MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 445/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 445       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 iunie 2011

 

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

637. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

638. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

639. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Sălaj si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

452. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Hotărâre privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale A + FINANCE IFN - S.A.

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita si în administrarea consiliilor locale ale acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul publicai statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 637.


 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea - km -

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Nr. de inventar Regia

Natională a Pădurilor -

Romsilva

Valoarea

de inventar

- lei -

Numărul de

înregistrare

M.F.P.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

DAF Sumuleu-Mare 19,8 km

UPV, ua138D, OS Toplita

19,8

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Ciumani

20831

82.654

5664

2

DAF Sumuleu-Mic 4,0 km

UPV, ua137D partial, OS Toplita

4,0

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Ciumani

20834

31.076

5667

3

DAF Sumuleu-Mic - Prelungire

2,1 km

UPV, ua137D partial, OS Toplita

2,1

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Ciumani

20835

40.344

5668

4

DAF Pârâul întunecos 0,9 km

UPV, ua139D, OS Toplita

0,9

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Ciumani

20849

45.507

5682

5

DAF Libucz 0,5 km

UPV, ua143D, OS Toplita

0,5

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Ciumani

20851

46.983

5684

6

DAF Hreanu Mare 1,5 km

UPV, ua140D, OS Toplita

1,5

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Ciumani

20853

84.228

5686

7

DAF Pârâul, Ballo-Delhia 5,2 km

UPV, ua141D OSToplita

5,2

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Ciumani

20856

71.400

5689

8

DAF Sugo Ordogto 1,2 km

UPV, ua132D, OS Homorod

1,2

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dănesti, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Dănesti

20900

1.566

5736

9

DAF Bogaros 6,0 km

UPV, ua198D partial, OS Homorod

1,0

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dănesti, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Dănesti

20901

201

5737 partial

10

DAF Ivo 4 km

UP VI, ua198D partial, OS Homorod

2,0

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dănesti, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Dănesti

20910

10.775

5746 partial

11

DAF Rackebel 7,1 km

UPIV, ua71D, OS Miercurea-Ciuc

7,1

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dănesti, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Dănesti

21050

65.286

5927

12

DAF Mădărasul Mare 13,2 km

UPIII, ua160D, OS Miercurea-Ciuc

13,2

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mădăras

21040

109.343

5917

13

DAF Mădărasul Mic 4,5 km

UPIII, ua159D partial, OS Miercurea-Ciuc

4,5

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mădăras

21041

30.740

5918

14

DAF Mădărasul Mic I. 3,7 km

UPIII, ua159D partial, OS Miercurea-Ciuc

3,7

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mădăras

21042

25.713

5919

15

DAF Galusa I. 1,2 km

UPIII, ua155D, OS Miercurea-Ciuc

1,2

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mădăras

21044

18.750

5921


0

1

2

3

4

5

6

7

8

16

DAF Mădărasul Mare I. 1,4 km

UPIII, ua156D, OS Miercurea-Ciuc

1,4

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mădăras

21045

30.323

5922

17

DAF Szeleskut 1,1 km

UPIII, ua154D, OS Miercurea-Ciuc

1,1

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mădăras

21046

10.298

5923

18

DAF Valea împăratului 3,4 km

UPIII, ua157D, OS Miercurea-Ciuc

3,4

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mădăras

21047

53.578

5924

19

DAF Szederjes 4,0 km

UPIII, ua158D, OS Miercurea-Ciuc

4,0

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mădăras

21048

79.479

5925

20

DAF Ivo 4,0 km

UPVI, ua198D partial, OS Homorod

2,0

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mădăras

20910

10.775

5746 partial

21

DAF Rakottyas- Berszan

0,5 km

UPVI, ua199D, OS Homorod

0,5

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mădăras

20911

816

5747

22

DAF Valea întunecoasă 0,4 km

UPI,ua215D, OS Miercurea-Ciuc

0,4

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mihăileni, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mihăileni

21024

30.886

5873

23

DAF Csorgo 1,5 km

UPI,ua201D, OS Miercurea-Ciuc

1,5

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mihăileni, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Mihăileni

21027

35.224

5876

24

DAF Racu Ferăstrău 7,6 km

UPI, ua195D partial, OS Miercurea-

Ciuc

7,6

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Siculeni, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Siculeni

21009

27.555

5858

25

DAF Apă Rece 0,6 km

UPI,ua196D, OS Miercurea-Ciuc

0,6

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Siculeni, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Siculeni

21011

8.089

5860

26

DAF Mitacs Aszo 0,8 km

UPII, ua149D partial, OS Miercurea-Ciuc

0,8

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Tusnad

20965

2.893

5807

27

DAF Mitacs Vrabie 3,0 km

UPII, ua150D, OS Miercurea-Ciuc

3,0

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Tusnad

20966

21.596

5808

28

DAF Mitacs Tusnad 4,0 km

UPII, ua149D partial, OS Miercurea-Ciuc

4,0

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Tusnad

20967

33.298

5809

29

DAF Ciorii I-II 4,9 km

UPII, ua146D partial, OS Miercurea-Ciuc

4,9

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

20972

157.121

5814

30

DAF Pârâul Minerului 1,2 km

UPII, ua147D, OS Miercurea-Ciuc

1,2

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Tusnad

20974

34.511

5816


0

1

2

3

4

5

6

7

8

31

DAF Ciorii III 3,0 km

UPII, ua146D

partial, OS Miercurea- Ciuc

3,0

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Tusnad

20976

38.000

5818

32

DAF Vargyas 2,2 km

UPII, ua172D, OS Miercurea-Ciuc

2,2

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Tusnad

20978

37.576

5820

33

DAF Vargyas Csomad 3,8 km

UP ll.ua 1730, OS Miercurea-Ciuc

3,8

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Tusnad

20979

32.200

5821

34

DAF Balpatak 1,7 km

UPII, ua148D, OS Miercurea-Ciuc

1,7

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Tusnad

20984

13.603

5826

35

DAF Pârâul Cărbunarului 0,7 km

UPII, ua151D, OS Miercurea-Ciuc

0,7

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Tusnad

20989

12.931

5831

36

DAF Pârâul Curat 1,2 km

UPII, ua152D, OS Miercurea-Ciuc

1,2

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului

Local al Comunei Tusnad

20991

25.376

5833


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Harghita si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul

imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata

- ha-

Nr. de inventar M.F.P

0

1

2

3

4

5

6

1

Comuna Ciumani, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciumani

UPV.ua 138D, OS Toplita

11,9

1364 partial

2

Comuna Ciumani, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciumani

UPV.ua 137D%, OS Toplita

2,4

1364 partial

3

Comuna Ciumani, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciumani

UPV.ua 137D%, OS Toplita

1,3

1364 partial

4

Comuna Ciumani, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciumani

UPV.ua 139D, OS Toplita

0,5

1364 partial

5

Comuna Ciumani, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciumani

UPV.ua 143D, OS Toplita

0,3

1364 partial

6

Comuna Ciumani, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciumani

UPV, ua140D, OS Toplita

0,9

1364 partial

7

Comuna Ciumani, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciumani, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciumani

UPV.ua 141D, OS Toplita

3,1

1364 partial

8

Comuna Dănesti, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dănesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dănesti

UPV.ua 132D, OS Homorod

0,6

1364 partial

9

Comuna Dănesti, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dănesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dănesti

UPV, ua133D%, OS Homorod

0,6

1364 partial

10

Comuna Dănesti, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dănesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dănesti

UPVI.ua 198D%, OS Homorod

1,2

1364 partial

11

Comuna Dănesti, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dănesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dănesti

UPIV, ua71D, OS Miercurea- Ciuc

4,0

1364 partial


0

1

2

3

4

5

6

12

Comuna Mădăras, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras

UPIII.ua 160D, OS Miercurea-

Ciuc

4,3

1364 partial

13

Comuna Mădăras, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras

UPIII, ua159D%, OS Miercurea-

Ciuc

3,8

1364 partial

14

Comuna Mădăras, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras

UPIII, ua159D%, OS Miercurea-

Ciuc

1,5

1364 partial

15

Comuna Mădăras, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras

UPIII, ua 155D, OS Miercurea-

Ciuc

0,4

1364 partial

16

Comuna Mădăras, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras

UPIII.ua 156D, OS Miercurea-

Ciuc

0,4

1364 partial

17

Comuna Mădăras, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras

UPIII.ua 154D, OS Miercurea-

Ciuc

0,3

1364 partial

18

Comuna Mădăras, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras

UPIII.ua 157D, OS Miercurea-

Ciuc

1,4

1364 partial

19

Comuna Mădăras, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras

UPIII.ua 158D, OS Miercurea-

Ciuc

1,2

1364 partial

20

Comuna Mădăras, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras

UPVI.ua 189D%, OS Homorod

1,3

1364 partial

21

Comuna Mădăras, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mădăras, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mădăras

UPVI.ua 199D, OS Homorod

0,4

1364 partial

22

Comuna Mihăileni, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -Romsilva

Comuna Mihăileni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihăileni

UPI, ua215D, OS Miercurea-

Ciuc

1,4

1364 partial

23

Comuna Mihăileni, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -Romsilva

Comuna Mihăileni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihăileni

UPI, ua201D, OS Miercurea-

Ciuc

0,6

1364 partial


0

1

2

3

4

5

6

24

Comuna Siculeni, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Siculeni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Siculeni

UPI.ua 195D%, OS Miercurea-

Ciuc

2,35

1364 partial

25

Comuna Siculeni, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Siculeni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Siculeni

UPI.ua 195D, OS Miercurea-

Ciuc

0,3

1364 partial

26

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 149D%, OS Miercurea-

Ciuc

0,5

1364 partial

27

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 150D, OS Miercurea-

Ciuc

1,8

1364 partial

28

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 149D%, OS Miercurea-

Ciuc

1,5

1364 partial

29

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 146D%, OS Miercurea-

Ciuc

2,2

1364 partial

30

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 147D, OS Miercurea-

Ciuc

0,7

1364 partial

31

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 146D%, OS Miercurea-

Ciuc

1,8

1364 partial

32

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 172D, OS Miercurea-

Ciuc

1,3

1364 partial

33

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 173D, OS Miercurea-

Ciuc

2,2

1364 partial

34

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 148D, OS Miercurea-

Ciuc

1,0

1364 partial

35

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 151D, OS Miercurea-

Ciuc

0,4

1364 partial

36

Comuna Tusnad, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tusnad, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tusnad

UP II, ua 152D, OS Miercurea-

Ciuc

0,7

1364 partial


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 638.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică

de la care se transmite

drumul forestier

Persoana juridică

la care se transmite

drumul forestier

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea

- km -

Număr de inventar la

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Număr de înregistrare

la Ministerul

Finantelor Publice

Valoarea de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Drumul forestier Pentaia

Prelungire

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Repedea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Repedea

UPI, ua66D1, OS Poieni

2,0

23017

2760

112.818

2.

Drumul forestier Repedea I

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Repedea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Repedea

UPIII.ua 267 D1, OS Poieni

3,6

14069

148480

1.701.133

3.

Drumul auto forestier Lespedea I

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Repedea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Repedea

UP IV, ua 270 D1, OS Poieni

1,8

14046

148491

85.848

4.

Drumul auto forestier

Dragmirov

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ruscova, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ruscova

UP IV, ua 269 D1, OS Poieni

1,58

14041

148486

64.697

5.

Drumul auto forestier Drahneilor I

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ruscova, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ruscova

UP IV, ua 269 D1, OS Poieni

1,14

14042

148487

52.752

6.

Drum forestier Valea Morii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Viseu de Jos, în administrarea Consiliului Local al Comunei Viseu de Jos

UPI, ua264D, OS Viseu

4,70

28574

3037

235.000

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata

- ha -

Nr.de inventar la Ministerul Finantelor Publice

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Repedea, judetul Maramures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Repedea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Repedea

Ocolul Silvic Poieni UPI,ua66D1

Drumul forestier Pentaia prelungire

Lungime = 2,0 km

0,8

1364 partial

2.

Comuna Repedea, judetul Maramures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Repedea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Repedea

Ocolul Silvic Poieni UP III, ua 267 D1 Drumul forestier Repedea I Lungime = 3,6 km

2,0

1364 partial

3.

Comuna Repedea, judetul Maramures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Repedea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Repedea

Ocolul Silvic Poieni UPVI,ua270D1 Drumul forestier Lespedea I Lungime = 1,8 km

1,32

1364 partial

4.

Comuna Ruscova, judetul Maramures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ruscova, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ruscova

Ocolul Silvic Poieni UPVI,ua269D1 Drumul forestier Dragmirov Lungime = 1,58 km

1,22

1364 partial

5.

Comuna Ruscova, judetul Maramures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ruscova, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ruscova

Ocolul Silvic Poieni UPVI,ua269D1 Drumul forestier Drahneilor Lungime = 1,14 km

0,89

1364 partial

6.

Comuna Viseu de Jos, judetul Maramures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Viseu de Jos, în administrarea Consiliului Local al Comunei Viseu de Jos

Ocolul Silvic Viseu UPI, ua264D

Drumul forestier Valea Morii

Lungime = 4,70 km

2,5

1364 partial

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Sălaj si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Sălaj si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare si întretinere a acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Sălaj si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora, prevăzute la art. 2, se va face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 639.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Sălaj si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică

de la care se transmite

bunul imobil

Persoana juridică

la care se transmite

bunul imobil

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea drumului

- km -

Număr de inventar la Regia Natională

a Pădurilor -

Romsilva

Număr de înregistrare la Ministerul

Finantelor Publice

Valoarea de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva - lei -

Valoarea de inventar la Ministerul

Finantelor Publice

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

DAF Meses I

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P I, UA168D,

Ocolul Silvic Zalău

2,9

2658

3919

47645

47645

2.

DAF Meses I Amenajare

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P. I, UA169D,

Ocolul Silvic Zalău

1

2707

3924

65357

65357

3.

DAF Meses II

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P I, UA170D,

Ocolul Silvic Zalău

2,8

2659

3920

48650

48650

4.

DAF Valea Zalăului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P. I, UA171D,

Ocolul Silvic Zalău

1,6

2590

3910

12191

12191

5.

DAF Aghires - Cătelusa I + DAF Aghires - Cătelusa Consolidare

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P. I, UA172D -partial,

Ocolul Silvic Zalău

3,2

2586+2612

3909+3911

54589

54589

6.

DAFMeses1,97km, PV3158

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P. I, U.P. III,

Ocolul Silvic Zalău

1,97

3158

148849

318575

318575

7.

DAF Aghires - Cătelusa

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mesesenii de Jos,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Mesesenii de Jos

U.P. I, UA172D -partial,

Ocolul Silvic Zalău

3,3

2584

3908

38321

38321

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Sălaj si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata

- ha -

Nr. de inventar

la Ministerul

Finantelor Publice

0

1

2

3

4

5

6

1.

Municipiul Zalău, judetul Sălaj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P. I, UA168D, Ocolul Silvic Zalău

1,4

1364 (partial)

2.

Municipiul Zalău, judetul Sălaj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P. I, UA169D, Ocolul Silvic Zalău

0,6

1364 (partial)

3.

Municipiul Zalău, judetul Sălaj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P. I, UA170D, Ocolul Silvic Zalău

1,4

1364 (partial)

4.

Municipiul Zalău, judetul Sălaj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P. I, UA171D, Ocolul Silvic Zalău

1,1

1364 (partial)

5.

Municipiul Zalău, judetul Sălaj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

U.P. I, UA172D-partial, Ocolul Silvic  Zalău

1,49

1364 (partial)

6

Municipiul Zalău, judetul Sălaj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Zalău, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău

UPI, UP III, Ocolul Silvic Zalău

0,9

1364 (partial)

7

Comuna Mesesenii de Jos, judetul Sălaj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mesesenii de Jos, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mesesenii de Jos

U.P. I, UA172D-partial, Ocolul Silvic Zalău

1,52

1364 (partial)


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile,

în temeiul art. 4 lit. y) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În titlul si în cuprinsul ordinului expresia “tarif pentru supravegherea obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor” se înlocuieste cu expresia “tarif pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor”.

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Tariful prevăzut la art. 1 se colectează de către administratia fiecărui aeroport civil prevăzut la art. 2 prin includerea acestuia în tariful de servicii pentru pasageri perceput de la operatorii aeronavelor care efectuează zboruri cu caracter comercial pe respectivele aeroporturi, care va fi majorat cu valoarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 17 iunie 2011.

Nr. 452.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale A + FINANCE IFN - S.A.

 

Având în vedere cele consemnate în Nota nr. IV/5/3.584 din 2 martie 2011 privind radierea din Registrul general tinut la Banca Natională a României a institutiei financiare nebancare Societatea Comercială A + FINANCE IFN - S.A., întocmită în baza constatărilor din Raportul de supraveghere înregistrat la institutia financiară nebancară sub nr. 68 din 21 decembrie 2010, si luând în considerare faptul că în perioada 2008-2010 aceasta a fost sanctionată pentru deficiente constatate în desfăsurarea activitătii prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea cu amendă aplicată conducătorilor Societătii Comerciale A+ FINANCE IFN - S.A. din data de 16 iulie 2008, prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale A + FINANCE IFN - S.A. cu avertisment scris din data 16 decembrie 2008 si prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale A + FINANCE IFN - S.A. cu suspendarea activitătii de creditare din data de 22 februarie 2010, ca urmare a verificării respectării de către Societatea Comercială A + FINANCE IFN - S.A. a prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, si a reglementărilor Băncii Nationale a României emise în aplicarea prevederilor acesteia,

luând act de nerespectarea de către Societatea Comercială A + FINANCE IFN - S.A, institutie financiară nebancară înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României, a dispozitiilor art. 15 alin. (2) lit. c), art. 26 alin. (2), art. 45 si 65 din Legea nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 36, art. 39 alin. (1) lit. c), f), i) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (4) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, pct. 71, 72, 74, pct. 203 alin. (1) si (2), pct. 204 lit. b), pct. 206, pct. 254 alin. (1), pct. 255 alin. (1), pct. 397, 398, 400, 403, 404, precum si continutul conturilor 3566, 2812, 373, 377, 493, 2911, 2912, 6347, 7621, 7622, 7643, prevăzute în anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare, dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) si (3), precum si ale art. 3 din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile cap. II pct. 1 subpct. 1.1 alin. 1 si 3 din anexa la ordinul anterior mentionat, precum si ale art. 15324 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

fapte ce intră sub incidenta prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 58 si art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, întrunit în sedinta din data de 3 mai 2011, hotărăste:

Art. 1. - Radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale A + FINANCE IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru nr. 31A, et. 3, ap. 7, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17611/1994, având cod unic de înregistrare nr. 6916261, înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României, sectiunea h) “Leasing financiar”, sub nr. RG-PJR-41-080172/30/07/2007, pentru:

- desfăsurarea altor activităti decât cele înscrise în obiectul de activitate, fără ca acestea să fie legate de realizarea activitătii de leasing financiar sau de functionarea societătii si fără a fi înscrise în obiectul de activitate;

- netransmiterea informatiilor referitoare la unele documente privind auditorul financiar, numirea directorului general si schimbarea actionariatului semnificativ, solicitate de Banca Natională a României;

- radierea unor activităti din obiectul de activitate fără a se efectua modificarea în actul constitutiv si fără a se notifica Banca Natională a României;

- nenotificarea Băncii Nationale a României cu privire la unele modificări intervenite în structura actionariatului, respectiv la schimbarea auditorului financiar;

- neelaborarea normelor interne privind clasificarea creditelor;

- necuprinderea în raportul administratorului institutiei financiare nebancare, întocmit pe baza situatiilor financiare anuale (31 decembrie 2009), a unei prezentări fidele a dezvoltării si performantei activitătilor institutiei, a pozitiei sale financiare, corelată cu dimensiunea si complexitatea activitătilor desfăsurate, precum si principalele riscuri si incertitudini cu care se confruntă societatea si neaprobarea raportului de către Consiliul de administratie;

- înregistrarea eronată în contabilitate a unor operatiuni;

- completarea eronată a situatiilor financiare periodice;

- neîntreprinderea, de către Consiliul de administratie, a măsurilor necesare pentru reconstituirea valorii legale a activului net si implicit acoperirea pierderilor;

- nerespectarea planului de măsuri adoptat ca urmare a actiunii de supraveghere anterioare;

- mentinerea unor deficiente constatate cu ocazia actiunilor de supraveghere anterioare, respectiv:

- neelaborarea de norme interne privind clasificarea creditelor si plasamentelor si constituirea provizioanelor specifice de risc de credit;

- desfăsurarea de activităti care nu au legătură cu obiectul principal de activitate prevăzut în actul constitutiv;

- înregistrarea eronată în contabilitate a unor operatiuni;

- nenotificarea către Banca Natională a României a modificărilor intervenite în situatia institutiei financiare nebancare.

Art. 2. - Societatea Comercială A + FINANCE IFN - S.A. are drept de contestatie la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 7 iunie 2011.

Nr. 7.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.