MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 83/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 83         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 februarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

1. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

2. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

1. - Hotărâre privind constatarea încetării unor mandate de senator

 

2. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

66. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş"

 

107. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2012

 

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

În temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului si pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 208 şi art. 209 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere demisia din calitatea de deputat a doamnei Săftoiu Ana Adriana, aleasă în Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova, Colegiul uninominal nr. 7, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor a locului vacant, în şedinţa publică din data de 1 februarie 2012,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a doamnei Săftoiu Ana Adriana, începând cu data de 1 februarie 2012, şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova, Colegiul uninominal nr. 7.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 februarie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constituţia României, republicată şi ale art. 20, 23 şi 24 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

- Ioan Oltean - Grupul parlamentar al PD-L;

- Valeriu-Ştefan Zgonea - Grupul parlamentar al PSD;

- Florin Iordache  - Grupul parlamentar al PSD;

- Marian Sârbu  - Grupul parlamentar progresist.

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

- Dumitru Pardău  - Grupul parlamentar al PD-L;

- Georgian Pop - Grupul parlamentar al PSD;

- Mihai-Alexandru Voicu - Grupul parlamentar al PNL;

- Niculae Mircovici - Grupul parlamentaral minorităţilor naţionale.

 Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

- Gheorghe Albu  - Grupul parlamentar al PD-L;

- Nicolae Bănidoiu  - Crupul parlamentar al PSD;

- Dan-Ştefan Motreanu  - Grupul parlamentaral PNL;

- Seres Denes - Grupul parlamentar al UDMR.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 2.

 

 


HOTĂRÂRI ALE  SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unor mandate de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Cinteză Mircea, ales în Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş, Colegiul uninominal nr. 4, precum şi demisia din calitatea de senator a domnului Gyerkó László, ales în Circumscripţia electorală nr. 21 Harghita, Colegiul uninominal nr. 1,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale ari 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 194 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Senatul constată încetarea calităţii de senator a domnului Cinteză Mircea, începând cu data de 9 decembrie 2011, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr, 3 Argeş, Colegiul uninominal nr. 4.

Art. 2. - Senatul constată încetarea calităţii de senator a domnului Gyerkó László, începând cu data de 20 decembrie 2011, şi declară vacant locul de senator în Circumscripţia electorală nr. 21 Harghita, Colegiul uninominal nr. 1.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 februarie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Petru Filip  - Grupul parlamentar al PD-L;

2.  Ioan Chelaru  - Grupul parlamentar al PSD;

3.  Dan Voiculescu - Grupul parlamentar al PNL;

4.  Laurenţiu Chirvăsuţă  - Grupul parlamentar progresist.

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Gheorghe David  - Grupul parlamentar al PD-L;

2. Alexandru Pereş  - Grupul parJamentar al PD-L;

3. Vasile-Cosmin Nicula - Grupul parlamentar al PSD;

4. Adrian Ţuţuianu - Grupul parlamentar al PSD.

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1.  Radu Berceanu - Grupul parlamentar al PD-L;

2.  Gheorghe Marcu - Grupul parlamentar al PSD;

3.  Dan-Radu Ruşanu - Grupul parlamentar al PNL;

4. András-Levente Fekete Szabo - Grupul parlamentar al UDMR.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 februarie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 1 februarie 2012.

Nr. 2.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare

în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş"

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. RL 593 din 25 ianuarie 2012;

- prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş", cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş", conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş" vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Bucureşti, 26 ianuarie 2012.

Nr. 66.

 

 


ANEXA*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş”

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2012

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2012 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.000 mii. lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2012.

Nr. 107.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2012

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2012, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel;

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1213CTN049

06.02.2012

08.02.2012

06.02.2013

364

1.500.000.000

RO1213CTN056

13.02.2012

15.02.2012

13.02.2013

364

800.000.000

RO1212CTN066

27.02.2012

29.02.2012

29.08.2012

182

500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferita ale randamentului nu este restricţionat.

(4)  Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – d x r/360

 

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale*

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

 

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute 1a art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna februarie 2012

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2012, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţa la 15 ani şi redeschiderea emisiunilor cu scadenţa la 2, 3 şi 5 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licita)iei

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. de ani

Rata

cuponului %

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea

nominală totală

- lei -

RO1114DBN011

02.02.2012

06.02.2012

25.10.2014

3

6,25

177,60

750.000000

RO1116DBN024

16.02.2012

20.02.2012

30.04.2016

5

6,00

485,25

400.000 000

RO1113DBN047

20.02.2012

22.02.2012

19.10.2013

2

6,00

206,56

750.000.000

RO1227DBN011

23.02.2012

27.02.2012

26.07.2027

15

5,80

342,30

300.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - SA., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrata de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementata administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti* - S.A.

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei,

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la data de 26 iulie pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 15 ani, începând cu data de 26 iulie 2012 şi terminând cu data de 26 iulie 2027 inclusiv. Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.591/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2011, iar pentru cele cu scadenţă la 3 şi 5 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

 

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională  a României, care  acţionează  în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.