MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 795/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 795         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

192. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

788. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

193. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemufui nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

789. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

195. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45VCE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

 

791. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

 

196. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

792. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

197. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare

 

793. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.116 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Decizia nr. 1.123 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Decizia nr. 1.205 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 111 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.100. - Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008

 

1.104. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii privind activitatea de privatizare, rectificat, pe anul 2011

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

122. - Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Sârb, secretar general în cadrul Ministerului Sănătătii


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68 din 28 mai 2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 6 iunie 2008, cu următoarea modificare:

- la articolul 2, alineatul (1) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 192.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 788.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul

sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72 din 30 iunie 2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 2 iulie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 193.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea

unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

           

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 789.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile

pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului

din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare

si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122 din 28 decembrie 2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 195.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea

sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European

si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor,

de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE)

nr. 1.907/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 791.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi

salariale personalului din sectorul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113 din 8 decembrie 2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 196.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea

alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi

salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 792.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2010

privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul 35 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), cu amendă de la 13.000 lei la 15.000 lei;”.

2. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Contraventiilor prevăzute la art. 35 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Conditiile de anulare, suspendare, revocare sau retragere a licentelor se stabilesc prin norme de aplicare aprobate conform art. 39.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 197.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2010

privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 793.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.116

din 8 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1)si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Gheorghe Onea si Viorica Onea în Dosarul nr. 349/248/2007 al Judecătoriei întorsura Buzăului si care formează obiectul Dosarului nr. 4.242D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea comuna Dobârlău, prin primar, a transmis Curtii note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate, tinând cont de dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 349/248/2007, Judecătoria întorsura Buzăului a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Gheorghe Onea si Viorica Onea într-o cauză civilă având ca obiect “obligatia de a face”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât contravin următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 16 alin. (1) care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, art. 21 alin. (3) care instituie dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1) care garantează dreptul la apărare, art. 44 privind dreptul de proprietate privată si art. 124 alin. (2) care prevede că justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

Judecătoria întorsura Buzăului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, prevederile legale ce formează obiectul acesteia necontravenind dispozitiilor constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, care are următorul continut:

- Art. 32 alin. (1): (1) în cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecătoresti pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizatiei;

b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

(2) în cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorii acesteia, prin avocat, s-au limitat la simpla enumerare a unor dispozitii din Legea fundamentală, fără să precizeze, nici măcar succint, motivele pentru care au înteles să critice textele de lege supuse controlului de constitutionalitate.

Or, în jurisprudenta sa, Curtea a statuat că mentionarea formală a unor prevederi constitutionale pretins încălcate nu poate echivala cu o veritabilă motivare a exceptiei. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 542 din 28 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 19 iulie 2011, Decizia nr. 611 din 12 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 19 iulie 2011.

Prin urmare, prezenta exceptie de neconstitutionalitate nu satisface exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, motiv pentru care urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Gheorghe Onea si Viorica Onea în Dosarul nr. 349/248/2007 al Judecătoriei întorsura Buzăului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.123

din 8 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Valter Aanei în Dosarul nr. 5.921/320/2009 al Judecătoriei Târgu-Mures si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.585D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 31 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.921/320/2009, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de pârâtul Valter Aanei într-o cauză având ca obiect o obligatie de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale deoarece sunt “lacunare”, “sintetice” si “confuze”. Astfel, calificarea drept abateri contraventionale a executării sau desfiintării fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 50/1991 lasă agentului constatator posibilitatea interpretării abuzive. Legiuitorul nu a prevăzut în mod expres si detaliat conditii tehnice care să stea la baza mentinerii unei constructii. De asemenea, lipseste si norma legală privitoare la obligatia autoritătii administrative publice de a motiva corect decizia de desfiintare a constructiei executate fără autorizatie, legea limitându-se la a impune indicarea locului, a datei si a orei constatării.

Mai sustine că, în situatia în care constructia este ridicată pe terenul altuia în regimul accesiunii imobiliare artificiale, rămâne eludat principiul celor două tratamente juridice ale constructorului de bună-credintă si, după caz, al constructorului de rea-credintă si al efectului concret al acestora, respectiv posibilitatea optiunii proprietarului terenului de a dobândi dreptul de proprietate asupra constructiei. De altfel, principiul accesiunii imobiliare definit la art. 492 si următoarele din Codul civil nu este altceva decât expresia principiului constitutional al garantării dreptului de proprietate.

În concluzie, autorul exceptiei de neconstitutionalitate arată că forma legislativă lacunară a textelor de lege criticate “nu face decât să sfideze notiunea de echitate a procesului, astfel cum a fost definită atât în art. 21 alin. (3) din Constitutie, cât si în art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor

fundamentale” (raportat si la art. 20 din Constitutie), iar demolarea, respectiv dezafectarea, în temeiul dispozitiilor de lege criticate, nu face “decât să sfideze principiul constitutional al garantării dreptului de proprietate”.

Judecătoria Târgu Mures consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, dispozitiile de lege criticate fiind constitutionale. Instanta retine mai întâi că textele de lege sunt criticate din perspectiva claritătii lor, a tehnicii de redactare, si mai putin din perspectiva prevederilor constitutionale invocate. Or, Curtea Constitutională a statuat în numeroase rânduri cu privire la imposibilitatea realizării unui astfel de control al calitătii normei.

Din perspectiva textelor constitutionale invocate, instanta retine că sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate nu au legătură cu art. 21 alin. (3) din Constitutie ce garantează dreptul la un proces echitabil. Raportat la art. 44 alin. (2) din Constitutie, apreciază că exceptia este neîntemeiată, având în vedere că textele de lege criticate nu impun un regim juridic diferit prin raportare la categorii diferite de proprietari.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, si prin Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009.

Textele de lege criticate au în prezent următorul continut:

- Art. 26 alin. (1): “(1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totală ori partială, fără autorizatie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de către investitor si executant;

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor prevăzute la lit. b), precum si continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizatii de construire în situatiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor si executant;

c) aprobarea furnizării de utilităti urbane, ca urmare a executării de lucrări de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

d) mentinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizatie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri fată de cele prevăzute în autorizatie a constructiilor, lucrărilor si amenajărilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea initială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrărilor de curătare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, odată cu încheierea lucrărilor de bază;

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

g) neanuntarea datei începerii lucrărilor de constructii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);

h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), precum si emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzând avizele si acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora conditionat de elaborarea prealabilă a unei documentatii de urbanism sau a oricăror documentatii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăsirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori conditionarea furnizării informatiilor de interes public prevăzute la art 6 alin. (1);

h1) neemiterea autorizatiilor de construire în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);

i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:

- în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;

- în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

- în baza unor documentatii incomplete sau elaborate în neconcordantă cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

- în lipsa expertizei tehnice privind punerea în sigurantă a întregii constructii, în cazul lucrărilor de consolidare;

- în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;

j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea si executarea lucrărilor de constructii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primăriilor, în unitătile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4), precum si neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii la controlul anterior;

l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7).”;

- Art. 28: “(1) Odată cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum si, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrărilor executate fără autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(2) Decizia mentinerii sau a desfiintării constructiilor realizate fără autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate în conditiile legii, sau, după caz, de instantă. Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Măsura desfiintării constructiilor se aplică si în situatia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesară.”;

- Art. 32: “(1) În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecătoresti pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizatiei;

b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

(2) în cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).

(3) în cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instantă, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.

(4) în situatiile prevăzute la art. 24, organele de control vor putea cere instantei să dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile mentionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmărire penală sesizate si, după caz, instantei să dispună oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.

(5) Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.”;

- Art. 35 alin. (1) si (2): (1) în conditiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contraventie se face cu indicarea locului, datei si orei constatării, în conformitate cu dispozitiile art. 31.

(2) împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea suspendă executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă odată cu aplicarea sanctiunii contraventionale în conditiile art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plângerea nu suspendă măsura desfiintării în conditiile art. 33 alin. (1) a lucrărilor de constructii executate fără autorizatie pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al judetelor, municipiilor, oraselor sau comunelor ori a constructiilor, lucrărilor si amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al judetelor, municipiilor, oraselor ori comunelor al căror termen prevăzut prin autorizatie este expirat, dispusă în conditiile art. 28 alin. (1).”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privată, precum si pe cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor de lege criticate, sub aspectul unor critici identice celor formulate în prezenta cauză, putând fi amintită, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 1.612 din 26 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2010.

Cu acel prilej, Curtea a statuat că art. 44 din Constitutie referitor la garantarea dreptului de proprietate statorniceste că limitele si continutul acestuia sunt stabilite prin lege, iar alin. (7) al aceluiasi text constitutional prevede că dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. De asemenea, din jurisprudenta Curtii Constitutionale si din cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului se desprinde ideea că dreptul de proprietate nu este unul absolut, ci comportă unele limitări, care trebuie să păstreze un echilibru între interesul general si interesul privat al cetătenilor, în acest sens sunt, spre exemplu, Decizia Curtii Constitutionale nr. 144 din 25 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 11 mai 2004, si hotărârile Curtii Europene a Drepturilor Omului din 23 septembrie 1982, pronuntată în Cauza Sporrong si Lonnroth contra Suediei, din 28 octombrie 1999, pronuntată în Cauza Brumărescu contra României, si din 21 aprilie 2005, pronuntată în Cauza Basoukou contra Greciei.

În ceea ce priveste edificarea de constructii, nu se poate sustine că prin desfiintarea unei constructii nelegal executate s-ar încălca dreptul de proprietate, întrucât demolarea, dispusă de o instantă judecătorească la finalul unui proces în care s-au putut formula apărări si administra probe, este consecinta nerespectării de către constructor a prevederilor imperative ale legii privitoare la autorizările necesare edificării imobilului respectiv.

De asemenea, prin Decizia nr. 199 din 14 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 15 iunie 2005, Curtea a retinut că prin textul de lege criticat se instituie obligatia obtinerii autorizatiei de constructie, al cărei scop este prevenirea consecintelor negative în cazul unor constructii necorespunzătoare, sanctiunea nerespectării acestei obligatii - desfiintarea constructiei - nefiind contrară prevederilor constitutionale ale art. 53.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) si (2) din legea examinată, fată de dispozitiile art. 21 din Constitutie, Curtea a constatat că acestea nu au incidentă în cauză, deoarece textele de lege atacate nu contin norme contrare liberului acces la justitie si nici exercitării dreptului la un proces echitabil. Totodată, Curtea a retinut că procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor de către agentul constatator reprezintă o etapă administrativă, aceasta fiind urmată de cea jurisdictională, declansată prin actiunea judiciară a părtii vătămate si în cadrul căreia ea îsi poate formula apărările si exercita garantiile si drepturile procesuale specifice unui proces echitabil, pretinsele “abuzuri de drept” fiind supuse controlului de legalitate si temeinicie al instantei. Nici dispozitiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 nu sunt de natură să îngrădească accesul liber la justitie al persoanei interesate, ci, dimpotrivă, reglementează o cale de acces la instantă, respectiv plângerea contraventională.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauză privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În final, Curtea constată că sustinerile potrivit cărora dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece sunt “lacunare”, “sintetice” si “confuze”, nu pot fi primite, deoarece acestea nu reprezintă veritabile critici de neconstitutionalitate, ci aspecte care tin de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit.A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 si art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Valter Aanei în Dosarul nr. 5.921/320/2009 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.205

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005

pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 111 din Legea nr. 76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 111 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, exceptie ridicată de Ion Florin Tănase în Dosarul nr. 896/216/2010 al Judecătoriei Curtea de Arges. Exceptia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.095D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 896/216/2010, Judecătoria Curtea de Arges a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si art. 111 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, exceptie ridicată de Ion Florin Tănase într-un proces penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că legiuitorul nu tine cont de realitătile societătii românesti si de dinamismul economiei de piată, deoarece nu face, desi ar trebui, nicio diferentă între fapta comisă de o persoană fizică si o societate comercială, ceea ce duce la încălcarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie si a art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Totodată se sustine că dispozitiile criticate contravin si prevederilor art. 44 din Legea fundamentală.

Judecătoria Curtea de Arges apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile de lege criticate nu sunt de natură să îngrădească dreptul părtilor interesate de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime si de a beneficia de toate garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil. De asemenea, nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia dispozitiile criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 44.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă dispozitiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, si ale art. 111 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu următorul continut:

- Art. 6 din Legea nr. 241/2005: “Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă retinerea si nevărsarea, cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadentă, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursă.”;

- Art. 111 din Legea nr. 76/2002: “Încălcarea de către angajator a obligatiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) si la art. 27, constând în sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurărilor pentru somaj, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii, autorul exceptiei invocă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitor la accesul liber la justitie si ale art. 44 alin. (2) referitor la dreptul de proprietate privată. De asemenea, sunt invocate si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionaiitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate reglementează ca infractiune retinerea si nevărsarea, cu intentie, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursă, precum si sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor ia bugetul asigurărilor pentru somaj.

Critica potrivit căreia legiuitorul nu face nicio diferentă între fapta comisă de o persoană fizică si cea comisă de o persoană juridică, conducând astfel la încălcarea art. 21 alin. (3) din Constitutie, nu se sustine, cele două dispozitii de lege criticate incriminând două infractiuni distincte între care nu pot exista similitudini. Astfel, retinerea si nevărsarea, cu intentie, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursă constituie, în aprecierea legiuitorului, o faptă mult mai gravă decât simpla sustragere de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurărilor pentru somaj. Aceasta deoarece, în ipoteza prevăzută de dispozitiile art. 6 din Legea nr. 241/2005, sumele reprezentând contributiile angajatilor au fost deja retinute, neexistând nicio ratiune care să justifice folosirea de către angajator a acestora. Fapta are drept consecintă nu numai lipsirea bugetului de sumele datorate de angajati, ci si îmbogătirea fără justă cauză a angajatorului care s-a folosit astfel de sumele de bani retinute.

În ceea ce priveste incriminarea ca infractiune a unei fapte, Curtea, în jurisprudenta sa, a statuat că dispozitiile legale incriminatoare constituie o expresie a prevederilor art. 23 alin. (12) din Constitutie, potrivit cărora “Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile si în temeiul legii”, precum si a celor ale art. 73 alin. (3) lit. h), care reglementează competenta legiuitorului de a reglementa infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora. În temeiul dispozitiilor constitutionale mentionate, legiuitorul este liber să aprecieze atât pericolul social în functie de care urmează să stabilească natura juridică a faptei incriminate, cât si conditiile răspunderii juridice pentru acea faptă. Nu se aduce atingere prin aceasta principiului egalitătii în drepturi, care, asa cum a statuat în mod constant Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, nu are semnificatia uniformitătii, reglementarea unui regim sanctionator în functie de comportamentul făptuitorului fiind expresia acestui principiu constitutional, care impune ca la aceleasi situatii juridice să se aplice acelasi regim, iar la situatii juridice diferite tratamentul juridic să fie diferit.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea dreptului de proprietate, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi retinută. Astfel, plata unor impozite sau contributii prevăzute de lege nu reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate, ci o îndatorire a cetăteanului, care, potrivit art. 56 din Legea fundamentală, este obligat să contribuie, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice.

În final, Curtea retine că stabilirea si aprecierea împrejurărilor si a motivelor care au determinat neîndeplinirea ori au împiedicat îndeplinirea obligatiilor legale, invocate de autorul exceptiei, si care, eventual, ar putea înlătura răspunderea penală, nu reprezintă probleme de constitutionalitate, ci probleme de fapt ce intră în competenta exclusivă a instantei judecătoresti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si ale art. 111 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, exceptie ridicată de Ion Florin Tănase în Dosarul nr. 896/216/2010 al Judecătoriei Curtea de Arges.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea

si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de

terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificările ulterioare, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) în cazul monedei electronice definite de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, stocată pe dispozitive electronice care au următoarele caracteristici:

1. nu sunt reîncărcabile si suma maximă ce poate fi stocată pe acestea nu depăseste echivalentul în lei a 250 euro; sau

2. sunt reîncărcabile si valoarea totală a tranzactiilor realizate pe parcursul unui an calendaristic este limitată la echivalentul în lei a 2.500 euro, cu exceptia situatiei în care o sumă în valoare de cel putin echivalentul în lei a 1.000 euro a fost răscumpărată în cursul aceluiasi an.”

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 19 pct. 2 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăsurarea si supravegherea prudentială a activitătii institutiilor emitente de monedă electronică, de modificare a directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 10 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Oficiului National

de Prevenire

si Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.100.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor

si Infrastructurii privind activitatea de privatizare, rectificat, pe anul 2011

 

Având în vedere prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare si al art. 15 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii privind activitatea de privatizare, rectificat, pe anul 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.104.

 

ANEXĂ*)

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii privind activitatea de privatizare, rectificat, pe anul 2011

_-lei-

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Aprobai prin

Hotărârea

Guvernului

nr. 518/2011

Program

Rectificat

Influente +/-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

17.509.000

52.502.000

34.993.000

 

 

 

I. Venituri curente

15.009.000

49.643.410

34.634.4111

 

 

 

C. Venituri nefiscale

15.009.000

49.643.410

34,634,410

 

 

 

CI. Venituri din proprietate

15.009.000

49.643.410

34.634.410

 

30.10

 

Venituri din proprietate

15.005.000

49.630,410

34.625.410

 

 

30.10.08

Venituri din dividende

15.000.000

49.591.410

34.591.410

 

 

30.10.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

15.000.000

49.591.410

34.591.410

 

 

30.10.50

Alte venituri din proprietate

5.000

39.000

34.000

 

31.10

 

Venituri din dobânzi

4.000

13.000

9.000

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

4.000

13.000

9.000

 

 

 

II. Venituri din capital

2.500.000

2.858.590

358.590

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

2.500.000

2.858.590

358.590

 

 

39.10.04

Venituri din privatizare

2.500.000

2.858.590

358.590

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

17.509.000

52.502.000

34.993.000

 

87.10

 

Alte actiuni economice

17.509.000

52.502.000

34.993.000

 

 

87.10.50

Alte actiuni economice

17.509.000

52.502.000

34.993.000

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

17.429.000

52.449.000

35.020.000

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care

5.000

172.150

167.150

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

5.000

135.000

130.000

 

 

10.01.13

Indemnizatii de delegare

5.000

0

-5.000

 

 

10.01.30

Alte drepturi salariate în bani

0

135.000

135.000

 

10.03

 

Contributii

0

37.150

37.150

 

 

10.03.01

Contributii de asigurările sociale de stat

0

28.080

28.OSU

 

 

10.03.02

Contributii de asigurările de somaj

0

675

675

 

 

10.03.03

Contributii de asigurările sociale de sănătate

0

7.020

7.020

 

 

10.03.04

Contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

0

227

227

 

 

10.03.06

Fond de concedii si indemnizatii

0

1.148

1.148

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII, din care:

5.420.000

2.672.440

-2.747.560

 

20.01

 

Bunuri si servicii, din care:

65.000

45.000

-20.000

 

 

20.01.01

Furnituri de birou

40.000

20.000

-20.000

 

 

20.01.05

Carburanti

0

0

0

 

 

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

25.000

25.000

0

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.000

2.000

-3.000

 

 

20.05.30

Alte obiecte de inventar

5.000

2.000

-3.000

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

10.000

0

-10.000

 

 

20.06.01

Deplasări interne, detasări, transferări

10.000

0

-10.000

 

20.30

 

Alte cheltuieli

5.340.000

2.625.440

-2.714.560

 

 

20.30.01

Reclamă si publicitate

40.000

35.000

-5.000

 

 

20.30.02

Protocol si reprezentare

10.000

5.000

-5.000

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.290.000

2.585.440

-2.704.560

 

 

20.30.30,01

* cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agentii de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

2.609.000

885.440

-1.723.560

 

 

20.30.30.02

* cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si post privatizare pentru: expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu precum si alte asemenea cheltuieli

2.680.000

1.700.000

-980.000

 

 

20.30.30.03

* costurile implicate de dizolvarea voluntară si lichidarea societătilor comerciale

1.000

0

-1.000

51

 

 

Titlul VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTILE ADMINISTRATIEI PUBLICE, DIN CARE:

12.004.000

49.604.410

37.600.410

 

 

51.01,41

Transferuri către bugetul de stat din dividende si dobânzi încasate de instututiile publice implicate în procesul de privatizare

12.004.000

49.604.410

37.600.410

 

 

51.01.41.01

♦ Dividende

12.000.000

49.591.410

37.591.410

 

 

51.01.41.02

♦ Dobânzi

4.000

13.000

9.000

55

 

 

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI, din care:

0

0

0

 

55.01

 

A - Transferuri interne

0

0

0

 

 

55.01.08

* Programe PHARE, si alte programe cu finantare nerambursabilă

0

0

0

 

 

55.01.18

Alte transferuri curente interne, din care:

0

0

0

 

 

55.01.18.01

- sumele cu care Ministerul Transporturilor si Infrastructurii participă la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale în cazurile prevăzute de lege

0

0

0

 

 

55.01.18.02

- sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii ca urmare a garantiilor acordate de acesta în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de ofertant, precum si despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

0

0

0

 

 

55.01.20

Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru institutiile implicate in procesul de privatizare)

0

0

0

70

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

80.000

53.000

-27.000

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

80.000

53.000

-27.000

 

71.01

 

Active fixe

80.000

53.000

-27.000

 

 

71.01.02

* masini, echipamente si mijloace de transport

70.000

53,000

-17.000

 

 

71.01.03

* mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

10.000

0

-10.000

 

 

 

Informatii privind disponibilul de cont (cf. O.U.G. nr. 148/2002)

 

 

0

 

 

 

1. Disponibil la începutul perioadei (01.01.2011)

7.071421

7.071422

1

 

 

 

2. Disponibil la sfârsitul perioadei (31.12.2011)

2.752.500

1.448.795

-1.303.705


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Sârb, secretar general

în cadrul Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere Adresa Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti nr. 141/P/2011 din data de 9 noiembrie 2011, înregistrată sub nr. 20/25478/D.N.A. din data de 9 noiembrie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 94 alin. (1) lit. m) si art. 95 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea de drept, începând cu data de 9 noiembrie 2011, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Sârb, secretar general în cadrul Ministerului Sănătătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 122.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.