MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 669/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 669         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 septembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

894. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459”, pe raza localitătii Carei din judetul Satu Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.127. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiuniide export a unei masini de alezat si frezat orizontală tip BPZ 105 CNC către firma L&T - MHI BOILERS PRIVAT LTD. Hazira Manufacturing Complex, Hazira, Surat-Hazura Road, Bhatha Dist. Suret, 394510 Gujarat, India

 

2.091. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea în anul 2012, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

247. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având drept obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privată


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459”, pe raza localitătii Carei din judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459”, pe raza localitătii Carei din judetul Satu Mare, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459”, pe raza localitătii Carei din judetul Satu Mare, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localitătii Carei din judetul Satu Mare, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza localitătii Carei din judetul Satu Mare, sunt în cuantum total de 435 mii lei si sunt alocate de la bugetul de stat, conform Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01.03 “Transport rutier”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, alineatul 56.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare - (FEDR)”.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, la solicitarea expropriatorului, ordonator principal de credite, Ministerul Finantelor Publice aprobă deschiderea de credit bugetar în contul acestuia pentru suma reprezentând valoarea totală a despăgubirilor, în conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunostinta publică prin afisarea la sediul consiliului local respectiv si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2011.

Nr. 894.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459”, situate pe raza localitătii Carei din judetul Satu Mare, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

adminis-

trativ-

teritorială

Numele si prenumele

proprietarului/detinătorului

de teren

Suprafata totală

(m2)

Categoria

de folosintă

Numărul cadastral

(numărul topo)

Numărul cărtii funciare

Suprafata

de expropriat

(m2)

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Satu Mare

Carei

Gabriel Rozalia, Gindele Ignatie Aloise

43.200

A

876/16

2003 N

1.449

1.166,45

2.

Satu Mare

Carei

Egeli Iosif

24.200

A

876/17

1845 N

1.206

970,83

3.

Satu Mare

Carei

Merk Paul

6.000

A

876/18

TP 31-6772

349

280,95

4.

Satu Mare

Carei

Lukacsovics Ioan Mihai, Hatzak Lukacsovits Maria, Frank Matyas Ferenc, Frank Monica

91.800

A

876/5

1158 N

5.106

4.110,33

5.

Satu Mare

Carei

Lukacsovics Ioan Mihai

24.433

A

876/6 lot 1

2936 N

6.299

5.070,70

6.

Satu Mare

Carei

Hatzak Lukacsovits Maria

24.433

A

876/6 lot 2

2937 N

189

152,15

7.

Satu Mare

Carei

Bonto Petru Pavel, Bonto Volumia

100.000

A

940/1

844 N

6.563

5.283,22

8.

Satu Mare

Carei

Varga Pal, Kato Ludovic Andrei, Varga Pal Lenke Eva, Kato Stefan, Kiss Sara, Haag Maria Elisabeta, Kato Anton Arpad, Fulop Iren, Papp Nona, Kato Istvan Imre

47.800

A

940/9

1697 N

6.963

5.605,22

9.

Satu Mare

Carei

Kirili Claudia Livia, Kirili Ioan

15.000

A

3000(940/10)

1475 N

641

516,01

10.

Satu Mare

Carei

Peterfi Ecaterina, Schefler Iosif

17.000

A

3000(940/11)

TP 31-17613

4

3,22

11.

Satu Mare

Carei

Societatea Comercială AGROINDUSTRIALA - S.A. Carei

31.407

Ce

6435/2a

100216

7.587

261.751,50

12.

Satu Mare

Carei

Lazar Elena

8.600

A

997/13

1069 N

534

429,87

13.

Satu Mare

Carei

Suta Ileana

2.700

A

3000 (997/14)

adev. 2289/1991 anexa 19

2.542

2.046,31

14.

Satu Mare

Carei

Vas Ana, Toth Stefan, Toth Mihai

47.000

A

3000(997/15)

1025 N

9.700

7.808,50

15.

Satu Mare

Carei

Ferenz Elena

31.600

A

3000(1019/17)

691 N

10

8,05

16.

Satu Mare

Carei

Sebestyen Tunde Gizela, Sebestyen Vasile, Sebestyen Gavril Vicentiu, Szekely Csaba, Szekely Andrei Attila

44.500

A

1019/18

102197

11.121

8.952,41

17.

Satu Mare

Carei

Sradi Gyorgy, Ginal Iosif, Ginal Adalbert, Ginal Imre

98.500

A

1019/25

2069 N

7.310

5.884,55

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18.

Satu Mare

Carei

Komaromi Stefan, Komaromi Iosif

80.000

A

1044/5

103712

3.104

2.498,72

19.

Satu Mare

Carei

Kemeny Klara

51.200

A

1044/6

103214

8.287

6.671,04

20.

Satu Mare

Carei

Pete Komaromi Ors Szilard

95.000

A

1044/7

103011

5.158

4.152,19

21.

Satu Mare

Carei

Bagosi Emilia, Chirvai Gheorghe, Chirvai Ioan, n. 1911, Chirvai Ioan, n. 1938, Chirvai Mohai

33.700

A

1044/28

103516

4.965

3.996,83

22.

Satu Mare

Carei

Maxim Ana, Sarosi Maria Geta, Ticle Alexandru, Ticle Gheorghe

800

A

1047/29

TP 31-17703

664

534,52

23.

Satu Mare

Carei

Pernes Mihai, Pernes Iosif, Pernes Ioan, Pernes Gavri

3.600

A

1047/30

103340

1.933

1.556,07

24.

Satu Mare

Carei

Bagi Maria, Harcsa Stefan, Zambal Elisabeta

12.000

A

1047/31

103302

125

100,63

25.

Satu Mare

Carei

Lupsica Negrean Mircea Ionel, Lupsica Negrean Angela

20.000

A

1099/27

1923 N

1.063

855,72

26.

Satu Mare

Carei

Varga Emerich Stefan

20.000

A

1099/28

2005 N

2.431

1.956,96

27.

Satu Mare

Carei

Antal Stefan

20.000

A

1099/29

TP 31-16831

2.570

2.068,85

28.

Satu Mare

Carei

Antal Stefan

20.000

A

1099/30

TP 31-16832

2.449

1.971,45

29.

Satu Mare

Carei

Kovacs Andrei

20.000

A

1099/31

TP 31-16829

1.177

947,49

30.

Satu Mare

Carei

Vida Stefan

65.000

A

1229/98

1040 N

1.558

1.254,19

31.

Satu Mare

Carei

Zaiti Ana

26.700

A

1229/99

103215

2.554

2.055,97

32.

Satu Mare

Carei

Zaiti Francisc

8.600

A

1229/100

103207

803

646,42

33.

Satu Mare

Carei

Demeter Ileana, Joldis Maria, Mitracska Ioan, Somogy Miorara, Suveg Ana, Pap Simion Terezia

22.800

A

1229/101

102293

2.128

1.713,04

34.

Satu Mare

Carei

Zsoldos Silvia

12.300

A

3000(1229/104)

869 N

1.215

978,08

35.

Satu Mare

Carei

Haller Maria

77.100

A

3000(1229/105)

adev. 1047/1991

anexa 19/2

Petresti

1.087

875,04

36.

Satu Mare

Carei

Rost Margareta

65.000

A

1229/54

1435 N

2.787

2.243,54

37.

Satu Mare

Carei

Rozs Rozalia

22.200

A

3000 (1229/55)

TP 31-17685

2.325

1.871,63

38.

Satu Mare

Carei

SeflerAntoniu

2.300

A

3000(1229/56/1)

1117 N

200

161,00

39.

Satu Mare

Carei

SeflerAntoniu

7.200

A

3000 (1229/56)

1119 N

646

520,03

40.

Satu Mare

Carei

Schek Dezideriu, Schek Stefan, Schek Elisabeta, Toth Maria

14.700

A

1229/57

102153

1.288

1.036,84

41.

Satu Mare

Carei

Jobbagy Hajnal Magdolna, Jobbagy Zoltan Gyula, Wecker Ileana

14.200

A

3000 (1229/58)/60/62

884 N

1.129

908,85

42.

Satu Mare

Carei

Jobbagy Hajnal Magdolna, Jobbagy Zoltan Gyula, Wecker Ileana

20.000

A

30001 (229/59/61/63)

1925 N

1.413

1.137,47


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

43.

Satu Mare

Carei

Proprietar neidentificat*

 

A

3000 (1229/64)

1254 N

3

2,42

44.

Satu Mare

Carei

Sava Ludovic, Simon Ana

1.700

A

850/2b

102097

226

181,93

45.

Satu Mare

Carei

Hagen Iosif, Hajer Maria Magdalena

127.900

A

876/4

1292 N

1.324

1.065,82

46.

Satu Mare

Carei

Calinescu Ana, Jaray Iuliana, Onet Elisabeta, Salajan Alexandru, Salajan Iosif, Toth Adela, Vaida Irina

8.600

A

1103/11

TP 31-17071

1.128

908,04

47.

Satu Mare

Carei

Gyetko Izabela Elisaebeta

14.600

A

1103/12

TP 31-1729

1.841

1.482,01

48.

Satu Mare

Carei

Lupucz Vasile Adrian

17.000

A

1103/13

TP 31-17475

2.143

1.725,12

49.

Satu Mare

Carei

Asztay Iosif, Asztay Lilla, Magyari Irina, Mailathi Elisabeta, Mociran Eleonora, Morecz Esater Eniko

55.000

A

1103/15

TP 31-17951

1.002

806,61

50.

Satu Mare

Carei

Varhaniovschi Dumitra, Varhaniovschi Mircea Dumitru

8.600

A

1103/10

286 N

22

17,71

51.

Satu Mare

Carei

Zsoldos Iosif, Zsoldos Helga

18.000

A

1103/14

1571 N

2.141

1.723,51

52.

Satu Mare

Carei

Varhaniovschi Dumitra, Varhaniovschi Mircea Dumitru

5.000

A

1103/11

286 N

303

243,92

53.

Satu Mare

Carei

Posz Ana

41.600

A

2000(850/1)

2948

40

32,20

54.

Satu Mare

Carei

Posz Francisc

46.100

A

2000(850/2/1)

2948

392

315,56

55.

Satu Mare

Carei

Posz Francisc

29.400

A

2000(850/2/2)

31-17096

683

549,82

56.

Satu Mare

Carei

Posz Francisc

5.100

A

2000(850/2/3)

31-16683

162

130,41

57.

Satu Mare

Carei

Posz Ana Emilia

3.600

A

2000(850/2/4)

1942

204

164,22

58.

Satu Mare

Carei

Rap Francisc, Rap Iosif, Rap Maria, Leibi Rozalia, Hermann Elisabeta, Gindele Gavril

36.000

A

2000(850/3/1)

546

214

172,27

59.

Satu Mare

Carei

Rap Francisc, Cociorva Maria, Rap Iosif, Ackermann Elisabeta

71.500

A

2000(850/3/2)

828

630

507,15

60.

Satu Mare

Carei

Rap Marta

71.700

A

2000(850/4/1)

797

290

233,45

61.

Satu Mare

Carei

Rap Marta

94.000

A

2000(850/4/2)

1413

1.822

1.466,71

62.

Satu Mare

Carei

Rap Marta

7.900

A

2000(850/4/3)

2066

279

224,60

63.

Satu Mare

Carei

Posz Ferencz Iosif

71.700

A

2000(850/5)

797

1.103

887,92

64.

Satu Mare

Carei

Funkenhauzer Csaba

94.000

A

2000(850/6)

1413

190

152,95

65.

Satu Mare

Carei

Funkenhauzer Norbert

94.000

A

2000(850/7)

1413

192

154,56

66.

Satu Mare

Carei

Funkenhauser Pirosca

94.000

A

2000(850/8)

1413

192

154,56

67.

Satu Mare

Carei

Baungartner Ildiko

94.000

A

2000(850/9)

1413

193

155,37

68.

Satu Mare

Carei

Debreczeni Maria

94.000

A

2000(850/10)

1413

771

620,66

69.

Satu Mare

Carei

PoszAndras

29.400

A

2000(850/11)

31-17096

321

258,41

70.

Satu Mare

Carei

Vinkler Iosif

23.600

A

2000(850/12)

1942

122

98,21


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

71.

Satu Mare

Carei

Varga Elena

23.600

A

2000(850/13)

1942

290

233,45

72.

Satu Mare

Carei

Vinkler Maria

23.600

A

2000(850/14)

1942

123

99,02

73.

Satu Mare

Carei

Bihari Elisabeta

23.600

A

2000(850/15)

1942

124

99,82

74.

Satu Mare

Carei

Komaromi Iosif

71.700

A

2000(850/16/1)

797

513

412,97

75.

Satu Mare

Carei

Komaromi Iosif

17.200

A

2000(850/16/2)

714

607

488,64

76.

Satu Mare

Carei

Komaromi Iosif

17.200

A

2000(863/47)

814

259

208,50

77.

Satu Mare

Carei

Manhegyi Elisabeta, Bodnar Ecaterina

33.400

A

2000(863/46)

3338 N

5.421

4.363,91

78.

Satu Mare

Carei

Roman Clara

72.000

A

2000(863/45)

224

818

658,49

79.

Satu Mare

Carei

Heveli Elisabeta

72.000

A

2000(863/44)

224

3.610

2.906,05

80.

Satu Mare

Carei

Zsisku Angela

72.000

A

2000(863/43)

224

659

530,50

81.

Satu Mare

Carei

Gindele Tiberiu

72.000

A

2000(863/42)

224

255

205,28

82.

Satu Mare

Carei

Gindele Stefan Csaba

72.000

A

2000(863/41)

224

251

202,06

83.

Satu Mare

Carei

Gindele Gavril, Gindele Robert

37.400

A

2000(863/40)

848

2.207

1.776,64

84.

Satu Mare

Carei

Gindele Margareta, Felegyhazi Agneta

44.400

A

2000(863/39)

1347

2.821

2.270,91

85.

Satu Mare

Carei

Gindele Iosif

26.800

A

2000(863/38)

2092

2.115

1.702,58

86.

Satu Mare

Carei

Gindele Ernest

29.000

A

2000(863/37)

31-16757

816

656,88

87.

Satu Mare

Carei

Csaszar Maria, Kovacs Margareta, Sikolya Clara

41.000

A

2000(866/21/3)

31-16716

8.103

6.522,92

88.

Satu Mare

Carei

Kovacs Anna

20.200

A

2000(866/21/2)

590

656

528,08

89.

Satu Mare

Carei

Kovacs Sighismund

27.900

A

2000(866/21/1)

31-16583

832

669,76

90.

Satu Mare

Carei

Ecobici Ecaterina

28.640

A

2000(866/20/1)

2928

268

215,74

91.

Satu Mare

Carei

MakMihaly

8.020

A

(866/19/2)

2082

912

734,16

92.

Satu Mare

Carei

Mak Mihaly

2.948

A

2000(866/19/1)

2928

257

206,89

93.

Satu Mare

Carei

Gindele Ioan

40.000

A

2000(866/18/2)

31-16451

9.244

7.441,42

94.

Satu Mare

Carei

Varga Ida

17.000

A

2000(866/43)

31-16514

72

57,96

95.

Satu Mare

Carei

Gorbe Ildoko

18.000

A

2000(866/42)

31-16551

4.401

3.542,81

96.

Satu Mare

Carei

FodorAnna

18.000

A

2003(866/41)

956

2.863

2.304,72

97.

Satu Mare

Carei

LorinczAdalbert

8.000

A

2000(866/40)

31-16422

294

236,67

98.

Satu Mare

Carei

Ilyes Elisabeta, Sabou Francisc, Szabo Ianos, Szabo I. Francisc

8.700

A

2000(1088/23/1)

31-16471

110

88,55

99.

Satu Mare

Carei

Adam Mariette

25.000

A

2000(1088/22)

745

2.768

2.228,24

100.

Satu Mare

Carei

Proprietar neidentificat*

6.600

A

2000(1088/21)

31-16370

987

794,54

101.

Satu Mare

Carei

Abos Elisabeta, Todoran Clara Elisabeta

8.600

A

2000(1088/20)

31-16395

642

516,81

102.

Satu Mare

Carei

Abos Elisabeta, Todoran Clara Elisabeta

8.600

A

2000(1088/19)

31-16395

635

511,18

103.

Satu Mare

Carei

Lakatos Iosif

9.600

A

(1088/18)

3363

1.575

1.267,88

104.

Satu Mare

Carei

Czumbil Iboyla Nona, Lieb Margareta, Ludescher Eva, Pusztai Erzsebet, Pusztai Iosif, Pusztai Istvan, Pustai Maria

51.000

A

2000(1088/17)

31-16804

1.094

880,67


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

105.

Satu Mare

Carei

Lisnic Ileana, PopAngela, Erdos Mozes Floare

10.600

A

2000(1088/16/3)

1974

2

1,61

106.

Satu Mare

Carei

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

36.700

A

2000(1054/34/1)

1903

302

243,11

107.

Satu Mare

Carei

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

54.400

A

2000(1054/34/2)

1901

497

400,09

108.

Satu Mare

Carei

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

36.700

A

2000(1054/35/1)

1903

331

266,46

109.

Satu Mare

Carei

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

54.400

A

2000(1054/35/2)

1901

1.278

1.028,79

110.

Satu Mare

Carei

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

30.000

A

2000(1054/35/3)

1902

603

485,42

111.

Satu Mare

Carei

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

36.700

A

2000(1054/36/1)

1903

215

173,08

112.

Satu Mare

Carei

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

54.400

A

2000(1054/36/2)

1901

713

573,97

113.

Satu Mare

Carei

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

30.000

A

2000(1054/36/3)

1902

793

638,37

114.

Satu Mare

Carei

Barta Elisabeta

14.600

A

2000(1054/37)

31-16574

762

613,41

115.

Satu Mare

Carei

Bauer Elena

34.800

A

(1054/38)

3258

2.079

1.673,60

116.

Satu Mare

Carei

BaumgartnerAnna

8.000

A

(1054/39)

2813

486

391,23

117.

Satu Mare

Carei

Mikulas Magdalena

22.200

A

(1054/40)

2814

1.323

1.065,02

118.

Satu Mare

Carei

BeckerTiberiu, Piricsi Ecaterina, Pop Stefan, Pop Dezideriu, Berces Rozalia

25.600

A

2000(1054/41)

133

637

512,79

119.

Satu Mare

Carei

BeckerTiberiu, Piricsi Ecaterina, Pop Stefan, Pop Dezideriu, Berces Rozalia

25.600

A

2000(1054/42/1)

133

313

251,97

120.

Satu Mare

Carei

Negrean Traian, Negrean Marioara

11.333

A

(1054/42/2)

3357

636

511,98

121.

Satu Mare

Carei

Berces Stefan

11.333

A

(1054/42/2)

3358

624

502,32

122.

Satu Mare

Carei

Gulacsi Rozalia

11.334

A

(1054/42/2)

3359

606

487,83

123.

Satu Mare

Carei

BeckerTiberiu, Piricsi Ecaterina, Pop Stefan, Pop Dezideriu, Berces Rozalia

25.600

A

2000(1054/43/1)

133

147

118,34

124.

Satu Mare

Carei

Piricsi Ecaterina

10.550

A

2000(1054/43/2)

132

274

220,57

125.

Satu Mare

Carei

Becker Tiberiu, Piricsi Ecaterina, Pop Stefan, Pop Dezideriu, Berces Rozalia

25.600

A

2000(1054/44/1)

133

41

33,01

126.

Satu Mare

Carei

Pap Margareta, Gulacsi Rozalia

13.400

A

2000(1054/44/2)

66

343

276,12

127.

Satu Mare

Carei

BeckerTiberiu, Piricsi Ecaterina, Pop Stefan, Pop Dezideriu, Berces Rozalia

25.600

A

2000(1054/45/1)

133

279

224,60

128.

Satu Mare

Carei

Pap Berta, Pap Stefan

72.800

A

2000(1054/45/2)

31-16702

3.867

3.112,94

129.

Satu Mare

Carei

Pap Margareta, Gulacsi Rozalia

13.400

A

2000(1054/46)

66

418

336,49

130.

Satu Mare

Carei

Piricsi Ecaterina

10.550

A

2000(1054/47)

132

349

280,95

131.

Satu Mare

Carei

Ludescher Istvan, Berecki Edita

41.000

A

2000(1054/49)

2028

1.471

1.184,16

132.

Satu Mare

Carei

Ludescher Istvan, Berecki Edita

41.000

A

2000(1054/50)

2028

1.919

1.544,80

133.

Satu Mare

Carei

Bichis Maria

4.200

A

(1054/51/1)

103626

530

426,65

134.

Satu Mare

Carei

Silaghi Maria

33.900

A

2000(1054/51/2)

1916

810

652,05

135.

Satu Mare

Carei

Faff Sarolta Agneta

33.900

A

2000(1054/52)

1916

252

202,86

136.

Satu Mare

Carei

Lizak Maria

33.900

A

2000(1054/53)

1916

26

20,93

137.

Satu Mare

Carei

Nagy Alexandru

16.500

A

2000(1227/43/2)

31-16408

4.461

3.591,11

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL =

222.554

434.800,29


* Pentru pozitiile la care se regăseste mentiunea “proprietar neidentificat”, astfel cum reiese din evidentele unitătilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/detinătorului va fi identificat ulterior, în vederea completării documentatiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în conditiile legii.

 

NOTĂ:

Alte date de identificare a proprietarilor/detinătorilor, precum si orice alte informatii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere, în conditiile legii, vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentatiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export a unei masini de alezat si frezat orizontală tip BPZ 105 CNC către firma L&T - MHI BOILERS PRIVAT LTD. Hazira Manufacturing Complex,

Hazira, Surat-Hazura Road, Bhatha Dist. Suret, 394510 Gujarat, India

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare,

tinând seama de prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare a operatiunii de export a unei masini de alezat si frezat orizontală tip BPZ 105 CNC către firma L&T - MHI BOILERS PRIVAT LTD. Hazira Manufacturing Complex, Hazira, Surat-Hazura Road, Bhatha Dist. Suret, 394510 Gujarat, India. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 1.127.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea în anul 2012, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Având în vedere:

- prevederile art. 1 alin. (3) si ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistentă socială si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă unitătile de asistentă socială si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de stat, pentru anul 2012, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală asistentă socială si agentiile teritoriale de prestatii sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2011.

Nr. 2.091.

 

ANEXA

 

UNITĂTILE DE ASISTENTA SOCIALA SI CAPITOLELE DE CHELTUIELI

pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de stat, pentru anul 2012, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Unităti de asistentă socială

Categorii de persoane beneficiare/încadrarea în Nomenclatorul institutiilor de asistentă socială

Categorii de cheltuieli eligibile

centre rezidentiale, centrele care acordă găzduire mai mult de 24 de ore

- persoane aflate în diferite situatii de dificultate

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistentei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistentă socială: asistent social, lucrător social, pedagog social;

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3. cheltuieli pentru încălzirea si prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

 

 

6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai la centrele pentru copii);

7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare si echipament pentru persoanele asistate;

8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însotitorii lor;

9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10. cheltuieli cu materiale pentru curătenie pentru persoanele asistate;

11. cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitătii unitătii de asistentă socială.

cantine sociale si alte servicii de acordare a hranei (masă pe roti)

- persoane si familii cu venituri mici

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistentei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistentă socială: asistent social, lucrător social;

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3. cheltuieli pentru încălzirea si prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

6. cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitătii unitătii de asistentă socială.

unităti de îngrijiri la domiciliu, pentru serviciile prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare

- persoane cu handicap

- persoane vârstnice

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistentei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistentă socială: asistent social, lucrător social, îngrijitor la domiciliu;

2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spatiul destinat functionării unitătii de îngrijiri);

3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

4. cheltuieli cu materiale pentru curătenie pentru persoanele asistate;

5. cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitătii unitătii de asistentă socială.

centre de zi (inclusiv adăposturile si centrele care acordă găzduire mai putin de 24 de ore) care acordă cel putin unul sau mai multe dintre următoarele servicii: găzduire, îngrijire personală si supraveghere, recuperare si terapii de recuperare, terapii ocupationale

- copii separati sau cu risc de separare de părinti

- persoane cu handicap

- persoane vârstnice

- persoane victime ale violentei în familie

- persoane toxicodependente

- persoane victime ale traficului de persoane

- persoane imigrante si refugiati

- persoane fără adăpost

- persoane tinere care părăsesc

sistemul de protectie a copilului

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistentei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistentă socială: asistent social, lucrător social, pedagog social;

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3. cheltuieli pentru încălzirea si prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

6. cheltuieli cu materialele didactice la persoanele asistate (numai la centrele pentru copii);

7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de utilizare si echipament pentru persoanele asistate;

8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si însotitorii lor;

9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10. cheltuieli cu materiale pentru curătenie pentru persoanele asistate;

11. cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari în functionarea mijloacelor de transport specific activitătii unitătii de asistentă socială.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având drept obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privată

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 30 august 2011 având drept obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 247.


 

ANEXĂ

 

Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosarul nr. 1/2011

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 30 august 2011

având drept obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privată

 

Completul de arbitraj este constituit din:

Dutescu Georgeta Felicia – presedinte

Gozia Dan Cristian – arbitru

David Alice Mihaela – arbitru

Nitu Ion – arbitru

Stiolică Florin – arbitru

 

Pe rol se află solutionarea cererii de arbitraj formulate de PERGAM - Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice în contradictoriu cu COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) cu nr. 54 din 12 aprilie 2011, cerere având drept obiect repartizarea remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privată între PERGAM si COPYRO.

Dezbaterile au avut loc la data de 26 august 2011, fiind consemnate în încheierea de sedintă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Tinând seama de înscrisurile depuse de părti, de dezbaterile si concluziile acestora, prin cererea arbitrală formulată PERGAM a solicitat:

1. modalitatea de împărtire între PERGAM si COPYRO a remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi reprezentati de PERGAM din remuneratia compensatorie pentru copia privată, în sensul împărtirii în cuantum de 95% în favoarea PERGAM si de 5% în favoarea COPYRO;

2. modalitatea de împărtire între PERGAM si COPYRO a remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi reprezentati de PERGAM din dreptul de retransmitere prin cablu, în sensul împărtirii în cuantum de 25% în favoarea PERGAM si de 75% în favoarea COPYRO;

3. comisionul datorat colectorului unic COPYRO pentru remuneratiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru copia privată, respectiv în cuantum de 10%;

4. comisionul datorat colectorului unic PERGAM pentru remuneratiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu, respectiv în cuantum de 10%;

5. cuantumul remuneratiilor cuvenite PERGAM din copia privată pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007- 2010;

6. cuantumul remuneratiilor cuvenite PERGAM din retransmiterea prin cablu pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007-2010;

7. cheltuieli de judecată constând în onorariile arbitrilor. Prin întâmpinare si completările la întâmpinare, COPYRO a ridicat următoarele exceptii si a formulat următoarele apărări si exceptii pe care completul arbitrai Ie-a unit cu fondul cauzei la termenele din data de 16 august si data de 26 august 2011, după cum urmează, sintetic:

1. exceptia inadmisibilitătii solicitării de către PERGAM prin procedură de arbitraj a remuneratiilor pentru retransmiterea prin cablu si copia privată pentru operele reproduse de pe hârtie pe perioada 2007-20 august 2009, întemeiată pe lipsa capacitătii de folosintă si exercitiu a PERGAM;

2. exceptia inadmisibilitătii solicitării de către PERGAM a remuneratiilor din cablu si copia privată, întemeiată pe faptul că prin deciziile ORDA nr. 147 si 148 din 2005 doar COPYRO si VISARTAau fost stabilite drept beneficiari;

3. exceptia inadmisibilitătii solicitării de către PERGAM în procedura de arbitraj a procentului de 10% pentru colectarea remuneratiei din copie privată în lipsa VISARTA, care nu este nici parte în arbitraj;

4. exceptia inadmisibilitătii solicitării de către PERGAM în procedura de arbitraj a remuneratiilor deja repartizate si achitate de către COPYRO;

5. exceptia prematuritătii formulării cererii de arbitraj în raport cu faptul că nu s-a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art. 1312 în raport cu toate organismele implicate în domeniul respectiv, inclusiv VISARTA;

6. exceptia inadmisibilitătii solicitării proportiei de 95% din remuneratia pentru copia privată direct în procedura de arbitraj si pentru faptul că prin solicitarea PERGAM s-ar ajunge la o proportie de colectare de 105%;

7. exceptia lipsei calitătii procesuale active a PERGAM, întrucât COPYRO a fost desemnat unic beneficiar alături de VISARTA (copie privată) pentru perioada 2007-2010;

8. exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a COPYRO, întrucât pentru autorii reprezentati de către VISARTA si asociatiile de editori COPYRO nu are mandat de reprezentare;

9. exceptia prematuritătii cererii de arbitraj, raportată la faptul că nu doar PERGAM, ci si COPYRO reprezintă opera stiintifică, iar până la partajarea pe criterii de reprezentativitate a operelor stiintifice între cele două organisme de gestiune colectivă prezentul arbitraj nu se poate realiza.

Pe fondul cauzei, COPYRO a solicitat respingerea cererii de arbitraj si, totodată, a propus pentru copia privată 5%, iar pentru retransmiterea prin cablu 2% si comision datorat colectorului unic al remuneratiei pentru retransmiterea prin cablu de 5%.

COMPLETUL DE ARBITRI

constată:

Exceptiile invocate de către COPYRO urmează a fi solutionate astfel:

1. Exceptia inadmisibilitătii solicitării de către PERGAM prin procedură de arbitraj a remuneratiilor pentru retransmiterea prin cablu si copia privată pentru operele reproduse de pe hârtie pe perioada 2007-20 august 2009, întemeiată pe lipsa capacitătii de folosintă si exercitiu a PERGAM, este nefondată, întrucât PERGAM poate urmări creante născute anterior dobândirii capacitătii de folosintă si de exercitiu ca efect al dispozitiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si al mandatului conferit de către titularii de drepturi de autor.

2. Exceptia inadmisibilitătii solicitării de către PERGAM a remuneratiilor din cablu si copia privată, întemeiată pe faptul că prin deciziile directorului general al ORDAnr. 147/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneratiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată - opere reproduse de pe hârtie si nr. 148/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor drept colector unic al remuneratiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată - hârtie pentru copiator (format A4) doar COPYRO si VISARTA au fost stabilite drept beneficiari este nefondată, întrucât PERGAM însăsi a fost înfiintată prin Sentinta civilă nr. 152 din 14 iulie 2009, pronuntată de Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, si prin decizia directorului general al ORDAnr. 98/2009 privind constituirea ca organism de gestiune colectivă a Asociatiei “Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice - PERGAM”, ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor stiintifice.

3. Exceptia inadmisibilitătii solicitării de către PERGAM în procedura de arbitraj a procentului de 10% pentru colectarea remuneratiei din copie privată în lipsa VISARTA, care nu este nici parte în arbitraj, este neîntemeiată, întrucât potrivit principiului disponibilitătii părtile stabilesc cadrul procesual si limitele întinderii obligatiilor, toate chestiunile solutionate fiind opozabile părtilor aflate în litigiu. Părtile nu au solicitat introducerea în litigiul arbitrai a organismului de gestiune colectivă VISARTA, nici VISARTA însăsi nu a formulat vreo cerere de participare ca tert sau ca parte în cauză, astfel încât prezenta hotărâre arbitrală nici nu îi profită, nici nu o păgubeste. Pe cale de consecintă si în mod simetric, nici COPYRO nu are vreun interes legalmente protejat să îsi întemeieze apărarea pe acest rationament.

4. Exceptia inadmisibilitătii solicitării de către PERGAM în procedura de arbitraj a remuneratiilor deja repartizate si achitate de către COPYRO este nefondată, întrucât titularii de drepturi nemembri COPYRO nu au fost notificati si nu li s-au repartizat sumele cuvenite din retransmiterea prin cablu si copia privată.

5. Exceptia prematuritătii formulării cererii de arbitraj în raport cu faptul că nu s-a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, în raport cu toate organismele implicate în domeniul respectiv, inclusiv VISARTA, este nefondată, întrucât la dosarul cauzei se regăsesc probe care contrazic apărările COPYRO. De altfel, dispozitiile prevăzute de lege stipulează în sensul acesta.

6. Exceptia inadmisibilitătii solicitării proportiei de 95% din remuneratia pentru copia privată direct în procedura de arbitraj si pentru faptul că prin solicitarea PERGAM s-ar ajunge la o proportie de colectare de 105% este neîntemeiată, deoarece, pe de o parte, exceptia vizează apărări de fond, iar, pe de altă parte, nu corespunde realitătii, întrucât PERGAM a precizat că solicită cote procentuale după deducerea cotei cuvenite VISARTA.

7. Exceptia lipsei calitătii procesuale active a PERGAM este nefondată, întrucât COPYRO a fost desemnat unic beneficiar alături de VISARTA (copie privată) pentru perioada 2007-2010 întrucât PERGAM însăsi a fost înfiintată prin Sentinta civilă nr. 152 din 14 iulie 2009, pronuntată de Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, si prin decizia directorului general al ORDA nr. 98/2009 ca organism de gestiune colectivă al drepturilor de autor în domeniul operelor stiintifice. Mai mult decât atât, titularii de drepturi nemembri COPYRO si VISARTA au dreptul de a pretinde remuneratiile cuvenite timp de 3 ani de la data notificării, conform dispozitiilor art. 1291 si art. 121 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

8. Exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a COPYRO, întrucât pentru autorii reprezentati de către VISARTA si asociatiile de editori COPYRO nu are mandat de reprezentare, este neîntemeiată, întrucât PERGAM pretinde sume colectate deja de către COPYRO. Potrivit principiului disponibilitătii, părtile stabilesc cadrul procesual si limitele întinderii obligatiilor, toate chestiunile solutionate fiind opozabile părtilor aflate în litigiu. Părtile nu au solicitat introducerea în litigiul arbitrai a organismului de gestiune colectivă VISARTA si a asociatiilor de editori, nici VISARTA ori asociatiile de editori nu au formulat vreo cerere de participare ca terti în cauză, astfel încât prezenta hotărâre arbitrală nici nu le profită, nici nu îi păgubeste. Pe cale de consecintă si în mod simetric, nici COPYRO nu are vreun interes legalmente protejat să îsi întemeieze apărarea pe acest rationament.

9. Exceptia prematuritătii cererii de arbitraj, raportată la faptul că nu doar PERGAM, ci si COPYRO reprezintă opera stiintifică, iar până la partajarea pe criterii de reprezentativitate a operelor stiintifice între cele două organisme de gestiune colectivă prezentul arbitraj nu se poate realiza, este neîntemeiată si completul arbitrai o respinge cu motivarea că la dosarul cauzei se află suficiente înscrisuri care să ofere criterii pentru aprecierea reprezentativitătii fiecăruia dintre cele două organisme de gestiune colectivă. Nu poate fi ignorată Decizia directorului general al ORDA nr. 335/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor si Editorilor Români de Opere Stiintifice - PERGAM drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu, act ce recunoaste caracterul reprezentativ al PERGAM, prin aceea că îl desemnează drept colector unic al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu.

Pe fondul cauzei:

Cu privire la primul capăt de cerere, prin care PERGAM solicită 95% din remuneratia compensatorie pentru copia privată, urmând ca 5% a fi repartizati către COPYRO, Completul arbitrai îl admite în baza probelor administrate.

Astfel, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că ponderea operelor stiintifice editate în România este net superioară operelor literare.

De asemenea, din probele administrate rezultă că opera stiintifică face obiectul copiei private într-o proportie covârsitoare în raport cu opera literară, care reprezintă exceptia.

Sustinerea COPYRO în sensul că definirea operelor stiintifice ca fiind acele opere editate de către edituri acreditate C.N.S.I.S. nu poate fi retinută, deoarece adaugă la lege. Art. 7 lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, nu face o asemenea definire ori distinctie. Oricum, C.N.S.I.S. are un rol pur consultativ, iar nu obligatoriu.

Cu privire la cel de al doilea capăt de cerere, prin care PERGAM pretinde a fi stabilită remuneratia cuvenită titularilor de drepturi din dreptul de retransmitere prin cablu, considerând că se cuvine o cotă de 25% în favoarea PERGAM si de 75% în favoarea COPYRO, Completul arbitrai îl admite în baza probelor administrate.

Proportia operei stiintifice transmise prin cablu este cu mult mai mare decât a operei literare, aceasta din urmă fiind retransmisă prin adaptare, dramatizare, ecranizare, recitare etc, făcând obiect si al drepturilor conexe.

De asemenea, tot în sustinerea capătului al doilea al cererii, Completul arbitrai apreciază că în spetă sunt incidente dispozitiile art. 121 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, în sensul că dreptul de retransmitere prin cablu, ca si copia privată, se gestionează colectiv, în mod obligatoriu, numai prin intermediul organismelor de gestiune colectivă.

Cu privire la cel de al treilea capăt al cererii de arbitraj, prin care PERGAM acordă o cotă de 10% în favoarea colectorului unic COPYRO pentru remuneratiile cuvenite autorilor operelor scrise pentru copia privată, Completul arbitrai îl admite în baza probelor administrate.

Completul arbitrai apreciază ca admisibilă cota de 10%, fiind îndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea remuneratiilor, asigurând o desfăsurare optimă a activitătii de colectare.

Cu privire la cel de al patrulea capăt al cererii arbitrale, prin care PERGAM consideră că i se cuvine o cotă de 10% în calitate de colector unic pentru remuneratiile cuvenite autorilor operelor scrise pentru copia privată, Completul arbitrai îl admite în baza probelor administrate.

Completul arbitrai apreciază că o cotă de 10% este justificată pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea remuneratiilor, asigurând buna desfăsurare a activitătii de colectare.

Cu privire la capătul al cincilea al cererii de arbitraj, prin care PERGAM solicită cuantumul remuneratiilor cuvenite din copia privată pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007- 2010, Completul consideră solicitarea ca fiind temeinică si legală si o admite, această împrejurare rezultând din dispozitiile art. 1291 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Cu privire la capătul al saselea al cererii de arbitraj, prin care PERGAM solicită cuantumul remuneratiilor cuvenite din retransmiterea prin cablu pentru ultimii 3 ani, respectiv pentru perioada 2007-2010, Completul consideră solicitarea ca fiind temeinică si legală si o admite, această împrejurare rezultând din dispozitiile art. 121 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Cu privire la cel de al saptelea capăt al cererii de arbitraj, prin care PERGAM solicită obligarea COPYRO la plata cheltuielilor ocazionate de arbitraj, Completul apreciază că cererea este netemeinică si o va respinge.

Completul apreciază că procedura arbitrajului este una specială, prevăzută de Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. Aceasta presupune stabilirea modului de acordare a remuneratiilor pe baza procedurii prealabile a negocierii părtilor, iar în cazul în care acestea nu ajung la o întelegere, în conformitate cu prevederile art. 1311, se declansează procedura arbitrală.

Mai mult decât atât, art. 1311 alin. 6 stabileste în mod imperativ obligativitatea părtilor la achitarea în mod egal a onorariilor, iar caracterul legal al împărtirii cheltuielilor de judecată excedează competentei de solutionare a completului arbitrai.

Pentru aceste motive

COMPLETUL DE ARBITRAJ

hotărăste:

Respinge în tot exceptiile invocate de către COPYRO.

Admite în parte cererea de arbitraj formulată de către PERGAM, în sensul că:

- stabileste o proportie de 95% în favoarea PERGAM si 5% în favoarea COPYRO cu privire la remuneratia cuvenită titularilor de drepturi pentru copia privată;

- stabileste o proportie de 25% în favoarea PERGAM si de 75% în favoarea COPYRO cu privire la remuneratia cuvenită titularilor de drepturi din dreptul de retransmitere prin cablu;

- stabileste o proportie de 10% în favoarea COPYRO cu privire la remuneratiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru copia privată;

- stabileste o proportie de 10% în favoarea PERGAM cu privire la remuneratiile cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu;

- obligă COPYRO la plata către PERGAM a remuneratiilor cuvenite din copia privată pentru perioada 2007-2010;

- obligă COPYRO la plata către PERGAM a remuneratiilor cuvenite din retransmiterea prin cablu pentru perioada 2007- 2010;

- respinge capătul de cerere privind obligarea COPYRO la plata cheltuielilor de judecată ca nefondat. Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Completul de arbitraj:

Dutescu Georgeta Felicia - presedinte

Gozia Dan Cristian - arbitru

David Alice Mihaela - arbitru

Nitu Ion - arbitru

Stiolică Florin - arbitru

 

Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Dosarul nr. 1/2011

 

Încheiere de sedintă din 26 august 2011

 

Completul arbitrai este compus din: Dutescu Georgeta - presedinte Gozia Dan Cristian - arbitru David Alice Mihaela - arbitru Florin Stiolică - arbitru Ion Nitu - arbitru

Pe rol se află solutionarea cererii de arbitraj formulate de PERGAM în contradictoriu cu COPYRO, având drept obiect stabilirea repartizării remuneratiilor si a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu si pentru remuneratia compensatorie pentru copia privată între organismele de gestiune colectivă PERGAM si COPYRO.

La apelul nominal răspund: PERGAM, reprezentată de directorul general, dna Ana-Maria Marinescu, si directorul executiv, dl Gheorghe Romitan, si COPYRO, reprezentată de administratorul general, dna Rodica Guiu si de dl avocat lonescu Mircea Felix Melinesti.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Completul ia act de faptul că părtile au depus în termenul indicat prin încheierea din 16 august 2011 înscrisurile de care înteleg să se folosească si au precizat în scris exceptiile invocate.

Se pune în discutia părtilor admisibilitatea probei cu expertiza contabilă, probă solicitată de către COPYRO la termenul din 16 august 2011 si a cărei dezbatere contradictorie a fost prorogată după administrarea probei cu înscrisuri.

COPYRO, prin reprezentant, arată că solicită proba cu expertiza contabilă, care să aibă drept obiectiv evidentierea distinctă pe anii 2009 si 2010 a operelor stiintifice din totalul operelor scrise editate în această perioadă si, de asemenea, stabilirea volumului de opere stiintifice în raport cu celelalte opere scrise radiodifuzate si retransmise prin cablu.

PERGAM solicită respingerea probei solicitate, considerând că această probă este una nerelevantă.

Completul urmează să respingă cererea vizând efectuarea unei expertize contabile, apreciind-o ca inutilă solutionării cauzei. În conditiile în care la dosar există suficiente înscrisuri care să demonstreze ponderea operei stiintifice în raport cu celelalte genuri de opere scrise, o atare expertiză este lipsită de utilitate.

COPYRO invocă o nouă exceptie, exceptia prematuritătii cererii de arbitraj.

Se apreciază de reprezentantii COPYRO că ambele organisme de gestiune colectivă reprezintă opera stiintifică, iar până la partajarea pe criterii de reprezentativitate a domeniului operelor stiintifice prezentul arbitraj nu se poate realiza.

PERGAM solicită respingerea acestei exceptii ca nefondate.

Arbitrii dispun unirea cu fondul a acestei exceptii.

PERGAM depune la dosar înscrisul intitulat “Schema de repartizare a remuneratiei compensatorii...”.

În replică, COPYRO solicită amânarea cauzei pentru un nou termen pentru a formula apărări în legătură cu acest înscris.

Fată de pozitia COPYRO, PERGAM, prin reprezentantii legali, declară că nu întelege să mai folosească înscrisul produs.

Completul ia act de declaratia PERGAM, sens în care va înlătura înscrisul “Schema de repartizare a remuneratiei compensatorii...” din cadrul materialului probator.

COPYRO invocă nulitatea absolută a cererii de arbitraj a PERGAM, afirmând că PERGAM a depus două cereri de arbitraj (nr. SGCA54 din 12 aprilie 2011 si SGCA86 din 19 mai 2011), aspect care consideră că ar fi trebuit sesizat de către completul de arbitraj, si în acelasi timp sustine că prezentul complet nu este învestit să solutioneze cele 7 capete de cerere formulate de către PERGAM prin adresa înregistrată la SGCAcu nr. 86 din 19 mai 2011.

În replică, PERGAM afirmă că este vorba de o simplă cerere referitoare la initierea arbitrajului. Totodată mentionează faptul că regulamentul nu precizează modalitatea de depunere a cererii de initiere.

COPYRO consideră că, si în lipsa unor prevederi referitoare la acest aspect, modalitatea este cea instituită de Codul de procedură civilă, invocând nulitatea cererii de arbitraj initiate de către PERGAM.

În ceea ce priveste cererea COPYRO privind constatarea nulitătii absolute a cererii de arbitraj, arbitrii, văzând dispozitiile art. 114 si 132 din Codul de procedură civilă si art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, urmează a o respinge pentru următoarele considerente:

Fată de acestea, completul arbitrai

Nulitatea invocată de către COPYRO este relativă, si nu absolută. Aceasta reiese din sanctiunea prevăzută de art. 114 din Codul de procedură civilă pentru neregularitatea cererii de chemare în judecată, respectiv sanctiunea suspendării judecătii până la înlăturarea neregularitătilor actului de învestire a instantei.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 132, la prima zi de înfătisare instanta poate acorda un termen pentru întregirea ori modificarea cererii de chemare în judecată. Or, potrivit dispozitiilor art. 134 din Codul de procedură civilă, prima zi de înfătisare este aceea în care părtile, legal citate, pot pune concluzii.

În prezenta cauză arbitrală primul termen la care părtile au putut pune concluzii a coincis cu termenul din data de 16 august 2011, dată la care completul arbitrai a fost legal constituit.

Nu în ultimul rând, dispozitiile art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, nu impun un caracter formal pentru cererea adresată Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) privind initierea arbitrajului. Or, dacă legiuitorul ar fi vizat ca, încă din faza initierii procedurii arbitrajului, fază premergătoare judecătii în arbitraj propriu-zise, cererea să întrunească anumite conditii de formă, ar fi si descris în textul legii forma pe care trebuie să o îmbrace actul adresat ORDA, asa cum, pentru exemplificare, a dispus legiuitorul prin mentiunile cu caracter formal si imperativ prevăzute de art. 7201 din Codul de procedură civilă - concilierea prealabilă în materie comercială. Potrivit dispozitiilor citate ORDA poate fi solicitat pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, legea limitându-se la această sintagma: “poate fi solicitat”.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat, completul acordă cuvântul pe fondul cauzei:

PERGAM, prin reprezentant, solicită respingerea exceptiilor invocate si admiterea cererii de arbitraj astfel cum a fost formulată.

Totodată, solicită obligarea COPYRO la plata integrală a cheltuielilor ocazionate de arbitraj.

COPYRO solicită admiterea exceptiilor formulate de aceasta prin reprezentant, iar pe fondul cauzei solicită limitarea obiectului arbitrajului doar la perioada 20 august 2009-2010.

De asemenea, arată că cererea PERGAM referitoare la procentul de 95% este nefondată, atât timp cât reprezentativitatea este de 1/10 în favoarea COPYRO. Se mai precizează ca opera stiintifică nu poate constitui ca reprezentare mai mult de 10%, de unde rezultă că, practic, obiectul litigiului este acest procent de 10%.

Ambele părti solicită completului de arbitri amânarea pronuntării în vederea depunerii de concluzii scrise.

DISPUNE:

Respinge proba cu expertiză contabilă ca neutilă cauzei.

Respinge exceptia ridicată de către COPYRO privind constatarea nulitătii absolute a cererii de arbitraj formulate de PERGAM.

Uneste cu fondul exceptia prematuritătii cererii de arbitraj.

Amână pronuntarea până la data de 30 august 2011.

Pune în vedere părtilor ca până la data de 29 august 2011 să depună la secretariatul Corpului de arbitri concluziile scrise.

 

Arbitri

Gozia Dan Cristian

David Alice Mihaela

Dutescu Georgeta

Stiolică Florin

Nitu Ion


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.