MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 325/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 325         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 mai 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

374. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

505. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Chiş Filonaş

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

167. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Todea Andrei-Barbu a funcţiei publice temporar vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

168. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Radu Nicolae Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

169. - Decizie privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

170. - Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

171. - Decizie pentru eliberarea domnului Dragoş Doroş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

172. - Decizie pentru numirea domnului Claudiu Doltu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

173. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Stoica Ion

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.42. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind managementul aplicaţiei informatice pentru evidenţa si consultarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare emise în Ministerul Apărării Naţionale - „Lexmil”

 

43. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale ia om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2012

 

358. - Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, in vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere

 

654. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind blocarea fondurilor deţinute de cetăţeanul sirian Rami Makhlouf

 

1.328. - Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate pe raza Parcului Naţional Cozia

 

3.955. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.760/2011  privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A şi ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru devotamentul excepţional dovedit în timpul executării unei misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan, în timpul căreia şi-a sacrificat viaţa,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război, sublocotenentului (I.) Leuştean Ioan Ion-Lucian.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 11 mai 2012.

Nr. 374.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Chiş Filonaş

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1} lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Chiş Filonaş exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

 

Bucureşti, 8 mai 2012.

Nr. 505.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Todea Andrei-Barbu a funcţiei publice temporar vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Adresa nr. 2.130 din 10 mai 2012,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Todea Andrei-Barbu a funcţiei publice temporar vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2012.

Nr. 167.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Radu Nicolae Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Adresa nr. 2.130 din 10 mai 2012, precum şi Avizul favorabil nr. 1.637.344 din 10 mai 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea de către domnul Radu Nicolae Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie,

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Nicolae Chiurtu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică temporar vacantă, din categoria înalţilor funcţionari publici, de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2012.

Nr. 168.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere Cererea doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, înregistrată sub nr. 20/9151/I.M. din 10 mai 2012,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 95 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea, la cerere, începând cu data de 24 mai 2012 până la data de 3 mai 2013, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2012.

Nr. 169.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

În temeiul art. 3 alin. (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Busuioc se revocă din funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, doamna Ileana Spiroiu, director general adjunct, exercită atribuţiile directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară până la numirea directorului general, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2012.

Nr. 170.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Dragoş Doroş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 16 mai 2012, domnul Dragoş Doroş se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2012.

Nr. 171.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Claudiu Doltu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Doltu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor publice.

 

PRIM MINJSTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2012.

Nr. 172.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Stoica Ion

 

Având în vedere:

- propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor formulată prin Adresa înregistrată sub nr. 6.871 din 8 mai 2012;

- Avizul favorabil nr. 1.636.835 din 8 mai 2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Stoica Ion,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 alin. {1)lit. b) şi art. 92 alin. (11)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor se asigură de către domnul Stoica Ion.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 mai 2012.

Nr. 173.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind managementul aplicaţiei informatice pentru evidenţa şi consultarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare emise în Ministerul Apărării Naţionale - „Lexmil”

În scopul îmbunătăţirii şi asigurării informării oportune a personalului Ministerului Apărării Naţionale cu privire la actele normative specifice, doctrinele şi manualele militare emise în minister,

pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) şi n) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Aplicaţia informatică pentru evidenţa şi consultarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare emise în Ministerul Apărării Naţionale - „Lexmil”, denumită în continuare aplicaţia Lexmil, este destinată informării întregului personal al Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare ministerul, şi este disponibilă în reţeaua INTRAMAN.

Art. 2. - (1) Managementul aplicaţiei Lexmil este asigurat de către Secretariatul general al ministerului, denumit în continuare Secretariatul general, prin personalul desemnat. Acesta elaborează procedura de sistem privind utilizarea aplicaţiei Lexmil.

(2) Administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea aplicaţiei Lexmil sunt asigurate de Centrul de Informatică al Forţelor Navale din subordinea Statului Major al Forţelor Navale.

(3) Suportul hardware pentru funcţionarea în siguranţă a aplicaţiei Lexmil este asigurat de Agenţia pentru Servicii şi Sisteme Informatice Militare din subordinea Statului Major General, cu respectarea reglementărilor de securitate din reţeaua INTRAMAN.

(4) Suportul hardware necesar introducerii actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare în baza de date a aplicaţiei Lexmil este asigurat de structurile iniţiatoare.

Art. 3. – (1) Actele normative specifice, doctrinele şi manualele militare se introduc în baza de date a aplicaţiei Lexmil în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emitere/aprobare sau de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, după caz, astfel:

a) de către Secretariatul general, cele emise/aprobate de ministrul apărării naţionale;

b) de către structurile iniţiatoare, cele emise/aprobate de către şefii acestor structuri;

c) de către structurile iniţiatoare ierarhic superioare, cele emise de şefii/directorii direcţiilor din structurile centrale.

(2) Structurile prevăzute la alin. (1) numesc prin ordin de zi pe unitate persoanele desemnate cu introducerea datelor în aplicaţia Lexmil.

(3) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), structura iniţiatoare sau direcţia din structura centrală transmite Secretariatului general, respectiv structurii iniţiatoare ierarhic superioare textul actului normativ specific, doctrinei sau al manualului militar aprobat, pe suport electronic, pentru introducerea acestuia în aplicaţia Lexmil.

(4) În sensul prezentului ordin, prin structuri iniţiatoare se înţelege structurile prevăzute în anexa nr. 2 la „A.N.S.-1, Regulamentul privind elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare în Ministerul Apărării Naţionale”, „aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 68/2008*), cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) în baza de date a aplicaţiei Lexmil se introduc actele normative specifice, doctrinele şi manualele militare neclasificate, precum şi cele cu nivel de clasificare secret de serviciu, cu elementele de identificare şi textul integral.

(2) Sunt considerate elemente de identificare: tipul, numărul, data emiterii, nivelul de clasificare şi titlul.

(3) în cazul actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare prevăzute la alin. (1) care nu sunt de interes general pentru minister, precum şi în căzui celor cu nivel de clasificare secret de stat, se introduc în baza de date a aplicaţiei Lexmil numai elementele de identificare.

(4) În cazurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi c), structura iniţiatoare sau direcţia din structura centrală informează, în scris, Secretariatul general, respectiv structura iniţiatoare ierarhic superioară care acte normative specifice nu sunt de interes general pentru minister.

Art. 5. - (1) Structurile care actualizează baza de date a aplicaţiei Lexmil sunt responsabile pentru autenticitatea, exactitatea, corectitudinea şi lizibilitatea datelor introduse în aplicaţie.

(2) Disfuncţionalităţile apărute pe parcursul activităţii de actualizare a bazei de date a aplicaţiei Lexmil sunt aduse la cunoştinţă de către structurile iniţiatoare Secretariatului general în vederea soluţionării.

(3) Structurile iniţiatoare informează Secretariatul general cu privire la stabilirea persoanelor desemnate cu introducerea datelor în aplicaţia Lexmil, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data nominalizării acestora.

(4) Secretariatul general întocmeşte anual, până la data de 10 februarie, o situaţie centralizatoare care cuprinde evidenţa actelor normative specifice, doctrinelor si manualelor militare emise în minister şi introduse în baza de date a aplicaţiei Lexmil în anul calendaristic anterior.

(5) în vederea întocmirii situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (4), structurile iniţiatoare elaborează si transmit Secretariatului general, anual, până la data de 31 ianuarie, situaţia privind actele normative specifice, doctrinele şi manualele militare emise de şeful structurii iniţiatoare în anul calendaristic anterior, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Pentru eficientizarea utilizării aplicaţiei Lexmil, introducerea actelor normative specifice, doctrinelor şi a manualelor militare în baza de date a aplicaţiei se face în format Microsoft Word Document 97-2003 cu extensia „.doc” sau în format Adobe Acrobat, cu extensia ,,.pdf”.

Art. 7. - Ordinele cu conţinut militar ale şefului Statului Major General se introduc în baza de date a aplicaţiei Lexmil cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 3-&.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului apărării nr. M. 124/2007**) privind managementul şi utilizarea aplicaţiei informatice pentru evidenţa şi consultarea actelor normative specifice din Ministerul Apărării Naţionale - „Lexmil”;

b) art. 142 din „A.N.S.-1, Regulamentul privind elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 68/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 4 mai 2012.

Nr. M.42.


*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 68/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece este clasificat potrivit legii.

**) Ordinul ministrului apărării nr. M. 124/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficia) al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării şi securitate naţionala.

 

ANEXĂ

 

- Model -

 

românia

Ministerul Apărării Naţionale

- denumirea structurii militare -

 

 

 

Nivel de clasificare..........................

Exemplarul nr. ..........

 

SITUAŢIE

privind actele normative specifice, doctrinele şi manualele militare emise de ......................................... (şeful structurii militare)  în anul .........

 

Nr. crt.

Tipul actelor normative, doctrinelor şi manualelor militare emise

Numărul actelor normative, doctrinelor şi manualelor militare emise

Numărul actelor normative, doctrinelor şi manualelor militare specifice introduse in aplicaţia Lexmil

Justificarea reintroducerii actelor normative, doctrinelor şi manualelor militare specifice în aplicaţia Lexmil

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

Şeful..................................................

(denumirea structurii militare)

................................................

(gradul)

................................................

(prenumele şi numele)

Întocmit

................................................

(gradul, prenumele şi numele, telefonul)

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.187 din 13 aprilie 2012,

având în vedere prevederile art. 2 şi 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,

ţinând cont de prevederile art. 63 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2012 privind aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012,

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2012, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, institutele naţionale veterinare de referinţă şi posturile de inspecţie la frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrant din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se aplică până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale ia om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în apicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2013.

Art. 6, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Roatiş Cheţan Radu

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 43.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 bis, care se poate achiziţiona de a Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Liniile directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. În vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

 

Bucureşti, 4 mai 2012.

Nr. 358.

 

ANEXĂ

 

LINIILE DIRECTOARE

cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere

 

CAPITOLUL I

Cadrul legislativ şi instituţional

 

Art. 1. - Prezentele linii directoare stabilesc obiectivele, priorităţile şi căile de punere în practică a prevederilor Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, în baza prevederilor actelor normative naţionale, respectiv:

a) Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, precum si a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră;

c) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră;

d) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.031/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.*)

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - (1) Prezentele linii directoare se aplică siguranţei reţelelor rutiere naţionale aflate în faza de proiectare, de construcţie şi de exploatare.

(2) Prezentele linii directoare nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile din Reţeaua rutieră transeuropeană.


*) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructuri nr. 1.031/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Obiectivele gestionării siguranţei circulaţiei pe Infrastructura rutieră

 

Art. 3 - Implementarea cadrului legislativ specific gestionării siguranţei infrastructurii rutiere a avut în vedere:

a) îmbunătăţirea siguranţei infrastructurii rutiere;

b) scăderea numărului de accidente soldate cu morţi sau răniţi grav;

c) creşterea capacităţii instituţionale de implementare şi extindere a gestionării siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră.

 

CAPITOLUL IV

Definiţii şi acţiuni privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

 

Art. 4. - În sensul prezentelor linii directoare se definesc următorii termeni:

a) auditul de siguranţă rutieră este verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării;

b) inspecţia de siguranţă este verificarea periodică a infrastructurii rutiere din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi ori deficienţe de proiectare, construcţie şi/sau întreţinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;

c) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este o analiză comparativă, strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere, al unei noi căi rutiere sau al unei modificări substanţiale a reţelei existente;

d) clasificarea siguranţei reţelei rutiere este metoda pentru identificarea, analizarea şi clasificarea secţiunilor reţelei existente în funcţie de potenţialul de îmbunătăţire a siguranţei şi de reducere a costurilor legate de accidente;

e) clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente este metoda de identificare, analizare şi clasificare a tronsoanelor rutiere care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporţional cu fluxul de trafic,

Art. 5. - Acţiunile principale care asigură gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră sunt:

a) evaluarea de impact a siguranţei rutiere;

b) operaţiuni de audit în domeniul siguranţei rutiere pentru proiecte de infrastructură;

c) inspecţii de siguranţă rutieră periodice;

d) inspecţii de siguranţă rutieră suplimentare, în caz de accident;

e) clasificarea siguranţei reţelei rutiere şi gestionarea reţelei rutiere în exploatare;

f) gestionarea datelor privind accidentele soldate cu persoane decedate sau răniţi grav;

g) formarea, atestarea, instruirea, perfecţionarea şi desemnarea auditorilor;

h) îmbunătăţirea continuă a practicilor de gestionare a siguranţei rutiere;

i) schimbul de cele mai bune practici;

j) crearea unei baze de date la nivelul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., denumită în continuare ARR, cu informaţii privind siguranţa reţelei rutiere naţionale.

 

CAPITOLUL V

Ghidul acţiunilor privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră şi îmbunătăţirea continuă a practicilor de gestionare a acesteia

 

SECŢIUNEA 1

Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere

 

Art. 6. - (1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră.

(2) Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranţei rutiere sunt:

a) definirea problemei;

b) situaţia actuală şi situaţia în eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;

c) obiectivele specifice siguranţei rutiere;

d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere;

e) compararea opţiunilor, printre care şi analiza raportului costuri/beneficii;

f) prezentarea tuturor soluţiilor posibile.

(3) Elementele care trebuie avute în vedere la efectuarea evaluării de impact sunt:

a) decese şi accidente; obiectivele de reducere în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;

b) alegerea traseelor şi studii origine-destinaţie ale utilizatorilor pentru noile trasee;

c) efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente (de exemplu, ieşiri, intersecţii, pasaje de nivel);

d) utilizatorii căilor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu, pietoni, biciclişti, motociclişti);

e) trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcţie de tipul de vehicul);

f) sezonalitate şi condiţii climatice;

g) prezenţa unui număr suficient de zone care permit staţionarea în condiţii de siguranţă;

h) activitatea seismică.

(4) în vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, între ARR, pe de o parte, şi investitor, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări de servicii în conformitate cu contractul-cadru, stabilit potrivit legii.

(5) ARR desemnează auditorul/auditorii de siguranţă rutieră în termen de 5 zile de la data semnării contractului de prestări de servicii dintre ARR şi investitor.

(6) între ARR, pe de o parte, şi auditorul de siguranţă rutieră, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări de servicii în conformitate cu contractul-cadru, stabilit potrivit legii.

(7) Investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia ARR documentaţia privind proiectul de infrastructură rutieră sau a drumului public supus evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, în termenul prevăzut de lege.

(8) Auditorul de siguranţă rutieră realizează evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, care se concretizează printr-un raport.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Auditul de siguranţă rutieră

 

Art. 7. - (1) Auditul de siguranţă rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră şi se execută obligatoriu pentru fiecare dintre următoarele stadii:

a) proiectul preliminar;

b) proiectele detaliate;

c) anterior recepţionării drumului public;

d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.

(2) Operaţiunile de audit în domeniul siguranţei rutiere pentru proiecte de infrastructură rutieră se efectuează cu respectarea următoarelor criterii:

a) criterii aplicabile în studiul de fezabilitate:

1. localizarea geografică (de exemplu, expunerea la alunecările de teren, la inundaţii, la avalanşe etc.), sezonalitate şi condiţii climatice, precum şi activităţi seismice;

2. tipurile de joncţiune şi distanţa dintre punctele de joncţiune;

3. numărul şi tipul căilor rutiere;

4. structura şi componenţa traficului pe noua infrastructură;

5. funcţionalitatea căii rutiere în cadrul reţelei;

6. condiţiile meteorologice;

7. viteze de proiectare şi viteze de operare;

8. secţiuni transversale (de exemplu, lăţimea părţii carosabile, piste pentru ciclişti, căi pietonale);

9. alinieri orizontale şi verticale;

10. vizibilitate;

11. dispunerea punctelor de joncţiune;

12. mijloace de transport în comun şi infrastructurile aferente;

13. treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată;

b) criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic şi de proiectare detaliată:

1. planul;

2. semnalizare şi marcaj coerente;

3. iluminarea căilor rutiere şi a intersecţiilor;

4. echipamente la marginea drumului;

5. mediul specific marginii de drum, inclusiv vegetaţia;

6. obstacole fixe la marginea drumului;

7. parcări sigure;

8. utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, ciclişti, motociclişti);

9. adaptarea sistemelor rutiere de restricţionare într-un mod uşor de utilizat (spaţii care separă sensurile de mers şi parapete de siguranţă pentru evitarea pericolelor ta care sunt expuşi utilizatorii vulnerabili);

c) criterii aplicabile în stadiul anterior dării în exploatare:

1. siguranţa utilizatorilor căilor rutiere şi vizibilitatea în diverse circumstanţe, cum ar fi întunericul, şi în condiţii meteorologice normale;

2. lizibilitatea elementelor de semnalizare şi marcaj;

3. starea drumurilor;

d) criteriul aplicabil în stadiul imediat ulterior dării în exploatare este evaluarea siguranţei căilor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilor.

(3) Realizarea unei operaţiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile în stadiile precedente.

(4) Pentru fiecare stadiu, între ARR, pe de o parte, şi investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări de servicii în conformitate cu contractul-cadru, stabilit potrivit legii.

(5) ARR desemnează auditorul/auditorii de siguranţă rutieră în termen de 5 zile de la data semnării contractului de prestări de servicii dintre ARR şi investitor sau administrator.

(6) între ARR, pe de o parte, şi auditorul de siguranţă rutieră, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări de servicii în conformitate cu contractul-cadru, stabilit potrivit legii.

(7) Investitorul sau, după caz, administratorul are obligaţia de a pune la dispoziţia ARR documentaţia privind proiectul de infrastructură rutieră sau a drumului public supus evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, inspecţiei de siguranţă sau auditului de siguranţă rutieră.

(8) Auditorul de siguranţă rutieră realizează auditul de siguranţă rutieră, care se concretizează printr-un raport.

(9) Investitorul şi, după caz, administratorul au obligaţia să întreprindă demersurile necesare pentru a asigura remedierea deficienţelor constatate şi prezentate în raportul de audit de siguranţă.

(10) Eventualele contestaţii ale investitorului sau administratorului la raportul de audit de siguranţă rutieră vor fi soluţionate de către Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Inspecţii de siguranţă periodice

 

Art. 8. - (1) Inspecţia de siguranţă se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public o dată la 2 ani, alternativ în perioadele de iarnă şi vară, şi cuprinde verificarea periodică a gradului de deteriorare a elementelor care influenţează siguranţa rutieră, menţinerea caracteristicilor iniţiale privind semnalizarea şi, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere asupra siguranţei traficului.

(2) între ARR, pe de o parte, şi administrator, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări de servicii în conformitate cu contractul-cadru, stabilit potrivit legii.

(3) ARR desemnează auditorul/auditorii de siguranţă rutieră în termen de 5 zile de la data semnării contractului de prestări de servicii dintre ARR şi administrator.

(4) între ARR, pe de o parte, şi auditorul de siguranţă rutieră, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări de servicii în conformitate cu contractul-cadru, stabilit potrivit legii.

(5) Auditorul de siguranţă rutieră realizează inspecţia de siguranţă rutieră, care se concretizează printr-un raport.

(6) Administratorul are obligaţia să întreprindă demersurile necesare pentru a asigura remedierea deficienţelor constatate şi prezentate în raportul de inspecţie de siguranţă.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Inspecţii de siguranţă rutieră la accidente

 

Art. 9. - (1) în cazul unui accident de circulaţie soldat cu persoane decedate sau răniţi grav, înregistrat pe un drum public, administratorul drumului va solicita imediat, obligatoriu, executarea unei inspecţii de siguranţă suplimentară care să identifice elementele care au favorizat producerea accidentului.

(2) între ARR, pe de o parte, şi administrator, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări de servicii în conformitate cu contractul-cadru stabilit prin actul normativ în vigoare.

(3) ARR desemnează auditorul/auditorii de siguranţă rutieră în termen de 5 zile de la data semnării contractului de prestări de servicii dintre ARR şi administrator.

(4) între ARR, pe de o parte, şi auditorul de siguranţă rutieră, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări de servicii în conformitate cu contractul-cadru stabilit prin actul normativ în vigoare.

(5) Auditorul de siguranţă rutieră realizează inspecţia de siguranţă rutieră, concretizată printr-un raport de inspecţie de siguranţă rutieră, care cuprinde recomandările necesare în vederea eliminării cauzelor ce ţin de infrastructură şi care au favorizat producerea accidentului.

(6) Administratorul are obligaţia să întreprindă demersurile necesare pentru a asigura remedierea deficienţelor constatate şi prezentate în raportul de inspecţie de siguranţă.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Clasificarea siguranţei reţelei rutiere şi gestionarea reţelelor rutiere în exploatare

 

Art. 10. - (1) ARR efectuează clasificarea tronsoanelor de drum cu o concentraţie mare de accidente şi clasificarea siguranţei reţelei pe baza unor analize periodice, efectuate cel puţin o dată la 3 ani, de exploatare a reţelei rutiere.

(2) Pentru fiecare tip de drum, tronsoanele de drum se analizează şi se clasifică în funcţie de următorii factori de siguranţă:

a) concentraţii de accidente;

b) volumul de trafic; şi

c) tipologia traficului.

(3) Clasificarea siguranţei reţelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de priorităţi care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că îmbunătăţirea infrastructurii va fi deosebit de eficientă în ceea ce priveşte raportul cost/beneficiu şi va contribui semnificativ la reducerea numărului de accidente.

(4) Tronsoanele rutiere cu prioritate conform rezultatelor clasificării tronsoanelor de drum cu o concentraţie mare de accidente şi ale clasificării siguranţei rutiere sunt evaluate de echipe de auditori de siguranţă rutieră prin vizite pe teren.

(5) Clasificarea tronsoanelor de drum cu o concentraţie mare de accidente şi clasificarea siguranţei reţelei se realizează prin:

a) identificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente, unde se iau în considerare cel puţin numărul accidentelor rutiere din anii anteriori soldate cu persoane decedate pe unitate de distanţă, raportat la fluxul de trafic, şi, în cazul intersecţiilor, numărul de astfel de accidente raportat la tipul intersecţiei;

b) identificarea tronsoanelor de drum cu concentraţie mare de accidente în vederea analizei pentru clasificarea nivelului siguranţei reţelei rutiere unde se ia în considerare potenţialul de reducere a costurilor legate de accidente. Astfel, tronsoanele rutiere se clasifică pe categorii. Pentru fiecare categorie de drum, tronsoanele se analizează şi se clasifică în funcţie de factorii de siguranţă prevăzuţi ia alin. (2). Pentru fiecare categorie de drum, clasificarea siguranţei reţelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de priorităţi care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că îmbunătăţirea infrastructurii va fi deosebit de eficace din punctul de vedere al siguranţei rutiere;

c) creşterea siguranţei tronsoanelor cu grad ridicat de risc de producere a accidentelor, care se face prin adoptarea cu prioritate de către administratorii reţelei rutiere, în urma rezultatelor clasificării tronsoanelor de drum cu o concentraţie mare de accidente şi ale clasificării siguranţei reţelei, de măsuri corective pe tronsoanele rutiere cu o concentraţie mare de accidente rutiere. Se acordă atenţie măsurilor ce se aplică pe tronsoanele rutiere care prezintă cel mai favorabil raport beneficii/costuri.

(6) Vizitele de evaluare pe teren se fac de către auditori şi vizează:

a) descrierea tronsonului rutier;

b) analiza eventualelor rapoarte anterioare referitoare la acelaşi tronson rutier;

c) analiza rapoartelor de accidente;

d) analiza accidentelor din punctul de vedere al numărului acestora şi al numărului persoanelor decedate şi rănite grav în ultimii 3 ani;

e) elaborarea propunerilor de măsuri corective, care pot fi realizate în intervale diferite, cum ar fi:

- eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;

- reducerea limitelor de viteză şi intensificarea controlului vitezei la nivel local;

- îmbunătăţirea vizibilităţii în diferite condiţii meteorologice, de luminozitate şi în diferite perioade ale anului;

- îmbunătăţirea stării de siguranţă a echipamentelor de la marginea drumului, cum ar fi sistemele de restricţionare rutieră;

- îmbunătăţirea coerenţei, vizibilităţii, lizibilităţii şi poziţionării marcajelor rutiere (în special, aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire), precum şi a semnalizării;

- protecţia împotriva căderilor de pietre, a alunecărilor de teren şi a avalanşelor;

- îmbunătăţirea aderenţei/rugozităţii şoselei;

- reproiectarea sistemelor de restricţionare rutieră;

- asigurarea şi îmbunătăţirea platformei centrale a drumurilor;

- reconsiderarea posibilităţii de efectuare a manevrei de depăşire în condiţii de siguranţă;

- îmbunătăţirea punctelor de joncţiune, inclusiv a trecerilor la nivel cu căi rutiere/calea ferată;

- modificarea traseului;

- modificarea lăţimii drumului, adăugarea unor benzi de refugiu;

- instalarea unui sistem de gestionare şi de control al traficului;

- reducerea posibilităţii de apariţie a unui conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;

- îmbunătăţirea drumurilor în funcţie de standardele de proiectare îri vigoare;

- recondiţionarea sau înlocuirea şoselelor;

- utilizarea unor semne de circulaţie inteligente; sau

- îmbunătăţirea sistemelor inteligente de transport şi a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situaţii de urgenţă şi semnalizare.

(7) Măsurile corective se concentrează pe tronsoanele rutiere cu o concentraţie mare de accidente, acordându-se prioritate acelor măsuri corective care prezintă cei mai favorabil raport cost/beneficiu.

(8) Prin grija administratorului drumului, semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele care se află în reparaţie şi care astfel pot periclita siguranţa utilizatorilor căilor rutiere se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice, vizibile atât ziua, cât şi noaptea, şi care sunt instalate la o distanţă de siguranţă.

(9) Utilizatorii drumurilor vor fi informaţi de existenţa unui tronson cu o concentraţie mare de accidente prin intermediul unor mijloace adecvate şi/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Gestionarea datelor privind accidentele soldate cu persoane decedate sau rănite grav

 

Art. 11. - (1) Rapoartele de accidente trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) localizarea cât mai exactă a accidentului;

b) imagini şi/sau diagrame cu locul accidentului;

c) data şi ora accidentului;

d) informaţii referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, tipul de drum, tipul de joncţiune, cu precizarea sistemelor de semnalizare, numărul căilor rutiere, marcajul, suprafaţa rutieră, sistemele de iluminat şi condiţiile meteorologice, limitarea de viteză, obstacolele de la marginea drumului;

e) gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate şi vătămate;

f) caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naţionalitatea, nivelul alcoolemiei, utilizarea sau nu a echipamentelor de siguranţă;

g) date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, ţara în care este înmatriculat/înregistrat, echipament de siguranţă, după caz, date privind ultimele inspecţii tehnice period/ce, în conformitate cu legislaţia aplicabilă),

h) date referitoare la accident, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea vehiculului şi manevrele conducătorului auto;

i) ori de cate ori este posibil, informaţii privind timpul dintre momentul accidentului şi constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgenţă.

(2) Datele referitoare la accidente se vor centraliza într-o bază de date a accidentelor gestionată de către ARR, care va fi folosită inclusiv la clasificarea siguranţei reţelei rutiere.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Formarea, atestarea, instruirea, perfecţionarea si desemnarea auditorilor

 

Art. 12. - (1) ARR este desemnată să efectueze formarea, instruirea şi perfecţionarea profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, prin organizarea cursurilor de specialitate.

(2) Cursurile de formare, instruire sau perfecţionare profesională se realizează în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate şi/sau cu furnizori de formare profesională autorizaţi, potrivit legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, în baza programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea ARR.

(3) ARR organizează periodic informări şi dezbateri ale auditorilor de siguranţă rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării şi practicii în domeniu.

Art. 13. - (1) La desemnarea auditorilor de siguranţă rutieră ARR respectă următoarele criterii:

a) criteriul zonal geografic, care asigură prioritatea la desemnare auditorilor de siguranţă rutieră domiciliaţi în zonă sau cel mai aproape de zona în care se află sectorul de drum public/proiectul auditat;

b) criteriul desemnării echitabile a auditorilor de siguranţă rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora.

(2) În cazul în care într-o procedură de desemnare nu există auditori de siguranţă rutieră disponibili, care să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (1), ARR poate desemna, în mod justificat, auditori de siguranţă rutieră cu derogare de la criteriile prevăzute la alin. (1} lit. a) şi b).

(3) ARR desemnează auditorii de siguranţă rutieră în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la art. 6 alin. (6), art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (4) sau art. 9 alin. (4) şi notifică în acest sens auditorilor de siguranţă rutieră desemnaţi şi investitorului sau administratorului, după caz.

(4) Auditorii de siguranţă rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6).

(5) Auditorul de siguranţă rutieră are obligaţia de a aduce la cunoştinţa ARR orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta.

(6) Independenţa auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri:

a) auditorul de siguranţă rutieră sau o rudă a sa până la gradul al IV-lea are relaţii contractuale ori este angajat al uneia dintre părţi;

b) auditorul de siguranţă rutieră sau o rudă a sa până la gradul al IV-lea este acţionar ori deţine părţi sociale la una dintre părţi;

c) auditorul de siguranţă rutieră sau o rudă a sa până la gradul al IV-lea este membru în organele de conducere ale uneia dintre părţi;

d) auditorul de siguranţă rutieră este salariat al administratorului drumului sau al unei autorităţi care are calitatea de investitor, de proiectant şi/sau de executant al proiectului;

e) sunt îndeplinite alte condiţii privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Îmbunătăţirea continuă a practicilor de gestionare a siguranţei rutiere

 

Art. 14. - (1) ARR are în vedere îmbunătăţirea continuă a practicilor de gestionare a siguranţei reţelei rutiere pe baza creşterii capacităţii administrative, adoptării, dezvoltării şi perfecţionării procedurilor auditului de siguranţă rutieră, revizuirii şi dezvoltării carierei profesionale a auditorilor de siguranţă rutieră.

(2) în scopul perfecţionării continue a procedurilor de lucru în materie de siguranţă rutieră, ARR cooperează la nivel naţional şi internaţional cu instituţii şi organisme cu experienţă şi atribuţii relevante în domeniu.

(3) Organizaţiile neguvernamentale reprezentative care activează în domeniul siguranţei rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale siguranţei.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Crearea unei baze de date la nivelul ARR privind informaţii despre siguranţa reţelei rutiere naţionale

 

Art. 15. - Prin cooperare cu alte instituţii cu atribuţii în domeniu, ARR creează o bază de date care să cuprindă cel puţin informaţiile necesare efectuării clasificării tronsoanelor de drum cu o concentraţie mare de accidente şi clasificării siguranţei reţelei rutiere, precum şi determinării costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi a costului social mediu al unui accident grav.

 

CAPITOLUL VI

Politici şi direcţii de dezvoltare

 

Art. 16. - Politica de pregătire şi dezvoltare a carierei profesionale a auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi numărul acestora vor fi corelate permanent cu necesităţile asigurării calităţii pregătirii profesionale şi cu cerinţele referitoare la gradul de siguranţă a circulaţiei pe reţeaua naţională de drumuri.

Art. 17. - Repartizarea judicioasă a resurselor financiare în vederea eliminării zonelor cu risc ridicat de producere a accidentelor se va face prin utilizarea bazei de date privind accidentele şi costurile sociale ale acestora, care asigură informaţiile necesare creşterii continue a capacităţii administrative şi reducerii constante a numărului de victime.

Art. 18. - Alocarea de către administratorii reţelei rutiere a resurselor pe sectoarele de drum se va realiza în baza unei liste de priorităţi a investiţiilor în infrastructură rutieră, bazată pe raportul ce! mai avantajos cost/beneficiu.

Art. 19. - Modernizarea reţelei rutiere existente în scopul creşterii siguranţei circulaţiei se va realiza prin:

a) construcţia centurilor ocolitoare ale localităţilor aglomerate, care vor conduce la eliminarea satelor liniare; şi

b) reconstrucţia zonelor cu risc ridicat de accidente care va conduce la eliminarea punctelor negre.

Art. 20. - Extinderea aplicării prevederilor Directivei 2008/96/CE la întreaga infrastructură rutieră se face după următorul calendar:

a) la proiectele noi de infrastructură rutieră şi drumurile aparţinând reţelei rutiere transeuropene, din 19 decembrie 2010;

b) la drumuri de interes naţional, începând cu data de 1 ianuarie 2013;

c) la drumurile judeţene, comunale amenajate şi la străzile urbane amenajate, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Art. 21. - Dezvoltarea activităţii de cercetare va avea ca scop îmbunătăţirea continuă a practicilor de gestionare a siguranţei rutiere şi se va axa în principal pe informaţiile din baza de date a accidentelor.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind blocarea fondurilor deţinute de cetăţeanul sirian Rami Makhlouf

 

Având în vedere prevederile:

- Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei şi de abrogare a Deciziei 2011/273/PESC;

- Deciziei de punere în aplicare 2012/172/PESC a Consiliului din 23 martie 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei;

- Regulamentului (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministru, ministru finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1 - Se dispune blocarea fondurilor deţinute de cetăţeanul sirian Râmi Makhlouf, născut la 10 iulie 1969 la Damasc, Siria, paşaport nr. 000098044, în contul RO33BRDE410SV51666204100 EUR deschis în anul 2005, la BRD-Groupe Société Générale - SA. - BRD Grup Academiei, CUI 361579, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sectorul 1.

Art. 2. - Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 654.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate pe raza Parcului Naţional Cozia

 

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, precum şi Avizul Academiei Române nr. 2.847 din 2 aprilie 2012,

în temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, se aprobă capturarea unui număr de 3 exemplare de urs şi două exemplare din specia râs de pe raza Parcului Naţional Cozia.

Art. 2. - (1) Derogarea în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate pe raza Parcului Naţional Cozia, denumită în continuare derogam, se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2013 pentru specia urs şi până la 30 iunie 2013 pentru specia râs.

(2) Recoltarea exemplarelor din speciile urs şi râs prevăzute la art. 1 se va face prin capturare cu capcane tip ladă, ulterior animalele fiind eliberate.

(3) Capturarea exemplarelor din speciile urs şi râs în condiţiile alin. (2) se realizează numai de către Administraţia

Parcului Naţional Cozia, denumit în continuare beneficiarul, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi se va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. - Beneficiarul are obligaţia de a informa gestionarul fondului cinegetic cu privire la acţiunea pe care urmează să o desfăşoare şi de a solicita prezenţa acestuia.

Art. 4. - (1) Beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport privind acţiunea derulată în baza derogării obţinute, în termen de 30 de zile de la data recoltării; modelul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia, în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul structurilor proprii ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi care răspunde pentru silvicultură, în limitele de competenţă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi pădurilor,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 2 mai 2012.

Nr. 1.328.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

privind acţiunea derulată în baza derogării obţinute

 

- model –

 

Solicitant......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea

.......................................................................................................................................

Numărul exemplarelor.................................................................................................

Stadiul de dezvoltare..................................................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare.................................................................

Starea exemplarelor după prelevare..........................................................................

Locul de prelevare......................................................................................................

.......................................................................................................................................

Data prelevării...........................................................

Mijloace, instalaţii şi metode de prelevare avute în vedere..................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Stocarea şi destinaţia specimenelor.........................................................................

.......................................................................................................................................

Motivul recoltării/derogării

 în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 în scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data.....................................................................

Semnătura................................................................

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.760/2011 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza:

- prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia;

- propunerii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare de completare a componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.760/2011 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 3 mai 2012.

Nr. 3.955.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 3.760/2011)

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1.

Marius Andruh - preşedinte

Academia Română; Universitatea din Bucureşti

2.

Dorel Banabic - vicepreşedinte

Academia Română; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3.

Lucian Pintilie - vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM

Bucureşti

4.

Lazăr Vlăsceanu - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

5.

Viorel Barbu

Academia Română; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6.

Dragos Mihael Ciuparu

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

7.

Mircea Dumitru

Universitatea din Bucureşti

8.

Ionel Haiduc

Academia Româna

9.

Mihai Lucan

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

10.

Liviu Marşavina

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

11.

Mircea Miclea

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

12.

Sergiu Nedevschi

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

13.

Cristian Oară

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

14.

Ioan Aurel Pop

Academia Română; Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române

15.

Octavian Popescu

Academia Română; Institutul de Biologie Bucureşti; Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

16.

Marian Preda

Universitatea din Bucureşti

17.

Bogdan C. Simionescu

Academia Română; Institutul de Chimie Macra molecular㠄Petru Poni” din Iaşi

18.

Carmen Socaciu

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

19.

Florin Stamatian

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

20.

Rodica Zafiu

Universitatea din Bucureşti

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.