MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 625         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 iulie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

707. - Hotărāre pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de īnvăţămānt superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2012-2013

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de īnvăţămānt superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2012-2013

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă structura instituţiilor de īnvăţămānt superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2012-2013, prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă structura instituţiilor de īnvăţămānt superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2012-2013, prevăzute īn anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu īn cadrul instituţiilor de īnvăţămānt superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2012-2013, prevăzute īn anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă structura instituţiilor de īnvăţămānt superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi īn anul universitar 2012-2013, prevăzute īn anexa nr. 5.

Art. 6. - Specializările prevăzute īn anexa nr. 6 intră īn lichidare īncepānd cu anul universitar 2012-2013, īn sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de īnvăţămānt superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de īnvăţămānt sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 697 din 1 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Cāmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 18 iulie 2012.

Nr. 707.

 

ANEXA Nr. 1

 

NOMENCLATORUL

domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

 

Cod DFI

Domeniul fundamental de ierarhizare

(DFI)

Cod RSI

Ramura de ştiinţă (RSI)

Cod DII

Domeniul de ierarhizare (DII)

Cod DSU_D/M

Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat

(DSU_D/M)

Cod DL

Domeniul de licenţă

(DL)

Cod S

Specializarea

(S)

Număr de credite

(ECTS)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

Matematică şi ştiinţe ale naturii

10

Matematică

10

Matematică

10

Matematică

10

Matematică

10

Matematică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Matematici aplicate

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Matematică informatică

180

 

 

 

 

20

Informatică

20

Informatică

40

Informatică

10

Informatică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Informatică aplicată

180

 

 

20

Fizică

10

Fizică

10

Fizică

20

Fizică

10

Fizică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Fizică medicală

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Biofizică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Fizică informatică

180

 

 

30

Chimie şi inginerie chimică

10

Chimie

10

Chimie

30

Chimie

10

Chimie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Biochimie tehnologică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Radiochimie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Chimie informatică

180

 

 

 

 

20

Inginerie chimică

20

Inginerie chimică

50

Inginerie chimică

10

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie chimică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Controlul şi securitatea produselor alimentare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Inginerie biochimică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Ingineria fabricaţiei hārtiei

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Tehnologia chimică a produselor din piele şi īnlocuitori

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Tehnologie chimică textilă

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

^)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Chimie militară

240


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

40

Ştiinţele pămāntului şi

10

Geografie

10

Geografie

20

Geografie

10

Geografie

180

 

 

 

atmosferei

 

 

 

 

 

 

20

Geografia turismului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Cartografie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Hidrologie şi meteorologie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Planificare teritorială

180

 

 

 

 

20

Geologie

10

Geologie

30

Geologie

10

Geologie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Geochimie

180

 

 

 

 

30

Ştiinţe ale mediului

10

Ştiinţa mediului

40

Ştiinţa mediului

10

Chimia mediului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ecologie şi protecţia mediului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Geografia mediului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Fizica mediului

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ştiinţa mediului

180

20

Ştiinţe inginereşti

10

Inginerie civilă

10

Inginerie civilă şi instalaţii

10

Inginerie civilă şi instalaţii

60

Inginerie civilă

10

Construcţii civile, industriale şi agricole

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Căi ferate, drumuri şi poduri

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Construcţii şi fortificaţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Construcţii miniere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie sanitară şi protecţia mediului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Īmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Inginerie civilă

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Infrastructura transporturilor metropolitane

240

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Ingineria instalaţiilor

10

Instalaţii pentru construcţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Instalaţii pentru construcţii - pompieri

240

 

 

20

Inginerie electrică, electronică şi

10

Inginerie electrică şi energetică

10

Inginerie electrică

90

Inginerie electrică

10

Sisteme electrice

240

 

 

 

telecomunicaţii

 

 

 

 

 

 

20

Electronică de putere şi acţionări electrice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Electrotehnică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Instrumentaţie şi achiziţii de date

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Electromecanică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie electrică şi calculatoare

240

 

 

 

 

 

 

 

20

Inginerie energetică

110

Inginerie energetică

10

Ingineria sistemelor electroenergetice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Hidroenergetică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Termoenergetică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Energetică industrială

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Energetică şi tehnologii nucleare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Managementul energiei

240

 

 

 

 

20

Inginerie electronică şi

10

Inginerie electronică şi

100

Inginerie electronică şi

10

Electronică aplicată

240

 

 

 

 

 

telecomunicaţii

 

telecomunicaţii

 

telecomunicaţii

20

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Reţele şi software de telecomunicaţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Telecomenzi şi electronică īn transporturi

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Echipamente şi sisteme electronice militare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Transmisiuni

240

 

 

30

Inginerie geologică, mine, petrol

10

Inginerie geologică, Inginerie

10

Inginerie geologică

120

Inginerie geologică

10

Inginerie geologică

240

 

 

 

şi gaze

 

geodezică

 

 

 

 

20

Geologia resurselor miniere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Geologia resurselor petroliere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Geofizică

240

 

 

 

 

 

 

20

Inginerie geodezică

30

Inginerie geodezică

10

Măsurători terestre şi cadastru

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

240

 

 

 

 

20

Mine, petrol şi gaze

10

Mine, petrol şi gaze

260

Mine, petrol şi gaze

10

Inginerie minieră

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Prepararea substanţelor minerale utile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Topografie minieră

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie de petrol şi gaze

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

240

 

 

40

Ingineria transporturilor

10

Inginerie aerospaţială,

10

Inginerie aerospaţială

40

Inginerie aerospaţială

10

Construcţii aerospaţiale

240

 

 

 

 

 

autovehicule, transporturi

 

 

 

 

20

Sisteme de propulsie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie şi management aeronautic

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Aeronave şi motoare de aviaţie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Navigaţie aeriană (Air Navigation)

240


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria autovehiculelor

160

Ingineria autovehiculelor

10

Construcţii de autovehicule

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Autovehicule rutiere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Blindate, automobile şi tractoare

240

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria transporturilor

240

Ingineria transporturilor

10

Ingineria transporturilor şi a traficului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră

240

 

 

50

Ingineria resurselor vegetale şi

10

Agronomie, Horticultura,

10

Agronomie

10

Agronomie

10

Agricultură

240

 

 

 

animale

 

Silvicultură, Inginerie forestieră

 

 

 

 

20

Ştiinţele solului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Montanologie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Protecţia plantelor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

240

 

 

 

 

 

 

20

Horticultura

20

Horticultura

10

Horticultura

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Peisagistică

240

 

 

 

 

 

 

30

Inginerie forestieră

140

Inginerie forestieră

10

Ingineria prelucrării lemnului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria şi designul produselor finite din lemn

240

 

 

 

 

 

 

40

Silvicultură

30

Silvicultură

10

Silvicultură

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Exploatări forestiere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Cinegetică

240

 

 

 

 

20

Biotehnologii

10

Biotehnologii

50

Biotehnologii

10

Inginerie genetică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Biotehnologii 10)

240

 

 

 

 

30

Ingineria produselor alimentare

10

Ingineria produselor alimentare

150

Ingineria produselor alimentare

10

Ingineria produselor alimentare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Tehnologia prelucrării produselor agricole

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Controlul şi expertiza produselor alimentare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Pescuit şi industrializarea peştelui

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Protecţia consumatorului şi a mediului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Extracte şi aditivi naturali alimentari^)

240

 

 

 

 

40

Zootehnie

10

Zootehnie

40

Zootehnie

10

Zootehnie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Piscicultura şi acvacultura

240


 

 

60

Ingineria sistemelor,

10

Ingineria sistemelor,

10

Calculatoare şi tehnologia

10

Calculatoare şi tehnologia

10

Calculatoare

240

 

 

 

calculatoare şi tehnologia

 

calculatoare şi tehnologia

 

informaţiei

 

informaţiei

20

Tehnologia informaţiei

240

 

 

 

informaţiei

 

informaţiei

 

 

 

 

30

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Ingineria informaţiei

240

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria sistemelor

220

Ingineria sistemelor

10

Automatică şi informatică aplicată

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria sistemelor multimedia

240

 

 

70

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie

10

Inginerie mecanică

10

Inginerie mecanică

180

Inginerie mecanică

10

Sisteme şi echipamente termice

240

 

 

 

industrială şi management

 

 

 

 

 

 

20

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Mecanică fină şi nanotehnologii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Maşini şi echipamente miniere

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Inginerie mecanică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Utilaje petroliere şi petrochimice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Echipamente pentru procese industriale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Utilaje tehnologice pentru construcţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice īn construcţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Utilaje pentru textile şi pielărie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vehicule pentru transportul feroviar

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Utilaje şi instalaţii portuare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

240

 

 

 

 

20

Inginerie industrială

10

Inginerie industrială

130

Inginerie industrială

10

Tehnologia construcţiilor de maşini

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria sudării

240


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Design industrial

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ingineria şi managementul calităţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Ingineria securităţii īn industrie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Tehnologia şi designul produselor textile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi īnlocuitori

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Logistică industrială

240

 

 

 

 

 

 

20

Inginerie navală şi navigaţie

200

Arhitectură navală

10

Arhitectură navală

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Sisteme şi echipamente navale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Inginerie marină şi navigaţie

10

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Electromecanică navală

240

 

 

 

 

 

 

30

Ştiinţe inginereşti aplicate

270

Ştiinţe inginereşti aplicate

10

Inginerie medicală

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Optometrie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Biotehnologii industriale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie fizică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Informatică industrială

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Informatică aplicată īn inginerie electrică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

^)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Matematică şi informatică aplicată īn inginerie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Fizică tehnologică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Bioinginerie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Biomateriale şi dispozitive medicale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Echipamente şi sisteme medicale

240


 

 

 

 

30

Mecatronică şi robotică

10

Mecatronică şi robotică

250

Mecatronică şi robotică

10

Mecatronică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Robotică

240

 

 

 

 

40

Ingineria materialelor

10

Ingineria materialelor

170

Ingineria materialelor

10

Ştiinţa materialelor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria elaborării materialelor metalice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria procesării materialelor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Informatică aplicată īn ingineria materialelor^)

240

 

 

 

 

50

Ingineria mediului

10

Ingineria mediului

190

Ingineria mediului

10

Ingineria şi protecţia mediului īn industrie

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ingineria şi protecţia mediului īn industria chimică şi petrochimică

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Ingineria şi protecţia mediului īn agricultură

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Ingineria dezvoltării rurale durabile

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Ingineria mediului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Ingineria valorificării deşeurilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Reconstrucţie ecologică

240

 

 

 

 

60

Inginerie şi management

10

Inginerie şi management

230

Inginerie şi management

10

Inginerie economică industrială

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Inginerie economică īn domeniul mecanic

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Inginerie economică īn construcţii

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inginerie şi management naval şi portuar

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Inginerie economică īn domeniul transporturilor

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Inginerie economică īn domeniul electric, electronic şi energetic

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Inginerie economică īn industria chimică şi de materiale

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Inginerie economică īn agricultură

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Inginerie şi management īn alimentaţia publică şi agroturism

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Inginerie şi management īn industria turismului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Inginerie şi management forestier

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ingineria şi managementul afacerilor

240


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

70

Inginerie genistică, Inginerie de

10

Inginerie genistică, Inginerie de

20

Inginerie genistică

10

Maşini şi utilaje de geniu

240

 

 

 

 

 

armament, rachete şi muniţii

 

armament, rachete si muniţii

 

 

20

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

10

Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Sisteme integrate de armament şi muniţie

240

30

Ştiinţe biologice şi biomedicale

10

Biologie

10

Biologie

10

Biologie

10

Biologie

10

Biologie

180

 

 

20

Biochimie

10

Biochimie

10

Biochimie

10

Biologie

20

Biochimie

180

 

 

30

Medicină

10

Medicină

10

Medicină

10

Sănătate*)

10

Medicină

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Asistenţă medicală generală

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Moaşe

240

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Sănătate**)

10

Radiologie şi imagistică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Laborator clinic

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Audiologie şi protezare auditivă

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Nutriţie şi dietetică

180

 

 

40

Medicină veterinară

10

Medicină veterinară

10

Medicină veterinară

10

Medicină veterinară

10

Medicină veterinară

360

 

 

50

Medicină dentară

10

Medicină dentară

10

Medicină dentară

10

Sănătate*)

20

Medicină dentară

360

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Sănătate**)

40

Tehnică dentară

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Asistenţă dentară

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Asistenţă de profilaxie stomatologică

180

 

 

60

Farmacie

10

Farmacie

10

Farmacie

10

Sănătate*)

30

Farmacie

300

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Sănătate**)

60

Asistenţă de farmacie

180

40

Ştiinţe sociale

10

Ştiinţe juridice

10

Drept

10

Drept

10

Drept

10

Drept

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Drept european şi internaţional

240

 

 

20

Ştiinţe administrative

10

Ştiinţe administrative

10

Ştiinţe administrative

50

Ştiinţe administrative

10

Administraţie publică

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Administraţie europeană

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Asistenţă managerială şi secretariat

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Poliţie locală

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

180


 

 

30

Ştiinţe ale comunicării

10

Ştiinţe ale comunicării

10

Ştiinţe ale comunicării

60

Ştiinţe ale comunicării

10

Jurnalism

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Comunicare şi relaţii publice

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Publicitate

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Ştiinţe ale informării şi documentării

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Comunicare audiovizuală-multimedia

180

 

 

40

Sociologie

10

Asistenţă socială

10

Sociologie

20

Asistenţă socială

10

Asistenţă socială

180

 

 

 

 

20

Sociologie

10

Sociologie

10

Sociologie

10

Sociologie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Antropologie

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Resurse umane

180

 

 

50

Ştiinţe politice

10

Ştiinţe politice

10

Relaţii internaţionale şi studii europene

40

Relaţii internaţionale şi studii europene

10

Relaţii internaţionale şi studii europene

180

 

 

 

 

 

 

20

Ştiinţe politice

30

Ştiinţe politice

10

Ştiinţe politice

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Studii de securitate

180

 

 

60

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

10

Informaţii şi securitate naţională

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

60

Comunicare şi relaţii publice - informaţii