MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 162/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 162         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 martie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

213. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 24 septembrie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

 

214. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene revizuite în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

137. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

169. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Aeroporturi Bucuresti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

170. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

171. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Feroviare de Turism “S.F.T - C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

172. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale “Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

173. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale “Aeroportul International Mihail Kogălniceahu - Constanta” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

186. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

138. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Autoritătii Feroviare Române

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 8 iunie 2010, definitivă la 8 septembrie 2010, în Cauza Andreescu împotriva României

 

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intentie semnate de autoritătile române la Bucuresti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 24 septembrie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 27 din 2 februarie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 24 septembrie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisă de autoritătile române, semnată la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnată de autoritătile române la data de 8 septembrie 2009 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 213.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene revizuite în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 28 din 2 februarie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia europeană revizuită în materia adoptiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 214.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. I. - Hotărârea nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 si 634 bis din 28 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Călan”, la lit. A sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 209 se introduc 14 noi pozitii, pozitiile nr. 210-223, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Geoagiu”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 97-101, 112, 113, 155, 164-166, 168-171, 184, 188, 198-200, 204-218, 280-283.

3. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baia de Cris”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la litera h), la pozitia nr. 18, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Corp clădire locuintă învătător, localitatea Cărăstău, situată pe Str. Principală, clădire din material lemnos, suprafata construită: 98 mp, suprafata teren: 303 mp”;

b) la litera b), după pozitia nr. 2 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 3, conform anexei nr. 2.

4. La anexa nr. 23 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beriu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 82, 85, 88 si 96;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 35, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea lui Attila”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Beriu de la Agromec până la DJ 705 F, lungime 1.300 m, lătime 4 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 38, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea Mare”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Beriu din Str. Mare la Livada Deal, lungime 1.800 m, lătime 5 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 39, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea Morii”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Beriu de la Râul Grădiste la pădurea Aos, lungime 1.600 m, lătime 5 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 40, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea Luncii”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Beriu de la Saivan în Burugă până la Livada Căstău, lungime 1.265 m, lătime 4 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 42, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea Ciresului”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Beriu din DJ 705 A până la

DJ 705 F prin Câmpul de Jos, lungime 1.550 m, lătime 4,50 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 44, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea către Deal”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Căstău din DJ 705 A până la Livada deal Căstău - Stână, lungime 2.000 m, lătime 4 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 45, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea Viilor”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Căstău din DJ 705A până la tarlaua Orăstia de Jos, lungime 3.260 m, lătime 3 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 46, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea Plafar Orăstie”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Căstău din DJ 705Apână la Plafar Agromec, lungime 2.000 m, lătime 4 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 54, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea Lazuri”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Orăstioara de Jos din limita sudică a satului până la Piatra Grădistii, lungime 1.000 m, lătime

4 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 56, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Valea Dobrii”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Orăstioara de Jos limita sudică a satului până la tarlaua Cârpătoare, lungime 900 m, lătime 4 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 57, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - După Ogrăzi”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins “Sat Orăstioara de Jos de la limita vestică a satului până la Dealul Viilor, lungime 1.060 m, lătime 5 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 66, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea Viile Mari până la Viile Mici”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sereca din strada principală până la hotarul comunei Mărtinesti, lungime 2.200 m, lătime 6 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 67, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea Sesul Mare”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sereca din strada principală până la limita până la limita extravilan Orăstioara de Jos, lungime 1.630 m, lătime 6 m, îmbrăcăminte din pământ”;

- la pozitia nr. 68, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie - Calea Sărăcii”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Sat Sibisel din DJ 705 F până la Gruiuri - Căltăbău, lungime 1.980 m, lătime 5,5 m, îmbrăcăminte din pământ”;

c) după pozitia nr. 98, se introduc 13 noi pozitii, pozitiile nr. 99-111, conform anexei nr. 3.


5. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobra”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 166 se introduc 18 noi pozitii, pozitiile nr. 167-184, conform anexei nr. 4.

6. La anexa nr. 41 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hărău”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 62, 67 si 71;

b) după pozitia 391 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 392-394, conform anexei nr. 5.

7. La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mia”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la pozitia nr. 167, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Suprafata ocupată 2.247 mp, îmbrăcăminte din beton asfaltic, vizavi de Hotelul Muresul din localitatea Ilia, înscris în Cartea funciară nr. 60.261 a localitătii Ilia; categoria de folosintă - Curti, constructii, nr. cadastral 60.261, nr. parcela 1980”;

b) după pozitia nr. 260 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 261 si 262, conform anexei nr. 6.

8. La anexa nr. 45 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca Cernii de Jos”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 55 se introduc 10 noi pozitii, pozitiile nr. 56-65, conform anexei nr. 7.

9. La anexa nr. 48 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Orăstioara de Sus”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 22, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 23, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 24, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum comunal DC 58 E”;

- la pozitia nr. 27, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 29, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 32, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 38, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 39, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 42, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 44, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 47, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 51, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum de utilitate agricolă”;

- la pozitia nr. 84, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “drum comunal DC.58F”;

b) după pozitia nr. 156 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 157-161, conform anexei nr. 8.

10. La anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Soimus”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 192 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 193, conform anexei nr. 9.

Art. II. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 137.

 

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Călan

 

SECTIUNEA 1
Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoare

de inventar

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

210.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 941, în suprafată de 622 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

211.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 934, în suprafată de 10.492 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

212.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 914, în suprafată de 2.939 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

213.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 909, în suprafată de 16.835 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

214.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 2.100, în suprafată de 6.146 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

215.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 2.703, în suprafată de 9.521 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

216.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 2.720, în suprafată de 3.104 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

217.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 2.736, în suprafată de 1.319 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

218.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 2.989, în suprafată de 6.906 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

219.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 2.898, în suprafată de 2.899 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

220.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 2.647, în suprafată de 1.132 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

221.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 2.694, în suprafată de 6.879 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

222.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 2.809, în suprafată de 2.795 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

223.

1.3.7

Drum de exploatare agricolă

Nr. cadastral 2.072/1, în suprafată de 13.635 mp

1990

 

Domeniul public al orasului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 si Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2010

 

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baia de Cris

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

b) Sisteme de alimentare cu apă cu terenurile aferente: conducte de aductiune si distributie a apei până la limita proprietătii consumatorilor

3

1.8.6.

Retea de alimentare cu apă a localitătilor: Baia de Cris, Risca, Baldovin si Risculita

- Instalatii de captare de suprafată, prag deversor transversal: H = 1,40 m, I = 5,5 m

- Instalatie de tratare-statie containerizată de tratare a apei: Qh = 25 mc/h, Vmax.zi = 500 mc/zi

- Instalatii:

- de aductiune - Dn 140-75, PE 80, L = 12.560

- de distributie - Dn 125-65, PE 6, L= 12.678

- de înmagazinare: Rezervor

V = 100 mc Risculita; V = 30 mc Baldovin; V = 50 mc Risca,

V = 200 mc Baia de Cris

2005

2.882.918,72

Domeniul public al comunei Baia de Cris, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010

 

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beriu

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

99.

1.6.1

Teren destinat constructiei statiei de tratare apă potabilă Sibisel în suprafată de 1.708 mp

Teren agricol în suprafată de 1.708 mp, situat în comuna Beriu, sat Sibisel, Titlu de proprietate nr. 88.261/258, tarlaua 56, parcela 860/1

2004

 

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Titlului de proprietate nr. 88.261/258 din 8 octombrie 2003, eliberat de Comisia judeteană pentru stabilirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor, judetul Hunedoara,

Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 1/2004

100.

1.6.1

Teren destinat constructiei statiei de epurare ape uzate Căstău în suprafată de 4.000 mp

Teren agricol în suprafată de 4.000 mp, situat în comuna Beriu, sat Căstău, Titlu de proprietate nr. 20/4.383, tarlaua 17, parcela 183/1

2008

 

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Titlului de proprietate nr. 20/4.383 din anul 2004, eliberat de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, judetul Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 52/2008

101.

1.6.1

Teren destinat constructiei de case pentru specialisti, Programul “Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”, si a unui afterschool

Teren agricol în suprafată de 6.081 mp, situat în comuna Beriu, sat Beriu în intravilan, Titlul de proprietate nr. 20/6.321, tarlaua 14, parcelele 418 si 419

2009

 

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Titlului de proprietate nr. 20/6.321 din 8 iulie 2009, eliberat de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, judetul Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 55/2009

102.

1.3.7.4

Drum forestier Valea Cetătii - Lazuri în lungime de 2,7 km

Teren situat în pădurea comunală Beriu, identificat prin UP/ua II 177D1, în suprafată de 0,9 ha

2009

75.959

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Adresei nr. 5.319 a Prefecturii Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 27/2009

103.

1.3.7.4

Drum forestier Dos Cucuis în lungime de 2,7 km

Teren situat în pădurea comunală Beriu, identificat prin UP/ua II 179D1, în suprafată de 1,1 ha

2009

75.959

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Adresei nr. 5.319 a Prefecturii Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 27/2009

104.

1.3.7.4

Drum forestier Valea lui Petru în lungime de 1,6 km

Teren situat în pădurea comunală Beriu, identificat prin UP/ua II 178D1, în suprafată de 0,6 ha

2009

45.013

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Adresei nr. 5.319 a Prefecturii Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 27/2009

105.

1.3.7.4

Drum forestier Valea Henii - Căstău în lungime de 1,0 km

Teren situat în pădurea comunală Beriu, identificat prin UP/ua II 179D1, în suprafată de 0,5 ha

2009

3.192

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Adresei nr. 5.319 a Prefecturii Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 27/2009

106.

1.3.7.4

Drum forestier Dumbrava Căstău în lungime de 2,0 km

Teren situat în pădurea comunală Beriu, identificat prin UP/ua II 180D1, în suprafată de 1,0 ha

2009

14.260

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Adresei nr. 5.319 a Prefecturii Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 27/2009

107.

1.3.7.4

Drum forestier Cucuis - Lizieră în lungime de 1,0 km

Teren situat în pădurea comunală Beriu, identificat prin UP/ua II 176 D1, în suprafată de 0,5 ha

2009

5.800

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Adresei nr. 5.319 a Prefecturii Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 27/2009

108.

1.3.7.4

Drum forestier Strâmbava în lungime de 3,4 km

Teren situat în pădurea comunală Beriu, identificat prin UP/ua II 144D1, în suprafată de 1,7 ha

2009

3.979

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Adresei nr. 5.319 a Prefecturii Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 27/2009

109.

1.3.7.4

Drum forestier Naia în lungime de 4,2 km

Teren situat în pădurea comunală Beriu, identificat prin UP/ua II 140D1, în suprafată de 2,5 ha

2009

335

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Adresei nr. 5.319 a

Prefecturii Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 27/2009

110.

1.3.7.4

Drum forestier Vale Rea în lungime de 1,6 km

Teren situat în pădurea comunală Beriu, identificat prin UP/ua II 138D1 în suprafată de 0,8 ha

2009

45.013

Domeniul public al comunei Beriu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Adresei nr. 5.319 a Prefecturii Hunedoara, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Beriu nr. 27/2009

111.

1.8.6

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satului Căstău prin racordarea la conducta de apă a municipiului Orăstie

Situată pe raza satului Căstău, în lungime de 1.830 ml din teava PVC cu Dn = 110 mm

2009

105.096

Domeniul public al comunei Beriu potrivit Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 33/2010, Procesului-verbal de receptie finală a lucrări nr. 1.229/17.06.2009

 

ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobra

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

167.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 1

Îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul satului Bujoru, comuna Dobra, are o lătime de 4 m si lungime de 400 m, porneste din drumul intravilan al satului Bujoru, deserveste suprafetele agricole situate în locul numit Canipisti, Bălti, Laz

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

168.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 2

îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul satului Bujoru, comuna Dobra, are o lătime de 4 m si lungime de 730 m, porneste din drumul intravilan al satului Bujoru, deserveste suprafetele agricole situate în locul numit Bearc, Dealul Damoniului, vârfu Coastei, Planul lui Patrascu

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

169.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 3

Îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul satului Lăpusnic, comuna Dobra, are o lătime de 4 m si lungime de 650 m, porneste din drumul intravilan DC 132 Lăpusnic, deserveste locurile numite Pagini

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

170.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 4

Îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul satului Lăpusnic, comuna Dobra, are o lătime de 4 m si lungime de 4.330 m, porneste din drumul DN 68 A, până la Mures, deserveste locurile numite Băltită, Trocana, Fântâna, Peri

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

171.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 5

Îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul satului Rădulesti, comuna Dobra, are o lătime de 4 m si lungime de 300 m, porneste din DC 132 Lăpusnic-Rădulesti pe lângă Cimitirul Ortodox si deserveste locurile Zapode, Muchie, Travaita

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

172.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 6

Îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul satului Lăpusnic, comuna Dobra, are o lătime de 4 m si lungime 880 m, porneste din DC 132 Lăpusnic Rădulesti, deserveste locurile numite Pe Deal si pădurea comunală

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

173.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 7

Îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul satului Dobra, are o lătime de 4 m si lungime de 2.400 m, porneste din DN 68 A, de pe strada Ilie Pintilie, si face legătura cu DC Dobra-Stretea, deserveste locurile Boruga, Gura Râului, Sideasca, Zabran

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

174.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 8

Îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul satului Dobra, are o lătime de 4 m si lungime de 910 m, porneste din DN 68 A, spre fosta Pepinieră a Ocolului Silvic Dobra (proprietar actual Composesoratul Grănicerul Dobra), deserveste locurile Carmba, Sub Izvoare

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

175.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 9

Îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul satului Roscani, are o lătime de 4 m si lungime de 550 m, porneste din DC Roscani-Panc, deserveste terenurile din locurile: Câmpul cel Mare, Cerat, pădurea comunală

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

176.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 10

Îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul satului Roscani, are o lătime de 4 m si lungime de 680 m, porneste din DC Roscani-Panc, pe lângă imobilul numitei lonas Olivia, deserveste locurile Pomi, Fundoane, După Măgura, Vini

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

177.

1.3.7.1.

Drum agricol

de exploatatie nr. 11

Îmbrăcăminte din pământ, situat în extravilanul localitătii Dobra, are o lătime de 4 m si lungime de 3.430 m, porneste de la fosta bază de receptie Dobra, Str. Trandafirilor, si face legătura cu satul Lăpusnic si cu drumul de exploatatie agricolă nr. 4 din satul Lăpusnic, deserveste locurile numite La Ses, Goroni, Balta lui Buble

1999

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

178.

1.8.6.

Retea publică de apă potabilă

În localitatea Lăpusnic, de la magistrala Dobra-Ilia până la familia Flore Eugen, construită din teava de PVC, în lungime totală de 6.720 ml, din care Ф 32 mm în lungime de 2.550 ml, Ф 50 mm în lungime de 2.400 ml, Ф 75 mm în lungime de 1.170 ml, Ф 110 mm în lungime de 600 ml

2007

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

179.

1.8.6.

Retea publică de apă potabilă

În localitatea Roscani, de la scoala Roscani la familia Tomestean Dorel, construită din teava de PVC în lungime totală de 2.100 ml, din care O 32 mm în lungime de 600 ml, ct> 50 mm în lungime de 600 ml, ct> 75 mm în lungime de 900 ml

2007

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

180.

1.8.6.

Retea publică de apă potabilă

În localitatea Roscani de la Scoala generală cu clasele I-IV până la familia Buicar Dana, construită din teava de PVC în lungime totală de 300 ml, din care O 32 mm în lungime de 100 ml, O 50 mm în lungime de 100 ml, O 75 mm în lungime de 100 ml

2007

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

181.

1.8.6.

Retea publică de apă potabilă

În localitatea Roscani, de la familia Muntean Ovidiu până la familia Vasai Marinela, construită din teava de PVC în lungime totală de 600 ml, din care <$ 32 mm în lungime de 200 ml, O 50 mm în lungime de 400 ml

2007

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

182.

1.8.6.

Retea publică de apă potabilă

În localitatea Dobra, pe Str. 1 Decembrie de la Str. Păcii la statia Peco si familia Popa Ilie, construită din teava PVC în lungime totală de 1.816 ml din care 0 25 mm în lungime de 100 ml, <$ 50 mm în lungime de 600 ml, O 75 mm în lungime de 400 ml, O 110 mm în lungime de 700 ml, O 150 mm în lungime de 16 ml

2008

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

183.

1.8.6.

Retea publică de apă potabilă

în localitate Dobra, pe Str. Oborului de la familia Muntean Carol la statia CFR si la cantonul C.F.R., de pe Str. Gării, construită din teava de PVC în lungime totală de 200 ml O 32 mm

2008

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

184.

1.8.6.

Retea publică de apă potabilă

În localitatea Dobra, pe Str. 1 Decembrie, de la conducta magistrală la familia Jita Aurel, construită din teava PVC în lungime totală de 100 ml, 0 25 mm

2008

 

Domeniul public al comunei Dobra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010


ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hărău

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

392.

1.6.1.

Curti constructii în intravilan

CF 382 Hărău, nr. cadastral 30 în suprafată de 1.282 mp

1923

 

Domeniul public al comunei Hărău, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2010

393.

1.6.1.

Grădină în intravilan

CF 382 Hărău, nr. cadastral 31 în suprafată de 1.537 mp

1923

 

Domeniul public al comunei Hărău, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2010

394.

1.6.1.

Grădină în intravilan

CF 43 Hărău, transcris din CF 1 Hărău, nr. cadastral 644, în suprafată de 1.440 mp

1897

 

Domeniul public al comunei Hărău, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2010

 

ANEXA Nr. 6

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mia

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte

acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

261.

1.6.4.

Clădire administrativă

Situată în intravilanul comunei Ilia, în parcarea de la DN 7, km 413 + 750 m, vizavi de Hotelul Muresul din localitatea Ilia, clădire din cărămidă, formată din demisol + P, suprafată construită la sol de 67 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr. 60.261 a localitătii Ilia

1992

0

Domeniul public al comunei Ilia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2010

262.

1.8.8.

Statie de epurare a apelor

Situată la iesirea din localitatea Ilia, lângă digul de apărare a localitătii Ilia, pe malul drept al râului Mures, Zona Tarina de Jos a localitătii Ilia, statie de epurare de tip monobloc, modulară, cu epurare mecano-biologică, pe amplasamentul vechii statii de epurare mecanică, nefunctională

2010

0

Domeniul public al comunei Ilia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2010, Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 1/1.02.2010


ANEXA Nr. 7

 
COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca Cernii de Jos

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

56.

1.6.4.

Clădire sediu Primăria veche

Sat Lunca Cernii de Jos, suprafata construită 146 mp, constructie tip parter, construită din piatră acoperită cu tiglă, cu 6 încăperi, teren aferent 800 mp Vecinătăti: la Nord - proprietate privată, la Sud - drum judetean 687 D, la Est - proprietate privată, la Vest - bloc locuinte proprietate privată a comunei

1929

153.300

Domeniul public al comunei Lunca Cernii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010

57.

1.6.

Clădire brutărie comunală

Sat Lunca Cernii de Jos, suprafată construită 120 mp, constructie tip parter, constructie din cărămidă acoperită cu tiglă, cu 6 încăperi Vecinătăti: la Nord - Magazin alimentar, la Sud - teren de sport proprietate publică a comunei, la Est - teren proprietate privată, la Vest - Scoala generală de 8 ani, clădire cuprinsă în inventarul comunei cu o valoare de 42.000 lei

1971

42.000

Domeniul public al comunei Lunca Cernii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, receptionat prin Proces-verbal de receptie nr. 654/20.11.1971

58.

1.6.

Clădire magazin sătesc în satul Negoiu

Sat Negoiu, suprafata construită 100 mp, construită din boltari din beton, acoperită cu tiglă, compusă din două încăperi

Vecinătăti: la Nord - drum comunal Căpătâni, la Sud - proprietate privată, la Est - proprietate privată, la Vest - proprietate privată, constructie cuprinsă în inventarul comunei cu o valoare de 30.000 lei

1980

30.000

Domeniul public al comunei Lunca Cernii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, receptionat prin Proces-verbal de receptie nr. 448/14.08.1980

59.

1.6.

Clădire magazin sătesc în satul Meria

Suprafata construită - 105 mp, construită din lemn, acoperită cu tiglă, cu o încăpere, cuprinsă în inventarul comunei cu o valoare de 10.000 lei

Vecinătăti: la Nord - proprietate privată, la Sud - proprietate privată, la Est - proprietate privată, la Vest - proprietate privată

1970

10.000

Domeniul public al comunei Lunca Cernii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, receptionat prin Proces-verbal de receptie nr. 522/27.06.1970

60.

1.8.

Sistem de alimentare cu apă satul Meria

Suprafata construită - 48 mp, compus din două bazine beton armat, capacitate totală 4 mc; un bazin acumulare capacitate 24 mc; conductă PVC 2000 m.L, 8 cismele stradale din fontă

Vecinătăti: la Nord - proprietate privată, la Sud - proprietate privată, la Est - proprietate privată, la Vest - proprietate privată

2009

180.000

Domeniul public al comunei Lunca Cernii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, receptionat prin Proces-verbal de receptie nr. 181/19.12.2008

61.

1.6.

Amenajare parc de joacă pentru copii

Sat Lunca Cernii de Jos, suprafata de teren ocupat 600 mp; compus din: tobogan, 2 leagăne, masă tenis, ofiligorie

Vecinătăti: la Nord - proprietate privată, la Sud - drum judetean 687 D, la Est - proprietate privată, la Vest - sediu clădire Primăria Veche Lunca Cernii de Jos

2009

45.000

Domeniul public al comunei Lunca Cernii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, receptionat prin Proces-verbal de receptie nr. 56/18.07.2009

62.

1.6.

Stadion de fotbal

Sat Lunca Cernii de Jos, suprafata de teren ocupată 4.050 mp, împrejmuit cu plasă din sârmă Vecinătăti: la Est - proprietate privată, la Vest - Scoala generală de 8 ani Lunca Cernii, la Nord - clădire brutărie comunală, la Sud - proprietate privată

2010

45.000

Domeniul public al comunei Lunca Cernii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010, receptionat prin Proces-verbal de receptie nr. 64/27.08.2009

63.

1.3.7.1.

Drum vicinal satul Meria

De la satul Meria-Săliste până la cătun Secări, îmbrăcăminte de pământ, lungime - 1.500 m, lătime 4 m

Vecinătăti: la Nord - proprietate privată, la Vest - proprietate privată, la Sud - proprietate privată, la Est - proprietate privată

1920

12.000

Domeniul public al comunei Lunca Cernii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010

64.

1.3.7.1.

Drum vicinal satul Meria

De la satul Meria până la cătunul Dosul Odăilor, îmbrăcăminte de pământ, lungime - 1.000 m, lătime 4 m

Vecinătăti: la Nord - proprietate privată, la Vest - proprietate privată, la Sud - proprietate privată, la Est - proprietate privată

1928

18.000

Domeniul public al comunei Lunca Cernii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010

65.

1.3.7.1.

Drum vicinal satul Meria

De la satul Meria, începând de la locul numit Muchie-Mălăiste, până la locul numit Gruniu lui Stan, îmbrăcăminte de pământ, lungime - 2.000 m, lătime 4 m

Vecinătăti: la Nord - proprietate privată, la Vest - proprietate privată, la Sud - proprietate privată, la Est - proprietate privată

1928

22.000

Domeniul public al comunei Lunca Cernii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010


ANEXA Nr. 8

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Orăstioara de Sus

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

157.

1.6.1.

Clădire

Sat Orăstioara de Sus nr. 137/A, situată lângă Urican Marin si Muntean Măria

Cf. 1072 -top. 437-438

2006

80.000

Domeniul public al comunei Orăstioara de Sus, potrivit Hotărârii

Consiliului Local nr. 14/2010

158.

2.9.1.6.

Teren intravilan de joacă pentru copii

Sat Orăstioara de Sus, lângă Râul Grădiste, pârâu Valea Mare si zăvoi comunal

Top. 334 - 8,6 ha

1989

 

Domeniul public al comunei Orăstioara de Sus, potrivit Hotărârii

Consiliului Local nr. 14/2010

159.

2.9.1.6.

Teren intravilan cu constructii

Sat Orăstioara de Sus, situat lângă Urican Marin si Muntean Măria

Cf. 1072 - top. 437-438 - 300 mp

1989

 

Domeniul public al comunei Orăstioara de Sus, potrivit Hotărârii

Consiliului Local nr. 14/2010

160.

2.9.1.6.

Teren intravilan, constructii

Sat Bucium - fost grajd C.A.P. - drum DC-58 si Muntean Nicolae 2,00 ha

1989

 

Domeniul public al comunei Orăstioara de Sus, potrivit Hotărârii

Consiliului Local nr. 14/2010

161.

2.9.1.6.

Teren intravilan

Sat Orăstioara de Sus, lângă Magazin Albina coop., DJ/705, si Demian Ana 100 mp

1989

 

Domeniul public al comunei Orăstioara de Sus, potrivit Hotărârii

Consiliului Local nr. 14/2010

 

ANEXA Nr. 9

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Soimus

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

193.

1.6.2.

Teren necesar constructiei de case în Programul “Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti”

Teren înscris în Procesul-verbal de punere în posesie, tarla 34, parcela 734/1 Bejan, în suprafată de 5.000 mp

1990

 

Domeniul public al comunei Soimus, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Aeroporturi Bucuresti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Aeroporturi Bucuresti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 169.

 

 


ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională “Aeroporturi Bucuresti” - S.A.

Calea Bucurestilor nr. 224E, Otopeni, România

Cod unic de înregistrare: RO 26490194

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

570.121,40

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

546.522,49

 

 

a)

din productia vândută

3

481 834,60

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

4.826,39

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

59.861,50

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

23.598,91

 

 

a)

din interese de participare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

3.654,79

 

 

c)

din dobânzi

13

1.281,88

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

18 662,24

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

452.029,35

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

434.582,65

 

 

a)

cheltuieli materiale, din care:

18

9.717,42

 

 

 

 

-consiliul OACI (HG 1605/2008)

 

 

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

15.460,79

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

3.300,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

90.401,70

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

67.822,33

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

18.883,12

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

14.683,55

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

339,11

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

3.526,77

 

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

333,69

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

3.696,25

 

 

 

 

d3.1)  ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1.356,29

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

44,40

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

2.339,97

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale- total, din care:

36

105.000,00

 

 

 

 

-consiliul OACI (HG 1605/2008)

 

 

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

37

188.566,19

 

 

 

-consiliul OACI (HG 1605/2008)

 

 

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

22.136,56

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

290,00

 

 

 

 

-CNAB

 

290,00

 

 

 

 

-consiliul OACI (HG 1605/2008)

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

240,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

490,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

1.294,54

 

 

 

17)

-consiliul OACI (HG 1605/2008)

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

17.446,70

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

12.828,86

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare- total, din care:

50

4.617,84

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

118.092,05

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

18.894,73

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

99.197,32

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

56

 


 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

99.197,32

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

3.967,89

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

89.277,59

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

5.951,84

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

1.159.189,57

 

1

 

Surse proprii

65

110.951,84

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

621.909,00

 

 

a)

- interne

68

621.909,00

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

426.328,73

VII

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

1.159.189,57

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

1.135.572,57

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

23.617,00

 

 

a)

interne

74

23.617,00

 

 

b)

externe

75

 

III

 

REZERVE, din care:

76

28.642,49

 

1

 

Rezerve legale

77

28.642,49

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

570.121,40

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

452.029,35

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.210

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

1.148


 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

67.822,33

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

67.814,29

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

8,04

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat

88

4.922,64

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile

(lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (pasageri deserviti/persoana)

91

8.450,41

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

92

792,87

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

28.400,00

 

 

a)

preturi curente

97

28.400,00

 

 

b)

preturi comparabile

98

28.400,00

Indicator fizic = număr pasageri deserviti

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 170.

 

 


ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A.

Sediul/Adresa: municipiul Galati, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare: RO 11776466

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

Propuneri

0

1

2

3

4

I

 

 

VENITURI TOTALE + ALTE SURSE

1

13.687,00

A

 

 

VENITURI TOTALE

2

11.550.00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care;

3

11.420,00

 

 

a)

din producta vânduta

4

10.840,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c) din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care :

6

 

 

 

 

 

subventii cf. prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederi lor legale in vigoare-programe cu finantare rambursabila, din care primite :

8

 

 

 

 

 

transferuri de primit

9

 

 

 

d)

productia de imobilizări

10

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

11

580.00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

12

130.00

 

 

a)

din imobilizări financiare

13

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

14

 

 

 

c)

din dobânzi

15

3.00

 

 

d)

alte venituri financiare

16

127.00

 

3

 

Venituri extraordinare

17

 

B

 

 

Alte surse din care:

18

2.137,00

 

 

 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

19

750.00

 

 

 

Programe cu finantare din fonduri externe rambursabile

20

1 387.00

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE

21

13.237,00

A

 

 

CHELTUIELI TOTALE

22

11.100,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

23

10.940,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

24

450.00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

25

480.00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

26

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

27

5.289.00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

28

3.798.00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care.

29

1.141.00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

30

845.00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

31

30.00

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

32

242.00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

33

24.00

 

 

 

03

alte cheltuieli eu personalul din care:

34

350.00

 

 

 

 

d3 1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

35

60.00

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

36

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările si completările ulterioare

37

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă si alee.hrana

38

290.00

 

 

 

 

d3 3) tichete de vacantă

39

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit

40

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

41

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

42

984.00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

43

3.112.00

 

 

 

ch.intret.st rep. terti din care:

44

2.160.00

 

 

-intretinere si reparatii infrastructura portuara

45

1.705.00

 

 

 

- intret si rep clădiri, mijl. de transport naval. auto. instalatii.etc

46

455.00

 

 

ii

alte cheltuieli de exploatare, din care:

47

625.00

 

 

 

i1) contract de mandat

48

80.30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

49

9.00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

51

13,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

52

 

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi. potrivit Legii nr 193/2006. cu modificările si completările ultenoâre

53

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

54

S.OO

 

 

 

i5) ch. cu taxă pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

55

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

56

106.00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

57

160.00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

58

10.00


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 


 

 

b)

alte cheltuieli financiare

59

150.00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

60

 

B

 

 

UTILIZARE SURSE din care:

61

2.137.00

 

 

 

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare

62

750.00

 

 

 

Programe cu finantare din fonduri externe rambursabile

63

1.387.00

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

64

450,00

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

65

80.00

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

66

370,00

 

1

 

Rezerve legale

67

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

68

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

69

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantale din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

70

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

71

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.67. 68. 69, 70 si 71.

72

370.00

 

7

 

Participarea salanatilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referintă

73

37,00

 

8

 

Minimum 50% vârsâminte la bugetul de stal sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

74

333.00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantore

75

 

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care-

76

30.236,00

 

1

 

Surse proprii

77

690.00

 

2

 

Alocatii de la buget din care:

78

29.546.00

 

 

 

 

Proiecte FEDR

79

21.000,00