MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 301/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 301         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

343. - Hotărāre privind aprobarea Statutului antrenorului

 

391. - Hotărāre pentru modificarea si completarea anexei nr. 26 la Hotărārea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

53. - Decizie privind aprobarea componentei Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

 

54. - Decizie privind īncetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Panduru Virgil, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Statutului antrenorului

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 60 si 61 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă Statutul antrenorului, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 255/2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 191 din 26 martie 2003.

Art. 3. - (1) Recunoasterea si echivalarea categoriilor de antrenor, prevăzute de Hotărārea Guvernului nr. 255/2003, cu nivelurile de antrenor se fac astfel:

a) categoria a V-a se echivalează cu nivelul de antrenor asistent;

b) categoria a IV-a si categoria a III-a se echivalează cu nivelul de antrenor;

c) categoria a II-a se echivalează cu nivelul de antrenor senior;

d) categoria I se echivalează cu nivelul de antrenor maestru. (2) Ocupatia de antrenor se clasifică īn următoarele niveluri:

a) antrenor asistent;

b) antrenor;

c) antrenor senior;

d) antrenor maestru.

Art. 4. - Orice referire la notiunea de categorie de antrenor, care este cuprinsă īn actele normative īn vigoare, se consideră a fi făcută la notiunea de nivel de antrenor astfel: nivelul de antrenor asistent pentru categoria a V-a, nivelul de antrenor pentru categoriile a IV-a si a III-a, nivelul de antrenor senior pentru categoria a II-a, nivelul de antrenor maestru pentru categoria I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 343.

 

ANEXĂ

STATUTUL ANTRENORULUI

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Pregătirea sportivă īn forme organizate se asigură de către persoane atestate īn domeniu prin diplomă de licentă, diplomă de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute īn conditiile legii.

Art. 2. - Antrenorul este persoana atestată īntr-o anumită ramură de sport pe baza diplomei de licentă, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, după caz, recunoscute īn conditiile legii.

Art. 3. - Antrenorul constituie categoria atestată de cadre tehnice de specialitate care īsi asumă responsabilitatea profesională asupra activitătii desfăsurate īn structuri sportive īn care realizează selectia, initierea, pregătirea sau perfectionarea măiestriei sportive īn diferite ramuri de sport.

 

CAPITOLUL II

Formarea antrenorului

 

Art. 4. - Formarea antrenorului se realizează īn cadrul:

a) institutiilor de īnvătămānt superior, cu specializare/aprofundare īntr-o ramură de sport, acreditate sau autorizate īn conditii legii, īn baza protocolului īncheiat de acestea cu Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;

b) studiilor de masterat cu specializare/aprofundare īntr-o ramură de sport, organizate de institutiile de īnvătămānt superior, acreditate sau autorizate īn conditiile legii, īn baza protocolului īncheiat de acestea cu Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;

c) cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani, organizat de Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, prin Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, denumit īn continuare C.N.F.P.A., īn colaborare cu federatiile sportive nationale;

d) altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de scoli postliceale de antrenori sau de alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate īn conditiile legii, īn baza protocolului īncheiat de acestea cu Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale.

 

CAPITOLUL III

Clasificarea ocupatiei de antrenor - promovarea antrenorului

 

Art. 5. - Clasificarea antrenorilor se face pe baza “Revizuirii structurii pe 5 niveluri a Uniunii Europene pentru calificarea si recunoasterea calificărilor de antrenor”, īn conformitate cu reglementările Consiliului European al Antrenorilor, subcomitet al Retelei Europene pentru Stiinta Sportului, Educatie si Forta de Muncă.

Art. 6. - Clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:

1. Nivelul de antrenor asistent se poate acorda:

a) absolventului cursului de formare a antrenorilor organizat de către Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret prin C.N.F.P.A., īn colaborare cu federatiile sportive nationale;

b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare īntr-o ramură de sport organizate de institutiile de īnvătămānt superior acreditate sau autorizate īn conditiile legii, care nu este absolvent de studii universitare cu licentă īn domeniul educatiei fizice si sportului;

c) absolventului de īnvătămānt superior cu licentă īn domeniul educatiei fizice si sportului, fără specializare/aprofundare īntr-o ramură de sport, după un an de specializare īntr-o ramură de sport efectuată īn cadrul C.N.F.P.A.;

d) absolventului altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizate de către alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate īn conditiile legii.

2. Nivelul de antrenor se poate acorda:

a) antrenorului asistent, care după minimum un an de activitate desfăsurată īn acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel;

b) absolventului studiilor de īnvătămānt superior, licentiat cu specializare/aprofundare īntr-o ramură de sport, organizate de institutiile de īnvătămānt superior acreditate sau autorizate īn conditiile legii;

c) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare īntr-o altă ramură de sport decāt cea obtinută īn timpul studiilor universitare, organizate de institutiile de īnvătămānt superior din domeniul educatiei fizice si sportului.

3. Nivelul de antrenor senior se poate acorda:

a) antrenorului care după minimum 4 ani de activitate desfăsurată īn acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel;

b) absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare īn aceeasi ramură de sport īn care s-a specializat īn timpul studiilor universitare, dar care are minimum 2 ani de activitate desfăsurată la nivelul de antrenor īn această ramură de sport si a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel.

4. Nivelul de antrenor maestru se acordă antrenorului senior care după minimum 5 ani de activitate desfăsurată īn acest nivel a fost declarat reusit la examenul de promovare prin evaluarea competentelor aferente acestui nivel.

Art. 7. - (1) Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresată Federatiei Sportive Nationale, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare nivel de antrenor. C.N.F.P.A., unitate īn subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, organizează examenele de promovare īn niveluri superioare de clasificare a antrenorilor, īn colaborare cu federatiile sportive nationale.

(2) Pentru promovarea īntr-un nivel de clasificare superioară, examenele de atestare a competentelor constau īn verificarea cunostintelor prin probe de specialitate, stabilite de C.N.FPA. Īn colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

(3) Instructiunile privind organizarea si desfăsurarea examenului de promovare a antrenorilor īntr-un nivel superior sunt stabilite de C.N.FPA., īn colaborare cu federatiile sportive nationale si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

Art. 8. - Antrenorul din nivelele de antrenor si antrenor senior cu rezultate deosebite la nivel international īn activitatea sportivă poate beneficia o singură dată, la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim pentru prezentarea la examenele de promovare, dacă a pregătit cel putin 2 ani sportivi - pentru sporturile individuale - si cel putin un an o echipă - pentru jocurile sportive de echipă - care au obtinut următoarele performante sportive:

a) locurile I-VIII la jocurile olimpice;

b) locurile I-VI la campionatele mondiale si campionatele europene de seniori;

c) locurile I-III la campionatele mondiale si campionatele europene de cădeti, juniori, tineret;

d) locurile I-III la cupe mondiale si cupe europene de seniori, cădeti, juniori, tineret.

Art. 9. - Se consideră vechime īn ocupatia de antrenor perioada de activitate īn specialitate efectuată īn:

a) structurile sportive recunoscute īn conditiile legii;

b) alte organizatii sportive nationale si internationale.

Art. 10. - Pentru rezultate de exceptie īn activitate, indiferent de nivelul de clasificare, la propunerea federatiei sportive nationale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de “antrenor emerit”, īn baza criteriilor elaborate si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, īn conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea si obtinerea carnetului de antrenor

 

Art. 11. - Ocupatia de antrenor se atestă cu carnetul de antrenor, perioada de activitate fiind certificată prin viza federatiilor sportive nationale.


Art. 12. - Carnetul de antrenor se eliberează la cerere, conform prevederilor legale īn vigoare, si poate fi obtinut de către:

a) absolventii cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani organizat de către Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, prin C.N.F.P.A. Īn colaborare cu federatiile sportive nationale;

b) absolventii institutiilor de īnvătămānt superior cu specializare/aprofundare īntr-o ramură de sport, acreditate sau autorizate īn conditiile legii, īn baza protocolului īncheiat de acestea cu Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;

c) absolventii studiilor de masterat cu specializare/aprofundare īntr-o ramură de sport, organizate de institutiile de īnvătămānt superior acreditate sau autorizate īn conditiile legii, īn baza protocolului īncheiat de acestea cu Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;

d) absolventii altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani organizat de către alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate īn conditiile legii, īn baza protocolului īncheiat de acestea cu Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;

e) absolventii unor cursuri de formare a antrenorilor, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, īn conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romānia, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile antrenorului

 

Art. 13. - Pentru activitatea depusă antrenorul beneficiază de drepturi salariale si alte drepturi, stabilite potrivit dispozitiilor legale īn vigoare.

Art. 14. - Antrenorul are următoarele drepturi:

a) să fie promovat la niveluri superioare de clasificare īn raport cu pregătirea profesională, cu rezultatele obtinute sau cerintele structurii sportive, īn conditiile legii;

b) să beneficieze de conditii corespunzătoare de muncă si protectie socială, īn conditiile legii;

c) să fie nominalizat de către federatiile sportive nationale īn propriile colective tehnice, potrivit competentei profesionale;

d) să facă parte din organisme interne si internationale de specialitate, să participe la consfătuiri, cursuri si conferinte nationale si internationale de specialitate;

e) să fie membru īn asociatii profesionale sau organizatii, īn scopul reprezentării intereselor proprii, perfectionării pregătirii profesionale si protejării statutului antrenorului;

f) să primească premii, prime, titluri si distinctii, īn conditiile legii;

g) alte drepturi, īn conditiile legii.

Art. 15. - Antrenorul are următoarele obligatii:

a) să fie loial si devotat profesiei alese;

b) să īsi īndeplinească cu profesionalism obiectivele de performantă stabilite de conducerea structurii sportive unde este salariat;

c) să respecte drepturile, demnitatea si valoarea fiecărui participant la sport si să trateze pe toată lumea egal, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială;

d) să respecte statutul si regulamentele federatiei sportive nationale īn care īsi desfăsoară activitatea;

e) să realizeze selectia, initierea, pregătirea si perfectionarea tinerelor talente pentru sportul de performantă;

f) să aplice īn procesul de antrenament linia metodică si cerintele stabilite de federatia sportivă natională īn care īsi desfăsoară activitatea;

g) să promoveze spiritul de fair-play, să combată fenomenul de dopaj si actiunile de violentă īn ramura de sport īn care īsi desfăsoară activitatea;

h) să cunoască si să respecte normele de securitate, de protectie si de igienă a muncii;

i) să participe periodic la una dintre formele de perfectionare organizate, pentru a fi la curent cu cerintele si dezvoltarea ramurii sportive;

j) alte obligatii prevăzute īn contractul individual de muncă.

 

CAPITOLUL VI

Evaluarea si aprecierea activitătii antrenorului.

Recompense si sanctiuni

 

Art. 16. - Evaluarea si aprecierea activitătii antrenorului se fac de către structura sportivă īn care īsi desfăsoară activitatea, īn conformitate cu reglementările interne si legislatia īn vigoare.

Art. 17. - (1) Antrenorul cu rezultate deosebite īn activitatea sportivă poate primi de la structurile sportive īn care īsi desfăsoară activitatea premii si alte recompense materiale, īn conformitate cu reglementările interne si legislatia īn vigoare.

(2) Structurile sportive īn care īsi desfăsoară activitatea antrenorii pot stabili si alte forme de recompense pentru merite deosebite īn activitate, īn conditiile legii.

Art. 18. - Īncălcarea de către antrenor a prezentului statut, a regulamentelor federatiilor sportive nationale, a regulamentelor structurilor sportive īn care īsi desfăsoară activitatea, a obligatiilor contractuale si altor reglementări se sanctionează īn conditiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Prevederile prezentului statut se aplică tuturor antrenorilor īn activitate, indiferent de ramura de sport, de nivelul de clasificare si structura sportivă unde īsi desfăsoară activitatea, atāt antrenorilor romāni, cāt si celor străini care īsi desfăsoară activitatea īn Romānia.

Art. 20. - Recunoasterea calificării de antrenor obtinute īn străinătate se face prin echivalarea si recunoasterea competentelor aferente ocupatiei de antrenor, īn conformitate cu legislatia īn vigoare.


GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 26 la Hotărārea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbasca” la Hotărārea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

- La sectiunea I - Bunuri imobile:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 105, suprafata prevăzută la coloana 3 va avea următorul cuprins: “1.000 mp”;

- la pozitia nr. 109, suprafata prevăzută la coloana 3 va avea următorul cuprins: “400 mp”;

- la pozitia nr. 134, suprafata prevăzută la coloana 3 va avea următorul cuprins: “2.500 mp”;

b) după pozitia nr. 140 se introduc 15 noi pozitii, pozitiile nr. 141-155, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 391.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbasca

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobāndirii sau, după caz, al dării īn folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

141

 

Teren agricol

Intravilan satul Scărisoara, punctul “Stejar”, S - 2.500 mp

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 19/2009

142

 

Teren agricol

Extravilan satul Marvila, punctul “Braiescu”, S - 400 mp

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 19/2009

143

 

Teren agricol

Extravilan satul Vālcele, punctul “Intrare Localitate”, S -400 mp

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 19/2009

144

 

Teren agricol

Intravilan satul Rogoaza, punctul “Duca Grigore”, S -400 mp

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 19/2009

145

 

Teren agricol

Intravilan satul Bacioiu, punctul “Lupu Veronica”, S -400 mp

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 19/2009

146

1.3.7.2.

Drum de exploatare agricolă DE 207

Extravilan satul Corbasca, lungime - 3.830 m

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 9/2010

147

1.3.7.2.

Drum de exploatare agricolă DE 199

Extravilan satul Băcioiu, lungime - 200 m

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 9/2010

148

1.3.7.2.

Drum de exploatare agricolă DE 1244

Extravilan satul Scărisoara, lungime - 2.150 m

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 9/2010

149

1.3.7.2.

Drum de exploatare agricolă DE 1372

Extravilan satul Rogoaza, lungime - 450 m

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 9/2010

150

1.3.7.2.

Drum de exploatare agricolă DE 330

Extravilan satul Marvila, lungime - 1.500 m

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 9/2010

151

1.3.7.2.

Teren curti + constructii

Satul Corbasca, punct “Biserica Veche”, T. 27 P.9, S -3.463 mp

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 9/2010

152

1.3.7.2.

Teren curti + constructii

Satul Corbasca, punctul SMA, T. 24 P.6, S -7.951 mp

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 9/2010

153

1.3.7.1.

Drum sătesc satul Corbasca

Drum pietruit, lungime - 570 m, lătime - 4 m, punctul Irimia Neculai-Toma

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 29/2010

154

 

Teren agricol satul Corbasca

Extravilan satul Corbasca, suprafata - 1.200 mp, punctul Toma, N - drum; S - drum; E - drum; V - Toma

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 29/2010

155

 

Teren arabil satul Scărisoara

Intravilan satul Scărisoara, suprafata - 710 mp, T.22. P.8, punctul Vaier

1992

 

Domeniul public al comunei Corbasca, potrivit Hotărārii Consiliului local nr. 29/2010


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind aprobarea componentei Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

 

Avānd īn vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenta, atributiile si modul de organizare ale Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă componenta Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice, prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice, prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Calendarul principalelor activităti desfăsurate pentru punerea īn aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, prevăzut īn anexa nr. 3, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 mai 2011.

Nr. 53.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice

 

Nr. crt.

Institutia/Autoritatea publică responsabilă

Membru permanent

Membru supleant

Invitat permanent

1.

Aparatul propriu de lucru al primului-ministru

- Victor Vevera, consilier desemnat al primului-ministru

 

 

2.

Secretariatul General al Guvernului

 

 

Andronie-Rădulescu Viorel, coordonator Centru de situatii

3.

Ministerul Administratiei si Internelor

- comisar-sef de politie Udeanu Cătălina, sef Centru de coordonare a protectiei infrastructurilor critice

- subcomisar de politie Merlă Nicolae, reprezentant Punct National de Contact

- subcomisar Revnic Mădălin - Secretariat tehnic al Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice

 

 

4.

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

- Ion Turluianu, seful compartimentului Situatii de urgentă si protectia infrastructurilor critice

- Lucian Bumbacea, consilier, compartimentul Situatii de urgentă si protectia infrastructurilor critice

 

 

5.

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

- Bădic Ion Sorin, expert Probleme speciale si informatii clasificate

 

 

6.

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Rolanda Predescu, consilier Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică

- Mitică Drăgusin, director tehnic securitate nucleară

- Ionel Andrei, director general Directia generală programe

 

 

7.

Ministerul Sănătătii

- Todea luliu Laurentiu, consilier

- Grigore Bogdan, consilier

 

 

8.

Ministerul Mediului si Pădurilor

- Mary-Jeanne Adler, director Directia pentru managementul situatiilor de urgentă

 

 

9.

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

- colonel Burlan Marius, sef Directia organizare, mobilizare si operatii

- colonel Mircea Ghită, sef Sector independent prognoză-dezvoltare si reglementări telecomunicatii

- colonel Maxim Dobrinoiu, sef Sector independent relatii internationale si integrare europeană

 

10.

Serviciul de Informatii Externe

*

 

 

11.

Serviciul Romān de Informatii

*

 

 

12.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Valentin Spoeală, consilier Probleme speciale

 

 

13.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

- Liviu Rusu, director general Directia generală siguranta alimentelor

- Monica Neagu, director Directia generală siguranta alimentelor

- Lăcrămioara-Mariana Petriu

 

 

14.

Ministerul Apărării Nationale

- colonel Velicu Viorel, expert

- locotenent-colonel Constantinescu Valentin, expert

- locotenent-colonel Cristian Ceausu, expert

- colonel Paul Bălasa, expert

 

 

15.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

- Eugen Marin, sef serviciu Informatii clasificate si probleme speciale

- Ion Cristea, specialist, Divizia de planificare a urgentelor civile

 

 

16.

Agentia Spatială Romānă

- Marius Ioan-Piso, presedinte al Agentiei Spatiale Romāne (ROSA)

- Cosmin Nistor, director Sistem informatic

 

 


* Sunt desemnati prin ordin al conducătorului institutiei respective.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Necesitate

Art. 1. - (1) Complexitatea procesului de protectie a infrastructurii critice, generată de natura incertă a amenintărilor, si multitudinea institutiilor angrenate impun multiple niveluri de coordonare si constructia de parteneriate cu particularităti extrem de importante. (2) Activitatea Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice, denumit īn continuare G.LI.P.I.C, se desfăsoară īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenta, atributiile si modul de organizare ale Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice si ale prezentului regulament de organizare si functionare.

Scopul G.LI.P.I.C.

Art. 2. - Scopul G.L.I.P.I.C. este de a asigura coordonarea coerentă si unitară a activitătii desfăsurate īn domeniul protectiei infrastructurilor critice, a realiza evaluarea intersectorială a vulnerabilitătilor, riscurilor si amenintărilor la adresa infrastructurilor critice si a informa Guvernul Romāniei asupra stadiului realizării activitătilor desfăsurate, precum si asupra măsurilor ce se impun pentru īmbunătătirea activitătii īn domeniu.

Obiectivele G.LI.P.I.C.

Art. 3. - Īntreaga activitate desfăsurată de G.L.I.P.I.C. va asigura īndeplinirea următoarelor obiective:

- monitorizarea procesului de identificare a infrastructurilor critice nationale si europene, denumite īn continuare ICN/ICE, si informarea factorilor de decizie referitor la stadiul realizării obiectivelor si directiilor prioritare de actiune;

- coordonarea si prioritizarea activitătilor autoritătilor publice responsabile īn procesul de identificare si desemnare a ICN/ICE;

- īmbunătătirea cadrului normativ specific domeniului, īn special, prin transpunerea legislatiei comunitare;

- implementarea de proceduri de lucru pentru actiunile comune si schimbul de informatii interinstitutional.

Principii

Art. 4. - Activitatea G.L.I.P.I.C. se desfăsoară pe baza principiilor legalitătii, cooperării, coordonării unitare, predictibilitătii, responsabilitătii si eficientei.

 

CAPITOLUL II

Organizarea G.L.I.P.I.C.

 

SECTIUNEA 1

Organizarea G.L.I.P.I.C.

 

Organigrama

Art. 5. - Pentru coordonarea activitătii de protectie a infrastructurilor critice se constituie:

a) G.L.I.P.I.C. - principal for de decizie strategică la nivel national;

b) Secretariatul tehnic al G.L.I.P.I.C. - structură de suport la nivel national.

Componenta G.L.I.P.I.C.

Art. 6. - (1) īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 1.110/2010 se constituie, īn termen de 10 zile de la data intrării īn vigoare a Regulamentului de organizare si functionare, grupul de lucru format din experti/specialisti desemnati de către autoritătile publice responsabile potrivit anexei nr. 1 la aceeasi hotărāre.

(2) Secretariatul general al Guvernului va fi reprezentat de un membru desemnat din cadrul Centrului de situatii al Guvernului.

(3) Membrii G.L.I.P.I.C. trebuie să detină certificat de acces la informatii clasificate de nivel secret de stat.

(4) Activitatea G.L.I.P.I.C. este coordonată de un consilier desemnat de primul-ministru.

Atributiile G.L.I.P.I.C.

Art. 7. - G.L.I.P.I.C. are următoarele atributii:

a) realizează evaluarea intersectorială a vulnerabilitătilor, riscurilor si amenintărilor la adresa infrastructurilor critice;

b) analizează si propune spre avizare proiectele de acte normative din domeniul protectiei infrastructurilor critice;

c) analizează trimestrial evolutia procesului de identificare a infrastructurilor critice si īl informează pe primul-ministru, prin consilierul de stat, cu privire la stadiul si măsurile ce se impun īn vederea īmbunătătirii activitătii īn domeniu;

d) analizează si propune măsuri de implementare a unui sistem de avertizare timpurie īn domeniul infrastructurilor critice si de īmbunătătire a acestuia;

e) avizează ghiduri/manuale de proceduri si bune practici īn domeniu;

f) asigură promovarea, īn mod unitar, a politicilor īn domeniul formării profesionale si cercetării stiintifice specifice domeniului protectiei infrastructurilor critice.

Hotărārile G.L.I.P.I.C.

Art. 8. - (1) G.L.I.P.I.C. emite hotărāri ce au caracter obligatoriu pentru autoritătile publice responsabile.

(2) Hotărārile G.L.I.P.I.C. se adoptă prin votul reprezentantilor desemnati ai autoritătilor publice responsabile pe principiul majoritătii simple si se supun aprobării primului-ministru.

Secretariatul tehnic al

G.L.I.P.I.C.

Art. 9. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor asigură Secretariatul tehnic al G.L.I.P.I.C. prin Centrul de coordonare a protectiei infrastructurilor critice, constituit īn cadrul Directiei generale management operational.

(2) Adresa de corespondentă a Secretariatului tehnic este adresa Directiei generale management operational din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Gestionarea informatiilor clasificate se realizează īn conformitate cu prevederile legislatiei īn domeniu.

(4) Documentele rezultate īn urma activitătii Secretariatului tehnic se arhivează la nivelul Directiei generale management operational din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Atributiile Secretariatului

tehnic

Art. 10. - Secretariatul tehnic are următoarele atributii:

a) asigură legătura permanentă cu institutiile reprezentate īn G.L.I.P.I.C;

b) realizează proceduri de lucru cu incidentă īn activitatea G.L.I.P.I.C, precum si a institutiilor participante ce sunt supuse avizării G.L.I.P.I.C.;

c) monitorizează si informează G.L.I.P.I.C asupra modului de realizare a deciziilor si stadiul implementării activitătilor specifice fiecărei autorităti publice responsabile, pe baza informărilor acestora;

d) elaborează si supune aprobării consilierului de stat care coordonează activitatea G.L.I.P.I.C proiectul privind ordinea de zi a sedintei, cu cel putin 5 zile īnaintea acesteia;

e) asigură multiplicarea si difuzarea ordinii de zi către participantii la sedintă cu cel putin 3 zile īnainte de desfăsurarea sedintei;

f) primeste si pregăteste materialele pentru sedintele grupului de lucru si le prezintă membrilor acestuia;

g) constituie mapa cu documentele ce urmează a fi dezbătute/analizate;

h) organizează si participă la sedintele G.L.I.P.I.C, īntocmeste procesul-verbal/minuta sedintei si redactează hotărārile adoptate īn cadrul acestora, asigurānd diseminarea documentelor tuturor institutiilor angrenate;

i) asigură legătura dintre G.L.I.P.I.C si organizatiile internationale, neguvernamentale, precum si cu sectorul privat din domeniul de incidentă;

j) asigură redactarea documentelor ce urmează a fi supuse analizei primului-ministru, precum si a proiectelor de acte normative care se supun adoptării/aprobării, potrivit prevederilor legislatiei īn vigoare;

k) difuzează tuturor membrilor G.L.I.P.I.C documentele elaborate si asigură distribuirea informatiilor relevante asupra infrastructurilor critice īntre autoritătile publice responsabile;

l) asigură suportul logistic pentru desfăsurarea sedintelor G.L.I.P.I.C;

m) coordonează activitatea de diseminare a oportunitătilor de pregătire profesională si din sfera cercetării stiintifice īn domeniu, pe componenta de securitate si protectie a infrastructurilor critice;

n) sprijină autoritătile publice responsabile īn realizarea cooperării cu partenerii din mediul privat, mediul academic si organizatiile neguvernamentale;

o) asigură corespondenta cu institutiile reprezentate īn cadrul G.L.I.P.I.C, organizează evidenta, multiplicarea si arhivarea acesteia cu respectarea reglementărilor īn vigoare;

p) desfăsoară orice alte activităti de sprijin pentru derularea īn bune conditii a activitătilor G.L.I.P.I.C

 

SECTIUNEA a 2-a

Activitatea G.L.I.P.I.C.


 

Ciclul activitătii G. L. 1. P 1. C.

Art. 11. - Principalele etape īn activitatea G.L.I.P.I.C. sunt:

a) stabilirea prioritătilor de actiune;

b) adoptarea/actualizarea calendarului activitătilor ce urmează să se desfăsoare īn scopul identificării si desemnării ICN/ICE;

c) monitorizarea si evaluarea activitătii.

Stabilirea prioritătilor de actiune

Art. 12. - (1) Sedintele G.L.I.P.I.C. sunt legal constituite dacă sunt prezente două treimi din institutiile nominalizate.

(2) Sedintele G.L.I.P.I.C. se realizează lunar sau ori de cāte ori situatia o impune.

(3) Problemele ce fac obiectul analizelor si punctele de vedere exprimate īn cadrul dezbaterilor se consemnează īn minuta sedintei, iar hotărārile adoptate sunt semnate de către membrii G.L.I.P.I.C.

(4) Principalul instrument strategic de lucru pentru G.L.I.P.I.C. este calendarul activitătilor.

Calendarul activitătilor

Art. 13. - (1) Calendarul activitătilor stabileste principalele repere īn domeniu si se īntocmeste conform machetei din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Prevederile calendarului activitătilor se transpun īn planuri de actiune elaborate la nivelul fiecărei autorităti publice responsabile, documente ce se aprobă de sefii institutiilor reprezentate īn cadrul G.L.I.P.I.C.

Monitorizarea

Art. 14. - (1) Monitorizarea se realizează asupra:

a) modului īn care sunt īndeplinite sarcinile ce decurg din calendarul activitătilor si deciziile G.L.I.P.I.C;

b) activitătii autoritătilor publice responsabile īn domeniul identificării, desemnării si protectiei infrastructurilor critice;

c) evolutiei rezultatelor obtinute.

(2) Monitorizarea se realizează de către Centrul de coordonare a protectiei infrastructurilor critice/Secretariatul tehnic.

Evaluarea

Art. 15. - Evaluarea se realizează asupra modului īn care sunt īndeplinite obiectivele stabilite prin calendarul de activităti, de către Secretariatul tehnic, pe baza rapoartelor si informărilor transmise de autoritătile publice responsabile, conform competentelor, la solicitarea Centrului de coordonare a protectiei infrastructurilor critice.

Informarea autoritătilor statului

Art. 16. - Rapoartele de monitorizare si evaluare, īn functie de necesităti, sunt prezentate, spre informare, primului-ministru.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

Protectia datelor si informatiilor

Art. 17. - Autoritătile publice responsabile asigură, la solicitarea G.L.I.P.I.C, furnizarea si accesul la datele si informatiile gestionate, pe principiul “nevoii de a cunoaste” si iau măsuri de respectare a legislatiei īn vigoare, īn domeniul informatiilor clasificate.

Modificarea Regulamentului de organizare si functionare

Art. 18. - Prevederile prezentului regulament se modifică si se completează, la propunerea reprezentantilor autoritătilor publice responsabile adoptate prin consens sau la initiativa consilierului desemnat ce coordonează activitatea G.L.I.P.I.C, prin decizie a primului-ministru.

Aplicarea Regulamentului de organizare si functionare

Art. 19. - Prezentul regulament intră īn vigoare la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Asigurarea materială si financiară

Art. 20. - (1) Sedintele G.L.I.P.I.C se desfăsoară īn spatii special amenajate si echipate prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, la sediul central.

(2) Dotările cu mijloace tehnico-materiale necesare desfăsurării activitătilor G.L.I.P.I.C se includ īn normele si programele de īnzestrare ale Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Finantarea cheltuielilor materiale si a cheltuielilor de capital ale G.L.I.P.I.C se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din alte surse interne si externe, potrivit legii.

Alte activităti ale G.L.I.P.I.C.

Art. 21. - (1) īn scopul fundamentării unor hotărāri sau măsuri privind protectia infrastructurilor critice, la recomandarea G.L.I.P.I.C se pot constitui, la nivelul autoritătilor publice responsabile, grupuri tehnice formate din experti, specialisti, cercetători sau cadre didactice din mediul public si privat, inclusiv academic, după caz. Suportul logistic necesar functionării grupurilor de suport tehnic se asigură de autoritătile publice responsabile la nivelul cărora se constituie.

(2) G.L.I.P.I.C. initiază elaborarea de proiecte de acte normative, efectuarea de studii si cercetări īn domeniul protectiei infrastructurilor critice.

(3) G.L.I.P.I.C. elaborează Planul anual de proiecte si studii necesare pentru etapa următoare, la propunerea autoritătilor publice responsabile.

(4) Fluxul informational-decizional al G.L.I.P.I.C. este prevăzut īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CALENDARUL

principalelor activităti ce se impun a fi desfăsurate de structurile responsabile pentru identificarea si desemnarea infrastructurilor critice īn vederea implementării prevederilor Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea si desemnarea infrastructurilor critice europene si evaluarea necesitătii de īmbunătătire a protectiei acestora

 

Nr. crt.

Obiective

Activitatea

Termen de finalizare

Structuri responsabile

Observatii

Etapa I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa a II-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa a III-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament*)

FLUXUL INFORMATIONAL-DECIZIONAL

 


*) Anexa nr. 2 la regulament este reprodusă īn facsimil.


 

ANEXA Nr. 3

 

CALENDARUL

principalelor activităti ce se impun a fi desfăsurate de structurile responsabile pentru identificarea si desemnarea infrastructurilor critice in vederea implementării prevederilor Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea si desemnarea infrastructurilor critice europene si evaluarea necesitătii de īmbunătătire a protectiei acestora

 

Nr. crt.

Obiective

Activitatea

Termen

Structuri responsabile

Observatii

Etapa I

1.

Organizarea si desfăsurarea, īn Romānia, a unei īntālniri regionale cu reprezentantii punctelor nationale de contact si experti din sectoarele energie si transporturi din Ungaria si Bulgaria (4-5 noiembrie 2010)

- elaborarea documentelor organizatorice

- transmiterea invitatiilor

- pregătirea materialelor ce urmează a fi prezentate de partea romānă

1 noiembrie 2010

C.C.PI.C./M.A.I.

 

2.

Pregătirea documentelor ce urmează a fi aprobate īn prima sedintă a G.L.I.P.I.C.

- elaborarea proiectului Regulamentului de organizare si functionare (R.O.F.) al Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice (G.L.I.P.I.C.)

5 zile de la aprobarea Hotărārii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenta, atributiile si modulde organizare al G.L.I.P.I.C.

C.C.PI.C./M.A.I.

 

- traducerea si redactarea ghidului “Liniidirectoare facultative pentru aplicarea Directivei Consiliului privind identificarea si desemnarea infrastructurilor critice europene (I.C.E.), precum si evaluarea necesitătii de īmbunătătire a protectiei acestora”

document diseminat īn cadrul simpozionului organizat īn luna noiembrie 2010

 

 

- adoptarea calendarului principalelor activităti

17 decembrie 2010

 

 

3.

Organizarea si desfăsurarea sedintei de constituire a G.L.I.P.I.C.

- desemnarea de către autoritătile publice responsabile (A.P.R.) a reprezentantilor G.L.I.P.I.C. si comunicarea acestora la Centrul de coordonare a protectiei infrastructurilor critice din Ministerul Administratiei si Internelor (C.C.PI.C.)

două zile de la comunicarea datelor de către A.P.R.

A.P.R. si C.C.PI.C./M.A.I.

 

- elaborarea proiectului ordinii de zi

15 decembrie 2010

C.C.PI.C./M.A.I.

 

- elaborarea proiectului de decizie a prim-ministrului

24 decembrie 2010

C.C.PI.C./M.A.I.

 

Etapa a II-a

4.

Identificarea si desemnarea I.C.E. Īn sectoarele energie si transporturi

- constituirea grupurilor tehnice de lucru la nivelul A.P.R.

30 noiembrie 2010

A.P.R.

C.C.PI.C./M.A.I.

 

- stabilirea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale

4 decembrie 2010

A.P.R.

C.C.PI.C./M.A.I.

 

- organizarea īntālnirilor la nivelul grupurilor de lucru

săptămānal

A.P.R.

C.C.PI.C./M.A.I.

 

- elaborarea si promovarea proiectului de hotărāre a Guvernului pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potentialelor infrastructuri critice

15 aprilie 2011

A.P.R.

C.C.PI.C./M.A.I.

 

5.

Identificarea si desemnarea I.C.N. la nivelul sectoarelor identificate

- emiterea ordinelor de către A.P.R. pentru stabilirea criteriilor sectoriale si a pragurilor critice aferente

15 aprilie 2011

A.P.R.

 

- elaborarea si promovarea proiectului de hotărāre a Guvernului pentru desemnarea infrastructurilor critice nationale (I.C.N.)

15 iunie 2011

A.P.R.

 

Etapa a III-a

6.

Elaborarea si transmiterea informărilor, conform calendarului stabilit, la Comisia

Europeană

- initierea dialogului cu statele membre ale Uniunii Europene (SM) vecine īn vederea identificării si desemnării potentialelor I.C.E.

4 noiembrie 2010

A.P.R.

C.C.PI.C./M.A.I.

D.A.E.

M.A.E.

 

- elaborarea informării primului- ministru de către A.P.R. cu privire la rezultatele dezbaterilor bi/multilaterale desfăsurate īn sectoarele energie si transporturi

11 ianuarie 2011

 

 

- informarea Comisiei Europene cu privire la numărul de infrastructuri pe sector pentru care s-au purtat dezbateri privind pragurile criteriilor intersectoriale

12 ianuarie 2011

 

 

7.

Elaborarea si transmiterea informărilor de către C.C.P.I.C, conform calendarului stabilit

- informarea Comisiei Europene cu privire la numărul de I.C.E. desemnate pe fiecare sector, precum si cu privire la numărul de SM dependente de fiecare I.C.E. desemnată

anual

C.C.PI.C./M.A.I.

 

- elaborarea pe baza datelor

comunicate de A.P.R. a informărilor privind stadiul derulării activitătilor pe linia identificării si desemnării I.C.N./I.C.E. si transmiterea acestora către prim-ministrul Guvernului Romāniei

trimestrial

C.C.PI.C./A.PR.

 

- participarea la dezbaterile bilaterale si/sau multilaterale cu celelalte SM care pot fi afectate īn mod semnificativ de o potentială I.C.E. situată pe teritoriul national sau care pot afecta īn mod semnificativ teritoriul national, īn cazul potentialelor I.C.E. situate īn alte SM, īn scopul īncheierii acordurilor pentru desemnarea I.C.E.

conform calendarului stabilit de comun acord cu SM, la solicitarea acestora

A.P.R.

C.C.PI.C./M.A.I.

D.A.E.

M.A.E.

 

Activităti periodice

8.

Organizarea si desfăsurarea sedintelor lunare ale G.L.I.P.I.C. si realizarea informărilor de stadiu

- conform R.O.F. al G.L.I.P.I.C. aprobat

prima decadă a fiecărei luni

C.C.P.I.C./M.A.I.

A.P.R.

 

9.

Monitorizarea stadiului realizării activitătilor stabilite īn vederea implementării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, si informarea prim-ministrului Guvernului Romāniei

- conform calendarului G.L.I.P.I.C. si al A.P.R.

lunar

C.C.P.I.C./M.A.I.

 

- elaborarea informărilor către prim-ministrul Guvernului Romāniei

lunar

A.PR./C.C.PI.C.

 

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind īncetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Panduru Virgil, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Avānd īn vedere Cererea domnului Panduru Virgil, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/9.746/D.NA. din 18 aprilie 2011, precum si prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) si ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, raportul de serviciu al domnului Panduru Virgil, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, īncetează, prin acordul părtilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 2 mai 2011.

Nr. 54.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.