MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 846/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 846         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

823. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

852. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.148. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.155. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.387. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă comunitară, ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România

 

9.129. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind abilitarea unor birouri vamale si directii judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale de a efectua formalităti vamale cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

287. - Decizie privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

18. - Hotărâre privind desemnarea presedintelui Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Petru Petra se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Malaezia si în Brunei Darussalam.

Art. 2. - Domnul Petru Petra îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2011.

Nr. 823.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei,

în semn de înaltă apreciere pentru îndeplinirea actului de justitie si consolidarea statului de drept,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Ofiter domnului Dumitru Viorel Mănescu, presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Ofiter doamnei Doina Rotaru, presedintele Camerei Notarilor Publici Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 852.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Tinând seama de prevederile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrate la pozitiile MFP 34894, 96722, 101486, 39248, 101231, 101232, 101235, 104180, 155185, 37849, 101223, 37657, 101501, 101503, 37692, 101216, 101217, 101218, 61968, 106885, 37083, 101040, 144923, 106243, 37115, 101179, 101181, 101183, 101490, 101491, 62057, 101134, 154962, 61965, 101065, 96712, 35863, 112551, 35571, 155277, 101062, 108131, 101191, 101192, 101193, 101032, 37847,101106, 101099, 101469, 101470 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2005 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.148.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a căror valoare de inventar se modifică

 

Nr. MFP

Cod de clasificatie

Denumirea imobilului

Locul unde este situat

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

34894 8.19.01

45-23

România, judetul Suceava

Unitatea Militară 0854 Fălticeni

11.363.532,68

96722 8.19.01

45-70

România, judetul Sibiu

Unitatea Militară 0815 Sibiu

8.782.739,70

101486 8.19.01

45-107

România, judetul Sibiu

Unitatea Militară 0815 Sibiu

4.459.420,57

39248 8.19.01

 

România, judetul Hunedoara

Unitatea Militară 0451 Deva

363.302,52

101231 8.19.01

45-273

România, judetul Hunedoara

Unitatea Militară 0451 Deva

134.305,38

101232 8.19.01

45-274

România, judetul Hunedoara

Unitatea Militară 0451 Deva

326.887,79

101235 8.19.01

45-242

România, judetul Hunedoara

Unitatea Militară 0451 Deva

2822,92

104180 8.19.01

45-305

România, judetul Hunedoara, satul Mintia

Unitatea Militară 0451 Deva

383.930,59

155185 8.19.01

45-31

România, judetul Hunedoara

Unitatea Militară 0451 Deva

6.785.946,79

37849 8.19.01

45-84

România, judetul Harghita

Unitatea Militară 0721 Gheorgheni

6.595.659,05

101223 8.19.01

45-110

România, judetul Harghita

Unitatea Militară 0721 Gheorgheni

454.217,72

37657 8.19.01

45-44

România, judetul Timis

Unitatea Militară 0520 Timisoara

17.366.556,75

101501 8.19.01

45-45

România, judetul Timis

Unitatea Militară 0520 Timisoara

13.241.432,20

101503 8.19.01

45-79

România, judetul Timis

Unitatea Militară 0520 Timisoara

1.100.888,55

37692 8.19.01

45-127

România, judetul Harghita

Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc

2.207.672,36

101216 8.19.01

45-135

România, judetul Harghita

Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc

967.815,30

101217 8.19.01

45-136

România, judetul Harghita

Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc

1.671.224,61

101218 8.19.01

45-201

România, judetul Harghita

Unitatea Militară 0586 Miercurea-Ciuc

5.456.735,24

61968 8.19.01

45-109

România, judetul Botosani

Unitatea Militară 0901 Botosani

8.386.125,77

106885 8.19.01

45-359

România, judetul Botosani, municipiul Dorohoi

Unitatea Militară 0901 Botosani

112.658,19

37083 8.19.01

45-115

România, judetul Alba

Unitatea Militară 0338 Alba Iulia

1.958.958,72

101040 8.19.01

45-174

România, judetul Alba

Unitatea Militară 0338 Alba Iulia

14.585,00

144923 8.19.01

45-315

România, judetul Giurgiu

Unitatea Militară 0329 Giurgiu

8.617.190,74

106243 8.19.01

45-308

România, judetul Giurgiu

Unitatea Militară 0329 Giurgiu

4.724.377,47

37115 8.19.01

45-19

România, judetul Dolj

Unitatea Militară 0654 Craiova

15.955.696,51

101179 8.19.01

45-66

România, judetul Dolj

Unitatea Militară 0654 Craiova

3.754.650,63

101181 8.19.01

45-158

România, judetul Dolj

Unitatea Militară 0654 Craiova

283.164,88

101183 8.19.01

45-251

România, judetul Dolj

Unitatea Militară 0654 Craiova

199.376,61

62057 8.19.01

45-176

România, judetul Teleorman

Unitatea Militară 0723 Alexandria

1.598.824,09

101490 8.19.01

45-178

România, judetul Teleorman

Unitatea Militară 0723 Alexandria

929.809,72

101491 8.19.01

45-181

România, judetul Teleorman

Unitatea Militară 0723 Alexandria

735.926,66

101134 8.19.01

45-280

România, judetul Călărasi

Unitatea Militară 0256 Călărasi

986.990,04

154962 8.19.01

45-350

România, judetul Călărasi

Unitatea Militară 0256 Călărasi

128.091,57

61965 8.19.01

45-188

România, judetul Gorj

Unitatea Militară 0852 Bumbesti-Jiu

6.455.610,79

101065 8.19.01

45-264

România, judetul Bacău

Unitatea Militară 0903 Bacău

1.502.181,19

96712 8.19.01

45-138

România, judetul Vaslui

Unitatea Militară 0960 Vaslui

2.758.027,99

112551 8.19.01

45-345

România, judetul Dâmbovita

Unitatea Militară 0930 Târgoviste

87.165,31

35863 8.19.01

45-27

România, judetul Dâmbovita

Unitatea Militară 0705 Târgoviste

9.127.603,62

35571 8.19.01

45-86

România, municipiul Bucuresti

Unitatea Militară 0999 Bucuresti

23.623.149,84

155277 8.19.01

45-141

România, judetul Mures

Unitatea Militară 0709 Târgu Mures

1.724.998,72

101062 8.19.01

45-125

România, judetul Vrancea

Unitatea Militară 0965 Focsani

311.779,93

108131 8.19.01

45-323

România, judetul Vrancea

Unitatea Militară 0965 Focsani

1.026.378,01

101191 8.19.01

45-254

România, judetul Dâmbovita

Unitatea Militară 0930 Ochiuri

24.506.471,15

101192 8.19.01

45-256

România, judetul Dâmbovita

Unitatea Militară 0930 Ochiuri

1.723.167,34

101193 8.19.01

45-257

România, judetul Dâmbovita

Unitatea Militară 0930 Ochiuri

347.005,51

101032 8.19.01

45-98

România, municipiul Bucuresti

Unitatea Militară 0530 Bucuresti

1.476.820,55

37847 8.19.01

45-102

România, judetul Brasov

Unitatea Militară 0391 Brasov

7.973,11

101106 8.19.01

45-248

România, judetul Brasov

Unitatea Militară 0391 Brasov

464.947,87

101099 8.19.01

45-06

România, judetul Brasov

Unitatea Militară 0391 Brasov

469.025,18

101469 8.19.01

45-265

România, judetul Sălaj

Unitatea Militară 0326 Zalău

2.771.969,79

101470 8.19.01

45-295

România, judetul Sălaj

Unitatea Militară 0326 Zalău

586.366,98


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.155.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2011)

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA CU PROIECTELE SI PROGRAMELE FINANTATE în anul 201

din Fondul pentru mediu

 

 

 

 

- mii lei -

 

Denumire Program

COD

Program rectificat 2011

1

 

2

3

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01

3.139.235

2.397.703

finantate din:

venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01

3.139.235

2.397.703

a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitătii aerului

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.01

0

27.800

b) reducerea nivelului de zgomot

finantat din:

- venituri proprii

Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.02

0

0

c) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.03

0

112.200

d) protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stati de tratare, canalizare si statii de epurare

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.04

1.394.000

200.000

e) gospodărirea integrată a zonei costiere

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.05

0

0

 

f) conservarea biodiversitătii si administrarea ariilor naturale protejate

 

55.10.01.06

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II.Credite bugetare

 

981

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologică si gospodărirea durabilă a pădurilor

 

55,10.01.07

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

200.000

 

II.Credite bugetare

 

69.500

h) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

 

55.10.01.08

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

29.000

 

II.Credite bugetare

 

20.731

i) cresterea productiei de energie din surse regenerabile

 

55.10.01.09

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

740.900

 

II.Credite bugetare

 

230.000

j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural

 

55.10.01.10

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II.Credite bugetare

 

0

k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale

 

55.10.01.11

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

50.000

 

II.Credite bugetare

 

50.000

l) înlocuirea acoperisurilor din azbest

 

55.10.01.12

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II.Credite bugetare

 

0

 

m) monitorizări, studii si cercetări în domeniul protectiei mediului, pădurilor si apelor privind sarcini derivate din acorduri internationale, directive europene sau alte reglementări nationale sau internationale, precum si cercetare- dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

 

55.10.01.13

 

finantat din:

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

50.000

 

II.Credite bugetare

 

25.000

n) lucrări pentru elaborarea hărtilor de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice

 

55.10.01.14

 

finantat din:

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II.Credite bugetare

 

0

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

 

55.10.01.15

 

finantat din:

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II.Credite bugetare

 

20.000

p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum si pentru refacerea unor obiective importante de infrastructură rutieră si feroviară, grav afectate de alunecări de teren care pot conduce la obturarea scurgerii cursurilor de apă

 

55.10.01.16

 

finantai din:

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

250.000

 

II.Credite bugetare

 

620.000

q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

 

55.10.01.17

 

finantat din:

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

127.335

 

II.Credite bugetare

 

197.899


r) Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

55.10.01.18

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

218.000

 

II.Credite bugetare

 

197.500

s) Programul de stimulare a înoirii Parcului auto national

 

55.10.01.19

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II.Credite bugetare

 

544.484

t) Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate

 

55.10.01.20

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II.Credite bugetare

 

51.608

u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti

 

55.10.01.21

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

50.000

 

II.Credite bugetare

 

5.000

v) Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitătii Aerului

 

55.10.01.22

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

30.000

 

II.Credite bugetare

 

20.000

w) Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punc de vedere energetic

 

55.10.01.23

 

finantat din:

- venituri proprii

 

 

 

I.Credite de angajament

 

0

 

II.Credite bugetare

 

5.000

 

La previziunea creditelor de angajament s-au avut in vedere disponibilul înregistrat în anii precedenti pentru finantarea programelor din Fondul pentru mediu în valoare de 1.825.624 mii lei si veniturile estimate a se încasa pe durata derulării programelor multianuale.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă comunitară, ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 182.719 din 29 septembrie 2011,

tinând cont de avizele Academiei Române nr. 3.901 si nr. 3.902 din 28 septembrie 2011,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă comunitară, ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 si 98 bis din 7 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 2, alineatele (3)-(5) vor avea următorul cuprins:

“(3) Hărtile siturilor de importantă comunitară, precum si cele ale limitelor regiunilor biogeografice se pun la dispozitia factorilor interesati de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000/, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenti cadastrului apelor din România, hărtile Directiei Topografice Militare, editia 2000, scara 1:25.000, precum si mozaicul de imagini satelitare SPOT 2007.

(4) Limitele siturilor de importantă comunitară prevăzute în anexa nr. 1, delimitate la precizia scării 1:10.000-1:25.000, în format digital, ca vectori cu referintă geografică în sistemul national de protectie Stereografic 1970, se pun la dispozitie de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului tuturor institutiilor si persoanelor interesate, prin intermediul propriei pagini web.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului delimitează siturile de importantă comunitară conform specificatiilor tehnice stabilite de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale în Comunitatea Europeană (Inspire), la o precizie aferentă scării de 1:5.000.”

3. La articolul 4, alineatele (1) si (2) se abrogă.

4. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Tipurile de habitate de interes comunitar, împreună cu codurile aferente, corespund Manualului de interpretare a habitatelor, versiunea EUR-27, aprobat de Comisia Europeană, precum si concluziilor seminariilor biogeografice.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Formularele standard Natura 2000, completate pentru siturile de importantă comunitară prevăzute în anexa nr. 1, se publică pe site-ul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului raportează baza de date aferentă siturilor de importantă comunitară Directiei Generale de Mediu din cadrul Comisiei Europene, conform procedurilor de raportare specifice stabilite de către Comisia Europeană.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Anexele nr. 1, 2, 4, 5 si 6 se modifică prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în baza recomandărilor Comisiei Europene si ca urmare a negocierilor în cadrul seminarelor biogeografice dintre autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si Comisia Europeană.”

7. Anexa nr. 3 se abrogă.

8. Anexele nr. 1,2,4 si 5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Limitele siturilor de importantă comunitară prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, asa cum a fost modificat prin prezentul ordin, se pun la dispozitie în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(2) Delimitarea siturilor de importantă comunitară prevăzută la art. 2 alin. (5) din Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, asa cum a fost modificat prin prezentul ordin, se realizează în termen de 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. i

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 2.387.


*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

privind abilitarea unor birouri vamale si directii judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale de a efectua formalităti vamale cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope

 

Tinând cont de dispozitiile art. 83 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare, si al dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abilitează să efectueze formalităti vamale cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope birourile vamale si directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prin birourile vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directia Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale prevăzute în anexă se pot efectua operatiuni de introducere sau de scoatere pe/de pe teritoriul României a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope si plasarea acestora sub unul dintre regimurile vamale permise de Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificările si completările ulterioare, si de Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Tranzitarea teritoriului României a unui transport de plante, substante sau preparate stupefiante si psihotrope, neavând ca destinatie teritoriul national, este permisă prin orice birou vamal si prin orice directie judeteană si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 339/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Exceptie de la prevederile prezentului ordin face operatiunea de introducere în România, direct dintr-o tară tertă, a plantelor care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările ulterioare. În această situatie, plantele sunt introduse prin punctele de trecere a frontierei de stat aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 33/140/38/96/2010 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar.

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 410/2007 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2007.

Art. 6. - Directiile de specialitate si serviciile independente din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, Directia Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale si birourile vamale din subordine vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Viorel Comănită

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2011.

Nr. 9.129.


 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând birourile vamale si directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale abilitate să efectueze formalităti vamale cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope

 

Directia regională pentru accize si operatiuni vamale

Biroul vamal (BV)/Directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale (DJAOVjl Directia Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale

Codul biroului vamal/ directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/Directiei Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale

Brasov

DJAOV Brasov

ROBV0900

 

DJAOV Mures

ROBV8800

 

DJAOV Sibiu

ROBV7900

Bucuresti

DJAOV Giurgiu

ROBU3190

 

BV Otopeni Călători

ROBU1030

 

Directia Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni Vamale

ROBU1400

 

DJAOV Ilfov

ROBU1200

Cluj

DJAOV Maramures

ROCJ0500

 

DJAOV Cluj

ROCJ1800

 

BV Halmeu

ROCJ4310

 

DJAOV Bihor

ROCJ6570

 

DJAOV Satu Mare

ROCJ7810

Constanta

DJAOV Constanta

ROCT1970

 

BV Constanta Sud

ROCT1900

 

DJAOV Tulcea

ROGL8900

Craiova

BV Bechet

ROCR1720

 

BV Calafat

ROCR1700

 

DJAOV Dolj

ROCR2100

 

DJAOV Arges

ROCR7000

 

DJAOV Vâlcea

ROCR7700

Galati

DJAOV Galati

ROGL3800

 

BV Giurgiulesti

ROGL3850

Iasi

BV Albita

ROIS0100

 

DJAOV Bacău

ROIS0600

 

BV Dornesti

ROIS2700

 

DJAOV Iasi

ROIS4650

 

BV Sculeni

ROIS4990

 

BV Siret

ROIS8200

Timisoara

BV Portile de Fier 1

ROCR7270

 

DJAOV Arad

ROTM0200

 

DJAOV Hunedoara

ROTM8100

 

BV Moravita

ROTM5510

 

DJAOV Timis

ROTM8720

 

BV Timisoara Aero

ROTM8730


ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei registre si gestiune colectivă nr. RG 11/14.210 din 21 noiembrie 2011;

- consultările publice avute de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu organismele de gestiune colectivă în datele de 20, 26, 28 septembrie 2011 si 5 octombrie 2011, desfăsurate la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, având ca temă informatizarea organismelor de gestiune colectivă si regulile de acces al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemele informatice ale acestora;

- Adresa Serviciului de Telecomunicatii Speciale nr. 97.092 din 18 noiembrie 2011, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG 11/14.200 din 21 noiembrie 2011,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pentru organizarea evidentei si simplificarea plătii drepturilor de autor si a drepturilor conexe de către utilizatori, precum si a repartitiei remuneratiilor colectate, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să implementeze un sistem informatic propriu.

Art. 2. - Prin sistem informatic se întelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relatie functională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic.

Art. 3. - Prin sistem de repartitie se întelege un sistem informatic specializat, compus dintr-o bază de date si un program pentru calculator tip aplicatie utilitară, prin intermediul căruia se realizează repartizarea sumelor cuvenite titularilor de drepturi din gestiunea drepturilor patrimoniale de autor/conexe exercitate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă.

Art. 4. - Prin bază de date a unui organism de gestiune colectivă se întelege o colectie de date referitoare la membrii organismului de gestiune colectivă, la repertoriul membrilor, la utilizatorii (persoane fizice si/sau juridice) care trebuie să plătească remuneratiile stabilite, la playlisturi si la orice alte documente sau informatii continând date care sunt utilizate la îndeplinirea activitătii de gestiune colectivă prin intermediul unui sistem de repartitie.

Art. 5. - Prin functie de citire se întelege acordarea unui drept de acces la datele cuprinse în baza de date si la rezultatele prelucrării acestora, fără a exista posibilitatea de a sterge sau de a modifica datele existente ori de a adăuga date noi.

Art. 6. - Organismele de gestiune colectivă au obligatia să asigure Oficiului Român pentru Drepturile de Autor posibilitatea de a îndeplini functia de citire la orice moment stabilit de acesta, această posibilitate fiind realizată prin intermediul unei sectiuni speciale a sistemului de repartitie prin intermediul căruia se realizează repartizarea sumelor corespunzătoare utilizării operelor ale căror drepturi de autor/conexe sunt gestionate de un organism de gestiune colectivă.

Art. 7. - Pentru realizarea accesului Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemele informatice ale organismelor de gestiune colectivă, organismele de gestiune colectivă trebuie să asigure:

a) securitatea fizică a datelor;

b) protectia antivirus;

c) existenta si functionarea unui mecanism de autentificare în vederea îndeplinirii functiei de citire;

d) transmiterea datelor printr-un sistem de comunicatii care garantează confidentialitatea si integritatea acestora.

Art. 8. - Organismele de gestiune colectivă au obligatia să asigure accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul/sistemele de repartitie si la sistemul/sistemele informatice detinute si/sau utilizate. În acest sens, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si organismele de gestiune colectivă trebuie să implementeze un sistem de comunicatii si mecanisme de acces securizat în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Art. 9. - Accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pentru exercitarea functiei de citire, la sistemele de repartitie si ia sistemele informatice utilizate de organisme de gestiune colectivă va fi asigurat permanent, organismele de gestiune colectivă fiind obligate să asigure functionarea fără întrerupere (continuă) a sistemelor de repartitie si a sistemelor informatice utilizate.

Art. 10. - În cazul în care apar întreruperi cu privire la posibilitatea de exercitare a functiei de citire de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor asupra sistemelor de repartitie si a sistemelor informatice utilizate de organismele de gestiune colectivă, organismele sunt obligate să anunte Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în cel mai scurt timp cu privire la această situatie si să ia toate măsurile necesare în vederea remedierii urgente a disfunctionalitătilor apărute.

Art. 11. - Organismele de gestiune colectivă vor asigura accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemele de repartitie si la sistemele informatice utilizate, fiind răspunzătoare ca acesta să fie posibil numai pentru exercitarea functiei de citire.

Art. 12. - Organismele de gestiune colectivă vor asigura accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la datele curente cuprinse în baza de date si la rezultatele prelucrării acestor date, fiind responsabile de corectitudinea si completitudinea acestora.

Art. 13. - Organismele de gestiune colectivă au obligatia să asigure existenta si functionarea sistemului informatic propriu si a sectiunii speciale, precizată la art. 6, a sistemului de repartitie, începând cu data de 1 martie 2012.

Art. 14. - Functia de citire se va exercita asupra datelor precizate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, fiind posibil a fi extinsă si asupra altor date stabilite de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor ca urmare a evaluării în timp a eficientei si eficacitătii exercitării functiei de citire, precum si a rezultatelor obtinute.

Art. 15. - La solicitarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organismele de gestiune colectivă vor asigura implementarea în sistemele de repartitie si sistemele informatice utilizate a îmbunătătirilor considerate a fi necesare ca urmare a evaluării în timp a eficientei si eficacitătii exercitării functiei de citire, precum si a rezultatelor obtinute.

Art. 16. - Organismele de gestiune colectivă au obligatia să informeze Oficiul Român pentru Drepturile de Autor dacă regulile privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemele informatice devin operationale înainte de termenul fixat.

Art. 17. - Organismele de gestiune colectivă au obligatia să asigure posibilitatea exercitării functiei de citire si asupra datelor referitoare la încasarea, repartizarea si plata sumelor colectate de organismele de gestiune colectivă în perioada 27 iunie 2011-1 martie 2012.

Art. 18. - Nerespectarea prezentei decizii se sanctionează potrivit art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Art. 19. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2011.

Nr. 287.

 

ANEXA

 

Date asupra cărora se exercită functia de citire de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

Membru

Repertoriu

Utilizator

Tipul activitătii

Temeiul juridic

Playlist

Suma colectată

Criteriile

de repartitie

Taxe, comisioane

Comisionul administrativ

Suma repartizată

Suma plătită

titularului

Documentul de

încasare de la utilizator

Perioada de calcul

Dată

Titlu

Dată

Titlu

TVA

CASS

CAS

Impozit

Altele

Tip

Dată

Dată început

Dată sfârsit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguli de completare

1 - după caz, numele si prenumele sau denumirea membrului organismului de gestiune colectivă, numele de scenă/pseudonimul, adresa de domiciliu/sediul, CNP/CUI, telefon, fax etc.

2 - data de înregistrare a titlului operei, interpretării si executiei artistice, fonogramei si videogramei etc. În repertoriul membrului organismului de gestiune colectivă valabil la data repartitiei.

3 - titlul operei, interpretării si executiei artistice, fonogramei si videogramei etc. din repertoriu (2), corespunzătoare sumei repartizate (17), atunci când este necesară identificarea acesteia pentru aplicarea criteriilor de repartitie (10).

4 - după caz, numele si prenumele sau denumirea utilizatorului, adresa de domiciliu/sediul, CNP/CUI, telefon, fax etc, de la care s-a colectat suma repartizată (17).

5 - tipul de activitate a utilizatorului (4) pentru care s-a colectat (9).

6 - temeiul juridic în baza căruia s-a colectat suma (9) pentru perioada de calcul (21, 22).

7 - data playlistului în baza căruia a fost identificată opera, interpretarea si executia artistică, fonograma si videograma etc. (8) corespunzătoare sumei repartizate (17), dacă este cazul.

8 - titlul operei, interpretării si executiei artistice, fonogramei si videogramei din playlist (7), pentru care se repartizează suma (17), dacă este cazul.

9 - cuantumul sumei colectate, asa cum apare pe documentul de încasare (19,20), din care s-a calculat suma repartizată (17).

10 - criteriile de repartitie aplicate pentru a obtine suma repartizată (17) din suma colectată (9), conform statutului organismului de gestiune colectivă valabil la data repartitiei.

11, 12, 13, 14, 15 - retineri din suma colectată (9) aferente sumei repartizate (17).

16 - comisionul organismului de gestiune colectivă retinut din suma colectată (9), aferent sumei repartizate (17).

17 - suma netă repartizată membrului din suma colectată (9) după aplicarea criteriilor de repartitie (10) si a retinerilor (11, 12, 13, 14, 15) si retinerea comisionului (16).

18 - suma plătită titularului de drepturi.

19 - tipul documentului cu care s-a încasat suma colectată (9).

20 - data documentului cu care s-a încasat suma colectată (9).

21 - data de început a perioadei pentru care s-a colectat (9).

22 - data de sfârsit a perioadei pentru care s-a colectat (9).


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea presedintelui Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) si ale art. 36 din Legea nr. 187/2011 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

conform art. 8 alin. (3) din Legea nr. 187/2011,

în temeiul dispozitiilor art. 16, art. 21 si ale art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 187/2011,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se desemnează domnul Mihai Constantin Seitan în functia de presedinte al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2011.

Nr. 18.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.