MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 363/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 363         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marţi, 29 mai 2012

 

SUMAR

 

DECRETE

 

393. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui membru al Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român

 

394. - Decret privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 

395. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua Românie în grad de Ofiţer

 

396. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

304. - Decizie privind eliberarea domnului Daniel Dăianu, din motive personale, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

305. - Decizie privind eliberarea domnului Alexandru Pătruţi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 

306. - Decizie privind numirea domnului Gheorghe Duţu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 

307. - Decizie privind numirea domnului George Băeşu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

20. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru completarea cap. VII din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifeior reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

 

42. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc şi a formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

22. - Hotărâre privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2012

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

Raport privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2008-2010

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui membru al Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vaieriu Turcan se eliberează din funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 393.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Daniel Petru Funeriu se numeşte în calitatea de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 mai 2012.

Nr. 394.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa activitate, pentru capacitatea managerială dovedită, prin care a deschis iubitorilor de carte noi posibilităţi de a avea acces la cultură, fiind un model pentru tânăra generaţie,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer domnului profesor universitar doctor Gabriel Liiceanu, director general al Editurii Humanitas.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 28 mai 2012.

Nr. 395.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea preşedintelui Academiei Române, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa activitate dedicată cercetării şi conservării unei limbi române autentice, pentru promovarea ştiinţei şi culturii naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler domnului academician Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei Române.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 28 mai 2012.

Nr. 396.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Daniel Dăianu, din motive personale, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Dăianu se eliberează, din motive personale, din funcţia de consilier de stat În cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2012.

Nr. 304.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Alexandru Pătruţi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Pătruţi se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2012.

Nr. 305.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Gheorghe Duţu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Duţu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2012.

Nr. 306.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMII L-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului George Băeşu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

În temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George Băeşu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

SecretamI general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2012.

Nr. 307.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru completarea cap. VII din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare privind aplicarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. I) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Capitolul VII din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 311/2005 pentru aprobarea documentelor suplimentare pentru aplicarea Criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se completează cu următoarele dispoziţii:

„Pentru a treia perioadă de reglementare transformarea WACC nominal, post-tax în RoR real. pretax se face cu următoarea formulă:

 

 

unde:

RoR - rata reglementată a rentabilităţii capitalului, din formula de calcul al venitului de bază VBo;

WACC - costul mediu ponderat al capitalului, determinat în termeni nominali, după impozitare, calculat pe baza formulei prevăzute la art. 121 din Metodologie;

pi- rata medie a inflaţiei în perioada de reglementare;

T- rata impozitului pe profit în perioada de reglementare.”

Art. II. - Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii licenţiaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucureşti, 18 mai 2012.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc şi a formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 3.272 din 8 mai 2012;

- prevederile art. 14-16, art. 18, art. 23-25 din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată;

- prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 511/2006;

- prevederile art. 15,16 şi 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art. 8,14-16,19 şi 2325 din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată;

- prevederile art. 16,17, 20, 21 şi 23-25 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011,

în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011,

preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă procedura de control privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă formularul-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Formularul-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzut în anexa nr. 2 se utilizează pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de către agenţii constatatori din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, stabilite prin Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucureşti, 17 mal 2012.

Nr. 42.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA DE CONTROL

privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

 

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează exercitarea activităţii de control de către personalul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, împuternicit să exercite atribuţiile de control privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc.

Art. 2. - Controlul privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc se realizează din oficiu, pe baza planului anua! de control aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice sau a structurii cu atribuţii în gestionarea rezultatelor controlului doping din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, atunci când în urma controlului doping şi a gestionării rezultatelor se constată o încălcare a reglementărilor doping de către un sportiv sau de personalul asistent al sportivului implicând una dintre substanţele prevăzute în anexa la Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată.

Art. 3. - (1) Controlul se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, pe baza ordinului de control emis de preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, cu respectarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin hotărârea Guvernului nr. 956/2011.

(2) în urma controlului efectuat, în cazul în care se constată una dintre contravenţiile prevăzute la art. 14-16 din Legea nr. 104/2008, republicată, se încheie procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(3) Pe lângă sancţiunea contravenţională a amenzii, în cazul contravenţiei prevăzute la art. 14 din Legea nr. 104/2008, republicată, agentul constatator dispune confiscarea produselor care conţin substanţe dopante cu grad mare de risc şi a bunurilor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 104/2008, republicată.

(4) Pe lângă sancţiunea contravenţională a amenzii, în cazul contravenţiei prevăzute de art. 15 din Legea nr. 104/2008, republicată, agentul constatator poate dispune sancţiunea complementară a suspendării activităţii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni, cu respectarea dispoziţiilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) în situaţia în care se constată contravenţia prevăzută la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 104/2008, republicată, agentul constatator dispune, pe lângă sancţiunea contravenţională a amenzii, sancţiunea complementară a suspendării activităţii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni.

(6) Dacă în urma controlului se constată respectarea prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc se va întocmi de către agenţii constatatatori numai o notă de constatare.

Art. 4. - În situaţia în care agentul constatator constată contravenţia prevăzută la art. 16 alin. (1) de două ori în cursul unui an, întreprinde demersurile în vederea retragerii certificatului de funcţionare din punct de vedere al respectării reglementărilor antidoping cu respectarea dispoziţiilor art. 18 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011.

Art. 5. - (1) Dacă în urma controlului efectuat se coistată indicii temeinice că suplimentele alimentare comercializate în sălile de culturism şi fitness sunt contaminate sau conţin substanţe dopante cu grad mare de risc, agentul constatator dispune ridicarea de probe din cadrul produselor comercializate în sălile de culturism şi fitness în vederea analizării acestora.

(2) Prin indicii temeinice se înţelege probarea faptului că produsul comercializat a fost analizat şi, în urma analizării, s-a dovedit că acesta conţinea la data efectuării analizei substanţe dopante cu grad mare de risc.

(3) Lista suplimentelor alimentare analizate şi în conţinutul cărora a fost dovedită prezenţa substanţelor dopante cu grad mare de risc se publică pe site-ul Agenţiei Naţionale Anti-Doping.

(4) Orice modificare şi completare a listei prevăzute la alin. (3) se publică pe site-ul Agenţiei Naţionale Anti-Doping cu precizarea datei modificării şi completării acesteia.

Art. 6. - Dacă în urma controlului se constată indicii temeinice ale săvârşirii infracţiunii prevăzute la art. 19 din Legea nr. 104/2008, republicată, agentul constatator întocmeşte documentaţia în vederea sesizării de către Agenţia Naţională Anti-Doping a organelor de urmărire penală şi dispune prin proces-verbal întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 214 lit. a) din Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, confiscarea substanţelor dopante cu grad mare de risc, a produselor care conţin substanţe dopante cu grad mare de risc şi a bunurilor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 104/2008, republicată.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING

Municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2

tel ./fax 021/311.55.41

Seria A.N.A.D. nr...............

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

încheiat astăzi, ziua......luna.........anul.......

 

Subsemnatul/Subsemnaţii.........................................................în calitate de agent/agenţi constatator/constatatori în cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, împuternicit/împuterniciţi prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr.........../........... legitimat/legitimaţi cu legitimaţia/legitimaţiile de control seria/seriile........../...............nr...............şi nr,................., în urma controlului efectuat în ziua de..........................luna...........................anul.............., ora................, la............................................................. din localitatea............................................., str..............................nr...., bl...., sc.....et..... ap. ... Judeţul/sectorul .............................

am constatat următoarele*):

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Fapta/Faptele descrisă/descrise mai sus încalcă prevederea/prevederile

art.....alin......lit.......

art.....alin......lit.......din................şi constituie contravenţie/contravenţii sancţionată/sancţionate de prevederile

art.....alin......lit.......

art.....alin......lit.......din..........cu amendă

de la...............la.............

de la...............la.................

şi cu următoarele sancţiuni complementare prevăzute de actul normativ de sancţionare a contravenţiei..............................

…………………………………………………………………………………………………………………………..

De săvârşirea acestei/acestor fapte se face vinovat(ă)**):

A......................................., înmatriculată în.........sub nr. J..................../....../...................cod fiscal................................ reprezentată) prin domnul/doamna................................în calitate de............................................domiciliat/domiciliată în............. str........ nr..... bl..... sc. .... et......ap......judeţul/sectorul......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria .......... nr................. eliberat/eliberată de.................................la data de......................................, CNP...................., având funcţia de.............................. în cadrul persoanei juridice sus-menţionate.

B......................................fiul (fiica) lui.......................................şi al/a................................................în vârstă de.....ani, cu domiciliul în ...............................................................str. ………………….... nr.........bl......, sc.......et......ap......... sectorul/judeţul..............................posesor/posesoare al/a BI/CI seria.....................nr...............eliberat/eliberată de................... la data de................................, CNP..........................

Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni:

Contravenientul................se amendează cu:

1)........lei, conform art.....alin.......lit......

2)........lei, conform art.......alin...... lit......din .............în sumă totală de........... lei şi sancţiunea/sancţiunile complementară/complementare.............................., prevăzută/prevăzute de art. ... din...............

 

Agent/Agenţi constatator/constatatori,

………………………………………………

Martor,

…………………………

Contravenient***),

……………………….

 

Amenda contravenţională aplicată persoanei juridice va ti achitată în termen de 15 zile de la data Tnmânării sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal în a cărei evidenţă fiscală se află contravenientul. Cuantumul amenzii va fi virat în codul de cont 20.35.01.01 „Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale”.

Amenda contravenţională aplicată persoanei fizice se achită în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, la organele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică.

În situaţia în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal însoţit de înştiinţarea de plată, se va proceda la executarea silită a acestuia, în condiţiile legii.

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în termen de cel mult 15 zile de la înmânarea/comunicarea acestuia.

Plângerea, împreună cu procesul-verbal, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Alte menţiuni

a) Menţiuni ale agentului constatator:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Obiecţiuni ale contravenientului cu privire la conţinutul actului de constatare***):

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Contravenientul nu se află de faţă/refuză să semneze/nu poate semna.

Nu a fost de faţă un martor, deoarece..............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Agent/Agenţi constatator/constatatori,

………………………………………………

Martor,

…………………………

Contravenient,

……………………….

 

Martor: Numele şi prenumele.................................................domiciliat în localitatea..................................., str........................................ nr.......bl....... sc. ......et........ap........judeţul/sectorul.........posesor al BI/CI seria...........nr......, eliberat(ă) de.....................la data............................., CNP..........................ocupaţia................................................locul de muncă.....................................

Declar că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient deoarece refuză/nu poate/nu este de faţă să semneze

 

Semnătura martorului................

 


*) În cazul în care spaţiul alocai este insuficient se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părţile pe fiecare pagina, acestea constituind anexa şi făcând parte integrantă din prezentul proces-verbal.

**) Se completează „A” pentru persoana juridica sau „B” pentru persoana fizica.

***) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiecţiuni în caz de refuz al contravenientului, agentu/agenţi constatator/constatatori va/vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

seria A.N. A. D..........nr.......

 

Numele şi prenumele/Denumirea..................................................prenumele părinţilor,..........................şi........................... cu domiciliut/sediul în localitatea........................................., str...............................................nr......, bl..... sc. .....et......ap...... judeţul/sectorul..............................CNP..............................posesor al BI/CI seria...........nr................eliberat(ă) de .................. la data.....................CUI.............................înregistrată la...............................................sub nr...................................., reprezentat de domnul/doamna........................................,......., domiciliat/domiciliată în localitatea...................................., str..................,......... nr...... bl......, sc....., et......ap......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria..............nr......................., eliberat(ă) de ......................... la data...................................., CNP......................................., în calitate de....................................................................................

În baza procesului-verbal de constatare şi sancţionarea contravenţiilor seria.............nr...........................încheiat în ziua de........luna...................anul........la............................., vă comunicăm prezenta înştiinţare de plată pentru suma de.........lei.

În situaţia în care nu achitaţi amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal însoţit de prezenta înştiinţarea de plată, acesta devine titlu executoriu fără nicio altă formalitate şi se supune executării silite în condiţiile legii.

Prezenta înştiinţare de plată vi se comunică pentru opozabilitate împreună cu procesul-verbal în cauză.

Contravenientul nu se află de faţă/refuză să semneze/nu poate semna.

Se confirmă de martorul:

Numele şi prenumele...........................................domiciliat în localitatea..........................str..............nr..... bl...... sc. ...... et....., ap.....judeţul/sectorul........................., posesor al BI/CI seria..........nr........................eliberat(ă)de..............................la data....................................CNP....................................., ocupaţia.....................................locul de muncă.............................

 

Agent/Agenţi constatator/constatatori,

………………………………………………

Martor,

…………………………

Contravenient,

……………………….

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂA ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - În cazul licitaţiilor la rată fixă, ofertele vor conţine cel mult 5 (cinci) opţiuni pentru suma ce urmează a fi tranzacţionată, iar în cazul licitaţiei la rată variabilă ofertele vor conţine, pentru fiecare rată a dobânzii/randament/puncte swap, suma ce urmează a fi tranzacţionată. Sumele vor fi exprimate în lei cu două zecimale, ratele dobânzilor/randamentelor vor fi exprimate în termeni anualizaţi şi vor conţine două zecimale, iar punctele swap vor conţine 6 zecimale.”

2. Nota de subsol din cadrul anexei nr. 2 „Oferta de participare la licitaţia din data de .............. pentru cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile - repo/reverse repo”, anexei nr. 5 „Oferta de participare la licitaţia din data de ..............pentru credit colateralizat cu active eligibile”, anexei nr. 8 „Oferta de participare la licitaţia din data de.......pentru swap valutar” şi anexei nr. 9 „Oferta de participare la licitaţia din data de.......pentru constituire de depozite la B.N.R.”

va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

În cazul licitaţiei la rată fixă se vor transmite cel mult 5 opţiuni.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 28 mai 2012.

Nr. 5.

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2012

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, şi ale art. 10 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 20 alin. (3) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările ulterioare, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Tabloul executorilor judecătoreşti pe anul 2012 şi publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre, împreună cu Tabloul executorilor judecătoreşti, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Compartimentele juridic şi secretariat vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,

Marius Crafcenco

 

Bucureşti, 17 mai 2012.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

TABLOUL

executorilor judecătoreşti pe anul 2012

 

 

Nr. crt.

Executorul judecătoresc

Circumscripţia

Sediul

0

1

2

3

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA

1

Sapta Florian

Alba Iulia

Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu nr. 25, judeţul Alba

2

Ioaniciu-Sapta Florina-Livia

Alba Iulia

Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu nr. 25, judeţul Alba, asociată cu Sapta Florian

3

Baba Teodor Nicolae

Alba Iulia

Alba Iulia, str. Camil Velican nr. 26, judeţul Alba

4

Cherşa Sebastian Bobi

Alba Iulia

Alba Iulia, str. Fr, Mistral nr. 5, corp B, camera 1, judeţul Alba

5

Şchiopu Florica

Alba Iulia

suspendată

6

Vinersar Maria Daniela

Alba Iulia

 

7

Gligor-Lungan Ştefan

Alba Iulia

 

8

Sav Augustin

Câmpeni

Câmpeni, Str. Teiului bl. L1, ap. 4, Judeţul Alba

9

Sitterli Ovidiu-Cristian

Câmpeni

suspendat

10

Aldea Marin-Vasile

Aiud

Aiud, Str. Băilor nr. 33A, judeţul Alba

11

Frăţilă Ioan-Florin

Aiud

Aiud, Str. Morii nr. 6, judeţul Alba

12

Sărăţean Dumitru Alexandru

Blaj

suspendat

13

Boldaş Liviu Nicolae

Sebeş

Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 61, ap. 5, judeţul Alba

14

Uleşan Daniela-Maria

Sebeş

Sebeş, str. Călăraşi nr. 2D, judeţul Alba

15

Cârja Ispas

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 21, judeţul Sibiu

16

Cruduleci Horaţiu

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, ap. 9A, judeţul Sibiu

17

Marin Vasile

Sibiu

Sibiu, Str. Banatului nr. 9, ap. 7, judeţul Sibiu

18

Tatu Felician Liviu

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 21, judeţul Sibiu

19

Moldovan Florin Gheorghe

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 20, judeţul Sibiu

20

Nuţescu Constantin Ciprian

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei, nr. 17, parter, judeţul Sibiu

21

Cîrja Maria-lulia

Sibiu

Sibiu, str. Johann Sebastian Bach. nr. 4, ap. 13, judeţul Sibiu

22

Cazan Horea

Sibiu

 

23

Dumitru Marius Vasile

Sibiu

 

24

Sântea Cosmin Dan

Sibiu

 

25

Văduva Adrian

Sibiu

 

26

Dinu Mirela Nicoleta

Sibiu

 

27

Herlea Romulus Nicolae

Sibiu

 

28

Grec Cristina Elena

Sibiu

 

29

Bandi Oana Maria

Sibiu

 

30

Constantin Andrada Iuliana

Sibiu

 

31

Prodea Ioan Adrian

Sibiu

 

32

Rotaru Simion

Mediaş

Mediaş, str, Haţeg nr. 10, judeţul Sibiu

33

Tudor Vasile Petru

Mediaş

Mediaş, str. Stephan Ludwig Roth nr. 29, judeţul Sibiu

34

Tămaş Ovidiu-Nicolae

Mediaş

Mediaş, piaţa Regele Ferdinand I nr. 1

35

Rotaru-Zămescu Daniel

Blaj

Asociat în Mediaş, str. Haţeg nr. 10, judeţul Sibiu, asociat cu Rotarj Simion

36

Scutea Sorin

Agnita

Agnita, str. M. Viteazu nr. 73, judeţul Sibiu

37

Suciu Anca-Maria

Agnita

Agnita, Str. 1 Decembrie nr. 22, judeţul Sibiu

38

Mişcoci Dorina Anca

Avrig

Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 2A, judeţul Sibiu

39

Veştemean Ioan Stan

Avrig

Avrig, str. Mihai Viteazu nr. 1, judeţul Sibiu

40

Baciu Traian

Hunedoara

Hunedoara, str. N. Bălcescu nr. 1, judeţul Hunedoara

41

Ifrim Remus Daniel

Hunedoara

Hunedoara, str. N. Bălcescu nr. 1, et. 2, camera 23, judeţul Hunedoara

42

Creţu Ionaşc Florin

Hunedoara

Hunedoara, Str. Revoluţiei nr. 3, complex comercial, judeţul Hunedoara

43

Plăviţu Florina Mihaela

Hunedoara

 

44

Barboni Eugen

Deva

Deva, str. Avram Iancu bl. H3, sc. A, judeţul Hunedoara

45

Benteu Aron

Deva

Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 1, judeţul Hunedoara

46

Rovinar Daniel Marin

Deva

Deva, bd. Decebal, bl. S, parter, judeţul Hunedoara

47

Opriş Ofelia-Monica

Deva

Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6, judeţul Hunedoara

48

Băieş Maria Lucica

Deva

 

49

Pupeză Bogdan Mihai

Deva

 

50

Pupeză Elena

Deva

 

51

Ladariu Anghel

Deva

 

52

Răducanu Cecilia-Camelia

Petroşani

Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 100, judeţul Hunedoara

53

Popescu Emilia

Petroşani

Petroşani, Aleea Poporului, bl. 3A, sc. 1, ap. 2, judeţul Hunedoara

54

Oancea Petru

Petroşani

Petroşani, Aleea Poporului, bl. 3, ap. 26, parter, judeţul Hunedoara

55

Petre Adrian-Nicolae

Petroşani

Petroşani, str. Avram Iancu nr. 5, bl. 5A, sc. I, ap. 2. judeţul Hunedoara

56

Durbacă Claudia Bianca

Petroşani

Petroşani, str. Anghel Saligny nr. 12A, judeţul Hunedoara

57

Suciu Bogdan

Sălişte

Sălişte, Piaţa Junilor nr. 39, judeţul Sibiu

58

Stoian Codruţa

Sălişte

Sălişte, Str. Şcolii nr. 11, judeţul Sibiu

59

Radu Cristiana

Haţeg

Haţeg, str. Tudor Vladimirescu, bl. S1, parter, judeţul Hunedoara

60

Bolog Ileana Laura

Brad

suspendată

61

Boloş Georgiana- Adina

Brad

Asociată la Camera Executorilor Judecătoreşti Cluj

62

Romanesse Diana Elena

Orăştie

suspendată

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEŞTI

63

Bucescu Emanoil- Aron

Piteşti

Piteşti, Bd. Eroilor nr. 4-6, et. 1, camera 1, judeţul Argeş

64

Copaci Vasile-Dorel

Piteşti

Piteşti, Bd. Eroilor nr. 4-6, et. 1, camera 1, judeţul Argeş

65

Fieraru Eugen

Piteşti

Piteşti, str. Exerciţiu, bl.A5, sc. D, ap. 14, judeţul Argeş

66

Ioana Cristian

Piteşti

Piteşti, Bd. Eroilor nr. 4-6, et. 1, camera 1, judeţul Argeş

67

Iordache Ion

Piteşti

Piteşti, Str. Eroilor nr. 2 bis, judeţul Argeş

68

Negoescu Adrian-Gheorghe

Piteşti

Piteşti, str. Trivale, bl. 10A, sc. C, ap. 27, et. 3, judeţul Argeş

69

Vârgă Ioan

Piteşti

Piteşti, str. Exerciţiu nr. 70, judeţul Argeş

70

Predeanu Adriana Ramona

Piteşti

Piteşti, str. Exerciţiu nr. 74, judeţul Argeş

71

Rada Ion

Piteşti

pensionat

72

Paiaschivescu Marius Gabriel

Piteşti

 

73

Pisculungeanu Vlad Adrian

Piteşti

 

74

Şotae Marian

Piteşti

 

75

Tudor Florin Alin

Piteşti

 

76

Albu Cornel Leonard

Piteşti

 

77

Damaschin Marius

Piteşti

 

78

Balica Bogdan Laurenţiu

Piteşti

 

79

Gigoi Emil

Piteşti

 

80

Moromete Constantin Cosmin

Piteşti

 

81

Mitu Mihai Ioan

Câmpulung

Câmpulung, str. Alexandru cel Bun nr. 4, bl. D 28, sc, B, ap. 11, judeţul Argeş

82

Florea Ioana

Câmpulung

Câmpulung, str. C-tin Popescu nr. 7, judeţul Argeş

83

Iordache Vasile

Curtea de Argeş

Curtea de Argeş, str. T. Vladimirescu nr. 2, judeţul Argeş

84

Mateescu Emilia

Curtea de Argeş

 

85

Bunescu Dumitru Teodor

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, Str. Tineretului nr. 7, bl. A11/1, sc. C, et. 5, ap. 23, judeţul Vâlcea

86

Buzatu Constantin

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea. Calea lui Traian 135, bl. N 2, parter, judeţul Vâlcea

87

Deaconu Mihail

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, Str. Tineretului nr. 14, bl. S 2, sc. 1, ap. 13, judeţul Vâlcea

88

Gătejescu Anca Narghita

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 135, bl. N 2, parter, judeţul Vâlcea

89

Gătejescu Bogdan

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian 135, bl. N 2, parter, judeţul Vâlcea

90

Radu Marius

Râmnicu Vâlcea

Brezoi, Str. Eroilor nr. 41, judeţul Vâlcea

91

Cernea Ion

Râmnicu Vâlcea

 

92

Otliţă Mircea Gabriel

Râmnicu Vâlcea

 

93

Bălan Ovidiu

Drăgăşani

Drăgăşani, str. Regele Carol, bl. 90, parter, judeţul Vâlcea

94

Prooroc Olimpiu-Gabriel

Drăgăşani

Drăgăşani, str. Gib Mihăescu nr. 23, judeţul Vâlcea

95

Văleanu Ilie

Horezu

Horezu, Str. Unirii nr. 17, bl. O 2, parter, judeţul Vâlcea

96

Stânescu Elis- Anamaria

Horezu

Asociată în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 8-10, sectorul 2

97

Petroiaca Florin- Adrian

Costeşti

Costeşti, Str. Victoriei, bl. L 21, judeţul Argeş

98

Mutuligâ Radu Mihail

Iopoioveni

Asociat în cadrul Camerei Executorilor Judecătoreşti Bucureşti, Bucureşti, cu Mutuligă Monica

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU

99

Ababei-Petrea Irina-Nicoleta

Bacău

Bacău, Str. Unirii nr. 2, judeţul Bacău

100

Aldea Diana-Elena

Bacău

Bacău, str. Carpaţi nr. 1, sc. A, ap. 1, judeţul Bacău

101

Chiticeanu Florin

Bacău

Bacău, str. Trotuş nr. 5, judeţul Bacău

102

Chiticeanu Elena

Bacău

Bacău, str. Trotuş nr. 5, judeţul Bacău

103

Ciobanu Elena

Bacău

Bacău, str. Trotuş nr. 5, judeţul Bacău

104

Ciobanu Ioan

Bacău

Bacău, Str. Energiei, bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău

105

Dăscăliţa Dumitru

Bacău

Bacău, str. Nicu Enea, bl. 40, sc. A, ap. 7, judeţul Bacău

106

Grigore Nicolae

Bacău

Bacău, str. 9 Mai, bl. 80, judeţul Bacău

107

Mititelu Iosif

Bacău

Bacău, Str. Energiei bl. 27, sc. A, ap. 2, judeţul Bacău

108

Necula Sorica

Bacău

Bacău, str. Oituz nr. 27, judeţul Bacău

109

Niagu Liviu Cosmin

Bacău

Asociat la Camera Executorilor Judecătoreşti Galaţi, Focşani, str. Cezar Boliac nr. 6, bl 6, ap. 3, judeţul Vrancea

110

Baraneţchi Leonid

Bacău

 

111

Azoiţei Neculai

Bacău

 

112

Cîrnu Eugen

Bacău

 

113

Gherasim Nicu

Bacău

 

114

Kovacs Gabriel

Buhuşi

Buhuşi, str. Bucegi nr. 1, judeţul Bacău

115

Grigoraş Ioan Nicolae

Buhuşi

 

116

Bâra Dragoş

Oneşti

Oneşti, Str. Republicii, bl. 23, ap, 12, judeţul Bacău

117

Popa Reta

Oneşti

Oneşti, Str. Republicii, bl. 14, ap. 14, judeţul Bacău

118

Prisecariu Cezar Sorin

Oneşti

Oneşti, Str. Republicii, bl. 22, ap. 22, judeţul Bacău

119

Sîrghi-Secrieru Sînziana

Oneşti

Oneşti, Str. Republicii, bl. 2, judeţul Bacău

120

Tabarcea C. Alexandru

Oneşti

Oneşti, Bd. Republicii, bl. 2, judeţul Bacău

121

Tabarcea A. Alexandru

Oneşti

Oneşti, Bd. Republicii, bl. 2, judeţul Bacău

122

Apostol Camelia Dorina

Moineşti

Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. E 8, ap. 6, judeţul Bacău

123

Bâra Jan

Moineşti

Moineşti. Str. Zorilor, bl. OB 2, parter, judeţul Bacău

124

Bindileu Eugen

Moineşti

Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. E 8, ap. 6, judeţul Bacău

125

Bâlan Ioan

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, Str. Republicii nr. 7, judeţul Neamţ

126

Cotoi Cornel

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, str. M. Eminescu nr. 35, ap. 18, judeţul Neamţ

127

Mareş Ioan

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, str. Anton Vorel nr. 6, bl. B6- A-21, judeţul Neamţ

128

Mocanu Pavel

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, bd. 9 Mai nr. 21, bl. 11, sc. A, ap. 4, judeţul Neamţ

129

Neneci Tănase

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, Bd. Republicii nr. 16, judeţul Neamţ

130

Ursache Ciprian Constantin

Piatra-Neamţ

 

131

Gîrbea George

Piatra-Neamţ

 

132

Mihăilă Gigei

Piatra-Neamţ

 

133

Pascal Valentin Octavian

Piatra-Neamţ

 

134

Chiriac Nicolaie

Piatra-Neamţ

 

135

Rogjan Vasilica Silviu

Piatra-Neamţ

 

136

Grigoraş Mihaela

Roman

suspendată

137

Mereuţă Ioan

Roman

Asociat în cadrul Camerei Executorilor Judecătoreşti Iaşi, str. A. Panu, bl. 7 Noiembrie, sc. B, ap. 1, judeţul Iaşi

138

Postelnicu Spiridon

Roman

Roman, str. Oituz, bl. 8, ap. 3, judeţul Neamţ

139

Moraru Sebastian

Roman

 

140

Şoican Ovidiu Iosif

Roman

 

141

Dron Gheorghe

Târgu-Neamţ

Târgu-Neamţ, str. Calistrat Hogaş, bl. B1, ap, 3, judeţul Neamţ

142

Vasiliu Constantin

Târgu-Neamţ

Târgu-Neamţ, str. Mihai Eminescu, bl. B 7, sc. 6, et. 1, ap. 20, judeţul Neamţ

143

Păncescu Daniel Nicolae

Podu Turcului

Podu Turcului, str. T. Vladimirescu nr. 6, ap. 3

144

Lavric Paula

Bicaz

suspendată

145

Trandabăţ Maria

Bicaz

suspendată

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA

146

Beiuşan Bogdan-Florin

Oradea

Oradea, str. Franz Schubert nr. 1, judeţul Bihor, asociat cu Beiuşan Gheorghe

147

Beiuşan Gheorghe

Oradea

Oradea, str. Franz Schubert nr. 1, judeţul Bihor

148

Bucurean Ioan-Călin

Oradea

Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, ap. 3, judeţul Bihor

149

Gîrdan Marius-Florin

Oradea

Oradea, str. Franz Schubert nr. 3, judeţul Bihor

150

Pantiş- Ardeleanu Anamaria- Bianca

Oradea

Oradea, str. G. Enescu nr. 6, judeţul Bihor

151

Popovici Dorin

Oradea

Oradea, str. Franz Schubert nr. 1, judeţul Bihor

152

Puşcaş Eugen-Nicolae

Oradea

Oradea, str. Parcul Traian nr. 7, ap. 6, judeţul Bihor

153

Ardelean Felix Florin

Oradea

 

154

Moza Gheorghe Sorin

Oradea

 

155

Chizec Maria Victoria

Oradea

 

156

Neagoş Dorel

Oradea

 

157

Pleş Daniela-Maria

Oradea

 

158

Vuşcan Mihaela-Florentina

Oradea

 

159

Gavruţă Dan

Oradea

 

160

Tatu Anca

Beiuş

 

161

Raşca Rodica-Lăcrămioara

Beiuş

Beiuş, Str, 22 Decembrie nr. 21, judeţul Bihor

162

Serfezi Florin

Marghita

Marghita, str. Horea nr. 7, judeţul Bihor

163

Paşca Ciprian-Narcis

Marghita

Marghita, str. Tudor Vladimirescu nr. 3, judeţul Bihor

164

Mihalcea Benone

Negreşti-Oaş

Negreşti-Oaş, Aleea Trandafirilor, bl. 14, ap. 3, judeţul Satu Mare

165

Michiş Ioan

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 11 Judeţul Satu Mare

166

Iva Aniţaş Marian Dan

Satu Mare

Satu Mare, str. T. Vladimirescu nr. 9, corp C3, et. 1, ap. 1, judeţul Satu Mare

167

Kiss Gabriel-Valentin

Satu Mare

Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 7, et. 1 Judeţul Satu Mare

168

Lăzărescu Nicolae Dorin

Satu Mare

Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 7, et. 1 Judeţul Satu Mare

169

Mociran Viorel

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap. 5, judeţul Satu Mare

170

Şortan Monica Ioana

Satu Mare

suspendată

171

Pătraş Răzvan Lucian

Satu Mare

 

172

Rus-Vid Ioan Cătălin

Satu Mare

 

173

Găzdac Adela Viorela Elena

Satu Mare

 

174

Pop Ioan Vasile

Cărei

Cărei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 22, et. 1, judeţul Satu Mare

175

Popescu Gilda

Aleşd

Aleşd, Str. 1 Decembrie nr. 2, judeţul Bihor

176

Beiuşan Bogdan-Florin

Salonta

Asociat în Oradea, str. Franz Schubert nr. 1, judeţul Bihor, cu Beiuşan Gheorghe

177

Făiniţă Gabriela

Salonta

fără activitate

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA

178

Belibou Paula

Suceava

Suceava, str. Anastasie Crimca nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 3, judeţul Suceava

179

Cîmpulungeanu Marius- Georgel-Sarmis

Suceava

Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 37, bl. E 2, sc. C, ap. 1 A, judeţul Suceava

180

Jugaru Constantin

Suceava

Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 43, bl. E 3, sc. D, ap, 1, judeţul Suceava

181

Mustea Marcel-Mibai

Suceava

Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 51, bl. A 2, sc. A, ap. 3, judeţul Suceava

182

Stărică Radu

Suceava

Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 37, bl. E 2, sc. D, ap. 2, judeţul Suceava

183

Tătam Ioan

Suceava

Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 43, bl. E 3, sc. C, ap. 1, judeţul Suceava

184

Manoliu Elisabeta

Suceava

 

185

Turleanu Cornel

Suceava

 

186

Hojda Sorin-Ovidiu

Suceava

 

187

Bordian Constantin

Gura Humorului

Gura Humorului, Bd. Bucovinei, bl. 18, sc. A, ap. 3, judeţul Suceava

188

Bordian Antonela Mihaela

Gura Humorului

Gura Humorului, Str. Bucovinei, bl. G 9, ap. 1, judeţul Suceava

189

Miron Benoni-Viorel

Rădăuţi

Rădăuţi, Piaţa Unirii nr. 70, judeţul Suceava

190

Miron Cătălin

Rădăuţi

Rădăuţi, Piaţa Unirii nr. 70, judeţul Suceava

191

Onofreiciuc-Dranca Gheorghe

Rădăuţi

suspendat

192

Rusu Cristian Silviu

Rădăuţi

 

193

Nica Gabriel

Vatra Domei

Vatra Domei, Str. Luceafărului nr. 18, judeţul Suceava

194

Ţugui Claudia

Vatra Domei

 

195

Căruceriu Alexandru

Câmpulung Moldovenesc

Câmpulung Moldovenesc, Str. Mărţişorului nr. 1, judeţul Suceava

196

DumitraşAncuţa

Fălticeni

Fălticeni, Str. Republicii nr. 25, et. 3, camera 2, judeţul Suceava

197

Hopu Vasile

Fălticeni

Fălticeni, str. Nicu Gane f.n., judeţul Suceava

198

Lionte Liontin

Fălticeni

 

199

Gavriliuc Sorin

Botoşani

Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 46, et 1, camera 45,5utMu\ Botoşani

200

Manoilă VasiSe

Botoşani

Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 69. judeţul Botoşani

201

Secrieru Paul

Botoşani

Botoşani, Str. Victoriei nr. 8, ap. 6, judeţul Botoşani

202

Sfaiţer Carmen

Botoşani

Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 48, et. 1, camera 45. judeţul Botoşani

203

Chiriac Cristina Maria

Botoşani

 

204

Temneanu Ionuţ

Botoşani

 

205

Popa Daniel

Dorohoi

Dorohoi, str. Dimitrie Pompiliu nr. 64, bl. Turn, parter, judeţul Botoşani

206

Şmocot Grigori

Dorohoi

Dorohoi, str. N. Titulescu nr. 36, judeţul Botoşani

207

Guceanu Adrian

Dărăbani

Dărăbani, Str. 1 Decembrie nr. 158, judeţul Botoşani

208

Cârîan Florin

Săveni

Săveni, Str. 1 Decembrie, bl. E 3, parter, judeţul Botoşani

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV

209

Anca Ramona-Loredana

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64, sc. A, ap. 5, judeţul Braşov

210

Balca Florentina

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 2, sc. B, ap. 7, judeţul Braşov

211

Corşate Alexandru-Alin

Braşov

Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 43, sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul Braşov

212

Dincă Stelian Emil

Braşov

Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 43, sc. A. et. 2, ap. 4, judeţul Braşov

213

Dutceac Ioan

Braşov

Braşov, Bd. Griviţei nr. 93, sc, C, ap. 1, judeţul Braşov

214

Koncz Csaba jr.

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 47, camera 10, judeţul Braşov

215

Koppandi Ollyver

Braşov

Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 43, sc. A, et. 2, ap. 5, judeţul Braşov

216

Manolache Marcel-Iulian

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 6. judeţul Braşov

217

Tereacă Corneî-Toma

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 1, judeţul Braşov

218

Ţermure Călin-Ovidiu

Braşov

Braşov, Str. 15 Noiembrie nr. 62, sc. D, ap. 38, judeţul Braşov

219

Filofie Laurenţiu

Braşov

 

220

Grigore George Cristian

Braşov

 

221

Isac Horaţiu

Braşov

 

222

Strugariu Ana Maria

Braşov

 

223

Adi Ioan Ştefan

Braşov

 

224

Buzoianu Romulus Emanuel

Braşov

 

225

Dîrstar Cătălin

Braşov

 

226

Drăgan Daniel George

Braşov

 

227

Limişcă Silviu Bogdan

Braşov

 

228

Dendrino Nicolae

Braşov

 

229

Vulpe Alexandru-George

Braşov

 

230

Blajiu Gheorghe

Zămeşti

Zămeşti, Str. Postăvarului, bl. 11, sc. A, ap. 3, judeţul Braşov

231

Foca Dan

Zămeşti

suspendat

232

Frăţilă Viorel- Alexandru

Făgăraş

Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 25, judeţul Braşov

233

Manole Victor

Făgăraş

Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 29, judeţul Braşov

234

Foca Marilena

Făgăraş

suspendată

235

Katona Ella

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, str. Bem Ioszef nr. 2, bl. 3, sc. F, ap. 7, judeţul Covasna

236

Kolcza Jeno-Gabor

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, Str. Ciucului nr. 3, judeţul Covasna

237

Koncz Csaba

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, str. Ioszef Bem nr. 2, bl. 3, sc. B, ap. 3, judeţul Covasna

238

Mathe-Peter Iosif

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, str. Banki Donath nr. 35, judeţul Covasna

239

Bujdoso Albert Zsolt

Sfântu Gheorghe

 

240

Fodor Isvan Zsolt

Sfântu Gheorghe

 

241

Bălaş Marius

Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 33, bl. 6, sc. A, ap. 4, judeţul Covasna

242

Mathe-Peter Edit

Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 16, judeţul Covasna

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

243

Andrei Ionel

Bucureşti

Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 44, sc. B, et. 3, ap. 24, sectorul 3

244

Badea Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23, bl. 105B, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 3

245

Boambeş Viore!

Bucureşti

Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23, bl. 105B, sc, 1, et. 1, ap. 4, sectorul 3

246

Bran Cristian

Bucureşti

Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 231 A, et. 1, ap. 1, sectorul 5

247

Canea Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, Str. Drumul Taberei nr. 20, bi. C 2, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 6

248

Casagranda-Stana Anton

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 4

249

Cojocaru Bogdan-Mihai

Bucureşti

Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 24-26, sc. A, et. 2, ap. 12, sectorul 1

250

Constantin Gabriel-Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, Calea Moşilor nr. 249, bl. 49, sc, 2, et. 4, ap. 40, sectorul 2

251

Costescu Lucian

Bucureşti

Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. 5, et. 1, ap. 133, sectorul 4

252

Crafcenco Gheorghe-Marius

Bucureşti

Bucureşti, bd. Brâncoveanu nr. 9, bl. B14r sc. 4, ap. 91, parter, sectorul 4

253

Culcea Raluca-Mariana

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J 4, sc. TR 3, et. 1, ap. 53, sectorul 3

254

Culea Marian Orlando

Bucureşti

Bucureşti, bd. Burebista, nr. 4, bl. D13, sc. 4, et. 3, ap. 120, sectorul 3

255

Dima Mihai

Bucureşti

Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, ap. 2, parter, sectorul 3

256

Dobranici Doina-Crenguţa

Bucureşti

Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 7, bl, 104, sc. 3, et. 2, ap, 67, sectorul 3

257

Drăgănescu George-Gabriel

Bucureşti

Bucureşti, bd. Brâncoveanu nr. 9, bl. B14, sc. 4, ap. 91, parter, sectorul 4

258

Duică Claudiu

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 41, sectorul 5

259

Dumitrache Bogdan

Bucureşti

Bucureşti, bd. Decebal nr. 14, bl. S 6, sc. B, et. 6, ap. 42, sectorul 3

260

Ezer Lucian

Bucureşti

Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 25, bl. 2, sc. C, ap. 18, et. 4, sectorul 4

261

Fediuc Gheorghe Marian

Bucureşti

Bucureşti, str. Poenaru Bordea nr. 12-14, et. 5, ap. 15, sectorul 4

262

Frîncu Marius-Claudiu

Bucureşti

Bucureşti, bd. Magheru nr. 43, et. 1, ap. 2, sectorul 1

263

Giurgea Bucur

Bucureşti

Bucureşti, bd. I. C. Brătianu nr. 44, sc. A, et. 2, ap. 18, sectorul 3

264

Gonţ Dorina

Bucureşti

Bucureşti, str. J.L. Calderon nr. 45, ap. 1, sectorul 2

265

Gonţ Lucian

Bucureşti

Bucureşti, str. J.L. Calderon nr. 45, ap. 1, sectorul 2

266

Ionescu Niculae

Bucureşti

Bucureşti, bd. Brâncoveanu nr. 9, bl. B14, sc. 4, ap. 91, parter, sectorul 4

267

Iordache Radu

Bucureşti

Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 16, bl. M 35, sc. 2, et. 1, ap. 31, sectorul 3

268

Ivan Traian-Daniel

Bucureşti

Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23, bl. 105B, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 3

269

Jalbă Georgiana

Bucureşti

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 142, sc. D, ap. 1, parter, sectorul 1

270

Maghiar Bogdan

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, ap. 64, sectorul 4

271

Moianu Adrian

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 2, ap. 37, sectorul 5

272

Miloş Cristian

Bucureşti

Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 1, ap. 1, parter, sectorul 3

273

Mutuligă Monica

Bucureşti

Bucureşti, str. Ştefan Capşa nr. 11, et. 1, sectorul 5

274

Nastasă Alexandru

Bucureşti

suspendat

275

Nemeş Dan

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Naţiunile Unite nr. 4, bl. 107 A, et. 4, biroul B 4, sectorul 5

276

Olteanu Nicolae-Caius

Bucureşti

suspendat

277

Panait Marian

Bucureşti

Bucureşti, str. J.L. Calderon nr. 45, ap. 1, sectorul 2

278

Paviliu Bogdan- Adrian

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 58A, ap. 6, parter, sectorul 5

279

Pârvan Violeta- Alexandra

Bucureşti

Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, ap, 54, sectorul 3

280

Petre Cristian

Bucureşti

Bucureşti, Str. Băniei nr. 17, parter, ap. 2, sectorul 3

281

Piăveti Nicolae-Dorin

Bucureşti

suspendat

282

Popa Carmen-Gabriela

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 1, et. 8, ap. 19 bis, sectorul 5

283

Popa Elena-Laura

Bucureşti

Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 3

284

Popescu Claudiu-George

Bucureşti

Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 25, bl. 2, sc. C, ap. 18, etajul 4 sectorul 4

285

Popescu Florin

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 3, bl. Z 1, ap. 5, parter, sectorul 4

286

Raportoru Georgeta

Bucureşti

Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 8, bl. 17, sc, 2, et. 1, ap. 25, sectorul 3

287

Răileanu Ionuţ Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, str. Clucerul Udricani nr. 1-3, bl. 106A, sc. 2, ap, 22, et, 1, sectorul 3

288

Rocoşanu Dragoş-Paul

Bucureşti

suspendat

289

Safta Doina

Bucureşti

Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 39, bl. P 6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sectorul 3

290

Samoilă Liliana Minodora

Bucureşti

Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P 2, sc, 1, et. 4, ap. 13, sectorul 4

291

Scăeşteanu Silvia

Bucureşti

Bucureşti, Gemenii Sitraco Center, corpul A, Bd. Naţiunile Unite nr. 1, bl, 108 Â, sectorul 5

292

Sersea Adrian-Eugen

Bucureşti

Bucureşti, Str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc, 1, parter, ap, 21, sectorul 3

293

Stăiculescu Dumitru

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 43, bl. E2, sc, 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

294

Stănescu Ilie

Bucureşti

Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 8-10, sectorul 2

295

Şomâldoc Paula-Daniela

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, ap. 9, sectorul 3

296

Ştefan Viorel-Dinu

Bucureşti

Bucureşti, str. Washington nr. 6, ap, 2, sectorul 1

297

Tănase Gheorghe

Bucureşti

Bucureşti, Bectro Center, corpul B, str. Sf. Vineri nr. 29, et. 1, sectorul 3

298

Tănuroă Cristina

Bucureşti

Bucureşti, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 4, et. 4, ap. 124, sectorJ 3

299

Toma Ana-Maria

Bucureşti

Bucureşti, str. Ilfov nr. 1, et. 2, ap. 3, sectorul 5

300

Ulman Bogdan Vasile

Bucureşti

Bucureşti, Piaţa Alba luiia nr. 6, bl. 15, sc. B, et 2, ap. 32, sectorul 3

301

Păun Cătălin Ştefan

Bucureşti

Bucureşti, Cafea 13 Septembrie nr. 133, bf. T2B, sc. 2, ap. 42, sectorul 5

302

Enea Mihaela Raluca

Bucureşti

Bucureşti, Calea Ştirbei Vodă nr. 23, parter, ap. 1, sectorul 1

303

Olaru Melania

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Naţiunile Unite nr. 5, bl. 110, sc. 2, et. 2, ap. 34, sectorul 5

304

Nicolescu Gheorghe Alin

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Naţiunile Unite nr. 5, bl. 110, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 5

305

Tiţu Adriana

Bucureşti

Bucureşti, piaţa M. Kogălniceanu nr. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 5

306

Eftimie Alina

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 57, bl. E 4, sc. 5, et. 1, ap. 118, sectorul 3

307

Răduţă Nicoleta

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 18, bl. 104, sc. 1, et. 2, ap. 3, sectorul 5

308

Duică Alexandra

Bucureşti

 

309

Ana Vasile-Bogdan

Bucureşti

 

310

Balaciu Costel-Cristian

Bucureşti

 

311

Bătăilă Vlad

Bucureşti

 

312

Bucur Şerban-Constantin

Bucureşti

 

313

Dobre Valentin

Bucureşti

 

314

Dumitrn Nicolae

Bucureşti

 

315

Ene Magdalena

Bucureşti

 

316

Ghinea Ioan Emanuel

Bucureşti

 

317

Guli Constantin

Bucureşti

 

318

Haja Ioana Mihaela

Bucureşti

 

319

Marin Adrian-Cristian

Bucureşti

 

320

Măriri Viorel-Cristinel

Bucureşti

 

321

Matei Nicolae-Marian

Bucureşti

 

322

Mărguiescu Ramona Maria

Bucureşti

 

323

Miu Ioana

Bucureşti

 

324

Naglici Mihai-Şerban

Bucureşti

 

325

Nuţă Petrică Sorin

Bucureşti

 

326

Olteanu Fiorentina-Daniela

Bucureşti

 

327

Peticaru Eduard

Bucureşti

 

328

Radul eseu Marian

Bucureşti

 

329

Stanciu iulian

Călăraşi

 

330

Stancu Marian

Bucureşti

 

331

Şerbănescu Valeriu

Bucureşti

 

332

Ştefan Florin Eduard

Bucureşti

 

333

Tănăsescu George-Dorian

Bucureşti

 

334

VasilievAna-Maria

Bucureşti

 

335

Chiţescu Eugen Corneliu

Bucureşti

 

336

Chiţu Laurenţiu Alexandru

Bucureşti

 

337

Dinu Ilie

Bucureşti

 

338

Drăghici Petrişor

Bucureşti

 

339

Dumitru Sahlian

Bucureşti

 

340

Ghilencea Marian Viorel

Bucureşti

 

341

Homeghiu Irina Alexandra

Bucureşti

 

342

Huţuleac Florentina Gabriela

Bucureşti

 

343

Ioachim Flavius Lucian

Bucureşti

 

344

Ionescu Marian

Bucureşti

 

345

Lăpugeanu Paul Mugurel

Bucureşti

 

346

Leonescu Ilie Victor

Bucureşti

 

347

Lupulescu Cătălin Gigel

Bucureşti

 

348

Marchidanii Iulian Valentin

Bucureşti

 

349

Mihai Cristian

Bucureşti

 

350

Nacu Cristian Andrei

Bucureşti

 

351

Neculae Mihai

Bucureşti

 

352

Negreanu Marius Adrian

Bucureşti

 

353

Opran Dragoş

Bucureşti

 

354

Predescu Narcis Ionuţ

Bucureşti

 

355

Rentea Georgiana Ingrid

Bucureşti

 

356

Rusu Mircea Valentin

Bucureşti

 

357

Şchiopu Cristian Marcel

Bucureşti

 

358

Tănase Ştefan Marian

Bucureşti

 

359

Ţeţu Demetrius

Bucureşti

 

360

Verdeş Adriana Mihaela

Bucureşti

 

361

Bati Dan Cristian

Bucureşti

 

362

Bocancea Sitviu-Mădălin

Bucureşti

 

363

Creangă Mădălin-Iulian

Bucureşti

 

364

Dima Ilie

Bucureşti

 

365

Dimache Valentin-Gabriel

Bucureşti

 

366

Franz Radu-Călin

Bucureşti

 

367

Ganea Ioan Tiberiu

Bucureşti

 

368

Georgescu Paul

Bucureşti

 

369

Iftime Cătălin

Bucureşti

 

370

Ion Constantin- Aurelian

Bucureşti

 

371

Niculescu Dinu-Mihai

Bucureşti

 

372

Popa Mihail

Bucureşti

 

373

Popescu Adina

Bucureşti

 

374

Popescu Marian

Bucureşti

 

375

Sandu Bogdan-Iulian

Bucureşti

 

376

Sandu Ionuţ-Octavian

Bucureşti

 

377

Sterca Gabriel Cornel

Bucureşti

 

378

Suciu Dan-Andrei

Bucureşti

 

379

Terinte Florin-Cătălin

Bucureşti

 

380

Timnea Vicenţiu-Pascal

Bucureşti

 

381

Tudorache Cătălin-Silviu

Bucureşti

 

382

Vararu Gavrilescu Cosmiri Gabriel

Bucureşti

 

383

Zainea Ana-Cristina

Bucureşti

 

384

Zastavneţchi Dumitru

Bucureşti

 

385

Badea Violeta

Bucureşti

 

386

Copuzeanu Florin-Traian

Bucureşti

 

387

Cristache Romeo-Valentiri

Bucureşti

 

388

Dângă Liliana Livia

Bucureşti

 

389

Duruian Ionel

Bucureşti

 

390

Enache Anca

Bucureşti

 

391

Fenoghen Vladimir-Liviu

Bucureşti

 

392

Ghelmegeanu Sorin

Bucureşti

 

393

Ghişoiu Mihai

Bucureşti

 

394

Ilie Panaite

Bucureşti

 

395

Ion Gheorghe-Mihail

Bucureşti

 

396

Ioniţă Adrian

Bucureşti

 

397

Leancă Constantin

Bucureşti

 

398

Lepădatu Andrei

Bucureşti

 

399

Mazilu Cristinel-Ionuţ

Bucureşti

 

400

Mazilu Dorin

Bucureşti

 

401

Nanu Valentin-Cristian

Bucureşti

 

402

Negulescu Gabriel

Bucureşti

 

403

Ştefan Florin-Cătălin

Bucureşti

 

404

Ştefan Marius-Daniel

Urziceni

 

405

Toader Ovidiu- Adrian

Bucureşti

 

406

Vişan Cătălin

Bucureşti

 

407

Barbu Cristian

Bucureşti

 

408

Dorcioman Manuel Andrei

Bucureşti

 

409

Constantinescu Mihai

Bucureşti

 

410

Neagu Ionel

Bucureşti

 

411

Spiridonescu Ileana Cornelia

Bucureşti

 

412

Tudor-Barcău Elena

Bucureşti

 

413

Dumitrache Liliana Antonia Magdalena

Bucureşti

 

414

Dumitrescu Florentina Liliana

Bucureşti

 

415

Oprescu Mihai

Bucureşti

 

416

Tudorache Cătălin Andrei

Bucureşti

 

417

Dumitru Cristian-Florin

Bucureşti

 

418

Petre Codruţ- Adrian

Bucureşti

 

419

Balica Marius Eugen

Buftea

Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 5, judeţul Ilfov

420

Benescu Cătălin

Buftea

Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 1, bl. R 1, sc. E, et. 2, ap. 10, judeţul ilfov

421

Dobra Camelia Ofelia

Buftea

Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 55, vila 1, parter, ap. 2, judeţul Ilfov

422

Dobra Narcis-Constantin

Buftea

Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 55, vila 1, parter, ap. 2, judeţul Ilfov

423

Ichim Viorel

Buftea

Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 55, bl. Vila 1, sc. B, et. 2, ap, 5, judeţul Ilfov

424

Voican Mădălina

Buftea

suspendată

425

Coşoreanu Iulian-Ilie

Cornetu

Cornetu, Şos. Alexandriei nr. 138, bl. D 2, sc. 3, parter, judeţul Ilfov

426

Mihăilescu Adriana Emanuela

Cornetu

Cornetu, Str. Crizantemelor nr. 2, bl. P 1, ap. 13, judeţul Ilfov

427

Niculae Elena Roxana

Cornetu

 

428

Nistor Vasile

Zimnicea

Zimnicea, str. Cuza Vodă, bl. 10A, sc. D, ap. 4, judeţul Teleorman

429

Roşu Ileana

Zimnicea

suspendată

430

Împungerouă Nicolae

Videle

Videle, Str. Primăverii, bl. C 6, sc. B, et. 1, ap. 18, judeţul Teleorman

431

Niculae George

Videle

Asociat în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 249, bl. 49, sc. 2, et. 4, ap. 40, sectorul 2

432

Mihăiţă Marian

Alexandria

Alexandria, Str. Dunării nr. 145 bis, bl. H127, sc. A, ap. 5, et. 1, judeţul Teleorman

433

Zlătan Gabriela-Simona

Alexandria

Alexandria, Str. Libertăţii nr. 211, bl. L8-L9, et. 1, judeţul Teleorman

434

Guţă George Alexandru

Alexandria

Asociat în Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P 2, sc. 1, et. 4, ap. 13, sectorul 4

435

Niţu Ion

Slobozia

SIohnzia, Bd. Cosminului nr. 14, bl. T 3, sc. A, et. 1, ap. 7Judeţul Ialomiţa

436

Banciu Constantin

Slobozia

Slobozia, str. Cuza Vodă, bl. 17, sc. A, ap. 1, parter, judeţul Ialomiţa

437

MileaAnghel

Slobozia

Slobozia, Bd. Cosminului, bl. BN5, et. 1, camera 3, judeţul Ialomiţa

438

Constantin Radu

Urziceni

Urziceni, Aleea Grădiniţei nr. 1, judeţul Ialomiţa

439

Vasiliu Marinela

Urziceni

Asociată în Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 5, judeţul Ilfov

440

Bărbulescu Constantin

Bolintin-Vale

Bolintin-Vale, Str. Republicii, bl. B5, sc. D, et. 1, ap. 52, judeţul Giurgiu

441

Mehesz-Geczi Oana-Viorica

Bolintin-Vale

 

442

Damian Cătălina-Sofia

Bol intin-Vale

suspendată

443

Petre Dan

Bolintin-Vale

suspendat

444

Iordache Ion

Giurgiu

Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 15, judeţul Giurgiu

445

Iordache Ramona-Lucia

Giurgiu

Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 15, judeţul Giurgiu

446

Martin Constantin

Giurgiu

Giurgiu, str. G-ral Berthelot, bl. 79, sc. C, ap. 43, parter, judeţul Giurgiu

447

Gogoaşe-Popescu Florinel- Bebe

Giurgiu

Giurgiu, Str. Portului, bl. 60, sc. C, parter, ap. 32, judeţul Giurgiu

448

Tudor Florentina

Giurgiu

Giurgiu, Str. Portului, bl. 60, sc. A, parter, ap. 1, judeţul Giurgiu

449

Cristache Ionuţ-Bogdan

Giurgiu

 

450

Stoian Valentin

Călăraşi

Călăraşi, str. Flacăra, bl. B 3, sc. 1, ap. 2, parter, judeţul Călăraşi

451

Şerban Victor

Călăraşi

Călăraşi, str. Bucureşti nr. 139, bl. A 38 (Volna), judeţul Călăraşi

452

Mihalcea Ionel

Călăraşi

Călăraşi, str. Bucureşti nr. 139, bl. A 38 (Volna), judeţul Călăraşi

453

Dumitrache Comelia-Gabriela

Călăraşi

suspendată

454

Ene Alexandru

Olteniţa

Olteniţa, Bd. Republicii nr. 511 bl. B, sc. Ar ap. 1, judeţul Călăraşi

455

Păun Octav-Lucian

Olteniţa

suspendat

456

Oprişan Constantin

Lehliu-Gară

Lehiiu-Gară, Str. Industriilor nr. 36A, judeţul Călăraşi

457

Toma Nina-Valentina

Lehliu-Garâ

asociată în Bucureşti, str. Ilfov nr. 1, et, 2, ap, 3, sectorul 5

458

Milos Marius-Emil

Turnu Măgurele

Turnu Măgurele, Str. Pompierilor, BL M1, sc. B, ap. 22, judeţul Teleorman

459

Agiu Iulian

Roşiori de Vede

Roşiori de Vede, str. Plt. Rădulescu, bl. 302, sc. B, ap. 1, judeţul Teleorman

460

Împungerouă Doinita

Roşiori de Vede

 

461

Stănescu Nicolae-Bogdan

Feteşti

suspendat

462

Ciupercă Dumitru-Virgil

Feteşti

Feteşti, str. Călăraşi, bl. 11, sc. B, parter, ap. 17, judeţul Ialomiţa

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ-NAPOCA

463

Adam Dragoş

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 13, et. 1, judeţul Cluj

464

Boloş Mircea.

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, et. 1, judeţul Cluj

465

Cîmpian Mihai Radu

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 13, judeţul Cluj

466

Man Ovidiu Ioan

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 15, judeţul Cluj

467

Mureşanu Radu Alex

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 38, judeţul Cluj

468

Oszoczki Andras

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 13, et. 1, judeţul Cluj

469

Popa Nicolae Fanfany

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Pavel Roşea nr. 4, ap. 26, judeţul Cluj

470

Stolnean Diana-Maria

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 9, ap, 7, judeţul Cluj

471

Stolnean Romeo-Marius

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 11, ap. 1, judeţul Cluj

472

Şipoş Alexandru

Cluj- Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 1, judeţul Cluj

473

Şortan Ioan Călin

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 17-19, ap. 12, judeţul Cluj

474

Pălăcean Vasile-Liviu

Cluj-Napoca

 

475

Tămaş Marcu

Cluj-Napoca

 

476

Vinţ Adrian Cosmin

Cluj-Napoca

 

477

Crişan Radu

Cluj-Napoca

 

478

Lar Viorel

Cluj-Napoca

 

479

Prisăcaru Virgil-Benonim

Cluj-Napoca

 

480

Mureşan Paul Florin

Cluj-Napoca

 

481

Coroian Vasile

Cluj-Napoca

 

482

Marian Daniel

Turda

Turda, Str. Republicii nr. 36, judeţul Cluj

483

Miron-Boca-Moldovan Andreea- Laura

Turda

Turda, str. Dacia nr. 2, judeţul Cluj

484

Todoruţ Andrei

Dej

Dej, str. George Coşbuc nr. 21, ap. 4, judeţul Cluj

485

Ioaniciu-Sapta Florina-Livia

Dej

transferată - asociată 1h circumscripţia Alba Iulia

486

Lungu Răzvan

Gherla

Gherla, str. Mihai Eminescu nr. 5, judeţul Cluj

487

Miclea Florina

Gherla

suspendată

488

Rus Sergiu-Leon

Gherla

suspendat

489

Andronesi Valerian Dorin

Bistriţa

Bistriţa, str. Alba Iulia nr. 3, judeţul Bistriţa-Năsăud

490

Ivanov Emilian Giani

Bistriţa

Bistriţa, str. N. Titulescu nr. 21, judeţul Bistriţa-Năsăud

491

Joldeş Ovidiu-Laurenţiu

Bistriţa

Bistriţa, str. N. Titulescu nr. 27, ap. 7, judeţul Bistriţa-Năsăud

492

Manchevici Marin

Bistriţa

Bistriţa, str. Al. Odobescu nr. 10 A, judeţul Bistriţa-Năsăud

493

IIovan Dumitru

Năsăud

Năsăud, Str. Gării, bl. 5 ABC, et. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

494

Sârfou Viorel

Năsăud

Năsâud, Str. Gării, bl. 5 ABC, et. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

495

Buta Dumitru Mirel

Beclean

Beclean, Str. Parcului nr. 1, bl. B, ap. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

496

Mureşan Vasile Mircea

Beclean

Beclean, str. I.L. Caragiale nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud

497

Bud Robert Mihai

Baia Mare

Baia Mare, Str. Republicii nr. 1, ap. 17, judeţul Maramureş

498

Morari Marius lacob

Baia Mare

Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 32, ap. 33, judeţul Maramureş

499

Pintea Bogdan-Ioan

Baia Mare

Baia Mare, Bd. Republicii nr. 1, ap. 103, judeţul Maramureş

500

Şimon Attila

Baia Mare

Baia Mare, Str. Republicii, bl. 1, ap. 106, judeţul Maramureş

501

Vucea Gheorghe

Baia Mare

Baia Mare, Str. Republicii nr. 1, ap. 109, judeţul Maramureş

502

Mărgineariu Viorel-Victor

Baia Mare

 

503

Culic losn Marius

Baia Mare

 

504

Coman Gheorghe Gavril

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 30, judeţul Maramureş

505

Roman Mariana

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei, str. Gheorghe Şincai nr. 24, judeţul Maramureş

506

Batin Petru

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 30, judeţul Maramureş

507

Amişculesei Radu Cătălin

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus, Str. 22 Decembrie nr. 14 A, judeţul Maramureş

508

Aniţei Dorel

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus, Str. Republicii nr. 2, camera 6, judeţul Maramureş

509

Kovacs Levente Ferenc

Zalău

Zalău, str. T. Vladimirescu, bl. P 24, ap. 2, judeţul Sălaj

510

Oszoczki Marton

Zalău

Zalău, str, T. Vladimirescu, bl. P 24, ap. 2, judeţul Sălaj

511

Ţurcaş Ioan

Zalău

Zalău, str. T. Vladimirescu, bl. P 24, ap. 2, judeţul Sălaj

512

Trif Adrian-Cristian

Târgu Lăpuş

Târgu Lăpuş, str. Liviu Rebreanu nr. 17, ap. 4

513

Stoica Ioan Alin

Târgu Lăpuş

suspendat

514

Andronesi Daniela-Mariana

Şimleu Silvaniei

asociat în circumscripţia Bistriţa, str. Alba Iulia nr. 3, judeţul Bistriţa-Năsăud

515

Paşca Dorina-Ştefania

Şomcuta Mare

suspendată

516

Varadi-Goia Andrea

Huedin

suspendată

517

Matiş Camelia-Luminiţa

Dragomireşti

 

518

Popan Iosif-Nicolae

Jibou

 

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

519

Stoica-Constantin Adrian

Constanţa

Constanţa, Str. Griviţei nr. 18, parter, judeţul Constanţa

520

Stoica-Constantin Gabriela- Simona

Constanţa

Constanţa, Str. Griviţei, nr. 18, parter, judeţul Constanţa

521

Vasile Dumitru-Gabriel

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 267, bl. T 4, ap. 16, judeţul Constanţa

522

Vasile Nicoleta

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 267, bl. T4, ap. 16, judeţul Constanţa

523

Deacu Vasile

Constanţa

Constanţa, bd. Mamaia nr. 13-15, et. 3, judeţul Constanţa

524

GavrilescuAlin

Constanţa

Constanţa, bd. Mamaia nr. 13-15, et. 3, judeţul Constanţa

525

Volintiru Ştefan

Constanţa

Constanţa, str. Miron Costin nr. 36, ap. 6, judeţul Constanţa

526

Şoavă Dan-Basarab

Constanţa

 

527

Spineanu Marius Eleodor

Constanţa

 

528

Zorilă Vicenţiu-Costel

Constanţa