MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 343/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 343         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 mai 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

380. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

381. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

382. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

383. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

384. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

385. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

391. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit ai Marii Britanii şi Irlandei de Nord {state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

100. - Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

3.879. - Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înfiinţarea Consiliului de Etică şi Management Universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

17. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2012

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor ari. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 218/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popescu Gilica, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 380.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 275/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2012, doamna Chiriţă Georgeta, judecător la Judecătoria Alexandria, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 381.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 274/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2012, doamna Calotă Constanţa, judecător cu grad de tribunal la Judecătoria Alexandria, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 382.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. {2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 532/2011,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gheorghiu Camelia-Lilieana, judecător la Curtea de Apel laşi, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 383.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administraţiei şi internelor şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţârii nr. 34/2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Tîlvescu Ion Vasile i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 384.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Gheorghe Predescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Polonă.

Art. 2. - Domnul Gheorghe Predescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 385.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 45 din 24 aprilie 2012,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 mai 2012.

Nr. 391.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

 

Bucureşti, 19 aprilie 2012

Nr. 100.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generate

 

Art. 1. - (1) Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumit în continuare Departamentul, este constituit şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Departamentul reprezintă structura de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, cu competenţe teritoriale generale privind coordonarea activităţilor unităţilor din aparatul central, a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, în domeniul Schengen, al afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Departamentul coordonează şi monitorizează îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare aplicării integrale a prevederilor Acordului Schengen privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi ale Convenţiei de aplicare a acestuia, precum şi a celorlalte prevederi specifice acquis-ului Schengen, definit prin actele legislative europene.

(4) Departamentul coordonează şi monitorizează activităţile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile cu responsabilităţi în domeniu, în conformitate cu Strategia naţională privind aderarea la Spaţiul Schengen, Planul indicativ privind Facilitatea Schengen, denumit în continuare Plan Indicativ, Planul de acţiune Schengen şi Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României.

(5) Diagrama de relaţii a Departamentului este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Departamentul este coordonat de un şef al Departamentului.

{2) Şeful Departamentului coordonează întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi din aparatul central, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAJ, cu instituţiile şi organismele din afara MAI, precum şi cu cele din străinătate.

(3) Şeful Departamentului exercită funcţiile de preşedinte executiv al Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen, respectiv de preşedinte al Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (G.I.R.M.I.F.S.).

(4) Şeful Departamentului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 2 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) în baza şi în executarea actelor normative, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor, şeful Departamentului emite dispoziţii.

(6) Şeful Departamentului poate delega, în condiţiile legii, prin dispoziţie, atribuţii din competenţa sa directorului general, directorilor generali adjuncţi sau altor persoane cu funcţii de conducere din subordine.

Art. 3. - Departamentul are în structura sa Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare DGAERI.

Art. 4. - DGAERI funcţionează în coordonarea Şefului Departamentului ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al MAI, fără personalitate juridică, care asigură coordonarea generală a activităţilor MAI pentru componenta de administraţie publică şi pentru componenta de ordine şi siguranţă publică, în domeniul afacerilor europene, al problematicii Schengen, al relaţiilor internaţionale şi al fondurilor europene, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

Art. 5. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, DGAERI are competenţă teritorială generală. DGAERI coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a instituţiilor şi autorităţilor centrale si teritoriale, aflate în subordonarea sau coordonarea MAI.

(2) DGAERI avizează propunerile de înfiinţare, de reorganizare sau de desfiinţare a structurilor de afaceri europene şi de relaţii internaţionale, precum şi a structurilor de gestionare a fondurilor europene din cadrul instituţiilor şi autorităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea MAI.

(3) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante din structurile de profil ale instituţiilor sau ale autorităţilor aflate în subordinea ori coordonarea MAI, DGAERI desfăşoară următoarele activităţi:

a) poate participa la procedura de recrutare, selecţie şi organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

b) avizează bibliografia şi tematica de concurs;

c) desemnează reprezentanţi în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor de la nivelul DGAERI, pentru monitorizarea procedurii de concurs.

Art. 6. - (1) DGAERI este structura de contact din cadrul MAI pentru instituţiile similare din alte state, pentru instituţiile şi organismele Uniunii Europene, Consiliului Europei, ONU, OSCE, NATO, pentru alte organisme internaţionale şi regionale specializate la care România sau MAI sunt parte.

(2) Pentru acţiunile de colaborare operativă cu organismele europene, internaţionale şi regionale specializate, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aplicarea tratatelor internaţionale şi regionale, competenţele în materie revin structurilor aflate în subordonarea sau coordonarea MAI, conform competenţelor specifice stabilite prin lege si prevăzute în regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, precum şi mandatelor punctuale, avizate de către DGAERI şi aprobate de către conducerea MAI.

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniile afaceri europene, problematica Schengen, relaţii internaţionale şi fonduri europene, DGAERI colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale. În acest scop, DGAERI este abilitată să menţină legătura cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, Ministerul Afacerilor Europene, denumit în continuare MAEur, cu misiunile diplomatice ale României din străinătate, cu misiunile diplomatice străine acreditate în ţara noastră, cu alte ministere şi instituţii din administraţia publică centrală şi locală, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României, cu Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi cu Administraţia Prezidenţială.

 

CAPITOLUL II

Organizarea DGAERI

 

Art. 7. - (1) DGAERI are în structura sa organizatorică următoarele componente:

a) conducerea DGAERI;

b) Serviciul analize şi negocieri UE;

c) Serviciul implementare politici europene;

d) Serviciul reprezentare externă şi relaţii internaţionale;

e) Serviciul pentru administraţie publică;

f) Serviciul fonduri europene;

g) Serviciul protocol şi relaţii consulare;

h) Biroul informaţii clasificate şi secretariat;

i) Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC).

(2) Organigrama DGAERI este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 8. - Planificarea, precum şi evaluarea activităţilor desfăşurate de DGAERI şi de structurile acesteia se organizează după cum urmează:

a) la nivelul DGAERI, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează anual;

b) la nivelul serviciilor şi biroului din cadrul DGAERI, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează semestrial.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile DGAERI

 

Art. 9. - DGAERI are următoarele atribuţii generale:

1. elaborează politicile şi obiectivele specifice ale MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale pe cele două componente, administraţie publică şi ordine şi siguranţă publică, ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte;

2. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene (UE), cu instituţii similare din statele membre UE şi din alte state, pentru domeniile sale de competenţă;

3. coordonează participarea MAI la procesul de elaborare a politicilor şi legislaţiei europene, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin României în calitate de stat membru UE, pentru domeniile sale de competenţă;

4. coordonează activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, denumit în continuare JAI, precum şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului UE, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile de competenţă ale MAI, asigură elaborarea şi pregătirea documentaţiei pentru participare, inclusiv pe baza propunerilor trimise de către structurile de specialitate din cadrul MAI, şi ţine evidenţa acţiunilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;

5. coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative europene şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare pentru domeniile de competenţă ale MAI;

6. asigură participarea MAI la procesul de notificare către Comisia Europeană a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea actelor legislative europene, în domeniile de competenţă ale MAI;

7. participă la fundamentarea poziţiilor României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor si a instituţiilor comunitare, pentru domeniile de competenţă ale MAI;

8. coordonează armonizarea cadrului instituţional şi a capacităţii administrative de gestionare şi implementare a cerinţelor şi recomandărilor UE în domeniul Schengen;

9. monitorizează şi evaluează stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate de către autorităţile române şi progresele înregistrate în domeniul Schengen;

10. coordonează procesul de elaborare şi implementare a politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul managementului integrat al frontierei de stat;

11. planifică, organizează, coordonează şi participă la misiunile de evaluare Schengen, în cooperare cu Secretariatul General ai Consiliului UE şi statele membre UE, în cadrul procesului de evaluare Schengen;

12. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă, organism intermediar, autoritate de implementare, după caz, în vederea gestionării fondurilor europene alocate pentru domeniul afacerilor interne, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

13. organizează, coordonează, monitorizează, asigură şi realizează, în ţară şi în străinătate, activităţi de cooperare, reprezentare si relaţii internaţionale în domeniile de competentă ale MAI;

14. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează proiectele acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;

15. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, în conformitate cu principiile politicii externe a României, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;

16. avizează, sprijină şi coordonează, după caz, acţiunile întreprinse de alte structuri ale MAI în domeniul relaţiilor internaţionale, în scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajului transmis de MAI în relaţiile internaţionale;

17. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea ia înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurând consultarea altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare;

18. asigură asistenţa de specialitate în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale pentru instituţiile şi autorităţile din subordinea/coordonarea MAI, instituţiile prefectului şi autorităţile administraţiei publice locale;

19. coordonează, din punct de vedere tehnic, activităţile desfăşurate de instituţiile prefectului, în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale;

20. realizează evidenţa activităţilor desfăşurate în cadrul relaţiilor de colaborare dintre structurile MAI, ale activităţilor desfăşurate de structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI, precum şi celor desfăşurate între autorităţile administraţiei publice locale cu entităţi similare din alte ţări;

21. Îndeplineşte atribuţiile de protocol, conform legislaţiei în vigoare şi uzanţelor internaţionale, la activităţile în care este implicată conducerea MAI şi coordonează acţiunile de protocol în care sunt implicate structuri subordonate MAI;

22. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative derulate prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, denumit în continuare CCPI, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, denumit în continuare IGPR, şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, activitate coordonată şi controlată de către Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, denumit în continuare DGIPI;

23. coordonează şi asigură legătura, pe domeniile specifice, cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale României în alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legătură ai statelor partenere acreditaţi în România;

24. asigură participarea, pe bază de mandat, la reuniunile organismelor naţionale şi internaţionale în cadrul cărora se stabilesc angajamente şi obligaţii în domeniile administraţiei, ordinii şi siguranţei publice, precum şi în calitate de reprezentant al MAI la organismele internaţionale din care România face parte;

25. asigură fundamentarea poziţiei MAI privind participarea personalului la operaţiunile multinaţionale/misiunile de menţinere a păcii organizate sub egida ONU, UE, NATO, OSCE etc. şi contribuie la activităţile de organizare a participării personalului MAI la aceste operaţiuni/misiuni;

26. Îndrumă, coordonează, controlează şi monitorizează activităţile din domeniul său de competenţă desfăşurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat în acest scop la nivelul unităţilor din aparatul central al MAI, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare;

27. Îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite prin acte normative, pentru domeniul său de activitate.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea DGAERI

 

Art. 10. - (1) Conducerea DGAERI este compusă din: directorul general, funcţionar public cu statut special, directorul general adjunct pentru componenta ordine şi siguranţă publică, funcţionar public cu statut special, directorul general adjunct pentru componenta administraţie publică, funcţionar public.

{2) Directorul general conduce întreaga activitate a DGAERI.

{3) Directorul general adjunct pentru componenta de ordine şi siguranţă publică conduce activitatea serviciilor stabilite prin dispoziţie a şefului Departamentului.

(4) Directorul general adjunct pentru componenta de administraţie publică conduce activitatea Serviciului pentru administraţie publică, precum şi a altor servicii stabilite prin dispoziţie a şefului Departamentului.

(5) Gestionarea fluxului informaţional se realizează potrivit Dispoziţiei zilnice nr. 1 a directorului general, emisă conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, prin care se stabileşte modul de preluare, circuitul si responsabilitatea în procesarea informaţiilor primite sau generate la nivelul DGAERI.

Art. 11. - Atribuţiile directorului general sunt stipulate în Fişa postului, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 12. - În îndeplinirea atribuţiilor de conducere, directorul general:

1. reprezintă DGAERI în relaţiile cu conducerea ministerului, cu conducerile structurilor similare din celelalte ministere şi instituţii publice;

2. În condiţiile legii, poate delega atribuţii din competenţa sa unor cadre din subordine;

3. numeşte personalul pe funcţiile prevăzute în statul de organizare al DGAERI, conform normelor de competenţă stabilite în condiţiile legii.

Art. 13. - Directorii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stipulate în fişele postului, prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.

Art. 14. - Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul serviciilor şi biroului aflate în structura DGAERI sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor respective, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de personal.

Art. 15. - Conducerea DGAERI şi, după caz, şefii de servicii şi de birou analizează în cadrul şedinţelor de conducere, stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor, a obiectivelor şi activităţilor prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii DGAERI.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentului DGAERI

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile Serviciului analize şi negocieri UE

 

Art. 16. - Serviciul analize şi negocieri UE, denumit în continuare Serviciul 1, este organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI pentru componenta de ordine şi siguranţă publică privind fundamentarea poziţiilor, negocierea şi reprezentarea în structurile de decizie ale UE.

Art. 17. - În exercitarea rolului său, Serviciul 1 asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare, negociere şi promovare a poziţiilor MAI privind problematica dosarelor europene în următoarele domenii: combaterea criminalităţii organizate şi infracţiunilor grave, terorismul, gestionarea frontierelor, politica de vize, migraţia, azilul, protecţia datelor personale, politica de extindere a UE, politica externă şi de securitate comună.

Art. 18. - Pentru îndeplinirea competenţelor specifice, Serviciul 1 asigură coordonarea activităţilor instituţiilor şi autorităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea MAI referitoare la reprezentarea adecvată şi promovarea intereselor României în cadrul agenţiilor europene.

Art. 19. - (1) Pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor, Serviciul 1 asigură coordonarea structurilor MAI în procesul de elaborare, fundamentare, negociere şi promovare a poziţiilor MAI şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor, desfăşurând următoarele activităţi:

a) realizează analize cu privire la evoluţiile survenite în problematica dosarelor europene;

b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene;

c) primeşte şi, după caz, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile aflate în coordonarea şi/sau în subordinea acestuia informaţiile transmise de UE sau de coordonatorii sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;

d) asigură analiza primară a informaţiilor, propune priorităţile şi termenele pentru elaborarea poziţiilor MAI;

e) analizează, integrează şi definitivează materialele elaborate pe baza structurilor MAI şi le supune, după caz, spre aprobare conducerii MAI;

f) elaborează sau, după caz, avizează următoarele categorii de documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor României la Consiliul European, Consiliul UE, COREPER I, COREPER II; mandatele reprezentanţilor MAI în comitetele şi grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE; poziţiile MAI în structurile sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI; documentele pe care MAI le transmite către structurile UE ce vizează dosare aflate în negociere, la nivel european; notele şi rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE şi le transmite instituţiilor naţionale coordonatoare;

g) elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI le transmite Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene sau Guvernului României şi monitorizează îndeplinirea hotărârilor luate în acest cadru.

(2) Serviciul 1 asigură reprezentarea MAI şi, după caz, coordonarea reprezentării MAI în cadrul instituţiilor, structurilor, agenţiilor şi organismelor europene, după caz, şi, în acest sens:

a) analizează programele preşedinţi Nor Consiliului UE, elaborează elemente de poziţie şi le prezintă conducerii MAI;

b) stabileşte strategii de negociere pentru fiecare dosar aflat pe agenda europeană;

c) elaborează sau, după caz, coordonează întocmirea documentelor privind participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;

d) păstrează legătura cu reprezentanţii celorlalte state membre UE din cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor,

e) păstrează legătura cu reprezentanţii celorlalte ministere de linie cu competenţe în dosarele ce urmează să fie negociate;

f) participă la lucrările grupurilor de lucru, ale comitetelor organizate la nivelul instituţiilor, structurilor, agenţiilor şi organismelor comunitare şi promovează interesele MAI în cadrul acestora;

g) evaluează stadiul şi nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI în grupurile de lucru la care au fost desemnaţi să participe;

h) informează conducerea MAI cu privire la rezultatele înregistrate şi, după caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor MAI.

Art. 20. - (1) Serviciul 1 asigură, după caz, reprezentarea MAI în structurile sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene.

(2) Serviciul 1 cooperează cu structuri similare din alte ministere şi autorităţi publice centrale pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite MAI în domeniul său de competenţă.

{3) Serviciul 1 asigură, după caz, fluxul de informaţii între structurile MAI, respectiv instituţiile naţionale coordonatoare, Reprezentanţa Permanentă a României de pe lângă Uniunea Europeană şi, după caz, instituţiile europene.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Serviciului implementare politici europene

 

Art. 21. - Serviciul implementare politici europene, denumit în continuare Serviciul 2, este organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI pentru componenta de ordine şi siguranţă publică privind implementarea politicilor europene şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru Schengen.

Art. 22. - În exercitarea rolului său, Serviciul 2 asigură coordonarea unitară a procesului de implementare a politicilor europene în următoarele domenii: combaterea criminalităţii organizate şi a infracţiunilor grave, terorism, gestionarea frontierelor, politica de vize, migraţia, azilul, Schengen, protecţia datelor personale, politica de extindere a UE, politica externă şi de securitate comună.

Art. 23. - (1) Pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor, Serviciul 2 asigură coordonarea structurilor MAI în procesul de implementare a politicilor europene şi a obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru Schengen.

(2) în acest scop, Serviciul 2 îndeplineşte următoarele atribuţii generale referitoare la implementarea politicilor europene:

a) acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare politicile UE în domeniile specifice de activitate;

b) analizează programele şi alte documente strategice ale preşedinţii lor Consiliului UE, coordonează activitatea de

elaborare a analizelor de impact pentru aceste documente strategice, monitorizează evoluţiile din cadrul diferitelor dosare aflate pe agenda europeană;

c) realizează sinteze şi analize cu privire la evoluţiile survenite în problematica politicilor europene şi primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI informaţiile transmise de către instituţiile europene;

d) coordonează/efectuează activitatea de elaborare a analizelor de impact pentru proiectele de acte normative, strategiile şi politicile UE;

e) elaborează/participă la elaborarea, analizează şi avizează strategiile şi programele elaborate de structurile din cadrul MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile UE;

f) asigură, în ceea ce priveşte politicile UE, iniţierea şi menţinerea relaţiilor MAI şi ale unităţilor din aparatul central, precum şi ale instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestuia cu instituţiile UE;

g) informează structurile MAI cu privire la responsabilităţile ce decurg din politicile UE;

h) evaluează compatibilitatea actelor normative elaborate de MAI cu actele legislative ale UE şi formulează propuneri în vederea transpunerii şi aplicării acestora;

i) realizează procesul de notificare electronică către MAEur a legislaţiei elaborate de către MAI, care transpune actele legislative ale UE;

j) contribuie la coordonarea unitară a procesului de fundamentare a poziţiilor MAI în problematica dosarelor europene pentru domeniile prevăzute la lit. k);

k) coordonează participarea reprezentanţilor MAI/participă la următoarele grupuri de lucru/comitete ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene în domeniul de competenţă şi corelativ, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare: Grupul de lucru afaceri Schengen, Comitetul format uniform de vize, Comitetul privind imigraţia şi azilul, SIS II CM, SIS II NPM, SISVIS, VIS NPM/VIS WG şi Grupul de lucru DAPIX/Grupul de lucru Protecţia datelor şi schimb de informaţii, numai în ceea ce priveşte aspectele legate de aplicarea Tratatului de la Prum;

l) participă la lucrările grupurilor de lucru, ale comitetelor organizate la nivelul instituţiilor, structurilor, agenţiilor şi organismelor comunitare constituite pentru analiza implementării politicilor UE şi promovează interesele MAI în cadrul acestora;

m) contribuie la definitivarea mandatelor reprezentanţilor MAI care participă la grupurile de lucru/comitetele desfăşurate la nivelul Consiliului/Comisiei Europene, pe domeniile prevăzute la art. 22;

n) contribuie la elaborarea poziţiilor MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor României la consiliile europene, consiliile UE, COREPERI şi COREPER II, precum şi la alte reuniuni internaţionale relevante pentru politicile UE;

o) monitorizează/coordonează şi îndrumă în mod unitar adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor necesare în procesul de implementare a prevederilor Tratatului de la Prum şi Deciziilor Prum;

p) sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni şi/sau decizii ale structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia, care pot determina sau favoriza încălcări ale legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE;

q) participă la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ca urmare a nerespectării, de către România, a actelor legislative ale UE;

r) coordonează structurile care fac parte din reţeaua europeană de soluţionare a problemelor, denumită în continuare SOLVIT, ca parte integrantă a reţelei naţionale SOLVIT, precum şi structurile care fac parte din sistemul de informare al pieţei interne, denumit în continuare IMI, pe componenta de ordine publică şi siguranţă publică;

s) asigură reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemelor europene SOLVIT, EUPILOT şi IMI.

(3) în ceea ce priveşte calitatea României de stat membru Schengen, Serviciul 2 îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) evaluează stadiul îndeplinirii măsurilor asumate de către autorităţile române şi progresele înregistrate în vederea aderării la spaţiul Schengen, precum şi stadiul îndeplinirii standardelor comunitare în domeniu, în etapa postaderare;

b) participă la elaborarea proiectelor de politici naţionale şi strategiilor sectoriale în domeniul aderării la spaţiul Schengen;

c) planifică, organizează şi coordonează, la nivel naţional, organizarea misiunilor de evaluare Schengen, în cooperare cu Secretariatul General a\ Consiliului UE şi statele membre UE, în cadrul procesului de evaluare Schengen;

d) planifică, organizează şi coordonează, la nivel naţional, misiunile de autoevaluare Schengen desfăşurate, inclusiv în baza hotărârilor Comisiei Naţionale de autoevaluare Schengen, şi elaborează rapoarte, analize şi sinteze în urma acestora, pentru informarea Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen şi a conducerii MAI;

e) monitorizează implementarea măsurilor şi recomandărilor subsecvente misiunilor de autoevaluare/evaluare Schengen, în vederea asigurării conformităţii depline cu practicile Schengen;

f) monitorizează îndeplinirea măsurilor asumate de autorităţile române prin compendiumul rezultat în urma misiunilor de evaluare Schengen şi prin Planul de acţiune Schengen, analizează, centralizează şi prezintă Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen rezultatele obţinute în vederea aprobării măsurilor necesare pentru eficientizarea implementării;

g) actualizează Planul de acţiune Schengen în conformitate cu angajamentele asumate de România şi măsurile aprobate de Comisia naţională de autoevaluare Schengen;

h) asigură Secretariatul Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen şi elaborează studii, analize şi sinteze pentru informarea acesteia cu privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate în domeniul de activitate;

i) asigură participarea la acţiuni la nivel naţional şi internaţional în domeniul Schengen;

j) analizează şi avizează programele analitice corespunzătoare pregătirii în specialitatea Schengen şi afaceri europene, pentru cursurile organizate de instituţiile şi structurile MAI cu competente pe linia pregătirii profesionale.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile serviciului reprezentare externă şi relaţii internaţionale

 

Art. 24. - Serviciul reprezentare externă şi relaţii internaţionale, denumit în continuare Serviciul 3, este organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate în domeniul reprezentării externe şi al relaţiilor internaţionale pentru componenta de ordine şi siguranţă publică şi îndeplineşte atribuţiile MAI pentru componenta de ordine şi siguranţă publică privind iniţierea, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor şi cooperării internaţionale cu partenerii externi, întemeiate pe principiile şi normele general admise ale dreptului internaţional public.

Art. 25. - (1) Pentru exercitarea rolului său, Serviciul 3 îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul reprezentării externe:

a) elaborează şi implementează politicile de reprezentare externă a MAI, avansând propuneri de eficientizare a reţelei ataşaţilor români de afaceri interne în concordanţă cu situaţia operativă şi în strânsă conlucrare cu structurile competente din MAI, respectiv cu MAE;

b) desfăşoară toate activităţile necesare, împreună cu alte direcţii abilitate ale MAI, în vederea selecţiei, trimiterii, menţinerii şi retragerii de la post a ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură aflaţi în misiune în străinătate;

c) ţine evidenţa activităţii ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură, pe care o evaluează periodic, urmăreşte îndeplinirea măsurilor ce au fost dispuse pentru punerea în aplicare a propunerilor de eficientizare a activităţii acestora;

d) colaborează cu Direcţia generală management resurse umane pentru iniţierea, organizarea şi desfăşurarea cursurilor de bază, în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI, pentru ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură;

e) întocmeşte sau preia de la celelalte servicii din cadrul DGAERI şi de la structurile de la nivelul sau subordonate MAI materiale constând în analize, sinteze, punctaje de probleme pentru ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, în vederea prezentării şi susţinerii acestora în cadrul seminarelor, conferinţelor, meselor şi întâlnirilor de lucru internaţionale, cu scopul de a promova şi de a apăra interesele României pe plan extern, potrivit unor poziţii şi puncte de vedere unitare în domeniile de competenţă;

(2) în domeniul operaţiunilor multinaţionale şi misiunilor de menţinere a păcii atribuţiile Serviciului 3 sunt următoarele:

a) participă la realizarea schimburilor de date între MAI, MAE, Ministerul Apărării Naţionale şi structurile partenere din străinătate, respectiv: ONU, OSCE, UE, NATO şi altele, după caz, referitoare la operaţiuni multinaţionale/misiuni de menţinere a păcii la care MAI este invitat să participe;

b) primeşte, analizează, diseminează informaţiile obţinute, centralizează şi promovează propunerile structurilor MAI pentru elaborarea proiectelor de mandat sau poziţie ale României privind activităţile internaţionale referitoare la operaţiunile multinaţionale şi misiunile de menţinere a păcii;

c) colaborează cu alte structuri MAI pentru planificarea şi organizarea participării MAI la operaţiunile multinaţionale/misiuni de menţinere a păcii;

d) realizează documentaţia necesară elaborării de acorduri, referitoare la operaţiile multinaţionale/misiuni de menţinere a păcii la care MAI, în nume propriu sau ca împuternicit al Guvernului României, urmează să fie parte, organizează, coordonează şi participă la desfăşurarea activităţilor de negociere, definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a documentelor de cooperare încheiate şi, ulterior, urmăreşte aplicarea acestora;

e) coordonează activităţile tehnice legate de asigurarea prezenţei personalului MAI la operaţiuni multinaţionale/misiuni de menţinere a păcii, pentru asigurarea comunicării, organizării transportului, recuperării costurilor etc, în colaborare cu celelalte structuri ale MAI.

(3)în domeniul relaţiilor internaţionale Serviciul 3 desfăşoară următoarele activităţi:

a) centralizează, analizează, elaborează şi propune măsuri pentru înscrierea activităţilor de cooperare şi relaţii internaţionale ale MAI în liniile circumscrise programului de guvernare, politicii externe a României, precum şi obiectivele specifice competenţelor legale ale instituţiei;

b) participă la realizarea schimburilor de date şi informaţii între MAI şi MAE şi, respectiv, cu structurile celorlalte autorităţi de stat şi guvernamentale din ţară sau din străinătate, precum şi cu organizaţiile internaţionale specializate la care MAI are desemnaţi reprezentanţi ori la care România este afiliată;

c) coordonează la nivelul MAI fundamentarea şi realizarea documentaţiei necesare pentru elaborarea acordurilor bilaterale sau multilaterale la care MAI, în nume propriu ori ca împuternicit al Guvernului României şi, după caz, al României, urmează să fie parte;

d) organizează, coordonează şi participă la desfăşurarea activităţilor de negociere, definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a documentelor de cooperare încheiate şi ulterior urmăreşte aplicarea acestora;

e) ţine evidenţa tuturor documentelor de cooperare internaţională aflate în diferite stadii (elaborare, avizare, negociere) sau încheiate la nivel de stat, guvernamental ori departamental cu structuri similare din alte state, cu instituţii sau organizaţii internaţionale, în domeniul de competenţă al MAI;

f) coordonează, conduce şi monitorizează realizarea de către structurile de specialitate din MAI a măsurilor, acţiunilor şi activităţilor convenite prin documentele internaţionale de cooperare, asigură centralizarea, promovarea şi aprobarea propunerilor pentru constituirea şi funcţionarea comisiilor mixte prevăzute în aceste documente, precum şi actualizarea periodică a componenţei acestora;

g) este depozitarul documentelor de cooperare internaţională (în copie certificată, pentru cele încheiate la nivel de stat şi guvernamental, şi în original, pentru cele la nivel departamental) şi păstrează copii ale notelor-raport privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea misiunilor cu relevanţă pentru relaţiile internaţionale ale MAI;

h) răspunde de întocmirea instrumentelor de planificare a activităţilor de relaţii internaţionale, prin luarea măsurilor necesare în vederea centralizării, analizării şi evaluării, în cooperare cu Direcţia generală financiară, a propunerilor formulate de structurile MAI pentru proiectul Planului anual de relaţii internaţionale, precum şi de supunerea spre aprobare a acestui proiect, cu avizele necesare;

i) analizează periodic, la termenele stabilite sau la ordin, ţinând cont de costuri şi rezultate, stadiul realizării Planului anual de relaţii internaţionale, prezentând informări şi propuneri pentru redistribuirea fondurilor disponibile, respectiv pentru solicitarea de resurse suplimentare;

j) ţine la zi evidenţa activităţilor de relaţii internaţionale ce urmează a fi efectuate la nivelul conducerii MAI, precum şi al conducerii structurilor acestora;

k) participă la analiza şi avizarea documentelor elaborate de structuri ale MAI pentru desfăşurarea acţiunilor de relaţii internaţionale ale MAI;

l) coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, structurile şi personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor MAI;

m) asigură întocmirea şi actualizarea periodică a unor fişe documentare de spaţiu, analize, sinteze, mape documentare şi puncte de vedere privind aspectele de interes pentru evoluţia situaţiei internaţionale în domeniile de competenţă ale MAI, precum şi documentele necesare pentru perfectarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale;

n) centralizează şi analizează concluziile şi propunerile rezultate din activităţile de relaţii internaţionale la nivelul conducerii MAI, elaborează şi păstrează evidenţa măsurilor ordonate şi urmăreşte punerea lor în aplicare;

o) participă nemijlocit la acţiuni şi manifestări în domeniul relaţiilor internaţionale, precum negocierea documentelor de cooperare internaţională, sesiuni ale comisiilor mixte etc;

p) analizează proiectele de acte normative transmise spre consultare la DGAERI în considerarea propriilor competenţe, formulând, după caz, propuneri şi observaţii asupra acestora, coordonează şi participă la activităţi de elaborare a proiectelor

de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale în domeniul de activitate al MAI;

q) participă, alături de Direcţia generală management resurse umane, la procedura de recrutare şi selecţie sau la confirmarea pe posturi a personalului MAI implicat în activităţi de relaţii internaţionale, precum şi la organizarea pregătirii profesionale de specialitate şi formulează propuneri pentru completarea şi actualizarea programelor de pregătire profesională a personalului;

r) menţine legătura cu misiunile diplomatice ale Românei din străinătate {ambasade, oficii consulare, misiuni permanente, institute culturale), respectiv cu misiunile diplomatice acreditate în România şi, după caz, cu aprobarea conducerii MAI, face propuneri legate de oportunitatea desemnării unei structuri MAI care să asigure legătura cu aceste misiuni diplomatice;

s) propune, dacă situaţia o impune, delegarea expresă a unei structuri/instituţii din cadrul MAI pentru a menţine legătura cu partenerul extern de cooperare, structura în cauză acţionând, în relaţia cu respectivul partener extern de cooperare, conform reglementărilor internaţionale în materie şi uzanţelor diplomatice.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Serviciului pentru administraţie publică

 

Art. 26. - Serviciul pentru administraţie publică, denumit în continuare Serviciul 4, este organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate şi îndeplineşte atribuţiile MAI privind afacerile europene şi relaţiile internaţionale pentru componenta de administraţie publică.

În cadrul Serviciului 4 îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici şi consilieri pentru afaceri europene.

Art. 27. - În domeniul afaceri europene, Serviciul 4 are rolul de a asigura realizarea sarcinilor care revin MAI în următoarele domenii: cooperare administrativă, funcţia publică comunitară, transporturi, siguranţă rutieră şi regimul permiselor auto, mediu, energie, situaţii de urgenţă, valorile şi principiile fundamentale ale UE, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, nediscriminarea şi cetăţenia UE, libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi a mărfurilor, cooperarea teritorială europeană şi cooperarea consolidată definită conform legislaţiei europene.

Art. 28. - În exercitarea rolului său, Serviciul 4 îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare politicile UE, în domeniile precizate la art. 27. În acest scop:

a) evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu actele legislative ale UE şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi punere în aplicare a acestora;

b) formulează puncte de vedere asupra compatibilităţii cu legislaţia UE, asupra proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de iniţiator sau avizator;

c) realizează, conform proceduri naţionale, procesul de notificare electronică a legislaţiei elaborate de către MAI care transpune actele legislative ale UE şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea acestora;

d) avizează strategiile şi politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile Uniunii Europene;

e) monitorizează activităţile desfăşurate de către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia, pentru transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE;

f) monitorizează, împreună cu instituţiile prefectului, transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi politicilor UE de către autorităţile publice locale;

g) sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni sau decizii ale structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia care pot determina sau favoriza încălcări ale legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE;

h) informează structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia cu privire la activitatea legislativă a UE;

i) acordă consultanţă structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia cu privire la transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative ale UE şi a politicilor comunitare;

j) participă la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform prevederilor Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE;

k) coordonează structurile care fac parte din SOLVIT, ca parte integrantă a reţelei naţionale SOLVIT, precum şi structurile care fac parte din sistemul de informare al pieţei interne, denumit IMI, din cadrul instituţiilor prefectului;

l) asigură reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice sistemelor europene EUPILOT şi IMI;

2. asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare şi promovare a poziţiilor MAI privind problematica dosarelor europene pentru domeniile precizate la art. 27, după cum urmează:

a) realizează analize asupra evoluţiilor survenite în problematica dosarelor europene;

b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene;

c) primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia informaţiile transmise de către UE sau de către coordonatorii Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;

d) asigură trierea informaţiilor, propune priorităţile şi termenele pentru elaborarea poziţiilor MAI;

e) integrează materialele transmise de structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia şi le supune spre aprobare conducerii MAI;

f) elaborează sau, după caz, avizează în mod obligatoriu următoarele categorii de documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor României la Consiliul European, COREPER I. COREPER II şi Consiliul pentru afaceri generale şi relaţii externe; mandatele reprezentanţilor MAI în comitetele şi grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE; poziţiile MAI în structurile Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; materialele pentru întâlnirile bilaterale între reprezentanţii MAI şi reprezentanţi ai partenerilor săi din state membre ale UE; materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI; documentele pe care MAI şi instituţiile din subordinea sa le transmit structurilor UE;

g) elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI şi instituţiile din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene şi Comitetului de coordonare a afacerilor europene sau Guvernului României şi monitorizează îndeplinirea deciziilor luate în acest cadru;

h) avizează în mod obligatoriu notele si rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE;

i) organizează registrul poziţiilor MAI privind proiectele de acte legislative şi proiectele de politici ale Uniunii Europene, care stau la baza formulării mandatelor generale ale reprezentanţilor României în grupurile de lucru ale UE;

j) monitorizează participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile si agenţiile UE;

k) evaluează stadiul şi nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI în grupurile de lucru la care au fost desemnaţi să participe. Informează conducerea MAI asupra rezultatelor înregistrate şi, după caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor acestuia.

Art. 29. - (1) Serviciul 4 reprezintă componenta de administraţie publică a MAI în structurile Sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene.

(2) Serviciul 4 cooperează cu structuri similare din alte ministere şi autorităţi publice centrale şi locale.

(3) Serviciul 4 coordonează participarea reprezentanţilor MAI la programe pentru asistenţă derulate în alte state şi detaşarea reprezentanţilor MAI la instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE.

(4) Serviciul 4 asigură aplicarea prevederilor procedurilor Guvernului României privind desemnarea reprezentanţilor ţării noastre la Comitetul Regiunilor şi asigură colaborarea cu aceştia în vederea promovării în mod unitar a poziţiilor României în organismele consultative ale UE.

(5) Serviciul 4 avizează participarea autorităţilor publice locale sau a unităţilor administrativ-teritoriale din România la grupări europene de cooperare teritorială.

(6) Serviciul 4 iniţiază acţiuni menite să contribuie la creşterea capacităţii instituţionale a structurilor MAI şi structurilor din subordine în gestionarea afacerilor europene.

Art. 30. - Serviciul 4 exercită, pentru componenta de administraţie publică a MAI, următoarele atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale:

a) iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea unor relaţii de cooperare ale MAI cu structuri similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale şi regionale, în conformitate cu principiile politicii externe a României;

b) realizează analize, sinteze şi asigură planificarea şi coordonarea activităţilor de relaţii internaţionale ale MAI şi ale instituţiilor aflate în subordinea sa;

c) asigură susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu organisme sau instituţii similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale sau regionale;

d) avizează, sprijină şi coordonează, după caz, acţiunile întreprinse de celelalte structuri ale MAI şi instituţiile aflate în subordinea acestuia în domeniul relaţiilor internaţionale, în scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajelor transmise de MAI pe plan internaţional;

e) avizează activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate de instituţiile prefectului;

f) negociază,

În numele MAI, pe bază de mandat sau participă la negocierea documentelor şi a altor înţelegeri internaţionale la care MAI este parte;

g) propune semnarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări;

h) urmăreşte, în colaborare cu celelalte structuri ale MAI şi cu instituţiile din subordinea acestuia, aplicarea prevederilor documentelor şi ale altor înţelegeri internaţionale la care MAI este parte;

i) asigură asistenţa permanentă, în domeniul relaţiilor internaţionale, pentru structurile MAI, instituţiile din subordinea acestuia, pentru instituţiile prefectului şi pentru autorităţile publice locale;

j) avizează şi ţine evidenţa relaţiilor de colaborare ale autorităţilor publice locale cu structuri similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale şi regionale şi aderarea la aceste organizaţii;

k) monitorizează aplicarea prevederilor procedurilor Guvernului României privind desemnarea membrilor delegaţiei României la Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Consiliul Europei;

l) asigură, prin intermediul unui funcţionar public, desemnat prin ordin al ministrului administraţiei si internelor, secretariatul delegaţiei României la Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa;

m) asigură, pentru domeniul administraţiei publice, legătura MAI cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale altor state în România, precum şi cu cele ale României în alte ţări, în conformitate cu legislaţia naţională, cu regulile şi practica internaţionale.

Art. 31. - Pentru realizarea atribuţiilor sale, Serviciul 4 solicită structurilor de administraţie publică ale MAI, instituţiilor din subordine, instituţiilor prefectului şi autorităţilor publice locale informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Atribuţiile Serviciului fonduri europene

 

Art. 32. - Serviciul fonduri europene, denumit în continuare Serviciul 5, este organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate şi, în calitate de unitate de coordonare a programelor, îndeplineşte atribuţiile MAI referitoare la accesarea, coordonarea şi monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru structurile MAI în domeniul ordine şi siguranţă publică.

Art. 33. - (1) în exercitarea atribuţiilor, Serviciul 5 îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) monitorizează permanent lansarea cererilor de ofertă de către Comisia Europeană/alţi finanţatori externi pentru programe în domeniul ordinii şi siguranţei publice; participă efectiv la crearea de noi instrumente financiare în grupurile de lucru din CE;

b) asigură consultarea permanentă, inclusiv prin organizarea de vizite la faţa locului, a structurilor MAI şi constituie baze de date referitoare la nevoile structurilor din cadrul MAI, din domeniul ordinii şi siguranţei publice care pot fi acoperite prin programe cu finanţare din fonduri externe sau alte tipuri de finanţări nerambursabile;

c) acordă asistenţă tehnică/pregătire beneficiarilor structuri din domeniul ordinii şi siguranţei publice;

d) elaborează, împreună cu instituţiile şi autorităţile MAI, fişele de proiect propuse spre finanţare din fondurile externe nerambursabile;

e) urmăreşte semnarea memorandumurilor de finanţare şi a acordurilor de grant pentru proiectele propuse spre finanţare;

f) identifică potenţiali parteneri externi şi propune conducerii MAI încheierea de acorduri de parteneriat în vederea implementării proiectelor transnaţionale;

g) coordonează şi monitorizează elaborarea specificaţiilor tehnice, a termenilor de referinţă şi pregătirea documentaţiei de licitaţie, pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile;

h) participă la activitatea de evaluare şi avizare a ofertelor primite în cadrul licitaţiei pentru aceste proiecte;

i) monitorizează modul de elaborare a rapoartelor de evaluare a expresiilor de interes şi a ofertelor primite în cadrul licitaţiilor;

j) monitorizează activitatea de încheiere a contractelor cu firmele câştigătoare ale licitaţiilor;

k) monitorizează modul de implementare de către beneficiari structuri ale MAI pe toată durata desfăşurării acestora şi verifică îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către părţi;

l) efectuează periodic vizite la faţa locului la beneficiari în vederea asigurării respectării obligaţiilor contractuale, precum şi a regulilor de vizibilitate şi eligibilitate a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

m) elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor după încheierea fiecărei etape;

n) monitorizează aplicarea procedurilor şi standardelor interne şi internaţionale în activitatea de implementare a proiectelor, în conformitate cu reglementările în domeniu;

o) constituie şi actualizează permanent baza de date cu privire la implementarea programelor cu finanţare externă nerambursabilă, pe baza informaţiilor primite de la structurile beneficiare;

p) contribuie la crearea cadrului legal şi construieşte sistemul de management şi control pentru fiecare instrument financiar destinat ordinii şi siguranţei publice în conformitate cu deciziile financiare ale Comisiei Europene;

q) elaborează cadrul informaţional adecvat fundamentării deciziilor MAI în domeniul asigurării resurselor de finanţare a proiectelor prioritare, în funcţie de eligibilitatea acestora pentru finanţare ale căror beneficiari sunt structuri MAI din domeniul ordinii şi siguranţei publice;

r) redactează împreună cu beneficiarii finali ai proiectelor manualele/seturile de proceduri de lucru sau actualizează procedurile existente şi redactează şi urmăreşte aprobarea formularelor standard;

s) menţine legătura cu organismele naţionale şi internaţionale care finanţează sau derulează programe cu finanţare externă nerambursabilă al căror beneficiar direct este MAI sau structurile sale subordonate;

t) participă activ, cu experţi şi expertiză, în proiecte transnaţionale, gestionează baza de date cu experţi în domeniul managementului de proiecte;

u) elaborează, analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a fondurilor externe nerambursabile cu incidenţă asupra domeniului ordine şi siguranţă publică.

(2) Serviciul 5 desfăşoară activităţile necesare gestionării fondului european postaderare Facilitatea Schengen, acordat României conform Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la UE, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005, îndeplinind atribuţiile specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen, prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Serviciul 5 este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen, fiind responsabil pentru administrarea şi coordonarea curentă a proiectelor având ca beneficiar structuri ale MAI pentru care îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Schema funcţională şi desemnarea competenţelor privind fluxul documentelor în cadrul procesului de gestionare a proiectelor finanţate prin instrumentul financiar Facilitatea Schengen în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor aferente autorităţii competente sau organismului intermediar se stabilesc prin dispoziţie a şefului Departamentului Schengen.

(5) Serviciul 5, în calitate de autoritate responsabilă pentru Fondul european de returnare, Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Fondul european pentru refugiaţi şi Fondul pentru frontierele externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, cu modificările ulterioare, şi de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”.

(6) Pe linia coordonării implementării cerinţelor Schengen şi a monitorizării derulării programului Sistemul integrat pentru securitatea frontierei (SISF), Serviciul 5 îndeplineşte şi următoarele atribuţii specifice:

a) implementează şi actualizează permanent datele relevante în Planul de acţiuni, denumit în continuare PA. şi în Planul unic multianual de investiţii, denumit în continuare P.U.M.I., în aplicaţia FrontMap, centralizând şi verificând raportările instituţiilor reprezentante în cadrul G.I.R.M.I.F.S, care au în responsabilitate acţiuni şi investiţii pentru implementarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României;

b) monitorizează şi actualizează stadiul implementării cerinţelor Schengen, conform Catalogului Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României, la nivelul întregii frontiere externe, în aplicaţia FrontMap;

c) asigură mentenanţa aplicaţiei informatice FrontMap şi dezvoltarea acesteia pentru monitorizarea activităţilor specifice asigurării managementului integrat al frontierei în perioada postaderare, conform cerinţelor Schengen;

d) organizează şedinţele periodice ale G.I.R.M.I.F.S., pregăteşte documentaţia şi asigură logistica necesare;

e) asigură comunicarea interministerială, organizează grupuri de lucru sau şedinţe în plen pe problematica solicitată de către oricare dintre membrii G.I.R.M.I.F.S. şi armonizează punctele de vedere ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securizării frontierei;

f) monitorizează stadiul implementării proiectului SISF şi asigură informarea periodică sau la nevoie a conducerii departamentului în ceea ce priveşte progresul activităţii, precum şi în toate aspectele relevante;

g) organizează reuniuni la nivel decizional, strategic sau de experţi în ceea ce priveşte dezvoltarea programului şi/sau a proiectului SISF, cu integratorul de sistem, reprezentanţi ai MAI şi/sau ai altor instituţii sau structuri cu atribuţii în domeniul managementului integrat al frontierei.

(7) Serviciul elaborează/analizează/propune, spre avizare, conducerii DGAERI, după caz, proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţă în domeniul de activitate al serviciului, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în MAI.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Atribuţiile Serviciului protocol şi relaţii consulare

 

Art. 34. - (1) Serviciul protocol şi relaţii consulare, denumit în continuare Serviciul 6, este organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate şi are rolul de a asigura activităţile de ceremonial, protocol şi relaţii consulare în scopul menţinerii şi dezvoltării relaţiilor stabilite între MAI şi alte instituţii interne şi internaţionale, precum şi cu misiunile şi oficiile diplomatice şi consulare acreditate în România.

(2) Serviciul 6 îndeplineşte atribuţii referitoare la desfăşurarea activităţilor de protocol, ceremonial şi reprezentare la nivelul ministrului administraţiei şi internelor şi demnitarilor din conducerea MAI, coordonând pe linie specifică structurile de protocol din structurile subordonate/coordonate de MAI, şi efectuează misiuni operative de însoţire şi de coordonare a activităţilor de ceremonial şi protocol.

Art. 35. - În exercitarea rolului său, Serviciul 6 îndeplineşte următoarele atribuţii;

1. pe linia protocolului extern:

a) organizarea, coordonarea executării, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţilor privind pregătirea şi realizarea vizitelor oficiale în România ale delegaţiilor străine la nivel de ministru şi secretar de stat;

b) participarea la organizarea, coordonarea executării, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţilor privind derularea reuniunilor şi conferinţelor internaţionale desfăşurate în România, la nivel de ministru şi secretar de stat, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul DGAERI;

c) participarea, prin cadrele nominalizate ale serviciului, la însoţirea delegaţiilor străine la nivel de ministru si secretar de stat, urmărind buna desfăşurare a programului vizitei acestora;

d) asigurarea translaţiei la acţiunile din domeniul relaţiilor externe ale conducerii MAI;

e) organizarea şi coordonarea vizitelor oficiale şi de lucru în străinătate ale conducerii MAI;

f) redactarea documentelor necesare pentru obţinerea aprobării deplasărilor în străinătate ale ministrului şi secretarilor de stat, efectuarea demersurilor pentru obţinerea avizelor şi aprobărilor necesare la MAE şi Guvernul României;

g) organizarea primirilor la conducerea MAI ale diplomaţilor acreditaţi la Bucureşti, ale reprezentanţilor diferitelor organizaţii internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale, reprezentanţilor unor companii sau ale altor cetăţeni străini;

2. pe lina protocolului intern:

a) organizarea, coordonarea executării, conducerea, îndrumarea şi controlul bunei desfăşurări a activităţilor privind deplasarea conducerii MAI în ţară;

b) întocmirea listelor de protocol lunare şi transmiterea mesajelor de felicitare din partea conducerii MAI, precum şi a mulţumirilor conducerii MAI la felicitările primite de aceasta;

c) efectuarea demersurilor necesare confecţionării, eliberării si recuperării paşapoartelor de serviciu, pentru tot personalul MAI;

d) asigurarea păstrării în condiţii de siguranţă a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu;

e) gestionarea şi actualizarea bazei de date şi evidenţă a paşapoartelor diplomatice si de serviciu emise pentru personalul MAI;

f) întocmirea demersurilor necesare în vederea confecţionării şi depunerii coroanelor şi jerbelor cu ocazia unor evenimente oficiale;

g) întocmirea rapoartelor pentru acordarea de atenţii simbolice diplomaţilor străini acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţilor unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate sau altor cetăţeni străini, cu ocazia primirii acestora în ţară de conducerea MAI;

h) ţinerea evidenţei atenţiilor simbolice acordate sau primite la nivelul conducerii MAI cu prilejul activităţilor de reprezentare si protocol;

i) stabilirea, în cooperare cu Direcţia generală logistică, a catalogului de atenţii simbolice şi a necesarului de aprovizionare anual;

3. pe linie de relaţii consulare:

a) organizarea, coordonarea executării, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţilor specifice de relaţii consulare la nivelul MAI;

b) organizarea, operarea şi actualizarea bazei de date privind misiunile diplomatice străine acreditate la Bucureşti, precum şi oficiile consulare ale acestora în România, efectuarea demersurilor corespunzătoare pentru obţinerea şi actualizarea Listei corpului diplomatic;

c) obţinerea vizelor necesare pentru cadrele MAI care fac deplasări în străinătate în interes de serviciu;

d) asigurarea contactelor şi corespondenţei MAI cu misiunile diplomatice acreditate la Bucureşti, rezolvând solicitările pe care acestea le adresează instituţiei şi asigurând, după caz, traducerea corespondenţei menţionate.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Atribuţiile Biroului Informaţii clasificate şi secretariat

 

Art. 36. - (1) Biroul informaţii clasificate şi secretariat, denumit în continuare BICS, este organizat şi funcţionează ca structură specializată şi îndeplineşte atribuţiile privind protecţia şi gestionarea informaţiilor clasificate, secretariatul şi corespondenţa ordinară şi asigură din punct de vedere tehnic şi operaţional exploatarea punctului de acces al MAI în Sistemul informatic si de comunicaţii (SIC) EXTRANET.RO si a terminalului DGAERI în SIC INTRANET.UE.

(2) BICS are în componenţă următoarele compartimente: a) Subregistrul NATO/UE, administrare sisteme Extranet.Ro, Intranet.UE;

b) Informaţii clasificate naţionale;

c) Secretariat.

Art. 37. - (1) Compartimentul Subregistrul NATO/UE, administrare sisteme Extranet.Ro, Intranet.UE îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului general al DGAERI corespondenţa NATO, UE, OSCE clasificată şi neclasificată adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;

b) asigură consultarea informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE de către personalul autorizat în baza rezoluţiei directorului DGAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) controlează fluxul informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL sau superior/UE sensibile la nivelul DGAERI;

d) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare si inventariere a informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE;

e) notifică imediat Componentei sistemului naţional de registre (CSNR) ierarhic superioare cu privire la datele de identificare ale informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL sau superior şi UE clasificate sensibile primite de la CSNR, altele decât Registrul intern al MAI;

f) transmite informaţii NATO/UE clasificate către alte CSNR din MAI, cu respectarea principiului „necesităţii de a cunoaşte” şi cu avizul Registrului intern al MAI;

g) transmite Registrului intern al MAI documentele clasificate NATO/UE, în vederea expedierii lor;

h) asigură respectarea în cadrul biroului a procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor NATO/UE/OSCE clasificate;

i) centralizează şi transmite Registrului intern al MAI rezultatele inventarierii anuale a documentelor NATO/UE din gestiunea proprie;

j) centralizează rezultatele inspecţiilor de securitate şi le transmite Registrului intern al MAI;

k) acordă asistenţă de specialitate în derularea activităţilor de pregătire şi instruire a personalului care are acces la informaţii NATO/UE clasificate şi UE neclasificate care nu se dau publicităţii;

l) asigură exploatarea tehnică si operaţională, în condiţii de securitate, a terminalelor EXTRANET.RO şi INTRANET.UE;

m) sprijină conducerea DGAERI şi structura de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE, OSCE primite la nivelul DGAERI;

n) informează conducerea DGAERI şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE/OSCE constatate în procesul de gestionare a acestora;

0) în baza aprobării conducerii DGAERI, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate NATO/UE/OSCE;

p) gestionează informaţiile UE neclasificate primite prin sistemele Extranet.Ro, Intranet.UE şi asigură fluxul informaţional către structurile DGAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

q) asigură transmiterea informaţiilor UE neclasificate către alte structuri ale MAI;

r) urmăreşte aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor UE neclasificate, care nu se dau publicităţii, la nivelul DGAERI;

s) din dispoziţie, personalul autorizat execută activităţile circumscrise compartimentelor Secretariat şi Informaţii clasificate naţionale.

(2) Compartimentul informaţii clasificate naţionale îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului general al DGAERI corespondenţa clasificată adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;

b) asigură consultarea informaţiilor clasificate de către personalul autorizat în baza rezoluţiei directorului general al DGAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) expediază la destinaţie corespondenţa clasificată elaborată de personalul direcţiei, după semnarea sau avizarea acestora de către persoanele abilitate în acest sens, cu respectarea normelor legale de curierat pentru această categorie de informaţii;

d) primeşte şi ţine evidenţa colecţiilor de legi, decrete, hotărâri şi ordonanţe guvernamentale şi a altor acte normative de interes general cu caracter clasificat;

e) primeşte şi ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor, a regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate cu caracter clasificat;

f) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a informaţiilor clasificate ale DGAERI;

g) asigură multiplicarea informaţiilor clasificate pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale DGAERI, potrivit normelor legale în vigoare;

h) răspunde de aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţilor clasificate naţionale;

i) sprijină conducerea DGAERI şi structura de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate naţionale;

j) informează conducerea DGAERI şi structura de securitate despre vulnerabilităţile si riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, constatate în procesul de gestionare a acestora;

k) în baza aprobării conducerii DGAERI, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

l) din dispoziţie, personalul compartimentului Informaţii clasificate naţionale execută activităţile circumscrise compartimentelor Subregistrul NATO/UE, administrare sisteme Extranet.Ro, Intranet.UE şi Secretariat.

(3) Compartimentul Secretariat îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului DGAERI corespondenţa neclasificată adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare;

b) expediază la destinaţie corespondenţa şi lucrările elaborate de personalul DGAERI, după semnarea sau avizarea acestora de către persoanele abilitate în acest sens;

c) asigură toate activităţile legate de primirea şi transmiterea corespondenţei DGAERI prin staţia fax proprie şi prin staţia de e-mail;

d) primeşte şi ţine evidenţa colecţiilor de legi, decrete, hotărâri şi ordonanţe guvernamentale şi a altor acte normative de interes general, neclasificate;

e) ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter intern, a regulamentelor, instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate, neclasificate;

f) asigură executarea operaţiunilor de inventariere şi scădere a dosarelor de arhivă constituite, conform normelor legale în vigoare, de către structurile DGAERI şi predarea acestora la serviciul specializat din cadrul Secretariatului General al MAI;

g) asigură procurarea şi distribuirea ştampilelor şi sigiliilor, ţine evidenţa acestora şi răspunde de manipularea şi folosirea acestora;

h) ţine evidenţa petiţiilor, asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare a şedinţelor de lucru, audienţelor, primirilor la conducerea DGAERI, asigură difuzarea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste ocazii sau primite de la conducerea MAI către personalul DGAERI şi urmăreşte soluţionarea acestora în termenele legale;

i) asigură executarea operaţiunilor aferente preluării şi distribuirii drepturilor băneşti şi materiale cuvenite personalului DGAERI, atât în mod individual, cât şi colectiv;

j) asigură primirea şi distribuirea către structurile DGAERI a bunurilor materiale de resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual şi participă la executarea inventarierii, conform prevederilor legale;

k) asigură primirea şi distribuirea către structurile DGAERI a bunurilor materiale de resortul comunicaţii şi informatică;

l) asigură, distribuie şi urmăreşte încadrarea în normele legale de consum a materialelor consumabile;

m) execută activităţi specifice pregătirii şi desfăşurării şedinţelor de tragere;

n) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul DGAERI;

o) asigură serviciul de curierat prin poşta specială şi alte servicii de curierat;

p) asigură, prin personal atestat, serviciul de conducător auto;

q) asigură redactarea dispoziţiei zilnice, pe baza propunerilor primite de la structurile din componenţa DGAERI şi aprobate de conducătorul acesteia şi ţine evidenţa prezenţei zilnice şi a răspândirilor personalului DGAERI, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale şi de odihnă acordate acestuia, precum şi a orelor suplimentare prestate de acesta;

r) întocmeşte planificarea serviciilor de zi în cadrul DGAERI, documentaţia aferentă şi asigură instruirea personalului care execută aceste servicii;

s) asigură activităţile desfăşurate, la nivelul DGAERI, pe linie de personal/resurse umane, în urma solicitărilor Direcţiei generale management resurse umane.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Atribuţiile Structurii de securitate/CSTIC

 

Art. 38. - (1) Structura de securitate/CSTIC, denumită în continuare SS/CSTIC, este structura specializată care deserveşte DGAERI în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

(2) SS/CSTIC este organizată şi funcţionează în subordonarea directă a directorului general adjunct pentru componenta ordine şi siguranţă publică.

(3) Personalul SS/CSTIC îndeplineşte atribuţiile structurii de securitate la nivelul DGAERI, precum şi pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii.

Art. 39. - SS/CSTIC coordonează, la nivelul DGAERI, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE şi OSCE, în toate componentele acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv securitatea pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Art. 40. - În exercitarea rolului său, SS/CSTIC îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate naţionale:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii DGAERI normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă (DGIPI), iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu DGIPI;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea DGAERI în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea DGAERI despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor DGIPI, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces ia informaţii clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziţia şefului DGAERI;

k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

l) prezintă conducătorului DGAERI propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DGIPI;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii DGAERI, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

2. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO/UE:

a) coordonează direct activitatea Subregistrului DGAERI;

b) elaborează normele interne de aplicare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE subsecvente reglementărilor naţionale în domeniu, adaptate la specificul DGAERI;

c) monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor clasificate NATO/UE, precum şi modul de respectare a acestora în cadrul DGAERI;

d) elaborează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE la nivelul DGAERI;

e) consiliază conducerea DGAERI pentru toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate NATO/UE;

f) informează conducerea DGAERI cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi eventualele încălcări ale reglementărilor de securitate şi propune măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora;

g) asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului;

h) ţine evidenţa actualizată a tuturor persoanelor din cadrul DGAERI, precum şi a ataşaţilor de afaceri interne, care au acces la informaţii clasificate NATO/UE, şi ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;

i) sprijină DGIPI în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează sa aibă acces la informaţii clasificate NATO/UE;

j) analizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE;

k) inspectează activitatea CSNR din DGAERI privind modalităţile de gestionare a informaţiilor clasificate NATO/UE;

l) coordonează şi urmăreşte punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO/UE;

m) pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul CSNR din DGAERI şi îl informează pe şeful direcţiei cu privire la vulnerabilităţile constatate;

n) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică din DGAERI;

o) stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate specifice DGAERI, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la informaţiile clasificate NATO/UE;

p) verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informaţii clasificate NATO/UE din DGAERI;

q) adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător în toate încăperile din DGAERI în care se manipulează documente clasificate NATO/UE;

r) coordonează planificarea, implementarea şi controlul modului de aplicare a propriilor programe de pregătire a personalului DGAERI;

s) ţine evidenţa tuturor persoanelor din DGAERI care au participat la forme de pregătire organizate de NATO sau UE sau la forme de pregătire organizate la nivel naţional, precum: MAI, Serviciul Român de Informaţii, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat etc;

3. pe linia INFOSEC:

a) implementează şi asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare;

b) relaţionează cu Sectorul INFOSEC din DGIPI în situaţiile în care: planifică dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate, propune schimbări ale configuraţiei de sistem, propune conectarea cu alte SIC, propune schimbări ale modului de operare protejată a SIC, propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC, iniţiază, după caz, proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC deja acreditate, planifică sau propune desfăşurarea oricărei alte activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii SIC acreditate;

c) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la Sectorul INFOSEC din cadrul DGIPI;

d) solicită asistenţă de specialitate din partea Sectorului INFOSEC din cadrul DGIPI pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectării

acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC;

e) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;

f) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC;

g) realizează legătura între contractant şi Sectorul INFOSEC din cadrul DGIPI;

h) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC;

i) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul DGAERI şi utilizatorii SIC;

j) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în SIC din cadrul DGAERI, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de Sectorul INFOSEC din cadrul DGIPI;

k) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcţioneze în incinta DGAERI, conform normelor legale în vigoare;

l) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, Sectorului INFOSEC din cadrul DGIPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor;

m) asigură administrarea punctului de acces DGAERI în SIC EXTRANET.RO al MAE, personalul SS/CSTIC îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate, respectiv de înlocuitor administrator de securitate în zona terminalului EXTRANET.RO;

n) asigură administrarea punctului de acces DGAERI în SIC INTRANETUE al MAI, personalul SS/CSTIC îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate al acestuia.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 41. - Întregul personal al DGAERI are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în părţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 42. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

anexa Nr. 1

la regulament

DIAGRAMA DE RELAŢII

a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

GUVERN

 

 

 

 

 

 

MINISTRULADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEFUL DEPARTAMENTULUI SCHENGEN, AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

Structuri specializate

 

 

 

Structuri specializate

MAE, MApN, MJ, MTT, MCSI, MFP, MP,

 

DEPARTAMENTULSCHENGEN, AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

DAE, SRI, SIE, STS, SGG, ANV, ANPC,

MMFPS, MS, MADR

 

 

 

ANSVSA, GNM, CC, OPCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii şi organizaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

Misiuni diplomatice acreditate în România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii similare din alte state

 

 

 

 

 

 

Ataşaţi de afaceri interne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unităţi din aparatul central/instituţii/structuri MAI, pe linie de specialitate, în domeniile Schengen, afaceri europene şi reiaţii internaţionale, şi corelativ

 

 

Legendă

 

 

Relaţii de cooperare

 

 

Relaţii de coordonare

 

 

Relaţii de subordonare

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

ŞEF DEPARTAMENT

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALA AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNATIONALE

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

 

 

DIRECTOR GENERALADJUNCT PENTRUADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul analize şi negocieri UE

 

 

Serviciul implementare politici europene

 

Serviciul reprezentare externa şi relaţii internaţionale

 

 

Serviciul pentru administraţie publică

 

Serviciul fonduri europene

 

Serviciul protocol şi relaţii consulare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul informaţii clasificate şi secretariat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura de securitate/CSTIC

 

Subregistrul NATO/UE, administrare sisteme Extranet.Ro şi Intranet.UE

 

Informaţii clasificate naţionale

 

Secretariat

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Nr. ................din...................

Ex. nr. ....

FIŞA POSTULUI

                                   

                                   

           

           


 

Identificarea postului

 

1.

Compartimentul:

conducerea Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale (DGAERI)

2.

Denumirea postului:

director general al DGAERI

3.

Poziţia postului în statul de organizare:

2

4.

Relaţii cu alte posturi:

 

4.1.

Relaţii ierarhice:

- este subordonat nemijlocit şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale şi direct ministrului administraţiei şi internelor;

- are în subordine întregul personal al DGAERI;

4.2.

Relaţii funcţionale:

- conduce întreaga activitate a direcţiei generale;

- directorii generali adjuncţi i se subordonează nemijlocit;

- coordonează nemijlocit activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi a Biroului informaţii clasificate şi secretariat;

- emite dispoziţii pentru întreg personalul din subordine şi poate formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din direcţiile generale şi direcţiile (similare) aparatului central şi din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), cu sau fără personalitate juridică.

4.3.

Relaţii de control:

- controlează activitatea structurilor DGAERI şi a întregului personal al

acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al MAI, din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea ori în coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

4.4.

Relaţii de colaborare:

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea ori în coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte institut i ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, cu instituţii de profil ale altor state, cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, cu organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al DGAERI, în conformitate cu procedurile legale şi cu ordinele şi dispoziţiile ministrului administraţiei şi internelor.

4.5.

Relaţii de reprezentare:

- reprezintă DGAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate; - directorul general angajează, în condiţiile legii, DGAERI în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.

5.

. Definirea sumară a atribuţiilor postului

- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale din MAI;

- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii DGAERI;

- efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă.

 

 

Cerinţele postului

 

1.

Categoria de personal ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2.

Gradul profesional necesar ocupantului postului:

comisar şef de poliţie

3.

Pregătire:

 

3.1.

pregătire de bază:

studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau ciclul I - studii universitare de licenţă;

3.2.

pregătire de specialitate:

studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management;

3.3.

alte cunoştinţe:

cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, drept internaţional, managementul proiectelor;

3.4.

autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi informaţiile clasificate NATO de nivel Top SECRET şi UE de nivel EU Top SECRET;

3.5.

limbi străine:

- limba engleză: citit, scris, vorbit - bine;

- cel puţin o altă limbă de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit bine.

4.

Experienţă:

 

4.1.

vechime în muncă/din care în MAI:

cel puţin 7 ani în MAI;

4.2.

vechime în specialitate:

cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3.

vechime în funcţii de conducere:

cel puţin 5 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;

4.4.

perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

6 luni.

5.

Aptitudini si abilităţi necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);

- oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observaţie;

- capacitate de lucru în echipă;

- putere de mobilizare.

6.

Atitudini necesare/comportament:

- spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare

7.

Parametrii privind starea sănătăţii somatice:

apt pentru funcţii de conducere

8.

Trăsături psihice şi de personalitate:

inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional

 

 

Condiţii specifice de muncă

 

1.

Locul de muncă:

sediul DGAERI

2.

Programul de lucru:

conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3.

Deplasări curente:

vizite de lucru la instituţii din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din capitală sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, la Instituţii ori organizaţii din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI

4.

Condiţii deosebite de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, erorilor în lucrările elaborate sau avizate, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi de sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

5.

Riscuri implicate de post:

- afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;

- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj şi oboseală psihică;

- antrenarea în cazul unor decizii sau avize nefundamentate a răspunderii juridice.

6.

Compensări:

- indemnizaţie de conducere;

- sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

 

Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

 

1. Sarcini şi îndatoriri:

1. organizează, conduce şi răspunde de întreaga activitate a DGAERI pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin acesteia, conform prevederilor legale;

2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;

3. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţii regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;

4. coordonează şi, după caz, participă la activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile de competenţă ale MAI;

5. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor state;

6. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;

7. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurând consultarea altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare;

8. exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din subordinea sau din coordonarea MAI;

9. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură ai MAI, cu excepţia măsurilor operative şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

10. coordonează relaţiile cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale României în alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii de legătură ai statelor partenere acreditaţi în România;

11. prezintă informări în şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele rezultate înregistrate în domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare în acest sens;

12. coordonează procesul de elaborare şi promovare spre aprobare a Planului anual de relaţii internaţionale al MAI;

13. convoacă, ori de câte ori se impune, şefii structurilor de afaceri europene şi relaţii internaţionale în vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, a stabilirii de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;

14. dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;

15. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi verifică modul de însuşire a cunoştinţelor transmise;

16. dispune măsuri, conform competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare a DGAERI, aflate în competenţă de numire;

17. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit competenţelor;

18. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea întregii activităţi a DGAERI;

19. Îndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute la art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la pct. 298 şi 299 din Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, precum şi a prevederilor în materie stipulate în Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, respectiv Metodologia de aplicare a Normelor de protecţie a informaţiilor UE clasificate în cadrul MAI, asigurând în acest sens păstrarea şi controlul difuzării acestora conform procedurilor în vigoare;

20. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul DGAERI. 2. Responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în documentele strategice din aria de competenţă a DGAERI;

b) de raportare: prezintă şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi reiaţii internaţionale şi în şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importantă deosebită si ia informaţiile clasificate, NATO de nivel TOP SECRET si UE de nivel EU TOP SECRET.

 

Standarde de performanţă asociate postului

 

1.

Indicatori cantitativi:

- număr de lucrări primite, repartizate, urmărite şi verificate în cadrul DGAERI;

- număr de acţiuni desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul DGAERI sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi din străinătate.

2.

Indicatori calitativi:

calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale

3.

Costuri:

nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor DGAERI, cu respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea unor surse alternative de finanţare în condiţii legale

4.

Timp:

încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate

5.

Utilizarea resurselor:

asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale MAI

6.

Mod de realizare:

- îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte unităţi din MAI, sub coordonarea ministrului administraţiei şi internelor şi a şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale;

- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI;

- coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de celelalte structuri cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale din structurile MAI;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

……………………………………………..

Şeful Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale,

……………………………………………..

 

TITULARUL POSTULUI:

Numele şi prenumele:.....................................................

Semnătura:.....................................................................

Data:...............................................................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

Nr. ..............din................

Ex. nr. ......

FIŞA POSTULUI

 

Identificarea postului

1.

Compartimentul:

conducerea Direcţiei generale afaceri europene si relaţii internaţionale (DGAERI)

2.

Denumirea postului:

director general adjunct al DGAERI

3.

Poziţia postului în statul de organizare:

3

4.

Relaţii cu alte posturi:

 

4.1.

Relaţii ierarhice:

 

- este subordonat nemijlocit directorului general;

- are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează;

- prin dispoziţie a directorului general i se pot delega, potrivit prevederilor legale, competenţe şi responsabilităţi privind conducerea direcţiei generale;

- este şeful structurii de securitate a DGAERI,

4.2.

Relaţii funcţionale:

- conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează;

- coordonează nemijlocit Serviciul analize şi negocieri UE, Serviciul implementare politici europene, Serviciul reprezentare externă şi relaţii internaţionale şi Structura de securitate.

4.3.

Relaţii de control:

- controlează activitatea structurilor DGAERI cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

- controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).

4.4.

Relaţii de colaborare:

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central şi ala celorlalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Afaceri Europene, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, din ţară şi din străinătate, cu instituţii de profil ale altor state, cu organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de competenţă ale direcţiei, în conformitate cu prevederile legale si cu ordinele ministrului administraţiei şi internelor.

4.5.

Relaţii de reprezentare:

- reprezintă DGAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate, în baza delegaţiei de reprezentare.

5.

Definirea sumară a atribuţiilor postului

- furnizează sprijinul necesar directorului general în exercitarea atribuţiilor specifice, în condiţiile legii;

- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit;

- asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de structurile pe care le coordonează nemijlocit;

- efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de competenţă;

- îndeplineşte atribuţiile specifice şefului Structurii de securitate a DGAERI.

 

 

 

Cerinţele postului

 

1.

Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

 

2.

Gradul profesional necesar ocupantului postului:

subcomisar de poliţie

3.

Pregătire:

 

3.1.

pregătire de bază:

studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, sau ciclul I - studii universitare de licenţă;

3.2.

pregătire de specialitate:

studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul management;

3.3.

alte cunoştinţe:

cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, managementul proiectelor, planificare strategică;

3.4.

autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită si la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET;

3.5.

limbi străine:

cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională: citit, scris, vorbit - bine.

4.

Experienţă:

 

4.1.

vechime în muncă/din care în MAI:

cel puţin 7 ani în MAI;

4.2.

vechime în specialitate:

cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3.

vechime în funcţii de conducere:

cel puţin 5 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;

4.4.

perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

6 luni.

5.

Aptitudini şi abilităţi necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control);

- operativitate în luarea deciziilor;

- capacitate de comunicare la nivel individual şi instituţional;

- abilităţi de negociere;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observaţie;

- capacitate de lucru în echipă.

6.

Atitudini necesare/comportament:

- integritate, cinste, devotament şi loialitate faţă de instituţie;

- disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi;

- tact, discreţie, perseverenţă, prestanţă, politeţe;

- ţinută şi comportament echilibrat;

- spirit de iniţiativă.

7.

Parametri privind starea sănătăţii somatice:

apt pentru funcţii de conducere

8.

Trăsături psihice şi de personalitate:

inteligenţă, flexibilitate în gândire, echilibru emoţional şi stabilitate comportamentală

 

Condiţii specifice de muncă

 

1.

Locul de muncă:

sediul DGAERI

2.

Programul de lucru:

conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3.

Deplasări curente:

activităţi desfăşurate la sediul instituţiilor din ţară (inclusiv controale în unităţi ale MAI din capitală sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, al instituţiilor sau organizaţiilor din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt desfăşurate efective ale MAI

4.

Condiţii deosebite de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al calităţii lucrărilor, presiunii termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau în străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament, Administraţia Prezidenţială sau de reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi de sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

5.

Riscuri implicate de post:

- afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);

- afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;

- surmenaj şi oboseală psihică.

6.

Compensări:

- indemnizaţie de conducere;

- sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

 

Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

 

1. Sarcini şi îndatoriri:

1. furnizează sprijin nemijlocit directorului general în exercitarea atribuţiilor legale;

2. Îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada în care este desemnat la conducerea direcţiei generale;

3. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale;

4. avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează şi te supune aprobării directorului general;

5. acţionează pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de conducerea MAI sau de directorul general, potrivit competenţelor directe sau delegate;

6. reprezintă MAI, conform mandatelor încredinţate;

7. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;

8. identifică nevoile de pregătire profesională şi dispune măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale;

9. participă la coordonarea elaborării strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale;

10. asigură coordonarea procesului de elaborare a poziţiilor MAI şi a participării reprezentanţilor MAI în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene;

11. asigură coordonarea relaţiilor MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţiile regionale şi internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;

12. În domeniul de competenţă, exercită sau dispune activităţi de control la nivelul structurilor din subordinea sau din coordonarea MAI;

13. organizează şi desfăşoară audienţe, potrivit competenţelor;

14. ori de câte ori este nevoie, analizează cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare şi stabileşte măsuri pentru eficientizarea activităţii acestor structuri;

15. Îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate:

- coordonează elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit iegii;

- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării DGIPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia,

- asigură relaţionarea cu DGIPI;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

- informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- coordonează acordarea sprijinului reprezentanţilor autorizaţi ai DGIPI, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

coordonează organizarea activităţilor de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

- coordonează păstrarea şi organizarea evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

- coordonează actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

- coordonează întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

- prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DGIPI;

- efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare în domeniul INFOSEC;

- pune la dispoziţia şefului CSTIC lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul direcţiei generale;

- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;

- răspunde de aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale, pentru toate domeniile de securitate reglementate: organizarea securităţii, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrială şi INFOSEC;

16. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general sau de conducerea MAI, potrivit competenţelor legale ale DGAERI.

2. Responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează activitatea de elaborare a planurilor de măsuri şi activităţi legate de domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale;

b) de raportare: prezintă directorului general rapoarte şi informări pe probleme de specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importantă deosebită si la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET si UE de nivel EU TOP SECRET;

 

Standarde de performanţă asociate postului

 

1.

Indicatori cantitativi:

- numărul lucrărilor primite, repartizate, urmărite, realizate şi verificate în cadrul DGAERI;

- numărul acţiunilor desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul DGAERI sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali din ţară şi din străinătate.

2.

Indicatori calitativi:

calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori, urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale

3.

Costuri:

nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor, conform planificării şi în condiţiile atingerii obiectivelor stabilite

4.

Timp:

încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate, organizate şi desfăşurate

5.

Utilizarea resurselor:

asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale MAI

6.

Mod de realizare:

- îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare cu alte unităţi din MAI, în coordonarea directorului general;

- deleagă atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine;

- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi îndrumare personalului din subordine, precum şi a celui din alte structuri ale MAI, în domeniul de competenţă;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.

 

Şeful Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale,

……………………………………………………………………………………………………..

Directorul general al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale,

……………………………………………………………………………………………………..

Avizat

Directorul general al Directei generale de informaţii şi protecţie internă,

……………………………………………………………………………………………………..

 

Titularul postului:

Numele şi prenumele:............................................................

Semnătura:..............................................................

Data:..............................................................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale

Aprob,

Ministrul administraţiei şi internelor,

……………………………………………………………………………………………………..

 

FIŞA POSTULUI

Nr. ......................

Denumirea postului: director general adjunct

Nivelul funcţiei publice corespunzătoare categoriei: funcţionar public de conducere

Scopul principal al postului: conduce activitatea de afaceri europene şi relaţii internaţionale a Ministerului Administraţiei şi Internelor {MAI), în domeniul administraţiei publice şi în domeniile de activitate ale celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament

 

Identificarea funcţiei publice:

Denumire: director general adjunct

Clasă: I Gradul profesional: consilier superior

Vechimea în specialitate necesară: 5 ani

Condiţii specifice privind ocuparea postului: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

Studii de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice ori managementului

Perfecţionări (specializări) conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel); operare Windows, internet

Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, la nivel bine

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitatea de planificare strategică;

- capacitatea de organizare, de conducere şi de control;

- abilitatea de a lua decizii;

- capacitatea de a previziona impactul deciziilor;

- capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipă;

- abilităţi de îndrumare, consiliere, mediere şi negociere;

- capacitatea de a rezolva probleme complexe;

- capacitatea de a redacta texte fluente şi concise în condiţii de viteză crescută;

- aptitudini generale de management al resurselor umane.

Cerinţe specifice: călătorii frecvente, activităţi în condiţii de stres, lucru cu program prelungit, acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită si informaţiile clasificate NATO nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU TOP SECRET

 

Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):

- contribuie la elaborarea planurilor strategice ale Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (DGAERI) în concordanţă cu planurile strategice ale ministerului;

- stabileşte un echilibru corect între imperativele operaţionale ale structurii pe care o conduce si planurile strategice ale DGAERI;

- asigură comunicarea eficientă a misiunii, a planurilor strategice, a obiectivelor DGAERI şi ale structurii pe care o conduce;

- stabileşte calendarul de activităţi, obiectivele-cheie, responsabilităţile şi perioadele de raportare pentru structura pe care O conduce;

- ia decizii rapide, la momentul oportun, bazate pe argumente adecvate şi în concordanţă cu legea;

- evaluează corect activitatea subalternilor săi şi ţine cont de efectele deciziilor sale asupra structurii pe care o conduce;

- îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile sale;

- îşi coordonează corect activitatea cu omologii, cu subordonaţii şi cu superiorii săi;

- controlează activitatea structurii din subordine la nivel strategic şi al îndeplinirii obiectivelor. Nu se implică personal în probleme delegate unui nivel inferior de responsabilitate, dar monitorizează rezultatele în funcţie de termenele şi obiectivele specifice ale planurilor strategice şi calendarului de activităţi. Nu acceptă calitatea slabă a activităţii subalternilor fără a interveni;

- se asigură că tot personalul din subordine este corect instruit pentru responsabilităţile c& îi revin;

- înţelege şi aplică politicile de resurse umane ale ministerului;

- înţelege şi respectă standardele de etică ale ministerului şi ale administraţiei publice.

 

Atribuţii:

- conduce activitatea funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi a personalului contractual din cadrul Serviciului pentru administraţia publică şi din cadrul celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament, aşa cum este ea definită în Regulamentul de organizare şi funcţionare a MAI, în Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGAERI şi în fişele de post;

- conduce activitatea de punere în executare a legilor şi a celorlalte acte normative referitoare la afacerile europene şi relaţiile internaţionale care vizează aria de competenţă a MAI;

- conduce activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale ale MAI;

- conduce activitatea de elaborare a politicilor, strategiilor, programelor, studiilor, analizelor şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea politicilor publice şi a actelor normative necesare realizării competenţelor DGAERI din cadrul MAI;

- consiliază şi controlează activitatea de afaceri europene şi relaţii internaţionale desfăşurată de structurile de administraţie publică aflate în subordinea MAI şi de cele din prefecturi;

- avizează, potrivit legii, acordurile şi convenţiile de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte ţări;

- avizează proiectele de acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniile de competenţă ale MAI în domeniul administraţiei publice şi în domeniile de activitate ale celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament;

- reprezintă MAI - componenta administraţie publică în structurile Sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene şi în relaţia cu structurile de administraţie publică, cu instituţiile de administraţie publică aflate în subordinea sau în coordonarea MAI;

- conduce activitatea de elaborare a poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor declanşate conform Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ca urmare a nerespectării de către România a actelor legislative ale UE;

- conduce activitatea de elaborare a contribuţiilor MAI - componenta administraţie publică la documentele care se transmit de către România structurilor/instituţiilor europene;

- asigură îndrumare eficientă personalului, pe baza experienţei şi cunoştinţelor proprii;

- îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în conformitate cu legea şi potrivit nivelului său de competenţă.

Limitele de competenţă: conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Delegarea de atribuţii: şefului de serviciu, funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi personalului

contractual din cadrul Serviciului pentru administraţia publică şi din cadrul celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de

departament, în scopul realizării la timp şi eficient a obiectivelor propuse.

 

Sfera relaţională:

Intern:

a) relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de un funcţionar public de rang superior care conduce DGAERI din cadrul MAI şi faţă de demnitarul desemnat să coordoneze activitatea DGAERI;

- superior pentru şeful Serviciului pentru administraţia publică şi pentru şefii din cadrul celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament, funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual din cadrul Serviciului pentru administraţia publică şi din cadrul celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament;

b) relaţii funcţionale: cu structurile din cadrul MAI şi din subordinea acestuia, cu instituţiile prefectului, cu autorităţile publice locale, cu structuri similare din alte autorităţi şi instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale;

c) relaţii de control: Serviciul pentru administraţia publică şi celelalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament, structurile de afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul instituţiilor subordonate MAI - componenta administraţie publică şi din cadrul instituţiilor prefectului;

d) relaţii de reprezentare: reprezintă interesele MAI în domeniul administraţiei publice, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a MAI şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGAERI.

Extern:

a) cu autorităţi şi instituţii publice similare din alte state cu care MAI are relaţii de colaborare, în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI;

b) cu organizaţii internaţionale: similar lit. a);

c) cu persoane juridice private: la solicitarea expresă şi în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI.

Întocmit de:

Numele şi prenumele:.................................................

Funcţia publică de conducere:....................................

Semnătura:.................................................................

Data întocmirii:......................

 

Luat cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele:...................................................

Funcţia:........................................................................

Semnătura:..................................................................

Data:............................................

 

Avizat de:

Numele şi prenumele:.................................................

Funcţia publică de conducere:....................................

Semnătura:.................................................................

Data:......................

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind înfiinţarea Consiliului de Etică şi Management Universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

În temeiul prevederilor art. 125 şi 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se înfiinţează Consiliul de Etica şi Management Universitar, organism consultativ al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, fără personalitate juridică.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Etică şi Management Universitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi dus la îndeplinire de Direcţia generală învăţământ superior şi de Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.

Art. 4. - La data intram in vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.404/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului central de onoare de la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de onoare de la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 11 iunie 2009, şi orice altă prevedere contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei, cercetam, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucureşti, 2 mai 2012.

Nr. 3.879.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si funcţionare a Consiliului de Etică si Management Universitar

 

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul şi atribuţiile

 

Art. 1. - Consiliul de Etică şi Management Universitar, denumit în continuare CEMU, este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (denumit în continuare MECTS), de nivel naţional, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - CEMU are următoarele atribuţii:

a) monitorizează punerea în aplicare a politicilor de etică universitară la nivelul sistemului de învăţământ superior, conform art. 218 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) auditează comisiile de etică din universităţi, conform art. 218 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) prezintă un raport anual, public, privind etica universitară, conform art. 218 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

d) constată încălcarea de către orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară, din sistemul naţional de învăţământ a obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ce impun acestora să respecte legislaţia în vigoare, carta proprie şi politicile naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior, să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare

referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior, să respecte politicile de echitate şi etică universitară, să asigure eficienţa managerială şi eficienţa utilizării resurselor, în cazul universităţilor de stat, şi a cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului instituţional, să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor;

e) analizează şi propune, la solicitarea MECTS, revocarea din funcţie a rectorului şi reducerea sau eliminarea temporară ori definitivă a accesului la finanţările din surse publice pentru universităţi, în condiţiile prevăzute la art. 125 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) investighează aspectele sesizate şi răspunde sesizării transmise de orice persoană fizică sau juridică în legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor obligaţii legale aferente răspunderii publice, precum şi a prevederilor Codului de referinţă al eticii şi deontologiei universitare, conform art. 125 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară, potrivit art. 218 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

h) elaborează şi publică Codul de referinţă al eticii şi deontologiei universitare, potrivit art. 218 alin. (2) lit d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

i) întocmeşte, la cererea MECTS, rapoarte externe de evaluare a respectării standardelor de etică profesională în ceea ce priveşte activitatea doctorală, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

j) întocmeşte, la cererea MECTS, rapoarte în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

k) colaborează, în cadrul activităţii de asigurare a calităţii învăţământului superior, cu MECTS, conform art. 192 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) CEMU elaborează Codul de referinţă al eticii şi deontologiei universitare şi îl supune spre aprobare MECTS, în termen de 3 luni de la data numirii tuturor membrilor consiliului.

(2) Codul de referinţă al eticii şi deontologiei universitare cuprinde principii şi proceduri pentru arbitrarea de către CEMU a litigiilor de etică universitară.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea

 

Art. 4. - CEMU este format din 11 membri.

Art. 5. - Membrii CEMU sunt cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi un membru student, reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.

Art. 6. - Structura CEMU este următoarea:

a) 3 reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor;

b) 3 reprezentanţi ai MECTS, numiţi de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;

c) un reprezentant numit de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ÂRACIS);

d) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior (CNFIS);

e) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS);

f) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare {CNATDCU),

g) un reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.

Art. 7. - (1) Instituţiile şi organismele prevăzute la art. 6 transmit MECTS nominalizările proprii pentru reprezentanţii lor în CEMU.

(2) Reprezentanţii MECTS în CEMU sunt nominalizaţi de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(3) Nominalizarea reprezentantului federaţiilor naţionale ale studenţilor se face în comun de aceste federaţii.

(4) Persoanele nominalizate de către instituţiile reprezentate sunt numite membri ai CEMU prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de 5 zile de la transmiterea nominalizării lor către MECTS.

Art. 8. - (1) Mandatul fiecărui membru al CEMU este de 4 ani.

(2) O persoană nu poate fi membru al CEMU pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost membru şi de eventualele întreruperi.

(3) La împlinirea perioadei prevăzute la alin. (1), persoana îşi pierde de drept calitatea de membru al CEMU.

Art. 9. - Un membru al CEMU poate fi revocat din funcţie dacă se demonstrează că a încălcat criterii şi standarde ale eticii şi integrităţii academice sau normele de etică şi deontologie profesională, pe baza votului a cel puţin două treimi din membrii CEMU.

Art. 10. - (1) CEMU are un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar general, aleşi dintre membrii CEMU.

(2) Preşedintele şi vicepreşedintele CEMU sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate simplă, de către membrii CEMU, pe baza propunerilor făcute de oricare dintre membrii CEMU, inclusiv a autopropunerilor. Secretarul general este numit de către preşedintele ales dintre membrii CEMU. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general constituie Biroul operativ al CEMU, care rezolvă problemele administrative ale CEMU.

(3) Preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi din respectivele funcţii de conducere prin votul secret a cel puţin două treimi din membrii CEMU.

(4) După înfiinţare, în prima şedinţă, CEMU va proceda la alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui. Prima şedinţă va fi condusă de către decanul de vârstă al CEMU.

Art. 11. - Preşedintele CEMU are următoarele atribuţii:

a) aplică prevederile prezentului regulament şi îndeplineşte mandatul atribuit prin hotărâre a membrilor CEMU;

b) conduce şedinţele de lucru ale CEMU;

c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CEMU, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin votul membrilor CEMU, la propunerea oricărui membru al CEMU;

d) asigură legătura operativă a CEMU cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în vederea informării acestuia despre activitatea CEMU;

e) reprezintă CEMU în relaţia cu terţii.

Art. 12. - În cazul indisponibilităţii preşedintelui, atribuţiile sale sunt preluate de vicepreşedinte.

Art. 13. - (1) Pentru desfăşurarea activităţii, membrii CEMU se pot constitui în comisii sau grupuri de lucru, temporare ori permanente.

(2) în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale şi în anumite situaţii, CEMU poate consulta experţi în domeniul legislaţiei educaţiei, economic-financiar, managementului, ştiinţelor educaţiei, care îşi vor desfăşura activitatea pe baza unui mandat acordat de către CEMU.

(3) Experţii consultaţi sunt nominalizaţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 14. - (1) Cvorumul şedinţelor CEMU este de minimum 7 membri.

(2) CEMU adoptă hotărâri prin vot secret, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(3) Acei membri care se află în conflict de interese nu vor participa la dezbateri şi se vor abţine de la vot.

(4) în caz de paritate a voturilor exprimate, votul se poate relua de cel mult două ori într-o şedinţă. Dacă paritatea persistă şi după a două reluare a votului, votul se amână pentru viitoarea şedinţă a CEMU.

Ari. 15. - CEMU adoptă un regulament cu proceduri de lucru.

Art. 16. - Şedinţele CEMU se convoacă de către preşedintele CEMU, de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau la cererea a cel puţin o treime din membrii CEMU.

Art. 17. - Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia pot participa la şedinţele CEMU, în calitate de observatori.

Art. 18. - CEMU poate decide să invite în cadrul şedinţelor proprii cadre didactice şi cercetători, persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau de consultanţi.

Art. 19. – (1) Secretariatul tehnic al CEMU este asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI.

(2) Secretariatul tehnic înregistrează toate sesizările sau solicitările primite şi le transmite, în format electronic, către toţi membrii CEMU, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.

(3) Secretariatul tehnic pune la dispoziţia membrilor şi a Direcţiei generale învăţământ superior din MECTS, în termen de 48 de ore de la fiecare şedinţă, o minută a şedinţei, în format electronic.

(4) Minuta consemnează lista tuturor participanţilor, subiectele discutate şi hotărârile adoptate. Minuta va consemna numărul de voturi pentru, împotrivă şi de abţineri.

(5) Secretariatul tehnic asigură transmiterea invitaţiilor şi a documentelor aferente subiectelor în discuţie din ordinea de zi, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei şedinţe.

Art. 20. - CEMU colaborează cu comisiile de etică ale universităţilor, mai ales in vederea compatibilizării prevederilor Codului de referinţă al eticii şi deontologiei universitare cu cele ale codurilor instituţionale de etică şi deontologie.

 

CAPITOLUL III

Analiza sesizărilor şi solicitărilor

 

Art. 21. - CEMU se pronunţa asupra litigiilor de etică universitară şi analizează cazurile referitoare la abateri de la normele de etică şi management universitar, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, conform legii.

Art. 22. - (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CEMU în legătură cu nerespectarea de către o instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare a obligaţiilor prevăzute la art. 124, 128, 129, 130, 170 şi 299 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Codului de referinţă al eticii şi deontologiei universitare.

(2) CEMU are obligaţia de a investiga aspectele sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizării.

(3) în situaţia în care constată încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, CEMU transmite hotărârea sa MECTS în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia.

Art. 23. - CEMU răspunde MECTS, pe baza unei hotărâri, în termen de o lună de la data sesizării, în cazul în care i se solicită:

a) să întocmească un raport de evaluare a respectării standardelor de etică profesională în ceea ce priveşte activitatea doctorală, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să întocmească un raport în cazul nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 24. - (1) Secretariatul tehnic primeşte şi înregistrează sesizările sau solicitările într-un registru special de intrări-ieşiri, întocmeşte un dosar pentru fiecare sesizare sau solicitare şi elaborează referatul cauzei. Referatul cauzei cuprinde detalii despre „iniţiator”, „obiectul cauzei”, „acte de la dosar”.

(2) CEMU informează permanent MECTS despre sesizările primite şi despre hotărârile adoptate.

Art. 25. - (1) în cadrul analizei sale, CEMU audiază persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate, expeditorul/expeditorii sesizării, persoane din conducerea instituţiilor implicate în faptele sesizate sau experţi independenţi, cu păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii expeditorului/expeditorilor.

(2) CEMU constată încălcarea obligaţiilor legale de către o instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare pe baza probelor evidenţiate de sesizare, a informaţiilor disponibile din surse publice sau furnizate de instituţii abilitate şi pe baza probelor obţinute în mod direct.

Art. 26. Dezbaterile din şedinţele CEMU se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, semnat de membrii CEMU.

Art. 27. - (1) Membrii CEMU hotărăsc motivat asupra sesizărilor sau solicitărilor, pe baza probelor administrate şi a susţinerilor părţilor.

(2) Hotărârile CEMU se motivează, atât în fapt, cât şi în drept, si se semnează de către preşedinte.

(3) hotărârea include, după caz,opinia experţilor consultaţi.

(4) Hotărârile CEMU prin care se răspunde sesizărilor persoanelor fizice sau juridice, în baza art. 125 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt documente publice şi se publică pe propriul site şi pe site-ul web al MECTS.

Art. 28. - (1) CEMU colaborează cu Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) în vederea analizării cazurilor ce implică încălcarea regulilor de bună conduită în cercetare-dezvoltare.

(2) CEMU sesizează CNECSDTI pentru analiza şi sancţionarea eventualelor abateri comise de personalul universităţii în cadrul activităţilor de cercetare-dezvoltare, potrivit prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 306-310 şi 318-326 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Norme de etică şi deontologie profesională

 

Art. 29. - Membrii CEMU au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale.

Art. 30. - Membrii CEMU au obligaţia să raporteze preşedintelui CEMU orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese, şi să se abţină de la adoptarea hotărârilor supuse direct conflictului de interese.

Art. 31. - CEMU se asigură că experţii consultaţi respectă normele de etică şi deontologie profesională şi nu se află în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate cu membrii CEMU ori cu obiectul cauzei în legătură cu care sunt consultaţi.

Art. 32. - Membrii CEMU, persoanele care participă la şedinţe şi evaluări, precum şi personalul secretariatului CEMU au obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra identităţii expeditorilor sesizărilor, asupra documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.

Art. 33. - Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care membrii CEMU sau experţii consultaţi analizează o sesizare ce implică persoane care se află în una dintre următoarele relaţii cu membrul CEMU:

1. sunt soţi, afini sau rude până la gradul al treilea inclusiv;

2. sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;

3. au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;

4. furnizează sau au furnizat membrului CEMU, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.

Art. 34. - Funcţia de membru al CEMU este incompatibilă cu funcţia de rector.

Art. 35. - Întreaga activitate a CEMU se va baza pe corectitudine, principialitate şi responsabilitate.

 

CAPITOLUL V

Finanţarea CEMU

 

Art. 36. - Secretariatul tehnic şi bugetul CEMU sunt gestionate prin UEHSCDJ.

Art. 37. - (1) Membrii CEMU pot fi remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul minim al salariului de încadrare pentru un profesor universitar, în categoria tranşei de vechime în învăţământ peste 40 de ani.

(2) Membrilor CEMU şi experţilor consultaţi le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare necesare îndeplinirii atribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2012

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2012, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 1,08% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,39% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 14 mai 2012,

Nr. 17.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.