MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 158/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 158         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 martie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

2. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului

 

241. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului

 

3. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în constructii

 

242. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în constructii

 

4. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2010 privind anuntarea cresterii contributiei României la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor ce se va desfăsura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010

 

243. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2010 privind anuntarea cresterii contributiei României la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilorce se va desfăsura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010

 

5. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea Grdonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiintarea activitătii de derulare si gestionare a proiectelor de înfrătire institutionala finantate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă tehnică

 

244. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiintarea activitătii de derulare si gestionare a proiectelor de înfrătire institutională finantate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă tehnică

 

11. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp ele pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

250. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 94 din 27 ianuarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14, art. 15, art. 16, art. 911-913, art. 228 si art. 262 din Codul de procedură penală, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentrumodificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, a dispozitiilor Legii nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

165. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

166. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

167. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

168. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

188. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Dolj de către domnul Georgescu Eugen

 

189. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Dolj de către domnul Giugea Nicolae

 

190. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Călărasi de către domnul Enciu Niculae

 

191. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Călărasi de către domnul Musat Emil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.688/2010. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind fundarea

constructiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ NP 125: 2010”

 

2.689/2010. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de sustinere, indicativ NP 124: 2010”

 

2.690/2010. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici, indicativ NP 122: 2010”

 

2.691/2010. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea geotehnică a fundatiilor pe piloti, indicativ NP 123: 2010”

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanta

de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul

comertului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85 din 20 septembrie 2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 septembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 2.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea

de înregistrare în registrul comertului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 241.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei

în constructii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 28 aprilie 2010, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 28, 31 si 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, toate constructiile cu destinatie turistică din zonele cu potential turistic, statiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protectie a monumentelor istorice, rezervatiile naturale si alte asemenea, precum si constructiile cu destinatie turistică si constructiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din statiunile turistice si din localitătile aflate pe litoralul Mării Negre, executate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri proprietate publică ori privată, finalizate sau în curs de executie, se desfiintează.”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) După constatarea faptului că respectivele constructii au fost executate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia de către reprezentantii Inspectoratului de Stat în Constructii, acestia înstiintează Directia generală lucrări publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, care somează proprietarii constructiilor să le desfiinteze în termen de 48 de ore.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 3.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri

pentru întărirea disciplinei în constructii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în constructii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 242.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2010 privind anuntarea cresterii

contributiei României la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor pentru perioada

2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii

Internationale a Telecomunicatiilor ce se va desfăsura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane,

în perioada 4-22 octombrie 2010

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89 din 29 septembrie 2010 privind anuntarea cresterii contributiei României la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor ce se va desfăsura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010, cu următoarea modificare:

- Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - La constituirea unitătii contributive a României la bugetul ITU, pentru perioada 2011-2015, clasă de contributie stabilită în conformitate cu prevederile art. 1, contribuie Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale (MCSI) cu o jumătate din unitatea contributivă, sumă alocată de la bugetul de stat în bugetul MCSI cu această destinatie, si Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii cu o jumătate din unitatea contributivă datorată de România, din bugetul propriu de venituri si cheltuieli.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 4.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2010 privind anuntarea cresterii

contributiei României la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor pentru perioada 2011-2015

cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

ce se va desfăsura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2010 privind anuntarea cresterii contributiei României la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor ce se va desfăsura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 243.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă

a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiintarea activitătii de derulare si gestionare a proiectelor de înfrătire

institutională finantate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă tehnică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52 din 16 iunie 2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiintarea activitătii de derulare si gestionare a proiectelor de înfrătire institutională finantate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă tehnică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 5.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiintarea activitătii de derulare si gestionare a proiectelor

de înfrătire institutională finantate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă

tehnică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiintarea activitătii de derulare si gestionare a proiectelor de înfrătire institutională finantate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă tehnică, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 244.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană,

în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică

si sigurantă natională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Persoanele private de libertate aflate în stare de retinere, arest sau detentie în institutiile din afara sistemului administratiei penitenciare pot fi hrănite de către unitătile din sistemul administratiei penitenciarelor.

(2) Decontarea cheltuielilor pentru prepararea hranei se realizează potrivit conventiilor încheiate între unitătile din sistemul administratiei penitenciare si institutiile care au în custodie persoanele private de libertate.”

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Valoarea financiară a normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se stabileste si se actualizează de către Ministerul Justitiei, la propunerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în functie de indicii preturilor de consum pentru actualizare la rata inflatiei a elementelor patrimoniale, capitolul «Mărfuri alimentare», publicati de Institutul National de Statistică în Buletinul statistic de preturi.

(2) Actualizarea valorii financiare a normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se face periodic, pe baza indicilor preturilor de consum prevăzuti la alin. (1), dacă rezultă diferente de peste 5% fată de luna în care s-a stabilit ultima valoare.”

3. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

(4) între unitătile din sistemul administratiei penitenciarelor produsele obtinute în gospodăriile agrozootehnice - sectoarele vegetal, zootehnic si de prelucrare industrială - din cadrul acestora pot fi transferate fără plată, pentru asigurarea hranei persoanelor private de libertate, precum si pentru furajarea animalelor.

(5) Conditiile si procedurile privind transmiterea fără plată a produselor prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.”

4. În cuprinsul ordonantei, denumirea “Directia generală a penitenciarelor” se înlocuieste cu denumirea “Administratia Natională a Penitenciarelor”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 11.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană,

în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 250.


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 94

din 27 ianuarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14, art. 15, art. 16, art. 911-913, art. 228 si art. 262 din Codul de procedură penală, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, a dispozitiilor Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, a dispozitiilor Legii nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

 

Ion Predescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14,art. 15, art. 16, art. 911-913, art. 228 si art. 262 din Codul de procedură penală, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, a dispozitiilor Legii nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, exceptie ridicată de Valentin Nicolae, Veronica lonita, Mariana Stoian si Dumitru Oproescu în Dosarul nr. 8.311/105/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei Dumitru Oproescu si asistat de domnul avocat Mircea Popescu, din cadrul Baroului Bucuresti, si se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

La dosar, autorii exceptiei Veronica lonita si Valentin Nicolae au depus câte o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, deoarece Veronica lonita este plecată din tară, iar Valentin Nicolae doreste să-si angajeze un avocat.

Reprezentantul autorului exceptiei Dumitru Oproescu nu se opune cererilor formulate.

Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen de judecată.

Curtea, având în vedere cererile formulate, în temeiul dispozitiilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, dispune respingerea acestora, deoarece, pe de o parte, potrivit art. 20 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, prezenta părtilor în fata Curtii nu este obligatorie si, pe de altă parte, Curtea constată că exceptia invocată de cei 2 autori mai sus mentionati a fost redactată de apărătorii alesi, ambii cu drept de a pleda în fata tuturor instantelor de judecată, în plus, de la data pronuntării încheierii de sesizare a Curtii Constitutionale, respectiv 22 septembrie 2010, si până în prezent s-a scurs un interval de timp suficient pentru întreprinderea demersurilor necesare pregătirii apărării.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei Dumitru Oproescu, care pune concluzii de admitere a acesteia, reiterând aspectele mentionate în notele scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.311/105/2008, Tribunalul Prahova - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.14, art.15, art.16, art. 911- 913, art. 228 si art. 262 din Codul de procedură penală, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, a dispozitiilor Legii nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, exceptie ridicată de Valentin Nicolae, Veronica lonita, Mariana Stoian si Dumitru Oproescu în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin următoarele:

1. Dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 contravin prevederilor constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. I), art. 74, art. 115 alin. (1), (4) si (6), art. 108 si art. 20, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 si art. 11 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, deoarece Guvernul nu avea dreptul să adopte nici ordonante de urgentă, nici ordonante simple într-un domeniu rezervat exclusiv legii organice.

Împrejurarea aprobării ulterioare prin lege adoptată cu cvorumul prevăzut în cazul legilor organice nu este de natură a înlătura interdictia constitutională si nici de a valida demersul neconstitutional al Guvernului. Totodată, de vreme ce prin emiterea ordonantei contestate a fost afectat regimul unei institutii fundamentale a statului, cum este autoritatea judecătorească, este evident că actul a fost adoptat cu înfrângerea dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (6).

2. a) Dispozitiile Legii nr. 503/2002, adoptată sub regimul constitutional anterior revizuirii Legii fundamentale, contravine din perspectiva viciilor extrinseci dispozitiilor art. 138 alin. (5) referitoare la obligatia ca toate cheltuielile bugetare să fie însotite de stabilirea sursei de finantare, art. 79 alin. (1) referitoare la avizarea proiectelor de acte normative de către Consiliul Legislativ si art. 114 alin. (4) referitoare la cazurile exceptionale în care Guvernul poate adopta ordonante de urgentă, toate din Constitutia nerevizuită, deoarece initiatorii legii nu au prevăzut mijloacele necesare acoperirii sporului de cheltuieli ocazionate de înfiintarea fostului Parchet National Anticoruptie si totodată forma legii avizată de Consiliul Legislativ diferă esential de forma adoptată. De asemenea, prin Legea nr. 503/2002 a fost aprobată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie (în varianta initială Parchetul National Anticoruptie). Or, de vreme ce această ordonantă nu a fost justificată de existenta unei situatii exceptionale, adică “a unui caz de abatere de la obisnuit la comun”, pe cale de consecintă si legea de aprobare a acesteia este contrară Legii fundamentale, întrucât “viciul de neconstitutionalitate al unei ordonante sau ordonante de urgentă emise de Guvern nu poate fi acoperit prin aprobarea de către Parlament a ordonantei respective. În consecintă, legea care aprobă o ordonantă de urgentă neconstitutională este ea însăsi neconstitutională”.

b) Cât priveste aspectele de neconstitutionalitate intrinseci ale Legii nr. 503/2002, autorii exceptiei sustin că sunt afectate dispozitiile art. 131 si art. 132 din Legea fundamentală, revizuită, prin aceea că s-a creat un organism paralel institutiei constitutionale a Ministerului Public.

3. a) Dispozitiile Legii nr. 54/2006 contravin în planul neconstitutionalitătii extrinseci prevederilor constitutionale ale art. 138 alin. (5) referitoare la obligatia de a stabili sursa de finantare pentru toate cheltuielile bugetare, ale art. 79 alin. (1) referitoare la avizarea actelor normative de către Consiliul Legislativ si ale art. 115 alin. (4) si (6) referitoare la interdictia adoptării ordonantelor de urgentă atunci când sunt afectate institutii ale statului, deoarece initiatorii legii nu au prevăzut mijloacele necesare acoperirii sporului de cheltuieli ocazionate de înfiintarea Directiei Nationale Anticoruptie si totodată forma legii avizată de Consiliul Legislativ diferă esential de forma adoptată. De asemenea, de vreme ce Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 a fost emisă cu încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6), atunci si Legea nr. 54/2006 de aprobare a acesteia a preluat viciile preexistente, devenind neconstitutională.

b) Cât priveste aspectele de neconstitutionalitate intrinseci ale Legii nr. 54/2006, autorii exceptiei sustin că aceasta contravine prevederilor constitutionale ale art. 131 si art. 132, deoarece s-a creat un organism paralel institutiei constitutionale a Ministerului Public.

4. Dispozitiile art. 14, art. 15 si art. 16 din Codul de procedură penală contravin prevederilor constitutionale ale art. 137 alin. (2) referitoare la leu ca monedă natională, deoarece în cauza dedusă judecătii raportarea prejudiciului cauzat s-a făcut la moneda euro, care nu este recunoscută de Legea fundamentală ca monedă natională.

5. Dispozitiile art. 262 din Codul de procedură penală contravin prevederilor constitutionale ale art. 24 referitoare la Dreptul la apărare, deoarece, în conditiile emiterii unui rechizitoriu prin care s-a pus în miscare actiunea penală deopotrivă cu trimiterea în judecată, prerogativele acestui drept au fost garantate numai pentru calitatea de învinuit, nu si pentru cea de inculpat.

6. Dispozitiile art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal contravin, potrivit autorilor exceptiei, prevederilor constitutionale ale art. 11, art. 15, art. 20, art. 21, art. 124, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, începând cu data de

1 septembrie 2009, Legea nr. 15/1968 a fost abrogată tacit prin Legea nr. 301/2004. Aceasta din urmă a fost abrogată prin art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 începând cu data de 29 iulie 2009 - data rezultată din interpretarea art. 446 alin. (1) si (2). Prin urmare, prevederile contestate sunt neconstitutionale în măsura în care se interpretează că au introdus în realitatea normativă Codul penal din anul 1968, abrogat tacit prin art. 512 din Legea nr. 301/2004.

7. Cât priveste dispozitiile art. 911-913 si art. 228 din Codul de procedură penală, autorii exceptiei sustin că acestea contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 20, art. 21 alin. (3), art. 53 si art. 148, cu referire la art. 6 paragraful 1, art. 7, art. 8, art. 14 si art. 18 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, art. 1-10, art. II-66, art. II-75, art. II-76, art. II-80, art. 11-102, art. 11-105, art. 11-107 alin.2, art. 11-109 si art. 11-130 din Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa, art. K.1 din Tratatul de la Maastricht din 7 februarie 1992, astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 11 din Tratatul de la Amsterdam din 2 octombrie 1997, si art. 2 din Tratatul de la Lisabona din 13 decembrie 2007 prin care a fost introdus art. 2c lit. j), precum si art. 20 din Tratatul de aderare din 25 aprilie 2005, anexa VI, pct. 1, în măsura în care statuează asupra posibilitătii efectuării de acte de natură a ilustra existenta acuzatiei penale, respectiv acte procesuale supuse exclusivitătii procesului penal - faza urmăririi penale, anterior momentului începerii procesului penal, si, mai mult, chiar înainte de săvârsirea unei infractiuni cum, de altfel, s-a întâmplat în cauza de fată.

Tribunalul Prahova - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 este inadmisibilă, deoarece priveste un articol dintr-o lege care nu a intrat în vigoare, iar exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte dispozitii este neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta în materie a Curtii.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, dispozitiile Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 13 martie 2006, precum si dispozitiile Legii nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002.

De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie si dispozitiile art. 14, art. 15 si art. 16 cu denumirea marginală - Obiectul si exercitarea actiunii civile, Constituirea ca parte civilă si Partea responsabilă civilmente, art. 911-913 cu denumirea marginală - Conditiile si cazurile de interceptare si înregistrare a convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare, Organele care efectuează interceptarea si înregistrarea si Certificarea înregistrărilor, art. 228 cu denumirea marginală începerea urmăririi penale si art. 262 cu denumirea marginală Rezolvarea cauzelor, toate din Codul de procedură penală.

În sfârsit, obiect al exceptiei îl constituie si prevederile art. 446 alin. (2) cu denumirea marginală Intrarea în vigoare din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 11, art. 15, art. 20, art. 21, art. 24, art. 53, art. 73 alin. (3) lit. I), art. 74, art. 79 alin. (1), art. 108, art. 115 alin. (1), (4) si (6), art. 124, art. 131, art. 132, art. 137 alin. (2), art. 138 alin. (5), art. 148, precum si ale art. 6, art. 7, art. 8, art. 14 si art. 18 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 si art. 11 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, art. 1-10, art. II-66, art. II-75, art. II-76, art. II-80, art. 11-102, art. 11-105, art. 11-107 alin. 2, art. 11-109 si art. 11-130 din Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa, art. K.1 din Tratatul de la Maastricht din 7 februarie 1992 astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 11 din Tratatul de la Amsterdam din 2 octombrie 1997 si art. 2 din Tratatul de la Lisabona din 13 decembrie 2007 prin care a fost introdus art. 2 c lit. j), precum si art. 20 din Tratatul de aderare din 25 aprilie 2005, anexa VII, pct. 1, în măsura în care statuează asupra posibilitătii efectuării de acte de natură a ilustra existenta acuzatiei penale, precum si dispozitiile din Constitutia nerevizuită prevăzute de art. 79 alin. (1), art. 114 alin. (4) si art. 137 alin. (4).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Cât priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, Curtea constată că acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009 si, potrivit art. 446 alin. (1), noul cod penal va urma să intre în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu exceptia dispozitiilor alin. (2) si (3), care au intrat în vigoare la 4 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin dispozitiile legale criticate s-a abrogat Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, care, la rândul său, a abrogat tacit Codul penal din anul 1968.

Autorii exceptiei solicită Curtii să se pronunte asupra unei interpretări a textului contestat în sensul că dispozitiile Codului penal din anul 1968 au fost si rămân abrogate, iar în lipsa altora noi, incriminarea si angajarea răspunderii penale nu mai pot opera. O asemenea argumentare depăseste limitele competentei Curtii Constitutionale, întrucât, în conformitate cu art. 2 alin. (1)si (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, asigură controlul constitutionalitătii legilor care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei si nicidecum nu se pronuntă asupra modului de interpretare si aplicare a textelor contestate ori asupra incidentei acestora într-o cauză ori alta. De altfel, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitutie, numai înalta Curte de Casatie si Justitie, alături de celelalte instante judecătoresti stabilite de lege sunt abilitate să înfăptuiască actul de justitie.

Pe cale de consecintă, Curtea urmează a respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

2. Cât priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14, art. 15 si art. 16 din Codul de procedură penală, Curtea constată că autorii acesteia sustin înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 137 alin. (2) referitoare la leu ca monedă natională, deoarece în cauza dedusă judecătii raportarea prejudiciului cauzat s-a făcut la moneda euro, care nu este recunoscută de Legea fundamentală ca monedă natională. Or, din examinarea prevederilor contestate referitoare la Obiectul si exercitarea actiunii civile, Constituirea ca parte civilă si Partea responsabilă civilmente nu rezultă că acestea ar institui obligativitatea pentru instantele de judecată de a calcula întinderea unui prejudiciu material în moneda euro. Asa fiind, modalitatea de aplicare si interpretare a unor dispozitii legale nu constituie un atribut al instantei de contencios constitutional, ci intră în sfera de competentă a instantelor de drept comun, asa cum sunt ele definite de art. 126 alin. (1) din Legea fundamentală. Prin urmare, chiar reală de ar fi, o aplicare a legii în vădită contradictie cu Constitutia nu poate fi cenzurată de Curtea Constitutională, care, potrivit art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, asigură controlul constitutionalitătii legilor care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei. Asa fiind, Curtea constată că si această exceptie urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

3. Cât priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 262 din Codul de procedură penală, Curtea constată că asupra acestora s-a mai pronuntat din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 646 din 29 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2006, instanta de contencios constitutional a statuat că “nu se poate sustine că acestea aduc atingere dreptului la apărare, întrucât [...] partea interesată [...] are posibilitatea, în cazul emiterii rechizitoriului, de a arăta judecătorului în ce constă nelegalitatea comisă, cât si, în cazul dispunerii unei solutii de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, pe aceea de a formula, potrivit art. 278 si 2781 din Codul de procedură penală, plângere contra actelor procurorului la procurorul ierarhic superior ori la instanta de judecată, după caz”.

Pe cale de consecintă, deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente, Curtea apreciază că solutia si considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

4. Cât priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911-913 din Codul de procedură penală si a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului său, din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 316 din 23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010, si Deciziei nr. 1.706 din 17 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2010, Curtea Constitutională a respins ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, statuând că este neîntemeiată critica privind încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 132, deoarece Directia Natională Anticoruptie a fost concepută ca structură cu personalitate juridică în cadrul Ministerului Public, prin reorganizarea Parchetului National Anticoruptie. Astfel, potrivit art. 131 alin. (2) din Legea fundamentală, “Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în conditiile legii”, conditii care au stat si la fundamentarea organizării si functionării Directiei Nationale Anticoruptie. Faptul că în art. 1 alin. (31) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 s-a prevăzut că procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie conduce Directia Natională Anticoruptie prin intermediul procurorului sef al acestei directii nu justifică sustinerea că textul de lege este neconstitutional. Dimpotrivă, având în vedere si prevederile art. 132 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora procurorii îsi desfăsoară activitatea pe baza principiilor legalitătii, impartialitătii si controlului ierarhic, se poate constata că dispozitiile legale criticate nu constituie altceva decât o reflectare a principiilor constitutionale mentionate si o subliniere a naturii juridice a Directiei Nationale Anticoruptie, aceea de magistratură specială instituită pentru combaterea infractiunilor de coruptie.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Referitor la critica fundamentată pe încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, Curtea a constatat prin Decizia nr. 297 din 23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010, că actuala Directie Natională Anticoruptie a fost înfiintată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, si care a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002. La acea dată era în vigoare Constitutia din anul 1991, care nu conditiona emiterea unei ordonante de urgentă de îndeplinirea exigentelor prevăzute în prezent în alin. (4) si (6) din art. 115, iar Guvernul a adoptat, în temeiul art. 114 alin. (4) din Legea fundamentală, nerevizuită, actul de înfiintare a institutiei în cauză.

Totodată, prin Decizia nr. 235 din 5 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 31 mai 2005, s-a statuat că modificările si completările aduse prin ordonantele de urgentă si legile de aprobare a acestora referitoare la actuala Directie Natională Anticoruptie au păstrat statutul special al acesteia fată de celelalte parchete din structura Ministerului Public, “fiind organizat ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie, structură autonomă cu personalitate juridică în cadrul Ministerului Public. Activitatea acestui parchet se desfăsoară sub autoritatea ministrului justitiei, iar conducerea sa este exercitată de către un procuror general coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă fosta Curte Supremă de Justitie”.

Or, tinând seama de “Decizia Curtii Constitutionale nr. 235/2005, prin care s-au declarat neconstitutionale prevederile prin care Parchetul National Anticoruptie era competent cu investigarea infractiunilor comise de către deputati si senatori, segmentându-se astfel major investigarea coruptiei la nivel înalt si influentându-se negativ eficienta activitătii de luptă împotriva acestui fenomen, cu implicatii majore asupra procesului de integrare a României în Uniunea Europeană, datorită neadaptării la cerintele europene referitoare la justitie si combaterea coruptiei” si “având în vedere cerinta restrângerii competentei organismului specializat în combaterea coruptiei la cazurile de mare coruptie definite prin calitatea făptuitorului si prin valoarea prejudiciilor, precum si a eficientizării acestuia”, Guvernul a emis Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2005, contestată în prezenta cauză. Prin urmare, având în vedere ratiunea edictării actului normativ asa cum a fost arătată în preambulul său, Curtea constată că nu sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 115 alin. (4) din Constitutie, legiuitorul delegat fiind pe deplin legitimat în acest sens.

Referitor la afectarea dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (6), Curtea constatată că, potrivit acestora, ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. Cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008, Curtea Constitutională a statuat că “din interpretarea textului constitutional se poate deduce că interdictia adoptării de ordonante de urgentă este totală si neconditionată atunci când mentionează că «nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale» si că «nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică». În celelalte domenii prevăzute de text, ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate dacă «afectează», dacă au consecinte negative, dar, în schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le contin, au consecinte pozitive în domeniile în care intervin”. Prin urmare, a afecta presupune “a suprima”, “a aduce atingere”, “a prejudicia”, “a vătăma”, “a leza”, “a antrena consecinte negative”.

Astfel, referitor la interdictia Guvernului de a adopta o ordonantă de urgentă în domeniul institutiilor fundamentale ale statului, în spetă, Ministerul Public, Curtea constată că, în prezenta cauză, fondul reglementării constituit de dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 nu afectează, în sensul arătat mai sus, institutia Ministerului Public, transformarea Parchetului National Anticoruptie în Directia Natională Anticoruptie fiind un imperativ desprins, pe de o parte, din ratiuni de conformitate cu Legea fundamentală si impuse la rândul lor de Decizia Curtii Constitutionale nr. 235 din 5 mai 2005, definitivă si general obligatorie, si, pe de altă parte, din necesitatea îmbunătătirii activitătii acestei structuri specializate.


Întrucât prin natura si finalitatea reglementării criticate nu s-au evidentiat aspecte negative menite a perturba organizarea si functionarea Ministerului Public, Curtea urmează a respinge o astfel de critică.

Cât priveste dispozitiile din Codul de procedură penală referitoare la interceptarea si înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare, Curtea constată că au mai fost supuse controlului său prin raportare la critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 1.556 din 17 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 18 decembrie 2009, a respins ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911, art. 912 alin. 2 si art. 915 din Codul de procedură penală. Cu acel prilej a statuat că interceptările si înregistrările audio sau video prevăd suficiente garantii, prin reglementarea în detaliu a justificării emiterii autorizatiei, a conditiilor si a modalitătilor de efectuare a înregistrărilor, a instituirii unor limite cu privire la durata măsurii, a consemnării si certificării autenticitătii convorbirilor înregistrate, a redării integrale a acestora, a definirii persoanelor care sunt supuse interceptării, iar eventuala nerespectare a acestor reglementări nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare, ceea ce însă excedează competentei Curtii Constitutionale, întrucât, potrivit alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată [...]”.

De asemenea, Curtea a mai statuat că “nu poate fi primită nici sustinerea potrivit căreia dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 28 si 53, deoarece însesi textele invocate oferă legiuitorului libertatea unei astfel de reglementări, secretul corespondentei nefiind un drept absolut, ci susceptibil de anumite restrângeri, justificate la rândul lor de necesitatea instructiei penale. Astfel, societătile democratice sunt amenintate de un fenomen infractional din ce în ce mai complex, motiv pentru care statele trebuie să fie capabile de a combate în mod eficace asemenea amenintări si de a supraveghea elementele subversive ce actionează pe teritoriul lor. Asa fiind, asemenea dispozitii legislative devin necesare într-o societate democratică, în vederea asigurării securitătii nationale, apărării ordinii publice ori prevenirii săvârsirii de infractiuni”.

Totodată, Curtea a arătat că anumite aspecte invocate într-o cauză ori alta referitoare la modul de aplicare a dispozitiilor legale criticate nu constituie o problemă de constitutionalitate, sens în care a retinut că “nu se poate admite însă ideea înfrângerii prezumtiei de constitutionalitate ca urmare a aplicării unor dispozitii legale în contradictie cu legea ori cu principiile fundamentale”.

În plus, însăsi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a validat prevederile legale contestate prin Hotărârea din 26 aprilie 2007, pronuntată în Cauza Dumitru Popescu împotriva României. Astfel, după ce a retinut existenta unei încălcări a art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, motivat de împrejurarea că la data comiterii faptelor legislatia în materie era alta, a afirmat că în noul cadru legislativ (prin modificările aduse de Legea nr. 281/2003 si Legea nr. 356/2006) există numeroase garantii în materie de interceptare si de transcriere a comunicatiilor, de arhivare a datelor pertinente si de distrugere a celor nepertinente. Asa fiind, dispozitiile legale criticate oferă protectie împotriva amestecului arbitrar în exercitarea dreptului la viată privată al persoanei, legea folosind termeni cu un înteles univoc.

Curtea a mai arătat că aspectele legate de modul de interpretare si aplicare a prevederilor art. 911-916 din Codul de procedură penală excedează competentei sale, instantele de judecată de drept comun fiind singurele în drept să hotărască asupra incidentei textelor contestate într-un anumit moment procesual.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, inclusiv cu privire la criticile referitoare la dispozitiile art. 228 alineatul ultim din Codul de procedură penală, la dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 si la dispozitiile Legii nr. 503/2002 si ale Legii nr. 54/2006.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi numai în ce priveste dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.l34/2005,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14, art. 15, art. 16 si art. 262 din Codul de procedură penală si art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, exceptie ridicată de Valentin Nicolae, Veronica lonita, Mariana Stoian si Dumitru Oproescu în Dosarul nr. 8.311/105/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia penală.

2. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911-913 si art. 228 din Codul de procedură penală, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, a dispozitiilor Legii nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si a dispozitiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2011.

 

PRESEDINTE, ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor

Dunării Fluviale” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1, - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 165.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.

Sos. Portului nr. 1 Cod unic de înregistrare: 1284717

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

20.237,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

19.907,00

 

 

a)

din productia vândută

3

7.961,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale

în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

produc

ia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

11.946,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

330,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

80,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

250,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

14.702,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

14.434,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.627,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.575,00

 

 

0

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

7.080,12

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

5.195,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.505,12

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.075,12

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

26,46

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

271,49

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

88,55

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

380,00

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

80,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

300,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salahale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

2.027,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

1.914,58

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

210,30

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

40,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

40,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

10,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

40,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

268,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

40,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

228,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

5.535,00

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

886,00

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

4.649,00

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

4.649,00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

432,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

4.184,00


 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

33,00

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

31.511,00

 

1

 

Surse proprii

65

9.220,00

 

2

 

Alocatii de la buget total din care:

66

 

 

 

 

Programe FEDR

66a

 

 

 

 

Alte facilităti si instrumente

66b

 

 

 

 

Fonduri externe nerambursabile POST

66c

22.291,00

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

31.511,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

31.511,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

20.237,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

14.702,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

185

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

185

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

5.195,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

5.186,90

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

8,10

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.336,44

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

1.150,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

92

726,49

 

11

 

Plăti restante

93

25,90

 

 

a)

preturi curente

94

25,90

 

 

b)

preturi comparabile

95

25,90

 

12

 

Creante restante

96

390,00

 

 

a)

preturi curente

97

390,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

390,00

 

Indicatorul fizic = număr utilizatori ai incintelor portuare


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Compania Natională

de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul devenituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 166.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224F

Cod unic de înregistrare: RO 477647

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

1.719.493,76

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.429,518,98

 

 

a)

din productia vândută

3

1383.398,90

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1,001,64

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

3

5.008.20

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

39.610,24

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

289.574,78

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

9.014,76

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

22.870.7S

 

 

d)

alte venituri financiare

14

258.089,24

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

1.719.493,76

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.471.572,08

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

401.526,31

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energia si apă|

19

1.700,74

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

901,48

 

 

d)

cheltuieli cu persanului , din care:

21

183.984,8b

 

 

 

dl

ch. cu salariile

22

133.778,85

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările ti protectia socială sl alte obligatii legale, din care:

23

45.678,30

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

35.852,73

 

 

 

 

ch. privind contributia 13 asigurări pt.somaj

25

668,89

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

6.956,50

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2.200,18

 

 

 

 

 

 

ca

alte cheltuieli eu personalul.din care:

28

4.527.70

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, CU modificările si completările ulterioare, din care:

29

981,58

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

3.546,12

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

19.565,49

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

8.000,00

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

141.481,99

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

658.323,09

 

 

 

Cheltuieli cu serviciile aeropurtuare

37a

369.396,28

 

 

i)

alte cheltuieli de explantsre, dlin care:

38

56.088.13

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

78,62

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclama si publicitate, din care:

42

13.039.04

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

43

247.321,68

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

23.220.44

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

224.701,24

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

II

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV

 

 

IMPOZII PE PROFIT

53

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

 

1

 

Rezerve legale

55

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 


 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

138.277,60

 

1

 

Surse proprii

65

78.977,60

 

2

 

Alocatii de la buget

66

59.300,00

 

3

 

Credite bancare

67

59.300,00

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

59 300,00

 

 

 

 

Capitalizări cf.Legii nr.136/97, pentru:

70

41.943,52

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe (garantate de MF)

71

38.519,06

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente M.F.

72

3.424,46

 

 

 

 

Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane -BEI

73

17.356,48

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe

74

14.180,94

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente

75

3.175,54

 

4

 

Alte surse

76

 

VII

 

 

Cheltuieli pentru investitii, din care:

77

138.277,60

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

78

78.977,60

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

79

59. 300,00

 

 

a)

interne

80

 

 

 

b)

externe

81

59.300,00

 

 

 

 

Rambursări credite si dobânzi din credit BEI

82

17.356,48

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe

83

14,180,94

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane

84

3.175,54

 

 

 

 

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

85

41.943,52

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe (garantate de MF)

86

38.519,06

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente M.F.

87

3.424,46

VIII

 

 

REZERVE, din care:

88

 

 

1

 

Rezerve legale

89

 

 

2

 

Rezerve statutare

90

 

 

3

 

Alte rezerve

91

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

92

 

 

1

 

Venituri totale

93

1.719.493,76

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

94

1.719.493,76

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

95

2.335

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

96

2.360

 

5

 

Fond de selarii, din care:

97

133.778,85

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

98

133.768,85

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul (AGA.CA)

99

10,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

100

4.723,48

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

101

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

102

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

103

1.022,13

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

104

1.000,00

 

11

 

Plăti restante

105

20.700,00

 

 

a)

preturi curente

106

20.700,00

 

 

b)

preturi comparabile

107

20.700,00

 

12

 

Creante restante

108

36.000,00

 

 

a)

preturi curente

109

36.000,00

 

 

b)

preturi comparabile

110

36.000,00

 

Indicator fizic = număr de pasageri transportati


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică

Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 167.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 5205651

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. crt.

BVC 2011

Propuneri

0

1

 

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE, din care:

1

45 670,00

 

1

 

Venituri din exploatare- total, din care:

2

44.170,00

 

 

a)

din productia vândută

3

43606,20

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

- transferuri, cf. prevederilor leqale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

563,80

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1.500,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

150,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

1.350,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

I

 

CHELTUIELI TOTALE

16

36.817,04

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

35 611,44

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

435,06

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

407,44

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

25.645,50

 

 

 

d1 ch. cu salariile

22

19.263,00

 

 

 

d2 cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

5824,76

 

 

 

- ch. privind contributia la asigurări sociale

24

4.398,11

 

 

 

- ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

90,45

 

 

 

- ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

1.070,17

 

 

 

- eh privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

266,03

 

 

 

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

557,74

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

225,37

 

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

332,37

 

 

 

d3.3) participare salariati la profit

32a

 

 

 

 

d3.5) ch.reprezentant ICAO (cf.HG 1605/2008)

32b

 

 

 

 

d3.6) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

d3.7) indemnizatie la pensionare

33a

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salahale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

110,50

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1 408,56

 

 

h)

ch.cu prestatiile externe, din care:

37

5.096,03

 

 

 

ch.reprezentant ICAO (cf.HG 1605/2008)

37a

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2.508,35

 

 

 

i1)contracte de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch.de protocol, din care:

40

82,00

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch.de reclamă si publicitate, din care:

42

4,24

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


 

 

 

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch.cu sponsorizarea

45

48,00

 

 

 

i5) ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch.cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare - total, din care:

48

1.205,60

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

255,62

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

949,98

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

8.852,96

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.416,47

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

7.436,49

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,56,57,58,59

60

7.436,49

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

6.692,84

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constiuie sursă proprie de finantare

63

743,65

VI,

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

23.103,30

 

1

 

Surse proprii

65

12.452,67

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

10.650.63

 

 

a)

interne

68

10.650,63

 

 

b)

externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

23.103,30

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

23.103,30

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

45.670,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

36.817.04

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

220


 

4

 

Nr. mediu de salariati total

84

215

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

19.263,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

19.257,37

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

5,63

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

7.464,10

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curentet lei/persoană)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

91

555,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[ (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) ]

92

806,15

 

11

 

Plăti restante - total

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante - total

96

450,00

 

 

a)

preturi curente

97

450,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

450,00

 

Indicator fizic = nr. prestatii efectuate agentilor economici


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor

Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 168.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

Incinta Port nr. 1, Constanta

Cod unic de înregistrare: 11062831

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

4

A.

 

 

VENITURI SI SURSE DE FINANTARE TOTAL, (I+II) din care:

1

284.601,00

I.

 

 

VENITURI TOTALE

2

257.898,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

242.048,00

 

 

a)

din productia vândută

4

220.850,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

1.398,00

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

7

1.398,00

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

8