MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 551/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 551         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 august 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

534. - Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 

535. - Decret pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 

536. - Decret pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 

537. - Decret pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

 

538. - Decret pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

 

539. - Decret pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

 

540. - Decret pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

 

541. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

542. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

543. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

544. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

545. - Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

275. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

1.253. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Daniel Petru Funeriu se eliberează din funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 534.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1)şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Victor Paul Dobre, ministrul delegat pentru administraţie, şi se constată încetarea funcţiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 535.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1)şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Ioan Rus, ministrul administraţiei şi internelor, şi se constată încetarea funcţiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 536.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale ari. 100 alin. (1)şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se revocă din funcţie domnul Titus Corlăţean, ministrul justiţiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 537.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se revocă din funcţie domnul Mircea Dusa, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 538.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se revocă din funcţie domnul Lucian Isar, ministrul delegat pentru mediul de afaceri.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 539.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale ari. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se revocă din funcţie domnul Andrei Marga, ministrul afacerilor externe.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 540.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului domnul Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr.541.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului domnul Mircea Dusa, ministrul administraţiei şi internelor.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 542.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului domnul Radu Stroe, ministrul delegat pentru administraţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 543.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului domnul Dan-Coman Şova, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 544.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului domnul Mihai Alexandru Voicu, ministrul delegat pentru mediul de afaceri.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 545.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

Având în vedere Referatul privind aprobarea completării anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier nr. 403.064 din 19 iulie 2012 al Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, ale art. 5.4, 6.2, 14.1 şi 14.2 din Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oii Terminal” - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. - În anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 14 martie 2012, secţiunea „Ţiţei” se completează cu următoarele tarife pentru derularea operaţiunilor de transport prin terminalul petrolier:

 

„Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Primire pe conductă în rezervor

indiferent de cantitate

7,10

Predare din rezervor pe conductă

indiferent de cantitate

4,80”

 

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

 

Bucureşti, 1 august 2012.

Nr. 275.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 14 mai 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Reprezentanţele Regiei Autonome «Registrul Auto Român», prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin, sunt desemnate drept centre de inspecţie tehnică periodică abilitate pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice cu recunoaştere internaţională.

(2) Categoriile de vehicule rutiere pentru care, la cererea deţinătorilor acestora, se efectuează inspecţia tehnică periodică cu recunoaştere internaţională şi periodicitatea de efectuare a acestor inspecţii sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Cerinţele tehnice aplicabile la efectuarea inspecţiei tehnice periodice cu recunoaştere internaţională sunt cele prevăzute în Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de categoria vehiculului prezentat la inspecţia tehnică.

(4) Reprezentanţele Regiei Autonome «Registrul Auto Român» eliberează un certificat internaţional de inspecţie tehnică pentru vehiculele rutiere care îndeplinesc cerinţele tehnice menţionate la alin. (3}.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

,Art. 21. - (1) La solicitarea deţinătorului unui vehicul rutier pentru care se atestă existenţa inspecţiei tehnice periodice valabile, acordate în conformitate cu ordinul prevăzut la art. 2 alin. (3) cu cel mult 3 luni înainte de data solicitării, reprezentanţele Regiei Autonome «Registrul Auto Român» eliberează certificatul internaţional de inspecţie tehnică fără efectuarea de verificări tehnice, prin transcrierea inspecţiei tehnice periodice efectuate de către staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate sau de către reprezentanţele Regiei Autonome «Registrul Auto Român».

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice periodice cu recunoaştere internaţională precizat în certificatul internaţional de inspecţie tehnică va fi acelaşi cu termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice periodice care se transcrie, iar răspunderea cu privire la derularea testelor de inspecţie şi acordarea certificării conformităţii cu cerinţele de inspecţie revine staţiei de inspecţie tehnică periodică autorizată care a acordat respectiva inspecţie tehnică periodică”

3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 26 iulie 2012.

Nr. 1.253.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 62B/2003)

 

CATEGORII

de vehicule rutiere care efectuează inspecţia tehnică periodică cu recunoaştere internaţională şi periodicitatea de efectuare a acestor inspecţii

 

Categoriile de vehicule rutiere M2, M3, N2, N3, O3 şi O4 sunt cele definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Categorii de vehicule rutiere

Periodicitate

Autovehicule transport pasageri

M2 cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

La un an de la prima înmatriculare şi apoi anual

M3

La un an de la prima înmatriculare şi apoi anual

Autovehicule transport mărfuri

N2

La un an de la prima înmatriculare şi apoi anual

N3

La un an de la prima înmatriculare şi apoi anual

(Semi)remorci

O3

La un an de la prima înmatriculare şi apoi anual

04

La un an de la prima înmatriculare şi apoi anual