MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 663/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 662         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

900. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

89. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul Ionut Cristian Negrescu

 

90. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

680. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

1.326. - Ordin al ministrului sănătătii privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011

 

1.327. - Ordin al ministrului sănătătii privind stabilirea specialitătilor deficitare pentru care se organizează rezidentiat pe post în spitale clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, în sesiunea 20 noiembrie 2011

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

3.720. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 1

 

4.018. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov

 

4.055. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

4.081. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Prahova

 

4.082. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Bacău

 

4.128. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Brasov

 

4.165. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 5

 

4.198. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Prahova

 

4.236. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal -Organizatia Judeteană Galati

 

4.359. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat-Organizatia Judeteană Prahova

 

4.420. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Cluj

 

4.519. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati

 

4.522. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Iasi

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 21 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 900.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007)

 

COMPONENTA

Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial “Mediu” 2007-2013

 

Presedinte: ministrul mediului si pădurilor

Reprezentantii autoritătilor, institutiilor si organismelor cu rol de membri, respectiv observatori în Comitetul de monitorizare a Programului operational sectorial “Mediu” 2007-2013

Membri:

1. Ministerul Mediului si Pădurilor - reprezentantul Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial “Mediu”

2. Ministerul Mediului si Pădurilor - reprezentantul Directiei biodiversitătii

3. Ministerul Mediului si Pădurilor - reprezentantul Autoritătii pentru inundatii si managementul apelor

4. Ministerul Mediului si Pădurilor - reprezentantul Directiei controlul poluării si evaluare impact

5. Guvernul României - reprezentantul Autoritătii pentru coordonarea instrumentelor structurale

6. Guvernul României - reprezentantul Autoritătii de management pentru Programul operational “Asistentă tehnică”

7. Ministerul Finantelor Publice - reprezentantul Autoritătii de certificare si plată

8. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - reprezentantul Autoritătii de management pentru Programul operational “Cresterea competitivitătii economice”

9. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - reprezentantul Autoritatea de management pentru Programul operational “Dezvoltarea resurselor umane”

10. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului - reprezentantul Autoritătii de management pentru Programul operational regional

11. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului - reprezentantul Departamentului de specialitate pentru coordonarea lucrărilor publice si reglementărilor în constructii

12. Ministerul Administratiei si Internelor - reprezentantul Directiei generale pentru relatia cu comunitătile locale

13. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - reprezentantul Autoritătii de management pentru Programul national pentru dezvoltare rurală

14. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - reprezentantul Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial de transport

15. Ministerul Sănătătii - reprezentantul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti

16. Reprezentantul Administratiei Nationale “Apele Române”

17. Reprezentantul Asociatiei Române a Apei

18. Reprezentantul Asociatiei Profesionale “COGEN ROMÂNIA” (Asociatia Producătorilor de Energie Termică în Cogenerare)


19. Reprezentantul Asociatiei Române de Salubritate

20. Reprezentantul Organizatiei Profesionale si Patronale REMAT

21. Reprezentantul Academiei Române

22. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - reprezentantul Directiei egalitate de sanse între femei si bărbati

23. Reprezentantul Asociatiei Municipiilor din România

24. Reprezentant al ONG de mediu

25. Reprezentant al ONG de mediu

26. Reprezentantul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

Observatori speciali:

1. Comisia Europeană (DG Regio)

2. Comisia Europeană (DG Mediu)

Observatori:

1. JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Regions (BEI + BERD)

2. Consiliul Economic si Social

3. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Mediu” - Directia programare si evaluare

4. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Mediu” - Directia fond de coeziune

5. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Mediu” - Directia fonduri structurale

6. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Mediu” - Directia asistentă tehnică

7. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Mediu” - Directia control financiar al instrumentelor structurale

8. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Mediu” - Directia plăti

9. Ministerul Mediului si Pădurilor - organism intermediar Programul operational sectorial “Mediu” Bacău pentru Regiunea 1 Nord-Est

10. Ministerul Mediului si Pădurilor - organism intermediar Programul operational sectorial “Mediu” Bucuresti pentru Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov

11. Ministerul Mediului si Pădurilor - organism intermediar Programul operational sectorial “Mediu” Craiova pentru Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia

12. Ministerul Mediului si Pădurilor - organism intermediar Programul operational sectorial “Mediu” Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 Nord-Vest

13. Ministerul Mediului si Pădurilor - organism intermediar Programul operational sectorial “Mediu” Galati pentru Regiunea 2 Sud-Est

14. Ministerul Mediului si Pădurilor - organism intermediar Programul operational sectorial “Mediu” Sibiu pentru Regiunea 7 Centru

15. Ministerul Mediului si Pădurilor - organism intermediar Programul operational sectorial “Mediu” Pitesti pentru Regiunea 3 Sud-Muntenia

16. Ministerul Mediului si Pădurilor - organism intermediar Programul operational sectorial “Mediu” Timisoara pentru Regiunea 5 Vest

17. Guvernul României - Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale - unitatea centrală de evaluare

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul Ionut Cristian Negrescu

 

Având în vedere Adresa Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale nr. 3.612 din 7 septembrie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul Ionut Cristian Negrescu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2011.

Nr. 89.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor

 

Având în vedere Adresa Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor nr. 5.048/CND din 6 septembrie 2011, în temeiul art. 18 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 1 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Institutia

Membru titular

Membru supleant

“1-

Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor

Crinuta Nicoleta Dumitrean, presedinte

Mihai Cristian Sebastian, vicepresedinte”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2011.

Nr. 90.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 163/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 15 martie 2011, se abrogă.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2011.

Nr. 680.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

 

 

 

 

 

- mii lei-

Cap./

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2011

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

54.529,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

54.529,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

54.529,00

30.00

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

160,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

160,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

160,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

54.369,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

54.369,00

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

54.369,00

84.10

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

91.377,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

51.605,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

26.091,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

19.329,00

 

 

01

Salarii de bază

17.310,00

 

 

02

Salarii de merit

-

 

 

03

Indemnizatie de conducere

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

1.626,00

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

07

Ore suplimentare

-

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

09

Prima de vacantă

15,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

35,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

150,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

193,00

 

10 02

 

Cheltuieli salariale în natură

1.482,00

 

 

01

Tichete de masă

1.482,00

 

10.03

 

Contributii

5.280,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

3.990,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

96,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

998,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

33,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

163,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

25.316,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

16.736,00

 

 

01

Furnituri de birou

450,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

15,00

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

900,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

80,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.500,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

1.965,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

8.957,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

2.869,00

 

20.02

 

Reparatii curente

200,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.080,00

 

 

01

Uniforme si echipament

800,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

280,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

1.044,00

 

 

01

Deplasări interne

665,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

379,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

28,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

150,00

 

20.14

 

Protectia muncii

139,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

5.939,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

110,00

 

 

04

Chirii

3.000,00

 

 

07

Fondul conducătorului institutiei

13,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.816,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTA SOCIALĂ

198,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

198,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

198,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

39772,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

39.772,00

 

71.01

 

Active fixe

39.772,00

 

 

01

Constructii

11.320,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

16.509,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

-

 

 

30

Alte active fixe

11.943,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

54 529,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

91.377,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

36 848,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

36 848,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011:

1) Număr mediu de personal: 653 persoane

2) Câstigul mediu brut lunar; 2.412 lei(RON)/salariat

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 76 mii lei).

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere si ale membrilor comisiei de atestare, disciplină si solutionare a contestatiilor privind auditul de sigurantă rutieră (suma de 35 mii lei), indemnizatiile de delegare (suma de 150 mii lei), precum si litigii conform hotărârilor judecătoresti si litigii în derulare (suma de 193 mii lei).

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare nr. RL 658/2011,

în temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011, se stabileste la suma de 300 lei (RON)/participant.

(2) Taxa se va plăti în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sănătătii, adresa: str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucuresti, cod: 010024.

Art. 2. - (1) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătătii si se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal si materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat.

(2) Din sumele încasate, o cotă de maximum 80% se va repartiza universitătilor de medicină si farmacie Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca, Iasi, Târgu Mures si Timisoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidentiat.

(3) Repartizarea sumelor între universităti se va face proportional cu numărul de candidati care sustin concursul în centrul universitar respectiv si a notei de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidentiat, însusită sub semnătură de rector.

(4) Ministerul Sănătătii va încheia contracte cu universitătile de medicină si farmacie prevăzute la alin. (2), în baza cărora se stabilesc atât obligatiile si responsabilitătile părtilor, cât si sumele ocazionate de cheltuielile de organizare si desfăsurare suportate din taxa de înscriere la concurs.

Art. 3. - Directia generală resurse umane si certificare si Directia generală economică din Ministerul Sănătătii, respectiv universitătile de medicină si farmacie Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca, Iasi, Târgu Mures si Timisoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 15 septembrie 2011.

Nr. 1.326.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea specialitătilor deficitare pentru care se organizează rezidentiat pe post în spitale clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, în sesiunea 20 noiembrie 2011

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale resurse umane si certificare nr. RL 659/2011, în temeiul prevederilor:

- Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc specialitătile deficitare pentru care se organizează rezidentiat pe post în spitale clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, în sesiunea 20 noiembrie 2011, după cum urmează: anestezie si terapie intensivă, farmacie clinică, medicină de urgentă, neonatologie si oncologie medicală.

Art. 2. - Directia generală resurse umane si certificare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 15 septembrie 2011.

Nr. 1.327.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 1

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-14 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Sectorului 1 pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Sectorului 1 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 283.067,00 lei, donatii în sumă de 151.623,00 si alte venituri în sumă de 8.454,00 lei.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

II. Recomandări:

Reprezentantii Partidului Social Democrat - Organizatia Sectorului 1 trebuie să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 3.720.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 
RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-13 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 27.500,00 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile;

- utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.018.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-13 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2010.


I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 179.112,00 lei si dobânzi bancare în sumă de 18,43 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- se utilizează registrele contabile prevăzute de lege, conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare;

- s-a întocmit balanta de verificare la 31 decembrie 2010, conform Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- din documentele puse la dispozitie si din verificările efectuate nu au fost identificate si alte surse de finantare privată în afara celor precizate anterior;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.055.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Prahova

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-15 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Prahova pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Prahova au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 12.409,00 lei.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă si aplicarea continuă a prevederilor financiar-contabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.081.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-11 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Bacău au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 19.033,00 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Bacău nu are personalitate juridică, evidenta contabilă fiind tinută până la nivel de balantă de verificare, întocmirea bilantului contabil si a celorlalte situatii financiare la 31 decembrie 2010 fiind realizate de organizatia centrală a partidului;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009, fiind întocmit Registrul inventar în format electronic;

- au fost întocmite registrele obligatorii de contabilitate.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- întocmirea situatiilor ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente conform prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.082.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat -Organizatia Judeteană Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de


control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6-15 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Brasov pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 5.444,41 lei si donatii de la persoane fizice în sumă de 50,00 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- balanta de verificare a lunii decembrie a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată;

- Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Brasov detine registrele de contabilitate obligatorii;

- registrul de casă a fost întocmit conform prevederilor legale;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.128.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 5

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 13-28 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 5 pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 5 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 124.677,00 lei, donatii în sumă de 3.600,00 lei si dobânzi bancare în sumă de 1,81 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- balanta e verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.


II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.165.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Prahova

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-25 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Prahova pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Prahova au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 151.670,00 lei si donatii în sumă de 224.900,00 lei, dobânzi bancare în sumă de 9,16 lei si alte venituri în sumă de 1.826,94 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă conform normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- conform documentelor puse la dispozitie si din verificările efectuate nu au fost identificate si alte surse de finantare privată, în afara celor precizate anterior;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă si aplicarea continuă a prevederilor financiar-contabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.198.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-29 iulie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Galati pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Galati au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 144.226,50 lei si donatii în sumă de 71.700,00 lei (39.200,00 lei de la persoane fizice si 32.500,00 lei de la persoane juridice), dobânzi bancare în sumă de 1.486,00 si alte venituri în sumă de 69,01 lei.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- aprofundarea permanentă si aplicarea continuă a prevederilor financiar-contabileîn vigoare, pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.236.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Prahova

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 1-8 august 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Prahova pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat- Organizatia Judeteană Prahova au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 186.211,40 lei, donatii în sumă de 3.685,80 lei si dobânzi bancare în sumă de 52,90 lei.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă si aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial;

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.359.


 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 8-9 august 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din donatii în sumă de 1.000,00 lei.

II. Recomandări:

- să organizeze si să conducă în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.420.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 1-16 august 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 92.097,00 lei, donatii în sumă de 10.000,00, alte venituri în sumă de 26.784,79 lei si dobânzi bancare în sumă de 34,27 lei.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.519.


 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Iasi

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, si cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 1-4 august 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Iasi pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Iasi au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 126.068,00 lei si alte venituri în sumă de 42.883,00 lei.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- Organizatia Judeteană Iasi a Partidului Social Democrat are organizată contabilitate proprie, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Iasi nu are personalitate juridică, evidenta contabilă fiind tinută până la nivel de balantă de verificare, întocmirea bilantului contabil si a celorlalte situatii financiare la 31 decembrie 2010 fiind realizate de organizatia centrală a partidului;

- entitatea a efectuat inventarierea patrimoniului în conformitate cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009;

- au fost întocmite registrele obligatorii de contabilitate: Registrul jurnal, Registrul inventar si Cartea mare.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 4.522.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.