MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 169/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 169         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

5. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 135 din 1 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

87. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea

 

105. - Hotărâre privind desfiintarea si reorganizarea unei unităti sanitare publice cu paturi din judetul Dolj aflate în subordinea Ministerului Sănătătii

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

27. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Tobă Gheorghe Petre, chestor principal de politie


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

În temeiul art. 40 alin. (4), art. 42 si art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Daniel-lonut Bărbulescu, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia juridică, de disciplină si imunităti la Comisia pentru muncă si protectie socială, în calitate de membru;

- domnul deputat Lucian Nicolae Bode, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru muncă si protectie socială la Comisia pentru industrii si servicii, în calitate de membru;

- domnul deputat Cristian-lon Burlacu, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru buget, finante si bănci la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în calitate de membru;

- domnul deputat Tinel Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru muncă si protectie socială la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice, în calitate de membru;

- doamna deputat Monica Măria lacob Ridzi, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru sănătate si familie, în calitate de membru;

- domnul deputat Dan Mihai Marian, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru buget, finante si bănci la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii, în calitate de membru;

- domnul deputat Andrei-Valentin Sava, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia juridică, de disciplină si imunităti la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare, în calitate de membru;

- doamna deputat Mihaela Stoica, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru muncă si protectie socială la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, în calitate de membru;

- doamna deputat Mihaela Ioana Sandru, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru buget, finante si bănci la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare, în calitate de membru;

- doamna deputat Elena Gabriela Udrea, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale, în calitate de membru;

- domnul deputat Eugen Constantin Uricec, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii, în calitate de membru;

- domnul deputat Dan-Radu Zătreanu, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru învătământ, stiintă, tineret si sport la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru;

- domnul deputat Mircea Dusa, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru muncă si protectie socială la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, în calitate de membru;

- domnul deputat Horia Grama, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale, în calitate de membru;

- domnul deputat Eduard-Stelian Martin, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru buget, finante si bănci la Comisia pentru industrii si servicii, în calitate de membru;

- doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia juridică, de disciplină si imunităti la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, în calitate de membru;

- domnul deputat Dan Nica, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare, în calitate de membru;

- domnul deputat Victor-Viorel Ponta, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia juridică, de disciplină si imunităti la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru;

- domnul deputat Georgian Pop, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru;

- domnul deputat loan Sorin Roman, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru învătământ, stiintă, tineret si sport la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice, în calitate de membru;

- domnul deputat Mugurel Surupăceanu, apartinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru buget, finante si bănci la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru;

- domnul deputat Tudor Ciuhodaru, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru sănătate si familie la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale, în calitate de membru;


- domnul deputat Relu Fenechiu, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru industrii si servicii, în calitate de membru;

- domnul deputat Damian Florea, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru învătământ, stiintă, tineret si sport la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale, în calitate de membru;

- domnul deputat lonut-Marian Stroe, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru învătământ, stiintă, tineret si sport la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru;

- domnul deputat Călin Potor, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru sănătate si familie la Comisia pentru industrii si servicii, în calitate de membru;

- domnul deputat Horea-Dorin Uioreanu, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru buget, finante si bănci la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în calitate de membru;

- domnul deputat Claudiu Taga, apartinând Grupului parlamentar al deputatilor independenti, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 martie 2011, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 8 martie 2011.

Nr. 5.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 135

din 1 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Vera Popa în Dosarul nr. 1.901/333/2008 al Judecătoriei Vaslui.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, întrucât textul legal criticat a fost declarat neconstitutional prin Decizia nr. 1.202 din 5 octombrie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.901/333/2008, Judecătoria Vaslui a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Vera Popa într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri pentru eliberarea unei copii legalizate de pe hotărârea judecătorească prin care s-a transat un litigiu succesoral.


În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate încalcă egalitatea în drepturi si dreptul de proprietate privată întrucât creează posibilitatea ca unii justitiabili să plătească taxa judiciară de timbru în functie de cota care li se cuvine în comparatie cu cei care achită această taxă la eliberarea hotărârii judecătoresti la întreaga masă partajabilă.

Judecătoria Vaslui, în raport cu criticile de neconstitutionalitate formulate, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a

Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009, si care au următorul cuprins:

- Art. 81: “(1) Cererile pentru eliberarea de către instantele judecătoresti de copii de pe hotărârile judecătoresti, cu mentiunea că sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorală, cotele si bunurile ce revin fiecărui mostenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxează potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c).

(2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoresti prevăzute la alin. (1) se taxează cu 2 lei”.

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Totodată, se consideră a fi încălcate si prevederile art. 14 privind interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si ale art. 1 privind protectia proprietătii din Protocolul aditional la această Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 81 din Legea nr. 146/1997 a fost declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.202 din 5 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 8 noiembrie 2010.

Având în vedere faptul că încheierea de sesizare a fost pronuntată anterior Deciziei nr. 1.202 din 5 octombrie 2010, exceptia ridicată a devenit inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (3) si (5) din Legea nr. 47/1992.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Vera Popa în Dosarul nr. 1.901/333/2008 al Judecătoriei Vaslui.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Benke Kâroly


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la punctul 3 “UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM «ION MINCU» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Arhitectură de Interior, la domeniul de licentă “Arhitectură”, specializările “Design de produs” si “Mobilier si amenajări interioare”, si la Facultatea de Urbanism, la domeniul de licentă “Urbanism”, specializarea “Amenajarea si planificarea peisajului” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Arhitectură de Interior

Arhitectură

Design de produs

A

Zi

300

Mobilier si amenajări interioare

A

Zi

180

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Amenajarea si planificarea peisajului

A

Zi

240”

 

2. În anexa nr. 2, la punctul 4 “UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală - Filiala SIatina, la domeniul de licentă “Inginerie si management”, specializarea “Inginerie economică în agricultură” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina

Inginerie si management

Inginerie economică în agricultură

A

Zi

240”

 

3. În anexa nr. 2, la punctul 5 “UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Administratie si Afaceri, la domeniul de licentă “Administrarea afacerilor”, specializarea “Administrarea afacerilor”, la Facultatea de Geografie, la domeniul de licentă “Geografie”, specializările “Geografia turismului” si “Geografie”, si la domeniul de licentă “Stiinta mediului”, specializarea “Geografia mediului”, la Facultatea de Istorie, la domeniul de licentă “Istorie”, specializarea “Istoria artei”, si la domeniul de licentă “Relatii internationale si studii europene”, specializarea “Relatii internationale si studii europene”, la Facultatea de Litere, la domeniul de licentă “Limbă si literatură”, specializarea “Literatură universală si comparată - O limbă si literatură modernă”, la domeniul de licentă “Stiinte administrative”, specializarea “Asistentă managerială si secretariat”, la Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, la domeniul de licentă “Limbă si literatură”, specializarea “Limba si literatura rromani - Limba si literatura română/O limbă si literatură modernă”, la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, la domeniul de licentă “Stiinte ale educatiei”, specializarea “Pedagogia învătământului primar si prescolar” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Administratie si Afaceri

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Geografie

Geografie

Geografia turismului

A/AP/A

Zi/FR/ID

180

Geografie

A/AP/A

Zi/FR/ID

180

Stiinta mediului

Geografia mediului

A/AP/AP

Zi/FR/ID

180

Facultatea de Istorie

Istorie

Istoria artei

A

Zi

180

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

A

Zi

180

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Literatură universală si comparată - 0 limbă si literatură modernă

A

Zi

180

Stiinte administrative

Asistentă managerială si secretariat

A

Zi

180

Facultatea de Limbi si Literaturi Străine

Limbă si literatură

Limba si literatura rromani - Limba si literatura română/O limbă si literatură modernă

A

Zi

180

Facultatea de Psihologie si Stiintele

Educatiei

Stiinte ale educatiei

Pedagogia învătământului primar si prescolar

A/A

Zi/ID

180”

 

4. În anexa nr. 2, la punctul 13 “UNIVERSITATEA «1 DECEMBRIE 1918» DIN ALBA IULIA”, la Facultatea de Istorie si Filologie, la domeniul de licentă “Limbă si literatură”, specializarea “Limba si literatura franceză - Limba si literatura engleză” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Istorie si Filologie

Limbă si literatură

Limba si literatura franceză - Limba si literatura engleză

A

Zi

180”

 

5. În anexa nr. 2, la punctul 14 “UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD”, la Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale, la domeniul de licentă “Stiinte administrative”, specializarea “Administratie publică” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale

Stiinte administrative

Administratie publică

A

Zi

180”

 

6. În anexa nr. 2, la punctul 16 “UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE”, la Facultatea de Resurse Minerale si Mediu, la domeniul de licentă “Ingineria materialelor”, specializarea “Ingineria procesării materialelor” se modifică si la Facultatea de Litere, domeniul de licentă “Teologie” se completează cu specializarea “Teologie ortodoxă asistentă socială”, după cum urmează:

 

“Facultatea de Resurse Minerale si Mediu

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

A

Zi

240

Facultatea de Litere

Teologie

Teologie ortodoxă asistentă socială

AP

Zi

180”

 

7. În anexa nr. 2, la punctul 17 “UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRASOV”, la Facultatea de Design de Produs si Mediu, domeniul de licentă “Inginerie

mecanică” se completează cu specializarea “Ingineria designului de produs (în limba engleză)”, după cum urmează:

 

“Facultatea de Design de Produs si Mediu

Inginerie mecanică

Ingineria designului de produs (în limba engleză)

AP

Zi

240”

 

8. În anexa nr. 2, la punctul 18 “UNIVERSITATEATEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA”, denumirea Facultătii de Stiinta si Ingineria Materialelor se modifică si se înlocuieste cu denumirea “Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului”; la Facultatea de Inginerie Electrică, la domeniul de licentă “Inginerie Electrică”, denumirea specializării “Sisteme electrice” se modifică si se înlocuieste cu denumirea “Electrotehnică”.

9. În anexa nr. 2, la punctul 20 “UNIVERSITATEA «BABES-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA”, la Facultatea de Matematică si Informatică, domeniul de licentă “Informatică” se completează cu specializarea “Informatică (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)”; structura Facultătii de Geografie se completează cu domeniul de licentă “Stiinta mediului”, specializarea “Geografia mediului (la Sighetu Marmatiei)”; la Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului se modifică specializarea “Stiinta mediului” si se completează cu specializarea “Stiinta mediului (în limba maghiară)”; la Facultatea de Istorie si Filosofie, la domeniul de licentă “Filosofie”, specializarea “Filosofie” si specializarea “Filosofie (în limba maghiară)” se modifică, domeniul de licentă “Istorie” se completează cu specializarea “Istorie (în limba maghiară)”, iar specializarea “Istorie” se modifică, domeniul de licentă “Relatii internationale si studii europene” se completează cu specializarea “Relatii internationale si studii europene (în limba franceză)”; la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, la domeniul de licentă “Stiinte ale educatiei”, specializările “Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba maghiară)”, “Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)” si “Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Târgu Mures)” se modifică; la Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării, domeniul de licentă “Stiinte ale comunicării” se completează cu specializarea “Jurnalism (în limba engleză)”, domeniul de licentă “Stiinte administrative” se completează cu specializările “Administratie publică (în limba maghiară, la Satu Mare)”, “Administratie publică (în limba germană, la Satu Mare), iar specializarea “Administratie publică (la Satu Mare)” se modifică după cum urmează:

 

“Facultatea de Matematică si Informatică

Informatică

Informatică (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)

AP

Zi

180

Facultatea de Geografie

Stiinta mediului

Geografia mediului (la Sighetu Marmatiei)

AP

Zi

180

Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului

Stiinta mediului

Stiinta mediului

A

Zi

180

Stiinta mediului (în limba maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Istorie si Filosofie

Filosofie

Filosofie

A/A

Zi/ID

180

Filosofie (în limba maghiară)

A

ID

180

Istorie

Istorie

A/A

Zi/ID

180

Istorie (în limba maghiară)

A

ID

180

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene (în limba franceză)

A

Zi

180

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale

Educatiei

Stiinte ale educatiei

Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba maghiară)

A

Zi

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)

A

Zi

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Târgu Mures)

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării

Stiinte ale comunicării

Jurnalism (în limba engleză)

A

Zi

180

Stiinte administrative

Administratie publică (la Satu Mare)

A/AP

Zi/ID

180

Administratie publică (în limba maghiară, la Satu Mare)

A

Zi

180

Administratie publică (în limba germană, la Satu Mare)

A

Zi

180”

 

10. În anexa nr. 2, la punctul 21 “UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE «IULIU HATIEGANU» DIN CLUJ-NAPOCA”, la Facultatea de Medicină, domeniul de licentă “Sănătate” se completează cu specializările “Medicină (în limba engleză)” si “Medicină (în limba franceză)”; la Facultatea de Medicină Dentară, domeniul de licentă “Sănătate” se completează cu specializările “Medicină dentară (în limba engleză)” si “Medicină dentară (în limba franceză)”; la Facultatea de Farmacie, domeniul de licentă “Sănătate” se completează cu specializările “Farmacie (în limba engleză)” si “Farmacie (în limba franceză)”, după cum urmează:

 

“Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină (în limba engleză)

A

Zi

360

Medicină (în limba franceză)

A

Zi

360

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară (în limba engleză)

A

Zi

360

Medicină dentară (în limba franceză)

A

Zi

360

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie (în limba engleză)

A

Zi

300

Farmacie (în limba franceză)

A

Zi

300”


11. În anexa nr. 2, la punctul 24 “UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANTA”, la Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole, domeniul de licentă “Geografie” se completează cu specializarea “Geografia turismului”, iar domeniul de licentă “Stiinta mediului” se completează cu specializarea “Stiinta mediului”; la Facultatea de Stiinte Economice, la domeniul de licentă “Administrarea afacerilor”,

specializarea “Economia comertului, turismului si serviciilor”, la domeniul de licentă “Contabilitate”, specializarea “Contabilitate si informatică de gestiune” si la domeniul de licentă “Economie si afaceri internationale”, specializarea “Afaceri internationale” se modifică; la Facultatea de Constructii, la domeniul de licentă “Inginerie civilă”, specializarea “Constructii civile, industriale si agricole” se modifică după cum urmează:

 

“Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

Geografie

Geografia turismului

AP

Zi

180

Stiinta mediului

Stiinta mediului

AP

Zi

180

Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A/A

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/A

Zi/ID

180

Economie si afaceri internationale

Afaceri internationale

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Constructii

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole

A

Zi

240”

 

12. În anexa nr. 2, la punctul 26 “UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA”, la Facultatea de Fizică, la domeniul de licentă “Fizică”, specializarea “Fizică medicală” se modifică; la Facultatea de Litere, la domeniul de licentă “Limbi moderne aplicate”, denumirea specializării “Traducere si interpretare” se modifică si se înlocuieste cu denumirea “Traducere si interpretare (engleză, franceză)”; la Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu si Informatică Industrială, la domeniul de licentă “Ingineria mediului”, specializarea “Ingineria si protectia mediului în industrie” se modifică după cum urmează:

 

“Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică medicală

A

Zi

180

Facultatea de Litere

Limbi moderne aplicate

Traducere si interpretare (engleză, franceză)

A

Zi

180

Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu si Informatică

Industrială

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în industrie

A

Zi

240”

 

13. În anexa nr. 2, la punctul 27 “UNIVERSITATEADE MEDICINĂ SI FARMACIE DIN CRAIOVA”, la Facultatea de Moase si Asistentă

Medicală, la domeniul de licentă “Sănătate”, specializarea “Asistentă medicală generală” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Moase si Asistentă Medicală

Sănătate

Asistentă medicală generală

A

Zi

240”

 

14. În anexa nr. 2, la punctul 28 “UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALATI”, la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică si Electronică, domeniul de licentă “Inginerie electrică” se completează cu specializarea “Inginerie electrică si calculatoare”; denumirea Facultătii de Metalurgie si Stiinta Materialelor se modifică si se înlocuieste cu denumirea “Facultatea de Metalurgie, Stiinta Materialelor si Mediu”, iar la domeniul de licentă “Ingineria mediului”, specializarea “Ingineria si protectia mediului în industrie” se modifică; la Facultatea de Medicină si Farmacie, domeniul de licentă “Sănătate” se completează cu specializarea “Moase”; la Facultatea de Litere, domeniul de licentă “Limbă si literatură”, specializarea “Limba si literatura română - O limbă si literatură modernă (engleză, franceză)” se înlocuieste cu specializările “Limba si literatura română - Limba si literatura engleză” si “Limba si literatura română - Limba si literatura franceză”; la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, la domeniul de licentă “Administrarea afacerilor”, specializarea “Economia comertului, turismului si serviciilor”, la domeniul de licentă “Contabilitate”, specializarea “Contabilitate si informatică de gestiune” si la domeniul de licentă “Finante”, specializarea “Finante si bănci” se modifică; denumirea Facultătii de Stiinte se modifică si se înlocuieste cu denumirea “Facultatea de Stiinte si Mediu”; la Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice, la domeniul de licentă “Drept”, specializarea “Drept” se modifică după cum urmează:

 

 


“Facultatea de Automatică,

Calculatoare, Inginerie Electrică si Electronică

Inginerie electrică

Inginerie electrică si calculatoare

AP

Zi

240

Facultatea de Metalurgie, Stiinta Materialelor si Mediu

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în industrie

A/AP

Zi/FR

240

Facultatea de Medicină si Farmacie

Sănătate

Moase

AP

Zi

240

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura română - Limba si literatura engleză

A/A/AP

Zi/ID/FR

180

Limba si literatura română - Limba si literatura franceză

A/AP/AP

Zi/ID/FR

180

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A

Zi

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/A

Zi/FR

180

Finante

Finante si bănci

A/A

Zi/FR

180

Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice

Drept

Drept

A/A

Zi/FR

240”

 

15. În anexa nr. 2, la punctul 29 “UNIVERSITATEATEHNICĂ «GHEORGHE ASACHI» DIN IASI”, la Facultatea de Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, domeniul de licentă “Stiinte ingineresti aplicate” se completează cu specializarea “Matematică si informatică aplicată în inginerie”; la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică si Informatică Aplicată, la domeniul de licentă “Stiinte ingineresti aplicate”, specializarea “Informatică aplicată în inginerie electrică” se modifică după cum urmează:

 

“Facultatea de Electronică,

Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Stiinte ingineresti aplicate

Matematică si informatică aplicată în inginerie

AP

Zi

240

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică si Informatică Aplicată

Stiinte ingineresti aplicate

Informatică aplicată în inginerie electrică

A

Zi

240”

 

16. În anexa nr. 2, la punctul 31 “UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IASI”, structura Facultătii de Istorie se completează cu domeniul de licentă “Studii culturale”; la Facultatea de Matematică, domeniul de licentă “Matematică” se completează cu specializarea “Matematică (în limba engleză)”, după cum urmează:

 

“Facultatea de Istorie

Studii culturale

Studii europene

AP

Zi

180

Facultatea de Matematică

Matematică

Matematică (în limba engleză)

A

Zi

180”

 

17. În anexa nr. 2, la punctul 33 “UNIVERSITATEA DE ARTE «GEORGE ENESCU» DIN IASI”, la Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design, domeniul de licentă “Arte plastice, decorative si design” se completează cu specializarea “Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)”, după cum urmează:

 

“Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design

Arte plastice, decorative si design

Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)

AP

Zi

180”


18. În anexa nr. 2, la punctul 34 “UNIVERSITATEA DIN ORADEA”, structura Facultătii de Energetică se completează cu domeniul de licentă “Inginerie industrială”; la Facultatea de Inginerie Managerială si Tehnologică, domeniul de licentă “Mecatronică si robotică” se completează cu specializarea “Mecatronică”; la Facultatea de Protectia Mediului, la domeniul de licentă “Ingineria produselor alimentare”, specializarea “Tehnologia prelucrării produselor agricole” se modifică după cum urmează:

 

“Facultatea de Energetică

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

AP

Zi

240

Facultatea de Inginerie Managerială si

Tehnologică

Mecatronică si robotică

Mecatronică

AP

Zi

240

Facultatea de Protectia Mediului

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

Zi

240”

 

19. În anexa nr. 2, la punctul 36 “UNIVERSITATEA DIN PITESTI”, la Facultatea de Litere, la domeniul de licentă “Limbi moderne aplicate”, specializarea “Limbi moderne aplicate” se modifică; la Facultatea de Matematică si Informatică, domeniul de licentă “Informatică” se completează cu specializarea “Informatică (la Râmnicu Vâlcea)”; la Facultatea de Stiinte Socio-Umane, la domeniul de licentă “Psihologie”, specializarea “Psihologie”, la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, la domeniul de licentă “Stiinte ale educatiei”, specializarea “Pedagogia învătământului primar si prescolar (la SIatina)” se modifică după cum urmează:

 

“Facultatea de Litere

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

A

Zi

180

Facultatea de Matematică si Informatică

Informatică

Informatică (la Râmnicu Vâlcea)

AP

Zi

180

Facultatea de Stiinte Socio-Umane

Psihologie

Psihologie

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte ale Educatiei

Stiinte ale educatiei

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la SIatina)

A

Zi

180”

 

20. În anexa nr. 2, la punctul 38 “UNIVERSITATEA «EFTIMIE MURGU» DIN RESITA”, structura universitătii se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A/AP

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A

Zi

180

Marketing

Marketing

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Stiinte Administrative

Stiinte administrative

Administratie publică

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Stiinte Sociale si ale Educatiei

Teologie

Teologie ortodoxă didactică (la Caransebes)

A

Zi

180

Asistentă socială

Asistentă socială

A

Zi

180

Istorie

Istorie

AP

Zi

180

Educatie fizică si sport

Educatie fizică si sportivă

AP

Zi

180

Facultatea de Mecanică si Ingineria Materialelor

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

AP

Zi

240

Inginerie industrială

 

Tehnologia constructiilor de masini

A

Zi

240

Ingineria sudării

A

Zi

240

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

AP

Zi

240

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

A

Zi

240

Facultatea de Inginerie Electrică si Informatică

Inginerie electrică

Electromecanică

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Informatică industrială

AP

Zi

240

Facultatea de Inginerie si Management

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

Zi

240

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240”

 

21. În anexa nr. 2, la punctul 39 “UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU”, la Facultatea de Litere si Arte, domeniul de licentă “Limbă si literatură” se completează cu specializarea “Limba si literatura chineză - Limba si literatura engleză”, iar la Facultatea de Stiinte, domeniul de licentă “Stiinte ale educatiei” se completează cu specializarea “Pedagogia învătământului primar si prescolar”, după cum urmează:

 

“Facultatea de Litere si Arte

Limbă si literatură

Limba si literatura chineză - Limba si literatura engleză

AP

Zi

180

Facultatea de Stiinte

Stiinte ale educatiei

Pedagogia învătământului primar si prescolar

AP

Zi

180”

 

22. În anexa nr. 2, la punctul 40 “UNIVERSITATEA «STEFAN CEL MARE» DIN SUCEAVA”, la Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicării, la domeniul de licentă “Limbă si literatură”, specializarea “Limba si literatura română - Limba si literatura spaniolă” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicării

Limbă si literatură

Limba si literatura română -spaniolă

- Limba si literatura

A

Zi

180”

 

23. În anexa nr. 2, la punctul 47 “UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMISOARA”, la Facultatea de Agricultură, la domeniul de licentă “Agronomie”, specializarea “Protectia plantelor”, la Facultatea de Management Agricol, la domeniul de licentă “Inginerie si management”, specializarea “Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Agricultură

Agronomie

Protectia plantelor

A

Zi

240

Facultatea de Management Agricol

Inginerie si management

Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism

A/AP

Zi/ID

240”

 

24. În anexa nr. 2, la punctul 49 “UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE «VICTOR BABES» DIN TIMISOARA”, ia Facultatea de Medicină, domeniul de licentă “Sănătate” se completează cu specializarea “Medicină (în limba engleză)”, la Facultatea de Medicină Dentară, la domeniul de licentă “Sănătate”, specializarea “Asistentă dentară” se modifică, iar la Facultatea de Farmacie, domeniul de licentă “Sănătate” se completează cu specializarea “Farmacie (în limba franceză)” după cum urmează:

 

“Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină (în limba engleză)

A

Zi

360

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Asistentă dentară

A

Zi

180

Facultatea de Farmacie

Sănătate

Farmacie (în limba franceză)

A

Zi

300”

 

25. În anexa nr. 3, la punctul 1 “UNIVERSITATEA CRESTINĂ «DIMITRIE CANTEMIR» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, la domeniul de licentă “Stiinte administrative”, specializarea “Administratie publică” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

Stiinte administrative

Administratie publică

AP/AP

Zi/FR

180”


26. În anexa nr. 3, la punctul 2 “UNIVERSITATEA «TITU MAIORESCU» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Stiinte Economice, la domeniul de licentă “Contabilitate”, specializarea “Contabilitate si informatică de gestiune” se modifică, la Facultatea de Informatică, la domeniul de licentă “Informatică”, specializarea “Informatică” se modifică, iar structura universitătii se completează cu Facultatea de Stiinte Sociale si Politice, după cum urmează:

 

“Facultatea de Stiinte Economice

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Informatică

Informatică

Informatică

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Stiinte Sociale si Politice

 

 

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

AP

Zi

180

Stiinte politice

Stiinte politice

AP

Zi

180”

 

27. În anexa nr. 3, la punctul 3 “UNIVERSITATEA«NICOLAE TITULESCU» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Stiinte Economice, la domeniul de licentă “Contabilitate”, specializarea “Contabilitate si informatică de gestiune” si la domeniul de licentă “Finante”, specializarea “Finante si bănci” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Stiinte Economice

 

 

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/A

Zi/ID

180

Finante

Finante si bănci

A/A/AP

Zi/ID/FR

180”

 

28. În anexa nr. 3, la punctul 7 “UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului, la domeniul de licentă “Stiinta mediului”, specializarea “Ecologie si protectia mediului”, la Facultatea de Psihologie, la domeniul de licentă “Psihologie”, specializarea “Psihologie”, la Facultatea de Stiintele Comunicării, la domeniul de licentă “Stiinte ale comunicării”, specializarea “Comunicare si relatii publice” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Ecologie si Protectia

Mediului

Stiinta mediului

Ecologie si protectia mediului

A/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Psihologie

Psihologie

Psihologie

A/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Stiintele Comunicării

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

A/AP

Zi/FR

180”

 

29. În anexa nr. 3, la punctul 10 “UNIVERSITATEA«ARTIFEX» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Finante si Contabilitate, la domeniul de licentă “Contabilitate”, specializarea “Contabilitate si informatică de gestiune” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Finante si Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A

Zi

180”

 

30. În anexa nr. 3, la punctul 13 “UNIVERSITATEA DE VEST «VASILE GOLDIS» DIN ARAD”, la Facultatea de Stiinte Economice, domeniul de licentă “Contabilitate” se completează cu specializarea “Contabilitate si informatică de gestiune (la Baia Mare)”, iar la Facultatea de Medicină, Farmacie si Medicină Dentară, domeniul de licentă “Sănătate” se completează cu specializările “Medicină (în limba engleză)” si “Nutritie si dietetică”, după cum urmează:

 

“Facultatea de Stiinte Economice

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune (la Baia Mare)

AP

Zi

180

Facultatea de Medicină, Farmacie si

Medicină Dentară

 

 

Sănătate

 

 

Medicină (în limba engleză)

A

Zi

360

Nutritie si dietetică

AP

Zi

180”


31. În anexa nr. 3, la punctul 15 “UNIVERSITATEA «GEORGE BARITIU» DIN BRASOV”, la Facultatea de Drept, la domeniul de licentă “Drept”, specializarea “Drept”, la Facultatea de Stiinte Economice, la domeniul de licentă “Administrarea afacerilor”, specializarea “Economia comertului, turismului si serviciilor” si la domeniul de licentă “Contabilitate”, specializarea “Contabilitate si informatică de gestiune”, la Facultatea de Finante si Bănci din Ploiesti, la domeniul de licentă “Finante”, specializarea “Finante si bănci”, la Facultatea de Stiinte Administrative din Ploiesti, la domeniul de licentă “Stiinte administrative”, specializarea “Administratie publică” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Drept

Drept

Drept

A/AP/AP

Zi/FR/ID

240

Facultatea de Stiinte Economice

 

 

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A/AP/AP

Zi/FR/ID

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/AP/AP

Zi/FR/ID

180

Facultatea de Finante si Bănci din Ploiesti

Finante

Finante si bănci

AP/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Stiinte Administrative

din Ploiesti

Stiinte administrative

Administratie publică

AP/AP

Zi/FR

180”

 

32. În anexa nr. 3, la punctul 18 “UNIVERSITATEA licentă “Finante”, specializarea “Finante si bănci”, la Facultatea «DANUBIUS» DIN GALATI”, la Facultatea de Stiinte de “Stiinte ale Comunicării”, la domeniul de licentă “Stiinte ale Economice, la domeniul de licentă “Contabilitate”, specializarea comunicării”, specializarea “Comunicare si relatii publice” se “Contabilitate si informatică de gestiune” si la domeniul de modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Stiinte Economice

 

 

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/AP

Zi/FR

180

Finante

Finante si bănci

A/AP/AP

Zi/ID/FR

180

“Facultatea de Stiinte ale Comunicării

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

A/AP

Zi/ID

180”

 

33. În anexa nr. 3, la punctul 27 “UNIVERSITATEA de licentă “Stiinte administrative”, specializarea «AVRAM IANCU» DIN CLUJ-NAPOCA”, la Facultatea “Administratie publică” se modifică si va avea următorul de Administratie si Stiinte Economice, la domeniul cuprins:

 

“Facultatea de Administratie si  Stiinte

Economice

Stiinte administrative

Administratie publică

A

Zi

180”

 

34. În anexa nr. 3, la punctul 29 “UNIVERSITATEA CRESTINĂ «PARTIUM» DIN ORADEA”, la Facultatea de Stiinte Socio-Umane, la domeniul de licentă “Limbă si literatură” specializarea “Limba si literatura engleza - Limba si literatura română”, la Facultatea de Arte, la domeniul de licentă “Muzică”, “Arte plastice, decorative si design”, specializarea “Arte plastice (grafică)”, la Facultatea de Stiinte Economice, la domeniul de licenta “Administrarea afacerilor , specializarea “Economia comertului, turismului si serviciilor” se modifică si vor avea specializarea “Pedagogie muzicală” si la domeniul de licentă următorul cuprins:

 

“Facultatea de Stiinte Socio-Umane

Limbă si literatură

Limba si literatura engleză - Limba si literatura română

A

Zi

180

Facultatea de Arte

Muzică

Pedagogie muzicală

A

Zi

180

Arte plastice, decorative si design

Arte plastice (grafică)

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A

Zi

180”


35. În anexa nr. 3, la punctul 30 “UNIVERSITATEA «SPIRU HARET» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Litere, domeniul de licentă “Limbă si literatură” se completează cu specializările “Limba si literatura modernă (engleză, franceză) - Limba si literatura modernă (arabă)” si “Limba si literatura modernă (engleză, franceză) - Limba si literatura modernă (japoneză)”; la Facultatea de Educatie Fizică si Sport, la domeniul de licentă “Educatie fizică si sport”, specializarea “Educatie fizică si sportivă”, la Facultatea de Finante si Bănci, la domeniul de licentă “Finante”, specializarea “Finante si bănci”, la Facultatea de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie, la domeniul de licentă “Relatii internationale si studii europene”, specializarea “Relatii internationale si studii europene” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

“Facultatea de Litere

Limbă si literatură

 

 

Limba si literatura modernă (engleză, franceză) - Limba si literatura modernă (arabă)

AP

Zi

180

Limba si literatura modernă (engleză, franceză) - Limba si literatura modernă (japoneză)

AP

Zi

180

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Educatie fizică si sportivă

A/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Finante si Bănci

Finante

Finante si bănci

A/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

A

Zi

180”

 

36. În anexa nr. 4, la punctul 5 “FUNDATIA «SAPIENTIA» - UNIVERSITATEA «SAPIENTIA» DIN CLUJ-NAPOCA”, la domeniul de licentă “Cinematografie si media”, specializarea “Cinematografie, fotografie, media (Regie de film si TV, Imagine de film si TV, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)” si la domeniul de licentă “Stiinte ale comunicării”, specializarea “Comunicare si relatii publice (la Miercurea-Ciuc)” se modifică, iar structura universitătii se completează cu domeniul de licentă “Cibernetică, statistică si informatică economică”, specializarea “Statistică si previziune economică (Miercurea-Ciuc)”, domeniul de licentă “Drept”, specializarea “Drept”, domeniul de licentă “Inginerie si management”, specializarea “Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism (Miercurea-Ciuc)”, domeniul de licentă “Limbă si literatură”, specializarea “Literatură universală si comparată - Limba si literatura engleză (la Miercurea-Ciuc)”, domeniul de licentă “Marketing”, specializarea “Marketing (Miercurea-Ciuc)”, domeniul de licentă “Stiinte administrative”, specializarea “Servicii si politici de sănătate publică (Târgu Mures)” si domeniul de licentă “Stiinte ingineresti aplicate”, specializarea “Biotehnologii industriale (Miercurea-Ciuc)”, după cum urmează:

 

“Cinematografie si media

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film si TV, Imagine de film si TV, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)*)

A

Zi

180

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice (la Miercurea-Ciuc)*)

A

Zi

180

Cibernetică, statistică si informatică economică

Statistică si previziune economică (Miercurea-Ciuc)

AP

Zi

180

Drept

Drept

AP

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism (Miercurea-Ciuc)

AP

Zi

240

Limbă si literatură

Literatură universală si comparată - Limba si literatura engleză (la Miercurea-Ciuc)

AP

Zi

180

Marketing

Marketing (Miercurea-Ciuc)

AP

Zi

180

Stiinte administrative

Servicii si politici de sănătate publică (Târgu Mures)

AP

Zi

180

Stiinte ingineresti aplicate

Biotehnologii industriale (Miercurea-Ciuc)

AP

Zi

240”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 2 februarie 2011.

Nr. 87


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea si reorganizarea unei unităti sanitare publice cu paturi din judetul Dolj aflate în subordinea Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Centrului de Cardiologie Craiova, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii, cu sediul în municipiul Craiova, bd. Maresal Ion Antonescu nr. 60.

(2) Centrul de Cardiologie Craiova se reorganizează în centru de cardiologie, structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Craiova.

(3) Conducerea activitătii Centrului de Cardiologie Craiova se asigură de către un medic sef centru, în conditiile prevăzute de lege, pentru functia de medic sef de sectie.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Craiova, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar apartinând Centrului de Cardiologie Craiova se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova si se consideră transferat.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere apartinând Centrului de Cardiologie Craiova se preia de către

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova, cu respectarea normativelor de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare si se consideră transferat.

Art. 4. - Patrimoniul Centrului de Cardiologie Craiova, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2, se abrogă punctul 24 din anexa nr. 2 litera A “Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii” punctul II “Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate” la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 105.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Tobă Gheorghe Petre, chestor principal de politie

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 878.362 din 8 martie 2011 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Tobă Gheorghe Petre, chestor principal de politie, precum si propunerea formulată de Ministerul Administratiei si Internelor prin Adresa nr. 424.380 din 8 martie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1) si (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tobă Gheorghe Petre, chestor principal de politie, exercită, cu caracter temporar, functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 27.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.