MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 666/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 666         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

805. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.234/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Alexandria- Craiova km 90+190 - km 222+183”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

A/982. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1.980 (2011), 1.975(2011), 1.961 (2010), 1.958 (2010), 1.957 (2010), 1.956 (2010), 1.952 (2010), 1.950 (2010), 1.946 (2010), 1.940 (2010), 1.916 (2010), 1.893 (2009) si 1.506 (2003)

 

1.786/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Registrului national notarial al regimurilor matrimoniale si procedura de înscriere si consultare a acestuia

 

2.389. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pietei produselor pentru constructii - PC 001


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.234/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183”

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) si ale art. 31 si 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.234/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 si nota de subsol se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică «Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183», potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localitătilor Malu Mare, Cârcea, Leu si Diosti din judetul Dolj si pe raza localitătilor Drăghiceni, Caracal, Fărcasele, Stoenesti, Dăneasa, Radomiresti si Mihăesti din judetul Olt, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.”

3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:

“Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

4. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 805.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.”

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.234/2010)

 

LISTA

cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183”, situate pe raza localitătilor Malu Mare, Cârcea, Leu si Diosti din judetul Dolj si pe raza  localitătilor Drăghiceni, Caracal, Fărcasele, Stoenesti, Dăneasa, Radomiresti si Mihăesti din judetul Olt, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numele si prenumele proprietarului/detinătorului terenului

Tarlaua/Parcela

Numărul cadastral/ numărul topo

Categoria de folosintă

Numărul

cărtii funciare

Suprafata

Totală

-m2-

Suprafata

de expropriat

-m2-

Valoarea despăgubirii

aferente

terenului, conform Legii nr. 255/2010

- lei -

1

DOLJ

MALU MARE

S.C. SELGROS -S.A

T7/P1.2, 3,4, 5

141-142-143-144-145/1

INTRAVILAN/C. CONSTR.

-

73377

1914

14.173,90

2

DOLJ

MALU MARE

S.C. DEDEMAN - S.R.L

T7/P1.2, 3,4, 5

141-142-143-144-145/2

INTRAVILAN/C. CONSTR.

-

26841

1230

9.108,62

3

DOLJ

MALU MARE

DIACONESCU SABINA

T7/P6

128

INTRAVILAN/ARABIL

-

40031

564

4.176,63

4

DOLJ

MALU MARE

GARBUCEANU CRISTI

T9/P1

1050

INTRAVILAN/ARABIL

-

5000

57

422,11

5

DOLJ

MALU MARE

BADESCU HARALAMBIE

T9/P2

31196

INTRAVILAN/ARABIL

31196

4929

46

340,65

6

DOLJ

MALU MARE

FIRAN MARIUS

T9/P3

258/1

INTRAVILAN/C. CONSTR.

31150

1802

68

503,57

7

DOLJ

MALU MARE

S.C. MINTEGER IMPEX - S.R.L.

T9/P4

180

INTRAVILAN/ARABIL

134

4975

95

703,51

8

DOLJ

MALU MARE

BADESCU HARALAMBIE

T9/5

31185

INTRAVILAN/ARABIL

31185

5016

168

1.244,10

9

DOLJ

MALU MARE

S.C. EUROCAR IMPEX - S.R.L.

T9/P6

31081

INTRAVILAN/ARABIL

31081

5016

172

1.273,73

10

DOLJ

MALU MARE

BADESCU HARALAMBIE

T9/P7

31211

INTRAVILAN/ARABIL

31211

5016

163

1.207,08

11

DOLJ

MALU MARE

S.C. MVF IMOBILIARE - S.R.L.

T9/P8

31201

INTRAVILAN/ARABIL

31201

1244

135

999,73

12

DOLJ

MALU MARE

S.C. MVF IMOBILIARE - S.R.L.

T9/P8

31187

INTRAVILAN/ARABIL

31187

3772

27

199,95

13

DOLJ

MALU MARE

CĂTĂLINA ION

T9/P9

 

INTRAVILAN/ARABIL

 

5000

148

1.096,00

14

DOLJ

MALU MARE

S.C. CARMIS IMPEX -S.R.L. CRAIOVA

T9/P10

31198

INTRAVILAN/ARABIL

31198

5000

114

844,21

15

DOLJ

MALU MARE

SELEAGHEORGHE

T9/P11

31197

INTRAVILAN/ARABIL

31197

5004

129

955,29

16

DOLJ

MALU MARE

S.C. FODEMI -S.R.L.

T9/P12

30022

INTRAVILAN/ARABIL

30022

5015

161

1.192,27

17

DOLJ

MALU MARE

SANDU MAGDALENA

T9/P13

31184

INTRAVILAN/ARABIL

31184

5016

163

1.207,08

18

DOLJ

MALU MARE

VĂCARI U IOAN

T9/P14

31200

EXTRAVILAN/ARABIL

31200

5016

158

234,01

19

DOLJ

MALU MARE

NICOLAE TEODOR

T9/P15

 

EXTRAVILAN/ARABIL

 

5006

153

226,60

20

DOLJ

MALU MARE

SMINTI NA EMILIAN

T9/P16

31178

INTRAVILAN/ARABIL

31178

5018

145

1.073,78

21

DOLJ

MALU MARE

S.C. AVI PISCINE - S.R.L.

T9/P17

31183

INTRAVILAN/ARABIL

31183

5015

136

1.007,13

22

DOLJ

MALU MARE

S.C. AVI PISCINE - S.R.L.

T9/P18

31207

INTRAVILAN/ARABIL

31207

5000

131

970,10

23

DOLJ

MALU MARE

S.C. DONMELY-S.R.L.

T9/P44

31174

EXTRAVILAN/ARABIL

31174

3000

71

105,16

24

DOLJ

MALU MARE

CIOC CORNELIA

T9/P54

31189

INTRAVILAN/ARABIL

31189

8000

171

1.266,32

25

DOLJ

MALU MARE

LUPUIONVERGINIA

T10/P20/9

223/1/1

INTRAVILAN/ARABIL

277

700

82

607,24


26

DOLJ

MALU MARE

DICU COSTEL, IVASCU AURICA, EPURE ION, ARIMIAADRIAN, DUMITRU C-TIN, S.C. MP SUD - S.R.L., NICOLAE ION, RUIU CORNELIU, MACESANU ION, MACESANU ELENA

T10/P20/9

238/12

INTRAVILAN/DRUM ACCES

226

885

218

1.614,37

27

DOLJ

MALU MARE

IVASCU AURICA, IVASCU GHEORGHITA

T10/P20/9

31213

EXTRAVILAN/ARABIL

31213

1500

39

57,76

28

DOLJ

MALU MARE

PROPRIETAR PARTICULAR*

T10

987

EXTRAVILAN/ARABIL

-

1001

48

71,09

29

DOLJ

MALU MARE

PROPRIETAR PARTICULAR*

T10

929

EXTRAVILAN/ARABIL

-

1001

48

71,09

30

DOLJ

MALU MARE

PROPRIETAR PARTICULAR*

T10

 

EXTRAVILAN/ARABIL

-

1001

48

71,09

31

DOLJ

MALU MARE

PROPRIETAR PARTICULAR*

T10

936

EXTRAVILAN/ARABIL

-

1001

48

71,09

32

DOLJ

MALU MARE

PROPRIETAR PARTICULAR*

T10

935

EXTRAVILAN/ARABIL

-

1001

48

71,09

33

DOLJ

MALU MARE

CIOCANESCU PETRE

T10/P20/5

451

EXTRAVILAN/ARABIL

-

5506

261

386,56

34

DOLJ

MALU MARE

S.C. EDILCAPUMEGU -S.R.L, PUICEAHORATIU, STOIAN SORIN, PUICEAVICENTIU

T10/P20/4

31195

INTRAVILAN/ARABIL

31195

1616

71

525,78

35

DOLJ

MALU MARE

S.C. EDILCAPUMEGU - S.R.L.

T10/P20/4

31212

EXTRAVILAN/ARABIL

31212

941

222

328,80

36

DOLJ

MALU MARE

S.C. EDIL CAPUMEGU - S.R.L.

T10/P20/4

31205

EXTRAVILAN/ARABIL

31205

941

215

318,43

37

DOLJ

MALU MARE

S.C. EDIL CAPUMEGU - S.R.L.

T10/P20/4

31214

EXTRAVILAN/ARABIL

31214

941

212

313,99

38

DOLJ

MALU MARE

S.C. EDIL CAPUMEGU - S.R.L.

T10/P20/4

31172

EXTRAVILAN/ARABIL

31172

941

216

319,91

39

DOLJ

MALU MARE

MITITELUGHEORGHE

T10/P20/4

31186

INTRAVILAN/ARABIL

31186

10087

427

3.162,10

40

DOLJ

MALU MARE

TOBAALEXANDRU

T10/P20/4

31202

INTRAVILAN/ARABIL

31202

6605

286

2.117,94

41

DOLJ

MALU MARE

S.C. PLATINUM INVESTMENT PARTNERSFR -S.R.L.

T16/P1

31188

INTRAVILAN/ARABIL

31188

18730

775

5.739,17

42

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P1/1

31179

INTRAVILAN/ARABIL

31179

4370

166

1.229,29

43

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P2

185

INTRAVILAN/ARABIL

-

30000

487

3.606,42

44

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P3

177/1/1/1

INTRAVILAN/ARABIL

-

3645

58

429,51

45

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P3

31181

INTRAVILAN/ARABIL

31181

10545

172

1.273,73

46

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P3

31175

INTRAVILAN/ARABIL

31175

10499

199

1.473,67

47

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P3

177/2

INTRAVILAN/ARABIL

234

14164

361

2.673,34

48

DOLJ

MALU MARE

S.C. ILCOSTPROD -S.R.L.

T16/P4

30981

INTRAVILAN/ARABIL

30981

9968

752

5.568,85

49

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P4.1

31190

INTRAVILAN/ARABIL

31190

16000

749

5.546,63

50

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P4.1

178/2/1

EXTRAVILAN/DR. ACCES

-

3600

262

388,04


51

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P4.1

178/2/2

EXTRAVILAN/ARABIL

-

1600

1225

1.814,32

52

DOLJ

MALU MARE

PREDUTIOANA

T16/P5

31171

EXTRAVILAN/ARABIL

31171

20804

1694

2.508,94

53

DOLJ

MALU MARE

BIRTU ILEANA

T16/P6

31208

EXTRAVILAN/ARABIL

31208

8108

660

977,51

54

DOLJ

MALU MARE

TABACIOIU NICOLAE

T16/P7

31176

INTRAVILAN/ARABIL

31176

13334

925

6.849,98

55

DOLJ

MALU MARE

PĂUN NICULINA

T16/P7

480

INTRAVILAN/ARABIL

 

13333

498

3.687,88

56

DOLJ

MALU MARE

TUDOANCAAURORA

T16/P7

31192

EXTRAVILAN/ARABIL

31192

13333

187

276,96

57

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P8

261/1

INTRAVILAN/ARABIL

 

40430

360

2.665,94

58

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P8

31177

INTRAVILAN/ARABIL

31177

24047

181

1.340,37

59

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P10

488

INTRAVILAN/ARABIL

 

7775

34

251,78

60

DOLJ

MALU MARE

RADU FLORIN, NISTOROIU ALEXANDRU

T16/P11

31194

EXTRAVILAN/ARABIL

31194

15000

78

115,52

61

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P12

430

EXTRAVILAN/ARABIL

 

15000

84

124,41

62

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN, IUBISI LIVIU

T16/P13

30358

EXTRAVILAN/ARABIL

30358

5020

57

84,42

63

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P14

681

INTRAVILAN/ARABIL

 

8410

92

681,29

64

DOLJ

MALU MARE

S.C. ROMVRAX - S.R.L.

T16/P14/1

31210

INTRAVILAN/ARABIL

31210

10000

112

829,40

65

DOLJ

MALU MARE

S.C. PRIMASERV - S.R.L

T16/P14/3

509

INTRAVILAN/ARABIL

445

2500

68

503,57

66

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P15

1127

INTRAVILAN/ARABIL

-

7500

81

599,84

67

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P16

413

INTRAVILAN/ARABIL

-

4953

66

488,76

68

DOLJ

MALU MARE

CHERCIU STEFAN

T16/P16/1

435

INTRAVILAN/ARABIL

356

9356

388

2.873,29

69

DOLJ

CÂRCEA

SPINU ION

T12/P184/28

543/3

INTRAVILAN/ARABIL

-

498

22

162,92

70

DOLJ

CÂRCEA

S.C. PRO SECURITY PROTECT - S.R.L.

T12/P184/28

543/4

INTRAVILAN/ARABIL

-

999

182

1.347,78

71

DOLJ

CÂRCEA

ROSU MARIUS

T12/P184/28

543/5

INTRAVILAN/ARABIL

-

500

80

592,43

72

DOLJ

CÂRCEA

ROSU MARIUS

T12/P184/28

543/6

INTRAVILAN/ARABIL

-

333

42

311,03

73

DOLJ

CÂRCEA

ROSU MARIUS

T12/P184/28

543/7

INTRAVILAN/ARABIL

-

802

63

466,54

74

DOLJ

CÂRCEA

ROSU MARIUS

T12/P184/28

543/8

INTRAVILAN/DRUM

-

118

9

66,65

75

DOLJ

CÂRCEA

ROSU MARIUS

T12/P184/28

543/9

INTRAVILAN/ARABIL

-

625

29

214,76

76

DOLJ

CÂRCEA

IGNAT MARCEL

T12/P4/2

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

500

57

422,11

77

DOLJ

CÂRCEA

VANA NICOLAE

T12/P4/2

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

500

106

784,97

78

DOLJ

CÂRCEA

RELU LICU

T12/P4/2

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

2425

596

4.413,61

79

DOLJ

CÂRCEA

MONTESCU CONSTANTIN

T12/P4/1

30854

INTRAVILAN/ARABIL

30854

673

183

1.355,18

80

DOLJ

CÂRCEA

TIRIBITMELANIA VIOLETA

T12/P4/1

30850

INTRAVILAN/ARABIL

30850

470

146

1.081,19

81

DOLJ

CÂRCEA

JIANU SORIN

T12/P184/29

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

401

122

903,46

82

DOLJ

CÂRCEA

JIANU SORIN

T12/P184/29

559/2/1/1

INTRAVILAN/ARABIL

-

199

58

429,51

83

DOLJ

CÂRCEA

VOINEAADRIAN

T12/P184/29

559/2/1/2

INTRAVILAN/ARABIL

-

130

36

266,59

84

DOLJ

CÂRCEA

VOINEAADRIAN

T12/P184/29

559/2/2/1

INTRAVILAN/ARABIL

-

170

48

355,46


85

DOLJ

CÂRCEA

JIANU SORIN

T12/P184/29

1832/1

INTRAVILAN/ARABIL

-

1830

522

3.865,61

86

DOLJ

CÂRCEA

JIANU SORIN

T12/P184/29

1832/2

INTRAVILAN/ARABIL

-

1000

193

1.429,24

87

DOLJ

CÂRCEA

SIRBUDANUT VALENTIN

T12/P184/29

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

500

127

940,48

88

DOLJ

CÂRCEA

UNGUREANU CONSTANTIN

T12/P184/29

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

500

121

896,05

89

DOLJ

CÂRCEA

MUSETESCU N.

T12/P184/29

559/2/3/6

INTRAVILAN/ARABIL

-

498

114

844,21

90

DOLJ

CÂRCEA

GULIEV ADRIAN

T12/P184/29

559/2/3/5

INTRAVILAN/ARABIL

838

500

109

807,19

91

DOLJ

CÂRCEA

GULIEV ADRIAN

T12/P184/29

30853

INTRAVILAN/ARABIL

30853

500

103

762,75

92

DOLJ

CÂRCEA

NICU IULIAN DANIEL

T12/P184/29

30847

INTRAVILAN/ARABIL

30847

500

97

718,32

93

DOLJ

CÂRCEA

NICU IULIAN DANIEL

T12/P184/29

30841

INTRAVILAN/ARABIL

30841

998

176

1.303,35

94

DOLJ

CÂRCEA

NICU IULIAN DANIEL

T12/P184/29

30857

INTRAVILAN/ARABIL

30857

1000

154

1.140,43

95

DOLJ

CÂRCEA

MODEST CICHIRDAN

T12/188/4

536

INTRAVILAN/ARABIL

-

5928

596

4.413,61

96

DOLJ

CÂRCEA

MODEST CICHIRDAN

T12/P188/5

541

INTRAVILAN/ARABIL

-

14395

3304

24.467,38

97

DOLJ

CÂRCEA

ANDREI TOMITA

T59/P38

1415

INTRAVILAN/ARABIL

-

8000

78

577,62

98

DOLJ

CÂRCEA

STAICU MILIAN

T59/P39

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

15000

151

1.118,21

99

DOLJ

CÂRCEA

ANDREI TOMITA

T59/P40

1352

INTRAVILAN/ARABIL

-

10010

97

718,32

100

DOLJ

CÂRCEA

ANDREI TOMITA

T59/P41

1356

INTRAVILAN/ARABIL

-

5000

48

355,46

101

DOLJ

CÂRCEA

ANDREI TOMITA

T59/P42

1283-1282

INTRAVILAN/ARABIL

-

13000

123

910,86

102

DOLJ

CÂRCEA

DINUTUDORICA

T59/P43

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

7000

53

392,49

103

DOLJ

CÂRCEA

PREDA MARIOARA

T59/P44

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

10000

73

540,59

104

DOLJ

CÂRCEA

POPESCU CONSTANTA

T59/P45

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

5000

38

281,40

105

DOLJ

CÂRCEA

MICU ELENA

T59/P46

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

10000

81

599,84

106

DOLJ

CÂRCEA

S.C. EXFLOR - S.R.L.

T59/P48

1404

INTRAVILAN/ARABIL

-

4500

37

274,00

107

DOLJ

CÂRCEA

ZGLOBIU MĂRIA, S.C. EXFLOR - S.RL

T59/P48/1

1409

INTRAVILAN/ARABIL

-

5000

43

318,43

108

DOLJ

CÂRCEA

ZGLOBIU MĂRIA, S.C. EXFLOR - S.RL

T59/P48/1

1410

INTRAVILAN/ARABIL

-

5000

46

340,65

109

DOLJ

CÂRCEA

ZGLOBIU MĂRIA, S.C. EXFLOR - S.R.L.

T59/P49

1408

INTRAVILAN/ARABIL

-

11416

117

866,43

110

DOLJ

CÂRCEA

ZGLOBIU MĂRIA, S.C. EXFLOR - S.R.L.

T59/P50

1407

INTRAVILAN/ARABIL

-

4000

42

311,03

111

DOLJ

CÂRCEA

ZGLOBIU MĂRIA, S.C. EXFLOR - S.R.L.

T59/P51

1414

INTRAVILAN/ARABIL

-

4700

51

377,67

112

DOLJ

CÂRCEA

DINU DUMITRU

T59/P52

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

5000

60

444,32


113

DOLJ

CÂRCEA

MIREAMIHAIL

T59/P54

1299

INTRAVILAN/ARABIL

-

5000

63

466,54

114

DOLJ

CÂRCEA

ORBULETU ILIE

T59/P57

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

10000

132

977,51

115

DOLJ

CÂRCEA

CHIREAGHEORGHE

T59/P58

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

4000

55

407,30

116

DOLJ

CÂRCEA

STANESCU CONSTANTIN

T59/P60

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

14900

219

1.621,78

117

DOLJ

CÂRCEA

BOSOTEANU DUMITRU

T59/P61

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

10000

154

1.140,43

118

DOLJ

CÂRCEA

ANDREI TOMITA

T59/P62

1309

INTRAVILAN/ARABIL

-

10000

177

1.310,75

119

DOLJ

CÂRCEA

ANDREI TOMITA

T59/P63

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

10000

186

1.377,40

120

DOLJ

CÂRCEA

GORUN FLOREA

T59/P64

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

10000

55

407,30

121

DOLJ

CÂRCEA

GROZAAUREL

T59/P66

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

13600

237

1.755,08

122

DOLJ

CÂRCEA

S.C. IPSO - S.R.L

T59/P67

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

2700

48

355,46

123

DOLJ

CÂRCEA

S.C. IPSO - S.R.L

T59/P68

1276

INTRAVILAN/ARABIL

-

5000

79

585,03

124

DOLJ

CÂRCEA

S.C. IPSO -S.R.L.

T59/P69

1292-1276-1273

INTRAVILAN/ARABIL

-

10000

180

1.332,97

125

DOLJ

CÂRCEA

NICU IULIAN DANIEL

T59/P70

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

5000

99

733,13

126

DOLJ

CÂRCEA

CELICU MĂRIA

T59/P71

-

INTRAVILAN/ARABIL

-

3500

65

481,35

127

DOLJ

CÂRCEA

ENACHE HORIA

T59/P72

1368

INTRAVILAN/ARABIL

-

1600

40

296,22

128

DOLJ

CÂRCEA

SIMION PETRU

T59/P73

 

INTRAVILAN/ARABIL

-

8500

505

3.739,72

129

DOLJ

CÂRCEA

GHEORGHE MARIN

T130/P2

1171/1/3

INTRAVILAN/ARABIL

-

1000

50

370,27

130

DOLJ

CÂRCEA

GHEORGHE MARIN

T130/P2

1171/1/4

INTRAVILAN/ARABIL

-

1000

118

873,83

131

DOLJ

CÂRCEA

GHEORGHE MARIN

T130/P2

1171/1/5

INTRAVILAN/ARABIL

-

1000

109

807,19

132

DOLJ

LEU

MITRUA. ION

T35/1/P1

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

3000

1660

424,79

133

DOLJ

LEU

MITRUA. ION

T89/P143

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

11200

2200

562,97

134

DOLJ

LEU

MATEI C. MARIN

T89/P142

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

8641

1353

346,23

135

DOLJ

LEU

REZERVA C. L. LEU

T89

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

4000

62

15,87

136

DOLJ

LEU

ENEM. ION

T51/1/P58

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

3767

350

89,56

137

DOLJ

LEU

ALEXANDRU DICU

T54/P6

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

90000

112

28,66

138

DOLJ

LEU

CALINESCU CRISA

T54/P7

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

60500

94

24,05

139

DOLJ

LEU

UTA VICTORIA

T54/P13

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

64200

67

17,15

140

DOLJ

LEU

CHIRILACHIRITA

T54/P14

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

31100

41

10,49

141

DOLJ

LEU

MITRU FRUSINA

T54/P15

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

20000

26

6,65

142

DOLJ

LEU

BOANA MARIN

T54/P16

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

9300

13

3,33

143

DOLJ

LEU

BOANA MARIN

T54/P17

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

9500

17

4,35

144

DOLJ

LEU

MESTER GABRIELA

T54/P18

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

100000

317

81,12

145

DOLJ

LEU

GRIGORE GHEORGHITA

T54/P19

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

16800

39

9,98

146

DOLJ

LEU

PIELA FRUSINA

T54/P20

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

10000

19

4,86


147

DOLJ

LEU

BĂRĂGAN GHEORGHE

T54/P28

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

26700

57

14,59

148

DOLJ

LEU

LEOVEANU STANCA

T54/P22

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

17100

34

8,70

149

DOLJ

LEU

PAPUC ION

T66/1/P12

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

2400

4

1,02

150

DOLJ

LEU

VELCU MARIN

T66/1/P13

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

2300

14

3,58

151

DOLJ

LEU

CIRNU MĂRIA

T66/1/P14

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

2200

71

18,17

152

DOLJ

LEU

TACHE DUMITRU

T66/1/P15

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

2000

87

22,26

153

DOLJ

LEU

ION PETRE

T66/1/P16

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

1700

63

16,12

154

DOLJ

LEU

RADULESCU MARIN

T66/1/P17

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

1500

25

6,40

155

DOLJ

LEU

REZERVA PRIMĂRIA LEU

T71/2

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

379

379

96,98

156

DOLJ

LEU

ENESCU LELIA

T71/2/P1.1

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

753

66

16,89

157

DOLJ

LEU

BADEA D.D. ION

T71/2/P1

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

1800

56

14,33

158

DOLJ

LEU

MATEI ANA

T71/2/P2

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

2600

17

4,35

159

DOLJ

DIOSTI

CONSILIUL LOCAL DIOSTI

T58

-

EXTRAVILAN/LIVADA

-

-

99

25,33

160

DOLJ

DIOSTI

CONSILIUL LOCAL DIOSTI

T59/P38

-

EXTRAVILAN/LIVADA

-

-

87

22,26

161

OLT

DRÂGHICENI

MARIN ION

T24/P1

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

3100

8

1,84

162

OLT

DRÂGHICENI

STANCU O FLORICA

T24/P2

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

4600

14

3,21

163

OLT

DRÂGHICENI

GHEORGHEION

T24/P3

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

3100

10

2,30

164

OLT

DRÂGHICENI

ZAMFIR VICTOR

T24/P4

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

3100

10

2,30

165

OLT

DRÂGHICENI

DUMITRU MIRCEA

T24/P5

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

3100

9

2,07

166

OLT

DRÂGHICENI

STEFAN ELENA

T24/P6

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

4100

10

2,30

167

OLT

DRÂGHICENI

ION ST. NICOLAE

T24/P7

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

4100

11

2,53

168

OLT

DRÂGHICENI

VOINEA DUMITRU

T24/P8

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

3100

9

2,07

169

OLT

DRÂGHICENI

VOINEAANICA

T24/P9

-

EXTRAVILAN/ARABIL

-

3100

11

2,53

170

OLT