MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 883/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 883         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Sâmbătă, 22 decembrie 2012

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

548. - Decizie pentru eliberarea domnului Andreescu Anghel din funcţia de secretar de stat si şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

549 - Decizie pentru eliberarea domnului Tohăneanu Bogdan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

550. - Decizie pentru eliberarea domnului Chiper Constantin-Cătălin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

551. - Decizie pentru eliberarea domnului Fifor Mihai Viorel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

552. - Decizie pentru numirea domnului Andreescu Anghel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

553. - Decizie pentru numirea domnului Tohăneanu Bogdan în funcţia de secretar de nat la Ministerul Afacerilor Interne

 

554. - Decizie pentru numirea domnului Chiper Constantin-Cătălin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

555. - Decizie pentru eliberarea domnului Septimiu Buzaşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 

556. - Decizie pentru numirea domnului Septimiu Buzaşu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

557. - Decizie pentru eliberarea domnului Paraschiv Gigei din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

558 - Decizie privind eliberarea domnului Kiraly Andrei Gheorghe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

559 - Decizie pentru numirea domnului Paraschiv Gigei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

560. - Decizie privind numirea domnului Kiraly Andrei Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

561. - Decizie pentru eliberarea domnului Bebe-Viorel Ionică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţională

 

562. - Decizie pentru numirea domnului Bebe-Viorel Ionică în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

 

563. - Decizie pentru eliberarea domnului Boloş Marcel Ioan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

 

564. - Decizie pentru numirea doamnei Shhaldeh Sevil în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.331/877. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

 

2.544/1669/2918. - Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului. ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Andreescu Anghel din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 4.713.665 din 21 decembrie 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andreescu Anghel se eliberează din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 548.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Tohăneanu Bogdan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 4.713.665 din 21 decembrie 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tohăneanu Bogdan se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 549.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Chiper Constantin-Cătălin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 4.713.665 din 21 decembrie 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Chiper Constantin-Cătălin se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 550.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Fifor Mihai-Viorel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 4.713.665 din 21 decembrie 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. -  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Fifor Mihai-Viorel se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 551.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Andreescu Anghel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 4.713.666 din 21 decembrie 2012,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andreescu Anghel se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 552.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Tohăneanu Bogdan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 4.713.666 din 21 decembrie 2012,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tohăneanu Bogdan se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 553.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Chiper Constantin-Cătălin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne, formulată prin Adresa înregistrată cu nr. 4.713.666 din 21 decembrie 2012,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Chiper Constantin-Cătălin se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 554.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Septimiu Buzaşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Septimiu Buzaşu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 555.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Septimiu Buzaşu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Septimiu Buzaşu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 556.

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Paraschiv Gigel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Paraschiv Gigel se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 557.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Kiraly Andrei Gheorghe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Kiraly Andrei Gheorghe se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 558.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Paraschiv Gigel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Paraschiv Gigel se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 559.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Kiraly Andrei Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Kiraly Andrei Gheorghe se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 560.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Bebe-Viorel Ionică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bebe-Viorel Ionică se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 561.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Bebe-Viorel Ionică în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bebe-Viorel Ionică se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 562.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Boloş Marcel Ioan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Boloş Marcel Ioan se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 563.

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Shhaldeh Sevil în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Shhaldeh Sevil se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucuresti, 22 decembrie 2012.

Nr. 564.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.331 din 20 decembrie 2012

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 877 din 18 decembrie 2012

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R.A. 1.344 din 20 decembrie 2012 al Ministerului Sănătăţii şi Referatul nr. D.G. 2.929 din 18 decembrie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 1 iunie 2011, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) , cu următorul cuprins:

(7) DMS_nat prevăzută la alin. (6) se aplică şi în anul 2013, pe perioada de valabilitate a reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

 

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.544 din 21 noiembrie 2012

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE,

Nr. 1.669 din 10 decembrie 2012

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE,

Nr. 2.918 din 27 noiembrie 2012

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord“ - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 9 noiembrie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

 

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.203/1.412/1.924/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie

Muntenia Nord“ - S.A.

Sediul/Adresa: Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 44

Cod unic de înregistrare: RO14506181

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2012

 

 

 

Propuneri rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

759.285

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

749785

 

 

a)

din producţia vândută

3

713.968

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

700

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

c1

subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

8

1.600

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

33.519

 

 

 

-          venituri conform OUG 95/2002

9a

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

9,500

 

 

al

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

5.500

 

 

d)

alte venituri financiare

14

4,000

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

677.722

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

668.222

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

237.693

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

2.500

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

517

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

130,029

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

92.961

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

27.257

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

20,042

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

482

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.911

 

 

 

 

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.822

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

9.810

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.853

 

 

 

 

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli soci al e potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

4.233

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal cf prevederilor legale

33a

2.574

 

 

 

 

d3.5) asigurări voluntare de sănătate

33b

1.150

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCWI aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

84.000

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1 93.552

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

19.931

 

 

 

i1) contractele mandat

39

441

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

80

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

25

 

 

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

25

 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

45

 

 

 

i5) eh, cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

465

 

 

 

i9) provizioane pentru riscuri si cheltuieli, deprecierea imobilizărilor si activelor

47c

0

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

9.500

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

818

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

3,632

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

81.563

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

13.050

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

68.513

 

1

 

Rezerve legale

55

4.078

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenţi

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital. plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

5

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

64.435

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

4.833

 

 

 

Mini mim 50% vărsă minte la bugetul de stat

 

 

 

8

 

sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

54.770

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

4.833

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

b)

cheltuieli salariale

67

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

110.692

 

1

 

Surse proprii

72

84.000

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

 

3

 

Credite bancare

74

0

 

 

a)

- interne

75

0

 

 

b)

- externe

76

0

 

4

 

Fonduri europene

77

0

 

5

 

Alte surse

78

26.692

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

110,692

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

80.000

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

30.692

 

 

a)

interne

82

30.692

 

 

b)

externe

83

0

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

4.078

XI.

1

 

Rezerve legale

85

4.078

 

2

 

Rezerve statutare

86

0

 

3

 

Alte rezerve

87

0

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

1

 

Venituri totale

89

759.285

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

677,722

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2,156

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

2,156

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

102.771

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

92.811

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

150

 

 

c)

alte bonificaţii si bonusuri în bani si/sau natura

96

9.810

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) {Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.587

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.967

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

352

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)

100

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

101

58,5

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

102

892,58

 

13

 

Plăţi restante

103

 

 

 

a)

preţuri curente

104

4.335

 

 

b)

preţuri comparabile

105

4.335

 

14

 

Creanţe restante

106

 

 

 

a)

preţuri curente

107

35.022

 

 

b)

preţuri comparabile

108

35.022