MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 337/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 337         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 mai 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 393 din 24 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

 

Decizia nr. 399 din 24 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

1.086. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Municipiului Bucuresti

 

1.348. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Satu Mare

 

1.355. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Călărasi

 

1.472. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Arges

 

1.531. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Neamt

 

1.538. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

1.613. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brăila

 

1.641. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Municipiului Bucuresti

 

1.664. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Municipiului Bucuresti

 

1.691. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Arges

 

1.692. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Cluj

 

1.693. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Tulcea

 

1.737. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Giurgiu

 

1.930. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Mehedinti

 

1.931. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Neamt

 

2.062. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Trei Scaune - Judetul Covasna

 

2.193. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu

 

2.361. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

2.363. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 393

din 24 martie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1)si (31)si art. 4 alin. (1) din aceeasi ordonantă, exceptie ridicată de Ovidiu Rusu în Dosarul nr. 5.066/86/2009 al Tribunalului Suceava - Sectia penală si de Dan Leasă în Dosarul nr. 812/46/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent-sef referă asupra cauzei si arată că partea Daniel Munteanu a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui avocat.

Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen de judecată.

Curtea, deliberând, respinge cererea privind acordarea unui nou termen de judecată în vederea apărării.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.165D/2010 si nr. 2.311 D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea Dosarului nr. 2.311 D/2010 la Dosarul nr. 2.165D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 21 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.066/86/2009, Tribunalul Suceava - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind

Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă de urgentă.

Exceptia a fost ridicată de Ovidiu Rusu într-o cauză penală.

Prin încheierea nr. 51/F din 27 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 812/46/2009, Curtea de Apel Pitesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, în ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1) din aceeasi ordonantă de urgentă.

Exceptia a fost ridicată de Dan Leasă într-o cauză penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile legale mentionate încalcă prevederile constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. I), art. 115 alin. (4) si (6) si art. 132 alin. (1), deoarece au fost adoptate într-un domeniu privind institutiile fundamentale ale statului, cum este Ministerul Public, institutie constitutională ce trebuie să functioneze unitar si coerent, pe principiile legalitătii, impartialitătii si controlului ierarhic. Or, în acest domeniu nu pot fi emise ordonante de urgentă de către Guvern. De asemenea, dispozitiile legale criticate contravin si jurisprudentei Curtii Constitutionale, concretizată în Decizia nr. 235/2005.

Instantele de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 54/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 13 martie 2006. De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie, potrivit încheierilor de sesizare, si dispozitiile art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a


Guvernului nr. 43/2002, asa cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 si Legea nr. 54/2006, dispozitii care au următoarea redactare:

- Art. 1 alin. (1)si alin. (31):”(7/) Prin prezenta ordonantă de urgentă se înfiintează Directia Natională Anticoruptie, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, prin reorganizarea Parchetului National Anticoruptie. [... ]

(31) Procurorul sef al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie conduce Directia Natională Anticoruptie prin intermediul procurorului sef a/ acestei directii. Procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie solutionează conflictele de competentă apărute între Directia Natională Anticoruptie si celelalte structuri sau unităti din cadrul Ministerului Public.”;

- Art. 4 alin. (1): “Directia Natională Anticoruptie este condusă de un procuror sef care este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie. Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie este ajutat de 2 procurori sefi adjuncti, asimilati adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.”

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. I) referitoare la domeniul de reglementare al legii organice, art. 115 alin. (4) si (6) referitoare la adoptarea ordonantelor de urgentă si art. 132 alin. (1) privind statutul procurorilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 1.706 din 17 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2010, si Decizia nr. 377 din 25 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 30 aprilie 2008, Curtea a respins ca neîntemeiate criticile de neconstitutionalitate care urmăreau nerespectarea de către executiv a cerintelor si criteriilor referitoare la conditiile adoptării ordonantei de urgentă criticate, precum si la domeniile în care nu poate fi adoptat astfel de act normativ.

În plus, Curtea a constatat că Legea nr. 54/2006 a fost adoptată de Parlament cu respectarea prevederilor constitutionale ale art. 75 si art. 76 alin. (1).

De asemenea, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 297 din 23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 si ale art. 1 alin. (1) si alin. (31) si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, statuând că este neîntemeiată critica privind încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (6). În acest sens, Curtea a retinut, referitor la interdictia Guvernului de a adopta o ordonantă de urgentă în domeniul institutiilor fundamentale ale statului, în spetă, Ministerul Public, că fondul reglementării constituit de dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 nu afectează institutia Ministerului Public, transformarea Parchetului National Anticoruptie în Directia Natională Anticoruptie fiind un imperativ desprins, pe de o parte, din ratiuni de conformitate cu Legea fundamentală si impuse la rândul lor de Decizia Curtii Constitutionale nr. 235/2005, definitivă si general obligatorie, si, pe de altă parte, din necesitatea îmbunătătirii activitătii acestei structuri specializate. Întrucât prin natura si finalitatea reglementării criticate nu s-au evidentiat aspecte negative menite a perturba organizarea si functionarea Ministerului Public, Curtea a respins o astfel de critică.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.706 din 17 decembrie 2009, Curtea a statuat că este neîntemeiată critica privind încălcarea prevederilor art. 132 din Constitutie, prin faptul că Directia Natională Anticoruptie a fost concepută ca structură cu personalitate juridică în cadrul Ministerului Public, prin reorganizarea Parchetului National Anticoruptie. Astfel, potrivit art. 131 alin. (2) din Legea fundamentală, “Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în conditiile legii”, conditii care au stat si la fundamentarea organizării si functionării Directiei Nationale Anticoruptie. Faptul că în art. 1 alin. (31) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 s-a prevăzut că procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie conduce Directia Natională Anticoruptie prin intermediul procurorului sef al acestei directii nu justifică sustinerea că textul de lege este neconstitutional. Dimpotrivă, având în vedere si prevederile art. 132 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora procurorii îsi desfăsoară activitatea pe baza principiilor, legalitătii, impartialitătii si controlului ierarhic, Curtea a constatat că dispozitiile legale criticate nu constituie altceva decât o reflectare a principiilor constitutionale mentionate si o subliniere a naturii juridice a Directiei Nationale Anticoruptie, aceea de magistratură specială instituită pentru combaterea infractiunilor de coruptie.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia si considerentele care fundamentează deciziile sus-citate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (31) si art. 4 alin. (1) din aceeasi ordonantă, exceptie ridicată de Ovidiu Rusu în Dosarul nr. 5.066/86/2009 al Tribunalului Suceava -Sectia penală si de Dan Leasă în Dosarul nr. 812/46/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 martie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 399

din 24 martie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Cornel Stoian în Dosarul nr. 87/109/2010 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei, lipsind partea Institutia Prefectului Judetului Arges, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care solicită admiterea acesteia, sens în care depune concluzii scrise la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 26 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 87/109/2010, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Cornel Stoian cu ocazia solutionării recursului formulat de Institutia Prefectului Judetului Arges împotriva Sentintei civile nr. 107/CAF din 5 februarie 2010, pronuntată de Tribunalul Arges - Sectia civilă - Complet specializat contencios administrativ si fiscal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 contravine prevederilor constitutionale ale art. 1, 11, 15, 16, 21, 25, 26, 52 si 53. În acest sens, arată, în esentă, că dispozitiile de lege criticate “reglementează un cadru ipotetic, acela al indiciilor care antamează o prezumtie de vinovătie în obtinerea permisului de conducere si atribuie autoritătii emitente posibilitatea de a suspenda exercitarea unui drept constitutional care, până la dovedirea încălcării dispozitiilor legale în materie, nu poate fi îngrădit”. De asemenea, autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate intră în contradictie cu dispozitiile Legii nr. 126/1997 pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, si cele ale art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si reglementează două institutii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, una ca sanctiune contraventională si alta ca sanctiune administrativă, ceea ce contravine prevederilor constitutionale referitoare la dreptul la apărare. Consideră că prin textul de lege criticat se restrictionează un drept legitim, fără ca persoana vătămată să se poată adresa justitiei pentru apărarea dreptului său, în cadrul unui proces echitabil si solutionat într-un termen rezonabil. În fine, autorul exceptiei invocă jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, concretizată în Hotărârea din data de 28 octombrie 1999, pronuntată în Cauza Escoubet vs. Belgia.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, dispozitii introduse prin articolul unic al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, având următorul cuprins: “în situatia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanta de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de politie pe raza căreia domiciliază, are resedinta sau, după caz, rezidenta normală, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 referitoare la statul român, art. 11 referitoare la dreptul international si dreptul intern, art. 15 referitoare la universalitatea legii, art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, art. 25 privind dreptul la libera circulatie, art. 26 referitoare la viata intimă, familială si privată, art. 52 referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei si art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, referitor la invocarea încălcării dispozitiilor art. 53 din Constitutie, Curtea constată că domeniul de aplicare al acestui text constitutional este circumscris restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti prevăzute de Legea fundamentală, iar nu restrângerii exercitiului oricărui drept subiectiv, chiar dacă el izvorăste dintr-un act normativ. Textul de lege criticat nu restrânge drepturi sau libertăti constitutionale, ci stabileste posibilitatea autoritătii emitente a permisului de conducere de a dispune, prin ordin, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, atunci când această autoritate a sesizat instanta de judecată în vederea anulării permisului de conducere obtinut cu nerespectarea prevederilor legale.

Pe de altă parte, este de observat că alin. (1) al art. 53 din Constitutie prevede, între alte situatii, că exercitiul unor drepturi poate fi restrâns si pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor.

Astfel, între exercitarea dreptului de a conduce autovehicule de către unele persoane pentru care există indicii privind dobândirea permisului de conducere fără a fi absolvit un curs de pregătire sau fără parcurgerea etapelor de examinare teoretică si practică ori prin sustinerea formală a acestora si ocrotirea interesului general care se identifică în acest caz cu necesitatea mentinerii sigurantei circulatiei pe drumurile publice, legiuitorul a înteles să dea prioritate celui din urmă.

De altfel, măsura propusă de textul de lege criticat este una temporară, ce operează până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti prin care se dispune anularea permisului de conducere. În cazul în care instanta de judecată constată că nu poate dispune anularea permisului de conducere, acesta fiind obtinut cu respectarea normelor legale, va respinge cererea introdusă de autoritatea emitentă a permisului de conducere, urmând ca aceasta din urmă să facă aplicarea art. 113 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 si să dispună restituirea permisului de conducere titularului.

În ceea ce priveste critica autorului exceptiei referitoare la invocarea prevederilor art. 21 si ale art. 52 din Constitutie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cel interesat, inclusiv autorul exceptiei, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale.

Fată de invocarea prevederilor art. 11 si 20 din Constitutie, Curtea observă că autorul exceptiei nu a indicat dispozitiile internationale considerate a fi încălcate de art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, astfel că nu poate fi retinută nici această critică de neconstitutionalitate.

De asemenea, în ceea ce priveste invocarea de către autorul exceptiei a prevederilor art. 1, 15 si 26 din Constitutie, Curtea retine că aceste dispozitii constitutionale nu au relevantă în cauza dedusă controlului.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia textul criticat intră în contradictie cu dispozitiile Legii nr. 126/1997 si cele ale art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, Curtea constată că examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei. Procedându-se altfel, s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, desi fiecare dintre dispozitiile legale este constitutională, numai coexistenta lor ar pune în discutie constitutionalitatea uneia dintre ele. Asa fiind, se retine că eventuala contradictie existentă între dispozitiile unor legi în vigoare nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate.

De altfel, asupra dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 raportate la aceleasi prevederi constitutionale si cu motivare similară, Curtea s-a pronuntat prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 329/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2010, constatând că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele acestor decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Cornel Stoian în Dosarul nr. 87/109/2010 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 martie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Municipiului Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-18 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Municipiului Bucuresti pentru anul 2010.

În urma verificărilor s-a constatat că Partidul Social Democrat - Organizatia Municipiului Bucuresti nu a înregistrat venituri din cotizatii în anul 2010 si nici venituri din donatii.

Din verificările efectuate s-a constatat că în cursul anului 2010 Partidul Social Democrat - Organizatia Municipiului Bucuresti a încasat venituri din cote-părti în sumă de 730.000 lei si venituri din dobânzi în sumă totală de 8,89 lei.

Veniturile din cote-părti s-au încasat de la organizatiile de sector, pe bază de chitante.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.086.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Satu Mare

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-10 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Satu Mare pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Satu Mare au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 44.525,74 lei, donatii în valoare de 21.921,00 lei de la persoane fizice si dobânzi bancare în valoare de 7,22 lei.

Nu există nicio diferentă între veniturile totale conform chitantierelor si extraselor de cont si datele înregistrate în documentele contabile.

Echipa de control a recomandat Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Satu Mare să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si să întocmească situatiile ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.348.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Călărasi

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-11 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Călărasi pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Călărasi au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 8.186 lei, donatii în valoare de 86.526,00 lei si dobânzi bancare în sumă de 8,13 lei.

Ultimul control pe linia finantării partidului a fost efectuat de către Curtea de Conturi.

Afost identificată o persoană a cărei donatie depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară, făcându-se comunicarea către sediul central al partidului în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.355.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Arges

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-14 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Arges pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Arges au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 74.044,00 lei si donatii în valoare de 233.772,40 lei (donatii de la persoane fizice în valoare de 207.572,40 lei si donatii de la persoane juridice în valoare de 26.200,00 lei).

În anul 2010, Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Arges a organizat si condus contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Echipa de control a recomandat Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Arges actualizarea în mod permanenta procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.472.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Neamt

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-14 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Neamt pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Neamt au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 185.785,60 lei, donatii în valoare de 13.000,00 lei (donatii de la persoane fizice în valoare de 10.000,00 lei si donatii de la persoane juridice în valoare de 3.000,00 lei), venituri în cuantum de 5.722,33 lei si dobânzi bancare în sumă de 67,99 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată. Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Neamt nu are personalitate juridică, evidenta contabilă fiind tinută până la nivel de balantă de verificare, întocmirea bilantului contabil si a celorlalte situatii financiare la 31 decembrie 2010 fiind realizată de organizatia centrală a partidului;

- Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Neamt nu a efectuat inventarierea patrimoniului în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

- a fost întocmit Registrul jurnal, dar nu au fost întocmite Registrul inventar si Cartea mare.

Echipa de control a făcut recomandări pentru remedierea deficientelor. Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.531.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-14 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute doar din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 711,00 lei.

La nivelul Organizatiei Judetene Vâlcea a Uniunii Democrate Maghiare din România au fost întocmite fise personale pentru evidenta cotizatiilor FC1, nefiind membri care au plătit în anul 2010 cotizatii a căror valoare însumată să depăsească baremul de 10 salarii minime brute pe tară.

Sumele provenite din cotizatii s-au încasat numai în numerar, pe bază de chitantă.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.538.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brăila

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-18 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Brăila pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Brăila au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 166.626,85 lei si dobânzi bancare în sumă de 69,83 lei.

Organizarea si conducerea contabilitătii se realizează în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, Organizatia Judeteană Brăila a Partidului Social Democrat întocmind pentru veniturile si cheltuielile aferente anului 2010 Registru de casă, Registru jurnal si balante lunare de verificare.

Echipa de control a recomandat Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Brăila aprofundarea permanentă si aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.613.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Municipiului Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-14 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Municipiului Bucuresti pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Municipiului Bucuresti au fost obtinute doar din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 4.317,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, fiind întocmite Registrul de casă, Cartea mare, Registrul jurnal, Registrul inventar si note de contabilitate.

Balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform registrului de inventar.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.641.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Municipiului Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-25 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Municipiului Bucuresti pentru anul 2010.

Controlorii financiari au constatat că Partidul Democrat Liberal - Organizatia Municipiului Bucuresti nu a încasat în anul 2010 cotizatii de la membrii de partid si nici donatii.

Partidul Democrat Liberal - Organizatia Municipiului Bucuresti a obtinut venituri din alte surse în anul 2010 din dobânzi bancare în valoare de 47.956,53 lei, organizarea de întruniri si seminare cu tematică politică, economică, socială în sumă de 41.176,50 lei si transferuri de la organizatiile PDL de sector în sumă de 178.820,00 lei.

Partidul Democrat Liberal - Organizatia Municipiului Bucuresti a efectuat inventarierea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar în anul 2010.

Partidul Democrat Liberal - Organizatia Municipiului Bucuresti a respectat prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, precum si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.


Echipa de control a recomandat Partidului Democrat Liberal - Organizatia Municipiului Bucuresti actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.664.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Arges

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-14 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Arges pentru anul 2010.

Constatări:

Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Arges nu a avut surse de venit provenite din cotizatii, donatii si alte venituri.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.691.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21- 24 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 71.136,35 lei, donatii în valoare de 12.280,00 lei de la persoane fizice, venituri din alte surse în sumă de 14.153,04 lei si dobânzi bancare în valoare de 2.779,29 lei.

Nu există nicio diferentă între veniturile totale conform chitantierelor si extraselor de cont si datele înregistrate în documentele contabile.

Contabilitatea a fost organizată cu respectarea prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Cluj a respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, potrivit cărora persoanele juridice fără scop patrimonial au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si pasiv cel putin o dată pe an.


Echipa de control a recomandat Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Cluj aprofundarea permanentă si aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.692.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Tulcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-24 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Tulcea pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Tulcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 1.200,00 lei.

Din verificarea documentelor contabile s-a constatat că se respectă prevederile legale privind sursele de finantare ale partidelor politice si nu există alte surse de finantare privată.

Echipa de control a recomandat aprofundarea permanentă si aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.693.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Giurgiu

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-28 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Giurgiu pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Giurgiu au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 25.289,00 lei, donatii în valoare de 207.828,00 lei si dobânzi bancare în sumă de 3,72 lei.

Ultimul control a fost realizat de către Curtea de Conturi.

Nu au existat membrii de partid care au plătit în anul 2010 cotizatii a căror valoare însumată depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Echipa de control a făcut următoarele recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.737.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Mehedinti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21- 28 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Mehedinti pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Mehedinti au fost obtinute doar din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 43.290,00 lei.

La nivelul Filialei Mehedinti a Partidului National Liberal nu au fost membrii care au plătit în anul 2010 cotizatii a căror valoare însumată să depăsească baremul de 10 salarii minime brute pe tară.

Sumele provenite din cotizatii s-au încasat numai în numerar, pe bază de chitantă si borderou.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.930.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Neamt

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în


perioada 21-28 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Neamt pentru anul 2010.

Constatări:

Pe parcursul anului 2010, Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Neamt nu a dispus de sediu si nu a încasat cotizatii de la membri, nu a beneficiat de donatii si nici de alte venituri, nedesfăsurând activitate financiar-contabilă.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 1.931.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Trei Scaune - Judetul Covasna

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21- 29 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Teritorială Trei Scaune - Judetul Covasna pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Teritorială Trei Scaune - Judetul Covasna au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 59.483,49 lei, donatii în valoare de 10.810,00 lei (donatii de la persoane fizice în valoare de 8.720,00 lei si donatii de la persoane juridice în valoare de 2.090,00 lei), venituri din alte surse de venituri de 1.198,43 lei si dobânzi bancare în valoare de 35,07 lei.

Pentru perioada controlată, Organizatia Teritorială Trei Scaune - Judetul Covasna - a Uniunii Democrate Maghiare din România detine registrele de contabilitate obligatorii.

Balanta de verificare a lunii decembrie a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Registrul de casă a fost întocmit conform prevederilor legale.

A fost efectuată inventarierea anuală a elementelor de activ si pasiv.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 2.062.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21- 28 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu pentru anul 2010.


Constatări:

Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu nu a avut surse de venit provenite din cotizatii, donatii si alte venituri.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 2.193.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7- 14 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 64.212,00 lei, donatii în valoare de 700,00 iei si venituri din dobânzi bancare în sumă de 2,86 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 2.361.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21- 28 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 47.372,00 lei.


Documentele care au stat la baza efectuării controlului au fost: balantele de verificare lunare ale anului 2009 si documentele justificative pe baza cărora s-au efectuat înregistrările contabile din balantă.

Organizarea si conducerea contabilitătii se realizează în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

Nr. 2.363.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.