MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 183/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 183         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 martie 2012

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

36. - Lege privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat īn domeniul obligaţiilor de īntreţinere

 

296. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat in domeniul obligaţiilor de īntreţinere

 

39. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

 

299. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

 

42. - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru īncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru piaţa energiei termice

 

302. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru īncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

 

43. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobānda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale īn domeniul bancar

 

303. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobānda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale īn domeniul bancar

 

44 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

304. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

45. - Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii

 

305. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii

 

46. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 

306. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

106. - Hotărāre pentru modificarea unor anexe la Hotărārea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat īn domeniul obligaţiilor de īntreţinere

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Dispoziţii generale

 

Obiectul reglementării

Art. 1. - Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor reguli īn vederea facilitării aplicării următoarelor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat īn domeniul obligaţiilor de īntreţinere:

a) Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărārilor şi cooperarea īn materie de obligaţii de īntreţinere, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 10 ianuarie 2009, denumit īn continuare Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

b) Decizia Consiliului 2009/941/CE din 30 noiembrie 2009 privind īncheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor de īntreţinere, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 16 decembrie 2009, denumit īn continuare Protocolul de la Haga din 2007;

c) Decizia Consiliului 2011/432/UE din 9 iunie 2011 privind aprobarea, īn numele Uniunii Europene, a Convenţiei de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obţinerea pensiei de īntreţinere īn străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 192 din 22 iulie 2011, denumită īn continuare Convenţia de la Haga din 2007.

Rolul Ministerului Justiţiei de autoritate centrală

Art. 2. - (1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală romānă desemnată, īn temeiul art. 49 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, īn relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală romānă desemnată, īn temeiul art. 4 din Convenţia de la Haga din 2007, īn relaţia cu statele terţe contractante la Convenţia de la Haga din 2007.

(3) Ministerul Justiţiei transmite Comisiei Europene informaţiile prevăzute la art. 70 şi 71 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, precum şi cele prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 57 din Convenţia de la Haga din 2007.

(4) īn calitate de autoritate centrală romānă, Ministerul Justiţiei cooperează cu autorităţile centrale din statele membre ale Uniunii Europene sau cu cele internaţionale şi colaborează cu instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, avocaţii, notarii, mediatorii, precum şi cu orice alte instituţii şi autorităţi romāne cu atribuţii īn domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 4/2009 şi a Convenţiei de la Haga din 2007.

(5) Ministerul Justiţiei acceptă, pe lāngă limba romānă, folosirea limbilor engleză şi franceză pentru comunicările cu autorităţile centrale din Uniunea Europeană sau internaţionale, prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, respectiv la art. 44 din Convenţia de la Haga din 2007, altele decāt cele referitoare la formularele de cerere de īntreţinere şi cererile de măsuri specifice, extrase de hotărāre, tranzacţie judiciară şi act autentic, precum şi documentele justificative necesare anexate acestora.

 

CAPITOLUL II

Obţinerea pensiei de īntreţinere īn străinătate

 

SECŢIUNEA 1

Obţinerea pensiei de īntreţinere īn statele membrele Uniunii Europene

 

Atribuţiile Ministerului Justiţiei de autoritate centrală solicitantă, transmiţătoare īn relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene

Art. 3. - (1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală solicitantă transmiţătoare care efectuează controlul de regularitate internaţională, conform art. 58 alin. (1) şi (2), şi transmite īn statele membre ale Uniunii Europene cererile prevăzute la art. 53 şi 56 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, īnsoţite de documentele justificative necesare, prevăzute īn conţinutul formularelor prevăzute īn anexele nr. V-VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009.

(2) La primirea documentelor justificative necesare de la creditor sau debitor şi după controlul de regularitate internaţională, Ministerul Justiţiei completează Partea A din următoarele categorii de cereri īn aplicarea Regulamentului (CE) nr. 4/2009:

a) cererea de măsuri specifice formulată īn temeiul art. 53, prevăzută īn anexa nr. V la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

b) cererea de recunoaştere, de īncuviinţare a executării sau de executare a unei hotărāri judecătoreşti īn materie de obligaţii de īntreţinere, formulată īn temeiul art. 56 alin. (1) lit. (a) şi (b) şi alin. (2) lit. (a), prevăzută īn anexa nr. VI la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

c) cererea īn vederea obţinerii sau modificării unei hotărāri judecătoreşti īn materie de obligaţii de īntreţinere, formulată īn temeiul art. 56 alin. (1) lit. (c)-(f) şi alin. (2) lit. (b) şi (c), prevăzută īn anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009.

(3) La primirea documentelor justificative necesare şi după controlul de regularitate internaţională, Ministerul Justiţiei poate asista creditorul sau debitorul să completeze Partea B din următoarele categorii de cereri īn aplicarea Regulamentului (CE) nr. 4/2009:

a) cererea de recunoaştere, de īncuviinţare a executării sau de executare a unei hotărāri judecătoreşti īn materie de obligaţii de īntreţinere, formulată īn temeiul art. 56 şi 57, prevăzută īn anexa nr. VI la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

b) cererea īn vederea obţinerii sau modificării unei hotărāri judecătoreşti īn materie de obligaţii de īntreţinere, formulată īn temeiul art. 56 şi 57, prevăzută īn anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu exclud posibilitatea ca partea interesată să se adreseze direct autorităţilor străine competente din statele membre ale Uniunii Europene.

Atribuţiile instanţelor judecătoreşti

Art. 4. - Instanţele judecătoreşti sunt autorităţile competente care eliberează, la cererea părţii interesate, documentele justificative necesare recunoaşterii, īncuviinţării executării sau executării prevăzute la art. 20, 28 şi 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, prevăzute īn anexele nr. I-IV la acelaşi regulament.

Competenţa pentru emiterea extrasului de hotărāre judecătorească, tranzacţie judiciară sau act autentic īn condiţiile art. 75 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 şi pentru care procedura de exequatur nu a fost eliminată

Art. 5. - (1) Īn cazul hotărārilor judecătoreşti pronunţate īn Romānia şi pentru care se solicită recunoaşterea şi īncuviinţarea executării īntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, competenţa de a emite, potrivit art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevăzut īn anexa nr. II la acelaşi regulament aparţine primei instanţe.

(2) Īn cazul īn care, potrivit art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, se solicită recunoaşterea şi īncuviinţarea executării pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene a unui act autentic, executoriu potrivit legii romāne, competenţa de a emite extrasul prevăzut īn anexa nr. IV la acelaşi regulament aparţine emitentului actului.

(3) īn cazul īn care se solicită recunoaşterea şi īncuviinţarea executării pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene a unei hotărāri pronunţate de instanţa romānă, īn condiţiile legii, pentru īncuviinţarea unei tranzacţii judiciare, competenţa de a emite, potrivit art. 28 şi 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevăzut īn anexa nr. II la acelaşi regulament aparţine acelei instanţe

Competenţa pentru emiterea extrasului de hotărāre judecătorească, tranzacţie judiciara sau act autentic īn condiţiile art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 si pentru care procedura de exequatur a fost eliminată īn relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene care au obligaţii īn temeiul Protocolului de la Haga din 2007

Art. 6. - (1) īn cazul hotărārii judecătoreşti pronunţate īn Romānia, executorie potrivit legii romāne şi pentru care se solicită executarea īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care are obligaţii īn temeiul Protocolului de la Haga din 2007, competenţa de a emite, potrivit art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevăzut īn anexa nr. I la acelaşi regulament aparţine primei instanţe.

(2) īn cazul īn care, potrivit art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, se solicită executarea unui act autentic, executoriu potrivit legii romāne, īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care are obligaţii īn temeiul Protocolului de la Haga din 2007, competenţa de a emite extrasul prevăzut īn anexa nr. III la acelaşi regulament aparţine emitentului actului.

(3) īn cazul īn care se solicită executarea īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care are obligaţii īn temeiul Protocolului de la Haga din 2007 a unei hotărāri pronunţate de instanţa romānă, īn condiţiile legii, pentru īncuviinţarea unei tranzacţii judiciare, executorie potrivit legii romāne, competenţa de a emite, potrivit art. 20 şi 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevăzut īn anexa nr. 1 la acelaşi regulament aparţine acelei instanţe.

Competenţa pentru emiterea extrasului de hotărāre judecătorească, tranzacţie judiciară sau act autentic īn condiţiile art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 şi pentru care procedura de exequatur nu a fost eliminată īh relaţia cu un stat membru al Uniunii Europene care nu are obligaţii ta temeiul Protocolului de la Haga din 2007

Art. 7. - (1) Īn cazul hotărārii judecătoreşti pronunţate īn Romānia, executorie potrivit legii romāne şi pentru care se solicită recunoaşterea şi īncuviinţarea executării īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care nu are obligaţii īn temeiul Protocolului de la Haga din 2007, competenţa de a emite, potrivit art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevăzut īn anexa nr. II la acelaşi regulament aparţine primei instanţe.

Īn cazul īn care, potrivit art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, se solicită recunoaşterea şi īncuviinţarea executării a unui act autentic, executoriu potrivit legii romāne, īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care nu are obligaţii īn temeiul Protocolului de la Haga din 2007, competenţa de a emite extrasul prevăzut īn anexa nr. IV la acelaşi regulament aparţine emitentului actului.

Īn cazul īn care se solicită recunoaşterea şi īncuviinţarea executării, īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care nu are obligaţii īn temeiul Protocolului de la Haga din 2007, a unei hotărāri pronunţate de instanţa romānă, īn condiţiile legii, pentru īncuviinţarea unei tranzacţii judiciare, executorie potrivit legii romāne, competenţa de a emite, potrivit art. 28 şi 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, extrasul prevăzut īn anexa nr. II la acelaşi regulament aparţine acelei instanţe.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obţinerea pensiei de īntreţinere īn statele terţe contractante ta Convenţia de la Haga din 2007

 

Atribuţiile Ministerului Justiţiei de autoritate centrală solicitantă, transmiţătoare īn relaţia cu Statele terţe contractante la Convenţia de la Haga din 2007

Art. 8.  (1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală solicitantă transmiţătoare care efectuează controlul de regularitate internaţională, conform art. 12 alin. (1), şi transmite, īn statele terţe contractante la Convenţia de la Haga din 2007, cererile prevăzute la art. 7 şi 10 din Convenţia de la Haga din 2007, īnsoţite de documentele justificative necesare.

(2) Cererile şi documentele justificative necesare anexate acestora sunt transmise de Ministerul Justiţiei cu formularul de transmitere prevăzut īn anexa nr. 1 la Convenţia de la Haga din 2007.

(3) La primirea cererilor şi a documentelor justificative necesare anexate de partea interesată şi după controlul de regularitate internaţională, Ministerul Justiţiei poate verifica şi transmite următoarele categorii de cereri de īntreţinere, precum şi documentele justificative necesare anexate acestora, īn măsura īn care aceste cereri se doresc a fi īntocmite, la alegerea creditorului, după modelul formularelor recomandate şi publicate de Conferinţa de drept internaţional privat de fa Haga şi prevăzute īn anexele A, B, C şi D:

a) cererea de recunoaştere sau de recunoaştere şi īncuviinţare a executării, formulată īn temeiul art. 10 alin. (1) lit. (a) şi alin. (2) lit. (a) şi art. 30 din Convenţia de la Haga din 2007, prevăzută īn anexa A;

b) cererea de executare a unei hotărāri pronunţate īn statul solicitat sau recunoscută īn statul solicitat, formulată īn temeiul art. 10 alin. (1) lit. (b) din Convenţia de la Haga din 2007, prevăzută īn anexa B;

c) cererea de obţinere a unei hotărāri, formulată īn temeiul art. 10 alin. (1) lit. (c) şi (d) din Convenţia de la Haga din 2007, prevăzută īn anexa C;

d) cererea de modificare a unei hotărāri, formulată īn temeiul art. 10 alin. (1) lit. (e) şi (f) şi alin. (2) lit. (b) şi (c) din Convenţia de la Haga din 2007, prevăzută īn anexa D;

e) pentru fiecare categorie de cerere sau mai multe categorii de cereri, situaţia financiară prevăzută īn anexa E.

(4) Ministerul Justiţiei poate certifica şi transmite, după controlul de regularitate internaţională, următoarele categorii de documente justificative necesare, īn măsura īn care aceste cereri sunt completate de instanţă, la alegerea părţii interesate, după modelul formularelor recomandate de Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga şi prevăzute īn anexa A:

a) extrasul de hotărāre, emis īn temeiul art. 25 alin . (3) lit. (b) din Convenţia de la Haga din 2007;

b) documentul care atestă caracterul executoriu a! hotărārii, emis īn temeiul art. 25 alin. (1) lit. (b) din Convenţia de la Haga din 2007;

c) documentul care atestă comunicarea, emis īn temeiul art. 25 alin. (1) lit. (c) din Convenţia de la Haga din 2007.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu exclud posibilitatea ca partea interesată să se adreseze direct autorităţilor străine competente.

Competenţa pentru emiterea extrasului de hotărāre şi tranzacţie judiciară pentru care procedura de exequatur nu a fost eliminată, īn condiţiile art. 23 din Convenţia de la Haga din 2007, la relaţia cu un stat terţ contractant la Convenţia de la Haga din 2007

Art. 9. - (1) Īn cazul hotărārilor judecătoreşti pronunţate īn Romānia şi pentru care se solicită recunoaşterea şi īncuviinţarea executării īn unul dintre statele contractante la Convenţia de la Haga din 2007, competenţa de a emite, potrivit art. 25 alin. (3) lit. (b) din Convenţia de la Haga din 2007, extrasul de hotărāre, după modelul formularului recomandat de Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga, prevăzut īn anexa A, aparţine primei instanţe.

(2) Īn cazul īn care se solicită recunoaşterea şi īncuviinţarea executării īn unul dintre statele contractante la Convenţia de la Haga din 2007 a unei hotărāri pronunţate de instanţa romānă, īn condiţiile legii, pentru īncuviinţarea unei  tranzacţii judiciare, competenţa de a emite, potrivit art. 25 alin. (3) lit. (b) din Convenţia de la Haga din 2007, extrasul de hotărāre, după modelul formularului recomandat de Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga, prevăzut īn anexa A, aparţine acelei instanţe.

Competenţa pentru emiterea certificatului care atestă caracterul executoriu al hotărārii, tranzacţiei Judiciare sau actului autentic pentru care procedura de exequatur nu a fost eliminată, ta condiţiile art. 23 din Convenţia de la Haga din 2007, īn relaţia cu un stat terţ contractant la Convenţia de la Haga din 2007

Art. 10. - (1) īn cazul hotărārilor judecătoreşti pronunţate īn Romānia şi pentru care se solicită recunoaşterea sau īncuviinţarea executării, īn unul dintre statele contractante la Convenţia de la Haga din 2007, competenţa de a emite, potrivit art. 25 alin. (1) lit. (b) din Convenţia de la Haga din 2007, certificatul care atestă caracterul executoriu, după modelul formularului recomandat de Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga şi prevăzut īn anexa A, aparţine primei instanţe. (2) īn cazul īn care, potrivit art. 30 alin. (3) lit. (b) din Convenţia de la Haga din 2007, se solicită recunoaşterea sau īncuviinţarea executării unui act autentic, executoriu potrivit legii romāne, īn unul dintre statele contractante la Convenţia de la Haga din 2007, competenţa de a emite certificatul care atestă caracterul executoriu aparţine emitentului actului.

(3) īn cazul īn care se solicită recunoaşterea sau īncuviinţarea executării, īn unul dintre statele contractante la Convenţia de la Haga din 2007, a unei hotărāri pronunţate de instanţa romānă, īn condiţiile legii, pentru īncuviinţarea unei tranzacţii judiciare, competenţa de a emite, potrivit art. 25 alin. (1) lit.

(b) din Convenţia de la Haga din 2007, certificatul care atestă caracterul executoriu, după modelul formularului recomandat de Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga şi prevăzut īn anexa A, aparţine acelei instanţe.

 

CAPITOLUL III

Obţinerea pensiei de īntreţinere īn Romānia

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune privind primirea cererilor din străinătate

 

Atribuţiile Ministerului Justiţiei de autoritate centrală romānă solicitată, primitoare

Art. 11. - (1) Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală solicitată, primitoare, desemnată să primească:

a) cererile de măsuri specifice prevăzute la art. 53 şi cererile de īntreţinere prevăzute la art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, īnsoţite de documentele justificative necesare, prevăzute īn anexele nr. V-VII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

b) cererile de măsuri specifice prevăzute la art. 7 şi cererile de īntreţinere prevăzute la art. 10 din Convenţia de la Haga din 2007, īnsoţite de documentele necesare prevăzute īn anexa nr. 1 la Convenţie.

(2) Ministerul Justiţiei confirmă de primire folosind formularul de confirmare de primire a unei cereri, prevăzut īn:

a) anexa nr. VIII la Regulamentul (CE) nr. 4/2009, īn temeiul art. 58 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

b) anexa nr. II din Convenţia de la Haga din 2007, īn temeiul art. 12 alin. (3) din Convenţia de fa Haga din 2007.

(3) īn cazul īn care, īn baza informaţiilor sau a documentelor justificative transmise īn conformitate cu alin. (1), nu se poate da curs cererii de măsuri specifice sau de īntreţinere, Ministerul Justiţiei informează autoritatea centrală străină īn vederea completării acestora.

(4) Ministerul Justiţiei poate refuza soluţionarea sau poate dispune īncetarea soluţionării cererii, informānd autoritatea centrală transmiţătoare din:

a) statul membru al Uniunii Europene, īn condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (8) şi (9) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, folosind formularul prevăzut īn anexa nr. IX la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

b) statul terţ contractant la Convenţia de la Haga din 2007, īn condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (8) şi (9) din Convenţia de la Haga din 2007, folosind formularele recomandate de Conferinţa de drept internaţional privat de [a Haga referitoare la stadiul soluţionării cererii şi prevăzute īn anexele A, B, C şi D.

(5) După primirea cererilor de īntreţinere, de măsuri specifice şi a documentelor justificative necesare anexate şi după efectuarea controlului de regularitate internaţională, Ministerul Justiţiei le trimite, spre competentă soluţionare, īn funcţie de categoria cererilor, autorităţii sau instituţiei care deţine datele cu caracter personal, baroului competent teritorial, Camerei Executorilor Judecătoreşti sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente.

(6) Ministerul Justiţiei informează autoritatea centrală solicitantă cu privire la stadiul soluţionării cererii din:

a) statul membru al Uniunii Europene, īn condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (4) şi (5) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

b) statul terţ contractant la Convenţia de la Haga din 2007, īn condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (4) din Convenţia de la Haga din 2007, folosind formularele recomandate de Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga referitoare la stadiul soluţionării cererii şi prevăzute īn anexele A, B, C şi D.

Atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor care deţin date cu caracter personal īn soluţionarea cererilor de măsuri specifice, avānd ca obiect contribuirea la localizarea sau facilitarea căutării de informaţii privind veniturile ori bunurile debitorului sau ale creditorului

Art. 12. - (1) īn conformitate cu dispoziţiile art. 51, 53 şi 61-63 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, precum şi ale art. 6 şi 7 din Convenţia de la Haga din 2007, Ministerul Justiţiei primeşte cererile de măsuri specifice formulate de:

a) autoritatea centrală dintr-un stat membru al Uniunii Europene, formularul din anexa nr. V la Regulamentul (CE) nr. 4/2009, completat la rubricile 3.1.1 şi 3.1.2; b) autoritatea centrală dintr-un stat terţ contractant la Convenţia de la Haga din 2007.

(2) Ministerul Justiţiei transmite spre competentă soluţionare Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, după caz, structurilor aflate īn subordinea sau coordonarea acestora, precum şi oricăror altor autorităţi ori instituţii competente care deţin date cu caracter personal cererile de măsuri specifice avānd ca obiect:

a) contribuirea la localizarea debitorului sau a creditorului;

b) facilitarea căutării de informaţii privind veniturile sau bunurile debitorului ori ale creditorului.

(3) La primirea cererilor de măsuri specifice, autorităţile sau instituţiile care deţin date cu caracter personal aplică īn mod corespunzător, īn completare, dispoziţiile prevăzute īn Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Răspunsul primit de la autorităţile sau instituţiile romāne care deţin date cu caracter personal este transmis, de către Ministerul Justiţiei, autorităţii centrale din:

a) statul membru al Uniunii Europene, īn temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, folosind formularul Partea B din cererea de măsuri specifice, prevăzut īn anexa nr. V la Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

b) statul terţ contractant la Convenţia de la Haga din 2007, īn temeiul art. 6 alin. (2) lit. (b) şi (c) din Convenţia de la Haga din 2007, folosind formularele recomandate de Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga referitoare la stadiul soluţionării cererii şi prevăzute īn anexele A, B, C si D.

Ajutorul public judiciar gratuity

Art. 13. - (1) Următoarele categorii de creditori beneficiază de asistenţă judiciară gratuită, īn formele prevăzute de şi conform art. 6 şi 81 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările ulterioare, denumită īn continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, pentru cererile formulate prin intermediul autorităţii centrale, īn condiţiile prevăzute la art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, respectiv art. 15 din Convenţia de la Haga din 2007:

a) creditorii obligaţiilor de īntreţinere care nu au īmplinit 18 ani sau aflaţi īn continuarea studiilor, dar nu mai mult de 21 de ani;

b) creditorii obligaţiei de īntreţinere care sunt persoane vulnerabile, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. (f) din Convenţia de ia Haga din 2007.

(2) Debitorii şi ceilalţi creditori ai obligaţiei de īntreţinere beneficiază de asistenţă judiciară īn condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, cu respectarea principiului continuităţii şi egalităţii de tratament de care beneficiază īn statul de origine.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obţinerea pensiei de īntreţinere īn Romānia pentru creditorii menţionaţi la art. 13 alin. (1), atunci cānd nu există un titlu executoriu străin sau efectele acestuia nu pot fi recunoscute īn Romānia

 

Cooperarea dintre Ministerul Justiţiei şi barou

Art. 14. - (1) Ministerul Justiţiei trimite, după efectuarea controlului de regularitate internaţională, direct la baroul competent teritorial, următoarele categorii de cereri primite din străinătate, īnsoţite de documentele justificative necesare:

a) cererile de obţinere a pensiei de īntreţinere prin stabilirea cuantumului acesteia prin hotărāre judecătorească sau de modificare a cuantumului pensiei de īntreţinere stabilit prin hotărāre judecătorească, formulate īn baza;

(i) art. 56 şi 57 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, după modelul prevăzut īn anexa ir. VII la acest regulament;

(ii) art. 10 din Convenţia de la Haga din 2007, după modelele recomandate de Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga, prevăzute īn anexele C şi D;

b) cererile de măsuri specifice avānd ca obiect stabilirea filiaţiei atunci cānd este necesară pentru recuperarea creanţelor de īntreţinere, formulate īn baza:

(i) art. 51 alin. (2) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, după modelul prevăzut īn anexa nr. V la acest regulament, rubrica 3.1.4;

(ii) art. 6 alin. (2) lit. (h) din Convenţia de la Haga, după modelul recomandat de Conferinţa de drept internaţional privat de la Haga, prevăzut īn anexa C;

c) cererile de măsuri specifice avānd ca obiect obţinerea unor măsuri asigurătorii/provizorii, formulate īn baza:

(i) art. 51 alin. (2) lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, după modelul prevăzut īn anexa nr. V la acest regulament, rubrica 3.1.5;

(ii) art. 6 alin. (2) lit. (i) din Convenţia de la Haga din 2007.

(2) O copie a cererii de īntreţinere sau de măsuri specifice se trimite de către Ministerul Justiţiei, pentru evidenţă şi statistică, la Uniunea Naţională a Bancurilor din Romānia.

(3) īn temeiul art. 81 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, decanul baroului desemnează īn regim de urgenţă, prin decizie, pentru creditorul obligaţiei de īntreţinere menţionat la art. 13 alin. (1), cu reşedinţa obişnuită īn străinătate, obligatoriu, din oficiu, un avocat pentru formularea şi depunerea cererilor prevăzute la alin. (1), sesizarea instanţei, reprezentare şi asistare la fond, īn căile de atac ordinare şi extraordinare, iniţierea măsurilor de executare silită, după caz.

(4) Avocatul desemnat beneficiază, pentru fiecare etapă procesuală şi pentru fiecare dintre măsurile prevăzute la alin. (3), de onorariul prevăzut īn Protocolul dintre Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a  Barourilor din Romānia privind stabilirea onorariilor avocaţilor īn cadrul sistemului de ajutor public judiciar.

Obţinerea conţinutului dreptului străin

Art. 15. - Īn cazul aplicării dreptului străin, īn baza Protocolului de la Haga din 2007, conţinutul oficial al acestuia se obţine, la cererea instanţei, prin intermediul Ministerului Justiţiei sau īn alt mod prevăzut de lege.

Cooperarea dintre instanţă, avocat şi executorul judecătoresc pentru soluţionarea cererilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)

Art. 16. - (1) Avocatul desemnat potrivit art. 14 alin. (3) solicită acordarea ajutorului public judiciar sub forma plăţii onorariului executorului judecătoresc, dispoziţiile art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 fiind aplicabile.

(2) Instanţa acordă ajutorul public judiciar īn condiţiile art. 81 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008.

(3) Avocatul depune cererea de punere īn aplicare a măsurii asigurătorii, īnsoţită de īncheierea prin care s-a īnfiinţat această măsură şi de decizia decanului baroului prevăzută la art. 14 alin. (3), la executorul judecătoresc teritorial competent.

Cooperarea dintre instanţă, avocat şi executorul judecătoresc, după obţinerea titlului executoriu, ca urmare a soluţionării cererilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi b)

Art. 17. - (1) După obţinerea titlului executoriu, ca urmare a soluţionării cererilor prevăzute ia art. 14 alin. (1) lit. a) şi b), avocatul desemnat potrivit art. 14 alin. (3) solicită acordarea ajutorului public judiciar sub forma plăţii onorariului executorului judecătoresc, dispoziţiile art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 fiind aplicabile.

(2) Instanţa acordă ajutorul public judiciar īn condiţiile art. 81 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008.

(3) Avocatul depune cererea de executare silită, īnsoţită de titlul executoriu şi de decizia decanului baroului prevăzută la art. 14 alin. (3), la executorul judecătoresc teritorial competent.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obţinerea pensiei de īntreţinere īn Romānia pentru creditorii menţionaţi la art. 13 alin. (1), atunci cānd există un titlu executoriu străin

 

Autorităţile romāne competente pentru executarea silită a hotărārii străine pentru care exequaturul a fost suprimat

Art. 18. - (1) Limba acceptată pentru traducerea formularelor şi a documentelor justificative necesare pentru executare īn condiţiile art. 20 şi 40 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 este limba romānă.

(2) Dispoziţiile art. 14-17 din prezenta lege referitoare la cooperarea dintre autorităţi şi ajutorul public judiciar īn materie civilă se aplică, īn mod corespunzător, pentru īncuviinţarea executării silite şi iniţierea oricăror măsuri privind executarea silită.

Autorităţile romāne competente pentru procedura de exequatur şi executare silită a hotărārii străine pentru care exequaturul nu a fost suprimat

Art. 19. - (1) Sunt de competenţa tribunalului īn circumscripţia căruia īşi are reşedinţa obişnuită cel care a refuzat recunoaşterea hotărārii străine, respectiv īn circumscripţia căruia urmează să se efectueze executarea:

a) cererile pentru recunoaşterea, precum şi cele pentru īncuviinţarea executării pe teritoriul Romāniei a hotărārilor străine, pronunţate īntr-un stat membru al Uniunii Europene, dar care nu are obligaţii, īn temeiul Protocolului de la Haga din 2007, formulate īn condiţiile art. 28 şi art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

b) cererile pentru recunoaşterea, precum şi cele pentru īncuviinţarea executării pe teritoriul Romāniei a hotărārilor străine, pronunţate īn orice stat membru al Uniunii Europene, formulate īn condiţiile art. 28 şi art. 75 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 4/2009;

c) cererile pentru recunoaşterea, precum şi cele pentru īncuviinţarea executării pe teritoriul Romāniei a hotărārilor pronunţate īntr-un stat terţ contractant la Convenţia de la Haga din 2007, formulate īn condiţiile art. 10 şi 19-31 din Convenţia de la Haga din 2007.

(2) Limba acceptată pentru traducerea formularelor şi a documentelor justificative necesare pentru recunoaşterea şi īncuviinţarea executării prevăzute la art. 28 şi 40 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 sau la art. 44 din Convenţia de la Haga din 2007 este limba romānă.

(3) Dispoziţiile art. 14-18 din prezenta lege referitoare la cooperarea dintre autorităţi şi acordarea ajutorului public judiciar īn materie civilă se aplică, īn mod corespunzător, pentru recunoaşterea şi īncuviinţarea executării, căile de atac formulate īmpotriva acestor hotărāri, īnvestirea cu formulă executorie, poprirea īnfiinţată de instanţă din oficiu, īncuviinţarea executării silite, iniţierea oricăror măsuri īn faza de executare silită, precum şi efectuarea actelor de executare silită.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Obţinerea pensiei de īntreţinere īn Romānia pentru creditorii menţionaţi la art. 13 alin. (1), atunci cānd există un titlu executoriu roman

 

Autorităţile romāne competente pentru executarea silită a hotărārii romāne

Art. 20. - Obţinerea pensiei de īntreţinere īn Romānia, atunci cānd există un titlu executoriu romān, se face īn conformitate cu art. 14-17 din prezenta lege.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii comune

Competenţa pentru emiterea altor documente justificative necesare

Art. 21. - Instanţele judecătoreşti romāne sunt autorităţile competente care eliberează, la cererea creditorilor, orice alte documente justificative necesare, de exemplu:

a) certificatele care atestă că părţile interesate au beneficiat, īn faţa instanţelor romāne, de asistenţă judiciară sau de scutire de taxe şi cheltuieli;

b) copii legalizate ale dovezilor de comunicare, care atestă primirea actelor judiciare de către pārāt;

c) copii legalizate ale hotărārilor judecătoreşti prin care s-a realizat un control judecătoresc al unui act notarial;

d) copii legalizate ale hotărārilor judecătoreşti de stabilire sau modificare a cuantumului obligaţiei de īntreţinere, de divorţ sau răspundere părintească, de stabilire a filiaţiei;

e) copii legalizate ale hotărārilor judecătoreşti prin care s-au recunoscut efectele, prin care s-a dispus īnvestirea cu formulă executorie sau prin care s-a īncuviinţat executarea unor hotărāri străine īn Romānia;

f) copii legalizate ale hotărārilor judecătoreşti prin care au fost refuzate recunoaşterea şi īncuviinţarea executării silite a unor hotărāri străine īn Romānia;

g) orice alte documente justificative necesare considerate relevante.

Cheltuieli privind īntocmirea şi eliberarea documentelor justificative necesare

Art. 22. - Īntocmirea şi eliberarea documentelor justificative necesare, inclusiv a copiilor legalizate, prevăzute la art. 21, precum şi a celor necesare recunoaşterii, īncuviinţării executării sau executării prevăzute la art. 20, 28 şi 48 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 şi la art. 25 din Convenţia de la Haga din 2007 sunt scutite de taxele judiciare de timbru pentru creditorii menţionaţi la art. 13 alin. (1).

Cheltuieli privind traduceri le cererilor şi documentelor justificative anexate

Art. 23. - (1) Pentru creditorii menţionaţi la ari. 13 alin. (1) şi īn condiţiile prevăzute de .art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009, respectiv art. 15 din Convenţia de la Haga din 2007, următoarele categorii de cereri şi documente justificative necesare se traduc gratuit:

a) formularele de cereri de măsuri specifice, cereri de īntreţinere, situaţia financiară, alte formulare, precum şi documentele justificative necesare anexate la acestea, de către şi prin grija Ministerului Justiţiei;

b) formularele de certificate, extrase de hotărāre, tranzacţie judiciară şi act autentic, precum şi alte formulare, de către instanţa judecătorească, prin grija grefierului-şef.

(2) Formularele şi documentele prevăzute la alin. (1) se pot traduce gratuit īn limba statului solicitat sau īn limba pe care acesta a declarat că o acceptă, īn format electronic, de pe pagina de internet a Comisiei Europene sau a Conferinţei de drept internaţional privat de la Haga.

(3) Traducerile răspunsurilor la cereri şi ale corespondenţei primite de la autorităţile centrale sau judiciare străine prin intermediul Ministerului Justiţiei se efectuează şi se suportă de către Ministerul Justiţiei.

Dispoziţii finale

Art. 24. - Dispoziţiile prezentei legi referitoare la prevederile Convenţiei de la Haga din 2007 se vor aplica de la data intrării īn vigoare a acesteia pentru Uniunea Europeană.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 36.

 

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat īn domeniul obligaţiilor de īntreţinere

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat īn domeniul obligaţiilor de īntreţinere şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 296.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 16 iunie 2011 pentru modificarea art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 436 din 22 iunie 2011, cu următoarea modificare:

- La articolul I alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) laboratoare de analize medicale, de radiologie şi de imagistică medicală.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 39.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 299.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru īncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru īncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 42

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru īncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru īncălzirea locuinţei, precum şi a unor facilitaţi populaţiei pentru plata energiei termice şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 302.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobānda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale īn domeniul bancar

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 24 august 2011 privind dobānda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale īn domeniul bancar, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, adoptată īn temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 43.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobānda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale īn domeniul bancar

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobānda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 303.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 18 august 2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, adoptată īn temeiul art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ele art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicate.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 44.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 304.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 371 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) adeverinţă de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării complete a studiilor, valabilă pānă la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;”.

2. La articolul 470 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) adeverinţa de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării complete a studiilor, valabilă pānă la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;”.

3. La articolul 554 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) adeverinţa de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării complete a studiilor, valabilă pānă la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 45.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 305.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 18 august 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, adoptată īn temeiul art. 1 pct. 1.14 din Legea nr. 138(2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 46.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 16 martie 2012.

Nr. 306.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea unor anexe la Hotărārea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tārgu Bujor” se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cosmeşti” se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 2.

3. Anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Independenţa” se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 3.

4. Anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Piscu” se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 28 februarie 2012.

Nr. 106.


*) Anexele nr. 1-4 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 183 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu jublicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.