MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 187/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 187         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

69. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 si 685 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Satu Mare” se modifică după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 10;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1320, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata =1.978 mp, L= 150 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1335, coloana 3 va avea următorul cuprins: “două tronsoane, carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 3.332 mp, Ltronson 1 = 175 m, I = variabilă, Ltronson 2 = 133 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1337, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 12.551 mp, L= 1.102,8 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1348, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 8.076 mp, L = 611,4 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1353, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Barbu Lăutaru”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata =1.735 mp, L = 147 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1359, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Berzei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 975 mp, L = 75 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1381, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Ion Luca Caragiale”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 10.585 mp, L = 780 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1392, coloana 3 va avea următorul cuprins: “două tronsoane, carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 19.396 mp, Ltronson 1 = 1.030,6 m, I = variabilă, Ltronson 2 - 282,5 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1398, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 3.470 mp, L = 237 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1407, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 4.726 mp, L = 490 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1415, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 2.800 mp, L= 651 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1418, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 6.359 mp, L = 439,6 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1425, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 1.584 mp, L= 144 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1433, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 4.692 mp, L = 422,6 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1440, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 2.787 mp, L= 200 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1447, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 3.203 mp, L = 235,4 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1455, coloana 3 va avea următorul cuprins: “două tronsoane, carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 10.748 mp, Ltronson 1 = 530 m, I = variabilă, Ltronson2 = 474,7 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1472, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde, alee aferentă cu L = 60 m, suprafata = 3.669 mp, L = 231 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1486, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 6.883 mp, L = 584,8 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1493, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 1.262 mp, L= 85,5 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1500, coloana 3 va avea următorul cuprins: “două tronsoane, carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 1.990 mp, Ltronson 1 = 71,9 m, I = variabilă, Ltronson 2 = 110,1 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1503, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 23.970 mp, L= 1.979 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1506, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 1.976 mp, L = 265,4 m, I = variabilă”;


- la pozitia nr. 1572, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 2.870 mp, L = 287 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1578, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 3.440 mp, L = 326 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1589, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 1.521 mp, L = 117 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1598, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 2.397 mp, L = 266 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1611, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Emil Racovită”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 2.748 mp, L = 214 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1622, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 1.776 mp, L = 148 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1641, coloana 3 va avea următorul cuprins: “două tronsoane, carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 7.703 mp, Ltronson 1 = 124 m, I = variabilă, Ltronson 2 = 477 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1653, coloana 3 va avea următorul cuprins: “două tronsoane, carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata =10.347 mp, Ltronson 1 = 299 m, I = variabilă, Ltronson 2 = 566 m, I = variabilă”;

- la pozitia nr. 1661, coloana 3 va avea următorul cuprins: “carosabil, trotuare, spatiu verde aferent, suprafata = 1.611 mp, L = 179 m, I = variabilă”.

2. Anexa nr. 4 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Negresti-Oas” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 328, 330, 352, 374, 435 si 451;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,918 km, S = 13.089 mp, topo. 1051, 1696/1”;

- la pozitia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1,127 km, S = 15.693 mp, topo. 750”;

- la pozitia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,583 km, S = 6.035 mp, topo. 1696/4, 1742/2”;

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 2,278 km, S = 28.858 mp, topo. 940, 983, 1080, 1214, 1255, 1623, 1878/7”;

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 3,304 km, S = 50.515 mp, topo. 1886/1”;

- la pozitia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,893 km, S = 11.291 mp, topo. 970”;

- la pozitia nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1,108 km, S = 10.858 mp, topo. 1121, 665”;

- la pozitia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,675 km, S = 5.705 mp, topo. 1595”;

- la pozitia nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 2,046 km, S = 25.722 mp, topo. 1232, 1667/1”;

- la pozitia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,559 km, S = 5.885 mp, topo. 1129/2”;

- la pozitia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,229 km, S = 1.753 mp, topo. 1778/24”;

- la pozitia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,991 km, S = 10.901,0 mp, topo. 4804/2”;

- la pozitia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L= 1,219 km, S = 13.560 mp, topo. 1696/3, 1775/1, 1776/1, 1777/2, 1827/2”;

- la pozitia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,812 km, S = 7.620 mp, topo. 4803/1, 4804/1”;

- la pozitia nr. 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L= 1,766 km, S = 13.965 mp, topo. 67, 182, 360/1, 4803/2”;

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,949 km, S = 13.493 mp, topo. 137”;

- la pozitia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,951 km, S = 8.914 mp, topo. 3578, 3586, 4771”;

- la pozitia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 3,505 km, S = 38.638 mp, topo. 312, 3577”;

- la pozitia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1,577 km, S = 12.665 mp, topo. 3500/2”;

- la pozitia nr. 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 3,700 km, S - 41.522 mp, topo. 486, 3291/1, 3306, 3317, 3318”;

- la pozitia nr. 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,163 km, S = 1.724 mp, topo. 3282”;

- la pozitia nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 2,116 km, S = 14.755 mp, topo. 4593”;

- la pozitia nr. 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,947 km, S = 7.435 mp, topo. 571, 702, 804, 2467/2”;

- la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 2,943 km, S = 39.265 mp, topo. 4526, 4863, 4887/6, 5076/1,4270/1”;

- la pozitia nr. 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 0,285 km, S = 2.666 mp, topo. 1622/1”;

- la pozitia nr. 110, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L= 1,983 km, S = 18.574 mp, topo. 2256, 2557/1, 2606”;

- la pozitia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 2,349 km, S = 33.256,0 mp, topo. 2441/2, 1793/2”;

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 2,586 km, S = 26.347 mp, topo. 2555”;

- la pozitia nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,325 km, S = 3.463 mp, topo. 859/1”;

- la pozitia nr. 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,997 km, S = 8.665 mp, topo. 2428/1”;

- la pozitia nr. 115, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 1,721 km, S = 15.281 mp, topo. 2469”;

- la pozitia nr. 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,327 km, S = 3.048 mp, topo. 2420/1”;

- la pozitia nr. 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1,381 km, S = 12.436 mp, topo. 2377/21”;

- la pozitia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,173 km, S = 1.889 mp, topo. 1794/1”;

- la pozitia nr. 119, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,450 km, S = 4.644 mp, topo. 360/2”;

- la pozitia nr. 120, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1,484 km, S = 14.895 mp, topo. 3387, 3392/1”;

- la pozitia nr. 121, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L - 1,881 km, S = 14.947 mp, topo. 4955/1”;

- la pozitia nr. 122, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,542 km, S = 2.930 mp, topo. 2178/3”;

- la pozitia nr. 124, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 0,118 km, S = 759 mp, topo. 590/5”;


- la pozitia nr. 380, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 7.400 mp, topo. 901/27”;

c) după pozitia nr. 506 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 507-512, prevăzute în anexa nr. 1.

3. Anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Andrid” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 29, 88, 98-103,105-113,115-118, 120, 129, 143, 150, 183-185, 196, 209-211, 213, 214, 217, 218, 220, 222, 226, 228, 233-235, 237-240, 247, 248 si 253;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1234, suprafata = 19.403 mp”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1236, suprafata = 1.866 mp”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1234; suprafata = 1.686 mp”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 800, suprafata = 3.355 mp”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 567, suprafata = 10.544 mp”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 629, suprafata = 2.796 mp”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 633, suprafata = 13.870 mp”;

- la pozitia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 649, suprafata = 2.621 mp”;

- la pozitia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 806, suprafata = 1.605 mp”;

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 160, suprafata = 2.882 mp”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 341, suprafata = 6.788 mp”;

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 849, suprafata =6.634 mp”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 32, suprafata^ 4.130 mp”;

- la pozitia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 110, suprafata =7.242 mp”;

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 168, suprafata =3.500 mp”;

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 231, suprafata =3.343 mp”

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 271, suprafata =4.767 mp”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 367, suprafata =3.847 mp”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 386, suprafata =14.265 mp”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 469, suprafata =5.109 mp”;

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 494, suprafata =1.853 mp”;

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 274, suprafata 765 mp”;

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 272, suprafata =523 mp”;

- la pozitia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 471, suprafata= 49 mp”;

- la pozitia nr. 162, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 691/1, suprafata= 60.400 mp”;

- la pozitia nr. 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo.1241/1, suprafata =4.840 mp”;

- la pozitia nr. 166, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cămin cultural Irina”;

- la pozitia nr. 167, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Atelier scoală Andrid nr. 443”;

- la pozitia nr. 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo.1288, suprafata =599 mp”;

- la pozitia nr. 169, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Atelier scoală Andrid nr. 509”;

- la pozitia nr. 174, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire la nr. 29 Dindesti”;

- la pozitia nr. 181, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent grădinită”;

- la pozitia nr. 182, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent grădinită”;

- la pozitia nr. 186, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 576, suprafata =3.625 mp”;

- la pozitia nr. 193, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1242, suprafata= 4.460 mp”;

- la pozitia nr. 194, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1241/2, suprafata =2.600 mp”;

- la pozitia nr. 197, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 953/2, suprafata 2.500 mp”;

- la pozitia nr. 199, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cimitir intravilan Irina”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 416/1 a/1, suprafata =2.500 mp”;

- la pozitia nr. 207, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parc Andrid”;

- la pozitia nr. 219, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Curte intravilan Andrid nr. 509”;

- la pozitia nr. 223, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren arabil intravilan”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 339, suprafata =1.019 mp”;

- la pozitia nr. 236, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 470, suprafata =756 mp”;

- la pozitia nr. 241, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “5 buc”;

- la pozitia nr. 245, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent curti”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1135, suprafata =2.104 mp”;

- la pozitia nr. 246, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sediu Primărie nr. 508, regim de înăltime P+M, anexe”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1.135, suprafata = 266 mp”;

- la pozitia nr. 249, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal extravilan 45 Andrid - Dindestiu Mic”;

- la pozitia nr. 250, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal extravilan 45 Andrid - Dindestiu Mic”;

- la pozitia nr. 251, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal extravilan 43 Andrid - Sălacea”;

- la pozitia nr. 252, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal extravilan DC 124 Dindestiu Mic - Dindesti”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 123, suprafata 22.500 =mp”;


- la pozitia nr. 258, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal extravilan 43 AAndrid -Văsad”;

- la pozitia nr. 259, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal extravilan 43 AAndrid -Văsad”;

c) după pozitia nr. 264 se introduc o sută patru noi pozitii, pozitiile nr. 265-368, prevăzute în anexa nr. 2.

4. Anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Apa” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 17;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Someseni nr. 75, regim de înăltime P, S= 64 mp, nr. cad. 4221”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.800”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1354 N”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Someseni nr. 75, regim de înăltime P, S= 63 mp, nr. cad. 4221”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.580”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1354 N”;

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scoală, Grădinită Someseni si curte”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Someseni nr. 75, regim de înăltime P, S= 3.804 mp, nr. cad. 4221”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “38.040”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1354 N”;

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Anexă scoală”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Someseni nr. 75, regim de înăltime P, S= 115 mp, nr. cad. 4221”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.027”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1354 N”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Someseni nr. 58, regim de înăltime P, S= 174 mp, nr. topo. 544”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “78.329”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001”;

- la pozitia nr. 6, coloana 1 va avea următorul cuprins: “6.4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Someseni nr. 58, S= 5.000 mp, nr. topo. 544”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1963”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “50.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 21, regim de înăltime P, S= 579 mp, nr. cad. 4246”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “253.983”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1387 N”;

- la pozitia nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: “6.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scolii Generale nr. 1, anexă si curte”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 21, S= 9943 mp, nr. cad. 4246”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “150.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1387 N”;

- la pozitia nr. 9, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 21, regim de înăltime P, S= 79 mp, nr. cad. 4246”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.110”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1387 N”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grădinita Apa”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 42, regim de înăltime P, S= 247 mp, nr. cad. 4213”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “64.873”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1349 N”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala Generală cls. I-IV Vasile Lucaciu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 43, regim de înăltime P, S= 581 mp, nr. cad. 4213”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “190.928”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1349 N”;

- la pozitia nr. 12, coloana 1 va avea următorul cuprins: “6.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent scoală, grădinită si curte”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 43, S= 4202 mp, nr. cad. 4213”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “63.030”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1349 N”;

- la pozitia nr. 13, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 42, regim de înăltime P, S= 82 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.950”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1349 N”;

- la pozitia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centrul Cultural Emil Matei, comuna Apa, cu anexă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 444, regim de înăltime P, S= 536 mp, nr. cad. 4133”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “254.571”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1246 N”;

- la pozitia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: “6.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent centru cultural, anexă si curte”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 444, S= 1.000 mp, nr. cad. 4133”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1246 N”;

- la pozitia nr. 16, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.2”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.940”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1246 N”;

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Primăria Apa”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 132, regim de înăltime P, S= 270 mp nr. cad. 4206”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “93.402”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1346 N”;

- la pozitia nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: “6.4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 132, S= 270 mp, nr. cad. 4206”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1346 N”;

- la pozitia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Anexe gospodăresti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 132, regim de înăltime P, S= 94 mp nr. cad. 4206”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.515”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins “Domeniul public al comunei Apa conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1346 N”;

- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Apartamentele cu nr. 3-6, etajele I si II”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 134, E 1+2, S= 317 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “100.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001”;

- la pozitia nr. 22, coloana 1 va avea următorul cuprins: “6.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent apartamente”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.880”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001”;

- la pozitia nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.9.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Statie gaz, teren aferent statie gaz”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Extravilan, regim de înăltime P, S= 600 mp nr. topo. 310/42/C”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001”;

- la pozitia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.4.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parc Apa nr. 131”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Apa nr. 131, S= 772 mp nr. cad. 4205”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.160”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001, CF 1347 N”;

- la pozitia nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: “6.4”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001”;

- la pozitia nr. 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1924”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “neevaluat”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001”;

- la pozitia nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1924”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “neevaluat”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001”;

- la pozitia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.4”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “neevaluat”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001”;

- la pozitia nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “D.C. 18A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Apa - Someseni - limită judet Maramures, 6.000 ml”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “neevaluat”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

“Domeniul public al comunei Apa, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2001”;

c) după pozitia nr. 29 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 30-36, prevăzute în anexa nr. 3.

5. Anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ardud” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mădăras nr. topo. 763, S= 11.134 mp”;

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mădăras nr. topo. 166, S= 29.284 mp”;

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mădăras nr. topo. 938, S= 26.279 mp”;

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mădăras nr. topo. 808, S= 41.766 mp”;

- la pozitia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mădăras nr. topo. 468, S= 51.582 mp”;

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mădăras nr. topo. 664, S=32.637 mp”.

b) după pozitia nr. 159 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 160, prevăzută în anexa nr. 4.

6. Anexa nr. 12 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beltiug” se modifică după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 79-81, 83-85, 98-100, 132-134, 140, 142, 147, 156 si 157;

b) la pozitia nr. 131, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.484.518”.

7. La anexa nr. 14 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bixad” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 152, 506, 507, 468 nr. topo. 833/1, 237/1, 273/2, 272, suprafata = 812 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Bixad, conform Hotărârii Consiliului local nr. 17/1999”;

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 152 nr. topo. 273/1, 273/2, suprafata = 72 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Bixad, conform Hotărârii Consiliului local nr. 17/1999”;

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Bixad, CF nr. 152, 506, 507, 488 nr. topo. 471, 833/1, 273/1, 272, 273/2, suprafata = 8.438 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Bixad, conform Hotărârii Consiliului local nr. 17/1999”;

- la pozitia nr. 103, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru cămin After School”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situat pe DJ109 K spre Târsolt, înainte de podul peste Valea Rea nr. topo. 1096, suprafata = 8.410 mp, regim de înăltime P+1”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “60.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Bixad, conform Hotărârii Consiliului local nr. 17/1999”.


8. La anexa nr. 18 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cămărzana” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Sub Cetătele”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L= 3137 m, S = 24.528 mp, nr. topo. 4545, 5117”;

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Buturasca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L= 2144 m, S = 11982 mp, nr. topo. 4595, 6030”;

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Sănătoare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L= 2500 m, S= 11676 mp, nr. topo. 4817, 5979”.

9. Anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Căpleni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 1-103 din sectiunea I “Bunuri imobile” - Intravilan Căpleni, pozitia nr. 149 din sectiunea I “Bunuri imobile” - Extravilan Căpleni, respectiv pozitiile nr. 1,2 si 4-8 din sectiunea II “Bunuri mobile” - Căpleni;

b) se modifică următoarele pozitii:

1. În cadrul sectiunii I “Bunuri imobile” - Intravilan Căpleni:

- la pozitia nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu cls. I-VIII Fenyi Istvân Căpleni, nr. 491, regim de înăltime P”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “258”;

- la pozitia nr. 105, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scolii cu cls. I-VIII Fenyi Istvân Căpleni, nr. 491, regim de înăltime P”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Neevaluat”;

- la pozitia nr. 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu cls. I-VIII Fenyi Istvân Căpleni, nr. 98, regim de înăltime P”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “157”;

- la pozitia nr. 107, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scolii cu cls. I-VIII Fenyi Istvân Căpleni, nr. 98”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Neevaluat”;

- la pozitia nr. 108, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu cls. I-VIII Fenyi Istvân Căpleni, nr. 752, regim de înăltime P+1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “573”;

- la pozitia nr. 109, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scolii cu cls. I-VIII Fenyi Istvân Căpleni, nr. 752”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Neevaluat”;

- la pozitia nr. 110, coloana 5 va avea următorul cuprins: “411”;

- la pozitia nr. 111, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Neevaluat”;

- la pozitia nr. 112, coloana 5 va avea următorul cuprins: “298”;

- la pozitia nr. 113, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Neevaluat”;

- la pozitia nr. 114, coloana 5 va avea următorul cuprins: “279”;

- la pozitia nr. 115, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Neevaluat”;

- la pozitia nr. 116, coloana 5 va avea următorul cuprins: “461”;

- la pozitia nr. 117, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Neevaluat”;

- la pozitia nr. 119, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.9.4”;

- la pozitia nr. 121, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.2.1”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “13”.

2. În cadrul sectiunii I “Bunuri imobile” - Extravilan Căpleni:

- la pozitia nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 6, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 7, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 9, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 10, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 11, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 12, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 13, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 14, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 16, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 17, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 18, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 22, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;


- la pozitia nr. 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 31, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 32, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 33, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 34, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 35, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 36, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 37, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 38, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 39, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 40, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 41, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 42, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 43, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 44, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 45, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 46, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 47, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 48, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 49, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 50, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 51, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 52, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 53, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 54, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 55, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 56, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 57, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 58, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 59, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 60, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 61, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 62, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 63, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 64, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 65, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 66, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 67, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 68, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 69, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 70, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 71, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 72, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 73, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 74, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 75, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 76, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 77, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 78, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 79, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 80, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 81, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 82, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 83, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 84, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;


- la pozitia nr. 85, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 86, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 87, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 88, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 89, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 90, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 91, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 92, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 93, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 94, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 95, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 96, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 97, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 98, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 99, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 100, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 101, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 102, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 103, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 104, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 105, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 106, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 107, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 108, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 109, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 110, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 111, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 112, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 113, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 114, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 115, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 116, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 117, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 118, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 119, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 120, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 121, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 122, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 123, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 124, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 125, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 126, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 127, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 128, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 129, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 130, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 131, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 132, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 133, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 134, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 135, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 136, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 137, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 138, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 139, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 140, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 141, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 142, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins “1999”;


- la pozitia nr. 143, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 144, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 145, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 146, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 147, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 148, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 150, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 151, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.4.2”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 152, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 153, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 530, S = 6.500 mp”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 154, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 155, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins “1999”;

- la pozitia nr. 156, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 157, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 158, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 159, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 160, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 161, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 162, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 163, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 164, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 165, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 166, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 167, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 168, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 169, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 170, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins “1999”;

- la pozitia nr. 171, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 172, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins “1999”;

- la pozitia nr. 173, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 174, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 175, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 176, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 177, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 178, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 179, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.15”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 180, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 181, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 182, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 183, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 184, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 185, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.2.11”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 186, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.8.10”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1999”;

- la pozitia nr. 187, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.17.2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “Neevaluat”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile” - Intravilan Căpleni, după pozitia nr. 121 se introduc treizeci si patru de noi pozitii, pozitiile nr. 122-155, prevăzute în anexa nr. 5.

10. Anexa nr. 23 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Craidorolt” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Eriu-Sâncrai, nr. topo. 335, S = 2.095 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Craidorolt, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2002”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cămin cultural”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Craidorolt, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2002”;

- la pozitia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Târg de tară”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Craidorolt, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2002”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mihai Viteazul - 1,14 km si Bucuresti - 0,36 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Craidorolt, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2002”;

- la pozitia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Vlad Tepes I - 0,469 km si Vlad Tepes II - 0,321 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Craidorolt, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2002”;

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Oglinzii - 0,263 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Craidorolt, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2002”;

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sub ogrăzi - 0,8 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Craidorolt, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2002”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Osteze - 0,625 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Craidorolt, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2002”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cimitirului - 0,85 km”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Craidorolt, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2002”;

b) după pozitia nr. 189 se introduc treizeci si unu de noi pozitii, pozitiile nr. 190-220, prevăzute în anexa nr. 6.

11. Anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Crucisor” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri de exploatatie agricolă din pământ stabilizat”;

- la pozitia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri de exploatatie agricolă din pământ stabilizat”;

- la pozitia nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drumuri vicinale cu tratament bituminos”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “638,3”;

- la pozitia nr. 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.17.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “pod din metal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat legheriste, în intravilanul localitătii, 1 buc”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat legheriste, în intravilanul localitătii, 11 buc”;

- la pozitia nr. 38, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire anexă cămin cultural”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “108,3”;

- la pozitia nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: “136”;

- la pozitia nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3,8”;

- la pozitia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-IV”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “360,1”;

- la pozitia nr. 46, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.4”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Primăria comunei Crucisor”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “257,6”;

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-IV si învătământ prescolar”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “124,1”;

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala de Arte si Meserii”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “693,4”;

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grădinita cu program normal”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “363,5”;

- la pozitia nr. 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: “109,5”;

- la pozitia nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: “569,5”;

b) după pozitia nr. 57 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 58 si 59, prevăzute în anexa nr. 7.

12. Anexa nr. 27 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dorolt” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 8, 9, 10, 19, 20, 31, 39,40, 44, 204, 206 si 208-218;

b) la pozitia nr. 205, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru cultural Dorolt”;

c) după pozitia 224 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 225-229, prevăzute în anexa nr. 8.

13. Anexa nr. 28 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Foieni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 22;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Curti-constructii cu scoala generală, regim de înăltime P+2, Se = 931 mp si centrală = 18 mp”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1.938 mp, adresa: comuna Foieni nr. 79, nr. cadastral 2133, CF 1111/N, regim înăltime P+2”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Foieni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 15/1999”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1.007 mp, nr. topo. 2133, CF 1111/N”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1977”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Foieni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 15/1999”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 78, regim înăltime P + 1, suprafata 310 mp, nr. cadastral 2127, CF 1104/N”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Foieni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 15/1999”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 78, suprafata = 2.112 mp, nr. cadastral 2127, CF 1104/N”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1975”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Foieni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 15/1999”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 78/a, regim înăltime P+1, suprafata = 191 mp, nr. cadastral 2126, CF 1103/N”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Foieni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 15/1999”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 78/a, suprafata = 1.110 mp, nr. cadastral 2126, CF 1103/N”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Foieni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 15/1999”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 468, regim înăltime P, suprafata = 318 mp, nr. cadastral 100012-C1, CF 100012”;


- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 468, suprafata = 23 mp, nr. cadastral 100012, CF 100012”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1928”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 470, regim înăltime P+1, suprafata = 699 mp, nr. cadastral 100010-C1, CF 100010”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1998”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 470, suprafata = 1.282 mp, nr. cadastral 100010, CF 100010”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1998”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 493/a, regim înăltime P, suprafata = 103 mp, nr. cadastral 2048, CF 1021/N”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 493/a, suprafata = 10.810 mp, nr. cadastral 2048, CF 1021/N”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1983”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 469, regim înăltime P, suprafata = 344 mp, nr. cadastral 100011-C1, CF 100011”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni nr. 469, suprafata = 1.375 mp, nr. cadastral 100011, CF 100011”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1911”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Curti-constructii cu castel de apă, Se = 12 mp”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 4.162 mp, adresa: comuna Foieni nr. 79, nr. cadastral 2135, CF 1113/N”;

- la pozitia nr. 18, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”;

- la pozitia nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “comuna Foieni, suprafata = 2.246 mp, nr. cadastral 2052, CF 1025/N”;

- la pozitia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”;

- la pozitia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.3”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni, 317 m, nr. topo. 815, 973”;

- la pozitia nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Foieni, 317 m, nr. topo. 814, 974”;

c) după pozitia nr. 23 se introduc cincizeci si trei de noi pozitii, pozitiile nr. 24-76, prevăzute în anexa nr. 9.

14. Anexa nr. 29 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherta Mică” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 3, 4, 7, 13, 14, 17-19, 22-24, 27, 28, 31-35, 38, 40-43, 48, 49, 53 si 54 din sectiunea I “Bunuri imobile”;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire multifunctională”;

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Curte statie de epurare”;

c) după pozitia nr. 56 din sectiunea I “Bunuri imobile” se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 57-65, prevăzute în anexa nr. 10.

15. Anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Halmeu” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 215, 376-379 si 401-515;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 358, suprafata = 2.792 mp, lungimea = 0,150 km”;

- la pozitia nr. 99, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Crinului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1560, suprafata = 2.000 mp, lungimea = 0,248 km”;

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1887, suprafata = 864 mp, lungimea = 0,350 km”;

- la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1501, suprafata = 4.184 mp, lungimea = 0,700 km”;

- la pozitia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1956, suprafata = 2.209 mp, lungimea = 0,249 km”;

- la pozitia nr. 123, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 2009, suprafata = 2.683 mp, lungimea = 0,267 km”;

- la pozitia nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 2218, suprafata = 4.320 mp, lungimea = 0,553 km”;

- la pozitia nr. 146, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Fragilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1772, suprafata = 4.760 mp, lungimea = 0,680 km”;

- la pozitia nr. 150, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Câmpului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1581, suprafata = 288 mp, lungimea = 0,155 km”;

- la pozitia nr. 156, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 2517, suprafata = 2.070 mp, lungimea = 0,256 km”;

- la pozitia nr. 160, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Laterală”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 2467/1, suprafata = 600 mp, lungimea = 0,208 km”;

- la pozitia nr. 194, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1138/7, suprafata = 1.140 mp, lungimea = 0,200 km”;

- la pozitia nr. 196, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1136/10, suprafata = 3.125 mp, lungimea = 1,330 km”;

- la pozitia nr. 203, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1129/13, suprafata = 1.600 mp, lungimea = 0,840 km”;

- la pozitia nr. 204, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1126/19, suprafata = 1.720 mp, lungimea = 0,220 km”;

- la pozitia nr. 205, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1107, suprafata = 3.400 mp, lungimea = 2,310 km”;

- la pozitia nr. 207, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”;

- la pozitia nr. 209, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1086, suprafata = 1.900 mp, lungimea = 0,630 km”;

- la pozitia nr. 210, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 980, suprafata = 6.200 mp, lungimea = 0,940 km”;

- la pozitia nr. 221, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 934, suprafata = 3.500 mp, lungimea = 0,820 km”;

- la pozitia nr. 230, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 774, suprafata = 1.000 mp, lungimea = 0,380 km”;

- la pozitia nr. 231, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 784, suprafata = 800 mp, lungimea = 0,230 km”;


- la pozitia nr. 235, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 885, suprafata = 3.800 mp, lungimea = 1,040 km”;

- la pozitia nr. 244, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 394, suprafata = 2.000 mp, lungimea = 0,480 km”;

- la pozitia nr. 258, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Arenei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 792/23, suprafata = 2.290 mp, lungimea = 0,225 km”;

- la pozitia nr. 263, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 753/11, suprafata = 2.825 mp, lungimea = 1,465 km”;

- la pozitia nr. 265, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. -, suprafata = 4.100 mp, lungimea = 0,610 km”;

- la pozitia nr. 275, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 962, suprafata = 5.580 mp, lungimea = 1,010 km”;

- la pozitia nr. 278, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. -, suprafata = 20.530 mp, lungimea: - km”;

- la pozitia nr. 322, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1236, suprafata = 732 mp, Str. Eliberării nr. 103, regim de înăltime = P”;

- la pozitia nr. 323, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1238, suprafata = 575 mp, lungimea: - km”;

- la pozitia nr. 351, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Creangă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 301, suprafata = 2.663 mp, lungimea = 0,530 km”;

- la pozitia nr. 352, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Constructie CCN”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 300, suprafata = 312 mp, lungimea = 0,060 km”;

- la pozitia nr. 484, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 604, suprafata = 3.100 mp, lungimea = 0,330 km”;

- la pozitia nr. 486, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 599, suprafata = 2.900 mp, lungimea = 0,920 km”;

- la pozitia nr. 488, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 398, suprafata = 4.600 mp, lungimea = 0,440 km”;

- la pozitia nr. 516, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 441, suprafata = 1.204 mp, sat Băbăsesti nr. 23, regim de înăltime P”;

- la pozitia nr. 517, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 441, suprafata = 1.855 mp, lungimea: - km”;

- la pozitia nr. 565, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoală generală si cămin cultural”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 804, suprafata = 386 mp, sat Mesteacăn nr. 11, regim de înăltime P”;

- la pozitia nr. 566, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 804, suprafata = 6.720 mp, lungimea: - km”;

c) după pozitia nr. 673 se introduc zece noi pozitii, pozitiile nr. 674-683, prevăzute în anexa nr. 11.

16. Anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hodod” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 13, 14, 17 si 18;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins “50.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins “6.400”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins “70.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins “18.720”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins “15.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins “1.716”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins “20.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins “4.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins “80.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins “16.300”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins “20.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins “18.100”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins “15.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 24, coloana 5 va avea următorul cuprins “1.828”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului loca nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins “30.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniu public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.932”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: “67.340”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.400”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: “262.921”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafata aferentă = 3.822 mp, nr. topo. 1483 si 1484”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.200”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: “666.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: “654.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: “357.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: “168.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: “48.300”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: “40.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: “250.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: “30.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Hodod - 3.400 ml”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “150.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 45, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 46, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi si ulite sat Hodod”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “23 străzi, L totală = 6.221,46 ml”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi si ulite sat Nadisu Hododului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “6 străzi, L totală = 4.208 ml”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi si ulite sat Giurtelecu Hododului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “22 străzi, L totală = 10.906,71 ml”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi si ulite sat Lelei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “29 străzi, L totală = 5.109,50 ml”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Hodod, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2002”;

c) după pozitia nr. 50 se introduc treizeci si două de noi pozitii, pozitiile nr. 51-82, prevăzute în anexa nr. 12.

17. Anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Homoroade” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 78, 117 si 118;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 18 ml, 2.470 L”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 2961, 1.384 L”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 2967, 130 L”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 1341, 1.959 L”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 1341, 3.078 L”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 1320, 1.460 L”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 1913, 1.665 L”;

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 1522,801 L”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 970, 1.725 L”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 718, 740L”;


- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 148/1, 2.199 L”;

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: “De 84, 1.857 L”;

- la pozitia nr. 99, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent pentru constructie grădinită”;

c) după pozitia nr. 123 se introduc patruzeci si patru de noi pozitii, pozitiile nr. 124-167, prevăzute în anexa nr. 13.

18. Anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pomi” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “DJ 193 - la podul plutitor peste râul Somes, nr. topo. 713, L= 1.260 ml”;

- la pozitia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Borlesti- Aciua, nr. topo. 459, L = 1.620 ml”;

b) după pozitia nr. 234 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 235-239, prevăzute în anexa nr. 14.

19. Anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tiream” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 1, 16, 17, 18, 29 si 176-179;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “A. nr. topo. 477/845 mp; A. nr. topo. 476/3.099 mp”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Tiream nr. 243; vecini: Medvei Anton, clădire Consumcoop; regim de înăltime P, S = 564,36 mp”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CC. nr. topo. 1107/457 mp; CC. nr. topo. 191/238 mp”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “sat Vezendiu nr. 48; vecini Podină Vasile, Sima Vasile; regim de înăltime P, S = 323,42 mp”;

- la pozitiile nr. 127-146, coloana 0 va avea următorul cuprins: “127-145”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. nr. topo. 397, 398, 548, 621, 681, 756, 936, 1016, 1023, 1039, 1041, 1134, 1143, 1185, 1200, 1312, 1345, 1263/1, 1263/2, S = 59.452 mp”;

- la pozitia nr. 146, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum sătesc”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “D.S. nr. topo. 1314, L= 395 ml, S = 2.000 mp”;

- la pozitiile nr. 167-175, coloana 0 va avea următorul cuprins: “167-170”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “De. nr. topo. 5, 9, 15, 19, S = 37.679 mp”;

- la pozitiile nr. 171-175, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “De. nr. topo. 11, L = 687 ml, S = 3.433 mp; “nr. topo. 17, L = 1.370 ml, S = 6.865 mp; nr. topo. 7, L = 1.225 ml, S = 6.182 mp; nr. topo. 13, L = 971 ml, S = 4.887 mp; nr. topo. 21, L= 190 ml, S = 954 mp”;

- la pozitiile nr. 181-182, coloana 0 va avea următorul cuprins: “181”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “De. nr. topo. 38, L = 1.695 ml, S = 8.455 mp”;

- la pozitia nr. 182, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “De. nr. topo. 70, S = 200 mp”;

- la pozitiile nr. 194-199, coloana 0 va avea următorul cuprins: “194-198”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “De. nr. topo. 169, 171, 173, 176, 178, S = 3.380 mp”;

- la pozitia nr. 199, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “De. nr. topo. 183, L = 278ml, S = 1.120 mp”;

- la pozitia nr. 202, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Nr. topo. 187, L = 407 ml, S = 1.662 mp”;

- la pozitiile nr. 211-213, coloana 0 va avea următorul cuprins: “211”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “De. nr. topo. 206, L = 2.108 ml, S = 10.538 mp”;

- la pozitiile nr. 212-213, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “De. nr. topo. 206/1, 208, S = 3.562 mp”;

- la pozitiile nr. 331-396, coloana 0 va avea următorul cuprins: “331-390”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “De. nr. topo. 585, 587, 588, 590, 592, 595, 597, 601, 605, 607, 666, 616, 621, 629, 632, 639, 653, 660, 739, 750, 765, 776, 827, 855, 857, 863, 866, 869, 873, 882, 890, 893, 896, 903, 904, 905, 907, 911, 919, 921, 924, 925, 928, 932, 934, 938, 942, 951, 707, 716, 717, 720, 723, 725, 860, 836, 846, 851, 619, 650, S= 156.439 mp”;

- la pozitiile nr. 391-396, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri de exploatare agricolă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “De. nr. topo. 954, L= 1.618 ml, S = 8.283 mp, nr. topo. 949, L = 692 ml, S = 3.462 mp, nr. topo. 939, L= 832 ml, S = 4.189 mp, nr. topo. 935, L= 812 ml, S = 4.086 mp, nr. topo. 899, L = 703 ml, S = 2.808 mp, nr. topo. 889, L = 931 ml, S = 4.633 mp”;

c) după pozitia nr. 467 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 468-476, prevăzute în anexa nr. 15.

20. Anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Turulung” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cămin cultural Turulung Vii”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Str. Principală nr. 234; suprafata = 3.156 mp; nr. topo: Cc.1604;L1605;A1812/3c”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Adresa: Str. Principală nr. 50; suprafata = 2.075 mp”;

b) după pozitia nr. 174 se introduc două noi pozitii, pozitiile 175 si 176, prevăzute în anexa nr. 16.

21. Anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vama” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 1 si 108-113;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1331/45, L = 0,492 km”;


- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1332/26, L = 0,490 km”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1332/81, L = 0,489 km”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1329/36, L = 0,498 km”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”;

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”;

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol”;

- la pozitia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum forestier”;

- la pozitia nr. 99, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren agricol”;

- la pozitia nr. 101, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren pentru bază sportivă”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Gării, suprafata = 1,50 ha”;

- la pozitia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Tineretului nr. 802, suprafata construită = 369,60 mp, regim de înăltime P+1”;

- la pozitia nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: “C.F. nr. 1174, suprafata = 122,58 ha”;

c) după pozitia nr. 127 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 128-133, prevăzute în anexa nr. 17.

22. Anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vetis” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Vetis nr. 426, suprafata construită = 131 mp, regim de înăltime P+1, CF 416, nr. topo. 760”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vetis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/1999”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Vetis nr. 426, suprafata construită = 142 mp, CF 416, nr. topo. 760”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vetis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/1999”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Vetis nr. 426, CF 416, nr. topo. 760, 761”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vetis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/1999”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Vetis nr. 426, nr. topo. CC 760, CF 416, suprafata = 347 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vetis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/1999”;

- la pozitia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Mică nr. 400, suprafata = 5.574 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Vetis, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/1999”;

b) după pozitia nr. 185 se introduc douăzeci si trei de noi pozitii, pozitiile 186-208, prevăzute în anexa nr. 18.

Art. II. - Anexele nr. 1-18*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 69.


*) Anexele nr. 1-18 se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 187 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.