MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 57         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 ianuarie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.259/2011. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea În administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Natională de Meteorologie a bunurilor rezultate din investitii noi puse în functiune, în conditiile legii, sau identificate ca neînregistrate la inventarele anuale, potrivit anexei nr. 1.

(2) Valoarea de inventar si caracteristicile unor bunuri mobile apartinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a evaluării, reevaluării si a efectuării unor lucrări de cadastru si de modernizare.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lászlo Borbély

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 1.259.


 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

intrărilor de bunuri în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si darea În administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Natională de Meteorologie a bunurilor rezultate din investitii noi puse în functiune

 

1 Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

16335444

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

2. Ordonator secundar de credite

11672708

ADMINISTRATIA NATIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Codul de

clasificare

MF

 

 

Denumire

 

 

Date de identificare

Anul dobândirii/

darii în folosintă

 

 

Valoare de inventar

(lei)

 

 

Situatia legală

Situatia juridică actuală

Tipul imobilului

 

 

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresă

Bază legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriere/

dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Chisineu-Cris

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România;

Judetul: Arad;

Orasul: Chisineu-Cris;

str. Gării nr. 12

2007

40.453

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDC 251/31.12.2007,

NDCANM 647/31.12.2009

În administrare

 

mobil

2

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Sânnicolau Mare

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date, interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România;

Judetul: Timis;

Orasul: Sânnicolau Mare,

Str. Dr. Victor Babes nr. 109

2007

40.453

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDC 251/31.12.2007,

NDCANM 647/31.12.2009

În administrare

 

mobil

3

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Lugoj

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România;

Judetul: Timis;

Municipiul Lugoj;

Str. Tapiei nr. 62

2007

4 0.4 54

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDC 251/31.12.2007,

NDCANM 647/31.12.2009

În administrare

 

mobil

4

8.30

Statia meteo automată MAWS301 SM Siria Cetate

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România;

Judetul: Arad;

Comuna Sina

2010

47.134

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DEC.ANM 106/10.06.2010

În administrare

 

mobil

5

8.30

Statia meteo automată MAWS 301 SM Tebea

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România;

Judetul: Hunedoara;

Satul Tebea; FN

2010

47.134

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DEC.ANM 106/10.06.2010

În administrare

 

mobil

6

8.30

Statia meteo automată MAWS 301 SM Vărădia de Mures

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România;

Judetul:

Arad;

Comuna Vărădia de Mures nr. 308

2010

47.134

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DEC.ANM 106/10.06.2010

În administrare

 

mobil

7

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Mangalia

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Judetul: Constanta;

Municipiul Mangalia,

Str. Izvor nr. 3

2007

40.453

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDC 249/31.12.2007,

NDCANM 644/31.12.2009

În administrare

 

mobil

8

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Corugea

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Judetul: Tulcea;

Comuna Casimcea;

Satul Corugea

2007

40.453

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDC 249/31.12.2007,

NDCANM 644/31.12.2009

În administrare

 

mobil

9

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Gloria

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

Pe platforma centrală Gloria

Tara: România;

Judetul: Constanta; pe platforma centrală Gloria; situată în Marea Neagră

2009

106.958

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDCANM 645/31.12.2009

În administrare

 

mobil

10

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Făurei

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta SM Făurei

Tara: România;

Judetul: Brăila;

Localitatea Făurei

2007

40.453

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDCANM 21/31.07.2010

În administrare

 

mobil


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

8.28.01

Clădire statie

meteorologică

Suceava

Clădire demisol (partial) + parter din cărămidă,

Sc = 158 mp,

Sd = 223,90 mp si instalatii aferente

Extras CF nr. 34561

N - Bd.1 Mai, S.E.V - Statiunea de cercetări agricole

Tara: România;

Judetul: Suceava;

Municipiul Suceava;

Bd. 1 Mai nr. 25

2007

538.005

LG 213/1998,

LG 216/2004,

PVRTL 5.948/28.12.2007,

DEC 247/28.12.2007,

ORDIN MEF 3.471/2008,

HOT CA 3/28.04.2009

În administrare

 

imobil

12

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Darabani

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date, interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta SM Darabani

Tara: România;

Judetul: Botosani;

Orasul Darabani;

Str. 1 Decembrie nr.47

2010

40.453

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDC223B/02.12.2010

În administrare

 

mobil

13

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Adjud

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale, traductori meteorologici

În incinta SM Adjud

Tara: România,

Judetul: Vrancea;

Municipiul Adjud;

Str. Onesti nr. 16

2010

4 0.4 53

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDC223B/02.12.2010

În administrare

 

mobil

14

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Ploiesti

S = 2.264 mp,

Extras CF nr. 132913

N - S.C. „Royal Drăghici” - S.R.L., E - Str. Laboratorului, S - S.C. „Eco” -S.R.L., V -teren agricol

Tara: România;

Judetul: Prahova;

Municipiul Ploiesti,

Str. Republicii nr. 299

1960

318.626

LG 216/2004,

raport evaluare

În administrare

 

imobil

15

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Câmpina

S = 697mp

Extras CF nr. 24210

N, E - Casa solară 2 ÎNCERC Bucuresti, S - ulită, V - str. Ion Heliade Rădulescu

Tara: România;

Judetul: Prahova;

Municipiul Câmpina;

Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 89

1961

77.882

LG 216/2004,

raport evaluare

În administrare

 

imobil

16

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Morăresti

S = 672mp,

Extras CF nr 80121

N.E.V.S - teren Bistrita Morăresti

Tara: România;

Judetul: Arges;

Comuna Morăresti

1960

10.423

LG 216/2004,

raport de evaluare

În administrare

 

imobil


17

8.28.01

Teren platformă meteorologică SM Pitesti

S = 680mp,

Extras CF nr. 84 566

N - alee

acces, E -

Enache Ion,

S – Tudor Pendiuc,

V - str. Nicolae

Dobrin

Tara: România;

Judetul: Arges;

Municipiul Pitesti;

Str. Nicolae Dobrin nr. 39

1960

345.325

LG 216/2004,

raport de evaluare

În administrare

 

imobil

18

830

Statia meteo automată MAWS SMJ Pitesti

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Judetul: Arges;

Municipiul Pitesti;

Str. Nicolae Dobrin nr. 39

2001

56200

LG 139/2000,

LG 216/2004,

PROTOCOL 3.819/30.06.2004

În administrare

 

mobil

19

8.30

Sistem portabil de măsurare umiditate sol SM Pitesti

Aparatura de măsură parametrii meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Judetul: Arges;

Municipiul Pitesti;

Str. Nicolae Dobrin nr. 39

2007

6.413

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DEC 218/31.10.2007

În administrare

 

mobil

20

8.30

Sistem portabil de măsurare umiditate sol SMAC Pitesti

Aparatură de măsură parametrii meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Judetul: Arges;

Municipiul Pitesti;

Str. Nicolae Dobrin nr. 39

2007

6.125

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DEC 218/31.10.2007

În administrare

 

mobil

21

8.30

Statia meteo automată MAWS SMJ Alexandria

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Judetul: Teleorman;

Municipiul Alexandria;

Str. Bucuresti nr. 1

2001

56.200

LG 139/2000,

LG 216/2004,

PROTOCOL 3.819/30.06.2004

În administrare

 

mobil

22

8.30

Statia meteo automată MAWS SMj Giurgiu

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale, traductori meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Judetul: Giurgiu;

Municipiul Giurgiu;

Sos. Sloboziei nr. 295

2001

56.200

LG 139/2000,

LG 216/2004,

PROTOCOL 3.819/30.06.2004

În administrare

 

mobil

23

8.30

Statia meteo automată

MAWSW28201

ROM 1&4.2001

SIMINSM

Ploiesti

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Judetul: Prahova;

Municipiul Ploiesti;

Str. Republicii nr. 299

2002

83.662

LG 139/2000,

LG 216/2004,

PROTOCOL 3.819/30.06.2004

În administrare

 

mobil


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24

8.30

Statia meteo automată MAVVSVV 16333 ROM 1&4.2001 SIMINSM Sinaia

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Judetul: Prahova;

Orasul Sinaia; Cota 1500

2002

51.879

LG 139/2000,

LG 216/2004,

PROTOCOL 3.819/30.06.2004

În administrare

 

mobil

25

8.30

Statia meteo automată MAWSSM Slobozia

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Judetul: Ialomita;

Municipiul Slobozia;

Sos. Slobozia- Călărasi km 2

2001

83.693

LG 139/2000,

LG 216/2004,

PROTOCOL 3 819/30 06 2004,

NDC 199/30.09.2008

În administrare

 

mobil

26

8.28.01

Clădire statie

meteo

Târgoviste

Clădire parter + etaj (partial) din BOA, structură cadre de beton,

Sc = 152 mp,

Sd = 236 mp si instalatii aferente

Extras CF nr. 13837

E - teren arabil, N - str. Câmpulung, V - teren arabil, S - teren arabil

Tara: România;

Judetul: Dâmbovita;

Municipiul Târgoviste;

Sos. Câmpulung nr. 152

2008

308.568

LG 313/1998,

LG 216/2004,

PVRTL

4.317/25.08.2008,

NDC 177/08.10.2008

În administrare

 

imobil

27

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Filaret

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta statiei meteo

Tara: România;

Municipiul Bucuresti;

sectorul 4;

Str. Cutitul de Argint nr 5

2008

40.453

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDC 214/31.12.2008,

NDC 650/31.12.2009

În administrare

 

mobil

28

8.30

Statia meteo automată VAI SALA Urziceni

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta SM Urziceni

Tara: România;

Judetul: Ialomita;

Municipiul Urziceni;

Str. Vânătorilor nr. 2

2010

A1A3A

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DEC 144/19.08.2010

În administrare

 

mobil

29

8.28.01

Teren SM Stolnici

S = 9.994 mp,

Extras CF nr. 80246

N - Tomescu Vasile, Manea Gh., drum exploatare, E - Moraru Aurel, V -zona CFR

Tara: România;

Judetul: Arges;

Comuna Stolnici

1965

124.920

LG 216/2004,

raport evaluare

În administrare

 

imobil


30

8.28.01

Teren SM Pătârlagele

S = 1.642 mp,

Extras CF nr. 20051

N - drum,

E, S -Japielon,

V -râul Buzău

Tara: România;

Judetul: Buzău;

Comuna Pănătău;

Satul Sibiciu de Jos

1988

26.401

LG 216/2004,

raport evaluare

În administrare

 

imobil

31

8.30

Statia meteo automată VAI SALA SM Polovragi

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei

meteo

Tara: România;

Judetul: Gorj;

Comuna Polovragi

2010

47.134

LG 139/2000,

LG 216/2004,

NDC 100/10.06.2010

În administrare

 

mobil

32

8.30

Statia meteo automată VAI SALA SM Voineasa

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei

meteo

Tara: România;

Judetul: Vâlcea;

Localitatea Voineasa;

Str. Stupina

2009

35.000

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DEC.ANM 164/31.12 2009

În administrare

 

mobil

33

8.30

Statia meteo automată VAI SALA SM Obârsia Lotrului

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei

meteo

Tara: România;

Judetul: Vâlcea;

Comuna Voineasa;

Satul Obârsia Lotrului

2009

35.000

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DEC.ANM 164/31.12 2009

În administrare

 

mobil

34

8.30

Statia meteo automată MAWS301 plus piese de schimb

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta ANM sediul central

Tara: România;

Municipiul Bucuresti;

Sectorul 1;

Sos. Bucuresti- Ploiesti nr. 97

2003

60.779

LG 139/2000,

HG 1.073/1999,

Contr. 1704/2000,

LG 216/2004

În administrare

 

mobil

35

8.30

Statia meteo automată MAWS301 plus piese de schimb

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta ANM sediul central

Tara: România;

Municipiul Bucuresti;

Sectorul 1;

Sos. Bucuresti- Ploiesti nr. 97

2003

60.779

LG 139/2000,

HG 1.073/1999,

Contr. 1704/2000,

LG 216/2004

În administrare

 

mobil


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

36

8.30

Statia meteo automată MAWS301 plus piese de schimb

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta ANM sediul central

Tara: România;

Municipiul Bucuresti;

Sectorul 1;

Sos Bucuresti- Ploiesti nr. 97

2004

60.779

LG 139/2000,

HG 1.073/1999,

Contr. 1704/2000,

LG 216/2004

În administrare

 

mobil

37

8.30

Statia meteo automată MAWS201 plus piese de schimb

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta ANM sediul central

Tara: România;

Municipiul Bucuresti;

Sectorul 1;

Sos. Bucuresti- Ploiesti nr. 97

2004

44.200

LG 139/2000,

HG 1.073/1999,

Contr. 1704/2000,

LG 216/2004

În administrare

 

mobil

38

8.30

Statia meteo automată MAWS201 plus piese de schimb

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta ANM sediul central

Tara: România;

Municipiul Bucuresti;

Sectorul 1;

Sos. Bucuresti- Ploiesti nr. 97

2004

44.200

LG 139/2000,

HG 1.073/1999,

Contr. 1704/2000,

LG 216/2004

În administrare

 

mobil

39

8.30

Statia meteo automată Logotronic SM Huedin

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România;

Judetul: Cluj;

Localitatea Huedin;

Str. Câmpului nr. 6

2007

4 0.4 53

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DECANM 250/31.12 2007

În administrare

 

imobil

4D

8.28.01

Teren platforma SM Sighetu Marmatiei

S= 1.658 mp,

Extras CF nr. 18588

N-E-Bledea St., Stirbi., S-E - Domus M.,Stirbi., S-V - Str. Florilor, Teleptean M.

Tara: România;

Judetul: Maramures;

Municipiul Sighetu Marmatiei;

Str. Dragos Vodă nr. 110

1956

93.583

LG 216/2004,

raport de evaluare

În administrare

 

imobil

41

8.30

Statia meteo automată MAWS301 SM Dej

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România;

Judetul: Cluj;

Municipiul Dej;

Str. Dumbrava Rosie nr. 6

2010

47.134

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DEC.ANM 109/10.062010

În administrare

 

mobil


42

8.30

Statia meteo

automată Logotronic SM Făgăras

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice

Tara: România;

Judetul: Brasov;

Localitatea Beclean

2007

40.453

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DECIZIA 252/31.12 2007

NDC 648/31.12.2009

În administrare

 

mobil

43

8.30

Statia meteo

automată Logotronic SM Boita

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice

Tara: România;

Judetul: Sibiu;

Localitatea Tălmaciu

2007

4 0.4 53

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DECIZIA 252/31.12 2007,

NDC 648/31.12.2009

În administrare

 

mobil

44

8.30

Statia meteo

automată VAI SALA SM Blaj

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta SM

Blaj

Tara: România;

Judetul: Alba;

Localitatea Blaj;

Str. Crucea lui Iancu nr. 1

2010

47.134

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DECIZIA

107/10.062010

În administrare

 

mobil

45

8.30

Statia meteo

automată VAI SALA SM Joseni

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta SM

Joseni

Tara: România;

Judetul: Harghita;

Localitatea Joseni;

Str. Budai nr. 44

2010

47.134

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DECIZIA

107/10.062010

În administrare

 

mobil

46

8.30

Statia meteo

automată VAI SALA SM întorsura Buzăului

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta SM

întorsura Buzăului

Tara: România;

Judetul: Covasna;

Localitatea: Întorsura Buzăului;

Str. Libertătii nr. 5

2010

47.134

LG 139/2000,

LG 216/2004,

DECIZIA 107/10.062010

În administrare

 

mobil

47

8.28.01

Teren statia meteo Batos

S = 2.767 mp,

Extras CF nr. 50532

S,V - Societatea

Comercială

„Agroindustriala

Batos”,

E – Parohia romano- catolică,

N-E-teren Primăria Batos

Tara: România;

Judetul: Mures;

Comuna Batos; Nr. 304

1989

12.312

LG 216/2004,

raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

BUNURI

aflate în domeniul public al statului si În administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor - Administratia Natională de Meteorologie, la care se modifică datele de identificare ca urmare a evaluării, reevaluării si a efectuării unor lucrări de cadastru si de modernizare

 

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

16335444

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

2. Ordonator secundar de credite

11672708

ADMINISTRATIA NATIONALĂ DE METEOROLOGIE RA

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

 

Nr. crt

Nr. MF

Codul de

clasificare

MF

Denumirea

Date de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tipul imobilului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

concesiune/ închiriere/

dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

62846

8.28.01

Teren SM Moldova Veche

S = 8.000 mp

Extras CF nr. 31276

N - Sos. judeteană Moldova Nouă-Berzasca, E-V - Proprietate particulară, S - Păsune comunală

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Localitatea Moldova Veche;

Str. Unirii nr. 132

1945

308.180

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

2

114934

8.28.01

Teren SM Bozovici

S = 7.800 mp

Extras CF nr. 840

N, S, V - Terenuri particulare, E - str. Tudor Vladimirescu

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Orasul Bozovid;

Str. tudor Vladimirescu nr. 947

1963

136.340

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

3

62853

8.28.01

Teren SM Siria Cetate

S = 4.322 mp

Extras CF nr. 302171

N, V, S - Teren comunal, E -releu radio-TV

Tara: România

Judetul: Arad;

Comuna Siria

1970

109.608

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

4

62852

8.28.01

Teren SM Semenic

S = 803 mp

Extras CF nr. 31334

N, E, S, V – Păsune comunală

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Comuna Văliug; Vf. Semenic

1945

29.449

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

5

62857

8.28.01

Teren sediu CMR Banat-Crisana

S = 7.681 mp

Extras CF nr. 422115

N, E, S, V - Teren Directia Apelor Banat-Crisana

Tara: România

Judetul: Timis;

Municipiul Timsoara;

Str. Gheorghe Adamnr. 25 A

1945

1.298.722

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

6

62851

8.28.01

Teren SM Sânnicolau Mare

S = 9.783 mp

Extrase CF nr. 4 03623 - 403627

N - Teren agricol, E - str. Victor Babes, S - Str. Scurtă, V -teren particular

Tara: România

Judetul:  Timis;

Orasul Sânnicolau Mare;

Str. Dr. Victor Babes nr. 109

1945

569.819

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

7

62840

8.28.01

Teren SM Chisineu-Cris

S = 7.862 mp

Extras CF nr. 301821

N - Drum judetean, E, V, S - Teren agricol

Tara: România

Judetul: Arad;

Orasul Chisineu-Cris;

Str. Gării nr. 12

1945

309.653

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

8

62842

8.28.01

Teren SM Deva

S = 5.000 mp

Extras CF nr. 66100

E - Liceul „Traian”, N, S, V -Teren agricol particular

Tara: România

Judetul: Hunedoara;

Municipiul Deva;

Str. Minerului nr. 32

1965

307.661

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

g

62844

8.28.01

Teren SM Holod

S = 1.595 mp

Extras CF nr.4 86

N - Drum judetean, E, S, V -Păsune

Tara: România

Judetul: Bihor;

Comuna Holod nr. 166/A

1970

9.005

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

10

62849

8.28.01

Teren SM Resita

S = 2.600 mp

Extrase CF nr. 36978-36980

N, S, E, V - Proprietăti particulare agricole

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Municipiul Resita;

Str. Căminelor nr. 9

1960

129.436

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

11

62843

8.28.01

Teren SM Dumbrăvi ta de Codru

S = 1.500 mp

Extras CF nr. 3ndf

N - releu radio-TV Cluj, S, E, V - Lizieră pădure

Tara: România

Judetul: Bihor;

Comuna Soimi;

Satul Dumbrăvita de Codru

1970

3.893

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

12

62892

8.28.01

Teren SM Gurahont

S = 2.304 mp

Extras CF nr. 300597

E - Drum comunal Gurahont-Josas, N, V, S - Păsune comunală

Tara: România

Judetul: Arad;

Comuna Gurahont

1927

35.521

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

62848

8.28.01

Teren SM Oravita

S = 11.032

Extras CF nr. 32018

E - Drum comunal, S, V, N - Teren particular

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Orasul Oravita;

Str. Dimitrie Cantemir nr. 7

1945

311.759

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

14

62855

8.28.01

Teren SM Tarcu

S = 706 mp

Extras CF nr. 30034

N, E, S, V - Păsune alpină

(comunele Bolvasnita, Armenis,

Slatina, Teregova)

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Comuna Armenis; Vf. Tarcu; FN

1945

3.817

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

15

62858

8.28.01

Teren SM Vărădia de Mures

S = 2.486 mp

Extrase CF nr. 300613- 300614

N, E, S, V – Păsune comunală

Tara: România

Judetul: Arad;

Comuna Vărădia de Mures nr. 308

1960

18.454

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

16

152210

8.28.01

Teren SM Corugea

S = 5.276,08 mp

Extras CF nr. 32036

N, E - Primăria Corugea, V - Drum stradal, S - Drum judetean

Tara: România

Judetul: Tulcea;

Comuna Casimcea;

Satul Corugea

2003

25.282

OUG 207/2002

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

17

114974

8.28.01

Teren statia meteo Jurilovca

S = 3.134,78mp

Extras CF nr. 30618

N, V - Teren proprietate privată, S, V - Proprietate privată, E - Sosea

Tara: România

Judetul: Tulcea;

Comuna Jurilovca

1968

15.021

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

18

62878

8.28.01

Teren statia meteo Mahmudia

S = 1.236 mp

Extras CF nr. 30298

E - Statie releu, S, N, V- Teren proprietate privată

Tara: România

Judetul: Tulcea;

Comuna Mahmudia

1968

8.632

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

19

114973

8.28.01

Teren statia meteo Tulcea

S = 2.101 mp

Extras CF nr. 34233

N,V, E - Teren proprietate privată, S -Sosea

Tara: România

Judetul: Tulcea;

Municipiul Tulcea;

Str. Prislav nr. 263

1974

62.781

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

20

62877

8.28.01

Teren SM Gura Portitei

S = 2.833,85 mp

Extras CF nr. 30617

E - Marea Neagră, S, N, V - Raze Im

Tara: România

Judetul: Tulcea;

Comuna Jurilovca; Gura Portitei

1987

64.969

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

21

114942

8.28.01

Teren CMR Constanta

S = 9.083,40 mp

Extras CF nr. 229006

N - Apele Române, S - ÎNCERC filiala Constanta, V, E-   Consiliul local

Tara: România

Judetul: Constanta; MRJ Constanta; bd. Mamaia nr. 300

1967

16.308.975

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

22

114970

8.28.01

Teren SM Hârsova

S = 4.847,53mp

Extras CF nr. 101082

N, V -Teren proprietate privată, S - Sosea, E - teren consiliul local

Tara: România

Judetul: Constanta;

Orasul Hârsova;

Sos. Constantei nr. 2

1960

632.237

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

23

62767

8.28.01

Teren SM Sulina

S = 196 mp

Extras CF nr. 30345

N - Bratul Sulina S - Marea Neagră E, V - Dig protectie

Tara: România

Judetul: Tulcea;

Orasul Sulina;

Str.A1 AC-Dor Eugeniu Botez nr. 302

1974

29784

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

24

62880

8.28.01

Teren SM Mangalia

S = 1,140,95 mp

Extras CF nr. 107384

E - Marea Neagră, S - Hotel, N -Statie pompare, V - Sosea

Tara: România

Judetul: Constanta;

Municipiul Mangalia,

Str. Izvor nr. 3

1960

209.770

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

25

114 944

8.28.01

Teren SM Medgidia

S = 9.614 mp

Extras CF nr 104992

N, S, E, V – FRUVIMED Medgidia

Tara: România

Judetul: Constanta;

Municipiul Medgidia;

Str. 7 Noiembrie nr. 7

1968

1.179.217

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

26

62790

8.28.01

Teren SM Darabani

S = 2.160 mp

Extras CF nr. 51101

N - Teren Modest Gheorghe, S -

Str. 1 Decembrie, E - Aramă Petru, V - Drum acces

Tara: România

Judetul: Botosani;

Orasul Darabani;

Str. 1 Decembrie nr. 4 7

1987

48300

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

27

62780

8.28.01

Teren SM Adjud

S = 5.055 mp

Extras CF nr. 51605

N, E -Teren Consiliul Local Adjud, S - Str. Onesti, V -Iftimie Mihalcea

Tara: România

Judetul: Vrancea; Municipiul Adjud;

Str. Onesti nr. 126

1963

113.024

HG 980/1998,

HG 739/2003,

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28

62775

8.28.01

Teren SM Focsani

S = 1.665 mp

Extras CF nr. 7126

N,E - S.C. CERES SA, S - Bd. Brăilei, V -CSV Focsani

Tara: România

Judetul: Vrancea;

MRJ Focsani;

Bd. Brăilei nr. 123 A

1982

49753

HG 980/1998,

HG 739/2003, Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

29

121513

8.28.01

Teren SM Cotnari

8=1.465,41 mp

Extras CF nr. 60344

N, S, V - IAS Cotnari, E - Drum de exploatare

Tara: România

Judetul: Iasi;

Comuna Cotnari; FN

1979

7.624

HG 980/1998,

HG 739/2003,

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

30

117379

8.28.01

Teren SM Suceava

S = 3.000 mp

Extras CF nr. 34561

N -Bd.1 Mai, S, E, V - Statiunea de cercetări agricole

Tara: România

Judetul: Suceava;

Municipiul Suceava,

Bd. 1 Mai nr. 25

2004

89221

HG 2065/2004

Raport evaluare

În administrare

 

imobil

31

62781

8.28.01

Teren SM Călimani

S = 5.000 mp

Extras CF nr. 31059

N, S, V - Teren Consiliul Local Saru Dornei, E - Drum acces si teren Consiliul Local Saru Dornei

Tara: România

Judetul: Suceava;

Comuna Saru Dornei; FN

1999

6.361

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport evaluare

În administrare

 

imobil

32

62791

8.28.01

Teren SM Tecuci

S = 9.919,36mp

Extras CF nr. 102108

N - Drum acces, S - Str.  Izvor, E - Proprietate Rusu Elena, V -Proprietate Jiga Constantin

Tara: România

Judetul: Galati, Municipiul Tecuci;

Str Izvor nr 32

1961

224.379

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport evaluare

În administrare

 

imobil

33

62785

8.28.01

Teren SM Bârlad

S = 9.792 mp

Extras CF 70489

N, E - Pomicola - S.A..S - Sos. Crâng, V - Drum acces

Tara: România

Judetul: Vaslui;

Comuna Perieni;

Satul Perieni, sos. Crâng nr. 3

1962

292.607

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport evaluare

În administrare

 

imobil

34

62789

8.28.01

Teren SM Negresti

S = 2.381 mp

Extras CF nr. 70047

N.E.V - Centrul experimental Negresti, S -

Str. Mihail Kogălniceanu

Tara: România

Judetul: Vaslui;

Orasul Negresti;

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 50

1978

30364

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

35

62788

8.28.01

Teren SM Iasi

S = 9.704,14 mp

Extras CF nr. 132709

N,E - Geprocon - S.A..S.V - Teren aeroport

Tara: România

Judetul: Iasi; MRJ Iasi;

Str. Aeroportului nr. 1

1971

336.858

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport evaluare

În administrare

 

imobil

36

114919

8.28.01

Teren SM Târgu Ocna

S = 10.255 mp

Extras CF nr. 60335

N - Str. Costache Negri, S - Cântea Georgeta, E - Pârâul Galean, V - S.C. Dobrenita - S.R.L.

Tara: România

Judetul: Bacău

Orasul Târgu Ocna;

Str. Costache Negri nr 176

1967

229.088

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport evaluare

În administrare

 

imobil

37

62776

8.28.01

Teren SM Târgu-Neamt

S = 4.715mp

Extras CF nr. 51484

N, S -  Str. Batalion, E - Luca Mihai, V - Teren Consiliul Local Târgu-Neamt

Tara: România

Judetul: Neamt;

Orasul Târgu-Neamt;

Str. Batalion nr. 1

1959

105.381

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

38

62783

8.28.01

Teren SM Roman

S = 10.450,90 mp

Extras CF nr. 50562

N - Oprea Ion, S, E- Apostol Catinca, S - Oprea Alexandrina V - Drum acces si Vamanu Constantin

Tara: România

Judetul: Neamt;

Comuna Cordun;

Sos. Roman- Iasi; Km 5

1966

37 197

HG 980/1998,

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

39

62784

8.28.01

Teren radar Bârnova

S = 2.280 mp

(1.512 mp+ 768 mp)

Extras CF nr. 62017

Extras CF nr. 62030

N, S,V - Ocolul silvic Pădureni, E - Drum public

Tara: România

Judetul: Iasi;

Comuna Ciurea;

Satul Ciurea

1975/

2002

8.104

6.029

HG 980/1998,

HG 739/2003

Rapoarte de evaluare

În administrare

 

imobil

40

121515

8.28.01

Teren statia meteo Stânca Stefănesti

S = 3.163 mp (S=2.900 mp+ 263 mp)

Extras CF nr. 50458

Extras CF nr. 50454

N, E- ANAR exploatarea complexă Stânca Costesti, S -

Drum acces, V –Teren Consiliul

Orăsenesc Stefănesti

Tara: România

Judetul: Botosani;

Orasul Stefănesti;

Localitatea Stânca;

Str. Grigore Antipa nr. 95

1984

5.749

HG 739/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41

62792

8.28.01

Teren SM Vaslui

S = 11.954 mp

Extras CF nr. 73701

N - Baltatu Ionel,V, S -

Str. Valentin Silvestru, E -

Str. Stefan Procopiu

Tara: România

Judetul: Vaslui; MRJ Vaslui;

Str. Valentin Silvestru nr. 2

1959

357.194

HG 980/1998,

HG 739/2003

Rapoarte de evaluare

În administrare

 

imobil

42

153852

8.28.01

Teren Bacău

S = 700 mp

Extras CF nr. 63616

N - Ministerul Apărării Nationale, S, V -Consiliul Local Bacău,

V -  Str. Timpului

Tara: România

Judetul: Bacău MRJ Bacău;

Str. Timpului nr. 3

2008

114.714

HG nr. 706/02.07.2008

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

43

37914

8.28.01

Teren SM Târgoviste

S = 200 mp,

Extras CF nr. 13837

E -Teren arabil, N - Str. Câmpulung, V -Teren arabil, S -Teren arabil

Tara: România

Judetul: Dâmbovita;

Municipiul Târgoviste;

Sos. Câmpulung nr. 152

2005

16674

HG 2158/2005 Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

44

62757

8.28.01

Teren SM Călărasi

S = 1.810 mp

Extras CF nr. 24895

N, E - Domeniu privat, S -Strada, V - Drum national DN 21 Călărasi Slobozia

Tara: România

Judetul: Călărasi;

Municipiul Călărasi;

Str. Sloboziei nr. 1

1970

155.777

HG 980/1998,

HG 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

45

62751

8.28.01

Teren SM Giurgiu

S = 6.257 mp

Extras CF nr. 33015

N - Sistemul de irigatii Giurgiu, S - SMAGiurgiu, E -ZonaCFR DN Giurgiu- Alexandria

Tara: România

Judetul: Giurgiu; MRJ Giurgiu;

Sos. Sloboziei hr. 295

1960

335.535

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

46

62740

8.28.01

Teren SM Buiău

S = 4.056 mp

Extras CF nr. 50657

N - Drum acces, E, V -Statiune cercetări legumicole, S - S.C. „Gerom” -S.A.

Tara: România

Judetul: Buzău MRJ Buzău;

Aleea Industriilor nr. 1

1960

340.695

HG 980/1998,

HG 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

47

62759

8.28.01

Teren SM Ploiesti

S = 4.865 mp

Extras CF nr. 126617

N – S.C. „Universal Montaj Domus” - S.R.L. proprietate particulară, E – S.C. „Extrapan” -

S.A.,S - Teren agricol, V -Strada

Laboratorului

Tara: România

Judetul: Prahova;

Municipiul Ploiesti;

Str. Laboratorului nr. 3 A

1960

684.646

HG 980/1998,

HG 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

48

52144

8.28.01

Teren SM Câmpina

S = 817 mp

Extras CF nr. 24176

N, E, S -Cord Ion. V -

Str.Ion Heliade Rădulescu

Tara: România

Judetul: Prahova;

Municipiul Câmpina;

Str. I. Heliade Rădulescu nr 89

1961

91 312

HG 980/1998,

HG 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

49

62764

8.28.01

Teren SM Sinaia

S = 291 mp

Extras CF nr. 22672

N, E, V, S - Domeniul public Primăria Sinaia

Tara: România

Judetul: Prahova;

Orasul Sinaia; Cota 1500

1963

40972

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

50

62765

8.28.01

Teren SM Slobozia

S = 1.486 mp

Extras CF nr. 33252

N, S, E – Proprietate privată, V -

Administratia Judeteană Drumuri si Poduri Ialomita

Tara: România

Judetul: Ialomita;

Municipiul Slobozia;

Sos. Slobozia- Călărasi km 2

1968

98960

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

51

62752

8.28.01

Teren statia meteo Grivita

S=10.062 mp

Extras CF nr. 20387

N - Canal HC 309, E, S - Domeniu privat, V - Drum de exploatare DE 314

Tara: România

Judetul: Ialomita;

Comuna Grivita

1970

8.1,626

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

52

62770

8.28.01

Teren SM Turnu Măgurele

S = 3.849 mp

Extras CF nr. 21659

N -Vinalcol, S -Stadion, E -Cf, V -Sosea

Tara: România

Judetul: Teleorman;

Municipiul Turnu Măgurele;

Sos. Alexandriei nr. 22

1960

261.204

HG 980/1998,

HG 739/19 07 2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53

62750

8.28.01

Teren SM Fundata

S = 8.482 mp

Extras CF nr. 100005

N,V - Ocolul silvic AG, E,S - Proprietate privată

Tara: România

Judetul: Brasov;

Comuna Fundata

1961

362.862

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

54

62734

8.28.01

Teren SM Brăila

S = 706 mp

Extras CF nr. 71731

N-E - Drum exploatare 524, S-E, S-V, N-V - Statiunea de cercetări pentru ameliorarea soiurilor

Tara: România

Judetul: Brăila,

Comuna Chiscani

1970

24 161

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

55

62739

8.28.01

Teren SM Vf. Omu

S = 376 mp

Extras CF nr. 23231

N.E, S, V – Primăria Busteni

Tara: România

Judetul: Prahova;

Orasul Busteni; Vf. Omu

1960

31013

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

56

62749

8.28.01

Teren SM Fetesti

S = 2.813 mp

Extras CF nr. 21834

N - Domeniu privat, E - S.C. Agrozootehnica, S -SNIF Ialomita, V - Drum  exploatare

Tara: România

Judetul: Ialomita;

Municipiul Fetesti;

Str. Călărasi nr. 509

1970

160.739

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

57

62731

8.28.01

Teren SM Alexandria

S = 10.115 mp

Extras CF nr. 21730

N - Schiopu Petre, S - S.C. „Petrom” teren primărie, V - DE7.E - Asociatia „Agrotel”

Tara: România

Judetul: Teleorman;

Municipiul Alexandria;

Str. Bucuresti nr. 1

1960

727.592

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

58

62748

8.28.01

Teren SM Curtea de Arges

S = 2.081 mp

Extras CF nr. 82326

N, E, S -IAS, V - Drum national

Tara: România

Judetul: Arges;

Municipiul Curtea de Arges;

Str. Albesti nr. 12

1960

99799

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

59

62756

8.28.01

Teren SM M oră re sti

S = 525 mp

Extras CF nr. 80122

N - Sima Florin, E - Izlaz comunal, S - Drum acces, V - Drum comunal

Tara: România

Judetul: Arges;

Comuna Morăresti

1960

8.142

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

60

62758

8.28.01

Teren SM Pitesti

S = 344 mp

Extras CF nr. 84565

N - Proca Marcel, E - Proca Marcel, S- Alee acces, V -

Str. Nicolae Dobrin

Tara: România

Judetul: Arges;

Municipiul Pitesti;

Str. Nicolae Dobrin nr. 39

1960

174.692

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

61

62769

8.28.01

Teren SM Ti tu

S = 1.709 mp

Extras CF nr. 70502

N,V - S.C. „Vasirom” - SRL, E -

Str. Teiului, S -proprietate privată

Tara: România

Judetul: Dâmbovita;

Str. Teiului nr. 148

1950

71495

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

62

62774

8.28.01

Teren SM Zimnicea

S = 3.857 mp

Extras CF nr. 20488

E,S - Locuinte particulare, N - S.C. Prod.V - Câmp agricol

Tara: România

Judetul: Teleorman;

Orasul Zimnicea;

Str. Turnu Măgurele nr. 2

1970

146.800

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

63

62732

8.28.01

Teren SM Bisoca

S = 872 mp

Extras CF nr. 20848

V - Proprietate privată, N, E - Teren consiliul local, S - Drum

Tara: România

Judetul: Buzău

Comuna Bisoca; nr. 2

1970

13703

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

64

62753

8.28.01

Teren SM Penteleu

S = 1.468 mp

Extras CF nr. 20146

N, E, S, V - teren Primăria GuraTeghii

Tara: România

Judetul: Buzău

Comuna Gura Teghii

1970

18076

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

65

62762

8.28.01

Teren SM Râmnicu Sărat

S = 3.102 mp

Extras CF nr. 31440

N,E - Proprietate privată, N - Drum, E - Romgaz, V - Proprietate privată

Tara: România

Judetul: Buzău

Municipiul Râmnicu Sărat;

Str. 8 Martie nr. 2A

1970

125.971

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

66

62771

8.28.01

Teren SM Urziceni

S = 705 mp

Extras CF nr. 20268

N - Drum stradal, E - Agentia Natională de Mediu, S - Stoica Cristian, V -Matei C. loan

Tara: România

Judetul: Ialomita;

Municipiul Urziceni;

Str. Vânătorilor nr. 2

1960

32514

HG 980/1998,

HG 739/19.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

67

62745

8.28.01

Teren statia meteo Câmpulung Muscel

S = 2.605 mp

Extras CF nr. 81350

N -Drum, E, S, V - Proprietate privată

Tara: România

Judetul: Arges;

Municipiul Câmpulung;

Str. Grui nr. 42

1960

198.257

HG 980/1998,

HG 739/09 07 2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

68

62763

8.28.01

Teren statia metso Rosiori de Vede

S = 1.144 mp

Extras CF nr. 20452

S -Primărie, N - Drum, E - Romgaz, V -Proprietate privată

Tara: România

Judetul: Teleorman;

Municipiul Rosiori de Vede;

Str. Sfântul Teodor

1965

127.647

HG 980/1998,

HG 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

69

62735

8.28.01

Teren platforma SM Afumati

S = 36.643,4 mp

Extras CF nr. 2820

E.S.N-Terenuri private, V - Sos. Afumati

Tara: România

Judetul: Ilfov;

Comuna Afumati nr. 2.581

1961

4.781.097

HG 980/1998,

HG 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

70

62772

8.28.01

Teren statia meteo Videle

S = 2.280 mp

Extras CF nr. 20662

N -Prod Silva - S.R.L.S - Proprietate privată, E - Proprietate privată, V - Teren agricol

Tara: România

Judetul: Teleorman;

Orasul Videle;

Str. Gării nr. 27

1975

85685

HG 980/1998,

HG 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

71

62795

8.28.01

Teren centru Radar Craiova

S = 800 mp

Extras CF nr 18330

N - Unitatea militară, E, S, V - Statiunea Banu Mărăcine

Tara: România

Judetul: Dolj;

Municipiul Craiova; Calea Bucuresti nr. 150 B

1978

27770

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

72

62796

8.28.01

Teren SM Craiova

S = 2.493 mp

Extras CF nr. 18330

N - Unitatea militară, E, S, V -Statiunea Banu Mărăcine

Tara: România

Judetul: Dolj;

Municipiul Craiova; Calea Bucuresti nr. 150 B

1945

86540

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

73

62797

8.28.01

Teren SM Calafat

S = 3.626 mp

Extras CF nr. 1430

N, V -Case particulare, E -Sosea Calafat Poiana Mare, S - Primăria Calafat

Tara: România

Judetul: Dolj; Localitatea Calafat;

Str. Calafat Poiana Mare nr. 3

1945

81 097

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

74

62798

8.28.01

Teren SM Băilesti

S = 1.892 mp

Extras CF nr. 770

N, S, E – Case particulare,

V - Str. Brâncoveni

Tara: România

Judetul: Dolj;

Localitatea Băilesti;

Str. Brâncoveni nr. 9

1945

42315

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 


75

62799

828.01

Teren SM Bechet

S = 6.220 mp

Extras CF nr. 35

N, S, E – Case particulare

Tara: România

Judetul: Dolj;

Localitatea Bechet;

Str.A.I. Cuza nr. 7

1954

73670

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

76

62800

828.01

Teren SM Drobeta-Turnu Sevarin

S = 2.970 mp

Extras CF nr. 56484

N, S, V - Societăti, E -

Str. Aeroportului

Tara: România

Judetul: Mehedinti;

Municipiul Drobeta-Turnu Severin;

Str. Aeroportului nr. 2

1945

88748

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

77

152241

8.28.01

Teren SM Bâcles

S = 9.970 mp

Extras CF nr. 50143

N - Drum judetean, E - Spital, S, V - Proprietăti private

Tara: România

Judetul: Mehedinti;

Localitatea Bacles

1998

45045

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

78

62808

8.28.01

Teren SM Voineasa

S = 664 mp

Extras CF nr. 35592

N-E -  Str. Stupina, S-V - Râul Lotru ,N-V - DA Olt

Tara: România

Judetul: Vâlcea,

Localitatea Voineasa;

Str. Stupina

1950

18339

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

79

62802

8.28.01

Teren statia meteo Apa Neagră - platforma meteorologică

S = 656 mp

Extras CF nr. 35772

N, E, S, V – Proprietăti particulare

Tara: România

Judetul: Gorj;

Comuna Pades;

Sat Apa Neagră

1945

7.578

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

80

152243

8.28.01

Teren statia meteo Polovragi

S = 2.339 mp

Extras CF nr. 35364

N,V – Primăria Polovragi, E – Proprietăti particulare, S - Drum

judetean

Tara: România

Judetul: Gorj;

Comuna Polovragi

1998

20 492

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

81

62804

8.28.01

Teren statia meteo Petrosani

S = 2.378 mp

Extras CF nr. 62540

N - Drum, S-E -Cimitir, V -Garaje

Tara: România

Judetul: Hunedoara;

Municipiul Petrosani;

Str. Independentei nr. 2

1945

132.353

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

82

62810

8.28.01

Teren statia meteo Slatina

S = 683

Extras CF nr. 54135

N,V, S, E - Colegiul National Agricol „Ca rol”

Tara: România

Judetul: Olt;

Municipiul Slatina;

Str. Streharet nr. 256

1945

61.815

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

83

62811

8.28.01

Teren statia meteo Caracal

S = 3.402 mp

Extras CF nr 51743

N - Drum, S, E -Consiliul Local Caracal

Tara: România

Judetul: Olt;

Municipiul Caracal;

Str. General Magheru nr. 35

1945

197.824

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

84

62794

8.28.01

Teren Centrul Meteorologic Regional Oltenia - garaj magazie

S = 218 mp

Extras CF nr. 18331

S, E -Baza DA.N - Directia de drumuri si poduri

Tara: România

Judetul: Dolj; MRJ Craiova;

Calea Severinului nr. 169

1970

7.568

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

85

62809

8.28.01

Teren SM Drăgăsani

S = 2.712 mp

Extras CF nr 35517

E - Str.Regele Ferdinand, N,

S, V - Plantatie vie

Tara: România

Judetul: Vâlcea;

Municipiul Drăgăsani;

Str. Regele Ferdinand nr. 64 E

1945

296.534

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

86

62806

8.28.01

Teren SM Râmnicu Vâlcea

S = 2.728 mp

Extras CF nr. 4 0266

N, V – Proprietăti particulare, S,

V –Proprietăti particulare,

S-E – Primăria Râmnicu Vâlcea,

N-E - DA Olt

Tara: România

Judetul: Vâlcea;

Municipiul Râmnicu Vâlcea;

Str. Ion Creangă nr. 22

1945

496.480

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

87

62747

8.28.01

Teren SM Cozia

8 = 1.51 mp

Extras CF nr. 35154

N, V, S, E - Primăria

Sălătrucel

Tara: România

Judetul: Vâlcea;

Comuna Sălătrucel

1974

1.372

LG. 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

88

62736

8 28 01

Teren Administratia Natională de Meteorologie - sediul central Băneasa

S = 92 254 ,66 mp (suprafată diminuată cu 2.095,34 mp pentru nr. 153327 pentru MTT)

Extras CF nr. 57914

E - Soseaua Bucuresti- Ploiesti, S - F. Sericicola, V -Proprietate privată, N -Sos. Jandarmeriei

Tara: România Municipiul Bucuresti; Sectorul 1;

Sos. Bucuresti- Ploiesti nr. 97

1961

162.218.881

HG 980/1998

HG 739/2003

LG 216/2004

OUG 81/2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil


89

62861

8.28.01

Teren SM Huedin

S = 4.208 mp

Extras CF nr. 50874

N - întreprindere auto.S.V - Sect. drumuri si poduri, E - Str. Câmpului

Tara: România

Judetul: Cluj;

Localitatea Huedin;

Str. Câmpului nr. 6

1964

57.508

LG. 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

90

62867

8 28 01

Teren SM Bistrita

S = 10 000 mp

Extras CF nr. 61535

S - Depozit, N-V -Teren, V -Casă particulară

Tara: România

Judetul: Bistrita-Năsăud;

Municipiul Bistrita;

Calea Moldovei nr. 17

1961

298 867

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

91

62870

8.28.01

Teren SM Târgu Lăpus

S = 1.305 mp

Extrase CF nr. 51400-51401

E - Str. Stadionului, V, S -Teren particular, Cornea Ana N - Farcas V., FarcasA., Drum exploatare

Tara: România

Judetul: Maramures;

Orasul Târgu Lăpus;

Str. Stadionului nr. 68

1986

58979

LG. 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

92

62871

8.28.01

Teren SM Iezer

S = 2.730 mp

Extras CF nr. 51888

Teren Consiliul Local Borsa judetul Maramures

Tara: România

Judetul: Maramures;

Orasul Borsa;

Vf. Pietrosul Rodnei

1957

4.961

LG. 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

93

62872

8.28.01

Teren SMJ Satu Mare

S = 7.374 mp

Extras CF nr. 54799

N -Sos.Satu Mare-Zalău, S, E -

Aeroclub teren domeniu public, V -Teren I AS

Tara: România

Judetul: Satu Mare;

Municipiul Satu Mare;

Bd. Lucian Blaga

1969

220.017

LG. 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

94

62873

8.28.01

Teren SM Supuru de Jos

S = 4.614 mp

Extras CF nr. 100568

S,V -Teren particular, N, E - Drumuri de exploatare

Tara: România

Judetul: Satu Mare;

Satul Supuru de Jos;

Str. Gării nr. 84

1969

10900

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

95

62874

8.28.01

Teren SM Zalău

S = 3.101 mp

Extras CF nr. 7788

N-N-E - Teren sport, N-E-S-S-V- Str. Meteorologiei, S-V-N - Terenuri particulare

Tara: România;

Judetul: Sălaj;

Municipiul Zalău;

Str. Meteorologiei nr. 93

1960

92.547

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

96

114959

8.28.01

Teren SM Ocna Sugatag

S = 8.108 mp

Extras CF nr. 722

N - S.C. „Taina  - S.R.L., E -

Str. Cosbucsi drum exploatare, S, V - Teren Consiliul Local Ocna Sugatag

Tara: România;

Judetul: Maramures;

Localitatea Ocna Sugatag;

Str. Cosbuc nr. 16

1981

72.154

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

97

152244

8.28.01

Teren SM Turda

S = 1.757 mp

Extras CF nr. 54847

N.S, E, V - Statiunea de cercetare agricolă Turda

Tara: România;

Judetul: Cluj;

Municipiul Turda;

Str. Agriculturii nr. 34 B

2003

106.278

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

98

62866

8.28.01

Teren SM Băisoara

S = 5.694 mp

Extras CF nr. 50901

S - Cabana particulară „Ghiocel”, N - Drum, E - Cabana „Schiorul”, V - Cabană particulară pădure

Tara: România;

Judetul: Cluj;

Comuna Muntele Băisorii nr. 311

1964

1.064.558

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

99

62863

8.28.01

Teren platformă SM Dej

S = 676mp

Extras CF nr. 53711

V -Cale ferată, N, S, E - Teren persoane particulare

Tara: România;

Judetul: Cluj;

Municipiul Dej;

Str. Dumbrava Rosie nr 6

1974

46.941

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

100

62869

8.28.01

Teren SM Sighetu Marmatiei

S = 1.234 mp

Extras CF nr. 18588

N-E -Bledea ST, Stirbi., S-E - Domus M” Stirb L, S-V -

Str. Florilor, Teleptean M.

Tara: România;

Judetul: Maramures;

Localitatea  Sighetu-Marmatiei,

Str. Dragos Vodă nr. 110

1956

81.921

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

101

62865

8.28.01

Teren SM Vlâdeasa 1800

S = 4.200 mp

Extras CF nr. 50410

N.E, S, V - Teren Consiliul Local Săcuieu

Tara: România;

Judetul: Cluj; Sat Rogojelu;

Comuna Săcuieu

1961

75.393

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

102

116505

8.28.01

Teren observator radar Oradea

S = 212mp

Extrase CF nr. 172013- 172014

N -Teren agricol, S - Curte si clădire S.C. AZ, E - Drum national, Magazie, V -Clădire agrochimie

Tara: România

Judetul: Bihor; MRJ Oradea;

Calea Aradului nr. 5

2004

39052

HG 2064/2004

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

103

149064

8.28.01

Teren radar Gematronik - observator radar doppler Oradea

S = 700 mp

Extras CF nr. 172015

N, S, V, E – Terenuri particulare

Tara: România

Judetul: Bihor; MRJ Oradea,

Dealul Vântului

2001

65 189

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

104

62862

8.28.01

Teren SM Cluj

S = 1.368 mp

Extras CF nr. 270557

E - Str. Vânătorului, V -Bazin apă

RAJAC, N - Str. Vântului, S – Teren particular

Tara: România

Judetul: Cluj;

Municipiul Cluj Napoca;

Str. Vânătorului nr. 17

1957

525.969

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

105

62868

8.28.01

Teren SM Baia Mare

S = 654 mp

Extras CF nr. 796

Teren particular Frentiu Sanda Mana, Frentiu Iuliana Rozalia

Tara: România

Judetul: Maramures;

Orasul Tăutii-Măgherăus nr. 230; Victoriei

1968

11 328

LG 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

106

62822

8.28.01

Teren statia meteo Boita

S = 3.003 mp

Extras CF1878

N.S, E, V - Consiliul Local Tălmaciu

Tara: România

Judetul: Sibiu;

Localitatea Tălmaciu

1945

11 307

HG 980/1998, 739/09.07.2003

LEGEA nr. 216/2004

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

107

62821

8.28.01

Teren statia meteo Joseni

S = 7.902 mp

Extras CF nr. 51229

E - Drum acces,S, N - Teren agricol privat, V - Drum acces

Tara: România

Judetul: Harghita;

Localitatea Joseni;

Str. Budai nr. 44

1945

34 620

HG 980/1998 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

108

62817

8.28.01

Teren statia meteo Bucin (Praid)

S = 13.653 mp

Extras CF nr. 51250

N, S,V - Pădure proprietate, E -Păsune proprietate

Tara: România

Judetul: Harghita;

Localitatea Praid

1965

21 089

HG 980/1998 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

109

62813

8.28.01

Teren statia meteo Toplita

S = 2.006 mp

Extras CF nr. 51530

V, S, V –Teren privat, Persoană fizică Tripon Rodica Anda, Primăria Toplita

Tara: România

Judetul: Harghita;

Municipiul Toplita;

Str. Avram lan cu nr. 9

1945

44872

HG 980/1998 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

110

62829

8.28.01

Teren statia meteo Miercurea-Ciuc

S = 2.541 mp

Extras CF nr. 5604 5

S.V.N, E -Teren Consiliul Local Miercurea-Ciuc

Tara: România

Judetul: Harghita;

Municipiul Miercurea-Ciuc;

Str. Harghitei nr. 132

1952

56806

HG 980/1998 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

111

121510

8.28.01

Teren statia meteo Târnăveni (Bobohalma)

S = 4.003 mp

Extras CF nr.446/N

V - Drum acces, N,S,E - Teren agricol proprietate privată

Tara: România

Judetul: Mures;

Satul Bobohalma

2001

20553

HG 980/1998 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

112

62820

8.28.01

Teren statia meteo Sărmasu

S- 3.126 mp

Extras CF nr. 50630

N - Drum acces, E, V, S -Teren agricol privat

Tara: România

Judetul: Mures;

Orasul Sărmasu;

Str. Câmpului nr. 23

1960

84 4 34

HG 980/1998 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

113

62814

8.28.01

Teren statia meteo Odorheiu Secuiesc

S = 6.513 mp

Extras CF nr. 55265

N,V, S - Parohia ortodoxă, E - Drum acces

Tara: România

Judetul: Harghita;

Municipiul Odorheiu Secuiesc;

Str. Văii nr. 31

1945

286.462

HG 980/1998 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

114

62824

8.28.01

Teren statia meteo Făgăras (Beclean)

S = 2.971,54 mp

Extras CF nr. 100862

S -DN1, E,V, N - Teren agricol privat

Tara: România

Judetul: Brasov;

Localitatea Beclean

1945

59812

HG 980/1998 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

115

62823

8.28.01

Teren statia meteo Bâlea-Lac

S = 600 mp

Extras CF nr. 1943

N,V, S, E - Teren stâncos proprietatea Consiliului Local

Cârtisoara

Tara: România

Judetul: Sibiu;

Comuna Cârtisoara

1960

13588

HG 980/1998 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

116

62818

8.28.01

Teren statia meteo Dumbrăveni

S = 7.421 mp

Extras CF 100251

N - Drum judetean, V - Teren proprietate privată cu constructie, S, E -Teren agricol

Tara: România

Judetul: Sibiu;

Orasul Dumbrăveni;

Str. Cuza Vodă nr. 211

1960

175.687

HG 980/1998 739/09.07.2003

Raport de evaluare

În administrare

 

imobil

 

 

PAGINA 27
Iiqoiui

 

ajEJJSIUILUpE

uj

600EMI8E/EVDIOH BOOZ/UfE

dan Niaao

MDE lfSt/niMAd

E00EZ060/6EA DH

 8661/086 DH

S6*i8

t BBI.

bujs EunujoQ

IpEJVjnjapnr

EjUEUJoy :eje!

AiOIPEJ

naiay - 3

 lEunujoa uajai

- S A N

UlEDfiJu

30 sejjxb

 ciujff E0i = ps

 duJE6 Ei = 3S

 jeped + |osqns

 3!UJjatEtE|0i!

IS E}Epi|0SU03 EUEqEO

„EJON”

ateouqejsjd

eseo - ai.ei.ao

eijis oajauj

aiiEis ajjpgD

LO GC O

m>ea

EEl

liqauj

 

ajEJtSjUILUpE UJ

600EMI8E/E VOIOH BOOZ/UfE

d3N Niaao

iOOEirH/niHAd

E00î i0 60/6EŁDH

 8661/086 DH

EEt OSS

EZ61

g iu !n|npEj\/Ea|E3

:EapEJoraw

Ijoqig jntapnp EjUEUJoy :eje!

aiujjqaojBE

ajjpEO -a

 ajîEBEiAi

 |EUO!tEULUnja

- 3 ZVDS ajjpgp ib ap no

- S  iosuBe uajai- N

900E/E08 -iu

EapEJO

injdiaiunHlDH

 dwoS9 = PS

 dujgEe = 3s

TEja +japEd

 uotaq ujp ajjpEQ

EapEJQ

ailEis ajapuqxa - aJipep

LOSES

EEt-ea

IU

yqouj!

 

ajEJJSjUILUpE

OlOE:îl 90/eSE9aAd

600EMI8E/EVDIOH

BdOZMiV E

d3w Niaao

900E0lMMMSaAd

E00EZ060/6EA DH

8661/086 DH

1996E

zm

ib6JU

irosajiiuipsiA

jopniJis

IpiApiog insEJO

luuaAas

-sejeq jnjapnp

EjUEUJoy :eje!

nasajjUJipEiA

jopni Jis -3

 ajEiratpEd

unuajai

- A S N

OfSJU josEJtKa  dw oi 8S = PS  duj 0l 8S = 3S

 EPJUJEJE3

auEpji  ja^iEd

PjAOiog oajauj aqEts ajjpgD

LO GC O

mm.

OEL

yqouj!

 

aj.EJtSIUlUJpE

600EMI8E/EVDIOH 800E/Uf Ł

d3w Niaao

ZOOESOEE/EOliaAd

 Ł0Oî iO 60/6ŁL DH

H)0E/9tED1

 8661/086 DH

E81E8

8161

rupflO ap

EtiAEjqwnQ întes

Ijiums Euniuoo

Ijoqig jntapnp

EjUEUJoy :eje!

ajnpgd Ejajin

- A 3 S

fnio AioiPEJ

naiay -N

jpuE ju jo sEjtxa

 diu es = ps

 du 6S = as

 japEd

 3!UjjatEtE|oi!

g EtEpyosuoa

 EjnpUESS EUEqEO

„BJOfJ” Cljt

ese3 - mp 03

ap etiAEjqwnQ

oatauj

aqEts aijpEQ

LO GC 0

86EE9

6U

yqow

 

BJEJpjUjLUpE UJ

aumpunj majaund |s ajE|Etsu| ap Ad >00E/9lEea6a-|

610 LS

EOOE

\r ju J0|!8j_ eaaiv

:auE|najaH ajieg insejo :uuaAas -sejeo jntapnp EjUEUJoy :eje!

atujnaoi

apaoig -a

 pa|BowoQ

a|atun[A| -3

 „Etipojjv”

I910H3-S -S

 „SUB O”

laiOH - S  ajnpEd -N

PjBoiojoatauj

uopnpEJt

laiEtjBjp |s

a3|Bo|EUE ajapatu!

latEp jajsuEjt

îs ajBJOujauj

 eiiraips ap luatsis

- d3DD01VlVa

auE|najan

ayeaiAis

- 10ESMV1AI EtEUJOtnE ajtEts

0Ł”8

ssoet i

8U

yqouj!

 

ajEJtSjUjUjpE UJ

S00E/E9Z0DAD >00E/91ED1

fEESS

SOOE

aiuaiuag \/\

■BnyEA

Euniuoo luuaAas

-seje3 jntapnp

EjUEUJoy :eje!

E|EUnUJ03

aunsgd - A S 3 N

EEElEdOSEjpq duuElV.E = S

sjuaiuas

E3|Bo|OJoatauj

EpEts uajai

liO .8E S

60EESI

LII

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

123

63490

8.28.01

Clădire statie meteo Tarcu

Clădire din piatră, parter + 2 etaje, consolidată si izolată termic, si instalatiile aferente, Sc= 171,82 mp,

Sd = 303,56 mp,

Extras CF nr. 30034

N.E, S, V - Păsune alpină (comunele Bolvasnita, Armenis,

Slatina, Teregova)

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Comuna Armenis;

Vf. Tarcu; FN

1960

653.541

HG 980/1998,

HG 739/09.07.2003

PVRTL 4.591/03.10.2007

DECIZIA ANM 248/12.12.2007

ORDIN MEF 3.471/2008

HOT CA 3/28.04.2009

În administrare

 

imobil

124

149077

8.30

Statie automată MAWS301, srw28512 - SM Semenic

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Comuna Văliug;

Vf. Semenic

2002

63803

HG 980/1998,

DECIZIA ANM

284/07.10.2002,

NDC ANM 198/30.09.2008

În administrare

 

mobil

125

149056

8.30

Statie automată MAWS301, srw47416 - SM Oravita

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Orasul Oravita;

Str. Dimitrie Cantemir nr. 7

2002

64 057

HG 980/1998,

DECIZIA ANM

284/07.10.2002

NDC ANM 198/30.09.2008

În administrare

 

mobil

126

152301

8.30

Statie automată MAWS301 - statie meteo Caransebes

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Municipiul Caransebes;

Str. Muntele Mic nr. 231

2005

39092

LG 216/2004,

DECIZIA ANM

227/02.06.2005

NDC ANM 198/30.09.2008

În administrare

 

mobil

127

149059

8.30

Statie automată MAWS301, srw23221 - SM Oradea

DATALOGGER - sistem de achizitie, memorare si transfer date; interfete analogice si digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a statiei

Tara: România

Judetul: Bihor; MRJOradea;

Calea Aradului nr. 5

2002

95 840

HG 980/1998,

DECIZIA ANM

284/07.10.2002

NDC ANM 198/30.09.2008

În administrare

 

mobil

128

63496

8.28.01

Anexa radar Timisoara

Clădire tip parter, cărămidă, BCA,

Sc = 243,50mp,

Sd = 243,50 mp,

Extras CF 429115

N.E, S, V - Teren Directia Apelor Banat-Crisana

Tara: România

Judetul: Timis;

Municipiul Timisoara;

Str. Gheorghe Adamnr. 25 A

1994

131.102

HG 980/1998

739/09.07.2003

ORDIN MEF 3.471/2008

HOT. CA 3/28.04.2009

În administrare

 

imobil

 

129

63388

8.28.01

Clădire statie meteo Cuntu

Cabana din lemn, S+P+E+M,

Sc = 271,44 mp,

Sd = 965,92 mp,

Extras CF 30217

Păsune comuna Bolvasnita,

Satul Vârciorova

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

FN: Cuntu

1978

30356

HG 980/1998

739/09.07.2003

PVR 20/03.11.2005

ORDIN MEF

3.471/2008

HOT CA 3/28.04.2009

În administrare

 

imobil

130

63400

8.28.01

Clădire statie meteo Băile Herculane

Clădire parter din cărămidă,

Sc= 173 mp,

Sd = 173 mp,

Extras CF 30926

N - Pădure, S -Hotel „Di ana”, S -SE Hotel „Afrodita”, E -Muntele Domogled, V -Bloc de locuinte

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Orasul Băile Herculane;

Aleea Teilor nr. 4

1990

97883

HG 980/1998 739/09.07.2003

ORDIN MEF 3.471/2008

HOT. CA 3/28.04.2009

În administrare

 

imobil

131

63443

8.28.01

Clădire statie meteo Resita

Clădire parter + 2 etaje, din cărămidă,

Sc= 110mp,

Sd = 330mp,

Extras CF 36978

N, S, E, V - Proprietăti particulare agricole

Tara: România

Judetul: Caras-Severin;

Municipiul Resita;

Str. Căminelor nr. 9

1981

347.472

HG 980/1998 739/09.07.2003

ORDIN MEF 3.471/2008

HOT. CA 3/28.04.2009

În administrare

 

imobil

132

63366

8 28 01

Clădire statie meteo Borod

Clădire cărămidă, parter,

Sc= 102 mp,

Sd = 102 mp,

Extras CF 57564