MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 670/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 septembrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

76. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea realizării obiectivului de investitie “Consolidare si restaurare Cazino Constanta” de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

248. - Decizie privind aprobarea modelelor formularelor continând cererile-tip de înregistrare/înscriere/ raportare a modelelor certificatelor/autorizatiilor de înregistrare si adeverintelor de înscriere în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea realizării obiectivului de investitie “Consolidare si restaurare Cazino Constanta” de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea demarării unor lucrări de consolidare si restaurare a Cazinoului Constanta.

Cazinoul din Constanta este o clădire istorică, fiind unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale orasului. Este un important punct de reper istoric pentru locuitorii orasului, dar si pentru turistii veniti pe litoralul românesc.

Clădirea se află în prezent într-o stare avansată de degradare, necesitând lucrări de consolidare si restaurare.

Adoptarea prezentei ordonante de urgentă constituie măsura de salvare a unuia dintre cele mai importante monumente istorice din România.

Această situatie impune luarea unor măsuri de protectie a monumentului istoric, fiind parte componentă a strategiei de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică si de amenajare a teritoriului, la nivel local si national.

Neadoptarea în regim de urgentă a prezentei ordonante de urgentă conduce la accelerarea distrugerii monumentului istoric “Cazino Constanta”, monument national de o importantă deosebită din punct de vedere istoric, cultural si social.

Întârzierea demarării lucrărilor de consolidare si restaurare a Cazinoului din Constanta are ca efect avansarea procesului de degradare a acestuia, cu repercusiuni negative asupra surselor de finantare a obiectivului de investitie “Consolidare si restaurare Cazino Constanta”.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea obiectivului de investitie “Consolidare si restaurare Cazino Constanta” de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” -S.A.

Art. 2. - (1) Finantarea obiectivului de investitie “Consolidare si restaurare Cazino Constanta” se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse de finantare legal constituite.

(2) Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Consolidare si restaurare Cazino Constanta” se aprobă conform legislatiei în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, respectiv Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. vor realiza interventiile asupra imobilului prevăzut la art. 1 conform prevederilor legale specifice domeniului monumentelor istorice si vor asigura respectarea regimului de monument istoric al acestuia pe toată durata administrării si, respectiv, folosintei gratuite a imobilului.

Art. 4. - (1) După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A, imobilul consolidat si restaurat se predă pe bază de protocol Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Imobilul consolidat si restaurat trece în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta, fiind predat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului pe bază de protocol.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2011.

Nr. 76.

 


ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind aprobarea modelelor formularelor continând cererile-tip de înregistrare/înscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizatiilor de înregistrare si adeverintelor de înscriere în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

Având în vedere Referatul Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice înregistrat la RG II cu nr. 11.185 din 1 septembrie 2011,

în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3), art. 138 alin. (1) lit. a) si d), art. 148 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 si art. 7 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă modelul formularelor continând cererile-tip de înregistrare în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:

a) formularul 1 privind înregistrarea datelor de identificare ale operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 1;

b) formularul 2 privind înregistrarea sau completarea punctelor de lucru, prevăzut în anexa nr. 2;

c) formularul 3 privind înregistrarea sau completarea spatiilor de depozitare ale operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 3;

d) formularul 4 privind radierea punctelor de lucru si/sau spatiilor de depozitare ale operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 4;

e) formularul 5 privind reînnoirea/preschimbarea/anularea certificatului/autorizatiei de înregistrare, prevăzut în anexa nr. 5;

f) formularul 6 privind înregistrarea în Registrul national al fonogramelor, Registrul national al programelor pentru calculator, Registrul national al videogramelor, Registrul national al multiplicatorilor si Registrul national al copiei private a activitătilor specifice desfăsurate de operatorii economici, prevăzut în anexa nr. 6;

g) formularul 7 privind inventarul actelor depuse la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în sustinerea înregistrării/înscrierii în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 2. - Se aprobă modelul formularelor continând cererile-tip de înscriere a fonogramelor în Registrul national al fonogramelor, după cum urmează:

a) formularul 8 privind înscrierea fonogramelor produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 8;

b) formularul 9 privind înscrierea operelor continute de fonogramele produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 9;

c) formularul 10 privind înscrierea fonogramelor importate, prevăzut în anexa nr. 10.

Art. 3. - Se aprobă modelul formularelor continând cererile-tip de înscriere a programelor pentru calculator în Registrul national al programelor pentru calculator, după cum urmează:

a) formularul 11 privind înscrierea programelor pentru calculator produse/importate/distribuite/comercializate/închiriate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 11;

b) formularul 12 privind modelul declaratiei pe propria răspundere din partea autorului programului pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 12;

c) formularul 13 privind modelul declaratiei pe propria răspundere din partea producătorului programului pentru calculator privind modul de comercializare al programului pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 13;

d) formularul 14 privind modelul declaratiei pe propria răspundere din partea producătorului programului pentru calculator privind depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a mostrelor programului pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 14.

Art. 4. - Se aprobă modelul formularelor continând cererile-tip de înscriere a videogramelor în Registrul national al videogramelor, după cum urmează:

a) formularul 15 privind înscrierea videogramelor, altele decât filmele cinematografice, produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 15;

b) formularul 16 privind înscrierea operelor continute de videograme, altele decât filmele cinematografice, produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 16;

c) formularul 17 privind înscrierea videogramelor, altele decât filmele cinematografice, importate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 17;

d) formularul 18 privind înscrierea filmelor cinematografice produse/reproduse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 18.

Art. 5. - Se aprobă modelul formularelor continând cererile-tip de eliberare a marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:


a) formularul 19 privind eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzut în anexa nr. 19;

b) formularul 20 privind modelul declaratiei pe propria răspundere din partea solicitantului de marcaje holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor privind stocul de marcaje holografice la data depunerii solicitării, prevăzut în anexa nr. 20.

Art. 6. - Se aprobă modelul formularului 21 continând raportul privind marcajele holografice deteriorate, marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial si marcajele holografice necesar a fi returnate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din cauza încetării activitătii operatorului comercial, prevăzut în anexa nr. 21.

Art. 7. - Se aprobă modelul formularului 22 continând raportul de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, prevăzut în anexa nr. 22.

Art. 8. - Se aprobă modelul certificatelor de înregistrare în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:

a) certificatul de înregistrare în Registrul national al fonogramelor, prevăzut în anexa nr. 23;

b) certificatul de înregistrare în Registrul national al programelor pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 24;

c) certificatul de înregistrare în Registrul national al copiei private, prevăzut în anexa nr. 25.

Art. 9. - Se aprobă modelul adeverintelor de înscriere în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:

a) adeverinta privind înscrierea fonogramelor în Registrul national al fonogramelor, prevăzută în anexa nr. 26;

b) adeverinta privind înscrierea videogramelor în Registrul national al videogramelor, prevăzută în anexa nr. 27.

Art. 10. - Se aprobă modelul formularului 23 continând cererea-tip privind depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a mostrelor de fonograme/videograme/programe pentru calculator produse în România, în forma în care au fost introduse în circuitul comercial pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 28.

Art. 11. - Se aprobă modelul formularului 24 continând cererea-tip privind înscrierea echipamentelor în Registrul national al multiplicatorilor, prevăzut în anexa nr. 29.

Art. 12. - Se aprobă modelul formularului 25 continând raportul săptămânal privind produsele multiplicate/intermediate, prevăzut în anexa nr. 30.

Art. 13. - Se aprobă modelul autorizatiei de înregistrare în Registrul national al multiplicatorilor, prevăzut în anexa nr. 31.

Art. 14. - Se aprobă modelul formularului 26 continând cererea-tip privind înscrierea de suporturi/aparate în Registrul

national al copiei private administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzut în anexa nr. 32.

Art. 15. - Se aprobă modelul formularului 27 continând cererea-tip privind înregistrarea operelor de creatie intelectuală în Registrul national de opere administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzut în anexa nr. 33.

Art. 16. - Anexele nr. 1-33*) fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 17. - Documentele emise de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (certificate/autorizatii de înregistrare în registrele nationale, adeverinte de înscriere a fonogramelor/videogramelor, anexe ale certificatelor de înregistrare în registrele nationale, adresele de confirmare a înregistrărilor, precum si adresele de completare) vor fi transmise solicitantilor, în functie de optiunea acestora, prin serviciul de curierat rapid, pe cheltuiala solicitantului, sau direct de la registratura Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii îsi încetează aplicabilitatea Normele metodologice privind administrarea Registrului national al copiei private, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 30/2006 pentru stabilirea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate si marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverintelor de înscriere în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si a modelului autorizatiei de înregistrare în Registrul national al multiplicatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 14 martie 2006, cu modificările ulterioare, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2010 privind transmiterea documentelor emise de Serviciul registre nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2010, si Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 201/2010 privind modificarea formularelor de înscriere a fonogramelor în Registrul national al fonogramelor, respectiv a videogramelor în Registrul national al videogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 22 iunie 2010.

Art. 19. - Directia registre, gestiune colectivă si relatii publice va duce la îndeplinire prezenta decizie.

Art. 20. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 1 septembrie 2011.

Nr. 248.


*) Anexele nr. 1-33 sunt reproduse în facsimil.

ANEXE

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.