MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 581/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 581         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 14 august 2012

 

SUMAR

  

DECRETE

 

558. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

559. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

560. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

838. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

75. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

232. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare şi Acţiune împotriva Reţelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

 

1.298. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. Aşi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român,

în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele remarcabile obţinute la Jocurile Olimpice de la Londra din anul 2012, pentru talentul, dăruirea, devotamentul şi profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan internaţional,

 

Preşedintele României, interimar, decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- sportivei Sandra Raluca Izbaşa, gimnastică;

- sportivei Cătălina Ponor, gimnastică.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler sportivei Alina Alexandra Dumitru, judo.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I sportivului Alin George Moldoveanu, tir sportiv.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, cu o baretă:

- sportivului Tiberiu Dolniceanu, scrimă;

- sportivului Rareş Eugen Dumitrescu, scrimă;

- sportivului Gelu Florin Zalomir, scrimă.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a:

- sportivei Roxana Daniela Cocoş, haltere;

- sportivului Alexandru Siriţeanu, scrimă;

- sportivei Corina Oana Căprioriu, judo.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu o baretă, sportivei Diana Maria Chelaru, gimnastică.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:

- sportivei Diana Laura Bulimar, gimnastică;

- sportivei Larisa Andreea Iordache, gimnastică;

- sportivului Răzvan Constantin Martin, haltere.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 13 august 2012.

Nr. 558.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. A şi B ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român,

în semn de înaltă apreciere a performanţelor realizate de sportivii români la Jocurile Olimpice de la Londra din anul 2012, pentru devotamentul şi profesionalismul dovedite, de-a lungul timpului, în pregătirea echipelor naţionale ale României,

 

Preşedintele României, interimar, decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer:

- doamnei Maria Bitang, antrenor gimnastică;

- domnului Octavian Ioan Atanase Bellu, antrenor gimnastică.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer:

- domnului Mihai Claudiu Covaliu, antrenor scrimă;

- domnului Ion Pândele, secretar general, Federaţia Română de Judo.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Nicu Vlad, preşedinte, Federaţia Română de Haltere.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor.

- domnului Sorin Babij, antrenor tir sportiv;

- doamnei Ana Pascu, preşedinte, Federaţia Română de Scrimă.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer domnului Petre Becheru, antrenor haltere.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler domnului Paul Novac, secretar general, Federaţia Română de Scrimă.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I:

- domnului Sandu Lucian, antrenor gimnastică;

- domnului Adrian Stoica, preşedinte, Federaţia Română de Gimnastică.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a cu o baretă:

- domnului Florin Bercean, antrenor judo;

- domnului Gheorghe Diaconu, secretar general, Federaţia Română de Haltere;

- doamnei Mariana Ristea, coregraf gimnastică.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a cu două barete:

- domnului Mircea Dumitru Apolzan, secretar general, Federaţia Română de Gimnastică;

- doamnei Raluca Bugner, antrenor gimnastică;

- domnului Minai Nicolae Ion, medic;

- domnului Cristian Gheorghe Stoiciu, medic;

- domnului Ovidiu Tănase, kinetoterapeut;

- domnului Marius Vintilă, antrenor gimnastică.

Art. 10. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a cu o baretă domnului Eduard Doandeş, preşedinte, Federaţia Română de Judo.

Art. 11. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:

- domnului Florin Cotuţiu, antrenor gimnastică;

- domnului Nicolae Niţu, antrenor haltere;

- doamnei Mihaela Gabriela Pop, medic;

- domnului Dănuţ Popa, secretar general, Federaţia Română de Tir Sportiv;

- domnului Dan Florin Tănase, medic;

- doamnei Aurica Vâlceanu, kinetoterapeut.

Art. 12. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I doamnei Andreia Emilia Ianaşi, kinetoterapeut gimnastică.

Art. 13. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a domnului Mircea Dan Lascăr, maseur.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 13 august 2012.

Nr. 559.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru implicarea eficientă a Agenţiei Naţionale Anti-Doping în depistarea, combaterea şi prevenirea dopajului,

garantând, pe această cale, respectarea spiritului de fair-play ce caracterizează întrecerile sportive, interne şi internaţionale,

 

Preşedintele României, interimar, decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I doamnei Graziela Elena Vâjială, secretar de stat, preşedinte.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:

- doamnei Valentina Alexandrescu, secretar general;

- doamnei Gabriela Andreiasu, director, Direcţia testare şi programe social-educative;

- domnului Valentin Pop, director Laborator de control doping.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

GEORGE-CRJN LAURENŢIU ANTONESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 13 august 2012.

Nr. 560.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări

 

Având în vedere art. II din Legea nr. 118/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 26 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări”

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare Inspectoratul General, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită atribuţiile ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.”

3. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, ajutat de 2 inspectori generali adjuncţi. Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite.

(2) în exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul general al Inspectoratului General emite dispoziţii.”

4. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. În cuprinsul hotărârii, denumirea „Oficiul” se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea „Inspectoratul General”.

Art. II. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele „directorul general/directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Imigrări” se înlocuiesc cu sintagmele „inspectorul general/inspectorul general adjunct al Inspectoratului General pentru Imigrări”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Dusa

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 7 august 2012.

Nr. 838.

 

ANEXA*)

(Anexa la hotărârea Guvernului nr. 639/2007

 

ORGANIGRAMA

Inspectoratului General pentru Imigrări

 

 

SERVICIUL CONTROL

 

 

 

 

SERVICIUL CABINET

 

 

INSPECTOR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

 

 

FINANCIAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul financiar-contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR GENERAL ADJUNCT

 

 

INSPECTOR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

Biroul gestionare validare fonduri comunitare

STRUCTURA DE SECURITATE

(la nivel de birou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ANALIZĂ DE RISC, STRATEGII ŞI

VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA RESURSE ŞI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

 

DIRECŢIA LOGISTICĂ

 

DIRECŢIA MIGRAŢIE

 

DIRECŢIA AZIL ŞI INTEGRARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV

 

 

SERVICIUL ADMISIE

 

 

SERVICUL PROTECŢIE INTERNAŢIONALĂ ŞI  PROCEDURI DE AZIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC

 

 

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROGRAME

 

 

SERVICIUL REZIDENŢĂ/ŞEDERE CETĂŢENI UE, SEE ŞI STATE TERŢE

 

 

SERVICIUL DUBLIN ŞI EURODAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ORGANIZARE ŞI PLANIFICARE

 

 

CENTRUL DE COMUNICAŢII SI INFORMATICĂ

(la nivel de serviciu)

 

 

SERVICIUL CUSTODIE PUBLICA, RETURNĂRI ŞI ESCORTE

 

 

SERVICIUL INTEGRARE,  ASISTENŢĂ, COORDONARE CENTRE ŞI RELOCARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL AFACERI EUROPENE ŞI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

 

 

BIROUL ACHIZIŢII

 

 

SERVICIUL COMBATEREAŞEDERII ILEGALE ŞI MĂSURI RESTRICTIVE

 

 

 

 

 

 

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

 

ORDIN

pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

În conformitate cu:

- Referatul nr. 18/417 din 11 iunie 2012 al Serviciului financiar-contabilitate, achiziţii şi administrativ privind necesitatea încheierii protocolului între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- anexa nr. 3/39 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 privind aprobarea programelor proprii desfăşurate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989;

- prevederile art. 4 alin. (1) lit. d). i) şi h) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare;

- procedura internă operaţională privind trimiterea în tabere şcolare a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul secretarului de statal Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 nr. 91/2009*),

în temeiul art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003, cu modificările ulterioare,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 emite prezentul ordin.

Articol unic. - Prin prezentul ordin se aprobă Protocolul încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,

Sorin Vintilă Meşter

 

Bucureşti, 20 iunie 2012.

Nr. 75.


*) Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 nr. 91/2009 nu a fost publicat în Monitorul Oficia al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET

Nr. 3.057 din 31 mai 2012

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

Nr. 18/3.352 din 10 mai 2012

 

 

PROTOCOL

privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şl-au Jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (S.S.P.R.), reprezentat prin domnul Adrian Viorel Nicolaescu - secretar general, şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (A.N.S.T.), reprezentată prin doamna Doina Ofelia Melinte - preşedinte, au convenit următoarele:

Art. 1. - (1) în vacanţa şcolară de vară a anului 2012, cele două părţi vor conlucra pentru realizarea programului de trimitere în taberele aparţinând direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret (D.J.S.T.) prevăzute în anexa nr. 1 sau în cele private care funcţionează cu acreditarea A.N.S.T., prevăzute în anexa nr. 2, a copiilor preşcolari, elevi sau studenţi, care urmează la zi cursurile (universitare şi masterale) învăţământului de stat sau ale celui acreditat, conform legii, urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Vârsta maximă a copiilor mai sus menţionaţi pentru participare în tabără este de 26 de ani.

Art. 2. - (1) A.N.S.T., prin D.J.S.T, va asigura locurile corespunzătoare în tabere şcolare a copiilor menţionaţi la art. 1.

(2) Pentru a alege tabăra, perioada şi pentru a afla costul acesteia, părinţii care deţin certificate de revoluţionar eliberate în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau asociaţiile de revoluţionari - organizatori de grupuri cere doresc participarea copiilor menţionaţi la art. 1 în tabere se vor prezenta la D.J.S.T, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Părinţii sau organizatorii de grupuri care doresc participarea copiilor la tabără vor prezenta la S.S.P.R., cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de plecarea în tabără, următoarele documente:

1. părinţii:

a) cerere în care sunt specificate tabăra, perioada, costul acesteia, numele şi prenumele părintelui, numărul certificatului care atestă calitatea de revoluţionar conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, numele şi prenumele copilului, data naşterii copilului;

b) copie de pe BI/CI al/a părintelui;

c) copie de pe certificatul care atestă calitatea de urmaş erou-martir a copilului sau calitatea de revoluţionar a părintelui conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) adeverinţă de şcolarizare în cadrul învăţământului de stat sau acreditat conform prevederilor legale, în original;

e) copie de pe certificatul de naştere al copiilor sau, după caz, copie de pe BI/CI al/a al copiilor;

f) alte acte doveditoare (hotărâri judecătoreşti, anchete sociale etc.);

g) declaraţie pe propria răspundere că nu obţin niciun venit - pentru studenţii care urmează la zi cursurile universitare şi masterale;

2. asociaţiile de revoluţionari - organizatorii de grupuri:

a) cerere în care sunt specificate tabăra, perioada şi costul acesteia;

b) tabel nominal semnat şi ştampilat, în original, de către reprezentantul legal al asociaţiei, care va conţine în mod obligatoriu următoarele date de identificare: date de identificare ale asociaţiei (adresă, nr. telefon/mobil, număr fax), numele şi prenumele părintelui care are calitatea de revoluţionar, numărul certificatului care atestă calitatea de revoluţionar, numele şi prenumele copilului, data naşterii copilului, numele şi prenumele însoţitorului/însoţitorilor de grup;

c) copie de pe Bl/C! al/a însoţitorului;

d) copie de pe certificatul de urmaş erou-martir al copilului sau de pe certificatul de revoluţionar al părintelui conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

e) copie de pe BI/CI al/a părintelui;

f) adeverinţa de şcolarizare în cadrul învăţământului de stat sau acreditat conform prevederilor legale în original;

g) copie de pe certificatul de naştere al copilului, copie de pe B.I./C.I. al/a copilului;

h) alte documente necesare (anchete sociale, hotărâri judecătoreşti etc.);

i) declaraţie pe propria răspundere că nu obţin niciun venit - pentru studenţii care urmează la zi cursurile universitare şi masterale.

(4) Cererile şi tabelele pentru plecarea în tabără, înaintate la S.S.P.R., care nu conţin toate datele şi documentele justificative prevăzute la alin. (3), cefe care prezintă modificări sau care au fost depuse spre avizare la S.S.P.R. cu întârziere nu vor fi avizate,

(5) S.S.P.R. va transmite D.J.S.T., respectiv a municipiului Bucureşti avizul, însoţit de xerocopia tabelului înaintat de Către asociaţie la S.S.P.R., în cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Art. 3. - (1) S.S.P.R. va asigura finanţarea cheltuielilor legate de cazarea şi masa copiilor persoanelor enumerate la art. 1, transmiţând D.J.S.T, respectiv a municipiului Bucureşti sumele reprezentând cheltuielile prilejuite de serviciile acordate de tabără.

(2) Centralizarea, corespondenţa şi asigurarea finanţării cheltuielilor prilejuite de serviciile acordate de locator se vor asigura de către Serviciul financiar-contabilitate al S.S.P.R., astfel încât plata către D.J.S.T să ajungă în conturile de trezorerie ale acestora până în data de 22 ale lunii în curs, pentru ca aceştia să poată face plata la rândul lor către locator în perioada 24-30 ale lunii în curs.

Art. 4. - D.J.S.T., respectiv a municipiului Bucureşti vor transmite în maximum 10 zile de la prestarea serviciului de cazare şi masă a locatorului factura detaliată a cheltuielilor (preţ cazare, preţ masă), însoţită de xerocopia avizului din partea S.S.P.R. şi de tabelul cu persoanele avizate de S.S.P.R. şi confirmate de către reprezentantul legal al locatorului taberei (nume, prenume, calitate, semnătura şi ştampila unităţii) şi de către însoţitorul/ii legal/legali ai grupului (reprezentant - conducător/ri de grup din partea asociaţiilor de revoluţionari sau cadre profesorale), avizaţi pentru participarea în tabără de către S.S.P.R. (nume, prenume, BI/CI, semnătură, calitate), că au participat efectiv la tabără. Factura va fi însoţită şi de xerocopia contractului încheiat între locatorul taberei şi D.J.S.T. sau a municipiului Bucureşti.

Art. 5. - A.N.S.T., prin D.J.S.T., respectiv a municipiului Bucureşti, răspunde de modul de rezervare a locurilor în tabere, organizarea grupurilor, condiţiile de cazare şi masă pe care le oferă prin contractele încheiate în anul 2012 de către aceştia, de sumele facturate conform tarifelor stabilite prin contractele încheiate şi de participarea efectivă în tabără a copiilor beneficiarilor prevăzuţi la art. 1.

Art. 6. - D.J.S.T., respectiva municipiului Bucureşti transmit S.S.P.R., prin A.N.S.T., listele cu taberele avizate să funcţioneze în anul 2012 cu care s-au încheiat contracte, precum şi tarifele practicate de aceştia.

Art. 7. - Sumele reprezentând valoarea serviciilor prestate de tabere în favoarea copiilor beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 sunt suportate din bugetul S.S.P.R., aprobat pe anul 2012 în

cuantum de până la 600 lei/copil/sejur tabără/cazare şi masă, pe serie de 6-7 zile.

Art. 8. - (1) Numărul maxim de copii care vor beneficia de prezentul protocol este de 600.

(2) Avizul prevăzut la art. 2 alin. (4) se acordă în ordinea depunerii documentelor complete menţionate la art. 2.

Art. 9. - Sumele facturate de către D.J.S.T, respectiv a municipiului Bucureşti se vor vira de către S.S.P.R. În perioada 1-22 ale lunii conform cu factura şi documentele prevăzute la art. 4, în conturile comunicate de către aceştia, deschise la trezoreriile de judeţ sau de sector.

Art. 10. - Pentru copiii cuprinşi în taberele care nu au avizul S.S.P.R. şi care totuşi beneficiază de serviciile de tabără, cheltuielile nu vor fi decontate de către S.S.P.R, ci se suportă de către părinţii acestora sau de către organizatorii de grup.

Art. 11. - În cazul în care părinţii/organizatorii de grup optează pentru o tabără care presupune cheltuieli mai mari decât subvenţia de până la 600 lei/copil/sejur/cazare şi masă (6-7 zile) suportată de S.S.P.R., aceştia vor achita diferenţa D.J.S.T, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 12. - Orice modificare a prezentului protocol se va face cu acordul ambelor părţi.

Art. 13. - Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

Art. 14, - Prezentul protocol se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 15. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul protocol.

Art. 16. - Prezentul protocol se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija S.S.P.R.

 

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret,

Doina Ofelia Melinte,

preşedinte

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

p. Secretarul de stat,

Adrian Viorel Nicolaescu,

secretar general

 

ANEXA Nr. 1

la protocol

 

Locurile puse la dispoziţie de către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret în centrele de agrement din reţeaua proprie

 

Oferta naţională vară 2012

 

Judeţul

Centrul de agrement

Modul de funcţionare

Preţ/zi/ persoană

Preţ sejur

Capacitate totală

 

 

 

 

 

 Număr de locuri vară

ALBA

Arieşeni

Permanent

62

372

126

 

Roica

Permanent

62

372

60

 

Corbeni

Permanent

62

372

50

ARGEŞ

Nucşoara

Permanent

30

180

40

 

Baza turistică Piteşti

Permanent

62

372

15D

BACĂU

Valea Budului

Sezonier

69

414/483

151

 

Sălătruc

Sezonier

66

372

100

BIHOR

Suncuius

Permanent

61

366

80

 

Valea Brătcuţei

Sezonier

57

342

66

 

Remeţi

Sezonier

57

342

55

 

Baza Turistică Oradea

Permanent

61

366

100

BISTRITA-NĂSĂUD

Sângeorz-Băi

Permanent

71

426

121

BOTOŞANI

Codrii de Aramă

Permanent

60

360

130

BRĂILA

Lacu Sărat

Sezonier

60

360

200

BRAŞOV

Predeal

Permanent

30

180

71

BUZĂU

Poiana Pinului

Permanent

64

384

285

 

Monteoru

Permanent

64

384

88

 

Arbănasi

Permanent

64

384

123

 CARAŞ-SEVERIN

Râul Alb

Permanent

62

372

100

CLUJ

Complex Cazare Cluj

Permanent

74

444

30

CONSTANŢA

Eforie Sud

Sezonier

70

420

448

 

2 Mai

Sezonier

70

420

200

COVASNA

Youth Hostel Pădureni - căsuţe de vacanţă

Permanent

65

390

72

 

Youth Hostel Pădureni - clădire principală

Permanent

67

402

14

 

Zăbala

Sezonier

59

354

75

 GALAŢI

Gârboavele

Permanent

62

372

44

GORJ

Săcelu

Permanent

60

360

60

HARGHITA

Izvorul Muresului-Vila Hâsmas

Permanent

66

396

25

 

Bâile Homorod-Hatos Villa

Permanent

64

384

67

HUNEDOARA

Youth Hostel Căprioara

Permanent

64

384

55

 

Costesti Pavilion

Permanent

64

384

22

 

Costesti Căsuţe

Sezonier

57

342

44

IALOMIŢA

Amara Pavilioane

Permanent

56

336

90

IAŞI

Muncel

Permanent

70

420

92

MARAMUREŞ

Baza Turistică Mara

Permanent

66

396

150

 

Baza Turistică Stibina

Permanent

61

366

48

MEHEDINŢI

Drobeta-Turnu Severin

Permanent

65

390

120

MUREŞ

Sovata I

Permanent

25

150

89

 

Sovata II

Permanent

35

210

49

NEAMŢ

Cozla

Permanent

63

378

144

 

Oglinzi

Permanent

63

378

150

PRAHOVA

CA Sinaia

Permanent

70

420

27

 

CA Buşteni

Permanent

70

420

114

 

Cheia-Vita Bradet

Permanent

34

204

17

SATU MARE

Ştrand

Sezonier

71

426

101

SĂLAJ

Izvoarele Barcăului

Permanent

61

366

50

SIBIU

Păltiniş

Permanent

60

360

102

 

Ocna Sibiului

Sezonier

60

360

97

 

Cisnâdioara

Permanent

60

360

82

 

Sâliste II

Permanent

60

360

97

 

Râul Sadului

Permanent

60

360

96

TELEORMAN

Valahia

Permanent

35

210

30

 

Dunărica

Sezonier

71

426

120

TIMIŞ

Chevereşu Mare

Permanent

58

348

53

 

Poieni Strâmbu

Permanent

58

348

54

TULCEA

Babadag

Sezonier

40

240

50

 

Sulina

Sezonier

67

402

220

VÂLCEA

Căciuiata

Permanent

66

396

120

 

Cozia

Permanent

66

396

fia

 

Brădişor

Permanent

66

396

90

VASLUI

Youth Hostel Vaslui

Permanent

40

180

44

 

Poiana Căprioarei

Sezonier

55

330

50

VRANCEA

Baza Turistică Focşani

Permanent

30

180

52

 

Coteşti

Permanent

74

444

12

 

Gălăciuc

Permanent

71

426

179

 

Numărul de locuri disponibile - vară 2012 - TOTAL: 6.139

 

ANEXA Nr. 2

la protocol

 

a) Oferta operatorilor economici privaţi acreditaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret în anul 2012 - la mare

 

Nr. crt.

Judeţul

Operatorul economic

Locaţia

Adresa completă

Număr de locuri/camere pentru acreditare cazare

Număr de locuri pentru acreditare masă

Preţul taberei

1.

Constanţa

S.C. Dunărea Hotels Management

Hotel Complex Club Dunărea

Eforie Nord, Str. Dunării

300/150

300

115 lei/zi/persoană

2.

Constanţa

SCAXYDUMTURISM -S.R.L

Hotel Amalia

Eforie Nord,str. Steaua de Mare nr. 5

68/34

100

între 70-95 lei/zi/persoană

3.

Constanţa

S.C. TIGRU - S.R.L

Vila Hotel şi Hostel Marea Neagră

Eforie Nord, Str. 23August nr. 11, Complex Marea Neagră

332/166

450

între 70-90 lei/zi/persoană

4.

Constanţa

S.C. VANIMAR -S.R.L

Tabăra Luminiţa

Eforie Nord, Tabăra Luminiţa

320/118

180

între 100-110lei/zi/persoană

5.

Constanţa

S.C. Prim Intermod - S.R.L

Complex BrizaMării

Eforie Sud, Aleea Mercur nr. 1

295/104

350

70 lei/zi/persoană

6.

Constanţa

PFA OLTEANDESPINAGABRIELA

Hostel Tatisman

Str. Delfinului nr. 21

63/18

60

între 70-93 lei/zi/persoană

7.

Constanţa

S.C. Cris Holiday 2002 - S.R.L

Hotel Cris

Costineşti, Aleea Studenţească nr. 10

120/60

180

100lei/zi/persoană

8.

Constanţa

SC Iunona Travel - S.R.L.

Hostel lunona

Costineşti Str. Tineretului nr. 86

165/55

165

între 66-96 lei/zi/persoană

9.

Constanţa

S.C. NORDIC VIKING -S.R.L.

Hostel Mihai şi Cornelia II

Costineşti, Str. Talazului nr. 1

96/53

120

65 lei/zi/persoană

10.

Constanţa

S.C. NORDIC VIKING -S.R.L.

Hostel Mihai şi Cornelia

Costineşti, Str. Albatrosului nr. 36

96/40

120

65 lei/zi/persoană

11.

Constanţa

S.C. DVG Comimpex - S.R.L.

Hostel DVG Albatros

Costineşti, Aleea Principală Promenadă

154/71-6 ap.

400

între 70-120lei/persoană

12.

Constanţa

S.C. AZURNC 2000 -S.R.L.

Hotel Azur

Costineşti, Incinta BTTSP

120/60

120

între 70-100 lei/zi/persoană

13.

Constanţa

S.C. CORSA TRANS -S.R.L.

Complex Hotelier Corsa

Costineşti, zona lac

400/100 x 3 locuri

50 x 2 locuri

1.200

2.120

între 70-100 lei/zi/persoană

14.

Constanţa

S.C. Tis@Co - S.R.L

Hotel Tiberius

Costineşti,Str. Delfinului nr. 6

92/46

100

între 70-90 lei/zi/persoană

15.

Constanţa

S.C. CARANYSS - S.R.L.

Hote! Principal

Costineşti Schitu, Str. Principală nr. 2a

80/36

60

70 lei/zi/persoană

16.

Constanţa

S C ZELALIMPORT EXPORT -S.R.LS.C. ADMAR

Căsuţe Perla

Costineşti, BTT Recepţie Perla

98/38

100

între 65-76 lei/zi/persoană

17.

Constanţa

HOTELURI ŞI RESTAURANTE -S.R.L.

Hotel Admar

Costineşti Schitu, Str. Schitului nr. 31

50/22

70

între 70-120 lei/zi/persoană

18.

Constanţa

S.C. Opogete Impex - S.R.L.

Casa Duca

Costineşti, Incinta BTT

200/50

200

70 lei/zi/persoană

19.

Constanţa

S.C. ADCO IMPEX PROD -S.R.L.

Vile Albatros A4, A5.A6

Costineşti, Incinta BTT

200/50

200

70 lei/zi/persoană

20.

Constanţa

S.C. REGAL HOLIDAY-S.R.L

Hotel Regal

Costineşti, Vila Belvedere

104/52

80

Şcolari 70-80lei/zi/persoană

Studenţi 100-120lei/zi/persoană

21.

Constanţa

S.C. REGAL HOLIDAY-S.R.L.

Vila Iris

Costineşti, Zona Stadion

80/40

80

Şcolari 70-80lei/zi/persoană

Studenţi 100-120lei/zi/persoană

22.

Constanţa

S.C. REGAL HOLIDAY-S.R.L.

Hotel Alex

Costineşti, Zona Stadion

104/52

80

Şcolari 70-80lei/zi/persoană

Studenţi 100-120lei/zi/persoană

23.

Constanţa

S.C. Hotel Club Estival 2002 - S.A.

Hotel Crai ova

Neptun. Str. Plopilor nr. 1

116/58

276

70 lei/zi/persoană

24.

Constanta

S.C. ROMANŢA ESTIVAL 2002 - S.A.

Hotel Romanţa

Neptun, Str. Plopilor nr. 1

200/100

200

78 lei/zi/persoană

25.

Constanta

S.C. TERRA ESTIVAL 2002 - SA.

Hotel Terra

Neptun, Str. Plopilor nr. 1

300/150

300

70 lei/zi/persoană

26.

Constanţa

S.C. NISTOTIN - S.R.L

Hostel Rosemarie

Neptun, Aleea Steagurilor nr. 7

65/100

360

94 lei/zi/persoană

27.

Constanţa

S.C. TERRA ESTIVAL 2002 - S.A.

Hotel Caraiman

Neptun

200/100

200

80 lei/zi/ persoană

28.

Constanţa

S.C. Hotel Club Estival 2002 - S.A.

Hotel Slatina

Neptun

160/80

160

între 85-90 lei/zi/persoană

29.

Constanţa

S.C. Clăbucet Estival 2002 - S.A.

Hotel Clăbucet

Neptun

200/100

200

80 lei/zi/ persoană

30.

Constanţa

S.C. C&P SOLIDAR -SRL.

Hotel Proton

Neptun, Cămin C8

164/82

164

100 lei/zi/persoană

31.

Constanţa

SC. SANIMED ESTIVAL -S.R.L.

Hotel Proton K3

Neptun, Cămin C7

130/65

130

100lei/zi/persoană

 

b) Oferta operatorilor economici privaţi acreditaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret în anul 2012 - la munte

 

Nr. crt.

Judeţul

Operatorul economic

Locaţia

Adresa completă

Număr de locuri/camere pentru acreditare cazare

Număr de locuri pentru acreditare masă

Preţul taberei

1.

Braşov

S.C. SILVANIA - SRL

Hostel Silvania

Braşov,Str. Căprioareinr. 27

29/13

 

70 lei/zi/persoană

2.

Braşov

S.C. IOKI COM 2002

Motel Cîucaş

Tărlungerii

100

100

70 lei/zi/persoană

3.

 

Braşov

 

ORGANIZAŢIA NAŢIONALA CERCETAŞII  ROMÂNIEII FILIALA BRAŞOV

Hostel Piatra Craiului

 

Zămeşti, Str. Policlinicii nr. 12 Bran,

 

53/17

 

60

 

între 70-95 lei/zi/persoană

 

4.

Braşov

S.C. ALISA TURISM -S.R.L.

Vila Alisa

Str. Principală nr. 387

36/18

90

între 70-95 lei/zi/persoană

5.

Braşov

SC. COPILU - S.R.L.

Pensiunea Turistică LaCopilu

Timişul de Sus

30/8

80

60 lei/zi/persoană

6.

Braşov

S.C. Lacoli Prodimpex - S.R.L.

Hostel Piatra Craiului

Str. Valea Râşnoavei nr. 10

44/22

230

160lei/zi/persoană

7.

Braşov

S.C.ANDALUZA CONT - S.R.L.

Hotel Predeal

Predeal, Str. Muncii nr. 6

84/45

130

70 lei/zi/persoană

8.

Braşov

S.C.ANDALUZA CONT - SRL.

Hotel Robinson

Predeal, Str. Muncii nr. f3

33/17

130

70 leitei/persoană

9.

Braşov

S.C. DAN ALINCOMPROD -SRL

Pensiunea Speranţa

Predeal, Str. Trei Brazi nr. 60

40/20

111

95 lei/zi/persoană

10.

Prahova

S.R.P. SINAIA

Hotel Mara

Sinaia, Str. Toporaşilor nr. 1A

200/100

140

100lei/zi/persoană

11.

Prahova

S.R.P. SINAIA

Hotel Economat

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2

 

 

65 lei/zi/persoană

12.

Prahova

S.C. ERRA GREEN -S.R.L

Hotel Regina

Sinaia, bd. Ferdinand nr. 22

54/27

100

100lei/zi/persoană

13.

Prahova

S.C. OPOGETE IMPEX -S.R.L.

Complex Casa Duca

Sinaia, bd. Carol nr. 40

88/26

70

70 lei/zi/persoană

14.

Prahova

S.C. PEDROMIN - S.R.L

Motel Izvorul Rece

Sinaia, DN1, calea Bucureşti km 117

30/21

250

94 lei/zi/persoană

15.

Vâlcea

S.C. ALFA HOTELS -S.R.L.

Hotel Parâng

Băile Olăneşti, str. Livadia nr. 1

732/366

320

75 lei/zi/persoană

16.

Hunedoara

S.C. VEST WEEK ENDCOM -S.R.L.

Vila Turistica Platoul Soarelui

Lupeni, staţiunea Straja Trip III/10

18/9

66

100lei/zi/persoană

17.

Alba

C.S. VIAŢA LA ŢARĂ -S.R.L.

Complex Turistic Terra Mythica

Ighiu, Str. Principală nr. 325

33/11

80

96 lei/zi/persoană

18.

Bistriţa-Năsăud

S.C. HEBE -SA

Hotel Hebe

Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 10

134/67

134

65 lei/zi/persoană

19.

Bistriţa-Năsăud

S.C. SINDTOURTRANDING -S.R.L.

Hotel Someşul

Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 10

100/50

100

55 lei/zi/persoană

20.

Caras Severin

S.C. SINDTOURTRANDING -S.R.L

Hotel Dacia

Băile Herculane

814/407

660

75 lei/zi/persoană

21.

Bihor

S.C. SINDTOURTRANDING -S.R.L

Hotel Muncel

Felix

80/40

80

80 lei/zi/persoană

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare şi Acţiune împotriva Reţelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

În temeiul:

- art. 19 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare şi Acţiune împotriva Reţelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Mioara Pometcu

 

Bucureşti, 6 august 2012.

Nr. 232.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare şi Acţiune împotriva Reţelelor Financiare Ilegale din Republica Franceză (TRACFIN) cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

 

Având în vedere Codul fiscal şi monetar al Republicii Franceze,

având în vedere Legea nr. 656/2002 a României pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Cele mai bune practici ale Grupului Egmont în domeniul schimbului de informaţii între unităţile de informaţii financiare,

ONPCSB şi TRACFIN, denumite în continuare în mod colectiv „Autorităţi” sau individual „Autoritate”, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii privind spălarea banilor, finanţarea terorismului şi activităţile infracţionale având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

În acest scop, Autorităţile, fără intenţia de a crea un document legal obligatoriu, au hotărât asupra următoarelor principii:

1. Autorităţile vor coopera în scopul implementării acestui memorandum, în conformitate cu legislaţia naţională a fiecărei Autorităţi şi în limitele stabilite în acestea.

2. Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a avea legătură cu spălarea banilor şi/sau finanţarea terorismului sau cu activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor şi/sau finanţarea terorismului. În acest scop, Autorităţile vor schimba reciproc, spontan sau la cerere, informaţiile disponibile care pot fi relevante pentru investigaţiile Autorităţilor cu privire la tranzacţiile financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi cu persoanele sau companiile implicate, care fac obiectul legilor naţionale, regulamentelor, principiilor fundamentale ale legislaţiei naţionale şi internaţionale. Fiecare cerere de informaţii va fi justificată printr-o scurtă descriere a faptelor care stau la baza acesteia.

3. Autorităţile nu vor permite utilizarea informaţiilor obţinute de la cealaltă Autoritate în alte scopuri decât cele stabilite în prezentul memorandum, sau diseminarea în orice scop, fără acordul prealabil al Autorităţii care furnizează informaţiile,

4. Informaţiile sau documentele obţinute în aplicarea acestui memorandum nu vor fi diseminate unei terţe părţi sau utilizate în scopuri administrative, de urmărire penală sau judiciare fără acordul prealabil al Autorităţii care furnizează informaţiile şi în conformitate cu legile naţionale, regulamentele, principiile fundamentale ale legislaţiei naţionale şi internaţionale.

5. Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de cel puţin aceeaşi confidenţialitate, precum cea furnizată de legislaţia naţională a Autorităţii care primeşte cererea, pentru informaţii similare din surse naţionale.

6. Autorităţile vor stabili de comun acord, în conformitate cu legislaţia naţională a fiecăreia, modalităţile de comunicare şi se vor consulta în scopul implementării acestui memorandum.

7. Comunicarea dintre cele două Autorităţi se va realiza în principal în limba engleză.

8. Autorităţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă în cazul în care au fost iniţiate proceduri judiciare cu privire la aceleaşi fapte precum cele care fac obiectul cererii de informaţii, sau dacă acordarea asistenţei conduce la încălcarea suveranităţii, interesului naţional, securităţii şi ordinii publice a Republicii Franceze sau a României.

9. Acest memorandum poate fi modificat oricând, prin acordul scris al părţilor, prin încheierea unui act adiţional la prezentul memorandum.

10. Acest memorandum poate fi denunţat oricând. Denunţarea va deveni efectivă odată cu primirea notificării scrise privind denunţarea de la cealaltă Autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării acestui memorandum vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare.

11. Acest memorandum va intra în vigoare de la data semnării de către cele două Autorităţi.

Semnat în două exemplare originale, fiecare în limbile engleză, franceză şi română, fiecare text fiind egal autentic.

 

Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România

(ONPCSB)

Neculae Plăiaşu

Preşedinte

Pentru Unitatea de Informaţii Financiare şi Acţiune împotriva Reţelelor Financiare Ilegale a Republicii Franceze

(TRACFIN)

Jean-Baptiste Carpentier

Director

 

Bucureşti, 9 iulie 2012

 

St. Petersburg, 10 iulie 2012

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 147/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 135 din 27 februarie 2012, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Valentln-Răducu Preda,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 august 2012.

Nr. 1.298.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

 

 

 

 

- mii lei -

Cap. / Titlu

Subcap.  Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2012

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

25.342,00

QQM

 

 

I VENITURI CURENTE

24.522,00

29 00

 

 

C VENITURI NEFISCALE

24.522,00

30.00

 

 

CI VENITURI DIN PROPRIETATE

910,00

30.10

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

60,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

60,00

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

850,00

 

03

 

Alte veni tu ii din dobânzi

850,00

3300

10

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

23612,00

33 10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

23612,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesionala

23.512,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

100,00

45 10

 

 

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE

820,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

800,00

 

02

 

Fondul Social European

-

 

16

 

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare

20,00

64 10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

29121,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

16.743,00

10

 

 

Titlul 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

8 952,00

 

1001

 

Cheltuieli salariale în bani

6 786,00

 

 

01

Salarii de bază

6 587,00

 

 

02

Salarii de merit

 

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

06

Alte sporuri

-

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

09

Prima de vacanţă

 

 

 

.L

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

139,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

60,00

 

 

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de munca

-

 

iui]

 

Cheltuieli salariate în natură

108,00

 

 

01

Tichete de masă

298,00

 

 

30

Tichete de creşă

10,00

 

10 03

 

Contribuţii

1.858,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1399,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

33,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

350,00

 

 

CW

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

19,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii ţi indemnizaţii

57,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

8.541,00

 

2001

 

Bunuri şi servicii

3 905,00

 

 

01

Furnituri de birou

50,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

90,00

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţa motrică

435,00

 

 

04

Apă canal şi salubritate

150,00

 

 

05

Carburanţi si lubrifiant!

150,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internat

160,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

2 070,00

 

 

30

Alte bunuri şt servicii pentru întreţinere şi funcţionare

800,00

 

20 02

 

Reparaţii curente

547,00

 

20 05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

772,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

400,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

2,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

370,00

 

20 06

 

Deplasări, detaşări, transferări

270,00

 

 

01

Deplasări interne

55,00

.

 

 

02

Deplasări în străinătate

175,00

 

20 11

 

Cărţi publicaţii şi materiale documentare

40,00

 

20 12

 

Consultanţă ţi expertiza

110,00

 

20 13

 

Pregătire profesională

105,00

 

20 14

 

Protecţia munci

65,00

 

20 25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

25,00

 

20 30

 

Alte cheltuieli

702,00

 

 

01

Reclama şi publicitate

15,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

10,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţa

80,00

 

 

34

Chim

290,00

 

 

07

Fondul conducătorului instituţiei

7,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu tunuri şi servicii

300,00

56

 

 

Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE {FENţ

1250,00

 

56 01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

1000,00

 

56 02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

 

 

5616

 

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare

250,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

12 378,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

12 378,00

 

71 01

 

Active fixe

11 567,00

 

 

01

Construcţii

6 165,00

 

 

02

Maşini. echipamente şi mijloace de transport

4 545,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

703,00

 

 

30

Alte active fixe

154,00

 

71 03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

811,00

 

 

 

REZULTAT FINANCIAR

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

25 342,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE

29 121,00

 

 

 

a) Excedent

 

 

 

 

b) Deficit

3 779,00

 

 

 

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

3 779,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri ai cheltuieli pe anul 2012:

1) Număr mediu de personal 151 persoane,

2) Câştigul mediu brut tunar 3 621 lei (RON (/salariat.

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsa şi suma destinata plaţii conducătorului unităţii (suma de 69 mii lei),

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi Indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 139 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 60 mii lei).