MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 374/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 374         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

448. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a unor unităti din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

453. - Hotărâre privind implementarea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUSIII)

 

485. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

 

526. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

64. - Decizie pentru constituirea Comitetului interministerial privind turismul în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.460. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea si completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.898/2010

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

1. - Hotărâre privind informarea autoritătilor cu responsabilităti similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la alegătorii comunitari care au fost înscrisi în listele electorale speciale si la persoanele eligibile comunitar a căror candidatură a fost admisă de Biroul Electoral Central, la alegerile pentru Parlamentul European

 

- Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 925/2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a unor unităti din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a unor unităti din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă schimbarea denumirii unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a modernizării, extinderii si reutilării.

Art. 3. - Se aprobă completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare, cu numărul postal la adresă pentru numerele 100684 si 100688, potrivit anexei nr. 1.

Art. 4. - Institutiile implicate vor actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si datele din evidenta cantitativ-valorică, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 448.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a unor unităti din subordinea acestuia, la care se modifică adresa postală si valoarea de inventar ca urmare a efectuării unor lucrări de investitii si a reevaluării

 

Nr. MFP

Administratorul imobilului

Denumirea imobilului

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

1

2

3

4

5

36325

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Buzău

Clădire

Judetul Buzău, orasul Pătârlagele

13.248

36331

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Buzău

Clădire

Judetul Buzău, orasul Pogoanele, str. N. Bălcescu nr. 101

17.898

36343

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a JudetuluiBuzău

Clădire

Judetul Buzău, comuna Vernesti, satul Niscov

180.075

99916

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Buzău

Clădire

Judetul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, satul Oreavul

151.447

149548

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Buzău

Clădirea + teren

Judetul Buzău, municipiul Buzău, str. Frăsinet nr. 3

450.373

147563

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Botosani

Sediu DADR si OCAOTA Botosani

Judetul Botosani, municipiul Botosani, Calea Natională nr. 81

2.815.352

153318

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Botosani

Complex protectia plantelor

Judetul Botosani, municipiul Botosani, Str. Eternitătii nr. 6

2.405.215

36766

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Laborator fitopatologie

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

45.736

36767

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Laborator chimie

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

225.701

36768

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Laborator chimie

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

394.836

36769

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Atelier garaj

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

5.000

36770

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Sopron

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

5.000

36771

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie fitosanitară

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

3.000

36772

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie cu subsol

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

15.000

36773

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Corp administrativ

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

798.104

36774

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Biostatie

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

965.431

36775

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Laborator bacteriologie

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

57.750

36777

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Casă pentru locuit

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

202.650

36779

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie benzină

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

500

36780

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Adăpost benzină

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

100

36783

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Rezervor benzină

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

100

36785

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Castel de apă

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

100

36787

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie fitosanitară

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures

1.400

36788

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Grajd

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

500

36789

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Casa portarului

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

100

36790

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Beci combustibil

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

50

36791

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Remiză aparate

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

500

36792

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Adăpost meteo

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

10

36794

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie nr. 1

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

1.600

36795

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie nr. 2 - atelier

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

1.600


1

2

3

4

5

36796

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Spălătorie ambalaje

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

1.400

36797

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie subterană

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

1.500

36798

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie supraetajată

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

1.500

36799

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie fitosanitară, birou

Judetul Mures, orasul Sărmasu

500

36800

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie pesticide

Judetul Mures, comuna Deda

5.000

36801

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie pesticide

Judetul Mures, orasul Reghin, Str. Gării

1.000

36802

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie pesticide

Judetul Mures, orasul Reghin, Str. Gării

1.500

36804

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie pesticide

Judetul Mures, comuna Batos

1.000

36810

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Împrejmuire

Judetul Mures, comuna Deda

100

36811

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Grajd vaci

Judetul Mures, comuna Bălăuseri

1.000

36812

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Magazie diverse

Judetul Mures, municipiul Sighisoara, cartierul Viilor

2.000

36813

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Sopron remiză

Judetul Mures, municipiul Sighisoara, cartierul Viilor

200

36820

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Gard din plăci de beton

Judetul Mures, municipiul Sighisoara, cartierul Viilor

100

36821

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Gard din plăci de beton

Judetul Mures, municipiul Sighisoara, cartierul Viilor

500

36827

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Sopron materiale

Judetul Mures, orasul Sângeorgiu de Pădure

1.500

36834

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Sopron deschis

Judetul Mures, municipiul Târnăveni, Str. Rampei

500

36836

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Grup social

Judetul Mures, municipiul Târnăveni, Str. Rampei

50

100684

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Drum asfaltat

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

100

100686

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Împrejmuire

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

500

100687

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Cotet porci

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor Nicolae Grigorescu

1.590

100688

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Împrejmuire

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor N. Grigorescu nr. 1

50

100689

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Împrejmuire

Judetul Mures, orasul Sărmasu

50

100690

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Drum acces

Judetul Mures, orasul Ludus, str. Pictor N. Grigorescu nr. 1

50

100700

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Drum asfaltat

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Dezrobirii nr. 80

100

121394

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Clădire Râciu

Judetul Mures, comuna Râciu, str. G. Râciu nr. 137

48.217

147532

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Platformă gunoi

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Insulei nr. 2

454


1

2

3

4

5

147533

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Depozit carburanti

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Insulei nr. 2

21

147534

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Depozit zgură

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Insulei nr. 2

10

147535

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Corp de legătură

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Insulei nr. 2

239

147536

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Împrejmuire laterală

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Insulei nr. 2

69.566

147537

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Centrală

Judetul Mures, municipiul Târgu Mures, Str. Insulei nr. 2

23.905

34911

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Harghita

Laborator protectia plantelor (sediu D.F.) anexe (depozit, garaj auto)

Judetul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16

525.000

34919

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Harghita

Laborator + birou

Judetul Harghita, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului nr. 2

52.700

34920

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Harghita

Garaj atelier + grup social

Judetul Harghita, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului nr. 2

21.500

34921

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Harghita

Camera de portar

Judetul Harghita, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului nr. 2

1.800

34923

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Harghita

Birouri, grup social (magazie, anexe - lot demonstrativ pomicol cu bazin betonat)

Judetul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, str. II Râkoczi Ferenc nr. 84

105.400

34927

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Harghita

Magazie + garaj

Judetul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, str. II Râkoczi Ferenc nr. 84

23.800

34391

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Clădire – sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Municipiul Bucuresti, bd. Carol nr. 24, sectorul 3

14.439.388

34397

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Depozit arhivă (2 buc.)

Municipiul Bucuresti, sos. Colentina nr., sectorul 2

544.939

104340

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Corp clădire - imobil B

Municipiul Bucuresti, bd. Carol nr. 24, sectorul 3

87.944

37851

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Clădire laborator furaje, gard beton, voliere, sopron lemn

Judetul Bihor, municipiul Oradea, str. Cazaban Alexandru

101.131

38095

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Magazie pesticide

Judetul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului

4.160

38096

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Magazie pesticide

Judetul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului

4.160

38097

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Magazie pesticide + împrejmuire gard + WC + canal de scurgere

Judetul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului

4.359


1

2

3

4

5

38098

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Magazie pesticide

Judetul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan

66.357

38099

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Magazie pesticide

Judetul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan

8.079

38100

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Sopron metalic

Judetul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan

4

38101

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Garaj + put absorbant + chiosc metalic

Judetul Bihor, municipiul Oradea, str. Ion Bogdan

11.503

38102

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Magazie pesticide

Judetul Bihor, orasul Alesd, str. Arena Sportivă

3.860

38103

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Magazie pesticide

Judetul Bihor, orasul Alesd, str. Arena Sportivă

5.610

38104

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Birou + magazie

Judetul Bihor, orasul Alesd, str. Arena Sportivă

6.813

38105

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Atelier

Judetul Bihor, orasul Alesd, str. Arena Sportivă

2.059

38111

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Magazie pesticide

Judetul Bihor, municipiul Marghita, Calea Republicii

16.026

38112

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Clădire administrativă

Judetul Bihor, municipiul Marghita, Calea Republicii

41.781

38113

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Grajd + WC + sopron + împrejmuiri + adăpost meteo + podet + poartă + bordei + canalizare + drum

Judetul Bihor, municipiul Marghita, Calea Republicii

23.875

38114

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Magazie pesticide

Judetul Bihor, orasul Salonta, Str. Oradiei nr. 48

16

38118

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Atelier

Judetul Bihor, orasul Salonta, Str. Oradiei nr. 48

1.697

101262

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Clădire administrativă, etajele I+II

Judetul Bihor, municipiul Oradea, str. Dimitrie Cantemir

874.184

101347

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Garaj auto + rampă

Judetul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului

7.345

101348

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Cabină pază

Judetul Bihor, municipiul Oradea, Calea Clujului

807

153228

Ministerul Agriculturii si Dezvoltări Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Bihor

Teren curti - constructii

Judetul Bihor, municipiul Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24-26

30.017

 

ANEXA Nr. 2

+

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures, pentru care se modifică denumirea ca urmare a modernizării, extinderii si reutilării

 

Nr. MFP

Administratorul imobilului

Adresa

Denumirea initială a imobilului

Noua denumire a imobilului

36774

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură a Judetului Mures

Judetul Mures,

Municipiul Târgu Mures,

Str. Dezrobirii nr. 80

Biostatie

Laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante si produse vegetale + anexe

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind implementarea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III)

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Legii nr. 292/2010 pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Oficiul National CEEPUS, asigură implementarea în România a Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), care se derulează în baza Acordului semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010 si ratificat prin Legea nr. 292/2010.

Art. 2. - Participarea României la Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) începe din anul universitar 2011-2012, pentru o perioadă de 7 ani, care poate fi reînnoită automat pentru o altă perioadă de 7 ani.

Art. 3. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Oficiul National CEEPUS, acordă anual un număr de 500 de luni bursă.

Art. 4. - Beneficiarii burselor acceptati la universitătile solicitate primesc pe perioada sederii la universitatea-gazdă următoarele facilităti:

a) pentru cei care efectuează studii universitare de licentă se acordă o bursă lunară în cuantum egal cu echivalentul în lei al sumei de 120 euro, la cursul comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii precedente;

b) pentru cei care efectuează studii universitare de masterat, doctorat si postdoctorale se acordă o bursă lunară în cuantum egal cu echivalentul în lei al sumei de 150 euro, la cursul comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii precedente;

c) pentru mobilităti cadre didactice, respectiv asistenti, lectori, conferentiari si profesori universitari, se acordă o bursă lunară în cuantum egal cu echivalentul în lei al sumei de 330 euro pentru asistenti, 360 euro pentru lectori, 390 euro pentru conferentiari si 590 euro pentru profesori, la cursul comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii precedente;

d) pentru cei care efectuează cursuri intensive si cursuri de limbă se va acorda jumătate din cuantumul bursei lunare prevăzute la lit. a) si b), dacă durata cursului nu depăseste 15 zile, si bursă lunară integrală, prevăzută la lit. a) si b), când durata cursului depăseste 15 zile;

e) cazare gratuită în cămine studentesti sau în alte spatii universitare amenajate în acest scop;

f) acoperirea cheltuielilor de laborator legate de realizarea programului de studii si cercetare;

g) acoperirea cheltuielilor legate de serviciile medicale, în conditiile legii.

Art. 5. - Cheltuielile privind implementarea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) în România, prevăzute la art. 3 si 4, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 359/2005 privind derularea Programului CEEPUS II în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 13 mai 2005.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 453.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va proceda la înscrierea bunului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 4. - Anexa nr. 4 “Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 485.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

 

Locul unde sunt situate

Persoana juridică de la care se transmit imobilele – terenuri si constructii

Persoana juridică la care se transmit imobilele - terenuri si constructii

Caracteristicile tehnice si categoria de folosintă ale suprafetelor de teren care se transmit - terenuri si constructii

Municipiul Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 22-30, sectorul 1

Domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

Suprafata totală a terenului = 1.116,89 m2

Nr. cadastral 21752/1/1/8/1/1/2

Puncte de coordonate pe contur: 10, 16, 17 si 11

Vecinătăti: Est: Bd. Expozitiei; Vest: Str. Parcului; Nord: teren S.N.S.PA.;

Sud: Bd. Expozitiei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 526.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA NATIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ” - S.A. MEDIAS

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

-mii lei-

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.253,779

 

1

 

Venituri din exploatare, din care;

2

1.253.203

 

 

a)

din productia vândută

3

1.225.811

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

3.976

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

2,3.416

 

 

ci)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

576

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac oartc din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

576

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.109.584

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.096.900

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

196.697

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energic si apă)

19

6.896

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

320.862

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

185.484

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

61.966

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

49.068

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

928

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

11.224

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

746

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

73.412

 

 

 

 

d3.1 ).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

3.709

 

 

 

 

- tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006, ca modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pcntiii cheltuieli sociale potrivit Legii nr.l 93/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

10.390

 

 

 

 

d.3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d.3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

59.313


 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

143.928

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

271.911

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

156.605

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

1.324

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

1.612

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 1 93/2006, cu modificările ti completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

.3.678

 

 

 

 

din care sume aferente actiunilor umanitare

45b

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

122.269

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

12.684

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

12.684

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

144.195

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

5.3

20.262

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

123.933

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantale din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55. 56. 57. 58 si 59.

60

123.933


 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

6.197

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

111.540

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

6.197

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, clin care:

64

230.683

 

1

 

Surse proprii

65

230,683

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

I)

 

 

a)

- interne

68

0

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

230.683

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

183.000

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

47.683

 

 

a)

interne

74

47.683

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

0

 

1

 

Rezerve legale

77

0

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

1.253.779

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.109.584

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

5.190

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

5.175

 

4a

 

Nr, mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

185.484

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

185.306

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

SJ7

178

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.984

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/pcrsoană)(rd.81/84)

89

242

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 


 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

0,2068

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)xl000 =(rd.l6/rd.l)xlO00

92

885

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

2.611

 

 

b)

preturi comparabile

95

2.611

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

116.550

 

 

b)

preturi comparabile

98

116.550

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru constituirea Comitetului interministerial privind turismul în România

În temeiul art. 18 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interministerial privind turismul în România, având componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 mai 2011.

Nr. 64.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comitetului interministerial privind turismul în România

 

1. Ministrul dezvoltării regionale si turismului - coordonator

2. Ministrul transporturilor si infrastructurii - membru

3. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului - membru

4. Ministrul sănătătii - membru

5. Ministrul mediului si pădurilor - membru


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Natională a Pădurilor- Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.898/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 217.928/ISZ din 2 mai 2011 al Directiei politici si strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 122 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.898/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Pentru admiterea la licitatie sau la negociere a persoanelor juridice, preselectia acestora se organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării licitatiei principale si cu minimum 3 zile lucrătoare înainte, în cazul celorlalte licitatii.”

2. La articolul 36, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:

“(5) Pentru masa lemnoasă destinată realizării si derulării proiectelor de producere a energiei electrice în cogenerare se pot constitui loturi previzionate pe o perioadă de maximum 10 ani, pe grup de ocoale silvice ale aceleasi directii silvice si/sau pe grup de directii silvice, cu defalcare pe ocoalele silvice/directiile silvice ale grupului respectiv, în baza prevederilor amenajamentelor silvice privind masa lemnoasă care ar putea rezulta din tăierile de regenerare a pădurilor si din lucrările de îngrijire si de igienizare a arboretelor.

(6) Poate face obiectul loturilor prevăzute la alin. (5) si masa lemnoasă rămasă pe suprafata parchetelor reprimite si care nu a fost prevăzută în actul de punere în valoare ca lemn valorificabil, cum ar fi: lemn mărunt, zoburi, cioate si altele asemenea, precum si orice material lemnos rezultat în urma efectuării lucrărilor de regenerare si de îngrijire a arboretelor.

(7) în functie de existenta resursei lemnoase, componenta grupului de ocoale silvice/directii silvice se poate modifica pentru a mentine neschimbat volumul lotului previzionat, dacă acesta face obiectul unui contract comercial.

(8) Fundamentarea pretului de pornire a licitatiei/negocierii, organizarea si desfăsurarea licitatiilor si negocierilor pentru vânzarea masei lemnoase prevăzute la alin. (5) se fac conform prevederilor pentru masa lemnoasă fasonată din prezentul regulament.

(9) Metodologia privind evaluarea cantitativă si valorică a loturilor prevăzute la alin. (5), caietul de sarcini, pretul de pornire a licitatiilor/negocierilor pentru vânzarea acestora, precum si modul de actualizare anuală a pretului masei lemnoase adjudecate prin procedura de vânzare se aprobă de Consiliul de administratie al RNP - Romsilva.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 24 mai 2011.

Nr. 1.460.


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

privind informarea autoritătilor cu responsabilităti similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la alegătorii comunitari care au fost înscrisi în listele electorale speciale si la persoanele eligibile comunitar a căror candidatură a fost admisă de Biroul Electoral Central, la alegerile pentru Parlamentul European

 

Având în vedere dispozitiile art. 91, 10 si 11 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum si a modelului declaratiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European,

tinând cont de necesitatea operationalizării prevederilor legale sus­mentionate în conformitate cu Directiva Consiliului 93/109/CE din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege si de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetătenii Uniunii care au rezidenta într-un stat membru în care nu sunt resortisanti,

în temeiul prevederilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) La alegerile pentru Parlamentul European, Serviciul relatii externe din cadrul Autoritătii Electorale Permanente asigură informarea autoritătilor cu responsabilităti similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la alegătorii comunitari care au fost înscrisi în listele electorale speciale si la persoanele eligibile comunitar a căror candidatură a fost admisă de Biroul Electoral Central.

(2) Până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei de referintă, Serviciul relatii externe din cadrul Autoritătii Electorale Permanente asigură transmiterea către autoritătile prevăzute la alin. (1) a informatiilor din cererile de înscriere în listele electorale speciale, respectiv din declaratiile pe propria răspundere ale persoanelor eligibile comunitar, ale căror modele sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Ana Maria Patru

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 24 mai 2011.

Nr. 1.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 925/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 17 septembrie 2010, la anexa nr. 2 “Lista bunurilor aflate în proprietatea Societătii Comerciale Filiala «Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG» - S.A. Bucuresti si care trec în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti”, tabelul 1 “Terenuri”, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la pozitia 3 “Teren sediu Craiova”, la rubrica “Descrierea tehnică”, în loc de: “Suprafata = 2.819,54 m2”se va citi: “Suprafata = 1.626,5 m2”;

- la pozitia 4 “Teren ateliere Craiova”, la rubrica “Descrierea tehnică”, în loc de: “Suprafata = 1.505,42 m2”se va citi: “Suprafata = 2.819,54 m2”, iar la rubrica “Baza legală”, în loc de: “Certificat seria M03 nr. 7.755”se va citi: “Certificat seria M03 nr. 7.756”.

- La Hotărârea Guvernului nr. 489/2011 privind desfiintarea si reorganizarea unor unităti sanitare publice din judetul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 20 mai 2011, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 1 alin. (1) lit. b), în loc de: “...cu sediul în localitatea Covasna...” se va citi: “...cu sediul în localitatea Vâlcele...”.

- în anexa la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale în vederea acordării de finantări nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 mai 2011, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la capitolul II articolul 8 punctul II din tabel, în coloana “Criterii”, pentru primele trei relevante: -în loc de: “Un punctaj maxim - 5 puncte-...”seva citi: “Un punctaj maxim- 15puncte-...”;

- în loc de: “...un punctaj maxim - 5 puncte -...” se va citi: “...un punctaj maxim - 2 puncte -...”; si, respectiv,

- în loc de: “...un punctaj maxim - 5 puncte -...”se va citi: “...un punctaj maxim - 2 puncte -...”.

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.