MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 125/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 125         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 21 februarie 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

143/34. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobateprin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

330. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

5.425. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorali Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Sediul central

 

5.671. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia judeţeană Timiş

 

5.672. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

6.032. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Sediul central

 

6.040. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi

 

6.230. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Iniţiativa României - Sediul central

 

6.232. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Gorj

 

6.387. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău

 

6.398. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

6.405. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bihor

 

6.407. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sălaj

 

6.632. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Covasna

 

6.669. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava

 

6.695. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Sediul central

 

6.697. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Socialistă - Sediul central

 

6.726. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Sediul central

 

6.741. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

7.252. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sediul central

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 143 din 15 februarie 2012

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 34 din 13 februarie 2012

 

ORDIN

privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 

Văzând referatele de aprobare nr. 1.218/2012 al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 305 din 13 februarie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La secţiunea A „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii”, la capitolul 11, după titlul „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011” se introduce un nou titlu, titlul „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012”, cu următorul cuprins:

„Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012

- mii lei -

 

Bugetul de stat

Venituri proprii

Bugetul total

Din care transfer CNAS

Denumirea programului

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credita bugetare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Programele naţionale privind bolile transmisibile

58.500

58.500

51.600

51.600

110.100

110.100

 

 

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi munca

 

 

6.100

6.100

6.100

6.100

 

 

III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională

30.872

30.872

53.331

53.331

84.203

84.203

 

 

IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile

347.788

347,788

911.175

911.175

1.258.963

1.258.963

1.061.684

1.061.684

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate

 

 

4.000

4.000

4.000

4.000

 

 

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

34.053

34.053

9.450

9.450

43.503

43.503

 

 

VII. Programul naţional de tratament în străinătate

21.140

21.140

 

 

21.140

21.140

 

 

VIII. Programul naţional pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

 

 

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

MS acţiuni centralizate - programe finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii

28.081

28.801

56.300

56.300

84.381

84.381

 

 

TOTAL

520.434

520.434

1.221.956

1.221.956

1.742.390

1.742.390

1.191.684*)

1.191.684*)


*) Din suma de 1.191.684 mii lei prevăzută ca transfer la CNAS în bugetul Ministerului Sănătăţii - acţiuni centralizate-sunt reţinute sumele de 29.095 mii lei pentru sursa «Buget de stat» şi 90.073 mii lei pentru sursa «Venituri proprii» conform prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi suma de 59.584 mii lei pentru sursa «Venituri proprii» conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare.”

 

2. La secţiunea B „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, la capitolul VII, după titlul „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011” se Introduce un nou titlu, titlul „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012”, cu următorul cuprins:

 

„Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012

- mii lei -

Denumirea programelor naţionale de sănătate

Credite de angajament aprobate în anul 2012

Total credite bugetare aprobate în anul 2012,

din care:

din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări

sociale de sănătate

I. Programul naţional de sănătate cu scop curativ, din care:

2.686.449,00

2.686.449,00

1.191.684,00

1. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

248.994,00

248.994,00

 

1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere

235.080,00

235.080,00

 

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

13.914,00

13.914,00

 

2. Programul naţional de oncologie, din care:

836.631,00

836.631,00

361.977,00

2.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

826.631,00

826.631,00

351.977,00

2.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive}

6.900,00

6.900,00

6.900,00

4. Programul naţional de diabet zaharat

419.625,00

419.625,00

361.977,00

5. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare

191.830,00

191.830,00

191.830,00

6. Programul naţional de boli endocrine

3.951,00

3.951,00

 

7. Programul naţional de ortopedie

32.870,00

32.870,00

 

8. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

67.000,00

67.000,00

67.000,00

9. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

675.300,00

675.300,00

 

10. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

1.348,00

1.348,00

 

11. Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice*)

72.000,00

72.000,00

72.000,00

12. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor**)

130.000,00

130.000,00

130.000,00


*) Suma de 72.000 mii lei aferentă «Programului naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologice» se regăseşte la paragraful «Spitale generale» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011.

**) Suma de 130.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor» se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea nr. 293/2011.”

 

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Duţă

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 31 octombrie-14 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 118.446,00 lei, donaţii în sumă de 36.920,02 lei şi dobânzi bancare în sumă de 20,02 lei.

Echipei de control i-au fost puse la dispoziţie documente aferentei perioadei septembrie-decembrie 2010.

Pentru documentele aferente perioadei ianuarie-august 2010, Organizaţia Judeţeană Ilfov a Partidului Naţional Liberal a înaintat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov Adresa oficială nr. 18 din 11 ianuarie 2011 prin care se reclamă faptul că la data încheierii mandatului de trezorier de către domnul Oancea Marius, acesta nu a predat către conducerea Organizaţiei Judeţene Ilfov toate documentele contabile aferente anului 2010.

Având în vedere acest aspect, controlorii financiari au suspendat acţiunea de control până la soluţionarea urmăririi demarate de către organele de poliţie.

Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov a încălcat art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Ca urmarea a acestei abateri, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov a fost sancţionat contravenţional cu avertisment verbal.

II Recomandări:

- reconstituirea documentelor financiar-contabile lipsă şi întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- utilizarea formularelor pentru cotizaţii, donaţii, alte venituri şi subvenţii de la bugetul de stat conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- întocmirea situaţiilor ce trebuie înaintate Autorităţii Electorale Permanente, conform prevederilor legale.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 330.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15 septembrie-1 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Sediul central, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Sediul central au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 4.330.730,01 lei, donaţii în sumă de 2.929.075,94 lei, alte venituri în sumă de 323.273,59 lei, subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 1.322.125,22 lei şi dobânzi bancare în sumă de 12.160,75 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Partidul Naţional Liberal - Sediul central nu a publicat lista completă a membrilor de partid care într-un an fiscal au plătit cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară, încălcând astfel art. 4 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. De asemenea, au fost încasate pe bază de chitanţă, într-o singură tranşă, cotizaţii cu valoare mai mare de 3 salarii minime brute pe ţară, fapt care încalcă prevederile art. 5 alin. (5) din Normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

În timpul verificărilor s-a constatat faptul că au fost încasate donaţii provenite din redirecţionarea procentului de 2% din impozitul pe venit fără a se putea identifica persoanele care au făcut respectivele donaţii, fapt care încalcă prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

Pentru aceste abateri, Partidul Naţional Liberal - Sediul central a fost sancţionat contravenţional conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare;

- respectarea recomandărilor şi remedierea deficienţelor constatate de controlorii financiari ai Autorităţii Electorale Permanente;

- utilizarea Planului de conturi conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare;

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 5.425.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 7 noiembrie-11 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 101.874,00 lei, donaţii în sumă de 34.795,39 lei si alte venituri în sumă de 23.504,82 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- folosirea formularelor specificate de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 5.671.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1 noiembrie-8 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 4.100,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 5.672.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 24 octombrie-14 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Sediul central, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Sediul central au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 1.072.328,00 lei, donaţii în sumă de 31.982,06 lei, subvenţii de ta bugetul de stat în sumă de 59.148,61 lei şi dobânzi bancare în sumă de 6,10 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- întocmirea situaţiilor ce trebuie înaintate Autorităţii Electorale Permanente şi a celor care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.032.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de controî pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 25 octombrie-2 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului National Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse ia dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 88.648,50 lei, donaţii în sumă de 95.757,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 20,51 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- însuşirea legislaţiei în vigoare privind finanţarea partidelor politice;

- utilizarea de chitanţiere prevăzute cu serie şi număr;

- corectarea erorilor prin înregistrarea sumelor lipsă în evidenţele contabile şi transmiterea documentelor în care s-a făcut înregistrarea Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 15 zile.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.040.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Iniţiativa României - Sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţilor partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1 noiembrie-18 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Iniţiativa României - Sediul central, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Iniţiativa României - Sediul central au fost obţinute din donaţii în sumă de 16.500,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu a fost efectuată inventarierea generală a elementelor de patrimoniu în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.230.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Gorj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţilor partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 7 noiembrie-11 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia judeţeană Gorj, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Gorj au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 126.829,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 2,28 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor fînanciar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- utilizarea formularelor pentru cotizaţii, donaţii şi a!te venituri, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional,

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.232.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Efectorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 7 noiembrie-18 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 87.020,50 lei, donaţii în sumă de 1.000,00 lei, alte venituri în sumă de 6,91 lei şi dobânzi bancare în sumă de 27,39 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial;

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.387.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14 noiembrie-21 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Argeş, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Argeş au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 8.809.32 lei şi donaţii în sumă de 5.088,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012,

Nr. 6.398.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bihor

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14 noiembrie-18 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bihor, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bihor au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 102.116,50 lei, donaţii în sumă de 81.922,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 9,19 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu a fost efectuată inventarierea generală a elementelor de patrimoniu în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- întocmirea în termen de 15 zile a formularelor cod FC1, FC5, FD2a si FD2b;

- organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi înaintarea către Autoritatea Electorală Permanentă, în termenul legal, a situaţiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.405.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sălaj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-23 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sălaj, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sălaj au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 41.588,00 lei, donaţii în sumă de 10.400,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 1,23 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- Întocmirea în termen de 15 zile a formularelor cod FC2 şi FC5;

- înregistrarea corectă a sumelor pentru cotizaţii şi pentru donaţii;

- organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi înaintarea către Autoritatea Electorală Permanentă, în termenul legal, a situaţiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.407.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Covasna

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 31 octombrie - 11 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Covasna, pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Covasna au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 64.627,00 lei, alte venituri în sumă de 2.427,71 lei şi dobânzi bancare în sumă de 2,79 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.632.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1 ), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 21- 28 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava, pentru anul 2010.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 86.874,00 lei şi donaţii în sumă de 24.800,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.669.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 21 noiembrie-9 decembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţiona! Ţărănesc Creştin Democrat - Sediul central, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Sediul central au fost obţinute din donaţii în sumă de 294.877,20 lei şi dobânzi bancare în sumă de 2,48 lei.

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar-contabil.

II. Recomandări:

- întocmirea situaţiilor ce trebuie înaintate Autorităţii Electorale Permanente şi a celor care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.695.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Socialistă - Sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 23 noiembrie-9 decembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Alianţa Socialistă - Sediul central, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Alianţa Socialistă - Sediul central au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 13.803,00 lei, donaţii în sumă de 8.750,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 0,70 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea permanentă a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.697.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 21 noiembrie-9 decembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Sediul central, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Sediul central au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 212.855,50 lei, donaţii în sumă de 183.905,95 lei şi dobânzi bancare în sumă de 26,69 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II Recomandări:

- Întocmirea situaţiilor ce trebuie înaintate Autorităţii Electorale Permanente şi a celor care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.726.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi

cu notificarea misiunii de control, în perioada 21 noiembrie-5 decembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 86.736,00 lei, alte venituri în sumă de 51.953,87 lei şi dobânzi bancare în sumă de 44,04 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 6.741.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sediul central

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15 septembrie-3 noiembrie 2011 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Sediul central, pentru anul 2010.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Sediul central au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 4.349.936,84 lei, donaţii în sumă de 4.465.290,80, alte venituri în sumă de 630.554,62 lei, subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 2.281.636,06 lei şi dobânzi bancare în sumă de 52.459,99 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost respectate prevederile legale privind cheltuirea sumelor primite ca subvenţie de la bugetul de stat şi prevederile legale privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a cuantumului total al veniturilor obţinute din alte surse de finanţare până la data de 31 martie a anului următor. Pentru aceste abateri, Partidul Democrat Liberal - Sediul central a fost sancţionat contravenţional conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

II. Recomandări:

- utilizarea în mod unitar de către toate organizaţiile teritoriale a Planului de conturi, conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- utilizarea formularelor pentru cotizaţii, alte venituri şi subvenţii de la bugetul de stat, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare;

- Întocmirea situaţiilor ce trebuie înaintate Autorităţii Electorale Permanente, conform prevederilor legale.

 

Bucureşti, 6 februarie 2012.

Nr. 7.252.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.