MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 326/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 326         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

295. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

425. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

 

441. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

442. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

443. - Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu” a unui imobil retrocedat, în conditiile legii

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 7 aprilie 2009, definitivă la 7 iulie 2009, în Cauza Brânduse împotriva României

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Datele de identificare si valorile de inventar ale bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate acesteia, înregistrate la Ministerul Finantelor Publice si prevăzute în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Aiud:

a) se introduc 41 de pozitii, conform anexei nr. 1;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 37073, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 913,90 mp (ridicare topografică + demolare)”;

- la pozitia 37074, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 847 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 37075, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 3.200,44 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 37076, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+3 - 3.293,10 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 37078, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 -391,11 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 37079, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 522,58 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 102596, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 493 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.658.592,29 lei” (interventie la imobile de natura investitiilor)”;

- la pozitia 144397, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 635,42 mp (ridicare topografică + demolare)”.

2. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Arad:

a) se introduc 6 pozitii, conform anexei nr. 2;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 27524, coloana 9 va avea următorul cuprins: “270.243 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 27527, coloana 9 va avea următorul cuprins: “318.532 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 27528, coloana 9 va avea următorul cuprins: “519.935 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 27531, coloana 9 va avea următorul cuprins: “255.002 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 27533, coloana 9 va avea următorul cuprins: “270.012 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153937, coloana 9 va avea următorul cuprins: “10.750 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153938, coloana 9 va avea următorul cuprins: “82.461 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153939, coloana 9 va avea următorul cuprins: “9.539 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153940, coloana 9 va avea următorul cuprins: “132.267 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153941, coloana 9 va avea următorul cuprins: “8.817 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153943, coloana 9 va avea următorul cuprins: “538.758 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153944, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.402.916 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153945, coloana 9 va avea următorul cuprins: “8.693.570 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153946, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.402.916 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153947, coloana 9 va avea următorul cuprins: “8.251.639 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153948, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.402.916 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153949, coloana 9 va avea următorul cuprins: “2.869.442 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153950, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.700.638 lei (reevaluare);”

- la pozitia 153951, coloana 9 va avea următorul cuprins: “503.390 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153952, coloana 9 va avea următorul cuprins: “782.766 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153953, coloana 9 va avea următorul cuprins: “78.407 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153954, coloana 9 va avea următorul cuprins: “14.152 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153955, coloana 9 va avea următorul cuprins: “97.978 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153956, coloana 9 va avea următorul cuprins: “382.264 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153957, coloana 9 va avea următorul cuprins: “727.522 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153958, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.250.030 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153959, coloana 9 va avea următorul cuprins: “118.449 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153960, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.949.596 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153961, coloana 9 va avea următorul cuprins: “2.734.756 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153962, coloana 9 va avea următorul cuprins: “3.921.289 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153963, coloana 9 va avea următorul cuprins: “8.693.570 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153964, coloana 4 va avea următorul cuprins: “- 6 apartamente”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “5.915.991 lei (evaluare)”;

- la pozitia 153965, coloana 4 va avea următorul cuprins: “-14 apartamente”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.229.394 lei (reevaluare)”.


3. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bacău:

a) se introduc 24 de pozitii, conform anexei nr. 28;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 35707, coloana 9 va avea următorul cuprins: “4.739.557 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35708, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pavilion detentie S3 (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “788.508 lei (a fost supraevaluat)”;

- la pozitia 35709, coloana 9 va avea următorul cuprins: “5.723.447 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35710, coloana 9 va avea următorul cuprins: “37.966 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 106955, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Constructii Secuieni (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “59.928 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153927, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 7 bucăti - 12 mp/bucată - 84 mp (conform situatiei din teren, eroare de înscriere)”;

- la pozitia 153928, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 2 bucăti - 25 mp/bucată - 50 mp (conform situatiei din teren, eroare de înscriere)”;

- la pozitia 154223, coloana 9 va avea următorul cuprins: “6.554.279 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154224, coloana 9 va avea următorul cuprins: “176.269 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154225, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.390.929 lei (reevaluare)”.

4. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bistrita:

a) se introduce o pozitie, conform anexei nr. 3;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 37338, coloana 9 va avea următorul cuprins: “764.174 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 37342, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “15.248.357 lei (evaluare)”;

- la pozitia 112980, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Imobil GAZ + teren curti constructii (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 169,90 mp (ridicare topografică) + teren aferent 0,48 ha”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “80.939 lei (evaluare)”.

5. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Brăila:

a) se introduc două pozitii, conform anexei nr. 4;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 37271, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Clădire asteptare la vizită, Cabinet medical, Hotel (redenumire)”, coloana 7 va avea următorul cuprins: “nr. 4A (renumerotare cadastrală)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “279.886 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 37272, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pavilion administrativ (redenumire)”, coloana 7 va avea următorul cuprins: “nr. 4A (renumerotare cadastrală)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “445.633 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 37273, coloana 7 va avea următorul cuprins: “nr. 4A (renumerotare cadastrală)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “619.941 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 37274, coloana 7 va avea următorul cuprins: “nr. 4A (renumerotare cadastrală)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.328.177 lei (interventie la imobile de natura investitiilor)”;

- la pozitia 37275, coloana 7 va avea următorul cuprins: “România, Brăila, comuna Silistea si comuna Vădeni (teritoriul pe care se află)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “12.058.980 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153936, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Incintă GAZ (redenumire)”, coloana 7 va avea următorul cuprins: “România, Brăila, comuna Vădeni (teritoriul pe care se află)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “23.681 lei (a fost supraevaluată)”.

6. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Bucuresti Jilava:

a) se introduc 29 de pozitii, conform anexei nr. 5;

b) se modifică după cum urmează:

- pozitiile 34138 si 34139 se comasează, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Club cadre + vestiare (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 765 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “619.276 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34140, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Clădire administrativ (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 413 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “624.079 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34141, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 927 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “873.212 lei (reevaluare)”;

- pozitiile 34142 si 34143 se comasează, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Clădire comandament (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 791 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “586.769 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34144, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Bloc detentie pavilion I si II (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+2 - 2.452 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “6.712.639 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34145, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Bloc alimentar + spălătorie (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 701 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “588.102 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34147, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 549 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “479.975 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34148, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Fort din beton (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 4.437 mp (ridicare topografică - demolare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “914.276 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34149, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 293 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “101.430 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34150, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Magazie legume (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S + P - 520 mp (ridicare topografică + demolare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “762.294 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34151, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 374 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “388.410 lei”;

- la pozitia 34152, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Clădire administrativă (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “88.016 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34153, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Anexă (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “34.865 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34154, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren arabil”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “26,003 ha (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.858.310 lei (evaluare)”;

- la pozitia 34155, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren arabil (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “576.438 lei (evaluare)”;


- la pozitia 154023, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 535 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “445.162 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154024, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Padoc câini (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 206 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “58.214 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154025, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Atelier confectii metalice (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 1.787 mp (ridicare topografică + demolare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.458.168 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154026, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 1.446 mp (ridicare topografică + demolare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.179.917 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154027, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Depozit AFV vechi (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S + P - 369 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “296.609 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154028, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Garaj auto (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 1.420 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “901.212 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154029, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Magazie piese auto (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 236 mp (ridicare topografică)”, coloana 8 va avea următorul cuprins: “1976”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “95.314 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154030, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Magazie echipament (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “18.482 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154031, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Depozit cazarmare + anexe cazarmare (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 346 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “140.028 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154032, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Depozit armament (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 434 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “316.834 lei (reevaluare)”,

- la pozitia 154033, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Statie carburanti (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 435 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “190.026 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154034, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Anexă cazarmare (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 180 mp (ridicare topografică + demolare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “66.762 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154035, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Punct primire (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P + 1 - 466 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “684.779 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154036, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Clădire detinere sectia 7 (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 192 mp (ridicare topografică + demolare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “175.208 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154037, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Post trafo electric (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 80 mp (ridicare topografică + demolare )”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “134.232 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154038, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cabinet medical cadre (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 193 mp (ridicare topografică + demolare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “166.651 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154040, coloana 9 va avea următorul cuprins: “6.174.681 lei (reevaluare)”;

c) se abrogă pozitia 154022 - Post control vizite, fiind înregistrat dublu, respectiv pozitia 154023 (înregistrare eronată).

7. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului penitenciar Bucuresti Jilava, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 35304, coloana 9 va avea următorul cuprins: “810.064 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35305, coloana 9 va avea următorul cuprins: “137.479 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)”;

- la pozitia 35306, coloana 9 va avea următorul cuprins: “69.063 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)”;

- la pozitia 35307, coloana 9 va avea următorul cuprins: “140.432 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)”;

- la pozitia 35308, coloana 9 va avea următorul cuprins: “335.569 lei (eroare de operare)”;

- la pozitia 35309, coloana 9 va avea următorul cuprins: “87.333 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)”;

- la pozitia 35310, coloana 9 va avea următorul cuprins: “21.302 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)”;

- la pozitia 35311, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.252.867 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35312, coloana 9 va avea următorul cuprins: “40.414 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)”;

- la pozitia 35313, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.043.425 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35314, coloana 9 va avea următorul cuprins: “136.251 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)”;

- la pozitia 35315, coloana 9 va avea următorul cuprins: “90.892 lei (eroare de operare, a fost trecută o cifră în plus)”.

8. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Codlea:

a) Centrul de pregătire profesională si recuperare a cadrelor de penitenciar Rodbav, pozitia 36664 - se redenumeste conform celor 42 de pozitii cuprinse în anexa nr. 6, mărindu-se astfel suprafata construită si suprafata terenului;

b) se abrogă pozitia 36651 - Camere oaspeti, se mai regăseste înregistrată la numerele MF 154084 si 154085.

9. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Colibasi:

a) se introduc 4 pozitii, conform anexei nr. 7;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 38348, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P + 1 - 1.018 mp (demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 38349, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 387 mp (ridicare topografică)”, coloana 9 va avea următorul cuprins: “459.791 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 38350, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Brutărie si atelier electric (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 196 mp (ridicare topografică + demolare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “65.712 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 38353, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 831 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 38354, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Sectii detentie (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 3.752 mp (ridicare topografică + demolare)”;

- la pozitia 38357, coloana 5 va avea următorul cuprins: “269.964 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 106305, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 351 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 154091, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Atelier mecanic garaj (redenumire)”;

- la pozitia 154094, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P + 1 - 908 mp (demolare + ridicare topografică)”.


10. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Craiova, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 39038, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 346,78 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 39044, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.401.560 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 39045, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 258,78 mp (eroare operare)”;

- la pozitia 39046, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan curti - constructii (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.949 mp (eroare de operare)”;

- la pozitia 154138, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 164,24 mp (demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 154147, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Birouri, spatii detinere, punct sacrificare (redenumire)”;

- la pozitia 154148, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren în incintă - constructii (redenumire)”;

- la pozitia 154151, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren în incintă - constructii (redenumire)”;

- la pozitia 154660, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Statie CL (redenumire)”.

11. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului Penitenciar Dej, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 61986, coloana 9 va avea următorul cuprins: “12.615 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 61987, coloana 9 va avea următorul cuprins: “207.715 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 61988, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.518 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 61989, coloana 9 va avea următorul cuprins: “950 lei (reevaluare)”.

12. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Deva:

a) se introduc două pozitii, conform anexei nr. 8;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 37793, coloana 8 va avea următorul cuprins: “1983”;

- la pozitia 106327, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S + P - 606,25 mp (ridicare topografică)”.

13. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Drobeta-Turnu Severin, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 34428, coloana 9 va avea următorul cuprins: “74.255 lei (eroare de operare)”.

14. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Focsani:

a) se introduce o pozitie, conform anexei nr. 9;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 36314, coloana 9 va avea următorul cuprins: “321.233 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 36315, coloana 9 va avea următorul cuprins: “3.366.383 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 36318, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.121.051 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 36321, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.368.362 lei (reevaluare)”.

15. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Galati:

a) se introduce o pozitie, conform anexei nr. 10;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 26747, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.171.154 lei (reevaluare)”.

16. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de Reeducare Găesti, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 37307, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+2 - 773,58 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 37313, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 73,27 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 37315, coloana 9 va avea următorul cuprins: “P - 31.217 lei (eroare de operare)”;

- la pozitia 37326, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 409,96 mp (ridicare topografică)”.

17. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Giurgiu:

a) se introduc 5 pozitii, conform anexei nr. 11;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 154169, coloana 7 va avea următorul cuprins: “Str. Vlad Tepes, bl. MUV I/5 (renumerotare cadastrală)”.

18. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Gherla:

a) se introduc 35 de pozitii, conform anexei nr. 12;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 36026, coloana 9 va avea următorul cuprins: “263.202 lei (eroare de operare)”;

- la pozitia 36032, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Sector vizite (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 564,44 mp”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.049.956 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 36037, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S+P+2 - 634,80 mp (demolare + ridicare topografică)”, coloana 9 va avea următorul cuprins: “93.752,88 lei”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “HG nr. 600 din 23 iunie 2010”;

- la pozitia 154104, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 369,50 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “685.470 lei (reevaluare)”.

19. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Iasi:

a) se introduc 23 de pozitii, conform anexei nr. 13;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 39519, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S+P+1 - 317,88 mp (demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 39520, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 386,42 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 39521, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 427,06 mp (demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 39522, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 522,81 mp (demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 39523, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 423,03 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 39524, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 264,92 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 39525, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 -2.109,60 mp”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “574.873 lei (demolare + reevaluare)”;

- la pozitia 39526, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pav. det. 300 locuri si curte plimbare (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “S+P+2 - 1.015,59 mp (demolare + eroare de operare)”;

- la pozitia 39527, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 198,72 mp (ridicare topografică)”, coloana 9 va avea următorul cuprins: “616.223 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 39528, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S - 436,29 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 39529, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Dep. combustibil lichid (redenumire)”;

- la pozitia 39530, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren agricol Chirita (redenumire)”, coloana 7 va avea


următorul cuprins: “Comuna Holboca (localizare în teren)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “750 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 39531, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren agricol Cotu Morii (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “Parcelele 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 - 23,83 ha”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “14.482 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153969, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.038,00 ml (interventie la imobile de natura investitiilor)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “Autorizatie de construire nr. 920/2003”.

20. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Mărgineni, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 60417, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S+P+2 - 545,00 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.632.526 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 60418, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 847,00 mp (demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 60419, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Magazie alimente (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “S+P - 251,00 mp”;

- la pozitia 60420, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 1.893,00 mp (ridicare topografică + demolare)”;

- la pozitia 60421, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 92,00 mp (ridicare topografică + demolare)”;

- la pozitia 60422, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+2 - 431,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 60423, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 730,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 60424, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Stationar vorbitor (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 89,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 60425, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+2 - 431,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 60427, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 405,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 60431, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 681,00 mp (ridicare topografică + demolare)”;

- la pozitia 60432, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 405,00 mp (ridicare topografică + demolare)”;

- la pozitia 60433, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 374,00 mp (demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 60434, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 383,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 60435, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 46,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 60436, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 754,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 60439, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Bucătărie unitate (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 515,00 mp (demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 60440, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Statie hidrofor (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “S - 91,00 mp (ridicare topografică + demolare)”;

- la pozitia 106419, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S+P - 251,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 106421, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Magazii (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 480,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 153971, coloana 9 va avea următorul cuprins: “714.120 lei (evaluare)”.

21. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Oradea:

a) se introduc 5 pozitii, conform anexei nr. 14;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 34348, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.402.802 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34354, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Magazie GAZ (redenumire)”;

- la pozitia 154208, coloana 11 va avea următorul cuprins: “administrare”;

- la pozitia 154210, coloana 9 va avea următorul cuprins: “14 lei (eroare de operare)”;

- la pozitia 154211, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1 lei (evaluare)”;

- la pozitia 154212, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Foisor central (redenumire)”;

- la pozitia 154214, coloana 8 va avea următorul cuprins: “2006”.

22. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Pelendava:

a) se introduc 5 pozitii cuprinse între G si H, conform anexei nr. 15;

b) se modifică după cum urmează:

- pozitia 96879 - Clădiri se defalcă în 94 de pozitii cuprinse între A si B, conform anexei nr. 15, mărindu-se suprafata construită în urma măsurătorilor cadastrale;

- pozitia 96880 - Teren agricol se defalcă în 29 de pozitii cuprinse între C si D, conform anexei nr. 15, mărindu-se suprafata totală în urma măsurătorilor cadastrale;

- pozitia 153974 - Teren curti constructii se defalcă în 12 pozitii cuprinse între E si F, conform anexei nr. 15.

23. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori si Tineri Craiova:

a) se introduc două pozitii, conform anexei nr. 29;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 40101, coloana 9 va avea următorul cuprins: “66.648 lei (eroare de operare)”;

- la pozitia 153983, coloana 9 va avea următorul cuprins: “948 lei (evaluare)”;

- la pozitia 154050, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Post transformare (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “21.642 lei (evaluare)”;

- la pozitia 154058, coloana 9 va avea următorul cuprins: “4,6 lei (evaluare)”;

c) se abrogă pozitia 154049 - Rezervor semiîngropat, deoarece este dublată de pozitia 154058 (înregistrare eronată).

24. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Ploiesti:

a) se introduc 24 de pozitii, conform anexei nr. 16;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 51895, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.528.527 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 51900, coloana 9 va avea următorul cuprins: “229.336 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 107375, coloana 9 va avea următorul cuprins: “13.584 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154318, coloana 8 va avea următorul cuprins: “2004”;

- la pozitia 154321, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 163 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 154322, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Remiză auto O (redenumire)”;

- la pozitia 154335, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren curti constructii unitate (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “442.384 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154336, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren curti constructii Moara Nouă (redenumire)”;


- la pozitia 154337, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren curti constructii unitate Berceni (redenumire)”.

- la pozitia 154338, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren curti constructii unitate Berceni (redenumire)”;

25. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Poarta Albă:

a) se introduc 3 pozitii, conform anexei nr. 17;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 36456, coloana 9 va avea următorul cuprins: 1.750.000 lei (eroare de operare)”;

- la pozitia 144398, coloana 9 va avea următorul cuprins: “5.902 lei (eroare de operare)”.

26. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului Penitenciar Poarta Albă:

a) se introduc două pozitii, conform anexei nr. 18;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 36483, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 200 mp + teren aferent - 890 mp”, coloana 9 va avea următorul cuprins: “66.193 lei (reevaluare)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 11015 (înscriere în cadastru general)”;

- la pozitia 36484, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 919 mp (eroare de operare) + teren aferent - 3.389 mp”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “324.778 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 36485, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Sectie boli infectioase (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P-178 mp (eroare de operare)”, coloana 8 va avea următorul cuprins: “2001”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “33.459 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 36493, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Cabinete cadre (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 259 mp + teren aferent - 427 mp”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “71.867 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 36494, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 324 mp + teren aferent - 1.007 mp”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “106.260 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 144399, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 1.153 mp (ridicare topografică) + teren aferent - 4.272 mp”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.745.207 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 144400, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P-149 mp (eroare de operare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “36.439 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 144401, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 300 mp + teren aferent - 1.228 mp”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “51.354 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 144402, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Comandament vechi”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 287 mp (ridicare topografică + demolare) + teren aferent - 466 mp”, coloana 8 va avea următorul cuprins: “1999”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “39.890 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153979, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.486 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 153980, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Statie de oxigen + bazin (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 45 mp (ridicare topografică + demolare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “325.365 lei (reevaluare)”.

27. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Satu Mare:

a) se introduc 13 pozitii, conform anexei nr. 19;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 27930, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+3 - 5.883,15 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: 1.270.214 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 27932, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren arabil GAZ (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “12.473.214 lei (evaluare)”;

- la pozitia 27933, coloana 9 va avea următorul cuprins: “762.003 lei (eroare de operare)”.

28. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Slobozia:

a) se introduc 3 pozitii, conform anexei nr. 20;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 34607, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 426,24 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 34608, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 592,21 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 34609, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 105,54 mp (eroare de operare)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “28.186 lei”;

- la pozitia 34614, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 265,35 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 34615, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 702,49 mp (demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 34616, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 189,91 mp (interventii la constructii de natura investitiilor)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “933.188 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 34617, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 577,25 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 34619, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren arabil GAZ extravilan SIobozia (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “53,50 ha + T 53 P- A 332”; iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “241.717 lei (evaluare)”;

- la pozitia 34620, coloana 9 va avea următorul cuprins: “3.577.498 lei”;

- la pozitia 103673, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren agricol extravilan - Alexeni (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “208,88 ha - tarlaua 29, parcela N 147 (ridicare topografică + comasare parcele)”, coloana 9 va avea următorul cuprins: “879.308 lei (evaluare)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “HG nr. 611/2003 (rectificare denumire act normativ)”;

- la pozitia 154182, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren cu constructii extravilan GAZ - Amara (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,50 ha - T 53 (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “908.816 lei (evaluare)”;

- la pozitia 154183, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren cu constructii intravilan unitate SIobozia (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “3.832.400 lei (evaluare)”;

- la pozitia 154184, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren cu constructii intravilan Alexeni, imobil 669, teren cu constructii extravilan Alexeni tarlaua 32, parcela Ce 153, tarlaua 29, parcela N 147, tarlaua 40/1, parcela N 182 (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “64.335.695 lei (evaluare)”;

c) se abrogă pozitia 103674 - Imobil 5006 - teren agricol 5,20 ha, deoarece în urma măsurătorilor cadastrale si a redenumirii parcelelor si tarlalelor a fost comasată cu pozitia 103673.

29. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Timisoara:

a) se introduc 11 pozitii, conform anexei nr. 21;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 35572, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 416,00 mp (interventii la constructii de natura investitiilor)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “167.267 lei (evaluare)”;


- la pozitia 35573, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 463,00 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “327.188 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35574, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 544,07 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “149.091 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35575, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Magazii si cameră frigorifică zidită (redenumire)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “108.886 lei (eroare de operare)”;

- la pozitia 35576, coloana 9 va avea următorul cuprins: “98.691 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35577, coloana 9 va avea următorul cuprins: “482.293 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35578, coloana 9 va avea următorul cuprins: 1.512.368 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35579, coloana 7 va avea următorul cuprins: “Calea Mosnitei nr. 11”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “417.975 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 35581, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren agricol si construibil (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10,7002 ha (comasare terenuri)”;

- la pozitia 107396, coloana 9 va avea următorul cuprins: “827.625 lei (la data preluării erau supraevaluate )”;

- la pozitia 107397, coloana 9 va avea următorul cuprins: “134.091 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107398, coloana 9 va avea următorul cuprins: “157.411 lei (ia data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107399, coloana 9 va avea următorul cuprins: “435.588 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107406, coloana 9 va avea următorul cuprins: “415.599 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107407, coloana 9 va avea următorul cuprins: “39.337 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 107408, coloana 9 va avea următorul cuprins: “435.588 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107409, coloana 9 va avea următorul cuprins: “227.324 lei (eroare de operare, a fost trecută valoarea pozitiei 107410)”;

- la pozitia 107410, coloana 9 va avea următorul cuprins: “725.945 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 107420, coloana 9 va avea următorul cuprins: “498.886 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 107421, coloana 9 va avea următorul cuprins: “124.063 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 107422, coloana 9 va avea următorul cuprins: “124.063 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107423, coloana 9 va avea următorul cuprins: “246.199 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107424, coloana 9 va avea următorul cuprins: “97.154 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107457, coloana 9 va avea următorul cuprins: “225.824 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107458, coloana 9 va avea următorul cuprins: “929.243 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107459, coloana 9 va avea următorul cuprins: “64.125 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107461, coloana 9 va avea următorul cuprins: “265.204 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107462, coloana 9 va avea următorul cuprins: “159.516 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107463, coloana 9 va avea următorul cuprins: “159.516 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107464, coloana 9 va avea următorul cuprins: “159.516 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107465, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 345 mp”, coloana 9 va avea următorul cuprins: “159.516 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107466, coloana 9 va avea următorul cuprins: “66.419 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107467, coloana 9 va avea următorul cuprins: “42.032 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107468, coloana 9 va avea următorul cuprins: “156.891 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107469, coloana 9 va avea următorul cuprins: “156.891 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107470, coloana 9 va avea următorul cuprins: “156.578 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107471, coloana 9 va avea următorul cuprins: “156.578 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107472, coloana 9 va avea următorul cuprins: “30.715 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107473, coloana 9 va avea următorul cuprins: “165.431 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107474, coloana 9 va avea următorul cuprins: “241.572 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107475, coloana 9 va avea următorul cuprins: “113.700 lei (ia data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107477, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.002.393 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107478, coloana 9 va avea următorul cuprins: “401.745 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107479, coloana 9 va avea următorul cuprins: “403.058 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107480, coloana 9 va avea următorul cuprins: “265.204 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107481, coloana 9 va avea următorul cuprins: “265.204 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107482, coloana 9 va avea următorul cuprins: “265.204 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107525, coloana 9 va avea următorul cuprins: “54.956 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107526, coloana 9 va avea următorul cuprins: “96.918 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107528, coloana 9 va avea următorul cuprins: “79.602 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107529, coloana 9 va avea următorul cuprins: “50.825 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 107543, coloana 9 va avea următorul cuprins: “8.945 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154391, coloana 9 va avea următorul cuprins: “4.888 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154392, coloana 9 va avea următorul cuprins: “2.465 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154393, coloana 9 va avea următorul cuprins: “2.465 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154394, coloana 9 va avea următorul cuprins: “3.087 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154395, coloana 9 va avea următorul cuprins: “12.803 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154396, coloana 9 va avea următorul cuprins: “10.505 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154397, coloana 9 va avea următorul cuprins: “32.100 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154398, coloana 9 va avea următorul cuprins: “9.154 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154399, coloana 9 va avea următorul cuprins: “34.359 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154400, coloana 9 va avea următorul cuprins: “6.929 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154401, coloana 9 va avea următorul cuprins: “14.447 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154402, coloana 9 va avea următorul cuprins: “14.447 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;


- la pozitia 154403, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 135,78 mp (ridicare topografică)”, coloana 9 va avea următorul cuprins: “27.991 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154405, coloana 9 va avea următorul cuprins: “14.189 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154406, coloana 9 va avea următorul cuprins: “61.016 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154407, coloana 9 va avea următorul cuprins: “9.286 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154408, coloana 9 va avea următorul cuprins: “3.612 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154409, coloana 9 va avea următorul cuprins: “677 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154410, coloana 9 va avea următorul cuprins: “677 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154411, coloana 9 va avea următorul cuprins: “677 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154412, coloana 9 va avea următorul cuprins: “677 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154413, coloana 9 va avea următorul cuprins: “3.611 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154414, coloana 9 va avea următorul cuprins: “15.350 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154415, coloana 9 va avea următorul cuprins: “866 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154416, coloana 9 va avea următorul cuprins: “6.760 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154417, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.580 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154418, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.211 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154419, coloana 9 va avea următorul cuprins: “26.185 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154420, coloana 9 va avea următorul cuprins: “808 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154421, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.354 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154422, coloana 9 va avea următorul cuprins: “416 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154423, coloana 9 va avea următorul cuprins: “416 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154424, coloana 9 va avea următorul cuprins: “416 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154425, coloana 9 va avea următorul cuprins: “416 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154426, coloana 9 va avea următorul cuprins: “208 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154427, coloana 9 va avea următorul cuprins: “125 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154428, coloana 9 va avea următorul cuprins: “83 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154429, coloana 9 va avea următorul cuprins: “83 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154430, coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.806 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154431, coloana 9 va avea următorul cuprins: “15.576 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154432, coloana 9 va avea următorul cuprins: “328 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154433, coloana 9 va avea următorul cuprins: “3.855 lei (la data preluării erau supraevaluate)”;

- la pozitia 154446, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 180 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 154456, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 1.715 mp (demolare + ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “2.589.348 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154457, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 88 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “34.808 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154458, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Centrală termică + extindere”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 565 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “1.506.072 lei (reevaluare)”.

30. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului de Minori si Tineri Tichilesti, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 38571, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C2 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 427 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38572, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C3 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 167 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38573, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C4 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 193 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38574, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C5 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 349 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38575, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C6 (în completare)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38576, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C10 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 181 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38577, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C11 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 223 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38578, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C12 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 422 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38579, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C14 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 533 mp (ridicare topografică)”, coloana 9 va avea următorul cuprins: “56.688 lei (eroare de operare)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38582, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C17 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 949 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38583, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C19 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 1.196 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38584, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C20 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 1.492 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea


următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38585, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C21 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 349 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38586, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C22 (în completare)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38587, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C23 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 399 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 888/N/1533 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38588, coloana 4 va avea următorul cuprins: “pentru C1, C2, C3, C4 si C5 (în completare)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 171/N/491 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38589, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 368 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38590, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 316 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 855/N/1489(înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38591, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 320 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38592, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 246 mp (ridicare topografică),” iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CF 855/N/1489 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 38593, coloana 5 va avea următorul cuprins: “96,7443 ha (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “Dep. Agriculturii de stat - Ordin nr. 7.219/30.08.1991 si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - Avizul nr. 128/1996, Departamentul întreprinderilor agricole de stat - Ordin nr. 503/1969, CF 171/N/491 si 492, CF 1872/N/2341 (înscriere în cadastrul general)”;

- la pozitia 107366, coloana 4 va avea următorul cuprins: “C1 (în completare)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 301 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “PV 2608/1991 între SC Mozaic si MJ-DGP conform Ord. S/30869/1991, CF 879/N/1496 (înscriere în cadastrul general)”.

31. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgsor:

a) se introduc 21 de pozitii, conform anexei nr. 22;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 26591, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Dormitoare bărbati + depozite”(în completare);

- la pozitia 26598, coloana 9 va avea următorul cuprins: “4.372.719 lei (a fost supraevaluat)”;

- la pozitia 26602, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Bloc interventii (redenumire)”;

- la pozitia 26605, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Pavilion administrativ II (redenumire)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 367,00 mp (interventie la imobile de natura investitiilor)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “285.014 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 26606, coloana 4 va avea următorul cuprins: “în completare - T101 extravilan - PA 522 (numerotare

cadastrală)”, coloana 9 va avea următorul cuprins: “85.890 lei (a fost supraevaluat)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “Ord. M.A. si Silviculturii din 9.01.1978, PV nr. 38/2.02.1978 între CAP Tg. Nou si Penitenciar, acord USCAP (în completare)”.

32. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Jiu:

a) se introduc 11 pozitii, conform anexei nr. 23;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitiile 35099, 35100,35101, 35102, 35103, 35104, 35105 si 35106, coloana 10 va avea următorul cuprins: “încheierea OCPI Gorj 17.989/2008 (în completare, înscriere în cadastru general)”,

- la pozitia 35107, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Teren (redenumire)”, coloana 7 va avea următorul cuprins: “Str. Lotrului (schimbare adresă)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “CAS 65306/1969, Ord. MAnr. 503/1969, PV nr. 8.264/1969 între IAS Tg. Jiu si Penitenciarul Tg. Jiu, PV nr. 346/1971 între OCOT Gorj si Penitenciarul Tg. Jiu, PV nr. 1.589/1972 între OCOT Gorj si Penitenciarul Tg. Jiu, Hot. nr. 4.59/1993 a Comisiei judetului Gorj (în completare)”;

- la pozitia 153886, coloana 9 va avea următorul cuprins: “52.900 lei (eroare de operare)”;

- la pozitia 153923, coloana 7 va avea următorul cuprins: “bl. nr. 25, sc. 1, ap. 27 (în completare)”;

c) se abrogă pozitiile 153924 - Foisoare si 153925 - Copertină, deoarece sunt dublate de pozitiile 153884, respectiv 153885 (înregistrare eronată)”.

33. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului penitenciar Târgu Ocna:

a) se introduc 4 pozitii, conform anexei nr. 24,

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 96713, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 1.345 mp (demolare + ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “685.068 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154009, coloana 9 va avea următorul cuprins: “2.461 lei (înregistrare eronată)”;

- la pozitia 154012, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Beci AFV (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “S - 105 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 154013, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 65 mp ( demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 154015, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Centrală termică corp B - Lundbek (în completare)”;

- la pozitia 154016, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Retele distributie gaze la Lundbek (în completare), iar coloana 8 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia 154017, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 42,50 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “40.964 lei (a fost supraevaluat)”;

- la pozitia 154018, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 100,48 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “54.116 lei (a fost supraevaluat)”;

- la pozitia 154020, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 40,20 mp (demolare + ridicare topografică)”.

34. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Târgu Mures, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 36997, coloana 9 va avea următorul cuprins: “878.155 lei (înregistrare eronată);

- la pozitia 36998, coloana 9 va avea următorul cuprins: “70.882 lei (înregistrare eronată)”;

- la pozitia 37003, coloana 9 va avea următorul cuprins: “7.399 lei (înregistrare eronată)”;

- la pozitia 153976, coloana 9 va avea următorul cuprins: “151.200 lei (înregistrare eronată)”.


35. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Tulcea:

a) se introduc 4 pozitii, conform anexei nr. 25;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 36707, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S+P+1 - 481,85 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 36709, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S+P - 200,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 36710, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S+P+4 - 1.777,64 mp (interventie la imobile de natura investitiilor)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “22.923.346 lei (înregistrare eronată)”;

- la pozitia 36711, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Atelier întretinere (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “P+1 - 82,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 36712, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P- 127,50 mp (demolare + ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “990.774 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 36713, coloana 5 va avea următorul cuprins: “S + P - 340,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 36714, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Corp administrativ GAZ (redenumire)”, coloana 7 va avea următorul cuprins: “str. Prislov nr. 177 (renumerotare cadastrală)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “147.424 lei (supraevaluat)”;

- la pozitia 36717, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 452,54 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 36718, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Bloc alimentar (redenumire)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 480,92 mp (demolare + ridicare topografică)”;

- la pozitia 36719, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 1.611,30 mp (ridicare topografică)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “3.569.446 lei (supraevaluat)”;

- la pozitia 36720, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 339,78 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 36721, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 325,90 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 36722, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 344,35 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 154275, coloana 7 va avea următorul cuprins: “str. Prislov nr. 177(renumerotare cadastrală)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “178.322 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154276, coloana 9 va avea următorul cuprins: “81.265 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154278, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Retele apă exterioare GAZ (redenumire)”, coloana 7 va avea următorul cuprins: “str. Prislov nr. 177 (renumerotare

cadastrală)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “85.286 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 154279, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Canalizare menajeră GAZ (redenumire)”, coloana 7 va avea următorul cuprins: “str. Prislov nr. 177 (renumerotare cadastrală)”, iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “11.674 lei (supraevaluare)”.

36. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui:

a) se introduc 14 pozitii, conform anexei nr. 26;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia 38258, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 338,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 38259, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 360,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 38260, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 130,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 38262, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 258,00 mp (ridicare topografică)”; iar coloana 9 va avea următorul cuprins: “109.153 lei (reevaluare)”;

- la pozitia 38263, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 279,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 38264, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 200,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 38265, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 270,00 mp (ridicare topografică)”;

- la pozitia 38266, coloana 5 va avea următorul cuprins: “P - 245,00 mp (ridicare topografică)”;

c) se abrogă pozitia 38267 - Teren agricol - 27,60 ha, deoarece prin Sentinta civilă nr. 895/19.03.2007, la Dosarul nr. 457/333/2007 Judecătoria Vaslui trece terenul respectiv în rezerva Comisiei locale Muntenii de Jos, judetul Vaslui, pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 27,60 ha.

37. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Botosani, se completează după cum urmează:

- se introduc 13 pozitii, conform anexei nr. 27.

38. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al statului, aflate în administrarea Centrului de pregătire a magistratilor, grefierilor si a celuilalt personal din sistemul justitiei - Sovata, se modifică după cum urmează:

- la pozitia 154005, coloana 9 va avea următorul cuprins: “3.222.217,51 lei (reevaluare)”, iar coloana 10 va avea următorul cuprins: “Proces-verbal de receptie finală nr. 617/10.05.2010”.

Art. II. - Anexele nr. 1-29*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 295.


*) Anexele nr. 1 - 29 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures, situată în municipiul Târgu Mures, str. Livezeni nr. 69, judetul Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei prevăzute la art. 1, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ valorică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

Nr. 425.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului – Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Municipiul Târgu Mures, str. Livezeni nr. 69, judetul Mures

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures, judetul Mures

Depozit butelii oxigen - nr. MF 155300 suprafată construită = 98,43 m2 valoare de inventar = 32.887 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventiile prevăzute la art. 3 se aplică si în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în bugetele de venituri si cheltuieli ale filialelor Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, a căror aprobare se face prin ordin comun al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Borbely Kâroly,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 441.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

774.393

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

774.393

 

 

a)

din productia vândută

3

414.483

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

116.865

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale tn vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

243.045

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

0

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE {rd.17+48+51)

16

1.020.771

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.012.138

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

273.781

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

9.869

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

87.397

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

91.458

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

63.540

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

18.488

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

13.764

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

488

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

3.932

 

 

 

 

oh. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

304

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

9.430

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1.271

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu m od ificări le si co m p letâ ril e ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

2.188

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.966

 

 

 

 

d3.3} tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

3.005

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

19.286

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

58.343

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

6.150

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

465.854

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,29

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

1.458

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

8.633

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

8.633

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-246.378

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

 


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1 8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

103.202

 

1

 

Surse proprii

65

23.676

 

2

 

Alocatii de la buget

66

79.526

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

103 202

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

23676

 

 

 

I - cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

79.526

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

79.526

VIII

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

774.393

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.020.771

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.736

 

4

 

Nr. mediu de salariati total in activitate

84

1.886

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somai tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

63.540

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

63.460

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

80

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.804

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

411

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

411

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

1.318

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

2.658.051

 

 

b)

preturi comparabile

95

2.658.051

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

434.648

 

 

b)

preturi comparabile

98

434.648

 

Nota:

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de Cenzori, AGA


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Borbely Károly,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 442.

 

ANEXĂ


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

134 640

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

134 290

 

 

a)

din productia vândută

3

132 990

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

productia de imobilizări

8

300

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

1 000

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

350

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

50

 

 

d)

alte venituri financiare

14

300

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

131 500

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

130 800

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

8 293

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

4 330

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

67 372

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

49 398

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

13 909

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

10 293

 

 

 

 

oh. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

247

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

2 573

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

796

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

4 065


 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

985

 

 

 

 

- tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociaie potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2 180

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

900

 

 

e)

ch. cu plătite brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

15 347

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

30 033

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

5 425

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80, 3

 

 

 

Î2) ch. de protocol, din care:

40

63

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

100

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

95

 

 

 

- actiuni umanitare (calamităti naturale, inundatii)

45a

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

5 000

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

80

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

700

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

200

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

500

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 


III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3 140

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

477

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2 663

 

1

 

Rezerve legale

55

157

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

2 506

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

125

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2 255

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

126

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

19 450

 

1

 

Surse proprii

65

11 382

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

8 068

 

 

a)

- interne

68

8 068

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

19 450

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

19 450

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 


 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

157

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

134 640

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

131 500

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1 274

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

1 274

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

49 398

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

49 258

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

140

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3 222

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

106

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (tone prestate manipulate/persoana)

91

6 929

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

977

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

528

 

 

b)

preturi comparabile

95

528

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

2 508

 

 

b)

preturi comparabile

98

2 508

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu” a unui imobil retrocedat, în conditiile legii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu” a unui imobil retrocedat, în conditiile legii, înregistrat la pozitia 60401 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerul Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 443.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”, ca urmare a retrocedării, în conditiile legii

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situatia juridică

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

60401

8.29.06

Clădire sediu administrativ OARZ

S construită - 532 m2; P;

Scurte -603 rri2

N - str. Romulus Lepri;

V - str. Kiseleff;

S - proprietar;

E - proprietar

Tara: România;

Judet: Mehedinti;

MRJ: Drobeta- Turnu Severin;

Str. Kiseleff nr. 26

1998

148.622

Hotărârea Guvernului  nr. 841/1995 transfer  către DGAIA 739/09-iul- 03;

Legea nr. 63/2008

În administrare

imobil


ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂREA

din 7 aprilie 2009, definitivă la 7 iulie 2009, în Cauza Brânduse împotriva României

(Cererea nr. 6.586/03)

 

În Cauza Brânduse împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Josep Casadevall, presedinte, Elisabet Fura-Sandstrom, Corneliu Bîrsan, Bostjan M. Zupancic, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, judecători, si Santiago Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 17 martie 2009,

pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 6.586/03) îndreptată împotriva României, prin care un cetătean al acestui stat, domnul loan Brânduse (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 7 ianuarie 2003, în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul Răzvan-Horatiu Radu, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. La data de 31 mai 2007, Curtea a declarat cererea admisibilă în parte si a hotărât să îi comunice Guvernului capetele de cerere întemeiate pe art. 3 si 8 din Conventie. Asa cum permite art. 29 § 3 din Conventie, Curtea a mai stabilit că se va pronunta în acelasi timp asupra admisibilitătii si temeiniciei cauzei.

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

4. Reclamantul s-a născut în anul 1951. În prezent, el este detinut în penitenciarul din Arad ca urmare a condamnării sale la o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani pentru înselăciune, pedeapsă stabilită prin hotărârile din 14 august 2002 si din 11 noiembrie 2004 ale Curtii de Apel Timisoara.

A. Detalii referitoare la conditiile de detentie ale reclamantului

1. Versiunea reclamantului

5. În timpul arestului său preventiv, reclamantul a fost detinut la sediul Politiei Arad. Era nevoit să îsi satisfacă unele dintre nevoile sale într-o găleată de plastic, care apoi rămânea în celula pe care o împărtea cu alti detinuti. Nu avea acces la toaletă decât de două ori pe zi, la ora 6,00 si la ora 17,00. Transferat mai târziu în luna aprilie 2002 la penitenciarele din Timisoara si Arad, unde si-a petrecut cea mai mare parte a timpului de detentie până în prezent, reclamantul a fost nevoit să împartă cu încă alti 27 de detinuti o celulă de circa 38 m2, cu 18 paturi si o singură fereastră. Conform afirmatiilor reclamantului, la chiuveta din celulă nu curgea niciodată apă caldă. Tinuta din penitenciar era o veche îmbrăcăminte militară, de mai mult de 20 de ani, si, în penitenciarul Timisoara, administratia nu i-a oferit nici cearceafuri, nici pătură. În ceea ce priveste hrana, aceasta era de proastă calitate: i se serveau în fiecare zi cartofi fierti si ceai fără zahăr, dar niciodată carne.

2. Observatiile Guvernului

6. În timpul detentiei sale la sediul Politiei Arad, în perioada 17 ianuarie-14 februarie 2002, reclamantul a împărtit o celulă de 6,53 m2, prevăzută cu 4 paturi, cu unul sau mai multi codetinuti (maximum 4 în celulă). Guvernul confirmă, în esentă, afirmatiile reclamantului cu privire la accesul la toaletele separate de celulă, precizând însă că pe timpul zilei reclamantul putea solicita să fie condus la toaletă. Din februarie 2002 si până în prezent, reclamantul a fost detinut alternativ în penitenciarele Arad si Timisoara (a petrecut cea mai mare parte a acestei perioade în penitenciarul Arad, în special o mare parte a verilor începând cu anul 2003 si perioada decembrie 2004-martie 2007}.

7. În penitenciarul Arad a împărtit cu un număr neprecizat de codetinuti celula nr. 161, care avea o suprafată de 15,37 m2 si era prevăzută cu o fereastră de 1,50 m pe 1,80 m, având 6 paturi, un dulap, 3 noptiere, o masă, un suport TV si două băncute metalice. Aerisirea celulei se făcea prin deschiderea ferestrei. Celula era prevăzută cu un grup sanitar (toalete, chiuvetă, cadă mică), separat de corpul celulei printr-un hol, iar reclamantul avea acces de două ori pe săptămână la dusuri cu apă caldă situate pe culoar. În prezent, în celula respectivă sunt 6 detinuti.

8. În penitenciarul Timisoara reclamantul a ocupat diferite celule. Guvernul arată că, din cauză că baza informatică de date este incompletă, nu dispune de informatii decât referitor la celulele în care reclamantul a fost detinut după luna noiembrie 2004. Din aceste informatii reiese că reclamantul dispunea în general în aceste celule, pe care le împărtea cu alti codetinuti, de un spatiu de locuit de circa 1,50 m2 până în anul 2007 si de circa 6,25 m2 ulterior. Mobilierul din camere era similar cu cel din penitenciarul Arad. La fel erau si conditiile de igienă si de aerisire a celulelor. Conform unei adrese din 4 septembrie 2007 a penitenciarului Timisoara, care face trimitere la reglementările în materie, reclamantul a beneficiat de o alimentatie conformă, precum si de o oră de plimbare în aer liber, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (si de două ore după această dată).

B. Detalii referitoare la fosta groapă de gunoi aflată în apropierea penitenciarului Arad

1. Functionarea gropii de gunoi si măsurile autoritătilor în acest sens

9. Penitenciarul Arad se află la aproximativ 20 de metri de fosta groapă de gunoi menajer care, administrată de societatea S., la rândul ei controlată de Primăria Arad, functionase din 1998 până în 2003, când administratia locală a ales un alt loc, situat într-o altă parte a orasului. Din dosar reiese că groapa functionase fără autorizatiile necesare ale autoritătilor locale însărcinate cu protectia mediului (APE) si, respectiv, ale sănătătii publice. Pe de altă parte, închiderea fostei gropi în anul 2003 nu a fost urmată de o refacere a locului respectiv sau de lucrări de acoperire cu pământ a gropii. Întreprinderi si numerosi particulari continuă să arunce gunoaie si deseuri acolo. Conform reclamantului, de la fosta groapă vin în celulă muste, insecte si chiar păsări, ceea ce reprezintă un risc de infectie, având în vedere si faptul că detinutii păstrează mâncare în celulă, neexistând un frigider. Pe de altă parte, conform reclamantului, apropierea fostei gropi de gunoi este o sursă de mirosuri respingătoare si de noxe olfactive.

10. Prin Hotărârea nr. 76 din 4 aprilie 2002, Primăria Arad a adoptat “o strategie pentru dezvoltarea si functionarea serviciilor de salubritate”. Luând notă de vechimea sistemului de depozitare a gunoaielor sub cerul liber si de riscurile la care se expune populatia, primăria si-a propus, printre altele, să “dezafecteze” această groapă de gunoi cel târziu până în 2004.

11. Conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si Hotărârii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, Universitatea Arad a întocmit două rapoarte de mediu (“bilanturile I si II”) în lunile iulie si septembrie 2003 pentru societatea S., care au fost depuse la data de 17 noiembrie 2003 la APE. Conform afirmatiilor acesteia din urmă, al doilea raport fusese întocmit pentru a obtine autorizatia APE pentru închiderea gropii de gunoi. Rapoartele au subliniat că groapa de gunoi “nu avea autorizatiile necesare” pentru functionare si că amplasamentul său nu respecta distanta minimă de 1.000 m, prevăzută în Ordinul ministrului sănătătii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă si a recomandărilor privind mediul de viată al populatiei, între groapă si imobilele cu destinatia de locuintă (situate în principal în partea cealaltă si la o distantă mai mare decât penitenciarul). O altă neconformitate era lipsa oricărei amenajări adecvate, în special cea a unui sistem de colectare a gazului metan produs prin fermentarea gunoaielor. Groapa se întindea pe circa 13 ha si era încă folosită la data respectivă: era umplută la 90% din capacitate, adică un volum de gunoi de 350.000 m3. Rapoartele recomandau organizarea activitătii de depunere a gunoaielor într-un mod adecvat pentru a evita riscul de incendiu si emanatie de mirosuri neplăcute si pentru a înlătura sobolanii si larvele de muste. Din analizele de aer reiesea că valorile regulamentare erau depăsite (indicatorul amoniac) chiar si la temperaturi mai putin ridicate (14°C), că aerul din perimetrul gropii era “puternic poluat” si că în anotimpurile mai calde poluarea era si mai crescută, descompunerea gunoaielor cu emanatii de amoniac cauzând un puternic disconfort si disfunctii pentru locuitorii din cartierele învecinate sau chiar, în cazul în care era vânt, pentru cei situati la o distantă mai mare. Indiferent de solutia pe care ar fi adoptat-o Primăria Arad (neutralizarea gropii in situ sau mutarea gunoaielor), rapoartele recomandau supravegherea nivelului de poluare.

12. La data de 26 noiembrie 2003 si 24 februarie 2005, APE i-a solicitat Primăriei Arad să îsi completeze cererea de închidere a gropii prin furnizarea mai multor documente. În urma răspunsului insuficient dat de primărie la data de 18 mai 2005, care se limita la problema finantării, APE a solicitat din nou completarea cererii la data de 22 august 2006.

13. Între timp, în luna februarie 2006, Primăria Arad i-a delegat societătii S. răspunderea pentru fosta groapă de gunoi a orasului.

14. La data de 11 iulie 2006 a izbucnit un incendiu pe care viceprimarul Aradului I-a descris ca fiind “extrem de puternic” si care s-a extins pe cea mai mare parte a fostei gropi de gunoi din apropierea penitenciarului în care era încarcerat reclamantul la acea dată, incendiu favorizat de emanatiile de gaz metan rezultate din straturile de gunoi din adâncime. Au fost mobilizate câteva zeci de pompieri timp de 3 zile pentru a stinge incendiul care făcea să se ridice nori negri deasupra cartierelor învecinate. Prefectura si Politia Arad au dispus efectuarea unor anchete. Conform afirmatiilor Guvernului, care se bazează pe adresele din septembrie 2007 primite de la penitenciarul Arad si de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă, reclamantul nu a fost afectat de incendiu deoarece vântul suflase în directia opusă.

15. Prin Procesul-verbal întocmit la data de 12 iulie 2006, comisarul D. de la autoritatea judeteană însărcinată să prevină, să constate si să sanctioneze încălcările reglementărilor privind protectia mediului (Garda de mediu, denumită în continuare GM) a obligat Primăria Arad la plata unei amenzi contraventionale de 30.000 lei (RON), în temeiul art. 96 alin. (2) pct. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului (O.U.G. nr. 195/2005). Pasajul relevant din procesul-verbal avea următorul cuprins:

“Pe amplasament nu existau niciun fel de mijloace, dotări, panouri de avertizare care să informeze publicul privind riscurile generate pentru mediu si sănătatea populatiei, riscuri create de existenta acestui obiectiv referitor la care până în prezent nu au fost realizate lucrări de închidere si de reconstructie ecologică. Informarea publicului trebuia să fie făcută anterior de către autoritătile administratiei publice locale în conformitate cu prevederile art. 96, alin. (2), pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2005.”

16. La cererea APE, în luna iulie 2006 Universitatea Arad a efectuat un studiu de fezabilitate pentru închiderea vechii gropi de gunoi. Studiul arăta că penitenciarul Arad se afla la o distantă de 18 m la est de groapă si mentiona că groapa continua să fie folosită “fără un acord prealabil”, având un volum de gunoaie de 462.000 m3 pe o suprafată de 14 ha. Pe baza analizelor efectuate, studiul arăta că aerul din perimetrul respectiv era poluat - prin raportare la normele stabilite în anul 1987 -, ceea ce cauza un “disconfort total” pentru locuitorii din această zonă. Având în vedere gradul de poluare, studiul recomanda curătarea locului si transferarea gunoiului, pe timp de iarnă, într-un alt loc, care să respecte cerintele Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si ale Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor (Hotărârea nr. 349/2005 si Ordinul nr. 757/2004), referitoare la depozitarea deseurilor. Pentru sustinerea acestei propuneri, departamentul tehnic din cadrul Primăriei Arad a indicat prezenta unei “poluări puternice”, iar primarul a făcut referire printre altele la lipsa autorizatiilor necesare si la încălcarea Ordinului ministrului sănătătiinr. 536/1997.

17. Prin Decizia din data de 22 august 2006, Consiliul Municipal Arad a aprobat studiul mentionat mai sus, însă la data de 31 octombrie 2006 Ministerul Mediului a considerat că volumul de gunoi era de aproape 1.000.000 m3 si că închiderea gropii trebuia, asadar, să urmeze procedura prevăzută de Ordinul nr. 757/2004 mentionat mai sus. În anul 2007 a avut loc o corespondentă între Primăria Arad si APE în vederea obtinerii de către prima dintre ele a acordului celei de-a doua cu privire la programul de conformare la cerintele de protectia mediului si la lucrările de închidere ce trebuiau efectuate, acord impus de Ordinul nr. 757/2004. Din adresa APE din 26 octombrie 2007 reiese că acordul referitor la programul descris mai sus a fost dat la data de 18 octombrie 2007, cel referitor la lucrări fiind în curs de analiză. Programul respectiv prevede, printre altele, ca obligatie în sarcina Primăriei Arad pentru perioada 2008-2009, ameliorarea calitătii aerului în perimetrul fostei gropi de gunoi prin lucrări de reabilitare si de închidere a perimetrului, inclusiv prin acoperirea gropii cu straturi de pământ si iarbă si crearea de conducte pentru gazele emanate de groapă. Guvernul nu a furnizat informatii mai recente cu privire la procedura de autorizare si stadiul lucrărilor respective.

18. În Adresa din 29 octombrie 2007 transmisă de Guvern, directorul închisorii Arad mentiona că fosta groapă de gunoi fusese “dezactivată” din anul 2000. Conform directorului, tocmai din acest motiv fusese respinsă actiunea reclamantului întemeiată pe O.U.G. nr. 56/2003 (paragrafele 22-23 de mai jos), iar detinutii nu au fost afectati de apropierea gropii, nicio boală nefiind cauzată de faptele sustinute. Pe de altă parte, pe baza dosarului medical al reclamantului, un raport medical ce datează din august 2007 arăta că starea de sănătate a reclamantului nu fusese afectată de existenta gropii de gunoi.

2. Demersurile administrative si judiciare ale reclamantului

19. La data de 27 aprilie 2004, în urma unei scrisori trimise de reclamant cu privire la efectele nocive ale fostei gropi de gunoi asupra vietii detinutilor, prefectul judetului Arad a precizat că o societate italiană avea intentia să cumpere acest teren public si să îl refacă. Prefectul a concluzionat precizând că speră ca acest proiect să fie dus la îndeplinire si că îi doreste reclamantului să treacă cu bine peste momentele dificile pe care le trăia.

20. La data de 1 iunie 2004, Primăria Arad a răspuns la o scrisoare similară a reclamantului, arătând că fosta groapă fusese închisă si că nu mai era folosită. Primăria a adăugat că societatea S. redactase un raport de mediu si supraveghea în permanentă această groapă. Pe de altă parte, se afla în studiu un program de neutralizare a gunoaielor menajere, autoritătile dorind să obtină în acest scop o finantare de la Uniunea Europeană.

21. La data de 4 aprilie 2005, reclamantul a sesizat Judecătoria Arad cu o actiune întemeiată pe Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate (denumită în continuare O.U.G. nr. 56/2003), plângându-se în special de conditiile de igienă din spatiile de detentie ale Politiei Arad si din penitenciarul Arad, de lipsa unui frigider si de faptul că trebuia să suporte în acest penitenciar aerul si mirosurile respingătoare emanate de fosta groapă de gunoi menajer.

22. Prin Sentinta din data de 27 ianuarie 2006, Judecătoria Arad a respins ca nefondată actiunea reclamantului, statuând că “unele aspecte invocate de reclamant nu fac obiectul O.U.G. nr. 56/2003 si [că] celelalte aspecte referitoare la o încălcare a drepturilor sale nu au fost dovedite prin niciun mijloc de probă”.

23. Prin Decizia din data de 24 mai 2006, Tribunalul Arad a respins recursul formulat de reclamant împotriva sentintei sus-mentionate, prin care acesta solicita administratiei penitenciarului să ia măsuri de dezinfectare si neutralizare a fostei gropi de gunoi. Instanta a statuat că aspectele prezentate de reclamant nu puteau face obiectul unei analize sub aspectul O.U.G. nr. 56/2003, mentionând însă că partea interesată putea eventual să sesizeze administratia locală însărcinată cu curătenia orasului si cu mentinerea nivelului de confort al populatiei în ceea ce priveste mediul înconjurător.

C. Detalii referitoare la convorbirile telefonice ale reclamantului în închisoare

24. Într-o scrisoare din data de 29 septembrie 2006, reclamantul precizează că un gardian al închisorii se afla lângă el în timpul convorbirilor sale telefonice cu persoane din exteriorul închisorii si că era obligat să îi comunice administratiei, pentru înregistrare într-un registru, numerele de telefon la care dorea să sune.

II. Dreptul si practica interne si internationale pertinente

A. Prevederile privind supunerea la rele tratamente si răspunderea civilă delictuală

25. Prevederile art. 267 si 2671 din Codul penal (CP) referitoare la infractiunile de “supunere la rele tratamente” si, respectiv, de “tortură” sunt citate în cauzele lambor împotriva României (nr. 64.536/01, § 130, 24 iunie 2008) si, respectiv, Velcea împotriva României [(dec), nr. 60.957/00, 23 iunie 2005]. Prevederile referitoare la răspunderea civilă delictuală (art. 998-999 din Codul civil) sunt descrise în Hotărârea lambor (precitată, § 142).

B. Prevederile referitoare la convorbirile telefonice ale persoanelor private de libertate

26. O.U.G. nr. 56/2003, publicată si intrată în vigoare la data de 27 iunie 2003, prevedea la art. 3 că detinutii aveau dreptul să sesizeze judecătoria cu o plângere împotriva măsurilor luate de administratia penitenciară cu privire la exercitarea drepturilor lor. Art. 9 prevedea că detinutii aveau dreptul să utilizeze cabinele telefonice publice instalate în incinta închisorii si convorbirile telefonice aveau un caracter confidential. O.U.G. nr. 56/2003 a fost abrogată si înlocuită de Legea nr. 275/2006, care a intrat în vigoare la data de 20 octombrie 2006 si contine dispozitii similare, prevăzând, de altfel, si că convorbirile telefonice ale detinutilor se efectuează “sub supraveghere vizuală”.

C. Prevederile interne si internationale relevante în materia protectiei mediului si, în special, depunerea si gestionarea deseurilor

27. Partea esentială a prevederilor interne relevante (art. 35 din Constitutia din 1991, Legea nr. 137/1995 si Ordonanta Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, care a înlocuit legea sus-mentionată, precum si Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitătilor economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurător) este prezentată în Cauza Tătar împotriva României (nr. 67.021/01, 27 ianuarie 2009). În acelasi loc sunt prezentate si prevederile internationale relevante (Declaratia finală a Conferintei Natiunilor Unite asupra mediului înconjurător, dată la Stockholm la data de 16 iunie 1972; Declaratia de la Rio asupra mediului înconjurător si dezvoltării, din 14 iunie 1992; si Conventia internatională privind accesul la informatie, participarea publicului la procesul decizional si accesul la justitie în materie de protectie a mediului - Conventia de la Aarhus - din 25 iunie 1998).

28. Art. 5 din Legea nr. 137/1995 sus-mentionată prevedea că statul recunostea oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos si garanta accesul la informatii referitoare la calitatea mediului si dreptul de a se adresa autoritătilor administrative sau judiciare în scopul prevenirii sau reparării prejudiciului suferit. Art. 82 din aceeasi lege prevedea că încălcarea prevederilor acestei legi atrăgea răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz, iar art. 86 prevedea că constatarea si cercetarea infractiunilor prevăzute de această lege se efectuau din oficiu de către organele de cercetare.

29. Prevederile referitoare la activitătile de stocare si gestionare de deseuri au făcut obiectul mai multor acte normative. Astfel, Ordinul ministrului sănătătii nr. 81/1994 si Ordinul ministrului sănătătii nr. 536/1997 referitoare la normele de igienă pentru populatie prevedeau amplasarea gropilor de gunoi la mai mult de 1.000 m distantă fată de cartierele de locuinte. Pe de altă parte, atât ordinele Ministerului Mediului nr. 437/1991 si 125/1996, cât si Legea nr. 137/1995, în vigoare pe durata de functionare a gropii de gunoi din Arad, prevedeau obligativitatea unei autorizatii de mediu pentru desfăsurarea oricărei activităti cu consecinte asupra mediului, cum ar fi stocarea si gestionarea deseurilor. Ordinul nr. 125/1996, care prevedea procedura de obtinere a autorizatiei de mediu, preciza necesitatea unor studii specifice în cazul activitătilor care, prin natura, localizarea sau amploarea lor, puteau să aibă un impact serios asupra mediului înconjurător. În orice caz, în cererea de autorizare era necesar ca autoritătile competente să fie informate, printre altele, cu privire la cantitatea de emisii poluante, la instalatiile depoluante utilizate, la distanta până la populatia eventual afectată si la măsurile luate pentru protectia acesteia. Se prevedeau măsuri pentru a asigura în cadrul acestei proceduri de autorizare accesul publicului la informatiile relevante (a se vedea descrierea din Cauza Tătar, citată anterior), în special în cazul în care autoritatea competentă considera necesară întocmirea, în scopul autorizării, a unui “bilant de mediu” - raportul în acest sens trebuind să fie supus dezbaterii publice. În cazul unui refuz de acordare a autorizatiei de mediu, persoana juridică în cauză trebuia să înceteze activitatea de stocare în locul respectiv. În ceea ce priveste bilantul sus-mentionat, art. 10 din Legea nr. 137/1995 prevedea că acesta era dispus de APE în vederea stabilirii unui “program pentru conformare”, în cazul activitătilor existente ce nu îndeplineau conditiile necesare pentru a primi autorizatia de mediu.

30. Pe de altă parte, în materie de stocare si gestionare a deseurilor au fost adoptate acte normative specifice: Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor (O.U.G. nr. 78/2000), intrată în vigoare la data de 22 iulie 2000, si hotărârile Guvernului nr. 162/2002 si nr. 349/2005, aceasta din urmă transpunând Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri.

O.U.G. nr. 78/2000 prevedea că autoritătile competente aveau obligatia să autorizeze si să controleze procesul “de eliminare a deseurilor”, pentru a evita, printre altele, riscurile pentru sănătatea populatiei si mirosurile neplăcute (art. 5 § 1). Acestea trebuiau să ia măsuri pentru utilizarea unor tehnologii si instalatii specifice în vederea eliminării deseurilor si trebuiau să întocmească planuri pentru gestionarea acestora (art. 6-8). Autoritătile si întreprinderile însărcinate cu eliminarea deseurilor trebuiau să obtină “autorizatii de mediu” care stabileau tehnicile ce trebuiau folosite si măsurile de sigurantă ce trebuiau adoptate (art. 11); pe de altă parte, ele trebuiau să adopte sisteme de depoluare, să controleze nivelul de poluare înainte si după închiderea gropii si să asigure efectuarea unor lucrări de “reconstructie ecologică” după ce a încetat utilizarea gropii respective (art. 26).

Hotărârea Guvernului nr. 162/2002, precum si Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 care a înlocuit-o prevedeau proceduri pentru acordarea autorizatiei de mediu, inclusiv pentru gropile existente la data intrării lor în vigoare (pe baza raportului numit “bilant II”), procedura pentru supravegherea permanentă a nivelului de poluare, inclusiv a bunei functionări a instalatiilor si conductelor pentru captarea si arderea gazelor emanate de pe urma fermentatiei deseurilor, precum si cea pentru închiderea gropilor neconforme sau aflate la finalul duratei de functionare (era necesară acoperirea gropilor si întretinerea conductelor mentionate mai sus). Încălcarea prevederilor acestor hotărâri constituia contraventii, ce trebuiau constatate si pedepsite de personalul calificat al APE sau al administratiei centrale ori locale.

31. Metodologia închiderii gropilor de gunoi a făcut succesiv obiectul unor prevederi detaliate în normative tehnice anexate la Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.147/2002 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri si Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 757/2004. Precizând că proiectul initial de autorizare a unei gropi de gunoi trebuia să cuprindă un proiect pentru închiderea, supravegherea si reconstructia ecologică ulterioară a gropii, aceste normative prezentau obligatiile si tehnicile în materie.

III. Dispozitiile si rapoartele Consiliului Europei

32. Concluziile Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT) exprimate în urma vizitelor efectuate în penitenciare din România, precum si observatiile sale cu caracter general sunt rezumate în Hotărârea Bragadireanu împotriva României (nr. 22.088/04, §§ 73-76, 6 decembrie 2007). ^

33. În ultimul său raport publicat la data de 11 decembrie 2008, în urma vizitei sale din luna iunie 2006 în mai multe institutii penitenciare din România, CPT a precizat următoarele:

“§ 70: (...) Comitetul este foarte preocupat de faptul că lipsa paturilor rămâne o problemă constantă nu numai în institutiile vizitate, ci si la scară natională, încă de la prima vizită în România din anul 1995. Este timpul să fie luate măsuri de anvergură pentru a pune definitiv capăt acestei situatii inacceptabile. CPT face apel la autoritătile române pentru începerea unei actiuni prioritare si decisive pentru ca fiecare detinut aflat într-o institutie penitenciară să dispună de un pat.

În schimb, Comitetul se arată multumit de faptul că, la putin timp de la vizita sa din luna iunie 2006, norma oficială de spatiu de locuit per detinut în celule a fost mărită de la 6 m3 (ceea ce însemna o suprafată aproximativă de 2 m2 per detinut) la 4 m2 sau 8 m3. CPT le recomandă autoritătilor române să ia măsurile necesare în vederea respectării normei de 4 m2 de spatiu de locuit per detinut în celulele colective ale tuturor institutiilor penitenciare din România.”

IV. Alte rapoarte referitoare la conditiile de detentie si la efectele proximitătii gropii de gunoi

34. Redactat în urma unei vizite din 6 si 7 iunie 2001 în penitenciarul Arad, raportul organizatiei neguvernamentale “Asociatia pentru apărarea drepturilor omului - comitetul Helsinki” (Apador-CH) arăta, printre altele, că în aripa veche a penitenciarului, care trebuia în mod normal să poată primi 868 de persoane, existau 1,229 detinuti si că nivelul de hrană era nesatisfăcător. Pe de altă parte, raportul mentiona pasivitatea autoritătilor în fata problemei foarte grave legate de prezenta gropii de gunoi a orasului în imediata apropiere a penitenciarului, de unde emanau mirosuri insuportabile în lunile calde si care ridicau foarte mult riscul ca personalul si detinutii să contracteze boli.

ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 3 din Conventie

35. Reclamantul se plânge într-o scrisoare din 6 iulie 2004 de conditiile de detentie din sediul Politiei Arad si din penitenciarele Timisoara si Arad, în special de suprapopularea penitenciarelor, de proasta calitate a hranei si de conditiile de igienă. Acesta invocă art. 3 din Conventie, care, în partea relevantă, prevede următoarele:

“Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.”

36. Guvernul combate acest argument.

A. Asupra admisibilitătii

37. Guvernul invocă neepuizarea căilor de atac de către reclamant. Acesta ar fi putut să sesizeze instantele cu o actiune în despăgubiri pe baza prevederilor de drept comun referitoare la răspunderea civilă delictuală (art. 998-999 din Codul civil) sau să formuleze o plângere penală pentru “supunere la rele tratamente” si “tortură” împotriva persoanelor responsabile (art. 267 si 2671 CP). Ca jurisprudentă internă relevantă, Guvernul depune două hotărâri susceptibile de recurs - fără a preciza cum s-au finalizat -, pronuntate de Tribunalul Bucuresti în anul 2007 în cauze referitoare la răspunderea civilă delictuală în cazul absentei tratamentului medical în închisoare si al detinerii unui învinuit împreună cu recidivisti.


38. Guvernul mai invocă si tardivitatea capătului de cerere al reclamantului în partea referitoare la conditiile de detentie din sediul Politiei Arad. Se sustine că, în cazul în care reclamantul nu dispunea de o cale de atac ce trebuia epuizată, el ar fi trebuit să sesizeze Curtea în cel mult 6 luni de la data transferului său la penitenciarul Arad, în luna februarie 2002.

39. Reclamantul nu a prezentat observatii cu privire la aceste aspecte.

40. În ceea ce priveste exceptia ridicată de Guvern si întemeiată pe neepuizarea căilor de atac, Curtea observă că acest capăt de cerere al reclamantului se referă la conditiile de detentie, în special la suprapopulare. Aceasta aminteste că a statuat deja, într-o cauză recentă referitoare la un capăt de cerere similar si îndreptată împotriva României, că, având în vedere particularitatea acestui capăt de cerere, nu exista nicio cale efectivă pe care să o epuizeze reclamantul (Petrea împotriva României, nr. 4.792/03, § 37, 29 aprilie 2008). Argumentele Guvernului nu pot duce, în spetă, la o altă concluzie. Curtea observă că Guvernul nu a arătat în ce fel ar fi putut căile de atac invocate să remedieze problema suprapopulării în cauză si nu a furnizat hotărâri definitive relevante în acest sens. În plus, Curtea observă că reclamantul Ie-a atras atentia autoritătilor cu privire la conditiile de detentie (paragraful 21 de mai sus si, mutatis mutandis, Yakovenko împotriva Ucrainei, nr. 15.825/06, § 76, 25 octombrie 2007, si Seleznev împotriva Rusiei, nr. 15.591/03, § 33, 26 iunie 2008).

41. În ceea ce priveste pretinsa tardivitate a capătului de cerere referitoare la conditiile de detentie din sediul Politiei Arad, Curtea observă că a analizat într-o cauză recentă modul în care trebuie aplicată regula celor 6 luni în cauzele de acest tip (Seleznev, mentionată mai sus, § 35). Făcând trimitere la jurisprudenta relevantă în materie, aceasta a arătat că nu este cazul să ia în considerare conditiile de detentie ca situatie continuă în măsura în care capătul de cerere aferent se referă la un episod, un tratament sau un regim de detentie specific, legat de o perioadă de detentie determinată; dimpotrivă, situatia este continuă dacă respectivul capăt de cerere se referă la aspecte generale (conditii de igienă, suprapopulare, temperatură în celule etc.) si la conditii de detentie rămase aproximativ aceleasi, în ciuda transferului reclamantului (Seleznev, mentionată mai sus, § 36).

42. Spre deosebire de cauza mentionată mai sus, în spetă, Curtea observă că, în ceea ce priveste conditiile de detentie din sediul Politiei Arad, capătul de cerere, asa cum a fost prezentat de reclamant, se referă exclusiv la accesul limitat la toalete în perioada mentionată în cauză (paragraful 5 de mai sus). Or, trebuie constatat că după transferul său din luna februarie 2002 în penitenciarul Arad, problema mentionată mai sus nu mai exista deoarece reclamantul a fost detinut în celule prevăzute cu toalete separate si accesibile în orice moment. Fără îndoială, reclamantul s-a plâns si de conditiile de detentie din penitenciarele Arad si Timisoara, însă a invocat probleme de ordin general, precum suprapopularea, lipsa apei calde sau calitatea hranei. În conditiile în care nu este cazul să se scindeze în mod artificial o perioadă de detentie continuă în mai multe părti din simplul motiv că a avut loc un transfer al detinutului, Curtea apreciază totusi că, în spetă, tinând seama în special de caracterul punctual si determinat al aspectului de care se plânge partea interesată cu privire la sediul Politiei Arad, nu se poate considera că transferul reclamantului din luna februarie 2002 nu a adus o schimbare notabilă în conditiile de detentie descrise, pentru a concluziona că este vorba de o situatie continuă (a contrario, Seleznev, § 36, si Sudarkov împotriva Rusiei, nr. 3.130/03, §40, 10 iulie 2008).

43. Prin urmare, trebuie admisă exceptia invocată de Guvern si respinsă această parte a capătului de cerere a reclamantului ca tardivă, aplicându-se art. 35 §§ 1 si 4 din Conventie.

44. În ceea ce priveste restul capătului de cerere (conditiile de detentie din penitenciarele Arad si Timisoara), Curtea constată că acesta nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. Pe de altă parte, Curtea constată că această parte a capătului de cerere nu este lovită de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Asadar, ea trebuie declarată admisibilă.

B. Asupra fondului

45. Guvernul face trimitere la jurisprudenta Curtii în materie. Referindu-se la descrierea conditiilor de detentie pusă la dispozitie de institutiile penitenciare în cauză, Guvernul sustine conformitatea conditiilor de detentie ale reclamantului cu cerintele art. 3 din Conventie.

46. Reclamantul îsi reiterează în esentă alegatiile.

47. Curtea reaminteste faptul că art. 3 din Conventie impune statului să se asigure că orice prizonier este detinut în conditii compatibile cu respectarea demnitătii umane, că modalitătile de executare nu supun reclamantul la o suferintă sau la o încercare de o intensitate care să depăsească nivelul inevitabil de suferintă inerent detentiei si că, având în vedere cerintele practice ale detentiei, sănătatea si confortul prizonierului sunt asigurate într-un mod adecvat (Kudfa împotriva Poloniei [MC], nr. 30.210/96, §§ 92-94, CEDO 2000-XI).

48. Curtea face trimitere la jurisprudenta sa referitoare la modul în care, în cauze similare, a făcut aplicarea principiului aîfirmanti incumbit probatio atunci când Guvernul este singurul care are acces la informatiile de natură să confirme sau să infirme afirmatiile reclamantului. [Khoudoyorov împotriva Rusiei, nr. 6.847/02,§ 113, CEDO 2005-X (extrase), si Seleznev, mentionată mai sus, § 41]. În spetă, în ceea ce priveste alegatiile de suprapopulare, Guvernul nu a furnizat informatii nici cu privire la mărimea celulelor în care a fost detinut reclamantul în penitenciarul Timisoara înainte de luna noiembrie 2004, nici cu privire la numărul de codetinuti cu care reclamantul a fost nevoit să împartă celulele penitenciarelor Arad si Timisoara, cu exceptia celui de-al doilea penitenciar după anul 2004. Caracterul incomplet al bazei informatice de date până în luna noiembrie 2004 invocată de Guvern nu poate constitui un motiv suficient în acest sens pentru a înlătura pur si simplu alegatiile reclamantului referitoare la suprapopularea celulelor (paragraful 5 de mai sus). Desigur, reclamantul nu a furnizat detalii cu privire la diferitele celule si nici, dacă era cazul, declaratii ale codetinutilor pentru a clarifica aceste aspecte; de asemenea, reclamantul nici nu a contrazis informatiile incomplete prezentate de Guvern referitoare la mărimea celulelor. Prin urmare, Curtea consideră că este suficient, în cazul de fată, să analizeze acest capăt de cerere tinând cont, deopotrivă, de alegatiile necontrazise ale părtilor si, în ceea ce priveste celula nr. 161 a penitenciarului Arad, de existenta gradului de ocupare corespunzător numărului de paturi.

49. Curtea constată că în celula nr. 161 din penitenciarul Arad, pe care reclamantul a ocupat-o în cea mai mare parte a perioadei sale de detentie, adică timp de mai multi ani, partea interesată dispunea de un spatiu de locuit de circa 2,50 m2; pe de altă parte, aceasta apreciază că trebuie luat în considerare faptul că acest spatiu era în realitate mai mic din cauza mobilierului prezent. Referitor la penitenciarul Timisoara, atât datele furnizate de reclamant si necontrazise de Guvern (paragraful 5 de mai sus), cât si cele prezentate de acesta din urmă pentru perioada de după luna noiembrie 2004 arată că, înainte de anul 2007, reclamantul dispunea de un spatiu de aproximativ 1,50-2,00 m2. Pe de altă parte, Curtea observă că din informatiile furnizate de Guvern reiese că, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 275/2006, reclamantul avea dreptul la o oră de plimbare în aer liber pe zi (paragraful 6 in fine de mai sus).


50. Curtea aminteste că a constatat deja în numeroase cauze încălcarea art. 3 din Conventie în principal din cauza lipsei de spatiu individual suficient (a se vedea, printre altele, Petrea, citată anterior, §§ 45 si urm., Seleznev, citată anterior, §§ 46-47, si Khoudoyorov, citată anterior, §§ 104 si urm.). Curtea admite că, în spetă, nimic nu indică faptul că a existat cu adevărat intentia de a-l umili sau de a-l înjosi pe reclamant. Cu toate acestea, lipsa unui astfel de scop nu poate exclude o constatare a încălcării art. 3. Curtea apreciază că prin conditiile de detentie din cauză, pe care reclamantul a fost nevoit să le suporte mai multi ani, acesta a fost supus unei încercări de o intensitate ce depăseste nivelul inevitabil de suferintă inerent detentiei.

51. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 3 din Conventie.

II. Asupra pretinselor încălcări ale art. 8 din Conventie

52. Reclamantul sustine că, din cauza apropierii de fosta groapă de gunoi si din cauza pasivitătii autoritătilor fată de neutralizarea acesteia, a fost obligat să respire un aer pestilential si a fost supus unui risc real de a contracta boli. În plus, el se plânge de lipsa de confidentialitate a convorbirilor sale telefonice cu exteriorul, purtate de la posturile telefonice instalate în penitenciarul Arad, din cauza obligatiei de a comunica toate numerele de telefon pe care dorea să le apeleze si din cauza prezentei gardienilor lângă detinuti în timpul acestor convorbiri. Reclamantul invocă în substantă art. 8 din Conventie, care prevede următoarele:

“1. Orice persoană are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului său si a corespondentei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităti publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege si dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea natională, siguranta publică, bunăstarea economică a tării, apărarea ordinii si prevenirii faptelor penale, protejarea sănătătii sau a moralei, ori protejarea drepturilor si libertătilor altora.”

53. Guvernul contestă această teză.

A. Asupra capătului de cerere referitor la fosta groapă de gunoi

1. Asupra admisibilitătii

54. Guvernul invocă neepuizarea căilor de atac interne. Observând că partea interesată a formulat acest capăt de cerere la data de 20 iulie 2004, Guvernul sustine că reclamantul ar fi putut să invoce art. 5 si 82 coroborate din Legea nr. 137/1995, prevederi preluate de O.U.G. nr. 195/2005 care a abrogat legea respectivă, pentru a depune o plângere penală sau pentru a sesiza instantele cu o actiune civilă împotriva persoanelor sau autoritătilor răspunzătoare de pretinsa poluare. Guvernul observă că, în locul acestor căi de atac, reclamantul a ales să formuleze numai câteva cereri adresate autoritătilor administrative.

55. Reclamantul nu a prezentat observatii în acest sens.

56. Curtea constată că a respins deja o exceptie similară, referitoare la calea penală si calea civilă mentionate mai sus, în Cauza Tătar împotriva României (dec.) (nr. 67.021/01, 5 iulie 2007). Curtea consideră că Guvernul nu a furnizat niciun element relevant pentru a o determina să ajungă la o concluzie contrară în cauza de fată. În acest sens, subliniază că, potrivit art. 86 din Legea nr. 137/1995, constatarea si pedepsirea infractiunilor prevăzute de această lege revenea autoritătilor competente, care aveau obligatia să actioneze din oficiu, că reclamantul Ie-a atras atentia în mai multe rânduri autoritătilor locale cu privire la problema fostei gropi si că Guvernul nu a oferit niciun exemplu de jurisprudentă internă pentru a demonstra caracterul efectiv al căilor de atac invocate (a se vedea, mutatis mutandis, Tătar, citată anterior, §§ 56 si 63-64).

57. În plus, Curtea observă că, fiind privat de libertate, reclamantul a sesizat instantele interne cu o actiune întemeiată pe O.U.G. nr. 56/2003 si care urmărea, printre altele, obligarea autoritătilor să actioneze având în vedere problemele olfactive legate de existenta fostei gropi în apropierea penitenciarului. Chiar dacă O.U.G. nr. 56/2003 nu cuprindea prevederi care să ofere remediu pentru capătul de cerere formulat de reclamant, trebuie mentionat că, prin decizia de respingere, rămasă definitivă, din data de 24 mai 2006, Tribunalul Arad nu l-a directionat pe reclamant către căile de atac invocate de Guvern, ci pur si simplu a observat că acesta putea eventual, pentru acest tip de probleme legate de mediu, să sesizeze administratia locală - ceea ce acesta a si făcut, fără rezultat (paragrafele 19-20 si 23 in fine de mai sus).

58. Având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că Guvernul nu a demonstrat cu un grad suficient de certitudine existenta unei căi de atac care ar fi permis solutionarea cererii reclamantului. Rezultă că exceptia Guvernului nu poate fi retinută.

59. Pe de altă parte, Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. De altfel, aceasta constată că el nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admisibil.

2. Asupra fondului

a) Argumentele părtilor

60. Guvernul sustine că disconfortul cauzat reclamantului de groapa de gunoi situată în apropierea penitenciarului Arad nu a atins un nivel de gravitate suficient pentru a fi luat în calcul în sensul art. 8 din Conventie. Acesta evidentiază faptul că, în perioada mai 2002-decembrie 2004, reclamantul a fost detinut alternativ în penitenciarele Arad si Timisoara (aproape un an în cel din urmă), că fosta groapă nu mai fusese utilizată după anul 2002 si că reclamantul nu a furnizat niciun element care să poată dovedi că starea sa de sănătate sau, în general, viata sa privată au fost afectate de existenta acestei gropi de gunoi. În ceea ce priveste incendiul din luna iulie 2006, acesta nu a avut decât cel mult un efect redus asupra reclamantului. În ceea ce priveste obligatiile ce revin autoritătilor pentru a proteja dreptul reclamantului la respectarea vietii sale private, Guvernul consideră că, spre deosebire de cauzele Giacomelli împotriva Italiei (nr. 59.909/00, 2 noiembrie 2006) si Guerra si altii împotriva Italiei [MC] (nr. 14.967/89, Culegere de hotărâri si decizii 1998-1), în spetă administratia s-a conformat legislatiei interne si a luat măsurile necesare în materie de protectia mediului. În acest sens, Guvernul face trimitere la Hotărârea Consiliului Municipal Arad din 4 aprilie 2002, la depunerea la APE a “bilantului II”, precum si la celelalte demersuri ale autoritătilor pentru acordarea avizului de mediu din data de 18 octombrie 2007.

61. Reclamantul furnizează în principal declaratia unui codetinut (F.I.), care mentionează că aerisirea celulelor de către detinuti era dificilă din cauza mirosurilor neplăcute emanate de groapa de gunoi din apropierea închisorii Arad si că în fiecare vară aveau loc incendii, chiar dacă erau de o intensitate mai mică decât cel din iulie 2006.

b) Aprecierea Curtii

(i) Principii generale

62. Curtea face trimitere la principiile dezvoltate în jurisprudentă sa referitoare la încălcările grave de ordin imaterial ale dreptului la respectarea vietii private si de familie a unui individ, din cauza noxelor sonore, olfactive sau de alt tip suferite de persoana respectivă la domiciliul său, în sensul art. 8 din Conventie (Hatton si altii împotriva Regatului Unit [MC], nr. 36.022/97, §§ 96 si urm., CEDO 2003-VIII). Aceasta reaminteste că într-o cauză referitoare la decizii si măsuri ale autoritătilor cu incidentă asupra unor probleme de mediu analiza pe care o poate face Curtea cuprinde două directii. În primul rând, aceasta poate aprecia continutul material al deciziei în cauză pentru a se asigura că este compatibilă cu art. 8. În al doilea rând, ea poate analiza procesul decizional pentru a verifica dacă interesele individului au fost luate în calcul cum se cuvine (Giacomelli, citată anterior, § 79).

63. Pe de altă parte, Curtea reaminteste că art. 8 nu se limitează la a constrânge statul să se abtină de la ingerinte arbitrare din partea puterilor publice: la acest angajament mai degrabă negativ se pot adăuga obligatii pozitive inerente unei respectări efective a vietii private sau de familie (Guerra, citată anterior, § 58). Statele au înainte de toate, în special în cazul unei activităti periculoase, obligatia pozitivă de a adopta o reglementare adaptată trăsăturilor specifice respectivei activităti, în special la nivelul riscului ce ar putea rezulta de pe urma ei. Această obligatie trebuie să reglementeze autorizarea, punerea în functiune, exploatarea, securitatea si controlul activitătii respective, precum si să îi impună oricărei persoane căreia îi revine această obligatie să adopte măsuri de ordin practic capabile să asigure protectia efectivă a cetătenilor a căror viată riscă să fie expusă pericolelor inerente domeniului în cauză (vezi, mutatis mutandis, Oneryildiz împotriva Turciei, [MC], nr. 48.939/99, § 90, CEDO 2004-XII). Pe de altă parte, procesul decizional mentionat mai sus trebuie în primul rând să cuprindă realizarea anchetelor si studiilor adecvate, astfel încât să prevină si să evalueze dinainte efectele activitătilor ce pot aduce prejudicii mediului înconjurător si încălca drepturile indivizilor, si să permită astfel stabilirea unui echilibru just între diferitele interese concurente aflate în joc. Importanta accesului publicului la concluziile acestor studii, precum si la informatii care să permită evaluarea pericolului la care este expus este incontestabilă (Giacomelli, citată anterior, § 83).

(ii) Asupra aplicabilitătii art. 8 în spetă

64. Curtea trebuie să analizeze dacă este cazul să aplice principiile sus-mentionate referitoare la art. 8 din Conventie în cazul de fată, în care “spatiul de trăit” al reclamantului este reprezentat de celula în care îsi execută pedeapsa cu închisoarea, si dacă noxele olfactive pretinse de partea interesată au atins pragul minim de gravitate pentru ca problema ridicată să intre sub incidenta articolului mentionat mai sus (vezi, mutatis mutandis, Morenr. Gomez împotriva Spaniei, nr. 4.143/02, § 58, CEDO 2004-X).

65. În acest sens, Curtea reaminteste că într-o altă cauză a retinut aplicabilitatea art. 8, având în vedere incidenta directă a emisiilor de substante nocive asupra dreptului reclamantelor la respectarea vietii lor private si de familie (Guerra, citată anterior, § 60). Pe de altă parte, după ce a arătat că prejudiciile grave cauzate mediului înconjurător pot afecta confortul unei persoane si o pot împiedica să se bucure de domiciliul său într-un mod care îi afectează viata privată si de familie, fără a fi necesar ca prin aceasta să pună în pericol grav sănătatea reclamantului, Curtea a statuat într-o altă cauză că art. 8 era aplicabil si atunci când efectele periculoase ale unei activităti la care persoanele în cauză riscau să fie expuse au fost determinate în cadrul unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului (Taskin si altii împotriva Turciei, nr. 46.117/99, § 113, CEDO 2004-X).

66. În spetă, Curtea observă că alegatiile reclamantului cu privire la noxele olfactive puternice pe care a fost nevoit să le suporte sunt sustinute nu numai de declaratia codetinutului său, F.I., ci si de mai multe elemente, printre care studiile de impact asupra mediului, redactate de experti în anii 2003 si 2006 la cererea autoritătilor. Aceste studii confirmă nivelul foarte ridicat de poluare a aerului în perimetrul gropii de gunoi si “disconfortul total” suferit de locuitorii clădirilor învecinate, aflate la o depărtare si mai mare de groapa de gunoi decât penitenciarul Arad (paragrafele 11 in fine si 16 de mai sus). Constatările făcute de Primăria Arad si de organizatia neguvernamentală APADOR-CH merg în aceeasi directie (paragrafele 16 in fine si 34 in fine de mai sus). Pe de altă parte, Curtea constată că problema neutralizării fostei gropi de gunoi, situată la câteva zeci de metri de penitenciarul în care reclamantul si-a petrecut cea mai mare parte a perioadei sale de detentie, de aproximativ 6 ani până în prezent, nu pare să fi fost încă rezolvată în mod efectiv (paragraful 17 in fine de mai sus).

67. Retinând că starea de sănătate a reclamantului nu s-a înrăutătit din cauza apropierii de fosta groapă de gunoi, Curtea apreciază totusi că acest element nu poate duce, prin el însusi, la concluzia inaplicabilitătii art. 8. Într-adevăr, Curtea consideră că, având în vedere concluziile studiilor mentionate mai sus si durata în care reclamantul a fost expus noxelor respective, calitatea vietii si confortul părtii interesate au fost afectate într-un mod care i-a adus atingere vietii private si care nu era o simplă consecintă a regimului privativ de libertate. În acest sens, Curtea constată că acest capăt de cerere al reclamantului se referă la aspecte pe care Ie-a analizat deja din perspectiva art. 8, care depăsesc cadrul conditiilor de detentie propriu-zise si care sunt strict legate de “spatiul de trăit” de care dispune reclamantul de mai multi ani.

Asadar, Curtea apreciază că, în spetă, este aplicabil art. 8. (iii) Asupra respectării art. 8 din Conventie

68. Curtea reaminteste că, în spetă, reclamantul se plânge de pasivitatea autoritătilor în tratarea într-un mod adecvat a problemei fostei gropi de gunoi situată în imediata apropiere a penitenciarului în care este detinut, pentru a face să înceteze noxele olfactive pe care este nevoit să le suporte în celula sa.

69. Indiferent dacă se abordează cauza din perspectiva unei obligatii pozitive în sarcina statului, de a adopta măsuri rezonabile si adecvate pentru protejarea drepturilor conferite reclamantului prin paragraful 1 al art. 8, sau din perspectiva unei ingerinte a unei autorităti publice, justificate prin paragraful 2 al acestui articol, principiile aplicabile sunt destul de asemănătoare (a se vedea, mutatis mutandis, Lopez Ostra împotriva Spaniei, 9 decembrie 1994, § 51, seria A nr. 303-C, si Giacomelli, citată anterior, § 78).

70. Curtea observă încă de la început că, în spetă, autoritătile sunt răspunzătoare de emanatiile si noxele olfactive existente în cauză, având în vedere controlul societătii S. de către Primăria Arad, faptul că transferul de responsabilitate nu a avut loc decât în luna februarie 2006 si că, chiar si după această dată, autoritătile de mediu au stabilit obligatii direct în sarcina primăriei pentru închiderea gropii de gunoi în discutie (paragrafele 9, 13 si 16-17 de mai sus).

71. Curtea constată că din dosar rezultă că groapa de gunoi în discutie a functionat efectiv din 1998 până în 2003 si că volumul în crestere al gunoaielor acumulate demonstrează că a continuat să fie folosită si ulterior de către particulari, autoritătile neadoptând măsuri pentru închiderea efectivă a locului (paragrafele 11 si 16 de mai sus). Or, în toată această perioadă, groapa de gunoi nu a avut autorizatiile necesare nici pentru functionare si nici pentru închiderea sa. Desi dispozitiile în materie prevedeau, chiar înainte de deschiderea gropii de gunoi, necesitatea unei autorizatii, precum si respectarea diferitelor cerinte, autoritătile locale, nerespectând procedura impusă, au încălcat mai multe dintre aceste obligatii (amplasarea gropii de gunoi în imediata apropiere a penitenciarului Arad, lipsa instalatiilor specifice si de supraveghere a nivelului de poluare a aerului etc; paragrafele 11 si 29-30 de mai sus) din cauză că nu au respectat procedura necesară.

72. Curtea apreciază că obtinerea în cele din urmă, de către Primăria Arad, la data de 18 octombrie 2007, a acordului APE pentru programul de conformare la obligatiile privind protectia mediului, în asteptarea autorizatiei pentru lucrările de închidere ce trebuiau efectuate, nu schimbă cu nimic constatarea de mai sus referitoare la nerespectarea obligatiilor legale în materie. Admitând chiar că, în măsura în care ar fi respectat obligatia de a obtine o autorizatie de închidere a gropii de gunoi, autoritătile locale au respectat, începând cu luna noiembrie 2003, prevederile legale succesive referitoare la închiderea gropilor neconforme, trebuie analizat dacă si în ce măsură, în cadrul procesului decizional în discutie, drepturile si interesele reclamantului, care trăia în imediata apropiere a gropii, au fost luate în calcul asa cum se cuvine (vezi, mutatis mutandis, Giacomelli, mentionată mai sus, § 84).

73. Curtea observă că, desi autoritătilor competente le revenea obligatia de a se asigura că studiile pentru măsurarea efectelor activitătii poluante în cauză au fost efectuate în prealabil pentru a permite astfel stabilirea unui just echilibru între diferitele interese concurente aflate în joc (Hatton si altii, citată anterior, § 128), abia a posteriori, în 2003 si după violentul incendiu din luna iulie 2006, autoritătile locale au respectat această obligatie. Or, în ceea ce priveste efectele gropii respective asupra mediului înconjurător si asupra populatiei din apropierea ei, aceste studii au concluzionat că activitatea desfăsurată era incompatibilă cu cerintele în materie de protectia mediului, că exista o poluare puternică ce depăsea normele stabilite în 1987 si că persoanele care locuiau în apropiere erau obligate să suporte noxe olfactive puternice (mutatis mutandis, Giacomelli, mentionată mai sus, § 89).

74. Mai cu seamă, Curtea constată că autoritătile competente au sanctionat explicit Primăria Arad în luna iulie 2006 pentru faptul că în locul gropii nu exista niciun mijloc de informare si avertizare a publicului cu privire la riscurile produse asupra mediului si sănătătii populatiei din cauza existentei gropii de gunoi, cu privire la care nu fuseseră realizate lucrările de închidere si reconstructie ecologică (paragraful 15 de mai sus), în acest sens, Curtea observă că Guvernul nu a indicat ce măsuri au fost luate de autorităti pentru ca detinutii din penitenciarul Arad, si în special reclamantul - care solicitase de la administratie informatii cu privire la groapa respectivă -, să poată avea acces efectiv la concluziile studiilor mentionate mai sus, precum si la informatii care să permită evaluarea riscului sanitar la care erau expusi (a se vedea, mutatis mutandis, Guerra, citată anterior, § 60).

75. În fine, Curtea observă că procedurile referitoare la lucrările de închidere a fostei gropi din apropierea penitenciarului Arad se află încă în curs de desfăsurare si că Guvernul nu a furnizat informatii cu privire la stadiul - nici măcar la începerea - acestor lucrări de acoperire si reabilitare a gropii, lucrări ce ar fi trebuit să se finalizeze în anul 2009 (paragraful 17 de mai sus).

76. Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că, deoarece statul pârât nu si-a îndeplinit obligatiile ce decurg din articolul 8 din Conventie, a avut loc încălcarea dreptului reclamantului la respectarea vietii sale private, în sensul acestui articol.

B. Asupra capătului de cerere referitor la confidentialitatea convorbirilor telefonice ale reclamantului

77. Reclamantul se plânge de lipsa de confidentialitate a convorbirilor sale telefonice cu exteriorul, purtate de la posturile telefonice instalate în penitenciarul Arad, din cauza obligatiei de a indica toate numerele de telefon pe care dorea să le apeleze si din cauza prezentei gardienilor lângă detinuti în timpul acestor convorbiri. În sprijinul acestei alegatii, el atasează declaratia unui codetinut, care afirmă că a văzut odată gardieni în apropierea reclamantului, dacă îsi aminteste bine, cu ocazia unei conversatii telefonice care a avut loc în anul 2005 sau 2006.

78. Guvernul invocă neepuizarea căilor de atac interne de către reclamant, care nu a formulat nicio plângere în fata instantelor interne în temeiul O.U.G. nr. 56/2003 sau, după anul 2006, în temeiul Legii nr. 275/2006 (paragraful 26 de mai sus). De asemenea, acesta arată că aspectele invocate nu au fost dovedite si nu reprezintă în niciun caz ingerinte în dreptul reclamantului la respectarea vietii sale private, deoarece nu se pune problema înregistrării convorbirilor sale, ci pur si simplu de o supraveghere vizuală, fără incidentă asupra dreptului respectiv.

79. Curtea nu consideră necesar să analizeze exceptia invocată de Guvern deoarece capătul de cerere al reclamantului trebuie respins în orice caz ca vădit nefondat. În acest sens, Curtea constată că a respins deja un capăt de cerere similar într-o altă cauză, în care a constatat că alegatiile reclamantului aveau un caracter pur general si că nu erau sustinute de nicio probă care să îi poată permite să considere că aspectele invocate ar putea duce la concluzia că exista o problemă ce intră sub incidenta articolului 8 din Conventie [Treptow împotriva României (dec), nr. 30.358/03, 20 mai 2008]. Curtea consideră că nu există elemente suficiente pentru a ajunge, în spetă, la o altă concluzie.

Rezultă că acest capăt de cerere este vădit neîntemeiat si trebuie respins conform art. 35 §§ 3 si 4 din Conventie.

III. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

80. Conform art. 41 din Conventie,

“Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

81. Reclamantul solicită suma de 12.650.000 euro (EUR) cu titlu de daune morale pe care Ie-a suferit din cauza încălcărilor drepturilor sale garantate de Conventie, mentionând pe scurt în acest sens, printre altele, aspecte si capete de cerere ce nu au făcut obiectul cauzei de fată sau care au fost respinse ca inadmisibile.

82. În lumina jurisprudentei relevante a Curtii, Guvernul consideră că suma solicitată este excesivă.

83. Reiterând faptul că a constatat încălcarea art. 3 si 8 din Conventie din cauza conditiilor de detentie ale reclamantului si a încălcării de către stat a obligatiilor sale de protectie a dreptului părtii interesate la respectarea vietii sale private, Curtea consideră că reclamantul a suferit un prejudiciu moral. Tinând cont de circumstantele spetei si statuând în echitate, asa cum prevede art. 41, aceasta apreciază că se cuvine să îi acorde suma de 8.000 EUR pentru prejudiciul moral.

B. Cheltuieli de judecată

84. Fără a prezenta documente justificative, reclamantul solicită si suma de 100.000 EUR pentru cheltuielile angajate în procedurile interne, pe care nu le detaliază, si încă 100 EUR pentru cheltuielile de corespondentă cu Curtea.

85. Guvernul se opune acordării vreunei sume în acest sens.

86. În conformitate cu jurisprudenta Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care s-a stabilit realitatea acestora, necesitatea si caracterul rezonabil. Având în vedere că reclamantul nu a prezentat niciun document justificativ pentru cheltuielile pe care sustine că le-a angajat, Curtea hotărăste să nu îi aloce nicio sumă în acest sens.

C. Dobânzi moratorii

87. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.


PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveste capetele de cerere întemeiate pe art. 3 din Conventie, referitor la conditiile de detentie în penitenciarele Arad si Timisoara, si pe art. 8 din Conventie, referitor la fosta groapă de gunoi din apropierea penitenciarului Arad, si inadmisibilă în rest;

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 3 din Conventie;

3. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 8 din Conventie;

4. hotărăste:

a) ca statul pârât să îi plătească reclamantului, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri conform art. 44 § 2 din Conventie, suma de 8.000 EUR (opt mii euro), ce va fi convertită în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plătii, ca daune morale, plus orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit;

b) ca, începând de la expirarea acestui termen si până la efectuarea plătii, această sumă să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

5. respinge cererea de reparatie echitabilă în rest.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 7 aprilie 2009, în aplicarea art. 77 §§ 2 si 3 din Regulament.

 

Josep Casadevall,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.