzută la art. 581 din lege.”

19. La articolul 62, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) în acelasi timp, inscriptiile care conservă dreptul de ipotecă sau privilegiul, dar nu au fost reînnoite potrivit dispozitiilor din Codul civil, se vor radia din oficiu prin încheierea prin care se dispune prima înregistrare a imobilelor în cartea funciară.”

20. La articolul 62, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Dacă în termenul stabilit prin referatul de completare nu se vor remedia aspectele constatate, inspectorul completează referatul de respingere prin care certifică faptul că documentatia tehnică sau cadastrală nu poate fi receptionată, referat pe care îl înaintează asistentului-registrator si care va sta la baza întocmirii încheierii de respingere.”

21. La articolul 62, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) După completarea dosarului, termenul de solutionare curge de la data completării si va fi de maximum o treime din termenul acordat initial pentru rezolvarea cererii de înscriere.”

22. La articolul 64, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Anumite tipuri de înscrieri în cartea funciară pot fi dispuse prin încheiere de către asistentul-registrator, în temeiul ordinului de delegare a atributiilor de registrator, emis de către directorul general al Agentiei Nationale. Celelalte dispozitii ale prezentului articol se aplică în mod corespunzător.”

23. La articolul 68, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Notarea respingerii nu va fi evidentiată în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu exceptia situatiei în care a fost notată cererea de reexaminare sau plângerea împotriva încheierii de respingere.”

24. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Notarea cererii de reexaminare se radiază din oficiu în baza încheierii registratorului-sef prin care s-a solutionat cererea de reexaminare.”

25. După articolul 71, în cadrul subcapitolului 3.3 se introduce un nou articol, articolul 711, cu următorul cuprins:

“Art. 711. - (1) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Cererea de reexaminare însotită de copia încheierii de carte funciară atacate se depune la biroul teritorial în circumscriptia căruia este situat imobilul si se notează din oficiu în cartea funciară.

(3) Cererea de reexaminare se solutionează prin încheiere de către registratorul-sef. Reexaminarea părtii tehnice a documentatiei este în sarcina inginerului-sef si se constată printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se solutionează cererea de reexaminare.

(4) Solutionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispozitiilor referitoare la procedura de rezolvare a unei cereri de înscriere, cu exceptiile prevăzute în prezentul articol.

(5) Cererea de reexaminare se solutionează numai în baza actelor anexate cererii initiale. Pentru solutionarea cererii de reexaminare nu se poate emite referat de completare.

(6) Dosarul care se înaintează registratorului-sef este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor si documentatiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărtii funciare, precum si referatul inginerului-sef, după caz.

(7) împotriva încheierii registratorului-sef se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare.”

26. La capitolul 3 “Proceduri de lucru în materie de carte funciară”, denumirea subcapitolului 3.3. “Plângerea împotriva încheierii de carte funciară” se modifică si va avea următorul cuprins:

“3.3. CEREREA DE REEXAMINARE SI PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE CARTE FUNCIARĂ”


27. La articolul 72, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 72. - (1) Plângerea împotriva încheierii registratorului-sef prezentată direct, prin postă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se înregistrează în registrul general de intrare sub numărul dosarului initial, cu mentionarea datei depunerii acesteia, iar după verificarea dosarului si notarea din oficiu a plângerii în cartea funciară de către asistentul-registrator, se înaintează, de îndată, judecătoriei în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul-coordonator, precum si de către referentul de la arhivă.”

28. La articolul 72, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Plângerea împotriva încheierii se poate depune si direct la judecătoria în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, situatie în care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii si copia cărtii funciare, precum si notarea plângerii în cartea funciară.”

29. La articolul 72, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Dosarul care se înaintează instantei este format din: copia certificată a tuturor actelor si documentatiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, precum si a încheierii registratorului-sef, exemplarul întâi al căii de atac, copia certificată a cărtii funciare, precum si dovada efectuării comunicărilor. Dacă ulterior vor sosi si alte plângeri privind acelasi dosar, se vor înainta si acestea instantei, cu mentionarea numărului initial de comunicare.”

30. La articolul 73, alineatul (1) se abrogă.

31. La articolul 76, alineatele (11) si (13) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(11) Radierea notării antecontractului din cartea funciară se va realiza din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleasi părti. În situatia în care contractul nu se încheie, radierea notării antecontractului se face, după caz:

a) cu acordul părtilor exprimat în formă autentică;

b) în baza unei hotărâri judecătoresti irevocabile;

c) la cererea părtii, în baza încheierii notariale de certificare de fapte, care atestă că, desi somată, cealaltă parte nu s-a prezentat la notarul public în vederea încheierii contractului, fie s-a prezentat si a refuzat să încheie contractul.

(13) Radierea litigiului se va dispune în baza:

a) dovezii stingerii irevocabile a litigiului, constatată prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă;

b) declaratiei autentice de renuntare la dreptul dedus judecătii, însotită de dovada înregistrării la instanta judecătorească învestită cu solutionarea cauzei.”

32. La articolul 79, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în ceea ce priveste cărtile funciare care au devenit neutilizabile, deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare sau, după caz, a Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cărtilor funduare centrale pentru căile ferate si canaluri, nemaifiind posibilă efectuarea operatiunilor de carte funciară, se

vor deschide cărti funciare noi, pe baza unei încheieri a registratorului, a referatului întocmit de către asistentul-registratorsau referent prin care se atestă imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesati, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 581 din lege.”

33. La articolul 83, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 83. - (1) Comasarea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeasi unitate administrativ-teritorială si nu sunt grevate de sarcini. În cazul în care imobilele ce urmează a fi alipite sunt grevate cu sarcini reale, operatia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini.”

34. La articolul 83, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei conventii privind stabilirea cotelor-părti detinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiată în formă autentică, si a unei documentatii cadastrale.”

35. La articolul 83, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

“(22) Se exceptează de la prevederile alin. (21) situatia în care doar o parte din imobil este afectată de litigiu. În acest caz, imobilul se poate dezmembra la cererea proprietarului, cu consimtământul părtilor în litigiu exprimat în formă autentică sau în baza unei încheieri pronuntate de instanta de judecată, formându-se un imobil distinct din partea grevată de litigiu si unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu.”

36. La articolul 84, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Imobilul se modifică prin dezmembrare, dacă se desparte o parte dintr-un imobil. În aceste situatii, imobilul dezlipit din cartea funciară se înscrie în cartea funciară în care se transferă, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit la imobilul existent în acea carte funciară.”

37. La articolul 84, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Dezmembrarea unei părti dintr-un imobil se face, în lipsa unei conventii contrare, împreună cu sarcinile si celelalte înscrieri care grevează imobilul.”

38. La articolul 85, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 85. - (1) în caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă un imobil trece dintr-o carte funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, transcriindu-se o parte din imobil într-o altă carte funciară, restul se trece în vechea carte funciară, cu mentionarea noului număr cadastral. Modificările săvârsite prin alipire, dezlipire, reînscriere si transcriere se vor arăta atât în partea A, cât si în partea B. Imobilul care s-a împărtit se va sublinia, prin trecerea la rubrica «Observatii» a numărului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor înscrie în cărti funciare individuale.”


39. La articolul 85, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide si nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.”

40. La articolul 101, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Radierea înscrierii privilegiilor reale imobiliare din cartea funciară se poate efectua:

a) cu consimtământul titularului dreptului;

b) în baza procesului-verbal încheiat de executorul judecătoresc, în cadrul procedurii ofertei de plată urmată de consemnarea sumei.

(5) Dispozitiile alineatului precedent se aplică, prin asemănare, în cazul radierii sultei si a altor drepturi de creantă.”

41. Articolul 113 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 113. - (1) Până la finalizarea lucrărilor cadastrale si a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul fiecărui judet, în localitătile cu regim de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 sau, după caz, Decretului nr. 2.142/1930, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărtile funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărti, cu respectarea si în conditiile legii.

(2) în cazul imobilelor cuprinse în cărti funciare deschise în temeiul actelor normative mentionate la alin. (1), pentru care s-a întocmit documentatie cadastrală, numărul cadastral se va mentiona în cartea funciară alături de numărul topografic până la efectuarea următoarei operatiuni care presupune o dezmembrare sau o comasare. Ulterior se va indica doar numărul cadastral.

(3) în localitătile cu regim de transcriptiuni si inscriptiuni, până la deschiderea cărtilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor si a veniturilor sale, punerea în miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apărarea drepturilor reale, privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară, vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, potrivit Codului civil si Codului de procedură civilă. Modelul de cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini este prezentat în anexa nr. 13.

(4) în ceea ce priveste actele având ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate în zone pentru care nu s-au finalizat încă lucrările tehnice de cadastru, se vor avea în vedere prevederile art. 581 din lege, efectuându-se înscrieri în câte o carte funciară conform prevederilor acesteia.”

42. Articolul 115 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 115. - (1) Notarii publici, la întocmirea actelor care urmează să se înscrie în registrele de publicitate, se vor asigura, în prealabil, la oficiile teritoriale în circumscriptia cărora se situează imobilele ce fac obiectul raporturilor juridice, de situatia de carte funciară si cea cadastrală a acestor imobile si vor stărui la efectuarea lucrărilor de către birourile teritoriale, în conditiile art. 45 alin. 3 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(2) La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitătii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Modelul de extras de carte funciară pentru autentificare este prevăzut în anexele nr. 14/a si 14/b.”

43. Anexa nr. 1 la regulament se înlocuieste cu anexele nr. 1.1-1.42 la prezentul ordin si devine anexele nr. 1.1- 1.42 la regulament.

44. Anexa nr. 4 la regulament se înlocuieste cu anexele nr. 2/a si 2/b la prezentul ordin si devine anexele nr. 4/a si 4/b la regulament.

45. Anexa nr. 8 la regulament se abrogă.

46. Anexa nr. 9 la regulament se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

47. Anexa nr. 10 la regulament se înlocuieste cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

48. Anexa nr. 14 la regulament se înlocuieste cu anexele nr. 5/a si 5/b la prezentul ordin si devine anexele nr. 14/a si 14/b la regulament.

49. După anexa nr. 14 la regulament se introduc anexele nr. 15 “Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral si de carte funciară după numele/denumirea proprietarului” si nr. 16 “Cerere pentru consultare documente din arhivă”, prevăzute în anexele nr. 6 si 7 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1.1-1.42, 2/a, 2/b, 3, 4, 5/a, 5/b, 6 si 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 784.

 

ANEXE


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.