MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 380/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 380         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 31 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

478. - Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafată de 4,5000 ha, aflat în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Prahova, prin Ocolul Silvic Azuga, în vederea realizării obiectivului “Pârtie de schi - snowboard Kalinderu II”, beneficiar fiind Consiliul Local al Orasului Busteni

 

532. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului rir. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

117. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru abrogarea pct. II lit. C pozitia nr. 2 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru Pescuit2007-2013

 

2.042. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2011

 

2.137. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafată de 4,5000 ha, aflat în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Prahova, prin Ocolul Silvic Azuga, în vederea realizării obiectivului “Pârtie de schi - snowboard Kalinderu II”, beneficiar fiind Consiliul Local al Orasului Busteni

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 36-38 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3-6 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului forestier în suprafată totală de 4,5000 ha, cu compensare, în vederea realizării obiectivului “Pârtie de schi - snowboard Kalinderu II”.

(2) Beneficiarul scoaterii definitive a terenului prevăzut la alin. (1) este Consiliul Local al Orasului Busteni.

(3) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier national, este proprietate publică a statului, localizat în U.PI Caraiman u.a. 20 C% = 1,3100 ha, u.a. 203 A% = 2,2000 ha, u.a. 204 A% = 0,9900 ha, si este administrat de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Prahova, prin Ocolul Silvic Azuga.

(4) Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata de 4,5000 ha, după cum urmează: u.a. 20 C% = 1,3100 ha, u.a. 203 A% = 2,2000 ha, u.a 204 A% = 0,9900 ha.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Orasului Busteni compensează cu terenul în suprafată totală de 7,5012 ha, teren proprietate privată a Consiliului Local al Orasului Busteni.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1), format din terenul în suprafată de 3,4971 ha, înscris în cartea funciară a comunei Delesti cu nr. 70.085, având numărul cadastral 411, si din terenul în suprafată de 4,0041 ha, înscris în cartea funciară a comunei Delesti cu nr. 70.084, având numărul cadastral 412, intră în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Vaslui, Ocolul Silvic Vaslui.

(3) Terenul prevăzut la alin. (1) este limitrof fondului forestier national.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la art. 1 se face cu exceptarea de la plata obligatiilor bănesti, conform art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - În cazul terenului prevăzut la art. 2, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva are obligatia înscrierii în amenajamentele silvice, asigurării administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier national, precum si împăduririi în maximum două sezoane de vegetatie, potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Este interzisă schimbarea destinatiei obiectivului “Pârtie de schi - snowboard Kalinderu II” mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Ploiesti, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Focsani, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si Consiliul Local al Orasului Busteni răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 478.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 si 685 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Satu Mare” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 13, 36-56, 59, 60, 88, 89, 98-103, 106, 107, 110, 113-119, 132, 133, 169, 173-181, 206, 207, 233-236, 240, 241, 244, 246, 252-254, 257-259, 293-298, 301, 302, 304-309, 313, 314, 320, 360, 361, 413 si 414;

b) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Tăsnad-Cig-Eriu Sâncrai-Craidorolt- Piscari-Terebesti-Gelu-Mădăras; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-36+987); lungime = 36,987 km; număr de poduri = 4; pozitii kilometrice/lungime: 13 + 314 Valea Eriu/L = 13,00 m; 18 + 150 Vale/L = 11,00 m; 18 + 600 Crasna/L = 85,30 m; 35 + 986 Canal/L = 8,00 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “26.472.789,37”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Tăsnad (DN1F)-Santău-Chereusa- Andrid-Dindesti-Irina-Portita-Vezendiu-Tiream-Cărei- Cămin-Lucăceni-Berveni-Frontieră Ungaria; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-59+979); lungime = 59,979 km; număr de poduri = 9; pozitii kilometrice/lungime: 5+763 Vale/L = 12,00 m; 16+423 Canai/L = 18,00 m; 17+130 Vale/L = 9,00 m; 17+898 Vale/L =10,00 m; 19+703 Vale/L = 6,00 m; 28+318 Vale/L = 8,10 m; 30+456 Vale/L = 8,10 m; 36+558 Vale/L = 9,20 m; 52+734 Crasna/L = 56,00 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “42.904.622,64”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Limita judetului Maramures-Babta- Racova-Hurezu Mare-DJ196; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (17+000-31+029); lungime = 14,029 km; număr de poduri = 4; pozitii kilometrice/lungime: 18+412 Cerna/L = 24,00 m; 24+671 Cerna/L = 24,00 m; 25+200 Nada/L = 16,00 m; 29+243 Nada/L =16,00 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.304.715,70”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Turt (DJ 109L)-Batarci (DJ 109M); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-7+000); lungime = 7,000 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.803.010,25”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: limita judetului Maramures-Orasu Nou Vii-Orasu Nou (DN 19); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (5+875- 11+006); lungime = 5,131 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.580.885,63”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 6, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Orasu Nou-Prilog-Remetea Oasului- Boinesti-Târsolt-Cămărzana; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-21+579); lungime = 18,316 km; număr de poduri = 9; pozitii kilometrice/lungime: 0+695 Talna/L = 44,00 m; 1+120 Vale/L =9,40 m; 5+972 Vale/L = 9,40 m; 6+210 Tur/L = 14,00 m; 10+728 Valea Rea/L = 70,80 m; 16+168 Valea Noroicas/L = 7,40 m; 19+147 Valea Lechincioara/L = 12,00 m; 20+611  Valea Lechincioara/L = 7,40 m; 21+164 Valea Lechincioara/L = 7,70 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.239.653,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 7, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Negresti Oas-Bixad-Boinesti-Călinesti Oas-Gherta Mică-Gherta Mare-Turt-Băbesti-DN1C; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-41+632); lungime = 41,632 km; număr de poduri = 13; pozitii kilometrice/lungime: 2+822 Valea Albă/L = 34,40 m; 3+377 Vale/L = 7,10 m; 9+873 Valea Albă/L =33,05 m; 11+829 Pârâu Râu/L = 81,00 m; 19+093 Vale/L = 7,20 m; 20+050 Vale/L = 7,10 m; 22+292 Vale/L = 18,00 m; 24+480 Vale/L = 8,70 m; 26+020 Vale/L = 9,20 m; 27+193 Vale/L = 7,10 m; 28+973 Pârâul Turt/L = 15,80 m; 29+719 Vale/L = 8,20 m; 40+225 Vale/L = 7,10m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.124.592,24”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Halmeu-Tămăseni-Bătarci-Comlăusa- Valea Seacă-Târna Mare-Văgas; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-25+850); lungime = 25,850 km; număr de poduri = 7; pozitii kilometrice/lungime: 5+571 Canal/L =12,00 m; 13+143 Canal/L = 8,00 m; 14+820 Vale/L = 8,20 m; 17+532 Vale/L = 8,20 m; 20+598 Vale/L = 12,00 m; 21+317 Vale/L = 12,00 m; 21+850 Vale/L = 13,00 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.387.291,64”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 9, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Săcăseni-Unimăt- Acâs; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-9+923); lungime = 9,923 km; număr de poduri = 3; pozitii kilometrice/lungime: 0+409 Vale/L = 12,00 m; 5+333 Vale/L = 8,00 m; 6+232 Vale/L = 18,00 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.879.616,89”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 10, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si 1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: limita judetului Sălaj-Cehal-Cehălut- Tăsnad; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (27+560^5+360); lungime = 17,800 km; număr de poduri= 5; pozitii kilometrice/lungime: 0+610 Vale/L = 12,00 m; 1+310 Vale/L = 8,00 m; 3+030 Vale/L = 12,00 m; 6+870 Vale/L = 8,80 m; 7+600 Vale/L = 13,20 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.811.304,73”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 11, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: limita judetului Sălaj-Hodod (DJ 196); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (14+800-19+800); lungime = 5,000 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.297.809,34”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexa nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 12, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: limita judetului Bihor-Cean-Blaja- Tăsnad; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (59+960-69+060); lungime = 9,100 km; număr de poduri = 1; pozitii kilometrice/lungime: 64+946 Vale/L = 14,00 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.350.820,36”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “ Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 14, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Satu Mare-Păulesti-Petin- Apateu- Corod-Culciu Mic-Culciu Mare-Cărăseu-Lipău-Valea Vinului-Rosiori-Pomi-Borlesti-limita judetului Maramures; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-41+300); lungime = 41,300 km; număr de poduri = 5; pozitii kilometrice/lungime: 5+462 Canal/L = 44,20 m; 21+556 Canal/L= 12,00 m; 25+828 Canal/L = 12,70 m; 31+438 Canal/L = 8,00 m; 34+592 Canal/L = 12,70 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.132.462,01”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexa nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Satu Mare (DJ193)- Amati-Ruseni- Tătăresti-Necopoi-Homorodu de Jos-Homorodu de Mijloc-Homorodu de Sus -Solduba-Hodisa-Socond- Rătesti (DN19A); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-45+100); lungime = 45,100 km; număr de poduri = 12; pozitii kilometrice/lungime: 12+058 Canal/L = 14,20 m; 16+015 Canal/L = 9,40 m; 19+122 Canal/L = 9,00 m; 20+646 Canal/L = 12,00 m; 21+141 Canal Homorod/L = 17,80 m; 28+118 Vale/L = 7,00 m; 29+550 Vale/L = 7,00 m; 31 + 100 Vale/L= 9,00 m; 35+100 Vale/L= 13,00 m; 35+700 Canal/L = 9,00 m; 37+500 Canal/L = 7,00 m; 41+980 Canal/L = 8,00 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.111.036,52”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 16, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: DJ 193-Crucisor-legheriste-Poiana Codrului-Bârsău de Jos-DJ 193E; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-13+465); lungime= 13,465 km; număr de poduri = 3; pozitii kilometrice/lungime: 5+280 Canal/L = 9,40 m; 7+326 Canal/L = 7,40 m; 9+928 Canal/L = 13,60 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.175.873,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 17, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Aeroport (DN 19A)-Cionchesti-Viile Satu Mare-Medisa-Solduba; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (6+000-21+800); lungime = 21,800 km; număr de poduri = 2; pozitii kilometrice/lungime: 5+163 Canal Homorod/L = 10,00 m; 15+347 Canal/L = 7,20 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.254.628,37”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 18, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Culciu Mare-Hrip-Ruseni-Cionchesti; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-14+305); lungime = 14,305 km; număr de poduri = 1; pozitii kilometrice/lungime: 6+121 Homorod/L = 49,00 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.780.716,61”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: limita judetului Maramures-Bârsău de Sus-limita judetului Maramures; pozitii kilometrice (origine -destinatie): (12+000-20+325);lungime = 8,325 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.463.364,29”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Socond (DJ 193A)-Soconzel-Stâna (DJ 196A); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-10+561); lungime = 10,561 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.703.170,03”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza:

- art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Moftinu Mic (DN 19)-Moftinu Mare- Ghilvaci-Terebesti-Sătmărel-Satu Mare-Lazuri-Noroieni- Nisipeni-Bercu-Frontieră Ungaria; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-46+800); lungime = 37,485 km; număr de poduri = 2; pozitii kilometrice/lungime: 4+709 Crasna/L =112,00 m; 44+112 Canal/L = 8,30 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.433.520,08”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 22, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Satu Mare (DJ 194)-Pădurea Noroieni- Micula-Bercu Nou-Cidreag -Porumbesti-Halmeu (DN 1C); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-27+744); lungime = 27,744 km; număr de poduri = 1; pozitii kilometrice/lungime: 10+165 Canal/L = 6,40 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.403.561,10”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: DN 19-Vetis-Oar-Dara-Petea- Atea-Peles- Pelisor-Bercu-Bercu Nou-Micula- Agris-Ciuperceni (DN 19); pozitii kilometrice (origine -destinatie):(0+000-40+250); lungime = 37,250 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.398.442,69”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza:

- art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Dorolt (DN 19A)-Lazuri-Botiz-Odoreu (DJ 192); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-15+400); lungime = 15,400 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.561.224,41”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza:

- art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;


- la pozitia nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Gelu (DJ 108L)-Baba Novac- Ardud-Gereusa- Socond-Socond (DJ 193A); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-23+150); lungime = 23,150 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.611.432,43”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Ardud-Viile Satu Mare-Tătărăsti- Necopoi-Cărăseu; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000 - 26+657); lungime = 21,172 km; număr de poduri = 2; pozitii kilometrice/lungime: 8+910 Canal/L = 12,00 m; 17+190 Canal Homorod/L = 42,80 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “308.201,88”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza:

- art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - H.G. nr. 880/2009; - anexei nr. 1,pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Acâs (DN 19A)-Giungi-Ghirisa-DN 19A (Ardud); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-13+550); lungime = 13,550 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.311.872,53”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza:

- art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Doba (DN 19)-Boghis-Dacia-Moftinu Mare- Criseni-Craidorolt-Teghea-Mihăieni- Acâs (DN 19A); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-37+105); lungime = 34,905 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.750.765,99”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza:

- art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Domănesti-Moftinu Mic-Sânmiclăus-Ghirolt- Ady Endre-Căuas-Hotoan-Sudurău-Piru Nou-Pir-limita judetului Bihor; pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-44+768); lungime = 44,006 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.123.607,06”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Tăsnad-Silvas-Săuca-DJ108M (Ghereusa); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-15+500); lungime = 15,500 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.741.609,66”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 31, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Supuru de Jos-Corund-Bogdand-Nadisu Hododului-Hodod-limita judetului Sălaj; pozitii kilometrice (origine -destinatie): (0+000-28+000); lungime= 28,000 km; număr de poduri = 3; pozitii kilometrice/lungime: 0+215 Crasna/L = 43,00 m; 0+450 Canal/L = 14,00 m; 1+380 Vale/L = 8,00 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.180.293,57”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 32, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: DN 19A - Stâna - limita judetului Maramures; pozitii kilometrice (origine -destinatie): (0+000- 16+550); lungime = 16,550 km; număr de poduri = 4; pozitii kilometrice/lungime: 4+496 Vale/L = 6,10 m; 6+415 Vale/L = 6,00 m; 9+422 Canal/L = 7,20 m; 10+610 Vale/L = 7,20 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.876.768,60”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - H.G. nr. 599/2007; - anexa nr.l, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 33, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Cărei (DN 1F)-Foieni-Ciumesti-Sanislău- Petresti (DN 19); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000-19+048); lungime = 19,048 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.959.367,60”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 34, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: Sanislău (DJ 196B)-Horea-Scărisoara Nouă- Resighea-Piscolt- Andrid (DJ 108M); pozitii kilometrice (origine -destinatie): (0+000-38+592); lungime = 38,592 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “17.099.042,54”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 35, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1” si “1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Traseul drumului: DN19-Coca-Călinesti Oas-Tur-Vama (DN 19); pozitii kilometrice (origine - destinatie): (0+000- 27+948); lungime = 20,844 km; număr de poduri = 3; pozitii kilometrice/lungime: 4+500 Talna/L = 45,60 m; 8+604 Tur/L = 28,00 m; 8+632 Tur/L = 8,00 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.766.914,53”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare; Consiliul Judetean Satu Mare drept de administrare; dobândire prin efectul legii, în baza: - art. 7 si art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 2 la H.G. nr. 540/2000, cu modificările si completările ulterioare; - anexei nr. 1, pct. 11.1 din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 11; clădire C1, regim de înăltime S + P, suprafata construită = 488 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Decret-Lege nr. 30/1990 si H.G. nr. 115/1990; Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 63/2005”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 11; suprafata terenului = 1.883 mp; CF 7258 Satu Mare, nr. topo. 338/1, 311 si 312”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Decret-Lege nr. 30/1990 si a H.G. nr. 115/1990; Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J nr. 63/2005”;

- la pozitia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Călinesti-Oas, Str. Principală nr. 331; clădire C1, regim de înăltime P, suprafata construită = 54 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Muzeul Judetean Satu Mare, Contract de vânzare-cumpărare nr. 954/1991”;

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Călinesti-Oas, Str. Principală nr. 331; suprafata terenului = 396 mp; CF 451 Călinesti-Oas, nr. topo. 561”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Muzeul Judetean Satu Mare, Contract de vânzare-cumpărare nr. 954/1991”;

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Cămârzana, localitatea Cămârzana, Str. Principală nr. 291; clădire C1, regim de înăltime P, suprafata construită = 139 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Muzeul Judetean Satu Mare, Contract de vânzare-cumpărare nr. 979/1996”;

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Cămârzana, localitatea Cămârzana, Str. Principală nr. 291; suprafata terenului = 178 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Muzeul Judetean Satu Mare, Contract de vânzare-cumpărare nr. 979/1996”;

- la pozitia nr. 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cuptoarele dacice Mediesu Aurit teren aferent”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mediesu Aurit; 5 cuptoare, suprafata construită totală = 196 mp, suprafata terenului = 2.624 mp, OF 1735 N, nr. cadastral 4593”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, CF. 1735 N, nr. cadastral 4593”;

- la pozitia nr. 108, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru de plasament FLOARE DE COLT I Clădiri cu teren aferent”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Halmeu, Str. Eliberării nr. 86; clădire C1, regim de înăltime P, suprafata construită = 7 mp; clădire C2, regim de înăltime P, suprafata construită = 796 mp; clădire C3, regim de înăltime P, suprafata construită = 34 mp; clădire C4, regim de înăltime P+1E+M, suprafata construită = 371 mp; clădire C5, regim de înăltime P, suprafata construită = 115 mp; clădire C6, regim de înăltime P, suprafata construită = 27 mp; clădire C7, regim de înăltime P, suprafata construită = 9 mp; clădire C8, regim de înăltime P, suprafata construită = 48 mp; suprafata construită totală = 1.407 mp; teren aferent, suprafata terenului = 8.522 mp, C.F1454 N Halmeu, nr. cadastral 3428”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.270.919,32”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 62/1998 si a Protocolului nr. 4344/30.06.1998, CF. 1454 N Halmeu, nr.cadastral 3428”;

- la pozitia nr. 109, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru de plasament FLOARE DE COLT II Clădiri cu teren aferent”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Halmeu, Str. Eliberării nr. 87; clădire C1, regim de înăltime P, suprafata construită = 467 mp; clădire C2, regim de înăltime P, suprafata construită = 18 mp; clădire C3, regim de înăltime P, suprafata construită = 6 mp; clădire C4, regim de înăltime P, suprafata construită = 90 mp; suprafata construită totală = 581 mp; teren aferent, suprafata terenului = 3.862 mp, nr. topo. (vechi) 175”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “188.860,63”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 62/1998 si a Protocolului nr. 4.344/30.06.1998”;

- la pozitia nr. 111, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru de plasament ROUĂ Hurezu Mare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “localitatea Hurezu Mare, comuna Supur, Str. Principală nr. 2; clădire C1, regim de înăltime S+P+1E, suprafata construită = 241 mp; clădire C2, regim de înăltime P, suprafata construită = 26 mp; clădire C3, regim de înăltime P, suprafata construită = 133 mp; clădire C4, regim de înăltime P, suprafata construită = 61 mp; clădire C5, regim de înăltime P, suprafata construită = 20 mp; clădire C6, regim de înăltime P, suprafata construită = 23 mp; clădire C7, regim de înăltime P, suprafata construită = 121 mp; clădire C8, regim de înăltime D+P, suprafata construită = 15 mp; clădire C9, regim de înăltime P, suprafata construită = 39 mp; clădire C10, regim de înăltime P, suprafata construită = 41 mp; clădire C11, regim de înăltime P, suprafata construită = 401 mp; clădire C12, regim de înăltime P, suprafata construită = 164 mp, suprafata construită totală = 1.285 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: “localitatea Hurezu Mare, comuna Supur, Str. Principală nr. 2; suprafata terenului = 17.202 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 120, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sediu D.G.Â.S.PC. si Centru de zi ROBERT cu anexe”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Str. Corvinilor nr. 18; clădire C1, regim de înăltime S+P+1E, suprafata construită = 478 mp; clădire C2, regim de înăltime P, suprafata construită = 54 mp; clădire C3, regim de înăltime P, suprafata construită = 63 mp; clădire C4, regim de înăltime P, suprafata construită = 67 mp; clădire C5, regim de înăltime P, suprafata construită = 103 mp; suprafata construită totală = 765 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 121, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Str. Corvinilor nr. 18; suprafata terenului = 1.316 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare”;

- la pozitia nr. 122, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru Familial «Diana»“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, str. L. Rebreanu nr. 36; clădire C1, regim de înăltime S+P+1E+M, suprafata construită = 315 mp; clădire C2, regim de înăltime P, suprafata construită = 75 mp; suprafata construită totală = 390 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002; a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 62/1998”;

- la pozitia nr. 123, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, str. L. Rebreanu nr. 36; suprafata terenului = 2.816 mp; CF 10209 Satu Mare, nr. topo. 1730 si 1731”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002; a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 62/1998”;

- la pozitia nr. 126, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane ANDREI (clădire)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, str. Ilisesti nr. 3; clădire C1, regim de înăltime P+1E, suprafata construită = 371 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002; a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 62/1998”;

- la pozitia nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, str. Ilisesti nr. 3; suprafata terenului = 1.874 mp; CF 49502 Satu Mare, nr. topo. 13603/38, 13599/26 si 13595/13”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 62/1998”;

- la pozitia nr. 130, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru de plasament al copilului cu nevoi speciale nr. 16 Căuas (clădiri scoală specială cu anexe)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “comuna Căuas, Str. Principală nr. 238; clădire C1, regim de înăltime P, suprafata construită = 565 mp; clădire C2, regim de înăltime P+1E, suprafata construită = 288 mp; clădire C3, regim de înăltime P, suprafata construită = 229 mp; clădire C4, regim de înăltime P, suprafata construită = 341 mp; clădire C5, regim de înăltime P, suprafata construită = 229 mp; clădire C6, regim de înăltime P, suprafata construită = 31 mp; clădire C7, regim de înăltime P, suprafata construită = 272 mp; clădire C8, regim de înăltime P, suprafata construită = 131 mp, suprafata construită totală = 2.086 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, a Legii 84/1995, republicată, preluare Consiliu Judetean Satu Mare, prin H.G. nr. 261/2000 si H.C.J. nr. 93/2000”;

- la pozitia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Căuas, Str. Principală nr. 238; suprafata terenului = 6.376 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 84/1995, republicată, preluare Consiliu Judetean Satu Mare, prin H.G. nr. 261/2000 si H.C.J. nr. 93/2000”;

- la pozitia nr. 134, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru Scolar pentru Educatie Incluzivă Satu Mare (clădire)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, str. A.I. Cuza nr. 8; clădire C1, regim de înăltime S+P+1E, suprafata construită = 373 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 84/1995, republicată; preluare Consiliu Judetean Satu Mare, prin H.G. nr. 261/2000 si H.C.J. nr. 93/2000”;

- la pozitia nr. 135, coloana 2 va avea următorul cuprins: “teren aferent pozitiei 134”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, str. A.l. Cuza nr. 8; suprafata terenului = 671 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 84/1995, republicată; preluare Consiliu Judetean Satu Mare, prin H.G. nr. 261/2000 si H.C.J. nr. 93/2000”;

- la pozitia nr. 136, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru de zi Satu Mare (clădire cu teren aferent)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr. 16; clădire C1, regim de înăltime P, suprafata construită = 234 mp; teren aferent, suprafata terenului = 1.008 mp; CF. 772 Satu Mare, nr. topo. 4850/8/a si 4850/8/b”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 84/1995, republicată; preluare Consiliu Judetean Satu Mare, prin H.G. nr. 261/2000 si H.C.J. nr. 93/2000”;

- la pozitia nr. 137, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădiri administrative Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă «Somes» Satu Mare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr. 30; clădire C1, regim de înăltime P, suprafata construită = 422 mp; clădire C2, regim de înăltime P+1E, suprafata construită = 50 mp; suprafata construită totală = 472 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; preluare Consiliu Judetean Satu Mare, prin H.G. nr. 261/2000 si H.C.J. nr. 93/2000; Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă «Somes» Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 42/2003, modificată prin H.C.J. nr. 85/2003”;

- la pozitia nr. 138, coloana 2 va avea următorul cuprins: “teren aferent pozitiei 137”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr. 30; suprafata terenului = 749 mp; CF 4855 Satu Mare, nr. topo. 4849/1”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; preluare Consiliu Judetean Satu Mare, prin H.G. nr. 261/2000 si H.C.J. nr. 93/2000; Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă «Somes» Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 42/2003, modificată prin H.C.J. nr. 85/2003”;

- la pozitia nr. 204, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Piata 25 Octombrie nr. 1, regim de înăltime S+P+19E, suprafata construită = 3.442 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, D.L. nr. 30/1990”;

- la pozitia nr. 205, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Piata 25 Octombrie nr. 1, suprafata terenului = 4.900 mp, CF 22590, nr. topo. 555/1”, iar coloana6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Judetean nr. 16/2002, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, Decret-lege nr. 30/1990”;

- la pozitia nr. 230, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Piata Eroii Revolutiei nr. 2; suprafata terenului = 11.376 mp; CF 10522 N Satu Mare, nr. cadastral 14454”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “974.877,69”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003 si H.G. nr. 867/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu Protocol nr. 1513/1594/20.03.2003; Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare, drept de administrare, în baza H.C.J. Satu Mare nr. 35/2003; CF 10522 N Satu Mare, nr. cadastral 14454”;

- la pozitia nr. 231, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Piata Eroii Revolutiei nr. 2; clădire C1, regim de înăltime S+P, suprafata construită = 475 mp”;

- la pozitia nr. 232, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Piata Eroii Revolutiei nr. 2; suprafata terenului = 1.022 mp; CF 4492 Satu Mare, nr. topo. 1699”;

- la pozitia nr. 239, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Str. Corvinilor nr. 43-45; suprafata terenului = 6.460 mp; CF 152756 Satu Mare (provenit din conversia CF 10524 N Satu Mare), nr. cadastral 14462”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “276.798,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003 si H.G. nr. 867/2002,cu modificările si completările ulterioare, cu Protocol nr. 1513/1594/20.03.2003; Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. Satu Mare nr. 35/2003; CF 152756 Satu Mare (provenit din conversia CF 10524 N Satu Mare), nr. cadastral 14462”;

- la pozitia nr. 248, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, str. Ravensburg nr. 2; suprafata terenului = 22.335 mp; CF 152764 Satu Mare (provenit din conversia CF 7670 N Satu Mare), nr. cadastral 11106”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.917.533,69”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003 si H.G. nr. 867/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu Protocol nr. 1513/1594/20.03.2003; Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. Satu Mare nr. 35/2003; CF 152764 Satu Mare (provenit din conversia CF 7670 N Satu Mare), nr. cadastral 11106”;

- la pozitia nr. 249, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Str. Târnavei nr. 16; clădire C1, regim de înăltime P+1E, suprafata construită = 347 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003 si H.G. nr. 867/2002,cu modificările si completările ulterioare, cu Protocol nr. 1513/1594/20.03.2003; Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; CF 10583 N Satu Mare, nr. cadastral 14.463”;

- la pozitia nr. 250, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Str. Târnavei nr. 16; suprafata terenului = 1.682 mp; CF 10583 N Satu Mare, nr. cadastral 14.463”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “144.140,67”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003 si H.G. nr. 867/2002,cu modificările si completările ulterioare, cu Protocol nr. 1513/1594/20.03.2003; Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; CF 10583 N Satu Mare, nr. cadastral 14.463”;

- la pozitia nr. 251, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Spatii FI.R.A.M. cu teren aferent”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Str. Astronautilor nr. 5-7; spatii situate la parterul blocurilor: A5, cu suprafata utilă = 164,59 mp, si A7, cu suprafata utilă = 154,77 mp; teren aferent, identificat în: - CF 26237 colectivă Satu Mare, cota de 38/331 parte din nr. topo. 4524/132; - CF 27154 colectivă Satu Mare, cota de 36/331 parte din nr. topo. 4524/134”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare în baza H.C.J nr. 77/2003 si H.G. nr. 867/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu Protocol nr. 1513/1594/20.03.2003; Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. Satu Mare nr. 35/2003”;

- la pozitia nr. 265, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Str. lalomitei nr. 1; clădire C1, regim de înăltime S+P, suprafata construită = 350 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003 si H.G. nr. 867/2002,cu modificările si completările ulterioare, cu Protocol nr. 244/13.03.2003//1593/20.03.2003; Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, drept de administrare, în baza H.C.J. Satu Mare nr. 35/2003; CF 10610 N Satu Mare, nr. cadastral 14464”;

- la pozitia nr. 277, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Satu Mare, Str. lalomitei nr. 1; suprafata terenului = 812 mp; CF 10610 N Satu Mare, nr. cadastral 14464”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “48.709,60”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003 si H.G. nr. 867/2002,cu modificările si completările ulterioare, cu Protocol nr. 244/13.03.2003//1593/20.03.2003; Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. Satu Mare nr. 35/2003; CF 10610 N Satu Mare, nr. cadastral 14464”;

- la pozitia nr. 284, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Spital Nou - corp A, B, C, C, si D cu teren aferent”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Negresti-Oas, Str. Victoriei nr. 90; 1. Clădire Spital nou, compusă din: Corp A, regim de înăltime S+P+3E; Corp B, regim de înăltime S+P+3E; Corp C, regim de înăltime S+P+5E; Corp C, regim de înăltime S+P+4E; Corp D, regim de înăltime S+P+1E; suprafata construită = 2.055 mp; suprafata construită desfăsurată = 9.593 mp; 2. Teren aferent, având suprafata = 6.025 mp; CF 101258 Negresti-Oas, nr. cadastral 101258 (provenit din conversia CF 3284 Negresti Oas, nr. topo. vechi: 281/12, 282/5, 283/4, 283/3 si 284/3)”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003 si H.G. nr. 867/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu Protocol nr. 596/20.03.2003; Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; Spitalul Orăsenesc Negresti-Oas, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 35/2003; CF 101258 Negresti-Oas, nr. cadastral 101258 (provenit din conversia CF 3284 Negresti-Oas, nr. topo. vechi 281/12, 282/5, 283/4, 283/3 si 284/3)”;

- la pozitia nr. 292, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent pozitiilor nr. 278-283 si 285-291”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 17.162 mp; CF2658, nr. topo. 281/13 = 960 mp; CF 2127, nr. topo. 287/2 = 3.816 mp; CF 2671, nr. topo. 285/a = 2.158 mp; CF 1656, nr. topo. 288/6 = 1.279 mp; CF 2673, nr. topo. 285/b = 2.158 mp; CF 851, nr. topo. 286 = 4.316 mp; CF 2848, nr. topo. 284/4 = 2.475 mp”;

- la pozitia nr. 299, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Cărei, Str. Tireamului nr. 12; clădire C2, regim de înăltime P, suprafata construită = 287 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003, a H.G. nr. 867/2002, cu modificările si completările ulterioare, D.G.A.S.PC Satu Mare, drept de administrare H.C.J. nr. 121/2006”;

- la pozitia nr. 300, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Cărei, Str. Tireamului nr. 12; clădire C3, regim de înăltime P+1E, suprafata construită = 165 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003, a H.G. nr. 867/2002, cu modificările si completările ulterioare, D.G.A.S.PC. Satu Mare, drept de administrare H.C.J. nr. 121/2006”;

- la pozitia nr. 303, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Cărei, Str. Tireamului nr. 12; clădire C1, regim de înăltime P, suprafata construită = 587 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003, a H.G. 867/2002, cu modificările si completările ulterioare, D.G.A.S.PC. Satu Mare, drept de administrare H.C.J. nr. 121/2006”;

- la pozitia nr. 312, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire centrală termică cu teren aferent”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Cărei, str. Alexandru Vlahută nr. 1; clădire C1, regim de înăltime P, suprafata construită = 118 mp, teren aferent cu suprafata = 512 mp”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”;

- la pozitia nr. 318, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “municipiul Cărei, Str. Tireamului nr. 12; suprafata terenului = 5.000 mp, CF 101087 Cărei (provenit din conversia CF 2342 N Cărei), nr. cadastral 5266”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003, a H.G. nr. 867/2002, cu modificările si completările ulterioare, D.G.A.S.PC. Satu Mare, drept de administrare H.C.J. nr. 121/2006”;

- la pozitia nr. 319, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003, a H.G. nr. 867/2002, cu modificările si completările ulterioare, D.G.A.S.PC. Satu Mare, drept de administrare H.C.J. nr. 121/2006”;

- la pozitia nr. 355, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Orasul Negresti-Oas, Str. Teiului nr. 10; suprafata terenului = 716 mp”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”;

- ia pozitia nr. 357, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Oras Tăsnad, str. N. Bălcescu nr. 23; suprafata terenului = 5.570 mp”;

- la pozitia nr. 366, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Oras Tăsnad, Str. Zorilor nr. 21; clădire C1, regim de înăltime P+1E, suprafata construită = 349 mp; clădire C2, regim de înăltime P, suprafata construită = 86 mp; clădire C3, regim de înăltime P, suprafata construită = 60 mp; clădire C4, regim de înăltime P, suprafata construită = 52 mp; suprafata construită totală = 547 mp”;

- la pozitia nr. 367, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Oras Tăsnad, Str. Zorilor nr. 21; suprafata = 2.497 mp”;

- la pozitia nr. 412, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Aeroportului Satu Mare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satu Mare, soseaua Satu Mare - Zalău, km 9,5; U.A.T Viile Satu Mare, CF 100870 Viile Satu Mare, nr. cadastral 100870, suprafata = 632.189 mp; U.A.T. Satu Mare, CF 10718 N Satu Mare, nr. cadastral 14599, suprafata = 284.423 mp; U.A.T. Ardud, CF2195 NArdud, nr. cadastral 6857, suprafata = 329.724 mp; suprafata terenului total = 1.246.336 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.361.013,44”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al judetului Satu Mare, în baza H.C.J. nr. 77/2003, a Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare; R.A. Aeroportul Satu Mare, drept de administrare în baza H.C.J. nr. 31/2003; CF 100870 Viile Satu Mare, nr. cadastral 100870; CF 10718 N Satu Mare, nr. cadastral 14599; CF 2195 N Ardud, nr. cadastral 6857”;

c) la sectiunea 1 “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 414 se introduc nouăsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 415-433, prevăzute în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 4 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Negresti-Oas”, la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 354, 355 si 356.

3. Anexa nr. 11 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bătarci” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 32 si 33;

b) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi si utilităti: a) Sat Bătarci - total, - str. Nemti, - str. Făuriste, - str. Subpădure, - str. Păsuni, - str. Arini, - str. Văleni, - Str. Popii, - str. Mal, - Str. Satului, - str. Subasca,

- str. Ponor, - str. Vad, - str. Bănaie; b) Sat Comlăusa - total, - Str. Sirlăului, - str. Ghibart, - str. Josani, - str. Stoica”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 12,670 = 7,166 ha, km 1,800 = 1,440 ha, km 0,600 = 0,480 ha, km 2, 070 = 1,626 ha, km 1,000 = 0,800 ha, km 1,000 = 0,800 ha, km 1,200 = 0,960 ha, km 0,200 = 0,160 ha, km 0,600 = 0,480 ha, km 1,200 = 0,960 ha, km 0,200 = 0,160 ha, km 1,100 = 0,880 ha, km 1,500 = 1,240 ha, km 0,450 = 0,120 ha, km 3,250 = 1,880 ha, km 1,000 = 0,800 ha, km 1,000 = 0,800 ha, km 1,000 = 0,800 ha, km 0,250 = 0,200 ha”;

- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Podete: a) Sat Bătarci - intrare str. Nemti, - str. Nemti la David, - str. Nemti la Hobler, - intrare la păsune, - intrare la Strâmba, - intrare la Cionca, - vâlceaua Făuriste, - la Boitos,

- intrare str. Subpădure, - Str. Turtului - Olachiu, -str. Turt

- Olachiu intrare drum vicinal, - str. Arini, pârâul Strâmba, - Str. Pădurii la Delnita, - Str. Pădurii la Mateoaca, - Str. Pădurii la Dragos, - Str. Pădurii la Miries, - intrare Str. Pădurii, - intrare str. Subusoi, - Str. Satului la Directoare, - Str. Satului la Huliu, - Str. Satului intrare la Ponor, - intrare Str. Satului, - str. Văleni, - intrare Str. Popii; - satul Comlăusa - în intravilan, -satul Sirlău - în intravilan, - satul Tămăseni - În intravilan”;

- la pozitia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII corp B, regim de înăltime P+1, Bătarci, clădire - 784,60 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1480”;

- la pozitia nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII corp A, regim de înăltime P+1, Bătarci, clădire - 558,27 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.102”;

- la pozitia nr. 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent scolilor cu clasele I-VIII, Bătarci (ambele clădiri) - 0,70 ha”;

- la pozitia nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII corp C, Bătarci, clădire- 170 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “442”;

- la pozitia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scolii cu clasele I-VIII corp C, Bătarci, clădire - 1.800 mp”;

- la pozitia nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-IV Comlăusa, clădire - 300 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “379”;

- la pozitia nr. 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scolii cu clasele I-IV Comlăusa, 2.500 mp”;

- la pozitia nr. 31, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-IV, Tămăseni, clădire - 240 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “516”;

- la pozitia nr. 34, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scolii cu clasele I-IV Tămăseni, 2.000 mp”;

- la pozitia nr. 35, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala Generală Sirlău, clădire din chirpici - 130 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “381”;

- la pozitia nr. 36, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scolii cu clasele I-IV Sirlău 1.500 mp”;

c) la sectiunea 1 “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 38 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 39, potrivit anexei nr. 2.

4. Anexa nr. 13 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berveni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 2, 13 si 25;

b) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “C.F. nr. 2539, suprafata = 1.776 mp”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “C.F. nr. 284, suprafata = 4.458 mp”;

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Conducte alimentare cu apă potabilă Berveni (19.000 m)”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi pietruite comuna Berveni, sat Berveni, nr. topo.: 1323, 908, 1024, 1632, 1630, 1636, 1137, 498, 453”;

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi pământ comuna Berveni, sat Berveni, nr. topo.: 1609, 1323, 1024, 209, 42, 314, 288, 441, 207, 1, 1642, 508, 601, 1371, 1748, 819, 209, 105, 1633”;

- la pozitia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi pietruite comuna Berveni, sat Lucăceni, nr. topo.: 1360, 836, 1212, 1256, 549, 817, 281, 580, 459, 800”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi nepietruite comuna Berveni, sat Lucăceni, nr. topo.: 1571, 1455, 1295, 1155, 991, 916, 1050, 281, 156, 7, 78, 47, 212,246,727,507, 1120,349”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. DE 2/2, lungime = 375 m, lătime -4m; nr. topo. DE 6, lungime = 450 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 8, lungime = 800 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 17, lungime = 600 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 19, lungime = 430 m, lătime -7m; nr. topo. DE 28, lungime = 175 m, lătime = 7 m; nr. topo. DE 34/2, lungime = 550 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 35, lungime = 375 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 38, lungime = 2.000 m, lătime -4m; nr. topo. DE 41, lungime = 4.250 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 45, lungime = 1.875 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 140, lungime = 300 m, lătime -4m; nr. topo. DE 142, lungime = 2.000 m, lătime -4m; nr. topo. DE 143, lungime = 675 m, lătime 4 = m; nr. topo. DE 146, lungime = 800 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 149, lungime = 425 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 152, lungime = 1.125 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 159, lungime = 1.675 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 161, lungime = 875 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 163, lungime = 400 m, lătime -4m; nr. topo. DE 168, lungime = 3.800 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 171, lungime = 775 m, lătime -4m; nr. topo. DE 173, lungime = 1.715 m, lătime = 6 m; nr. topo. DE 178, lungime = 850 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 180, lungime = 50 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 184, lungime = 700 m, lătime = 4m; nr. topo. DE 186, lungime = 825 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 187, lungime = 1.475 m, lătime -4m; nr. topo. DE 189, lungime = 725 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 191, lungime = 300 m, lătime -4m; nr. topo. DE 193, lungime = 1.075 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 200, lungime = 525 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 204, lungime = 200 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 206, lungime = 375 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 207, lungime = 1.275 m, lătime -4m; nr. topo. DE 223, lungime =1.800 m, lătime = 5 m; nr. topo. DE 225, lungime = 1650m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 226, lungime = 1.050 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 236, lungime = 1.650 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 240, lungime = 2.550 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 242, lungime = 500 m, lătime = 6 m; nr. topo. DE 249, lungime = 175 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 256, lungime = 675 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 278, lungime = 175 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 330, lungime = 650 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 335, lungime = 260 m, lătime = 8 m; nr. topo. DE 338, lungime = 900 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 350, lungime = 725 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 369, lungime = 1.500 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 373/2, lungime = 1.125 m, lătime -4m; nr. topo. DE 375, lungime = 800 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 377, lungime = 400 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 378, lungime = 575 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 388, lungime = 200 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 392, lungime = 400 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 398, lungime = 300 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 398/1, lungime = 875 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 399, lungime = 425 m, lătime -4m; nr. topo. DE 401, lungime = 250 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 404, lungime = 475 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 408, lungime = 200 m, lătime = 4 m”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. DE 56, lungime = 1.800 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 40, lungime = 2.400 m, lătime -4m; nr. topo. DE 72, lungime = 325 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 76, lungime = 375 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 83, lungime = 475 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 86, lungime = 600 m, lătime -4m; nr. topo. DE 87, lungime = 475 m, lătime -4m; nr. topo. DE 96/1, lungime = 2.000 m, lătime 4 = m; nr. topo. DE 97/1, lungime = 25 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 98, lungime = 515 m, lătime -6m; nr. topo. DE 101, lungime = 400 m, lătime = 6 m; nr. topo. DE 103, lungime =


- la pozitia nr. 199, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 200, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 201, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 202, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 203, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1129/13, suprafata (mp) - 1.763, lungimea (km) -0,467”;

- la pozitia nr. 204, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1126/19, suprafata (mp) - 2,640, lungimea (km) - 0,720”;

- la pozitia nr. 205, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1107, suprafata (mp) - 10.396, lungimea (km)-1,941”;

- la pozitia nr. 206, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 207, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1093, suprafata (mp) - 10.517, lungimea (km)-1,778”;

- la pozitia nr. 208, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 209, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo: 1086, suprafata (mp) - 2.807, lungimea (km) - 0,985;

- la pozitia nr. 210, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie” si la coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 980, suprafata (mp) - 2.201, lungimea (km) - 0,709”;

- la pozitia nr. 211, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 212, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 213, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 214, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 216, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 217, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 218, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 219, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 220, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 221, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 222, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 223, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 224, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 225, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 226, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

1.125 m, lătime -4m; nr. topo. DE 105, lungime = 385 m, lătime -4m; nr. topo. DE 110, lungime = 350 m, lătime = 6 m; nr. topo. DE 120, lungime = 125 m, lătime -4m; nr. topo. DE 136, lungime = 600 m, lătime -4m; nr. topo. DE 138, lungime = 1.725 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 197, lungime = 250 m, lătime -4m; nr. topo. DE 200, lungime = 525 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 278, lungime = 175 m, lătime -4m; nr. topo. DE 295, lungime = 325 m, lătime -6m; nr. topo. DE 296, lungime = 755 m, lătime = 7 m; nr. topo. DE 302, lungime = 450 m, lătime -8m; nr. topo. DE 309, lungime = 820 m, lătime = 10 m; nr. topo. DE 310, lungime = 325 m, lătime = 4 m; nr. topo. DE 311, lungime = 425 m, lătime = 4 m”;

c) la sectiunea 1 “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 39 se introduc douăzeci si sapte de noi pozitii, pozitiile nr. 40-66, potrivit anexei nr. 3.

5. La anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Crucisor”, la sectiunea 1 “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 59 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 60 si 61, potrivit anexei nr. 4.

6. Anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Doba” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5.

7. Anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Halmeu” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 79;

b) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 182, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 183, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 184, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 185, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 186, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 187, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 188, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 189, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 190, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 191, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 192, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 193, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 194, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1138/7, suprafata (mp) - 1.024, lungimea (km) -0,326”;

- la pozitia nr. 195, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 196, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1136/10, suprafata (mp) - 4.427, lungimea (km)-1,187”;

- la pozitia nr. 197, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 198, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;


- la pozitia nr. 227, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 228, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 229, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 230, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 774, suprafata (mp) - 1.534, lungimea (km) - 0,366”;

- la pozitia nr. 231, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 784, suprafata (mp) - 1.261, lungimea (km) - 0,315”;

- la pozitia nr. 232, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 233, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 234, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 235, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 885, suprafata (mp) - 2.507, lungimea (km) - 0,619”;

- la pozitia nr. 236, coloana 2 va avea următorul cuprins “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 237, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 238, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 239, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 240, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 241, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 242, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 243, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 244, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 394, suprafata (mp) - 4.000, lungimea (km) - 1,002”;

- la pozitia nr. 245, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 246, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 247, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 248, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 249, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 250, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 251, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 252, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 253, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 254, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 255, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 256, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 257, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 259, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 260, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 261, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 262, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 263, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 753/11, suprafata (mp) - 7.100, lungimea (km)-1,888”;

- la pozitia nr. 264, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 265, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 773/11, suprafata (mp) - 4.518, lungimea (km)-1,389”;

- la pozitia nr. 266, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 267, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 268, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 784, suprafata (mp) - 1.350, lungimea (km) - 0,339”;

- la pozitia nr. 269, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 270, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 271, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 272, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 273, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 274, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 275, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 962, suprafata (mp) - 4.389, lungimea (km) - 1,097”;

- la pozitia nr. 359, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 360, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 361, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 362, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 363, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 364, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 365, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 366, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 367, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 368, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;


- la pozitia nr. 369, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 370, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 371, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 372, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 373, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 374, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 375, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 380, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 381, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 382, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 383 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 384, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 385, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 386, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 387, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 388, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 389, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 390, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 391, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 392, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 393, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 394, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 395, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 396, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 397, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 398, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 399, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 400, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 541, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 542, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 543, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 544, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 545, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 546, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 547, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 548, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 549, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 550, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 551, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 552, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 553, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 554, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 555, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 556, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 557, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 558, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 559, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 560, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 561, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 562, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 563, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 564, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 588, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 589, coloana 2 va avea următorul cuprins. “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 590, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 591, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 592, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 593, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 594, coloana 2 va avea următorul cuprins. “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 595, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 596, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 597, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 598, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 599, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 600, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 601, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;


- la pozitia nr. 602, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 603, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 604, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 605, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 606, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 607, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 608, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 609, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 610, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 611, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 612, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 613, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 614, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 615, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 616, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 617, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 618, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 619, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 624, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 625, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 626, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 627, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 628, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 629, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 630, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 631, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 632, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 633, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 634, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 635, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 636, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 637, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 638, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 639, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 640, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 641, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 642, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 643, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 644, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 645, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 646, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 647, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 648, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 649, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 650, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 651, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 652, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 653, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 654, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 655, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 656, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 657, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 658, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 659, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 660, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 661, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 662, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 663, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 664, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 665, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 666, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 667, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 668, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 669, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 670, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 671, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;


- la pozitia nr. 672, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

- la pozitia nr. 673, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie”;

c) la sectiunea 1 “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 683 se introduc patruzeci si unu de noi pozitii, pozitiile nr. 684-724, potrivit anexei nr. 6.

8. Anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mediesu Aurit” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 1, 2, 7-12,21,22,35,36,48-50,55-63;

b) la sectiunea 1 “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 83 se introduc douăzeci si trei de noi pozitii, pozitiile nr. 84-106, potrivit anexei nr. 7.

9. Anexa nr. 40 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Păulesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 2, 5, 43-48, 61-74 si 111;

b) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cămin cultural Amati”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa sat Amati nr. 230, nr. topo. 376, suprafata 301,71 mp si anexa cu suprafata de 37,5 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “211.207 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Comuna Păulesti, Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2009”;

- la pozitia nr. 17, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent căminului cultural Amati”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa sat Amati nr. 230, nr. topo. 376, suprafata 990 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Comuna Păulesti, Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2009”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ambud-Hrip 7.124 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Comuna Păulesti, D. 180/1984, Hotărârea Consiliului Local nr. 7/1993, Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2009 “;

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ambud- Amati 3.835 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Comuna Păulesti, D. 180/1984, Hotărârea Consiliului Local nr.7/1993, Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2009”;

- la pozitia nr. 77, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Petin-păsune: lungime 2.737 m, lătime 5 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1977”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2011”;

- la pozitia nr. 78, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Amati- Aeroport: lungime 3.073 m, lătime 5m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1977”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “246 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2011”;

- la pozitia nr. 80, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Amati-Hrip: lungime 4.337 m, lătime 5 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1977”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “332 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2011”;

c) la sectiunea 1 “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 120 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 121, potrivit anexei nr. 8.

10. Anexa nr. 41 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Petresti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 5, 7, 8, 9 si 28;

b) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1096, nr. 1, regimînăltime P+1, suprafată - 450 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “610.173”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1096, nr. 1, regim înăltime P, suprafată - 50 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.862”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1096, nr. 1, regim înăltime P, suprafată - 240 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.738”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent pozitiilor 1, 2 si 3”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1096, nr. 1, suprafată - 0,22996 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.967”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DN 19, km 85, regim înăltime P, suprafată - 42 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire cămin cultural Dindestiu Mic”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 164, nr. 39, regim înăltime P, suprafată - 84 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “44.060”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire club si magazie lemne Dindestiu Mic”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 164, nr. 39, regim înăltime P, suprafată - 70 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent pozitiilor 10 si 11”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 164, suprafată - 0,0645 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.709”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire grădinită de copii Dindestiu Mic”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 156, nr. 34, regim înăltime P, suprafată - 190 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “17.529”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire scoală Dindestiu Mic”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 156, nr. 35, regimînăltime P+1, suprafată - 267 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “301.218”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;


- la pozitia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire magazie lemne + WC - Dindestiu Mic”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 156, nr. 35, regim înăltime P, suprafată - 50 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent pozitiilor nr. 13,14 si 15”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 156, suprafată - 0,2830 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.943”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoală corp A (clădire veche)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1085, regim înăltime P+1, suprafată - 646 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “531.625”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent pozitiei 17”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1085, suprafată - 0,1909 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “24.053”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoală corp B (clădire nouă)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 933, regim înăltime P+1, suprafată - 544 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “806.785”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădirea WC exterior, scoală”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 933, regim înăltime P, suprafată - 40 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.500”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 933, regim înăltime P, suprafată - 36 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.440”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent pozitiilor nr. 19, 20 si 21”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 933, suprafată - 0,6138 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “58.777”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2003”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Serviciul social - Cantina socială”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1066, nr. 534, regim înăltime P, suprafată - 158 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “68.651”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Serviciul social - Magazie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1066, nr. 534, regim înăltime P, suprafată - 36 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.569”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Serviciul social - Club”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1066, nr. 534, regim înăltime P, suprafată - 140 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “77.600”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Serviciul social - Cămin de vârstnici «Sfânta Elisabeta», coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. top. 1066, nr. 534, regim înăltime P+1, suprafată - 176 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “333.943”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent serviciu social”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1066, suprafată - 0,2690 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “33.894”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 791, nr. 471, regim înăltime P, suprafată - 75 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.560”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent casei păstorilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 791, suprafată - 0,0822 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.905”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 966, nr. 428, regim înăltime P, suprafată - 278 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “53.840”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent casei păstorilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 966, suprafată - 0,1482 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Proprietatea Comunei Petresti în baza Legii nr. 18/1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.249”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 416, nr. 204, regim înăltime P, suprafată - 206 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “79.219”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 416, nr. 204, regim înăltime P, suprafată -19 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.712”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 416, nr. 204, regim înăltime P, suprafată - 15 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.100”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent grădinitei din Petresti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 416, suprafată - 0,1340 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.884”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1167, nr. 31, regim înăltime P, suprafată - 72 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “27.300”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent vestiarului sport”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1167/2, suprafată - 1,4900 ha” , coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.430”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2003”;

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1076, nr. 1, capacitate - 200 mc”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “140.688”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1076, nr. 1, regim înăltime P, suprafată - 25 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “38.412”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1076, adâncime - 170 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “541.086”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent pozitiilor 39, 40 si 41”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1076/2a, suprafată - 0,120 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.512”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: “10 bucăti” , coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.167”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”,

- la pozitia nr. 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.016.765”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”,

- la pozitia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: “424.685”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: “977.764”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: “345.590”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: “298.421”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: “259.046”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”,

- la pozitia nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: “431.456”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: “203.202”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: “246.750”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Baltă comunală «Groapa romilor», coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 776-777, suprafată - 4,1336 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.227”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 119, suprafată - 0,84 ha, lungime 1,6 km”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “241.112”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 23,280 ha”, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Proprietatea comunei Petresti, în baza Legii nr. 18/1991”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.386”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată - 2,1800 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “33.314”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2003”;

- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Piatră comemorativă Prof. Dr. Stefan Vonhâz”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “în parcul din fata primăriei”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.780”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999”;

- la pozitia nr. 59, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Zona de agrement microregional”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 382, nr. top. 112/1, suprafată - 7 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “73.500 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2008”,

- la pozitia nr. 60, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.3.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, Petresti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 102, suprafată - 1.152 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.451”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 61, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.3”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, Dindestiu Mic”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 223, suprafată - 680 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “408”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Petresti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

c) la sectiunea 1 “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 61 se introduc saisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 62-77, potrivit anexei nr. 9.

11. La anexa nr. 45 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sanislău”, după pozitia nr. 51 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 52-58, potrivit anexei nr. 10.

12. Anexa nr. 50 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Supur” se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 88 * 100, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum exploatare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pozitia nr. 88, nr. topo. 19, L =700 m, I = 4 m; pozitia nr. 89, nr. topo. 39, L = 200 m, I = 4 m; pozitia nr. 90, nr. topo. 1471, L = 200 m, I = 3 m; pozitia nr. 91 nr. topo. 1472, L = 300 m, I = 3 m; pozitia nr. 92 nr. topo. 1489, L = 400 m, I = 3 m; pozitia nr. 93, nr.topo. 2135, L = 1200 m, l = 3 m; pozitia nr. 94 nr. topo. 54, L = 100 m, I = 4 m; pozitia nr. 95, nr. topo. 68, L = 300 m, I = 3 m; pozitia nr. 96, nr. topo. 84, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 97, nr. topo. 391, L = 2.000 m, I = 6 m; pozitia nr. 98, nr. topo. 700, L = 150 m, I = 3 m, pozitia nr. 99, nr. topo. 758,


L = 2.000 m, I = 8 m; pozitia nr. 100 nr. topo. 1385, L = 800 m, I = 4 m”;

- la pozitia nr. 105 * 110, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum exploatare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pozitia nr. 105, nr. topo. 2148, L = 2.800 m, I = 3 m; pozitia nr. 106, nr. topo 2458, L = 4.000 m, I = 8 m; pozitia nr. 107,nr. topo. 2883, L = 3.500 m, I = 6 m; pozitia nr. 108, nr.topo. 2522, L = 600 m, I = 6 m; pozitia nr. 109, nr. topo. 2618, L = 2.500 m, I = 6 m; pozitia nr. 110, nr. topo. 4495, L = 100 m, I = 3 m”;

- la pozitia nr. 152 * 153, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum exploatare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pozitia nr. 152, nr. topo. 2203, L = 470 m, I = 6 m; pozitia nr. 153, nr. topo. 2216, L = 380 m, I = 6 m”;

- la pozitia nr. 156 * 177, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum exploatare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pozitia nr. 156, nr. topo. 2222, L = 1.000 m, I = 3 m; pozitia nr. 157, nr. topo. 2261, L = 500 m, I = 3 m; pozitia nr. 158 nr. topo. 2272, L = 380 m, I = 6 m; pozitia nr. 159, nr. topo. 2275, L = 800 m, I = 3 m; pozitia nr. 160, nr. topo. 2287, L = 500 m, I = 6 m; pozitia nr. 161, nr.topo. 2290, L = 120 m, I = 3 m; pozitia nr. 162, nr. topo. 2296, L = 400 m, I = 6 m; pozitia nr. 163, nr. topo. 2300, L = 800 m, I = 3 m; pozitia nr. 164, nr. topo. 2303, L = 200 m, I = 3 m; pozitia nr. 165, nr. topo. 2332, L = 700 m, I = 3 m; pozitia nr. 166, nr. topo. 2387, L = 400 m, I = 3 m; pozitia nr. 167, nr. topo. 2398, L = 700 m, I = 3 m; pozitia nr. 168, nr. topo. 2389, L = 600 m, I = 3 m; pozitia nr. 169, nr. topo. 2400, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 170, nr.topo. 2403, L = 200 m, I = 3 m; pozitia nr. 171, nr. topo. 2418, L = 200 m, I = 3 m; pozitia nr. 172, nr. topo. 2421, L = 200 m, I = 3 m; pozitia nr. 173, nr. topo. 2433, L = 350 m, I = 6 m; pozitia nr. 174, nr. topo. 2435, L = 700 m, I = 3 m; pozitia nr. 175, nr. topo. 2448, L = 350 m, I = 6 m; pozitia nr. 176, nr. topo. 2451, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 177, nr. topo. 2462, L = 100 m, I = 3 m”;

- la pozitia nr. 189 * 204, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum exploatare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pozitia nr. 189, nr. topo. 2550, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 190, nr. topo. 2577, L= 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 191, nr. topo. 2579, L= 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 192, nr. topo. 2584, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 193, nr. topo. 2586, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 194, nr. topo. 2593, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 195, nr. topo. 2660, L = 2.000 m, I = 6 m; pozitia nr. 196, nr. topo. 2742, L = 1.200 m, I = 6 m; pozitia nr. 197, nr. topo. 2749, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 198, nr. topo. 2750, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 199, nr. topo. 2753, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 200, nr. topo. 2754, L = 100 m, I = 3 m; pozitia nr. 201, nr. topo. 2757, L = 200 m, I = 3 m; pozitia nr. 202, nr. topo. 2758, L = 200 m, I = 3 m; pozitia nr. 203, nr. topo. 2761, L = 200 m, I = 3 m; pozitia nr. 204, nr. topo. 2764, L = 200 m, I = 3 m”;

- la pozitia nr. 402 * 409, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum exploatare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pozitia nr. 402, nr. topo. 364, L = 1.200 m, I = 6 m; pozitia nr. 403, nr. topo. 368, L = 500 m, I = 3 m; pozitia nr. 404, nr. topo. 380, L = 600 m, I = 4 m; pozitia nr. 405, nr. topo. 382, L = 600 m, I = 6 m; pozitia nr. 406, nr. topo. 387, L = 700 m, I = 3 m; pozitia nr. 407, nr. topo. 395, L = 400 m, I = 6 m; pozitia nr. 408, nr. topo. 404, L = 700 m, I = 3 m; pozitia nr. 409, nr. topo. 440, L= 1.700 m, l = 3m”;

- la pozitia nr. 469 * 471, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum exploatare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pozitia nr. 469, nr. topo. 860, L = 2.500 m, I = 6 m; pozitia nr. 470, nr. topo. 892, L = 1.100 m, I = 3 m; pozitia nr. 471, nr. topo. 934, L = 800 m, I = 3 m”;

- la pozitia nr. 538, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum exploatare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1987, L = 800 m, I = 6 m”;

- la pozitia nr. 539 * 540, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum exploatare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pozitia nr. 539, nr. topo. 2005, L = 400 m, I = 4 m; pozitia nr. 540, nr. topo. 2010, L = 2.400 m, I = 6 m”.

13. Anexa nr. 51 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Târna Mare” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 16 si 17;

b) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 5.760 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Canioseni Saicu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 8.160 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 7.560 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 6.720 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Balta teiului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1,6 km, S = 9.600 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4 /2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Strec”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1,08 km, S = 6.480 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Grăniceri-Chiloaie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1,85 km, S = 11.100 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Hepcal-Valea Higii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 5.160 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 6.720 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 5.160 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Cimitir Reformat-Cocosheghi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 5.580 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Cimitir Catolic-Dănut”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 3.000 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 3.240 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 8.160 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;


- la pozitia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Strojijar-Vii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1,8 km, S = 10.800 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 2.880 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 3.780 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 3.480 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 2.820 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Buta Post”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 5.640 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 90, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Gusat-Fita”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 5.520 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Goldi-Forgolan”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 8.520 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 92, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Dan-Cimitir”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 3.840 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 7.080 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Podu Văii-Calea Sasii-Rogoaza”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 3,8 km, S = 22.800 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 5.340 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 96, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Plopi-Rogoaza”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 32,472 km, S = 14.832 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Mocerita-Rogoaza”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 8.760 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 98, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Plopi-Balta Bocicăului-Dâmburi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1,005 km, S = 6.030 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 99, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Merzatori-Plopi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 6.720 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

- la pozitia nr. 100, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol Sub grind între vaieri-leruga”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 5.160 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2010, Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010”;

c) după pozitia nr. 109 se introduc optsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 110-127, potrivit anexei nr. 11.

14. Anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Turt” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 27, 28, 44, 51 si 54 din sectiunea 1 “Bunuri imobile” si pozitiile nr. 9 si 12-16 din sectiunea 2 “Bunuri mobile”;

b) la sectiunea 1 “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: str. Piata Eroilor nr. 18, regim de înăltime: P+2, suprafata (mp): 166, tarlaua: 52”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit potrivit H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: str. Piata Eroilor nr. 18, suprafata (mp): 1.200, tarlaua: 52”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: str. Piata Eroilor nr. 18B, regim de înăltime: P, suprafata (mp): 140”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: str. Piata Eroilor nr. 31, regim de înăltime: P+1, suprafata (mp): 390, tarlaua: 74”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: str. Piata Eroilor nr. 31, regim de înăltime: P+1, suprafata (mp): 340, tarlaua: 74”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: str. Piata Eroilor nr. 31, suprafata (mp): 800, tarlaua: 74”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: str. Josani nr. 38, suprafata (mp): 800, tarlaua: 9”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala primară Turt (Ugheri) I-IV”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: str. Ugheri nr. 4, regim de înăltime: P+1, suprafata (mp): 198, tarlaua: 93”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: str. Ugheri nr. 4, suprafata (mp): 2.200, tarlaua: 93”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala de Arte si Meserii Turt, clădire Cantină Internat si Muzeu Etnografic Scolar”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: str. Călinete nr. 54, regim de înăltime: P, suprafata (mp): 318,5, tarlaua: 73”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;


- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Sat Gherta Mare nr. 189, regim de înăltime: P, suprafata (mp): 288, tarlaua: 12”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Sat Gherta Mare nr. 189, regim de înăltime: P, suprafata (mp): 2.000, tarlaua: 12”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire administrativă sediu pentru Garda de interventie nr. 2 Gherta Mare (IJSU Satu Mare) si sediu Cabinet Medical Individual Gherta Mare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Sat Gherta Mare nr. 71, regim de înăltime: P+1, suprafata (mp): 175, tarlaua: 11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal DC 6”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Cămărzana-Turt Băi-Turt, lungime (ml): 10.300”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.G. nr. 729/2008, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Sat Gherta Mare, fostul CAP, lungime (ml): 500, suprafata (mp): 3.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 1, Nacole I spre Lighet”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Tarlaua Nacole I, De 1761, 2763, lungime (km): 3,169, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 19.014”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 2, Nacole II”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Tarlaua Nacole II, De 1755, lungime (km): 0,393, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 12.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 3, Nacole IM”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Tarlaua Nacole III, De 1749, lungime (km): 0,393, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 12.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 4, Nacole IV”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Tarlaua Nacole IV, De 1744, lungime (km): 0,393, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 12.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 5, Nacole V”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Tarlaua Nacole V, De 1738, lungime (km): 0,393, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 12.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 6, Nacole VI-Drum limită Băbesti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Tarlaua Nacole VI, lungime (km): 2, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 12.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 7, Plescut-Loză-Toag I”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Tarlaua Tog 35-36-37, De 762,1687, 2143, lungime (km): 4,17, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 25.020”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:”însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 8, Ciuturcile Josanilor - Cimitir”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Parc Chertu Marti, De 799, 802, 804, lungime (km): 1,764, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 10.584”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 9, Răstietor-Dig”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Parc Mocira 38-39, De 1630, 1631, lungime (km): 0,941, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 5.646”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.0l.2011”;

- la pozitia nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 10, Fântâna de sub Staniste”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Parc Staniste T-30-17, De 1603, lungime (km): 1,190, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 7.140”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 11”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Parc Ciuturci T-31, lungime (km): 5, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 30.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 12”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Parc Dileu T-15, 13, lungime (km): 4, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 24.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 13”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Parc Hotară T-10, 11, 12, lungime (km): 4,5, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 27.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 14, Pe sub Grui-spre Gherta Mare-spre groapa de gunoi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Parc Grui T-59, lungime (km): 4, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 24.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:”însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 15, CLF - Pomicultură”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: zona Pomicultura Nouă, T-45, 46, De 1819, lungime (km): 0,36372, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 2.182”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 16, Tăuiene-Fito”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: zona Pomicultura Veche T-47, De 1836, lungime (km): 0,751, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 4.506”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;


- la pozitia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 17, Cazan Boristeac”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: zona Lânsoară T-58, De 2639, lungime (km): 0,923, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 5.538”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 18”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: zona Valea Moartă T-58, lungime (km): 4,5, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 27.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 19”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: zona Sub Corcea T-26, lungime (km): 3,5, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 21.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 20”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: zona Ponoară T-27, lungime (km): 5, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 30.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 21”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: zona Hăgiumas T-28, lungime (km): 3,5, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 21.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 22”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: zona Pe Vale T-18, 19, 20, lungime (km): 2, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 12.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 23”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: sat Gherta Mare, zona Calea Luncii T-64, lungime (km): 4, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 24.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 90, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 24 Lighet spre Turulung Vii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: sat Gherta Mare, extravilan zona Cămărzănita T-64, De 2758, 2835, 2848, lungime (km): 2,769, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 16.614”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 25 Mocirâta - Statia de epurare Gherta Mare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: sat Gherta Mare, extravilan zona Mocirâta - Statia de epurare Gherta Mare T-69, De 2831, lungime (km): 3,5, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 21.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 92, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 26”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: sat Gherta Mare, extravilan zona Săcătura Vale T-67, 65, lungime (km): 3,5, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 21.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turtnr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 93, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 27”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: sat Gherta Mare, extravilan zona Lunca I T-67, lungime (km): 4, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 24.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 28”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: sat Gherta Mare, extravilan zona Lunca II T-67, lungime (km): 5, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 30.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 95, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 29”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: sat Gherta Mare, zona Mocira Luncii T-70, 71, lungime (km): 4, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 24.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 96, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 30”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: sat Gherta Mare, zona Lighet T-61, 62, lungime (km): 6, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 36.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

- la pozitia nr. 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă nr. 31”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: sat Gherta Mare, zona Păsune, lungime (km): 3, lătime (ml): 6, suprafata (mp): 18.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “însusit conform H.C.L. Turt nr. 28/06.08.1999, H.C.L. Turt nr. 5/31.01.2011”;

c) la sectiunea 1 “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 97, se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 98-102, potrivit anexei nr. 12.

15. La anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Turulung”, la sectiunea 1 “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 176 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 177, potrivit anexei nr. 13.

Art. II. - Anexele nr. 1-13*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 532.


*) Anexele nr. 1-13 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru abrogarea pct. II lit. C pozitia nr. 2 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei Generale Pescuit - Autoritate de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit nr. 211.564 din 28 aprilie 2011, în baza prevederilor:

- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;

- Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

- art. 31 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - La punctul II “Cheltuielile eligibile specifice” litera C - Măsura 1.3 “Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate”, pozitia nr. 2 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă. Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 24 mai 2011.

Nr. 117.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2011

În temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, precum si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna iunie 2011, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu

discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.300 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 mai 2011.

Nr. 2.042.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice în luna iunie 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1112CTN0H4

6.06.2011

8.06.2011

6.06.2012

364

1.200.000.000

RO1112CTN0I2

20.06.2011

22.06.2011

20.06.2012

364

1.400.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P= 1 - d x r / 360

Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile până la scadentă;

r - rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y - randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iunie 2011

 

Art. 1. - În vederea finantării deficitului bugetului redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip de stat si refinantării datoriei publice în luna iunie benchmark cu scadenta la 3, 5 si 10 ani, cu 2011, Ministerul Finantelor Publice anuntă următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate

Nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobândă acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1114DBN011

9.06.2011

14.06.2011

25.10.2014

3

6,25

397,26

500.000.000

RO1116DBN024

16.06.2011

20.06.2011

30.04.2016

5

6,00

83,61

600.000.000

RO1121DBN032

23.06.2011

27.06.2011

11.06.2021

10

5,95

26,01

600.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucuresti” - S.A.

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 si 5 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011, iar dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 10 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.924/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2011, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN= valoarea nominală;

r - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

În temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 205-218 si art. 228 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Dispozitiile prezentului ordin se aplică de toate organele fiscale implicate în solutionarea unor contestatii formulate împotriva actelor administrative fiscale.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 6 octombrie 2005.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 2.137.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

1. Instructiuni pentru aplicarea art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare (denumită în continuare Codul de procedură fiscală) - Posibilitatea de contestare

1.1. Orice persoană care formulează o contestatie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să demonstreze dreptul său sau interesul legitim lezat.

1.2. Prin lipsa actului administrativ fiscal se întelege nesolutionarea în termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal.

1.3. În cazul deciziilor emise potrivit art. 89 din Codul de procedură fiscală, bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere, nu si a deciziilor de impunere emise ulterior în temeiul acesteia.

2. Instructiuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedură fiscală - Forma si continutul contestatiei

2.1. În situatia în care contestatorul precizează că obiectul contestatiei îl formează actul administrativ fiscal atacat, fără însă a mentiona, înăuntrul termenului acordat de organul de solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite, taxe, datorie vamală, contributii, precum si accesorii ale acestora, sau măsurile pe care le contestă, contestatia se consideră formulată împotriva întregului act administrativ fiscal.

2.2. În situatia în care contestatia este formulată printr-un împuternicit al contestatorului, organele de solutionare competente vor verifica împuternicirea, iar în cazul în care contestatorul se află în procedură de insolventă/reorganizare/ faliment/lichidare, contestatia va purta semnătura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz.

2.3. În situatia în care contestatia nu îndeplineste cerintele care privesc depunerea în original a împuternicirii sau în copie legalizată, semnătura, precum si stampilarea acesteia, organele de solutionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicare să îndeplinească aceste cerinte. În caz contrar, contestatia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.

2.4. Confirmările de primire se vor anexa la dosarul cauzei.

2.5. Organul de solutionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt si de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.

3. Instructiuni pentru aplicarea art. 207 din Codul de procedură fiscală - Termenul de depunere a contestatiei

3.1. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestatiei organul emitent al actului administrativ fiscal va întocmi dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare, întocmirea dosarului contestatiei nu este obligatorie în situatia în care, potrivit art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, organul emitent este competent pentru solutionarea contestatiei.


3.2. Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia în original, care trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptătite, precum si amprenta stampilei, în cazul contestatorului persoană juridică, împuternicirea avocatială în original sau în copie legalizată, după caz, actul prin care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, în copie, precum si anexele acestuia, copii ale documentelor care au legătură cu cauza supusă solutionării, documentele depuse de contestator si sesizarea penală în copie, dacă este cazul.

3.3. În situatia în care competenta de solutionare nu îi apartine, organul emitent al actului atacat va înainta dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare organului de solutionare competent, în termen de 5 zile de la data înregistrării contestatiei, după verificarea îndeplinirii cerintelor procedurale.

3.4. În cazul în care contestatia este depusă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

3.5. În cazul în care contestatia este depusă direct la organul competent de solutionare, acesta o va transmite organului emitent al actului atacat, în vederea constituirii dosarului contestatiei, a verificării conditiilor procedurale, precum si a întocmirii referatului cu propuneri de solutionare.

3.6. Referatul cu propuneri de solutionare cuprinde precizări privind îndeplinirea conditiilor de procedură, mentiuni privind sesizarea organelor de urmărire si cercetare penală, după caz, precum si propuneri de solutionare a contestatiei, având în vedere toate argumentele contestatorului si documentele în sustinere; în caz contrar dosarul se restituie în vederea completării.

3.7. În referat se va mentiona obligatoriu dacă s-a făcut sau nu sesizare penală.

3.8. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat.

3.9. În conditiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestatiei, iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat la cunostintă de actul administrativ fiscal atacat, inclusiv în situatia în care comunicarea prin publicitate a fost viciată prin nerespectarea procedurii în materie, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal.

În situatia depunerii prin postă a contestatiei, organul emitent al actului administrativ fiscal atacat este obligat să anexeze la dosarul contestatiei plicul prin care a fost transmisă contestatia.

3.10. Dispozitiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel:

a) Termenul de depunere a contestatiei se calculează pe zile libere, cu exceptia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul.

De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 29 iunie, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data de 30 iunie si se împlineste în data de 29 iulie, astfel încât ultima zi de depunere a contestatiei este 30 iulie.

b) Termenul care se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârsitul primei zile de lucru următoare.

De exemplu: în situatia în care data de 30 iunie prezentată la exemplul anterior este sâmbătă, ultima zi de depunere a contestatiei este luni, 1 august.

c) Termenul de 3 luni prevăzut la art. 207 alin. (4) din Codul de procedură fiscală se sfârseste în ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare.

De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 15 ianuarie, termenul de 3 luni se sfârseste în data de 15 aprilie, astfel încât ultima zi de depunere a contestatiei este data de 15 aprilie.

d) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfârseste într-o lună care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii, cum ar fi exemplul expus mai jos:

Actul administrativ fiscal este comunicat în data de 30 noiembrie, termenul de 3 luni se sfârseste în ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 sau 29 februarie, reprezentând ultima zi de depunere a contestatiei.

3.11. Când contestatorul îsi majorează pretentiile, dispozitiile procedurale privind termenul de depunere a contestatiei se aplică corespunzător pentru diferentele contestate suplimentar.

3.12. Contestatia poate fi depusă în termenul de 3 luni în situatia în care actul administrativ atacat nu cuprinde unul dintre elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură fiscală.

4. Instructiuni pentru aplicarea art. 208 din Codul de procedură fiscală - Retragerea contestatiei

4.1. Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de împuternicit, cu îndeplinirea acelorasi conditii de formă prevăzute la formularea si depunerea contestatiei. Dovada calitătii de împuternicit se face potrivit legii. În cazul în care contestatorul se află în procedură de insolventă/ reorganizare/faliment/lichidare, cererea de retragere a contestatiei va purta semnătura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz.

4.2. Persoanele fizice vor anexa la cererea de retragere copia actului de identitate.

4.3. După primirea cererii de retragere a contestatiei, organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act de renuntarea la contestatie.

5. Instructiuni pentru aplicarea art. 209 din Codul de procedură fiscală - Organul competent

5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenta de solutionare a organelor specializate prevăzute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedură fiscală sunt cele prevăzute expres si limitativ de lege.

5.2. Prin organ central cu atributii de inspectie fiscală, prevăzut la art. 209 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se întelege directia din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală care are competentă pentru desfăsurarea la nivel national a activitătii de inspectie fiscală în toate domeniile de activitate si la toate categoriile de contribuabili, în vederea identificării si combaterii evaziunii fiscale.

5.3. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozitia de măsuri, decizia privind stabilirea răspunderii reglementată de art. 28 din Codul de procedură fiscală, notele de compensare, înstiintări de plată, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului, declaratiile vamale de punere în liberă circulatie etc.

5.4. Competenta de solutionare este dată de cuantumul total al sumelor contestate, reprezentând impozite, taxe, contributii, datorie vamală stabilite de plată de către organul fiscal, accesorii ale acestora, precum si al diminuării pierderii fiscale.

5.5. În cazul solutionării contestatiei formulate împotriva unei decizii de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală emisă ca urmare a inspectiei fiscale efectuate pentru solutionarea unui decont cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare, competenta de solutionare este dată de suma stabilită ca TVA suplimentară de plată.

5.6. În situatia în care, în urma unei inspectii fiscale efectuate la un contribuabil, organul de inspectie fiscală emite atât decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală, cât si dispozitie de măsuri privind diminuarea pierderii fiscale, cele două acte administrative fiscale sunt acte distincte, competenta de solutionare fiind cea care rezultă din suma contestată aferentă fiecărui act administrativ fiscal luat individual. În situatia dispozitiei de măsuri privind diminuarea pierderii fiscale, competenta de solutionare este dată de suma cu care se diminuează pierderea. Determinarea competentei de solutionare în functie de valoarea si natura juridică a fiecărui act administrativ fiscal, luat individual, poate fi stabilită numai în ipoteza în care între Dispozitia de măsuri privind diminuarea pierderii fiscale si Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală, emise în urma inspectiei fiscale, de către acelasi organ de inspectie fiscală pentru acelasi contribuabil, nu există nicio legătură.

5.7. Atunci când, ca urmare a constatării pierderii înlesnirilor la plată, contestatorului i se stabilesc, pe cale de consecintă, debite si accesorii, competenta de solutionare a contestatiei apartine organelor prevăzute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în functie de cuantumul sumei contestate.

5.8. În cazul contestatiilor formulate de contribuabilii nerezidenti, pentru care nu a fost stabilită competenta de administrare conform art. 36 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, competenta de solutionare a contestatiei revine organelor specializate constituite la nivelul directiilor generale în a căror rază teritorială se face constatarea actului sau a faptului supus dispozitiilor legale fiscale.

6. Instructiuni pentru aplicarea art. 210 din Codul de procedură fiscală - Decizia de solutionare

6.1. În solutionarea contestatiei, organele de solutionare competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se pronuntă prin decizie.

6.2. Decizia emisă în solutionarea contestatiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, în sensul că asupra ei organul de solutionare competent nu mai poate reveni, cu exceptia situatiilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii, si este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate.

7. Instructiuni pentru aplicarea art. 211 din Codul de procedură fiscală - Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei

7.1. Decizia se semnează de către directorul general al Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, de conducătorii directiilor generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti sau de înlocuitorii acestora, după caz.

7.2. În cazul contestatiilor solutionate potrivit art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, decizia se semnează de conducătorul organului fiscal din care face parte organul fiscal competent în solutionarea acestor contestatii.

7.3. În situatia în care înlocuitorii conducătorilor directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conducătorii organului de inspectie fiscală, va fi desemnată o altă persoană din cadrul directiei generale respective, care să semneze decizia de solutionare.

7.4. Decizia privind solutionarea contestatiei se întocmeste si se comunică astfel:

a) câte un exemplar se comunică contestatorului, persoanelor introduse în procedura de solutionare a contestatiei, organului care a întocmit actul atacat, după caz;

b) un exemplar rămâne la dosarul contestatiei;

c) un exemplar se păstrează la dosarul deciziilor.

7.5. În situatia în care decizia de solutionare a contestatiei priveste creante fiscale, organul emitent al actului fiscal atacat va înainta o copie a deciziei la compartimentul/serviciul/biroul cu atributii de evidentă analitică pe plătitori.

7.6. Organele care solutionează contestatiile vor tine evidenta acestora într-un registru, din care să rezulte identitatea contestatorului, obiectul cauzei, modul de solutionare si de comunicare a solutiei si calea de atac.

8. Instructiuni pentru aplicarea art. 212 din Codul de procedură fiscală - Introducerea altor persoane în procedura de solutionare

8.1. În procedura de solutionare a contestatiilor interventia altor persoane poate fi voluntară sau fortată.

8.2. Interventia voluntară este forma de participare la cerere, în solutionarea contestatiilor, a tertilor ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei.

8.2.1. Interventia voluntară se face la cererea unei terte persoane care urmăreste realizarea unui interes propriu.

8.2.2. Interventia se poate depune la organul competent de solutionare până la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei.

8.2.3. Organul de solutionare competent se va pronunta asupra admisibilitătii cererii, urmând a fi înstiintat intervenientul printr-o adresă.

8.2.4. Atunci când interventia urmăreste realizarea sau conservarea unor interese de natură juridică fiscală proprii, aceasta are caracter principal.

8.2.5. Atunci când interventia este făcută pentru apărarea dreptului uneia dintre părti, aceasta are caracter accesoriu.


8.2.6. Atât în cazul interventiei cu caracter principal, cât si în cazul interventiei cu caracter accesoriu, cererea de interventie trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute pentru forma si continutul contestatiei, iar asupra cererii de interventie principală organele competente de solutionare se vor pronunta prin decizie.

8.3. Interventia fortată este forma de participare a tertilor în solutionarea contestatiilor, care sunt introdusi de către organele de solutionare din oficiu sau la cererea contestatorului. În cazul în care cererea de interventie fortată este formulată de contestator, aceasta va fi motivată în fapt si în drept.

8.3.1. Organul de solutionare competent se va pronunta asupra admisibilitătii cererii, urmând a fi înstiintat contestatorul printr-o adresă.

8.3.2. Introducerea din oficiu a intervenientilorse realizează printr-o adresă a organului de solutionare care instrumentează cauza.

8.3.3. Interventia fortată la solicitarea contestatorului se poate depune la organul competent de solutionare până la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei.

9. Instructiuni pentru aplicarea art. 213 din Codul de procedură fiscală - Solutionarea contestatiei

9.1. Pentru lămurirea cauzelor, organul de solutionare competent poate solicita puncte de vedere directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau altor institutii competente să se pronunte în cauzele respective.

Directiile de specialitate vor transmite punctele de vedere în termen de cel mult 10 zile de la solicitare.

9.2. În situatia în care pentru aceeasi cauză există puncte de vedere contradictorii sau contrare punctului de vedere exprimat de organul de solutionare competent, cauza respectivă poate fi supusă dezbaterii Comisiei fiscale centrale din Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.

9.3. Organul de solutionare competent va verifica existenta exceptiilor de procedură si, mai apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la solutionarea pe fond a contestatiei.

9.4. În solutionarea contestatiilor, exceptiile de procedură pot fi următoarele: exceptia de nerespectare a termenului de depunere a contestatiei, exceptia de necompetentă a organului care a încheiat actul contestat, exceptia lipsei semnăturii sau a stampilei de pe contestatie.

9.5. Exceptiile de fond în procedura de solutionare a contestatiilor pot fi următoarele: exceptia lipsei de interes, exceptia lipsei de calitate procesuală, prescriptia, puterea de lucru judecat si exceptia reverificării pentru aceeasi perioadă si pentru aceleasi obligatii fiscale.

9.6. În situatiile în care organele competente au de solutionat două sau mai multe contestatii, formulate de aceeasi persoană fizică sau juridică împotriva unor titluri de creantă fiscală, sau alte acte administrative fiscale încheiate de aceleasi organe fiscale sau alte organe fiscale vizând aceeasi categorie de obligatii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influentează reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, dacă prin aceasta se asigură o mai bună administrare si valorificare a probelor în rezolvarea cauzei.

9.7. Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o altă competentă de solutionare decât cea care rezultă din contestarea fiecărui act administrativ fiscal luat individual.

9.8. În cazul în care contestatorul îsi restrânge sau îsi majorează pretentiile formulate initial, organul de solutionare învestit îsi va declina competenta în favoarea organului de solutionare competent.

9.9. În cazul în care contestatiile sunt astfel formulate încât au si alt caracter pe lângă cel de cale administrativă de atac, pentru aceste aspecte cererea se va înainta organelor competente de către organul învestit cu solutionarea căii administrative de atac, după solutionarea acesteia.

9.10. La solicitarea organului de solutionare a contestatiei, pentru lămurirea aspectelor care fac obiectul contestatiei, organele competente vor efectua cercetare la fata locului, întocmind în acest sens proces-verbal de cercetare la fata locului, care va fi atasat la dosarul contestatiei aflat în curs de solutionare.

9.11. Dispozitiile art. 40 din Codul de procedură fiscală privind abtinerea si recuzarea se aplică în mod corespunzător.

10. Instructiuni pentru aplicarea art. 214 din Codul de procedură fiscală - Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativă

10.1. Dacă prin decizie se suspendă solutionarea contestatiei până la rezolvarea cauzei penale, organul de solutionare competent va relua procedura administrativă, în conditiile art. 213 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, numai după încetarea definitivă si irevocabilă a motivului care a determinat suspendarea. Aceasta trebuie dovedită de către organele fiscale sau de contestator printr-un înscris emis de organele abilitate. Solutia dată de organele de cercetare si urmărire penală trebuie însotită de rezolutia motivată, atunci când suspendarea a fost pronuntată până la rezolvarea cauzei penale. Dacă solicitarea de reluare a procedurii de solutionare apartine împuternicitului contestatorului, altul decât cel care a formulat contestatia, acesta trebuie să facă dovada calitătii de împuternicit, conform pct. 2.2-2.4 din prezentele instructiuni.

10.2. În situatia în care solicitarea de reluare a procedurii apartine contestatorului, organele de solutionare vor cere organului fiscal abilitat, printr-o adresă, comunicarea faptului că motivul de încetare a suspendării solutionării contestatiei a rămas definitiv/definitiv si irevocabil.

10.3. La reluarea procedurii administrative, organul de solutionare competent poate solicita organului fiscal care a sesizat organele de urmărire si cercetare penală punctul de vedere privind solutionarea contestatiei în raport cu solutia organelor penale.

10.4. La solutionarea contestatiilor, organele de solutionare se vor pronunta si în raport cu motivarea rezolutiilor de scoatere de sub urmărire penală, neîncepere sau încetare a urmăririi penale, precum si a expertizelor efectuate în cauză, în măsura în care au implicatii asupra aspectelor fiscale.

10.5. În situatia în care contestatia este formulată atât împotriva deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală, cât si împotriva unei dispozitii de măsuri privind diminuarea pierderii fiscale, dacă solutionarea contestatiei privind unul dintre cele două acte administrative fiscale afectează modul de solutionare al celuilalt act administrativ fiscal, se va tine cont de prevederile art. 214 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, în sensul că organul de solutionare competent poate să suspende procedura de solutionare a unui act administrativ fiscal, până la definitivarea altei judecăti.

10.6. Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativă trebuie motivată de legătura de cauzalitate dintre obligatiile fiscale si stabilirea de către organele de urmărire penală a faptului că există indiciile săvârsirii unei infractiuni.

10.7. Organul de solutionare competent poate suspenda procedura de solutionare a contestatiei, la cererea contestatorului, dacă acesta prezintă motive întemeiate, cu exceptia situatiei în care motivul suspendării îl reprezintă cererea înaintată instantei judecătoresti competente prin care s-a solicitat suspendarea executării actului administrativ fiscal contestat. Amânarea datei de solutionare a contestatiei se poate solicita o singură dată. La aprobarea suspendării, organul de solutionare competent va stabili si termenul până la care se suspendă procedura. Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de solutionare competent, indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu.

11. Instructiuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedură fiscală - Solutii asupra contestatiei

11.1. Contestatia poate fi respinsă ca:

a) neîntemeiată, în situatia în care argumentele de fapt si de drept prezentate în sustinerea contestatiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;

b) nemotivată, în situatia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionării;

c) fiind fără obiect, în situatia în care sumele si măsurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dacă prin reluarea procedurii administrative, luându-se act de solutia pronuntată de instanta penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect;

d) inadmisibilă, în situatia contestării deciziilor de impunere emise în temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, având în vedere prevederile art. 205 alin. (6) din Codul de procedură fiscală.

11.2. Aceste solutii nu sunt prevăzute limitativ.

11.3. Prin decizie se poate lua act de renuntarea la contestatie, în situatia în care contestatorul solicită retragerea acesteia.

11.4. Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci când există identitate de obiect, părti si cauză. Este lucru judecat atunci când există a doua contestatie care are acelasi obiect, este întemeiată pe aceeasi cauză si este între aceleasi părti, făcută de ele si în contra lor în aceeasi calitate. Exceptia puterii lucrului judecat se poate ridica atât de organul de solutionare a contestatiei de părti, cât si de orice persoană direct interesată.

11.5. În situatia în care se pronuntă o solutie de desfiintare totală sau partială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiintare.

11.6. Decizia de desfiintare va fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeasi perioadă si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.

11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiintat, acesta putând fi contestat potrivit legii.

12. Instructiuni pentru aplicarea art. 217 din Codul de procedură fiscală - Respingerea contestatiei pentru neîndeplinirea conditiilor procedurale

12.1. Contestatia poate fi respinsă ca:

a) nedepusă la termen, în situatia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de lege;

b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situatia în care aceasta este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală;

c) fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exercitiu, potrivit legii;

d) lipsită de interes, în situatia în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în dreptul sau interesul său legitim;

e) prematur formulată, în situatia în care sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creantă si în situatia în care nu au fost emise decizii privind baza de impunere.

12.2. Aceste solutii nu sunt prevăzute limitativ.

13. Instructiuni pentru aplicarea art. 218 din Codul de procedură fiscală - Comunicarea deciziei si calea de atac

13.1. Decizia de solutionare a contestatiei se comunică prin modalitătile de comunicare a actului administrativ fiscal prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală.

14. Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor

14.1. Contestatiile formulate de contribuabilii care sunt încadrati în categoria marilor contribuabili si care ulterior depunerii contestatiei nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru marii contribuabili vor fi solutionate de organul de solutionare competent la data depunerii contestatiei.

14.2. Contestatiile formulate de contribuabilii mici si mijlocii si care ulterior depunerii contestatiei îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru marii contribuabili vor fi solutionate de organul de solutionare competent la data depunerii contestatiei.

14.3. Contestatiile formulate de un contribuabil care ulterior depunerii contestatiei îsi schimbă domiciliul fiscal în conditiile legii vor fi solutionate de organul de solutionare competent la data depunerii contestatiei.

14.4. În situatiile în care procedura administrativă de solutionare a contestatiei a fost suspendată până la solutionarea laturii penale, iar instanta judecătorească se pronuntă definitiv, determinând reluarea procedurii administrative, competenta de solutionare apartine organului de solutionare competent la data pronuntării respectivei sentinte.


15. Instructiuni privind îndreptarea erorilor materiale din deciziile privind solutionarea contestatiilor

15.1. Procedura de efectuare a corectiei erorilor materiale din deciziile de solutionare a contestatiilor cuprinde activitătile ce trebuie efectuate pentru corectarea erorilor materiale.

15.2. Îndreptarea erorilor materiale se va realiza cu respectarea prevederilor art. 48 din Codul de procedură fiscală.

15.3. Erorile materiale reprezintă greselile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile părtilor din raportul juridic fiscal, erorile de calcul, inversările de cifre sau preluările eronate ale unor sume din documente sau situatii.

15.4. Erorile materiale din deciziile de solutionare a contestatiilor pot fi îndreptate de către organul de solutionare a contestatiilor competent, la initiativa acestuia, a organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, a contestatorului sau a oricărei persoane direct interesate.

15.5. În situatia solicitării de îndreptare a unei erori materiale din decizia de solutionare a contestatiei de către organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, contestator sau altă persoană direct interesată, organul de solutionare a contestatiei poate solicita si alte documente necesare justificării erorilor.

15.6. Decizia de rectificare a actului care contine erori va avea acelasi număr de înregistrare, la care se adaugă particular “bis” si va purta data emiterii efective.

15.7. Decizia de solutionare a contestatiei care corectează erori materiale va fi comunicată atât organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, cât si contestatorului sau altor persoane direct interesate. Întocmirea deciziei de solutionare a contestatiei care corectează erori materiale se face conform pct. 7.4.

16. Instructiuni privind publicarea pe site a deciziilor de solutionare a contestatiilor

16.1. În cadrul Directiei generale de solutionare a contestatiilor, birourilor/serviciilor de solutionare contestatii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene/ Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti toate deciziile emise în solutionarea contestatiilor si solutiile instantelor judecătoresti, după caz, după depersonalizarea lor se transpun într-un format citibil pentru a fi postate pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

16.2. Depersonalizarea deciziilor emise în solutionarea contestatiilor se face prin eliminarea oricăror elemente care ar conduce la identificarea persoanelor fizice sau juridice implicate ori a functionarilor publici care au participat la redactarea si semnarea deciziei.

În acelasi fel se va proceda si în cazul solutiilor pronuntate de instantele judecătoresti.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.