MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 756         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 octombrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.028. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita

 

1.039. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei “Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 Timisoara” ca fiind de utilitate publică

 

1.041. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 354/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

1.042. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 289/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala “Complexul Energetic Rovinari” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.353. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 

2.696. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

794. - Ordin privind punerea în aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei în cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Slobozia” la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 si 205 bis din 26 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.028.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei “Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 Timisoara” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia “Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 Timisoara”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Emanoil Ungureanu nr. 8, judetul Timis, ca fiind de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.039.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 354/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 354/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 aprilie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.041.

 

ANEXA*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 354/2011)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

 

 

 

-  mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC rectificat 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

2.781.427

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

2.701.427

 

 

a)

din productia vândută

3

2.667.427

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

34.000

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 


 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

80.000

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

1.000

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

4.000

 

 

d)

alte venituri financiare

14

75.000

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2.756.427

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2.647.380

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.854.130

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

3.430

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

156.249

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

111.820

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

33.218

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

24.847

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

839

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

7.203

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

329

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

11.211

 

 

 

 

d3.1) ch sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

2.229

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

4.114

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

3.307

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

306.570

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

295.039


 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

31.963

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

1.000

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

483

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

1.258

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

144

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

109.047

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

42.100

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

66.947

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

25.000

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

8.440

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

16.560

 

1

 

Rezerve legale

55

1.250

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 


 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59,

60

15.310

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

765

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

13.779

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

766

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

523.500

 

1

 

Surse proprii

65

342.514

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

176.141

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse (grant)

70

4.845

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

523.500

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

353.500

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

170.000

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

1.250

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

2.781.427

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

2.756.427

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

2.200

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

2.200


 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somai tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

111.820

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

111.474

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

346

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.222

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii leî/persoană)(rd. 81/84)

89

1.264

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (Kme retehnologizati / persoana)

91

0,578

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

991

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

800

 

 

b)

preturi comparabile

95

800

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

69.808

 

 

b)

preturi comparabile

98

69.808

 

NOTĂ:

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 289/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Rovinari” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adorjtă rjrezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 289/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială “Complexul Energetic Rovinari” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Nicolae Ivăschescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.042.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 289/2011)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială “Complexul Energetic Rovinari” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.383.383

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.388.737

 

 

a)

din productia vândută

3

924.924

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

27.112

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

416.701

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

14.646

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

2.355

 

 

d)

alte venituri financiare

14

12.291

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.373.703

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.323.967

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

558.702

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

76.667

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

22.607

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

289.630

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

199.712

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

66.952

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

51.972

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

1.582

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

12.721

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

677

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

22.966

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

3.978

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

2.747

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

8.537

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 


 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

10.451

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări, inclusiv contributii aferente

34

3.212

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

115.483

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

137.087

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

120.579

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

46

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

64

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea,din care

45

5.820

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

1.084

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

14.363

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli de privatizare restructurare, privatizare speciala

47c

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

49.736

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

34.429

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

15.307

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

9.680

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

7.982

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.698

 

1

 

Rezerve legale

55

484

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 


 

4

 

Constituita surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

1,214

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

1.093

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

121

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

277.348

 

1

 

Surse proprii

65

115.488

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

161.860

 

 

a)

- interne

68

71.860

 

 

b)

- externe

69

90.000

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

277.348

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

256.981

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

20.367

 

 

a)

interne

74

20.367

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

484

 

1

 

Rezerve legale

77

484

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

1.383.383

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.373.703

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

4.375

 

4

 

Nr mediu de salariati total

84

4.397

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84 a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

199.712

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

198.920

 

 

b)

Alte cheltuieli cu personalul

87

792

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.770

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în conditii comparabile (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

315

 

3

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

315

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu in conditii comparabile (Mw/salarîat/ora functionare)

91

0,0544

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

993,00

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

16.302

 

 

b)

preturi comparabile

95

16.302

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

17.974

 

 

b)

preturi comparabile

98

17,974

 

NOTA:

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, A.GA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 228.241 din 31 august 2011 al Directiei politici si strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 123 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în valoare de 71 de lei.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.343/2010 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 1 septembrie 2010, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 26 septembrie 2011.

Nr. 2.353.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, al prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularelor:

a) 500 “Fisa de înscriere în cazierul fiscal”, cod MFP: 14.13.43.15/1;

b) 501 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal”, cod MFP: 14.13.43.15/2;

c) 502 “Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal”, cod MFP: 14.13.25.15/1;

d) 503 “Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal”, cod MFP: 14.13.25.15/2;

e) 504 “Certificat de cazier fiscal” si anexa la certificatul de cazier fiscal, cod MFP: 14.13.21.15;

f) 505 “Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, cod MFP: 14.13.43.15/3;

g) 506 “Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, cod MFP: 14.13.43.15/4;

h) 507 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, cod MFP: 14.13.43.15/5;

i) 508 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, cod MFP: 14.13.43.15/6, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor mentionate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Fisa de înscriere în cazierul fiscal si fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal se completează si se editează numai cu ajutorul programului de asistentă.

Art. 4. - Cazierul fiscal se organizează în format electronic astfel:

a) la nivelul Ministerului Finantelor Publice, prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se organizează cazierul fiscal national, care tine evidenta contribuabililor de pe întregul teritoriu al României;

b) la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se organizează cazierul fiscal local, care tine evidenta contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora sau sunt înregistrati în evidentele lor fiscale.

Art. 5. - Cazierul fiscal este gestionat, din punct de vedere informatic, de Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si serviciile de tehnologia informatiei din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 6. - (1) La informatiile privind cazierul fiscal au acces numai persoanele cu atributii în gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale competente.

(2) Baza de date care cuprinde informatiile referitoare la cazierul fiscal este administrată de Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 7. - Procedura de înscriere si actualizare a datelor din cazierul fiscal este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei si Directia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2011.

Nr. 2.696.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICI

e tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor

 

I. Fisa de înscriere în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1

1. Denumire: Fisa de înscriere în cazierul fiscal

2. Cod: 14.13.43.15/1

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor constatate de către organele de control, precum si a sanctiunilor aplicate.

7. Se întocmeste în: două exemplare;

de: organul de control constatator sau de compartimentul juridic, după caz.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul;

- un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal si un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz.

II. Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/2

1. Denumire: Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal

2. Cod: 14.13.43.15/2

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.

7. Se întocmeste în:

- un exemplar, în cazul în care fisa este completată de compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;

- două exemplare, în cazul în care fisa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic, după caz.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul, în cazul în care fisa este completată de compartimentul de gestiune cazier fiscal;

- un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, după caz, si un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal, în cazul în care fisa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic.

9. Se arhivează:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal si un exemplar la organul constatator sau la compartimentul juridic, în cazul în care fisa este completată de organul de control constatator sau de compartimentul juridic;

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

III. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cod 14.13.25.15/1

1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal

2. Cod: 14.13.25.15/1

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal.

7. Se întocmeste în: un exemplar,

de: contribuabil.

8. Circulă: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9. Se arhivează: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

IV. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal, cod 14.13.25.15/2

1. Denumire: Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal

2. Cod: 14.13.25.15/2

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal.

7. Se întocmeste în: un exemplar,

de: contribuabil.

8. Circulă: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9. Se arhivează: la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

V. Certificat de cazier fiscal si anexa la Certificatul de cazier fiscal, cod 14.13.21.15

1. Denumire: Certificat de cazier fiscal si anexa la Certificatul de cazier fiscal

2. Cod: 14.13.21.15

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăresc pe o singură fată atât certificatul, cât si anexa;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: numai în scopul în care a fost eliberat.

7. Se întocmeste în: două exemplare,

de: organul fiscal.

8. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal.

VI. Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cod 14.13.43.15/3

1. Denumire: Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

2. Cod: 14.13.43.15/3

3. Format: 2A4/t1


4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a situatiei de atragere a răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

7. Se întocmeste în: două exemplare;

de: compartimentul de executare silită sau de compartimentul juridic.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea cazierului fiscal si un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic.

VII. Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/4

1. Denumire: Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

2. Cod: 14.13.43.15/4

3. Format: 2A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: înscrierea stării de inactivitate fiscală în cazierul fiscal al persoanelor juridice declarate inactive fiscal sau înscrierea în cazierul fiscal a stării de reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactive fiscal.

7. Se întocmeste în: două exemplare;

de: compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor/ compartimentul cu atributii de inspectie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor sau la compartimentul cu atributii de inspectie fiscală, după caz.

9. Se arhivează: un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea cazierului fiscal si un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor sau la compartimentul cu atributii de inspectie fiscală, după caz.

VIII. Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, cod 14.13.43.15/5

1. Denumire: Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

2. Cod: 14.13.43.15/5

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

7. Se întocmeste în două exemplare.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic, după caz.

9. Se arhivează:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;

- un exemplar la compartimentul de executare silită sau la compartimentul juridic, după caz.

IX. Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală, cod 14.13.43.15/6

1. Denumire: Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

2. Cod: 14.13.43.15/6

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor privind inactivitatea fiscală.

7. Se întocmeste în două exemplare.

8. Circulă:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul;

- un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor sau la compartimentul cu atributii de inspectie fiscală, după caz.

9. Se arhivează:

- un exemplar la compartimentul pentru gestionarea cazierului fiscal;

- un exemplar la compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor sau la compartimentul cu atributii de inspectie fiscală, după caz.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURA

de înscriere si actualizare a datelor din cazierul fiscal

 

I. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a faptelor si situatiilor prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare

înscrierea datelor în cazierul fiscal se face numai pe baza fiselor de înscriere.

A. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si a celor care privesc disciplina financiară

1. Fisele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc, indiferent de locul situării domiciliului fiscal al contribuabililor, de către următoarele organe si la următoarele termene:


a) organele cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al unitătilor sale teritoriale, precum si organele cu atributii de control din afara agentiei, care au constatat contraventiile si au aplicat sanctiunile, astfel:

- în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a căii de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, în cazul neexercitării căii de atac;

- în termen de 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice a hotărârii irevocabile prin care s-a solutionat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei;

b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevăzute la lit. a) sau din cadrul organelor fiscale ierarhic superioare, după caz, pentru faptele care constituie infractiuni, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile.

2. Se completează câte o fisă pentru fiecare faptă care se înscrie în cazierul fiscal.

3. Fisele de înscriere completate se înregistrează si se transmit compartimentelor pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor competente definite potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în a căror rază teritorială contribuabilii îsi au domiciliul fiscal sau Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

4. Compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal procedează la:

a) înregistrarea în registrul unic de evidentă a fiselor de înscriere primite;

b) analiza formală, din punctul de vedere al coerentei si completitudinii, a fiselor de înscriere primite;

c) restituirea fiselor la care se constată neconcordante organelor de control sau compartimentului juridic pentru a fi corectate, după caz.

5. Fisele valide sunt vizate de seful serviciului (biroului) care coordonează activitatea compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi înscrise în cazierul fiscal, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

B. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

1. În cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se înscrie atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, după caz.

2. În situatia în care atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin decizia privind angajarea răspunderii solidare, ca act administrativ fiscal emis în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, fisele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc de compartimentul cu atributii de executare silită din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscală a debitorului declarat insolvabil sau insolvent.

3. În situatia prevăzută la pct. 2, fisele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc:

a) în cazul neexercitării căii administrative de atac împotriva deciziei privind angajarea răspunderii solidare, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a acestei căi de atac;

b) în cazul exercitării căii administrative de atac împotriva deciziei privind angajarea răspunderii solidare, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestatiei.

4. În situatia în care atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, fisele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc de compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent în administrarea fiscală a persoanelor pentru care a fost stabilită răspunderea solidară sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz.

5. În situatia prevăzută la pct. 4, fisele de înscriere în cazierul fiscal se întocmesc în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile.

6. Fisele de înscriere în cazierul fiscal, pentru situatiile prevăzute la pct. 2 si 4, se întocmesc prin completarea formularului 505 “Fisa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

7. Fisele de înscriere completate se transmit, în vederea introducerii în baza de date privind cazierul fiscal, compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cărui sferă de competentă intră gestionarea cazierului fiscal al persoanei în sarcina căreia s-a stabilit răspunderea solidară.

8. Dispozitiile sectiunii A pct. 4 si 5 se aplică în mod corespunzător.

C1. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală pentru persoanele juridice declarate inactive pentru nedepunerea declaratiilor fiscale, în conditiile art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală

1. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate pentru nedepunerea declaratiilor fiscale, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, compartimentele cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale competente întocmesc fisele de înscriere în cazierul fiscal a inactivitătii fiscale, prin completarea formularului 506 “Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuta “persoană juridică declarată inactivă fiscal”.

2. Fisa de înscriere întocmită potrivit pct. 1 se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cărui sferă de competentă intră gestionarea cazierului fiscal al persoanei juridice declarate în inactivitate fiscală.

3. Dispozitiile sectiunii A pct. 4 si 5 se aplică în mod corespunzător.

C2. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice declarate inactive pentru nedepunerea declaratiilor fiscale, în conditiile art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală

1. Compartimentele cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale competente întocmesc lista cu persoanele juridice pentru care se propune declararea în inactivitate fiscală si o comunică odată cu transmiterea spre aprobare, potrivit procedurii aplicabile în materie, a deciziilor de declarare în inactivitate către directia generală a finantelor publice în a cărei sferă de competentă functionează.

2. În termen de o zi de la aprobarea deciziilor de declarare în inactivitate, directia generală a finantelor publice transmite lista actualizată Directiei generale de tehnologia informatiei, care solicită Oficiului National al Registrului Comertului, în baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care figurează în această listă. Sunt solicitate informatii referitoare la reprezentantii legali care erau desemnati la data aprobării deciziilor de declarare în inactivitate fiscală.

3. După primirea informatiilor solicitate, Directia generală de tehnologia informatiei transmite datele de identificare ale reprezentantilor legali către directiile generale ale finantelor publice solicitante, care le transmit compartimentelor cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor prevăzute la pct. 1 din prezenta sectiune.

4. Compartimentele cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor prevăzute la pct. 1 întocmesc fisele de înscriere în cazierul fiscal pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice pentru care s-au comunicat deciziile de declarare în inactivitate, prin completarea formularului 506 “Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuta “reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivă fiscal”.

5. Fisele de înscriere întocmite potrivit pct. 4 se transmit, în vederea introducerii în baza de date privind cazierul fiscal, către compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale în a căror sferă de competentă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentantilor legali.

6. Dispozitiile sectiunii A pct. 4 si 5 se aplică în mod corespunzător.

D1. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală pentru persoanele juridice declarate inactive de către activitatea de inspectie fiscală, în conditiile art. 781 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedură fiscală

1. Compartimentele cu atributii de inspectie fiscală competente, după declararea inactivitătii fiscale în conditiile art. 781 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedură fiscală, întocmesc fisele de înscriere în cazierul fiscal a inactivitătii fiscale, prin completarea formularului 506 “Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuta “persoană juridică declarată inactivă fiscal”.

2. Dispozitiile sectiunii A pct. 3-5 se aplică în mod corespunzător.

D2. Procedura de înscriere în cazierul fiscal a stării de inactivitate fiscală pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice declarate inactive de către activitatea de inspectie fiscală, în conditiile art. 781 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedură fiscală

1. Compartimentele cu atributii de inspectie fiscală competente, după declararea inactivitătii fiscale în conditiile art. 781 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedură fiscală, întocmesc fisele de înscriere în cazierul fiscal a inactivitătii fiscale pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice declarate inactive, prin completarea formularului 506 “Fisa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuta “reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivă fiscal”.

2. Pentru identificarea reprezentantilor legali ai persoanelor juridice declarate inactive fiscal, compartimentele cu atributii de inspectie fiscală competente pot aplica procedura prevăzută la sectiunea C2 pct. 2 si 3.

3. Fisele de înscriere întocmite potrivit pct. 1 din prezenta sectiune se transmit, în vederea introducerii în baza de date privind cazierul fiscal, către compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale în a căror sferă de competentă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentantilor legali.

4. Dispozitiile sectiunii A pct. 4 si 5 se aplică în mod corespunzător.

II. Procedura de actualizare a faptelor si situatiilor înscrise în cazierul fiscal

A. Dispozitii generale privind actualizarea faptelor si situatiilor înscrise în cazierul fiscal

1. Actualizarea datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se face numai pe baza fiselor de actualizare, prin completarea formularelor 501 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal”, 507 “Fisă de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent” sau 508 “Fisă de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.

2. Fisele de actualizare mentionate la pct. 1 se utilizează si pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal, în conditiile prevăzute de art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, cu modificările si completările ulterioare.

3. Fisele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se întocmesc, la cererea contribuabilului sau din oficiu, de către compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal, pe baza următoarelor documente justificative:

a) comunicarea primită de la serviciul cu atributii în gestionarea si functionarea cazierului fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care cuprinde actele normative care abrogă sau modifică prevederile legale în baza cărora au fost sanctionate faptele înscrise în cazier;

b) listele primite de la compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz;

c) nota de serviciu prin care se aprobă fisa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobată de conducătorul organului fiscal competent;

d) nota de serviciu prin care se aprobă fisa de actualizare în vederea scoaterii din cazier pe baza hotărârilor judecătoresti prin care se constată reabilitarea de drept sau prin care se pronuntă reabilitarea judecătorească, după caz, avizată de compartimentul juridic.

4. Fisele de actualizare pot fi completate si de organele cu atributii de control, compartimentele juridice, compartimentele cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor sau de compartimentele cu atributii de executare silită, pentru a rectifica eventualele erori din fisele de înscriere transmise de acestea.

5. Se completează câte o fisă pentru fiecare faptă care se actualizează.

6. Pentru fisele de actualizare întocmite de alte compartimente, compartimentele pentru gestionarea cazierului fiscal procedează la:

a) înregistrarea în registrul unic de evidentă a fiselor de actualizare primite;

b) analiza formală, din punctul de vedere al coerentei si completitudinii, a fiselor de actualizare primite;

c) restituirea fiselor la care se constată neconcordante, compartimentelor emitente, pentru a fi corectate, după caz.

7. Fisele de actualizare valide sunt vizate de seful serviciului (biroului) care coordonează activitatea compartimentului cu atributii de gestionare a cazierului fiscal si sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii.

B. Dispozitii speciale privind scoaterea faptelor sanctionate ca infractiuni înscrise în cazierul fiscal

1. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a faptelor sanctionate ca infractiuni, pentru care s-a scurs perioada de 5 ani, fisa de actualizare se întocmeste de către compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal, pe bază de notă de serviciu, avizată de compartimentul juridic.

2. Nota de serviciu cuprinde informatii privind identificarea contribuabilului, fapta sanctionată ca infractiune, hotărârea judecătorească în temeiul căreia a fost înscrisă fapta în cazierul fiscal si data la care fapta a fost introdusă în baza de date privind cazierul fiscal.

3. După întocmirea notei de serviciu, aceasta se transmite compartimentului juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, după caz, în vederea acordării unui aviz de legalitate.

C1. Dispozitii speciale privind scoaterea faptelor sanctionate drept contraventii, altele decât contraventiile la regimul produselor accizabile, înscrise în cazierul fiscal

1. Faptele sanctionate drept contraventii, altele decât contraventiile la regimul produselor accizabile, se scot din evidenta cazierului fiscal, în conditiile art. 7 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după trecerea perioadei de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte, cu conditia achitării cuantumului amenzilor contraventionale.

2.1. La cererea contribuabilului de scoatere din evidenta cazierului fiscal a faptelor prevăzute la pct. 1, formulată după împlinirea termenului de 1 an prevăzut de lege, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal întocmeste nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atributii de evidentă pe plătitori sau organelor cu atributii de control care au constatat contraventiile si au aplicat sanctiunile, după caz, în vederea avizării din punctul de vedere al îndeplinirii conditiei prevăzute de lege privind achitarea cuantumului amenzii contraventionale.

2.2. După primirea notei de serviciu avizate, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal întocmeste de îndată fisa de actualizare, prin completarea formularului 501 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzător.

3.1. Pentru scoaterea, din oficiu, din evidenta cazierului fiscal a faptelor prevăzute la pct. 1, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal întocmeste, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, liste cu contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal astfel de fapte si pentru care s-a împlinit, în luna anterioară, un an de la data la care fapta a fost introdusă în cazierul fiscal.

3.2. Listele întocmite potrivit pct. 4.1 se transmit compartimentului cu atributii de evidentă pe plătitori sau organelor cu atributii de control care au constatat contraventiile si au aplicat sanctiunile, după caz, în vederea confirmării îndeplinirii conditiei prevăzute de lege privind achitarea cuantumului amenzii contraventionale.

3.3. După primirea confirmării privind achitarea cuantumului amenzii contraventionale, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal întocmeste de îndată fisele de actualizare, prin completarea formularului 501 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzător.

3.4. Contribuabilii pentru care s-a împlinit termenul de 1 an de la data la care fapta a fost introdusă în cazierul fiscal, dar care nu au achitat cuantumul amenzii contraventionale, se preiau în listele lunare în vederea confirmării ulterioare a plătii.

3.5. În situatia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în termen de 5 ani de la data înscrierii faptei în cazierul fiscal, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal întocmeste fisele de actualizare pentru scoaterea faptelor din cazier, prin completarea formularului 501 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzător.

C2. Dispozitii speciale privind scoaterea faptelor sanctionate drept contraventii la regimul produselor accizabile înscrise în cazierul fiscal

1. Faptele sanctionate drept contraventii la regimul produselor accizabile se scot din evidenta cazierului fiscal, în conditiile art. 7 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după o perioadă 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte.

2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor fapte, fisa de actualizare se întocmeste de către compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal, pe bază de notă de serviciu, avizată de compartimentul juridic.

3. Dispozitiile sectiunii B pct. 2-3 din prezentul capitol sunt aplicabile în mod corespunzător.

D. Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, înscrise în cazierul fiscal

1. Situatiile privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent se scot din evidenta cazierului fiscal, în conditiile art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la data stingerii creantelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac ori un an de la data primirii comunicării hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile prin care s-a dispus atragerea răspunderii solidare.

2.1. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a situatiilor prevăzute la pct. 1, la cererea contribuabilului formulată după împlinirea termenului de 1 an prevăzut de lege, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal întocmeste nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atributii de evidentă pe plătitori, în vederea avizării din punctul de vedere al îndeplinirii conditiei, prevăzute de lege, privind stingerea creantei fiscale.

2.2. După primirea notei de serviciu avizate, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal întocmeste de îndată fisa de actualizare, prin completarea formularului 507 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzător.

3.1. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a situatiilor prevăzute la pct. 1, din oficiu, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal întocmeste, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, liste cu contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal astfel de situatii si pentru care s-a împlinit, în luna anterioară, un an de la data la care situatia a fost introdusă în cazierul fiscal.

3.2. Listele întocmite potrivit pct. 3.1 se transmit compartimentului cu atributii de evidentă pe plătitori, în vederea confirmării îndeplinirii conditiei prevăzute de lege privind stingerea creantei fiscale.

3.3. După primirea confirmării privind stingerea creantei fiscale, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal întocmeste de îndată fisele de actualizare, prin completarea formularului 507 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzător.

3.4. Contribuabilii pentru care s-a împlinit termenul de un an de la data la care situatia a fost introdusă în cazierul fiscal, dar care nu au stins creantele fiscale pentru care s-a dispus atragerea răspunderii solidare, se preiau în listele lunare în vederea confirmării ulterioare a stingerii creantelor.


3.5. În situatia în care creantele fiscale nu se sting în termen de 5 ani de la data înscrierii situatiei în cazierul fiscal, compartimentul cu atributii de gestionare a cazierului fiscal întocmeste fisele de actualizare pentru scoaterea faptelor din cazier, prin completarea formularului 507 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, dispozitiile sectiunii A pct. 7 fiind aplicabile în mod corespunzător.

E1. Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind inactivitatea fiscală, declarată pentru nedepunerea declaratiilor fiscale în conditiile art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate

1. Situatiile privind inactivitatea fiscală, declarată pentru nedepunerea declaratiilor fiscale prevăzute de lege, se scot din cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive, în conditiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la data reactivării contribuabilului.

2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor situatii înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate, fisa de actualizare se întocmeste de către compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor, după comunicarea deciziei privind reactivarea persoanelor juridice declarate inactive, prin completarea formularului 508 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuta “persoană juridică declarată inactivă fiscal”.

3. În situatia reactivării contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, fisa de actualizare se întocmeste după comunicarea deciziei de anulare a deciziei de declarare în inactivitate fiscală.

4. Fisa de actualizare întocmită conform pct. 2 sau 3, după caz, se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cărui sferă de competentă intră gestionarea cazierului fiscal al persoanei juridice reactivate.

5. Dispozitiile sectiunii A pct. 6 si 7 se aplică în mod corespunzător.

E2. Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind inactivitatea fiscală, declarată pentru nedepunerea declaratiilor fiscale în conditiile art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, înscrise în cazierul fiscal al reprezentantilor legali ai persoanei juridice reactivate

1. Situatiile privind inactivitatea fiscală, declarată pentru nedepunerea declaratiilor fiscale prevăzute de lege, se scot din cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactive, în conditiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la data reactivării persoanei juridice.

2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor situatii, fisa de actualizare se întocmeste de către compartimentul cu atributii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal în a cărui evidentă este înregistrată persoana juridică declarată inactivă fiscal, după comunicarea deciziei privind reactivarea acestei persoane juridice, prin completarea formularului 508 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuta “reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivă fiscal”.

3. În situatia reactivării contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, fisa de actualizare se întocmeste după comunicarea deciziei de anulare a deciziei de declarare în inactivitate fiscală.

4. Fisa de actualizare întocmită conform pct. 2 sau 3, după caz, se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cărui sferă de competentă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate.

5. Dispozitiile sectiunii A pct. 6 si 7 se aplică în mod corespunzător.

F.1. Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind inactivitatea fiscală, declarată de activitatea de inspectie fiscală în conditiile art. 781 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedură fiscală, înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate

1. Situatiile privind inactivitatea fiscală, declarată de activitatea de inspectie fiscală, se scot din cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive, în conditiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după împlinirea unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului.

2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor situatii înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate, fisa de actualizare se întocmeste de către compartimentul cu atributii de inspectie fiscală, după împlinirea unui termen de 3 luni de la data reactivării persoanelor juridice declarate inactive, prin completarea formularului 508 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuta “persoană juridică declarată inactivă fiscal”.

3. Fisa de actualizare întocmită conform pct. 2 se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cărui sferă de competentă intră gestionarea cazierului fiscal al persoanei juridice reactivate.

4. Dispozitiile sectiunii A pct. 6 si 7 se aplică în mod corespunzător.

F.2. Dispozitii speciale privind scoaterea situatiilor privind inactivitatea fiscală, declarată de activitatea de inspectie fiscală în conditiile art. 781 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedură fiscală, înscrise în cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate

1. Situatiile privind inactivitatea fiscală, declarată de activitatea de inspectie fiscală, se scot din cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactive, în conditiile art. 7 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după împlinirea unui termen de 3 luni de la data reactivării persoanelor juridice declarate inactive.

2. Pentru scoaterea din evidenta cazierului fiscal a acestor situatii, fisa de actualizare se întocmeste de către compartimentul cu atributii de inspectie fiscală, după împlinirea unui termen de 3 luni de la data reactivării persoanelor juridice, prin completarea formularului 508 “Fisa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, la care se bifează căsuta “reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivă fiscal”.

3. Fisa de actualizare întocmită conform pct. 2 se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cărui sferă de competentă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate.

4. Dispozitiile sectiunii A pct. 6 si 7 se aplică în mod corespunzător.


 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei în cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011

 

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum si ale art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării lor în plenul Consiliului Concurentei, se pun în aplicare Instructiunile pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei în cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Bogdan Marius Chiritoiu

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 794.

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNI

pentru modificarea Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei în cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

precum si în cazurile de concentrări economice

 

În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentele instructiuni.

Art. I. - Instructiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei în cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Accesul la dosarul Consiliului Concurentei constituie una dintre garantiile procedurale menite a contribui la respectarea principiului egalitătii de tratament si a dreptului la apărare. Dreptul de acces la dosar este prevăzut de art. 44 alin. (2)-(7) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege. Odată cu transmiterea raportului de investigatie, presedintele Consiliului Concurentei stabileste:

a) termenul-limită până la care părtile în cauză pot consulta dosarul si obtine copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie;

b) termenul-limită pentru depunerea observatiilor scrise. Data audierilor va fi stabilită în functie de complexitatea cazului, dar nu mai devreme de 30 de zile de la comunicarea raportului de investigatie.”

2. Punctul 3 si nota de subsol aferentă vor avea următorul cuprins:

“3. În sensul prezentelor instructiuni, expresia acces la dosar semnifică accesul permis reprezentantilor autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale sau locale2, persoanelor, întreprinderilor si asociatiilor de întreprinderi al căror comportament face obiectul raportului de investigatie al Consiliului Concurentei.

În sensul prezentelor instructiuni, expresia acces la documente semnifică accesul autorilor plângerilor sau al altor părti implicate a căror audiere poate fi admisă, potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) din lege. Aceste situatii sunt diferite de cea a destinatarilor raportului de investigatie si, prin urmare, nu intră în sfera definitiei notiunii de «acces la dosar» reglementată de prezentele instructiuni. Aceste situatii fac obiectul unei sectiuni separate din prezentele instructiuni.


2 În cazurile privind posibila încălcare a art. 9 din lege.”

 

3. Punctul 5 si notele de subsol aferente vor avea următorul cuprins:

“5. Accesul la dosar, potrivit prevederilor pct. 1, este menit să asigure exercitarea efectivă a dreptului la apărare fată de concluziile si propunerile din raportul de investigatie. În acest sens, atât în cazurile prevăzute la art. 5, 6 sau 9 din lege, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii


Europene, denumit în continuare TFUE, cât si în cazurile privind concentrările economice, accesul la dosar este asigurat, la cerere, persoanelor, reprezentantilor autoritătilor si institutiilor administratiei publice centrale sau locale3, întreprinderilor4 respectiv asociatiilor de întreprinderi al căror comportament face obiectul raportului de investigatie al Consiliului Concurentei, denumite în continuare destinatari ai raportului de investigatie.


3 În cazurile privind posibila încălcare a art. 9 din lege.

4 În cuprinsul acestor instructiuni, termenul întreprindere include atât întreprinderile, cât si asociatiile de întreprinderi. Termenul persoană se referă atât la persoana fizică, cât si la persoana juridică. Multe entităti sunt în acelasi timp si persoane juridice si întreprinderi, iar în acest caz ele sunt acoperite de ambii termeni. Aceeasi situatie este si în cazul în care o persoană fizică este întreprindere în întelesul art. 5 si 6 din lege, respectiv art. 101 si 102 din TFUE. În procedurile legate de concentrări economice trebuie să se tină seama si de persoanele prevăzute la art. 10 din lege, chiar dacă este vorba de persoane fizice. În cazul entitătilor fără personalitate juridică, dar care nu sunt nici întreprinderi si sunt implicate în procedurile desfăsurate de Consiliul Concurentei, acesta din urmă aplică, atunci când este cazul, mutatis mutandis, principiile stipulate în prezentele instructiuni.”

 

4. Punctul 6 si nota de subsol aferentă vor avea următorul cuprins:

“6. Dosarul Consiliului Concurentei într-o investigatie privind posibila încălcare a legii, a prevederilor art. 101 si 102 din TFUE, precum si într-o investigatie având ca obiect compatibilitatea unei operatiuni de concentrare economică cu un mediu concurential normal cuprinde toate documentele5 care au fost obtinute, produse si/sau colectate de către Consiliul Concurentei în cadrul investigatiei.


5 Conform prezentelor instructiuni, termenul document se referă la orice tip de informatie, indiferent de modul de stocare a datelor. Acesta acoperă totodată si orice dispozitiv de stocare a datelor care este sau poate deveni disponibil.”

 

5. Punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. Accesul la declaratiile întreprinderilor efectuate în vederea aplicării politicii de clementă este acordat numai destinatarilor raportului de investigatie, în următoarele conditii:

a) dacă se angajează - împreună cu reprezentantii legali care primesc acces în numele lor - să nu realizeze nicio copie, utilizând mijloace mecanice sau electronice, a informatiilor din declaratiile la care li s-a permis accesul; si

b) dacă se angajează că informatiile obtinute din declaratie vor fi utilizate exclusiv pentru proceduri judiciare ori administrative care au ca obiect aplicarea art. 5 alin. (1) din lege sau a art. 101 din TFUE.

Altor persoane, precum autorii plângerilor, de exemplu, nu li se va acorda accesul la declaratiile efectuate în vederea aplicării politicii de clementă.”

6. Punctul 8 va avea următorul cuprins:

“8. În cursul unei investigatii desfăsurate potrivit prevederilor art. 34 si următoarele din lege, Consiliul Concurentei poate aduna o serie de documente, dintre care unele, ca urmare a unei cercetări mai detaliate, se dovedesc a nu avea legătură cu obiectul investigatiei în cauză. Aceste documente vor fi returnate celor de la care au fost ridicate, iar orice copii ale acestora vor fi distruse. După returnare, aceste documente nu mai fac parte din dosarul cauzei.”

7. Punctul 13 va avea următorul cuprins:

“13. În situatia unui studiu comandat având legătură cu procedurile initiate de Consiliul Concurentei, corespondenta dintre Consiliul Concurentei si cel ce realizează studiul, referitoare la evaluarea muncii acestuia sau în legătură cu aspecte financiare ale studiului, face parte din categoria documentelor interne, nefiind accesibilă.”

8. Punctul 15 va avea următorul cuprins:

“15. În circumstante exceptionale, Consiliul Concurentei acordă accesul la documentele ce provin de la autoritătile de concurentă din alte state membre numai după înlăturarea eventualelor informatii secrete de afaceri sau a altor informatii confidentiale. Consiliul Concurentei va consulta autoritatea publică ce a remis documentele, înainte de a permite accesul, cu scopul de a identifica eventualele secrete de afaceri sau alte informatii confidentiale. Este situatia documentelor care fac parte din elementele de probă folosite în procesul de investigare, într-un mod similar documentelor obtinute de la terti. Aceste reguli se aplică, în particular, documentelor si informatiilor obtinute potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.”

9. Punctul 16 va avea următorul cuprins:

“16. Dosarul Consiliului Concurentei poate contine si documente ce includ alte două categorii de informatii, si anume secrete de afaceri si alte informatii confidentiale, cu privire la care accesul la dosar poate fi partial sau total restrictionat. Se acordă accesul, dacă este posibil, la o versiune neconfidentială a informatiilor initiale, astfel cum aceasta a fost transmisă de întreprinderea care beneficiază de acordarea caracterului confidential. În situatia în care confidentialitatea poate fi asigurată printr-un rezumat al informatiilor relevante, se acordă accesul la acest rezumat. Toate celelalte documente sunt accesibile în forma lor initială.”

10. Punctul 17 si nota de subsol aferentă vor avea următorul cuprins:

“17. Dacă dezvăluirea unor informatii despre activitatea economică a unei întreprinderi poate dăuna grav intereselor acelei întreprinderi, aceste informatii constituie secrete de afaceri8. Informatiile ce ar putea fi calificate drept secrete de afaceri sunt, cu titlu de exemplu: informatii tehnice si/sau financiare legate de know-how-ul unei întreprinderi, metode de evaluare a costurilor, procese si secrete de productie, surse de aprovizionare, cantităti produse si vândute, cote de piată, liste de clienti si distribuitori, planuri de marketing, structura costurilor si a preturilor, strategia de vânzări.

Afectarea gravă a activitătii se referă, printre altele, la acele situatii în care este vorba de informatii protejate de dispozitii legale exprese sau informatii care pot duce, în situatia în care sunt cunoscute, la coordonarea comportamentului pe piată al unor întreprinderi.

 

8 Decizia din 18 septembrie 1996 în Cazul T-353/94 PostbankNVîmpotriva Comisiei (1996) ECR 11-921, paragraful 87.”

 

11. Punctul 18 si nota de subsol aferentă vor avea următorul cuprins:

“18. Categoria «alte informatii confidentiale» cuprinde informatii, altele decât secretele de afaceri, care pot fi considerate confidentiale, în măsura în care dezvăluirea acestora poate dăuna semnificativ unei persoane sau unei întreprinderi. De asemenea, în functie de circumstantele specifice fiecărui caz, alte informatii confidentiale pot fi reprezentate de informatiile transmise de către terti despre operatorii economici implicati care ar putea exercita o presiune considerabilă din punct de vedere economic si comercial asupra concurentilor sau asupra partenerilor comerciali, clientilor si/sau furnizorilor respectivilor operatori economici. Instantele comunitare au confirmat că este legitim refuzul de a dezvălui întreprinderilor anumite adrese primite de la clientii acestora, din moment ce această dezvăluire i-ar putea expune pe autorii adreselor riscului unor măsuri represive9. Prin urmare, notiunea de «alte informatii confidentiale» poate include informatii care ar permite părtilor să îi identifice pe autorii plângerilor sau pe alti terti, atunci când acestia din urmă au o optiune motivată de a rămâne anonimi, pe care o probează în scris.


9 Instantele comunitare s-au pronuntat asupra acestei probleme atât în cazuri de pretins abuz de pozitie dominantă (art. 82 din TFUE) [Cazul T-65/89, BPB Industries si British Gypsum (1993) ECR II-389, Cazul C-310/93 P, BPB Industries si British Gypsum (1995) ECR I-865], cât si în cazuri de concentrare economică [Cazul T-221/95 Endemol împotriva Comisiei (1999) ECR 11-1299, paragraful 69, si Cazul T-5/02 Laval împotriva Comisiei (2002) ECR 11-4381, paragraful 98 si următoarele].”


 

12. Punctul 19 si nota de subsol aferentă vor avea următorul cuprins:

“19. Pentru ca o informatie să fie considerată ca fiind confidentială, persoana, autoritatea sau institutia publică ori întreprinderea în cauză trebuie să facă o solicitare motivată în acest sens si această solicitare să fie acceptată de Consiliul Concurentei10.


10 A se vedea pct. 44.”

 

13. Punctul 21 si notele de subsol aferente vor avea următorul cuprins:

“21. Informatiile referitoare la o întreprindere care sunt deja cunoscute de către terti11 cărora li s-au comunicat informatiile respective de către această întreprindere, în mod normal, nu sunt considerate ca fiind informatii confidentiale12. Informatiile care si-au pierdut importanta comercială13 nu mai pot fi considerate confidentiale. Ca regulă generală, Consiliul Concurentei prezumă că informatiile referitoare la vânzări, datele privind cotele de piată ale părtilor si alte informatii similare care sunt mai vechi de 5 ani nu mai sunt confidentiale.


11 În cazul unui grup sau al unei asociatii, calitatea de «tert» se va aprecia fată de grup sau asociatie.

12 Cu toate acestea, secretele de afaceri sau alte informatii confidentiale comunicate unei asociatii profesionale de către membrii săi nu îsi pierd caracterul de secret profesional în ceea ce îi priveste pe terti si nu pot fi transmise autorului plângerii. Ase vedea cauzele conexate 209-215 si 218/78 Fedetab, Culegere 1980, p. 3125, pct. 46.

13 Spre exemplu, datorită trecerii timpului.”

 

14. Punctul 22 va avea următorul cuprins:

“22. În procedurile desfăsurate în cazurile privind practicile anticoncurentiale, calificarea unei informatii ca fiind confidentială nu constituie în sine o interdictie de a dezvălui o astfel de informatie dacă aceasta este necesară pentru a dovedi o pretinsă încălcare (document incriminator) sau este necesară pentru disculparea unei părti (document dezincriminator).

Consiliul Concurentei apreciază, de la caz la caz, dacă necesitatea de a proteja dreptul la apărare al destinatarilor raportului de investigatie prin intermediul asigurării accesului la dosar, într-un mod cât mai larg posibil, poate depăsi ca importantă preocuparea de a proteja informatiile confidentiale ale altor părti. Aceasta impune o evaluare a tuturor elementelor relevante si în special a următoarelor elemente:

a) măsura în care informatia contribuie în mod determinant la stabilirea existentei sau inexistentei faptei ilegale si forta sa probantă;

b) măsura în care informatia este indispensabilă;

c) gradul de sensibilitate a anumitor informatii (în ce măsură dezvăluirea acestor informatii poate vătăma interesele economice ale persoanei sau ale întreprinderii în cauză).

Consideratii similare se aplică si procedurilor desfăsurate în cazul concentrărilor economice, atunci când Consiliul Concurentei consideră că dezvăluirea de informatii este necesară.”

15. Punctul 25 va avea următorul cuprins:

“25. Accesul la dosar va fi asigurat la cerere, o singură dată, după transmiterea de către Consiliul Concurentei a raportului de investigatie, în scopul asigurării principiului egalitătii de tratament si al dreptului de apărare al destinatarilor raportului de investigatie.”

16. Punctul 26 va avea următorul cuprins:

“26. Accesul la dosar poate fi asigurat de către raportor si membrii echipei de investigatie. Părtile nu au acces la observatiile altor părti la raportul de investigatie.”

17. Punctul 27 va avea următorul cuprins:

“27. Prezenta sectiune se referă la situatiile în care Consiliul Concurentei poate sau trebuie să acorde acces autorului plângerii la anumite documente pe care le contine dosarul în procedurile privind practicile anticoncurentiale sau altor părti implicate în procedurile privind concentrările economice. Din perspectiva sferei de aplicare si a drepturilor detinute, aceste situatii sunt diferite de accesul ia dosar, astfel cum este definit în sectiunea II, având în vedere că imperativele dreptului la apărare nu subzistă în acest caz.”

18. Punctul 44 va avea următorul cuprins:

“44. Atât în cadrul procedurilor privind practici anticoncurentiale, cât si în cadrul celor privind concentrări economice, în cazul persoanei sau al întreprinderii care îndeplineste conditiile prevăzute la pct. 39-41, în măsura în care acestea sunt aplicabile, Consiliul Concurentei va putea:

a) să accepte provizoriu solicitările de confidentialitate care prima facie par a fi justificate; sau

b) să informeze partea în cauză că acceptă acordarea în tot sau în parte a caracterului confidential solicitat, în cazurile în care solicitarea este justificată.”

19. Punctul 45 va avea următorul cuprins:

“45. Anterior transmiterii raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate reveni asupra acceptării provizorii a solicitării de confidentialitate atunci când informatia respectivă este considerată necesară pentru a dovedi o pretinsă încălcare a legii (document incriminator) sau pentru disculparea unei părti (document dezincriminator), în conformitate cu dispozitiile pct. 22 si 53 din prezentele instructiuni.”

Art. II. - Prezentele instructiuni se pun în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.