MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 280/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 280         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 aprilie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

305. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 

336. - Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Ineu şi Lipova, judeţul Arad

 

337. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şimand, judeţul Arad

 

348. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a”, judeţul Bihor

 

359. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al oraşului Bragadiru” se modifică şi se completează astfel:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile - a - Drumuri comunale, străzi cu trotuare”, poziţia nr. 33 se abrogă;

- la secţiunea I „Bunuri imobile - g-5 - Spaţii verzi, parcări şi terenuri de joacă pentru copii”, poziţia nr. 39 se abrogă;

- la secţiunea I „Bunuri imobile - h - Instituţii publice”, poziţiile nr. 24, 28 şi 29 se abrogă;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile - a - Drumuri comunale, străzi cu trotuare” următoarele poziţii se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 16 (strada Izvor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 397,52 m, l = 8 m, S = 3.180 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „69.645,33 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 17 (Strada Ciocârliei), coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 534,03 m, l = 6 m, S = 3.204 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „70.170,89 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 19 (Strada Laurului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 339,58 m, l = 6 m, S = 2.037 mp - parţial pietruit”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „44.620,55 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 21 (Strada Trandafirilor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: J_ = 284,23 m, l = 3,5 m, S = 995 mp - parţial pietruit”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „21.786,00 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 22 (Strada Dumbravei), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins; „L = 1.160,77, I =7 m, S = 8.125 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „177.946,04 lei” şi coloana nr. 6 Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 24 (Strada 13 Decembrie), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 369,13 m, l = 6 m, S = 2.215 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „48.503,94 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 25 (Strada Ciorogârlei), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins; „L = 136,33 m, l = 6 m, S = 818 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „17.913,63 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 26 (Strada Florilor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 860,31 m, l = 6 m, S = 5.162 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „113.044,73 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: .”Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 28 (Strada Griviţei), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 1.199,00 m, l = 7 m, S = 8.393 mp - parţial pietruit”, coloana nr. 4 .Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „183.806,70 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 30 (Strada Narciselor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 169,86 m, l = 6 m, S = 1.019 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „22.320,13 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 32 (Strada Parcului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 327,65 m, l = 6 m, S = 1.966 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „43.052,82 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 33 (Aleea Crinului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 189,96 m, l = 6 m, S = 1.140 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1998”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „24.960,74 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25,07.2002”;

- la poziţia nr. 35 (Strada Bujorului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 126,75 m, l = 6 m, S = 760 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „16.654,29 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 37 (strada Ştefan Luchian), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 176,77 m, l = 3,5 m, S = 619 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „13.549,34 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 39 (Strada Anemonelor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 194,61 m, l = 3,5 m, S = 681 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: ,1991* coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „14.916,78 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”„;

- la poziţia nr. 41 (Strada Albăstrelelor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 33,44 m, l = 3,5 m, S = 117 mp piatră”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „2.563,48 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 43 (Strada Crizantemelor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 65,53 m, l = 3,5 m, S = 229 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „5.022,80 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 45 (Aleea Zambilelor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 92,58 m, l = 4 m, S = 370 mp - asfalt, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1998”. coloana nr. 5 „Valoarea de inventai” va avea următorul cuprins: „8.110,01 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.200211;

- la poziţia nr. 46 (Strada Povernei), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 1.391,00 m, l = 6 m, S = 8.346 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „182.777,40 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 48 (Strada Lalelelor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 424,66 m, I =5,5 m, S = 2.336 mp - parţial pietruit”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „51.150,18 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 50 (Aleea Panselelor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 120,90 m, l = 6 m, S = 725 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1998”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „15.886,39 lei” şi coloana nr. 6 Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 52 (Aleea Ficusului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 112,74 m, l = 3,5 m, S = 395 mp - parţial pietruit”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1998”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „8.641,52 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 54 (Strada Ficusului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 147,03 m, l = 3,5 m, S = 515 mp - parţial pietruit”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1998”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „11.269,62 lei* şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 56 (Strada Orhideelor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 387,32 m,l=8m,S = 3.099 mp - parţial pietruit”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1998”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „67.858,99 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 57 (Intrarea Povernei), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 406,76 m,l = 8m,S = 3.254 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, ai dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „71.264,53 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 58 (strada Argeş), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L . 261,54 m, l = 8 m, S = 2.092 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „45.821,98 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 60 (Strada Târgului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 246,82 m, l = 8 m, S = 1.975 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „43.242,34 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 62 (Strada Vrabiei), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 225,26 m, l = 8 m, S= 1.802 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar11 va avea următorul cuprins: „39.465,20 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 64 (strada Mărăşeşti), coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „strada Mărăşeşti”, coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 427,56 m, l = 8 m, S = 3.420 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „74.908,86 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 66 (Strada Garofiţei), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 404,40 m, l = 6 m, S = 2.426 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „53.138,16 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 67 (Strada Păunilor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 238,13 m, l = 7 m, S = 1.667 mp - parţial pietruit”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „2003”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „36.504,56 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.12.2005”;

- la poziţia nr. 68 „Intrarea Salcâmilor”, coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 102,93 m, l = 6 m, S = 618 mp - parţial pietruit”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „13.525,26 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 69 (Strada înclinată), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 500,16 m, l = 8 m, S = 4.001 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „87.627,16 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 70 (Intrarea Zorelelor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 47,36 m, l = 4 m, S = 189 mp - parţial pietruit”, coloana nr. 4 .Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar11 va avea următorul cuprins: „4.148,30 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 71 (Intrarea Unirii), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 159,50 m, l = 8 m, S = 1.276 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „27.943,70 lei” si coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 73 (Intrarea Viorelelor), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 104,27 m, l = 5 m, S = 521 mp parţial pietruit”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „11.417,13 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 74 (Strada Plopului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 383,05 m; I = 13 m, S = 4.980 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „109.054,05 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 75 (Strada Arţarului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 323,29 m, l = 13 m, S = 4.203 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „92.040,66 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 76 (Strada Teiului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 331,26 m, l = 13 m, S = 4.306 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „94.308,30 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 77, coloana nr. 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „strada Drumul de Sonde”, coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 559,48 m, l = 6 m, S = 3.357 mp - pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „73.515,93 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999. modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 78 (Strada Bradului), coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 378,80 m, l = 13 m, S = 4.924 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „107.844,36 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 79, coloana nr. 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Intrarea Rozelor”, coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 104,85 m, l = 8 m, S = 839 mp - asfalt”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1991”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „18.369,02 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 38/26.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/25.07.2002”;

- la poziţia nr. 141, „DE 363”, coloana nr. 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 871,83 m, l = 4 m, S = 3.487 mp - asfalt +. pământ”, coloana nr. 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „2000”, coloana nr. 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „76.372,48 lei” şi coloana nr. 6 „Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.12.2005”;

c) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 172 se introduc 18 noi poziţii, poziţiile nr. 173-190, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Voluntari” următoarele poziţii se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 190, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 370,02 m; lăţime = 6 m; suprafaţă totală = 2.220,12 mp; piatră; trotuar - lungime = 370,02 m; I = 2 m; suprafaţă totală = 740,04 mp; acostament; lungime = 370,02 m; lăţime = 1 m; suprafaţă totală = 370,02 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins „682,241 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, Legea nr. 213/1998 şi Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 174/2011”;

- la poziţia nr. 192, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 300,23 m; lăţime = 7 m; suprafaţă totală = 2.101,61 mp; piatră; trotuar - lungime = 300,23 m; I . 2,7 m; suprafaţă totală = 810,62 mp; acostament; lungime = 300.23 m; lăţime = 1,63 m; suprafaţă totală = 489,38 mp, coloana 5 va avea următorul cuprins „145.171 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, Legea nr. 213/1998 si Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 174/2011”;

- la poziţia nr. 196, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 330,61 m; lăţime = 6 m; suprafaţă totală = 1.983,66 mp; piatră; trotuar - lungime = 330,61 m; I = 2 m; suprafaţă totală = 661,22 mp; acostament; lungime = 330,61 m; lăţime = 1,15 m; suprafaţă totală = 380,20 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins „213.732 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, Legea nr. 213/1998 şi Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 174/2011”;

- la poziţia nr. 197, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 108,62 m; lăţime = 6 m; suprafaţă totală = 651,72 mp; Pavaj din piatră de râu; trotuar - lungime = 108,62 m; I = 2 m; suprafaţă totală = 217,24 mp; acostament; lungime = 108,62 m; lăţime = 1,15 m; suprafaţă totală = 108,62 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins „160.322 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 republicată, Legea nr. 213/1998 şi Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 174/2011”;

- la poziţia nr. 199, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 552,15 m; lăţime = 6 m; suprafaţă totală = 3.312,9 mp; piatră; trotuar - lungime = 552,15 m; I = 4 m; suprafaţă totală - 2.208,6 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins „4.588.398 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, Legea nr. 213/1998 şi Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 174/2011”;

- la poziţia nr. 224, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 415,08 m; lăţime = 6 m; suprafaţă totală = 2.490,48 mp; piatră; trotuar - lungime = 415,08 m; I =2,5 m; suprafaţă totală = 1.037,7 mp, coloana 5 va avea următorul cuprins „401.124 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, Legea nr. 213/1998 şi Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 174/2011”;

- la poziţia nr. 251, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 189,15 m; lăţime = 6 m; suprafaţă totală = 1.134,9 mp; piatră; trotuar - lungime =189,15 m; I = 2 m; suprafaţă totală = 378,3 mp; acostament; lungime = 189,15 m; lăţime = 1 m; suprafaţă totală = 189,15 mp, coloana 5 va avea următorul cuprins „210.304 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, Legea nr. 213/1998 şi Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 174/2011”;

- la poziţia nr. 256, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime =121,73 m; lăţime = 5,5 m; suprafaţă totală = 669,52 mp; piatră; trotuar - lungime = 121,73 m; I = 2 m; suprafaţă totală = 243,46 mp; acostament; lungime = 121,73 m; lăţime = 1 m; suprafaţă totală = 121,73 mp, coloana 5 va avea următorul cuprins „130.168 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, Legea nr. 213/1998 şi Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 174/2011”:

- la poziţia nr. 318, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 701,85 m; lăţime = 6 m; suprafaţă totală = 4.211,1 mp; piatră; trotuar - lungime = 701,85 m; I = 2 m; suprafaţă totală = 1.403,7 mp; acostament; lungime = 701,85 m; lăţime =2,05 m; suprafaţă totală = 1.438,79 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins „1.009.321 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, Legea nr. 213/1998 şi Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 174/2011”;

- la poziţia nr. 342, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 276,66 m; lăţime = 5 m; suprafaţă totală = 1.383,3 mp; piatră; trotuar - lungime = 276,66 m; I = 2 m; suprafaţă totală = 553,32 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins „1.115.710 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins „Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, Legea nr. 213/1998 şi Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 174/2011”.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 11 aprilie 2012.

Nr. 305.

 

ANEXĂ

 

Completări

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bragadiru

 

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

 

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al darii în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Lungime

(m)

Lăţime

(m)

Suprafaţă

(mp)

Stare drum

0

1

2

 

 

3

 

4

5

6

173

1.3,7.1.

Strada Păunilor

238.13

7

1.667

Parţial pietruit

2003

36,504,56

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

174

1.3.7.1.

Strada Sălciei

815,16

7

5.706

Asfalt + pământ

2003

124.964,18

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

175

1.3.7.1.

Strada Obaie

881,06

4

3.524

Asfalt

2000

77.180,42

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

176

1.3,7.1.

Strada Orezăriei

333,24

4

1.333

Parţial pietruit

2000

29.192,17

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

177

1.3.7.1.

Strada Codrului

523,78

9,82

5.144

Pământ

2005

112.643,08

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

178

1.3.7.1.

Strada Epigonilor

243,32

10,13

2.465

Parţial pietruit

2005

53.979,81

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

179

1.3.7.1.

Strada Ode

220,13

6

1.321

Pământ

2005

28.924,95

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

180

1.3.7.1.

Strada Dorului

205,26

8,6

1.765

Pământ

2005

38.659,23

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

181

1.3.7.1.

Strada Lacului

234,04

8,04

1.882

Pământ

2005

41.208,30

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

182

1.3.7.1.

Strada Sarmis

225,80

6

1.355

Parţial pietruit

2005

29.669,59

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

183

1.3.7.1.

Strada Luceafărului

375,30

7,62

2.860

Pământ

2005

62.629,98

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

184

1.3.7.1.

Strada Revederi

166,68

12,93

2.155

Pământ

2005

47.199,41

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

185

1.3.7.1.

Strada Curcubeului

1.376,09

4

5.504

Pământ

2005

120.545,75

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

186

1.3.7.1.

Aleea Orhideelor

112,91

6

677

Parţial pietruit

2005

14.836,51

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

187

1.3.7.1.

Strada Lăcrămioarelor

391,46

4

1.566

Parţial pietruit

2005

34.291,90

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Loca! nr. 8/2012

188

1.3.7.1.

Strada Busuiocului

431,39

4

1.726

Parţial pietruit

2005

37.789,33

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

189

1.3.7.1.

Strada Băniei

29,14

6

175

Pământ

2007

3.828.47

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

190

1.3.7.1.

Intrarea Mărăşti

64,33

9

579

Parţial pietruit

2007

12.679,25

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2012

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor oraşelor Ineu şi Lipova, judeţul Arad

În temeiul art. 108 clin Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele oraşelor Ineu şi Lipova, judeţul Arad, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1,1.2,2.1 si 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 336.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

oraşului Ineu, judeţul Arad

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Ineu, judeţul Arad

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema oraşului Ineu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată, de aur, partea superioară fiind despicată.

În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o poartă de cetate de argint cu creneluri, zidită negru, având în poarta deschisă o cruce de aur asuprind o semilună de argint.

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află un butuc de viţă-de-vie, cu 2 struguri, prins pe un arac, de aur.

În vârful scutului, în câmp roşu, se află un izvor de apă minerală care iese dintr-o construcţie de argint, zidită negru, având forma unei sticle.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Poarta de cetate simbolizează cetatea localităţii.

Crucea şi semiluna semnifică luptele de apărare duse împotriva otomanilor.

Viţa-de-vie reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, viticultura,

Construcţia zidită în formă de sticlă reprezintă izvorul de apă minerală de la Mocrea, care se află în apropierea localităţii.

Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

 

ANEXA Nr. 1.2)

 

STEMA

oraşului Lipova, judeţul Arad

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Lipova, judeţul Arad

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema oraşului Lipova se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, partajat în furcă răsturnată.

În partea superioară, in dreapta, în câmp roşu, se află o cetate de argint, crenelată, zidită negru, cu două turnuri, 3 ferestre negre şi o poartă, cu grilajul de argint semiridicat. Deasupra cetăţii se află o cruce treflată şi o cârjă episcopală, încrucişate, de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află o fântână de apă minerală, de argint, cu două jeturi, care ţâşnesc în afară, despărţite de o coloană de bule de gaze, toate de argint.

În vârful scutului, în câmp auriu, se află o corabie neagră cu catarg, având în vârf un fanion albastru, plutind pe apa de culoare albastră,

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate,

Semnificaţiile elementelor însumate

Cetatea evocă cetatea medievală a Lipovei, iar crucea şi cârja reprezintă vechea reşedinţă episcopală.

Fântâna semnifică izvoarele de ape minerale din zonă.

Corabia aminteşte de transporturile pe râul Mureş în Evul Mediu şi de comerţul cu sare, Lipova fiind un important port şi o vamă pentru acest produs.

Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


*) Anexele nr. 1.1 şi 1.2 sunt reproduse în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Şimand, judeţul Arad

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Şimand, judeţul Arad, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 337.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Şimand, judeţul Arad

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Şimand, judeţul Arad

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Şimand se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat, cu partea din dreapta tăiată.

În partea superioară, în partea dreaptă, în câmp albastru, se află un colan dacic de argint.

În partea stângă, în câmp roşu, se află două spice de grâu de aur, încrucişate.

În vârful scutului, în partea dreaptă, în câmp auriu, se află două brăzdare de plug negre, aşezate în pal.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Colanul simbolizează descoperirile arheologice din zonă.

Brăzdarele de plug şi spicele de grâu semnifică una dintre principalele ocupaţii ale locuitorilor din zonă, agricultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a”, judeţul Bihor

 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 607/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a”, judeţul Bihor, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drum de centură în municipiu! Oradea, etapa a II-a”, judeţul Bihor, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a”, judeţul Bihor, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Oradea din judeţul Bihor, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr.2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza municipiului Oradea din judeţul Bihor, sunt în cuantum total de 2.696 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293^2011, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, poziţia „investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 348.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi ş Drumuri Naţionale din România - S.A.. care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării Di Monitorul Oficial al României, Partea , a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a”, judeţul Bihor, situate pe raza municipiului Oradea din judeţul Bihor, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ - teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului

Categoria de folosinţă

Număr cadastral

Număr topografic

Număr carte funciară

Suprafaţa totală (mp)

Suprafaţa expropriată

(mp)

Valoarea despăgubirii pentru teren conform Legii nr. 255/2010 (lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Bihor

Oradea

Compania Naţională de Căi Ferate - SA Bucureşti

Curţi construcţii

3942

 

160896

2210

63

9.450,00

2

Bihor

Oradea

Compania Naţională de Căi Ferate - SA Bucureşti

Arabil

 

5192

19

 

728

109.200,00

3

Bihor

Oradea

Iosif Olah, Elisabeta Gal

Arabil

 

5120/18

11337

414

414

62.100,00

4

Bihor

Oradea

S.C. Rompetrol Downstream - S.R.L.

Curţi construcţii

8961

 

163193

1790

2

300,00

5

Bihor

Oradea

Corneru Aurelian, Corneru Cristina Aurica, Letea Adrian

Arabil

18086

 

18086

486

6

900,00

6

Bihor

Oradea

S.C. Galassini Group - S.R.L.

Curţi construcţii

16848

 

86618

7975

7

1.050,00

7

Bihor

Oradea

Buzaş Sebastian, Buzaş Ioana

Arabil

3022

 

11201 NDF

500

38

5.700,00

8

Bihor

Oradea

Crişan Aurel, Crişan Ana

Arabil

3054

 

166236

500

56

8.400,00

9

Bihor

Oradea

Tunduc Adrian: Tunduc Diana

Arabil

15929

 

161165

1000

135

20.250,00

10

Bihor

Oradea

Nicolae Gabriel-Mircea

Curţi construcţii

155896

 

155896

1273

42

6.300,00

11

Bihor

Oradea

S.C .Nicoleta Impex - S.R.L. Oradea

Arabil

4772/2

 

150911

3395

110

16.500,00

12

Bihor

Oradea

S.C. Afien Concept - S.R.L.

Arabil

158051

 

158051

175

175

7.000,00

13

Bihor

Oradea

Nagy Emilia, Iakab Iuliana-Ileana, Orban Irina

Arabil

 

1556/9

10146

2226

315

12.600,00

14

Bihor

Oradea

S.C. Mic Mobilier Trans - SRL.

Arabil

 

1556/25

10427

1086

97

3.880,00

15

Bihor

Oradea

Vlad Daniel

Curţi construcţii

160569

 

160569

1086

155

6.200,00

16

Bihor

Oradea

S.C. Deme Macarale - S.R.L,

Arabil

13630

 

168038

11478

543

21.720,00

17

Bihor

Oradea

Varga Arpad, Varga Susana

Arabil

2879

 

150772

1525

251

10.040,00

18

Bihor

Oradea

S.C. Arpis - S.R.L.

Curţi construcţii

2878

 

167163

2370

418

16.720,00

19

Bihor

Oradea

Varga Arpad, Varga Susana Elena

Arabil

150836

 

150836

10055

85

3.400,00

20

Bihor

Oradea

Petricaş Ionuţ Cătălin

Arabil

13189

 

157955

650

35

1.400,00

21

Bihor

Oradea

S.C. Real Hipermarket România - S.R.L,

Arabil

13197

 

155947

20948

3

120,00

22

Bihor

Oradea

S.C. Tony Construct Imobiliare - S.R.L.

Curţi construcţii

19633

 

150763

3965

179

7.160,00

23

Bihor

Oradea

Szasz Iosif

Curţi construcţii

 

7792/1

79136

1380

733

29.320,00

24

Bihor

Oradea

Fazekas Ioan

Curţi construcţii

 

7792/2

79137

1672

611

24.440,00

25

Bihor

Oradea

Gal Aurel, Gal Mărioara

Arabil

 

7793/6

154587

12916

26

1.040,00


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26

Bihor

Oradea

Matecaş Floare

Arabil

 

7800/1

106602

3747

354

14.160,00

27

Bihor

Oradea

S.C. Salomgeo Therm Impex- S.R.L.

Arabil

8241

 

164599

4640

259

10.360,00

28

Bihor

Oradea

S.C. Salomgeo Therm Impex- S.R.L.

Curţi construcţii

8245

 

152534

5230

93

3.720,00

29

Bihor

Oradea

S.C. Salomgeo Them Impex - S.R.L.

Arabil

8243

 

164600

726

705

29.040,00

30

Bihor

Oradea

Sebestyen luliu, Bogdan Ana

Arabil

 

7800/3

167083

8857

914

36.560,00

31

Bihor

Oradea

Sebestyen luliu, Iu liana Kobzos

Arabil

 

7800/4

167036

11845

1029

30.870,00

32

Bihor

Oradea

Chiş Vasile, Şerb Florica

Arabil

 

7800/17

10607

4896

1025

30.750,00

33

Bihor

Oradea

Chiş Vasiie, Chiş Florica, Bar Elisabeta

Arabil

 

7800/7

10608

9081

925

37.000,00

34

Bihor

Oradea

Buto Francisc

Arabil

 

7800/8

10609

5713

844

33.760,00

35

Bihor

Oradea

Hidroelectrica - SA. Bucureşti

Curţi construcţii

157139

 

157139

4183

39

1.560,00

36

Bihor

Oradea

Termoelectrica - SA. Bucureşti

Curţi construcţii

168776

 

168776

461571

86

3.440,00

37

Bihor

Oradea

Maghiar Ioan, Maghiar Florica

Arabil

 

7800/9

10610

6485

888

35.520,00

38

Bihor

Oradea

Achim Ana

 

 

7800/11

10606

994

994

39.760,00

39

Bihor

Oradea

Florian Daraban, Floarea Popa

Arabil

 

7801

10611

6775

1170

35.100,00

40

Bihor

Oradea

Man Alexandru, Maivrosi Ecaterina

Arabil

 

7802

10612

510

510

20.400,00

41

Bihor

Oradea

Termoelectrica - SA. Bucureşti

Curţi construcţii

16056

 

163404

2790

2788

83.700,00

42

Bihor

Oradea

Costa Ioan. Costa Dumitru, Costa Maria Valeria

Arabil

 

7982/7

5445

60

10

2.400,00

43

Bihor

Oradea

Hegyesi Zsigmond, Kiss Kalman, Kiss Luiza

Arabil

 

7983/9

2837

132

73

5.280,00

44

Bihor

Oradea

Maria Ţoneff

Arabil

 

7983/2

5570

414

86

3.440,00

45

Bihor

Oradea

Maria Ţoneff

Arabil

 

7986/23

5570

15678

5853

175.590,00

46

Bihor

Oradea

Szlafhay Ferenc, Szlafkay Erszebet, Szlafkay Istvan, Szlafkay Josef, Szlafkay Katalin Sandor Gyula

Arabil

 

8021/1 8020

2554

1902

44

1.760,00

47

Bihor

Oradea

 

Arabil

 

 

5164

471

319

18.840,00

48

Bihor

Oradea

Partener Integra - S.R.L.

Arabil

20238

 

153366

1533

3

120,00

49

Bihor

Oradea

Moş Elena, Moş Alexandru

Arabil

4971

 

8330 NDF

9794

467

18.680,00

50

Bihor

Oradea

S.C. Italroman Impex - S.R.L.

Curţi construcţii

2749

 

153809

18759

142

5.680,00


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

51

Bihor

Oradea

Parohia Romano-Catolică

Arabil

386/2

 

16

7628

3825

114.750,00

52

Bihor

Oradea

Bogdan Petru

Arabil

168627

 

168627

14000

2

80,00

53

Bihor

Oradea

Maghiar Marius Adrian, Maghiar Carmen, Maghiar Teodor Traian, Maghiar Nina

Arabil

489/7

 

168749

39900

1160

46.400,00

54

Bihor

Oradea

Ridi Istvan, Ridi Gyorgy, Ridi Margit, Ridi Ştefan, Ridi Margareta

Arabil

 

476

4

10922

4400

132.000,00

55

Bihor

Oradea

Ridi Ida Maria Sieglinde

Arabil

 

477/8

10919

420

225

16.800,00

56

Bihor

Oradea

Ridi Ida Maria Sieglinde

Arabil

 

546/6

10919

462

86

3.440,00

57

Bihor

Oradea

Ridi Ida Maria Sieglinde

Arabil

 

504/11

10919

2866

63

2.520,00

58

Bihor

Oradea

Berindea Ciprian Cătălin

Arabil

7870

 

85165

9991

7190

215.700,00

59

Bihor

Oradea

Margaretei Paul Mandi

Arabil

 

509/8

315

24551

3721

111.630,00

60

Bihor

Oradea

Ridi Elisabeta

Arabil

509/12

 

920

2426

1656

49.680,00

61

Bihor

Oradea

Ridi Joszef

Arabii

 

510/16

10042

1461

1461

43.830,00

62

Bihor

Oradea

Yeger Katafin, Yeger Amalia

Arabil

 

511/3

866

1832

1583

47.490,00

63

Bihor

Oradea

Elisabeta Fernbach

Arabil

 

513/6

10002

3332

1670

50.100,00

64

Bihor

Oradea

Maier Lidia

Arabil

164252

 

164252

2000

43

1.720,00

65

Bihor

Oradea

Dragoi Ana, Dragoi Niculai

Arabil

164192

 

164192

2170

159

6.360,00

66

Bihor

Oradea

Nagy Ida, Nagy Csaba Sandor

Arabil

164368

 

164368

1706

341

13.640,00

67

Bihor

Oradea

Ridi Ştefan, Ridi Gheorghe, Ridi Margareta

Arabil

 

514/4

9849

2910

1820

54.600,00

68

Bihor

Oradea

Margaretei Paul Mandi, David Ileana, Pop Liviu, Paul Florian, Pop Aneta, Pop Vasile

Arabil

 

515/14

9848

2728

1132

33.960,00

69

Bihor

Oradea

Margaretei Paul Mandi

Arabil

 

516

315

676

63

2.520,00

70

Bihor

Oradea

Asociaţiunea Adona Barlangii

Păşune

 

519

2

5094

864

34.560,00

71

Bihor

Oradea

Asociaţiunea Adona Barlangii

Păşune

 

549

2

5094

183

7.320,00

72

Bihor

Oradea

Asociaţiunea Adona Barlangii

Păşune

 

520

2

2968

729

29.160,00

73

Bihor

Oradea*

Costa Cristina Bue, Costa Ioan, la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 Oradea

Arabil

 

8485/10

71877

2140

736

29.440,00

74

Bihor

Oradea

Rapcea Mihail, Bordas Sandane Krajcsi Erzsebe

Arabil

 

8482/1

3687

4492

874

34.960,00

75

Bihor

Oradea

Juhanei Cantor

Livadă

 

8481/2

6045

6224

1269

38.070,00


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

76

Bihor

Oradea

Blaga Maria Monica

Arabil

 

8478/13

69017

12296

10

400,00

77

Bihor

Oradea

S.C. B&b System - S.R.L., Marcus Ovidiu Liviu, Marcuş Rodica- Adriana

Arabil

 

8478/11

69018

981

427

17.080,00

78

Bihor

Oradea

Bran Dimitrie, Clepe Liana Rozalia, Roatiş Mirela Alina, Moca Viorica, Moca Viorel, Bran Daniel-Iosif, municipiul Oradea

Curţi construcţii

 

8475/1

13825

1798

177

7.080,00

79

Bihor

Oradea

Szilagyi Mihai, Szabo Iuliana

Arabil

 

8474

3522

4130

2312

69.360,00

80

Bihor

Oradea*

Ionaş Mihai Vasile, Ionaş Mircea Alexandru, Petrişor Mariana, teren la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991

 

 

8467

68404

3903

10

400,00

81

Bihor

Oradea

Verdes Ioan, Verdes Viorica

Arabil

3450

 

162646

3280

16

640,00

82

Bihor

Oradea

Rozalia Fodor-Florica

Arabil

 

8530

5218

1374

1170

35.100,00

83

Bihor

Oradea

Ştefan Molnar

Arabil

 

8532/1

7149

3526

1736

52.080,00

 

Bihor

 

Naşi Borbala, Nanasi Erzsebet,

 

 

 

 

 

 

 

84

Bihor

Oradea

Halasz Carol, Maltacsi Irina, Nanasi Carol, Duma Lup

Arabil

 

8533/3

13709

2670

1864

55.920,00

85

Bihor

Oradea

Pascu Ioan, Pascu Madalina Liliana

Arabil

 

8534/2

5020

2555

1795

53.850,00

86

Bihor

Oradea

Irinei Carmen

Arabil

 

8535/1

8749

3299

1500

45.000,00

87

Bihor

Oradea

Tise Gheorghe Mircea

Arabil

7915

 

5729/A

4344

463

18.520,00

88

Bihor

Oradea

S.C. Jolck Imobiliare - S.R.L Oradea

Arabil

2955

 

169171

9600

378

15.120,00

89

Bihor

Oradea

S.C. Jolck Imobiliare -S.R.L. Oradea

Arabil

5018

 

4443

5000

20

800,00

90

Bihor

Oradea

S.C. Jolck Imobiliare -S.R.L Oradea

Arabil

5017

 

4442

5000

3

120,00

91

Bihor

Oradea

S.C. Jolck Imobiliare - S.R.L. Oradea

Arabil

4668

 

4700

8632

1013

30.390,00

92

Bihor

Oradea

SC. Bella International - S.R.L

Arabil

156000

 

156000

400

65

2.600,00

93

Bihor

Oradea

S.C. Bella International - SRL

Arabil

155999

 

155999

400

3

120,00

94

Bihor

Oradea

S.C. Şcoala Auto - S.A. Oradea

Curţi construcţii

19062

 

158514

9744

7

280,00

95

Bihor

Oradea

Sotiut Sanda Emilia, Sotiut Alexandru Adrian

Arabil

156008

 

156008

25

17

1.000,00

96

Bihor

Oradea

S.C. Tony Construct Imobiliare - S.R.L.

Arabil

162488

 

162488

83081

159

6.360,00

97

Bihor

Oradea

Compania de Căi Ferate - S.A. Oradea-Beiuş-Vaşcău

Şanţ

 

8011

3054

18336

1689

50.670,00

98

Bihor

Oradea

Mihail Laszlo, Maria Rozalyi

Arabil

 

5121/1

5975

342

161

51.300,00

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

75097

2.697.600,00


* Deţinător până la soluţionarea cererilor conform legislaţiei în vigoare.

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă”, punctul 201 va avea următorul cuprins:

 

„201

Erdosteinum**

R05CB15”

 

2. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare med i ca mente io r de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă”, punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D”, poziţiile 1 şi 2 se abrogă.

3. La sublista C, secţiunea C1, punctul G7 „Ciroza hepatică”, poziţiile 3 şi 4 se abrogă.

4. La sublista C, secţiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc”, punctul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică) şi miastenia gravis” va avea următorul cuprins:

„P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamator-imune

 

P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune

1

Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară**

J06BA02

P6.5.2 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative - scleroză laterală amiotrofică

2

Riluzolum**

N07XX02”

 

5. La sublista C, secţiunea C2, punctul P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subpunctul P9.1 „Transplant medular”, poziţiile 6 şi 7 se abrogă.

6. La sublista C, secţiunea C2, punctul P9, subpunctul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas”, poziţiile 6 şi 7 se abrogă.

7. La sublista C, secţiunea C2, punctul P9, subpunctul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi”, poziţiile 2, 3 şi 4 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Duţă

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 359.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.