MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 834/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 834         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 decembrie 2012

 

SUMAR

 

 


DECRETE

 

826. - Decret privind numirea unui judecător

 

827. - Decret privind numirea unui judecător

 

828. - Decret privind numirea unui judecător

 

829. - Decret privind numirea unui judecător

 

830. - Decret privind numirea unui judecător

 

831. - Decret privind numirea unui judecător

 

832. - Decret privind numirea unui judecător

 

833. - Decret privind numirea unui judecător

 

834. - Decret privind numirea unui judecător

 

835. - Decret privind numirea unui judecător

 

836. - Decret privind numirea unui judecător

 

837. - Decret privind numirea unui judecător

 

838. - Decret privind numirea unui judecător

 

839. - Decret privind numirea unui judecător

 

840. - Decret privind numirea unui judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.264. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Doamna Fătu C. Luciana se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Constanţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 826.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Domnul Fodor A. Peter se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Deva.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 827.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cojan N. Denisia-Mihaela se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Adjud.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 828.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marotineanu A. Remus se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Deva.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 829.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ciurea T. Ioana-Corina se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Reşiţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 830.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.062 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Domnul Guriţă-Manole I. Daniel se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Brăila.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 831.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Doamna Soponar M. Simona-Adriana-Elena se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Satu Mare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 832.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bilan P. Paul se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Botoşani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 833.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Doamna Timofte S. Maria-Nicoleta se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Deva.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 834.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Doamna Zaharia G. Mirela-Ramona se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Constanţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 835.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Doamna Crihană P. Norina-Viorica se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Galaţi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 836.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Domnul Halil E. Adinan se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Lieşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 837.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Doamna Găvan I. Liliana-Maria se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Tulcea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 838.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Domnul Neacşu S. Gabriel se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Tulcea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 839.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1 082 din 28 noiembrie 2012,

 

Preşedintele României  decretează:

 

Articol unic. - Domnul Hanzu I. Ioan se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Tulcea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 7 decembrie 2012

Nr. 840.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINSITRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specific

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. R.A. 1.032 din 10 decembrie 2012,

având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 „Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

 

Bucureşti, 10 decembrie 2012

Nr. 1.264.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.033/2011)

 

NOMENCLATORUL

de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

 

Nr. crt.

Denumirea produselor sau a grupelor de produse

Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentraţia, ambalajul

Cantitatea necesară

Medicamente

Antibiotice şi chimioterapice

1.

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI)

pulb. pt. sol. inj flac. 1,2 g

3.000

2.

BENZYLPENICILLINUM (DCI)

pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i.

9.000

3.

CIPROFLOXACINUM (DCI)

compr. film. 500 mg

15.000

4.

CIPROFLOXACINUM (DCI)

sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml

1.200

5.

DOXYCYCLINUM (DCI)

cps. 100 mg

9.000

6.

ERYTHROMYCYNUM (DCI)

compr. 200 mg

15.000

7.

ERYTHROMYCYNUM (DCI)

pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml

900

8.

RIFAMPICINUM (DCI)

cps. 150 mg

3.000

9.

OXACILLINUM (DCI)

pulb. inj. flac. 500 mg

6.000

10.

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

compr. 500.000 U.I.

9.000

11.

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

compr. 1.000.000 u.i.

9.000

12.

TETRACICLINUM (DCI)

cps. 250 mg

6.000

13.

FURAZOLIDONUM (DCI)

compr. 100 mg

24.000

14.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

compr. 480 mg

9.000

15.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml

900

16.

SULFAMETOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml

1.800

Antiparazitare, antimalarice, antivirale

17.

METRONIDAZOLUM (DCI)

drag. 250 mg

1.500

18.

MEFLOQUINUM (DCI)

compr. 250 mg

600

19.

OSELTAMIVIRUM (DCI)

cps. 75 mg

6.000

20.

OSELTAMIVIRUM (DCI)

pulb. pentru susp. orală

1.800

21.

ZANAMIVIRUM (DCI)

pulb. unidoză de inhalat 5 mg flac. X 7 blistere tip Rotadisk x 4 doze + dispozitiv de administrare Diskhaler 12 mg/ml flac. 100 ml

900

Glucocorticoizi

22.

DEXAMETHASONUM (DCI)

sol. inj. 4 mg/ml fiole 1 ml

65.000

23.

DEXAMETHASONUM (DCI)

compr. 0,5 mg

45.000

24.

DEXAMETHASONUM (DCI)

compr. 2 mg

300

25.

DEXAMETHASONUM (DCI)

compr. 4 mg

2.200

26.

DEXAMETHASONUM (DCI)

compr. 16 mg

250

27.

DEXAMETHASONUM (DCI)

sol. inj. 8 mg/2 ml fiole 2 ml

250.000

28.

HYDROCORTISONUM (DCI)

hemisuccinat, pulbere pt. sol. inj. flac. 100 mg

51.000

29.

METHYLPREDNISOLONUM (DCI)

pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg

15.000

Anestezice generale i.v., hipnotice

30.

THIOPENTALUM (DCI)

pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg

6.000

31.

ETOMIDATUM (DCI)

emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml

3.000

32.

PROPOFOLUM (DCI)

emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml

6.000

33.

PROPOFOLUM (DCI)

emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml

4.500

34.

KETAMINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml

9.000

Analgezice majore

35.

FENTANYLUM (DCI)

sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml

6.000

36.

MORPHINUM (DCI)

sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole 5 ml

6.000

37.

TRAMADOLUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml

600

Anestezice locale

38.

LIDOCAINUM (DCI)

sol. inj. 1% fiole 10 ml

9.000

39.

LIDOCAINUM (DCI)

sol. inj. 2% fiole 5 ml

3.000

40.

BUPIVACAINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml

3.000

Analgezice şi antipiretice

41.

PARACETAMOLUM (DCI)

supoz. 250 mg

3.000

42.

PARACETAMOLUM (DCI)

suspensie orală flac. 100 ml

900

Neuroleptice şi psiholeptice

43.

HALOPERIDOLUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml

3.000

Sedative

44.

DIAZEPAMUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

6.000

45.

MIDAZOLAMUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml

3.000

46.

DIAZEPAMUM (DCI)

compr. 10 mg

3.000

47.

DIAZEPAMUM (DCI)

sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi x 1 tub x 2,5 ml plus canulă

3.000

Anticonvulsivante

48.

PHENYTOINUM (DCI)

sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml

3.000

Simpaticomimetice

49.

EPINEPHRINUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml

45.000

50.

NORADRENALINUM (DCI)

conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml

6.000

Parasimpaticomimetice şi parasimpaticolitice

51.

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml

3.000

52.

ATROPINUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml

24.000

53.

NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI)

sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml

15.000

Curarizante

54.

SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI)

sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml

9.000

55.

VECURONIUM (DCI)

pulb. pt. sol. inj. flac. 10 mg

6.000

56.

PANCURONII BROMIDUM (DCI)

sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml

15.000

Antiinflamatoare

57.

ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI)

compr. 500 mg

6.000

58.

PARACETAMOLUM (DCI)

compr. 500 mg

3.000

Antiaritmice

59.

AMIODARONUM (DCI)

sol. inj. 50 mg./ml fiole 3 ml

1.500

60.

METOPROLOL (DCI)

sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml

600

Antihipertensive

61.

ENALAPRILUM (DCI)

sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml

600

Antianginoase

62.

NITROGLYCERINUM (DCI)

conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml

3.000

63.

NITROGLYCERINUM (DCI)

compr. subling. 0,5 mg

6.000

Diuretice

64.

FUROSEMIDUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml

9.000

65.

FUROSEMIDUM (DCI)

compr. 40 mg

6.000

66.

MANNITOLUM (DCI)

sol. perf. 20% flacoane 250 ml

3.000

Anticoagulante şi trombolitice

67.

HEPARINUM (DCI)

sol. inj. 5.000 U.I./ml fiole 1 ml

15.000

68.

ACENOCOUMAROLUM (DCI)

compr. 2 mg

6.000

69.

ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI)

sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute

900

Inhibitori ai secreţiei gastrice

70.

OMEPRAZOLUM (DCI)

pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg

9.000

71.

OMEPRAZOLUM (DCI)

compr. film. gastrorezist. 40 mg

9.000

Antiemetice

72.

METOCLOPRAMIDUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

9.000

Bronhodilatatoare

73.

SALBUTAMOLUM (DCI)

aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză, flac. 10 ml

3.000

74.

AMINOPHYLLINUM (DCI)

sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml

300

Substanţe vasoactive

75.

DOPAMINUM (DCI)

conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml

15.000

76.

DOBUTAMINUM (DCI)

sol. perf. 250 mg/50 ml fiole 50 ml

5.000

Medicamente oncologice

77.

ASPARAGINAZUM (DCI)

pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 5.000 U.I.

1.900

78.

ASPARAGINAZUM (DCI)

pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 10.000 U.I.

1.000

79.

ASPARAGINAZUM (DCI)

pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 3.750 U.I.

50

80.

BLEOMYCINUM SULFAS (DCI)

pulb. pentru sol. inj. sticlă 15.000 U.I.

15.000

81.

BUSULFANUM (DCI)

compr. film. 2 mg

17.000

82.

CARMUSTINUM (DCI)

sol. inj. fiole 100 mg

2.200

83.

CHLORAMBUCILUM (DCI)

compr. film. 2 mg

100.000

84.

CISPLATINUM (DCI)

concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 10 ml

33.000

85.

CISPLATINUM (DCI)

concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 30 ml

1.000

86.

CISPLATINUM (DCI)

concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 50 ml

55.000

87.

CISPLATINUM (DCI)

concentrat pentru sol. perf. 25 mg/50 ml flac. 50 ml

5.000

88.

CISPLATINUM (DCI)

concentrat pentru sol. perf. 50 mg/100 ml flac. 100 ml

200

89.

CISPLATINUM (DCI)

concentrat pentru sol. perf. 10 mg/20 ml flac. 20 ml

3.600

90.

CYTARABINUM (DCI)

sol. inj. 20 mg/ml fiole 2 ml

700

91.

CYTARABINUM (DCI)

sol. inj. 20 mg/ml fiole 5 ml

55.000

92.

CYTARABINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml

6.000

93.

CYTARABINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 10 ml

5.000

94.

CYTARABINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 20 ml

5.000

95.

DACARBAZINUM (DCI)

pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 200 mg

21.000

96.

DACTINOMICINUM (DCI)

pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 0,5 mg

2.000

97.

DAUNORUBICINUM (DCI)

sol. inj. fiole 20 mg

3.600

98.

ETOPOSIDUM (DCI)

pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 5 ml

3.500

99.

ETOPOSIDUM (DCI)

pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 10 ml

5.500

100.

ETOPOSIDUM (DCI)

compr. 50 mg

6.000

101.

ETOPOSIDUM (DCI)

compr. 100 mg

3.500

102.

FLUOROURACILUM (DCI)

concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 5 ml

4.000

103.

FLUOROURACILUM (DCI)

concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 10 ml

75.000

104.

FLUOROURACILUM (DCI)

concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 20 ml

30.000

105.

FLUOROURACILUM (DCI)

concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 100 ml

140.000

106.

FLUOROURACIL (DCI)

tub unguent

20

107.

LOMUSTINUM (DCI)

compr. 40 mg

10.000

108.

MELPHALANUM (DCI)

compr. film. 2 mg

40.000

109.

MERCAPTOPURINUM (DCI)

compr. 50 mg

75.000

110.

METHOTREXATUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml

700

111.

METHOTREXATUM (DCI)

sol. inj. 10 mg fiole 1,5 ml

1.400

112.

METHOTREXATUM (DCI)

sol. inj. 10 mg fiole 1 ml

9.000

113.

METHOTREXATUM (DCI)

sol. inj. 10 mg fiole 2 ml

1.700

114.

METHOTREXATUM (DCI)

sol. inj. 25 mg/ml fiole 2 ml

17.000

115.

METHOTREXATUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 0,5 ml

500

116.

METHOTREXATUM (DCI)

concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml fiole 5 ml

200

117.

METHOTREXATUM (DCI)

concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml

tuburi de material plastic x 1 fiolă 10 ml

2.500

118.

METHOTREXATUM (DCI)

concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml flac. 50 ml

900

119.

METHOTREXATUM (DCI)

compr. 2,5 mg

30.000

120.

MAGNESII SULFAS (DCI)

sol. inj. 10% fiole 10 ml

9.000

121.

MAGNESII SULFAS (DCI)

sol. inj. 25% fiole 5 ml

8.500

122.

MAGNESII SULFAS (DCI)

sol. inj. 200 mg/10 ml fiole 10 ml

6.000

123.

PROCARBAZINUM (DCI)

compr. 50 mg

36.000

124.

TAMOXIFENUM (DCI)

compr. 10 mg

1.500

125.

TENIPOSIDUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/5 ml fiole 5 ml

250

126.

TIOGUANINUM (DCI)

compr. 40 mg

30.000

127.

VINBLASTINUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml fiole 10 ml

14.000

128.

VINBLASTINUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml flac. 10 ml

5.000

Antitoxice şi antidoturi

129.

TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI)

liof. pt. sol. inj. i.v. flac. 1,2 mg

1.000

130.

DMPS

flac. adm. i.v.

100

131.

DIMERCAPROL 5%

tub unguent

100

132.

DIMERCAPROL

sol. oftalmică flac. colir

100

133.

DIMERCAPROL 10%

flac. adm. i.v.

100

134.

PENICILLAMINUM (DCI)

compr. film. 250 mg

200

135.

PRALIDOXIME

fiole adm. i.v. şi i.m.

500

136.

OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI)

fiole adm. i.v. şi i.m.

500

137.

HI-6

fiole adm. i.v.

200

138.

HYDROXOCOBALAMINUM (DCI)

pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v.

1.000

139.

DICOBALT - EDTA

fiole adm. i.v.

4.000

140.

AMYL NITRITE

fiole adm. i.v.

1.000

141.

SODIUM NITRITE 3%

fiole adm. i.v.

1.000

142.

4-DMAP-HCL 5%

fiole adm. i.v.

100

143.

Na-THIOSULPHATE

fiole adm. i.v.

2.000

144.

NALOXONUM (DCI)

sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml adm. i.v. şi i.m.

500

145.

NALMEFENE

fiole adm. i.v.

500

Substanţe cu acţiune asupra echilibrului hidroelectrolitic şi acidobazic

146.

NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI)

sol. perf. 8,4% flac. 250 ml

4.500

147.

NATRII CHLORIDUM (DCI)

sol. perf. 0,9% flac. 500 ml

30.000

148.

SOLUŢIE RINGER

sol. perf. flac. 500 ml

30.000

149.

SOLUŢIE RINGER LACTAT

sol. perf. flac. 500 ml

12.000

150.

SOLUŢII COLOIDALE

sol. perf. flac. 500 ml

12.000

151.

SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ

pulbere comb. săruri plic 15 g

51.000

Insuline umane cu acţiune rapidă

152.

INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01

sol./susp. inj. 100 U.I./ml flac. 10 ml

900

 

sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04

 

 

 

sau INSULINUM ASPART. COD ATC A10AB05

 

 

 

sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06

 

 

Medicamente metabolice

153.

GLUCAGONUM (DCI) pulb. pentru sol. inj.

flac.1 mg

10.000

Produse utilizate în dermatologie

154.

COMBINAŢII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%)

tub 40 g

1.800

Solvenţi pentru diluţii

155.

APA DISTILATA

sol. inj. fiole 10 ml

18.000

156.

NATRII CHLORIDUM (DCI)

sol. inj. 0,9% fiole 10 ml

150.000

Produse iodoterapice

157.

KALIUM IODIDUM (DCI)

compr. 65 mg

2.500.000

Seruri terapeutice (DCI)

158.

SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

51

159.

SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

99

160.

SER ANTIBOTULINIC TIP A

sol. inj., fiole

99

161.

SER ANTIBOTULINIC TIP B

sol. inj., fiole

99

162.

SER ANTIBOTULINIC TIP E

sol. inj., fiole

99

163.

SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT

sol. fiole

99

164.

SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

51

165.

SER ANTIVIPERINIC

sol. inj. fiole

51

166.

SER ANTICARBUNOS

sol. inj. fiole

18

Vaccinuri

167.

VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA)

susp. inj. doze

9.000

168.

VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT

susp. inj. doze

900

169.

VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE CELULE DIPLOIDE UMANE

liofilizat şi solvent doze

900

170.

VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIAN

doze

4.500

171.

VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT)

tip adult doze

9.000

172.

VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C

pulb. liof./solv. doze

180

173.

VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICAT

doze

9.000

Dezinfectante/Antiseptice pentru unităţi sanitare

174.

SĂPUN DEZINFECTANT

buc.

9.000

175.

SĂPUN DEZINFECTANT soluţie în ambalaj de 100 ml

l

600

176.

DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE soluţie hidroalcoolică 60% alcool, în ambalaj de 100 sau 250 ml

l

9.000

177.

DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA PIELII INTACTE în amb. a 1000 ml

l

2.100

178.

DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECŢIA DE NIVEL ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICE

l

9.000

179.

DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICE

l

900

180.

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICE

l sau kg

5.100

181.

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICE

l sau kg

5.100

182.

DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI) CLORIGENE

compr.

1.800.000

183.

DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE)

compr.

600.000

Insecticide

184.

UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI, CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP „FOG” SAU „ULV”

l soluţie

9.000

185.

SOLUŢIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂ

l soluţie

300

Dispozitive medicale

186.

MĂNUŞI EXAMINARE MĂRIMI M şi l

buc.

90.000

187.

MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ŞI 8

buc.

60.000

188.

MĂŞTI CHIRURGICALE

buc.

30.000

189.

MĂŞTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEŢESUT

buc.

120.000

190.

MĂŞTI FP2 TIP

buc.

3.000

191.

CALOTE CHIRURGICALE

buc.

30.000

192.

HALATE CHIRURGICALE

buc.

30.000

193.

CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE

buc.

9.000

194.

INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile pentru a se putea efectua 5.000 de intervenţii chirurgicale abdominale şi 2.500 de intervenţii ortopedice

 

 

195.

FEŞE - 10/10 cm

buc.

15.000

 

- 10/15 cm

buc.

15.000

 

- 10/20 cm

buc.

15.000

196.

FEŞE TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC

buc.

600.000

197.

TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN AMBALAJ INDIVIDUAL

buc.

9.000

198.

COMPRESE STERILE - 10/10 cm

buc.

30.000

 

- 20/20 cm

buc.

30.000

199.

PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL

buc.

15.000

200.

TIFON

buc.

9.000

201.

MATERIAL SUTURA CHIRURGICAL

 

 

 

- ace cu fir

buc.

 

 

- ace de 3 mărimi diferite

buc.

 

 

- fire neresorbabile

buc.

8.100

 

- fire resorbabile

buc.

900

202.

DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CAILOR AERIENE (împachetate steril, cu excepţia laringoscoapelor şi a baloanelor de ventilaţie)

 

 

 

- sonde de intubaţie orotraheală mărimi de la Ch 2,5 la Ch 8,5

buc.

9.000

 

- fixatoare sonde IOT cu piesă intrabucală (adult şi pediatric)

buc.

9.000

 

- pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4

buc.

3.000

 

- sonde de aspiraţie pentru sondele IOT mărimi de la Ch 6 la Ch 18

buc.

27.000

 

- laringoscop cu 5 lame curbe şi 2 lame drepte, cu baterii

buc.

150

 

- pense Magill uz adulţi

buc.

150

 

- pense Magill uz pediatric

buc.

150

 

- baloane de ventilaţie adulţi, cu set de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen

buc.

300

 

- baloane de ventilaţie uz pediatric, cu set de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen

buc.

150

 

- sonde nasogastrice mărimi de la Ch 6 la Ch 21

buc.

6.000

 

- măşti pentru administrare noninvazivă a oxigenului adulţi

buc.

6.000

 

- măşti pentru administrare noninvazivă a oxigenului, uz pediatric

buc.

2.100

 

- butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi administrare a oxigenului, plus husa de transport 5 litri

buc.

900

 

- butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi administrare a oxigenului, plus husa de transport 10 litri

buc.

600

203.

DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI

 

 

 

- gulere cervicale adulţi cu minimum 3 mărimi reglabile

buc.

1.500

 

- gulere cervicale pediatrice, cu minimum 3 mărimi reglabile

buc.

300

 

- kit atele vacuum, cu minimum 3 atele mărimi diferite, pompă şi kit reparaţie

buc.

150

 

- saltele vacuum cu pompă şi kit

buc.

60

 

reparaţie

 

 

 

- targă lopată cu chingi

buc.

60

 

- feşe gipsate 10 cm

buc.

6.000

 

- feşe gipsate 15 cm

buc.

9.000

 

- feşe gipsate 20 cm

buc.

9.000

 

- vată hidrofilă

pachete 500 g

15.000

 

- leucoplast

role 5 cm

9.000

204.

PERFUZOARE ŞI TRANSFUZOARE

 

 

 

- perfuzoare şi transfuzoare

buc.

12.000

 

- transfuzoare

buc.

3.000

205.

SERINGI, VACUTAINERE ŞI DISPOZITIVE PENTRU ACCES VENOS CENTRAL ŞI PERIFERIC

 

 

 

- seringi de insulină de 1 ml

buc.

900

 

- seringi de 5 ml

buc.

30.000

 

- seringi de 10 ml

buc.

30.000

 

- seringi de 20 ml

buc.

15.000

 

- seringi de 50 ml

buc.

3.600

 

- robineţi 3 căi

buc.

3.600

 

- prelungitor pentru seringile de 50 ml pentru utilizare cu seringa automată

buc.

3.600

 

- vacutainere cu kituri de recoltare

buc.

9.000

 

- canulă de acces venos periferic, cu valvă unidirecţională pentru administrarea medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G, 20G, 22G, 24G

buc.

30.000

 

- cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, adulţi

buc.

420

 

- cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, uz pediatric

buc.

30

206.

DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR

 

 

 

- sonde urinare Foley mărime 8CH

buc.

300

 

- sonde urinare Foley mărime 10CH

buc.

300

 

- sonde urinare Foley mărime 14CH

buc.

3.000

 

- sonde urinare Foley mărime 16CH

buc.

1.800

 

- sonde urinare Foley mărime 18CH

buc.

1.800

 

- pungi urinare

buc.

6.000

207.

KIT DRENAJ TORACIC

buc.

900

208.

KIT MICI INTERVENŢII CHIRURGICALE

buc.

3.000

209.

KIT PANSAMENTE ARŞI COMPLETE (pansamente de dimensiuni diferite şi câte o pătură pentru arşi)

buc.

60

210.

ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE IMPERMEABILĂ, MĂRIMI DIFERITE

set

300

211.

CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE

perechi

300

212.

FOLII IZOTERME

buc.

3.000

213.

MATERIALE OSTEOSINTEZA

buc.

1.800

214.

TRUSE DE INTERVENŢIE PRESPITALICEASCA TIP RUCSAC

buc.

1.500

Materiale curăţenie şi depozitare deşeuri contaminate/necontaminate

215.

CUTII PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE

buc.

3.000

216.

SACI GALBENI PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE

buc.

3.000

217.

CUTII PENTRU OBIECTE ÎNŢEPĂTOARE/TĂIETOARE

buc.

3.000

218.

SACI CADAVRE

buc.

6.000

 

Alte materiale specifice

 

 

219.

FORMULARE, FIŞE PACIENT ÎN ETAPA PRESPITALICEASCĂ, BRĂŢĂRI DE IDENTIFICARE

buc.

15.000

220.

ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 l

litri