MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 349/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 349         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 mai 2012

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

1.112. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

1.139. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3

 

1.140. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6

 

1.144. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3

 

1.250. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

1.253. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

1.302. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 3

 

1.326. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara

 

1.329. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

1.351. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

1.640. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

1.757. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

1.758. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

1.770. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

1.835. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

2.083. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

 

2.089. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

2.167. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad

 

2.197. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

2.198. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

2.205. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş

 

2.209. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Hunedoara

 

2.240. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad

 

2.242. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

2.243. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani

 

2.255. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Bucureşti

 

2.319. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

2.438. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

2.581. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

2.674. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

2.947. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Neamţ

 

2.948. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

2.976. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicata, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20 februarie-2 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 117.310,50 lei, donaţii în sumă de 74.400,00 lei, alte venituri în sumă de 343,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 96,24 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial;

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- utilizarea în contabilitate a simbolurilor şi a denumirilor conturilor prevăzute în Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.112.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3

 

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20 februarie-9 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 4.240,00 lei, donaţii în sumă de 877.600,00 lei, alte venituri în sumă de 48.000,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 204,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.139.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6

 

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20 februarie-9 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatai că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 111.583,00 lei, donaţii în sumă de 6.030,00 lei şi alte venituri în sumă de 11.250,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Entitatea verificată nu a completat formularele prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, iar chitanţele de încasare a cotizaţiilor şi a donaţiilor nu prezentau datele de identificare ale persoanelor (CNP). Deficienţele constatate au fost remediate în timpul controlului.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial;

- completarea datelor de identificare a persoanelor care efectuează cotizaţii sau donaţii pentru partid;

- întocmirea formularelor pentru cotizaţii, donaţii şi alte venituri conform legislaţiei în vigoare.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.140.

 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20 februarie-9 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 42.379,00 lei, donaţii în sumă de 13.650,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 0,03 lei.

II. Recomandări:

- actualizarea in mod permanent a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- întocmirea situaţiilor ce trebuie înaintate Autorităţii Electorale Permanente, precum şi a celor care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.144.

 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 3B alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 5-12 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Teleorman pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Teleorman au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 76.933,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 3,64 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată/cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generala a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea permanentă a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.250.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 5-12 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Braşov au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 44.488 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.253.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 3

 

În conformitate cu prevederile ari. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobai de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1-15 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Sectorului 3 pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatai că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Sectorului 3 au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 12.014,14 lei.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.302.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMAN ENTÂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 5-12 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 81.121,00 lei, donaţii în sumă de 59.581.00 lei, alte venituri în sumă de 14.659,76 lei şi dobânzi bancare în sumă de 0,82 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.326.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 5-9 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 83.540,70 lei, donaţii în sumă de 34.915,00 lei, alte venituri în sumă de 14.050,10 lei şi dobânzi bancare în sumă de 3,90 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.329.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile ari. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 5-15 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 67.507,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 0,22 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.351.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 5-15 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Bacău au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 1.800,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă. Dintre registrele contabile prevăzute de lege a fost întocmit doar registrul jurnal.

Nu au fost întocmite şi transmise sediului central al partidului formularele cod FC7 „Situaţia semestrială a veniturilor din cotizaţii”.

Chitanţierele folosite nu au fost înseriate si nu există o fisă de magazie prin care să se ţină evidenta acestora.

Nu au fost întocmite registrele obligatorii de contabilitate registrul inventar şi cartea mare.

II. Recomandări:

- înregistrarea şi evidenţa veniturilor proprii ale partidului în conformitate cu prevederile legale;

- întocmirea registrelor obligatorii de contabilitate registrul inventar şi cartea mare începând cu data de 1 ianuarie 2011;

- înserierea chitanţelor şi întocmirea unei evidenţe a chitanţierelor utilizate;

- întocmirea situaţiilor ce trebuie înaintate Autorităţii Electorale Permanente conform prevederilor legale, respectiv „Situaţia semestrială a veniturilor din cotizaţii” la 31 iulie anul curent şi la 31 ianuarie anul următor.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.640.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14-27 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 222.499,00 lei, donaţii în sumă de 102.050,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 1,05 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.757.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 12-23 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 84.780,50 lei, donaţii în sumă de 55.380,00 lei, alte venituri în sumă de 11.701,58 lei şi dobânzi bancare în sumă de 21,26 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial;

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- utilizarea în contabilitate a simbolurilor şi a denumirilor conturilor prevăzute în Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.758.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale/republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobai de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 19-29 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov au fost obţinute din donaţii în sumă de 768,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.770.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 19-26 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 33.790,00 lei şi alte venituri în sumă de 1.812,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare;

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 1.835.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-11 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 35.519 lei şi donaţii în sumă de 96.358 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusa cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile şi întocmirea corectă a documentelor contabile obligatorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.083.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-6 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Braşov au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 359 lei şi donaţii în sumă de 2.580 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.089.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26 martie-2 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 177.490 lei, donaţii în sumă de 15.140 lei, alte venituri în sumă de 800 lei şi dobânzi bancare în sumă de 0,48 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.167.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobai de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 19-30 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 148.066,00 lei, donaţii în sumă de 14.520,00 lei, alte venituri în sumă de 2.221,31 lei şi dobânzi bancare în sumă de 411,03 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 2.197.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-9 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 178.634,44.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.198.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15-22 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 139.338,00 lei, donaţii în sumă de 109.246,21 lei şi alte venituri în sumă de 16.700,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partida dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti. 18 aprilie 2012.

Nr. 2.205.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Hunedoara

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-11 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Hunedoara pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Hunedoara au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 400.498 lei, alte venituri în sumă de 22.105 lei şi dobânzi bancare în sumă de 10,27 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.209.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1). (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18-24 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 50.680,20 lei şi donaţii în sumă de 20.000,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.240.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-9 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 53.000 lei şi alte venituri în sumă de 1.000 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- aprofundarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.242.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-27 martie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 197.235,26 lei şi donaţii în sumă de 5.500,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991. republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu a fost efectuată inventarierea generală a elementelor de patrimoniu în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprn, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Înregistrările contabile ale operaţiunilor de încasări au fost efectuate în mod defectuos, astfel încât între balanţa de verificare, Registrul jurnal şi documentele primare justificative există neconcordanţe.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial;

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Pentru încălcarea art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, contabilul Organizaţiei Judeţene Botoşani a Partidului Naţional Liberal a fost sancţionat cu avertisment verbal.

 

Bucureşti, 18 aprilie 2012.

Nr. 2.243.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 19 martie-12 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Bucureşti pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Bucureşti au fost obţinute din donaţii în sumă de 806.147 lei. alte venituri în sumă de 8.930,97 lei şi dobânzi bancare în sumă de 277,93 lei.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.255.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-11 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 153.224 lei, donaţii în sumă de 58.020 lei, alte venituri în sumă de 3.262,47 lei şi dobânzi bancare în sumă de 0,42 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.319.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicata, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17-19 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organi2aţia Judeţeană Cluj pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Cluj au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 1.434,67 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.438.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-20 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Galaţi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 63.486,82 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial;

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- utilizarea în contabilitate a simbolurilor şi a denumirilor de conturi specificate în Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.581.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României  - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17-24 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Braşov pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urinare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Braşov au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 32.020 lei şi donaţii în sumă de 24.710 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.674.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Neamţ

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17-23 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Neamţ pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Neamţ au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 97.410 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Deoarece nu a fost publicată întreaga sumă cu care a cotizat un membru de partid, încălcându-se astfel prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările ulterioare, trezorierul Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Social Democrat a fost sancţionat cu avertisment verbal.

II. Recomandări:

- însuşirea prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale conform Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.947.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control. În perioada 2-11 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator- Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator- Organizaţia Judeţeană Bacău au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 17.316 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege, cu excepţia registrului cartea mare.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea permanentă a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- întocmirea registrului cartea mare începând cu 1 ianuarie 2012.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.948.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17-24 aprilie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 17.015,50 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- utilizarea formularelor pentru cotizaţii, donaţii şi alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 10 mai 2012.

Nr. 2.976.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.