MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 746/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 746         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 octombrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.107 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.547. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.107

din 8 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Z.G. Proiect Solid Developer” - S.R.L. din Pitesti si Societatea Comercial㠓Teamset Consultants” LTD, cu sediul īn Nicosia, Cipru, īn Dosarul nr. 1.605/1.259/2009 al Tribunalului Comercial Arges, care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.003D/2010.

La apelul nominal se prezintă partea Gozal Mostafa, personal si asistat de avocatul Alin Postelnicescu, cu delegatie depusă la dosar. Lipsesc autorii exceptiei si cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că partea Gozal Mustafa a depus la dosar note scrise, prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul avocatului părtii prezente, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, sens īn care invocă jurisprudenta īn materie a Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neīntemeiată, avānd īn vedere jurisprudenta instantei de contencios constitutional, si anume Decizia nr. 1.176/2008.


CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin īncheierea din 15 septembrie 2010, pronuntată īn Dosarul nr. 1.605/1.259/2009, Tribunalul Comercial Arges a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Z.G. Proiect Solid Developer” - S.R.L. din Pitesti si Societatea Comercial㠓Teamset Consultants” LTD, cu sediul īn Nicosia, Cipru, īntr-o cauză civilă avānd ca obiect o actiune īn anulare.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 975 din Codul civil contravin art. 44 alin. (2) din Constitutie si art. 1 alin. (1) din Protocolul aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece “dau posibilitatea creditorilor de a exercita actiunea revocatorie īmpotriva actelor īncheiate de debitor cu terte persoane, acte prin care debitorul - īn exercitarea dreptului de dispozitie, ca atribut al dreptului de proprietate - garantează executarea unor obligatii cu bunurile proprietate personală, creānd astfel conditiile unei imixtiuni īn dreptul de proprietate”.

Tribunalul Comercial Arges consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată. Astfel, arată că textul de lege criticat nu contravine normelor constitutionale si conventionale invocate de autorii acesteia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 975 din Codul civil, potrivit cărora: “Ei[creditorii] pot asemenea, īn numele lor personal, să atace actele viclene, făcute de debitor īn prejudiciul drepturilor lor.”

Autorii exceptiei sustin că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) potrivit cărora proprietatea este ocrotită īn mod egal, indiferent de titular, precum si ale art. 1 alin. (1) din Protocolul aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul de proprietate.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că reglementarea criticată a rrīai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prilej cu care a statuat că aceasta nu contravine Legii fundamentale.

Īn acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 383 din 4 mai 2006, publicată īn Monitorul Oficial ai Romāniei, Partea I, nr. 485 din 5 iunie 2006, Decizia nr. 203 din 28 februarie 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 342 din 2 mai 2008, sau Decizia nr. 1.176 din 6 noiembrie 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 823 din 8 decembrie 2008, prin care Curtea a retinut că textul de lege criticat reglementează un mijloc juridic procedural, actiunea pauliană, prin care creditorul poate cere anularea actelor juridice īncheiate de către debitor īn frauda drepturilor sale.

Posibilitatea recunoscută creditorului este subsecventă īntrunirii a două conditii cumulative: actele juridice să fi fost īntocmite cu rea-credintă si, ca urmare a īncheierii lor, creditorii să fi fost prejudiciati īn propriile interese. Pozitia subiectivă a debitorului nu presupune īn mod necesar intentia directă de a vătăma, fiind suficient ca acesta să aibă cunostintă de faptul că actele sale sunt de natură a prejudicia pe creditori, provocānd sau agravānd insolvabilitatea sa. Īntr-o astfel de situatie, sarcina probării existentei conditiilor mentionate incumbă titularului dreptului la actiunea pauliană, asadar creditorului.

Astfel, Curtea a constatat că, departe de a veni īn contradictie cu dispozitiile art. 44 din Constitutie, art. 975 din Codul civil constituie tocmai expresia valorificării lui īn cadrul raporturilor juridice concrete. Posibilitatea recunoscută creditorilor ca, īn anumite conditii, expres si limitativ prevăzute de lege, să poată interveni pentru a-si apăra drepturile si interesele legitime, īn virtutea principiului că patrimoniul debitorului constituie obiectul dreptului de gaj general al creditorilor chirografari, nu reprezintă o īncălcare a dreptului de proprietate a debitorului, asa cum consideră autorii exceptiei, ci exclusiv o garantie a asigurării echilibrului īntre persoane cu interese contrare, prin determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor lor legitime.

Atāt considerentele, cāt si solutia acestor decizii sunt valabile si īn cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură a determina o modificare a jurisprudentei Curtii īn materie.

Pentru motivele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neīntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓Z.G. Proiect Solid Developer” - S.R.L. din Pitesti si Societatea Comercial㠓Teamset Consultants” LTD, cu sediul īn Nicosia, Cipru, īn Dosarul nr. 1.605/1.259/2009 al Tribunalului Comercial Arges.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 8 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar

 

Īn conformitate cu Hotărārea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

īn temeiul art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de inspectie a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală educatie si īnvătare pe tot parcursul vietii, Directia generală īnvătămānt īn limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de īnvătămānt preuniversitar duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 6 octombrie 2011.

Nr. 5.547.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de inspectie a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Concept, tipuri si niveluri ale inspectiei unitătilor de īnvătămānt preuniversitar

 

SECTIUNEA 1

Conceptul de institutii de educatie. Conceptul de sistem national de īnvătămānt preuniversitar

 

Art. 1. - Prezentul regulament reglementează modul de organizare si desfăsurare a inspectiei scolare īn sistemul de īnvătămānt preuniversitar.

Art. 2. - Institutiile de educatie sunt unitătile care asigură servicii de instruire, precum si servicii asociate educatiei. Institutiile de educatie se clasifică īn institutii de instruire (unităti de īnvătămānt preuniversitar si institutii de īnvătămānt superior/universităti) si institutii de educatie care sprijină instruirea prin servicii specializate.

Art. 3. - Īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, sistemul national de īnvătămānt preuniversitar este constituit din ansamblul unitătilor de īnvătămānt de stat, particulare si confesionale autorizate/acreditate, fiind organizat pe niveluri, forme de īnvătămānt si, după caz, filiere si profiluri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Inspectia unitătilor de īnvătămānt preuniversitar.

Taxonomia inspectiei unitătilor de īnvătămānt preuniversitar.

Definitii. Niveluri

 

Art. 4. - Inspectia unitătilor de īnvătămānt preuniversitar reprezintă evaluarea oficială de către institutiile abilitate prin lege (Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - MECTS sau inspectoratele scolare, după caz) a realizării scopurilor si obiectivelor proprii diferitelor categorii de unităti de īnvătămānt, asa cum sunt acestea definite prin legislatia īn vigoare.

Art. 5. - După continutul/obiectul principal al inspectiei se disting 3 tipuri fundamentale de inspectie a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar: inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar, inspectia tematică si inspectia de specialitate.

Art. 6. - (1) Inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar reprezintă o activitate de evaluare generală a performantelor diferitelor categorii de unităti de īnvătămānt, prin raportare explicită la politicile educationale, scopurile si obiectivele dezirabile propuse sau la standardele asumate īn functionarea acestora.

(2) Pentru sistemul national de īnvătămānt preuniversitar, inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar reprezintă forma specifică a inspectiei de evaluare institutională a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar. Obiectul principal al inspectiei scolare generale a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar īl reprezintă īntreaga activitate a unitătii de īnvătămānt preuniversitar, īn calitate de furnizor direct de servicii educationale.

(3) O formă specială de evaluare institutională a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar, diferită de inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar, o reprezintă evaluarea institutională īn vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie, realizată de Agentia Romānă de Asigurare a Calitătii īn īnvătămāntul Preuniversitar (ARACIP).

(4) īn cadrul sistemului educational, alte forme de evaluare institutională pot viza diferite categorii de institutii de educatie, altele decāt unitătile de īnvătămānt preuniversitar, spre exemplu, inspectia de evaluare a activitătii inspectoratelor scolare sau inspectia de evaluare a unitătilor conexe din subordinea inspectoratelor scolare/MECTS.

Art. 7. - (1) Inspectia tematică reprezintă o activitate de evaluare sau control a/al unui domeniu/mai multor domenii particular(e) al/ale activitătii unitătilor de īnvătămānt preuniversitar sau a/al personalului care deserveste aceste institutii, īn principal, a/al activitătii cadrelor didactice. Īn cadrul acestui tip de inspectie se realizează inclusiv activităti de consiliere, īn raport cu obiectivele concrete vizate.

(2) Obiectul principal al inspectiei tematice īl reprezintă o secventă particulară/un aspect a/al activitătii unitătilor de īnvătămānt preuniversitar sau a/al activitătii personalului acestora, īn special a/al activitătii cadrelor didactice care deservesc aceste institutii.

(3) Inspectia tematică poate include: activitatea de control al respectării legislatiei scolare, inspectia evaluării activitătilor de formare si perfectionare, inspectia activitătilor educative/extracurriculare, inspectia de evaluare a calitătii managementului unitătilor de īnvătămānt, inspectia activitătii profesorului-diriginte, a activitătii de orientare scolară si profesională, activitatea de analiză si rezolvare a scrisorilor, sesizărilor si reclamatiilor, inspectia īn vederea evaluării pregătirii īnceputului anului scolar, completarea documentelor scolare, realizarea planului de scolarizare etc.

Art. 8. - (1) Inspectia de specialitate reprezintă o activitate de evaluare a competentelor profesionale/activitătii profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/disciplinelor de studiu sau activitătilor educationale pe care acestea le sustin. Inspectia de specialitate vizează, īn mod direct, calitatea activitătilor didactice īn raport cu beneficiarii primari ai educatiei, respectiv anteprescolarii, prescolarii si elevii.

(2) Obiectul principal al inspectiei de specialitate īl reprezintă activitatea didactică a educatorilor, institutorilor/īnvătătorilor, profesorilor, profesorilor pentru īnvătămāntul primar, profesorilor pentru īnvătămāntul prescolar, maistrilor instructori.

(3) Inspectia de specialitate include: inspectia de specialitate curentă, inspectia de specialitate realizată īn vederea obtinerii definitivării īn īnvătămānt, inspectia de specialitate realizată īn vederea obtinerii gradelor didactice II si I (inspectie scolară specială), orice altă formă de evaluare, control si consiliere a activitătii cadrului didactic īn domeniul de specialitate īn care este īncadrat.

Art. 9. - Īn functie de institutia care realizează activitatea de evaluare, consiliere si control extern, inspectia unitătilor de īnvătămānt preuniversitar se poate realiza de către:

a) MECTS;

b) inspectoratele scolare.

 

CAPITOLUL II

Inspectia unitătilor de īnvătămānt preuniversitar

 

SECTIUNEA 1

Inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar. Aspecte generale

 

Art. 10. - Prezentul regulament asigură caracterul unitar al inspectiei scolare generale la nivel national si stabileste scopurile inspectiei, personalul abilitat să facă inspectia si modul de realizare concretă a inspectiei. Prezentul regulament va fi folosit īn cadrul inspectiilor scolare generale realizate īn unitătile de īnvătămānt de stat, particulare si confesionale autorizate/acreditate.

Art. 11. - Scopul inspectiei scolare generale īl constituie:

a) evaluarea si monitorizarea activitătii unitătilor de īnvătămānt preuniversitar, concretizată prin furnizarea către cei īn drept a rapoartelor de inspectie;

b) īmbunătătirea rezultatelor scolare prin evaluarea conformitătii functionării si dezvoltării unitătilor de īnvătămānt preuniversitar cu legislatia privind īnvătămāntul īn vigoare, cu politicile, strategiile si proiectele nationale īn domeniul educatiei

si cu nevoile individuale, comunitare, regionale si nationale īn domeniul educatiei;

c) consilierea si sprijinirea unitătilor de īnvătămānt preuniversitar si a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic pentru īmbunătătirea propriei activităti.

Art. 12. - Inspectia scolară generală se realizează de către MECTS si inspectoratele scolare judetene (VSJJ/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), īn toate unitătile de īnvătămānt preuniversitar care formează sistemul national de īnvătămānt, vizānd aspectele si ariile tematice nominalizate īn prezentul regulament.

Art. 13. - Unitătile de īnvătămānt preuniversitar care urmează să fie inspectate vor fi stabilite de ISJ/ISMB, īn urma diagnozei locale, sau de MECTS, īn cazul unor priorităti/obiective nationale specifice.

Art. 14. - Perioada dintre două inspectii scolare generale ale unitătilor de īnvătămānt preuniversitar va fi stabilită īn urma unor constatări si analize fundamentate, luate la nivelul ISJ/ISMB sau la nivelul MECTS.

Art. 15. - Inspectorii vor face aprecieri asupra următoarelor 7 arii tematice/domenii:

a) managementul scolar, managementul calitătii, dezvoltarea institutională, eficienta atragerii si folosirii resurselor (umane, financiare, materiale si informationale), respectarea legislatiei īn vigoare si a regulamentelor;

b) modul de aplicare a curriculumului national, dezvoltarea si aplicarea curriculumului la decizia scolii/īn dezvoltare locală, calitatea activitătilor extracurriculare realizate de personalul didactic si unele categorii de personal didactic auxiliar;

c) activitatea personalului didactic (proiectare, predare- Īnvătare, evaluare, reglare/remediere, diferentiere a demersului educational);

d) nivelul performantelor realizate de elevi īn īnvătare raportat la standardele educationale nationale (curriculare si de evaluare);

e) modul īn care unitatea de īnvătămānt sprijină si īncurajează dezvoltarea personală a elevilor si motivatia acestora īn īnvătare (consiliere, orientare scolară, asistentă individualizată), respectānd principiile educatiei incluzive si asigurarea egalitătii de sanse;

f) relatiile unitătii de īnvătămānt cu părintii si cu comunitatea locală;

g) atitudinea elevilor fată de educatia pe care Ie-o furnizează unitatea de īnvătămānt.

Art. 16. - Ariile tematice/Domeniile inspectate, sursele de informare consultate si criteriile folosite de inspectori atunci cānd realizează o inspectie scolară generală sunt prezentate īn cadrul Metodologiei de aplicare a prevederilor privind inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar, prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 17. - (1) Lista unitătilor de īnvătămānt preuniversitar īn care urmează să se desfăsoare inspectia scolară generală īmpreună cu perioadele din graficul de activităti semestriale ale ISJ/ISMB alocate acestui tip de inspectie sunt propuse de către inspectorul scolar general adjunct coordonator al Compartimentului curriculum si controlul asigurării calitătii si avizate īn consiliul de administratie al ISJ/ISMB la īnceputul fiecărui semestru.

(2) La nivelul MECTS, lista unitătilor de īnvătămānt preuniversitar īn care urmează să se desfăsoare inspectia scolară generală si graficul activitătilor de inspectie se realizează la nivelul directiei generale/directiei de profil, respectiv Directia generală educatie si īnvătare pe tot parcursul vietii - Directia inspectie scolară, fiind īnaintate spre aprobare secretarului de stat pentru īnvătămāntul preuniversitar.


Art. 18. - Dimensiunea echipei de inspectori si disciplinele inspectate vor fi stabilite īn functie de mărimea si complexitatea unitătii de īnvătămānt (număr de elevi, număr de structuri arondate unei unităti cu personalitate juridică, distributia geografică). Inspectia scolară generală este realizată, de regulă, de o echipă formată din 2 pānă la 8 inspectori si va fi condusă de un coordonator numit dintre acestia. Echipa va cuprinde inspectori care au competentele necesare pentru a inspecta un esantion format din cel putin 6 discipline incluse īn curriculum. Īn scolile cu limba de predare a unei minorităti nationale, echipa de inspectori va fi īnsotită de inspectorul de minorităti/de specialitate pentru limba maghiară, germană, romani etc, respectiv de metodisti vorbitori ai limbilor minoritătilor.

Art. 19. - Durata inspectiei scolare generale este de 1-2 săptămāni, īn functie de mărimea si complexitatea activitătilor educationale ale unitătii de īnvătămānt preuniversitar inspectate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar: activitatea de preinspectie

 

Art. 20. - Inspectorul coordonator al echipei realizează următoarele activităti preparatoare pentru inspectie:

a) informează unitatea de īnvătămānt preuniversitar care va fi inspectată si stabileste īmpreună cu directorul modul īn care vor fi predate documentele institutiei, precum si data-limită la care va face cunoscut personalului rezultatul inspectiei;

b) prezintă unitătii de īnvătămānt lista cu documentele solicitate, formularele care trebuie completate si stabileste īmpreună cu directorul unitătii de īnvătămānt data-limită pānă la care toate documentele vor fi pregătite;

c) stabileste responsabilitătile ce revin fiecărui membru al echipei, raportate la ariile tematice/domeniile inspectate. Stabilirea responsabilitătilor se va realiza după consultarea membrilor echipei de inspectie. Inspectorul coordonator va furniza unitătii de īnvătămānt preuniversitar lista cu numele si responsabilitătile membrilor echipei, durata inspectiei, disciplinele si aspectele ce vor fi inspectate, precum si esantioanele reprezentative pentru aplicarea chestionarelor grupurilor-tintă (elevi, cadre didactice, părinti etc.) si colectarea datelor. Unitatea de īnvătămānt va fi informată dacă apar schimbări īn componenta echipei de inspectori;

d) vizitează unitatea de īnvătămānt īnainte de inspectie pentru a discuta cu directorul aspectele inspectiei, pentru a explica personalului modalitatea de efectuare a inspectiei si pentru a răspunde la īntrebările puse de acesta. Inspectorul coordonator explică modul īn care va fi analizată documentatia si cum va fi folosită de către echipă;

e) īn urma vizitei īn unitatea de īnvătămānt, poate solicita centrului judetean de resurse si asistentă educatională (CJR/AE)/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistentă Educatională (CMBRAE) elaborarea chestionarelor pentru grupurile-tintă, particularizat, īn functie de specificul si problemele-cheie identificate īn unitatea de īnvătămānt care va fi inspectată.

Art. 21. - Pentru inspectia realizată de ISJ/ISMB, īn cazuri temeinic justificate, unitatea de īnvătămānt va putea solicita schimbarea perioadei de inspectie sau datele/orele de desfăsurare a unor activităti specifice (din activitatea de preinspectie, de inspectie si de postinspectie), adresāndu-se īn scris consiliului de administratie al ISJ/ISMB. Īn cuprinsul solicitării, unitatea de īnvătămānt preuniversitar va propune perioade/date noi pentru desfăsurarea activitătilor respective. Planul modificat de inspectie devine efectiv īn momentul aprobării lui de către consiliul de administratie al ISJ/ISMB.

Art. 22. - Inspectorul coordonator al echipei solicită conducătorului unitătii de īnvătămānt preuniversitar documentele necesare pregătirii activitătii de inspectie, cu cel putin 7 zile īnainte de īnceperea inspectiei. Directorul institutiei de educatie pregăteste documentele solicitate si le pune la dispozitia echipei de inspectie.

Art. 23. - Inspectorul coordonator si membrii echipei stabilesc programul inspectiei īn asa fel īncāt să se colecteze un esantion suficient de date, să aibă ocazia să discute despre situatia constatată si să emită aprecieri ca echipă.

Art. 24. - Īnainte de inspectie, inspectorul coordonator al echipei colectează următoarele date si informatii:

a) o prezentare scrisă de director asupra activitătii unitătii de īnvătămānt (maximum două pagini), care va cuprinde informatii asupra situatiei socioeconomice a zonei, elevilor/copiilor, managementului institutiei de educatie, managementului resurselor financiare, īncadrării cu personal, materialului didactic, clădirilor, curriculumului si planurilor de dezvoltare ale institutiei de educatie;

b) un formular cu date statistice privind unitatea de īnvătămānt, completat de către director;

c) rezultatele obtinute de elevi la examenele nationale si testele nationale īn ultimii 3 ani, comparativ cu media la nivel judetean si national;

d) raportul de evaluare internă al unitătii de īnvătămānt preuniversitar;

e) documentele unitătii de īnvătămānt privind īncadrarea personalului angajat si managementul general;

f) documentele privind politica unitătii de īnvătămānt;

g) cel mai recent raport de inspectie scolară generală;

h) orarul unitătii de īnvătămānt īn perioada inspectiei (pentru clase si pentru cadrele didactice);

i) orice altă informatie pe care personalul institutiei de educatie doreste să o furnizeze inspectorilor.

Art. 25. - După colectarea acestor date de către inspectorul coordonator, documentele vor fi analizate si vor fi comunicate celorlalti membri ai echipei de inspectie. Dosarul activitătii de preinspectie este confidential si poate fi utilizat numai de inspectori.

 

SECTIUNEA a 3-a

Inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar: desfăsurarea inspectiei

 

Art. 26. - Inspectia scolară generală va fi deschisă de către coordonatorul echipei de inspectori. Coordonatorul anuntă consiliului profesoral domeniile si activitătile care vor fi inspectate de către membrii echipei de inspectori.

Art. 27. - Inspectorul coordonator al echipei are următoarele atributii:

a) reprezintă institutia din care provine, ISJ/ISMB sau MECTS, si echipa de inspectori īn relatiile cu unitatea de īnvătămānt inspectată;

b) supraveghează si monitorizează derularea inspectiei scolare generale;

c) analizează si solutionează, īmpreună cu directorul unitătii de īnvătămānt inspectate, orice neconcordantă sau problemă ivită īn legătură cu organizarea si desfăsurarea inspectiei;

d) organizează si conduce īntālnirile cu reprezentantii părintilor, ai elevilor, cu personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic si cu reprezentantii comunitătii locale;

e) coordonează colectarea documentelor īntocmite de membrii echipei sau de personalul unitătii de īnvătămānt inspectate;

f) coordonează elaborarea, aplicarea, colectarea si prelucrarea chestionarelor pentru elevi, părinti si cadrele didactice privind activitatea scolară si extrascolară a unitătii de īnvătămānt inspectate;

g) organizează īntālniri de lucru cu membrii echipei de inspectori, īn scopul emiterii de judecăti comune;


h) stabileste datele la care se desfăsoară īntālnirile pentru prezentarea rapoartelor verbale de inspectie pe discipline (catedre/comisii) si pe aspecte (consiliul de administratie al unitătii de īnvătămānt);

i) derulează activitătile care īi revin, īn conformitate cu responsabilitătile specifice stabilite pentru fiecare membru al echipei si īntocmeste documentatia necesară;

j) pe baza documentelor si analizelor realizate de membrii echipei, pe care le centralizează, elaborează raportul final al inspectiei scolare generale.

Art. 28. - Inspectia scolară generală se va desfăsura după programul stabilit, de comun acord, cu conducerea unitătii de īnvătămānt. Īn cadrul inspectiei scolare generale pot fi realizate următoarele activităti:

a) observarea activitătilor desfăsurate la clasă prin inspectie/asistentă la lectii si a altor activităti desfăsurate īn spatiile scolare. Aproximativ 60% din timpul general de desfăsurare a inspectiei va fi alocat observării/asistării diferitelor activităti educationale de la nivelul unitătii de īnvătămānt inspectate;

b) discutii cu directorul/directorii unitătii de īnvătămānt preuniversitar, cu membrii consiliului de administratie, ai consiliului profesoral si ai diferitelor comisii constituite la nivelul unitătilor de īnvătămānt, īntre care cei ai comisiei de evaluare si asigurare a calitătii, ai comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei īn mediul scolar etc;

c) discutii cu cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare si cu personalul nedidactic. Aproximativ 20% din timpul general de desfăsurare a inspectiei va fi alocat discutiilor si consilierii managerilor si cadrelor didactice din unitatea de īnvătămānt inspectată;

d) īntālniri, inclusiv informale, cu reprezentantii părintilor si ai elevilor;

e) īntālniri cu reprezentanti ai autoritătii administratiei publice locale si cu alti reprezentanti ai comunitătii locale;

f) aplicarea de chestionare;

g) analiza documentelor.

Art. 29. - Īn timpul inspectiei, inspectorii vor colecta informatii prin analizarea documentelor scolare, evaluānd utilitatea si eficienta utilizării lor. Din categoria acestor documente fac parte:

a) planul de dezvoltare institutională fPD/J/planul de actiune al institutiei de educatie (PAS);

b) raportul anual de evaluare internă (RAE/J/raportul de autoevaluare (RA);

c) rapoartele scrise ale evaluărilor externe si ale inspectiilor din ultimii 3 ani;

d) cataloagele, registrele matricole;

e) condica profesorilor;

f) planurile operationale ale diferitelor comisii constituite la nivelul unitătii de īnvătămānt;

g) documentele catedrelor/comisiilor metodice; h) portofoliile profesorilor;

i) caietele elevilor, documentele care vizează rezultatele la examene si teste, portofolii ale elevilor;

j) alte documente relevante pentru politica institutiei de educatie si procedurile specifice elaborate;

k) orice fel de documente/informatii scrise distribuite părintilor;

l) documentele sedintelor consiliului de administratie, planul financiar al institutiei de educatie si orice alt document considerat necesar.

Art. 30. - Inspectorii vor inspecta/asista toate cadrele didactice din unitatea de īnvătămānt, astfel īncāt fiecare cadru didactic să fie observat la cel putin o lectie si, īn final, să rezulte un esantion reprezentativ pentru specificul unitătii de īnvătămānt respective. Cadrele didactice au obligatia să primească inspectorul pentru observarea lectiei, conform orarului anuntat. Cānd observă o lectie, inspectorii nu au dreptul să intervină pentru a īntrerupe activitatea cadrelor didactice, evitānd să distragă atentia elevilor. Inspectorii vor discuta cu profesorii si cu elevii despre activitatea lor īn afara orelor de clasă.

Aspectele urmărite prin activitatea de observare sunt următoarele:

a) relatia profesor-elev si aplicarea sistematică a strategiilor didactice centrate pe elevi;

b) utilizarea achizitiilor anterioare de īnvătare ale elevilor;

c) concordanta dintre strategiile didactice utilizate si caracteristicile grupurilor de elevi;

d) individualizarea sarcinilor si a situatiilor de īnvătare īn functie de nevoile identificate;

e) caracterul interdisciplinar si transdisciplinar - legături cu alte discipline de studiu, īn cadrul aceleiasi arii, si legături cu discipline din arii curriculare diferite;

f) modul de selectie si utilizare a auxiliarelor curriculare īn functie de specificul unitătii de īnvătămānt preuniversitar si de achizitiile anterioare de īnvătare ale educabililor;

g) dezvoltarea capacitătii elevilor de a īnvăta din experientă si din practică;

h) modul de răspuns al cadrului didactic la cererile elevilor sau ale părintilor privind acordarea de sprijin individual īn īnvătare;

i) includerea, dacă este cazul, īn cadrul activitătilor de predare- Īnvătare-evaluare a elementelor specifice ale minoritătilor etnice, religioase sau de altă natură existente īn institutia de educatie;

j) utilizarea formelor de evaluare formativă si sumativă a rezultatelor īnvătării;

k) respectarea recomandărilor de igienă scolară privind echilibrul dintre activitatea scolară a elevului si celelalte tipuri de activităti specifice vārstei (inclusiv īn privinta temelor pentru acasă);

l) respectarea drepturilor si īndatoririlor cadrelor didactice si ale elevilor īn cadrul proceselor de predare- Īnvătare-evaluare;

m) utilizarea autoevaluării si interevaluării elevilor īn activitătile de īnvătare;

n) prezentarea produselor activitătii elevilor īn sălile de clasă/grupă si īn celelalte spatii ale unitătii de īnvătămānt preuniversitar;

o) caracterul obiectiv al evaluării formative si sumative.

Art. 31. - (1) īn timpul inspectiei, inspectorul coordonator al echipei organizează īntālniri cu beneficiarii directi si indirecti ai educatiei furnizate de unitatea scolară. La aceste īntālniri vor fi prezenti 2-3 inspectori, īn functie de aria tematică de responsabilitate, pentru a informa beneficiarii/partenerii (părinti, elevi, personal, reprezentanti ai comunitătii) īn legătură cu procesul de inspectie si pentru a afla opiniile lor īn privinta unitătii de īnvătămānt.

(2) Inspectorii iau cunostintă de opiniile participantilor, comunicāndu-le faptul că opiniile lor despre institutia de educatie sunt numai o parte din datele ce vor fi colectate. Inspectorii administrează chestionare pentru a afla părerile participantilor (părinti, elevi, personal, reprezentanti ai comunitătii) despre activitatea unitătii de īnvătămānt. Inspectorii vor valorifica ocaziile formale si informale pentru a discuta cu acestia.

(3) Discutiile le vor permite inspectorilor să aprecieze calitatea managementului, politicile si planurile unitătii de īnvătămānt, precum si modul īn care acestea sunt puse īn practică. Inspectorii vor evalua dacă personalul actionează ca o echipă si contribuie la crearea unui etos pozitiv al unitătii de īnvătămānt preuniversitar.

Art. 32. - (1) Echipa de inspectori īsi planifică o sedintă īnainte de īnceperea inspectiei si analizează documentatia colectată īn perioada de preinspectie. De asemenea, acestia se īntālnesc periodic īn timpul inspectiei, pentru a analiza ceea ce au constatat, pentru a ajunge la aprecieri comune īn privinta unitătii de īnvătămānt si a activitătilor pe care le vor inspecta īn continuare.

(2) īn cadrul sedintei vor fi analizate următoarele documente:

a) RAEI;

b) rezultatele evaluărilor externe si inspectiilor din ultimii 3 ani;

c) proiectul de dezvoltare institutională/planul de actiune al unitătii de īnvătămānt, īmpreună cu planurile operationale/de implementare pe anul īn curs;

d) documentele consiliului de administratie;

e) planul managerial;

f) documentele care să ateste monitorizarea si controlul activitătii metodice din partea conducerii unitătii de īnvătămānt (planul de asistente la ore, fisele de asistentă la ore etc);

g) portofoliile catedrelor/comisiilor metodice;

h) portofoliile cadrelor didactice - inclusiv rezultatele evaluărilor;

i) portofoliile elevilor;

j) documente referitoare la participarea cadrelor didactice la programe si activităti de dezvoltare profesională;

k) raportul de analiză al activitătii din anul scolar/semestrul precedent;

l) organigrama unitătii de īnvătămānt;

m) raportările statistice obligatorii (SC);

n) orarul institutiei de educatie/schemele orare ale claselor;

o) programele activitătilor extracurriculare;

p) instrumente de monitorizare si evaluare internă specifice unitătii de īnvătămānt;

q) documente privind progresul īn dotarea cu echipamente, materiale, manuale, auxiliarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare si informare (CDI);

r) documentele scolare prevăzute de lege;

s) alte documente (proiecte/programe europene, nationale, judetene si locale).

 

SECTIUNEA a 4-a

Inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar: activitatea de postinspectie

 

Art. 33. - Īn urma derulării activitătilor de inspectie, vor fi prezentate următoarele rapoarte:

1. rapoartele verbale partiale. Acestea sintetizează rezultatele si concluziile preliminare ale inspectiei, sunt prezentate de către fiecare inspector, la finalul fiecărei activităti desfăsurate. Acestea vor fi furnizate comisiilor/catedrelor metodice/membrilor consiliului de administratie, cadrelor didactice inspectate, precum si reprezentantilor elevilor si ai părintilor, īn functie de aria tematică si disciplina inspectată;

2. raportul verbal general. Īn perioada imediat următoare īncheierii inspectiei, dar nu mai tārziu de 4 zile de la finalizarea sa, inspectorul coordonator va furniza un raport verbal general, īn cadrul unei īntālniri/sedinte la care vor fi prezenti directorul/directorii, sefii de catedre, membrii consiliului de administratie si profesorii inspectati. Raportul este confidential, īn sensul că participantii la īntālnire/sedintă nu vor discuta despre acesta īn afara unitătii de īnvătămānt inspectate;

3. rapoartele verbale partiale si raportul verbal general vor prezenta, īn mod concis, punctele tari ale unitătii de īnvătămānt si aspectele care trebuie ameliorate. Aprecierile inspectorilor trebuie să fie respectate si nu vor fi modificate decāt dacă directorul sau personalul unitătii de īnvătămānt va demonstra că aceste aprecieri nu sunt conforme cu realitatea. Rapoartele verbale oferă posibilitatea unor discutii īn privinta aspectelor care este necesar să fie remediate;

4. rapoartele scrise individuale ale inspectiei scolare generale. Acestea reprezintă rapoartele individuale ale membrilor echipei de inspectori, realizate pentru fiecare arie tematică/domeniu, precum si pentru fiecare disciplină inspectată. Rapoartele scrise individuale ale membrilor echipei de inspectori, ale căror modele sunt prevăzute īn anexa nr. 2, sunt predate inspectorului coordonator;

5. raportul scris final al inspectiei scolare generale.

Art. 34. - (1) Raportul scris final va fi redactat de inspectorul coordonator al echipei. El trebuie să fie īn concordantă cu rapoartele verbale si rapoartele scrise individuale ale membrilor echipei. Raportul scris final, al cărui model este prevăzut īn anexa nr. 3, trebuie să respecte criteriile de inspectie si forma stabilite si va acoperi toate domeniile indicate īn regulament si īn metodologia de aplicare a acestuia. Raportul este evaluativ, fiind structurat īn două părti: raportul pe arii tematice si raportul pe discipline; echipa de inspectie acordă calificative fiecărei arii tematice/domeniu, respectiv fiecărei discipline inspectate. Managerii si personalul unitătii de īnvătămānt trebuie să poată identifica īn raport, pe baza recomandărilor realizate, prioritătile pe care le vor avea īn vedere īn planul de īmbunătătire.

(2) Raportul scris final va fi semnat de către inspectorul coordonator al echipei si va fi prezentat de către acesta consiliului de administratie al unitătii de īnvătămānt īn termen de cel mult 3 săptămāni de la finalizarea activitătii de inspectie. O copie a raportului scris final va fi īnaintată inspectorului general si, la cerere, MECTS.

(3) Raportul scris final va fi īnsotit de un rezumat al acestuia. Pe baza raportului scris final, rezumatul va include īn formă sintetică constatări/aprecieri, recomandări si calificativele acordate, pentru fiecare arie/tematică si fiecare disciplină inspectată. Rezumatul va fi prezentat de către directorul unitătii de īnvătămānt consiliului profesoral īn cadrul unei sedinte īn care vor fi invitati reprezentantii părintilor, reprezentantii elevilor, precum si ai personalului didactic auxiliar si ai personalului nedidactic. Rezumatul raportului scris final al inspectiei scolare generale elaborat conform modelului prevăzut īn anexa nr. 4 contine numai informatii de interes public si poate fi consultat, la cerere, si de institutiile autoritătilor publice locale cu atributii īn domeniul educational.

(4) Dacă inspectia este realizată de către MECTS, copii ale raportului scris final vor putea fi transmise, la cerere: ISJ/ISMB de unde provine unitatea scolară inspectată, secretarului de stat pentru īnvătămāntul preuniversitar, ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 35. - (1) Raportul scris final al inspectiei scolare generale reprezintă documentul oficial referitor la rezultatele inspectiei. Acest raport se īnregistrează atāt la ISJ/ISMB, după ce a fost avizat de către inspectorul scolar general adjunct coordonator al Compartimentului curriculum si controlul asigurării calitătii, cāt si la unitatea de īnvătămānt preuniversitar inspectată. Cu această ocazie, īn registrul de inspectii al unitătii de īnvătămānt inspectate se īncheie un proces-verbal la care raportul general este anexat.

(2) Raportul scris final al inspectiei trebuie să precizeze:

a) denumirea unitătii de īnvătămānt si perioada īn care s-a desfăsurat inspectia;

b) componenta echipei de inspectie, cu mentionarea responsabilitătii fiecărui membru al echipei (aspect si discipline inspectate);

c) obiectivele inspectiei;

d) descrierea pe scurt a contextului īn care functionează institutia de educatie (demografic, geografic, economic, social, cultural etc);

e) datele generale statistice privind unitatea scolară - inclusiv indicatorii relevanti din Sistemul National de Indicatori pentru Educatie (S/V/E);

f) activitătile desfăsurate pe parcursul inspectiei;

g) constatările rezultate din aplicarea instrumentelor de inspectie si din colectarea esantionului de date, precum si aprecierile si recomandările inspectorilor pentru ariile tematice/domeniile evaluate, precum si calificativul acordat, respectiv unul dintre calificativele: bine (B), acceptabil (A), slab (S);

h) constatările, aprecierile, recomandările specifice fiecărei discipline, precum si calificativul acordat pe disciplină, respectiv unul dintre calificativele bine: (B), acceptabil (A), slab (S).

Art. 36. - (1) īn termen de două săptămāni de la primirea raportului scris final al inspectiei scolare generale, unitatea de īnvătămānt va elabora un plan de īmbunătătire a activitătii, tinānd cont de recomandările făcute īn raport, si īl va trimite spre aprobare inspectorului coordonator. Īn raport cu aspectele/domeniile vizate, planul de īmbunătătire a activitătii va include: obiective, activităti/actiuni/măsuri, termene/perioade concrete de realizare, desemnarea responsabililor, indicatori de măsurare a realizării obiectivelor propuse, fiind asumat de consiliul de administratie al unitătii de īnvătămānt preuniversitar inspectate. Īn termen de cel mult o săptămānă de la primirea planului de īmbunătătire a activitătii inspectorul coordonator poate face observatii īn legătură cu acesta, observatii de care unitatea de īnvătămānt are obligatia să tină cont. După aprobare, unitatea de īnvătămānt va īncepe aplicarea primelor activităti/actiuni/măsuri din cadrul planului, respectānd termenele/perioadele de realizare a acestora.

(2) Planul de īmbunătătire a activitătii, aprobat de către inspectorul coordonator, va fi atasat dosarului de inspectie. Institutia care a realizat inspectia scolară generală va urmări aplicarea planului de īmbunătătire a activitătii prin inspectia de revenire. Inspectia de revenire are un caracter obligatoriu si va fi realizată la o dată/perioadă stabilită de către institutia care a efectuat inspectia scolară generală a respectivei unitătii de īnvătămānt. Cu cel putin o săptămānă īnainte de efectuarea inspectiei de revenire, unitatea de īnvătămānt vizată va fi informată īn legătură cu data/perioada īn care se va realiza această inspectie.

(3) Dacă īn urma inspectiei de revenire se constată neīndeplinirea obiectivelor asumate īn cadrul planului de īmbunătătire, institutia care a realizat inspectia scolară generală initială si, respectiv, inspectia de revenire poate sesiza ARACIP, īn vederea demarării de către această institutie a procedurilor de evaluare institutională specifice.

 

SECTIUNEA a 5-a

Inspectia de specialitate. Scop, obiective, tipuri, etape

 

Art. 37. - Inspectia de specialitate reprezintă o activitate complexă de evaluare a competentelor profesionale/activitătii profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul disciplinei/ disciplinelor de studiu sau activitătilor educationale pe care acestea le sustin. Inspectia de specialitate vizează, īn mod direct, calitatea activitătilor didactice īn raport cu beneficiarii primari ai educatiei, respectiv anteprescolarii, prescolarii si elevii.

Art. 38. - Obiectul principal al inspectiei de specialitate īl reprezintă activitatea profesională a diferitelor categorii de cadre didactice.

Art. 39. - Scopul inspectiei de specialitate īl constituie evaluarea si/sau monitorizarea activitătii didactice, īn mod fundamental a activitătii de proiectare, pred a re- Īnvăta re­evaluare, prin raportare la sistemul de competente al profesiei didactice, consilierea cadrelor didactice īn legătură cu activitatea lor profesională si posibilitătile de dezvoltare profesională si evolutie īn carieră.

Art. 40. - Principalele obiective urmărite īn cadrul inspectiei de specialitate sunt:

a) evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat de a elabora, pe baza unei lecturi personalizate a programei scolare, planificările calendaristice si proiectele unitătilor de īnvătare;

b) consilierea cadrului didactic inspectat īn legătură cu realizarea activitătilor de planificare si proiectare didactică;

c) evaluarea capacitătii cadrului didactic inspectat de a proiecta si utiliza strategii didactice corespunzătoare īnvătămāntului modern bazat pe competente;

d) consilierea cadrului didactic inspectat īn legătură cu proiectarea si utilizarea unor strategii didactice corespunzătoare īnvătămāntului modern bazat pe competente;

e) evaluarea capacitătii cadrului didactic inspectat de a integra Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) si lectiile din cadrul Platformei de eLearning (AEL) īn activitatea didactică;

f) consilierea cadrului didactic inspectat īn legătură cu integrarea TIC si a lectiilor AEL īn activitatea didactică;

g) evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de īnvătare diferentiată;

h) consilierea cadrului didactic inspectat īn legătură cu utilizarea unor metode de īnvătare diferentiată;

i) evaluarea capacitătii cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare īn cadrul activitătilor de predare- Īnvătare;

j) consilierea cadrului didactic inspectat īn legătură cu integrarea elementelor de evaluare īn cadrul activitătilor de predare- Īnvătare;

k) consilierea cadrelor didactice īn vederea diversificării ofertei curriculare de cursuri optionale;

l) consilierea cadrelor didactice īn legătură cu posibilitătile de dezvoltare profesională si evolutie īn carieră.

Art. 41. -Tipurile de inspectie de specialitate sunt:

a) inspectia de specialitate curentă;

b) inspectia de specialitate realizată īn vederea obtinerii definitivării īn īnvătămānt;

c) inspectia de specialitate realizată īn vederea obtinerii gradelor didactice II si I sau inspectia scolară specială;

d) orice altă formă de evaluare/control/consiliere a activitătii cadrului didactic īn domeniul de specialitate īn care este īncadrat, realizată de inspectorii de specialitate la nivelul MECTS sau ISJ/ISMB. Spre exemplu, inspectia de specialitate realizată īn vederea verificării unor aspecte particulare ale activitătii didactice (modul de aplicare a curriculumului national, modul de realizare a evaluării curente etc), sau inspectia de specialitate realizată īn vederea verificării unor aspecte ale activitătii cadrelor didactice, semnalate īn cadrul unor memorii, petitii, reclamatii.

Art. 42. - Tematica inspectiilor de specialitate se stabileste īn baza prioritătilor MECTS/ISJ/ISMB sau la solicitarea unitătilor de īnvătămānt.

Art. 43. - Inspectia de specialitate poate fi realizată si ca urmare a existentei unor reclamatii, sesizări, petitii privind activitatea unor cadre didactice, fie la solicitarea unitătilor de īnvătămānt, fie ca urmare a autosesizării institutiilor abilitate să realizeze inspectia de specialitate, respectiv MECTS si ISJ/ISMB. Cadrele didactice nu pot refuza realizarea inspectiei de specialitate, cu exceptia situatiilor īn care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu īsi pot desfăsura activitătile profesionale curente.

Art. 44. - La nivelul ISJ/ISMB graficul unic al inspectiei este aprobat īn consiliul de administratie al ISJ/ISMB si este făcut public.

Art. 45. - Etapele inspectiei de specialitate sunt următoarele:

a) planificarea inspectiei;

b) organizarea inspectiei;

c) realizarea unor convorbiri preliminare pentru orientarea īn context (cu persoanele abilitate pentru evaluarea competentelor profesionale ale cadrului didactic, respectiv cu cadrul didactic);

d) asistentele la ore si completarea fisei de observare a lectiei, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 5;


e) autoevaluarea cadrului didactic inspectat;

f) analiza activitătii si consilierea cadrului didactic inspectat;

g) redactarea raportului scris de inspectie si consemnarea acestuia īn registrul de inspectii al unitătii de īnvătămānt preuniversitar.

 

SECTIUNEA a 6-a

Inspectia tematică. Scop, obiective, tipuri, etape

 

Art. 46. - Obiectul principal al inspectiei tematice īl reprezintă o secventă particulară/un aspect a/al activitătii unitătilor de īnvătămānt preuniversitar sau a/al activitătii personalului acestora, īn special a/al activitătii cadrelor didactice care deservesc aceste institutii.

Art. 47. - Inspectia tematică este o formă de evaluare, consiliere si control, precum si un mijloc eficient prin intermediul căruia se obtin date si informatii necesare solutionării unor probleme ale sistemului de educatie si īntocmirii unor baze de date, studii, analize diagnostice si prognoze pe termen scurt pe probleme manageriale, de retea scolară, referitoare la domenii sau aspecte particulare ale predării- Īnvătării-evaluării uneia ori mai multor discipline de studiu, la cunoasterea si respectarea legislatiei scolare īn vigoare, realizarea componentei evaluative, realizarea executiei bugetare, pentru verificarea aplicării unor schimbări la nivel de sistem (curriculare, metodologice, evaluative etc.) sau la activitatea compartimentelor functionale ale unitătii de īnvătămānt preuniversitar.

Art. 48. - Scopul inspectiei tematice īl constituie colectarea si analizarea informatiilor īn vederea valorificării aspectelor pozitive si a solutionării unor probleme ale sistemului de educatie. Īn cadrul acestui tip de inspectie se realizează inclusiv activităti de consiliere, īn raport cu obiectivele concrete vizate.

Art. 49. - Obiectivele inspectiei tematice se stabilesc, īn mod concret, īn concordantă cu temele vizate.

Art. 50. - (1) Inspectia tematică include consilierea/ monitorizarea/evaluarea pe domenii si aspecte diferite, īntre care:

a) respectarea legislatiei scolare;

b) completarea documentelor scolare si a actelor de studii;

c) calitatea managementului institutiilor de educatie;

d) calitatea managementului inspectoratelor scolare sau a managementului unitătilor conexe;

e) activitatea de pregătire metodico-stiintifică sau, prin extensie, evaluarea tuturor activitătilor de formare si perfectionare;

f) activitatea profesorului-diriginte, activitatea de orientare scolară si profesională;

g) activitătile de educatie, complementare procesului de īnvătămānt (mentorat, scoala după scoală, īnvătare pe tot parcursul vietii);

h) activitatea diferitelor comisii instituite;

i) activitatea profesorului documentarist din CDI;

j) realizarea planului de scolarizare;

k) pregătirea īnceputului/sfārsitului de an scolar;

l) selectia resursei umane;

m) activitatea de analiză si rezolvare a scrisorilor, sesizărilor si reclamatiilor;

n) gradul de utilizare a resurselor materiale;

o) alte teme de interes educational.

(2) Tematica de inspectie se va stabili anual/semestrial, īn functie de prioritătile MECTS si ale ISJ/ISMB.

Art. 51. - (1) Etapele inspectiei tematice sunt următoarele:

a) planificarea inspectiei;

b) organizarea inspectiei;

c) colectarea, analizarea si interpretarea datelor;

d) formularea concluziilor si consilierea persoanelor responsabile pentru domeniul/activitatea inspectată.

(2) Consemnarea rezultatelor inspectiei tematice se face īn registrul de inspectii al institutiei de educatie sub forma unui

raport scris/proces-verbal/notă de control, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 6.

Art. 52. - Concluziile inspectiei tematice sunt formulate prin raportare la obiectivele propuse. Acestea contin:

a) constatări;

b) aprecieri;

c) recomandări adresate membrilor consiliului de administratie, directorului/directorilor institutiei de educatie, responsabililor compartimentelor functionale, cadrelor didactice, responsabililor si membrilor diferitelor comisii etc.

Art. 53. - Concluziile inspectiei tematice sunt valorificate īn:

a) materialele de analiză ale institutiei care a initiat controlul tematic;

b) date statistice judetene, regionale sau nationale referitoare la aspecte ale sistemului de īnvătămānt;

c) studii;

d) informări;

e) analize diagnostice;

f) prognoze;

g) decizii luate la nivelul MECTS sau al ISJ/ISMB.

 

SECTIUNEA a 7-a

Sistemul de asigurare a calitătii inspectiei la nivelul ISJ/ISMB

 

Art. 54. - Managementul calitătii inspectiei scolare constă īn crearea unor sisteme si proceduri prin care se asigură calitatea inspectiei, acest aspect fiind monitorizat, evaluat si īmbunătătit periodic, după caz. Aceste proceduri se referă la:

a) planificarea/proiectarea activitătii de inspectie scolară;

b) desfăsurarea activitătilor de inspectie planificate/ proiectate;

c) evaluarea activitătii institutiilor de educatie si/sau a persoanelor inspectate īn functie de tipurile de inspectie si obiectivele stabilite la nivelul ISJ/ISMB;

d) valorificarea activitătii de inspectie prin actiuni de īmbunătătire a calitătii (inclusiv corective si preventive) atāt la nivelul institutiilor de educatie/persoanelor inspectate, cāt si al activitătii inspectoratului scolar (ca institutie) si al activitătii fiecărui inspector.

Art. 55. - Valorificarea rezultatelor inspectiilor prin actiuni de īmbunătătire (corective si preventive) cuprinde:

a) planificarea, realizarea si evaluarea activitătii de monitorizare a implementării planurilor de īmbunătătire ale institutiilor de educatie inspectate;

b) fundamentarea planului anual de inspectie al ISJ/ISMB pentru toate tipurile de inspectie, pornind de la rezultatele inspectiilor din anul scolar anterior;

c) monitorizarea adecvării implementării si eficientei activitătilor din planul de īmbunătătire elaborat de institutia de educatie si a concordantei acestora cu rezultatele din rapoartele anuale de evaluare internă, cu rapoartele de inspectie si cu rapoartele de evaluare externă realizate de către ARACIP;

d) utilizarea rezultatelor inspectiilor (de toate tipurile) din anul scolar anterior pentru elaborarea programelor de dezvoltare institutională si de dezvoltare profesională de la nivelul ISJ/ISMB.

Art. 56. - Managementul calitătii inspectiei la nivelul ISJ/ISMB pune accent pe autoevaluare, ca element reglator al propriei activităti, si consideră evaluarea externă (realizată de MECTS sau de alte institutii) ca un element de adecvare a autoevaluării īn raport cu situatia reală.

Art. 57. - Managementul calitătii inspectiei la nivelul ISJ/ISMB se bazează pe dovezi materiale care apartin următoarelor tipuri de date/documente/informatii:

a) reglementări legale;

b) politici nationale īn domeniul educatiei si al protectiei copilului si de tineret;


c) planuri si proceduri specifice, rapoarte de inspectie (toate tipurile);

d) date statistice referitoare la indicatorii si standardele de calitate;

e) date statistice referitoare la indicatorii din cadrul SNIE si la alti indicatori nationali si europeni;

f) rezultatele sondajelor de opinie, articole si reportaje din mass-media;

g) reclamatii, sesizări, propuneri adresate ISJ/ISMB si rezolutiile privind rezolvarea acestora (inclusiv actiuni īn instantă īn care una dintre părti este inspectoratul scolar si/sau o institutie de educatie din subordine);

h) proiecte, parteneriate si afilieri nationale si internationale. Art. 58. - Indicatorii de calitate de la nivelul planificării activitătilor de inspectie sunt:

a) adecvarea documentelor de planificare la functiile si obiectivele inspectiei stabilite prin regulamentul specific;

b) adecvarea documentelor de planificare la politicile si strategiile nationale din domeniul educatiei;

c) corelatia dintre obiectivele din planurile individuale de inspectie si obiectivele planului de inspectie stabilit la nivelul ISJ/ISMB;

d) adecvarea resurselor alocate pentru realizarea inspectiei (financiare, umane, informationale etc).

Art. 59. - Indicatorii de calitate de la nivelul realizării activitătilor de inspectie sunt:

a) realizarea activitătilor planificate;

b) respectarea termenelor planificate;

c) utilizarea eficientă a resurselor alocate.

Art. 60. - Indicatorii de calitate de la nivelul evaluării activitătilor de inspectie sunt:

a) obtinerea rezultatelor stabilite (rapoarte de inspectie);

b) atingerea indicatorilor de iesire si de rezultat stabiliti;

c) īncadrarea īn bugetul aprobat;

d) folosirea eficientă a resurselor alocate;

e) cresterea nivelului de satisfactie a beneficiarilor fată de modul de evaluare a activitătii educationale, īn general, si fată de modul de evaluare a activitătii prin inspectie, īn special.

Art. 61. - Indicatorii de calitate de la nivelul valorificării activitătilor de inspectie sunt:

a) eficacitatea interventiilor de reglare/remediere a problemelor/situatiilor apărute pe parcursul desfăsurării activitătilor;

b) revizuirea planificării activitătii, cu īncadrarea īn calendarul si bugetul aprobate;

c) identificarea operativă a situatiilor īn care este nevoie de interventia din partea altor institutii sau autorităti ale statului si notificarea acestora;

d) cresterea nivelului de satisfactie a beneficiarilor fată de īmbunătătirea calitătii activitătii educationale, īn general, si fată de īmbunătătirea calitătii activitătii de inspectie, īn special.

 

CAPITOLULUI

Competentele si codul de conduită al inspectorilor

 

Art. 62. - Competentele profesionale necesare unui bun inspector sunt:

a) să fie capabil să evalueze eficienta strategiilor didactice alese de cadrul didactic la clasă, precum si alte activităti care se desfăsoară īn institutia de educatie;

b) să fie capabil să actioneze ca expert īn educatie care acordă consultantă institutiei de educatie īn procesul de dezvoltare institutională si care dă exemple de bună practică;

c) să fie capabil să emită judecăti de valoare īn ceea ce priveste propunerea recomandărilor si măsurilor care decurg din rezultatele inspectiei.

Art. 63. - Inspectorii au dreptul de a intra īn orice institutie de educatie īn vederea īndeplinirii sarcinilor profesionale. Indiferent de tipul de inspectie pe care īl realizează īn cadrul institutiilor de educatie, inspectorii vor respecta următoarele prevederi:

a) vor actiona īn unitătile de īnvătămānt, respectānd normele prezentului regulament;

b) vor respecta personalul didactic, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea scolară inspectată;

c) vor respecta elevii īn calitate de participanti la procesul educational;

d) vor comunica deschis, asigurānd īn acelasi timp confidentialitatea datelor care se referă la unitatea scolară si la personalul ei;

e) vor evalua obiectiv personalul unitătii scolare;

f) se vor asigura că datele si probele sunt colectate īn mod corespunzător si sunt analizate corect;

g) vor fi flexibili īn evaluări si īn aplicarea procedurilor de inspectie, pentru a se putea adapta situatiilor concrete īntālnite.

Art. 64. - Inspectorii vor actiona īn scoli după cum urmează:

a) vor avea īn vedere faptul că, desi au dreptul de a intra īn institutia de educatie, nu trebuie să perturbe desfăsurarea normală a procesului educational;

b) vor tine cont de faptul că rolul inspectiei este unul de evaluare si de sprijin/consiliere, si nu unul de control excesiv birocratic;

c) nu īsi vor folosi functia īn scopul obtinerii de profituri personale;

d) vor avea īn vedere faptul că personalul institutiei de educatie este alcătuit din profesionisti, pe care īi vor trata ca atare. Īn acest sens, le vor comunica celor inspectati obiectivele urmărite, procedurile de inspectie aplicate si criteriile de apreciere folosite;

e) vor avea o discutie preliminară cu personalul didactic referitoare la activitatea care va fi inspectată, īn urma căreia īsi vor expune cāt mai echilibrat opiniile asupra celor observate;

f) nu vor interveni īn timpul lectiei decāt dacă observă că profesorul pune īn pericol viata, sănătatea elevilor, a lui sau a asistentei; nu vor solicita personalului didactic date, informatii sau lucruri nerelevante;

g) vor discuta cele observate la clasă mai īntāi cu profesorii respectivi si, ulterior, si cu alte persoane implicate īn procesul educational.

Art. 65. - Inspectorii vor respecta personalul didactic, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea scolară inspectată:

a) se vor asigura că personalul didactic, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic au īnteles scopul inspectiei;

b) vor realiza consilierea profesională a personalul didactic si vor evita declansarea vreunui incident.

Art. 66. - Inspectorii vor respecta elevii īn calitate de participanti la procesul educational:

a) se vor asigura că elevii au īnteles scopul inspectiei si modul īn care sunt implicati. Inspectorii trebuie să dialogheze formal si informai cu elevi de diferite vārste si grade de pregătire si să īi asculte cu atentie pe cei care doresc să īsi expună opiniile īn legătură cu scoala;

b) se vor comporta ca niste profesionisti cu elevii si vor evita declansarea vreunui incident. Inspectorii vor actiona īntotdeauna spre binele si siguranta elevilor.


Art. 67. - Inspectorii vor comunica deschis, asigurānd īn acelasi timp confidentialitatea datelor care se referă la unitatea scolară si la personalul ei:

a) vor dialoga cu părintii, cu personalul, cu membrii consiliului de administratie, sponsorii etc, pentru a-i face să īnteleagă scopul inspectiei si modul īn care acestia vor fi implicati īn acest proces;

b) vor prezenta personalului didactic un raport verbal asupra rezultatelor inspectiei, pentru a cunoaste opiniile si comentariile acestuia, īnainte de a trece la redactarea raportului final de inspectie. Atāt raportul verbal, cāt si cel scris vor cuprinde, īn esentă, aceleasi aprecieri, vor evita limbajul extrem de specializat si nu vor lăsa loc ambiguitătilor;

c) vor asigura confidentialitatea informatiilor primite privind unitatea scolară, elevii si personalul.

Art. 68. - Inspectorii vor evalua obiectiv personalul unitătii scolare:

a) īsi vor baza aprecierile pe criteriile stabilite la nivel national, pe datele si probele colectate, bazāndu-se pe surse sigure si neechivoce;

b) vor evalua obiectiv personalul institutiei de educatie. Cadrele didactice au obligatia de a accepta evaluarea si consilierea inspectorului. Prezenta la lectii a inspectorului nu se consideră perturbare a activitătii didactice.

Art. 69. - Inspectorii se vor asigura că datele si probele sunt colectate īn mod corespunzător si sunt analizate corect:

a) vor colecta date si vor identifica aspectele care trebuie inspectate, asa cum reies acestea din documentele si din activitatea unitătii de īnvătămānt;

b) vor colecta date īn urma analizei documentelor institutiei de educatie, a discutiilor cu părintii, profesorii si elevii si după observarea diferitelor activităti educationale care au loc īn scoală, inclusiv observarea lectiilor si a comportamentului elevilor, a modului īn care directorul si angajatii īsi īndeplinesc responsabilitătile. Inspectorii pot aplica chestionare adresate elevilor, conform anexei nr. 7, părintilor, conform anexei nr. 8, si personalului didactic, conform anexei nr. 9;

c) vor folosi si datele care provin de la nivel judetean sau de la MECTS.

Art. 70. - Inspectorii vor fi flexibili īn evaluări si īn aplicarea procedurilor de inspectie, pentru a se putea adapta situatiilor concrete īntālnite:

a) inspectorii vor evalua calitatea educatiei furnizate si măsura īn care elevii au atins sau nu standardele nationale (curriculare si de evaluare);

b) inspectorii vor face deosebire īntre chestiunile minore si cele majore, īntre aspectele pozitive si cele negative si vor elabora raportul fără teamă sau părtinire.

Art. 71. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

METODOLOGIE

de aplicare a prevederilor privind inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar

 

Inspectorii vor tine cont īn activitatea de inspectie că, desi vor fi evaluate separat, ariile tematice/domeniile inspectate formează un sistem care reflectă ansamblul activitătii unitătilor de īnvătămānt. Inspectorii trebuie să emită aprecieri si nu simple descrieri a ceea ce se īntāmplă īn unitătile de īnvătămānt.

Pentru Fisa de observare a lectiei (anexa nr. 5 la regulament), inspectorii vor folosi o scală cu 4 nivele de performantă, acordānd pentru fiecare lectie asistată/observată unul dintre cele 4 calificative: foarte bine (FB); bine (B); acceptabil (A); slab (S).

Descriptorii de performantă pentru ariile tematice/domeniile inspectate descriu nivelurile de calitate bine (B), acceptabil (A), slab (S), fiind incluse pentru a fi un ghid pentru inspectori si scoli, facilitānd interpretarea criteriilor si acordarea calificativelor generale pe arie tematică/domeniu.

Echipa de inspectori acordă calificative generale pentru fiecare arie tematică/domeniu inspectat - bine (B), acceptabil (A), slab (S) -, precum si pentru fiecare disciplină de studiu inspectată - bine (B), acceptabil (A), slab (S).

Īn acordarea calificativelor generale pentru fiecare disciplină de studiu se vor avea īn vedere atāt calificativele acordate īn urma activitătii de asistentă/observare a lectiei, cāt si raportarea la criteriile si descriptorii de performantă precizate/precizati pentru ariile tematice/domeniile incluse īn cadrul prezentei metodologii. Īn mod special, īn acordarea calificativelor generale pentru fiecare disciplină de studiu se vor avea īn vedere criteriile si descriptorii de performantă pentru ariile tematice/domeniile:

- activitatea personalului didactic (proiectare, predare- Īnvătare, evaluare, reglare/remediere, diferentiere a demersului educational);

- nivelul performantelor realizate de elevi īn īnvătare raportat la standardele educationale nationale (curriculare si de evaluare).

Ariile tematice/Domeniile inspectate, sursele de informare consultate si criteriile folosite de inspectori atunci cānd realizează o inspectie scolară generală sunt următoarele:

1. Managementul scolar, managementul asigurării calitătii, dezvoltarea institutională, eficienta atragerii si folosirii resurselor (umane, financiare, materiale si informationale), respectarea legislatiei īn vigoare si a regulamentelor

Scopurile

Evaluarea eficacitătii managementului conducerii unitătii de īnvătămānt si a responsabililor/coordonatorilor corespunzători diferitelor niveluri din structura de management. Evaluarea capacitătii institutiei de educatie de a-si administra eficient resursele umane si materiale. Evaluarea măsurii īn care unitatea scolară are cunostintă de legislatia īn vigoare īn ceea ce priveste drepturile elevilor si eficacitatea cu care o aplică.

Sursele de informare consultate

a) cel mai recent raport extern asupra unitătii de īnvătămānt;

b) documentele manageriale, Raportul anual de evaluare (RAE);

c) procesele-verbale de la sedintele consiliului profesoral si ale consiliului de administratie;

d) schemele orare ale unitătilor de īnvătămānt si orarul cadrelor didactice;

e) politicile si procedurile;

f) graficul activitătilor extracurriculare;

g) fisele posturilor;

h) informatii statistice cerute de inspector; i) bugetul institutiei de educatie si planul financiar; j) discutii cu personalul de la diferite niveluri din cadrul structurii manageriale;


k) discutii cu elevii si cu personalul;

l) regulamentul de ordine interioară;

m) reglementările care privesc situatia copiilor;

n) dosarele cu actele si documentele elevilor;

o) sanctiuni aplicate elevilor;

p) codul de conduită sau normele care reglementează relatiile dintre cadrele didactice si elevi si dintre personalul didactic auxiliar si administrativ si elevi;

q) măsurile pe care Ie-a luat institutia de educatie pentru sănătatea si siguranta elevilor, de exemplu, īn laboratoare, pe terenul sau īn sala de sport;

r) reglementări privind īnsotirea elevilor īn timpul vizitelor īn afara institutiei de educatie;

s) orice alte reglementări si proceduri care se referă la protectia copilului;

t) proceduri si reglementări care se referă la cazarea elevilor;

u) discutii cu părintii si cu reprezentantii organizatiilor care sprijină unitatea de īnvătămānt.

Criteriile

Directia de dezvoltare a unitătii de īnvătămānt preuniversitar este bine stabilită?

(I) Inspectorii vor analiza scopurile, politicile, procedurile si planurile de dezvoltare (PDI/PAS) ale institutiei de educatie pentru a stabili dacă directia de dezvoltare este bună.

(II) Se va aprecia dacă personalul si comunitatea scolară īnteleg planurile de dezvoltare (PDI/PAS) ale institutiei de educatie si le pun īn practică.

(III) Inspectorii vor evalua dacă directorul si ceilalti manageri asigură o conducere corespunzătoare.

Sunt elaborate politicile si procedurile astfel īncāt institutia de educatie să īsi atingă scopurile?

(I) Inspectorii vor aprecia dacă au fost stabilite politici si proceduri corespunzătoare.

(II) Se va acorda atentie modului īn care politicile si procedurile au fost formulate, arătāndu-se cine a fost implicat si cāt timp.

(III) Inspectorii vor aprecia dacă politicile si procedurile sunt īntelese de comunitatea scolară si dacă sunt puse īn practică asa cum trebuie.

Sunt folosite eficient resursele institutiei de educatie (bani, personal, materiale, echipamente)?

(I) Inspectorii vor analiza bugetul unitătii de īnvătămānt pentru a constata dacă este cheltuit cum trebuie si dacă se exercită un control eficace.

(II) Evaluarea are īn vedere modul de folosire a resurselor, căutānd răspunsuri la următoarele īntrebări:

Are unitatea de īnvătămānt suficient personal didactic calificat?

Există suficient personal nedidactic?

Pregătirea personalului didactic asigură realizarea unei activităti eficiente?

Are unitatea de īnvătămānt suficiente spatii de cazare si masă la standarde corespunzătoare?

Are unitatea de īnvătămānt suficiente resurse educationale pentru a-si realiza curriculumul?

Are unitatea scolară reglementări si proceduri adecvate pentru protectia copilului?

(I) Inspectorii vor evalua dacă unitatea scolară are proceduri bune si dacă sunt puse īn practică īn mod corespunzător.

(II) Inspectorii se vor informa asupra unor cazuri de abuzuri asupra copiilor si vor evalua modul īn care au fost rezolvate.

(III) Vor fi evaluate relatiile pe care le are unitatea scolară cu serviciile locale care răspund de copii.

Are unitatea scolară proceduri si reglementări corespunzătoare īn ceea ce priveste protectia muncii?

(I) Se va face o evaluare a normelor de sigurantă din laboratoare si a echipamentului care asigură protectia elevilor.

(II) Vor fi evaluate calitatea si eficacitatea măsurilor care se iau īn caz de urgentă.

(III) Inspectorii vor verifica dacă elevii si personalul cunosc normele de protectie a muncii.

Sunt conditiile de cazare corespunzătoare?

(I) Vor fi apreciate conditiile de cazare si de masă.

(II) Inspectorii vor aprecia dacă personalul are grijă de elevi.

(III) Se va aprecia dacă elevii se simt protejati si sunt īn sigurantă.

Descriptori

Bine

Echipa managerială a unitătii de īnvătămānt stabileste politicile de dezvoltare īn acord cu strategiile educationale generale, selectează cele mai potrivite metode de aplicare a acestora si defineste clar modalitătile de aplicare.

Consiliul de administratie al unitătii de īnvătămānt utilizează eficient resursele financiare pentru mentinerea si dezvoltarea resurselor materiale si umane.

Deciziile consiliului de administratie sunt īn acord cu obiectivele strategice ale unitătii de īnvătămānt si cu legislatia generală si specifică īn vigoare.

Directorul se interesează permanent de trasarea si mentinerea unei directii bune de dezvoltare, cooperează īn mod eficient cu consiliul de administratie si cu personalul didactic, acceptānd un dialog constructiv.

Echipa managerială a institutiei de educatie monitorizează accesul la formarea continuă a resurselor umane, este interesată permanent de formarea continuă a profesorilor, īncurajează folosirea unor metode adecvate si initiativele ce vizează ajustarea curriculumului.

Managerii unitătii de īnvătămānt monitorizează solutionarea punctelor slabe identificate si mentionate de către comisia de asigurare si evaluare a calitătii īn raportul specific, raportāndu-se la standardele nationale de acreditare.

Echipa managerială supervizează starea clădirilor, inclusiv cantina, si sprijină biblioteca/CDI īn achizitionarea fondului de carte, asigurāndu-se că toate acestea permit elevilor o īnvătare eficientă.

Echipa managerială a unitătii de īnvătămānt consultă īn permanentă comunitatea locală si părintii si anticipează solutii pentru a satisface īn mare măsură asteptările acestora.

Resursele financiare, materiale si umane sunt subordonate procesului de īnvătare, asigurānd accesul egal la educatie de calitate si īncurajānd performantele elevilor.

Responsabilii de catedre/comisii/compartimente lucrează conform obiectivelor stabilite īn PDI/PAS si raportează periodic īndeplinirea acestora. Managerii de la toate nivelurile au un stil de muncă eficient si īsi conduc bine echipele.

Nu sunt īnregistrate reclamatii si sesizări nesolutionate la adresa echipei manageriale.

Scoala respectă legislatia si regulamentele privind curriculumul, evaluarea, finantarea, drepturile elevilor si protectia acestora.

Scoala are sisteme si proceduri de monitorizare si evaluare a modului īn care sunt respectate cerintele legale, īn special cele ce privesc protectia muncii. Aceste aspecte sunt īn atentia conducerii scolii, căreia īi revine responsabilitatea de a le analiza si de a le revizui.

Scoala are politici, proceduri si regulamente adecvate referitoare la protectia muncii. Legile si regulamentele sunt expuse īn locuri vizibile. Scoala se asigură că personalul si elevii cunosc aceste legi si regulamente.

Acceptabil

Scoala īsi defineste propriile scopuri si politici, dar metodele de realizare a acestora nu sunt clar stabilite. Planurile de dezvoltare sunt stabilite, dar monitorizarea implementării cu succes a acestora este intermitentă si superficială.

Echipa managerială cooperează cu consiliul de administratie si cu personalul didactic si creează relatii de muncă satisfăcătoare.

Directorul utilizează resursele financiare īn conformitate cu cerintele legale. El sprijină formarea continuă a profesorilor, dar nu există un plan general si lasă pe seama fiecăruia perfectionarea profesională.

Echipa managerială are o viziune satisfăcătoare asupra a ceea ce se īntāmplă īn scoală si sprijină personalul didactic si personalul didactic auxiliar, fără a-l conduce īnsă ca echipă spre atingerea scopurilor. Scoala este curată si este īntr-o stare satisfăcătoare.

Directorul cooperează īn mod formal cu părintii si cu reprezentantii comunitătii locale.

Scoala respectă legislatia si regulamentele la un nivel satisfăcător. Ea are sisteme corespunzătoare de monitorizare si evaluare a procedurilor. Acestea sunt discutate din cānd īn cānd īn consiliul scolii si sunt revizuite ocazional.

Regulamentele sunt expuse īn locuri nu prea vizibile si se face prea putin pentru aducerea lor la cunostinta elevilor si a personalului.

Protectia elevilor este asigurată satisfăcător.

Slab

Scoala nu īsi stabileste propriile politici si scopuri, directorul manifestă un interes scăzut īn ceea ce priveste dezvoltarea unitătii de īnvătămānt si nu implică consiliul de administratie īn luarea deciziilor.

Directorul nu respectă legile si regulamentele si nu utilizează īn mod corespunzător resursele financiare.

Directorul nu sprijină formarea continuă a profesorilor si īn anumite cazuri chiar o obstructionează.

Starea clădirilor este neglijată, fapt care duce la deteriorarea conditiilor de lucru. Echipa managerială nu este interesată de sporirea fondului de carte al bibliotecii/CDI. Directorul nu cooperează bine cu părintii si cu reprezentantii comunitătii locale si uneori este chiar īn conflict cu ei.

Scoala nu respectă legile si regulamentele. Ea foloseste sisteme si proceduri neverificate pentru a constata dacă au fost īndeplinite conditiile legale. Elevii sunt expusi la riscuri īn privinta sănătătii. Cazarea si masa sunt necorespunzătoare.

Conducerea nu acordă atentie suficientă stării īn care se află scoala si pericolelor la care sunt expusi elevii si personalul.

Personalul care se ocupă cu curătenia nu īsi face datoria.

2. Modul de aplicare a curriculumului national, dezvoltarea si aplicarea curriculumului la decizia scolii/īn dezvoltare locală si calitatea activitătilor extracurriculare realizate de personalul didactic si unele categorii de personal didactic auxiliar

Scopurile

Se va verifica respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea la nivelul unitătii de īnvătămānt a curriculumului national. Se va evalua calitatea curriculumului aplicat īn unitatea de īnvătămānt, dacă acesta respectă curriculumul national, calitatea si diversitatea curriculumului la decizia scolii/īn dezvoltare locală, precum si calitatea, diversitatea si eficienta activitătilor extracurriculare. De asemenea, se va evalua dacă numărul si calitatea celorlalte activităti care sprijină curriculumul sunt corespunzătoare.

Sursele de informare consultate:

a) curriculumul unitătii de īnvătămānt raportat la curriculumul national;

b) documentele curriculare ale cadrelor didactice;

c) planul managerial al unitătii de īnvătămānt;

d) planificările si proiectele didactice pentru fiecare disciplină;

e) dosarele catedrelor si comisiilor metodice;

f) strategiile de evaluare;

g) documente referitoare la activitătile extracurriculare; h) portofoliile educationale ale elevilor.

Criteriile

Este curriculumul unitătii de īnvătămānt īn concordantă cu cel national?

(I) Inspectorii vor analiza criteriile folosite de institutia de educatie la stabilirea curriculumului.

(II) Se va verifica dacă sunt respectate planurile-cadru īn vigoare, avāndu-se īn vedere inclusiv prevederile referitoare la relatia dintre disciplinele de trunchi comun (disciplinele obligatorii) si disciplinele din cadrul curriculumului la decizia scolii/īn dezvoltare locală (disciplinele optionale).

(III) Se va analiza curriculumul la decizia scolii/īn dezvoltare locală pentru a se vedea dacă au fost consultati părintii, membrii comunitătii locale si profesorii. Se va aprecia dacă curriculumul contribuie la dezvoltarea personală a elevilor.

Este planificarea curriculumului bine structurată si eficace?

(I) Se vor avea īn vedere procesul de planificare (cine este implicat, cānd si īn ce măsură), precum si calitatea planificării.

(II) Inspectorii vor evalua īn ce măsură curriculumul la decizia scolii/īn dezvoltare locală furnizat elevilor care au diferite vārste, aptitudini, deprinderi, capacităti intelectuale si interese este potrivit si dacă este permanent revăzut pentru a asigura atingerea standardelor de către elevi.

(III) De asemenea, va fi apreciat modul īn care curriculumul la decizia scolii/īn dezvoltare locală furnizat tine cont de experienta anterioară a elevilor.

Sunt testele si evaluările īn concordantă cu curriculumul institutiei de educatie si sunt ele folosite pentru a īnlesni planificarea curriculumului?

(I) Este necesar să se analizeze modul īn care se realizează evaluarea.

(II) Inspectorii vor sta de vorbă cu profesorii si elevii si vor analiza strategiile de evaluare. Pe baza analizei unui set de evaluări, inspectorii vor aprecia dacă modul īn care se realizează evaluarea este corespunzător unui īnvătămānt centrat pe competente.

(III) Inspectorii vor analiza portofoliile educationale ale elevilor.

Are unitatea de īnvătămānt o ofertă de activităti, proiecte sau programe extracurriculare adecvată nevoilor propriilor elevi?

(I) Inspectorii vor aprecia calitatea ofertei de activităti, proiecte sau programe extracurriculare.

(II) Inspectorii vor determina măsura īn care această ofertă corespunde nevoilor elevilor, este complementară si īmbunătăteste oferta curriculară realizată prin curriculum national.

Descriptori

Bine

Scoala furnizează elevilor un curriculum echilibrat, armonizānd oferta pentru disciplinele obligatorii si disciplinele din cadrul curriculumului la decizia scolii fCDSJ/īn dezvoltare locală (CDL) - disciplinele optionale -, la nivelul tuturor ariilor curriculare.

Scoala stabileste CDS/CDL prin consultarea reprezentantilor comunitătii, părintilor si elevilor.

CDS/CDL este bine elaborat īn concordantă cu vārsta elevilor si cu atingerea standardelor educationale de către acestia, precum si cu asigurarea de sanse egale īn educatie.

Scoala foloseste schemele orare astfel īncāt curriculumul este implementat eficient, curriculumul este evaluat si dezvoltat permanent pentru a se asigura că sunt luate īn considerare nevoile tuturor grupurilor de interese si că se răspunde punctual si eficient tuturor nevoilor de īnvătare identificate īn institutia de educatie.

Cadrele didactice īsi elaborează documentele de proiectare, evaluare, reglare/remediere/dezvoltare corect si eficient si lucrează īn concordantă cu cerintele curriculumului.


Scoala organizează activităti extracurriculare eficiente al căror continut este complementar si īmbunătăteste oferta curriculară realizată prin curriculumul national.

Profesorii īsi elaborează planificări de calitate, corespunzătoare unui curriculum bazat pe competente si īn concordantă cu reglementările īn vigoare.

Acceptabil

Scoala furnizează elevilor un curriculum echilibrat, armonizānd oferta pentru disciplinele obligatorii si disciplinele din cadrul CDS/CDL (disciplinele optionale).

CDS/CDL se bazează pe resursele umane si materiale ale institutiei de educatie, desi consultarea reprezentantilor părintilor si ai comunitătii locale este limitată.

Elaborarea CDS/CDL ia īn considerare experienta anterioară a unitătii de īnvătămānt. Schemele orare sunt satisfăcătoare si implementează curriculumul stabilit. Curriculumul este evaluat īn mod ocazional ca proces si există o planificare deficientă pe termen lung.

Unele cadre didactice nu au planificări adecvate.

Există activităti extracurriculare, dar contributia acestora la dezvoltarea ofertei curriculare nu este complet exploatată.

Slab

Curriculumul unitătii de īnvătămānt nu este echilibrat, nu ia īn considerare cerintele, dorintele, aspiratiile sau capacitătile elevilor.

Prevederile planurilor-cadru īn vigoare nu sunt respectate integral.

Reprezentantii părintilor si ai comunitătii locale sunt consultati doar sporadic. CDS/CDL este stabilit mai mult ca răspuns la cerintele profesorilor fără să implice celelalte părti.

CDS/CDL este elaborat aleatoriu.

Schemele orare sunt stabilite luānd īn considerare norma profesorilor si sunt mai mult īn concordantă cu interesele acestora decāt cu ale elevilor.

Planificările profesorilor sunt slabe si strategiile si obiectivele pe care ei le adoptă esuează īn a satisface exigentele curriculumului national.

Curriculumul nu furnizează o educatie satisfăcătoare pentru elevi si nu este īmbunătătit cu o gamă largă de activităti extracurriculare.

3. Activitatea personalului didactic (proiectare, predare- Īnvătare-evaluare, reglare/remediere, diferentiere a demersului educational)

Scopurile

Se evaluează activitatea de specialitate a personalului didactic īn unitatea de īnvătămānt. De asemenea va fi evaluată eficienta muncii fiecărui cadru didactic. Se va evalua calitatea activitătii didactice referitoare la procesul de predare- Īnvătare-evaluare pentru fiecare disciplină īn parte.

Sursele de informare consultate:

a) documente: strategii si planuri, planificări, proiecte ale unitătilor de īnvătare, instrumente specifice de proiectare si evaluare din portofoliul profesorului, proceduri specifice de reglare/remediere/dezvoltare a demersului didactic, tipologia auxiliarelor curriculare originale create de profesori, caietele de notite ale elevilor, caietele de teme ale elevilor, evaluări, teste, cataloagele, dovezi ale progresului făcut de elevi (dosare, caiete), lucrări ale elevilor/proiecte expuse īn institutia de educatie;

b) discutii cu directorii, sefii de catedră, profesorii, elevii si părintii;

c) observarea lectiei;

d) portofoliile educationale ale elevilor.

Criteriile

Este corespunzător proiectul unitătii de īnvătare elaborat de cadrele didactice?

(I) Inspectorii vor observa dacă profesorul respectă programa scolară, planificarea calendaristică, demersul didactic proiectat si dacă īsi ia măsuri pentru a se asigura că elevii lucrează ceea ce a planificat, respectiv dacă profesorul se asigură de īntelegerea si operarea cu noile cunostinte. De exemplu, specificitatea si gradul de adecvare al obiectivelor/ competentelor la nivelul claselor/grupelor si relatia lor cu cerintele curriculare.

(II) Inspectorii vor evalua planificarea resurselor folosite īn cadrul lectiei, inclusiv resursele TIC, strategiile folosite etc.

Stăpāneste cadrul didactic disciplina pe care o predă?

Inspectorii vor avea la dispozitie informatii privind calificarea, experienta si cursurile de formare urmate de cadrul didactic. Prin analiza proiectării didactice, a continutului acesteia si a calitătii răspunsurilor date de elevi, inspectorii vor evalua pregătirea profesională a cadrelor didactice.

Folosesc cadrele didactice strategii didactice corespunzătoare?

Inspectorii vor evalua eficacitatea strategiilor didactice, a metodelor, stilurilor si creativitătii profesorului. De asemenea, va fi evaluat modul īn care profesorul pune īntrebări, explică si organizează elevii. Creativitatea profesorului este un aspect care īi va ajuta pe inspectori să facă deosebirea dintre o predare bună si una obisnuită.

Folosesc cadrele didactice resursele īn mod corespunzător?

(I) Inspectorii vor analiza proiectele didactice elaborate de profesor. Inspectorii vor evalua calitatea si eficacitatea cu care sunt folosite diferitele categorii de resurse educationale pentru a spori cunoasterea, īntelegerea si deprinderile elevilor. Resursele includ nu doar cărti, material didactic si echipamente, ci si timpul si cadrul/locul īn care se desfăsoară lectia. Se va urmări modul de integrare a TIC (lectii AEL, utilizarea de platforme educationale, alte resurse de tip internet) īn activitatea didactică curentă.

(II) Este important să se aibă īn vedere modul īn care profesorul organizează cadrul/locul īn care se desfăsoară lectia si īn ce măsură acest lucru īi ajută/stānjeneste pe elevi īn procesul de īnvătare.

(III) De asemenea, va fi evaluat modul īn care foloseste profesorul timpul avut la dispozitie.

Este managementul clasei corespunzător?

(I) Inspectorii vor evalua modul īn care conduce profesorul activitatea. De asemenea, va fi evaluată relatia profesor-elevi, īn special īn ceea ce priveste stimularea creativitătii si motivarea elevilor.

(II) Inspectorii vor analiza modul īn care au fost īmpărtiti elevii īn grupuri, īn functie de capacităti.

(III) Inspectorii vor evalua īn ce măsură strategiile folosite de profesor si relatiile de lucru stabilite de el contribuie la dezvoltarea personală a elevilor. De exemplu, se va aprecia dacă li se acordă elevilor responsabilităti.

Īi evaluează cadrul didactic pe elevi īn asa fel īncāt să stimuleze īnvătarea eficientă?

(I) Se vor face aprecieri asupra evaluării formative si sumative, precum si asupra modului īn care aceasta a fost folosită īn sprijinul lectiei.

(II) Inspectorii vor aprecia cāt de corect īi evaluează profesorul pe elevi si cum foloseste informatiile pe care le are pentru a le da o muncă cu un grad de dificultate adecvat.

(III) Inspectorii vor analiza si vor face aprecieri referitoare la portofoliile educationale ale elevilor.

(IV) Va fi apreciat modul īn care profesorul planifică sprijinul pentru elevii care au un ritm mai lent sau pentru cei care au dificultăti de īnvătare.

(V) Se va acorda atentie modului īn care profesorul foloseste autoevaluarea si interevaluarea realizate de către elevi ca mijloc pentru īmbunătătirea īnvătării.


Care este impactul cursurilor de formare la care au participat profesorii asupra ameliorării demersului didactic?

(I) Inspectorii vor asista la lectii ale cadrelor didactice care au participat īn anul scolar precedent la cursuri/programe de formare continuă.

(II) Inspectorii vor formula constatări, aprecieri si recomandări referitoare la formarea continuă a cadrelor didactice inspectate, apreciind eficienta acestor activităti si nevoile viitoare de formare.

Ce fel de teme pentru acasă propune profesorul?

Inspectorii vor analiza tema pentru acasă pentru a constata dacă este stimulativă si dacă īnlesneste procesul de īnvătare.

Are profesorul vreun mijloc de evaluare a reusitei lectiei?

Inspectorii vor analiza proiectele didactice ale profesorilor pentru a constata dacă există strategii si metode pentru evaluarea lectiei. De asemenea, inspectorii discută cu profesorul pentru a afla cum a intentionat acesta să măsoare eficienta lectiei si ce va īntreprinde īn urma aflării rezultatelor.

Descriptori

Bine

Profesorii au documente de planificare si proiectare/ evaluare/reglare/remediere/dezvoltare corect īntocmite si functionale, īn concordantă cu curriculumul national si local, adaptānd creativ programele scolare astfel īncāt să contribuie īn mare măsură la dezvoltarea personală a elevilor si la succesul lor īn īnvătare.

Profesorii planifică, organizează, desfăsoară si evaluează activităti diferentiate de īnvătare īn care valorifică eficient nivelul diferit de cunoastere si īntelegere la care se află elevii.

Profesorii utilizează strategii didactice moderne care īmbină eficient o mare varietate de metode, forme de activitate (individuală, pe grupe, frontală), mijloace didactice centrate pe nevoile si interesele specifice ale elevilor si integrează eficient resursele TIC īn activitătile cu elevii.

Elevii apreciază modul īn care profesorii organizează lectiile si există o foarte bună si eficientă comunicare profesor - elev.

Sunt utilizate forme si metode diferite de evaluare, notarea este ritmică, obiectivă si furnizează informatii despre modul īn care elevii īsi īmbogătesc īnvătarea si īsi dezvoltă competentele specifice (capacitătile si abilitătile - īn cazul īnvătămāntului primar si preprimar). Temele pentru acasă sunt bine concepute, contribuie la īnvătare, sunt evaluate si permit dezvoltarea creativitătii si competentelor elevilor.

Acceptabil

Profesorii au documente de planificare ce contin cerintele curriculumului local si national.

Strategiile didactice folosite sunt satisfăcătoare si īn concordantă cu cerintele fiecărei discipline, resursele TIC sunt utilizate īn mod formal si/sau foarte rar.

Profesorii notează elevii sistematic, desi ei furnizează rareori comentarii detaliate, care să īi ajute pe elevi īn īmbunătătirea activitătii.

Orele se desfăsoară īn mod corespunzător, īn conditii bune.

Temele pentru acasă sunt bine elaborate si notate, dar rareori sunt creative.

Slab

Profesorii īsi planifică si proiectează sporadic activitătile didactice, iar atunci cānd fac acest lucru nu īndeplinesc cerintele curriculumului national si local.

Strategiile de predare folosite nu sunt īn concordantă cu cerintele disciplinelor sau ale resurselor disponibile, iar resursele TIC nu sunt utilizate.

Nu se dau teme sau dacă se face acest lucru, nu sunt folositoare.

Evaluarea si notarea elevilor nu sunt sistematice.

Managementul clasei este slab si comportamentul necorespunzător al elevilor nu este corectat.

4. Nivelul performantelor realizate de elevi īn īnvătare raportat la standardele educationale nationale (curriculare si de evaluare)

Scopurile

Inspectorii vor evalua ce stiu, ce īnteleg si ce pot face elevii īn diferite situatii de īnvătare formale sau nonformale. Se va evalua nivelul performantelor realizate de elevi raportat la standardele educationale nationale si se vor prezenta rapoarte complete asupra tuturor disciplinelor care sunt inspectate.

Sursele de informare consultate:

a) rezultatele elevilor la examene si teste;

b) rezultatele elevilor la clasă conform evaluării interne;

c) discutii cu elevii;

d) caietele de teme si de notite ale elevilor;

e) interviuri formale si informale cu elevii (esantion corect stabilit);

f) discutii cu profesorii;

g) lucrări ale elevilor;

h) rezultatele la concursuri si activităti extracurriculare;

i) portofoliile educationale ale elevilor;

j) date colectate prin observarea lectiilor.

Criteriile

Cāt de mult se apropie performantele elevilor de standardele educationale corespunzătoare pentru vārsta lor la disciplinele curriculare? Cāt de bine se prezintă elevii la examenele si testele nationale si internationale? Există diferente majore īntre rezultatele obtinute la evaluările interne si externe? (acelasi elev la diferite discipline)

(I) Inspectorii vor stabili gradul de atingere a standardelor de către elevi, analizānd īntregul spectru de date amintite mai sus. O mare importantă o vor avea discutiile cu elevii, īntālnirile cu grupe mici de elevi si care pot oferi informatii complementare datelor statistice.

(II) Inspectorii vor stabili cāt de bine citesc si scriu elevii īn limba romānă si īn limba maternă, precum si măsura īn care acestea īi ajută sau le creează un handicap la studiul celorlalte discipline.

(III) Inspectorii vor evalua răspunsurile verbale date de elevi, capacitatea lor de a formula idei, de a pune īntrebări, de a răspunde la īntrebări si de a discuta diferite subiecte. Inspectorii vor evalua deprinderea elevilor de a asculta, de a citi si de a extrage ceea ce este important din ceea ce au auzit si modul īn care folosesc informatiile selectate īn construirea noilor cunostinte si īn solutionarea situatiilor-problemă contextuale.

(IV) Inspectorii vor evalua modul īn care operează elevii cu cifrele, dacă au deprinderi de calcul si de gāndire logică.

(V) Inspectorii vor evalua cunostintele elevilor despre natură si societate, despre impactul omului asupra mediului, despre cele mai importante elemente ale cunoasterii din domeniul stiintific, social, artistic si tehnic. De asemenea, inspectorii vor aprecia competentele practic-aplicative ale elevilor, īn mod particular, dacă acestia aplică ceea ce au īnvătat pentru a rezolva exercitii si probleme specifice fiecărei discipline de studiu.

(VI) Inspectorii vor evalua īn ce măsură elevii cu aptitudini foarte diferite ajung la nivele corespunzătoare de performantă.

(VII) Inspectorii vor evalua si vor face comentarii asupra progresului făcut de elevi pe termen scurt, de exemplu, īn timpul observării unei lectii; pe termen lung (pe parcursul mai multor lectii sau pe parcursul unui semestru).

Descriptori

Bine

Elevii demonstrează un nivel īnalt al utilizării cunostintelor, deprinderilor si aptitudinilor īn situatii de īnvătare diverse, cu grad īnalt de complexitate, ei reusesc să realizeze cu usurintă si sigurantă conexiuni interdisciplinare, formulează īntrebări, identifică probleme sau situatii-problemă contextuale pe care le analizează din perspective diferite si le solutionează aplicānd eficient cele īnvătate.

Elevii demonstrează si exersează, īn situatii diverse de īnvătare, competentele generale stabilite īn programele scolare la toate disciplinele de studiu.

Elevii citesc si scriu bine īn limba romānă si īn limba maternă, avānd deprinderi bune care le īnlesnesc studiul celorlalte discipline.

Ei au aptitudini bine definite īn ceea ce priveste ascultarea si capacităti īn ceea ce priveste exprimarea unor idei si capacitatea de analiză, sinteză si esentializare.

Elevii au deprinderi, talente si abilităti pe care le folosesc eficient īn cursul procesului de īnvătare.

Ei sunt īn stare să folosească eficient ceea ce au achizitionat īn cursul lectiilor anterioare si progresează corespunzător.

Elevii răspund bine la activitătile individuale de grup si frontale propuse de cadrele didactice, la sarcinile de lucru propuse īn cadrul metodelor activ-participative, pot ordona si prelucra informatii, investiga, cerceta si elabora proiecte.

Elevii au rezultate bune la examenele si testele nationale, precum si la competitiile nationale si internationale.

Acceptabil

Elevii citesc si scriu la un standard corespunzător īn limba romānă si īn limba maternă si au deprinderi acceptabile care īi ajută să lucreze corespunzător la celelalte discipline.

Ei au deprinderea de a asculta si de a răspunde la īntrebări si au capacitatea de a pune īntrebări si de a exprima idei la un nivel superficial.

Ei au nevoie de o īndrumare continuă pentru a fi capabili să īsi folosească deprinderile īn ceea ce priveste achizitionarea de cunostinte noi.

Elevii au cunostinte din domeniul curriculumului national, dar au dificultăti īn a le integra īntr-un corp coerent de cunostinte si operează de putine ori cu ele.

Majoritatea elevilor pot folosi ceea ce au achizitionat īn timpul lectiilor anterioare la un nivel satisfăcător.

Progresul pe care īl fac nu e deosebit, īnvătarea este preponderent bazată pe memorizare, răspund la un nivel satisfăcător la sarcinile de īnvătare implicate de activitătile individuale de grup si frontale si la metodele activ-participative.

Elevii au rezultate satisfăcătoare la examenele si testele nationale si la competitiile nationale.

Slab

Elevii pot cu greu să scrie si să citească īn limba romānă si īn limba maternă si īnteleg cu dificultate ceea ce scriu si citesc. Ei nu au deprinderea de a asculta atent si concentrat si nu sunt interesati să răspundă la īntrebări.

Atunci cānd răspund, acestia nu dovedesc cunostinte corespunzătoare. Elevii nu au deprinderea de a folosi eficient noile cunostinte. Ei au o īntelegere superficială a lucrurilor pe care le īnvată si nu sunt capabili să le integreze īntr-un corp coerent de cunostinte. Multi dintre ei nu ating un nivel acceptabil de performantă.

Elevii au rezultate slabe la examenele si testele nationale si la competitiile nationale.

5. Modul īn care unitatea de īnvătămānt sprijină si īncurajează dezvoltarea personală a elevilor si motivatia acestora īn īnvătare (consiliere, orientare scolară, asistentă individualizată), respectānd principiile educatiei incluzive si asigurarea egalitătii de sanse

Scopurile

Se va evalua dacă unitatea de īnvătămānt acordă elevilor sprijin si īndrumare corespunzătoare si dacă face ceea ce este necesar pentru dezvoltarea lor personală. O atentie deosebită este acordată procedurilor si sistemelor prin intermediul cărora unitatea de īnvătămānt oferă elevilor sprijin si consiliere.

Se stabileste dacă progresele pe care le realizează elevii sunt monitorizate si dacă unitatea de īnvătămānt furnizează consiliere īn domeniul carierei pentru elevi pe tot parcursul scolaritătii si īn special īn anii terminali. Inspectorii evaluează dacă institutia de educatie oferă sprijin elevilor pentru ca acestia să devină mai īncrezători īn ei īnsisi si să fie constienti de ceea ce li se īntāmplă, ajutāndu-i să se maturizeze ca adulti echilibrati si buni cetăteni. De asemenea, inspectorii verifică īn ce măsură sunt cunoscute, aplicate si respectate principiile educatiei inclusive si dacă egalitatea de sanse functionează īn mod real.

Sursele de informare consultate:

a) planurile operationale si procedurile specifice unitătii de īnvătămānt;

b) regulamentul de ordine interioară;

c) documente ale comisiei de prevenire si combatere a violentei īn mediul scolar de la nivelul unitătii de īnvătămānt;

d) situatia elevilor după absolvire;

e) discutii cu profesorii si elevii;

f) activitătile care se desfăsoară cu clasa si īn institutia de educatie, care ar putea furniza indicii dacă aceasta le acordă elevilor responsabilităti si le dă ocazia să ia decizii;

g) documente care să ateste existenta consiliului elevilor sau a oricărei alte forme de reprezentare a elevilor īn conducerea institutiei de educatie;

h) orice documente de uz intern, cum ar fi: codul de conduită a elevilor, indicatii pentru personal asupra modului īn care să trateze elevii etc;

i) documente care să ateste modul īn care percep părintii institutia de educatie;

j) documente care să ateste consultarea elevilor cu privire la modul īn care curriculumul īnlesneste sau nu dezvoltarea personală a elevilor;

k) documente care să ateste existenta resurselor extracurriculare care să fie folosite pentru lărgirea experientei elevilor, īntelegerea si stimularea dezvoltării lor ca persoane.

Criteriile

Există reglementări care ajută la mentinerea ordinii īn unitatea de īnvătămānt, la conservarea patrimoniului acesteia si care le dau elevilor sentimentul de deplină sigurantă?

(I) Inspectorii vor evalua reglementările institutiei de educatie care se referă la relatiile dintre elevi si dintre elevi si personal. Inspectorii vor stabili dacă unitatea de īnvătămānt a elaborat Planul operational minimal privind reducerea fenomenului violentei īn mediul scolar si vor evalua realizarea obiectivelor propuse īn cadrul acestui document. Inspectorii vor aprecia dacă elevii se simt īn sigurantă īn institutia de educatie pe toată durata programului scolar.

(II) Inspectorii vor aprecia atmosfera din unitatea de īnvătămānt pentru a putea să īsi dea seama dacă aceasta este propice sau nu desfăsurării activitătilor educationale, dacă există o atmosferă care īi ajută pe elevi să capete īncredere īn ei īnsisi si īn personal. De exemplu, ce măsuri ia institutia de educatie dacă unii elevi sunt deranjati de altii.

(III) Inspectorii vor aprecia dacă relatiile dintre personal si elevi sunt bune si dacă elevii pot obtine sprijin atunci cānd au nevoie.

Prin politicile, strategia si planurile operationale proprii furnizează unitatea de īnvătămānt consultantă elevilor, le acordă posibilitatea de a lua decizii si īi sprijină atunci cānd īsi hotărăsc viitorul?

(I) Evaluarea va avea īn vedere politicile si strategiile prin care institutia de educatie asigură sprijin si consiliere pentru elevi si părinti, de exemplu: consiliere si orientare scolară si profesională.

(II) Inspectorii vor evalua conditiile asigurate elevilor pentru a īnvăta cum să ia decizii si cum să aleagă īntre mai multe optiuni.

Se preocupă unitatea de īnvătămānt să īi ajute pe elevi să cultive acele valori si atitudini benefice pentru societate?

(I) Inspectorii vor evalua modul īn care unitatea de īnvătămānt formează si dezvoltă spiritul civic al elevilor.


(II) Inspectorii vor evalua modul īn care elevii sunt ajutati să se ghideze după un cod etic care are īn vedere propriile lor drepturi, precum si drepturile celorlalti.

(III) Inspectorii vor evalua modul īn care institutia de educatie īi īnvată pe elevi să se poarte civilizat, să se raporteze unul la celălalt ca membri egali ai comunitătii si să contribuie la binele celorlalti. Se vor avea īn vedere existenta si evaluarea participării elevilor īn cadrul unor programe, proiecte, activităti de tipul serviciilor īn beneficiul comunitătii sau diferite activităti de voluntariat.

(IV) Inspectorii stabilesc dacă unitatea de īnvătămānt ia īn consideratie aspectele mentionate mai sus si dacă relatiile dintre personal si elevi sunt corecte.

Li se acordă elevilor responsabilităti?

(I) Inspectorii vor evalua măsura īn care unitatea de īnvătămānt are politici, practici si structuri destinate să īi ajute pe elevi să īsi asume anumite responsabilităti. De exemplu, dacă elevii mai mari īi ajută pe cei mai mici decāt ei sau dacă elevii īi ajută pe profesori, asumāndu-si responsabilitatea pentru anumite aspecte din viata unitătii de īnvătămānt.

(II) Inspectorii vor observa dacă elevii joacă vreun rol īn viata unitătii de īnvătămānt, de exemplu, īn ocazii oficiale. Inspectorii vor evalua dacă elevilor li se oferă posibilitatea de a-si asuma responsabilitatea īn ceea ce priveste studiul si colaborarea cu alti elevi.

Are unitatea de īnvătămānt un program de activităti extracurriculare? Este acesta particularizat conform specificului institutiei de educatie, intereselor si nevoilor elevilor?

(I) Inspectorii vor urmări activitătile extracurriculare programate si procentul de elevi care participă la ele. De o mare importantă este calitatea experientelor trăite si măsura īn care ele contribuie la dezvoltarea personală a elevilor. De exemplu, inspectorii vor evalua īn ce măsură activitatea unitătii de īnvătămānt se desfăsoară astfel īncāt să īi ajute pe elevi să īsi īnsusească ideile de corectitudine si respect, atāt pentru īnvingători, cāt si pentru īnvinsi, atunci cānd elevii sunt angrenati īn diverse competitii (sport, concursuri).

(II) Inspectorii vor evalua valoarea formativă a unor activităti extracurriculare, precum vizitele la muzee, teatre etc.

Descriptori

Bine

īn scoală există un cod de conduită pentru īntregul personal si pentru elevi, cod de conduită care īi īncurajează să adopte un comportament civilizat īn toate īmprejurările.

Curriculumul cuprinde elemente care sprijină dezvoltarea personală a elevilor si care reflectă nevoile, interesele si dorintele elevilor, părintilor si comunitătii.

Activitatea comisiei de prevenire si combatere a violentei īn mediul scolar de la nivelul unitătii de īnvătămānt este corespunzătoare. Obiectivele propuse īn cadrul Planului operational minimal privind reducerea fenomenului violentei īn mediul scolar sunt realizate.

Unitatea de īnvătămānt are un dosar personal al fiecărui elev si īl completează ritmic cu informatii relevante pentru dezvoltarea personală a acestuia.

După absolvire institutia de educatie are o bază de date completă care contine informatii despre evolutia scolară a absolventilor, precum si despre integrarea lor socială.

Strategiile educationale facilitează un nivel īnalt de implicare a elevilor īn ceea ce reprezintă o contributie pozitivă la dezvoltarea personală. Unitatea de īnvătămānt consiliază si comunică eficient cu elevii si părintii.

Acceptabil

īn unitatea de īnvătămānt există un cod de conduită pentru profesori si elevi.

Curriculumul cuprinde cāteva elemente care īnlesnesc dezvoltarea personală a elevilor.

Activitatea comisiei de prevenire si combatere a violentei īn mediul scolar de la nivelul unitătii de īnvătămānt este satisfăcătoare. Obiectivele propuse īn cadrul Planului operational minimal privind reducerea fenomenului violentei īn mediul scolar sunt atinse doar partial.

Institutia de educatie are dosare personale ale elevilor, le tine la zi, dar nu prea le foloseste.

Integrarea socială a elevilor nu este urmărită regulat. Strategiile educationale folosite īn cadrul activitătilor curriculare si extracurriculare sunt corespunzătoare, dar nu īi ajută pe elevi să īsi asume răspunderea.

Elevilor li se oferă consiliere, dar ea este formală.

Slab

īn scoală există un cod de conduită pentru profesori si elevi, dar multe cazuri de indisciplină rămān nerezolvate.

Curriculumul nu tine cont de nevoile elevilor, se pune accent pe predarea frontală si elevilor nu li se acordă sansa de a-si asuma responsabilităti īn cadrul lectiilor si al altor domenii.

Nu există o comisie de prevenire si combatere a violentei īn mediul scolar sau activitatea acestei comisii de la nivelul unitătii de īnvătămānt este pur formală. Obiectivele propuse īn cadrul Planului operational minimal privind reducerea fenomenului violentei īn mediul scolar nu sunt realizate.

Institutia de educatie neglijează urmărirea modului īn care evoluează elevii.

6. Relatiile unitătii de īnvătămānt cu părintii si cu comunitatea locală

Scopurile

Aprecierea modului īn care institutia de educatie īncurajează părintii să se implice īn educatia copiilor si modul īn care ea utilizează contributiile părintilor. Evaluarea modului īn care se realizează schimbul de informatii īntre părinti si unitatea de īnvătămānt. Se va aprecia īn ce măsură răspund părintii la cerintele institutiei de educatie.

Se va evalua īn ce măsură răspunde unitatea de īnvătămānt la nevoile comunitătii locale si modul īn care foloseste ea resursele oferite de comunitatea locală.

Sursele de informare consultate:

a) planul managerial al unitătii de īnvătămānt preuniversitar;

b) documentele institutiei de educatie care se referă la relatiile cu părintii;

c) informatii recente furnizate de comitetul de părinti;

d) carnetele de note ale elevilor;

e) orice documente care se referă la contactele avute de profesori cu părintii;

f) măsurile disciplinare luate īmpotriva anumitor elevi;

g) materialele informative trimise de unitatea de īnvătămānt preuniversitar părintilor;

h) discutii cu directorul si cu alte persoane implicate īn relatia cu părintii;

i) discutii cu părintii, inclusiv cu părintii care sunt membri ai consiliului de administratie al unitătii de īnvătămānt;

j) orice informatie privind legăturile institutiei de educatie cu comunitatea;

k) CDS/CDL, pentru a sesiza orice aspect care priveste legătura acestora cu comunitatea locală;

l) orice alte documente, cum ar fi: fotografii, articole din ziare care dovedesc legăturile cu comunitatea;

m) interviuri cu reprezentanti ai comunitătii locale si discutii cu reprezentantul/reprezentantii primarului si reprezentantul/ reprezentantii consiliului local care sunt membri ai consiliului de administratie al unitătii de īnvătămānt.

Criteriile

Cāt de eficient comunică unitatea de īnvătămānt preuniversitar cu părintii?

(I) Inspectorii vor trebui să afle cāt de frecvent comunică institutia de educatie cu părintii si īn ce formă.


(II) Informatii despre acest aspect vor fi colectate atāt de la părinti, cāt si din evidentele unitătii de īnvătămānt. Inspectorii vor aprecia calitatea informatiei si modul īn care aceasta īi ajută pe părinti să contribuie eficient la educatia propriilor copii.

(III) Se va acorda atentie modului īn care răspunde institutia de educatie la reclamatiile si sugestiile venite din partea părintilor.

(IV) Inspectorii vor evalua calitatea rapoartelor trimise de institutia de educatie părintilor, īn care se fac referiri la progresul copiilor si la standardele pe care le-au atins.

Sunt părintii implicati īn managementul unitătii de īnvătămānt?

(I) Inspectorii vor evalua eficienta actiunilor comitetelor de părinti si gradul de implicare a reprezentantilor părintilor care sunt membri ai consiliului de administratie īn managementul unitătii de īnvătămānt.

(II) Evaluarea măsurii īn care activitatea părintilor contribuie la educatia copiilor.

(III) Se va aprecia dacă documentele comitetelor de părinti reflectă interesul real al acestora fată de problemele unitătii de īnvătămānt.

(IV) Se va evalua contributia părintilor la sporirea resurselor unitătii de īnvătămānt.

Furnizează institutia de educatie programe de educatie pentru părinti?

Se va avea īn vedere sprijinul pe care institutia de educatie īl acordă părintilor. Inspectorul va evalua dacă institutia de educatie īi ajută pe părinti să īnteleagă ce fac copiii īn timpul activitătilor educationale. Aceasta ar putea īnsemna, de exemplu: sedinte cu părintii la care se discută probleme de curriculum.

Ce face institutia de educatie pentru a īmbunătăti legăturile cu comunitatea?

(I) Vor fi evaluate planurile institutiei de educatie īn ceea ce priveste implicarea comunitătii locale īn munca ei si cāt de bine au fost īndeplinite aceste planuri.

(II) Se va acorda atentie eforturilor pe care institutia de educatie le face pentru a ajuta comunitatea locală, de exemplu: participarea elevilor la programe, proiecte, activităti de tipul serviciilor īn beneficiul comunitătii sau diferite activităti de voluntariat cu caracter social.

(III) Metodele folosite de institutia de educatie pentru a implica membrii comunitătii locale īn munca ei prin participarea la activitătile diferitor comitete. Se va aprecia gradul de implicare a reprezentantilor primarului si consiliul local, membri ai consiliului de administratie, īn managementul unitătii de īnvătămānt.

Foloseste institutia de educatie īn folosul elevilor serviciile oferite de comunitatea locală?

(I) Inspectorii vor observa īn ce măsură serviciile locale, cum ar fi politia, pompierii, oficiul de muncă si protectie socială etc, sunt folosite pentru a-i ajuta pe elevi să īnteleagă mai bine comunitatea īn care trăiesc. Va fi evaluat nivelul implicării acestor servicii īn lărgirea experientei educationale a elevilor si a activitătii curriculare.

(II) Se va evalua modul īn care unitatea de īnvătămānt foloseste legăturile cu aceste servicii pentru ca elevii să primească sfaturi privind cariera pe care o vor urma după terminarea institutiei de educatie.

(III) Inspectorii vor avea īn vedere cāt de eficient foloseste unitatea de īnvătămānt mass-media pentru a-si face publicitate si pentru a obtine sprijin.

Cum foloseste unitatea de īnvătămānt legăturile ei cu diverse organizatii locale pentru a completa educatia elevilor?

(I) Inspectorii vor evalua ajutoarele financiare obtinute de institutia de educatie.

(II) Se va evalua modul īn care institutia de educatie a obtinut resurse din partea comunitătii locale si dacă Ie-a folosit īn interesul elevilor.

(III) Inspectorii vor observa īn ce măsură alti membri ai comunitătii locale decāt cei reprezentati īn consiliul de administratie sunt implicati īn conducerea si administrarea unitătii de īnvătămānt.

Foloseste unitatea de īnvătămānt spre beneficiul elevilor facilitătile pe care i le pune la dispozitie comunitatea locală?

(I) Va fi evaluat modul īn care foloseste unitatea de īnvătămānt muzeele, teatrele, bibliotecile etc. care există pe plan local.

(II) Se va evalua modul īn care elevii reflectă activitătile din comunitatea locală īn activitătile si lucrările scolare realizate, de exemplu, elaborānd lucrări despre activitatea economică, socială sau culturală locală.

Cāt de mult īi īncurajează unitatea de īnvătămānt pe elevi să respecte mediul?

Se va evalua modul īn care se realizează educatia pentru mediu.

Īn ce măsură serveste institutia de educatie nevoilor comunitătii locale?

(I) Inspectorii vor evalua īn ce măsură institutia de educatie a avut īn vedere nevoile locale. De exemplu, dacă există legături cu comunitatea care să īi īngăduie elevului să sesizeze ce sanse i se oferă pentru propria carieră si propriul parcurs profesional după ce va absolvi cursurile unitătii de īnvătămānt.

(II) Se va aprecia dacă facilitătile unitătii de īnvătămānt sunt puse la dispozitia comunitătii locale. De exemplu, dacă cei implicati īn diverse activităti pe plan local pot utiliza facilitătile oferite de unitatea de īnvătămānt.

(III) Inspectorii vor analiza si vor evalua activitătile desfăsurate de unitatea de īnvătămānt si comunitate īn beneficiul elevilor.

Descriptori

Bine

Scoala asigură o comunicare coerentă si eficientă cu părintii. Scoala răspunde prompt si transparent sugestiilor si propunerilor părintilor; īi īncurajează să īsi aducă contributia la oferta curriculară (spre exemplu, la alegerea CDS) si la planurile de dezvoltare a unitătii de īnvătămānt.

Părintii primesc īn mod regulat rapoarte scrise care vizează progresul/dificultătile elevilor īn activitătile scolare.

Părintii sunt organizati īn comitete/asociatii si identifică resursele financiare necesare modernizării bazei materiale si/sau activitătilor extracurriculare.

Unitatea de īnvătămānt a selectat strategii clare de colaborare cu comunitatea locală si a definit clar metodele de aplicare a acestora.

CDS/CDL si activitătile extracurriculare se armonizează cu asteptările de natură economică, socială, culturală ale comunitătii locale.

Consiliul de administratie al unitătii de īnvătămānt ia decizii īn acord cu nevoile si aspiratiile beneficiarilor secundari si tertiari ai educatiei. Institutia de educatie īsi proiectează oferta educatională īn acord cu oportunitătile oferite de comunitate.

Unitatea de īnvătămānt se implică īn parteneriate cu institutiile si organizatiile locale (publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale).

Nu sunt īnregistrate reclamatii si sesizări ale comunitătii nesolutionate.

Activitatea reprezentantilor părintilor si ai autoritătilor locale īn consiliul de administratie este eficientă si responsabilă.

Acceptabil

Scoala mentine un nivel acceptabil de comunicare cu părintii. Există rapoarte scrise despre fiecare elev, care sunt trimise


părintilor, dar acestea nu sunt suficient de detaliate si nu permit părintilor să sesizeze care sunt nevoile copiilor.

Informatiile despre activitătile scolii sunt furnizate fără să se tină cont dacă sunt utile sau nu.

Părintii sunt consiliati, dar adesea ei sunt cei care au initiativa dacă vor să afle care sunt rezultatele copiilor, precum si potentialul acestora.

Scoala admite parteneriatul cu familia, dar acesta nu este la fel de eficient ca īn cazul unei scoli bune. Īn general, scoala este receptivă la sugestiile si propunerile părintilor. Scoala nu foloseste īn mod sistematic resursele materiale, financiare si umane oferite de către părinti.

Scoala are prevăzute īn planul managerial cāteva referinte la parteneriatul cu comunitatea locală. Ea discută curriculumul local cu reprezentantii comunitătii locale. Scoala face eforturi satisfăcătoare de a strānge fonduri īn scopul de a-si spori resursele, desi fondurile nu sunt īndestulătoare. Ea uzează de institutiile culturale īn mod satisfăcător pentru a īmbunătăti educatia elevilor si apelează din cānd īn cānd la serviciile din cadrul comunitătii pentru acordarea de consiliere elevilor. Niciuna dintre aceste activităti nu este planificată īn mod sistematic. Informatiile privind oportunitătile ce vizează cariera sunt bune, dar contactele locale nu sunt exploatate īn totalitate.

Activitatea reprezentantilor părintilor si ai autoritătilor locale īn consiliul de administratie este putin eficientă si responsabilă.

Slab

Unitatea de īnvătămānt comunică rar cu părintii. Scoala trimite sporadic părintilor rapoarte asupra activitătii si progresului elevilor.

Ea nu reuseste să stabilească un parteneriat cu familia si nu consideră ca fiind important acest lucru.

Sugestiile si propunerile părintilor sunt adesea neglijate. Scoala face putin pentru a obtine sprijin material, financiar si uman din partea părintilor.

Planul managerial nu contine referinte clare privitoare la parteneriatul cu comunitatea locală. Curriculumul scolar nu reflectă contextul social si economic al zonei īn care este situată unitatea de īnvătămānt.

Elevilor nu le sunt furnizate informatii decāt sporadic sau deloc īn privinta oportunitătilor ce vizează cariera la nivel local.

Activitatea scolii nu este promovată īn comunitate si nu se manifestă interes pentru colectarea de fonduri din sponsorizări.

Scoala nu se foloseste decāt sporadic de serviciile locale pentru a cultiva experienta educatională a elevilor.

Activitatea reprezentantilor părintilor si ai autoritătilor locale īn consiliul de administratie este pur formală sau inexistentă.

7. Atitudinea elevilor fată de educatia pe care Ie-o furnizează unitatea de īnvătămānt

Scopurile

Evaluarea atitudinii elevilor fată de īnvătătură, fată de comunitatea scolară si fată de tot ceea ce le furnizează institutia de educatie, pentru a decide dacă ei contribuie pozitiv la procesul de īnvătare.

Sursele de informare consultate:

a) statistici privind frecventa, comportamentul si notele elevilor;

b) rezultatele la testările stabilite de unitatea scoală, la testele nationale si la concursuri;

c) participarea elevilor la activitătile facultative;

d) discutii cu profesorii, elevii, părintii si personalul institutiei de educatie;

e) observarea comportamentului elevilor īn clasă si īn afara clasei, atitudinea lor fată de īnvătătură si relatiile dintre ei.

Criteriile

Care este atitudinea elevilor fată de īnvătătură? (I) Inspectorii vor aprecia interesul elevilor fată de activitătile īn care sunt angrenati si cāt de mult īsi doresc să progreseze.

(II) Se va aprecia dacă elevii sunt multumiti de curriculum si de modul īn care le este furnizat acesta. De exemplu, prin discutii cu elevii.

(III) Inspectorii vor aprecia cāt de mult se implică elevii īn timpul activitătilor, dacă doresc să īsi asume responsabilităti īn ceea ce priveste īnvătătura si dacă manifestă curiozitate fată de lucrurile noi care le sunt prezentate.

(IV) Se va aprecia dorinta elevilor de a-si lărgi orizontul cunoasterii prin perseverentă si concentrare.

(V) Vor fi cercetate si evaluate motivele pentru care elevilor le place sau nu le place scoala.

(VI) Inspectorii vor evalua rezultatele elevilor si capacitatea lor de a folosi metode si tehnici de īnvătare, de exemplu, căutarea, ordonarea si prelucrarea informatiilor, cercetarea, rezolvarea de probleme si elaborarea de proiecte.

Cum se comportă elevii?

(I) Va fi evaluat comportamentul elevilor īn clasă si īn institutia de educatie.

(II) Inspectorii vor aprecia respectul arătat profesorilor si colegilor.

(III) Inspectorii vor aprecia dacă comportamentul elevilor īi ajută īn procesul de īnvătare.

Ce fel de etos are institutia de educatie si cum contribuie elevii la păstrarea lui?

(I) Se va aprecia modul īn care reactionează elevii la ceea ce le oferă institutia de educatie si felul īn care ei contribuie la atmosfera din scoală.

(II) Va fi apreciată contributia elevilor la crearea unui climat pozitiv de īnvătare īn unitatea de īnvătămānt si grija pe care o arată pentru echipamente, materiale, mobilier. De exemplu, māzgălirea peretilor institutiei de educatie si alte pagube produse de elevi vor fi avute īn vedere de inspectori.

Descriptori

Bine

Elevii sunt interesati de activitătile organizate de profesori si se implică cu responsabilitate si plăcere īn realizarea sarcinilor. Ei se străduiesc să răspundă corect si de multe ori reusesc; le cer colegilor si profesorilor sugestii, caută informatii, īsi fac temele īn mod regulat si sunt capabili să realizeze proiecte individual sau īn echipă. Elevii participă activ la cursuri si se străduiesc să progreseze.

Ei participă īn număr mare la activitătile extracurriculare si cu anumite ocazii ei īnsisi organizează astfel de activităti.

Consiliul elevilor este activ si desfăsoară activităti, programe si proiecte implicānd un număr mare de elevi.

Elevii se comportă civilizat, protejează resursele institutiei de educatie si īsi amenajează clasele. Ei īsi īndeplinesc responsabilitătile.

Acceptabil

Elevii au o atitudine corespunzătoare fată de īnvătătură si răspund īn mod satisfăcător cerintelor profesorilor.

Ei sunt interesati de activitatea din scoală, desi fac destul de putin din ceea ce li se cere să facă.

Elevii răspund acceptabil la īntrebările profesorilor, dar nu dau semne de curiozitate si nu īsi pun īntrebări.

Elevii manifestă un interes scăzut si au doar rareori initiative.

Cānd aleg disciplinele optionale se bazează pe sfatul celor din jur si nu pe propria judecată.

La activitătile extracurriculare participă un număr mic de elevi (mai putin de 50%).

Consiliul elevilor propune activităti, programe si proiecte, fără a reusi să implice un număr mare de elevi.

Īn general, comportamentul lor este corect. Ei sunt disciplinati si respectă regulamentele scolare.


Slab

Elevii nu manifestă interes īn legătură cu propria educatie. Ei nu sunt interesati de propria dezvoltare si nu participă la luarea deciziilor, cum ar fi alegerea disciplinelor optionale. La activitătile extracurriculare participă foarte putini elevi.

Consiliul elevilor are doar o prezentă formală, fără a propune activităti, programe si proiecte educationale.

Elevii au un comportament violent unul fată de celălalt, nu īi respectă pe profesori si părinti, distrug mobilierul unitătii de īnvătămānt si scriu pe pereti.

Atmosfera din scoală este īncordată.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

RAPORT SCRIS INDIVIDUAL AL INSPECTIEI SCOLARE GENERALE

 

- model –

 

Raport scris individual pe arie tematică/domeniu

Aria tematică/Domeniul:........................................................................................................................

 

Inspector:.................

Calificativ...................

 

Pe baza criteriilor si a descriptorilor din cadrul Metodologiei de aplicare a prevederilor privind inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar

Constatări/Aprecieri:

 

 

 

Recomandări:

 

 

 

 

Raport scris individual pe discipline

Disciplina:.....................................

 

Inspector:.................

Calificativ...................

 

Pe baza criteriilor si a descriptorilor din cadrul Metodologiei de aplicare a prevederilor privind inspectia scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar si a criteriilor de evaluare din fisa de observare a lectiei

Constatări/Aprecieri:

 

 

 

Recomandări:

 

 

 


ANEXA Nr. 3

la regulament

 

RAPORT SCRIS FINAL AL INSPECTIEI SCOLARE GENERALE

 

- model –

 

1. Denumirea unitătii de īnvătămānt preuniversitar......................................................................................................

2. Perioada inspectiei....................................................................................................................................................

3. Echipa de inspectie:

Coordonatorul echipei de inspectie..............................................................................................................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele inspectorului

Aria tematică/Domeniul inspectat

Disciplina/Aria curriculară inspectată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obiectivele inspectiei:

5. Descrierea sintetică a contextului īn care functionează institutia de educatie (demografic, geografic, economic, social, cultural etc):

6. Date generale statistice privind unitatea de īnvătămānt preuniversitar:

7. Activitătile desfăsurate pe parcursul inspectiei:

8. Constatări/Aprecieri si recomandări pentru fiecare arie tematică/domeniu:

 

Nr. crt.

Aria tematică/Domeniul si calificativul acordat

Constatări/Aprecieri

Recomandări

1

2

3

4

1.

Managementul scolar, managementul calitătii, dezvoltarea institutională, eficienta atragerii si folosirii resurselor (umane, financiare, materiale si informationale), respectarea legislatiei īn vigoare si a regulamentelor

Calificativul acordat:

 

 

2.

Modul de aplicare a curriculumului national, dezvoltarea si aplicarea curriculumului la decizia scolii/īn dezvoltare locală si calitatea activitătilor extracurriculare realizate de personalul didactic si unele categorii de personal didactic auxiliar

Calificativul acordat:

 

 

3.

Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-īnvătare, evaluare, reglare/remediere, diferentiere a demersului educational)

Calificativul acordat:

 

 

4.

Nivelul performantelor realizate de elevi īn īnvătare, raportat la standardele educationale nationale (curriculare si de evaluare)

Calificativul acordat:

 

 

5.

Modul īn care unitatea de īnvătămānt sprijină si īncurajează dezvoltarea personală a elevilor si motivatia acestora īn īnvătare (consiliere, orientare scolară, asistentă individualizată) respectānd principiile educatiei incluzive si asigurarea egalitătii de sanse

Calificativul acordat:

 

 

6.

Relatiile unitătii de īnvătămānt cu părintii si cu comunitatea locală

Calificativul acordat:

 

 

7.

Atitudinea elevilor fată de educatia pe care le-o furnizează unitatea de īnvătămānt

Calificativul acordat:

 

 

 

notă:

Constatările/aprecierile si calificativele pentru fiecare arie tematică/domeniu se realizează/se acordă pe baza criteriilor si a descriptorilor din cadrul Metodologiei de aplicare a regulamentului de inspectie scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar.

 

9. Constatări/aprecieri si recomandări pentru fiecare disciplină inspectată:

 

Nr. crt.

Disciplina si calificativul acordat

Constatări/Aprecieri

Recomandări

 

Aria Curriculară...............

 

 

Disciplina...................

 

 

Calificativ:.................

Disciplina....................

 

 

Calificativ:................

 

 

 

Aria curriculară...............

 

 

Disciplina...................

 

 

Calificativ:.................

Disciplina....................

 

 

Calificativ:................

 

 

 

Inspector coordonator

Numele si prenumele................

Semnătura.............

Data:

 

notă:

Constatările/aprecierile si calificativele pentru fiecare disciplină se realizează/se acordă pe baza criteriilor si a descriptorilor din cadrul Metodologiei de aplicare a regulamentului de inspectie scolară generală a unitătilor de īnvătămānt preuniversitar si a criteriilor de evaluare din cadrul fisei de observare a lectiei.


 

Rezumatul raportului scris final al inspectiei scolare generale

 

- model -

 

1. Denumirea unitătii de īnvătămānt preuniversitar...........................................................

2. Perioada inspectiei.........................................................................................................

3. Echipa de inspectie:

Coordonatorul echipei de inspectie.....................................................................................

 

ANEXA Nr. 4
la regulament

 

Aria tematică/Domeniul si calificativul acordat

Constatări/Aprecieri

Recomandări

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

Disciplina si calificativul acordat

Constatări/Aprecieri

Recomandări

Aria Curriculară...............

Disciplina...................

Calificativ:.................

Disciplina....................

Calificativ:................

 

 

Aria curriculară...............

Disciplina...................

Calificativ:.................

Disciplina....................

Calificativ:................

 

 

 

Inspector coordonator

Numele si prenumele .

Semnătura...............

Data:

 

 


ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Fisa de observare a lectiei

 

- model -

 

Unitatea de īnvătămānt:......................................................................................................

Data:..........................

Numele si functia cadrului didactic inspectat/asistat:..........................................................

Specialitatea:......................................................................................................................

Clasa:...........................................Numărul de elevi prezenti si numărul de elevi absenti:

Disciplina/disciplinele la care se realizează inspectia/asistenta:........................................

Unitatea de īnvătare/unitătile de īnvătare:..........................................................................

Tema lectiei/temele lectiilor:................................................................................................

Tipul lectiei/tipurile lectiilor:.................................................................................................

Tipul inspectiei:...................................................................................................................

Numele inspectorului/metodistului:.....................................................................................

 

Aspect

Criterii de evaluare

Constatări/Aprecieri

Recomandări

1

2

3

4

Evaluarea activitătii cadrului didactic

Planificarea si proiectarea activitătii didactice

- Planificarea activitătii didactice

- Proiectarea activitătii didactice

- Corelarea elementelor proiectării didactice

- Tipul, calitatea si diversitatea strategiilor si metodelor didactice incluse īn cadrul proiectării activitătilor didactice de predare- īnvătare-evaluare

- Elemente de creativitate īn selectarea strategiilor si metodelor didactice

- Elemente de tratare diferentiată a elevilor, incluse īn cadrul proiectării didactice, īn special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale

Desfăsurarea activitătii didactice

- Concordanta activitătii didactice realizate cu planificarea si proiectarea didactică propusă

- Cunoasterea continuturilor disciplinei

- Corectitudinea stiintifică a continuturilor transmise

- Organizarea informatiilor transmise

- Claritatea explicatiilor

- Strategia didactică realizată:

- metode si procedee utilizate

- activităti de īnvătare

- forme de organizare a activitătilor elevilor

- mijloace de īnvătămānt

- Respectarea particularitătilor clasei de elevi (ritm de lucru, accesibilizarea continuturilor, predarea diferentiată, sarcini suplimentare)

- Integrarea elementelor de evaluare īn cadrul strategiei didactice (tipuri de evaluare, metode)

- Conducerea activitătii didactice (stil de conducere, crearea motivatiei necesare, īncurajarea elevilor si stimularea interesului pentru studiu, dozarea sarcinilor, comunicarea cu elevii)

- Tema pentru acasă ( modul de utilizare, volum, individualizare)

 

 

Evaluarea activitătii elevilor

Atitudinea fată de īnvătare

- Atitudinea si responsabilitatea elevilor fată de rezolvarea sarcinilor de lucru din clasă si a sarcinilor de lucru pentru acasă

- Relatiile elevilor cu profesorul, colaborarea cu acesta īn procesul de īnvătare

- Relatiile elevilor cu colegii, colaborarea cu acestia īn procesul de īnvătare

Competentele dobāndite de elevi

- Competentele si nivelul competentelor specifice disciplinei demonstrate de elevi (cunostinte, deprinderi, atitudini)

- Gradul de utilizare a cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor īn contexte noi de īnvătare

- Progresul realizat de elevi īn timpul lectiei

 

 

Alte componente si observatii

Mediul educational

- Locul de desfăsurare la unitatea de īnvătămānt a lectiei

- Dispunerea mobilierului īn functie de activitate

- Dotarea, resursele materiale si auxiliarele curriculare utilizate īn lectie

- Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor

- Atmosfera generală īn clasă

Alte observatii

 

 

 

Numele si prenumele persoanei care realizează inspectia/asistenta

..................................................................................................

Semnătura................................................................................

 

notă:

Fiecare oră de inspectie/asistentă a lectiei se evaluează acordāndu-se īn mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB); bine (B); acceptabil (A); slab (S). Īn cazul īn care se realizează mai mult decāt o oră de inspectie/asistentă se vor mentiona, după caz, toate disciplinele la care se realizează inspectia/asistenta, unitătile de īnvătare, temele lectiilor si tipurile de lectie vizate.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI................./INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr. de īnregistrare:............................................

 

RAPORT ĪNCHEIAT ĪN URMA INSPECTIEI TEMATICE

 

- model -

 

Unitatea de īnvătămānt/institutia de educatie:..........................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Tematica inspectiei:...............................................................................................................................................

Perioada de desfăsurare:............................................Inspector/Inspectori:............................................................

............................................................................................................................................................................

Obiectivele inspectiei:...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Metode si procedee de documentare, control, īndrumare, evaluare:.......................................................................

............................................................................................................................................................................


 

Constatări si aprecieri pentru obiectivele urmărite:

 

Obiectivul urmărit

Aspecte pozitive

Aspecte de īmbunătătit

 

 

 

 

 

 

 

Data īntocmirii raportului: ................

Inspector,

.......................................................

 

Sunt/Nu sunt de acord cu aspectele mentionate īn raport1.

Director,

.............................

 


1 Vor fi mentionate aspectele pentru care s-a exprimat dezacordul.

 

ANEXA Nr. 7
la regulament

 

Răspunsurile la acest chestionar au caracter confidential.

 

CHESTIONAR PENTRU ELEVI

 

- model -

 

Īti place cum se desfăsoară orele de curs īn scoala ta?

a) Da

b) Nu

Motivează răspunsul tău!

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Ai participat, īn cursul acestui an scolar, īn afara orarului obisnuit al clasei, la ore īn care ai primit un sprijin suplimentar la īnvătătură?

a) Da

b) Nu

c) Nu a fost cazul

d) Dacă da, la ce discipline?

............................................................................................................................................................................

Ai participat la concursuri scolare īn acest an scolar?

a) Da

b) Nu

c) Dacă da, precizează disciplina sau denumirea concursului si etapa maximă de participare (pe scoală, pe judet, natională, internatională)

............................................................................................................................................................................

Ai participat, īn cursul acestui an scolar, la ore de pregătire suplimentară īn vederea participării la concursurile scolare?

a) Da

b) Nu

Ai manuale pentru toate disciplinele? Dacă nu, ce manuale īti lipsesc?

............................................................................................................................................................................


Cum te īntelegi cu colegul/colega de bancă? Dar cu ceilalti colegi?

............................................................................................................................................................................

Care este activitatea care īti place cel mai mult la scoală? De ce?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Dirigintele clasei v-a prezentat/informat īn legătură cu:

□ prevederile regulamentului intern al scolii (elaborat de scoală)

□ drepturile si īndatoririle pe care le ai ca elev

□ sanctiunile care se aplică elevilor

□ orarul clasei

□ activitătile extrascolare organizate de scoală

□ semnele de identificare scolară (uniformă, insignă etc.) Poti alege unul sau mai multe răspunsuri.

Care sunt disciplinele optionale pe care le studiezi la clasă?....................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Ai fost consultat īn alegerea acestor discipline optionale?

a) Da

b) Nu

Părintii tăi au fost consultati īn alegerea acestor discipline optionale?

a) Da

b) Nu

c) Nu stiu

Ai carnet de elev?

a) Da

b) Nu

Dacă ai carnet de elev, este completat cu notele/mediile pe care le-ai obtinut ?

a) Da

b) Nu

c) Partial completat

Au primit părintii tăi, acasă, vreo adresă/scrisoare de la scoală ?

a) Da

b) Nu

c) Nu stiu

Īn caz afirmativ, continutul adresei/scrisorii se referea la:

a) numărul de absente pe care le-ai avut

b) felicitări pentru rezultatele foarte bune pe care le-ai avut la īnvătătură

c) invitatie la sedinta cu părintii

d) altele:.................................................................................................................

Poti alege unul sau mai multe răspunsuri.

Părintii tăi vin la scoală:

□ o dată pe semestru

□ odată pe lună

□ o dată pe săptămānă

□ la sedintele cu părintii

□ la solicitarea dirigintelui

□ din propria initiativă

alt răspuns............................................................................................................

Poti alege unul sau mai multe răspunsuri.

Părintii tăi au participat la activităti organizate de scoală? Dacă da, īn ce a constat participarea părintilor?

Dă un exemplu de astfel de activitate.

............................................................................................................................................................................

Cum apreciezi relatia ta cu dirigintele clasei?

............................................................................................................................................................................

Dar cu ceilalti profesori ?

............................................................................................................................................................................


Īti place cum arată sala/sălile de clasă, laboratoarele din scoală ?

a) Da

b) Nu

Motivează răspunsul tău!.......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Ai contribuit tu sau părintii tăi la īmbunătătirea conditiilor din clasă/laborator sau la confectionarea de material didactic ?

Dacă da, dă un exemplu de astfel de activitate.

............................................................................................................................................................................

Ce ai vrea să se īmbunătătească īn scoală?

a) comportamentul cadrelor didactice fată de tine

b) baza materială a clasei/scolii

c) colaborarea cu dirigintele clasei

d) altele:...........................................................................................

Poti alege unul sau mai multe răspunsuri.

Ai participat la vreo actiune organizată de scoală ? Dacă da, dă un exemplu de astfel de activitate!

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Ce alte activităti ti-ar plăcea să se organizeze īn scoală?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Scoala īn care īnveti este implicată īn proiecte nationale sau internationale ?

a) Da

b) Nu

c) Nu stiu

Īn caz afirmativ, precizează titlul/domeniul proiectului!

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Transmite un mesaj scolii tale sau persoanelor din scoală!

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Īti multumim pentru colaborare!

(Acest chestionar se poate modifica/reduce/adapta la specificul unitătii de īnvătămānt.)

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

CHESTIONAR PENTRU PĂRINTI*)

 

- model -

 

Cunoasteti numele īnvătătorului/dirigintelui clasei īn care īnvată fiul/fiica dvs., precum si disciplina pe care acesta o predă?

a) cunosc si numele, si disciplina

b) cunosc doar numele

c) cunosc doar disciplina

d) nu cunosc nici numele, nici disciplina

Īn ce mod ati luat legătura cu dirigintele clasei ?

a) participare la sedinte cu părintii

b) īntālniri individuale

c) īn calitate de membru al comitetului de părinti al clasei

d) o altă modalitate (spre exemplu, prin e-mail) Puteti alege unul sau mai multe răspunsuri.


Precizati motivele pentru care ati luat legătura cu dirigintele clasei?

a) la solicitarea dirigintelui clasei

b) pentru a urmări evolutia copilului dvs.

c) pentru a participa la organizarea de evenimente scolare (serbări etc.)

d) īmbunătătirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei (reparatii, confectionarea de materiale didactice etc.)

e) alte motive (precizati):

............................................................................................................................................................................

Puteti alege unul sau mai multe răspunsuri.

Īn cadrul īntālnirilor cu dirigintele clasei, acesta v-a prezentat/informat cu privire la:

a) prevederile regulamentului intern (elaborat de scoală)

b) absentele copilului dvs.

c) potentialele situatii de corigentă, de amānare a īncheierii situatiei scolare, de aplicare a unor sanctiuni disciplinare copilului dvs.

d) altele (precizati)...............................................................................................................................................................

Puteti alege unul sau mai multe răspunsuri.

Ati primit acasă adrese/scrisori de la scoală ?

a) Da

b) Nu

c) īn caz afirmativ, care a fost motivul ?

............................................................................................................................................................................

Care este frecventa cu care ati luat legătura cu dirigintele clasei ?

a) semestrial

b) lunar

c) săptămānal

d) altă frecventă (precizati)...................................................................

Faceti parte din comitetul de părinti al clasei ? Dacă da, ce probleme ati discutat/rezolvat īmpreună cu dirigintele clasei ?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Copilul dvs. are carnet de note ?

a) Da

b) Nu

c) Nu stiu

īn caz afirmativ, este completat cu notele si mediile obtinute de copilul dvs.?

a) Da

b) Nu

c) Nu stiu

Cum apreciati starea de disciplină si comportamentul elevilor din clasa īn care īnvată copilul dvs.?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Vă place cum arată scoala īn care īnvată copilul dvs.?

a) Da

b) Nu

c) Nu stiu

Motivati răspunsul dvs.!

............................................................................................................................................................................

Cum apreciati atitudinea dirigintelui, a cadrelor didactice fată de copilul dvs. si fată de dvs.?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Scoala īn care īnvată copilul dvs. este implicată īn proiecte nationale sau internationale?

a) Da

b) Nu

c) Nu stiu

Īn caz afirmativ, precizati titlul/domeniul proiectului!

............................................................................................................................................................................

După părerea dvs., īn scoală se acordă importantă sporită:

a) educatiei

b) activitătilor extracurriculare

c) īnvătării centrate pe elev

d) modernizării metodelor de lucru cu elevii


e) dezvoltării culturii organizationale

f) modernizării managementului scolar

g) asigurării unor conditii de lucru potrivite h) realizării unui īnvătămānt de calitate

Puteti alege unul sau mai multe răspunsuri, dar nu mai multe de 3!

A participat copilul dvs., īn cursul acestui an scolar, la ore de sprijin la īnvătătură, desfăsurate īn afara orarului obisnuit al clasei?

a) Da

b) Nu

c) Nu a fost cazul

Dacă da, la ce discipline?.....................................................................................................................................................

A participat copilul dvs. la concursuri scolare īn acest an scolar?

a) Da

b) Nu

Dacă da, precizati disciplina sau denumirea concursului si etapa maximă de participare atinsă (pe scoală, pe judet, natională)!

............................................................................................................................................................................................

A participat copilul dvs., īn cursul acestui an scolar, la ore de pregătire suplimentară īn vederea participării la concursurile scolare?

a) Da, īn cadrul orelor organizate de scoală

b) Nu

c) Da, prin pregătire cu profesor meditator acasă

Ati vrea să se īmbunătătească:

a) comportamentul cadrelor didactice fată de copilul dvs.

b) baza materială a clasei/scolii

c) colaborarea cu dirigintele clasei

d) altele..................................................................................

Puteti alege unul sau mai multe răspunsuri (prin īncercuirea răspunsului/răspunsurilor).

Ati contribuit la īmbunătătirea conditiilor din clasă/laborator sau la confectionarea de material didactic ? Dacă da, dati un exemplu de astfel de activitate!

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Ati participat la activităti organizate de scoală ? Dacă da, īn ce a constat participarea dvs.? Dati un exemplu de astfel de activitate!

............................................................................................................................................................................

Ce activitate/activităti scolare preferă copilul dvs.?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Orice alte comentarii personale:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

Vă multumim pentru colaborare!

(Acest chestionar se poate modifica/reduce/adapta la specificul unitătii de īnvătămānt.)


*) Răspunsurile la acest chestionar au caracter confidential.

 

 


ANEXA Nr. 9

la regulament

 

CHESTIONAR pentru personalul didactic*)

 

- model -

 

Īn scopul diagnosticării procesului institutional din scoala dvs., a stabilirii unor repere de sprijin si dezvoltare, vă rugăm să exprimati, punctual, părerea dumneavoastră asupra următoarelor chestiuni:

1. Aveti contract individual de muncă?                      DA                  NU

2. Aveti o fisă a postului?                               DA                  NU

3. Fisa postului cuprinde īndatoriri care derivă din sarcini conexe procesului de īnvătămānt (diriginte, sef de catedră, profesor de serviciu, responsabil al altor activităti etc.)?

DA                  NU

4. Aveti contributii la planul de dezvoltare a scolii?

DA                  NU

Dacă aveti asemenea contributii, mentionati succint īn ce constau acestea!

5. Vă aduceti contributia la deciziile care se iau īn scoală?

DA                  NU

Vă rugăm să detaliati comentarii sau propuneri privind modul de luare a deciziilor īn scoală!

6. Există metode si criterii clare de evaluare a activitătii pe care o desfăsurati īn scoală?

DA                  NU

7. Aveti observatii/propuneri referitoare la īmbunătătirea activitătii educationale din scoală?

DA                  NU

Dacă aveti observatii/propuneri, vă rugăm să le detaliati!

8. Care sunt criteriile pe baza cărora evaluati eficienta propriei activităti didactice?

9. Cum asigurati resursele materiale necesare unui īnvătămānt interactiv?

10. Ce metode folositi pentru evaluarea progresului elevilor pe parcursul īnvătării?

Sumative:..............................................................................................................................

Formative:.............................................................................................................................

11. Cum reglati procesul didactic ca o consecintă a evaluărilor?

12. Ce metode se folosesc īn unitatea de īnvătămānt pentru evaluarea nevoilor scolii, a punctelor slabe ale procesului de īnvătămānt?

13. Ce propuneri aveti īn legătură cu dezvoltarea scolii?

14. Sunteti multumit de modul īn care se apreciază rezultatele muncii dumneavoastră de către conducerea unitătii scolare?

DA                  NU

15. Aprecierile vă motivează īn dezvoltarea profesională proprie?

DA NU

16. Vă place să lucrati īn această scoală?

DA NU

17. Orice alte comentarii personale:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Vă multumim pentru colaborare!

(Acest chestionar se poate modifica/reduce/adapta la specificul institutiei de educatie.)


*) Răspunsurile la acest chestionar au caracter confidential.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.