MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 432/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 432         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 iunie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

543. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor,

oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 si 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Dâmbovita”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 431, 438, 492, 500, 501, 502, 503, 504 si 505;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 214, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Stelea nr. 2, clădire P+2, suprafată construită - 724 mp, suprafată desfăsurată - 1.696 mp, suprafată teren - 979 mp, Cartea funciară nr. 22.400 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 216, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, suprafată teren incintă - 45.068 mp, din care suprafată construită - 11.034 mp, suprafată construită corp principal si policlinică - 4.578 mp, clădire S+P+5, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 227, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 57 mp, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 228, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, la intrarea în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 55 mp, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 230, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 501 mp, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 231, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 46 mp, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 232, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 292 mp, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 233, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 829 mp, clădire P+2, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 234, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 285 mp, clădire P+1, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 235, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 795 mp, clădire P+2, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 236, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 439 mp, clădire P, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 237, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 261 mp, clădire P+1, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 238, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 348 mp, clădire P+1, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 240, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 654 mp, clădire P, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 241, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 361 mp, clădire P, Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 242, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Nicolae Filipescu nr. 14, suprafată teren incintă - 3.431 mp, suprafată construită - 805 mp, clădire P+2, Cartea funciară nr. 17.390 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 246, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Nicolae Filipescu nr. 14, în incinta sectiei de boli contagioase a Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 142 mp, Cartea funciară nr. 17.390 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 247, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Nicolae Filipescu nr. 14, în incinta sectiei de boli contagioase a Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 14 mp, Cartea funciară nr. 17.390 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 259, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, în incinta Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste, suprafată construită - 963 mp


(inclusiv extindere sectie cardiologie - pozitia 539), Cartea funciară nr. 18.746 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 276, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Nicolae lorga nr. 3, suprafată teren - 1.226 mp, suprafată construită - 378 mp, clădire P+1, Cartea funciară nr. 19.146 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 293, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Moreni, bd. 22 Decembrie, în incinta Spitalului Orăsenesc Moreni, suprafată teren - 429 mp, suprafată construită - 164 mp, clădire P, Cartea funciară nr. 3.453 a municipiului Moreni”;

- la pozitia nr. 307, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centre de plasament de sub autoritatea D.G.A.S.P.C. - centrul din Pucioasa, Str. Trandafirilor nr. 112”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren - 2.495 mp, suprafată construită - 340 mp, clădire DS+P+1, Cartea funciară nr. 673 a orasului Pucioasa”;

- la pozitia nr. 444, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Al. I. Cuza nr. 15, suprafată teren - 1.702 mp, suprafată construită - 697 mp, Cartea funciară nr. 9.306 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 552, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Municipiul Târgoviste, Calea Domnească nr. 181, suprafată teren - 28.004 mp, suprafată construită - 1.033 mp, din care: Turnul Chindiei - 141 mp, Biserica Mare Domnească - 398 mp, Poarta Cetătii - 123 mp, Casa Domnita Bălasa - 113 mp, Biserica Domnita Bălasa - 208 mp, wc public - 50 mp, Cartea funciară nr. 14.530 a municipiului Târgoviste”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “valoare - 348.069,37 lei, reprezentând valoarea restaurării picturii murale din Biserica Mare Domnească”;

- la pozitia nr. 553, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Municipiul Târgoviste, Str. Justitiei nr. 7, suprafată teren - 7.108 mp, suprafată construită - 488 mp, din care: muzeu - 352 mp, oficiu si atelier - 117 mp, wc - 19 mp, Cartea funciară nr. 21.503 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 557, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. Stelea nr. 4, suprafată teren - 1.039 mp, suprafată construită - 531 mp, clădire din cărămidă, tip P, Cartea funciară nr. 21.514 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 558, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, Str. Bărătiei nr. 24, suprafată teren - 1.292 mp, suprafată construită - 185 mp, din care clădire P+1 - 127 mp, anexă - 22 mp, anexă - 36 mp, Cartea funciară nr. 21.165 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 559, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgoviste, str. poet Grigore Alexandrescu nr. 24, suprafată teren - 2.085 mp, suprafată construită - 331 mp, din care corp 1 tip S+P+E - 253 mp, corp 2 anexă - 35 mp, corp 3 casa veche - 43 mp, Cartea funciară nr. 21.093 a municipiului Târgoviste”;

- la pozitia nr. 560, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Pietrosita, str. Joseni nr. 64, suprafată teren - 697 mp, suprafată construită - 181 mp, clădire din cărămidă si lemn, tip P+E, Cartea funciară nr. 567 a comunei Pietrosita”;

- la pozitia nr. 561, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pucioasa, str. Radu Cosmin nr. 1 (fostă Primăverii nr. 1), suprafată teren - 346 mp, suprafată construită - 129 mp, clădire din cărămidă tip P+E, Cartea funciară nr. 3.643 a orasului Pucioasa”;

- la pozitia nr. 562, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Vulcana-Pandele, Str. Muzeului nr. 16, suprafată teren - 5.040 mp, suprafată construită - 194 mp, din care: muzeul - 141 mp, clădire P+E, corpul 2 - 53 mp, clădire tip P, Cartea funciară nr. 648 a comunei Vulcana-Pandele”;

- la pozitia nr. 563, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Potlogi, suprafată construită - 1.147 mp, din care: Palatul Brâncovenesc - 862 mp, Casa veche - 169 mp, poarta principală de acces - 116 mp. Terenul este inclus în suprafata aferentă Curtii de onoare si Parcului, Cartea funciară nr. 1.443 a comunei Potlogi”;

- la pozitia nr. 564, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Potlogi, suprafată teren - 23.233 mp, Cartea funciară nr. 1.443 a comunei Potlogi”;

c) după pozitia nr. 623 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 624-634, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Târgoviste”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 294, 526, 647, 1021, 1022, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1105, 1108, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1154, 1155, 1159, 1160, 1161, 1165, 1166, 1212, 1217, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1249, 1260, 1284, 1321, 1337, 1339, 1340, 1343, 1354, 1355, 1356, 1357, 1367, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1426, 1430, 1444, 1446, 1447, 1456, 1461, 1462, 1463, 1480, 1537, 1538, 1539, 1561, 1563, 1606, 1610, 1620, 1621, 1628, 1653, 1654, 1659 si 1666;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Vlad Tepes până în strada Petru Cercel; lungime = 262 m; suprafată = 1.702 mp”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Vlad Tepes până în strada Petru Cercel; lungime = 304 m; suprafată = 2.385 mp”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din Bulevardul Unirii si se înfundă; lungime = 335 m; suprafată = 2.623 mp”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din Strada Basarabiei până în strada Vasile Voiculescu; lungime = 730 m; suprafată = 4.476 mp”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din Strada Pandurilor până în strada Petru Cercel; lungime = 413 m; suprafată = 2.386 mp”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Tudor Vladimirescu în strada Moldovei; lungime = 350 m; suprafată = 3.077 mp”;

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din bulevardul I. C. Brătianu până în Calea Bucuresti; lungime = 479 m; suprafată = 3.407 mp”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din bulevardul I. C. Brătianu până în strada Radu de la Afumati; lungime = 522 m; suprafată = 4.054 mp”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din Strada Basarabiei si se înfundă; lungime = 493 m; suprafată = 2.876 mp”;

- la pozitia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Tudor Vladimirescu până în Bulevardul Unirii; lungime = 416 m; suprafată = 2.686 mp”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din bulevardul I. C. Brătianu până în strada colonel Marin Stănescu; lungime = 614 m; suprafată = 4.024 mp”;


- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din Bulevardul Independentei până în Calea Domnească; lungime - 689 m; suprafată - 7.843 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “891.540 lei”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din calea Bucuresti până în strada general I. E. Florescu; lungime = 760 m; suprafată = 8.173 mp”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din bulevardul I. C. Brătianu până în bulevardul I. C. Brătianu; lungime = 930 m; suprafată = 4.619 mp”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din calea Câmpulung în strada col. Dumitru Băltăretu; lungime = 1.538 m; suprafată = 25.169 mp”;

- la pozitia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din bulevardul Regele Carol I până în strada Petru Cercel; lungime = 1.854 m; suprafată = 26.305 mp”;

- la pozitia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din Calea Câmpulung până în bulevardul Regele Carol I; lungime = 1.202 m; suprafată = 17.659 mp”;

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din bulevardul I. C. Brătianu până în strada col. Nicolin Ion; lungime = 140 m; suprafată = 1.073 mp”;

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Mihai Popescu până în Strada Luceafărului; lungime = 148 m; suprafată = 887 mp”;

- la pozitia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada col. Nicolin Ion până în strada cpt. Stanică Ilie, cuprinde si reteaua din jurul Pietei Vlad Tepes (Bucla); lungime = 351 m; suprafată = 3.747 mp”;

- la pozitia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din Strada Luceafărului până în bulevardul I. C. Brătianu; lungime = 239 m; suprafată = 1.936 mp”;

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada George Cair până în strada Ionel Fernic; lungime = 104 m; suprafată = 560 mp”;

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Radu de la Afumati si se înfundă; lungime = 229 m; suprafată = 1.370 mp”;

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada George Cair până în strada Vlad Tepes; lungime = 238 m; suprafată = 1.600 mp”;

- la pozitia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Tudor Vladimirescu în Strada Moldovei; lungime = 469 m; suprafată = 3.287 mp”;

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Petru Cercel până în strada Radu de la Afumati si din strada Petru Cercel si se înfundă; lungime = 477 m;suprafată = 2.289 mp”;

- la pozitia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada I. C. Brătianu si se înfundă; lungime = 314 m; suprafată = 1.956 mp”;

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Vasile Voiculescu si se înfundă; lungime = 327 m; suprafată = 1.547 mp”;

- la pozitia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Radu de la Afumati până în strada Vlad Tepes; lungime = 398; suprafată = 2.618 mp”;

- la pozitia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Vasile Voiculescu până în Strada Tineretului; lungime = 305 m; suprafată = 1.868 mp”;

- la pozitia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din bulevardul I. C. Brătianu până în strada Vasile Blendea si până în strada George Cair; lungime = 295 m; suprafată = 1.865 mp”;

- la pozitia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Tudor Vladimirescu până în Bulevardul Unirii; lungime = 417 m; suprafată = 1.791 mp”;

- la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Ciprian Porumbescu până în strada aviator Negel; lungime = 229 m; suprafată = 1.332 mp”;

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Radu de la Afumati până în strada George Cair si din strada Radu de la Afumati care se înfundă; lungime = 445 m; suprafată = 3.210 mp”;

- la pozitia nr. 141, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Nicolae Grigorescu până în strada Vasile Lupu si din strada Traian Vuia în bulevardul I. C. Brătianu; lungime = 450 m; suprafată = 2.267 mp”;

- la pozitia nr. 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din Strada Luceafărului si se înfundă; lungime = 593 m; suprafată = 7.025 mp”;

- la pozitia nr. 188, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din Strada Basarabiei si se înfundă; lungime = 346 m; suprafată = 1.722 mp”;

- la pozitia nr. 203, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Neagoe Basarab până în strada aviator Negel cu două bretele până în Strada Păcii; lungime = 246 m; suprafată = 1.806 mp”;

- la pozitia nr. 204, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonată; din strada Neagoe Basarab până în strada aviator Negel; lungime = 492 m; suprafată = 2.938 mp”;

- la pozitia nr. 205, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Neagoe Basarab până în strada aviator Negel; lungime = 247 m; suprafată = 1.518 mp”;

- la pozitia nr. 206, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Neagoe Basarab până în strada aviator Negel; lungime = 254 m; suprafată = 1.508 mp”;

- la pozitia nr. 210, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltată; din strada Tudor Vladimirescu si se înfundă; lungime = 352 m; suprafată = 1.474 mp”;

- la pozitia nr. 214, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate + pavate; lungime = 1.460 m; suprafată = 4.076 mp”;

- la pozitia nr. 215, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate + pavate; lungime = 700 m; suprafată = 1.794 mp”;

- la pozitia nr. 216, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 958 m; suprafată = 3.891 mp”;

- la pozitia nr. 224, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate + betonate; lungime = 986 m; suprafată = 1.199 mp”;

- la pozitia nr. 227, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate; lungime = 1.228 m; suprafată = 3.860 mp”;

- la pozitia nr. 230, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate; lungime = 1.044 m; suprafată = 4.151 mp”;

- la pozitia nr. 235, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate; lungime = 1.520 m; suprafată = 7.193 mp”;

- la pozitia nr. 241, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 692 m; suprafată = 1.631 mp”;

- la pozitia nr. 249, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 3.708 m; suprafată = 20.704 mp”;

- la pozitia nr. 257, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 1.860 m; suprafată = 2.238 mp”;

- la pozitia nr. 271, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 3.076 m; suprafată = 14.886 mp”;

- la pozitia nr. 278, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 2.404 m; suprafată = 6.343 mp”;

- la pozitia nr. 294, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 1.228 m; suprafată = 3.860 mp”;


- la pozitia nr. 296, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate + betonate; lungime = 280 m; suprafată = 846 mp”;

- la pozitia nr. 297, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonate; lungime = 208 m; suprafată = 182 mp”;

- la pozitia nr. 298, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonate; lungime = 628 m; suprafată = 1.222 mp”;

- la pozitia nr. 299, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonate; lungime = 356 m; suprafată = 275 mp”;

- la pozitia nr. 300, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonate; lungime = 478 m; suprafată = 842 mp”;

- la pozitia nr. 301, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonate; lungime = 476 m; suprafată = 1.368 mp”;

- la pozitia nr. 302, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 938 m; suprafată = 3.607 mp”;

- la pozitia nr. 303, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 796 m, suprafată = 2.968 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “89.800 lei”;

- la pozitia nr. 304, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonate; lungime = 954 m; suprafată = 6.681 mp”;

- la pozitia nr. 305, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonate; lungime = 654 m; suprafată = 1.742 mp”;

- la pozitia nr. 308, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonate; lungime = 610 m; suprafată = 1.617 mp”;

- la pozitia nr. 316, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonate; lungime = 458 m; suprafată = 707 mp”;

- la pozitia nr. 318, coloana 3 va avea următorul cuprins: “betonate; lungime = 296 m; suprafată = 480 mp”;

- la pozitia nr. 338, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate; lungime = 984 m; suprafată = 3.325 mp”;

- la pozitia nr. 339, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate; lungime = 492 m; suprafată = 1.815 mp”;

- la pozitia nr. 340, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate; lungime = 508 m; suprafată = 1.189 mp”;

- la pozitia nr. 341, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate + pavate; lungime = 494 m; suprafată = 1.124 mp”;

- la pozitia nr. 346, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 704 m; suprafată = 2.309 mp”;

- la pozitia nr. 348, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate; lungime = 524 m; suprafată = 1.922 mp”;

- la pozitia nr. 349, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate + pavate; lungime = 670 m; suprafată = 453 mp”;

- la pozitia nr. 352, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 590 m; suprafată = 863 mp”;

- la pozitia nr. 353, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 608 m; suprafată = 1.748 mp”;

- la pozitia nr. 354, coloana 3 va avea următorul cuprins: “pavate; lungime = 834 m; suprafată = 2.167 mp”;

- la pozitia nr. 357, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate; lungime = 458 m; suprafată = 780 mp”;

- la pozitia nr. 361, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate; lungime = 890 m; suprafată = 1.751 mp”;

- la pozitia nr. 366, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate + betonate; lungime = 832 m; suprafată = 1.302 mp”;

- la pozitia nr. 368, coloana 3 va avea următorul cuprins: “asfaltate; lungime = 826 m; suprafată = 2.654 mp”;

- la pozitia nr. 505, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Baza de agrement, Calea lalomitei nr. 9; cvartal 145/parcela 7; suprafată = 205.500 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins:”1.056.000 lei”;

- la pozitia nr. 528, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cvartal 189 parcela 48; suprafată = 406 mp; accesorii: 1 leagăn x 2 locuri; 3 balansoare, 1 rotativă, 1 spalier vertical”;

- la pozitia nr. 529, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cvartal 190 parcela 1; suprafată = 974 mp; accesorii: 1 tobogan, 1 rotativă fără scaune”;

- la pozitia nr. 533, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cvartal 99 parcela 38; suprafată = 1.465 mp; accesorii: 1 leagăn x 3 scaune, 2 leagăne x 2 scaune, 1 tobogan, 2 balansoare, 2 spaliere dublu arcuite, 1 spalier vertical; 11 bănci-scaun”;

- la pozitia nr. 535, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cvartal 211 parcela 1; suprafată = 873 mp; accesorii: 2 leagăne mari, 4 leagăne mici, 1 leagăn mic x 4 scaune, 4 balansoare, 8 bănci, 2 leagăne lungi, 2 tobogane, 2 spaliere dublu arcuite, 1 rotativă, gard împrejmuire”;

- la pozitia nr. 536, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Loc de joacă pentru copii - micro VI - strada Vasile Voiculescu - blocul 19 D - Grădinita 14”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cvartal 102/parcela 25, suprafată = 620 mp îngrăditi cu gard metalic + 400 mp. Accesorii anul 2008: 3 x cadru leagăn 2 locuri; 2 x balansoar; 5 x jucărie pe arc; 6 x scaun leagăn; 1 carusel; 1 masă picnic; 2 x masă tenis; 1 groapă nisip; 3 x complex de joacă; covor elastic 210 mp; 8 bănci”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “339.269 lei”;

- la pozitia nr. 537, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cvartal 107 parcela 17; suprafată = 500 mp; accesorii: 1 balansoar, 4 leagăne, 1 tobogan cu foisor, 1 leagăn cu 2 locuri, 6 bănci rezemătoare”;

- la pozitia nr. 539, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Loc de joacă pentru copii - micro VI - strada Ion Ghica nr. 1 - blocurile 5-6 A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “cvartal 85/parcela 1; suprafată - 440 mp. Accesorii anul 2008: 3 x cadru leagăn 2 locuri; 2 x balansoar; 5 x jucărie pe arc; 6 x scaun leagăn; 1 carusel; 2 x masă tenis; 1 groapă nisip; 3 x complex de joacă; covor elastic 240 mp; 10 bănci”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “268.328 lei”;

- la pozitia nr. 541, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cvartal 201 parcela 1; suprafată = 500 mp; accesorii: 2 balansoare triple, 1 spalier curbat, 1 tobogan, 2 leagăne balansoar, 1 leagăn mare, 2 leagăne mici, 5 bănci, gard împrejmuire 3 laturi 54 ml”;

- la pozitia nr. 543, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cvartal 190 parcela 1; suprafată = 503 mp; accesorii: 2 spaliere verticale, 6 bănci”;

- la pozitia nr. 545, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cvartal 202 parcela 1; suprafată = 509 mp; accesorii: 3 balansoare,1 spalier, 2 leagăne, 8 bănci, gard împrejmuire 3 laturi 68 ml”;

- la pozitia nr. 659, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu de la Afumati nr. 5A; categoria CI - cvartal 221/parcela 12, suprafată = 22.315 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.793.598 lei”;

- la pozitia nr. 684, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Bucuresti nr. 28; cvartal 212, parcela 4; suprafată = 3.477 mp; vecinătăti: nord - bloc N1, sud - bloc N2, est - Calea Bucuresti”;

- la pozitia nr. 704, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Bucuresti nr. 28; constructie din cărămidă tip P+1 E, suprafată construită = 893 mp, suprafată desfăsurată 1.786 mp”;

- la pozitia nr. 1103, coloana 3 va avea următorul cuprins: “strada Aleea Trandafirilor, aferent blocurilor 1, 3, 17, P 1, P 2, P 3, 5, 7; suprafată = 13.098 mp”;

- la pozitia nr. 1106, coloana 3 va avea următorul cuprins: “strada Aleea Trandafirilor, aferent blocului 4; suprafată = 671 mp”;

- la pozitia nr. 1107, coloana 3 va avea următorul cuprins: “strada Aleea Trandafirilor, aferent blocurilor 1, P 9; suprafată = 2.676 mp”;

- la pozitia nr. 1109, coloana 3 va avea următorul cuprins: “strada Aleea Trandafirilor, aferent blocurilor P 6, P 7; suprafată = 1.981 mp”;

- la pozitia nr. 1110, coloana 3 va avea următorul cuprins: “strada Aleea Trandafirilor, aferent blocurilor6, 8, 10, 12, 14, 16; suprafată = 12.543 mp”;

- la pozitia nr. 1125, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocurilor 28, 29; suprafată = 782 mp”;

- la pozitia nr. 1146, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocurilor P 8, 11, 13, 15; suprafată = 7.991 mp”;

- la pozitia nr. 1149, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocului 31; suprafată = 718 mp”;

- la pozitia nr. 1150, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocurilor 56, 50, 53; suprafată = 444 mp”;

- la pozitia nr. 1151, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocului 57; suprafată = 335 mp”;

- la pozitia nr. 1152, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocului 58; suprafată = 539 mp”;

- la pozitia nr. 1153, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocurilor A 1, A 2, A 3; suprafată = 2.675 mp”;

- la pozitia nr. 1156, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocului D 1; suprafată = 785 mp”;

- la pozitia nr. 1157, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocului D 2; suprafată = 530 mp”;

- la pozitia nr. 1158, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocurilor D 3, D 4, D 5, D 6; suprafată = 4.505 mp”;

- la pozitia nr. 1162, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocurilor 29, 30; suprafată = 899 mp”;

- la pozitia nr. 1163, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocurilor 26, 27; suprafată = 1.242 mp”;

- la pozitia nr. 1164, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, aferent blocurilor 23, 24, 25; suprafată = 918 mp”;

- la pozitia nr. 1167, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul I. C. Brătianu, în fata Companiei de Apă; suprafată = 226 mp”;

- la pozitia nr. 1213, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 69; suprafată = 653 mp”;

- la pozitia nr. 1214, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 71; suprafată = 816 mp”;

- la pozitia nr. 1215, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 70; suprafată = 510 mp”;

- la pozitia nr. 1219, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii stradal; suprafată = 4.147 mp”;

- la pozitia nr. 1228, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 41; suprafată = 426 mp”;

- la pozitia nr. 1229, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 42; suprafată = 754 mp”;

- la pozitia nr. 1230, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 44; suprafată = 568 mp”;

- la pozitia nr. 1231, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 50; suprafată = 315 mp”;

- la pozitia nr. 1232, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 60, suprafată = 804 mp”;

- la pozitia nr. 1233, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 64; suprafată = 1.055 mp”;

- la pozitia nr. 1234, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 68; suprafată = 871 mp”;

- la pozitia nr. 1235, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 81, suprafată = 1.184 mp”;

- la pozitia nr. 1236, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 39; suprafată = 2.688 mp”;

- la pozitia nr. 1237, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, aferent blocului 40; suprafată = 988 mp”;

- la pozitia nr. 1240, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, în fata blocului 51, suprafată = 1.184 mp”;

- la pozitia nr. 1241, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii, în fata blocului 67, suprafată = 2.266 mp”;

- la pozitia nr. 1250, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Bucuresti, aferent blocurilor O, H; suprafată = 3.686 mp”;

- la pozitia nr. 1256, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Bucuresti, aferent blocurilor N; suprafată = 2.617 mp”;

- la pozitia nr. 1290, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada 8 martie, aferent blocului 10; suprafată = 548 mp”;

- la pozitia nr. 1291, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada 8 martie, aferent blocului D8; suprafată = 742 mp”;

- la pozitia nr. 1292, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada 8 martie, aferent blocului 9; suprafată = 438 mp”;

- la pozitia nr. 1300, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Arcasilor, aferent blocului 36; suprafată = 857 mp”;

- la pozitia nr. 1301, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Arcasilor, aferent blocului 37; suprafată = 806 mp”;

- la pozitia nr. 1302, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Arcasilor, aferent blocului 38; suprafată = 635 mp”;

- la pozitia nr. 1304, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Aviator Negel, aferent blocurilor 1 si C 4; suprafată = 674 mp”;

- la pozitia nr. 1320, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei, aferent blocului 1; suprafată = 1.084 mp”;

- la pozitia nr. 1322, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei, aferent blocului 28; suprafată = 504 mp”;

- la pozitia nr. 1323, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei, aferent blocului 29; suprafată = 497 mp”;

- la pozitia nr. 1324, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei, aferent blocului 3; suprafată = 2.202 mp”;

- la pozitia nr. 1325, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei, aferent blocului 30; suprafată = 500 mp”;

- la pozitia nr. 1326, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Basarabiei, aferent blocului 5; suprafată = 1.224 mp”;

- la pozitia nr. 1327, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Benone Georgescu, aferent blocului 82; suprafată = 4.056 mp”;

- la pozitia nr. 1338, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Bucovinei, aferent blocului 45; suprafată = 1.110 mp”;

- la pozitia nr. 1341, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Bucovinei, aferent blocului 48; suprafată = 179 mp”;

- la pozitia nr. 1342, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Bucovinei, aferent blocului 49; suprafată = 1.357 mp”;

- la pozitia nr. 1.350, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Păcii, aferent blocurilor A4 si A 5; suprafată = 1.680 mp”;

- la pozitia nr. 1352, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ciprian Porumbescu, aferent blocului C 1; suprafată = 1.037 mp”;

- la pozitia nr. 1353, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ciprian Porumbescu, aferent blocurilor C 2 si C 3; suprafată = 3.637 mp”;

- la pozitia nr. 1358, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada col. Marin Stănescu, aferent blocului 40; suprafată = 547 mp”;

- la pozitia nr. 1360, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada col. Nicolin Ion, aferent blocurilor 54 si 51; suprafată = 835 mp”;

- la pozitia nr. 1361, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada col. Nicolin Ion, aferent blocului 61; suprafată = 413 mp”;

- la pozitia nr. 1362, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Stanica Ilie, aferent blocului 42; suprafată = 523 mp”;

- la pozitia nr. 1363, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Stanica Ilie, aferent blocului 43; suprafată = 59 mp”;

- la pozitia nr. 1364, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Stanica Ilie, aferent blocului 44; suprafată = 407 mp”;

- la pozitia nr. 1365, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Stanica Ilie, aferent blocurilor 46 si 47; suprafată = 578 mp”;

- la pozitia nr. 1366, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Stanica Ilie, aferent blocului 48; suprafată = 741 mp”;

- la pozitia nr. 1406, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada dr. Oprescu Dumitru, aferent blocurilor 13, 18; suprafată = 1.634 mp”;

- la pozitia nr. 1408, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada dr. Oprescu Dumitru, aferent blocurilor 14, F 2; suprafată = 497 mp”;

- la pozitia nr. 1410, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada dr. Oprescu Dumitru, aferent blocului 17; suprafată = 2.080 mp”;

- la pozitia nr. 1411, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada dr. Oprescu Dumitru, aferent blocului 18; suprafată = 1.353 mp”;

- la pozitia nr. 1413, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada dr. Oprescu Dumitru, aferent blocurilor 20, 21; suprafată = 1.964 mp”;

- la pozitia nr. 1414, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada dr. Oprescu Dumitru, aferent blocului 22; suprafată = 231 mp”;

- la pozitia nr. 1415, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada dr. Oprescu Dumitru, aferent blocului 23; suprafată = 258 mp”;

- la pozitia nr. 1416, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada dr. Oprescu Dumitru, aferent blocului 24; suprafată = 283 mp”;

- la pozitia nr. 1418, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei, aferent blocului 26; suprafată = 2.659 mp”;

- la pozitia nr. 1425, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada I.E. Florescu, aferent blocului 12; suprafată = 643 mp”;

- la pozitia nr. 1427, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada I.E. Florescu, aferent blocului 13; suprafată = 599 mp”;

- la pozitia nr. 1428, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada I.E. Florescu, aferent blocului 14; suprafată = 363 mp”;

- la pozitia nr. 1429, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada I.E. Florescu, aferent blocurilor C 4, C 5, C 6 si C 9; suprafată = 6.493 mp”;

- la pozitia nr. 1443, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada I.E. Florescu, aferent blocului B 1; suprafată = 650 mp”;

- la pozitia nr. 1445, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 1; suprafată = 62 mp”;

- la pozitia nr. 1448, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 12; suprafată = 240 mp”;

- la pozitia nr. 1449, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 13; suprafată = 238 mp”;

- la pozitia nr. 1450, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 14; suprafată = 238 mp”;

- la pozitia nr. 1451, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 15; suprafată = 227 mp”;

- la pozitia nr. 1452, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 17; suprafată = 156 mp”;

- la pozitia nr. 1453, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 18; suprafată = 1.431 mp”;

- la pozitia nr. 1454, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 19; suprafată = 450 mp;

- la pozitia nr. 1455, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 2; suprafată = 56 mp”;

- la pozitia nr. 1457, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 22; suprafată = 280 mp”;

- la pozitia nr. 1458, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 23; suprafată = 412 mp”;

- la pozitia nr. 1459, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 24 A; suprafată = 82 mp”;

- la pozitia nr. 1460, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair, aferent blocului 3; suprafată = 365 mp”;

- la pozitia nr. 1467, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ciorănescu, aferent blocului 21; suprafată = 205 mp”;

- la pozitia nr. 1468, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ciorănescu, aferent blocurilor 1, 2, 3, 4; suprafată = 393 mp”;

- la pozitia nr. 1469, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ciorănescu, aferent blocului 5; suprafată = 451 mp”;

- la pozitia nr. 1470, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ciorănescu, aferent blocului 9; suprafată = 787 mp”;

- la pozitia nr. 1476, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ionel Fernic, aferent blocului 16; suprafată = 246 mp”;

- la pozitia nr. 1477, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ionel Fernic, aferent blocului 38; suprafată = 515 mp”;

- la pozitia nr. 1478, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ionel Fernic, aferent blocului 39; suprafată = 344 mp”;

- la pozitia nr. 1479, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ionel Fernic, aferent blocului 41; suprafată = 302 mp”;

- la pozitia nr. 1481, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Lăzărică Petrescu, aferent blocului 51; suprafată = 378 mp”;

- la pozitia nr. 1482, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Lăzărică Petrescu, aferent blocului ANL; suprafată = 675 mp”;

- la pozitia nr. 1483, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Lăzărică Petrescu, aferent intersectiei cu strada Stanica Ilie; suprafată = 1.673 mp”;

- la pozitia nr. 1490, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Luceafărului, aferent blocului 38; suprafată = 717 mp”;

- la pozitia nr. 1491, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Luceafărului, aferent blocului 45; suprafată = 149 mp”;

- la pozitia nr. 1492, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Luceafărului, aferent blocurilor 40,41; suprafată = 689 mp”;

- la pozitia nr. 1497, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Mihai Popescu, aferent blocului 28; suprafată = 920 mp”;

- la pozitia nr. 1498, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Mihai Popescu, aferent blocului 32; suprafată = 236 mp”;

- la pozitia nr. 1499, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Mihai Popescu, aferent blocului 33; suprafată = 209 mp”;

- la pozitia nr. 1500, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Mihai Popescu, aferent blocului 46; suprafată = 287 mp”;


- la pozitia nr. 1501, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Mihai Popescu, aferent blocului 47; suprafată = 344 mp”;

- la pozitia nr. 1502, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Luceafărului, aferent blocului 48; suprafată = 1.097 mp”;

- la pozitia nr. 1503, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Mihail Sadoveanu, aferent blocului 49; suprafată = 61 mp”;

- la pozitia nr. 1504, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Mihail Sadoveanu, aferent blocurilor 42 B, 45; suprafată = 731 mp”;

- la pozitia nr. 1505, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Mihail Sadoveanu, aferent blocurilor 42 A, 44 si 43; suprafată = 389 mp”;

- la pozitia nr. 1507, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei, aferent blocului 4; suprafată = 395 mp”;

- la pozitia nr. 1508, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei, aferent blocului 53; suprafată = 461 mp”;

- la pozitia nr. 1509, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei, aferent blocului 54; suprafată =452 mp”;

- la pozitia nr. 1510, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei, aferent blocului 55; suprafată = 441 mp”;

- la pozitia nr. 1511, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei, aferent blocului 56; suprafată = 1.238 mp”;

- la pozitia nr. 1512, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei, aferent blocului 58; suprafată = 822 mp”;

- la pozitia nr. 1513, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei, aferent blocului 66; suprafată = 1078 mp”;

- la pozitia nr. 1514, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei, aferent blocului 65; suprafată = 748 mp”;

- la pozitia nr. 1536, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pandurilor, aferent blocurilor 34, 35, 36, 37; suprafată = 5.157 mp”;

- la pozitia nr. 1540, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pandurilor, aferent blocului 39; suprafată = 891 mp”;

- la pozitia nr. 1541, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Petru Cercel, aferent blocurilor 52, 53; suprafată = 735 mp”;

- la pozitia nr. 1562, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu de la Afumati, aferent blocurilor 17, 18; suprafată = 1.683 mp”;

- la pozitia nr. 1564, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu de la Afumati, aferent blocului 11; suprafată = 1.110 mp”;

- la pozitia nr. 1565, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu de la Afumati, aferent blocului D 7; suprafată = 226 mp”;

- la pozitia nr. 1594, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada soldat Nae Ion, aferent blocului 55; suprafată = 159 mp”;

- la pozitia nr. 1595, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada soldat Nae Ion, aferent blocului 59; suprafată = 324 mp”;

- la pozitia nr. 1596, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada soldat Nae Ion, aferent blocului 60; suprafată = 316 mp”;

- la pozitia nr. 1609, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tineretului, aferent blocului 12; suprafată = 598 mp”;

- la pozitia nr. 1611, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tony Bulandra, aferent blocului 27; suprafată = 845 mp”;

- la pozitia nr. 1612, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tony Bulandra, aferent blocului 33; suprafată = 277 mp”;

- la pozitia nr. 1613, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tony Bulandra, aferent blocului 26; suprafată = 428 mp”;

- la pozitia nr. 1614, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Transilvaniei, aferent blocului 57; suprafată = 511 mp”;

- la pozitia nr. 1615, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Transilvaniei, aferent blocului 61; suprafată = 380 mp”;

- la pozitia nr. 1616, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Transilvaniei, aferent blocului 62; suprafată = 361 mp”;

- la pozitia nr. 1617, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Transilvaniei, aferent blocului 63; suprafată = 339 mp”;

- la pozitia nr. 1618, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Transilvaniei, aferent blocurilor 51, 59; suprafată = 2.776 mp”;

- la pozitia nr. 1622, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tudor Vladimirescu, aferent blocului 10; suprafată = 486 mp”;

- la pozitia nr. 1623, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Spatiu verde calea Câmpulung, aferent blocului 31”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Câmpulung, aferent blocului 31; suprafată = 1.368 mp”;

- la pozitia nr. 1624, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Spatiu verde calea Câmpulung, aferent blocului 32”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Câmpulung, aferent blocului 32; suprafată = 686 mp”;

- la pozitia nr. 1625, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Spatiu verde Calea Câmpulung, aferent blocului 33”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Câmpulung, aferent blocului 33; suprafată = 311 mp”;

- la pozitia nr. 1626, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Spatiu verde calea Câmpulung, aferent blocului 34”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Câmpulung, aferent blocului 34; suprafată = 225 mp”;

- la pozitia nr. 1627, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Spatiu verde calea Câmpulung, aferent blocului 35”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Câmpulung, aferent blocului 35; suprafată = 519 mp”;

- la pozitia nr. 1640, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Blendea, aferent blocului 25; suprafată = 384 mp”;

- la pozitia nr. 1641, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Blendea, aferent blocului 32; suprafată = 220 mp”;

- la pozitia nr. 1642, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Blendea, aferent blocului 35; suprafată = 133 mp”;

- la pozitia nr. 1643, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Blendea, aferent blocului 24; suprafată = 505 mp”;

- la pozitia nr. 1644, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Blendea, aferent blocului 34; suprafată = 430 mp”;

- la pozitia nr. 1645, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Blendea, aferent blocului 8; suprafată = 1.579 mp”;

- la pozitia nr. 1654, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu, aferent blocului 19 ABCDE, suprafată = 2.733 mp”;

- la pozitia nr. 1656, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu, aferent blocului F, suprafată = 982 mp”;

- la pozitia nr. 1660, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Tepes, aferent blocurilor 29 si 30; suprafată = 1.105 mp”;

- la pozitia nr. 1661, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Tepes, aferent blocului 31; suprafată = 507 mp”;

- la pozitia nr. 1662, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Tepes, aferent blocului 36; suprafată = 81 mp”;

- la pozitia nr. 1663, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Tepes, aferent blocului 37; suprafată = 152 mp”;


- la pozitia nr. 1664, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Tepes, aferent blocului 62; suprafată = 210 mp”;

- la pozitia nr. 1665, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Tepes, intersectie cu Stanica Ilie; suprafată = 417 mp”;

- la pozitia nr. 1679, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cvartal 106, parcela 38; suprafată = 168 mp; accesorii: 1 leagăn simplu, 1 spalier vertical, 1 spalier arcuit”;

- la pozitia nr. 1680, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Tepes nr. 6C, constructie din BCA tip D+P+1E, suprafată desfăsurată - 888,70 mp, Micro IX, vecini: N - str. Vlad Tepes, S - Piata Vlad Tepes, E - loc de joacă, V - Biserica Buna Vestire”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 1680 se introduc 124 de noi pozitii, pozitiile nr. 1681-1804, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 3 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Moreni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 632 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 633, conform anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 4 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Pucioasa”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Debarcader”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “2 benzi asfalt de la DN 71 la restaurantul Debarcader, L - 717,31 ml, fără trotuar”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “120.911,58 lei”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Gării”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “2 benzi asfalt, de la gară la Str. Republicii, trotuar pavele beton, L- 1.424,25 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “301.197,89 lei”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Două benzi asfaltate, L - 560,25 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “140.082,71 lei”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “2 benzi beton, de la str. T. Vladimirescu la satul Bela, trotuar beton, L - 3.637,94 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “252.678,32 lei”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Două benzi asfaltate, L - 986,58 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “177.055,56 lei”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Două benzi asfaltate, L- 1.037,42 ml, pod peste râul Bizdidel”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “408.673,38 lei”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Două benzi asfaltate, L - 700,51 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “120.609,18 lei”;

- la pozitia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Două benzi asfaltate, L - 707,01 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “150.554,22 lei”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “2 benzi pavaj, de la Str. Linistei la Str. Sursei. L- 1.354,28 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “46.251,36 lei”;

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: “2 benzi beton, 2 benzi de asfalt, de la Bd. Trandafirilor la podul Bizdidel, pod peste râul Bizdidel, L- 1.300,04 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.352.041 lei”;

- la pozitia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: “2 benzi împietruite, fără trotuar, L - 272 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.475 lei”;

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: “benzi împietruite fără trotuar, L - 947,44 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.526,96 lei”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: “2 benzi împietruite fără trotuar, L - 675,54 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.079,86 lei”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins. “2 benzi împietruite, de la Str. Unirii la Str. Liliacului, L - 700 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.300 lei”;

- la pozitia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: “2 benzi împietruite, L - 653,67 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.877,02 lei”;

- la pozitia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Drumul Diaconestilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “2 benzi împietruite, L - 2.984,14 ml, fără trotuare”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.937,12 lei”;

- la pozitia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum Maluri (DC 8)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “2 benzi împietruite. L- 1.047,16 ml, fără trotuar”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 14.188,76 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 404 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 405-407, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 5 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Găesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă modernizată ce pleacă din str. N. Titulescu spre pârâul Potop. Dimensiuni: L - 700 m, I - variabilă, S - 8.968 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “552.877 lei”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada 1 Decembrie - blocuri”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă pietruită situată în spatele bl. 59. Dimensiuni: L- 150 m, I - variabilă, suprafată - 1.776 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “109.490 lei”;

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă modernizată, împărtită de pârâul Răstoaca în două tronsoane, si anume: 1. Tronson 1 cuprins între Str. 1 Decembrie-pârâul Răstoaca, L - 153 m, I - variabilă, S - 1.322 mp. 2. Tronson 2 cuprins între Str. 13 Decembrie- pârâul Răstoaca, L - 230 m, I - variabilă, S - 2.386 mp. Total suprafată tronson 1 + tronson 2 = 3.708 mp. Total lungime tronson 1 + tronson 2 = 383 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “228.598 lei”;

- la pozitia nr. 190, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent statiei de epurare (SPL)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Malul stâng al râului Arges. Suprafată - 18.587 mp”;

- la pozitia nr. 269, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Piata Sf. Ilie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren situat în zona de blocuri 60- 62. Suprafată - 7.204 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “444.127 lei”;

- la pozitia nr. 270, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren zona bl. 60-62”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren situat în zona de blocuri 60-62. Suprafată - 5.276 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “325.265 lei”;

- la pozitia nr. 278, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 47.691 mp. Teren cuprins între Str. 13 Decembrie, str. Ac. S. Cioculescu, Str. Artei, împărtit de pârâul Răstoaca în două tronsoane. Tronson 1 situat la sud de pârâul Răstoaca, suprafată - 15.307 mp. Tronson 2 situat la nord de pârâul Răstoaca, suprafată - 32.384 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.940.150 lei”;


- la pozitia nr. 304, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren situat în parcul central al orasului Găesti. Suprafată - 935 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “57.643 lei”;

- la pozitia nr. 374, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Scoala nr. 6, Ac. Serban Cioculescu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 6.407 mp. Vecini: N - bl. 12, 13, S - str. Cuza Vodă, E - alei domeniul public oras Găesti, V- Biblioteca si Clubul pensionarilor”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “394.992 lei”;

- la pozitia nr. 444, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Spatii verzi + alei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 102.113 mp. Zonă cuprinsă între blocuri după ce s-au eliminat străzi, parcări, centrale termice, scoli, grădinite si suprafata construită blocuri + suprafata de teren, aferentă blocurilor, formată din nouă tronsoane după cum urmează:

- spatiu verde + alei, aferente blocurilor 14, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si 52 IUCH. Suprafată - 9.746 mp;

- spatiu verde + alei, aferente blocurilor 55, 56, 57, 59. Suprafată - 5.528 mp;

- spatiu verde + alei, aferente blocurilor 50-61. Suprafată - 4.082 mp;

- spatiu verde + alei cuprins între str. Cuza Vodă- Str. Unirii. Suprafată - 39.648 mp;

- spatiu verde + alei cuprins între str. Cuza Vodă - Str. 13 Decembrie. Suprafată- 15.125 mp;

- spatiu verde + alei, aferente blocurilor 15, 16, 18, 19, 20, 45. Suprafată - 17.528 mp;

- spatiu verde + alei între blocuri (biserica Sf. Ilie). Suprafată - 5.858 mp;

- spatiu verde + alei aferente pietei Sf. Ilie. Suprafată - 1.834 mp;

- spatiu verde + alei aferente situate la intersectia Str. 13 Decembrie cu Str. 1 Decembrie. Suprafată - 2.764 mp”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 453 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 454 si 455, conform anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Titu”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 164, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 195, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 240, 241,247, 424 si 467;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 349, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Regim P+1, zidărie cărămidă, învelită cu tablă. Sc - 1.145,5 mp. Oras Titu, str. Pictor N. Grigorescu nr. 7”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “320.680 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 480 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 481 si 482, conform anexei nr. 6.

7. La anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Aninoasa”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Viforâta. Suprafată construită - 86,30 mp. Vecini: N - Scoala nouă Viforâta, E - str. Mihai Viteazul. Teren, aferent - 711 mp”;

- la pozitia nr. 105, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren punct Valea Sasului, sat Viforâta”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 1.412 mp. Vecini: E - str. Valea Sasului (DCL), S - str. General Heruvim (DCL)”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 177 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 178 si 179, conform anexei nr. 7.

8. La anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băleni”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nepietruit, lungime - 935 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nepietruit, lungime - 2.035 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare DE 425”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nepietruit, lungime - 3.510 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 105, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare DE 310”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nepietruit, lungime - 655 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 129, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nepietruit, lungime - 281 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 151, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nepietruit, lungime - 695 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nepietruit, lungime - 1.400 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 156, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nepietruit, lungime - 638 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nepietruit, lungime - 1.036 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 236, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie cu 6 încăperi în suprafată de 351 mp (fiind omisă din inventar constructia bibliotecii edificate în 1978), construită din fundatie de beton, zidărie din cărămidă, învelită cu tablă, amplasată pe o suprafată de 370 mp. Vecini: N - drum comunal, S - Mitcu Andrei, E - Vlad Dumitru, V - drum comunal”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “214.600 lei”;

- la pozitia nr. 241, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 6.078 mp. Vecini: N - DJ 711, S - drum comunal, E - Valu Constantin, lordache Tudose, V - drum comunal”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “103.944”;

- la pozitia nr. 257, coloana 3 va avea următorul cuprins: “0,33 ha, înfiintat având următoarele vecinătăti: N - DJ 711, E - hotar comuna Dobra, V - Valu P. Gheorghe, S - DE”;

- la pozitia nr. 259, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată totală - 36,013 ha. Vecini: N - râul Ialomita, S - DJ 711, E - drum judetean Băleni-Mărcesti, V - balastieră si drum comunal”;

- la pozitia nr. 262, coloana 3 va avea următorul cuprins: “48,27 ha, înfiintat având următoarele vecinătăti: N - PR 124 Râul Ialomita, S - CCN 161, E - CCN 161, A 194 Canalul Morii, V - proprietăti private”;

- la pozitia nr. 263, coloana 3 va avea următorul cuprins: “72,01 ha, înfiintat cu următoarele vecinătăti: N, E - hotar comuna Sălcioara, S - DE 449, V - proprietăti private arabil”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 265 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 266-273, conform anexei nr. 8.

9. La anexa nr. 11 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bezdead”, după pozitia nr. 246 se introduc 9 noi pozitii, pozitiile nr. 247-255, conform anexei nr. 9.

10. La anexa nr. 14 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brănesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 193, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei”;


- la pozitia nr. 194, coloana 5 va avea următorul cuprins: “485.359 lei”;

- la pozitia nr. 195, coloana 5 va avea următorul cuprins: “653.794 lei, 27.153 lei, 148.063 lei si 623.037 lei”;

- la pozitia nr. 196, coloana 5 va avea următorul cuprins: “92.023 lei”;

- la pozitia nr. 197, coloana 5 va avea următorul cuprins: “64.137 lei”.

11. La anexa nr. 15 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brezoaele”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 112 se introduc 33 de noi pozitii, pozitiile nr. 113-146, conform anexei nr. 10.

12. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buciumeni”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 175, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren punctul «Statie de Epurare - Poienita extravilan sat Buciumeni”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren extravilan în suprafată de 770 mp, categoria de folosintă «fânete». Vecini: N - teren administrare Consiliul Local, S - drum de acces, E - Mineral Pas Buciumeni, V - teren administrare Consiliul Local”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.138 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 184 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 185 si 186, conform anexei nr. 11.

13. La anexa nr. 17 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bucsani”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 268 si 277;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DCL 9/1 Bucsani (Str. Farmaciei)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Are lungimea totală de 334,30 m, suprafata de 4.847 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “229.715 lei”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DCL 10/1 Bucsani (str. Oniciu si str. Chiru)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Are lungimea totală de 849,12 m, suprafata de 10.189 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “389.146 lei”;

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DCL 21/1 Bucsani (Str. Puiculestilor)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Are lungimea totală de 304,57 m, suprafata de 2.741 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “107.863 lei”;

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 61”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 1.298 m, lătime - 8 m, suprafată - 1,0384 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “249.887 lei”;

- la pozitia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 226”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 1.315 m, lătime - 8 m, suprafată - 1,0520 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “138.399 lei”;

- la pozitia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 227”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 427 m, lătime - 8 m, suprafată - 0,3416 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “32.678 lei”;

- la pozitia nr. 105, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 324”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 1.350 m, lătime - 8 m, suprafată - 1,0800 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “130.710 lei”;

- la pozitia nr. 114, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 412”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 700 m, lătime - 8 m, suprafată - 0,5600 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “111.488 lei”;

- la pozitia nr. 115, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 461”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 966 m, lătime - 8 m, suprafată - 0,7728 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “71.122 lei”;

- la pozitia nr. 121, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 547”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 1.300 m, lătime - 6 m, suprafată - 0,7800 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “99.955 lei”;

- la pozitia nr. 123, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 565”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 376 m, lătime - 6 m, suprafată - 0,2256 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “92.266 lei”;

- la pozitia nr. 124, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 548”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 1.200 m, lătime - 6 m, suprafată - 0,7200 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “92.266 lei”;

- la pozitia nr. 144, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 1094”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 3.000 m, lătime - 8 m, suprafată - 2,4000 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “259.498 lei”;

- la pozitia nr. 247, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pod de traversare peste Pârâul Racovita situat pe DCL 770, având o suprafată de 22,6 mp”;

- la pozitia nr. 263, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Bucsani, tarlaua 12, parcela 582, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 973 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - Neagoe Ion - 23,61 m, E - PriMaria Bucsani (Dispensar) - 34,07 m, S - DCL 13/1-33,28 m, V - Neagoe Emilian - 35,59 m; - constructii: C1 -clădire, nivel înăltime P, construită în anul 1970. Suprafete: Sc - 462 mp, Sd - 462 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “66.119 lei valoare local, 59.880 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 264, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Racovita, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 1.341 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - DCL 771 - 49,37 m, E - Bucur Georgeta - 59,13 m, S - DCL 771 - 33,40 m, V- DJ 711 B - 21,50 m; - constructii: C1 - clădire cămin cultural, nivel înăltime P, construită în anul 1975. Suprafete: Sc - 217 mp, Sd - 217 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “42.187 lei valoare local, 64.390 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 270, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Bucsani, tarlaua 11, parcela 770, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 1.971 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - Centrul de asistentă medico-socială Bucsani - 36,07 m, E -DJ720A-53,05m, S -DJ711 B - 39,80 m, V - Centrul de asistentă medico-socială Bucsani - 46,95 m;- constructii: C1 - corp clădire scoală, nivel de înăltime P, construită în anul 1898, suprafete - SC - 418 mp, Sd - 418 mp; C2 - grup sanitar, nivel de înăltime P, suprafete - Sc - 28 mp, Sd - 28 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “33.513 lei valoare local, 105.640 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 271, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Bucsani, tarlaua 7, parcela 1619, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 4.681 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - PriMaria Bucsani - 126,82 m, E - DJ 711 A - 28,14 m, S - drum acces - 17,28 m, PriMaria Bucsani - 114,91 m, V - PriMaria Bucsani - 32,56 m, Grădinita Bucsani - 12,68 m; - constructii: C1 - corp clădire scoală, nivel de înăltime P, construită în anul 1961, suprafete: Sc - 557 mp, Sd - 557 mp; C2 - grup sanitar, nivel înăltime P, suprafete: Sc - 29 mp, Sd - 29 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “589.211 lei valoare local, 309.140 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 272, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Bucsani, tarlaua 15, parcela 65/1, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 2.392 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - Lăzărescu Ion - 63,34 m, E - DJ 720 A- 37,22 m, S - Rada Gheorghe, Visan Vasile - 4,38 m, Visan Ion, Serpoiu Aurelia, Simion Gheorghe - 3,38 m; - constructii: C1 - corp clădire scoală, nivel înăltime P, construită în anul 1938, suprafete: Sc - 238 mp, Sd - 238 mp; C2 - clădire magazie, Sc - 94 mp, Sd - 94 mp; C3 - grup sanitar, Sc - 24 mp, Sd - 24 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “173.082 lei valoare local scoală, 80.650 lei valoare clădire magazie, 147.000 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 273, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Hăbeni, tarlaua 3, parcela 57, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 1.340 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - Lită Ion - 14,06 m, Radu Grigore - 6,01, E - Radu Grigore - 63,35 m, S - DJ 711 A - 27,34 m, V - Lită Ion - 58,75 m; - constructii: C1 - corp clădire scoală, nivel de înăltime P+1, construită în anul 1977, suprafete: SC - 424 mp, Sd - 713 mp; C2 - chiosc, nivel înăltime P, suprafete: Se-15 mp, Sd -15 mp; C3 - grup sanitar, nivel înăltime P, suprafete: Se- 21 mp, Sd - 21 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “730.402 lei valoare local, 71.240 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 274, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Racovita, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 2.651 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - Grădinita Racovita - 31,04 m, Mocanu Gheorghe - 19,95 m, Mocanu Stefan - 30,64 m, Barbu Ion - 19,77 m, E - Barbu Ion - 17,84 m, Constantinescu Gheorghita - 5,47 m, S - Constantinescu Gheorghita - 34,96 m, Stoica Elena -51,20 m, V -DJ 711 B - 35,41 m; - constructii: C1 - corp clădire scoală, nivel înăltime P, construită în anul 1912, suprafete: Sc - 396 mp, Sd - 396 mp; C2 - WC, nivel înăltime P, suprafete: Sc - 5 mp, Sd - 5 mp; C3 - WC, nivel înăltime P, suprafete - Se- 25 mp, Sd - 25 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “280.059 lei valoare local, 135.640 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 275, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Rătoaia, tarlaua 1, parcela 99, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 9.836 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - DE 1037/56-114,89 m, E - Dinu Gheorghe - 88,32 m, S - DCL 990/9-89,49 m, V - Pârâul Pâscov (HC 111) - 101,80 m; - constructii: C1 - corp clădire scoală, nivel de înăltime P, construită în anul 1977, suprafete: Sc - 287 m, Sd - 287 m; C2 - magazie, nivel înăltime - P, suprafete: Se- 5 mp, Sd - 5 mp; C3 - grup sanitar, nivel înăltime P, suprafete: Sc - 4 mp, Sd - 4 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1935”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “96.423 lei valoare local, 480.500 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 276, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Bucsani, tarlaua 7, parcela 1618, compus din teren si constructii, astfel: - teren SI în suprafată de 1.750 mp, nr. cadastral 2050, nr. carte funciară 1427, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - teren clădire AfterSchool, E - nr. cadastral 1219, nr. cadastral 1221, Scoala nr. 2 Bucsani, S - PriMaria Bucsani, V - Ene Gheorghe; - constructii: C1 - corp clădire grădinită, nivel înăltime P, construită în anul 1980, suprafete: Sc - 391 mp, Sd - 391 mp; C2 - grup sanitar, nivel înăltime - P, suprafete: Sc - 5 mp, Sd - 5 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “219.048 lei valoare local, 105.000 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 278, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Hăbeni, tarlaua 7, parcela 17, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 1.552 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - DJ 711 B - 26,33 m, E - Barbu Ion - 97,81 m, S - Savu Elena - 6,49 m, V - Pastalac Ion - 30, 52 m, Savu Elena - 13,23 m, V - Pieptea Stan - 54,00 m; - constructii: C1 - corp clădire grădinită, nivel înăltime P, construită în anul 1972, suprafete: Sc - 210 mp, Sd - 210 mp; C2 - grup sanitar, nivel înăltime P, suprafete: Sc - 16 mp, Sd- 16 mp; C3 - magazie, nivel înăltime P, suprafete: Sc - 50 mp, Sd - 50 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “338.615 lei valoare local, 66.940 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 279, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Racovita, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 684 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - DCL 771 -27,89 m, E - Mocanu Gheorghe - 21,64 m, S - Scoala generală - 31,04 m, V -DJ 711 B - 25,06 m; - constructii: C1 -corp clădire grădinită, nivel înăltime P, construită în anul 2008, suprafete: Sc - 178 mp, Sd - 178 mp; C2 - corp clădire anexă, nivel înăltime P, suprafete: Sc - 72 mp, Sd - 72 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “223.272 lei valoare clădire C1,111.111 lei valoare clădire C2, 28.650 lei valoare teren”;

- la pozitia nr. 293, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Bucsani, compus din teren si constructii, astfel: - teren SI în suprafată de 18.784 mp, intravilan, tarlaua 11, parcela 771, categorie de folosintă «curti constructii». Vecini: N - Brânzea Cătălina, Nută Stelian, Despa Erusalim, Stroescu Maria, E - DJ 720 A, rest proprietate, Scoala Dora Dalles, S -DJ 711 B, V -DCL 1/1; -teren S2 în suprafată de 600 mp, intravilan tarlaua 11, parcela 771/1 categorie de folosintă «curti constructii». Vecini: N - rest proprietate, E - DJ 720 A, S, V - rest proprietate; - constructii: C1 - 1.011 mp, clădire Centrul de asistentă medico-socială, nivel înăltime S+P+1; C2 - 27 mp - anexă; C3 - 271 mp - magazie, spălătorie si bucătărie; C4 - 37 mp - magazie carburanti; C5 - 60 mp - morgă; C6 - 24 mp - clădire proprietate particulară Costache (magazin); C7 - 6 mp - cabină pază; C8 - 129 mp - clădire anexă - farmacie; C9 - 22 mp - magazie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Construit în anul 1935, modernizat si extins în anul 2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Teren: SI - 1.521.504 lei, S2 - 48.600 lei; C1 - 2.667.018 lei, C2 - 11.092 lei, C3 - 114.366 lei, C4 - 1.762 lei, C5 - 139.293 lei, C7 - 5.087 lei, C8 - 137.266 lei, C9 - 2.452 lei.”;

- la pozitia nr. 295, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în intravilanul satului Rătoaia, tarlaua 6, parcela 55, compus din teren si constructii, astfel: - teren în suprafată de 379 mp, categoria de folosintă «curti constructii». Vecini: N - DCL 990/9 - 12,59 m, E - Grigore Aurel - 13,90 m, S - Bobe Dumitru - 14,44 m, Bobe Dumitru - 12,88 m, V - DCL 101 - 17,01 m; - constructii: C1 - clădire, nivel înăltime P, construită în anul 1971, suprafete: Se- 101 mp, Sd - 101 mp. Pe teren se află si clădirea C2 în suprafată de 143 mp, proprietar Amuzan Gheorghe”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.688 lei, valoare clădire C1, 13.156 lei valoare teren”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 299 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 300-304, conform anexei nr. 12.

14. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Butimanu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 151 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 152-156, conform anexei nr. 13.

15. La anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gândesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 153;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 158, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Fundatie beton, zidărie cărămidă, învelitoare tablă. Suprafată - 240,95 mp”;

- la pozitia nr. 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 248 mp. Vecini: N, E - Teodorescu Ligia, S - teren Grădinita Dragodănesti, V - Drum comunal Torpile”;

- la pozitia nr. 187, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Statie de epurare”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 188 se introduc 14 noi pozitii, pozitiile nr. 189-202, conform anexei nr. 14.

16. La anexa nr. 20 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciocănesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 170 se introduc 14 noi pozitii, pozitiile nr. 171-184, conform anexei nr. 15.

17. La anexa nr. 21 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cobia”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 178, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Izlaz sătesc Gherghitesti. Suprafată - 58,6982 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “586.982 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 183 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 184, conform anexei nr. 16.

18. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cojasca”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 28, 32 si 35;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Cojasca. Începe din DJ 711, lungime - 540 m, lătime - 5 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “132.980 lei”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Cojasca. Începe din DJ 711, lungime - 1.100 m, lătime - 14,89 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “82.284 lei”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din fundatie ciment, zid - cărămidă, planseu rabit, învelit cu tablă. Suprafată - 288 mp”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situat în centrul civic al satului Cojasca, T 25 P 1346 PS 1347. Suprafată - 5.050 mp. Vecini: N - proprietăti private si Centrul pentru asistentă de tip After School, E, V - proprietăti private, S - DJ 711”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “268.619 lei”;

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren situat în T3 P97/1/1. Suprafată - 6.925 mp. Vecini: N, E - Râul Ialomita, S - Stoica Grigore, DS 1504, Nica Ion, V - TAP”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “956.641 lei”;

- la pozitia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Fântânele. Începe din Strada Principală, lungime - 330 m, lătime - 8 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “132.625 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 76 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 77-84, conform anexei nr. 17.

19. La anexa nr. 23 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Comisani”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Comisani. Dina Gheorghe - Oprea Cornel. Lungime - 1.797,74 ni, lătime -6 m”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Comisani. Sfetcu Ion - Badea Victor. Lungime - 904.46 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Cotina”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Comisani. Stănescu Ion - Băcan Marin. Lungime - 470,69 m, lătime 5 m”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Comisani. Dispensar uman - Badea V Ion. Lungime - 600,29 m, lătime -6 m”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Lazuri. Duta Gheorghe - Asociatia «10 Noiembrie». Lungime - 1.714 m, lătime - 6 m”;

- la pozitia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 1.495 mp. Vecini: N - drum comunal, E - Gafu Lucretia, S - PriMaria, V - DC”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “78.068 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 95 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 96, conform anexei nr. 18.

20. La anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Contesti”, după pozitia nr. 155 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile nr. 156-162, conform anexei nr. 19.

21. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbii Mari”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 202, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Ungureni. Suprafată - 1.419,74 mp. Vecini: N - Badea Dumitru, S - Dobre Gheorghita, E - Voicu Aurel, V - DS 143”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.680 lei”;

- la pozitia nr. 233, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată totală - 394,15 ha”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 234 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 235-245, conform anexei nr. 20.

22. La anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cornătelu”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 246, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 571 mp. Vecini: prop. Neacsu Constantin, E - teren aferent Grădinita Bolovani, S, V - DC 53”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.627 lei”;

- la pozitia nr. 249, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire zid cărămidă, învelis tablă. Suprafată desfăsurată - 391,01 mp. Sediu Biblioteca comunală - 25 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “229.922 lei”;

- la pozitia nr. 290, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 1.450 mp. Vecini: N - Neacsu Constanta, Tatu Ecaterina, E - DC 53, S - DC 53 A, V - teren aferent Grădinita Bolovani”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.670 lei”;


b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 340 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 341, conform anexei nr. 21.

23. La anexa nr. 27 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cornesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 1.492 ml si lătime - 6 ml”;

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 707 ml”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 508”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 1.623 ml”.

24. La anexa nr. 28 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costestii din Vale”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 1,2 si 3;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Costestii din Vale. Suprafată - 12.137 mp. Vecini: N - DJ 401 A si Grădinita Costestii din Vale, E - lorga Niculina si Cristea Vasile, S - lot scolar în suprafată de 10.056 mp, V - Postul de Politie Costestii din Vale si Grădinita Costestii din Vale”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Costestii din Vale. Suprafată - 1.202 mp. Vecini: N - DJ 401 A, E, S - teren aferent Scoala cu clasele I-VIII Costestii din Vale; V - Postul de Politie Costestii din Vale”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 48 se introduc 20 de noi pozitii, pozitiile nr. 49-68, conform anexei nr. 22.

25. La anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Crângurile”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 227, 228, 229 si 230;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. 515 Milităresti - 362,86 ml”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. 274 Teren de fotbal - 544,49 ml”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. 197 lângă Ursu - 262,08 ml”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. 123 Lucica frizeru - 198,36 ml”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”;

- la pozitia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. 47 Dămăroaia - 549,07 ml”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”;

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. 491 Rizescu - 686,14 ml”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins. “D.S. 401 Biserica - 569,31 ml”, iar la coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”;

- la pozitia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. 628 Dinca - 180,15 ml”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. 246 Doaca - 136,55 ml”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. 256 Tigănie - 679,65 ml”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”;

- la pozitia nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DE 657/7 Zorzon - 489,30 ml”;

- la pozitia nr. 136, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DE 657/3 Braicu - 676,19 ml”;

- pozitia nr. 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DE 660/7 Antena Scoală - 480 ml”;

- la pozitia nr. 179, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din cărămidă, acoperit cu tablă. Situat în satul Bădulesti în suprafată de 561 mp”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 233 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 234-239, conform anexei nr. 23.

26. La anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dărmănesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DE 136 - începe de la DE 152 (în punctul fost sediu IAS) si se termină la drum Schela Petrolieră la limita judetului Prahova. Lungime - 1.066 m;

DE 97 - începe de la DE 152 si se termină la intersectia DE 161, DE 163, DE 156. Lungime - 626 m;

DE 152 - începe de la iesirea din comuna Dărmănesti si se termină la granita cu teren extravilan Filipestii de Târg, sat Brătăsanca, judetul Prahova. Lungime - 2.860 m;

DE 161 - Începe de la DJ 720 D si se termină la intersectia DE 97, DE 163, DE 156. Lungime- 1.627 m;

DE 163 - Începe de la intersectia DE 97, DE 161, DE 156 se intersectează cu DS 6 la Ileana si continuă spre E până la granita cu teren extravilan comuna Filipestii de Târg, sat Brătăsanca, judet Prahova. Lungime - 2.790 m;

DE156 - Începede la intersectia DE 97, DE 161 si DE 163. Lungime - 70 m;

DE 219 - începe de la iesirea din comuna Dărmănesti si se termină la granita cu teren extravilan Filipestii de Târg, sat Brătăsanca, judet Prahova. Lungime - 1.561 m”;

- la pozitia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie cu 4 încăperi, hol si balcon. Suprafată - 221 mp”;

- la pozitia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată - 941 mp. Vecini: N - Anghelescu Grigorita, S - E - drum comunal, V - Mihalache Constantin”.

27. La anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobra”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 52, 94, 95, 107 si 112;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: “542.531,51 lei”;

- la pozitia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: “72.860,63 lei”;

- la pozitia nr. 13, coloana 5 va avea următorul cuprins: “212.977,25 lei”;

- la pozitia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: “467.055,36 lei”;

- la pozitia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: “89.674,63 lei”;

- la pozitia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: “145.721,27 lei”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 387”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drumul mocanilor. Delimitează tarlaua 46 de intravilan sat Dobra. Drum de pământ. Lungime - 1,09 km, lătime - 4- 6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “254,4 lei”;


- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 393”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 46 de tarlaua 47. Drum de pământ. Lungime - 2,03 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “487,2 lei”;

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 401”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 47 de tarlaua 48. Drum de pământ. Lungime-1,923 km, lătime -4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “456 lei”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 417”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 48 de tarlaua 49. Drum de pământ. Lungime - 1,9 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “456 lei”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 420”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 49 de tarlaua 50. Drum de pământ. Lungime - 1,9 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “456 lei”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 421-1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 50 de tarlaua 51. Drum de pământ. Lungime - 1,8 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “432 lei”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 423-1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 51 de tarlaua 52. Drum de pământ. Lungime - 1,7 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “408 lei”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 425-1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 52 de tarlaua 53. Drum de pământ. Lungime - 1,8 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “432 lei”;

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 427-1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 54 de tarlaua 55. Drum de pământ. Lungime - 1,3 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “312 lei”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 465”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlalele 59/1, 59 si 58 de teritoriul comunei Cornătelu. Drum de pământ. Lungime - 2,1 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “504 lei”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 462”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 59/1 de tarlaua 59. Drum de pământ. Lungime - 1,4 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “336 lei”;

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 439”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlalele 56 si 55 de tarlaua 57. Drum de pământ. Lungime - 1,8 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “432 lei”;

- la pozitia nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 450”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 57 de teritoriul comunei Cornătelu. Drum de pământ. Lungime - 1,1 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “264 lei”;

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 448”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlalele 57/448, 57/448/3 si 57/448/4 de tarlalele 448/2 si 448/7. Drum de pământ. Lungime - 0,9 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “696 lei”;

- la pozitia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 452”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 57/448/4 de teritoriul comunei Finta. Drum de pământ. Lungime - 2,2 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “528 lei”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 292”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 6/31 (actionari) de teritoriul comunei Cornătelu. Drum de pământ. Lungime - 0,3 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “71 lei”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 297”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 32/299 de tarlaua 32/293. Drum de pământ. Lungime - 0,5 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “120 lei”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 270”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 31 de tarlaua 32/293, 276. Drumul Dobra - Gheboaia. Drum de pământ. Lungime - 0,9 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “216 lei”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 263”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 31/263 de tarlaua 31/264. Drum de pământ. Lungime - 0,5 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “120 lei”;

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 260”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 30 de tarlaua 31. Drum de pământ. Lungime - 0,7 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “168 lei”;

- la pozitia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 268”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 31/265 de teritoriul comunei Finta. Drum de pământ. Lungime - 0,5 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “120 lei”;

- la pozitia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 248”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 29 de tarlaua 30. Drum de pământ. Lungime - 0,5 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “120 lei”;

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 321”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 33 de tarlaua 34. Drum de pământ. Lungime - 0,7 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “168 lei”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează hotarul dintre comuna Dobra si comuna Finta. Drum pietruit. Lungime - 2,4 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “576 lei”;

- la pozitia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează hotarul dintre comuna Dobra si comuna Cornătelu. Drum de pământ. Lungime - 4,9 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.176 lei”;

- la pozitia nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: “336.279,86 lei”;

- la pozitia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: “212.603,60 lei”;

- la pozitia nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: “113.587,86 lei”;

- la pozitia nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: “163.656,20 lei”;

- la pozitia nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: “82.201,81 lei”;

- la pozitia nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: “119.939,82 lei”;


- la pozitia nr. 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: “178.601,97 lei”;

- la pozitia nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: “141.984,82 lei”;

- la pozitia nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: “128.907,28 lei”;

- la pozitia nr. 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: “127.786,35 lei”;

- la pozitia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 133”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 3 de tarlaua 6. Drum pietruit. Lungime - 1,4 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “336 lei”;

- la pozitia nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 7”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 3/6 de tarlaua 3/8. Drum de pământ. Lungime - 0,5 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “120 lei”;

- la pozitia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 133/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 3 de teren forestier Ocolul Silvic Bucsani. Drum de pământ. Lungime - 0,9 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “216 lei”;

- la pozitia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 38”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 6 de tarlaua 8. Drum de pământ. Lungime - 1,4 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “336 lei”;

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 66”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 12 de tarlaua 8. Drum de pământ. Lungime - 0,8 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “192 lei”;

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 24”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 8 de tarlaua 7. Drum de pământ. Lungime - 0,5 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “120 lei”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 51”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Desparte tarlaua 10. Drum de pământ. Lungime - 0,4 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “96 lei”;

- la pozitia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 188”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 20 de tarlaua 21. Drum de pământ. Lungime - 0,9 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “216 lei”;

- la pozitia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 172”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 18 de tarlaua 19. Drum de pământ. Lungime - 0,95 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “228 lei”;

- la pozitia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 171”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 18/162 de tarlaua 18/163. Drum de pământ. Lungime - 0,4 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “96 lei”;

- la pozitia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 170”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 18/168 de tarlaua 18/163. Drum de pământ. Lungime - 0,2 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “48 lei”;

- la pozitia nr. 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 173”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drumul de la Sonda Chinezu. Drum de pământ. Lungime - 0,3 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “72 lei”;

- la pozitia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 174/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Desparte tarlaua 19. Drum de pământ. Lungime - 0,6 km, lătime - 1-2 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “144 lei”;

- la pozitia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 226”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Desparte izlazul comunal de râul Ialomita în punctul Ochiul lui Trică. Drum de pământ. Lungime - 0,6 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “144 lei”;

- la pozitia nr. 90, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 221”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Desparte tarlaua 24 de râul Ialomita. Drum de pământ. Lungime - 0,3 km, lătime - 4-6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “72 lei”;

- la pozitia nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 153”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 17/149 de tarlaua 17/161. Drum de pământ. Lungime - 0,3 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “72 lei”;

- la pozitia nr. 92, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 58”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 8 de tarlaua 17. Drum de pământ. Lungime - 0,75 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “180 lei”;

- la pozitia nr. 93, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 74”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 12 de tarlaua 16. Drum de pământ. Lungime - 0,626 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “144 lei”;

- la pozitia nr. 96, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 357”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 36 de izlazul comunal Mărcesti. Drum de pământ. Lungime - 0,4 km, lătime - 2-4 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “96 lei”;

- la pozitia nr. 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 352”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 36 de tarlaua 35. Drum de pământ. Lungime - 0,5 km, lătime - 4-6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1991”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “120 lei”;

- la pozitia nr. 98, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 381/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlalele 38 si 45 de tarlalele 46 si 53. Drum de pământ. Lungime - 3,143 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “76,8 lei”;

- la pozitia nr. 99, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 369/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 39 de tarlalele 41, 42, 43 si 44. Drum de pământ. Lungime - 1,4 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “336 lei”;

- la pozitia nr. 100, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 367/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 38 de tarlaua 40. Drum de pământ. Lungime - 1,6 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “384 lei”;

- la pozitia nr. 101, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 371/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 40 de tarlaua 41. Drum de pământ. Lungime - 1,7 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “408 lei”;


- la pozitia nr. 102, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 373/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 41 de tarlaua 42. Drum de pământ. Lungime - 1,75 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “420 lei”;

- la pozitia nr. 103, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 375/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 42 de tarlaua 43. Drum de pământ. Lungime - 1,5 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “360 lei”;

- la pozitia nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 377/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 43 de tarlaua 44. Drum de pământ. Lungime - 1,5 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “360 lei”;

- la pozitia nr. 105, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 379/1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 44 si tarlaua 45. Drum de pământ. Lungime - 1,00 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “240 lei”;

- la pozitia nr. 108, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 469”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Desparte tarlaua 60. Drum de pământ. Lungime - 0,9 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “216 lei”;

- la pozitia nr. 109, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 475”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 60 de tarlaua 61. Drum de pământ. Lungime - 1,7 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “408 lei”;

- la pozitia nr. 110, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare 478”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Delimitează tarlaua 61 de tarlaua 62. Drum de pământ. Lungime - 1,6 km, lătime - 4-6 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “384 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 182 se introduc 37 de noi pozitii, pozitiile nr. 183-219, conform anexei nr. 24.

28. La anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Doicesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 12, 97, 98, 99, 100, 108, 110, 111 si 112;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată si pietruită cu lungimea - 1.350 m (asfalt - 1.120 m, pietruit - 230 m) si suprafată - 11.998 mp. Vecini: N - Strada sergent major Alexandrescu Gheorghe, strada Bărbătesti, proprietăti particulare, E - Strada Florilor, strada lancu Jianu, strada Mateias, Strada Zorilor, S, V - proprietăti particulare”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă pietruită cu lungimea - 382 m si suprafata - 5.335 mp. Vecini: N, S - proprietăti particulare, E - drum exploatare, V - Aleea Sinaia - DN 71”;

- la pozitia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drumuri vicinale în lungime totală de 5 km ce se află pe tarlalele: Valea Bradului, Drumul Părului, Tarina, Izlaz, între proprietăti. Drum exploatare în lungime totală de 1.064 m între hotar teritoriu comuna Aninoasa (str. Popa Marin) si Str. Gării”;

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren de fotbal cu suprafata de 6.995 mp. Vecini: N - drum de acces, E - Strada Gării, S - Clădire impozite si taxe (anexă primărie), teren Scoala nr. 1, Rusu Mircea, V - teren primărie, Nicolae Ion, Clopotaru Petre, mostenitor Aldea Stefan”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.920 lei”;

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din zidărie, pe un nivel (P), în suprafată de 180 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “130.125 lei”;

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Magazie din cărămidă, pe un nivel (P), în suprafată de 22 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.102”;

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Anexă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Grup sanitar din cărămidă în suprafată de 10 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.840 lei”;

- la pozitia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren aferent în suprafată de 729 mp. Vecini: N - drum acces, E - Strada Constantin Brâncoveanu (DC 141), S - mostenitor Mihai Ion, V - Mihai Marian”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “740 lei”;

- la pozitia nr. 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Centru de zi pentru copii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren aferent în suprafată de 1.815 mp. Vecini: N, E, S, V - teren administrare primărie”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.661 lei”;

- la pozitia nr. 107, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Bloc 13, scara A4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din cărămidă (P+2). Suprafată construită - 280 mp, suprafată desfăsurată - 1.120 mp. 9 apartamente si teren aferent în suprafată de 348 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “447.508 lei”;

- la pozitia nr. 118, coloana 3 are următorul cuprins: “Izlaz comunal în suprafată de 74,2516 ha, în următoarele puncte: Dig cenusa, Văleni, Crivina, Dolani, Baraj Dolani, Paraschiva, Vlăstar, Vasalache.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “164.000.000 lei”;

- la pozitia nr. 119, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată, betonată si pietruită cu lungimea - 4.525 m (asfalt - 4.200 m, betonat - 77 m si pietruit - 248 m) si suprafată - 96.433 mp. Vecini: N - Alea Sinaia comuna Brănesti (DN 71), E - proprietăti particulare, Strada Poienitei, Strada Dealului, strada Valea Bradului, S - Aleea Sinaia comuna Aninoasa (DN 71), V - proprietăti particulare, societăti comerciale, strada Bărbătesti, Strada Coloniei, strada Constantin Brâncoveanu”;

- la pozitia 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată cu lungimea - 351 m si suprafata - 5.783 mp. Vecini: N - proprietăti particulare, E - Strada Constantin Brâncoveanu, S - Strada Linistei, proprietăti particulare, V - spre râul Ialomita”;

- la pozitia nr. 121, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată, betonată si pietruită cu lungimea -4.651 m (asfalt - 1.787 m, betonat - 2.447 m si pietruit - 417 m) si suprafata - 58.752 mp. Vecini: N - Aleea Sinaia - DN 71, E- Drum acces, drum exploatare, Strada Armoniei, Strada Linistei, strada Biserica Nouă, strada Bărbătesti, strada lancu Jianu, proprietăti particulare, S - Strada Gării, V - strada Mateias, strada lancu Jianu, Strada Linistei, Calea Sotânga, proprietăti particulare”;

- la pozitia nr. 122, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă pietruită cu lungimea - 231 m si suprafata- 1.516 mp. Vecini: N - drum exploatare, proprietăti particulare, E, S - proprietăti particulare, V - Aleea Sinaia - DN 71”;

- la pozitia nr. 123, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă betonată cu lungimea - 173 m si suprafata - 1.380 mp. Vecini: N, E, S - proprietăti particulare, V - Aleea Sinaia -DN 71”;


- la pozitia nr. 124, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Bărbătesti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată si pietruită cu lungimea - 1.093 m (asfalt - 804 m si pietruit - 289 m) si suprafata - 12.356 mp. Vecini: N - strada Constantin Brâncoveanu, Strada Liliacului, proprietăti particulare, E - Aleea Sinaia - DN 71, S - Strada lancu Jianu, strada Constantin Brâncoveanu, proprietăti particulare, V - Strada lalomitei, proprietăti particulare”;

- la pozitia nr. 125, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată si betonată cu lungimea - 1.322 m (asfalt - 1.292 m, betonat - 30 m) si suprafata - 14.299 mp. Vecini: N - Strada lancu Jianu, proprietăti particulare, E - cale ferată, proprietăti particulare, S - proprietăti particulare, V - potecă spre Strada Zorilor, strada Constantin Brâncoveanu, strada lancu Jianu”;

- la pozitia nr. 126, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă betonată si pietruită cu lungimea - 2.073 m (betonat - 1.282 m si pietruit - 791 m) si suprafata - 20.911 mp. Vecini: N - Strada Armoniei, Termoelectrica Doicesti, proprietăti particulare, E - căi ferate, Strada Liliacului, S - drum de exploatare spre Strada Liliacului, proprietăti particulare, V - Strada Liliacului, drum de exploatare spre Strada Linistei, proprietăti particulare”;

- la pozitia nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată cu lungimea L - 576 m si suprafata - 4.716 mp. Vecini: N - strada Mateias, proprietăti particulare, E - poteca spre Strada Gării, S - Strada lalomitei, proprietăti particulare, V - strada Mateias”;

- la pozitia nr. 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată, betonată si pietruită cu lungimea - 803 m (asfalt - 180 m, betonat - 306 m si pietruit - 317 m) si suprafata - 7.028 mp. Vecini: Strada Coloniei, proprietăti private, E - strada Bărbătesti, S - Strada Bărbătesti, proprietăti particulare, V - Strada Linistei, proprietăti particulare”;

- la pozitia nr. 129, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă betonată cu lungimea - 461 m si suprafata - 5.228 mp. Vecini: N - drum exploatare, proprietăti particulare, E - Termoelectrica Doicesti, S - Strada Coloniei, spre Strada Linistei, proprietăti particulare, V - strada Constantin Brâncoveanu”;

- la pozitia nr. 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată cu lungimea - 1.164 msi suprafata - 12.721 mp. Vecini: N - strada Constantin Brâncoveanu, proprietăti particulare, E - proprietăti particulare, S - Strada Zorilor, proprietăti particulare, V - Strada lalomitei, proprietăti particulare”;

- la pozitia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată cu lungimea - 774 msi suprafata - 7.719 mp. Vecini: N - Strada Bărbătesti, proprietăti particulare, E - Strada Gării, strada Constantin Brâncoveanu, S - Strada lalomitei, proprietăti particulare, V - strada Constantin Brâncoveanu, proprietăti particulare”;

- la pozitia nr. 132, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată cu lungimea - 224 m si suprafata - 2.322 mp. Vecini: N - proprietăti particulare, E - strada Constantin Brâncoveanu, S - proprietăti particulare, V - Strada lalomitei”;

- la pozitia nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă pietruită cu lungimea - 1.097 m si suprafata - 6.666 mp. Vecini: N - Calea Sotânga, strada Constantin Brâncoveanu, spre Strada Armoniei, spre Strada Coloniei, proprietăti particulare, E - drum exploatare, spre Strada Coloniei, strada Biserica Nouă, proprietăti particulare, S - strada Biserica Nouă, drum acces, proprietăti particulare, V - strada Constantin Brâncoveanu, drum exploatare, proprietăti particulare”;

- la pozitia nr. 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată cu lungimea - 242 m si suprafata - 2.673 mp. Vecini: N - strada Constantin Brâncoveanu, E - proprietăti particulare, S - Strada lalomitei, V - proprietăti particulare”;

- la pozitia nr. 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Stradă asfaltată cu lungimea - 201 m si suprafata - 1.397 mp. Vecini: N - Strada Linistei, E - proprietăti particulare, S - Strada Constantin Brâncoveanu, V - proprietăti particulare”;

- la pozitia nr. 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan situat în punct Gară (DN 71 - Aleea Sinaia) fiind învecinat cu proprietatea Ene Mircea, drum acces, cale ferată, DN 71 - Aleea Sinaia. Suprafată - 1.500 mp”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 150 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 151-161, conform anexei nr. 25.

29. La anexa nr. 34 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dragodana”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 52;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren - 5.180 mp, vecini: N - DC 58, S - Stan Alexandru, E - Ocolul silvic, V - DS 125”.

30. La anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dragomiresti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 2, 3, 4, 5, 9, 16, 18, 29, 31, 38, 43, 53, 55, 63, 112, 124,l25, 128 si 129;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Bisericii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 4.630 m. Intră din DJ 702 D, km 1,5 si se termină la Gospodăria de apă Dragomiresti Nord, DN 72 A.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “231.500 lei”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Coloniei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 837 m. Intrare din Strada Bisericii km 0,06 si se termină în DJ 702 D km 1,80.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “41.850 lei”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Silozului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 165 m. Intrare din DJ 702 D km 0,98 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.250 lei”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Salcâmilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 270 m. Intrare din DJ 702 D km 0,86 si se termină în DC 116 km 0,060.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.500 lei”;

- la pozitia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Pădurii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 182 m. Intrare din DJ 702 D km 0,230 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.100 lei”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Ciocănesti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 2.100 m. Intrare din DJ 702 D km 1,42 si se termină la DJ 702 D km 1,600.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “105.000 lei”;

- la pozitia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Eternitătii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 50 m. Intrare din DJ 702 D km 1 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada îngustă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L-100 m. Intrare din DJ 702 B km 34,600 si se termină la izlaz comunal.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Monumentului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 1.700 m. Intrarea din DJ 702 B la km 34,850 si se termină la Ocolul silvic si DJ 702 B km 36,200.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “85.000 lei”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Islazului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 200 m. Intrare din DJ 702 B km 30 si se termină la izlaz.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.000 lei”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Mestesugarilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 120 m. Intrare din DJ 702 B km 30,1 si se termină la Stroe Elena.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.000 lei”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Plopilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 90 m. Intrare din DJ 702 B km 30,300 si se termină la terenuri arabile.”.coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.500 lei”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Stupilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 250 m. Intrare din DJ 702 B km 30,40 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.500 lei”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Socului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 70 m. Intrare din DJ 702 B km 30,540 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.500 lei”;

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Berzei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 200 m. Intrare din DJ 702 B km 30,620 si se termină la Busuioc Florin si Neacsu Ana.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.000 lei”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Florilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 290 m. Intrare din DJ 702 B km 30,650 si se termină în DJ 702 B km 31,00.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Bucuriei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 600 m. Intrare din DJ 702 B km 34,750 si se termină la DJ 702 B km 35,00.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “30.000 lei”;

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada învătătorilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 494 m. Intrare din DJ 702 B km 35 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “24.700 lei”;

- la pozitia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Lungă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 290 m. Intrare din DJ 702 B km 29,800 si se termină în satul DecindenL”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Sălciilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 50 m. Intrare din DJ 702 B km 29,900 si se termină la teren viran.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Hornului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 100 m. Intrare din DJ 702 B km 29,900 si se termină la teren intravilan.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Pinului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 100 m. Intrare din DJ 702 B km 30,950 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Huniei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 320 m. Intrare din DJ 702 B km 31,120 si se termină în punctul Hunie.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.000 lei”;

- la pozitia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Agricultorilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 678 m. Intrare din DJ 702 B km 31,420 si se termină în Strada Huniei si DJ 702 B km 31,480.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “33.900 lei”;

- la pozitia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Tapinarilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 150 m. Intrare din DJ 702 B km 31,05 si se termină la Gireadă Georgeta.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.500 lei”;

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Frătiei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 315 m. Intrare din DJ 702 B km 31,320 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.750 lei”;

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Nucilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 70 m. Intrare din DJ 702 B km 31,500 si se termină la zăvoi.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.500 lei”;

- la pozitia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Poenari”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 415 m. Intrare din DJ 702 B km 31,560 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.750 lei”;

- la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Viilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 184 mp. Intrare din DJ 702 B km 31,680 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.200 lei”;

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Vesniciei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 250 m. Intrare din DJ 702 B km 32,200 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.500 lei”;

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Transformatorului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 70 m. Intrare din Strada Vesniciei km 0,7 si se termină în DJ 702 B km 32,200”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.500 lei”;

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Morarilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 186 m. Intrare din strada Fântânilor km 0,020 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.300 lei”;


- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Fântânilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L- 1.100 m. Intrare din DJ 702 B km 32,200 si se termină la DJ 702 B km 32,720.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “55.000 lei”;

- la pozitia 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Puntii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 505 m. Intrare din DJ 702 B km 22,580 si se termină la zăvoi si terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.250 lei”;

- la pozitia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Ferigii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 220 m. Intrare din DJ 702 B km 22,08 si se termină la zăvoi.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.000 lei”;

- la pozitia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Covrigarilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 290 m. Intrare din DJ 702 B km 33,088 si se termină la DJ 702 B km 33,228.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Dudului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 147 m. Intrare din DJ 702 B km 28 si se termină la Zăvoi”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.350 lei”;

- la pozitia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Fântânii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 194 m. Intrare din DJ 702 B km 29,120 si se termină în Floresti km 0,02.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.700 lei”;

- la pozitia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Floresti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 994 m. Intrare din DJ 702 B km 28,120 si se termină la Nicoară.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “49.700 lei”;

- la pozitia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Ciresului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 488 m. Intrare din DJ 702 B km 28,180 si se termină în DJ 702 B km 28,560.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “24.400 lei”;

- la pozitia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Scolii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 1.256 m.intrare din DJ 702 B km 27,050 si km 27,140 si se termină la DJ 702 B km 28,320.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “62.800 lei”;

- la pozitia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Izvorului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 374 m. Intrare din DJ 702 B km 27,050 si se termină în Strada Lăstărisului.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.700 lei”;

- la pozitia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Teilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 171 m. Intrare din DJ 702 B km 26,96 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.550 lei”;

- la pozitia nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Trandafirilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 132 m. Intrare din DJ 702 B km 26,680 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.600 lei”;

- la pozitia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Lăstărisului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 334 m. Intrarea din DJ 702 B km 26,780 m si se termină la zăvoi.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.700 lei”;

- la pozitia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Morii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 132 m. Intrare din DJ 702 B km 26,560 si se termină la teren arabil.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.600 lei”;

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Troitei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 317 m. Intrare din DJ 702 B km 26,500 si se termină la râul Dâmbovita”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.850 lei”;

- la pozitia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Fierarilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 287 m. Intrare din DJ 702 B km 26,340 si se termină la izlaz.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.350 lei”;

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Livezii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 282 m. Intrare din DJ 702 B si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.100 lei”;

- la pozitia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Farmaciei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 334 m. Intrare din DJ 702 B km 26,110 si se termină la terenuri arabile.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.700 lei”;

- la pozitia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Dealului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 273 m. Intrare din DJ 702 B km 26,010 si se termină la izlaz”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.650 lei”;

- la pozitia nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Poienii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 290 m. Intrare din DJ 702 B km 26,00 si se termină la Alexandru Elena.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Tâmpei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 40 m. Intrare din DJ 702 B km 25,880 si se termină la izlaz.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.000 lei”;

- la pozitia nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Zăvoiului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 317 m. Intrare din DJ 702 B km 25,880 si se termină la zăvoi.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.850 lei”;

- la pozitia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Cânepistii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 70 m. Intrare din DJ 702 B km 25,650 si se termină la zăvoi.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.500 lei”;

- la pozitia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Primăverii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 170 m. Intrare din DJ 702 B km 25,330 si se termină la Bondao”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.500 lei”;

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Negustorilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 207 m. Intrare din DJ 702 B km 25,230 si se termină la Bondac Dumitru.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.350 lei”;

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Toamnei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 93 m. Intrare din DJ 702 B km 25,190 si se termină la Sârbu Nicolae.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.650 lei”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Molizilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 401 m. Intrare din DJ 702 B km 25,190 si se termină la izlazul comunal.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.050 lei”;


- la pozitia nr. 98, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Obor comunal”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren viran situat în satul Dragomiresti, suprafată - 15.635 mp, vecini: N, E - DJ 702 D, S - pod râu Dâmbovita, V - zăvoi, râul Dâmbovita”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “78.175 lei”;

- la pozitia nr. 127, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Centru after school Râncaciov”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren - 1.078 mp, vecini: S - DJ 702 B si drum comunal, E - Scoala Râncaciov, N - Baza sportivă scoala Râncaciov, V - Grigore Dumitra”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.936 lei”;

- la pozitia nr. 137, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren - 1.211 mp, vecini: N - Parohie Pârvulesti, E, S - most. Bondac Ion, V - DJ”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2000”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 157 se introduc 19 noi pozitii, pozitiile nr. 158-176, conform anexei nr. 26.

31. La anexa nr. 36 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Finta”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 168 , coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Finta Mare, parter + etaj din cărămidă, învelită cu tablă, suprafată construită - 605 mp, suprafată teren - 5.865 mp, vecini: N - drum, E - Radu Marin, Traian Ion, lonită Marin, S- Francu Mircea, Oprea Alexandru, Vintilă Alexandru, Matei Gh. Ion, Matei B. Ion, Matei C. Ion, Mina Dumitra, Tănase Gheorghe, most. def. Serban Alexandru, Serban Paraschiva, Serban Marin, Preda Gheorghe,

V - Serban Marin, Toader Constantin, Toader Ion. Cartea Funciară 585 a comunei Finta”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “301.600 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 184 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 185 si 186, conform anexei nr. 27.

32. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Foii” la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 73 se introduc 9 noi pozitii, pozitiile nr. 74-82, conform anexei nr. 28.

33. La anexa nr. 41 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hulubesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 5.342 mp, vecini: N - Militaru Florica, S - Nită Florica, E - sosea, V - most. Milea Ilie”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 83 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 84, conform anexei nr. 29.

34. La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Iedera”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 148, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satul Iedera de Jos, suprafată - 10.112,30 mp, vecini: N - Centru «After School» si drum Pompe, S - ulită, E-DJ 710 A, V - Zmeu Aurel, lonescu Mihail”;

- la pozitia nr. 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 2.910 mp. Iedera de Sus, punctul «Scoala». Vecini: N - mostenitori Gheorghe Constantin, Gheorghe Ion, S - mostenitori Rotaru Vasile, E - mostenitori Gheorghe Constantin, V - DJ 710 A”;

- la pozitia nr. 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Iedera de Sus, suprafată - 506.750 mp (50,7 ha) situat în comuna Iedera, sat Iedera de Sus. Colibasi, suprafată - 99 ha. Iedera de Jos, suprafată totală - 71,99 ha, din care:

- lot nr. 1: suprafată - 71,69 ha, parcela 7256/1, tarlaua 44. Vecini: N, E - proprietăti particulare, S - pârâul lederica, V - DJ710A, lotnr. 2, 3 si 4. Valoare - 71.690 lei;

- lot nr. 2: suprafată - 1.000 mp, parcela 7256/2, tarlaua 44. Vecini: N, E -lotnr. 1, S - lot nr. 3, V-DJ 710 A. Valoare- 100 lei;

- lot nr. 3: suprafată - 1.000 mp, parcela 7256/3, tarlaua 44. Vecini: N - lot nr. 2, S - lot nr. 4, E - lot nr. 1, V - DJ710A. Valoare -100 lei;

- lot nr. 4: suprafată - 1.000 mp, parcela 7256/4, tarlaua 44. Vecini: N - lotnr. 3, S, E -lotnr. 1, V - DJ 710 A. Valoare- 100 lei”;

- la pozitia nr. 170, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 8,19 ha. Situat în satul Iedera de Sus, punctul Ruda. Vecini: N - Apa Ruda, S, V, E - proprietăti particulare.”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 178 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 179, conform anexei nr. 30.

35. La anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei I.L. Caragiale”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 38, 39, 51,54, 55 si 56;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 413 ml, I - 4 ml (se prelungeste lungimea străzii cu 55 ml conform măsurătorii). DJ 710 A- mostenitori Nicolae Vasilica”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1960”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.608 lei”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 1.300 ml, I - 6 m (se prelungeste lungimea străzii cu 200 ml, conform măsurătorii). DJ 710 - Rampa de gunoi - Pandalache Gheorghe”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1960”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.200 lei”;

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DJ 710 A - Scoala nr. 2, Dobre Dumitru. Clădire din zid, acoperită cu tablă. Suprafată - 87 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.060,4 lei”;

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DJ 710 A - Scoala nr. 2, Paleru Steliana. Clădire din zid acoperită cu tablă. Suprafată - 161 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “285.950 lei”;

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Ghirdoveni. Construită în anul 1920 si extinsă în 1965. Suprafată - 640 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “200.054,27 lei”;

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent scolii si grădinitei nr. 2 Ghirdoveni”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 9.975 mp. Vecini: N - Dobre Maria, S - most. Serban Gheorghe, E - Dinescu Gheorghe, V - DJ 710 A”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1965”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.560 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 104 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 105, conform anexei nr. 31.

36. La anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lucieni”:

a) la sectiunea I “Bunuri Imobile” se abrogă pozitia nr. 360;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se află în satul Olteni. Lungime - 286 m, lătime - 6,30 m. Drum pietruit”;

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se află în satul Lucieni. Lungime - 379 m, lătime - 7,60 m, inclusiv trotuarele. Drum pietruit”;


- la pozitia nr. 292, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Lucieni. Suprafată - 973 mp, intravilan, curti constructii. Vecini: N - DCI 397, E - Pătulea Viorel, Pătulea Ilie, S - Cristea Ion, V - most. Stan Ion”;

- la pozitia nr. 301, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ocupă o suprafată de 11.100 mp, din care curti constructii 4.100 mp, teren destinat activitătilor sportive în suprafată de 3.500 mp si teren arabil în suprafată de 3.500 mp. Vecini: N - teren aferent After School, S - Stan Elena, V - Filip Ion, E - DV Podărus”;

- la pozitia nr. 359, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Statie de epurare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Lucieni. Suprafată - 2.657 mp. Vecini: N - lonită Eugenia (teren extravilan), E - RAAR Acumulare Văcăresti, S - DE 397, V - Voicu D. Stan (teren extravilan)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins. “5.364 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 362 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 363 si 364, conform anexei nr. 32.

37. La anexa nr. 45 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ludesti”:

a) la sectiunea “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 32;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cismele publice - 67 buc. Ludesti - 12 buc, Telesti - 12 buc, Potocelu - 7 buc, Scheiu de Jos - 24 buc, Scheiu de Sus - 12 buc”;

- la pozitia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată -461,27 ha”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 75 se introduc 18 noi pozitii, pozitiile nr. 76-93, conform anexei nr. 33.

38. La anexa nr. 46 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunguietii”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 64.

39. La anexa nr. 47 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Malu cu Flori”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 173;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 181 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 182-189, conform anexei nr. 34.

40. La anexa nr. 49 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mătăsaru”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Scoală Poroinica”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 382 mp. Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1967”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “69.482 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 89 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 90-94, conform anexei nr. 35.

41. La anexa nr. 51 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moroeni”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 68;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în satul Moroeni. Suprafată - 1.096 mp. Constructie cu parter, compusă din 10 săli de clasă, sală - bibliotecă + anexă, cancelarie, birou director, birou secretariat, hol, anexă centrală termică si 3 grupuri sanitare”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “220.302 lei”;

- la pozitia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scoala Moroeni”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situat în satul Moroeni. Suprafată - 6.407 mp. Vecini:

“N - Drum comunal (Strada Pietei), S - Canal Rusetu, E - teren proprietate Primărie (drum Moara), V - S.C. Cascada Laur - S.R.L. Moroeni”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “43.000 lei”.

42. La anexa nr. 52 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Morteni”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 613,21 m”;

- la pozitia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 758,74 m”;

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime -222,16 m”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 1.201,14 m”;

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 810,46 m”;

- la pozitia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 777,4 m”;

- la pozitia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 93,83 m”;

- la pozitia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 140 m”;

- la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 1.150 m”;

- la pozitia nr. 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 2.755 m”;

- la pozitia nr. 231, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată - 3.700 mp”;

- la pozitia nr. 239, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată - 3.700 mp”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 253 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile nr. 254-260, conform anexei nr. 36.

43. La anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Motăieni”:

- la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 118 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 119 si 120, conform anexei nr. 37.

44. La anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Niculesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Niculesti. DE 171 -De 165. Lungime - 555,9 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Niculesti. DE 164 - De 176. Lungime - 1.814,2 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Niculesti. De 164/1 - DE 124. Lungime - 916,5 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Niculesti. DE 126 - De 126/2. Lungime - 241,5 m, lătime - 5 m”;

- la pozitia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Niculesti. DJ 101 A - DE 55/1. Lungime - 3.010 m, lătime - 5 m”.

45. La anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nucet”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 62, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Suprafată totală - 1.463 mp. Vecini: N - Centru de zi pentru copii cu activităti de tip after school, S - Stroe Marian, E - Drum judetean 722, V - Radu Gheorghe”;


b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 96 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 97-99, conform anexei nr. 38.

46. La anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ocnita”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Ocnita, judetul Dâmbovita nr. 458. Suprafată desfăsurată - 318 mp. Fundatii din beton, zidărie - cărămidă BCA, planseu - beton armat, acoperis - sarpantă lemn, învelitoare - tiglă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “641.420 lei”;

- la pozitia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 6.016,64 mp. Vecini: N - Petrescu V. si Bădicioiu G., S - Oficiu PTTR, teren aferent centrului de zi pentru copii, V - Drum judetean 720 C, E - drum comunal.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.024,96 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 119 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 120-125, conform anexei nr. 39.

47. La anexa nr. 57 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Odobesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitia nr. 1 se modifică după cum urmează:

- coloana 4 va avea următorul cuprins: “2004”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “762.244,02 lei”.

48. La anexa nr. 58 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Petresti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26,27, 28, 29, 39, 50, 51, 52, 74, 91, 109, 110, 111, 117, 118 si 119;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Gherghesti. Regim - parter. Construită din cărămidă acoperită cu tablă. Vecini: N - Andrei Lucian Daniel, S - Teren Centrul de zi pentru copii (pentru activităti de tip after school), S - Nistor Victoria, E - DJ 702 F, V - Stanciu Gheorghe. Suprafată clădire - 460 mp. Suprafată teren - 4.477 mp.”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 123 se introduc 161 de noi pozitii, pozitiile nr. 124-284, conform anexei nr. 40.

49. La anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietrosita”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în centrul satului. Suprafată - 427,94 mp. Construită din piatră si cărămidă, acoperită cu tiglă. Are 6 săli, din care una este grădinita.”

- la pozitia nr. 121, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din piatră, acoperită cu tiglă. Suprafată - 26 mp”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 139 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 140 si 141, conform anexei nr. 41.

50. La anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poiana”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 865. Bordei”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Tronson I, km 0 + 000 - km 1 + 527,69. Tronson II, km 0 + 000 - km 0 + 167,61. Linia Mare - Gornovesti”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 805,52. Linia Mică (Poiana de Sus)”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 270,50. Dispensar”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 310,84. Purcăresti”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 547,24. Zache”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 175. Ologu - Costică”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 629. Persinăresti”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 500 - km 0 + 775. Tigani”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 340. Babanea - Dracila si km 0 + 500 - km 0 + 844,03. Dracila”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 217. Jenei - Vasile”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 175. Valenca Tintogu”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 135. Nuta Gâtleajă”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 225. Nae Nica”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 790,45. Linia Mică (Poiana de Jos)”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 150. După grădini (Poiana de Jos)”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 413. Boată”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 110. Ion Bădescu”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 223,07. Barlie - Vale”;

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 357,32. Giugica - Moara”;

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 615. Linia Mică Fane”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 230. Stere Ioana Stani”;

- la pozitia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0 + 000 - km 0 + 190. Sandu Leapa”;

- la pozitia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Poiana. Suprafată - 6.038 mp. Vecini: N - Grigorescu Elena, E - DJ 711 D, S, V - Centru de zi”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.000 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 78 se introduc 147 de noi pozitii, pozitiile nr. 79-225, conform anexei nr. 42.

51. La anexa nr. 61 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Potlogi”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 176;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: “teren în fata Bisericii Brâncovenesti pe DJ 711 Aîn suprafată de 220 mp; teren acces la Dispensarul uman Potlogi în suprafată de 593 mp - valoare 4.981 lei; teren pe care se află Dispensarul veterinar Potlogi în suprafată de 820 mp”;

- la pozitia nr. 178, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.792.665,94 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 204 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 205-207, conform anexei nr. 43.


52. La anexa nr. 62 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Produlesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satele Produlesti si Brosteni. Lungime - 2.452 ml, lătime - 4 m. Vecini: N - DS 52, S - DC 74/11, E- A53, V- A 61, A 79”;

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satele Produlesti si Brosteni. Lungime - 2.150 ml, lătime - 4 m. Vecini: N - DC 62,S - DC 90/3, E - 180, 195/2, V - 187, 189, 197/1”;

- la pozitia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satele Produlesti si Brosteni. Lungime - 654 ml, lătime - 4 m. Vecini: N- A 79, S- A 95/2, E - DE 74/1, V -DE 90”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satele Produlesti si Brosteni. Lungime - 1.050 ml, lătime - 4 m. Vecini: N - DE 90, S - DE 90/3, E - 195/1, V - 195/2”;

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satele Produlesti si Brosteni. Lungime - 800 ml, lătime - 4 m. Vecini: N - A51/2, S- A53, E - T Sălcioara, V - Pr. 60”;

- la pozitia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satele Produlesti si Brosteni. Lungime - 1.650 ml, lătime - 4 m. Vecini: N - A43, S - A49, E - A51/1, V - DE 8”;

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Costesti Deal. Lungime - 873 ml, lătime - 4 m. Vecini: N - teritoriu comuna Mătăsaru, S - DJ, E - T 45, V - T 45”;

- la pozitia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Costesti Deal. Lungime - 515 ml, lătime - 4 m. Vecini: N - teritoriu comuna Mătăsaru, S - DN, E - T 45, V - T Mătăsaru”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 148 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 149-151, conform anexei nr. 44.

53. La anexa nr. 63 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pucheni”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 101,102 si 103.

54. La anexa nr. 64 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Răcari”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 126 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 127, conform anexei nr. 45.

55. La anexa nr. 65 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Răzvad”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime -1.600,00 m”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 1.264 m”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 305,00 m”;

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 595,00 m”;

- la pozitia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 250,00 m”;

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime - 305 m”;

- la pozitia nr. 156, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire (fostă primărie)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în satul Răzvad de Sus, Str. Bisericii. Monument istoric cod ll-M-B-17685. Suprafată - 93,068 mp. Construită din cărămidă acoperită cu tablă. Teren aferent - 382 mp. Vecini: N - Cursaru Traian, S - Centru educativ pentru copii săraci, E - Cursaru Traian, V - DC 8 Gorgota”;

- la pozitia nr. 201, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 1.986 mp. Vecini: N - Modolea Gheorghe, Bărăgău Amalia, S - DJ 719, E - S.C. TABACCO Impex - S.R.L. si teren administrat de primărie (monument 1916-1918), V - teren domeniul public al comunei.”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile, după pozitia nr. 246 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 247-249, conform anexei nr. 46.

56. La anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Runcu”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare Program SAPARD 2005 - 2.583.358,09 lei. Modernizare Program SAPARD 2007 - 1.291.641 lei”;

- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Vasilesti”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 90 ml, lătime - 4 ml. Strada asigură accesul spre fosta casă de rugăciuni a adventistilor.”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Boscani”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 139 ml, lătime - 3 ml. Strada asigură accesul spre locuinta lui Dită Vladimir.”;

- la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din beton, BCA si lemn, acoperită cu tablă galvanizată. Suprafată - 814,23 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “192.606 lei”;

- la pozitia nr. 109, coloana 3 va avea următorul cuprins. “Suprafată - 1.562 mp. Vecini: N - drum acces si dispensar, E - DC 134, S - Popescu Ion, V - cimitir.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1945”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.180 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 153 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 154-158, conform anexei nr. 47.

57. La anexa nr. 68 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei SIobozia Moară”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 43 se introduc 9 noi pozitii, pozitiile nr. 44-52, conform anexei nr. 48.

58. La anexa nr. 69 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Selaru”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitia nr. 12 se modifică după cum urmează: - coloana 3 va avea următorul cuprins:

“DE 284 - lungime - 665 m, lătime - 6 m. Pleacă din DJ 503 din satul Fierbinti si merge până în DJ 611 (Glogoveanu- Fierbinti);

DE 208 - lungime - 770 m, lătime - 6 m. Pleacă din DJ 611 (Glogoveanu-Fierbinti) si merge până în DE 206 cu care se continuă;

DE 209 - lungime - 630 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 208 si merge până în DE 209/1 cu care se continuă;

DE 209/1 - lungime - 600 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 209 si merge până în DE 197 cu care se continuă;

DE 197 - lungime - 1.160 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 209/1 si merge până în DJ 611 (Fierbinti-Visina);

DE 38 - lungime - 525 m, lătime - 6 m. Pleacă din DJ 503 (Fierbinti-SIobozia) si merge până în DE 18 cu care se continuă până în DCL 28;

DE 18 - lungime - 205 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 38 si merge până în DCL 28;

DE 734 - lungime - 1.300 m, lătime - 6 m. Pleacă din DC 86 (Selaru) si merge până în DE 746 cu care se continuă până în DJ 503 (Selaru nou);

DE 746 - lungime - 420 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 734 si merge până în DJ 503;


DE 815 - lungime - 891 m, lătime - 8 m. Pleacă din DS, traversează pârâul Dâmbovnic si merge până în DE 828 (izlaz comună) cu care se continuă;

DE 828 - lungime - 526 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 815 si merge până în DJ 659 (Teleorman- Arges);

DE 1039 - lungime - 887 m, lătime - 6 m. Pleacă din DJ 503 si merge până în DE 1036 cu care se continuă până la pădurea Palanga;

DE 1036 - lungime - 300 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 1039 si merge până la pădurea Palanga;

DE 1079 - lungime - 2.150 m, lătime - 8 m. Pleacă din limită hotar judetul Teleorman si merge până în DE 1097 si DE 1137;

DE 1097 - lungime - 1.200 m, lătime - 8 m. Pleacă din DE 1079 si merge la teren S.A. Rom Mis Selaru;

DE 1137 - lungime - 1.600 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 1079 si merge la teren S.A. Spicul Selaru;

DE 593 - lungime - 670 m, lătime - 8 m. Pleacă din DCL 594, sat Glogoveanu, merge spre izlaz si se continuă cu DE 543 la Pădurea Homu;

DE 543 - lungime - 990 m, lătime - 7 m. Pleacă din DE 593 si merge la pădurea Homu;

DE 705 - lungime - 185 m, lătime - 6 m. Pleacă din DJ 611 Glogoveanu si merge până în DE 587 cu care se continuă;

DE 687 - lungime - 102 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 705 si merge până în DE 706 cu care se continuă;

DE 706 - lungime - 260 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 587 si merge până în DE 585 cu care se continuă;

DE 686 - lungime - 280 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 706 si merge până în DE 715 cu care se continuă;

DE 715 - lungime - 1.175 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 585 si merge până la limita judetului Teleorman;

DE 600 - lungime - 1.000 m, lătime - 6 m. Pleacă din DJ 611 si merge până în DE 603 cu care se continuă;

DE 603 - lungime - 950 m, lătime - 6 m. Pleacă din DE 603 si merge până în DCL 594 (Glogoveanu-Visina).

Lungime totală - 145,85 km, suprafată - 52,35 ha. Fac legătura între drumurile judetene, drumurile comunale, drumurile sătesti si tarlalele cultivate (terenuri agricole) de pe raza localitătii.”

59. La anexa nr. 70 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sotânga”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 45, 48, 69, 77, 83, 126 si 185;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 457,43 m, lătime - 10 m, din care carosabil 6,5 m. Îmbrăcăminte din asfalt”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “550.919,94 lei”;

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Poet Abramescu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 584 m, lătime - 7 m, din care carosabil 5,5 m. Îmbrăcăminte din asfalt”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “398.505,07 lei”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 1.040 m, lătime - 7 m, din care carosabil 5,5 m, îmbrăcăminte din asfalt si 240 m, lătime 5,5 m, îmbrăcăminte din balast”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “729.341,98 lei”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 226 m, lătime - 7 m, din care carosabil 5,5 m. Îmbrăcăminte din beton”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “209.341,53 lei”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal - DE 469/1 - de la casa Zotic la râul Ialomita, sat Teis”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 210 m, I - 7 m. Îmbrăcăminte din pământ. Tarlaua 24, parcela 469. Vecini: N - S.C. Alpan Corn Import - S.R.L., proprietăti agricole particulare, Ocolul Silvic Târgoviste, S - proprietăti agricole particulare, Ocolul Silvic Târgoviste, E - râul Ialomita, V - DJ 712”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie DE 447, sat Teis”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L- 1.261 m, I - 7 m, îmbrăcăminte din pământ. Tarlaua 22, parcela 446. Vecini: N, S - proprietăti agricole particulare, E - DJ 712, V - DE 438”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie DE 438, sat Teis”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L- 1.743 m, I - 7 m, îmbrăcăminte din pământ. Tarlaua 21, parcela 438. Vecini: N - proprietăti agricole particulare, S - teritoriul municipiului Târgoviste, E - proprietăti agricole particulare, DE 447, izlaz, V - Ocolul Silvic Târgoviste, proprietăti particulare cu vegetatie forestieră”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie DE 440, sat Teis”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L- 1.365 m, I - 7 m. Îmbrăcăminte din pământ. Tarlaua 22, parcela 439. Vecini: N, E, V - proprietăti agricole particulare, S - intersectia cu DE 447”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren aferent Bazin Sipot. Suprafată - 2.038 mp”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 31 mp. Vecini: S.C. Taioma Prod Corn - S.R.L., DJ 712, statie autobuz, most. Zegheru Dumitru”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “790 lei”;

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 48.382 mp, din care: 10.927 mp punct colectare deseuri Urziceanu, teren aferent punct colectare S - 32.316 mp si drum acces punct colectare deseuri S - 5.139 mp. Tarlaua 26, parcela 490. Vecini: N, S, V - proprietăti particulare, E - râul Ialomita”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “60.343 lei”;

- la pozitia nr. 97, coloana 5 va avea următorul cuprins: “496.265,68 lei”;

- la pozitia nr. 172, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie DE 308, sat Sotânga”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 268 m, I - 7 m, îmbrăcăminte din pământ. Tarlaua 12, parcela 269/1. Vecini: N - DE 294, S - rest drum DE 308, E, V - proprietăti agricole particulare.”;

- la pozitia nr. 173, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie DE 294+DE 294/1, sat Sotânga”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 917 m, din care: DE 294 - 376 m si DE 294/1 -541 m, I - 7 m, îmbrăcăminte din pământ. Tarlaua 12, parcela 295. Vecini: N, S, E, V - proprietăti agricole particulare”;

- la pozitia nr. 214, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.614.490 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 226 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile nr. 227-233, conform anexei nr. 49.

60. La anexa nr. 71 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tărtăsesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 102 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 103-105, conform anexei nr. 50.

61. La anexa nr. 72 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tătărani”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 42 si 43.

62. La anexa nr. 73 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Uliesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 75”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Jugureni, Grajd - Autostradă. Lungime - 2 km, lătime - 6 m, tronson I -


1.3 km asfaltat prin Program SAPARD în anul 2004. Valoare de inventar 458.139 lei. Tronson II - 0,7 km.”;

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satul Stavropolia. Lungime - 8,2 km, din care: tronson I -

6.4 km asfaltat prin program SAPARD în anul 2004, cu valoare de inventar de 2.255.446 lei; tronson II - 1,8 km.”;

- la pozitia nr. 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satul Uliesti. Croitori-Hanu lui Pală. Lungime - 8 km, din care: tronson I - 2,3 km asfaltat prin Program SAPARD în anul 2004, cu valoare de inventar de 810.551 lei; tronson II - 5,7 km.”;

- la pozitia nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Izlaz situat în satul Uliesti. Suprafată - 43 ha. Vecini: N - Ocolul Silvic Găesti, E - teren proprietate privată si teren festival, S - teren proprietate privată si râul Neajlov, V - râul Neajlov.”;

- la pozitia nr. 148, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situat în satul Ragu. Suprafată - 22,80 ha. Vecini: N - Firfirică Lilian Eugen, E - Izlaz Ragu, S - Izlaz Croitori si râul Neajlov, V - Firfirică Lilian Eugen”;

- la pozitia nr. 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Izlaz situat în satul Jugureni. Suprafată - 20,50 ha. Vecini: N - teren Gospodărie de apă si proprietate particulară, E - proprietate particulară, S, V - Ocolul Silvic Găesti”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 153 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 154-159, conform anexei nr. 51.

63. La anexa nr. 74 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ulmi”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 54 si 55;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Ulmi. DE 377. L - 565 m, I - 5 m. Punct intrare DN 71, punct iesire DJ 711.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “113.000 lei”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Ulmi. DE 31/1. L- 181,47 m, I - 3 m. Punct intrare DN 71, punct iesire proprietăti particulare.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “36.294 lei”;

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Matraca. DS 1. L - 1.401 m, I - 4 m. Punct intrare DS 38, punct iesire DS 2.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “280.200 lei”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Matraca. DS 2. L - 377 m, I - 6 m. Punct intrare DS 38, punct iesire proprietăti particulare.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “75.400 lei”;

- la pozitia nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire fost dispensar uman”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Ulmi. Construită din cărămidă, acoperită cu tablă. Suprafată - 75 mp.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “32.775 lei”;

- la pozitia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent fost dispensar uman”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Ulmi. Suprafată - 659 mp. Vecini: N - S.C. Drumuri si Poduri, E - Stoica Marin, S - drum de servitute, V - Stancu Nicolae.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “26.360 lei”;

- la pozitia nr. 129, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Ulmi. Suprafată - 50,80 ha.”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 152 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 153-155, conform anexei nr. 52.

64. La anexa nr. 75 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Lungă”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 314, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Amplasată în satul Valea Lungă Cricov. Suprafată - 598 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “51.250 lei”;

- la pozitia nr. 315, coloana 3 va avea următorul cuprins. “Suprafată - 1.716 mp. Vecini: N - DJ 710 A, S - teren consiliul local, E - drum de trecere Ceair, V - Buleandra Vasile”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.500 lei”;

- la pozitia nr. 318, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 2.250 mp. Vecini: N - Scurtescu Elena, S - DC 9, E - DC Ceair, V - Teren aferent centrului de zi”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.580 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 403 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 404-414, conform anexei nr. 53.

65. La anexa nr. 77 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Văcăresti, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

- la pozitia nr. 170, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Suprafată totală - 337 ha, din care:

- Izlaz sat Văcăresti - suprafată totală: 181,08 ha, din care: T 28 - 37,67 ha, T 3, P 372 - 14,26 ha, T 50, P 618 - 17,10 ha, T 50, P 627 - 13,81 ha, T 51, P 629/1 - 9,68 ha, T 2, P 31/3 - 26,42 ha, T 26, P 26 - 12,35 ha, T 2, P 31/1 - 13,50 ha, T 2 - 13,84 ha, T 50, P 621 - 2,45 ha, T 48, P 555 - 20,00 ha;

- Izlaz sat Bungetu - suprafată totală - 110,57 ha, din care: T 7, P 50 - 8,850 ha, T 11, P 85 - 11,919 ha, T 26 - 89,801 ha;

- Izlaz sat Brătestii de Jos - suprafată totală - 45,35 ha, din care: T 36, P 484 - 5,93 ha, T 19 - 39,42 ha.”

66. La anexa nr. 78 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Văleni-Dâmbovita”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 165 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 166-171, conform anexei nr. 54.

67. La anexa nr. 79 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Visina”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 2.452 mp. Vecini: N - Doanta Vasile, E - extravilan izlaz, S - Grădinita Izvoru, V - DS 61”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “90.871,12 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 160 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 161, conform anexei nr. 55.

68. La anexa nr. 80 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Visinesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 209 se introduc 36 de noi pozitii, pozitiile nr. 210-245, conform anexei nr. 56.

69. La anexa nr. 83 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vulcana-Băi”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 746 m, în anul 2004, 354.006 lei”;


- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 5,266 km, din care modernizat prin Programul SAPARD 1066 m, în anul 2004, 496.368 lei si 4,2 km cu îmbrăcăminte de pământ stabilizat, lătime 12 m, suprafată - 63.192 mp, stare bună”;

- la pozitia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 50 m, în anul 2004, 23.727 lei”;

- la pozitia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 50 m, în anul 2004, 23.727 lei”;

- la pozitia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 150 m, în anul 2004, 71.181 lei”;

- la pozitia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 450 m, în anul 2004, 213.543 lei”;

- la pozitia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 50 m, în anul 2004, 23.727 lei”;

- la pozitia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 780 m, în anul 2004, 370.141 lei”;

- la pozitia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 374 m, în anul 2004, 177.477 lei”;

- la pozitia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adiacentă străzilor Al. I. Cuza si Vlad Tepes, traversează pârâul Vulcana în punctul Stângăcesti si continuă până în strada Vlad Tepes. Lungime - 1.337 m.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 1.337 m, în anul 2004, 643.967 lei”;

- la pozitia nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 200 m, în anul 2004, 94.908 lei”;

- la pozitia nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 40 m, în anul 2004, 18.981 lei”;

- la pozitia nr. 75, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 50 m, în anul 2004, 23.727 lei”;

- la pozitia nr. 77, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin programul SAPARD 100 m, în anul 2004, 47.454 lei”;

- la pozitia nr. 83, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 100 m, în anul 2004, 47.454 lei”;

- la pozitia nr. 96, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 50 m, în anul 2004, 23.727 lei”;

- la pozitia nr. 99, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 50 m, în anul 2004, 23.727 lei”;

- la pozitia nr. 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin programul SAPARD 50 m, în anul 2004, 23.727 lei”;

- la pozitia nr. 108, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 200 m, în anul 2004, 94.908 lei”;

- la pozitia nr. 116, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 584 m, în anul 2004, 277.131 lei”;

- la pozitia nr. 120, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 50 m, în anul 2004, 23.727 lei”;

- la pozitia nr. 121, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 100 m, în anul 2004, 47.454 lei”;

- la pozitia nr. 129, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se formează de la intersectia străzii Cucuteni, traversează pârâul Valea Cheii în punctul La Rusu, continuă spre nord până la intersectia cu străzile Spătăresti si Valea Cheii. Lungime - 280 m.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 280 m, în anul 2004, 132.871 lei”;

- la pozitia nr. 148, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Modernizare prin Programul SAPARD 183 m, în anul 2004, 86.840 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 472 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 473-475, conform anexei nr. 57.

70. La anexa nr. 84 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietrari”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal între Dealuri”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Este situat în partea de S-E a localitătii fată de axul drumului DJ 712 Asi face legătura între drumul comunal Pietrari si drumul comunal între Dealuri. Lungime - 1.019,47 m.”;

- la pozitia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal Coasta Mare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Este situat în partea de S-E a localitătii, în partea dreaptă fată de axul drumului DJ 712 si face legătura între cătunul între Dealuri si satul Alunis. Lungime - 1.785,89 m.”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal Pietrari-Valea Câmpului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Este situat în parte de S-V a localitătii si asigură legătura dintre satul Pietrari (Valea Câmpului) si satul Valea. Lungime - 2.082,66 m.”;

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Este situat în satul Pietrari. Suprafată desfăsurată - 290,97 mp. Construit din: fundatie beton, zidărie cărămidă, fără planseu, acoperit cu tablă. Vecini: N - Anghel Dumitru, S - drum acces Chita Floarea, E - DJ 712 A, V - Anghel Dumitru.”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 667 mp. Vecini: N - Anghel Dumitru, S - drum acces Chita Floarea, E - DJ 712 A, V - Anghel Dumitru.”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 62 se introduc 10 noi pozitii, pozitiile nr. 63-72, conform anexei nr. 58.

71. La anexa nr. 85 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râu Alb”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum Linie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Face legătura între comuna Râu Alb si comuna Bărbuletu. Lungime - 1.067 ml, lătime -9,8 ml, suprafată- 10.456 mp.”;

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 2.404 mp, în care este inclusă si suprafata desfăsurată a clădirii. Vecini: N - Mircea Ion, E - teren aferent Centru social de zi, S - drum, V - apa Râului Alb.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “80.774 lei”;

- la pozitia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum nepietruit. Lungime - 3.207 ml, lătime - 9,8 ml, suprafată - 31.490 mp. Începe din DJ 712 A pe linia de demarcatie între comunele Râu Alb si Runcu până la izlazul Horoaia.”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 100 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 101, conform anexei nr. 59.


72. La anexa nr. 86 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Raciu”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 139;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se află în satul Raciu, lungime - 375 ml, lătime - 8 m, drum pietruit.”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se află în satul Raciu, lungime - 300 ml, lătime - 8,80 m, drum pietruit.”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se află în satul Suta Seacă, lungime - 190 ml, lătime - 6,60 m, drum pietruit.”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se află în satul Suta Seacă, lungime - 1.095 ml, lătime - 8,20 m, drum pietruit.”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS Statie Conpet”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Se află în satul Siliste, lungime - 825 ml, lătime - 10 m, drum pietruit.”;

- la pozitia nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Soseaua Nouă”;

- la pozitia nr. 126, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Este amplasat în punctul Dichiu. Ocupă o suprafată de 14.000 mp. Este dotat cu două porti de fotbal confectionate din fier.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.000 lei”;

- la pozitia nr. 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 2.441 mp, curti constructii. Vecini: N - DJ 702 B, E - DC 992, S - Teren sală sport, V - Vlăsceanu Radu, Toma Leonida”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.400 lei”;

- la pozitia nr. 167, coloana 3 are următorul cuprins: “Este amplasat în satul Suta Seacă. Suprafată - 260.000 mp.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “200.000 lei”;

- la pozitia nr. 173, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren statie epurare”;

- la pozitia nr. 174, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren statie pompare Silistea”;

- la pozitia nr. 175, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren statie pompare Raciu”;

- la pozitia nr. 176, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Sală sport”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Raciu. Suprafată - 970 m, arabil intravilan. Vecini: N - Teren Scoală Raciu, E - DC 992, S - DS, V - Vlăsceanu Radu”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.100 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 177 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 178-181, conform anexei nr. 60.

73. La anexa nr. 87 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Persinari”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 43;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum local”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tineretului. Face legătura între Strada Eroilor si Strada Negustorilor. Lungime - 1,290 km”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “45.363 lei”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Negustorilor, T 20, P 769, intravilan. Lungime - 0,250 km. Începe de la DJ 721 si se termină la Strada Scolii.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.453 lei”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Fermei, T 65, P 804, intravilan. Lungime - 0,250 km.

Începe de la DJ 721.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.483 lei”;

- la pozitia nr. 46, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.1.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Anexă cămin cultural”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită - 70 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2007”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “70.000 lei”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită - 380 mp, suprafată desfăsurată - 610 mp. Regim înăltime P, P+1, teren aferent 1.267 mp, vecini: N - drum comunal, S - Drăgut Vasile, E - S.C. Curtacom si Bajan Ion, V - DJ 721”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “302.011 lei”;

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren administratie primărie”;

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Gârlei, T 65, P 789, intravilan. Lungime - 0,480 km. Începe din DJ 721.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.848 lei”;

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Agricultorilor, T 65, P 785, intravilan. Lungime - 0,400 km. Începe de la DJ 721 si se termină la intersectia cu Strada Negustorilor si Strada Scolii.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.215 lei”;

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren administratie primărie aferent parc”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 5.200 mp, intravilan, neproductiv. Vecini: N, E - teren administratie Apele Române, S - drum exploatare, V - teren administratie primărie aferent teren sport.”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 70 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 71-78, conform anexei nr. 61.

74. La anexa nr. 88 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Răscăeti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 23, 94, 123, 156 si 161;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “începe de la coltul pădurii Mălineasca si colt izlaz, L totală - 2.650 m, I - 14,61 m, drum de asfalt. Cuprinde str. G-ral Mărdărescu - 1.100 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “701.720 lei”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L totală - 3.000 m, I = 15,20 m. 2 km drum de piatră, 1 km asfalt. Începe de la km 0+000 la Răscăeti si se termină la Vultureanca, cuprinde str. Mr. I. Vochin”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “794.400 lei”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.700 m, I = 12,0 m (fostă Ulita Drăghineasca). Drum de piatră. Cuprinde DS 756 = 1.700 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “450.160 lei”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de piatră, L = 1.275 m, I = 13,75 m (din Ulita Vultureanca). Cuprinde DS 167 = 200 m, DS 169 = 975 m, DS 87 = 100 m. Sat Vultureanca”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “337.620 lei”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de piatră, L = 2.500 m, I = 11 m (din Ulita Cioflec - DCL 1075). Cuprinde DS 2432 = 1.000 m, DS 2257 = 400 m, DS 2577 = 500 m, DS 2278 = 300 m, DS 2239 = 300 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “662.000 lei”;


- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.350 ui, I - 7 ui. Cuprinde: DE 20 = 1.350 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “357.480 lei”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum Sector-Mozăceanca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 2.500 m, I = 10,40 m. Cuprinde DS 2089 = 400 m, drum de piatră, DE 30 = 1.000 m, drum de pământ, DE 30/1 = 1.100 m, drum de pământ”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “662.000 lei”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.100 m, I = 10,4 m. Drum de piatră (din Ulita Cioflec). Cuprinde: DS 808= 800 m, DS 800 = 200 m, DS 892 = 100 m”;

- la pozitia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de piatră, L= 1.400 m, I = 12,9 (fostă Drumul Răscăeti). Cuprinde DS 1147 = 100 m, DS 1796 + 1567 = 1.100 m, DS 1721 =200m”;

- la pozitia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de piatră, L = 1.300 m, I = 9,8 m (fostă Ulita Cioflec - DCL 1075). Cuprinde: DS 2470 = 300 m, DS 2458 = 600 m, DS 845 = 100 m, DS 895 = 300 m”;

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Vultureanca. Drum de piatră, L = 1.900 m, I = 10,8 m (din Ulita Vultureanca). Cuprinde DS 51”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de piatră, L = 700 m, I = 7,4 m (din Ulita Drăghineasca). Cuprinde DS 361”;

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de piatră, L= 1.100 m, I = 12,6 m (din Drumul Răscăeti). Cuprinde DS 1331 = 700 m, DS 1332 = 200 m si DS 615 = 200 m”;

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de piatră, L = 500 m, I = 7,0 m (din Ulita Cioflec). Cuprinde: DS 2093 = 500 m”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de piatră, L= 1.100 m, I = 10,4 m (din Drumul Răscăeti). Cuprinde DS 1618 = 600 m, DS 1598 = 200 m, DS 1659 = 100 m, DS 1644 = 200 m”;

- la pozitia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.400 m, I = 7,6 m. Drum de piatră. Cuprinde DS 137 = 900 m, DS 176 = 200 m, DS 197 = 300 m”;

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Vultureanca, L = 1.700 m, I = 6,55 m. Cuprinde DS 231 = 800 m, drum pământ, DS 210 = 750 m, drum piatră, DS 220 = 150 m, drum de piatră”;

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Vultureanca, L= 1.000 m, I = 13,0 m. Drum de piatră. Cuprinde DCL 166 = 1.000 m (formată din Ulita Cioflec)”;

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.350 m, I = 13,0 m. Drum de piatră.”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 920 m, I = 7,0 m. Drum de pământ, între T5 si T 6/3”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.932 lei”;

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.140 m,l = 7,0 m. Drum de pământ, T4, T3, T6/5 si T2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.394 lei”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din Str. Linistei. Drum de piatră, L = 80 m, I = 7,0 m”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din Str. Linistei. Drum de piatră, L = 50 m, I = 7,1 m”;

- la pozitia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din Str. Linistei. Drum de piatră, L = 50 m, I = 7,0 m”;

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din Str. Petrolului. L = 600 m, I = 7,2 m, 300 m pământ, 300 piatră”;

- la pozitia nr. 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din Str. Petrolului. Drum de pământ, L = 300 m, I = 7,0 m”;

- la pozitia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 100 m, I = 5,1 m, pietruit”;

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 300 m, I = 6,0 m, pietruit”;

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 400 m, I = 4,5 m, pietruit”;

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 300 m, I = 6,0 m, pietruit”;

- la pozitia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 150 m, I = 6,0 m”;

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 100 m, I = 5,0 m”;

- la pozitia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 200 m, I = 11,6 m”;

- la pozitia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 400 m, I = 7,1 m”;

- la pozitia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 100 m, I = 6,2 m”;

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 200 m, I = 5,0 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “48.640 lei”;

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 200 m, I = 5,1 m”;

- la pozitia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 150 m, I = 5,0 m”;

- la pozitia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 100 m, I = 5,0 m”;

- la pozitia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 200 m, I = 6,4 m”;

- la pozitia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 150 m, I = 2,8 m”;

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 150 m, I = 8,62 m”;

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DC 88, L = 150 m, I = 10,08 m”;

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DJ 702 F, L = 150 m, I = 5,0 m. Drum de piatră”;

- la pozitia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DJ 702 F, L = 200 m, I = 5,1 m. Drum de piatră”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 821”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DJ 702 F, L = 350 ui, I - 9 ui. Drum de piatră”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “85.120 lei”;

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DJ 702 F, L = 300 m, I = 5,0 m. Drum de piatră”;

- la pozitia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DJ 702 F, L = 150 m, l = 6,0 m. Drum de piatră”;

- la pozitia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DJ 702 F, L = 150 m, l = 8,0 m. Drum de piatră”;

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ulită din DJ 702 F, L = 200 m, I = 7,2 m. Drum de pământ”;

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 970 m, I = 6,0 m. T 3, T 4.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.746 lei”;

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 230 m, I = 6,0 m. T 3.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “414 lei”;

- la pozitia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 440 m, I = 6,0 m. T 2, T 6/3.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “792 lei”;


- la pozitia nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 450 m, I = 6,0 m. T 2.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “810 lei”;

- la pozitia nr. 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 680 m, I = 6,0 m. T 70.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.224 lei”;

- la pozitia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 760 m, I = 6,0 m. T 71.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.368 lei”;

- la pozitia nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 770 m, I = 6,0 m. T 71, T 5.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.368 lei”;

- la pozitia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 960 m, I = 6,0 m. T 5.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.728 lei”;

- la pozitia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 870 m, I = 6,0 m. T 6/1, T 6/2, T 6/3.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.566 lei”;

- la pozitia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.350 m, I = 6,0 m. T 6/1, T 6/2.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.430 lei”;

- la pozitia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 540 m, I = 6,0 m. T 6/1, T 6/2.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “972 lei”;

- la pozitia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 11.500 m, I = 6,0 m. T 6/1, T 7.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.070 lei”;

- la pozitia nr. 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 550 m, I = 6,0 m. T 6/1, T 7/81.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.080 lei”;

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.200 m, I = 6,0 m. T 7/65, T 7/59.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.160 lei”;

- la pozitia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 370 m, I = 6,0 m. T 7.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “667 lei”;

- la pozitia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.250 m, I = 6,0 m. T 7, T 7/81.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.250 lei”;

- la pozitia nr. 103, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DE 110”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.683 m, I = 6,0 m. T 8, T 7/81, T 7/59, T 7/65.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.006 lei”;

- la pozitia nr. 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 550 m, I = 6,0 m. T 8, T 8/3”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “990 lei”;

- la pozitia nr. 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 800 m, I = 6,0 m. T 8, T 8/1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.440 lei”;

- la pozitia nr. 106, , coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 330 m, I = 6,0 m. T 8”., iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “594 lei”;

- la pozitia nr. 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 890 m, I = 6,0 m. T 9/3, T 9/4.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.602 lei”;

- la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 910 m, I = 6,0 m. T 11, T 84.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.638 lei”;

- la pozitia nr. 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 780 m, I = 6,0 m. T 84, T 84/2.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.404 lei”;

- la pozitia nr. 110, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.680 m, I = 6,0 m. Pădurea Cioace.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.024 lei”;

- la pozitia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L= 1.210 m, I = 6,0 m. T3, Pădurea Cioace.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.178 lei”;

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 70 m, I = 6,0 m. T 4.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “126 lei”;

- la pozitia nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 70 m, I = 6,0 m. T 5.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “126 lei”;

- la pozitia nr. 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 160 m, I = 6,0 m. T 4.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “288 lei”;

- la pozitia nr. 115, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 220 m, I = 6,0 m. T 4.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “396 lei”;

- la pozitia nr. 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 120 m, I = 6,0 m. T 7/59.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “216 lei”;

- la pozitia nr. 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 130 m, I = 6,0 m. T 7/59.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “234 lei”;

- la pozitia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 120 m, I = 6,0 m. T 8/3.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “216 lei”;

- la pozitia nr. 119, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 120 m, I = 6,0 m. T 9.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “216 lei”;

- la pozitia nr. 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 100 m, I = 6,0 m. T 7/59.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “180 lei”;

- la pozitia nr. 121, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.500 m, I = 6,0 m. T 69, T 68.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.700 lei”;

- la pozitia nr. 122, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.120 m, I = 6,0 m. T 67.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.016 lei”;

- la pozitia nr. 124, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 740 m, I = 6,0 m. T 72.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.332 lei”;

- la pozitia nr. 125, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 630 m, I = 6,0 m. T 72, T 68.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.134 lei”;

- la pozitia nr. 126, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 630 m, I = 6,0 m. T 72, T 73.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.134 lei”;

- la pozitia nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.180 m, I = 6,0 m. T 73.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.124 lei”;

- la pozitia nr. 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 600 m, I = 6,0 m. T 74.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.080 lei”;

- la pozitia nr. 129, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 900 m, I = 6,0 m. T 68, T 67.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.620 lei”;

- la pozitia nr. 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 770 m, I = 6,0 m. T 72, T 67.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.386 lei”;

- la pozitia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 900 m, I = 6,0 m. T 73, T 74.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.620 lei”;

- la pozitia nr. 132, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 2.080 m, I = 6,0 m. T 67, T 84.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.744 lei”;


- la pozitia nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 520 m, I = 6,0 m. Izlaz, T 74.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “936 lei”;

- la pozitia nr. 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 750 m, I = 6,0 m. T 85, T 86.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.350 lei”;

- la pozitia nr. 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 3.250 m, I = 6,0 m. T 79, T 85.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.850 lei”;

- la pozitia nr. 136, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 420 m, I = 6,0 m. T 89.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “756 lei”;

- la pozitia nr. 137, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.160 m, I = 6,0 m. T 79.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.088 lei”;

- la pozitia nr. 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 640 m, I = 6,0 m. T 79.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.152 lei”;

- la pozitia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 620 m, I = 6,0 m. T 79, T 89/3.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.116 lei”;

- la pozitia nr. 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 700 m, I = 6,0 m. T 79/2, T 79/3.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.260 lei”;

- la pozitia nr. 141, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 960 m, I = 6,0 m. T 78, T 79.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.728 lei”;

- la pozitia nr. 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.000 m, I = 6,0 m. T 78.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800 lei”;

- la pozitia nr. 143, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 750 m, I = 6,0 m. T 78 - limita intravilan.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.350 lei”;

- la pozitia nr. 144, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 560 m, I = 6,0 m. T 78.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.008 lei”;

- la pozitia nr. 145, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 340 m, I = 6,0 m. T 78, T 88, T 89.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “612 lei”;

- la pozitia nr. 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 470 m, I = 6,0 m. T 88, T 89.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “846 lei”;

- la pozitia nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 500 m, I = 6,0 m. T 78.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “900 lei”;

- la pozitia nr. 148, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.110 m, I = 6,0 m. T 77, T 79.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.998 lei”;

- la pozitia nr. 149, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 960 m, I = 6,0 m. T 77.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.720 lei”;

- la pozitia nr. 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.610 m, I = 6,0 m. T 77, T 78.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.898 lei”;

- la pozitia nr. 151, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 750 m, I = 6,0 m. T 77, T 79.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.350 lei”;

- la pozitia nr. 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 610 m, I = 6,0 m. T 77, T 87.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.098 lei”;

- la pozitia nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.110 m, I = 6,0 m. T 86, T 89.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.998 lei”;

- la pozitia nr. 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.200 m, I = 6,0 m. T 85, T 86.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.160 lei”;

- la pozitia nr. 155, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L= 1.170 m, I = 6,0 m. T85 - limită comuna Visina.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.106 lei”;

- la pozitia nr. 157, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 640 m, I = 6,0 m. T 79.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.152 lei”;

- la pozitia nr. 158, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 2.510 m, I = 6,0 m. T 80/1, T 80 - limită comuna Visina.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.518 lei”;

- la pozitia nr. 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.100 m, I = 6,0 m. T 78, T 80.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.178 lei”;

- la pozitia nr. 160, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.330 m, I = 6,0 m. T 80.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.394 lei”;

- la pozitia nr. 162, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 740 m, I = 6,0 m. T 80.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.332 lei”;

- la pozitia nr. 163, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.150 m, I = 6,0 m. T 85, T 80.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.070 lei”;

- la pozitia nr. 164, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 435 m, I = 6,0 m. T 85, T 89.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “783 lei”;

- la pozitia nr. 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.350 m, I = 6,0 m. T 84.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.430 lei”;

- la pozitia nr. 166, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 900 m, I = 6,0 m. T 71 - sat Vultureanca.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.620 lei”;

- la pozitia nr. 167, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.180 m, I = 6,0 m. T 5 - sat Vultureanca.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.124 lei”;

- la pozitia nr. 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.100 m, I = 6,0 m. T 6/3, T 6/2.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.980 lei”;

- la pozitia nr. 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 560 m, I = 6,0 m. T 74.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.008 lei”;

- la pozitia nr. 170, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 590 m, I = 6,0 m. T 2 - pădurea Cioace.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.062 lei”;

- la pozitia nr. 171, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.180 m, I = 6,0 m. T 67.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.124 lei”;

- la pozitia nr. 172, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum de pământ. L = 1.600 m, I = 6,0 m. T 67, T 74.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.280 lei”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 175 se introduc 15 noi pozitii, pozitiile nr. 176-190, conform anexei nr. 62.

75. La anexa nr. 89 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vulcana-Pandele”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 660 m, lătime - 11,5 m. Sat Gura Vulcanei.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.068 lei”;


- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Banicioi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime- 590 m, lătime - 9 m. Sat Gura VulcaneL”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.085 lei”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 580 m, lătime - 11 m. Sat Gura VulcaneL”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.576 lei”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 500 m, lătime - 6 m. Sat Vulcana Pândele”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.542 lei”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 750 m, lătime - 9 m. Sat Vulcana Pândele.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.061 lei”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 325 m, lătime - 8 m. Sat Vulcana Pândele.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.288 lei”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Transformatorului (Băcănie)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 320 m, din care: lătime - 4 m pe o lungime de 280 m, lătime - 7 m pe o lungime de 40 m. Sat

Vulcana Pândele.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.051 lei”;

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Vulcana Pândele. Suprafată - 3.543 mp. Vecini: N - lot scolar, V - biserica, S - Str. Bisericii, E - teren centru social.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8,7034 mii lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 123 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 124, conform anexei nr. 63.

76. La anexa nr. 90 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vlădeni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitia nr. 26 se modifică după cum urmează:

- coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 1.844 mp. Vecini: N - Bivolaru Vasile, E - Stroe D.  , S - drum comunal, V - Văcăroaie Elena.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2004”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “381.114.558 lei”.

Art. II. - Anexele nr. 1-63*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 543.


*) Anexele nr. 1-63 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.