MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 799/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 799         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

198. - Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului si Comunismului si a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România

 

794. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului si Comunismului si a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România

 

199. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

795. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

200. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene si pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgentă â Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

 

796. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene si pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

 

201. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România în folosinta gratuită a Fundatiei “Lycee Francais Anna de Noailles”

 

797. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România în folosinta gratuită a Fundatiei “Lycee Frangais Anna de Noailles”

 

202. - Lege privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizatiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)

 

798. - Decret pentru promulgarea Legii privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizatiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

12. - Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

94. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici

 

1.083. - Hotărâre pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului interdepartamental privind proiectul Nabucco

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului si Comunismului si a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se declară ziua de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului si Comunismului.

(2) Se declară ziua de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România.

Art. 2. - Parlamentul României, Guvernul României, autoritătile publice centrale si locale vor organiza activităti festive pentru marcarea acestor evenimente, în limita alocatiilor bugetare aprobate.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 198.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului si Comunismului si a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului si Comunismului si a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 794.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44 din 29 aprilie 2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 13 mai 2011, cu următoarea modificare:

- Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind măsuri economico-financiare aplicabile operatorilor economici prevăzuti în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 199.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 795.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene si pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50 din 1 iunie 2011 pentru prorogarea unor termene si pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 6 iunie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 200.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene si pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene si pentru modificarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 796.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România în folosinta gratuită a Fundatiei “Lycee Francais Anna de Noailles”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48 din 25 mai 2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România în folosinta gratuită a Fundatiei “Lycee Frangais Anna de Noailles”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 8 iunie 2011.

 

Aceasfă lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 201.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România în folosinta gratuită a Fundatiei “Lycee Frangais Anna de Noailles”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România în folosinta gratuită a Fundatiei “Lycee Frangais Anna de Noailles” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 797.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizatiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - (1) Sumele necesare pentru plata cotizatiei anuale ce revine Autoritătii Electorale Permanente, în calitate de membru cu drepturi depline al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Autoritătii Electorale Permanente.

(2) Pentru anul 2011 se introduce în bugetul Autoritătii Electorale Permanente titlul “Alte transferuri”, alineatul “Contributii si cotizatii la organisme internationale”, echivalentul în lei al sumei de 3.300 euro, reprezentând cotizatia României la Asociatia Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) pentru anii 2009, 2010 si 2011, prin diminuarea cu aceeasi sumă a creditelor bugetare de la titlul “Bunuri si servicii”, în cadrul bugetului aprobat.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 202.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizatiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizatiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 798.


 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII

În temeiul art. 20 si 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată,

 

Biroul permanent al Camerei Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spatiile.

(3) Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, vor avea un continut lizibil tehnoredactat la un rând si jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără stersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînteles textul acestora.

(4) Tarifele contin taxa pe valoarea adăugată.

(5) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputatilor în sedinta din 7 noiembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 12.

 

ANEXA

 

TARIFE

pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I-VII, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012

 

1. Monitorul Oficial al României, Partea I

 

1.1. Publicarea actelor normative ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentei lor conferite prin lege

73 lei/pagina de manuscris

1.2. Publicarea actelor normative ale autoritătilor administrative autonome si ale altor autorităti publice, potrivit competentei lor conferite prin lege

73 lei/pagina de manuscris

1.3. Publicarea actelor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

73 lei/pagina de manuscris

1.4. Publicarea deciziilor pronuntate de Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie

73 lei/pagina de manuscris

1.5. Publicarea actelor normative adoptate de persoane juridice, altele decât autoritătile publice, care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi

73 lei/pagina de manuscris

1.6. Publicarea altor acte care, potrivit unor dispozitii legale, se publică în această parte a Monitorului Oficial al României

73 lei/pagina de manuscris

 

2. Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară

 

2.1. Publicare acte

140 lei/pagina de manuscris

 

3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

 

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 lit. Ddin Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

54 lei/pagina de manuscris


4. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a

 

4.1. Pierderi acte, schimbări nume, citatii emise de instantele judecătoresti

21 lei/anunt

4.2. Acte ale instantelor judecătoresti a căror publicare este prevăzută de lege:

- citatii la care numărul persoanelor este mai mare de 1;

- ordonanta judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei si a biletului la ordin;

- ordonanta de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instantei judecătoresti, prin care se constată că provenienta bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părti din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;

- alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.

73 lei/pagina de manuscris

4.3. Hotărâri judecătoresti irevocabile, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securitătii

73 lei/pagina de manuscris

4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învătământul superior si a posturilor vacante de functionari publici, precum si alte concursuri prevăzute de lege

73 lei/pagina de manuscris

4.5. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:

- raportul periodic de activitate al autoritătilor/institutiilor publice;

- raportul Consiliului Superior al Magistraturii si raportul privind starea justitiei;

- declaratii de avere;

- bilanturi de ocupare a fortei de muncă pe judete si la nivel national;

- alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

62 lei/pagina de manuscris

 

5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 

5.1. Publicarea integrală sau în extrasa rezolutiilor directorului general al oficiului registrului comertului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind autorizarea/respingerea constituirii societătilor comerciale si de înmatriculare a acestora, precum si publicarea încheierilor de rectificare, în extras

31,5 lei/pagina de manuscris

5.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

104 lei/pagina de manuscris

5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

104 lei/pagina de manuscris

 

6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

 

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel national si de ramură, a conventiilor

si recomandărilor Organizatiei Internationale a Muncii, precum si a altor acte stabilite prin

dispozitii legale

104 lei/pagina de manuscris

 

7. Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a

 

7.1. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare

57 lei/pagina de manuscris

7.2. Publicarea anunturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007

57 lei/pagina de manuscris

7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

57 lei/pagina de manuscris

 

8. Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a

 

8.1. Publicarea rezolutiilor directorului general al oficiului registrului comertului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind înmatricularea societătii cooperative

31,5 lei/pagina de manuscris

8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificările ulterioare

104 lei/pagina de manuscris

8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

104 lei/pagina de manuscris

 

NOTA:

Preturile contin TVA.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici

 

Având în vedere conditiile actuale ale economiei, în care întărirea disciplinei economico-financiare si eliminarea tuturor disfunctionalitătilor si blocajelor reprezintă interes national major,

în considerarea faptului că instanta de contencios constitutional a retinut, în considerentele Deciziei nr. 392 din 16 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, că statului îi revine obligatia principială de a asigura, potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutia României, republicată, protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară, aceste elemente constituind situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice si necesitatea implementării unor măsuri unitare la nivelul unor operatori economici,

având în vedere atributiile Ministerului Finantelor Publice privind controlul respectării indicatorilor economico-financiari aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli ale unor operatori economici, prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare atributiile Ministerului Finantelor Publice rezultate din prevederile legilor bugetare anuale privind fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat unor operatori economici, indiferent de forma de proprietate,

tinând cont de conditionalitătile cuprinse în aranjamentul stand-by încheiat cu Fondul Monetar International,

având în vedere obligatia Ministerului Finantelor Publice de a organiza o structură de control cu atributii privind controlul gestionării fondurilor europene si/ori a fondurilor publice nationale aferente acestora, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, precum si faptul că Ministerul Finantelor Publice este singura autoritate competentă să verifice gestionarea fondurilor europene în situatia în care există cazuri de incompatibilitate la nivelul structurilor de control organizate în interiorul autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene ori la solicitarea autoritătii de certificare, când aceasta constată că structurile de control organizate în interiorul autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor europene nu au investigat în mod corespunzător constatările cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din rapoartele sale de verificare,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă reglementează inspectia economico-financiară care se efectuează la operatorii economici, astfel cum sunt definiti la art. 3 pct. 5.

Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice efectuează inspectia economico-financiară la operatorii economici cu privire la:

a) măsurile de realizare a veniturilor, de reducere a cheltuielilor si de diminuare a arieratelor;

b) respectarea reglementărilor economico-financiare si contabile;

c) fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subventionarea unor produse sau sustinerea unor activităti;

d) obligatiile către bugetul general consolidat, cu exceptia celor fiscale, conform competentelor legale.

(2) Obiectivele inspectiei economico-financiare sunt: a) cresterea responsabilitătii operatorilor economici în exercitarea activitătii economico-financiare;

b) întărirea disciplinei bugetare si economico-financiare la operatorii economici.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

1. dispozitie obligatorie - act administrativ financiar cu caracter individual, emis de Ministerul Finantelor Publice în activitatea de inspectie economico-financiară efectuată de structurile de specialitate din cadrul acestuia;

2. control financiar de gestiune - formă a controlului financiar care se exercită în cadrul operatorilor economici privind gestionarea patrimoniului propriu si a bunurilor din patrimoniul public si privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale aflate în administrare, în concesiune ori închiriere;

3. creantă bugetară - sume cuvenite bugetului general consolidat, cu exceptia celor de natură fiscală;

4. inspectie economico-financiară - activitatea de control prin care se verifică modul de implementare a măsurilor de crestere a veniturilor, de reducere a cheltuielilor si de diminuare a arieratelor, respectarea reglementărilor economico-financiare si contabile, precum si fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subventionarea unor produse sau sustinerea unor activităti, stabilind erori si deficiente în activitatea economico-financiară pentru a le remedia si a le evita în viitor, precum si stabilirea obligatiilor către bugetul general consolidat, cu exceptia celor fiscale;

5. operator economic - denumire generică ce include:

a) regiile autonome, înfiintate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companiile si societătile nationale, precum si societătile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar unic;

c) societătile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială detine o participatie majoritară;

d) societătile comerciale si regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) detin direct sau indirect o participatie majoritară;

e) institutele nationale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care functionează ca institutii publice;

f) alti operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat;

Expresia operator economic nu include societăti financiar-bancare, societăti de asigurări si Societatea Comercială “Fondul Proprietatea” - S.A.

6. sume acordate de la bugetul general consolidat - denumire generică ce include, în principal, subventii, transferuri, alocatii si alte sume asimilate acestora, pentru subventionarea unor produse sau sustinerea unor activităti.

Art. 4. - Conducătorii operatorilor economici sunt obligati să asigure organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu si bunurile din patrimoniul public si privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale aflate în administrare, în concesiune sau închiriere.

 

CAPITOLUL II

Inspectia economico-financiară

 

Art. 5. - (1) Inspectia economico-financiară se înfiintează si se organizează la nivel central în cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 26 alin. (1), prin preluarea activitătii si a personalului Directiei generale de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, si se exercită prin structura de specialitate.

(2) La nivel teritorial, structurile specializate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice teritoriale, care exercită controlul financiar în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, efectuează inspectia economico-financiară si se află în coordonarea metodologică a structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 6. - Organele de inspectie economico-financiară au următoarele atributii:

a) verifică operatiunile efectuate de operatorii economici în scopul cresterii veniturilor, reducerii cheltuielilor si diminuării arieratelor, în fundamentarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli;

b) verifică exactitatea si realitatea înregistrărilor în evidentele financiar-contabile prevăzute de lege si de actele de constituire a operatorilor economici;

c) controlează respectarea indicatorilor economico-financiari aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli de către operatorii

economici, precum si respectarea modului de raportare a acestora;

d) verifică realitatea informatiilor cuprinse atât în documentatia aferentă fundamentării sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru sustinerea anumitor activităti, cât si în documentele justificative prevăzute de lege pentru acordarea acestora;

e) verifică la operatorii economici modul de organizare si exercitare a controlului intern si controlului financiar preventiv;

f) verifică modul în care operatorii economici, beneficiari ai finantărilor rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate, constituie si asigură sursele de rambursare si de plată a dobânzilor, comisioanelor si/sau a celorlalte costuri, aferente finantărilor rambursabile respective;

g) îndeplineste si alte atributii stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului Finantelor Publice.

Art. 7. - (1) Inspectia economico-financiară se exercită la sediul operatorilor economici sau al organului de inspectie economico-financiară, separat sau combinat, sub următoarele forme:

a) controlul ex-ante, care constă în verificarea fundamentării bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, a fundamentării sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru sustinerea unor activităti, precum si în verificările cu privire la constituirea si asigurarea surselor de plată a finantărilor rambursabile garantate sau subîmprumutate de stat;

b) controlul operativ, care constă în verificarea unor activităti sau operatiuni economico-financiare desfăsurate în cursul exercitiului financiar curent; acesta se poate extinde si asupra altor operatiuni relevante aflate în derulare;

c) controlul ex-post (ulterior), care constă în verificarea activitătii operatorilor economici conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă, aferente exercitiilor financiare încheiate. Controlul financiar ex-post se desfăsoară la solicitarea autoritătilor publice cu atributii de control asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. În toate cazurile în care se efectuează actiuni de control financiar ex-post, un exemplar al actului de control întocmit, împreună cu copiile documentelor de valorificare, se transmite autoritătii care a solicitat verificarea.

(2) Inspectia economico-financiară poate aplica următoarele metode de control:

a) inspectie economico-financiară generală, care constă în activitatea de verificare a tuturor operatiunilor din cadrul obiectivelor stabilite conform legii pentru întreaga perioadă supusă controlului;

b) inspectie economico-financiară partială, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau a mai multor operatiuni din cadrul obiectivelor stabilite pentru perioada controlată.

(3) Inspectia economico-financiară poate aplica următoarele proceduri de control:

a) studiul general prealabil, care constă în analiza elementelor esentiale si specifice ale activitătii ce urmează a se controla, pe baza cărora se identifică obiectivele inspectiei;

b) analiza financiară, care constă în studiul modului de realizare a obiectivelor, factorii si influentele acestora asupra activitătii si rezultatelor financiare;

c) controlul documentar contabil, care constă în analiza unor operatiuni, procese sau fenomene economice, pe baza documentelor justificative, în scopul stabilirii legalitătii si realitătii operatiunilor si activitătilor economico-financiare;


d) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor, operatiunilor semnificative si activitătilor efectuate, în perioada supusă inspectiei;

e) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilitătii si a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.

(4) Organul de inspectie economico-financiară efectuează la sediul acestuia control documentar, care constă în: studiul general prealabil, analiza financiară, controlul electronic, analiza fundamentării bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza realizării indicatorilor economico-financiari si influentele acestora asupra rezultatelor financiare ale operatorilor economici.

Art. 8. - (1) în îndeplinirea atributiilor ce le revin, organele de inspectie economico-financiară au dreptul:

a) să aibă acces neîngrădit la registre, evidente, documente, alte înscrisuri si să solicite copii certificate după acestea, necesare inspectiei economico-financiare;

b) să efectueze controale în spatii si în orice alte incinte în care se desfăsoară activitatea, în prezenta reprezentantului legal al operatorului economic sau a unei persoane desemnate de acesta;

c) să beneficieze din partea operatorilor economici controlati de spatii de lucru adecvate si acces logistic corespunzător, necesare bunei desfăsurări a inspectiei economico-financiare, în conditiile în care există astfel de facilităti;

d) să solicite informatii si explicatii, verbale si/sau în scris, în legătură cu obiectul inspectiei economico-financiare de la persoanele prevăzute la art. 18;

e) să solicite prezenta reprezentantului legal al operatorului economic controlat sau a altei persoane împuternicite la sediul organului de inspectie economico-financiară; odată cu solicitarea, după caz, se vor indica si documentele pe care acesta este obligat să le prezinte;

f) să stabilească obligatiile prevăzute de lege în cadrul termenului de prescriptie prevăzut la art. 9 în sarcina operatorilor economici supusi inspectiei economico-financiare;

g) să solicite efectuarea de expertize sau alte tipuri de controale specializate necesare finalizării actiunii de inspectie economico-financiară. Expertizele fac parte din activitatea de documentare si fundamentare a raportului de inspectie economico-financiară;

h) să solicite altor autorităti publice furnizarea de informatii si documente care au legătură cu operatorul economic supus inspectiei economico-financiare;

i) să verifice modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actul administrativ financiar;

j) să sesizeze organele de urmărire penală la constatarea unor fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infractiuni, în conditiile prevăzute de legea penală;

k) să efectueze actiuni de documentare, analiză si urmărire a implementării unor reglementări la operatorii economici.

(2) Organele de inspectie economico-financiară sunt îndreptătite să constate, în limitele atributiilor si competentelor ce le revin, relevanta stărilor de fapt financiare si să adopte solutia admisă de lege, întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză.

Art. 9. - (1) Dreptul organului de inspectie economico-financiară de a stabili obligatii în sarcina operatorilor economici se prescrie în termen de 5 ani de la încheierea exercitiului financiar, cu exceptia cazului în care legea dispune altfel.

(2) Termenul de prescriptie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor exercitiului financiar încheiat.

(3) Dreptul de a stabili obligatii, după caz, în sarcina operatorilor economici controlati se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală.

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârsirii faptei ce constituie infractiune sanctionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 10. - (1) Termenele prevăzute la art. 9 se întrerup si se suspendă în cazurile si în conditiile stabilite de lege pentru întreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune potrivit dreptului civil sau penal, după caz.

(2) Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatiile prevăzute de lege în sarcina operatorilor economici controlati se suspendă pe perioada cuprinsă între momentul începerii inspectiei economico-financiare si momentul emiterii dispozitiei obligatorii.

Art. 11. - (1) Inspectia economico-financiară se efectuează în cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii în sarcina operatorilor economici.

(2) Perioada supusă inspectiei economico-financiare începe de la sfârsitul perioadei precedentei verificări de aceeasi natură si cu aceleasi obiective, în conditiile alin. (1). În situatia în care operatorul economic a fost supus unei verificări de către Curtea de Conturi, obiectivele avute în vedere de auditorul public extern nu mai pot fi supuse inspectiei economico-financiare.

(3) în situatia în care se constată abateri de la legalitate, care provin din exercitiile financiare anterioare celor verificate si care nu au făcut obiectul unui control anterior, perioada supusă inspectiei economico-financiare se poate extinde si asupra acestora, în conditiile alin. (1).

(4) Verificarea solicitărilor de la autorităti publice adresate Ministerului Finantelor Publice se efectuează, potrivit competentelor legale, dacă acestea nu au făcut obiectul unor controale anterioare.

 

CAPITOLUL III

Realizarea inspectiei economico-financiare

 

Art. 12. - Competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competentă si delegarea competentei se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, pentru structurile apartinând Ministerului Finantelor Publice.

Art. 13. - Selectarea operatorilor economici care urmează a fi supusi inspectiei economico-financiare este efectuată de către organul de inspectie economico-financiară competent, pe baza criteriilor de selectie care vor fi stabilite prin norme metodologice.

Art. 14. - (1) înaintea desfăsurării inspectiei economico-financiare, organul de inspectie economico-financiară are obligatia să înstiinteze operatorul economic în legătură cu actiunea care urmează să se desfăsoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie economico-financiară.

(2) După primirea avizului de inspectie economico-financiară, operatorul economic poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspectiei economico-financiare. Amânarea se aprobă sau se respinge de către organul de inspectie economico-financiară prin decizie. În cazul în care organul de inspectie economico-financiară a admis cererea de amânare a inspectiei economico-financiare, acesta comunică operatorului economic data la care a fost reprogramată inspectia economico-financiară.

(3) Avizul de inspectie economico-financiară cuprinde:

a) temeiul juridic al inspectiei economico-financiare;

b) data de începere a inspectiei economico-financiare;

c) obiectivele inspectiei economico-financiare si perioadele ce urmează a fi supuse inspectiei economico-financiare;

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspectiei economico-financiare.

(4) Avizul de inspectie economico-financiară se comunică operatorului economic, în scris, înainte de începerea inspectiei economico-financiare, astfel:

a) cu 30 de zile înainte, pentru operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) cu 15 zile înainte, pentru ceilalti operatori economici.

(5) Avizul de inspectie economico-financiară se comunică la începerea inspectiei economico-financiare în următoarele situatii:

a) în cazul efectuării unei inspectii economico-financiare la un operator economic aflat în procedura de insolventă;

b) în cazul în care, ca urmare a unui control documentar, se impune începerea imediată a inspectiei economico-financiare;

c) pentru extinderea inspectiei economico-financiare la alte obiective si perioade decât cele cuprinse în avizul de inspectie economico-financiară.

(6) Emiterea avizului de inspectie economico-financiară nu este necesară:

a) în cazul controlului documentar;

b) în cazul unor actiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorităti, potrivit legii;

c) în cazul refacerii inspectiei economico-financiare ca urmare a unei decizii de solutionare a plângerii prealabile;

d) pentru solutionarea unor cereri ale operatorului economic;

e) în cazul unor actiuni de documentare, analiză si urmărire a implementării unor reglementări legale.

(7) Operatorul economic poate renunta la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspectie economico-financiară prevăzut la alin. (4).

(8) Data începerii inspectiei economico-financiare este data mentionată în registrul unic de control.

(9) Dacă inspectia economico-financiară nu începe la 15 zile de la data prevăzută în aviz, operatorul economic va fi înstiintat, în scris, asupra noii date de începere a inspectiei economico-financiare.

Art. 15. - (1) Inspectia economico-financiară se desfăsoară, de regulă, în spatiile de lucru ale operatorilor economici controlati.

(2) Dacă nu există un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei economico-financiare, atunci aceasta se va putea desfăsura la sediul organului de inspectie economico-financiară sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu operatorul economic.

(3) Inspectia economico-financiară se desfăsoară, de regulă, în timpul programului de lucru al operatorului economic. Inspectia economico-financiară se poate desfăsura si în afara programului de lucru al operatorului economic, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducătorului organului de inspectie economico-financiară.

Art. 16. - (1) Durata efectuării inspectiei economico-financiare este stabilită de organele de inspectie în functie de obiectivele stabilite si nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2) în cazul operatorilor economici care au calitatea de mari contribuabili, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al celor care au sedii secundare, durata inspectiei economico-financiare nu poate fi mai mare de 6 luni.

(3) Actiunea de inspectie economico-financiară poate fi suspendată ori de câte ori sunt motive justificate pentru aceasta. Conditiile si modalitătile de suspendare se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) La calculul duratei inspectiei economico-financiare nu sunt incluse perioadele în care actiunea de inspectie economico-financiară este suspendată.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), ministrul finantelor publice poate dispune efectuarea de misiuni de inspectie economico-financiară pe perioada derulării programelor de interes national si strategic stabilite prin acte normative la operatorii economici reprezentativi în domeniul vizat.

Art. 17. - (1) Inspectia economico-financiară va avea în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt si raporturile juridice care sunt relevante pentru realizarea obiectivelor inspectiei economico-financiare.

(2) Inspectia economico-financiară va fi efectuată în asa fel încât să afecteze cât mai putin activitatea curentă a operatorului economic si să utilizeze eficient timpul destinat inspectiei economico-financiare.

(3) Inspectia economico-financiară se efectuează o singură dată pentru fiecare exercitiu financiar, pentru obiectivele prevăzute la art. 6 lit. b). Prin exceptie, Ministerul Finantelor Publice poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii inspectiei economico-financiare si până la data împlinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare, necunoscute la data efectuării verificărilor, care influentează rezultatele inspectiei economico-financiare.

(4) Activitatea de inspectie economico-financiară se organizează si se desfăsoară în baza unor programe anuale, trimestriale si lunare aprobate în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care vor fi corelate în prealabil cu programul de activitate al Curtii de Conturi.

(5) La începerea inspectiei economico-financiare, organul de inspectie economico-financiară este obligat să prezinte operatorului economic legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspectiei economico-financiară. Începerea inspectiei economico-financiare trebuie consemnată în registrul unic de control.

(6) La finalizarea inspectiei economico-financiare operatorul economic este obligat să dea o declaratie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia economico-financiară. În declaratie se va mentiona si faptul că au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de operatorul economic.

Art. 18. - (1) Operatorul economic are obligatia să coopereze cu organele de inspectie economico-financiară în vederea determinării stării de fapt financiare, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realitătii, si prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute.


(2) La începerea inspectiei economico-financiare operatorul economic va fi informat că poate numi persoane care să dea informatii. Dacă informatiile operatorului economic sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, organul de inspectie economico-financiară se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.

(3) Pe toată durata desfăsurării inspectiei economico-financiare operatorii economici supusi acesteia au dreptul de a beneficia de asistentă de specialitate sau juridică.

Art. 19. - (1) Operatorul economic va fi informat pe parcursul desfăsurării inspectiei economico-financiare asupra constatărilor rezultate din inspectia economico-financiară.

(2) Organul de inspectie economico-financiară prezintă operatorului economic proiectul raportului de inspectie economico-financiară, care contine constatările si consecintele lor, acordându-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere în scris, cu exceptia cazului în care operatorul economic renuntă la acest drept.

(3) Data, ora si locul prezentării concluziilor vor fi comunicate operatorului economic în timp util.

(4) Operatorul economic are dreptul să îsi prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările inspectiei economico-financiare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii proiectului raportului de inspectie economico-financiară. După analizarea punctului de vedere prezentat de operatorul economic, organul de inspectie economico-financiară va proceda la definitivarea raportului de inspectie economico-financiară.

Art. 20. - (1) Organele de inspectie economico-financiară vor sesiza organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspectiei economico-financiare care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infractiuni, în conditiile prevăzute de legea penală.

(2) în situatiile prevăzute la alin. (1) organele de inspectie economico-financiară au obligatia de a întocmi proces-verbal, semnat de organul de inspectie economico-financiară si de către operatorul economic supus inspectiei economico-financiare, cu sau fără explicatii ori obiectii din partea operatorului economic, în cazul în care cel supus inspectiei economico-financiare refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspectie economico-financiară va consemna acest lucru în procesul-verbal. În toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat operatorului economic.

Art. 21. - (1) Rezultatul inspectiei economico-financiare se consemnează, în scris, într-un raport de inspectie economico-financiară în care se prezintă constatările inspectiei economico-financiare din punct de vedere faptic si legal.

(2) Raportul de inspectie economico-financiară se întocmeste la finalizarea inspectiei economico-financiare si cuprinde toate constatările în legătură cu perioadele si obiectivele verificate. În cazul în care operatorul economic si-a exercitat dreptul prevăzut la art. 19 alin. (4), raportul de inspectie economico-financiară cuprinde si opinia organului de inspectie economico-financiară, motivată în drept si în fapt, cu privire la acest punct de vedere.

(3) în baza constatărilor din rapoartele de inspectie economico-financiară se dispun măsuri prin dispozitie obligatorie emisă de organul de inspectie economico-financiară competent.

(4) Dispozitia obligatorie se comunică operatorilor economici controlati în termen de 10 zile de la data înregistrării raportului de inspectie economico-financiară la organul de inspectie economico-financiară.

(5) Măsurile dispuse prin dispozitia obligatorie pentru plata obligatiilor datorate, înlăturarea, corectarea, prevenirea neregulilor constatate în activitatea operatorilor economici controlati, recuperarea pagubelor produse si pentru suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar-contabile sunt obligatorii de la data comunicării acesteia.

Art. 22. - (1) Sumele cuvenite bugetului general consolidat, stabilite prin rapoartele de inspectie economico-financiară si înscrise în dispozitia obligatorie, constituie creante bugetare. Dispozitia obligatorie constituie titlu de creantă.

(2) Pentru creantele bugetare prevăzute la alin. (1) se datorează accesorii calculate conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de la data încasării acestora de către operatorul economic verificat sau de la termenele scadente ale obligatiilor de plată.

(3) Creantelor bugetare si accesoriilor aferente, stabilite de organele de inspectie economico-financiară competente, li se aplică reglementările legale în vigoare referitoare la colectarea creantelor fiscale.

Art. 23. - (1) împotriva dispozitiei obligatorii se poate formula plângere prealabilă în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Solutionarea plângerilor prealabile formulate împotriva dispozitiei obligatorii se face de către Ministerul Finantelor Publice.

(3) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea dispozitiei obligatorii.

Art. 24. - (1) La solicitarea organelor de inspectie economico-financiară, conducerea si personalul operatorilor economici controlati au, potrivit legii, obligatia:

a) să transmită actele, documentele si înscrisurile solicitate la termenele si în structura stabilită;

b) să permită accesul neîngrădit în sediul operatorului economic, precum si în spatiile si orice alte incinte în care se desfăsoară activitatea economică;

c) să asigure spatii de lucru adecvate si acces logistic corespunzător, în conditiile în care detin astfel de facilităti;

d) să furnizeze informatii si explicatii verbale si/sau în scris, după caz, în legătură cu obiectul inspectiei economico-financiare;

e) să asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfăsurări a inspectiei economico-financiare si pentru clarificarea constatărilor;

f) să se conformeze, în termenele stabilite, măsurilor dispuse prin actul administrativ financiar.

(2) La solicitarea organelor de inspectie economico-financiară, conducătorii operatorilor economici controlati au obligatia să prezinte fundamentări, analize, situatii, raportări si orice alte informatii cu privire la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli.

(3) Directorul economic, contabilul-sef, persoanele cu atributii în exercitarea controlului managerial al operatorului economic sunt obligate să informeze, în scris, Ministerul Finantelor Publice în legătură cu efectuarea pe propria răspundere a conducătorului operatorului economic a unor operatiuni care nu îndeplinesc conditiile de legalitate, precum si în legătură cu cele constatate prin rapoarte anuale de control intern managerial.


(4) Conducătorii operatorilor economici au obligatia să furnizeze informatiile solicitate de organele de inspectie economico-financiară pentru efectuarea actiunilor de documentare, analiză si urmărire a implementării unor reglementări.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 25. - (1) Constituie contraventie nerespectarea de către operatorii economici controlati a prevederilor art. 4 si 24.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) se sanctionează cu amendă astfel:

a) de la 30.000 lei la 40.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. b) si f);

b) de la 20.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 4, art. 24 alin. (1) lit. d) si e) si alin. (3);

c) de la 10.000 lei la 20.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. a) si alin. (4);

d) de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. c) si alin. (2).

(3) Amenzile contraventionale prevăzute la alin. (2) se aplică operatorilor economici controlati sau persoanelor fizice responsabile, după caz.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de inspectie economico-financiare.

(5) Sumele încasate din amenzile aplicate în conditiile prezentei ordonante de urgentă se fac venituri la bugetul de stat.

(6) Limitele amenzilor contraventionale prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

(7) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 26. - (1) Ministerul Finantelor Publice elaborează norme metodologice privind înfiintarea, organizarea, functionarea si structura organizatorică a inspectiei economico-financiare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune la nivelul operatorilor economici se stabileste prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 27. - Termenele în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se calculează conform normelor legale în vigoare la data când au început să curgă.

Art. 28. - (1) Controalele financiare nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor continua potrivit Legii nr. 30/1991, cu modificările ulterioare, Ordinului ministrului finantelor publice nr. 889/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare, si procedurilor în vigoare la data începerii acestora.

(2) Plângerile prealabile depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă împotriva proceselor-verbale de control financiar se solutionează potrivit Normelor metodologice privind solutionarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii Financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.160/2010.

Art. 29. - Normele metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 889/2005, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile până la data aprobării normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, în măsura în care nu contravin prevederilor acesteia.

Art. 30. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se completează cu prevederile Codului de procedură civilă, precum si cu orice alte dispozitii legale.

Art. 31. - Dispozitiile art. 25 intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 32. - La articolul 29 alineatul (1) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) persoanele cu atributii de inspectie economico-financiară din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevăzute la art. 27, cu exceptia celor de la lit. d), e) si j).”

Art. 33. - Prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică numai operatorilor economici definiti la art. 3 pct. 5.

Art. 34. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 94.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului interdepartamental privind proiectul Nabucco

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Comitetul interdepartamental privind proiectul Nabucco, organism interinstitutional fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul interdepartamental.

(2) Comitetul interdepartamental este format din câte un reprezentant la nivel de secretar de stat, secretar general sau presedinte din cadrul următoarelor autorităti si institutii publice:

a) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

b) Ministerul Finantelor Publice;

c) Ministerul Administratiei si Internelor;

d) Ministerul Mediului si Pădurilor;

e) Ministerul Afacerilor Externe;

f) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului;

g) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

h) Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

i) Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii;

j) Consiliul Concurentei.

(3) Reprezentantii prevăzuti la alin. (2) pot fi însotiti de 1-2 persoane la reuniunile Comitetului interdepartamental, în functie de agenda respectivelor reuniuni.

(4) Comitetul interdepartamental este coordonat de către secretarul de stat pe probleme de energie din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(5) La reuniunile Comitetului interdepartamental participă din partea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ca membru supleant al coordonatorului Comitetului interdepartamental, reprezentantul României în Comitetul Nabucco, instituit în baza art. 12.1 din Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România si Republica Turcia privind proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009, ratificat prin Legea nr. 57/2010.

(6) La reuniunile Comitetului interdepartamental pot participa, la invitatia coordonatorului, si reprezentantii altor autorităti si institutii publice care au atributii în domenii de interes pentru solutionarea unor aspecte aflate pe ordinea de zi a reuniunilor Comitetului interdepartamental, precum si reprezentanti din mediul economic, academic sau ai organizatiilor neguvernamentale, după caz.

Art. 2. - (1) Comitetul interdepartamental reprezintă un cadru intern pentru urmărirea realizării proiectului Nabucco, discutarea oricăror aspecte legate de implementarea acestuia, formularea de propuneri si fundamentarea luării deciziilor referitoare la sprijinirea sa, precum si pentru solutionarea unor probleme legate de implementarea acestuia.

(2) Comitetul interdepartamental informează periodic si ori de câte ori este necesar Guvernul cu privire la activitatea desfăsurată si măsurile dispuse, prin Secretariatul Comitetului.

Art. 3. - (1) Secretariatul permanent al Comitetului interdepartamental se asigură de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Persoanele care fac parte din Secretariatul permanent al Comitetului interdepartamental se desemnează prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(3) Atributiile si responsabilitătile Secretariatului permanent al Comitetului interdepartamental se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interdepartamental, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Comitetul interdepartamental se întruneste ori de câte ori este necesar la convocarea coordonatorului sau, în lipsa acestuia, a persoanei desemnate prin regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interdepartamental.

Art. 5. - Nominalizarea reprezentantilor în Comitetul interdepartamental se face prin ordine sau decizii ale conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (2) si se comunică Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.083.


 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comitetului interdepartamental privind proiectul Nabucco

 

Art. 1. - (1) Coordonatorul Comitetului interdepartamental privind proiectul Nabucco, denumit în continuare Comitetul interdepartamental, conduce reuniunile acestuia si convoacă, prin Secretariatul permanent, reprezentantii nominalizati, conform art. 5 din hotărâre, precum si reprezentantii prevăzuti la art. 1 alin. (6) din hotărâre.

(2) în lipsa coordonatorului, convocarea prevăzută la alin. (1) si coordonarea reuniunilor Comitetului interdepartamental se realizează de reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2. - Reuniunile Comitetului interdepartamental se desfăsoară la sediul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în prezenta a minimum două treimi din numărul membrilor Comitetului interdepartamental.

Art. 3. - Deciziile Comitetului interdepartamental se adoptă prin votul majoritătii membrilor prezenti.

Art. 4. - (1) în cazul în care un reprezentant al Comitetului interdepartamental se află în imposibilitatea de a participa la reuniunile acestuia, acesta deleagă în scris responsabilitatea către o altă persoană din cadrul aceleiasi institutii publice/autorităti.

(2) înlocuitorul delegat conform alin. (1) care participă la reuniune are drept de vot.

Art. 5. - Reprezentantii Comitetului interdepartamental sunt convocati în scris, cu minimum 3 zile înaintea fiecărei reuniuni, anuntându-li-se data si ora convocării, precum si ordinea de zi ale reuniunii.

Art. 6. - Propunerile de modificare sau completare, după caz, a Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului interdepartamental se adoptă prin votul a minimum două treimi din numărul membrilor acestuia.

Art. 7. - Secretariatul permanent al Comitetului interdepartamental are următoarele atributii:

a) comunică, în scris, reprezentantilor Comitetului interdepartamental data, ora si ordinea de zi ale reuniunilor Comitetului interdepartamental;

b) asigură, în perioada dintre două reuniuni, legătura dintre membrii Comitetului interdepartamental prin schimb de informatii si documente necesare pentru derularea activitătii;

c) întocmeste procese-verbale în care sunt consemnate dezbaterile si deciziile Comitetului interdepartamental si le înregistrează într-un registru;

d) transmite reprezentantilor Comitetului interdepartamental o copie a proceselor-verbale;

e) transmite Guvernului informarea asupra activitătii Comitetului interdepartamental si a măsurilor adoptate.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.