MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 895/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 895         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 decembrie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.302. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru primari în unele circumscripţii electorale

 

1.303.- Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru primari din data de 3 februarie 2013

 

1.304. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Călmăţuiu de Sus, judeţul Teleorman

 

1.308. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE AVALORILOR MOBILIARE

 

142. - Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

 

Regulamentul nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru primari în unele circumscripţii electorale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileşte ziua de duminică, 3 februarie 2013, ca dată pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru primari în circumscripţiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012.

Nr. 1.302.

 

ANEXĂ

 

LISTA

circumscripţiilor electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru primari

 

1. Municipiul Slatina, judeţul Olt

2. Municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

3. Oraşul Covasna, judeţul Covasna

4. Comuna Drăgăneşti, judeţul Bihor

5. Comuna Drăguşeni, judeţul Botoşani

6. Comuna Avrămeşti, judeţul Harghita

7. Comuna Doljeşti, judeţul Neamţ

8. Comuna Vitomireşti, judeţul Olt

9. Comuna Bujoru, judeţul Teleorman

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru primari din data de 3 februarie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 125 alin. (1) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru primari din data de 3 februarie 2013. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012.

Nr. 1.303.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru primari din data de 3 februarie 2013

 

Nr. crt.

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare (articolul)

Acţiunea

Cine realizează acţiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1

Cu cel puţin 35 de zile înaintea votării

28 decembrie 2012

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a datei desfăşurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2

În termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

29 decembrie 2012

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripţiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3

Cu o zi înainte de desemnare

5 ianuarie 2013

Art. 24 alin. (5) şi (7)

Întocmirea listelor cu magistraţi şi alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din nici un partid politic şi au cel puţin studii medii

Preşedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentanţilor partidelor politice

Prefectul, la propunerea primarului

 

4

Cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei

5 Ianuarie 2013

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Anunţ în presă şi afişare la uşa instanţei

5

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

6 ianuarie 2013

Art. 12 şi 15

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a numerotării circumscripţiei electorale

Primarul

Prin dispoziţie

Prin afişare

6

În termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu

6 ianuarie 2013

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

7

În termen de 24 de ore de la solicitare, după

6 ianuarie 2013

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor electorale, la solicitarea scrisă a acestora, a listei cuprinzând datele necesare ale preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi ale locţiitorului acestuia pentru a fi contactaţi, precum şi adresa şi numărul de telefon ale sediului biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului, împreună cu prefectul

În scris

8

În termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

7 ianuarie 2013

Art. 27

Aducerea la cunoştinţa publică a sediului biroului electoral de circumscripţie şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

9

În termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de

7 ianuarie 2013

Art. 34 alin. (2) şi (4)

Completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar, respectiv la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

10

În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de

7 ianuarie 2013

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare

Primarul

În scris

11

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

7 ianuarie 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris


0

1

2

3

4

12

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

8 Ianuarie 2013

Art. 39 alin.(1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Persoanele

interesate

În scris

13

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

8 ianuarie 2013

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă si irevocabila

14

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

9 Ianuarie 2013

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabila

15

În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de circumscripţie, dar nu mai târziu de

10 ianuarie 2013

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale biroului electoral de circumscripţie a semnelor electorale

 

 

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

16

În următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale

11 ianuarie 2013

Art. 56 alin. (7)

 

 

 

 

 

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

17

În termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

14 ianuarie 2013

Art. 16 alin. (1) şi art. 221

 

 

 

 

Punerea la dispoziţia primarului a listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul General pentru Imigrări

Proces-verbal

18

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, dar nu mai târziu de

14 ianuarie 2013

Art. 44 şi 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi

În scris, în 4 exemplare

19

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de

14 ianuarie 2013

Art. 65 alin. (6)

 

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune publice şi private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele

electorale, candidaţii independenţi şi organizaţiile

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

În scris

 


0

1

2

3

4

20

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

15 ianuarie 2013

Art. 50 alin. (3)

Afişarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare la sediul biroului

electoral de circumscripţie

21

În termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de

15 ianuarie 2013

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestaţii împotriva respingerii candidaturilor

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele

electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

22

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai  târziu de

16 ianuarie 2013

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23

În termen de cel mult 24 de ore de la afişarea Candidaturii, dar nu mai târziu de

16 ianuarie 2013

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestaţii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

24

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

17 ianuarie 2013

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul respingerii candidaturii

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

În scris

25

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu ms târziu de

17 ianuarie 2013

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva i acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

18 ianuarie 2013

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul acceptării candidaturii

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

În scris

27

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

18 ianuarie 2013

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind respingerea candidaturii

 

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

28

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor dar nu mai târziu de

18 ianuarie 2013

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscripţie 1

În scris

29

Până la începerea campaniei electorale, dai nu mai târziu de

18 ianuarie 2013

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Primarul

Prin dispoziţie


0

1

2

3

4

30

În termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente şi complementare, dar nu mai târziu de

18 ianuarie 2013

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor  politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare

Primarul

În scris

3l

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de

19 Ianuarie 2013

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate asupra contestaţiei privind admiterea candidaturii

 Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

32

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

20 ianuarie 2013

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

33

Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor

20 ianuarie 2013

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

34

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor,    dar nu mai târziu de

21 ianuarie 2013

Art. 55 alin. (8) şi (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care depun candidaturi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prin tragere la sorţi

35

În termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de

21 ianuarie 2013

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidei politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunicarea situaţiei centralizate către Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscripţie

În scris

36

Cel mai târziu până la

22 ianuarie 2013

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

În funcţie de ponderea deţinută în

Parlament

37

În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi, dar nu mai târziu de

22 ianuarie 2013

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a candidaţilor la funcţia de primar, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În scris

38

În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor, dar nu mai târziu de

22 ianuarie 2013

Art. 65 alin. (1) şi (2)

Calcularea timpilor de antenă acordaţi partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale si candidaţilor independenţi la serviciile de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

 

39

Cel mai târziu în data de

28 ianuarie 2013

Art. 28 alin. (2) şi (4)

Întocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

 


0

1

2

3

4

40

După tipărirea primului tiraj al buletinului de vot, dar nu mai târziu de

28 ianuarie 2013

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscripţie

Prefectul

 

41

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor

29 ianuarie 2013

Art. 57 alin. (1) şi (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripţie, prin grija prefectului

 

42

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de

29 ianuarie 2013

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

43

În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral ai secţiei de votare, dar nu mai târziu de

30 ianuarie 2013

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral de circumscripţie a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

În scris

44

De îndată ce primeşte Comunicarea reprezentanţilor partidelor

politice în birourile electorale ale secţiilor de votare, dar nu mai târziu de

30 ianuarie 2013

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

În scris

45

În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui, dar nu mai târziu de

30 ianuarie 2013

Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal în ordine descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

46

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de

30 ianuarie 2013

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

47

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de

30 ianuarie 2013

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

48

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de

31 ianuarie 2013

Art. 39 alin. (1) si art. 34 alin. (4)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Persoanele interesate

În scris

49

Cu 3 zile înainte de data alegerilor

31 ianuarie 2013

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară

Primarul

În scris


0

1

2

3

4

50

În termen de două zile de la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai târziu de

31 ianuarie 2013

Art.59

Afişarea unui buletin de vot, vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului  electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare

Primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

 

51

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

31 ianuarie 2013

Art. 39 alin.(2)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiva locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

52

În termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de

1 februarie 2013

Art. 39 alin. (2) şi art. 34 alin. (4)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

53

Cu două zile înainte de data alegerilor

1 februarie 2013

Art. 16 alin. (6) si art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, în două exemplare, precum şi a listelor electorale suplimentare, birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul

 

54

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

În scris

55

În termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de

1 februarie 2013

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor

2 februarie 2013 - ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

57

Cel mai târziu în preziua alegerilor

2 februarie 2013

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul, împreună cu preşedintele biroului electoral de  circumscripţie

Proces-verbal

58

În ajunul zilei alegerilor

2 februarie 2013 - ora 18,00

Art. 78 alin. (3) şi (4)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare fa sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

59

În ziua alegerilor

3 februarie 2013 - ora 6,00

Art. 79 alin. (1) şi (2)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc.), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

 

60

În data de

3 februarie 2013 - ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 


0

1

2

3

4

61

În data de

3 februarie 2013 - ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

62

După încheierea votării

3 februarie 2013 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele

Votării

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membri ai biroului

 

63

În termen de 24 de ore de la închiderea votării: cel mai târziu în

4 februarie 2013 - ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele

electorale sau candidaţii independenţi

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

64

În termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor Art. 31 alin. (4)

Soluţionarea cererilor pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

65

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării

4 februarie 2013 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) şi (2)

Predarea de către preşedintele biroului electoral secţiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi

Proces-verbal

Transportul se face cu pază militară.

66

În termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare

5 februarie 2013 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1) si art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor

Înaintarea dosarului privind alegerea primarului la judecătorie

Biroul electoral de la circumscripţie

Transmiterea dosarului se face în vederea

validării mandatelor.

67

Începând cu

4 februarie 2013- ora 21,00, respectiv 5 februarie 2013 - ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de publicitate

 

NOTĂ:

Dacă este cazul organizării turului al II-lea de scrutin pentru alegerea primarului, respectiv a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, acesta va avea loc în data de 10 februarie 2013.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Călmăţuiu de Sus, judeţul Teleorman

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileşte ziua de duminică, 3 februarie 2013, ca dată pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru completarea Consiliului Local al Comunei Călmăţuiu de Sus, judeţul Teleorman.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

.Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012.

Nr. 1.304.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui

mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 11 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se abrogă.

2. La articolul 3 alineatul (1), literele c), e) şi f) vor avea următorul cuprins:

,,c) de la data de 1 ianuarie 2016, motorina cu un conţinut de biocarburant de minimum 7% în volum;

e) de la data de 1 ianuarie 2013, benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 5% în volum;

f) de la data de 1 ianuarie 2014, benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 6% în volum;”.

3. La articolul 3, alineatele (11) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„(11) Valorile conţinutului de biocarburanţi din benzina şi motorina introduse pe piaţă, prevăzute la alin. (1) iii. c) şi e)- h), se referă la biocarburanţii care nu sunt obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material ligno-celulozic.

(4) Valorile conţinutului de biocarburanţi prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e)- h) se reduc la jumătate în cazul în care sunt utilizaţi biocarburanţi obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material ligno-celulozic.”

4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Distribuitorul final de benzină şi motorină afişează la pompă conţinutul de biocarburant din benzină şi motorină, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 51 şi art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la data de 1 ianuarie 2016, furnizorii trebuie să introducă pe piaţă benzină cu un conţinut de oxigen de maximum 2,7% m/m şi cu un conţinut de etanol de maximum 5% v/v.

(3) Distribuitorii finali de benzină sunt obligaţi să afişeze la pompă o etichetă care include următoarele informaţii:

a) cifra octanică «research»;

b) conţinutul de biocarburanţi;

c) existenţa aditivilor metalici, dacă este cazul;

d) indicarea standardului de produs aplicabil.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Distribuitorii finali de motorină sunt obligaţi să afişeze la pompă o etichetă care include următoarele informaţii:

a) numărul cetanic;

b) conţinutul de biocarburanţi, în special conţinutul de esteri metilici ai acizilor graşi - EMAG;

c) existenţa aditivilor metalici, dacă este cazul;

d) indicarea standardului de produs aplicabil.”

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art-51. - (1) în cazul în care conţinutul de biocarburanţi din benzină şi motorină depăşeşte valoarea de 5% în volum, pe eticheta prevăzută la art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (2) se include şi următorul text de avertizare: «Atenţie! Verificaţi compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.»

(2) Eticheta prevăzută la art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (2) se afişează în locul în care este marcat tipul de carburant comercializat, într-o poziţie vizibilă. Eticheta trebuie să aibă o mărime şi caractere care să o facă clar vizibilă şi uşor lizibilă.”

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în cazul în care este utilizată aditivarea carburanţilor cu MMT, distribuitorii de benzină şi motorină sunt obligaţi să includă pe eticheta prevăzută la art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (2), după caz, conţinutul de aditivi metalici în carburant.”

5. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4), art. 4 alin. (2), art. 51 şi 6 şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.”

Art. III. - Dispoziţiile art. II pct. 6 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţolu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2012.

Nr. 1.308.

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

 

În conformitate cu prevederile art. 1,2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 18 alin. (1)şi alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii,

având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 20 decembrie 2012, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii.

Art. 2. - Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Eugenia Carmen Negoiţă

 

Bucureşti, 20 decembrie 2012.

Nr. 142.

 

REGULAMENTUL Nr. 12/2012

pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

în cadrul Comunităţii

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte norme în vederea aplicării prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, denumită în continuare OUG nr. 115/2011, şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera în cadrul Corn unităţii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.

Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, şi în reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea acesteia.

Art. 3. - O societate de servicii de investiţii financiare poate presta activitatea de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise în baza Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61 /CE a Consiliului şi a reglementărilor comunitare emise în aplicarea acesteia, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 4. - O societate de servicii de investiţii financiare poate participa în nume propriu în cadrul licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, dacă deţine un capital iniţial prevăzut la art. 7 alin. {1) lit. c) din Legea nr. 297/2004.

Art. 5. - Societăţile de servicii de investiţii financiare sunt eligibile de a solicita admiterea la licitaţii pentru a licita direct în numele clienţilor lor, în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, în baza autorizaţiei C.N.V.M.

Art. 6. - (1) în vederea autorizării pentru a licita în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze în numele clienţilor, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, o societate de servicii de investiţii financiare, denumită în continuare S.S.I.F., trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) nivelul capitalului minim iniţial al S.S.I.F. să fie cel prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;

b) respectă regulile de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.

(2) S.S.I.R menţionată la alin. (1) are obligaţia întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politică adecvată şi suficientă pentru respectarea de către societate, conducătorii, administratorii, angajaţii şi colaboratorii acesteia a regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) reguli şi proceduri pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese;

b) reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii în scopul de a se asigura respectarea prevederilor art. 59 alin. (2) lit. j) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010;

c) reguli şi proceduri pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor legate de activităţile desfăşurate în legătură cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră;

d) reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii în scopul de a asigura că administratorii, conducătorii, angajaţii şi colaboratorii societăţii de servicii de investiţii financiare acţionează întotdeauna în cel mai bun interes al acestora, în mod echitabil şi fără discriminare şi că aceste persoane nu obţin niciun avantaj din utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă în activitatea de licitare în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în special acolo unde poate apărea o situaţie de conflict de interese între societatea de servicii de investiţii financiare şi client;

e) reguli şi proceduri privind gestionarea plângerilor clienţilor cu privire la respectarea regulilor de conduită menţionate la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.

Art. 7. - Autorizaţia C.N.V.M. se eliberează în baza unei cereri pentru prestarea activităţii de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, însoţită de procedurile menţionate la art. 6 alin. (2), precum şi de dovada plăţii tarifului stabilit prin Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare însoţite de documentaţia completă.

Art. 8. - În exercitarea atribuţiilor sale, reprezentantul compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare prevăzut la art. 68 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, are obligaţia verificării respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 9. - (1) Instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României sunt eligibile de a solicita admiterea la licitaţii pentru a licita în numele clienţilor lor, în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M. În calitate de intermediari şi în baza unei autorizaţii eliberate de C.N.V.M., potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din OUG nr. 115/2011.

(2) Autorizaţia C.N.V.M. pentru confirmarea eligibilităţii de a solicita admiterea la licitaţii, menţionată la alin. (1), se eliberează în baza unei cereri semnate de reprezentantul legal al instituţiei de credit, însoţită de procedurile prevăzute la art. 6 alin. (2), precum şi de dovada plăţii tarifului stabilit prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, în termen de 30 de zile de Sa data depunerii cererii însoţite de documentaţia completă.

(3) Instituţiile de credit au obligaţia să notifice C.N.V.M. orice modificare a procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (2) în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora.

(4) La încetarea activităţii, instituţia de credit are obligaţia să transmită la C.N.V.M. o cerere de retragere a autorizaţiei emise de C.N.V.M.

Art. 10. - O instituţie de credit poate depune cererea de autorizare pentru a licita în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră în numele clienţilor lor, concomitent cu cererea de înscriere a acestora în Registrul C.N.V.M. ca intermediar, prevăzută la art. 29 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum şi ulterior, pe toată durata înscrierii ca intermediar a acestei instituţii în Registrul C.N.V.M.

Art. 11. - (1) Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenele prevăzute la art. 7 şi 9 care reîncep să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării C.N.V.M., sub sancţiunea respingerii cererii.

(2) în situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă punctual prevederile reglementărilor în vigoare, acestea vor fi returnate solicitantului.

Art. 12. - C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia de funcţionare dacă S.S.I.R/instituţia de credit care a solicitat eliberarea autorizaţiei nu îndeplineşte condiţiile impuse de prezentul regulament

Art. 13. - În cazul respingerii unei cereri de autorizare în conformitate cu prevederile prezentului regulament, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

Art. 14, - Retragerea autorizaţiei unei S.S.I.R acordate în conformitate cu prevederile art. 6 are loc la cererea acesteia sau ca sancţiune conform prevederilor art. 17.

Art. 15. - Societăţile de servicii de investiţii financiare/ instituţiile de credit menţionate în prezentul regulament trebuie să întocmească şi să transmită C.N.V.M., cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârşitul următoarei zile lucrătoare, rapoarte detaliate diferenţiate pe activitatea prestată în numele clienţilor lor, respectiv pe cont propriu, după caz, care vor cuprinde informaţii referitoare la tipul contractului achiziţionat în cadrul licitaţiilor, numărul contractelor achiziţionate, preţul contractelor respective, volumul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate, data şi ora tranzacţiei respective.

Art. 16. - Ulterior achiziţionării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul licitaţiilor desfăşurate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, acestea pot fi tranzacţionate în cadrul pieţelor reglementate din România, în conformitate cu reglementările proprii ale acestora.

Art. 17. - (1) Constituie contravenţii nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, precum şi nerespectarea procedurilor menţionate la art. 6 alin. (2) de către S.S.I.F. şi instituţiile de credit autorizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează de către C.N.V.M. conform art. 272 alin. (2) lit. a) şi g) şi art. 273 din titlul X din Legea nr. 297/2004.

(3) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004.

Art. 18. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul www.cnvmr.ro

 

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Eugenia Carmen Negoiţă