MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 322/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 322         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 mai 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

493. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica

 

494. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Pataki Csaba

 

495. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Sasu Cristian Iosif

 

496. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Morar Constantin

 

497. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Creţu Mircea Dorin

 

498. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către doamna Zarojanu Angela

 

499. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 

500. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Marossy Zoltán-Gheorghe din funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş în funcţia publică de inspector guvernamental

 

501. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana

 

502. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Iftimoaei Ciprian Constantin din funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de inspector guvernamental

 

503. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Puică Andrei

 

504. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către doamna Gherghina Aurora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.952. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

3.961. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea programei şcolare pentru cursul opţional Lectura şi abilităţile de viaţă

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

243. - Decizie privind aprobarea cererii de încetare a activităţii Societăţii Comerciale „Direct Automotive Broker de Asigurare” - S.RL.

 

244. - Decizie privind sancţionarea Societăţii Comerciale „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

245. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea aprobării doamnei Nicoară (fostă Anghel) Vanesa, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Paraschiv Rodica exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 493.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Pataki Csaba

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Pataki Csaba.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 494.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Sasu Cristian Iosif

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 şi 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sasu Cristian Iosif exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Satu Mare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 495.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Morar Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Morar Constantin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 496.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Creţu Mircea Dorin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Creţu Mircea Dorin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Sibiu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 497.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către doamna Zarojanu Angela

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către doamna Zarojanu Angela.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 498.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Harasim Constantin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Suceava.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 499.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Marossy Zoltán-Gheorghe din funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Marossy Zoltán-Gheorghe i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIMAM IMSTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 500.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Oneţ Liliana exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 501.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Iftimoaei Ciprian Constantin din funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Iftimoaei Ciprian Constantin i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 502.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Puică Andrei

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Puică Andrei exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui.

 

PRIM-M1NISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 503.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către doamna Gherghina Aurora

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1} lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Gherghina Aurora exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 504.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

În conformitate cu prevederile art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Absolvenţii fără diplomă, indiferent dacă au susţinut sau nu examenul de licenţă, ai specializărilor/programelor de studii universitare de licenţa care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu şi au încetat procesul didactic, în conformitate cu art. 361 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot să-şi finalizeze studiile după cum urmează:

a) în cadrul unei alte instituţii de învăţământ superior acreditate şi evaluate instituţional de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, care a primit calificativul „Grad de încredere ridicat” sau „încredere”, şi care organizează acelaşi program de studii universitare de licenţă acreditat, care nu se află în proces de lichidare, iar în urma evaluării ARACIS a primit calificativul „încredere”;

b) la un alt program de studii universitare de licenţă din acelaşi domeniu de licenţă, pe baza avizului ARACIS, dacă programul de studii universitare de licenţă nu există la alte universităţi, în condiţiile prevăzute la lit. a).

Art. 2. - (1) Susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă prevăzut la art. 1 este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie în cel mult 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Examenul de selecţie va consta din 3 probe scrise.

(3) Examenul de selecţie se organizează de către instituţia organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, în baza unui protocol încheiat cu instituţia de învăţământ superior acreditată de la care provin absolvenţii, avizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

(4) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de finalizare a studiilor, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.

(5) Costurile pentru examenul de selecţie vor fi suportate integral de către instituţia de la care provin absolvenţii.

Art. 3. - (1) studenţii înmatriculaţi la specializările/programele de studii universitare de licenţă care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu şi au încetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să îşi continue studiile în cadrul unei alte instituţii de învăţământ superior acreditate, în limita capacităţii de şcolarizare aprobată prin hotărâre a Guvernului, evaluate instituţional de către ARACIS, care a primit calificativul „Grad de încredere ridicat” sau „încredere” şi care organizează acelaşi program de studii universitare de licenţă acreditat şi/sau evaluat periodic de către ARACIS, care a primit calificativul „încredere”, cu recunoaşterea totală sau parţială, după caz, a creditelor transferabile obţinute de student.

(2) în situaţia în care la nivel naţional nu există specializări/programe de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate care să permită continuarea studiilor în condiţiile prevăzute la alin. (1), studenţii pot continua studiile la specializări/programe de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate care nu se află în proces de lichidare, din acelaşi domeniu de licenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate, alta decât cea de unde provine studentul, evaluate de către ARACIS şi care a primit calificativul „Grad de încredere ridicat” sau „încredere”, în limita capacităţii de şcolarizare aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Recunoaşterea totală sau parţială a creditelor transferabile obţinute de studenţii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se face în baza hotărârii senatului universitar.

(4) Cererea prin care se solicită continuarea studiilor în cadrul instituţiei de învăţământ superior acreditate prevăzute la alin. (1) se va depune cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii anului universitar.

Art. 4. - (1} Absolvenţii fără diplomă, indiferent dacă au susţinut sau nu examenul de disertaţie, ai programelor de studii universitare de maşter la care instituţia de învăţământ superior a încetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot să îşi finalizeze studiile cu repetarea anului II de studii universitare de maşter, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate, alta decât cea de unde provine studentul, evaluate de către ARACIS cu „Grad de încredere ridicat” sau „încredere” şi care organizează programe de studii universitare de maşter în acelaşi domeniu.

{2) Studenţii anului II care au fost înmatriculaţi la programele de studii universitare de maşter ia care instituţia de învăţământ superior a încetat procesul didactic, conform art. 361 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să îşi continue studiile în cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate, alta decât cea de unde provine studentul, evaluate de către ARACIS cu „Grad de încredere ridicat” sau „încredere” şi care organizează programe de studii universitare de maşter în acelaşi domeniu.

(3) Recunoaşterea totală sau parţială a creditelor transferabile obţinute de studenţii prevăzuţi la alin. (2), precum şi înmatricularea acestora în anul de studiu corespunzător se fac în baza hotărârii senatului universitar.

Art. 5. - Diploma de licenţă şi diploma de maşter conţin denumirea programului de studii de licenţă, respectiv programului de maşter la care s-a susţinut examenul de licenţă, respectiv examenul de disertaţie.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior şi instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 3.952.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programei şcolare pentru cursul opţional Lectura şi abilităţile de viaţă

 

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programa şcolară pentru cursul opţional Lectura şi abilităţile de viaţă. Programa este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu anul şcolar 2012-2013, programa şcolară cuprinsă în anexă poate fi utilizată în învăţământul gimnazial şi liceal, ca ofertă naţională de Curriculum la decizia şcolii sau în cadrul temelor incluse în activitatea corespunzătoare ariei curriculare Limbă şi comunicare.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 3.961.

 

 

ANEXĂ

 

PROGRAMA ŞCOLAR

pentru cursul opţional Lectura şi abilităţile de viaţă

 

Notă de prezentare

Cursul opţional Lectura şi abilităţile de viaţă este destinat elevilor din clasele V-XII, de la toate filierele şi specializările din învăţământul preuniversitar. Acesta este gândit ca un Opţional pe 2 ani şi include un buget de timp de 36 de ore pe an - o oră pe săptămână, însă structura cursului permite organizarea flexibilă a timpului de învăţare.

Cursul a fost elaborat în cadrul proiectului Metode inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor, cofinanţat prin Fondul Social European, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU), axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 1.3, implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

Sportului în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Prin elementele de fundamentare şi prin modalităţile de dezvoltare a competenţelor de lectură şi de formare a abilităţilor de viaţă la copii şi tineri, cursul opţional Lectura şi abilităţile de viaţă aparţine zonei noilor educaţii şi permite dezvoltarea competenţelor-cheie. Prin modul în care a fost conceput, acest curs opţional oferă soluţii pentru câteva dintre provocările actuale ale sistemului educaţional.

Prin abilităţi se înţelege comportamentul controlat care duce la atingerea unor ţeluri, îndeplinirea unor obligaţii sau abordarea unei situaţii. Abilităţile de viaţă reprezintă un set de abilităţi

necesare omului pentru a putea duce o viaţă la un nivel de calitate acceptabil, pentru a se dezvolta şi a menţine relaţii normale cu ceilalţi, pentru a-şi realiza scopurile propuse într-o anume perioadă de viaţă şi pentru a face faţă diferitelor dificultăţi. Descrierea unei abilităţi de viaţă se face în termeni de comportament, de cunoaştere, de atitudini şi de performanţă, care reprezintă cele 4 caracteristici ale acesteia. Din categoriile de abilităţi de viaţă fac parte: abilităţile de comunicare, abilităţile sociale, abilităţile de management al învăţării şi informaţiilor, abilităţile de autocunoaştere, abilităţile de autoîngrijire, abilităţile cognitive şi abilităţile practice.

Modelul teoretic care stă la baza acestei programe este L.S.D.C. (Lifeskills development cycle), elaborat de Fundaţia International Child Developement Initiatives din Olanda.

Parcurgerea programei de către elevii care studiază acest opţional conduce la formarea unor competenţe de comunicare ce asigură integrarea cu succes a acestora în viaţa socială şi profesională.

Principiile fundamentale care au orientat elaborarea programei sunt:

- Principiul relevanţei, competenţele şi conţinuturile fiind corelate cu nevoile reale şi imediate ale elevilor

- Principiul diversificării, strategiile, ofertele şi situaţiile de învăţare fiind diversificate şi adaptate grupului de elevi

- Principiul transferului, prin realizarea de conexiuni între textele studiate şi viaţa cotidiană

Structura programei

Structura curriculumului şcolar pentru opţionalul Lectura şi abilităţile de viaţă are următoarele componente;

- Notă de prezentare a legislaţiei specifice, europene şi naţionale, care a stat la baza elaborării programei; subliniază importanţa disciplinei, principiile şi valorile fundamentale, precum şi particularităţile acesteia

- Competenţe generale, acestea fiind corelate cu domeniile de competenţe-cheie: competenţa de comunicare în limba română, competenţe digitale, competenţe sociale şi civice, a învăţa să înveţi, sensibilizare şi exprimare culturală

- Valori şi atitudini promovate prin acest curs opţional

- Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora, care propun elemente specifice derivate din caracteristicile educaţionale ale disciplinei

- Sugestii metodologice, care cuprind recomandări pentru proiectarea demersului didactic, având rolul de a orienta profesorii în implementarea acestei programe pentru realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare în concordanţă cu specificul acestui curs. Ele sunt elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute de programă.

Proiectarea activităţii didactice trebuie să fie precedată de lectura integrală a programei opţionalului şi de urmărirea logicii interne a acesteia. Activităţile de învăţare şi strategiile de lucru propuse de cadrele didactice trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la vârsta pe care o au şi să permită valorizarea pozitivă a acestei experienţe.

Centrarea pe elev, ca subiect al activităţii instructiv-educative, presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, aşa cum sunt:

- utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis şi creativ;

- exersarea lucrului în echipă, a cooperării şi/sau a competiţiei;

- realizarea unor activităţi diverse de receptare a textelor literare şi nonliterare, care să dea posibilitatea tuturor elevilor de a participa la propria învăţare şi la dezvoltarea abilitat lor de viaţă necesare pentru o viaţă sigură.

 

Competenţe generale

1. Receptarea textului literar şi nonliterardin perspectiva abilităţilor de viaţă

2. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale

 

Valori şi atitudini

 

- Cultivarea interesului pentru lectură şi s plăcerii de a citi

- Asumarea unui set de valori personale care să confere identitate persoanei

- Dezvoltarea gândirii critice, flexibile şi prospective

- Cultivarea interesului pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi ca expresie a dezvoltării durabile

- Valorizarea creativităţii ca resursă pentru dezvoltarea personală şi comunitară

- Acceptarea diversităţii etnice, sociale, culturale, religioase, de opţiune etc.

- Acceptarea dialogului şi a comunicării interculturale

 

Competenţe specifice şi conţinuturi asociate

Clasa a V-a şi clasa a VI-a

 

1. Receptarea textului literar şi nonliterar din perspectiva abilităţilor de viaţă

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

1.1. Citirea unor texte diferite care abordează problematica abilităţilor de viaţă

1.2. Observarea comportamentului personajelor literare/a persoanelor în vederea identificării abilităţii de viaţă absente sau dobândite

Texte literare şi non literare

Sensul global al textelor

Abilităţi de viaţă: abilităţi de comunicare, abilităţi sociale, abilităţi de management al învăţării şi informaţiilor, abilităţi de autocunoaştere, abilităţi de autoîngrijire, abilităţi cognitive, abilităţi practice

Comportamentul

Personaj literar; persoană

 

2. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

2.1. Identificarea rolului lecturii în dezvoltarea personală

2.2 Asocierea textelor citite cu experienţe personale

Lectura experienţială

Lectura de identificare

Dezvoltarea personală

 

Clasa a VII-a şi clasa a VIII-a

 

1. Receptarea textului literar şi nonliterar din perspectiva abilităţilor de viaţă

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

1.1. Citirea şi prezentarea unor texte diferite care abordează problematica abilităţilor de viaţă

1.2. Exprimarea opiniei faţă de comportamentul şi atitudinile personajelor literare/a persoanelor referitor la abilităţile de viaţă absente sau dobândite

Texte literare şi nonliterare

Mesajul textelor

Comportament, atitudini

Abilităţi de viaţă: abilităţi de comunicare, abilităţi sociale, abilităţi de management al învăţării şi informaţiilor, abilităţi de autocunoaştere, abilităţi de autoîngrijire, abilităţi cognitive, abilităţi practice

 

2. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

2.1. Exprimarea unei opinii personale despre rolul lecturii în dezvoltarea personală

2.2. Asocierea mesajului textelor citite cu nevoile personale în vederea dezvoltării personale

Lectura reflexivă

Lectura informativă, globală

Nevoile personale

Schimbarea atitudinilor

 

Clasa a IX-a şi clasa a X-a

 

1. Receptarea textului literar şi nonliterar din perspectiva abilităţilor de viaţă

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

1.1. Compararea unor texte diferite, piese de teatru şi filme care abordează problematica abilităţilor de viaţă

1.2. Argumentarea propriei poziţii faţă de comportamentele şi atitudinile personajelor sau a persoanelor având în vedere abilităţile de viaţă absente sau dobândite

Texte literare şi non literare. Piese de teatru. Filme

Comportament, atitudini, cunoştinţe

Abilităţi de viaţă: abilităţi de comunicare, abilităţi sociale, abilităţi de management al învăţării şi informaţiilor, abilităţi de autocunoaştere, abilităţi de autoîngrijire, abilităţi cognitive, abilităţi practice

 

2. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

2.1. Investigarea modului în care lectura permite dezvoltarea personală

2.2. Gestionarea eficientă a informaţiilor obţinute prin actul de lectură în vederea dezvoltării personale

Lectura exploratorie

Investigarea textului

Influenţă şi schimbare

 

Clasa a XI-a si clasa a XII-a

 

1. Receptarea textului literar şi nonliterar din perspectiva abilităţilor de viaţa

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

1.1. Interpretarea problematicii abilităţilor de viaţă pornind de la textele citite, de !a piesele de teatru şi filmele vizionate şi de la punctele de vedere exprimate de colegi pe marginea acestora

1.2. Compararea abilităţii de viaţă a unor persoane/personaje, din punctul de vedere al abilităţilor de viaţă

Texte literare si nonliterare. Piese de teatru. Filme

Performanţa si descrierea comportamentală a abilităţii de viaţă

Abilităţi de viaţă: abilităţi de comunicare, abilităţi sociale, abilităţi de management al învăţării şi informaţiilor, abilităţi de autocunoaştere, abilităţi de autoîngrijire, abilităţi cognitive, abilităţi practice

 

2. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale

 

Competenţe specifice

Conţinuturi asociate

2.1. Demonstrarea interesului faţă de lectură ca mijloc de dezvoltare personală

2.2. Realizarea transferului informaţiilor obţinute prin actul lecturii în vederea dezvoltării profesionale

Lectura critică

Viziunea asupra sinelui şi asupra lumii

Schimbarea şi dezvoltarea

 

Sugestii metodologice

 

Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării într-un număr variabil de lecţii. Se recomandă ca textele literare şi nonliterare selectate în vederea dezvoltării competenţelor generale vizate de prezenta programa sa fie regate tematic de problematica abilităţilor de viaţă. Textele literare vor fi selectate atât din literatura română, cât şi din literatura universală.

Se poate opta pentru selecţia unor texte, piese de teatru şi filme diverse care pot ilustra teme precum: familia, şcoala, iubirea, călătoria, prietenia, copilăria, adolescenţa etc.

Numărul de texte literare selectate destinate lecturii, pentru fiecare an şcolar, este de cel puţin 5 (fragmente sau integrale): poezii, proză narativă şi text dramatic. În ceea ce priveşte textele nonliterare, se vor studia, în acest scop, cel puţin 4 texte, de preferinţă legate tematic de cele literare şi aflate în strânsă legătură cu categoria de vârstă din care fac parte elevii. În cazul claselor din ciclul inferior şi din ciclul superior al liceului, se vor include în seria creaţiilor supuse discuţiilor cel puţin o piesă de teatru şi un film, pentru flecare an şcolar.

 

 

Textele literare si cele non literare , piesele de teatru şi filmele vor fi selectate astfel încât să abordeze din categoriile de abilităţi de viaţă următoarele abilităţi specifice:


 

Categorii de abilităţi de viaţă

Abilităţi specifice

1. Abilităţi de comunicare

Abilitatea de ascultare activă

Abilitatea de negociere

Abilitatea de comunicare asertivă

Abilitatea de adaptare a discursului la context

Abilitatea de persuasiune

2. Abilităţi sociale

Abilitatea de lucru în echipă

Abilitatea de cooperare

Abilitatea de leadership

Abilitatea de rezolvare a conflictelor

Abilitatea de voluntariat

Abilitatea de acceptare a diferenţelor

3. Abilităţi de management al învăţării şi informaţiilor

Abilitatea de documentare

Abilităţi metacognitive

Abilitatea de selectare a informaţiilor

Abilitatea de învăţare independentă

4. Abilităţi de autocunoaştere

Abilitatea de gestionarea emoţiilor Abilitatea de a avea încredere în sine

Abilitatea de asumare a responsabilităţilor Abilitatea de gestionare a stresului

5. Abilităţi de autoîngrijire

Abilitatea de adoptare a unui stil de viaţă sănătos

Abilitatea de igienă personală

Abilitatea de siguranţă personală

6. Abilităţi cognitive

Abilitatea de rezolvare a problemelor Abilitatea de luare a deciziilor

Abilitatea de gândire critică

Abilitatea de planificare şi organizare

7. Abilităţi practice

Abilităţi antreprenoriale

Abilitatea de protejare a mediului

Abilităţi tehnice

Abilitatea de îngrijire si realizare a siguranţei locuinţei

 

Activităţile de predare - învăţare-evaluare se vor desfăşura în unităţi de timp de două ore, ceea ce implică structurarea conţinuturilor pentru o abordare logică şi coerentă în cadrul unor scenarii didactice atractive, dinamice, care să îmbine activitatea individuală şi frontală cu cea în perechi sau în grup. Scenariile didactice trebuie să fie structurate după modelul: evocare (intrare în temă, actualizarea cunoştinţelor), realizarea sensului (predarea-învăţarea de noi cunoştinţe), reflecţie şi extindere. Rolul central în procesul de predare-învăţare îl are dezvoltarea curiozităţii elevilor asupra posibilităţilor diverse de exprimare a propriilor gânduri şi sentimente, dar şi asupra universului textului,

Competenţele specifice pot fi formate prin oricare dintre conţinuturile asociate, iar valorile şi atitudinile vor fi avute în vedere atât în selecţia textelor, cât şi în abordarea concretă a acestora. Pentru formarea calităţilor unui lector activ şi critic, capabil de discernământ, elevilor li se va cere să-şi exprime opinia despre mesajul textelor, despre valorile şi ideile promovate, despre abilităţile de viaţă identificate la nivelul personajelor/persoanelor din textele citite sau despre abilităţile de viaţă care le lipsesc acestora.

Citirea corectă şi fluentă presupune atât citirea pentru sine, cât şi citirea pentru ceilalţi, de aceea elevii vor fi solicitaţi să citească texte sau fragmente de texte literare sau nonliterare în gând, dar şi cu voce tare, în faţa unui auditoriu.

Textul literar şi nonliterar va fi abordat atât cu scopul formării competenţelor generale şi a celor specifice, cât şi cu scopul formării competenţelor-cheie de învăţare, interpersonale şi sociale. Profesorul va aborda textele din perspectivă transcurriculară prin utilizarea metodelor interactive specifice dezvoltării gândirii critice, astfel încât textul să fie pretext pentru înţelegerea sinelui şi a lumii. Evaluarea se va realiza de regulă prin metode complementare (observarea sistematică a comportamentului, interviul, portofoliul, autoevaluarea, jurnalul de lectură, proiectul etc.) care permit evaluarea reacţiilor, a învăţării şi a comportamentului elevilor. Dezvoltarea competenţei digitale se va realiza prin activităţi de învăţare ce au ca scop formarea la elevi a deprinderii de a folosi internetul şi sorturile educaţionale ca sursă de documentare şi de a utiliza critic şi creativ mijloacele media electronice.

 

Autori:

Prof. Monica Halaszi (coord.)

Prof. Alis Pop

Referenţi ştiinţifici:     dr. Florentina Sâmihăian - Universitatea din Bucureşti

dr. Mina-Maria Rusu - MECTS

dr. Anca-Denisa Petrache - MECTS

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de încetare a activităţii Societăţii Comerciale „Direct Automotive Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, consemnată în procesul-verbal al şedinţei din data de 10 aprilie 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială „Direct Automotive Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în str. Barca nr. 11, bl. M86, scara 1, et. 1, ap. 2, municipiul Bucureşti, sectorul 5, J40/12563/18.07.2005, CUI 17789724, RBK-349/04.07.2006,

a constatat următoarele:

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 4.828 din 16 februarie 2012, Societatea Comercială „Direct Automotive Broker de Asigurare” - S.R.L. a solicitat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor aprobarea cererii de încetare a activităţii, după verificarea situaţiei financiare.

Din verificarea înscrisurilor puse la dispoziţia echipei de control nu au fost identificate prime de asigurare încasate de broker şi nedecontate către societăţile de asigurare.

Nu există înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor reclamaţii cu privire la activitatea Societăţii Comerciale „Direct Automotive Broker de Asigurare” - S.R.L.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă cererea de încetare a activităţii Societăţii Comerciale „Direct Automotive Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în str. Barca nr. 11, bl. M86, scara 1, et. 1, ap. 2, municipiul Bucureşti, sectorul 5, J40/12563/18.07.2005, CUI 17789724, RBK-349/04.07.2006.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Direct Automotive Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurilor, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 243.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii Comerciale „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 3 aprilie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare” -S.R.L, cu sediul în str. Ţărăncuţa nr. 22A, municipiul Bucureşti, sectorul 3, J40/10472/25.11.1999, CU112444341, RBK-181/28.10.2003, reprezentată de doamna Nicoară (fostă Anghel) Vanesa, persoană semnificativă/conducător executiv,

a constatat următoarele:

1. Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 671 din 26 august 2010 a fost stabilită în sarcina Societăţii Comerciale „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L. obligaţia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentele şi informaţiile necesare analizării solicitării acesteia de încetare a activităţii.

Prin Adresa nr. X/2.740 din 28 ianuarie 2011, Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L a fost notificată cu privire la faptul că nu au fost comunicate documentele şi informaţiile stabilite conform Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 671 din 26 august 2010.

Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a răspuns la notificare, conform prevederilor art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Începând cu data de 11 iulie 2010 şi până la data efectuării controlului, societatea nu a avut un contract de asigurare de răspundere civilă profesională încheiat cu o societate de asigurare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) şi art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizaţia de funcţionare se retrage în cazul încetării valabilităţii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nicio raportare într-o perioadă mai mare de 4 luni, astfel nu au fost transmise raportările aferente trimestrelor iV 2010, I, II, III şi IV 2011, raportările contabile aferente semestrului I 2010 şi semestrului I 2011, situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2010 şi nici raportările privind taxa de funcţionare aferente trimestrelor IV 2010, I, II, III şi IV 2011.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia de Supraveghere a Autorizărilor poate retrage autorizaţia unui broker de asigurare dacă într-o perioadă de 4 luni acesta nu a trimis nicio raportare, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Din informaţiile furnizate de Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L. se află sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, fiind numit lichidator judiciar „Fineco Insolvency SPRL”.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare”- SRL., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ţărăncuţa nr. 22A, sectorul 3, J40/10472/25.11.1999, CUI 12444341, RBK-181/28.10.2003.

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.

(3) Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comerciala „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 244.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea aprobării doamnei Nicoară (fostă Anghel) Vanesa, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 3 aprilie 2012, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială „Asiral Broker de Asigurare” - S.R.L, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ţărăncuţa nr. 22A, sectorul 3, J40/10472/25.11.1999, CU112444341, RBK-181/28.10.2003, reprezentată de doamna Nicoară (fostă Anghel) Vanesa, persoană semnificativă/conducător executiv,

a constatat următoarele:

Raportările aferente trimestrelor IV 2010,1, II, III şi IV 2011, raportările contabile aferente semestrului 12010 şi semestrului I 2011, situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2010, precum şi raportările privind taxa de funcţionare aferente trimestrelor IV 2010,1, II, III şi IV 2011 nu au fost transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şt tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m^} din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele semnificative ale brokerilor de asigurare răspund de respectarea termenelor de transmitere a acestora Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şt de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea aprobării doamna Nicoară (fostă Anghel) Vanesa, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială ,Asiral Broker de Asigurare - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Bucureşti, sos. Pantelimon nr. 225, bl. 66, sc. 2, ap. 81, sectorul 2, act de identitate seria RT nr. 022692, CNP 2750324424520.

Art. 2. (1) - Împotriva prezentei decizii persoana sancţionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 245.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.