MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 50/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 50         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

33. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

34. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

35. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

36. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

37. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale aferent Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012

 

85/62. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

 

3.006. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea unor măsuri referitoare la recunoasterea autorizării, respectiv a acreditării unitătilor de învătământ liceal din filiera vocatională, profilul pedagogic, pentru specializările educator-puericultor, mediator scolar si instructor de educatie extrascolară

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.001/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Padiu Maria-Luiza, judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 33.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.003/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 27 ianuarie 2012 doamna Năsăudean Petronela-Zoita, presedintele Tribunalului Sălaj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 34.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.002/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tiliciu Daniel-Iulian, presedintele Tribunalului Hunedoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 35.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.004/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic.  - Doamna Jurje Domnica, judecător la Judecătoria Negresti-Oas, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 36.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 911/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cibian Iosif, delegat în functia de procuror-sef Sectie urmărire penală în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.

Nr. 37.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent titularilor licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale aferent Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A., pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2009,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2012-2013, la nivel de 25.056.974,765 MWh, defalcat după cum urmează:

a) stoc aferent segmentului reglementat al pietei de gaze naturale - 15.233.873,845 MWh;

b) stoc aferent segmentului concurential al pietei de gaze naturale -9.823.100,920 MWh.

Art. 2. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârsitul ciclului de injectie din anul 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. are obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârsitul ciclului de injectie din anul 2012, la un nivel de 212,000 MWi.

(2) în situatia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1). Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. are obligatia să îl reconstituie până la sfârsitul fiecărei luni calendaristice, în intervalul octombrie 2012 - martie 2013, pe bază de contracte de achizitie a gazelor naturale înmagazinate de un titular al licentei de furnizare.

(3) Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. va transmite Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achizitia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan PIaveti

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2012.

Nr. 2.

 

ANEXA

 

Nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor

au obligatia să TI detină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârsitul ciclului de injectie din anul 2012

 

FURNIZOR

Stoc minim - MWh

Total furnizor

 

Piata reglementată

Piata concurentială

 

Societatea Comercială “Alpha MetaI” - S.A. Bucuresti

0,000

28.202,649

28.202,649

Societatea Comercială “Amarad” - S.A. Arad

13.872,819

0,000

13.872,819

Societatea Comercială “Ten Gaz” - S.R.L.

2.419,215

19.036,788

21.456,002

Societatea Comercială “Armax Gaz” - S.A. Medias

0,000

36.099,390

36.099,390

Societatea Comercială “Apopi & Blumen” -S.R.L.

7.160,633

20,329

7.180,962

Societatea Comercială “Arelco Distributie” - S.R.L.

0,000

40.569,510

40.569,510

Societatea Comercială “Ben & Ben” – S.A.

1.649,904

1420,144

3.070,049

Societatea Comercială “B.E.R.G. Sistem Gaz” - S.A.

18.261,048

0,000

18.261,048

Societatea Comercială “Cez Vanzare” - S.A.

0,000

4.864,957

4.864,957

Societatea Comercială “CIS G AZ - S. A. Târgu Mures

0,000

34.976,925

34.976,925

Societatea Comercială “CONGAZ” - S.A. Constanta

327.381,416

27.540,733

354.922,149

Societatea Comercială “Conef Gaz” - S.R.L.

0,000

387.086,149

387.086,149

Societatea Comercială “Covi Construct 2000” - S.R.L. Bucuresti

51.408,309

0,000

51.408,309

Societatea Comercială “CPL Concordia” Filiala Cluj România -S.R.L.

57.815,901

131,142

57.947,043

Societatea Comercială “Macin Gaz” - S.R.L. Brăila (fost Construct P&G )

5.555,121

0,000

5.555,121

Societatea Comercială “Cordun Gaz” - S.A.

6.571,191

0,000

6.571,191

Societatea Comercială “Compa” - S.A. Sibiu

0,000

8.505,919

8.505,919

Societatea Comercială “Design Proiect” - S.R.L.

733,222

26,481

759,703

Societatea Comercială “Distrigaz Vest” - SA. Oradea

49.964,884

0,000

49.964,884

Societatea Comercială “E. ON Energie România” - SA.

6.680.647,624

631.025,806

7.311.673,430

Societatea Comercială “EGL Gas&Power România” - S.A.

0,000

12.691,192

12.691,192

Societatea Comercială “Euro Seven Industry” - S.R.L.

23.471,219

0,000

23.471,219

Societatea Comercială “Fidelis Energy” - S.R.L.

0,000

44.108,943

44.108,943

Societatea Comercială “Gaz Est” -S.A. Vaslui

110.135,951

1.269,119

111.405,070

Societatea Comercială “Gaz Nord Est” - SA. Hârlău

10.342,142

0,000

10.342,142

Societatea Comercială “Gaz Sud” - SA. Ghermănesti

71.782,631

0,000

71.782,631

Societatea Comercială “Gaz Vest” - S.A. Arad

75.600,454

0,000

75.600,454

Societatea Comercială “GDF Suez Energy România” - S.A.

6.984.723,095

1.241.270.414

8.225.993,509

Societatea Comercială “Grup Dezvoltare Retele” - S.A.

46.259,918

0,000

46.259,918

Societatea Comercială “Gaz Sud Furnizare” – S.R.L.

0,000

55.523,174

55.523,174

Societatea Comercială “Hargaz Harghita Gaz” – S.A.

32.818,883

9.311,528

42.130,410

Societatea Comercială “Interagro” - S.A. Bucuresti

0,000

2.413441,670

2.413.441,670

Societatea Comercială “Intergaz” - S.R.L. Zimnicea

199.585,199

0,000

199.585,199

Societatea Comercială “Jordy Magimetal Concurrence Group” - S.R.L. Galati

0,000

324,330

324,330

Societatea Comercială “MM Data” - S.R.L. Bucuresti

4.112,665

0,000

4.112,665

Societatea Comercială “Megaconstruct” -S.A. Bucuresti

31.856,519

0,000

31.856,519

Societatea Comercială “Mehedinti Gaz” - S.A.

11.491,269

0,000

11.491,269

Societatea Comercială “Mihoc Oil” - S.R.L.

2.785,121

0,000

2.785,121

Societatea Comercială “Nord Gaz” - S.R.L. Suceava

19.656,118

0,000

19.656,118

Societatea Comercială “Oligopol” - S.R.L.

1.242,630

1.779,094

3.021,723

Societatea Comercială “Otto Gaz” - S.R.L.

45.360,272

0,000

45.360,272

Societatea Comercială “Pado Group Infrastructures” - S.R.L.

0,000

12.585,432

12.585,432

Societatea Comercială “Petrom Distributie Gaze” - S.R.L.

131.907,672

37,369

131.945,041

Societatea Comercială “OMV Petrom Gas” -S.R.L. Bucuresti

0,000

2.108.994,076

2.108.994,076

Societatea Comercială “Prisma Serv Company” - S.R.L. Iasi

4.536,027

5.397,423

9.933,450

Societatea Comercială “Progaz P&D” - S.A. Câmpina

12.899,173

0,000

12.899,173

Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

491,403

2.608.745,012

2.609.236,415

Societatea Comercială “Salgaz” - SA. Salonta

15.507,304

0,000

15.507,304

Societatea Comercială “Safi-Star” - S.R.L.

0,000

2.167,063

2.167,063

Societatea Comercială “Timgaz” - S.A.

8.736,242

0,000

8.736,242

Societatea Comercială “Tinmar-Ind” - SA. Bucuresti

0,000

11.633,593

11.633,593

Societatea Comercială “Transenergo Corn” - S.A.

0,000

8.319,781

8.319,781

Societatea Comercială “Tulcea Gaz” - S.A.

30.480,275

0,000

30.480,275

Societatea Comercială VEGA 93 - S.R.L. Galati

0,000

1.835,239

1.835,239

Societatea Comercială WIROM GAS - SA. Bucuresti

129.066,305

282,026

129.348,331

Societatea Comercială “Wiee România” - S.R.L. Bucuresti

0,000

43.009,039

43.009,039

Societatea Comercială “Instant Construct Company” - SA.

2.881,201

0,000

2.881,201

Tehnologica Radion - S.R.L.

2.702,867

0,000

2.702,867

OET Obedineni Energiini Targovtsi OOD - Sucursala Bucuresti

0,000

19.107,295

19.107,295

Societatea Comercială “Energy Gas Provider” - S.R.L.

0,000

225,558

225,558

Societatea Comercială “Pro Faur Invest” - SA.

0,000

1.535,629

1.535,629

TOTAL:

15.233.873,845

9.823.100,920

25.056.974,765

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 85 din 19 ianuarie 2012

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 62 din 19 ianuarie 2012

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) si ale art. 10 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012, coroborate cu cele ale art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare:

a) Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme si autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută în anexa nr. 2;

b) înstiintare de restituire a unor sume reprezentând diferente de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instantele judecătoresti prin hotărâri definitive si irevocabile, prevăzută în anexa nr. 4;

d) Evidenta cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferente de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, prevăzută în anexa nr. 5;

e) Cerere de eliberare a adeverintei prin care se atestă restituirea/nerestituire a taxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei, prevăzută în anexa nr. 6;

f) Adeverintă prin care se atestă restitui rea/n erestitui rea taxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei, prevăzută în anexa nr. 7;

g) Referat privind determinarea diferentei de taxe plătite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite ele instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, prevăzut în anexa nr. 8.

(2) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Administratia Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului si Pădurilor, si Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

ANEXA Nr. 1


 

PROCEDURĂ

de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

 

CAPITOLUL I

Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

1. Cadru general

1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând:

a) diferente între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

b) diferentele de taxă rezultate în urma contestării acesteia;

c) valoarea reziduală a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

1.2. Stabilirea diferentei de taxe de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) si b), denumite în continuare diferente de taxe plătite, se face de către organul fiscal competent, aflat în subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, iar restituirea efectivă a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.

1.3. Prin organ fiscal competent se întelege:

a) în cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite si taxe;

b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal persoana fizică.

1.4. În vederea stabilirii diferentelor de taxe plătite si a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea si documentatia necesară, în conformitate cu dispozitiile prezentei proceduri.

1.5. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, verifică în baza de date centralizată prevăzută la pct. 2.26 dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire.

1.6. Calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în baza elementelor de calcul prevăzute în anexele la Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare lege, se face cu ajutorul aplicatiei informatice-suport, realizată si implementată de Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

1.7. După verificarea prealabilă potrivit pct. 1.5 si în situatia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, aceasta se determină prin referatul întocmit de organul fiscal competent, prevăzut în anexa nr. 8 la ordin, si se restituie si/sau se compensează ulterior, în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăsirea termenului legal.

1.8. În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă contribuabilul înregistrează obligatii fiscale restante, sumele prevăzute la pct. 1.1 se restituie numai după efectuarea compensării.

1.9. În conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, termenul de solutionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozitiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal competent.

1.10. În temeiul dispozitiilor art. 124 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului legal de solutionare a cererii. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu ori bugetul de stat, după caz, din contul din care se efectuează compensarea si/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.

1.11. În situatia în care persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea diferentei de taxe plătite ori a valorii reziduale a taxei nu detine documentul care atestă plata, în copie sau în original, compartimentul cu atributii de compensare/restituire va solicita unitătii Trezoreriei Statului, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire, o copie a documentului care atestă plata, precum si confirmarea plătii, utilizând în acest scop formularul “Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme si autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

2. Procedura de restituire a sum elor rezultate ca diferentă între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

2.1. Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme si autovehicule în cuantumul stabilit conform prevederilor legale si care solicită restituirea diferentei de taxe plătite depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor în cauză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012.


2.2. La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plătii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscală/ordinul de plată si extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plătii acesteia, precum si copia cărtii de identitate a vehiculului si a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

2.3. În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează documentele prevăzute la pot. 2.2, în copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaratii.

2.4. În cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, contribuabilul va depune, în original si în copie, un document din care să rezulte data primei înmatriculări sau anul fabricatiei, după caz.

2.5. Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea acestora si certificarea lor “conform cu originalul” pe copiile care rămân la organul fiscal competent, în cadrul compartimentului cu atributii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2.6. Compartimentul de specialitate procedează la verificarea operatiunii de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, în sensul virării sumei în cauză la bugetul Fondului pentru mediu/bugetul de stat, după caz, solicitând în scris, de îndată, unitătii Trezoreriei Statului confirmarea plătii, care va fi făcută de către aceasta în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

2.7. Concomitent, în vederea stabilirii diferentei de taxe plătite, potrivit prevederilor art. 12 din lege, compartimentul de specialitate transmite compartimentului cu atributii în domeniul înregistrării fiscale o copie a cererii de restituire, însotită de documentatia depusă de contribuabil.

2.8. Pe baza elementelor de calcul prevăzute de lege si de normele metodologice date în aplicarea acesteia, compartimentul cu atributii în domeniul înregistrării fiscale stabileste valoarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si întocmeste în acest scop un referat privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Referatul se transmite compartimentului de specialitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. În vederea calculării diferentei dintre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme si autovehicule plătite de contribuabil si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, compartimentul de specialitate întocmeste referatul prevăzut în anexa nr. 8 la ordin.

2.9. În vederea restituirii, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidenta analitică pe plătitori, sub aspectul existentei unor eventuale obligatii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil, si aplică în mod corespunzător dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.

2.10. În situatia în care, ca urmare a verificărilor efectuate, se confirmă virarea sumei reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, precum si existenta unor obligatii fiscale restante ale contribuabilului, suma stabilită prin referatul prevăzut în anexa nr. 8 la ordin se compensează cu obligatiile de plată restante, în conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare. În acest scop se întocmeste, în 3 exemplare, nota privind compensarea obligatiilor fiscale, în conformitate cu prevederile legale.

2.11. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligatiile fiscale restante înregistrate de către contribuabil, organul fiscal competent efectuează compensarea până la concurenta celei mai mici sume, iar pentru diferentă întocmeste atât nota de restituire, cât si decizia de restituire a acestor sume.

2.12. Decizia de restituire, împreună cu nota de restituire se întocmeste, si în cazul restituirii integrale a diferentei dintre cele două taxe, atunci când, în urma verificărilor efectuate potrivit pot. 2.9., nu se constată în sarcina contribuabilului obligatii fiscale restante.

2.13. Restituirea sumelor reprezentând diferenta de taxă pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si plata dobânzilor aferente se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire oh în numerar, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

2.14. În situatia în care sumele prevăzute la pct. 2.13 nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, unitătile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unitătii, transferarea în contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării compensării/restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu are obligatia de a vira suma astfel solicitată, din contul 50.17 “Disponibil al fondului pentru mediu”, în termen ele maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.

2.15. Restituirea sumelor reprezentând diferenta de taxă specială pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si plata dobânzilor aferente se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma.

2.16. În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se va efectua fie în contul bancar indicat de acestia, fie în numerar, la ghiseul unitătii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

2.17. În vederea efectuării restituirii în numerar, organul fiscal va transmite unitătii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucrătoare înaintea împlinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, împreună cu înstiintarea de restituire a unor sume reprezentând diferente de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

2.18. Programarea pe zile a contribuabililor pentru care restituirea se face în numerar se va efectua de către unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal ele solutionare, cu exceptia situatiei prevăzute la pct. 2.14, când programarea se realizează în cel mult 7 zile de la transferul sumelor necesare efectuării restituirii de către Administratia Fondului pentru Mediu. Data la care a fost programat contribuabilul în vederea ridicării în numerar a sumei va fi înscrisă de către unitatea Trezoreriei Statului în înstiintarea de restituire.

2.19. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat următoare avizării acestora, două exemplare ale înstiintării de restituire si/sau ale notei de compensare, după caz.

2.20. Organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, va transmite contribuabililor un exemplar al înstiintării de restituire si/sau al notei de compensare, după caz, cel târziu în ziua imediat următoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

2.21. În situatia în care contribuabilul nu se prezintă la ghiseul unitătii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea de trezorerie va efectua re programarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa.

2.22. După efectuarea compensării si/ori a restituirii, după caz, unitatea Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire si le transmite pe celelalte două organului fiscal competent, în termen de două zile lucrătoare.

2.23. După primirea documentelor, organul fiscal competent va păstra un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire, pentru înregistrarea operatiunilor în evidenta analitică pe plătitori, si îl va transmite pe celălalt contribuabilului, în termen de 7 zile lucrătoare.

2.24. Dosarele întocmite în vederea solutionării solicitărilor de restituire a diferentelor de taxe plătite se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.25. Cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentând diferente de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, se gestionează informatic de către organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.

2.26. În vederea realizării unei baze de date centralizate, conform anexei nr. 5 la ordin, la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Administratia Fondului pentru Mediu transmite informatic situatia sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile si restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin sau de la data restituirii ulterioare de către această institutie a unor eventuale sume.

3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând valoarea reziduală a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumită în continuare valoarea reziduală a taxei, prevăzute la art. 7 alin. (2) din lege.

3.2. Contribuabilului care a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule i se restituie valoarea reziduală a acesteia atunci când autovehiculul pentru care s-a plătit taxa în România este scos din parcul auto national.

3.3. Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.

3.4. Restituirea valorii reziduale a taxei se face la cererea contribuabilului prevăzut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012.

3.5. La cererea de restituire se anexează următoarele documente:

a) copia legalizată a cărtii de identitate a autovehiculului;

b) documentul eliberat de organele de politie competente, din care să rezulte că autovehiculul a fost scos din parcul auto national, în original si în copie;

c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumparare sau declaratia vamală de export, după caz, în original si copie;

d) dovada plătii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule, în copie sau în original.

3.6. În situatia în care valoarea reziduală a taxei, calculată conform prevederilor legale, este mai mare decât taxa achitată la momentul înmatriculării autovehiculului în România, se restituie valoarea reziduală în limita taxei achitate.

3.7. În vederea restituirii valorii reziduale a taxei, procedura prevăzută la pct. 2.5-2.25 se aplică în mod corespunzător.

4 Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferentele de taxă rezultate în urma contestării acesteia

4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând diferente de taxă rezultate în urma contestării acesteia, potrivit prevederilor art. 9 din lege.

4.2. Contribuabilul care a plătit taxa pentru emisiile poluate provenite de la autovehicule si care face dovada faptului că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea luată initial în calculul taxei, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, poate solicita organului fiscal competent restituirea diferentei de taxă rezultate în urma contestării. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012.


4.3. La cererea de restituire se anexează, în original si în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:

a) dovada plătii taxei;

b) documentul eliberat de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul expertilor tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.

4.4. În vederea restituirii diferentei de taxă rezultate în urma contestării, procedura prevăzută la pct. 2.5-2.25 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL II

Procedura de restituire a sumelor stabilite de instantele de jude cată prin hotărâri definitive si irevocabile

 

5.1. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive si irevocabile a instantei judecătoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme si autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile bănesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme si autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a cheltuielilor bănesti, precum si a oricăror alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, este cea prevăzută de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.

5.3. În situatia în care, prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, instantele judecătoresti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme si autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instantele de judecată, se va proceda astfel:

a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de către acelasi organ fiscal, respectiv sunt arondati aceleiasi unităti de trezorerie si contabilitate publică, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile,

b) în situatia în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondati la unităti de trezorerie si contabilitate publică diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica “cod fiscal plătitor” codul fiscal al societătii de leasing si la rubrica “cod fiscal beneficiar” codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.

5.4. Sumele de restituit stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, cheltuielile bănesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită se suportă din taxa încasată în conturile organului fiscal competent sau din taxa virată la bugetul Fondului pentru mediu, după caz.

5.5. Procedura prevăzută la pct. 2.5-2.25 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Procedura de întocmire si eliberare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012

 

6.1. În cazul în care se solicită prima transcriere a dreptului de proprietate în România pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 si până la intrarea în vigoare a legii si pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule, iar proprietarului plătitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege, organul fiscal competent eliberează o adeverintă care atestă această situatie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.

6.2. Adeverinta prevăzută la pct. 6.1 nu se eliberează în cazul autovehiculelor care la momentul înmatriculării făceau parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite la plata acestor taxe. De asemenea, adeverinta nu se eliberează în cazul autovehiculelor înmatriculate în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2010, cărora le corespunde norma de poluare Euro 5, pentru care, la momentul înmatriculării, taxa specială pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule era 0.

6.3. În vederea eliberării adeverintei prevăzute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la ordin, însotită de copia cărtii de identitate a vehiculului si a certificatului de înmatriculare.

6.4. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentând diferente de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum si valoarea sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, dacă taxa specială pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 si până la intrarea în vigoare a legii, pentru care se solicită prima transcriere a dreptului de proprietate în România.

6.5. Adeverinta prevăzută la pct. 6.1 se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculări vehicule odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.


 

ANEXA Nr. 2

            MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice.........................../

Administratia Finantelor Publice...................................../

Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili............................

Str...............................nr......., localitatea.............................

 

Compartimentul compensare/restituire

 

                        Către

 

Unitatea Trezoreriei Statului.......................

 

ADRESĂ

de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme si autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

În temeiul pct. 2.6 din Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012, si având în vedere Cererea de restituire nr..................... din data de.......................... si Chitanta/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr..................... din data de .........................., anexată/anexat,

vă rugăm să confirm ati virarea sumei plătite de către...............................................................................(numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului), cu domiciliu/sediul în localitatea ....................................., str.................................. nr......, bl......, sc....., ap......., judetul/sectorul................................, având C.N.P./C.U.I................................, cu titlu de:

( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;

( ) taxă specială pentru autoturisme si autovehicule;

( ) taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

 

Seful compartimentului,

..........................................

Întocmit la data de.................

Semnătura ..........................................

Inspector,

..........................................

 

 

 

Unitatea Trezoreriei Statului

....................................................................................

 

Confirmăm încasarea sumei de .................................... lei, plătită cu

Chitanta/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr......................................

din data de............................, cu titlu de:

( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;

( ) taxă specială pentru autoturisme si autovehicule;

( ) taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

 

Conducătorul unitătii

Trezoreriei Statului,

..........................................

Data..................

 

Seful compartimentului,

..........................................

 

 

ANEXA Nr. 3

            MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice.........................../

Administratia Finantelor Publice...................................../

Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili............................

Str...............................nr......., localitatea.............................

ÎNSTIINTARE DE RESTITUIRE

a unor sume reprezentând diferente de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

Nr............../data...................

 

Către

Numele si prenumele contribuabilului..........................

C.N.P./NIF...........................................

Localitatea ......................., str ........................... nr......., bl......., sc....., ap......., et.......,

judetul/sectorul................................

 

Ca urmare a Cererii dumneavoastră de restituire nr........................ din data de......................, conform dispozitiilor*):

( ) art. 7 din Legea nr 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

( ) art. 9 din Legea nr 9/2012;

( ) art. 12 alin. (1) din Legea nr. 9/2012;

( ) art. 12 alin. (3) din Legea nr. 9/2012;

( ) art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru sumele reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme si autovehicule stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, si a compensării sumei de.....................lei cu obligatiile fiscale neachitate înregistrate, a rezultat de restituit suma de..................... lei.

În vederea restituirii în numerar a acestei sume este necesar să vă prezentati în data de................ la Trezoreria......................., cu sediul în str.............................nr.......judetul/sectorul......................., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghiseu această înstiintare si buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

..........................................

 

Unitatea Trezoreriei Statului

..........................................

 

Aprobat programare pentru ridicarea numerarului în data de....................

 

Conducătorul unitătii Trezoreriei Statului,

..........................................

 

Data......................

 

Seful compartimentului,

..........................................

 


*) Vor fi indicate dispozitiile legale pe care s-a întemeiat cererea de restituire.

 


ANEXA Nr. 4

 

CERERE DE RESTITUIRE

a sumelor stabilite de instantele judecătoresti prin hotărâri definitive si irevocabile

Nr................./data..........................................

 

Către....................................

            (organul fiscal competent)

 

Subsemnatul/Subscrisa,.................................., cu domiciliul/sediul în localitatea............................., str........................................nr. ......, bl......, sc......, ap.......judetul/sectorul ......................................., având C.N.P./C.U.I.................................., în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ............................, achitată cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme si autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule*), prin Chitanta/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr............../.................., în cuantum de ..................... lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ......................, tipul/varianta......................, fabricat în anul ..............., având numărul de înmatriculare ...............................numărul de identificare .................................................., seria cărtii de identitate......................., precum si a cheltuielilor bănesti în cuantum de .......................lei si cheltuielile ocazionate de executarea silită în cuantum de ...................lei, potrivit Hotărârii judecătoresti nr................/................emise de..........................., definitivă si irevocabilă, anexată în copie legalizată ia prezenta.

Mentionez/Mentionăm că am luat cunostintă că din suma de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligatii fiscale datorate si neachitate la data restituirii.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze**):

( ) în contul bancar nr.................., deschis la........................;

( ) în numerar, la ghiseul unitătii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.

 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

..........................................

 

(numele si prenumele)

 

Semnătura

..........................................

 

L.S.

..........................................

 

Data...............

 


*) Va fi indicată taxa achitată si pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătoresti.

**) Contribuabilul persoană fizică va indica modalitatea agreată pentru restituire, iar contribuabilul persoană juridică va indica în mod obligatoriu contul bancar în care doreste restituirea.

 

ANEXA Nr. 5

 

EVIDENTA

cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferente de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

 

Nr. crt.

Numele si

prenumele/ Denumirea solicitantului

Codul de

identificare fiscală

Cereri de restituire

Natura sumei

aprobate la restituire *)

Datele de identificare ale autovehîcUului

Nr. documentului

prin care s-a aprobat restituirea

Data documentului

prin care s-a aprobat

restituirea

Sume aprobate la restituire**)

Institutia care a restituit

(ANF/AFM)

Observatii

Nr.

Data

Marca

Tipul/ Varianta

Anul

fabricatei

Nr.de

înmatriculare

Nr.de

identificare

Seria cărtii de

identitate

0

1

2

3

4

5

6

7

s

g

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se va mentiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:

- taxă pe poluare pentru autovehicule;

- taxă specială pentru autoturisme si autovehicule;

- taxă pe emisiiie poluante provenite de la autovehicule;

- diferente de taxe plătite;

- valoarea reziduală a taxei;

- cheltuieli bănesti;

- alte cheltuieli ocazionate cu executarea silită.

**) Se vor mentiona sumele aprobate la restituire conform deciziei de restituire până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012 sau prin referatul prevăzut în anexa nr. 8 la acelasi ordin.

 


ANEXA Nr. 6

 

CERERE

de eliberare a adeverintei prin care se atestă restituirea/ne restitui rea taxei de poluare pentru autovehicule/ taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei

 

Nr................./data................

 

Către....................................

            (organul fiscal competent)

 

Subsemnatul/Subscrisa,................................., cu domiciliul/sediul în localitatea............................, str........................................nr......., bl......., sc....., ap......., judetul/sectorul......................................, având C.N.P./C.U.I...................................., în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012, solicit/solicităm atestarea faptului că nu s-a restituit taxa pe poluare pentru auto vehicule/taxa specială pentru autoturisme si autovehicule sau valoarea reziduală a taxei pentru autoturismul/autovehiculul marca ......................, tipul/varianta ..........................., fabricat în anul..........., având numărul de înmatriculare ....................., numărul de identificare......................................................., seria cărtii de identitate........................

 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

..........................................

 

(numele si prenumele)

 

Semnătura

..........................................

 

L.S.

..........................................

 

Data...............

 

ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice.........................../

Administratia Finantelor Publice...................................../

Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili............................

Str...............................nr......., localitatea.............................

 

ADEVERINTĂ

prin care se atestă restituirea/nerestituireataxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei

 

Nr............../data...................

 

Către

Numele si prenumele contribuabilului..........................

C.N.P./NIF...........................................

Localitatea ......................., str. ........................... nr......., bl......., sc....., ap......., et......., judetul/sectorul................................

În urma Cererii dumneavoastră nr.............din data de..............., conform dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012, se atestă, în baza datelor detinute de Agentia Natională de Administrare Fiscală la data de.............., faptul că pentru autoturismul/autovehiculul marca ......................, tipul/varianta ......................., fabricat în anul ............., având numărul de înmatriculare ....................., numărul de identificare.........................................................., seria cărtii de identitate......................., a fost/nu a fost*) restituită taxa de poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme si autovehicule sau valoarea reziduală a taxei.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

..........................................

 


*) Se atestă dacă a fost sau nu restituită taxa de poluare pentru autovehiculertaxa specială pentru autoturisme si autovehicule sau valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 


ANEXA Nr. 8

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice.........................../

Administratia Finantelor Publice...................................../

Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili............................

Str...............................nr......., localitatea.............................

 

Aprob

Conducătorul unitătii fiscale,

.............................................

 

REFERAT

privind determinarea diferentei de taxe plătite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile

 

Nr............../data...................

În temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012,

si având în vedere Cererea de restituire nr.................din data de ........................ depusă de către ....................................., CIF .........................., însotită de documentatia prevăzută în anexă, precum si *):

( ) Chitanta/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr.........................din data de......................, a fost achitată ................................**), în cuantum de ........................... lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ....................., tipul/varianta........................, fabricat în anul.............,

având numărul de înmatriculare............................, numărul de identificare...........................................,

seria cărtii de identitate............................;

( ) Referatul privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr...............

din data de......................., potrivit căruia taxa este în cuantum de............................lei;

( ) Documentul eliberat de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice nr.............. din data de ................../Documentul eliberat de Corpul expertilor tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului nr..............din data de .....................***),

( ) Hotărârea judecătorească nr.................din data de......................, emisă de.............................., definitivă si irevocabilă, propunem aprobarea sumei de.................lei, reprezentând ****):

( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;

( ) taxă specială pentru autoturisme si autovehicule;

( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;

( ) diferente de taxe plătite;

( ) valoare reziduală a taxei;

( ) cheltuieli bănesti;

( ) alte cheltuieli ocazionate cu executarea silită.

În situatia în care se constată existenta unor obligatii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, suma aprobată pentru restituire va fi diminuată cu aceste obligatii fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

 

Seful compartimentului,

..........................................

Întocmit la data de.................

Semnătura

..........................................

Inspector,

..........................................


*) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinării diferentei de taxe plătite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecată prin hotărâri definitive si irevocabile.

**) Va fi indicată taxa care a fost plătită prin documentul mentionat, respectiv: taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme si autovehiculeAaxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

***) Se va indica unul din cele două documente, după caz.

****) Va fi indicată natura sumei aprobate la restituire.


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea unor măsuri referitoare la recunoasterea autorizării, respectiv a acreditării unitătilor de învătământ liceal din filiera vocatională, profilul pedagogic, pentru specializările educator-puericultor, mediator scolar si instructor de educatie extrascolară

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.347/2011*) privind aprobarea planurilor-cadru de învătământ pentru clasele a IX-a XII-a, filiera vocatională, profilul pedagogic,

în temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Unitătile de învătământ liceal din filiera vocatională care în anul scolar 2010-2011 erau autorizate, respectiv acreditate pentru profilul pedagogic se consideră ca fiind autorizate, respectiv acreditate si pentru specializările educator-puericultor, mediator scolar si instructor de educatie extrascolară, prevăzute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Secretariatul de stat responsabil pe domeniu, Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală economic, finante, resurse umane, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ care scolarizează elevi în filiera vocatională, profilul pedagogic, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2012.

Nr. 3.006.


*) Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.347/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.