MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 205/2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIV - Nr. 205         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 martie 2012

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

188. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 18 VAMA VECHE, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V

 

189. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX- 19 ADAMCLISI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V.

 

190. - Hotărâre privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 17 COSTINEŞTI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V.

 

210. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploieşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

449. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

498. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Satu Mare

 

642. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

692. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

747. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

771. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

773. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

839. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

841. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

972. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava

 

976. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

997. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

1.000. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

1.066. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

1.080. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

1.325. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 18 VAMA VECHE, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX- 18 VAMA VECHE, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Chevron România Holding B.V., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 18 VAMA VECHE, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruţi

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbély

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 188.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 19 ADAMCLISI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoîtare-exploatare în perimetrul EX - 19 ADAMCLISI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Chevron România Holding B.V., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-19 ADAMCLISI, aprobat potrivii art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruţi

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbély

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 189.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 17 COSTINEŞTI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Chevron România Holding B.V.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX- 17 COSTINEŞTI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Chevron România Holding B.V., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 17 COSTINEŞTI, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruţi

Ministrul economiei, comerţului

şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul mediului şi pădurilor,

László Borbély

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 190.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploieşti

 

Având în vedere prevederile ari. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploieşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploieşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

 

Bucureşti, 20 martie 2012.

Nr. 210.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploieşti

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011 PRELIMINAT

BVC 2012

0

1

2

3

5

6

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15}

1

389.223

389.357

 

1

 

Venituri din exploatare, din care

2

267.945

368.047

 

 

a)

din producţia vânduta

3

327.579

328.073

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

742

120

 

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

 

 

 

 

 

c1

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

c2

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

 

d)

producţia de imobilizări

6

 

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

39.674

39.854

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

21.278

21.310

 

 

a)

din imobiliari financiare

11

 

 

 

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

c)

din dobânzi

13

8.900

8.800

 

 

d)

alte venituri financiare

14

12.378

12.510

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

370.833

370.692

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din caro:

17

366.383

359.242

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

6.991

7.230

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

10.166

10.566

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

189

114

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

104.509

99.954

 

 

 

d1

ch. cu salariile (Rd 22*Rd 94 + Rd.95)

22

72.029

68.899

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protecţia socială si alte obligaţii legale, din care:

23

20.074

19.201

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

15.177

14.517

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

539

516

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.358

4.168

 

 

 

 

ch. privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

 

 

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

26

12.406

11.854

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

1.441

1.378

 

 

 

 

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

3.068

2.676

 

 

 

 

d3 2) tichete de masă

32

4.097

4.000

 

 

 

 

d3 3) ticnele de vacanţa

33

 

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

3.800

3.800

 

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

4.670

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

49.140

51.167

 

 

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

100.623

104.045

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

87.765

81.508

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

352

352

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

i3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

42

558

558


 

 

 

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclama si publicitate potrivii Lega nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pt. campanii de marketing. studiul pieţii, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

44

 

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

550

550

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

48

 

 

 

 

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

28.402

24.438

 

 

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

 

 

 

 

i8) cheltuieli aferente restructurării privatizării, administrator special, etc.

47b

 

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

11.450

11.460

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

4.200

2.130

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

7.250

9.320

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

18.390

18.685

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

2.942

2.986

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

15.448

15.679

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57. 58 şi 59.

60

15.448

15.679

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

61

772

1.176

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar stat

62

13.903

13.327

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pe11-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

63

772

1.176

VI.

 

 

VENITURI OIN FONDURI EUROPENE

64

0

0

VII.

 

 

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

0

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

66

 

 

 

 

b)

cheltuieli salariile

67

 

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

60

 

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

69

 

 

 

 

e)

alte cheltuieli

70

 

 


VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

72.763

61.382

 

1

 

Surse proprii

72

10.502

16.108

 

2

 

Alocaţii da la buget

73

 

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

 

4

 

Fonduri europene

77

 

 

 

5

 

Alte surse

78

62.261

45.274

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTII, din care:

79

72.763

61.362

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

47.657

36.266

 

2

 

Rambursări da rate aferente creditelor pentru investiţii

81

25.106

26.116

 

 

a)

interne

82

 

 

 

 

b)

externe

83

25.106

26.116

X.

 

 

REZERVE, din care:

84

 

 

XI.

1

 

Rezerve legale

65

 

 

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

 

 

3

 

Alte rezerve

87

 

 

XII.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

1

 

Venituri totale

89

389.223

386.357

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

370.833

370.692

 

3

 

Nr. prognozat de personal ia finele «nulul

91

1.950

1.950

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

2.100

1.950

 

5

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b+c). din care:

93

84.435

80.753

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

71.700

68.570

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

329

329

 

 

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau în natura

96

12.406

11.854

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (Rd.94VRd.»2|M 2*1000

97

2.845

2.930

 

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000

08

3.351

3.451

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd 89/92)

09

185

200

 

8

 

Productivitatea muncii ( profit brut din exploatare / nr. mediu de personal) mii lei/pers

100

4,08

4,52

 

9

 

Productivitatea muncii ( profit brut din exploatare /nr. mediu de personal) în preturi comparabile mii lei/pers

101

4,20

4,52

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd .1) x 1000

102

963

952

 

11

 

Plaţi restante

103

 

 

 

 

a)

preţuri curente

104

0

 

 

 

b)

preţuri comparate

105

0

0

 

12

 

Creanţe restante

106

 

 

 

 

a)

preţuri curente

107

459

422

 

 

b)

preţuri comparate

108

473

422

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi ari. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 23 ianuarie-27 ianuarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Cluj, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizaţia Judeţeană Cluj au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 76.370.42 lei, donaţii în sumă de 77.822,00 lei, alte venituri în sumă de 4.624,55 lei şi dobânzi bancare în sumă de 232,88 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 449.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Satu Mare

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 ianuarie-31 ianuarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Satu Mare, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Satu Mare au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 2.855,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 498.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1 februarie-10 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Ilfov, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Ilfov au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 8.300,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 642.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 ianuarie-10 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi, pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 180.336,00 lei, donaţii în sumă de 39.000,00 lei, alte venituri în sumă de 24.508,84 lei şi dobânzi bancare în sumă de 19,60 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial;

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 692.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 6 februarie-13 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 9.539,00 lei, donaţii în sumă de 636,96 lei şi dobânzi bancare în sumă de 0,19 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 747.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 ianuarie-6 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 139.097,62 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 771.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 6 februarie-13 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa, pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 4.030,00 lei şi donaţii în sumă de 464,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. S2/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 773.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1 februarie-8 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 3.480.00 lei şi alte venituri în sumă de 3.850,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 839.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 6 februarie-17 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Cluj, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare - Organizaţia Judeţeană Cluj au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 10.424,00 lei, donaţii în sumă de 3.662,00 lei şi alte venituri în sumă de 13,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 841.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 6 februarie-15 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 62.619,00 lei şi donaţii în sumă de 3.000,00.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 972.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20 februarie-27 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov au fost obţinute din dobânzi bancare în sumă de 1,43 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 976.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20 februarie -27 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Teleorman, pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizaţia Judeţeană Teleorman au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 30.960,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 997.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15 februarie-28 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 138.275,00 lei, donaţii în sumă de 2.000,00 lei şi dobânzi bancare în sumă de 159,68 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

Nu au fost constatate deficienţe ce puteau fi sancţionate contravenţional.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 1.000.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20 februarie -24 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Forumului Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Cluj, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Forumului Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Cluj au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 2.495,00 lei, donaţii în sumă de 4.459,98 lei, alte venituri în sumă de 1.872,90 lei şi dobânzi bancare în sumă de 22,86.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 1.066.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20 februarie-27 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău, pentru anul 2011.

I. Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 70.584,00 lei şi donaţii în sumă de 3.530,00 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege, cu excepţia registrului Cartea Mare.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

II. Recomandări:

- actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- întocmirea registrului Cartea Mare începând cu 1 ianuarie 2012.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 1.080.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13 februarie-22 februarie 2012 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin, pentru anul 2011.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 42.716,00 lei, donaţii în sumă de 1.824,00 lei şi alte venituri în sumă de 16,83 lei.

Contabilitatea patrimoniului a fost organizată şi condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Contabilitatea este ţinută în partidă dublă şi se utilizează registrele contabile prevăzute de lege.

Balanţa de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.

 

Bucureşti, 19 martie 2012.

Nr. 1.325.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.