MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 457/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 457         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 iulie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

107. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici

 

456. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici

 

110. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate īn domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, īn plan intern şi internaţional

 

459. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate īn domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, īn plan intern şi internaţional

 

112. - Lege pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri īn domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

461. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri īn domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

113. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

 

462. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

33. - Hotărāre privind suspendarea din funcţie a Preşedintelui Romāniei

 

34. - Hotărāre privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui Romāniei

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

27. - Hotărāre privind constatarea īncetării unui mandat de deputat

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare „

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, structurile de inspecţie economico-financiară prevăzute la art. 5 reprezintă structurile de control care realizează atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice de constatare a neregulilor apărute īn utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi de stabilire a creanţelor bugetare, īn condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferent acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Verificările se finalizează prin īntocmirea actelor d control prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi d normele metodologice de aplicare a acesteia.

(3) īmpotriva actelor de control prevăzute la alin. (2) se poate formula contestaţie īn condiţiile prevăzute de Ordonanţa d urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completării ulterioare, care se soluţionează conform prevederilor acesteia

3. La articolul 6, după litera f) se introduce o nouă litera litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) verifică modul de utilizare a fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora;”.

4. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va ave următorul cuprins:

„(2) Soluţionarea plāngerilor prealabile formulate īmpotriva dispoziţiei obligatorii se face de către Ministerul Finanţele Publice. Ministrul finanţelor publice, prin ordin, poate stabili şi ī sarcina direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi municipiului Bucureşti competenţa de soluţionare a plāngerile prealabile formulate īmpotriva dispoziţiilor obligatorii emise d structurile prevăzute la art. 5 alin. (2), după caz.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 107.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 456.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate īn domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, īn plan intern şi internaţional

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate īn domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, īn plan intern şi internaţional, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări;

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate īn domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, īn plan intern şi internaţional”

2. La articolul unic, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:

„(4) Participarea operatorilor economici din agricultură la tārguri şi expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de interes, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse agricole sau miniexpoziţii, pe bază de programe elaborate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(5) Selectarea tārgurilor şi expoziţiilor se face īn baza următoarelor criterii:

a) asigurarea expansiunii şi diversificării geografice a exportului romānesc pe pieţe cu potenţial de export ridicat;

b) promovarea produselor şi serviciilor cu valoare adăugată mare şi īnsuşiri deosebite;

c) importanţa tārgurilor respective la nivel internaţional;

d) performanţele obţinute de participanţii romāni la ediţiile anterioare.

(6) Condiţiile de eligibilitate şi asigurarea finanţării pentru operatorii economici participanţi sunt definite şi stabilite la art. 3-6 din Hotărārea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

(7) Sumele financiare aferente activităţii de promovare, extensie comercială a produselor agroalimentare, a activităţii de artizanat şi a activităţii rurale se cuprind īn structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(8) Anual, participarea sectorului agroalimentar la manifestări de promovare internaţională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 110.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate īn domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, īn plan intern şi internaţional

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate īn domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, īn plan intern şi internaţional, şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 459.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri īn domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic.  Articolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri īn domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele de plată se achită pānă cel tārziu la data de 31 decembrie 2012.”

2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) īn situaţia īn care prin regularizarea pensiei prevăzute la alin. (1) rezultă sume de recuperat pentru perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011, acestea nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii īn acest sens.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 112.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri īn domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri īn domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 461.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art.  I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 31 august 2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, adoptată īn temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, cu următoarele modificări:

- La articolul I, literele g) şi h) ale alineatului (1) al articolului 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este data reactivării contribuabilului īn situaţia īn care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevăzut la art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau data īmplinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului īn situaţia īn care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din ordonanţa mai sus menţionată. Aceste prevederi sunt aplicabile şi reprezentanţilor legali;

h) decesul, respectiv radierea contribuabilului. Īn situaţia radierii unei persoane juridice declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală īnscrisă īn cazierul fiscal al reprezentantului legal se scoate din evidenţa acestuia la data īmplinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.”

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

 

Bucureşti, 4 iulie 2012.

Nr. 113.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 iulie 2012.

Nr. 462.

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

HOTĂRĀRE

privind suspendarea din funcţie a Preşedintelui Romāniei

Īn temeiul prevederilor art. 95 şi ale art. 146 lit. g) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Domnul Traian Băsescu se suspendă din funcţia de Preşedinte al Romāniei.

Art. 2. - Hotărārea se comunică Curţii Constituţionale pentru a constata existenţa īmprejurărilor care justifică interimatul īn exercitarea funcţiei de Preşedinte al Romāniei.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 6 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 iulie 2012.

Nr. 33.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui Romāniei

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 95 alin. (3) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 8, 9 şi ale art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Cetăţenii Romāniei sunt chemaţi să īşi exprime voinţa prin vot, īn cadrul unui referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui Romāniei.

(2) Referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui Romāniei este obligatoriu.

(3) Referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui Romāniei va avea loc īn data de 29 iulie 2012.

Art. 2. - Cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la următoarea īntrebare īnscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui Romāniei, domnul Traian Băsescu”

Art. 3. - Īn situaţia īn care Curtea Constituţională va stabili că nu au fost īndeplinite condiţiile de valabilitate stabilite de lege, Parlamentul Romāniei va lua act de hotărārea acesteia şi va decide asupra procedurii de urmat.

Art. 4. - (1) Data referendumului naţional se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, precum şi prin presă, radio şi televiziune.

(2) Campania pentru referendum īncepe la data aducerii la cunoştinţa publică a datei referendumului şi se īncheie la data de 28 iulie 2012, ora 7,00.

Art. 5. - (1) īn vederea repartizării şi monitorizării timpilor de antenă se constituie o comisie parlamentară specială.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din 11 deputaţi şi senatori, desemnaţi cu respectarea configuraţiei politice a Parlamentului Romāniei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, preşedintele Societăţii Romāne de Radiodifuziune, preşedintele Societăţii Romāne de Televiziune şi un reprezentant al domnului Traian Băsescu, Preşedintele suspendat al Romāniei.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 6 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 6 iulie 2012.

Nr. 34.

 

ANEXA

 

Componenţa nominală a comisiei prevăzute la art. 5

 

1.

Turcan Raluca - deputat

Grup parlamentar al PDL

2.

Boureanu Cristian Alexandru - deputat

Grup parlamentar al PDL

3.

Feldman Radu Alexandru - senator

Grup parlamentar al PDL

4.

Neacşu Marian - deputat

Grup parlamentar al PSD

5.

Pāslaru Florin-Costin - deputat

Grup parlamentar al PSD

6.

Şova Dan Coman - senator

Grup parlamentar al PSD

7.

Taloş Gheorghe Mirel - deputat

Grup parlamentar al PNL

8.

Cazan Mircea Vasile - deputat

Grup parlamentar al PNL

9.

Mįrton Įrpįd Francisc - deputat

Grup parlamentar al UDMR

10.

Vasile Aurelia - deputat

Grup parlamentar progresist

11.

Păun Nicolae - deputat

Grup parlamentar al minorităţilor naţionale

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRĀRE

privind constatarea īncetării unui mandat de deputat

Īn temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 208 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Decizia penală nr. 160 din 20 iunie 2012 a Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care, īn baza dispoziţiilor art. 334 din Codul de procedură penală, a schimbat īncadrarea juridică a faptei reţinute īn sarcina inculpatului Năstase Adrian din infracţiunea prevăzută la art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal, īn infracţiunea prevăzută la art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a menţinut pedeapsa principală de 2 ani īnchisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a), b) şi c) din Codul penal pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor a locului vacant, īn şedinţa publică din data de 6 iulie 2012,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre:

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată īncetarea calităţii de deputat a domnului Adrian Năstase, īncepānd cu data de 20 iunie 2012, şi declară vacant locul de deputat īn Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova, Colegiul uninominal nr. 8.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 6 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 6 iulie 2012.

Nr. 27.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.