MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 697/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 697         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 1 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

966. - Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de învătământ superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfăsurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învătământ sau limbă de predare, precum si a numărului maxim de studenti care pot fi scolarizati

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

204. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru abrogarea unor acte normative

 

209. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind abrogarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 283/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitătii de politici publice

 

1.214. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

2.204. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II al anului 2011

 

2.205. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2011

5.250. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind comasarea prin absorbtie a unitătii de învătământ preuniversitar particular Grupul Scolar de Cooperatie din Alba Iulia de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală de Afaceri din Alba Iulia

 

5.344. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind comasarea prin absorbtie a unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul “Cronos” din Bucuresti de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală “Cronos” din Bucuresti

 

5.393. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita de copii de pe lângă Unitatea Militară 01165 din municipiul Odorheiu Secuiesc

 

5.483. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de învătământ superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfăsurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învătământ sau limbă de predare, precum si a numărului maxim de studenti care pot fi scolarizati

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 132 alin. (2) si art. 138 alin. (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă structura institutiilor de învătământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licentă si specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfăsurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învătământ sau limbă de predare, precum si numărul maxim de studenti care pot fi scolarizati, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă structura institutiilor de învătământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licentă si specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfăsurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învătământ sau limbă de predare, precum si numărul maxim de studenti care pot fi scolarizati, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu în cadrul institutiilor de învătământ superior particular autorizate să functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfăsurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învătământ sau limbă de predare, precum si numărul maxim de studenti care pot fi scolarizati, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă structura institutiilor de învătământ superior autorizate să functioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locatiile geografice de desfăsurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învătământ sau limbă de predare, precum si numărul maxim de studenti care pot fi scolarizati, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2011.

Nr. 966.


 

ANEXA Nr. 1

 

NOMENCLATORUL

domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare

 

Cod DFI

Domeniul fundamental de ierarhizare

(DFI)

Cod RSI

Ramura de stiintă (RSI)

Cod DII

Domeniul de ierarhizare

(DII)

Cod DSU_ D/M

Domeniul de studii universitare de doctorat/ masterat

(DSU_D/M)

Cod

DL

Domeniul de licentă

(DL)

Cod S

Specializarea conform nomenclatorului (S)

Număr de credite

10

Matematică si stiinte ale naturii

10

Matematică

10

Matematică

10

Matematică

10

Matematică

10

Matematică

180

20

Matematici aplicate

180

30

Matematică informatică

180

 

 

 

 

20

Informatică

20

Informatică

40

Informatică

10

Informatică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Informatică aplicată

180

 

 

20

Fizică

10

Fizică

10

Fizică

20

Fizică

10

Fizică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Fizică medicală

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Biofizică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Fizică informatică

180

 

 

30

Chimie si inginerie chimică

10

Chimie

10

Chimie

30

Chimie

10

Chimie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Biochimie tehnologică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Radiochimie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Chimie informatică

180

 

 

 

 

20

Inginerie chimică

20

Inginerie chimică

50

Inginerie chimică

10

Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Stiinta si ingineria polimerilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie chimică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Controlul si securitatea produselor alimentare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Inginerie biochimică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Ingineria fabricatiei hârtiei

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Tehnologia chimică a produselor din piele si înlocuitori

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Tehnologie chimică textilă

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Chimie alimentară si tehnologii biochimice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Prelucrarea petrolului si petrochimie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Extracte si aditivi naturali alimentari

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Chimie militară

240


 

 

40

Stiintele pământului si atmosferei

10

Geografie

10

Geografie

20

Geografie

10

Geografie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Geografia turismului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Cartografie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Hidrologie si meteorologie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Planificare teritorială

180

 

 

 

 

20

Geologie

10

Geologie

30

Geologie

10

Geologie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Geochimie

180

 

 

 

 

30

Stiinte ale mediului

10

Stiinta mediului

40

Stiinta mediului

10

Chimia mediului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ecologie si protectia mediului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Geografia mediului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Fizica mediului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Stiinta mediului

180

20

Stiinte ingineresti

10

Inginerie civilă

10

Inginerie civilă si instalatii

10

Inginerie civilă si instalatii

60

Inginerie civilă

10

Constructii civile, industriale si agricole

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Căi ferate, drumuri si poduri

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Constructii si fortificatii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Amenajări si constructii hidrotehnice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Constructii miniere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie sanitară si protectia mediului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

îmbunătătiri funciare si dezvoltare rurală

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Inginerie civilă

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Inginerie urbană si dezvoltare regională

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Infrastructura transporturilor metropolitane

240

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Ingineria instalatiilor

10

Instalatii pentru constructii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Instalatii pentru constructii - pompieri

240

 

 

20

Inginerie electrică, electronică si telecomuni­catii

10

Inginerie electrică si energetică

10

Inginerie electrică

90

Inginerie electrică

10

Sisteme electrice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Electronică de putere si actionări electrice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Electrotehnică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Instrumentatie si achizitii de date

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Electromecanică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie electrică si calculatoare

240


 

 

 

 

 

 

20

Inginerie energetică

110

Inginerie energetică

10

Ingineria sistemelor electroenergetice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Hidroenergetică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Termoenergetică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Energetică industrială

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Energetică si tehnologii nucleare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Managementul energiei

240

 

 

 

 

20

Inginerie electronică si telecomu­nicatii

10

Inginerie electronică si telecomu­nicatii

100

Inginerie electronică si telecomu­nicatii

10

Electronică aplicată

240

20

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Retele si software de telecomunicatii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Microelectronică, optoelectronică si nanotehnologii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Telecomenzi si electronică în transporturi

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Echipamente si sisteme electronice militare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Transmisiuni

240

 

 

30

Inginerie geologică, mine, petrol si gaze

10

Inginerie geologică, Inginerie geodezică

10

Inginerie geologică

120

Inginerie geologică

10

Inginerie geologică

240

20

Geologia resurselor miniere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Geologia resurselor petroliere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Geofizică

240

 

 

 

 

 

 

20

Inginerie geodezică

30

Inginerie geodezică

10

Măsurători terestre si cadastru

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Topogeodezie si automatizarea asigurării topogeodezice

240

 

 

 

 

20

Mine, petrol si gaze

10

Mine, petrol si gaze

260

Mine, petrol si gaze

10

Inginerie minieră

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Prepararea substantelor minerale utile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Topografie minieră

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie de petrol si gaze

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor

240

 

 

40

Ingineria transporturilor

10

Inginerie aerospatială, autovehicule, transporturi

10

Inginerie aerospatială

40

Inginerie aerospatială

10

Constructii aerospatiale

240

20

Sisteme de propulsie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Echipamente si instalatii de aviatie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie si management aeronautic

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Aeronave si motoare de aviatie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Navigatie aeriană (Air Navigation)

240

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria autovehiculelor

160

Ingineria autovehiculelor

10

Constructii de autovehicule

240

20

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Autovehicule rutiere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Echipamente si sisteme de comandă si control pentru autovehicule

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Blindate, automobile si tractoare

240


 

 

 

 

 

 

30

Ingineria transporturilor

240

Ingineria transporturilor

10

Ingineria transporturilor si a traficului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria sistemelor de circulatie feroviară

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria sistemelor de circulatie rutieră

240

 

 

50

Ingineria resurselor vegetale si animale

10

Agronomie, horticultura, silvicultură, inginerie forestieră

10

Agronomie

10

Agronomie

10

Agricultură

240

20

Stiintele solului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Montanologie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Protectia plantelor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru agricultură si industria alimentară

240

 

 

 

 

 

 

20

Horticultura

20

Horticultura

10

Horticultura

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Peisagistică

240

 

 

 

 

 

 

30

Inginerie forestieră

140

Inginerie forestieră

10

Ingineria prelucrării lemnului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria si designul produselor finite din lemnA)

240

 

 

 

 

 

 

40

Silvicultură

30

Silvicultură

10

Silvicultură

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Exploatări forestiere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Cinegetică

240

 

 

 

 

20

Biotehnologii

10

Biotehnologii

50

Biotehnologii

10

Inginerie genetică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

BiotehnologiHO)

240

 

 

 

 

30

Ingineria produselor alimentare

10

Ingineria produselor alimentare

150

Ingineria produselor alimentare

10

Ingineria produselor alimentare

240

20

Tehnologia prelucrării produselor agricole

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Controlul si expertiza produselor alimentare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Pescuit si industrializarea pestelui

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Protectia consumatorului si a mediului #)

240

 

 

 

 

40

Zootehnie

10

Zootehnie

40

Zootehnie

10

Zootehnie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Piscicultura si acvacultura

240

 

 

60

Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei

10

Ingineriasistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei

10

Calculatoaresi tehnologia informatiei

10

Calculatoaresi tehnologia informatiei

10

Calculatoare

240

20

Tehnologia informatiei

240

30

Calculatoare si sisteme informatice pentru apărare si securitate natională

240

40

Ingineria informatiei

240

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria sistemelor

220

Ingineria sistemelor

10

Automatică si informatică aplicată

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizată a actiunilor de luptă

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria sistemelor multimedia

240


 

 

70

Ingineriemecanică, mecatronică, inginerie industrială si management

10

Inginerie mecanică

10

Inginerie mecanică

180

Inginerie mecanică

10

Sisteme si echipamente termice

240

20

Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

240

30

Mecanică fină si nanotehnologii

240

40

Masini si echipamente miniere

240

50

Inginerie mecanică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Masini si instalatii pentru agricultură si industrie alimentară

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Utilaje petroliere si petrochimice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Utilaje pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Echipamente pentru procese industriale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Utilaje tehnologice pentru constructii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ingineria si managementul resurselor tehnologice în constructii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Utilaje pentru textile si pielărie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vehicule pentru transportul feroviar

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Utilaje si instalatii portuare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ingineria designului de produs (ProductDesign Engineering)

240

 

 

 

 

20

Inginerie industrială

10

Inginerie industrială

130

Inginerie industrială

10

Tehnologia constructiilor de masini

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Masini-unelte si sisteme de productie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria sudării

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Design industrial

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ingineria si managementul calitătii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Ingineria securitătii în industrie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Nanotehnologii si sisteme neconventionale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Tehnologia si designul produselor textile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Tehnologia si designul confectiilor din piele si înlocuitori

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Tehnologia tricotajelor si confectiilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile si compozite

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Logistică industrială

240

 

 

 

 

 

 

20

Inginerie navală si navigatie

200

Arhitectură navală

10

Arhitectură navală

240

20

Sisteme si echipamente navale

240

210

Inginerie marina si navigatie

10

Navigatie si transport maritim si fluvial

240

20

Navigatie, hidrografie si echipamente navale

240

30

Electromecanică navală

240

30

Stiinte ingineresti aplicate

270

Stiinte ingineresti aplicate

10

Inginerie medicală

240

20

Optometrie

240

30

Biotehnologii industriale

240


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie fizică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Informatică industrială

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Informatică aplicată în ingineria electrică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Informatică aplicată în ingineria materialelor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Matematică si informatică aplicată în inginerie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Fizică tehnologică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Bioinginerie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Biomateriale si dispozitive medicale #)

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Echipamente si sisteme medicale #)

240

 

 

 

 

30

Mecatronică si robotică

10

Mecatronică si robotică

250

Mecatronică si robotică

10

Mecatronică

240

20

Robotică

240

 

 

 

 

40

Ingineria materialelor

10

Ingineria materialelor

170

Ingineria materialelor

10

Stiinta materialelor

240

20

Ingineria elaborării materialelor metalice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria procesării materialelor

240

 

 

 

 

50

Ingineria mediului

10

Ingineria mediului

190

Ingineria mediului

10

Ingineria si protectia mediului în industrie

240

20

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria si protectia mediului în industria chimică si petrochimică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Ingineria si protectia mediului în agricultură

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ingineria dezvoltării rurale durabile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Ingineria mediului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Ingineria valorificării deseurilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Reconstructie ecologică

240

 

 

 

 

60

Inginerie si management

10

Inginerie si management

230

Inginerie si management

10

Inginerie economică industrială

240

20

Inginerie economică în domeniul mecanic

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Inginerie economică în constructii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie si management naval si portuar

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Inginerie economică în domeniul transporturilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Inginerie economică în industria chimică si de materiale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Inginerie economică în agricultură

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Inginerie si management în industria turismului

240


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Inginerie si management forestier

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ingineria si managementul afacerilor

240

 

 

 

 

70

Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete si munitii

10

Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete si munitii

20

Inginerie genistică

10

Masini si utilaje de geniu

240

 

 

 

 

20

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri si mascare

240