MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 714/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 714         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

958. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brăila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Brăila

 

965. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

969. - Hotărâre privind plata contributiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.545. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a claselor cu frecventă redusă în învătământul preuniversitar obligatoriu

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brăila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Brăila

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brăila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 si 378 bis din 4 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 39 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Unirea”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 6 si 7;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Număr total de străzi - 13, lungime totală - 12.312 m, din care: de pământ - 1.550 m, pietruite - 10.762 m; Strada nr. 1 - 920 m, Strada nr. 2 - 930 m, Strada nr. 3 - 1.090 m, Strada nr. 4 - 1.230 m, Strada nr. 5 - 1.257 m, Strada nr. 7 - 680 m, Strada nr. 8 - 480 m, Strada nr. 9 - 560 m, Strada nr. 10 - 1.080 m, Strada nr. 11 - 1.080 m, Strada nr. 12 - 1.780 m, Strada nr. 13 - 500 m, Strada nr. 16 - 725 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “150.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Număr total de străzi - 16, lungime totală - 16.145 m, din care: de pământ - 2.700 m, pietruite -13.445 m; Strada nr. 1 - 1.300 m, Strada nr. 2 - 1.300 m, Strada nr. 3 - 1.560 m, Strada nr. 4 - 1.400 m, Strada nr. 5 - 1.415 m, Strada nr. 6 - 1.330 m, Strada nr. 7 - 600 m, Strada nr. 8 - 900 m, Strada nr. 9 -1.160 m, Strada nr. 10 -230 m, Strada nr. 11 - 180 m, Strada nr. 12 -520 m, Strada nr. 13 -429 m, Strada nr. 14 - 277 m, Strada nr. 15 -333 m, Strada nr. 16 - 511 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “150.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Unirea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediu Primărie; Vecinătăti: N - DC, S - proprietate particulară, E - DC, V - post politie; Suprafată totală teren - 3.623 mp, din care: suprafată construită - 403,48 m; Clădire, suprafată construită - 308,48 mp, constructie din cărămidă, planseu din sipcă, acoperită cu tablă, amplasată în centrul civic; Clădire remiză PSI, suprafată construită - 95 m, constructie din paiantă, acoperită cu tablă, împrejmuire din beton cu plasă pe lungimea de 123 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “51,80; 0,20”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Unirea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cămin cultural; Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - DC, E - DC, V - proprietate particulară; Suprafată totală teren - 2.945 mp, din care: suprafată construită - 243 m; Constructie din paiantă, învelită cu tablă, amplasată în centrul civic, în incintă functionează si biblioteca comunală; împrejmuire din gard metalic pe distanta de 140 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “10,00; 41,00; 0,24”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Valea Cânepii”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cămin cultural; Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - teren Primărie, E - proprietate particulară, V - DE 584; Suprafată totală teren - 3.430 mp, din care: suprafată construită - 550 mp; Constructie din cărămidă, planseu din sipcă, acoperită cu tablă, amplasată în centrul civic, în incintă functionează si biblioteca comunală; împrejmuire din gard metalic pe lungime de 50 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “106.475,00; 20.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Valea Cânepii”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinită; Vecinătăti: N - proprietate particulară, S - proprietate particulară, E - proprietate particulară, V - DE 584, suprafată totală - 2.280 mp, din care: suprafată construită - 260 mp, constructie din paiantă cu planseu din sipcă, acoperită cu tablă, amplasată pe DE 584, împrejmuire din beton cu plasă pe lungimea de 36 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “8,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Unirea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoala cu clasele I-VIII; Vecinătăti: N - proprietate particulară, E - teren Primărie, S - DC, V - proprietate particulară; Suprafată totală teren - 7.052 mp, din care: suprafată construită - 1.110 mp; Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă; împrejmuire din beton cu plasă pe lungimea de 84 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “25.128,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Valea Cânepii”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: scoala cu clasele I-VIII; Vecinătăti: N - DC, S - proprietate particulară, E - casa parohială, V - DC; Suprafată totală - 5.633 mp, din care: suprafată construită - 1.021 mp; Constructie din cărămidă, acoperită cu tablă; împrejmuire din beton cu plasă pe lungimea de 215 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “34.613,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;


- la pozitia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “5,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren extravilan, satul Unirea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată totală - 40.000 mp, din care: 23.600 mp în tarlaua 26/2; Vecinătăti: N - Chiurtu Dobrita, S - drum exploatare, E - canal desecare, V - păsune comunală si 16.400 mp în tarlaua 24/1; Vecinătăti: N - păsune comunală, S - drum exploatare, E - Gheorghită Anghel, V - păsune comunală”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren extravilan, satul Valea Cânepii”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată totală - 40.000 mp, din care: 16.300 mp în tarlaua 82/1; Vecinătăti: N - Novac Radu, S - drum exploatare, E - Chirilă Gheorghe, V - Mocanu Constanta si 23.700 m în tarlaua 70; Vecinătăti: N - păsune comunală, S - drum exploatare, E - Potec Veronica, V - păsune comunală”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Statie autobuz, satul Unirea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată totală - 48 mp, din care: suprafată construită - 16 mp; Constructie din zid, acoperită cu placă din beton, amplasată la intersectia DE 584 cu DJ 255 A”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “0,20”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Statie autobuz, satul Unirea”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “0,20”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/14.01.2010”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 15 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 16-19, prevăzute în anexa nr. 1;

d) sectiunea II, “Bunuri mobile” se abrogă.

2. La anexa nr. 41 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Victoria”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitia nr. 10 se abrogă;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 24 km, din care: pietruite = 24 km, trotuare pământ = 24 km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “747.600,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală =14,1 km, din care: pietruite =14,1 km, trotuare pământ = 14,1 km”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “439.200,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Victoria”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediu Primărie si Consiliul local, Str. Nuferilor nr. 335; Vecinătăti: N - scoala cu clasele I-VIII, E - Str. Nuferilor, S - proprietate privată, V - dispensar medical; Suprafată totală teren = 1.451 mp, din care: suprafată construită = 198 mp, clădire din cărămidă acoperită cu tablă; Dotări - centrală termică pe lemne; împrejmuire gard din fier forjat = 40 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “369.100,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Victoria”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cămin cultural, Str. Nuferilor nr. 267; Vecinătăti: N - Str. Principală, S - parohia, E - proprietate privată, V - Strada Nuferilor; Suprafată totală teren - 2.775 mp, din care: suprafată construită = 603 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; Garaj, suprafată construită = 24 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; Cabină paznic, suprafată construită = 3,75 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; împrejmuire cu gard din tablă = 88 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “772.200,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Mihai Bravu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cămin cultural, Str. Prunului nr. 289; Vecinătăti: N - târg comunal, S - grădinită, E - târg comunal, V - Str. Prunului; Suprafată totală teren = 2.080 mp, din care: suprafată construită = 363 mp, clădire din cărămidă, acoperită tablă; împrejmuire cu gard din scândură = 10 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “413.900,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Victoria”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinită, Str. Nuferilor nr. 337; Vecinătăti: N - proprietate privată, S - proprietate privată, E - strada Nuferilor, V - târg comunal; Suprafată totală teren - 2.244 mp, din care: suprafată totală construită = 413 mp, din care: Corp sediu = 373 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; Magazie = 40 mp; Dotări: grup sanitar; împrejmuire gard din fier forjat = 43 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “650.200,00” iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Mihai Bravu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinita, Str. Prunului nr. 288; Vecinătăti: N - Cămin cultural, S - Parohia, E - proprietate privată, V - strada Prunului; Suprafată totală teren = 2.040 mp, din care: suprafată construită = 236 mp; Dotări: grup sanitar; împrejmuire gard din fier forjat = 40 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “431.600,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Victoria”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala cu clasele I-VIII - corp A, Str. Nuferilor nr. 334; Vecinătăti: N - Str. Principală, S - Primăria, E - Strada Nuferilor, V - Str. Bujorilor; Suprafată totală teren = 4.400 mp, din care: suprafată totală construită = 1.347 mp, din care: Corp scoală = 719 mp, constructie din cărămidă, acoperită cu tablă; Sală gimnastică = 497 mp, constructie din cărămidă si beton armat, acoperită cu tablă; Grup sanitar = 44 mp, clădire din cărămidă si beton armat acoperită cu tablă; Put forat = 56 mp, constructie din beton armat; Punct meteo = 31 mp, constructie din fier si beton; împrejmuire cu gard din fier forjat = 176 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.505.100,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Victoria”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala cu clasele I-VIII - corp B, Str. Nuferilor nr. 264; Vecinătăti: N - Parohia, S - locuintă serviciu scoală, E - teren, domeniul privat al comunei, V - Strada Nuferilor; Suprafată totală teren = 1.824 mp, din care: suprafată construită = 252 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; împrejmuire cu gard de scândură”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “156.600,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Victoria”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Locuintă serviciu scoala, Str. Nuferilor nr. 263; Vecinătăti: N - Scoala Victoria corp B, S - stradă comunală, E - teren domeniul privat al comunei, V -Str. Nuferilor; Suprafată totală teren = 2.352 mp, din care: suprafată construită = 64 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; împrejmuire cu gard de scândură = 70 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “84.800,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Mihai Bravu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala cu clasele I-VIII, Str. Prunului nr. 286; Vecinătăti: N - Parohia, S - proprietate privată, E - Str. Mărului, V - Str. Prunului; Suprafată totală teren = 4.978 mp, din care: suprafată totală construită = 1.256 mp, din care: Corp scoală = 1.014 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; Locuintă = 99 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; Atelier = 143 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment; împrejmuire cu gard din fier forjat =115 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.621.700,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Mihai Bravu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Locuintă serviciu scoală, Str. Prunului, nr. 285; Vecinătăti: N - scoala, S - proprietate privată, E - stradă comunală, V - strada comunală; Suprafată totală teren = 1.440 mp, din care: suprafată construită = 76 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; împrejmuire cu gard din plasă bordurată, stâlpi metalici si beton = 180 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “66.900,00”, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Monument istoric, satul Victoria”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Vecinătăti: N - Str. Principală, S - Cămin cultural, E - Cămin cultural, V - Str. Nuferilor; Total suprafată teren = 25 mp, din care: suprafată construită - 4 mp; împrejmuire cu gard din teava metalică si lant”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1987”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “7.400,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, satul Victoria”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cimitir comunal; Vecinătăti: N - proprietate privată, S - drum de pământ, E - proprietate privată, V - drum pământ; Suprafată totală teren = 21.000 mp; împrejmuire cu gard din sârmă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “14.100,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, satul Mihai Bravu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cimitir comunal; Vecinătăti: N - drum de pământ, S - proprietate privată, E - proprietate privată, V - proprietate privată; Suprafată totală teren = 15.000 mp; împrejmuire cu gard din sârmă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “9.900,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:

“Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, satul Mihai Bravu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Târg comunal; Str. Mărului nr. 228; Vecinătăti: N - proprietate privată, S - Cămin cultural, E - Str. Mărului, V - Str. Prunului; Suprafată totală teren = 9.386 mp; împrejmuire cu gard din scândură = 140 m”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2001”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “18.100,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 18, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, satul Victoria”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Târg; Str. Bujorilor nr. 399; Vecinătăti: N - dispensar medical, S - proprietate privată, E - grădinită, V - Str. comunală; Suprafată totală teren = 4.928 mp; împrejmuire cu gard din plasă bordurată, stâlpi metalici si centură beton = 206 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “46.600,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 19, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Sondă termală”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasare: partea de vest a satului Mihai Bravu”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1985”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Victoria”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Clădire anexă Primărie, Str. Narciselor nr. 205; Vecinătăti: N - proprietate privată, S - teren domeniul privat al comunei, E - Str. Narciselor, V - Parohia; Suprafată totală teren = 824 mp, din care: suprafată construită = 150 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, neîmprejmuită”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “146.200,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 20 se introduc unsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 21-31, prevăzute în anexa nr. 2;

d) sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

3. La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Visani”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 10.715 m, din care: asfalt - 2.675 m, piatră - 8.040 m, lungime trotuare - 1.926 m; Pomi în aliniament - 300 buc; str. 1 Decembrie -1.600 m asfalt (nr. 1-67, nr. 170- 219), Str. Stadionului - 625 m asfalt (nr. 68-169), Str. Amurgului - 225 m piatră (nr. 220-238), Str. Mecanizatorului - 528 m piatră (nr. 239 -278), Str. Crinului - 560 m piatră (nr. 279 -315), Str. Trandafirului - 618 m piatră (nr. 316-361), Str. Morii - 665 m piatră (nr. 362- 417), Str. Căminului - 696 m piatră (nr. 418-475), Str. Primăriei - 702 m, din care: 200 m - asfalt, 502 m - piatră (nr. 476-525), Str. Scolii - 730 m piatră (nr. 526-580), str. Sfântul Nicolae - 746 m, din care: 250 m - asfalt, 496 m - piatră (nr. 581-621, nr. 628-635), Fundătura Păcii - 200 m piatră (nr. 622-627), Str. Mărului -170 m piatră (nr. 636-649), Str. Crizantemelor - 470 m piatră (nr. 50-681), Str. Primăverii - 490 m piatră (nr. 682-712), Str. Pietii - 250 m piatră (nr. 713-716), Str. Crivătului - 1.440 m piatră (nr. 717-780)”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “791.957,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;


- la pozitia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 6.237 m, din care: asfalt - 3.377 m, piatră - 2.860 m, lungime trotuare - 2.600 m; Pomi în aliniament - 230 buc, Aleea Trandafirilor - 855 m asfalt (nr. 1-73), Str. Primăverii - 855 m piatră (nr. 74-116), str. Biserica Sf. Nicolae - 855 m piatră (nr. 117-164), Str. Lalelelor - 855 m piatră (nr. 165-210), Str. Viilor -855 m asfalt (nr. 211- 229), Str. Morii - 280 m piatră (nr. 230-245), Str. Principală - 490 m asfalt (nr. 246-257), Str. Unirii - 490 m piatră (nr. 258- 269), Str. Independentei - 702 m asfalt (nr. 270-291)”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “733.457,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală - 3.580 m, din care: asfalt - 1.200 m, piatră - 2.380 m, lungime trotuare - 1.200 m; Pomi în aliniament - 225 buc, Str. Principală - 1.200 m asfalt (nr. 1-70), Str. Primăverii - 410 m piatră (nr. 71-90), Str. Eroilor - 410 m piatră (nr. 91-107), Str. Postei -410 m piatră (nr. 108-129), Str. Unirii -450 m piatră (nr. 130 - 146), Str. Livezilor -290 m piatră (nr. 147-164), Str. Scolii - 410 m piatră (stradă care intersectează străzile)”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “276.522,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Conductă distributie apă, Lungime - 20.155,00 m; Teren aferent - 2.160 mp; Put săpat diametru mare; 5 puturi forate cu 5 rezervoare înmagazinare apă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2.475.151,26”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Visani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediu Primărie; Vecinătăti: N - DJ203A, E - stradă, S - proprietar particular, V - bloc locuinte; Suprafată teren - 496 mp, din care: suprafată construită - 208 mp; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă, formată din 5 birouri si una cameră cazare; împrejmuire cu gard din plăci de beton - 55 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “28.868,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Câineni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - Cămin cultural; Vecinătăti: N - stradă, E - stradă, S - proprietar particular, V - sediul Consiliului local; Suprafată teren - 2.624,00 mp, din care: suprafată construită - 308,00 mp, clădire din cărămidă, tavan din foi de placaj, acoperită cu tablă; împrejmuire cu gard din plăci de beton - 94,00 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “49.921,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Plăsoiu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cămin cultural; Vecinătăti: N - stradă, E - proprietar particular, S - Consumcoop, V - DJ203A; Suprafată teren - 1.855,00 mp, din care: suprafată construită - 246,00 mp, clădire din cărămidă, tavan sipcuit, acoperită cu tablă; împrejmuire cu gard din zid - 90,00 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “44.924,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Visani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cămin cultural; Vecinătăti: N - proprietar particular, E - proprietar particular, S - DJ 203A, V - stradă; Suprafată construită - 678,00 mp, clădire din cărămidă, tavan din foi de pal, acoperită cu tablă”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul continut: “Imobil, satul Visani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinită; Vecinătăti: N - proprietar particular, E - stradă, S - proprietar particular, V - proprietar particular; Suprafată teren - 960,00 mp, din care: suprafată construită - 344,00 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; împrejmuire cu gard din scândură - 19,00 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “481.470,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Câineni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie - Grădinită; Vecinătăti: N - proprietar particular, E - stradă, S - S.C. SETCAR S.A., V - proprietar particular; Suprafată teren - 1.015,00 mp, din care: suprafată construită - 344,00 mp, clădire din cărămidă acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “44.030,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Visani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoală generală; Vecinătăti: N - proprietar particular, S - proprietar particular, E - drum public, V - drum public; Suprafată teren - 4.028,00 mp, din care: suprafată construită - 705,00 mp, clădire din cărămidă, învelită cu tablă, planseu din PFL, formată din 6 clase, un atelier, una cameră servicii, un hol, bibliotecă, cancelarie”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “476.184,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Câineni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoală generală; Vecinătăti: N - proprietar particular, S - drum public, E - drum public, V - proprietar particular; Suprafată teren - 5.808,00 mp, din care: suprafată construită - 336,00 mp, clădire din cărămidă, învelită cu tablă, planseu lipit, formată din 3 clase, atelier, hol, arhivă, bibliotecă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “58.566,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Plăsoiu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoală generală; Vecinătăti: N - proprietar particular, S - drum public, E - drum public, V- biserica; Suprafată teren - 1.944,00 mp, din care: suprafată construită - 255,00 mp, clădire din cărămidă învelită cu tablă, planseu lipit, format din două clase, cancelarie, un hol”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “30.088,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, satul Visani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: dispensar uman; Vecinătăti: N - proprietar particular, E - drum comunal, S - DJ203A, V - proprietar particular; Suprafată teren - 550,00 mp, din care: suprafată construită - 144,00 mp, clădire (P+1) din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “136.680,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “33.456,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:


“Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “7.575,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Visani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 36/2009”;

b) sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

4. La anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viziru”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 21;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Traseu: Tufesti-Viziru (DN 21) km 3+500-km 7+070, Lungime - 3,57 km, asfaltati”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasare: în centrul satului Viziru; Vecinătăti: N - drum comunal, S - proprietate privată, E - Grădinita nr. 1 sat Viziru, V - proprietate privată; Adâncime - 7 m”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.851,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2.567,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Viziru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Amplasat: în centrul satului Viziru; destinatie: Sediul Primăriei si Consiliului local; Vecinătăti: N - cămin cultural, S - stradă comunală, E - proprietate privată, V - drum european; Suprafată totală teren - 4.712 mp, suprafată construită total - 1.253 mp, din care: corp sediu - 615,65 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă ondulată tip «lindab», cămin cultural - 637,35 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă zincată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “300.004,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Viziru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Remiză PSI; Vecinătăti: N - drum comunal, S - proprietate privată, E - proprietate privată, V - drum comunal; Suprafată totală teren - 538 mp, suprafată construită total - 102,87 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “122.605,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Lanurile”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: cămin cultural; Vecinătăti: N - drum comunal, S - proprietate privată, E - proprietate privată, V - proprietate privată, suprafată totală teren - 1.610 mp, suprafată construită total - 406 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “81.044,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Lanurile”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Sală de festivităti; Vecinătăti: N - drum comunal, S- proprietate privată, E - proprietate privată, V - drum comunal; Suprafată totală teren - 1.908 mp, suprafată construită total - 510 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “82.891,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Viziru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Sală de festivităti; Vecinătăti: N - proprietate privată, E - drum comunal, S - proprietate privată, V - stadion Viziru; Suprafată totală teren - 1.630 mp, suprafată construită - 1.170 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “124.274,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Viziru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Serviciul public; Vecinătăti: N - bloc cu 8 apartamente, S - proprietate privată, E - proprietate privată, V - drum european; Suprafată totală teren - 1.800 mp, suprafată construită - 120 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tiglă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “-”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Viziru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Serviciul public; Vecinătăti: N - proprietate privată, S - drum comunal, E - proprietate privată, V - proprietate privată; Suprafată totală teren - 11.102 mp, suprafată construită - 1.150 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “6.606,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Lanurile”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinită;Vecinătăti: N - proprietate privată, S - drum comunal, E - proprietate privată, V - drum comunal; Suprafată totală teren - 3.471 mp, suprafată construită - 351 mp, din care: corp A - 225 mp, corp B - 126 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “-”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Viziru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Grădinită nr. 1; Vecinătăti: N - drum comunal, S - proprietate privată, E - drum comunal, V - drum comunal; Suprafată totală teren - 2.200 mp, suprafată construită - 236,34 mp, clădire din paiantă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “30.839,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Viziru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala cu clasele I-VIII nr. 1; Vecinătăti: N - drum comunal, S - proprietate privată, E - drum european, V - drum comunal; Suprafată totală teren - 4.047 mp, suprafată construită - 1.260,29 mp, din care: corp A- 1.021,35 mp, corp B - 159,39 mp, corp C - 40 mp, corp D - 39,55 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “46.428,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;


- la pozitia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Viziru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: anexă Scoala nr. 2; Vecinătăti: N - proprietate privată, S - proprietate privată, E - drum european, V - proprietate privată; Suprafată totală teren - 7.800 mp, suprafată construită - 546,86 mp, din care: corp A - 405,88 mp, corp B grădinită - 140,98 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “-”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 18, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Lanurile”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Scoala cu clasele I-VIII; Vecinătăti: N - proprietate privată, S - drum comunal, E - drum comunal, V - drum comunal; Suprafată totală teren - 7.677 mp, suprafată construită - 1.367,20 mp, din care: corp A- 1.178,21 mp, corp B - 154,98 mp, corp C - 34,01 mp, clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “70.588,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Vecinătăti: N - drum comunal, S - proprietate privată, E - drum european, V - drum comunal; Suprafată totală teren - 2.510 mp, suprafată construită - 36 mp, constructie din granit”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Viziru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: stadion, sat Viziru: Vecinătăti: N - proprietate privată, S - proprietate privată, E - proprietate privată, V - proprietate privată; Suprafată totală teren - 11.196 mp; suprafată construită - 78 mp; împrejmuit cu gard din plasă bordurată; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1961; 2002”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “12.956,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 22, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, sat Lanurile”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: teren fără constructii; Vecinătăti: N - proprietate privată, S - proprietate privată, E - drum european, V - proprietate privată; Suprafată totală teren - 760 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “-”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

- la pozitia nr. 23, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Viziru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: târg săptămânal; Vecinătăti: N - proprietate privată, S - proprietate privată, E - drum comunal, V - proprietate privată; Suprafată totală teren - 40.000 mp; împrejmuit cu gard din plăci de beton; Suprafată construită - 110 mp”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1994; 2002”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “33.190,00; 6.292,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 23 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 24-29, prevăzute în anexa nr. 3;

d) sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

5. La anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zăvoaia”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 5 si 11;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Străzi, localitatea Zăvoaia”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea totală 23 km, din care: pietruit = 23 km, pomi în aliniament = 25 buc”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “1962; 2007”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “210.083,10 lei”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Străzi, localitatea Dudescu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea totală - 4,5 km, din care: pietruit - 4,5 km, trotuare - 2,0 km, număr total ulite - 10 buc”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1962; 2007”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “214.000,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Conducte aductiune sistem de alimentare cu apă, sat Zăvoaia”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală 1,2 km, fântână forată = 1 buc, bazin capacitate 12 mc”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “127.900,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Zăvoaia”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: sediu primărie; Suprafata totală - 5.836 mp, din care: suprafata construită - 204 mp; constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuită cu gard; Lungime totală - 215 m, din care: metal - 25 m si sârmă plasă - 190 m; Vecinătăti: N - DJ 203, S - sediu politie, E - sediu societate agricolă, V - cămin cultural”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1961; 2005”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “320.600,00 lei”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Zăvoaia”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: cămin cultural; Suprafată totală - 1.421 mp, din care: suprafată construită - 1.131 mp; constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuită cu gard de metal, de lungime totală - 30 m; Vecinătăti: N - DJ 203, E - primărie, S - posta, V - stradă comunală”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1962; 2009”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.821.000,00 lei”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Dudescu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: Cămin cultural; Suprafata totală - 2.431 mp, din care: suprafata construită - 710 mp; constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuită cu gard de metal, de lungime totală - 80 m; Vecinătăti: N - proprietar Turcu Dumitru, E - DJ 203, S - proprietar Subtirică Ghită, V - strada comunală”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “98.500,00 lei”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Dudescu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatie: grădinită; Suprafată totală - 996 mp, din care: suprafata construită - 120 mp; constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuită cu gard din scândură de lungime totală - 18 m; Vecinătăti: N - proprietar Zaharia losif, E - proprietar Ciupercă Tudora, S - proprietar Manea Stanica, V - stradă comunală; Clădire bucătărie, suprafată construită - 22 mp; constructie din paiantă, acoperită cu tablă; Clădire magazie, suprafată construită - 18 mp; constructie din scândură, acoperită cu plăci azbociment”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “91.500,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Zăvoaia”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: clădire Scoala «Alexandru Vechiu»; Suprafata totală - 4.235 mp, din care: corp scoală cu suprafata construită- 265 mp; clădire p+1, constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, împrejmuită cu gard metalic de lungime totală - 75 m; Vecinătăti: N - proprietar particular, E - proprietar particular, S - DJ 203, V - proprietar particular si brutărie; magazie, suprafată construită - 194 mp; constructie din cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment; grup sanitar, suprafată construită - 36 mp; constructie din cărămidă, acoperită cu tablă, fosă septică”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1965; 2008”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.109.000,00 lei”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Zăvoaia”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Grădinita; Suprafata totală teren - 5.696 mp, din care: suprafata construită - 49 mp; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; împrejmuire cu plasă sârmă de lungime totală - 175 m; Vecinătăti: N - proprietar particular, S - DJ 203, E - stradă, V- stradă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “101.800,00 lei”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 12, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Zăvoaia”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: grădinită; Vecinătăti: N - stradă, S - proprietar particular, E - stradă, V - proprietar particular; Suprafată totală teren - 8.806 mp, din care: suprafată construită - 342 mp;

Clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; împrejmuire cu gard din scândură de lungime totală - 170 m”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1910”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “477.000,00 lei”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Imobil, sat Dudescu”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-IV; Vecinătăti: N - stradă comunală, S - proprietar particular, E - teren sport, V - DJ 203; Suprafată totală teren = 6.422 mp, din care: suprafată construită = 144 mp, din care: corp scoală - suprafată construită = 78 mp; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; magazie, suprafată construită = 48 mp; clădire din cărămidă, acoperită cu tablă; grup sanitar, suprafată construită - 18 mp; clădire din cărămidă acoperită cu tablă; împrejmuire cu gard din scândură”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1902; 1902; 1968; 1978; 2008”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “645.500,00 lei”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2010”;

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan, sat Dudescu”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Destinatia: teren de sport; Vecinătăti: N - Scoala generală, S - teren extravilan, E - teren extravilan, V- stradă comunală; Suprafată totală teren = 9.000 mp; împrejmuire cu gard din plasă”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 14 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 15, prevăzută în anexa nr. 4;

d) sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 958.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Unirea

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

16.

 

Teren extravilan, satul Unirea

Teren aferent statiei de tratare a apei

Suprafată totală - 8.000 mp Sola 23, parcela 1

1991

-

Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/2010

17.

 

Teren extravilan, satul Unirea

Destinatie: cimitir comunal

Suprafată totală - 24.200 mp

Amplasament - tarlaua 25

-

-

Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/2010

18.

 

Teren extravilan, satul Valea Cânepii

Destinatie: cimitir comunal

Suprafată totală - 20.600 mp

Amplasament - tarlaua 4, parcela 238

Gard din panouri metalice (galvan) pe distanta de 160 m

2008

23.000,00

Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/2010

19.

 

Sistem de iluminat public

Retea aflată pe marginea străzilor comunale, prevăzute cu lămpi, becuri si puncte de aprindere

2008

125.605,00

Domeniul public al comunei Unirea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 1/2010


ANEXA Nr. 2

 

Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Victoria

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

21.

1.6.4

Imobil, satul Mihai Bravu

Destinatie: sediu secundar primărie,

Str. Prunului nr. 266, suprafată totală teren = 484 mp, din care: suprafată construită = 88 mp,

clădire din cărămidă, acoperită cu tablă

Vecinătăti: N - Str. Principală; S - târg comunal; E - proprietate privată; V - proprietate privată.

2009

90.300,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului Localnr. 19/2011

22.

1.6.2

Imobil, satul Victoria

Destinatie: dispensar uman

Str. Bujorilor nr. 400, suprafată totală teren = 1.525 mp, din care: suprafată construită = 245 mp,

clădire din cărămidă, acoperită cu tablă

Vecinătăti: N - Scoala cu clasele I-VIII; S - târg comunal; E - sediu Primărie; V - Str. Bujorilor.

1962

319.200,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului localnr. 19/2011

23.

1.6.2

Imobil, satul Mihai Bravu

Destinatie: dispensar uman

Str. Prunului nr. 343, suprafată teren =3.240 mp, din care: suprafată construită = 180 mp,

clădiredin cărămidă, acoperită cu tablă

Vecinătăti: N - proprietate privată; S - proprietate privată; E - Str. Prunului; V - proprietate privată, împrejmuire cu gard din tablă - 45 ml

1962

185.400,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului localnr. 19/2011

24.

1.8.6

Sistem alimentare cu apă potabilă Victoria si Mihai Bravu

Total general, din care:

I. Total sistem

din care: front captare

Put forat - 100 m, put forat - 45 m

pompă submersibilă (q=1,48 l/s,H=56 m, 4 Kw)

pompă submersibilă (q=1,48 l/s, H=56 m,4 Kw)

Aductiune

Conductă pehd 75 mm

Conductă pehd 110 mm

Conductă pehd 125 mm

Conductă pehd 140 mm

Gospodăria de apă (incintă comună)

Statie clorare

Statie de tratare (debit 14 l/s)

Rezervor înmagazinare - 750 mc

Statie pompare

Vas hidrofor - 750 l

Pompă incendiu

Sistematizare verticală

Drumuri acces

Trotuare

Împrejmuiri

Porti

Retea distributie

Conductă pehd 32 mm

Conductă pehd 63 mm

Conductă pehd 110 mm

Conductă pehd 160 mm

Conductă pehd 200 mm

Subtraversare drum judetean, 63 mm

Subtraversare canal irigatie, 200 mm

Ventil de aerisire

Cismele stradale (debit 5-10 l/s)

Cota-parte din piesele de schimb pentruperioada de garantie

I. Racord electric

Conductă subterană, distributie apăpotabilă, conductă din tub pvc, lungimeatotală: 1.150 m

2008

9.412.471,49

9.351.615,00

1.278.398,38

118.007,28

163.471,15

247.842,88

749.077,07

39.081,32

992,34

9.719,61

11.216,90

17.152,46

2.433.483,61

19.827,22

1.533.411,42

555.738,37

102.217,76

8.743,60

29.515,63

10.840,94

64.088,32

10.018,59

89.118,70

9.963,12

5.600.135,20

15.825,38

1.750.417,68

277.362,16

57.568,76

2.957.541,15

39.563,50

303.909,71

6.029,70

191.917,11

516,47

45.734,49

15.122,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2011

25.

1.3.1.1

Statie autobuz, satul Victoria

Suprafată teren = 4,5 mp, din care: suprafată construită = 4,5 mp

Constructie din fier forjat si policarbonat, amplasată pe Str. Principală, sensul de mers spre Mihai Bravu

2007

4.000,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului localnr. 19/2011

26.

1.3.1.1

Statie autobuz, satul Victoria

Suprafată teren = 4,5 mp, din care: suprafată construită = 4,5 mp

Constructie din fier forjat si policarbonat, amplasată pe Str. Principală, sensul de mers spre Bărăganu

2007

4.000,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului localnr. 19/2011

27.

1.3.1.1

Statie autobuz, satul Mihai Bravu

Suprafată teren = 4,5 mp, din care: suprafată construită = 4,5 mp

Constructie din fier forjat si policarbonat, amplasată pe Str. Principală, sensul de mers spre Victoria

2007

4.000,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului localnr. 19/2011

28.

 

Teren intravilan, satul Victoria

Str. Narciselor nr. 206/A; Suprafată totală teren = 560 mp,

Vecinătăti: Nord: clădire anexă primărie; Sud: teren intravilan - lot B; Est: Str. Narciselor; Vest: Scoală cu clasele I-VIII, corp B.

2010

2.906,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului localnr. 19/2011

29.

 

Teren intravilan, satul Victoria

Str. Narciselor nr. 206/B; Suprafată totală teren = 560 mp,

Vecinătăti: Nord: teren intravilan - lot 4; Sud: teren intravilan - lot C; Est: Str. Narciselor; Vest: Scoală cu clasele I-Vili, corp B.

2010

2.906,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului localnr. 19/2011

30.

 

Teren intravilan, satul Victoria

Str. Narciselor nr. 206/C; Suprafată totală teren = 560 mp,

Vecinătăti: Nord: teren intravilan - lot 1; Sud: teren intravilan - lot B; Est: Str. Narciselor; Vest: Scoală cu clasele I-VIII, corp B.

2010

2.906,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului localnr. 19/2011

31.

 

Teren intravilan, satul Victoria

Str. Narciselor nr. 206/D; Suprafată totală teren = 612 mp,

Vecinătăti: Nord: teren intravilan - lot C; Sud: drum comunal; Est: Str. Narciselor; Vest: locuintă de serviciu scoală.

2010

3.176,00

Domeniul public al comunei Victoria, conform Hotărârii Consiliului localnr. 19/2011


ANEXA Nr. 3

 

Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viziru

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

24.

1.6.2.

Imobil, satul Viziru

Destinatie: Scoală cu clasele I-X nr. 2,Viziru

Vecinătăti: N - cabinet medical individual; S, E - proprietate privată,V - drum european.

Suprafată totală teren - 4.086 mp

Suprafată totală construită - 956 mp,din care:

Corp A, clădire P +1 - 825 mp

Corp B - 96 mp

Corp C - 35 mp

Constructie din cărămidă,acoperită cu tablă

1967

1973

1973

361.523,00

39.420,00

10.950,00

Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009

25.

1.6.2.

Imobil,satulViziru

Destinatie: Centrul de sănătate, sat Viziru

Vecinătăti: N, S, E - proprietate privată; V - drum european.

Suprafată totală teren - 39.829,05 mp

Suprafată totală construită -1.947,09 mp

Constructie din cărămidă,acoperită cu tablă

1900

 

Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009

26.

1.6.2.

Imobil, satul Viziru

Destinatie: Cabinete medicaleindividuale, sat Viziru

Vecinătăti: N, E - proprietate privată; S - Scoală cu clasele I-X;V - drum european.

Suprafată totală teren - 2.506,83 mp

Suprafată totală construită - 222,82 mp

Constructie din cărămidă,acoperită cu tablă

1930

210.000,00

Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009

27.

 

Teren intravilan, satul Viziru

Destinatie: cimitir comunal

Vecinătăti: N, V - proprietate privată; S, E - drum comunal.

Suprafată totală teren - 58,043 mp

Împrejmuire gard beton

2002

37.756,00

Domeniul publicai comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009

28.

 

Teren intravilan, satul Lanurile

Destinatie: cimitir comunal

Vecinătăti: N, S, E, V – proprietăti private;

Suprafată totală teren - 58.000 mp

 

 

Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009

29.

 

Teren extravilan, satul Viziru

Destinatie: disponibil exclusiv pentru amplasarea statiei de pompare apă uzată

Situat în tarlaua 133, parcela 4

Vecinătăti: N, S, E - proprietate privată; V - drum de exploatare.

Suprafată totală teren - 225 mp

2009

5.050,00

Domeniul public al comunei Viziru, conform Hotărârii Consiliului local nr. 47/2009


ANEXA Nr. 4

 

Completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zăvoaia

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

15.

 

Teren intravilan, satul Zăvoaia

Destinatia: teren sport

Vecinătăti: N, S, V - drum piatră; E - Societatea Agricolă “Drum Nou”

Suprafată totală teren - 10.000 mp

Împrejmuire cu gard din plasă

1992

55.600,00

Domeniul public al comunei Zăvoaia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 45/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 10B, sectorul 6, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor se face în vederea scoaterii din functiune si casării.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 septembrie 2011.

Nr. 965.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privatal statului

Numărul de înregistrare atribuit de M.F.P.

Bucuresti,

bd. Timisoara, nr. 10B, sectorul 6

C.F. nr. 71740

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 47-141-30 “depozit si garaj”

Suprafata construită = 340,00 m2

Suprafata desfăsurată = 340,00 m2

Valoarea contabilă = 33.433,85 lei

34.158(partial)

Pavilion 47-141-33 “depozit materiale”

Suprafata construită = 32,00 m2

Suprafata desfăsurată = 32,00 mp

Valoarea contabilă = 13.062,92 lei

Pavilion 47-141-34 “depozit materiale”

Suprafata construită = 52,00 m2

Suprafata desfăsurată = 52,00 m2

Valoarea contabilă = 15.094,67 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale, în valoare de 140.000 euro anual, pentru perioada 2011-2013.

Art. 2. - Fondurile necesare plătii contributiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului Afacerilor Externe, pentru anii 2011-2013.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2011.

Nr. 969.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a claselor cu frecventă redusă în învătământul preuniversitar obligatoriu

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 25 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si functionare a claselor cu frecventă redusă în învătământul preuniversitar obligatoriu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.370/2000*) privind Metodologia de organizare si functionare a claselor cu frecventă redusă din institutiile de învătământ gimnazial.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management resurse umane si retea scolară, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală economic, finante, resurse umane duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 octombrie 2011.

Nr. 5.545.


*) Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.370/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare si functionare a claselor cu frecventă redusă în învătământul preuniversitar obligatoriu

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează organizarea si desfăsurarea învătământului preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă.

Art. 2. - Învătământul preuniversitar obligatoriu este gratuit pentru toti cetătenii României si are ca obiectiv principal formarea si dezvoltarea competentelor-cheie si a competentelor generale si specifice derivate din fiecare disciplină de studiu din curriculumul national.

Art. 3. - Conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, învătământul general obligatoriu este de 10 clase si se organizează, de regulă, la forma cu frecventă pentru elevi cu vârsta de până la 18 ani.

Art. 4. - (1) în mod exceptional, învătământul preuniversitar obligatoriu se poate organiza la forma cu frecventă redusă, pentru persoanele care au depăsit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

(2) Persoanele mentionate la alin. (1), care au promovat un număr de clase din învătământul preuniversitar obligatoriu, forma cu frecventă, se pot înscrie la forma cu frecventă redusă în clasa imediat următoare celei promovate, pe baza actelor doveditoare (foaia matricolă în original si adeverintă eliberată de scoală).

Art. 5. - (1) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti stabilesc/stabileste reteaua unitătilor în care se organizează învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă, pe baza solicitărilor acestora.

(2) Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti transmit/transmite Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (MECTS), spre aprobare, planurile de scolarizare, pentru învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă.

Art. 6. - (1) Pentru organizarea învătământului preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă, statul asigură finantarea de bază pentru toti elevii.

(2) Finantarea de bază se face în limitele costului standard per elev, conform metodologiei elaborate de MECTS.

Art. 7. - (1) învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă se poate organiza în unitătile de învătământ în care se desfăsoară învătământ obligatoriu cu frecventă.

(2) în reteaua scolară a unitătilor de învătământ preuniversitar, clasele cu frecventă redusă pot fi organizate atât în limba română, cât si în limbile minoritătilor nationale.

(3) Unitătile scolare din învătământul particular acreditat pot înfiinta si clase cu frecventă redusă, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 8. - Structura anului scolar pentru învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă respectă prevederile legale în vigoare pentru învătământul cu frecventă.

 

CAPITOLUL II

Actele necesare pentru înscriere. Perioada de înscriere

 

Art. 9. - (1) înscrierea se face la secretariatul unitătilor de învătământ, în perioada hotărâtă de consiliul de administratie al scolii.


(2) Perioada de înscriere va fi afisată la avizierul unitătii scolare si la avizierul inspectoratelor scolare judetene/ Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

(3) Pentru înscrierea la învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă, solicitantii vor prezenta următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) certificat de nastere în original si în copie;

c) copie de pe cartea de identitate (unde este cazul);

d) copie de pe cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal instituit sau a reprezentantului legal, în cazul minorilor;

e) certificat de căsătorie în original si în copie (unde este cazul);

f) acte de studii care să ateste anii de scoală absolviti anterior, dacă este cazul;

g) adeverintă medicală tip, eliberată de medicul de familie.

Art. 10. - (1) Persoanele care nu au absolvit clasa pregătitoare, dar care au depăsit vârsta de 10 ani, pot solicita echivalarea clasei pregătitoare si înscrierea în clasa I, la forma de învătământ cu frecventă redusă, numai pe baza unui raport de evaluare similar cu cel întocmit la sfârsitul clasei pregătitoare de la învătământul cu frecventă, conform metodologiei elaborate de MECTS.

(2) Raportul de evaluare va fi întocmit la nivelul scolii de către o comisie constituită din cadre didactice din învătământul primar.

(3) Evaluarea se va realiza numai la solicitarea persoanei în cauză, cu cel putin o săptămână înainte de începerea perioadei de înscriere.

(4) Rezultatul evaluării se consemnează cu “Admis” sau “Respins” si se afisează la avizierul scolii, cu 24 de ore înainte de începerea perioadei de înscriere; rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

(5) în cazuri exceptionale, cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si pe baza actelor doveditoare din dosarul personal al solicitantului, înscrierea solicitantilor la forma de învătământ cu frecventă redusă se poate face si în afara perioadelor specificate anterior, dar până la începerea cursurilor scolare.

Art. 11. - Elevii care au fost plecati în străinătate cu părintii si se întorc în tară, solicitând continuarea studiilor în învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă, pot fi înscrisi în orice perioadă din anul scolar, sub rezerva prezentării, într-un interval de timp stabilit si comunicat de consiliul de administratie al scolii, a documentelor scolare solicitate.

Art. 12. - (1) Elevii care nu posedă acte de identitate vor fi înscrisi pe baza unei declaratii completate de părinte/tutore legal instituit, pentru minori si de cei în cauză, dacă acestia sunt majori.

(2) în vederea eliberării documentelor de identitate elevilor care nu le posedă, scoala va sesiza directia generală de asistentă socială judeteană si va trimite o adresă oficială către politie si serviciul de evidentă a populatiei judetean, semnalând situatia si solicitând sprijin.

(3) Candidatii care doresc să studieze în limba maternă vor mentiona această optiune în cererea de înscriere.

 

CAPITOLUL III

Efectivele de elevi

 

Art. 13. - (1) Efectivele claselor de învătământ cu frecventă redusă constituite respectă prevederile art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

(2) în localitătile în care există cereri pentru forma de învătământ în limba maternă, învătământul obligatoriu cu frecventă redusă se poate organiza pe grupe cu efective mai mici, la propunerea consiliului de administratie al unitătii, cu avizul inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si cu aprobarea MECTS.

(3) în mod exceptional, în localitătile izolate sau în alte situatii care nu permit organizarea efectivelor de elevi conform prevederilor alin. (1), se pot organiza formatiunile de studiu cu alte efective, numai cu aprobarea consiliului de administratie al unitătii si cu avizul inspectoratelor scolare judetene/ Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea încadrării în costurile de finantare.

Art. 14. - Clasele constituite la învătământul cu frecventă redusă se iau în calculul numărului de clase din unitatea scolară.

Art. 15. - (1) Clasele de învătământ primar cu frecventă redusă sunt încadrate cu profesori pentru învătământul primar.

(2) Clasele de învătământ gimnazial cu frecventă redusă sunt încadrate cu profesori pentru fiecare disciplină de învătământ.

(3) Activitatea clasei este coordonată de profesorul pentru învătământul primar/diriginte.

Art. 16. - Consiliul de administratie al unitătii stabileste profesorul pentru învătământul primar, precum si profesorii si dirigintele pentru fiecare clasă.

 

CAPITOLUL IV

Planurile de învătământ

 

Art. 17. - Durata studiilor pentru învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă respectă prevederile din planurile-cadru în vigoare.

Art. 18. - În învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă se aplică planurile-cadru si programele scolare valabile în anul scolar respectiv pentru învătământul cu frecventă.

Art. 19. - (1) Pentru fiecare disciplină de învătământ se alocă anual un număr de ore de curs egal cu jumătate din numărul de ore prevăzut pentru învătământul cu frecventă. În cazul fractiunilor de ore, numărul rezultat prin împărtire se rotunjeste la întregul imediat superior.

(2) în cadrul orelor mentionate la alin. (1), cadrele didactice vor desfăsura atât activităti de predare- Învătare-evaluare, cât si activităti de consiliere, suport si mentorat necesare pentru sustinerea elevilor în vederea formării competentelor prevăzute de curriculumul national.

(3) Repartizarea, pe parcursul semestrului, a orelor mentionate la alin. (1) si programul de pregătire a elevilor în perioadele respective sunt aprobate de consiliul de administratie al unitătii de învătământ si se afisează la avizierul scolii în prima săptămână a fiecărui semestru.

(4) Programul afisat va cuprinde:

- precizarea temelor de sinteză din programele scolare în vigoare, la fiecare disciplină, în vederea atingerii competentelor prevăzute de aceste programe;

- manualele scolare valabile pentru fiecare an de studiu;

- orarul claselor;

- programarea examinărilor scrise si a lucrărilor scrise semestriale (teze);

- calendarul desfăsurării evaluării nationale pentru elevii clasei a VIII-a, valabil pentru anul scolar în curs.

(5) Elevii înscrisi în învătământul preuniversitar obligatoriu, la forma cu frecventă redusă, vor fi înstiintati că prezenta la orele de curs si la toate activitătile din programul mentionat la alin. (4) este obligatorie.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea

 

Art. 20. - (1) Evaluarea elevilor de la învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă se efectuează prin examinări orale, scrise si practice.


(2) Numărul de note pe semestru va respecta prevederile învătământului cu frecventă, în conformitate cu precizările din Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, la care se adaugă nota la lucrarea scrisă semestrială, la disciplinele la care aceasta este prevăzută.

Art. 21. - (1) Durata probei de evaluare scrisă este de maximum 50 de minute. În cadrul evaluării semestriale (tezei) va fi planificată o singură evaluare pe zi.

(2) Sustinerea lucrărilor scrise semestriale se planifică astfel încât să mai existe cel mult o săptămână de activitate directă cu elevii înainte de sfârsitul semestrului.

(3) Toate lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea scolară timp de un an de la data sustinerii.

Art. 22. - (1) Calificativele/Notele acordate elevilor se trec în catalog imediat după încheierea activitătii de evaluare. Situatia scolară se încheie conform prevederilor de la învătământul cu frecventă.

(2) în mod exceptional, elevii care nu se pot prezenta la sustinerea lucrărilor scrise pot fi reprogramati la o altă dată stabilită de profesorul pentru învătământul primar/profesorul de specialitate, cu acordul directorului unitătii de învătământ.

Art. 23. - (1) Examenele de corigentă se organizează si se desfăsoară potrivit legislatiei în vigoare pentru învătământul obligatoriu cu frecventă, cu respectarea acelorasi conditii de promovare.

(2) în termen de 7 zile de la încheierea sesiunii de evaluare, profesorul-consilier are obligatia să aducă la cunostinta elevilor situatia scolară individuală.

 

CAPITOLUL VI

Normarea cadrelor didactice

 

Art. 24. - (1) La alcătuirea normei cadrelor didactice care predau si la învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă se va lua în calcul numărul de ore atribuite anual conform art. 19 alin. (1)-(4) din prezenta metodologie.

(2) O normă didactică nu poate fi alcătuită numai din ore de predare la învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă.

Art. 25. - (1) La clasele cu frecventă redusă predau, cu prioritate, titularii la unitatea scolară cu personalitate juridică care organizează clase cu frecventă redusă, cadre didactice cu experientă si cu rezultate profesionale deosebite.

(2) Pe parcursul unui an scolar un cadru didactic titular prevăzut la alin. (1) poate avea în încadrare cel mult un sfert din norma didactică constituită din ore normate la clase/grupe cu frecventă redusă.

(3) Orele desfăsurate în învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă pot fi repartizate si la “plata cu ora”.

(4) în structura catedrelor vacante pentru angajare, prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi cu frecventă redusă.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 26. - Transferarea elevilor de la o scoală la alta, la aceeasi formă de învătământ, se face în conditiile prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar.

Art. 27. - (1) Elevii înscrisi în învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă beneficiază de toate drepturile si au aceleasi obligatii ca si elevii înscrisi în învătământul cu frecventă.

(2) Absolventii învătământului cu frecventă redusă primesc aceleasi acte de studii si au aceleasi drepturi ca si absolventii cursurilor cu frecventă.

(3) Absolventii învătământului preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă pot continua studiile în învătământul liceal, în conditiile legii.

Art. 28. - (1) Elevii înscrisi în învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă primesc manuale gratuite de la unitatea de învătământ, care vor fi predate profesorului-diriginte la sfârsitul fiecărui an scolar.

(2) Elevii care la sfârsitul anului scolar nu vor preda manualele primite de la scoală vor achita contravaloarea acestora.

Art. 29. - (1) Documentele scolare pentru învătământul preuniversitar obligatoriu cu frecventă redusă si regimul acestora respectă prevederile vizând învătământul cu frecventă.

(2) Registrele matricole se completează în termen de 30 de zile de la încheierea situatiei scolare anuale.

Art. 30. - Prevederile art. 10 din prezenta metodologie se aplică începând cu anul scolar 2012-2013.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.