MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 843/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 843         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

54. - Hotărâre pentru alegerea presedintelui Senatului

 

DECRETE

 

824. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

828. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, România, în calitate de împrumutat, si Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, în valoare de maxim 1.400.000.000 euro, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Luxemburg la 30 iunie 2011, si a Memorandumului de întelegere dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Bruxelles la 29 iunie 2011

 

829. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistentă socială) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011

 

830. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010

 

831. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului încheiat între Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comert, dezvoltare si cooperare dintre Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.127. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita

 

1.151. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene

 

1.153. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru alegerea presedintelui Senatului

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 24 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul senator Vasile Blaga - Grupul parlamentar al PDL - se alege în functia de presedinte al Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din data de 28 noiembrie 2011.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 54.

 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Adrian Măcelaru se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Statul Qatar.

Art. 2. - Domnul Adrian Măcelaru îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 824.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, România, în calitate de împrumutat, si Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, în valoare de maxim 1.400.000.000 euro, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Luxemburg la 30 iunie 2011, si a Memorandumului de întelegere dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Bruxelles la 29 iunie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E212 din 26 octombrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, România, în calitate de împrumutat, si Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, în valoare de maxim 1.400.000.000 euro, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Luxemburg la 30 iunie 2011, si Memorandumul de întelegere dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Bruxelles la 29 iunie 2011, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 828.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistentă socială) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 217 din 26 octombrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistentă socială) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 829.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 215 din 26 octombrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 830.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului încheiat între Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comert, dezvoltare si cooperare dintre Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 213 din 26 octombrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul încheiat între Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comert, dezvoltare si cooperare dintre Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 831.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul ialomita

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 si 205 bis din 26 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexeni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20 si 27;

b) sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Primăriei - 276 ml, Strada Unitătii - 1176 ml; în total 1452 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “249.997,60”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “4044 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “35,57”; la subpozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “7.260 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,13”;

- la pozitia nr. 2, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pompelor - 564 ml, Strada Apusului- 322 ml, Strada Pădurii - 359 ml, Strada Eternitătii - 480 ml, Strada Gării - 459 ml, Strada Canalizării - 443 ml, Strada Baldoveni - 1634 ml, Strada Grădinii - 163 ml, Strada Podului - 558 ml, Strada Zambilelor - 508 ml, Strada Albinelor - 173 ml, Strada Crinului - 265 ml, Strada Toamnei - 530 ml, Strada Primăriei - 495 ml, Strada Grădinitei - 179 ml, Strada Scolii - 1017 ml, Strada Dispensarului - 806 ml, Strada Comertului - 812 ml, Strada Mărului - 474 ml, Strada Florilor - 270 ml, Strada Fierarilor - 272 ml, Strada Cimitirului - 586 ml, Strada Soseaua Natională - 0, Strada Scenei - 520 ml, Strada Sinaia - 511 ml, Strada Viilor- 200 ml, Strada Agronomului - 513 ml, Strada Stupinei - 457 ml, Strada Postasului - 395 ml, Strada Sperantei - 340 ml, Strada Fabricii - 250 ml, Strada Liniei - 479 ml, Strada Primăverii - 490 ml, Strada Lalelelor - 137 ml, Strada Rampei - 455 ml, Strada Aviatorului - 459 ml, Strada Stadionului - 328 ml, Strada Nucului - 415 ml, Strada Blocurilor- 163 ml; străzi si alei de legătură - 5103 ml, în total 22584 ml”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1965, 2007”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “264.666,37”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “7551 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “127,95”; la subpozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “117760 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “20,78”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - T 46, P 1763, Strada Primăriei nr. 2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.620,67”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - T55, P 2121, Strada Primăriei”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “418,56”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - T 2, Strada Stadionului”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.238,56”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare -- T 22 P 991, Strada Soseaua Natională nr. 21”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.526,56”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - T 58, P 2332, 2333, Strada Eternitătii nr. 28”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.344,86”;

- la pozitia nr. 12, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Primăriei nr. 5”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “38.518,83”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,21”; la subpozitia nr. 3, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - T 47, P 1770”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.332,94”;

- la pozitia nr. 13, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Baldoveni nr. 54”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “30.000”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “201,27”;

- la pozitia nr. 14, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Grădinitei nr. 16”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “30.000”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - T45, P 1729, 1730, 1731, 1732”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.850,04”;

- la pozitia nr. 15, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Primăriei nr. 6”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1928, 2002”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “165.994,75”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - T45, P 1766, 1767”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.088,21”;

- la pozitia nr. 16, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Scolii nr. 3”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1963, 1971, 2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “546.413,36”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - T 45, P 1745, 1746, 1747”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.406,56”;

- la pozitia nr. 17, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare Strada Eternitătii nr. 24”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “13,36”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - T 58, P 2335”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.327,02”;

- la pozitia nr. 21, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Soseaua Natională nr. 28”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “60.000”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare- T 15, P 648, 659”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “430,76”;

- la pozitia nr. 22, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Soseaua Natională nr. 18”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “30.000”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.000”; la subpozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1,67”; la subpozitia nr. 4, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare -T 11, P345, 346, 347, 348, 349, 350”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.134,72”;


- la pozitia nr. 23, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Eternitătii nr. 26”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1700”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 se completează cu textul: “în T 58. P 2334”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.831,90”;

- la pozitia nr. 24, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Soseaua Natională nr. 26”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “60.000”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare- T 15, P 646, 647”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “430,76”;

- la pozitia nr. 25, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Soseaua Natională nr. 11”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare T 55”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “548,93”;

- la pozitia nr. 26, la subpozitia nr. 1, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - Strada Primăriei nr. 3”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “0,90”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 se completează cu textul: “amplasare - T 55”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “30,50”;

- la pozitia nr. 28, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “700,00”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12,20”;

- la pozitia nr. 29, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “300,00”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6,08”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 29 se introduc 14 noi pozitii, pozitiile nr. 30-43, conform anexei nr. 1;

d) sectiunea a II-a “Bunuri mobile” se abrogă.

2. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cocora”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 87 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 88-91, conform anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheorghe Lazăr” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 13, 15, 16, 19, 23 si 24;

b) sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Matei Basarab, drum comunal din beton ciment, lungime 2,65 km”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “592606”;

- la pozitia nr. 2, la subpozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drumuri pietruite”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Str. Soseaua Scânteii (506 ml), Str. Brânduselor (220 ml), Str. Ialomitei (1690 ml), Str. Alexandru Ioan Cuza (1695 ml), Str. Mihai Viteazu (1674 ml), Str. Independentei (1684 ml), Str. Venus (672 ml), Str. Plevnei (850 ml), Str. 1 Decembrie (680 ml), Str. Saturn (673 ml), Str. Ionel Perlea (1686 ml) , Str. Mihai Eminescu (1682 ml), Str. Carol I (1760 ml), Str. Constantin Caloian (1090 ml), Str. Matei Basarab, Str. Revolutiei (1640 ml), Str. Liliacului (1610 ml), Str. Aleea Bisericii (116 ml), Str. Mărului (1523 ml), Str. Teilor (1515 ml), Str. Sf. Ioan (1533 ml), Str. Aleea Parcului (310 ml)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “253658”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “92”;

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: “40”;

- la pozitia nr. 4, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din cărămidă - 30 mp, regim înăltime parter, plafon beton, cu rezervor semiîngropat - capacitate 200 mc, situat în T 52/3, parcela 1, cu vecini: N - mostenitorii defunctei Păun Zinca, S - Vlase Gheorghe, E - DJ 49, V - mostenitorii defunctei Zlotea Voica”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18424”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins:”3000”;

- la pozitia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.397”;

- la pozitia nr. 6, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “400”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “514”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Conducte de aductiune otel-zinc si distributie a apei din PVC până la limita proprietătii consumatorilor- 15 km”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “247367”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata - 3,00 ha, situată în tarlaua 76, parcelele 3338, 3349 si 3350, cu vecinii: N - domeniul privat al comunei; E - De 3337; V - domeniul privat al comunei; S - domeniul privat al comunei”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “22195”;

- pozitia nr. 9 va avea două subpozitii, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: “2.9.2.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parc public Gheorghe Lazăr”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Parc public cu suprafata de 13188 mp, cu vecinii: N - D.C. 1486, S -D.s. 1487, E- Aleea Bisericii, V - D.S. 1500”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3786”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la subpozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Împrejmuire plasă sârmă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Fundatie beton, stâlpi metalici cu panouri plasă sârmă, 460 ml”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la pozitia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3584”;

- la pozitia nr. 11, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “784”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “62”;

- la pozitia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3278”;

- la pozitia nr. 14, subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie - 396 mp, regim înăltime parter, zidărie din cărămidă, sâmburi si centuri din beton armat, sarpantă lemn, învelitoare - tablă lindab, pardoseală - parchet si gresie, tâmplărie PVC”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1275063”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.928”;

- la pozitia nr. 17, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “157.458”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.595”;

- la pozitia nr. 18, la subpozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoală generală cu clasele I-VIII - Corp 1 - Scoala nouă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită - 620 mp, din cărămidă, regim înăltime parter, sarpantă lemn, învelitoare tiglă metalică, tâmplărie PVC”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1963”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “141.054”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din cărămidă, suprafata construită-178 mp, acoperită cu azbociment, tâmplărie lemn”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8074”; la subpozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: “45.942”. La această pozitie se introduc două noi subpozitii, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Corp II - Laborator informatică”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită - 44 mp, din cărămidă, regim înăltime parter, acoperis sarpantă lemn, învelitoare tablă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2007”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “33.759”;

- la subpozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Corp III - Scoala veche”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită - 160 mp, din cărămidă, regim înăltime parter, acoperis sarpantă lemn, învelitoare tiglă metalică, tâmplărie PVC”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1950”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “34.216”;


- la pozitia nr. 20, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din cărămidă învelitoare tablă, având două camere, în suprafată de 36 mp, situat în intravilan, tarlaua 47, parcela 2002, cu vecini: N - Ds 1758, S - C.E.C. Gheorghe Lazăr, E - Ds 2077, V - locuintă socială (Politie)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2816”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “153 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “398”;

- la pozitia nr. 21, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din cărămidă, regim înăltime parter, sarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie lemn, suprafata construită - 23,10 mp, situată în intravilan în tarlaua 47, parcela 2002, cu vecini: N - dispensar veterinar, S - C.N. a Postei, E - Ds 2077, V - locuintă socială”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3028”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “153 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “398”;

- la pozitia nr. 22, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din cărămidă, regim înăltime parter, sarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie lemn, suprafată construită - 262 mp, situată în intravilan, tarlaua 47 parcela 2000, cu vecinii: N - Ds 1758; S - Postelnicu Ion, E - locuintă socială, V - S.A. Agromixt Gheorghe Lazar”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “44.460”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “1.279 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.325”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren domeniul public”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren în suprafată de 500 mp situat în intravilan, tarlaua 28, parcela 1085, cu vecini: N - Stan Vasile, S - Geambasu Nicolae, E - mostenitorii defunctei Bâtcă Măria, V - Ds 1066”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.250”;

- la pozitia nr. 26, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din cărămidă, regim de înăltime parter, sarpantă lemn, învelitoare tablă, tâmplărie lemn, suprafata construită - 98 mp, situată în intravilan, tarlaua 52, parcela 2368, cu vecinii: N - Chitan Valentin; S - leremia Iulian, E - Stângă Ion, V - Ds 2350”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6905”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “688 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1723”;

- la pozitia nr. 27, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2940”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “26”;

- la pozitia nr. 28, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.052”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “32”;

- la pozitia nr. 29, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16”;

- la pozitia nr. 30, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “356.012”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “525 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 30 se introduc 48 de noi pozitii, pozitiile nr. 31-78, conform anexei nr. 3;

d) sectiunea a II-a “Bunuri mobile” se abrogă.

4. Anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 34, 35,38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 50 si 51;

b) sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal 2 Chirana - Mihail Kogălniceanu - Gura Ialomitei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “6 kilometri”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “857.154”;

- la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri stradale Mihail Kogălniceanu si trotuare aferente”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Teilor = 1.300 metri (650 metri piatră, 650 metri asfalt), Strada Barierei = 1.350 metri piatră, Strada Căpsunului = 1.450 metri piatră, Strada Petuniei = 1.400 metri piatră, Strada Câmpului = 1.450 metri piatră, Strada Morii = 1.522 metri piatră, Strada Sălciei = 1.150 metri piatră, Strada Visinilor = 1.100 metri (700 metri piatră, 400 metri asfalt), Strada Crinului = 1.150 metri (750 metri piatră, 400 metri asfalt), Strada Stadionului = 1.010 metri (60 metri piatră, 950 metri asfalt), Strada Castanului = 1.000 metri piatră, Strada Scolii = 1.000 metri (800 metri piatră, 200 metri asfalt), Strada Parcului = 1.000 metri piatră, Strada Stejarului = 1.000 metri piatră, Strada Ulmului = 1.000 metri piatră, Strada Fântânii = 1.000 metri piatră, Strada Dealului = 1.000 metri piatră, Strada Viilor = 1.000 metri piatră, Strada Nouă = 1.276 metri (476 metri pământ, 800 metri piatră), drum sătesc 1681 = 1.000 metri asfalt, drum sătesc = 462 metri piatră, drum centură Mihail Kogălniceanu = 1.900 metri pământ, trotuare beton = 8.060 metri pătrati, trotuare pământ = 27.290”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1902-2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.052.708,52”;

- la pozitia nr. 5, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1978”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “83.649,69”;

- la pozitia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.830,31”;

- la pozitia nr. 7, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23,23”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “60”;

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: “put forat 2 Mihail Kogălniceanu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Put forat cu următoarele elemente componente: rezervor înmagazinare, casa pompelor, teren aferent în suprafată de 40 mp; vecinătăti: S - drum comunal, E - Posoceanu Frusina, V - Scoala generală mică, N - teren intravilan”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “56.910,48”;

- la pozitia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Put forat 3 Mihail Kogălniceanu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Put forat cu următoarele elemente componente: casa pompelor, statie hidrofor 1, bazin hidrofor 1, împrejmuire gard - 1566 ml, teren aferent în suprafată de 1440 mp; vecinătăti: N - Mihai Ion, S - CONSUMCOOP, E - drum comunal, V - Bordusanu Stefan”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.088,68”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Put forat 4 Mihail Kogălniceanu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Put forat cu următoarele elemente componente: casa pompelor, teren aferent în suprafată de 150 mp; se află în incinta parcului”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.425,80”;

- la pozitia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.755,50”;

- la pozitia nr. 18, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “17,65”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28”;

- la pozitia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.382”;

- la pozitia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.236”;

- la pozitia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.947”;

- la pozitia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.485”;

- la pozitia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.017”;

- la pozitia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.188”;


- la pozitia nr. 31, la subpozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sediu Primăria Mihail Kogălniceanu si teren aferent”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 325 metri pătrati, construit din cărămidă, învelit cu tablă, vecini: nord - drum comunal 2, sud - Buzea Vasile, est - Strada 12, vest - Dumitru Gheorghe, teren aferent cu suprafata = 3.744 metri pătrati”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1925”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “83.280,42”; la subpozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Garaj primărie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 20 metri pătrati, construit din cărămidă, învelit cu tiglă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1995”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “348,52”. La această pozitie se introduc 5 noi subpozitii, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Magazie primărie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 85 metri pătrati, construită din cărămidă, învelită cu tablă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1965”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800”;

- la subpozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Remiză prevenirea si stingerea incendiilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 19 metri pătrati, construită din chirpici, învelită cu tiglă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1965”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800”;

- la subpozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “WC primărie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 8 metri pătrati, construit din cărămidă, învelit cu tiglă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1965”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “566,35”;

- la subpozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grajd animale”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 54 metri pătrati, construit din chirpici, învelit cu tiglă”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800”;

- la subpozitia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Împrejmuire gard”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 239 metri (205 metri scândură, 20 metri plăci beton, 14 metri gard beton)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “24”;

- la pozitia nr. 32, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata construită = 396 metri pătrati, construit din cărămidă, învelit cu tablă, vecini: nord - S.C. Ghercom, sud - locuintă de serviciu, est - Nan Stefan, vest - drum comunal 2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “643.489,04”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.220”. La această pozitie se introduce o nouă subpozitie, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “WC Cămin Cultural”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 6 metri pătrati, construit din cărămidă, învelit cu plăci de azbociment”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800”;

- la pozitia nr. 33, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata construită = 400 mp, construit din cărămidă, învelitoare tip terasă, vecini: nord - Puia Mitică, sud - Bulearcă Moise, est - Strada 8, vest - Pavel Mihai”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “98.002,05”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.453”. La această pozitie se introduce o nouă subpozitie, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “WC Cămin Cultural Mihail Kogălniceanu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 3,78 metri pătrati, construit din cărămidă, învelitoare tablă; vecini: nord - S.C. Ghercom, est - Nan Stefan, sud - domeniu public, vest - drumul judetean 213”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: ,,507,98”;

- la pozitia nr. 36, la subpozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala Generală cu clasele I-VIII Mihail Kogălniceanu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata construită = 1.041 metri pătrati, construită din cărămidă, învelitoare tablă, vecini: nord - drum comunal 2, sud - Păun Jenică, est - Strada 13, vest - Strada 12”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “646.724,50”; la subpozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.397”; la subpozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Magazie lemne scoală”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 66 metri pătrati, constructie din BCA”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800”. La această pozitie se introduc două noi subpozitii, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Împrejmuire scoală”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 416 metri, beton si plasă sârmă”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800”;

- la subpozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Toaletă scoală”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 26 metri pătrati, construit din cărămidă, învelitoare tablă”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.932,42”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Scoala generală cu clasele I-IV Mihail Kogălniceanu”; coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 2.500 metri pătrati, vecini: nord - Matei Lilian, sud - drum, est - Posoceanu Gherghina, vest - Strada 4”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.018”;

- la pozitia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Grădinitei Mihail Kogălniceanu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1.000 metri pătrati, vecini: nord - Voinea Vasile, sud - Strada Crinului, est - domeniul privat, vest - Ivascu Ion”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.614”;

- la pozitia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent filtru sanitar Mihail Kogălniceanu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 8.000 metri pătrati, vecini: nord - cimitir, sud - drumul judetean 213, est - teren intravilan, vest - Danexpozoo”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.692”;

- la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire diferite activităti Mihail Kogălniceanu si teren aferent”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800”;

- la pozitia nr. 48, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.098”;

- la pozitia nr. 49, la subpozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “33.088,32”; la subpozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.614”;

- la pozitia nr. 52, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata construită = 680 metri pătrati, construită din cărămidă, învelitoare tiglă, vecini: nord -Societatea Comercială “Bintany Transport” - S.R.L., sud, est - izlaz, vest - intravilan”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “64.850,44”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 aferentă va avea următorul cuprins: “Suprafata = 12.625 metri pătrati, situat în tarlaua 50, astfel: parcela 3764 = 4.419 metri pătrati, parcela 3765 = 3.831 metri pătrati, parcela 3766 = 4.375 metri pătrati”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.772”. La această pozitie se introduce o nouă subpozitie, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Împrejmuire gospodărie anexă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 165 metri liniari”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “214,80”;

- la pozitia nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: “281.593,84”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 53 se introduc 14 noi pozitii, pozitiile nr. 54-67, conform anexei nr. 4;

d) sectiunea a II-a “Bunuri mobile” se abrogă.


5. Anexa nr. 39 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Milosesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 27 si 29;

b) sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum stradal 643, cu lungimea de 236 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8088,36”;

- la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri pietruite”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum stradal 946, drum stradal 1185, drum stradal 1340, drum stradal 1552, drum stradal 1620, drum stradal 503, drum stradal 142, cu lungimea totală de 3530 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “20096,79”;

- la pozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drumuri de pământ”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum stradal 64, drum stradal 1953, drum stradal 1809, drum stradal 1837, drum stradal 1782, drum stradal 1953, drum stradal 1273, drum stradal 1456, drum stradal 1486, drum stradal 681, drum stradal 573, drum stradal 177, drum stradal 653, drum stradal 619, drum stradal 135, drum stradal 111, drum stradal 641, drum stradal 387, drum stradal 21, drum stradal 28, drum stradal 76, drum stradal 93, drum stradal 44, drum stradal 275, drum stradal 429, drum stradal 482, drum stradal 323, cu o lungime totală de 24326 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “24928,44”;

- la pozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Dale beton, suprafata totală - 1470 mp, aferente următoarelor drumuri stradale: drumului stradal 142, drumului stradal 363, drumului stradal 1185, drumului stradal 1340, drumului stradal 1552, drumului stradal 1699”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “41606,54”;

- la pozitia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.1.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “17927395,91”;

- la pozitia nr. 6, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, teren constructii = 108 mp, care cuprinde: hidrosfera 60 mc = 2 buc, puturi forate = 7 buc, rezervor B.A. 165 mc + hidrofor, conductă apă = 6000 ml”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “592946,99”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 6059 mp, T 152/1 Ce 153”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1995”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “417154,42”. La această pozitie se introduce o nouă subpozitie, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Împrejmuire”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din plasă de sârmă, H = 1,90 m, L = 39 ml”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1995”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5286,94”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la pozitia nr. 7, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.1.5.1.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, suprafata totală = 40000 mp, situată în partea de nord a localitătii, în T 79”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2152511,84”;

- la pozitia nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.1.5.1.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Nicolesti, suprafata totală = 10000 mp, situată în partea de nord a localitătii, în T 80”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “522300,67”;

- la pozitia nr. 9, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.1.5.1.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Tovărăsia, suprafata totală = 10000 mp, situată în partea de nord a localitătii, în T 37”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 22300,67”;

- la pozitia 10, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Bază sportivă multifunctională Milosesti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, suprafata = 17156 mp, situată în partea de sud a satului Milosesti, în T 155/1, vecinătăti: nord - SMA, est - De 149/2, sud - Ds 155/3, vest - magazii asociatii agricole”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1058978,85”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HG nr. 584/1999, Legea nr. 71/2007, Hotărârea Consiliului Local Milosesti nr. 18 din 27.08.2008”;

- la pozitia nr. 11, la subpozitia nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, suprafata totală = 8684 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “33929,43”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, având 3 încăperi în suprafată de 67 mp, H = 1,80 m, vecinătăti: est - Popescu Nicolae, Zeca Ion, Copăceanu Elena, Abuhaiencei Aurelia, Făsie I. Ion, Jipa M. Ion, Neacsu Doru, vest - Făsie Tudose, Neacsu Ana, Copăceanu Stela, Făsie Ionel, Făsie Vasile, Aron Marian, Toma Mauricette-Marie-Louise, Radu Petre, sud - Copăceanu Paraschiva, Copăceanu Anghelina, nord - mostenitorii defunctului lonescu Nicolae, brutărie, drum stradal, teren situat în Cv 11, Cs 639”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4496,86”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Protocolul nr. 232 din 12.05.1992, încheiat în baza Legii nr. 18/1991, Sentinta civilă nr. 2037 din 04.10.2007 a Judecătoriei Slobozia, rămasă definitivă si irevocabilă prin Decizia civilă nr. 251/R din 10 aprilie 2008 a Tribunalului Ialomita”;

- la pozitia nr. 12, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Nicolesti, suprafata totală = 5165 mp, situat în partea de vest a localitătii, în Cv 12, P 73, vecinătăti: est - drum de exploatatie, vest - canal desecare Hc 72, sud - drum stradal 18, nord - teren extravilan”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4222,58”;

- la pozitia nr. 13, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Tovărăsia, suprafata totală = 4957 mp, situat în centrul localitătii, în Cv 19, Cs 504, vecinătăti: est - Dinu Olga, Grădinita, Chiorpec Nicolae; vest - drum stradal 503; sud - Dumitrascu Viorel; nord - drum stradal 363”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4052,53”;

- la pozitia nr. 14, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.4.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, suprafata totală = 19.000 mp, situat în partea de nord a localitătii, în Cv 18, P 931, vecinătăti: est - Dinu Valentin, biserica; vest - DJ 102H, sud - drum stradal 930, nord - drum de exploatatie 116/5”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1323161,69”. La această pozitie se introduce o nouă subpozitie, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Împrejmuire scoală”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din plasă de sârmă, H = 1,50 m, L = 430 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2769,72”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la pozitia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.4.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Nicolesti, suprafata totală = 6021 mp, situat în partea de est a localitătii, în Cv 13, P348, vecinătăti: est - teren extravilan, vest - drum stradal 348, sud - teren extravilan, nord - teren extravilan”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “314477,23”. La această pozitie se introduce o nouă subpozitie, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Împrejmuire”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din plasă de sârmă, H = 1,90 m, L = 338 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2863,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la pozitia nr. 16, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.4.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Tovărăsia, suprafata totală = 7630 mp, situat în partea de est a localitătii, în T 62/2, P 65, P 66, vecinătăti: est - drum de exploatatie 68/4, vest - Stoica Victor, sud - DN 90, nord - teren extravilan”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “398515,41”. La această pozitie se introduce o nouă subpozitie, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Împrejmuire”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din plasă de sârmă, H = 1,70 m, L = 100,8 m, sârmă ghimpată, H = 1,70 m, L = 252,2 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1902”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1071,54”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la pozitia nr. 17, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, 9 încăperi, suprafata = 414 mp, H = 3,3 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “157593,36”; la subpozitia nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, având 5 încăperi, suprafata construită = 80 mp, H = 1,80 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4696,85”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”; la subpozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.4.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, având două încăperi, suprafata construită = 42,88 mp, H = 2,20 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3538,28”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”; la subpozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.4.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1411 mp, situat în Cv 2, Ce 130, vecinătăti: est - DJ 102 H, vest - Scoala de Arte si Meserii Milosesti, nord - Mângâta Viorel, sud - Scoala de Arte si Meserii Milosesti”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “115011,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”. La această pozitie se introduc două noi subpozitii, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.1.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grup sanitar”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din cărămidă, acoperit cu tiglă, suprafata construită = 7 mp, H = 1,70 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “677,49”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998;

- la subpozitia nr. 6, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Împrejmuire”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din tablă, H = 1,50 m» L = 34,00 m, plăci de beton, H = 1,50 m, L = 117,00 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2503,15”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la pozitia nr. 18, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, având 7 încăperi, suprafata construită = 453 mp, H = 3,00 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “215305,60”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 3171 mp, situat în Cv 12, Ce 624, Ce 645, vecinătăti: est - bloc (domeniul public, locuinte de serviciu), vest - DJ 102H, sud - drum stradal 643, nord - drum stradal 646”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1982”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “258469,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”. La această pozitie se introduce o nouă subpozitie, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Gard (Împrejmuire)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din scândură, lungimea = 226,30 m, H = 1,50 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12025,56”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la pozitia nr. 19, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Nicolesti, clădire construită din paiantă, acoperită cu tiglă, suprafata construită = 228 mp, H = 3,00 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “28775,31”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 218 mp, în Cv 8, Ce 208, vecinătăti: est - mostenitorii defunctului Mangiurea Vasile, vest - drum stradal 142, sud - Găzdaru Anton, nord - Mangiurea Eugenia”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “15871,61”. La această pozitie se introduce o nouă subpozitie, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Gard (Împrejmuire)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din scândură, lungimea = 18 m, H = 1,20 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “768,69”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la pozitia nr. 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: “0”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 600 mp, în Cv 11, Ce 248, A 247, vecinătăti: est - Chiorpec C. Floarea, Toma Neaga, vest - drum stradal 249, sud - biserică, Consumcoop, nord - Ghencea C. Ion”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1965”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “43683,33, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Protocol nr. 232 din 12.05.1992, încheiat în baza Legii nr. 18/1991, Legea nr. 213/1998, Autorizatia de desfiintare nr. 11 din 23 septembrie 2009 emisă de Primăria Comunei Milosesti”;

- la pozitia nr. 21, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, clădire construită din cărămidă, acoperită cu planseu beton, P+1, 8 săli de clasă si 14 încăperi administrative, suprafata construită = 866 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “287220,64”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 3931 mp, în Cv 12, Ce 703, vecinătăti: est - Zeca N. Radu, Făsie Gh. Măria, Făsie P. Ion, vest - moară mălai, drum stradal 646, sud - Simion Cristea, drum stradal 705, bloc 8 apartamente Milosesti, nord - Florea D. Nicolae”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1975”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “320418,01”. La această pozitie se introduc două noi subpozitii, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.1.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grup sanitar”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din cărămidă, învelit cu tiglă, suprafata = 5 mp, H = 1,70 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1058,74”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la subpozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Gard (Împrejmuire)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din plăci beton, lungimea = 149,00 m, H = 1,20 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9098,33”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la pozitia nr. 22, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Nicolesti, clădire construită din paiantă, având 4 încăperi, acoperită cu tiglă, suprafata construită = 163 mp, H = 2,60 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6058,87”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 537 mp, în Cv 3, Ce 32, vecinătăti: est - drum stradal 142, vest - Neagu Constanta, sud - Consumcoop, nord - drum stradal 18”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “39096,58”;


- la pozitia nr. 23, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Tovărăsia, clădire construită din cărămidă având 4 încăperi, acoperită cu tiglă, suprafata construită = 457 mp, H = 2,70 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “15622,45”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1155 mp, în Cv 19, Ce 508, A 509, vecinătăti: est - drum stradal 533, vest - teren de sport, sud - Chiorpec Nicolae, nord - Dinu Olga”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “84090,41”;

- la pozitia nr. 24, la subpozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala de Arte si Meserii Milosesti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, având 11 săli de clasă si 5 încăperi administrative, suprafata construită = 1353,23 mp, H = 4,20”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1501982,34”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 6111,33 mp, în Cv 2, Ce 132, A 125, vecinătăti: est - DJ 102H, vest - Dinu Marin, Bătrâneanu Steliana, Preda Dumitru, Bătrâneanu Stan, Bătrâneanu Constantin, sud - drum stradal 464, nord - Popa Gheorghe, Primărie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “498137,92”. La această pozitie se introduc 3 noi subpozitii, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Magazie lemne”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, suprafata construită = 80 mp, H = 1,80 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4652,95”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 84/1995, art. 166 alin. 4”;

- la subpozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.1.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grup sanitar”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din cărămidă, acoperit cu tiglă, suprafata construită = 34 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1776,35”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 84/1995, art. 166 alin. 4”;

- la subpozitia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Gard (Împrejmuire)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din scândură = 126,50 ml si plasă = 182,00 ml, H = 1,50 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2275,54”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 84/1995, art. 166 alin. 4”;

- la pozitia nr. 25, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Nicolesti, clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, având 4 săli de clasă si 3 încăperi administrative, suprafata construită = 674 mp, H = 4,20 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “309549,19”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 2530 mp, în Cv2, Ce 5, A4, A 6, vecinătăti: est - drum stradal 142, vest - Mângâtă Elena, Pastrama Lucia, sud - drum stradal 18, nord - drum stradal 3”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “184198,04”. La această pozitie se introduc 3 noi subpozitii, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Magazie lemne”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, suprafata construită = 73 mp, H = 2,20 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1061,46”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 84/1995, art. 166 alin. 4”;

- la subpozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.1.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grup sanitar”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din BCA, acoperit cu tiglă, suprafata construită = 40 mp, H = 2,40 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “24763,17”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998, Proces-verbal nr. 5934/29.11.2002”;

- la subpozitia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Gard (Împrejmuire)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din plăci beton, lungimea = 165,00 m, H = 1,10 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “956,52”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 84/1995, art. 166 alin. 4”;

- la pozitia nr. 26, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Tovărăsia, clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, având 4 săli de clasă si 3 încăperi administrative, suprafata construită = 622 mp, H = 3,60 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “260826,44”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 4306 mp, în Cv 18, Ce 477, vecinătăti: est - drum stradal 503, vest - Negoită Constantin, Necula Dumitru, Popa Elena, sud - Sanda Vasile, nord - drum stradal 363”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “313500,69”. La această pozitie se introduc 3 noi subpozitii, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Magazie lemne”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, suprafata construită = 39 mp, H = 2,40 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “567,08”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 84/1995, art. 166 alin. 4”;

- la subpozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.1.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grup sanitar”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din cărămidă, acoperit cu tiglă, suprafata construită = 12,72 mp, H = 2,40 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “361,43”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 84/1995, art. 166 alin. 4”;

- la subpozitia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.2.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Gard (Împrejmuire)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din plăci beton, lungimea = 145,00 m, H = 1,10 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “840,58”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 84/1995, art. 166 alin. 4”;

- la pozitia nr. 28, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, clădire construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, având 6 încăperi, suprafata construită = 172 mp, H = 3,30 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “64042,57”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1792 mp, în Cv 11, Ce 579, vecinătăti: est - drum stradal 946, vest - Chitoiu Nelu, sud - Cliseru Floarea, nord - mostenitorii defunctului lonescu Stefan”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “140394,42”. La această pozitie se introduc 8 noi subpozitii, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Bucătărie de vară”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, suprafata construită = 24 mp, H = 2,00 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “697,94”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la subpozitia nr. 4, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Magazie lemne 1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din scândură, acoperită cu tiglă, suprafata construită = 10 mp, H = 1,80 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “290,81”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;


- la subpozitia nr. 5, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Magazie lemne 2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construită din scândură, acoperită cu tiglă, suprafata construită = 6 mp, H = 1,80 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “174,49”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la subpozitia nr. 6, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Porumbar”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din plasă sârmă, acoperit cu tiglă, suprafata construită = 3 mp, H = 2,00 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “113,35”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la subpozitia nr. 7, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cotet x două bucăti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din cărămidă, acoperit cu tiglă, suprafata construită = 2 x 5 mp = 10 mp, H = 1,60 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “768,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la subpozitia nr. 8, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Garaj auto x două bucăti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din cărămidă, acoperit cu tiglă, suprafata construită = 2 x 24 mp = 48 mp, H = 1,60 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2093,83 , iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la subpozitia nr. 9, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.1.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Grup sanitar”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construit din cărămidă, acoperit cu tiglă, suprafata construită = 3 mp, H = 1,60 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “233,69”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998;

- la subpozitia nr. 10, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.3.1.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Gard (Împrejmuire)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Gard de scândură cu lungimea = 32 m, H = 1,50 m si gard din plasă sârmă cu lungimea = 105 m, H = 1,70 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1145,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Legea nr. 213/1998”;

- la pozitia nr. 30, la subpozitia nr. 1, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.2.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, clădire construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, având 7 încăperi, suprafata construită = 217 mp, H = 3,30 m”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “68472,55”; la subpozitia nr. 2, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, suprafata construită = 40,95 mp, H = 2,20 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1190,87”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: Protocol nr. 86 din 09.02.1994, încheiat în baza Legii nr. 18/1991”; la subpozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 721 mp, în Cv 11, Ce 638, vecinătăti: est - Săvulescu George, vest - mostenitorii defunctului lonescu C. Nicolae, sud - vestiare teren de sport, nord -drum stradal 643”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “58769,11”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, construită din cărămidă, acoperită cu sarpantă de beton, suprafata construită = 15 mp, H = 2,00 m, situată în zona de sigurantă aferentă DJ 465, în Cv 10, Ce 463, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2844,07”;

- la pozitia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, construită din cărămidă, acoperită cu sarpantă de beton, suprafata construită = 15 mp, H = 2,00 m, situată în partea de nord a localitătii în zona de sigurantă aferentă DN 90 Slobozia - Buzău, în T 83/9”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2844,07”;

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Nicolesti, construită din cărămidă, acoperită cu plăci din azbociment, suprafata construită = 15 mp, H = 2,00 m, situată în zona de sigurantă aferentă DN 90 Slobozia - Buzău, în Cv 8, Ce 148”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “948,02”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Tovărăsia, construită din cărămidă, acoperită cu plăci din azbociment, suprafata construită = 15 mp, H = 2,00 m, situată în zona de sigurantă aferentă DN 90 Slobozia - Buzău, în Cv 27”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “948,02”;

- la pozitia nr. 35, la subpozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Milosesti, clădire construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, P+2, cu 8 apartamente (la etajul 1 cu 4 apartamente si la etajul 2 cu 4 apartamente), suprafata construită = 440 mp. Parterul este compus din spatiu comercial si apartine CONSUMCOOP Milosesti.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “223384,55”; la subpozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1544 mp, vecinătăti: est - drum stradal 705, vest - căminul cultural, sud - drum stradal 643, nord - Grădinita de copii Milosesti, situat în Cv 12, Ce 704”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1982”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “125852,30”. La această pozitie se introduce o nouă subpozitie, după cum urmează:

- la subpozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.12.”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Boxe lemne”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Număr boxe = 8, construite din cărămidă, acoperite cu tiglă, suprafata construită = 118 mp, H = 1,90 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1982”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3431,55”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Preluat în baza Adresei nr. 3.544/14.08.1982”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 35 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 36-39, conform anexei nr. 5;

d) sectiunea a II-a “Bunuri mobile” se abrogă.

Art. II. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Bărbulesti, judetul Ialomita, înfiintată prin Legea nr. 257/2006 pentru înfiintarea comunei Bărbulesti, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Armăsesti, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 6, care devine anexa nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Gura Ialomitei, judetul Ialomita, înfiintată prin Legea nr. 270/2005 pentru înfiintarea comunei Gura Ialomitei, judetul Ialomita, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 7, care devine anexa nr. 59 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.127.


 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexeni

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

30

1.6.2.

Grup sanitar Scoala generală cu clasele I-VIII Alexeni (scoala veche)

Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, în suprafată construită de 23 mp

2002

722,09

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

31

1.6.4.

Club ofiteri (casa armatei)

Constructie din cărămidă, în suprafată construită de 560 mp, suprafată desfăsurată 1120 mp, anul construirii 1952, amplasare Strada Blocurilor nr. 10

2005

306,40

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

32

1.6.5.

Centrală termică U.M.

Constructie din cărămidă, în suprafată construită de 33 mp, suprafata desfăsurată 33 mp, anul construirii 1952

2005

0

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

33

1.6.2.

Teren sport Scoala generală cu clasele I-VIII Alexeni (scoala veche)

Constructie din asfalt, suprafată construită 690 mp, amplasare Strada Primăriei

2007

51.547,61

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

34

1.6.7.

Statie autobuz

Amplasare DN 2A, zona gării, pe sensul de mers către Urziceni, construită din structură metalică cu învelitoare din policarbonat

2007

4.100,00

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

35

1.6.7.

Statie autobuz

Amplasare DN 2A, zona podului, pe sensul de mers către Urziceni, construită din structură metalică, cu învelitoare din policarbonat

2007

4.100,00

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

36

1.6.7.

Statie autobuz

Amplasare DN 2A, în centrul comunei, pe sensul de mers către Slobozia, construită din structura metalică, cu învelitoare din policarbonat

2007

4.100,00

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

37

1.6.7.

Statie autobuz

Amplasare DN 2A, în centrul comunei, pe sensul de mers către Urziceni, construită din structură metalică, cu învelitoare din policarbonat

2007

4.100,00

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

38 a.

b.

1.6.4.

Clădire administrativă Teren aferent

Constructie din cărămidă, în suprafată construită de 347 mp, anul construirii 1920, amplasare - Strada Primăriei nr. 3 Suprafata 2800 mp

2008

31.971,58 19.411,88

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

39

1.8.1.

Foraj captare apă

Foraj exploatare apă, cu adâncimea de 40 m, dotat cu bazin de înmagazinare si instalatiile aferente, teren aferent 100 mp, amplasare - Strada Unitătii

2009

108.905,00

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

40

1.4.2.

Dig comunal

Constructie din pământ, în lungime totală de 1390 m, suprafata ocupată la sol - 20100 mp, lătimea la coronament 3 m, amplasat pe malul stâng al râului Ialomita, T44/1, T 44/2, T 44/3, T 43

2009

790.626,30

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

41

1.6.6.

Simbol comună

Panou amplasat la intrarea în comună dinspre Slobozia, având înscrisă denumirea localitătii

2007

3.740,00

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

42

1.6.6.

Simbol comună

Panou amplasat la intrarea în comună dinspre Urziceni, având înscrisă denumirea localitătii

2007

3.740,00

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

43

 

Teren intravilan

Suprafata 15406 mp, amplasat în T 14 si T 15, de ia soseaua natională la calea ferată, de o parte si de alta a Străzii Unitătii

1990

11.745

Domeniul public al comunei Alexeni, conform HCLnr. 20/16.06.2011

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cocora

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

88

1.3.7.1.

Drum de exploatatie în extravilan propus pentru modernizare

De 429/1- L=2.100m;l=4m; suprafata = 8.400 mp

1991

1997

Domeniul public al comunei Cocora, conform HCLnr. 9/2011

89

1.3.7.1.

Drum de exploatatie în extravilan propus pentru modernizare

De 118/1- L = 3.040m;l=4m; suprafata = 12.160 mp

1991

2890

Domeniul public al comunei Cocora, conform HCLnr. 9/2011

90

1.3.7.1.

Drum de exploatatie în extravilan propus pentru modernizare

De 35 - L = 3.000m;l=4m; suprafata = 12.000 mp

1991

2852

Domeniul public al comunei Cocora, conform HCLnr. 9/2011

91

1.3.7.1.

Drumuri de exploatatie în extravilan

Drumuri de exploatatie: 79/1, 74, 73, 84/1, 86,1, 87/2, 91, 327, 105, 76/1, 76, 98, 50/1, 42/4, 42/1, 37, 37/1, 36/1/7, 36/1/9, 508, 507, 430/3/1, 527/1/1, 532, 619/6, 599, 598/5, 528/1/2; total suprafată = 212.172 mp

1991

50327

Domeniul public al comunei Cocora, conform HCLnr. 9/2011

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gheorghe Lazăr

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

31

1.6.3.2.

Împrejmuire castel apă

Gard cu fundatie beton si plasă sârmă montată pe stâlpi metalici - 300 ml;

2007

15988

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

32

1.3.7.2.

Trotuare

Trotuare din pavele cu borduri din beton - 720 mp - căminul cultural - cimitir Gheorghe Lazăr

2008

56967

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

33

1.7.1.2.

Retea electrică Str. Brânduselor

LEA 0,260 km, stâlpi SE 4, SE 11 si SE 10

1999

14010

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

34

1.6.3.1.

Împrejmuire sediu administrativ

Fundatie beton si panou din fier forjat 36 x 72 ml; fundatie beton si plasă sârmă 72 x 36 ml; trotuar pavele si borduri beton 72 x 36 ml

2008

107384

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

35

1.6.1.1.

Anexă primărie Gheorghe Lazăr- 1

Teren aferent

Constructie - 65 mp, regim înăltime - parter, realizată din cărămidă cu plafon învelitoare tablă, tâmplărie PVC, compartimentată astfel:

- arhivă;

- garaj auto;

- centrală termică,

situată în intravilan, tarlaua 35, parcela 1483 cu vecini:

N -dispensar uman; S - sediu administrativ; V -Ds.1485; E - teren domeniul public

S=84,79 mp

2008

97651 220

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011


0

1

2

3

4

5

6

36

1.6.1.1.

Anexă primărie Gheorghe Lazăr -2

Constructie - 66 mp, din PAL, pe structură metalică, izolată cu glet de ipsos, tâmplărie tablă, pardoseală beton, compartimentată astfel:

- atelier electric;

- remiză P.S.I.;

- magazie lemne;

- depozit deseuri electrice, este situată în intravilan, tarlaua 35, parcela 1484, cu vecini:

N - Dinu Mariana; S - Consumcoop zonală Bucu; V - Dispensar uman si teren domeniul public; E - mostenitorii defunctului Andrei Ion

2008

32376

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

37

1.6.1.1.

Grup sanitar -sediu administrativ

Teren aferent anexa 2 si grup sanitar

Constructie - 15 mp, din cărămidă, tâmplărie PVC, două cabine, bazin vidanjabil, acoperis tablă

S = 1440 mp

2004

13175 3744

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

38

1.5.2.

Piată agroalimentară Teren aferent

Constructie 197,64 mp, din panou tristrat pe structură metalică, pardoseală beton, sarpantă - ferma metalică, învelitoare panou tristrat

S = 197,64 mp

2008

90000 514

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

39

1.6.2.

Scoală generală cu clasele I-VIII Gheorghe Lazăr

Clădire centrală termică - 24 mp, din cărămidă cu plafon, în care este montată centrala cu capacitate 60 kW si două cazane otel

Grup sanitar 77,91 mp - constructie din cărămidă cu plafon cu cabine pe sexe Reabilitare instalatie electrică Alimentare cu apă prin racordare la reteaua publică

2008

708104

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

40

1.6.3.2.

Împrejmuire scoală

108/78 ml gard din plasă de sârmă pe stâlpi din lemn

1991

4677

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

41

1.6.1.

Locuintă socială Gheorghe Lazăr (locuintă serviciu Politie)

Teren aferent

Constructie din cărămidă, regim de înăltime parter, acoperis sarpantă lemn,

învelitoare tablă, suprafată construită - 67 mp, situată în T52, cu vecini:

N -Ds1758; S -Posteinicu Ion; E - Ds 2077, Posta, C.E.C. si dispensar veterinar; V -salon de nunti

S=72 mp

1952

7560 2392

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

42

1.3.7.1.

Drum comunal 55 Extindere De 55

Reînnoire îmbrăcăminte rutieră DC 55-2,65 km

Extindere De 55-4,6 km

(traseu din De 55 existent - DN 2A)

2008 2008

884343 200000

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011


0

1

2

3

4

5

6

43

 

Teren arabil

Suprafata - 5570 mp, categoria de folosintă - arabil intravilan, situat în zona centrală, subzona spatii verzi, în vederea extinderii si reabilitării parcului public, cu vecini: N - Bd. Matei Basarab; S - Str. Parcului, E - Bd. Matei Basarab si domeniul privat Gheorghe Lazăr, E - Aleea Bisericii si Biserica Gheorghe Lazăr

2009

14482

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

44

2.4.2.1.

De 5/2

Drum de exploatatie de pământ = 1232 mp, 308 ml

2010

186

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

45

2.4.2.1.

De 5/6

Drum de exploatatie de pământ = 2464 mp, 616 ml

2010

366

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

46

2.4.2.1.

De 5/10

Drum de exploatatie de pământ =1196 mp, 299 ml

2010

174

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

47

2.4.2.1.

De 8/2

Drum de exploatatie de pământ = 2544 mp, 636 ml

2010

383

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

48

2.4.2.1.

De 8/6

Drum de exploatatie de pământ = 3604 mp, 901 ml

2010

546

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

49

2.4.2.1.

De 17/2

Drum de exploatatie de pământ = 3676 mp, 919 ml

2010

550

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

50

2.4.2.1.

De 17/6

Drum de exploatatie de pământ = 2728 mp, 682 ml

2010

410

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

51

2.4.2.1.

De 18

Drum de exploatatie de pământ = 10288 mp, 2572 ml

2010

1537

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

52

2.4.2.1.

De 22+24/2

Drum de exploatatie de pământ = 3620 mp, 905 ml

2010

542

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

53

2.4.2.1.

De 2

Drum de exploatatie de pământ = 31104 mp, 7776 ml

2010

4673

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

54

2.4.2.1.

De 10/2

Drum de exploatatie de pământ = 9764 mp, 2441 ml

2010

1464

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

55

2.4.2.1.

De 80/2

Drum de exploatatie de pământ = 6476 mp, 1619 ml

2010

971

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

56

2.4.2.1.

De 72/6

Drum de exploatatie de pământ = 6452 mp, 1613 ml

2010

968

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

57

2.4.2.1.

De 4

Drum de exploatatie de pământ = 1556 mp, 389 ml

2010

233

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

58

2.4.2.1.

De 98+114+118/1

Drum de exploatatie de pământ = 4256 mp, 1064 ml

2011

638

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

59

2.4.2.1.

De 56

Drum de exploatatie de pământ = 800 mp, 200 ml

2011

127

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

60

2.4.2.1.

De 45

Drum de exploatatie de pământ = 3540 mp, 885 ml

2011

532

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011


0

1

2

3

4

5

6

61

2.4.2.1.

De 5/4

Drum de exploatatie de pământ = 9004 mp, 2251 ml

2011

1350

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

62

2.4.2.1.

De 5/8

Drum de exploatatie de pământ = 8972 mp, 2243 ml

2011

1345

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

63

2.4.2.1.

De 7

Drum de exploatatie de pământ = 8964 mp, 2241 ml

2011

1344

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

64

2.4.2.1.

De 8/4

Drum de exploatatie de pământ = 8948 mp, 2237 ml

2011

1342

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

65

2.4.2.1.

De 9

Drum de exploatatie de pământ = 8948 mp, 2237 ml

2011

1342

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

66

2.4.2.1.

De 17/4

Drum de exploatatie de pământ = 8972 mp, 2243 ml

2011

1346

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

67

2.4.2.1.

De 15/2

Drum de exploatatie de pământ = 13160 mp, 3290ml

2011

1974

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

68

2.4.2.1.

De 16

Drum de exploatatie de pământ = 6524 mp, 1631 ml

2011

978

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

69

2.4.2.1.

De 67/2

Drum de exploatatie de pământ = 6388 mp, 1597ml

2011

958

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

70

2.4.2.1.

De 67/4

Drum de exploatatie de pământ = 6400 mp, 1600 ml

2011

960

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

71

2.4.2.1.

De 67/6

Drum de exploatatie de pământ = 6384 mp, 1596 ml

2011

957

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

72

2.4.2.1.

De 68

Drum de exploatatie de pământ = 6392 mp, 1598 ml

2011

959

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

73

2.4.2.1.

De 72/2

Drum de exploatatie de pământ = 3736 mp, 934 ml

2011

560

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

74

2.4.2.1.

De 72/4

Drum de exploatatie de pământ = 3816 mp, 954 ml

2011

572

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

75

2.4.2.1.

De 165/3

Drum de exploatatie de pământ = 2740 mp, 685 ml

2011

411

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

76

2.4.2.1.

De 23

Drum de exploatatie de pământ =1100 mp, 275 ml

2011

165

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

77

2.4.2.1.

De 22/1-2

Drum de exploatatie de pământ =1104 mp, 276 ml

2011

165

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011

78

2.4.2.1.

De 124

Drum de exploatatie de pământ = 5200 mp, 1300 ml

2011

780

Domeniul public al comunei Gheorghe Lazăr, conform HCL nr. 16/12.05.2011


ANEXA Nr. 4

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihail Kogălniceanu

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

54

1.8.1.

Put forat Scoala Mihail Kogălniceanu

Cămin 4 metri pătrati, teava put 0110

2003

3.395,78

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

55

1.6.5.

Centrală termică Scoala Mihail Kogălniceanu

Suprafata construită = 18 metri pătrati, construită din chirpici, învelită cu tablă

2004

10.216,70

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

56

1.8.1.

Put sec Mihail Kogălniceanu

Suprafata = 25 metri pătrati, nord, sud, est, vest - teren extravilan

2003

3.332,50

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

57

1.6.3.2.

Piata agroalimentară

Suprafata = 2.000 metri pătrati, vecini: sud - DN 2A, est - DJ 213, nord, vest - proprietate privată lacob Nicolae

2004

123.602,87

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

58

1.6.1.1.

WC sediu primărie

Suprafata construită = 10,80 metri pătrati, construit din cărămidă, învelit cu tablă

2005

11.706,86

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

59

1.6.5.

Centrală termică Scoala Mihail Kogălniceanu

Suprafata construită = 21,50 metri pătrati, constructie din chirpici, învelită cu tiglă

2005

98.987,27

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

60

1.8.6.

Reabilitare apă Mihail Kogălniceanu

Retea stradală 29 km

2007

452.375,03

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

61

1.6.2.

Clădire Scoală cu clasele I-X Mihail Kogălniceanu

Suprafata construită = 306 metri pătrati; acoperită cu tablă;

suprafată teren aferent = 2.500 metri pătrati

2007

363.030,66

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

62

 

Teren intravilan

Suprafata = 1.000 metri pătrati, vecini: nord - Matei Lilian, sud - drum, est - Posoceanu Gherghina, vest - Strada 4

2008

19,5

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

63

 

Teren pentru construire statie de pompare 1

Suprafata = 100 mp, vecini: nord - drum comunal 628, sud - drum comunal 639, est - drum comunal 646, vest - drum comunal 637

2008

30

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

64

 

Teren pentru construire statie de pompare 2

Suprafata = 2.000 mp,

vecini: nord - drum comunal 565, sud - proprietate particulară Arghir Tudor,

vest - drum comunal 563, est – drum comunal 565

2008

598

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

65

1.6.2.

Grădinită cu program normal Mihail Kogălniceanu

Suprafata construită = 250,38 metri pătrati, constructie P+1 din BCA, învelitoare tablă, vecini: nord - Voinea Vasilică, est - dispensar medical, sud - Ivascu Marian, vest - Strada Crinului

2007

857.615,23

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

66

1.6.3.1.

Împrejmuire Grădinită program normal Mihail Kogălniceanu

184 metri liniari, din care 47,5 metri liniari – scândură si 136,5 metri liniari - beton si plasă

2008

66.535,87

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009

67

1.6.2.

Sală de sport Scoala Mihail Kogălniceanu

Suprafata construită = 437 metri pătrati,

vecini: nord - Scoala generală cu clasele I-VIII, sud - Moroianu Vasile, est - teren domeniul public, vest -drum stradal 2161

2009

1.157.343,48

Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, conform HCL nr. 55/27.08.2009


ANEXA Nr. 5

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Milosesti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

36

1.8.6.

Teren aferent obiectivului “Modernizare alimentare cu apă comuna Milosesti, satele Milosesti si Nicolesti, judetul Ialomita” - satul Milosesti

Teren aferent obiectivului “Modernizare alimentare cu apă comuna Milosesti, satele Milosesti si Nicolesti, judetul Ialomita” - sat Nicolesti

Sat Milosesti; suprafata totală = 3900 mp, din care: teren aferent gospodărie de apă = 2400 mp; teren aferent 3 puturi forate = 300 mp (3 puturi x 100 mp); teren aferent conductă aductiune = 1200 mp (600 ml)

Terenul este situat în partea de vest a intravilanului satului Milosesti, în T24, A114/1.

Sat Nicolesti; suprafata totală = 4320 mp, din care: teren aferent gospodărie de apă = 2400 mp; teren aferent două puturi forate = 200 mp (două puturi x100 mp); teren aferent conductă aductiune = 1720 mp (front captare = 600 mp cu 300 ml si suprafata de la G.A. la localitate = 1120 mp cu 560 ml)

Terenul este situat în partea de sud a incintei fostului CAP, ferma Nicolesti, satul Nicolesti, în T107/5/1.

2002 2002

209869,90

 

 

 

 

225633,89

Domeniul public al comunei Milosesti, conform HCL nr. 52/2009

37

1.8.6.

Teren intravilan

Teren arabil intravilan, în suprafată de 2320 mp, situat în partea de vest a satului Milosesti, în T 24 A114/1, cu următoarele vecinătăti: nord - De 114/3; est - domeniul privat al comunei Milosesti; sud -De114/8; vest -De 113

1991

124845,69

Domeniul public al comunei Milosesti, conform HCL nr. 52/2009

38

 

Teren intravilan

Teren liber de constructii, în suprafată de 1012,5 mp, situat în partea de sud-est a satului Tovărăsia, în T 93/1

1991

8439

Domeniul public al comunei Milosesti, conform HCL nr. 52/2009

39

 

Teren intravilan

Teren liber de constructii, în suprafată de 562,5 mp, situat în partea de sud-vest a satului Tovărăsia, în T 92/2

1991

4688

Domeniul public al comunei Milosesti, conform HCL nr. 52/2009

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bărbulesti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.1.

Drum pietruit Bărbulesti Zona de sigurantă aferentă Trotuar din beton Bărbulesti

7.900,00 ml 39.500 mp 2.000 ml

 

3480000

40000

320000

Domeniul public al comunei Bărbulesti, conform HCL nr. 19/14.05.2011

2

 

Cimitir Bărbulesti

Suprafata = 1.500,00 mp,

vecini: N - DC, E - DN2, V - DC, S -GhităA. Petre

 

21637,5

Domeniul public al comunei Bărbulesti, conform HCL nr. 19/14.05.2011

3

1.1.5.

Platformă de gunoi Bărbulesti

Suprafata = 10.000,00 mp,

vecini: N - P613, E - DC, V - P316, S - Oprică Sandu

 

2871

Domeniul public al comunei Bărbulesti, conform HCL nr. 19/14.05.2011

4

1.6.4.

Sediul Consiliului Local si al Primăriei Bărbulesti + extindere Primărie

Teren aferent

Suprafata = 325,00 mp, constructie din cărămidă, învelită cu tablă, vecini: N - DN 1D, E - Halta CFR, V - Saghin Traian, S - Halta CFR

Suprafata = 2.000,00 mp

1921 2008

333278,31 534,60

Domeniul public al comunei Bărbulesti, conform HCL nr. 19/14.05.2011

5

1.6.2.

Scoala generală Bărbulesti Fotescu

Teren aferent

Suprafata = 274,00 mp, constructie din cărămidă, învelită cu tablă, vecini: N - pârâu Sărata, E - Epaminonda Vasile, V - scoala Bărbulesti, S - DC

Suprafata = 2.000,00 mp

1935

263000 534,60

Domeniul public al comunei Bărbulesti, conform HCL nr. 19/14.05.2011

6

1.6.2.

Scoala generală Bărbulesti (cartier rromi)

Teren aferent

Suprafata - 292,00 mp constructie din cărămidă, învelită cu tablă, vecini: N - DC, E - DC, V - DC, S - Mincu Gheorghe

Suprafata = 629,00 mp

1953

483751 16813,17

Domeniul public al comunei Bărbulesti, conform HCL nr. 19/14.05.2011

7

1.6.2.

Scoala generală Bărbulesti (clădire cu etaj)

Suprafata = 955,00 mp, constructie din cărămidă, învelită cu carton asfaltat,

vecini: N - pârâul Sărata, E - scoala Bărbulesti, V - DC, S - Gheorghită Radu

Suprafată teren aferent = 11.700,00 mp

1976

700000

Domeniul public al comunei Bărbulesti, conform HCL nr. 19/14.05.2011

8

1.6.2.

Constructii “Dispensar, postă, post de politie”

Suprafata = 231 mp, constructie din BCA, cu armătură, învelită cu tablă Lindab

2008

845721,84

Domeniul public al comunei Bărbulesti, conform HCL nr. 19/14.05.2011

9

1.6.2.

Cimitir nou

Suprafata = 10.000 mp, teren extravilan situat în T 308/1, vecinătăti: N - HC 312, S - HC 313, E - DE (drum de exploatare) 311/4, V - domeniul public; împrejmuit cu gard

2010

4000

Domeniul public al comunei Bărbulesti, conform HCL nr. 19/14.05.2011

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 59 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Ialomitei

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.4.

Sediu Primăria Gura Ialomitei Teren aferent

Suprafată 150 mp; fundatie beton; zidărie cărămidă; acoperis tablă; 6 camere; vecini: N - DJ 212; S - Ghită Sandu; E - anexă primărie; V - DJ 212

Teren aferent - 1.500 mp

2007

2007

20888,76

 

81300

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

2

1.6.4.

Anexă primărie

Suprafată 65 mp; fundatie beton; zidărie BCA; acoperis sarpantă; 4 camere; vecini: N - DJ 212; S - domeniul privat al comunei; E - căminul cultural; V - primăria

2007

49867,82

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

3

1.6.1.1.

WC primărie

Suprafată 20 mp; fundatie beton; zidărie BCA; acoperis sindrilă bituminoasă; vecini: N - anexă primărie; S - domeniul privat al comunei; E - domeniul privat al comunei; V - căminul cultural

2007

10006,56

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

4

1.6.2.

Bază de sport

Suprafată 8.000 mp; vecini: N - DJ 212; S - domeniul privat al comunei; E - domeniul privat al comunei; V - drum sătesc

2008

34402,54

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

5

1.6.2.

Căminul Cultural Gura Ialomitei

Teren aferent

Suprafată 518 mp; fundatie beton; zidărie cărămidă; acoperis tablă; 6 camere; vecini: N - DJ 212; S - domeniul privat al comunei; E - anexă primărie; V - Preda Marita

Teren aferent 4.326 mp

1960

2011

92472,12

 

 

3920,63

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

6

1.6.1.1.

WC căminul cultural Gura Ialomitei

Suprafată 4 mp; constructie din scândură; acoperis plăci azbociment;

vecini: N - domeniul privat al comunei; S - domeniul privat al comunei; V - Preda Marita

1960

0,70

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

7

1.6.2.

Dispensar uman Gura Ialomitei

Teren aferent

Suprafată 200 mp, fundatie beton, zidărie cărămidă, acoperis tablă; vecini: N - Radu Iordan; S - drum sătesc; E - DJ 212; V - societate comercială

Teren aferent - 1.080 mp

1932

2011

18830,82

 

978,75

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

8

1.8.14.

Put forat Luciu Dragomircasă pompe

Se află situat în curtea domnului Dragomir Ion.

Suprafată 10 mp; adâncime 80 m, diametru 150 mm

1973

0,46

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

9

1.8.1.

Put forat Luciu Dragomir

Teren aferent

Se află în curtea domnului Dragomir Ion. Suprafată 10 mp; adâncime 80 m; diametru 150 mm

Teren aferent - 300 mp

1973

2011

22055,33

272,19

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

10

1.8.1.

Put forat Gura Ialomitei

Teren aferent

Se află în incinta fostei CONSTRIF S.A Suprafată 10 mp; adâncime 80 m; diametru 150 mm

Teren aferent - 300 mp

1998

2011

51399,38

272,19

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

11

1.8.6.

Coloană aductiune Luciu

Lungime 1.250 m

1973

284,38

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

12

1.8.1.

Put forat Luciu zona fostului C.A.P

Teren aferent

Se află în zona fostului C.A.P. Luciu. Suprafata 10 mp; adâncime 80 m; diametru 150 mm

Teren aferent 100 mp

1963

2011

12,50

39,49

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

13

1.8.1.

Put forat Gura Ialomitei zona fost C.A.P.

Teren aferent

Se află situat în zona fostului C.A.P. Gura Ialomitei.

Suprafată 10 mp; adâncime 80 m; diametru 150 mm

Teren aferent - 400 mp

1963

2011

12,64

 

160,77

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

14

1.8. 1.

Put forat grădinită Gura Ialomitei

Se află situat în incinta grădinitei Gura Ialomitei.

Suprafată 10 mp; adâncime 80 m; diametru 150 mm

2003

4516,10

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

15

1.3.7.1.

Drum stradal Gura Ialomitei

1,00 km; piatră

1982

190738,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

16

1.3.7.1.

Drum stradal Gura Ialomitei

2,60 km; pământ

1975

6,24

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011


0

1

2

3

4

5

6

17

1.3.7.1.

Drum stradal Luciu

1,00 km; piatră

1980

2687,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

18

1.3.7.1.

Drum stradal Luciu

2,86 km; pământ

1975

6,86

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

19

1.3.7.1.

Trotuare Luciu

7,72 km; pământ

1975

3,09

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

20

1.3.7.1.

Trotuare Gura Ialomitei

7,00 km; pământ

1982

2,80

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

21

1.8.1.

Put forat scoala Luciu

Se află situat în incinta Scolii generale Luciu.

2003

4784,06

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

22

1.8.1.

Modern centralizată cu apă SAPARD

Suprafată 1.225 mp; fundatie beton; zidărie BCA; acoperis beton armat monolit; vecini: N - Jipa loan;S - CONSTRIF S.A; E - lonascu Iulian, Florea Alexandru; V -lonascu Iulian

2004

1048827,10

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

23

1.6.5.

Centrală termică scoală Gura Ialomitei

Suprafată 32 mp; fundatie beton zidărie cărămidă; acoperis tablă; vecini: N - domeniul privat al comunei; S - domeniul privat al comunei; E - domeniul privat al comunei; V - domeniul privat al comunei

2007

193715,24

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

24

1.8.8.

Cabină gospodărire apă - scoală Gura Ialomitei

Suprafată 4 mp; fundatie beton; zidărie chirpici; acoperis plăci azbociment; vecini: N - grădinita; S - domeniul privat al comunei; E - scoala; V - domeniul privat al comunei

2007

123174,25

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

25

1.6.1.1.

Grup sanitar scoală

Suprafată 50 mp; fundatie beton; zidărie cărămidă; acoperis sindrilă bituminoasă;

vecini: N - Bicu Domnica; S – domeniul privat al comunei; E - domeniul privat al comunei; V - domeniul privat al comunei

2007

187123,99

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

26

1.5.7.

Cămin vidanjare scoală

Suprafată 10 mp; adâncime 2,5 m

2007

13079,84

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

27

1.8.1.

Alimentare cu apă Gura Ialomitei - Luciu

Statie pompare; rezervor înmagazinare

V = 300 mc; statie clorare; pavilion exploatare; put forat 1 = 100 m

2002

13291,49

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

28

1.6.2.

Scoală Gura Ialomitei

Teren aferent

Suprafată 769 mp, fundatie beton, zidărie cărămidă, acoperis tablă, 8 camere; vecini: N - grădinită; S - Crăciun Gheorghe; E -drum sătesc

Teren aferent - 7.555 mp

1970

2011

1045508,90

 

6057,24

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

29

1.6.2.

Scoală Gura Ialomitei, (grădinită)

Teren aferent

Suprafată 200 mp; fundatie beton; zidărie cărămidă; acoperis tablă; vecini: N - Bicu Domnica; S - scoala; E - drum sătesc; V - magazie grădinită

Teren aferent - 1.200 mp

1970

2011

43210,96

 

1087,34

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

30

1.5.3.

Magazie scoală Gura Ialomitei

Suprafată 40 mp; fundatie beton; zidărie cărămidă; acoperis tablă; vecini: N - Bicu Domnica; S - domeniul privat al comunei; E - domeniul privat al comunei; V – grădinită

1970

1,50

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

31

1.6.1.1.

WC scoală Gura Ialomitei

Suprafată 50 mp; fundatie beton; zidărie cărămidă; acoperis sindrilă bituminoasă;

vecini: N - Bicu Domnica; S – domeniul privat al comunei; E - domeniul privat al comunei; V - domeniul privat al comunei

1970

725,46

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011


0

1

2

3

4

5

6

32

1.6.3.2.

Împrejmuire gard scoală Gura Ialomitei

Lungime 70 m

1970

0,36

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

33

1.5.3.

Magazie scoală Luciu

Suprafată 35 mp; fundatie beton; zidărie cărămidă; acoperis tablă; vecini: N - domeniul privat al comunei; S - domeniul privat al comunei; E - domeniul privat al comunei; V - domeniul privat al comunei

1960

1,25

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

34

1.6.2.

Scoala Luciu

Teren aferent

Suprafată 855 mp, fundatie beton, zidărie cărămidă, acoperis tablă; vecini: N - Trandafir Nicolae; S - Grecu Radu; E - DJ 213;V - Drăgănică Marin, Arghir Stamate

Teren aferent - 7.555 mp

1960

 

 

2011

276170,59

 

 

6053,01

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

35

1.6.3.1.

Împrejmuire gard scoală Luciu

Lungime 80 m

1960

0,60

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

36

1.6.3.2.

Împrejmuire gard scoală Gura Ialomitei

Lungime 70 m

2007

8162,31

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

37

1.6.2.

Grădinită Luciu

Teren aferent

Suprafată 115 mp, fundatie beton, zidărie cărămidă, acoperis tablă, 3 camere; vecini: N - cămin cultural; S - Drăgănică Ion, V - Roman Gheorghe, E - DJ 213

Teren aferent- 1.380 mp

1925

 

 

2011

15609,55

 

 

1250,94

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

38

1.5.3.

Magazie grădinita Luciu

Suprafată 20 mp; fundatie beton; zidărie BCA; acoperis sindrilă bituminoasă;

vecini: N - domeniul privat al comunei; S - domeniul privat al comunei; E - domeniul privat al comunei; V - domeniul privat al comunei

1925

0,15

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

39

1.6.3.2

Împrejmuire gard - grădinita Luciu

Lungime 30 m

1925

0,60

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

40

1.6.1.1.

WC grădinita Luciu

Suprafată 20 mp; fundatie beton; zidărie cărămidă; acoperis tablă; vecini: N - Domeniul privat al comunei; S - domeniul privat al comunei; E - domeniul privat al comunei; V - domeniul privat al comunei

1963

1,35

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

41

1.6.2.

Cămin Cultural Luciu

Teren aferent

Suprafată 242 mp, fundatie beton, zidărie cărămidă, acoperis tablă, 5 camere; vecini: N - drum sătesc; S - grădinită, E -DJ 213; V -Nădrag Vintilă

Teren aferent- 1.260 mp

1964

 

2011

295571,62

 

1142,34

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

42

1.6.1.1.

WC cămin cultural Luciu

Suprafată 4 mp; fundatie beton; zidărie chirpici; acoperis plăci azbociment; vecini: N - drum sătesc; S - domeniul privat al comunei; E - domeniul privat al comunei; V - grădinită

1964

1435,75

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

43

1.6.2.

Dispensar veterinar Gura Ialomitei

Teren aferent

Suprafată 175 mp, zidărie cărămidă, acoperis tablă; vecini: N - Bănică Toma, S - Preda Tudora, E - izlaz, V - DJ 212

Teren aferent -2.461 mp

1953

 

2011

25,00

 

2231,09

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

 

44

1.6.1.

Locuintă serviciu dispensar veterinar Gura Ialomitei

Suprafată 100 mp; zidărie cărămidă, acoperis tablă; vecini: N - Bănică Toma; S - Preda Tudora, E - izlaz, V - DJ 212

1953

5,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011


0

1

2

3

4

5

6

45

1.6.1.

Locuintă de serviciu Luciu Teren aferent

Suprafata 65 mp, fundatie beton, zidărie cărămidă, acoperis tablă; vecini: N - moară; S - Bibic Vasile; E - drum sătesc; V - domeniul privat al comunei

Teren aferent- 1.370 mp

1960 2011

30785,92 1132,47

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

46

1.8.6.

Conductă aductiune Gura Ialomitei

Lungime 1.200 m

1971

440,88

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

47

1.6.3.2.

Împrejmuire gard scoală Gura Ialomitei

Lungime 70 m

2007

7678,56

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

48

1.3.7.1.

Strada Gării

Piatră; lungime 884 m; lătime 5,5 m

2011

28441,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

49

1.3.7.1.

Strada Soarelui

Piatră; lungime 1.805 m; lătime 5,50 m

2011

57099,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

50

1.3.7.1.

Strada Izvorului

Piatră; lungime 286 m; lătime 5,50 m

2011

8561,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

51

1.3.7.1.

Strada Venus

Piatră; lungime 1.080 m; lătime 4,30 m

2011

34926,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

52

1.3.7.1.

Strada Morii

Piatră; lungime 318 m; lătime 5,70 m

2011

11704,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

53

1.3.7.1.

Strada Eroilor

Piatră; lungime 197 m; lătime 5,5 m

2011

3212,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

54

1.3.7.1.

Strada Scolii

Piatră; lungime 200 m; lătime 5,5 m

2011

5696,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

55

1.3.7.1.

Strada Livezii

Piatră; lungime de 390 m; lătime 3,70 m

2011

12612,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

56

1.3.7.1.

Strada Aleea Nisipuri

Piatră; lungime 277 m; lătime 5,50 m

2011

8958,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

57

1.3.7.1.

Strada Aleea Izlazului

Piatră; lungime 300 m; lătime 5,50 m

2011

10647,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

58

1.3.7.1.

Strada Unirii

Piatră; lungime 683 m; lătime 5,50 m

2011

20694,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

59

1.3.7.1.

Strada Bisericii

Piatră; lungime 792 m; lătime 4 m

2011

63080,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCL nr. 37/8.06.2011

60

1.3.7.1.

Strada Viilor

Piatră; lungime 486 m; lătime 5,20 m

2011

17027,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

61

1.3.7.1.

Strada Agricultori (inclus fosta Stradă nr. 1)

Piatră; lungime 697 m; lătime 5,60 m

2011

35396,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

62

1.3.7.1.

Strada Aleea Liliacului

Piatră; lungime 163 m; lătime 5,50 m

2011

4584,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

63

1.3.7.1.

Strada Aleea Salcâmilor

Piatră; lungime 139 m; lătime 5,50 m;

2011

4921,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

64

1.3.7.1.

Strada Aleea Teilor

Piatră; ungime 235 m; lătime 5,50 m

2011

7968,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011


0

1

2

3

4

5

6

65

1.3.7.1.

Strada Armanului

Piatră; lungime 729 m; lătime 5,50 m

2011

58062,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

66

1.3.7.1.

Strada Aleea Ciresului

Piatră; lungime 150 m; lătime 5,50 m

2011

2445,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

67

1.3.7.1.

Strada Aleea Plopilor

Piatră; lungime 154 m; lătime 5,50 m

2011

2511,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

68

1.3.7.1.

Strada Aleea Duzilor

Piatră; lungime 156 m; lătime 5,50 m

2011

2543,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

69

1.3.7.1.

Strada Aleea Trandafirilor

Piatră; lungime 184 m; lătime 5,50 m

2011

3000,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

70

1.3.7.1.

Strada Tineretului

Piatră; lungime 297 m; lătime 5,50 m

2011

8890,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

71

1.3.7.1.

Strada 1 Decembrie

Piatră; lungime 3.000 m; lătime 5,50 m

2011

238938,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

72

1.3.7.1.

Strada Brăilei

Piatră; lungime 3.400 m; lătime 5,50 m

2011

270797,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

73

1.3.7.1.

Drum de exploatatie paralel cu calea ferată

Lungime 650 m; lătime 6 m

2011

270797,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

74

 

Teren aferent statie de epurare

Suprafată 783 mp; situat în Gura Ialomitei; tarlaua 84

2011

42439,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

75

 

Teren aferent statie de pompare 3

Suprafată 64 mp; situat în Gura Ialomitei; tarlaua 45

2011

3469,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

76

 

Teren aferent statie de pompare 4

Suprafată 64 mp; situat în Luciu; tarlaua 41

2011

3469,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

77

 

Cimitir 1 Gura Ialomitei

Suprafată 5.600 mp; situat în Gura Ialomitei

2011

2243,79

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

78

 

Cimitir 2 Gura Ialomitei

Suprafată 2.500 mp; situat în Gura Ialomitei

2011

1001,31

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

79

 

Cimitir Luciu

Suprafată 10.868 mp; situat în Luciu

2011

4355,01

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

80

 

Platformă gunoi Gura Ialomitei

Suprafată 9.000 mp; situată în Gura Ialomitei

2011

3607,55

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

81

 

Platformă gunoi Luciu

Suprafată 9.800 mp; situată în Luciu

2011

3927,69

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

82

 

Stadion Gura Ialomitei

Suprafată 13.000 mp; situat în Gura Ialomitei

2011

5209,65

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

83

 

Teren zona hotar Gura Ialomitei - Luciu

Suprafată 39.800 mp; tarlaua 30, parcela 42

2011

11303,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011

84

 

Drum de exploatatie care face legătura de la DJ 213

la statia de epurare

Lungime 325,50 m; lătime 6 m

2011

25925,00

Domeniul public al comunei Gura Ialomitei, conform HCLnr. 37/8.06.2011


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 7 octombrie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), la punctul I, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

,,g1) îndeplineste atributiile aferente punctului national de contact pentru mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2009-2014;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), la punctul I, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

,,h1) îndeplineste atributiile aferente punctului national de contact pentru mecanismul financiar norvegian 2009-2014;”.

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Personalul Ministerului Afacerilor Europene este compus din demnitari, functionari publici si personal contractual salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Afacerilor Europene este de 255, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

4. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale

a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.151.

 


ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2011)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Afacerilor Europene

 

Numărul maxim de posturi = 225

(exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 martie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszló Borbély

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.153.


 

ANEXĂ

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 153/2011)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

ADMINISTRATIA NATIONALĂ DE METEOROLOGIE

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 11672708

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

rectificat

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rând

BVC2011 rectificat

0

1

 

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)

1

65.820