MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 793/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.061. - Hotărâre privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

258. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum

 

1.342. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educatiei si stiintei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia, semnat la Bucuresti la 8 septembrie 2011

 

Program de colaborare în domeniile culturii, educatiei si stiintei între Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

760. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale SDH BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

768. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale STORMBRIDGE CORPORATION BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 46 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se emite autorizatia de mediu pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 405/2005 privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 19 mai 2005, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbala

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.061.

 

ANEXĂ

 

AUTORIZATIE DE MEDIU

 

Ca urmare a cererii adresate de Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Polonă nr. 65, sectorul 1, înregistrată initial cu nr. 122.586 din 9 mai 2008 la Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, si a completărilor ulterioare transmise în perioada noiembrie 2008-iulie 2011, în urma analizării documentelor transmise si a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru functionarea Sucursalei “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti din localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judetul Arges, care prevede organizarea desfăsurării activitătii în cadrul amenajărilor existente pe amplasamentul în suprafată de aproximativ 23.273,40 m2, astfel:

- constructii ale fabricii sau care deservesc fabrica, în suprafată de 7.500 m2;

- teren liber, în suprafată de 15.273,40 m2;

- alei si căi de acces, în suprafată de 500 m2,

în scopul producerii de combustibil nuclear CANDU-6 pe bază de uraniu natural si uraniu sărăcit, sub formă de fascicule de combustibil nuclear.

Documentatia contine:

1. fisa de prezentare si declaratia întocmită de titularul de activitate cu completările finale înregistrate cu nr. 161.125 din 9 martie 2011, nr. 162.038 din 23 mai 2011 si nr. 162.578 din 12 iulie 2011;

2. puncte de vedere ale autoritătilor responsabile cu reglementarea anumitor aspecte ale activitătii desfăsurate de FCN Pitesti în perioada 2005-2010 si care au fost exprimate în sedintele Comisiei de analiză tehnică din 24 iunie 2010 si 10 iunie 2011: Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN), Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă “Căpitan Puică Nicolae” al Judetului Arges, Ministerul Sănătătii - Institutul National de Sănătate Publică, Agentia Natională pentru Protectia Mediului, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala de Cercetări Nucleare Pitesti, Agentia pentru Protectia Mediului Arges, Garda Natională de Mediu - Comisariatul Judetean Arges;

3. clarificări suplimentare ale CNCAN nr. 160.562 din 11 ianuarie 2011 si nr. 162.145 din 1 iunie 2011;


4. rapoarte de inspectie ale G.N.M. - Comisariatul Judetean Arges nr. 616P din 12 octombrie 2009 si nr. 722Pdin 22 noiembrie 2010;

5. Brevet de inventie cu nr. 109.781 B1 din data de 30 mai 1995, emis de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci Bucuresti pentru inventatorii Galeriu Constantin Antoniu si Galeriu Doina, referitor la inventia cuptorului de oxidare a spânului de zirconiu si a aliajelor de zirconiu;

6. procese-verbale de verificare a amplasamentului din 3 martie 2009 si 20 septembrie 2010;

7. determinări pe elemente de mediu: Raport de încercare/măsurare a concentratiei de uraniu natural la cos nr. 327/2010; rapoarte de încercare nr. 883/PAsi nr. 884/PAdin 10 decembrie 2010 pentru poluanti nonradioactivi, realizate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - Bucuresti;

8. acte/acte de reglementare emise de alte autorităti si contracte de prestări de servicii, după cum urmează:

- Certificat de înregistrare a Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti nr. J03/457/24.08.1998 din 9 iunie 2008, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges; cod unic de înregistrare: 11016037 din data de 29 septembrie 1998;

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 7.488 din 18 iulie 2002, emis de Ministerul Industriei si Resurselor;

- Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. LP/205/2010, emisă de CNCAN la 23 decembrie 2010, pentru producerea combustibilului nuclear;

- Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. LP/17/2010, emisăde CNCAN la 31 ianuarie 2010, pentru furnizarea materiilor prime nucleare, a combustibilului nuclear, a deseurilor radioactive si a materialelor de interes nuclear;

- Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. LP/171/2010, emisă de CNCAN la 23 decembrie 2010, pentru prelucrarea materiilor prime nucleare;

- Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. LP/29/2011, emisă de CNCAN la 14 februarie 2011, pentru detinerea surselor închise de radiatii, dispozitive generatoare de radiatii ionizante, instalatii radiologice, materii prime nucleare, combustibil nuclear, deseuri radioactive, materiale de interes nuclear, echipamente si dispozitive;

- Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. LP/31/2011, emisă de CNCAN la 14 februarie 2011, pentru manipularea surselor închise de radiatii ionizante, instalatii radiologice cu surse închise de radiatii ionizante, materii prime nucleare, combustibil nuclear si deseuri radioactive;

- Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. LP/30/2011, emisă de CNCAN la 14 februarie 2011, privind utilizarea surselor închise de radiatii ionizante, instalatiilor radiologice, echipamente si dispozitive;

- Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. LP/172/2010, emisă de CNCAN la 16 noiembrie 2010, privind depozitarea temporară a materiilor prime nucleare, combustibilului nuclear si deseurilor radioactive;

- Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. TF 10/2010, emisă de CNCAN la 14 mai 2010, pentru transportul materialelor radioactive;

- Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. PD/277/2006 pentru detinerea de informatii nepublicate în cadrul Sucursalei “Fabrica de Combustibil Nuclear”, emisă de CNCAN la 26 octombrie 2006;

- Certificat de desemnare nr. ODA 03/2008, emis de CNCAN la data de 21 august 2008, pentru desemnarea ca organism dozimetric acreditat a Laboratorului radioprotectie si dozimetrie personal al Fabricii de Combustibil Nuclear;

- Autorizatie pentru sistemul de management al calitătii în domeniul nuclear nr. 10-037 din 18 septembrie 2010, emisă de CNCAN pentru activităti de fabricare în domeniul nuclear;

- Autorizatie sanitară nr. 270 din 3 noiembrie 2010, emisă de Directia de Sănătate Publică Arges - Laboratorul de igiena radiatiilor ionizante pentru activităti nucleare autorizate: detinere, utilizare, manipulare, prelucrare, producere, depozitare, furnizare pentru surse de radiatii, generatori de radiatii, materie primă nucleară si instalatii radiologice;

- Contract de prestare de servicii nr. 1.063 din 18 noiembrie 2010 pentru servicii de supraveghere mediu, încheiat cu Sucursala de Cercetări Nucleare Pitesti a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare;

- Contract de prestare de servicii nr. 133 din 16 martie 2007 pentru servicii de distributie apă potabilă si incendiu, apă industrială, apă epurată, energie electrică, energie termică si gaze naturale si acte aditionale nr. 1 si 2 din 2009 încheiate cu RAAN - Sucursala Cercetări Nucleare Pitesti;

- Regulamentul pentru exploatarea statiei de epurare nr. 5.997 din 15 aprilie 2010 al Sucursalei de Cercetări Nucleare Pitesti a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare;

- protocol pentru actiune comună a Sucursalei Cercetări Nucleare Pitesti si a “Fabricii de Combustibil Nuclear” Pitesti în caz de accident nuclear sau urgentă radiologică;

- Contract de prestare de servicii nr. 96 din 26 februarie 2007 pentru tratarea deseurilor lichide contaminate cu uraniu natural cu Sucursala de Cercetări Nucleare Pitesti a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare;

- Contract de prestare de servicii nr. 97 din 26 februarie 2007 pentru servicii de tratare prin incinerare deseuri radioactive, însotit de Act aditional nr. 3 la contract, încheiat cu Sucursala de Cercetări Nucleare Pitesti a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare;

- Contract de prestări de servicii pentru prevenirea si stingerea incendiilor nr. 2.823/2002 încheiat cu Sucursala Cercetări Nucleare Pitesti a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare si acte aditionale nr. 1/2005 si nr. 2 din 17 iulie 2007 între Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare prin Sucursala Cercetări Nucleare Pitesti si Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. prin Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti;

- Acord-cadru de servicii nr. 468 din 11 iunie 2010 pentru servicii de depozitare deseuri solide radioactive, încheiat între Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. si Compania Natională a Uraniului - S.A. pentru Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti;

- Contract de prestări de servicii nr. 554 din 30 iunie 2010 pentru servicii de prelucrare pentru recuperare uraniu din material neconform si furnizare de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu natural provenită din conversia materialelor, încheiat între Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. si Compania Natională a Uraniului - S.A.;

- înregistrarea pentru declaratia locatiilor pentru operatiuni cu substante clasificate din categoria 3 cu nr. 353/1677921 din 2 aprilie 2007, emisă de Agentia Natională Antidrog;

- avize de functionare pentru operatiuni cu precursori nr. 13.029, 13.030, 13.031, 13.032 din 15 februarie 2005 pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica”- Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitesti si pentru activitatea de transport, eliberate de Ministerul Economiei si Comertului - Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase;

- certificat pentru sistemul de management ISO 14001: 2009 emis de TUV Thuringen, valabil până la data de 27 septembrie 2013;


- Autorizatia de gospodărire a apelor nr. 308 din 17 decembrie 2009 privind alimentarea cu apă si canalizarea la RAAN - Sucursala Cercetări Nucleare Pitesti.

Prezenta autorizatie de mediu se emite cu următoarele conditii speciale impuse:

1. Activitatea se va desfăsura cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2. Transportul surselor de radiatii controlate în exteriorul Fabricii de Combustibil Nuclear Pitesti (denumită în continuare FCN Pitesti) se realizează respectând legislatia în vigoare emisă de CNCAN, reprezentată prin Normele privind transportul materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 357/2005.

3. Se vor urmări încadrarea în normele legale în vigoare privind protectia mediului si a sănătătii populatiei si respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de alte autorităti publice.

4. Orice defectiune sau avarie apărută în desfăsurarea activitătii care are ori poate avea un impact negativ asupra sănătătii populatiei si asupra mediului va fi adusă în mod operativ la cunostinta autoritătilor competente pentru protectia mediului, conform Protocolului de comunicare între autoritatea centrală pentru protectia mediului si Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. (denumit în continuare Protocol de comunicare); se va actiona potrivit procedurilor prevăzute în planurile de alarmare si interventie.

5. Orice evacuare în mediu peste valorile-limită aprobate în autorizatia de mediu va fi notificată autoritătilor publice centrale si regionale pentru protectia mediului si se va actiona pentru limitarea acesteia în conformitate cu prevederile din procedurile legale.

6. Se vor respecta programele de prelevare si monitorizare a tuturor categoriilor de emisii evacuate în mediul înconjurător pentru parametrii înscrisi în actele de reglementare.

7. Activitatea se va desfăsura cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, a florei si faunei sălbatice si a habitatelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011.

8. Modificările si/sau completările ulterioare aduse actelor de reglementare emise de alte autorităti, acte care au stat la baza eliberării prezentei autorizatii de mediu, precum si emiterea de noi acte de reglementare vor fi comunicate în mod operativ autoritătilor publice centrale si regionale pentru protectia mediului, în conformitate cu cerintele Protocolului de comunicare.

9. Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica autoritatea centrală pentru protectia mediului de îndată ce intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricăror modificări ale conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu, înainte de realizarea modificării.

10. În termen de 60 de zile de la data prezentei autorizatii de mediu se va elabora Protocolul de comunicare.

Prezenta autorizatie este valabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 28 februarie 2015.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage suspendarea si/sau anularea acesteia, după caz, în conditiile legii.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (clădiri, instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Organizarea clădirilor si spatiilor FCN Pitesti este realizată în două zone, astfel:

a) Zona controlată este alcătuită din halele I, II, III, IV si V si anexele acestora: platforma îngrădită si acoperită pentru depozitarea temporară a deseurilor contaminate, depozit de pulbere de dioxid de uraniu (UO2), depozit central de fascicule combustibile, depozit de combustibil nuclear proaspăt, laboratoare de analize chimice, laborator de radioprotectie si dozimetrie personal, depozit de produse din zircaloy-4, incinerator ecologic EIS 2030 (în conservare).

Activitătile desfăsurate în halele de productie sunt: hala I - aria pastile; hala II - aria sinterizare; hala III - aria pastilare/rectificare/formare coloane; halele IV si V - sectia de asamblare fascicule de combustibil nuclear.

Spatiile cu destinatiile lor sunt:

Pavilionul administrativ este o clădire cu 4 niveluri având suprafata construită de 1.450 m2 si spatii cu următoarele destinatii:

- subsol: statie colectare deseuri lichide radioactive (152,76 m2), instalatie de separare slamuri prin centrifugare (60,9 m2), instalatie de ventilatie introducere si evacuare aer din halele sectiei de productie pastile, ventilatie tehnologică (308,8 m2), prelucrare beriliu-depunere beriliu (102,6 m2), curătare SDV-uri acoperite de beriliu (Be) (23,4 m2), spălătorie, echipamente de protectie, punct termic, instalatie apă recirculată, ateliere deservire activitate de întretinere, punct de urgentă;

- parter: birouri si spatii de conducere si activitate administrativă, ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, grupuri sanitare, vestiare si următoarele spatii de productie:

- sectia de productie pastile cu suprafata de 4.272 m2, având halele de productie astfel: hala I pentru operatiile de conditionare/presare pulbere de U02 si obtinere pastile crude; hala II pentru operatia de sinterizare; hala III pentru operatiile de conditionare, presare, rectificare, sortare si formare coloane; alte spatii ca depozite de materiale nucleare, laboratoare, birouri;

- sectia de asamblare cu suprafata de 1.830 m2, reprezentată de halele de productie astfel: hala IV în care se realizează elementele structurale de zircaloy, încărcarea pastilelor sinterizate de UO2 în tuburile de zircaloy, operatia de sudură dop-teacă si realizarea elementelor combustibile; hala V unde se efectuează operatia de sudură dop-grilă, obtinându-se fasciculele de combustibil nuclear, controlul final al fasciculelor si operatiile de ambalare;

- etajul 1 cu suprafata de 1.450 m2, având spatii cu destinatia de laboratoare, birouri, magazii si grupuri sanitare;

- etajul 2 cu suprafata de 1.450 m2, având spatii cu destinatia: laboratorul de radioprotectie si dozimetrie personal, birouri, ateliere, sală de instruire, proiectare, cantină si bibliotecă.

b) Zona supravegheată care este reprezentată de perimetrul FCN Pitesti pe care se află clădirile anexelor sectiilor de productie, si anume:

- depozite: depozit de combustibil nuclear proaspăt (70 m2), depozit de pulbere de dioxid de uraniu (U02) (33,6 m2), depozit de chimicale (66 m2), depozit de uleiuri (34 m2), atelier de tâmplărie, statie de încărcare acumulatori electrocare, statie de compresoare, spatii speciale pentru depozitarea buteliilor de gaze - oxigen, argon, azot, hidrogen, heliu, argon metan, acetilenă (10,34 m2), magazie laminate, magazie materiale si piese de schimb;


- depozit central de fascicule de combustibil nuclear, materiale nucleare cu uraniu sărăcit si zonă pentru depozitare pulbere de U02 (102,06 m2);

- depozit de zircaloy (325 m2);

- depozit central de materiale (626 m2);

- depozit de uleiuri uzate, preparate si substante chimice uzate (30 m2);

- parcuri de rezervoare: de azot (32,6 m2), statie producere hidrogen împreună cu parcul de rezervoare de hidrogen (196 m2), instalatie de producere apă demineralizată;

- platformă îngrădită si acoperită pentru depozitarea temporară a deseurilor solide radioactive slab contaminate, a fosfatului de uranil, a cenusilor uranifere, a slamului si a altor materiale nucleare neconforme (342 m2);

- platformă acoperită pentru incineratorul ecologic (echipament aflat în prezent în conservare);

- platforme pentru colectarea deseurilor municipale si asimilabile, deseuri valorificabile din sticlă, plastic (64,88 m2);

- platformă pentru colectarea deseurilor metalice valorificabile (30,83 m2);

- alte tipuri de spatii: atelier de tâmplărie, atelier pentru reparatii auto, birouri transporturi.

Producerea fasciculelor de combustibil nuclear se realizează cu echipamentele si dispozitivele cuprinse în autorizatiile specifice activitătii de productie a combustibilului nuclear emise deCNCAN.

Mijloacele de transport folosite - tip si număr

Transport persoane: autoturisme: marca Leganza - 1 buc; marca Cielo - 1 buc; marca Dacia Logan - 1 buc; marca Hyundai - 1 buc; marca Volkswagen - 1 buc; microbuz marca Volkswagen - 2 buc; autobuz marca IVECO - 5 buc.

Transport marfă: camionetă pentru aprovizionare marca Dacia - 2 buc; aprovizionarea bufetului din incinta fabricii, marca Dacia - 1 buc; autocamion pentru aprovizionare marca IVECO - 1 buc.

Transport intern: motostivuitor 3,5 tone si 1,6 tone - 2 buc; electrocar 2 tone - 2 buc; electrostivuitor de 1 tonă si 2 tone - 3 buc; stivuitor electric de 1,2 tone - 1 buc; platformă ridicătoare - 1 buc.

Transport substante periculoase: autotractor marca Renault cu cisternă pentru transport deseuri lichide radioactive.

Transport materiale radioactive: vehicule autorizate CNCAN (camionetă marca Dacia - 1 buc. si autotractor cu semiremorci marca IVECO); autotractor cu cisternă marca Renault pentru transport pe platforma SCN-FCN a deseurilor lichide radioactive.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităti:

- pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu (U02) în cantitate de 210 tone/an, ambalată în butoaie de 200 l;

- tablă, bare si tuburi zircaloy, beriliu metalic, diferite tipuri de gaze (hidrogen, azot, heliu, argon), substante clasificate din categoria precursorilor de droguri, oxid de zirconiu.

Materiile prime si materialele auxiliare sunt depozitate în depozite de materiale separate în cadrul FCN Pitesti, substantele periculoase si precursorii sunt depozitati în spatii special amenajate.

3. Utilităti -apă, canalizare, energie (surse, cantităti, volume)

Sistemul de alimentare cu apă si canalizare, precum si dreptul de functionare a folosintei de apă pentru întreaga platformă nucleară SCN-FCN este atribuit Sucursalei de Cercetări Nucleare Pitesti a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare (denumită în continuare SCN Pitesti) ca titulară a Autorizatiei de gospodărire a apelor nr. 308 din 17 decembrie 2009, emisă de Administratia Natională “Apele Române” - Directia Apelor Arges-Vedea Pitesti.

Autorizatia de gospodărire a apelor nr. 308 din 17 decembrie 2009 reglementează cerintele comune si individuale necesare functionării obiectivelor industriale de pe întreaga platformă SCN-FCN cu privire la:

- alimentarea cu apă în scop potabil, industrial si pentru stingerea incendiilor;

- evacuarea apelor (ape uzate menajere, ape uzate tehnologice, a apelor din statia de tratare Clucereasa si a apelor pluviale);

- debite si volume de apă evacuată autorizate;

- indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate;

- alte date care intră în responsabilitatea SCN Pitesti. Debitele de apă necesare functionării FCN Pitesti, serviciile de epurare a apelor uzate menajere si tehnologice rezultate din activitatea si incinta FCN Pitesti, precum si deversările de ape pluviale colectate într-un sistem separativ de canalizare din incinta FCN Pitesti sunt reglementate prin Contractul de prestare de servicii nr. 133 din 16 martie 2007 încheiat cu SCN Pitesti.

Alimentarea cu apă a FCN Pitesti se realizează din gospodăria de apă potabilă de pe platforma SCN-FCN, amplasată în incinta SCN Pitesti, si care este alcătuită din două rezervoare de înmagazinare a apei cu V = 500 m3 fiecare, executate din beton armat. Din rezervoarele de înmagazinare apa este distribuită în scop potabil prin intermediul unei statii de pompare alcătuite din 4 pompe (2 x Q = 80 m3/h cu H = 55 m CA si 2 x Q = 33 l/s cu H = 21 m CA) si o pompă de incendiu (Q = 25 l/s cu H = 70 m CA) într-o retea de distributie de tip ramificat prin care se ajunge în retelele din incinta FCN Pitesti. Alimentarea cu apă în scop industrial (Qzi med = 20 m3/zi = 0,231 l/s) este asigurată din gospodăria de apă brută tratată necesară folosintelor de pe întreaga platformă SCN-FCN, aflată în incinta SCN Pitesti, si care este alcătuită din două rezervoare de înmagazinare cu V=1.000 m3 fiecare. Distributia apei în scop tehnologic se face prin intermediul unei statii de pompare alcătuite din 6 pompe (3 x Q = 90 m3/h cu H =60 m CA si 3 x Q = 30 m3/h cu H = 35 m CA) si a unei retele de distributie de tip ramificat în retelele FCN Pitesti.

Apa necesară pentru stingerea incendiului (Qzi med =200 m3/zi = 2,31 l/s) se asigură din gospodăria de apă pentru acest tip de folosintă, amplasată în incinta SCN Pitesti, si care este alcătuită din volumul intangibil de 500 m3 asigurat în cele două rezervoare de înmagazinare apă potabilă.

Consumul anual de apă potabilă si de incendiu este de cea 15.000 m3/an, iar cel de apă în scop industrial este de cea 2.600 m3/an.

Fabrica detine statie de demineralizare a apei si instalatie de recirculare a apelor tehnologice de răcire.

Evacuarea apelor uzate menajere din FCN Pitesti se face prin intermediul sistemului de retele de canalizare menajeră (separat de retelele de canalizare industrială), sistem care deversează apele uzate menajere prin intermediul unui colector general (L = 2,2 km si Dn = 300 mm) în statia de epurare a apelor uzate - linia de epurare ape menajere, din incinta SCN Pitesti.

Apele uzate industriale sunt colectate în totalitate în rezervoarele-tampon aferente pavilioanelor de pe platforma SCN-FCN- ANDRAD. În functie de rezultatele analizelor de radioactivitate, aceste ape sunt evacuate prin reteaua de canalizare industrială (L = 1.873 m si Dn = 250 mm) fie către statia de epurare, fie dirijate către Statia de tratare a deseurilor radioactive (denumită în continuare STDR) a SCN Pitesti.

Sistemul de colectare a apelor uzate industriale din incinta SCN Pitesti asigură colectarea, depozitarea temporară si controlul apelor uzate în rezervoare-tampon. FCN Pitesti deversează controlat efluenti care contin uraniu natural (ape uzate industriale) către statia de epurare. Evacuarea în reteaua de canalizare se realizează numai în schimbul I, în baza unui raport de măsurare conform căruia indicatorii de calitate ai acestor ape trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al statiei de epurare.

Apele uzate industriale contaminate radioactiv, de diferite concentratii ale uraniului, provenite din activitatea de productie si de control de calitate se colectează în 6 rezervoare din inox de 10 m3 fiecare în cadrul Statiei de colectare deseuri lichide radioactive (denumită în continuare SCDLR) a FCN, situată în cadrul Sectiei pastile.

Deseurile lichide radioactive (ape uzate industriale contaminate radioactiv cu concentratia mai mare de 1 mg U/l) sunt transferate pentru recuperarea uraniului la STDR-SCN, unde prin precipitare cu fosfat trisodic si amoniac, urmată de decantare, filtrare si uscare, rezultă fosfatul de uranil solid si uscat care se returnează la FCN Pitesti sub control de garantii nucleare. Randamentul de recuperare a uraniului este de 99,9%. Cantitatea de uraniu natural recuperată intră în bilantul general al fabricii si face obiectul garantiilor nucleare controlate de Agentia Internatională pentru Energie Atomică (AIEA) si Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM); supernatantul este transvazatîn două rezervoare cu V = 10 m3 fiecare, destinate colectării apelor uzate potential radioactive, din care sunt preluate probe pentru a fi analizate radiometric si radiochimic.

Apele uzate industriale (ape uzate contaminate care au concentratia mai mică de 1 mg U/l) sunt colectate la Statia de colectare si evacuare ape reziduale (denumită în continuare SCEAR) în 3 rezervoare a câte 60 m3 fiecare. În cadrul SCEAR se realizează corectiile de pH si de concentratie, dacă este cazul, apoi sunt evacuate la SE-SCN.

Volumul anual de ape uzate menajere si industriale evacuat în statia de epurare a SCN Pitesti este de cea 12.500 m3/an.

Apele pluviale sunt evacuate printr-o retea de canalizare separată într-un bazin de retentie temporară cu V=1.750 m3 aflat în proprietatea si sub monitorizarea SCN Pitesti.

Încălzirea spatiilor si necesarul de apă caldă pentru consum menajer se realizează cu agent termic furnizat de către SCN Pitesti, prin intermediul unui punct termic aflat la subsolul pavilionului administrativ al fabricii, într-un spatiu cu suprafata de 133,25 m2.

Dotările punctului termic sunt: două schimbătoare de căldură pentru furnizarea agentului termic, un schimbător de căldură pentru prepararea apei calde menajere, 4 boilere, pompe pentru recircularea agentului de răcire.

Apa caldă de consum este realizată suplimentar prin intermediul unui sistem de preparare cu panouri solare alcătuit din 30 de panouri care utilizează ca mediu de transfer etilen-glicolul.

FCN Pitesti are în dotare o statie de producere a hidrogenului si statie electrică de transformare si distributie proprie, dotată cu transformatori uscati de tip Schneider.

Alimentarea cu energie electrică se realizează din retelele SCN Pitesti.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitătii

Pulberea de U02 este furnizată de Compania Natională a Uraniului - S.A. - Sucursala Feldioara (CNU-Sucursala Feldioara) si este receptionată la FCN Pitesti printr-un control tehnic de calitate complex care serveste procesului tehnologic de fabricatie a pastilelor urmat ulterior de procesul de fabricare a coloanelor de pastile de UO2.

Procesul tehnologic de fabricatie a coloanelor de pastile de U02 este o tehnologie specifică metalurgiei pulberilor si cuprinde în principal următoarele procese: conditionarea pulberii (precompactare, granulare, amestecare lubrifiant), presarea pulberii conditionate pentru obtinerea pastilelor crude de U02, sinterizarea pastilelor crude de U02, rectificarea si spălarea-uscarea pastilelor sinterizate, controlul calitătii lotului de pastile rectificate, formarea coloanelor de pastile rectificate, controlul calitătii lotului de coloane si transferul loturilor de coloane acceptate în aria de asamblare fascicule combustibile.

Fabricarea elementelor structurale (dopuri, grile, patine, distantieri, teci) se realizează din semifabricate de zircaloy si alte componente, prin utilizarea unor procedee de strunjire, stantare, brazare.

Elementele de combustibil nuclear se obtin în final din tecile grafitate sanfrenate, coloanele de pastile de U02 si dopurile de zircaloy prin operatii de sudură dop-teacă în atmosfera de heliu; ulterior, acestea se profilează la capete si se debavurează prin operatii mecanice de aschiere în vederea realizării asamblării finale.

Fasciculul de combustibil nuclear (denumit în continuare FC) se obtine prin asamblarea barelor (elementelor) combustibile într-un sistem special marcat ulterior pe grilele de capăt pentru a fi identificat după utilizare în combustibilul uzat.

Controlul final pentru fiecare fascicul combustibil în parte vizează caracteristici dimensionale si de masă, precum si teste speciale.

Depozitarea fasciculelor de combustibil se face în spatii speciale, controlate.

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantităti, destinatie

Capacitatea de productie este de 12.000 FC/an si este determinată de echipamentele si dispozitivele care formează fluxul tehnologic de producere a combustibilului nuclear, flux tehnologic autorizat de CNCAN.

Productia care se realizează anual este determinată de cantitatea de combustibil nuclear necesară functionării unitătilor nucleare U1 si U2 de la CNE Cernavodă.

Productia anuală de combustibil nuclear este autorizată de CNCAN. Aceasta este de cea 10.800 FC/an si se obtine dintr-o cantitate de 210 t de U02/an.

Cantitatea de cea 5% din productia pastilelor sinterizate de U02 reprezintă rebuturi, denumite scrap, si sub control de garantii nucleare este trimisă la CNU - Sucursala Feldioara în vederea transformării în pulbere sinterizabilă de U02.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantităti), productie

Unitatea nu detine centrală termică proprie.

7. Alte date specifice activitătii Nu este cazul.

8. Programul de functionare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an

Programul de functionare este diferentiat în cadrul fabricii, corespunzător necesitătilor proceselor tehnologice. Acesta este stabil pe perioada întregului an calendaristic, cu exceptia perioadelor de oprire planificată sau neplanificată, astfel:

- Sectia pastile - halele I si III pastilare/rectificare/formare coloane, 16 ore/zi;

- hala II - sinterizare, 24 de ore/zi;

- Sectia asamblare FC - halele IV si V, 16 ore/zi.

II. Instalatiile, măsurile si conditiile de protectie a mediului

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu, din dotare (pe elemente de mediu)

1.1. Protectia calitătii apelor

Fabrica detine următoarele statii de colectare si evacuare a apelor uzate contaminate radioactiv:

a) Statia de Colectare Deseuri Lichide Radioactive (SCDLR) se află în cadrul Sectiei pastile si este alcătuită din 6 rezervoare din inox cu volumul de 10 m3 fiecare. În această statie se colectează deseurile lichide radioactive provenite de la instalatia de centrifugare, reteaua de colectare a apelor contaminate aferentă halelor I, II si III si de la laboratoarele de analize chimice. Deseurile lichide radioactive (ape uzate contaminate radioactiv de diferite concentratii de uraniu) intră în instalatia de centrifugare în care se separă slamul de rectificare provenit din apele uzate contaminate rezultate din operatia de rectificare a pastilelor sinterizate.

SIamul de rectificare rezultat este sub control de garantii nucleare si este trimis periodic pentru recuperarea uraniului la CNU - Sucursala Feldioara. După procesul de centrifugare are loc un proces de decantare, în urma căruia rezultă ape uzate contaminate radioactiv cu concentratia de până la 3 mg U/l si care sunt evacuate din statie astfel:

(i) deseurile lichide radioactive (ape uzate contaminate radioactiv care au un continut mai mare de 1 mg U/l) se transportă cu cisterna proprie la STDR-SCN pentru recuperarea uraniului, produsul rezultat este fosfatul de uranil.

Fosfatul de uranil solid si uscat se returnează la FCN Pitesti si este un produs care se află sub control de garantii nucleare; (ii) apele uzate industriale (ape uzate contaminate radioactiv care au concentratia mai mică de 1 mg U/l) sunt evacuate la SCEAR-FCN. Există un sistem de citire automată a pH-ului si a volumului apelor uzate din rezervoare, prevăzut cu sistem automat de alarmare.

b) Statia de Colectare si Evacuare Ape Reziduale (SCEAR) se află în cadrul Sectiei asamblare si este alcătuită din 3 rezervoare cu volumul de 60 m3 fiecare, basă pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale (prevăzută cu senzor de umplere) si 3 pompe, dintre care: două pompe cu debitul de 45 m3/h pentru deversarea apelor uzate industriale către SE-SCN si o pompă de golire a basei de colectare cu debitul de 20 m37h.

În cadrul statiei sunt determinati pH-ul si concentratia de uraniu (a cărei valoare trebuie să fie sub 1 mg U/l ). Parametrii necesari evacuării apelor uzate industriale prin reteaua de canalizare industrială sunt înscrisi în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al statiei de epurare, elaborat de SCN, si reprezintă conditiile de deversare în cadrul SE-SCN.

Limitele derivate de evacuare a efluentilor lichizi radioactivi în SE-SCN sunt precizate si în autorizatiile emise de CNCAN cu nr. LP/171/2010 pentru prelucrarea materiilor prime nucleare si cu nr. LP/205/2010 pentru producerea combustibilului nuclear.

1.2. Protectia atmosferei

1. Sistemul general de ventilatie si evacuare al FCN Pitesti este format din subsisteme locale de introducere a aerului proaspăt, retinere, filtrare, conditionare si evacuare a aerului din zonele controlate. Debitul de aer vehiculat este de maximum 100.000 mm.

Halele de productie I, II si III, precum si laboratoarele de analize chimice sunt racordate la un sistem tehnologic de ventilatie, acesta fiind racordat la sistemul general de ventilatie.

Ventilatia tehnologică este alcătuită din ramificatiile tubulaturilor de absorbtie si retinere a pulberilor aeropurtate cu uraniu/aerosolilor radioactivi si a particulelor de praf din zona de beriliu, zona de încărcare pastile în teci si zona de brazare. Debitul de aer al ventilatiei tehnologice este de 24.000 m3/h.

Sistemul general de ventilatie evacuează în atmosferă aerul filtrat printr-un cos de dispersie care are înăltimea H = 17 m si sectiunea dreptunghiulară s = 5,4 m2. Cosul de dispersie este echipat cu sistemul izocinetic de prelevare la cos (denumit în continuare SIPC) si monitorul de efluenti gazosi (MEG).

Probele de aer prelevate prin intermediul SIPC sunt analizate în cadrul Laboratorului de radioprotectie, protectia mediului si protectie civilă al SCN Pitesti.

2. Sistemul general de ventilatie si retinere pentru halele de productie IV si V evacuează aerul uzat printr-un cos de dispersie cu H = 12 m si d = 0,8 m; debitul de aer evacuat este de cea 15.500 m3/h.

Prin acest cos de dispersie sunt evacuati în atmosferă efluentii gazosi radioactivi (pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi), precum si poluanti nonradioactivi (pulberi, beriliu, acetonă, toluen, alcool etilic si alcool izopropilic).

3. Sistemul tehnologic de ventilatie aferent halelor IV si V preia aerul uzat rezultat numai de la operatia de încărcare pastile în teci din aceste hale de productie si evacuează în atmosferă efluenti gazosi radioactivi (pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi) printr-un cos de dispersie cu H = 12 m si d = 0,35 m; debitul de aer evacuat este de 2.500 m3/h.

Cele două cosuri de dispersie aferente halelor IV si V sunt prevăzute cu câte un MEG similar cu cel al sistemului general de ventilatie aferent halelor I, II si III.

MEG-urile sunt sisteme complexe de prelevare si monitorizare a efluentilor gazosi radioactivi si sunt prevăzute cu sisteme de semnalizare si avertizare (sonoră si luminoasă). MEG măsoară concentratia radioactivă a uraniului natural din emisiile de efluenti gazosi radioactivi; sunt conectate centralizat la calculatorul de înregistrare a datelor din cadrul Laboratorului de radioprotectie si dozimetrie personal al FCN Pitesti.

Sistemele de ventilatie ale FCN sunt sisteme complexe care cuprind statii de ventilatie, centrale pentru tratarea aerului, răcitoare, ventilatoare, chesoane, trasee, filtre, prefiltre dispuse singure sau în baterii, pânză filtrantă etc. Filtrele folosite de FCN în sistemele de ventilatie sunt filtre de înaltă eficientă tip HEPA (High Efficiency Particulate Air Filters) clasa de retinere specifică domeniului nuclear H13 (99,995%).

Schimbarea filtrelor si prefiltrelor de pe ventilatia FCN se face astfel:

a) Prefiltrele se schimbă periodic în functie de gradul de colmatare pentru ca filtrele să fie protejate în vederea optimizării procesului de retinere a particulelor, aerosolilor si filtrării.

b) Filtrele se schimbă în functie de indicatia manometrului diferential cu care este prevăzut filtrul. Filtrele schimbate sunt cântărite si ambalate în saci de plastic si folie. După efectuarea măsurătorilor dozimetrice, filtrele sunt etichetate cu informatii specifice procedurilor controlate din domeniul nuclear.

c) Pânza filtrantă este folosită pentru filtrarea initială a aerului introdus.

1.3. Protectia împotriva radiatiilor

Sursele de radiatii existente în cadrul fabricii sunt necesare desfăsurării activitătii. Acestea sunt surse închise de radiatii ionizante, instalatii radiologice cu surse închise si surse deschise de radiatii ionizante (care includ si materialele nucleare). Echipamentele si dispozitivele existente pe fluxul tehnologic sunt utilizate în cadrul anumitor sectii, laboratoare, instalatii, depozite si platforme de depozitare temporară din cadrul FCN Pitesti. Aceste surse sunt folosite sau depozitate în spatii special amenajate si sunt protejate prin propriul sistem de protectie fizică, sunt încuiate si sunt prevăzute cu sisteme de alarmare. Spatiile în care există surse de radiatii sunt următoarele:

1. Sectia pastile;

2. Sectia fabricatie fascicule combustibile - Sectia asamblare;

3. laborator de analize chimice;

4. laborator de radioprotectie si dozimetrie personal;

5. depozit central de fascicule combustibile;

6. depozit pulbere de UO2;

7. platforma acoperită de depozitare temporară deseuri solide de joasă activitate (342 m2) care este folosită pentru depozitarea temporară a deseurilor solide radioactive de joasă activitate, a fosfatului de uranil, a cenusilor uranifere, a slamurilor si a altor materiale nucleare neconforme; are pardoseală de gresie antiacidă si este prevăzută cu scurgere spre o basă proprie;

8. depozit de combustibil nuclear proaspăt;


9. laborator de control dimensional (strat grafit, strat beriliu);

10. rezervoare de solvent organic uzat.

1.4. Măsuri de prevenire si interventie în cazul aparitiei situatiilor de urgentă

Măsurile de prevenire si interventie în situatiile de urgentă fac parte din atributiile Departamentului securitate nucleară (DSN). În cadrul DSN sunt identificate, procedurate, organizate, coordonate si controlate toate activitătile privind apărarea împotriva incendiilor si protectia civilă, specifice domeniului nuclear.

Măsurile de prevenire si interventie în situatii de urgentă sunt aduse la cunostinta personalului prin: includere în tematica programelor de instruire; difuzare controlată la toti conducătorii locurilor de muncă si prin afisaje în punctele de informare curentă si în zonele cu risc de producere a unei situatii de urgentă.

FCN Pitesti are Celula de urgentă proprie, organizată în conformitate cu prevederile art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005, ale art. 10 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, si cu cerintele Sistemului de management integrat.

Serviciul privat pentru situatii de urgentă de categoria II este organizat în cadrul FCN Pitesti, cu sprijinul si asistenta tehnică a Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă Arges, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. i) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 3 din Criteriile de performantă privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgentă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 158/2007.

Necesarul de apă pentru incendiu este asigurat din utilitătile furnizate de SCN Pitesti, iar interventia în caz de incendiu este asigurată de SCN Pitesti prin serviciul propriu conform contractului economic încheiat între FCN Pitesti si SCN Pitesti.

În cazul aparitiei unei situatii de urgentă la nivelul platformei SCN-FCN, celulele de urgentă proprii se reunesc în Comitetul de urgentă SCN-FCN conform protocolului de colaborare între FCN Pitesti si SCN Pitesti

În mod curent, prevenirea se asigură prin:

- programe de instruire periodică/specială;

- programe de exercitii aplicative (proprii si în colaborare cu Serviciul situatii de urgentă, prevenire si protectie al SCN Pitesti);

- programul de instruire periodică al grupelor Celulei de urgentă (monitorizare radiologică, prim ajutor, evacuare-adăpostire, deblocare-salvare, interventie instalatii/utilităti, decontaminare, transport, aprovizionare);

- programul de controale periodice;

- programe de măsuri de prevenire rezultate în urma inspectiilor efectuate de autoritătile nationale/internationale competente;

- planuri de evacuare;

- panouri de avertizare/interzicere/informare;

- verificare periodică a sistemelor de detectie si alarmare;

- verificare periodică a echipamentelor tehnice de stingere a incendiilor;

- fisa postului persoanelor cu atributii în domeniul situatiilor de urgentă;

- proceduri specifice privind radioprotectia/decontaminarea/ colectarea, depozitarea si transferul deseurilor;

- regulamentul de organizare si functionare a Celulei de urgentă FCN.

Alarmarea unei situatii de urgentă se realizează prin mai multe procedee: manual, prin actionarea butonului asociat zonei; automat, prin sistemul de alarmare FCN-SCN; apel telefonic intern/extern.

În functie de gravitatea situatiei de urgentă, interventia se asigură cu: echipele de primă interventie proprii prin utilizarea/actionarea echipamentelor/instalatiilor din dotare; Serviciul situatii de urgentă, prevenire si interventie al SCN prin personal specializat si echipamente motorizate; Celula de urgentă FCN; Comitetul de urgentă SCN-FCN; Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Arges.

Comunicarea se realizează urmând schema fluxului informational-decizional (relational) transmis si cunoscut de toate părtile participante/interesate.

Pentru revenirea la normalitate după o situatie de urgentă se intervine cu echipe proprii antrenate privind deblocarea, radioprotectia, decontaminarea, colectarea, depozitarea deseurilor si refacerea mediului afectat.

2. Alte amenajări speciale, dotări si măsuri pentru protectia mediului

a) Calitatea apelor freatice si de infiltratie este supravegheată prin forajul de observatie existent care are adâncimea H=18 m.

Incinta fabricii este betonată, iar canalizarea pluvială este prevăzută cu rigole de scurgere pentru evitarea infiltratiilor apelor pluviale direct în sol.

Rigola din spatele halei IV (zona 10 de prelevare sedimente identificată în planurile de situatie din bilanturile de mediu de nivel I si II elaborate în anul 2004 de către Institutul de Cercetări si Proiectări pentru Metale Rare si Radioactive - S.A.) va fi curătată periodic de sedimentele acumulate.

Se va tine evidenta analizelor acestor sedimente, precum si a eliminării corespunzătoare a acestora.

b) Determinările sonometrice se realizează cu sonometrul din dotare.

Standardele care se iau în considerare când se realizează determinări sonometrice sunt următoarele:

- SR ISO 1996-1: 2008 Acustică. Descrierea, măsurarea si evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 1: Mărimi fundamentale si metode de evaluare;

- SR ISO 1996-2: 2008 Acustică. Descrierea, măsurarea si evaluarea zgomotului în mediul ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant;

- SR 6161-1/2008 Acustica în constructii. Partea 1: Măsurarea nivelului de zgomot în constructii civile. Metode de măsurare;

- STAS 6161-3/1982 Determinarea nivelului de zgomot în localitătile urbane. Metodă de determinare;

- STAS 10009/1988 Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

c) Transportul combustibilului nuclear proaspăt fabricat către CNE Cernavodă este asigurat de FCN Pitesti. La efectuarea acestor transporturi se respectă cerintele si normele CNCAN în vigoare referitoare la activitatea si conditiile de transport (pentru mijloacele de transport, avizarea individuală a fiecărui transport etc), pregătirea personalului (conducător auto, însotitor), însotirea convoiului pentru avertizare si sigurantă, notificarea si raportarea la CNCAN. Aceste activităti sunt autorizate de CNCAN.

Se respectă prevederile Normelor privind transportul materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 357/2005.

Cerintele acestor norme se aplică împreună cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase din România, precum si cu alte reglementări specifice emise de alte autorităti competente din domeniul transportului de mărfuri periculoase.


Materialele radioactive care sunt transportate în/din exteriorul fabricii, pe diferite circuite, sunt:

- fasciculele combustibile la/de la S.N.N. S.A. - Sucursala CNE Cernavodă;

- pulbere sinterizabilă de UO2 de la CNU - Sucursala Feldioara;

- material nuclear neconform si deseurile solide radioactive de joasă activitate care sunt transportate cu masini speciale către CNU - Sucursala Feldioara.

d) Măsurile de protectie si de interventie în caz de accident nuclear sunt prevăzute în Planul de interventie în caz de accident nuclear/urgentă radiologică, elaborat de SCN Pitesti si FCN Pitesti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor republicane de securitate nucleară privind planificarea, pregătirea si interventia la accidente nucleare si urgente radiologice, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului cu nr. 242/1993.

Securitatea zonei este asigurată prin sistemul de protectie fizică al fabricii. Acest sistem reprezintă un ansamblu de măsuri de pază si protectie si este destinat să protejeze materialele nucleare împotriva actiunilor ostile (furturi, sustrageri), precum si instalatiile de fabricatie a combustibilului nuclear împotriva sabotajelor comise din interior si de grupările teroriste.

Protectia se realizează prin bariere, echipamente de detectie, supraveghere si alte măsuri.

Sistemul de protectie fizică este aprobat de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor CNCAN de protectie fizică si a ghidurilor aplicabile.

Tot în scopul prevenirii folosirii neautorizate a materialelor nucleare, AIEA si EURATOM au instituit controlul de garantii nucleare; acesta reprezintă un sistem de gestiune si de verificare scriptică si fizică a stocurilor materialelor nucleare. Expertii AIEA si EURATOM verifică periodic aplicarea gestiunii de garantii nucleare.

Securitatea radiologică se referă la radioprotectia lucrătorilor expusi profesional, a populatiei si a mediului si este asigurată în conformitate cu următoarele reglementări ale CNCAN:

- Norme fundamentale de securitate radiologică, aprobate de CNCAN;

- Norme de minerit radioactiv;

- Norme de securitate radiologică privind radioprotectia operatională a lucrătorilor externi;

- Norme de dozimetrie individuală;

- Norme privind limitarea eliberărilor de efluenti radioactivi în mediu;

- Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice;

- Norme privind monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea unei instalatii nucleare sau radiologice;

- Normele privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati în mediu de la instalatiile nucleare;

- Normele privind măsurările meteorologice si hidrologice la instalatiile nucleare.

Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, cu completările ulterioare.

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăsiri permise si în ce conditii

3.1. Apă

Parametrii de evacuare a efluentilor lichizi radioactivi la SE-SCN sunt impusi prin autorizatiile CNCAN pentru prelucrarea materiilor prime nucleare si pentru producerea combustibilului nuclear:

- pH = 6,5-8,5;

- concentratia maximă admisă de uraniu < 1 mg U/l;

- volumul maxim de efluenti lichizi radioactivi transferati este de maximum 2.000 m3/an;

- masa de uraniu transferată este de maximum 2 kg/an;

- limita maximă admisă a concentratiei de beriliu este de 1 mg Be/I.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere si industriale deversate în SE-SCN se vor încadra în concentratiile maxime admise stabilite în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al statiei de epurare a SCN Pitesti.

Limitele derivate de emisie anuală a efluentilor lichizi aprobate de CNCAN si contributiile la constrângerea de doză anuală maximă admisă pentru expunerea populatiei sunt:

 

Nr. crt.

Radionuclid

Limită derivată de emisie (Bq/an)

1.

U -238

3.50E+10

2.

U -235

1.70E+09

 

3.2. Aer

Sursele stationare de emisie a poluantilor rezultati din procese tehnologice sunt următoarele cosuri de dispersie:

- cosul 1 aferent halelor I, II si III cu caracteristicile H-i = 17 m si s-i = 5,4 m2;

- cosul 2 aferent halelor IV si V cu caracteristicile H2 = 12 m si d2 = 0,8 m;

- cosul 3 aferent operatiei de încărcare pastile în teci din halele IV si V cu caracteristicile H3 = 12 m si d3 = 0,35 m.

Poluantii evacuati în atmosferă prin sursele stationare sunt:

- cosul 1: pulberi cu continut de uraniu/aerosoli radioactivi;

- cosul 2: pulberi cu continut de uraniu/aerosoli radioactivi, beriliu, acetonă, toluen, alchilalcooli (alcool izopropilic, alcool etilic);

- cosul 3: pulberi cu continut de uraniu/aerosoli radioactivi.

a) Poluanti radioactivi

Efluentii gazosi radioactivi evacuati prin cele 3 surse stationare sunt monitorizati prin MEG-uri.

Limitele derivate de emisie în atmosferă a efluentilor gazosi radioactivi rezultati de la prelucrarea materiei prime nucleare si de la fabricarea combustibilului nuclear sunt stabilite de CNCAN prin autorizatiile pentru prelucrarea materiilor prime nucleare si pentru producerea combustibilului nuclear, si anume:

- concentratia maximă a uraniului natural în efluentii gazosi emisi în atmosferă este de 5 ug U/m3; pe termen scurt (cel mult 24 de ore/lună), concentratia maximă a uraniului în efluentii gazosi emisi în atmosferă poate să ajungă la 15 ug U/m3, cu conditia ca în luna respectivă să nu fie evacuat în atmosferă un volum de efluenti gazosi radioactivi mai mare de 1,5 x 108 m3si o cantitate de uraniu mai mare de 0,800 kg;

- se admite emisia în atmosferă a unui volum anual de efluenti gazosi continând pulberi aeropurtate de uraniu cu uraniu natural de cel mult 109 m3;

- limita maximă admisă a concentratiei de beriliu (în atmosfera exterioară incintei) este 0,01 ug Be/m3.

b) Poluanti nonradioactivi

Prin cosul de dispersie 2 cu caracteristicile H2 = 12 m si d2 = 0,8 m sunt evacuati în atmosferă, pe lângă poluantii radioactivi, si poluanti nonradioactivi.

Concentratiile la emisie ale poluantilor nonradioactivi vor respecta pragurile de alertă (PA) si valorile-limită (VL) prevăzute în tabelul următor, astfel cum rezultă din Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările si completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, cu modificările ulterioare:

 

Nr. crt.

Poluant

Debitul masic

(g/h)

Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 (mg/m3)

PA VL

Metode de analiză

1.

Pulberi

>500

35 50

SREN 13284-2008

2.

Beriliu si compusii săi

>0,5

0,07 1

SREN 14385-2008

3.

Toluen

>2000

70 100

SREN 13648-2008

4.

Acetonă

>3000

105 150

SREN 13648-2008

5.

Alchilalcooli

>3000

105 150

SREN 13648-2008

 

3.3. Zgomot

Nivelul de zgomot echivalent măsurat la limita incintei industriale se va încadra în valorile admisibile stabilite în STAS 10009/1988, respectiv Lech = 65 dB(A), Cz = 60 dB.

Rapoartele de încercare precizate la pct. II.2 realizate conform SR 6161-1/2008 se transmit autoritătii regionale pentru protectia mediului.

3.4. Radiatii

Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Normelor fundamentale de securitate radiologică si ale Normelor de minerit radioactiv emise de CNCAN, prevederile EURATOM si recomandările Agentiei Internationale pentru Energie Atomică.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor

1.1. Apă

Apele uzate industriale sunt colectate în rezervoarele din cadrul SCEAR si de aici, după determinarea concentratiei de uraniu si a pH-uiui, sunt evacuate în SE-SCN.

Determinările se fac atât la laboratorul de radioprotectie, protectia mediului si protectia civilă al SCN Pitesti, cât si în laboratorul de analize fizico-chimice al FCN Pitesti.

Poluantii monitorizati si concentratiile maxime admisibile sunt:

- pH = 6,5-8,5;

- concentratia maximă admisă de uraniu < 1 mg U/l;

- concentratia maximă de beriliu < 1 mg Be/I. Deversarea apelor uzate industriale colectate în rezervoarele de înmagazinare ale FCN se face către SE-SCN în mod controlat, în schimbul I si numai după primirea raportului de măsurare din partea SCN Pitesti.

Frecventa determinărilor este prevăzută în cadrul contractelor specifice încheiate între SCN Pitesti si FCN Pitesti.

1.2. Aer

Analizele specifice privind calitatea aerului se efectuează diferentiat în cadrul FCN Pitesti, prin laboratoarele de radioprotectie si de analize chimice, si în cadrul SCN Pitesti, prin laboratorul de toxicologie si radiotoxicologie si laboratorul de radioprotectie si protectia mediului.

Sistemele de prelevare a probelor si functiile lor sunt diferite, astfel:

a) Sistemul central de prelevare aerosoli (SCPA) este sistemul de supraveghere a radioactivitătii din aerul exterior si de supraveghere a concentratiei beriliului din aerul exterior.

Este format din 4 puncte de monitorizare pentru determinarea concentratiilor poluantilor în aerul exterior fabricii: 3 puncte de prelevare amplasate în exteriorul halelor I, II si III sunt pentru determinarea concentratiei de uraniu si un punct pentru determinarea concentratiei de beriliu. SCPAeste alcătuit dintr-o pompă de vacuum tip ROOTS de la care porneste reteaua de conducte către locurile de muncă si către mediul exterior (unde se află punctele de prelevare).

Limita de control administrativă stabilită pentru uraniu este 0,11 Bq/m3, iar determinările sunt realizate în cadrul laboratorului de radioprotectie si dozimetrie personal.

Limita pentru control administrativă stabilită pentru beriliu este 0,01 ugBe/ m3, iar determinările sunt făcute în cadrul laboratorului de analize chimice.

b) Sistemul izocinetic de prelevare la cos (SIPC) este montat pe cosul 1 si realizează prelevări continue din sistemul general de ventilatie aferent halelor I, II si III, în baza cărora se efectuează analize chimice pentru determinările lunare în cadrul laboratorului de radioprotectie, protectia mediului si protectie civilă al SCN Pitesti.

De asemenea, monitorizarea concentratiei de uraniu din efluentii gazosi radioactivi la cele 3 cosuri de dispersie se realizează on-line prin câte un MEG. Aceste sisteme de monitorizare transmit datele la laboratorul de radioprotectie si dozimetrie personal din cadrul FCN Pitesti, în vederea procesării si arhivării.

c) Pe cosurile de dispersie aferente halelor de productie se elimină următorii poluanti:

- cosurile 1 si 3: poluanti radioactivi;

- cosul 2: poluanti radioactivi si nonradioactivi. Frecventa de măsurare:

- continuu pentru pulberi cu continut de uraniu/aerosoli radioactivi;

- determinări semestriale pentru poluanti nonradioactivi.

1.3. Zgomot

Determinările sonometrice se vor efectua semestrial.

1.4. Sol si vegetatie

Punctul de recoltare a probelor de sol si de vegetatie este situat în partea de sud-vest a incintei FCN Pitesti, vizavi de corpul de clădire care face legătura între pavilionul administrativ si sectia de asamblare.

Probele se prelevează semestrial si se determină activitatea beta globală si continutul masic de uraniu.

2. Datele care vor fi raportate autoritătii competente pentru protectia mediului si periodicitatea

La Agentia Regională pentru Protectia Mediului Pitesti se transmit următoarele rapoarte:

a) rapoarte trimestriale:

- raport privind evacuările de efluenti radioactivi (date privind transferul de efluenti lichizi radioactivi, deseuri lichide radioactive, deseuri solide radioactive incinerabile, deseuri solide radioactive neincinerabile, emisii de efluenti gazosi radioactivi);

- raport privind concentratiile de poluanti în factorii de mediu (măsurători privind radioactivitatea în mediul exterior);

- raport privind concentratia de beriliu în aerul exterior fabricii;

b) rapoarte semestriale:

- raport privind determinarea sonometrică realizată la limita incintei;

- raport privind emisiile poluantilor nonradioactivi;

- verificarea semestrială a existentei apei de infiltratie în forajul de observatie cu H = 18 m si determinarea continutului de uraniu în apele subterane;

c) rapoarte anuale:

- raport privind asigurarea securitătii radiologice a personalului expus profesional, a populatiei si a mediului;


- raport privind gospodărirea deseurilor solide radioactive;

- raport de monitorizare a radioactivitătii mediului;

- inventar al emisiilor de poluanti în atmosferă;

- inventar privind mercurul si compusii cu mercur;

- raport privind situatia deseurilor de ambalaje;

- situatia gestionării uleiurilor uzate.

IV. Modul de gospodărire a deseurilor si ambalajelor 1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantităti)

Deseurile rezultate din activitatea desfăsurată de FCN Pitesti sunt deseuri radioactive si deseuri neradioactive.

1.1. Deseuri radioactive

Deseurile radioactive rezultate din procesului tehnologic sau ca urmare a contaminării unor materiale, ambalaje etc. cu substante radioactive sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea deseului

Cantitatea (anual)

Compozitia

1

Deseuri solide radioactive din care se recuperează uraniu

1 t

filtre de la sistemele de ventilatie, prefiltre, pânze filtrante

2

Deseuri solide radioactive incinerabile

5t

materiale textile, hârtie, cartoane, materiale plastice, folie de plastic, cauciucuri, lemn, care prin diferite metode s-au contaminat

3

Deseuri solide radioactive neincinerabile

10 t

obiecte metalice, conducte, pietre de rectificare, piese metalice, subansamble, epodur, cărămizi, cabluri, moloz etc. care nu se pot decontamina si nu prezintă interes pentru recuperarea uraniului

4

Deseuri lichide radioactive

800 m3

(scrap) de diferite concentratii

5

Cenusi uranifere

1 t

rezultate în urma procesului de incinerare a deseurilor solide radioactive incinerabile în cadrul statiei de tratare a deseurilor radioactive din SCN Pitesti

6

Fosfat de uranil solid si uscat si slam

3t

rezultate din procesul de recuperare a uraniului în cadrul STDR-SCN în urma procesului de epurare a scrapului cu concentratii de uraniu mai mari de 1 mg U/litru

7

Deseuri solide contaminate cu beriliu

0,5 t

rezultate din procesul de depunere cu beriliu în cadrul sectiei asamblare

 

Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normativelor CNCAN specifice managementului gospodăririi deseurilor radioactive.

1.2. Deseuri industriale neradioactive

Deseurile industriale neradioactive sunt toate deseurile care nu prezintă contaminare liberă detectabilă si debite de doză la contact peste valoarea fondului natural. Aceste deseuri sunt clasificate pe coduri în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completările ulterioare, iar cantitătile anuale sunt:

 

Nr. crt.

Codul deseului

Denumirea deseului

Instalatie/Sectie

Cantitate (t/an)

0

1

2

3

4

1

07.01.04*

Alti solventi organici, lichide de spălare si solutii mumă (amestec degresant ternar)

Sectia asamblare

0,8

2

07.01.04*

Alti solventi organici, lichide de spălare si solutii mumă (alcool etilic uzat)

Sectia asamblare

0,4

3

07.01.04*

Alti solventi organici, lichide de spălare si solutii mumă (alcool izopropilic cu grafit)

Sectia asamblare

0,3

4

06.02.04*

Hidroxid de potasiu

Statie hidrogen

0,25

5

13.02.05*

Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

întretinere echipamente si instalatii

0,1

6

13.02.06*

Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere

întretinere echipamente si instalatii

0,1

7

12.01.09*

Emulsii si solutii de ungere uzate fără halogeni (Blasocut 2000 CF)

Sectia asamblare

0,5

8

16.05.06*

Reactivi chimici expirati

Laborator de analize chimice

2,5

9

17.04.05

Deseuri metalice feroase

întretinere, reparatii, retehnologizări

10

10

17.04.01

Cupru

întretinere, reparatii, retehnologizări

0,05

11

17.04.02

Aluminiu

întretinere, reparatii, retehnologizări

0,05

12

19.12.03

Metale neferoase (deseuri solide de zircaloy)

Sectia asamblare

1

13

19.10.04

Fractii de span usor si praf (span de zircaloy - compactare în brichete)*

Sectia asamblare

3,67

14

12.01.17

Deseuri de materiale de sablare (nisip de sablare)

Operatia de sablare

0,5

15

12.01.17

Deseuri de materiale de sablare - provenite din ardere (oxid de zirconiu - cenusă)

Operatia de sablare

4

16

20.03.99

Deseuri municipale si asimilabile

întreaga unitate

20

17

20.01.01

Deseuri celulozice (hârtie si carton)

întreaga unitate

10

18

20.01.39

Deseuri materiale plastice (PET, mase plastice)

întreaga unitate

0,2

19

20.01.33*

Baterii si acumulatori

întreaga unitate

0,2

20

20.01.35*

Echipamente electrice si electronice casate (echipamente informatice si de telecomunicatii)

întreaga unitate

0,4

21

20.01.21*

Tuburi fluorescente

întreaga unitate

0,05

22

18.01.01

Obiecte ascutite

Punct de urgente medicale

0,04

23

18.01.03*

Deseuri a căror colectare si eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor

 

 

24

18.01.06*

Chimicale constând din sau continând substante periculoase

 

 

25

18.01.09

Medicamente

 

 

 

NOTĂ:

Deseurile clasificate ca periculoase - deseurile marcate cu asterisc (*) - prezintă una sau mai multe dintre proprietătile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Se vor respecta prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată, cu modificările si completările ulterioare.

1.3. Deseuri provenind din substante chimice degradate

Substantele si amestecurile periculoase care nu mai pot fi utilizate în procesul tehnologic sau la analizele de laborator care sunt degradate ori expirate si care intră în categoria deseurilor periculoase sunt:

 

Nr. crt.

Denumirea deseului (substante si amestecuri periculoase expirate)

Modul de ambalare

0

1

2

1

Acid ascorbic

Flacon 1.000 ml

2

Acid 2aminobezoic

Flacon 1.000 ml

3

Acid bromhidric47-48%

Flacon 1.000 ml

4

Acid fosfomolibdenic

Flacon 250 gr

5

Acid iod ic

Flacon 100 gr

6

Acid 2 naftil 1 sulfonic

Flacon 10 gr

7

Acid salicilic

Flacon 1.000 gr

8

Acid tricloracetic

Flacon 250 gr

9

Acid tartic

Flacon 500 gr

10

Acid tioglicoolic 80%

Flacon 100 gr

11

Alcool anilic

Flacon 1.000 ml

12

Alcool N Butilic

Flacon 1.000 ml

13

Alcool izopropilic

Flacon 1.000 ml

14

Aluminiu pulbere fină

Flacon 100 gr

15

Amidon solubil indicator

Flacon 100 gr

16

Amino negro

Flacon 100 gr

17

4Aminoantipirin

Flacon 100 gr

18

Anilină

Flacon 500 ml

19

Azotat de argint 0,1N

Flacon 1.000 gr

20

Azur II

Flacon 25 gr


0

1

2

21

Bromură de amoniu

Flacon 100 gr

22

Butilamină 97%

Flacon 250 gr

23

Carbură de siliciu pulbere

Flacon 1.000 gr

24

Chinaldină rosie

Flacon 1 gr

25

Ciclohexanol

Flacon 1.000 ml

26

Ciclohexanonă

Flacon 250 ml

27

Citrat de amoniu solutie

Flacon 100 gr

28

Clorhidrat de anilină

Flacon 500 gr

29

Clorhidrat de fenantrolină

Flacon 100 gr

30

Clorhidrat de hidrazină

Flacon 500 si 250 gr

31

Clorhidrat de rosanilină

Flacon 100 gr

32

Clorhidrat de semicarbazidă

Flacon 100 gr

33

Clorură de cupru si amoniu

Flacon 500 gr

34

Clorură de fier

Flacon 250 si 1.000 gr

35

Clorură mercurică

Flacon 500 si 25 gr

36

Colodiu 6%

Flacon 500 gr

37

Cupru pulbere

Flacon 250 si 1.000 gr

38

Clorat de potasiu

Flacon 1.000 gr

39

1,1’Diantrimidum

Flacon 5 gr

40

Dicromat de amoniu

Flacon 250 gr

41

Difenilbenzidin

Flacon 10 gr

42

Dihidrogenofosfat de amoniu

Flacon 1.000 gr

43

N, N’Dimetil 1,4-fenilendiamină

Flacon 100 gr

44

Dimetilglioximă

Flacon 100 gr

45

Dimetilpolisiloxan

Flacon 100 gr

46

Dimetilsulfolan

Flacon 50 si 100 ml

47

2,6 Dinitrofenol

Flacon 1 gr

48

Dioxan

Flacon 500 si 1.000 ml

49

Dipicrilamină

Flacon 1 si 25 gr

50

Di-iso-propilcetonă

Flacon 500 gr

51

Disulfonat de sodiu 1,2dioxibenzen

Flacon 5 gr

52

Fluoresceină

Flacon 500 gr

53

Fosfat de sodiu

Flacon 250 gr

54

Glicerina anhidră PA

Flacon 1.000 ml

55

Hexachlorcilohexan

Flacon 1.000 gr

56

1,2,3,4,5,6 Hexaclorciclohexan

Flacon 100 gr

57

Hidroxină în apă 64%

Flacon 500 gr

58

Hidrogenocarbonat de sodiu

Flacon 1.000 gr

59

Hidrogenfosfat de disodic

Flacon 1.000 gr

60

Hidrogenfosfat de trisodic

Flacon 100 gr

61

Hidrogenofosfat de amoniu si sodiu

Flacon 500 ml

62

Hidrogenosulfat de sodiu

Flacon 100 gr

63

Hidrogenosulfat de amoniu

Flacon 100 gr

64

Hidroxichinaldină

Flacon 10 gr

65

8 Hidroxchinolină

Flacon 100 gr

66

Hidroxid de bariu

Flacon 250 gr

67

Hidroxid de litiu

Flacon 100 gr

68

Hidroxilmetilaminoetan

Flacon 100 gr

69

Iodură de cadmiu

Flacon 25 gr

70

Iodură de potasiu

Flacon 250, 500 gr

71

Isobutilmetilcetonă

Flacon 1.000 ml, 500, 1.000 gr

72

Lakmus

Flacon 100 gr

73

Ninhidrină

Flacon 100 gr


0

1

2

74

Oxid de crom

Flacon 500 gr

75

Oxid de cupru

Flacon 250 gr

76

Oxid de fier III

Flacon 250 si 100 gr

77

Oxid de germaniu

Flacon 1 gr

78

Oxid de iod V

Flacon 100 gr

79

Trioxid de molibden

Flacon 250 gr

80

Oxid de nichel

Flacon 250 gr

81

Dioxid de siliciu

Flacon 25 si 50 gr

82

Oxid de stibiu V

Flacon 100 gr

83

Oxid de strontiu

Flacon 100 gr

84

Dioxid de titan

Flacon 500 gr

85

Oxid de wolfram

Flacon 100 si 1.000 gr

86

Plumb pulbere

Flacon 250 si 1.000 gr

87

Rosu de fenol

Flacon 100 gr

88

Rosu neutru

Flacon 10 gr

89

Sulf

Flacon 100 gr

90

Sulfat de aluminiu si amoniu

Flacon 250 si 500 gr

91

Sulfat de aluminiu si potasiu

Flacon 500 gr

92

Sulfat de chinină

Flacon 500 gr

93

Sulfat de zinc

Flacon 100 gr

94

Sulfat feros de amoniu

Flacon 500 si 1.000 gr

95

Sulfat nichel de amoniu

Flacon 500 gr

96

Sulfocianură de fluoresceină

Flacon 10 gr

97

Sulfura de carbon

Flacon 1.000 ml

98

Tartat acid de sodiu

Flacon 250 gr

99

Tartat de disodiu

Flacon 250 gr

100

Tetrahidrofuran

Flacon 100 ml

101

Thorin

Flacon 5 gr

102

Vată de sticlă

Cutie 1.000 gr

103

Xilenol orange

Flacon 5 gr

104

Zinc granule

Flacon 250 si 1.000 gr

105

Tricloretilenă

Flacon 100 gr

106

Azotat de mercur

Flacon 25 gr

107

Florură de galiu spectral

Flacon 10 gr

108

Florură de litiu spectral

Flacon 25 gr

109

Mercur solutie etalon 1gr/l

Flacon 100 ml

110

Neothorin

Flacon 10 gr

111

Oxid de fosfor

Flacon 500 gr

112

Stibiu spectral

Flacon 100 gr

113

Taliu solutie etalon 1 gr/l

Flacon 100 ml

114

Telur solutie etalon 1 gr/l

Flacon 100 ml

115

1,2 Diaminociclohexan

Flacon sticlă/plastic

116

Acetat de etil pa

Flacon sticlă/plastic

117

Acetat n-butil pa

Flacon sticlă/plastic

118

Alcool metilic absolut

Flacon sticlă/plastic

119

Bicromat de potasiu pa

Flacon sticlă/plastic

120

Clorură de cobalt

Flacon sticlă/plastic

121

Clorură de bismut

Flacon sticlă/plastic

122

Iodură de cadmiu pa

Flacon sticlă/plastic

123

Iodură de potasiu pa

Flacon sticlă/plastic

124

Iodură de potasiu solutie 0,1N

Flacon sticlă/plastic

125

Oxid de beriliu

Flacon sticlă/plastic

126

Tiosulfat de sodiu pa

Flacon sticlă/plastic

127

Trietanolanimă

Flacon sticlă/plastic

128

Flacon solutie dezinfectantă

Flacon sticlă/plastic

129

Fixer unifix

Flacon sticlă/plastic

130

Chinolein Gelb

Flacon sticlă/plastic

 

2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantităti, frecventă)

FCN Pitesti nu desfăsoară activitate de colectare a deseurilor.

Deseurile radioactive sunt colectate în containere speciale inscriptionate pentru fiecare tip de deseu.

Deseurile neradioactive generate în activitătile proprii sunt colectate la locul generării si sunt transferate în spatiile proprii special amenajate pentru stocare temporară până la disponibilizarea către operatori economici autorizati pentru colectare, transport, eliminare/valorificare conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare, legislatia în vigoare privind deseurile valorificabile si legislatia specifică altor tipuri de deseuri.

3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantităti, mod de stocare)

FCN Pitesti nu detine depozit de stocare conform Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările si completările ulterioare.

Spatiile existente sunt amenajate pentru detinerea temporară a deseurilor până la transferul în afara societătii către unităti autorizate pentru stocare, valorificare, eliminare prin procedee aprobate de autoritatea de mediu si de reglementările specifice emise de CNCAN.

3.1. Deseuri radioactive

Deseurile radioactive sunt cele precizate în tabelul prevăzut la pct. 1.1. si sunt stocate pe platformele special amenajate, astfel:

 

Nr. crt.

Denumirea deseului

Cantitatea (anual)

Stocare temporară

1

Deseuri solide radioactive din care se recuperează uraniu

1 t

Platforma de depozitare temporară deseuri solide radioactive slab contaminate

2

Deseuri solide radioactive incinerabile

5 t

Idem

3

Deseuri solide radioactive neincinerabile

10 t

Idem

4

Deseuri lichide radioactive

800 m3

Stocate în rezervoarele statiei de colectare deseuri lichide radioactive - transport la STDR - SCN

5

Cenusi uranifere

1 t

Rezultate în urma procesului de incinerare a deseurilor solide radioactive incinerabile în cadrul STDR - SCN

6

Fosfat de uranil solid si uscat si slam

3t

Rezultate din procesul de recuperare a uraniului în cadrul STDR a SCN Pitesti, în urma procesului de epurare a scrapului cu concentratii de uraniu mai mari de 1 mg U/I

7

Deseuri solide contaminate cu beriliu

0,5 t

Platforma de depozitare temporară deseuri solide radioactive slab contaminate

 

Containerele cu deseuri din zonele radiologice sunt monitorizate înainte de a fi transferate în afara zonei radiologice. Dacă sunt detectate valori ale contaminării cu uraniu peste limitele aprobate (până la care deseurile se consideră neradioactive), acestea sunt considerate deseuri radioactive si sunt tratate conform procedurilor pentru deseuri radioactive.

3.2. Deseuri neradioactive

Deseurile neradioactive stocate temporar în spatii special amenajate sunt cele din tabelul prevăzut la pct. 1.2. Acestea sunt stocate în spatii special amenajate de unde vor fi preluate pe bază de contract de colectori sau operatori autorizati în vederea valorificării si/sau eliminării.

Spanul de zircaloy se brichetează într-o instalatie specială pe amplasamentul SCN Pitesti si se valorifică prin firme autorizate. În situatii accidentale, spanul de zircaloy se elimină printr-un proces de oxidare completă în cuptorul special construit, amplasat în curtea fabricii, într-o zonă lipsită de trafic. Cuptorul de oxidare elimină spanul si aliajele de zircaloy prin arderea liberă, cu tiraj natural de aer, oxidarea fiind completă.

Cuptorul de oxidare si principiul de eliminare este rezultatul unei inventii a domnului Constantin Galeriu, expert în cadrul FCN Pitesti, si este brevetat cu Brevetul de inventie nr. 109.781 B1 din 1995 emis de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci Bucuresti.

Cenusa rezultată din arderea spânului de zircaloy se stochează în containere în vederea eliminării printr-o firmă specializată de valorificare. Transferul deseurilor de zircaloy (contaminate si necontaminate) rezultate din activitatea de productie se realizează după obtinerea autorizatiilor specifice emise de CNCAN.

Alte tipuri de deseuri neradioactive sunt deseurile provenite din substante si amestecuri periculoase expirate care nu mai pot fi utilizate în procesul de productie si sunt cele prevăzute în tabelul de la pct. 1.3.

Pentru deseurile neradioactive, inclusiv cele chimice, colectate în spatii special amenajate în cadrul sectiilor de productie, conditionarea constă în inspectarea etichetării, a integritătii ambalajelor, efectuarea de măsurători dozimetrice pentru verificarea gradului de contaminare radioactivă si sigilarea containerelor (pentru evitarea unei contaminări ulterioare, până la transferul în afara zonei radiologice). Este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase cu cele nepericuloase.

Deseurile de substante chimice rezultate în urma procesului de fabricatie sunt stocate temporar pe platforma de depozitare temporară deseuri solide radioactive slab contaminate.

Deseurile periculoase provenite din substante chimice expirate sunt stocate temporar în depozitul de chimicale pe rafturi marcate corespunzător.

Aceste spatii sunt ventilate, marcate si delimitate astfel încât să se identifice usor destinatia acestora; depozitarea butoaielor se face numai pe paleti si există lădite cu material absorbant pentru eliminarea eventualelor scurgeri accidentale.

4. Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantităti, destinatie)

Deseuri valorificabile rezultate de pe amplasament sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea deseului

Cantitatea (t/an)

Destinatia

Deseuri valorificabile rezultate din procesele tehnologice

1

Deseuri solide de zircaloy

1

Firme autorizate

2

Span de zircaloy - sub formă de brichete

3,67

Firme autorizate

3

Deseuri de materiale de sablare (nisip de sablare)

0,5

Firme autorizate

4

Deseuri de materiale de sablare - provenite din ardere (oxid de zirconiu - cenusă)

4

Firme autorizate

5

Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere, uleiuri sintetice de motor de transmisie si de ungere, uleiuri sintetice de ungere uzate

0,2

Firme autorizate

Deseuri valorificabile altele decât cele rezultate din procesele tehnologice

1

Deseuri metalice feroase

10

Firme autorizate

2

Deseuri neferoase (aluminiu, cupru)

0,1

 

3

Deseuri celulozice (hârtie si carton)

10

 

4

Deseuri materiale plastice (PET-uri, mase plastice)

0,2

 

5

Baterii si acumulatori

0,2

Firme autorizate

6

Echipamente electrice si electronice casate (echipamente informatice si de telecomunicatii)

0,4

 

7

Tuburi fluorescente

0,05

Firme autorizate

 

Deseurile valorificabile provenite din procesele tehnologice si deseurile menajere si asimilabile sunt predate operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru valorificare/reciclare, cu respectarea cerintelor din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. Cantitătile de deseuri predate sunt înregistrate în baza de date privind gestiunea deseurilor a FCN Pitesti.

Activitatea de colectare a datelor privind gestiunea deseurilor este procedurată.

Se vor respecta prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare.

În zona platformei de depozitare din incinta protejată se află containere mari cu capacitatea de 1,1 m3 identificate separat pentru fiecare tip de deseu solid neradioactiv colectat; suplimentar, înainte de deversarea fiecărui sac de deseuri în container este efectuată o sortare pentru evitarea amestecării deseurilor de diverse tipuri.

Bateriile (acumulatorii) cu plumb se stochează temporar în spatiile de stocare a deseurilor periculoase si sunt gestionate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.

Gunoiul menajer (rezultat de la locurile de muncă si spatiile de cazare ale FCN Pitesti) este transportat la rampa de deseuri menajere a orasului în baza contractelor încheiate cu Primăria Orasului Mioveni.

5. Modul de transportai deseurilor si măsurile pentru protectia mediului

5.1. Deseuri radioactive

Deseurile solide radioactive incinerabile sunt transportate cu electrocarul marcat radioactiv la STDR - SCN Pitesti si incinerate sau se transferă la CNU - Sucursala Feldioara în vederea depozitării finale. Din procesul de incinerare rezultă cenusi uranifere care se transferă înapoi la FCN Pitesti sub control de garantii nucleare.

Cenusile uranifere împreună cu fosfatul de uranil, slamul provenit din procesul de rectificare pastile sinterizate si alte materiale nucleare neconforme se transportă cu autotrenul la CNU - Sucursala Feldioara în vederea prelucrării. De la Feldioara cantitătile de pulbere sinterizabilă de UO2 obtinută în urma prelucrării acestor materiale se întorc ca materie primă la FCN Pitesti în baza autorizatiilor de transfer si transport emise de CNCAN, sub control si supraveghere strictă.


Deseurile lichide radioactive se transportă cu autocisterna proprie destinată exclusiv acestui tip de transport la STDR-SCN.

Se vor respecta prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive, republicată, cu modificările ulterioare.

Se vor respecta prevederile Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive.

FCN Pitesti si CNU - Sucursala Feldioara înregistrează în evidentele de garantii nucleare si raportează lunar la EURATOM si CNCAN transferurile, respectiv receptiile de deseuri solide radioactive cu activitate specifică joasă (de tipul obiecte solide contaminate cu uraniu natural), în conformitate cu cerintele EURATOM si cu respectarea prevederilor Regulamentului (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garantiilor nucleare Euratom.

5.2. Deseuri neradioactive

Toate tipurile de deseuri neradioactive sunt evacuate de pe amplasament numai după efectuarea controlului dozimetric.

Deseurile si spanul de zircaloy se stochează temporar la depozitul special amenajat si sunt transferate la SCN Pitesti în vederea tratării prin compactare în brichete si se transferă către operatori autorizati, specializati în recuperarea acestor materiale.

Transportul deseurilor în afara unitătii în vederea eliminării, depozitării sau valorificării se face cu operatorii economici autorizati să desfăsoare aceste activităti de transport în conditiile si cu obligatiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008.

Pentru transportul deseurilor din categoria produselor chimice expirate periculoase se urmăreste si conformarea cu Normele de efectuare a activitătii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007.

Pentru deseurile periculoase disponibilizate în cantităti mai mari de o tonă se obtin aprobări de expeditie/transport de la autoritatea pentru protectia mediului din perimetrul prestatorului de servicii, avizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă Arges “Căpitan Puică Nicolae”. Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările si completările ulterioare.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)

FCN Pitesti nu efectuează operatiuni de tratare, eliminare sau incinerare a deseurilor industriale neradioactive.

Prin contracte de prestări servicii cu operatori economici autorizati din punctul de vedere al protectiei FCN Pitesti predă deseurile în vederea eliminării, valorificării sau incinerării, după caz, în functie de tipul si caracteristicile fizico-chimice ale deseurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor

Se va tine evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu în parte, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, si în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare.

La cererea autoritătii competente pentru protectia mediului se vor furniza informatii corespunzătoare.

8. Ambalaje folosite si rezultate

8.1. Ambalaje folosite si rezultate în/din activitate:

 

Nr. crt.

Ambalaje folosite sau rezultate

Cantităti (anual)

Folosite/Rezultate

1

Lăzi din lemn cu sectoare din polistiren expandat si folie de polietilenă

300 buc.

Folosite pentru ambalarea fasciculelor combustibile în vederea transportului

2

Alte ambalaje din lemn

6t

Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy; sunt utilizate ulterior pentru ambalarea deseurilor de zircaloy.

3

Bidoane plastic si containere plastic

200 kg

Rezultate din livrarea substantelor chimice si precursorilor

4

Hârtie, carton

10 t

Rezultate din livrarea materiilor auxiliare si din activitatea curentă

5

Sticlă

300 kg

Rezultate din livrarea substantelor chimice si precursorilor

6

Butoaie metalice de 100, 200, 220 l

variabil

Folosite în circuitul intern

7

Butoaie metalice de 220 l

variabil

Folosite ca ambalaj al pulberii de dioxid de uraniu; sunt proprietatea CNU - Sucursala Feldioara; se returnează.

8

Butoaie metalice de 50, 200, 220 l

variabil

Folosite pentru transferul de deseuri radioactive, pastile neconforme, fosfat de uranil si cenusi uranifere. Circuit închis între FCN Pitesti si CNU - Sucursala Feldioara

 

8.2. Ambalaje folosite pentru deseuri:

 

a) radioactive

 

Nr. crt.

Ambalaje folosite sau rezultate

Folosite/Rezultate

1

Butoaie metalice 220 l

Folosit ca ambalaj al pulberii de oxid de uraniu

2

Butoaie metalice 50, 200 si 220 l

Folosit ca ambalaj pentru transportul deseurilor radioactive, pastile neconforme, fosfat de uranil si cenusi uranifere


b) industriale neradioactive

 

Nr. crt.

Ambalaje folosite sau rezultate

Cantităti (anual)

Folosite/Rezultate

1

Lăzi din lemn cu sectoare din polistiren expandat si folie de polietilenă

300 buc.

Folosite pentru ambalarea fasciculelor combustibile în vederea transportului

2

Alte ambalaje din lemn

6t

Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy

3

Bidoane plastic si containere plastic

200 kg

Rezultate din livrarea substantelor chimice si precursorilor de droguri

4

Hârtie, carton

10 t

Rezultate din livrarea materiilor auxiliare

5

Sticlă

300 kg

Rezultate din livrarea substantelor chimice si precursorilor

6

Butoi metalic de 100, 200, 220 l

Variabile

Rezultate din livrarea uleiurilor

 

Ambalajele utilizate în procesul de gestionare a deseurilor chimice neradioactive sunt următoarele: butoaie metalice cu capacitatea de 200 l, butoaie de plastic cu capacitatea de 200 l, containere metalice special construite pentru deseuri chimice solide, containere de 10 l prevăzute cu site de separare a impuritătilor din lichide înainte de stocarea în containerele mari, saci de plastic pentru deseurile solide (care se sigilează înainte de transfer).

Butoaiele si celelalte recipiente sau materiale utilizate la colectare sunt special destinate acestui scop, prin etichetarea

clară a denumirii chimicalelor ce le pot contine si descrise în procedurile fabricii.

Pentru stocarea temporară a deseurilor asimilabile celor municipale neradioactive se utilizează containere standard cu capacitatea de 1,1 m3.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele folosite sau rezultate din activitatea FCN Pitesti sunt eliminate de pe amplasament într-un circuit supravegheat, astfel:

 

Nr. crt.

Ambalaje folosite sau rezultate

Modul de gospodărire

1

Ambalajele din lemn pentru fasciculele combustibile

Au circuit închis între FCN Pitesti si CNE Cernavodă

2

Alte ambalaje din lemn

Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy. Sunt utilizate ulterior pentru ambalarea deseurilor de zircaloy.

3

Ambalajele din plastic

Sunt colectate în containere din plastic si sunt livrate firmelor autorizate.

4

Ambalajele din hârtie si carton

Sunt colectate în spatii special amenajate ca deseuri valorificabile si sunt evacuate către firme autorizate.

5

Sticlă

Sunt colectate în spatii special amenajate si sunt evacuate firmelor autorizate.

6

Butoaie metalice de 100, 200 si 220 l

Sunt folosite pentru colectarea si depozitarea deseurilor valorificabile din activitate.

7

Containere metalice de 220 l

Ca ambalaj al pulberii de oxid de uraniu, are circuit închis între FCN Pitesti si CNU - Sucursala Feldioara.

8

Butoaie metalice 50, 200, 220 l rezultate din deseuri radioactive, fosfat de uranil, pastile neconforme si cenusi uranifere

Aceste ambalaje au circuit închis între FCN Pitesti si/sau CNU - Sucursala Feldioara.

 

Ambalajele metalice ale materiilor prime sunt controlate dozimetric si apoi sunt evacuate de pe amplasament prin firme specializate.

Coletele care transportă deseuri radioactive sunt evacuate de pe amplasament în vehicule proprii către CNU - Sucursala Feldioara, fiecare transport fiind autorizat de către CNCAN.

Butoaiele reutilizate se inscriptionează cu denumirea tipului de deseu continut, cu cantitatea si se vopseste conform codurilor.

În situatia în care ambalajele nu pot fi reutilizate, acestea sunt dezmembrate si se valorifică conform legislatiei în vigoare.

Ambalajele rezultate din utilizarea produselor în zonele radiologice ale FCN Pitesti si care prezintă contaminare radioactivă sunt considerate deseuri radioactive si sunt gestionate conform procedurilor fabricii pentru deseuri radioactive solide.

Atunci când transferul deseurilor la operatori economici autorizati se efectuează cu ambalajele FCN Pitesti, acestea sunt returnate după golirea deseurilor si se reutilizează.

Containerele de depozitare a deseurilor municipale care au capacitatea de 1,1 m3 sunt preluate de către prestatorul de servicii si sunt transferate în vederea dispunerii finale la rampa de depozitare controlată a deseurilor menajere a orasului Mioveni.

Titularul are obligatia să organizeze recuperarea si reciclarea deseurilor provenite din ambalaje, conform prevederilor Hotărârii


Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substantelor si amestecurilor periculoase

1. Substantele si amestecurile periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităti)

FCN Pitesti nu importă substante si amestecuri periculoase în cantităti mai mari de o tonă pe an. În situatia în care această cantitate va fi depăsită, importurile de substante si amestecuri periculoase se vor efectua cu respectarea cerintelor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a

Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE si 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

FCN Pitesti nu importă direct substante si amestecuri prevăzute în anexele Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind exportul si importul de produse chimice periculoase. Substantele si amestecurile folosite în cadrul laboratorului de analize chimice sunt în cantităti mici si sunt preluate prin distribuitor autorizat în România.

FCN Pitesti este utilizator în aval, iar substantele si amestecurile periculoase achizitionate în vederea utilizării în procesele tehnologice sau în analizele de laborator sunt păstrate în ambalajul original, depozitarea acestora făcându-se în functie de compatibilităti în depozite în care accesul se face controlat.

Cerintele privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si amestecurilor periculoase sunt luate în considerare în cadrul procedurilor legale de achizitie.

Substantele si amestecurile periculoase existente si utilizate în diferite activităti ale fabricii sunt:

 

Nr. crt.

Substante/Amestecuri periculoase

UM

Cantitatea (anual)

Utilizare

0

1

2

3

4

1

Acid azotic concentrat

l

150

Analize fizico-chimice

2

Acid fosforic concentrat

l

230

Idem

3

Acid sulfamic (amidosulfuric)

kg

5

Idem

4

Acid fluorhidric 40%

l

2

Idem

5

Acid oxalic

kg

5

Idem

6

Acid boric

g

50

Idem

7

Acid percloric

l

3

Idem

8

Acid acetic glacial

l

10

Idem

9

Acid formic

l

1

Idem

10

Acid lactic

l

1

Idem

11

Apă oxigenată 30%

l

5

Idem

12

Azotat de plumb

g

50

Idem

13

Fluorură de sodiu

g

12

Idem

14

Fluorură de galiu

g

3

Idem

15

Fluorură de litiu

g

3

Idem

16

Fluran

l

2

Idem

17

Fenolftaleină

g

10

Idem

18

Difenilaminosulfonat de bariu

kg

20

Idem

19

Molibdat de amoniu

kg

2

Idem

20

Hidroxid de potasiu

g

200

Idem

21

Hidroxid de sodiu solutie

g

15

Idem

22

Hidroxid de sodiu 1 N

l

3

Idem

23

Hidroxid de sodiu

kg

2

Idem

24

Hidroxid de sodiu (ascarite)

kg

1

Idem

25

Hidroxid de sodiu (sodă caustică)

kg

150

Productie

26

Sulfat feros

kg

13

Analize fizico-chimice

27

Sulfit de sodiu

g

100

Idem

28

Dicromat de potasiu

kg

1

Idem

29

Carbonat de sodiu (sodă calcinată grea)

kg

2.600

Productie

30

Carbonat de sodiu

g

100

Analize fizico-chimice

31

Solutie Karl FischerA

l

7

Idem

32

Solutie Karl Fischer B

l

7

Idem

33

Metanol

l

7

Idem

34

Sulfocianură de mercur

g

30

Idem


0

1

2

3

4

35

Sulfocianură de potasiu

g

70

Idem

36

Alcool etilic

l

3.000

Productie

37

Acetat de sodiu

g

50

Analize fizico-chimice

38

Acetat de amoniu

g

50

Idem

39

Acetat de N butii

kg

5

Idem

40

Amoniac

l

2

Idem

41

Alizarină

g

5

Idem

42

Arsenazo III

g

5

Idem

43

Anhidrone

g

600

Idem

44

Clorură de argint

g

15

Idem

45

Clorură stanoasă

g

50

Idem

46

Clorură de sodiu

g

5

Idem

47

Clorură de amoniu

g

200

Idem

48

Clorură de potasiu

kg

2,5

Idem

49

Iodură de potasiu

g

50

Idem

50

Oxalat de potasiu

kg

5

Idem

51

Oxid de ytriu

g

2

Idem

52

Tetraclorură de carbon

l

30

Idem

53

Trioxid de lantan

g

50

Idem

54

Alaun feriamoniacal

kg

3

Idem

55

Alaun de potasiu

g

50

Idem

56

Ortofenantrolină

g

50

Idem

57

Mercur

l

4

Idem

58

Staniu metalic

g

200

Idem

59

Verde de brom crezol

g

3

Idem

60

Vanadat de amoniu

g

150

Idem

61

Sarea disodică a acidului etilendiamino tetraacetic (EDTA)

g

25

Idem

62

Acid citric

kg

60

Idem

63

Acid tetraacetic

g

100

Idem

64

Alcool izopropilic

kg

2.000

Productie

65

Azotat de aluminiu

g

300

Analize fizico-chimice

66

Azotat de argint

g

100

Idem

67

Catalizator oxid de cupru

kg

2

Idem

68

Clohidratde hidroxilamină

g

30

Idem

69

Clorhidrat de ortofenantrolină

g

40

Idem

70

Clorură cuprică

g

20

Idem

71

Clorură de lantan

g

250

Idem

72

Complexon III

kg

1

Idem

73

Grafit

kg

15

Idem

74

Grafit coloidal

kg

1.369

Productie

75

Solutie revelator

l

3

Analize fizico-chimice

76

Azotat de cesiu

g

250

Idem

77

Sulfat de vanadil

g

500

Idem

78

Oxid de lantan

g

2

Idem

79

Oxid de zirconiu

kg

300

Productie

80

Stearat de zinc

kg

818

Idem

81

FOAM-0

l

150

Idem

82

TRASAR 23226

kg

100

întretinere sistem de răcire

83

Beriliu

kg

5,022

Productie

84

Oxid de beriliu

g

50

Analize fizico-chimice

85

Uraniu, oxizi si săruri

t

210

Productie


Tipurile de gaze necesare analizelor fizico-chimice sau în productie sunt:

 

Nr crt.

Tipuri de gaze

UM

Cantitatea (anual)

Utilizare

1

Argon gaz min. 99,993

Nmc

500

Productie

2

Argon gaz min. 99,996

Nmc

1.800

Idem

3

Gaz etalon P10 (argon metan) 90% - argon; 10% - metan

Nmc

600

Laborator de radioprotectie si dozimetrie personal

4

Acetilenă 99,5

kg

10

Analize fizico-chimice

5

Protoxid de azot 99,5

kg

15

Idem

6

Oxigen gaz min. 99,5

Nmc

200

Productie

7

Oxigen gaz 99,3

Nmc

10

Uz medical

8

Heliu gaz min. 99,995

Nmc

1.998

Productie

9

Heliu gaz min. 99,999

Nmc

70

Idem

10

Hidrogen

Nmc

122.940

Idem

11

Hidrogen gaz min. 99,9

Nmc

10

Idem

12

Hidrogen tehnic

Nmc

420

Idem

13

Azot gaz 99,996

Nmc

50

Idem

14

Azot lichid

Nmc

24.918

Idem

 

Substantele clasificate (precursori de droguri) utilizate în procesul de productie sunt:

 

Nr crt.

Precursori de droguri

UM

Cantitatea (anual)

1

Acid clorhidric

kg

300

2

Acid sulfuric

kg

100

3

Toluen

kg

700

4

Acetonă

kg

1.010

 

Uleiurile raportabile sunt:

- uleiuri pentru autovehicule: ulei ultragrade 15, 19, 20, 50 l; ulei Ursa Super la 15 W 40 si la 20 W 50 - 500 l;

- uleiuri de ungere: ulei mobilube HD 85W-140 - 20 l; ulei mobil DTE 25 - 50 l; ulei Meropa 150, 450 - 400 l; ulei Mobil SHC 629 - 20 l; ulei Rando HD 46, 68 - 20 l; ulei Morlina 5 - 50 l; ulei PE (emulsionabil) - 100 l; ulei velocine No5 - 230 l;

- ulei de transmisie si ulei hidraulic: ulei Texaco T 90 - 100 l; ulei Regal EP 68 - 50 l; ulei hidraulic SHM 32 - 600 l;

- ulei vid/pompă de vid: Santovac 5 pentru depunere beriliu - 1,5 I; ulei mineral P3 - 15 I; ulei siliconic704 EU -40 l;

- dielectric electroeroziune: ulei LDM Fluid 5 - 200 l;

- alte tipuri de uleiuri: lichid răcire KOOL BLAST - 120 l; ulei ultracoolant - 350 l;

- vaseline: vaselină Mobil grease XHP 222 - 20 l; vaselină EP 2 - 100 kg; vaselină starplex EP2 - 100 kg; vaselină MolitexEP2 - 50 l.

Amestecurile care contin biocide utilizate sunt:

 

Nr crt.

Amestecuri care contin biocide

UM

Cantitatea (anual)

Utilizare

1

Apă oxigenată

I

2

Curătenie spatii interioare

2

Insecticid

buc.

100

Curătenie spatii interioare

3

Solutie Nalco 73500

kg

25

Curătenie spatii interioare

4

Solutie Nalco 8514

kg

20

Curătenie spatii interioare

5

Tablete dezinfectante WC

buc.

5

Curătenie spatii interioare

6

Pastile pisoar

buc.

60

Curătenie spatii interioare

7

Neutralizator pompă

kg

10

Curătare pompă

8

Detartrant pompă

kg

30

Curătare pompă

9

Agent curătare/degresare Lexite

buc.

30

Curătare echipamente electronice sau electrice

10

Decontaminol

buc.

1

Dezinfectie suprafete

11

Detartrant

buc.

100

Curătenie spatii interioare

12

Degresant

I

30

Curătenie prin degresare


Detergenti care contin biocide si care sunt folositi în diferite procese de curătare sunt:

 

Nr. crt.

Biocide

UM

Cantitatea (anual)

Utilizare

1

Pastă axion

buc.

20

Curătenie spatii interioare

2

Praf de curătat (tix)

buc.

100

Idem

3

Înălbitor (Ace, Vanish)

buc.

12

Idem

4

Solutie curătat geamuri

buc.

190

Idem

5

Solutie Cilit

buc.

20

Idem

6

Solutie curătat pardoseli

buc.

150

Idem

7

Solutie curătat

buc.

30

Idem

8

Spray antipraf

buc.

130

Idem

9

Detergent lichid vase

I

1.400

Idem

10

Detergent automat

kg

2.500

Idem

11

Neodisher FLA/N

I

100

Masină de spălat sticlărie de laborator

 

2. Modul de gospodărire

Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

Ambalare

Produsele chimice sunt păstrate în ambalajele producătorului, existând cerinte reglementate prin proceduri interne ca în documentatia de achizitie la redactarea comenzii, la receptie si la inspectiile periodice să se urmărească integritatea si etanseitatea ambalajelor, etichetarea corectă cu informatiile/datele strict necesare pentru evitarea pericolelor chimice, măsurile de prim ajutor, de îndepărtare a produselor reziduale si, unde este cazul, restrictiile de utilizare a produsului.

Ambalajele produselor si preparatelor chimice sunt ale producătorului si sunt de diferite tipuri:

- sticle, borcane, flacoane si pungi de plastic;

- containere de plastic;

- butoaie de 200 l si cutii de tablă;

- bidoane de plastic.

Gazele sunt depozitate în recipienti sub presiune speciali din zonele de depozitare.

În cazul deteriorării accidentale a ambalajelor, produsul chimic este transferat în alte containere compatibile cu caracteristicile sale, urmărindu-se ca acestea să fie curate pentru a nu impurifica produsul, să fie etichetate corespunzător si să îndeplinească orice alte cerinte specifice.

Transport

Transferul produselor chimice din depozite în spatiile temporare de detinere a acestora se efectuează direct la locurile de muncă ale fabricii unde sunt utilizate. Se folosesc mijloace de transport proprii ale FCN Pitesti sau ale prestatorilor de servicii. Organizarea transporturilor se efectuează cu respectarea normelor în vigoare si a cerintelor specifice pericolelor asociate. Se folosesc soferi si consilieri de sigurantă (dacă este cazul) autorizati, mijloace de transport autorizate pentru mărfuri periculoase si echipate conform normativelor.

În contractele de achizitie a produselor chimice se includ si cerinte referitoare la transportul acestora până la sediul FCN

Pitesti, cu precizarea conditiilor necesare respectării legislatiei aplicabile pentru transportul mărfurilor periculoase, autorizarea corespunzătoare a mijloacelor de transport si a personalului, ambalarea si etichetarea conform normelor de transport aplicabile produselor.

Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, cu modificările si completările ulterioare. Se vor respecta normele de transport nationale, comunitare si internationale specifice produselor transportate si modului de transport (rutier, maritim, aerian).

Depozitare

Substantele toxice si periculoase sunt depozitate în dulapuri speciale în functie de compatibilităti în cadrul laboratorului de analize fizico-chimice; acestea sunt prevăzute cu sisteme de închidere si sigilare. Evidenta acestor substante se tine de către personalul utilizator desemnat prin decizia conducerii si care se află înscris în registre întocmite în cadrul fiecărui departament.

În exteriorul clădirilor există amenajat depozitul de substante chimice în cadrul corpului de magazii, depozite si garaje.

Folosire/Comercializare

Substantele si amestecurile periculoase nu sunt comercializate.

Utilizarea lor este strictă, conform procedurilor fabricii, astfel:

- substantele si amestecurile periculoase sunt utilizate în instalatiile tehnologice la diferite operatiuni necesare mentinerii parametrilor de functionare, ca agenti de conditionare chimică;

- precursorii de droguri sunt folositi în procesul de productie si în laboratoarele de analize chimice ca agenti de degresare;

- uleiurile sunt necesare functionării diferitelor agregate si echipamente: uleiuri hidraulice pentru echipamentele industriale, lichid de răcire si în statia de compresoare si ca fluid de pompare la pompele de vid;

- substantele si amestecurile periculoase utilizate ca reactivi în laboratoare sunt folosite în laboratoarele de analize chimice si de metalografie-ceramografie;

- biocidele intră în componenta substantelor folosite la decontaminări speciale, a preparatelor de curătenie si dezinfectie si ca substante de întretinere în sistemele de răcire.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si amestecurile periculoase

Ambalajele (butoaie metalice) sunt recuperate după utilizarea produsului si se returnează la furnizor, se reutilizează


pentru depozitarea acelorasi tipuri de produse sau se stochează temporar în spatii special amenajate pentru a fi predate la operatori autorizati în vederea valorificării ori eliminării.

4. Instalatiile, amenajările, dotările si măsurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventiile în caz de accident

Toate substantele/amestecurile periculoase si cele aflate sub presiune sunt depozitate conform normelor de securitate, sănătate în muncă si de prevenire si stingere a incendiilor în vigoare.

Depozitele sunt prevăzute cu pardoseli de gresie si base de colectare în caz de scurgeri accidentale si au dotări si amenajări care să elimine posibilitatea afectării elementelor de mediu.

În depozitarea substantelor si amestecurilor periculoase este îndeplinită conditia de a nu exista niciun contact fizic între produsele incompatibile. Produsele chimice sunt astfel depozitate încât, dacă un container curge, nu va apărea nicio reactie cu alte produse chimice.

Conditiile de depozitare trebuie să îndeplinească, de asemenea, si cerintele de păstrare specifice produsului conform fisei tehnice de securitate, precum si cerintele de securitate precizate în normele legislative aplicabile (de exemplu: pentru substantele din categoria precursorilor de droguri, pentru substantele si amestecurile periculoase, inflamabile, inclusiv deseurile rezultate din utilizarea acestor produse).

Substantele toxice si periculoase sunt ridicate din depozite numai în limita cantitătii strict necesare de către persoane special desemnate pentru gestionarea acestora. În fiecare depozit există lista cu substantele depozitate în spatiile respective în functie de compatibilităti.

Toate substantele si amestecurile periculoase sunt achizitionate si păstrate în recipienti, ambalaje, rezervoare sau tancuri (cele vrac), containerele furnizorului, butelii de gaze sub presiune închise si sigilate, nedeteriorate si corect etichetate conform normativelor legale în vigoare.

Zonele de depozitare au pardoseala din ciment sau gresie antiacidă si sunt prevăzute cu lădite de nisip pentru eliminarea prin absorbtie a eventualelor scurgeri accidentale; aceste spatii sunt inspectate periodic atât din punctul de vedere al integritătii, cât si pentru identificarea eventualelor degradări sau a pierderii etichetelor atasate.

Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

5. Monitorizarea gospodăririi substantelor si amestecurilor periculoase

Societatea detine registru pentru evidenta substantelor si amestecurilor periculoase. Raportarea utilizării acestora se face conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008.

Respectarea conventiilor internationale, a reglementărilor comunitare si ale organismelor O.N.U. la care România a aderat se regăseste în sistemul de monitorizare si raportare implementat prin actele normative din legislatia natională care preiau aceste cerinte.

Substantele chimice pentru prepararea reactivilor necesari determinărilor de laborator sunt utilizate în cadrul laboratoarelor de analize chimice din cadrul FCN Pitesti.

Efectuarea analizelor de laborator se realizează cu aparatura specifică a cărei utilizare este descrisă în procedurile laboratorului. Analizele efectuate, conditiile de prelevare a probelor si prepararea acestora pentru determinările parametrilor chimici de functionare sunt cuprinse în proceduri specifice de laborator.

Cantitătile de substante chimice utilizate pentru conditionare chimică a sistemelor din FCN Pitesti sunt înregistrate în evidentele laboratorului de analize chimice.

VI. Programul pentru conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitătilor

1. Domeniul [protectia solului si a apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului etc.)]: denumirea proiectului, performantă/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):

 

Domeniul

Denumirea proiectului

Performantă/Obiectiv de remediere - pe fiecare proiect -

Termen de finalizare

- pe fiecare proiect -

1

2

3

4

Protectia solului, subsolului si a apelor subterane

1. Studiu privind calitatea solului/ subsolului si apelor freatice pe platforma SCN-FCN si în vecinătatea*) acesteia, definită în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 275/2005 pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea unei instalatii nucleare sau radiologice si tinând cont de legislatia de protectia mediului în vigoare

Acesta va cuprinde:

- analiza elementelor de mediu din punct de vedere radiologie;

Performantă: Evaluarea calitătii elementelor de mediu si identificarea aspectelor noi, posibile, rezultate din functionarea activitătilor specifice platformei nucleare

 

 

Performantă si obiective de remediere: Identificarea zonelor cu depăsiri ale indicatorilor de calitate, propuneri de solutii de analiză aprofundată care să identifice solutii de remediere, eventual solutii concrete de remediere

30 decembrie 2011

 

- definirea retelei de probare/măsurare a calitătii elementelor de mediu (puncte de măsurare radiologie si puncte de măsurare comune - radiologie si pentru indicatorii corespunzători substantelor chimice periculoase).

Studiul va identifica un set de măsuri (concrete sau alte studii aprofundate în vederea determinării măsurilor concrete) care vor fi precizate astfel:

a) măsuri de implementare comune SCN-FCN, aflate în responsabilitatea de implementare a FCN;

b) măsuri de implementare comune SCN-FCN, aflate în responsabilitatea de implementare aSCN;

c) măsuri de implementare specifice FCN;

d) măsuri de implementare specifice SCN.

Performantă: Supraveaherea/ Monitorizarea elementelor de mediu sol, subsol, apă freatică în vederea asigurării respectării prevederilor Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 756/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 275/2005 si tinând cont de legislatia de protectia mediului în vigoare

 

Protectia solului, subsolului si a apelor subterane

2. Analiza primară de caracterizare calitativă a elementelor de mediu reiesite din studiu pentru zona platformei SCN-FCN si în vecinătatea acesteia

Performantă: Analiza primară este necesară definirii frecventei determinărilor efectuate prin reteaua de probare/măsurare.

30 decembrie 2012

Protectia solului si a apelor subterane

3. Aplicarea solutiilor de decontaminare/remediere rezultate din studiu si/sau alte studii aprofundate solicitate prin studiu

Obiectiv de remediere: Aplicarea măsurilor 1 .a) si 1 .c) în vederea remedierii calitătii elementelor de mediu sol, subsol si apă freatică pentru încadrarea în valorile prevăzute în legislatia din domeniul nuclear si tinând cont de legislatia de protectia mediului în vigoare

30 decembrie 2014

 

*) Vecinătatea SCN-FCN reprezintă, conform precizărilor CNCAN, suprafata de teren materializată ca formă si dimensiuni de amplasare a locatiilor de monitorizare radiologică a factorilor de mediu.

Studiul prevăzut la pct. 1 se va face pe o zonă cu raza de 3 km în jurul Reactorului TRIGA de cercetări nucleare amplasat în incinta Obiectivului Nuclear Pitesti (platforma SCN-FCN).

Această zonă include locatiile de monitorizare radiologică a factorilor de mediu si a fost stabilită de către RAAN - Sucursala SCN Pitesti si SNN S.A. - Sucursala FCN Pitesti ca urmare a discutiilor tehnice dintre autoritătile de reglementare CNCAN si Ministerul Mediului si Pădurilor.

 

2. Sursa de finantare si valoare (pe fiecare proiect, evidente, rapoarte)

Sursele de finantate pentru cele 3 proiecte sunt surse interne.

Valoarea proiectului “Studiu privind calitatea solului/ subsolului si apelor freatice pe platforma SCN-FCN si în vecinătatea acesteia” prevăzut la pct. 1 este de 100.000 lei si reprezintă o valoare stabilită de comun acord între FCN Pitesti si SCN Pitesti ca sumă si cuantum de participare.

Valoarea proiectului “Analiza primară de caracterizare calitativă a elementelor de mediu reiesite din studiu pentru zona platformei SCN-FCN si în vecinătatea acesteia” prevăzut la pct. 2 este de 10.000 lei.

Valoarea proiectului “Aplicarea solutiilor de decontaminare/ remediere rezultate din studiu si/sau alte studii aprofundate solicitate prin studiu” prevăzut la pct. 3 se va stabili ulterior în functie de rezultate si va fi comunicată în termen de 5 zile lucrătoare la autoritatea centrală pentru protectia mediului.

Raportarea îndeplinirii măsurilor din programul pentru conformare se va face la autoritatea competentă pentru protectia mediului astfel:

a) la ARPM Pitesti si Garda Natională de Mediu - Comisariatul Judetean Arges în termen de 5 zile lucrătoare;

b) la autoritatea centrală pentru protectia mediului, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea controlului comun ARPM Pitesti si G.N.M.-C.J. Arges, se vor înainta următoarele: procesul-verbal de verificare a amplasamentului si de constatare a îndeplinirii măsurii respective, raportul de inspectie si documentele care stau la baza încheierii constatării îndeplinirii măsurii.